Min fars anetavle

Min far, der kunne være fyldt 100 år den 21. september 2008, var altid god for en historie, og jeg nød hver gang, han tog fat med sit "og så kan jeg huske".

Med dyb taknemlighed og kærlighed til min far er det en ekstra stor glæde at kunne publicere hans anetavle på nettet, netop som han kunne være blevet 100 år.

Det liv, han og hans forfædre har levet, var ikke let, hvilket tydeligt fremgår af slægtens historie og data.

Jeg har været heldig at få nogle af dataene om slægten via min fætter Peter, der igen havde fået dem fra en fjern slægtning i USA.
Denne slægtning havde allerede i 1994 haft en efterlysning i avisen, og var heldig at få et svar fra min sidstlevende farbror, der nu er død.
Gennem årene var der en del korrespondance, og en dag fik min fætter data om slægten på et USB stik. Disse data fik jeg i marts 2008 en kopi af, og så var det med at komme igang.

Da jeg kom i gang med at tjekke dataene, viste der sig, at der var fejl ind i mellem, samt at der kunne afdækkes endnu mere.
Avisartiklen, der satte det hele i gang.


Jeg gik i gang med tjek af den store familie, jeg fandt dem på nettet via kirkebøger, folketællinger o.a.

Tilfældigt fandt jeg via biblioteket en slægtsbog, hvor noget af slægten var optegnet, og der tillod jeg mig at bruge de data, jeg havde behov for. 
På denne måde kom jeg et stykke videre tilbage i fortiden.

Da jeg selv kom i gang, viste det sig, at der var mange spændende historier gemt i slægten.
Det har bevirket mange besøg på Viborg landsarkiv og oversættelse af mange sider gotisk.

Denne slægt er helt speciel og har bla. den spændende historie om min tipoldefar ane 12 Jacob Pedersen, der stjal et par heste og blev idømt livstid i 1830, heldigvis bliver han frigivet efter 8 år, møder min tipoldemor og slægten kan fortsætte!

Samtidig er hans "ugerning" måske en "arv" fra hans far - ane 24 min 2 x tipoldefar Peder Iversen, der i en alder af 18 år bliver idømt 2 år i Viborg tugthus - også for hestetyveri

Ligeledes er der anesammenfald, ane 40/ 41 i bedstefars slægt og ane 60/ 61 i bedstemors slægt er de samme, nemlig Peder Jensen Degn og Karen Jensdatter, de har to sønner, der begge hedder Jens, nemlig ane 20 og ane 30.
De to brødre bliver stamfar til hver sin gren af slægten, og derved mødes de i 4. slægtled, da mine bedsteforældre bliver gift.

De to grene mødes også i USA, da ane 10 Peder Jensen Degns søn Poul og ane 15 Karen Marie Jensdatters søn Adam begge udvandrer. Peder Jensen Degn og Karen Marie Jensdatter er fætter og kusine, begge børnebørn af ane 40 Peder Jensen Degn og Karen Jensdatter.
Samtidig er de også børn af hver sin bror Jens.

Inden Paul udvandrer bliver han gift med Adams halvsøster Anne Dorthe Enevoldsdatters datter Johanne Kirstine Andersdatter
Min far på skoleudflugt til Ålborg 1921

Aneliste

Ved udarbejdelsen af slægtstavlen er bla. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, tingbøger samt forskellige personal og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, har kilderne ikke været der, eller pågældende person ikke er fundet i det sog, hvor de er levet. I disse tilfælde er de omgivende sognes kirkebøger også undersøgt.

Om nummereringssystemet i slægtstavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer umiddelbart derefter har ulige numre.
En persons far findes ved at gange med 2, hvorved ane 6`s far har nr. 12 og moderen nr. 13.

Nr. 12`s forældre har nr. 24 og 25, nr. 13`s forældre nr. 26 og 27 etc.

Hvis man modsat vil finde en persons far eller mor skal man dele med 2.

Anetavlen er for overskuelighedens skyld delt op i farfars side og farmors side                                 

                               

1 Søren Marius Nielsen                    

___________________________________________________________________________

2 Peder Nielsen                           
3 Else Marie Jacobsen                     

___________________________________________________________________________

4 Jacob Nielsen                           
5 Gertrude Katrine Pedersen      
        
6 Søren Peter Jacobsen                    
7 Maren Andersen                          

__________________________________________________________________________

8 Niels Jacobsen                          
9 Mætte Clausdatter    
                  
10 Peder Jensen Degn                       
11 Else Marie Poulsdatter 
 
               
12 Jacob Pedersen                          
13 Else Marie Sørensdatter
                
14 Anders Christensen                      
15 Karen Marie Jensdatter                  

______________________________________________________________________________

16 Jacob Jensen                            
17 Ane Pederdatter        
                
18 Claus Nielsen                           
19 Sidsel Sørensdatter     
               
20 Jens Pedersen Degn                      
21 Gjertrud Christensdatter   
            
22 Poul Pedersen                           
23 Ane Andersdatter 

                      
24 Peder Iversen                           
25 Anne Rasmusdatter
                       
26 Søren Hansen                            
27 Zeverine Nielsdatter    
               
28 Chresten Chrestensen Visborg                      
29 Maren Chrestensdatter
                    
30 Jens Pedersen                           
31 Dorthe Sofie Christensdatter            

__________________________________________________________________________

32 Jens Christensen                        
33 Margrethe Jacobsdatter       
          
34 Peder Nielsen Otte                      
35 Ane Katrine Nielsdatter   

36 Niels Knudsen
37Mette Clausdatter
              
38 Søren Sørensen      
39 NN
                   
40 Peder Jensen Degn                     
41 Karen Jensdatter  
                     
42 Christen Christensen                    
43 Karen Knudsdatter        
              
44 Peter Hansen Sjælland                   
45 Anne Marie Poulsdatter    
             
46 Anders Christensen (Blegedøe)           
47 Else Laursdatter  

48 Iver Fridriksen
49 Helle Pedersdatter 
                
50 Rasmus Christensen Beck                        
51 Ellen Nielsdatter

52 Hans Sørensen
53 Else Laursdatter 

56 Anders Andersen Møller
57 Mette Christensdatter   
__________________________________________________________________________

68 Niels Christensen Otte         

69 Anna Pedersdatter      

76 Søren Sørensen
77 Maren Michelsdatter
                              
82 Jens Lauritsen                          
83 Karen Chrestensdatter   
               
88 Hans Pedersen Sælland                   
89 Maren Sørensdatter   
                  
90 Poul Bertelsen                          
91 Maren Hansdatter    
                   
92 Christen Pedersen (Blegedøy)            
93 Maren Jensdatter
                       
94 Laurids (Jensen) Skytte                 
95 Karen Jensdatter     

102 Niels Jensen Møldrup
103 Bodil Sørensdatter      
             
100 Søren Jacobsen                          
101 Kirstine Nielsdatter   

112 Anders Andersen Smed
113 Johanne Kirstine Hansdatter 

136 Niels Sørensen Otte

137 Kirsten Sørensdatter         

_________________________________________________________________________


176 Peder Sjælland                          
177 Karen Larsdatter   
                    
180 Bertel Christensen                      
181 Anna Poulsdatter       
                
184 Peder Christensen                       
185 Tyra Poulsdatter      
                 
186 Jens Sørensen (Rytter)                  
187 Anna Jensdatter     
  
188 Jens Lauritzen Gade
189 Dorthe Sørensdatter

206 Søren Pedersen
207 Maren Nielsdatter  

226 Hans Jensen
227 Anna Laustsen      

_________________________________________________________________         

354 Laurids Sørensen Bøgh
355 Tyre Christensdatter

360 Christen Bertelsen                      
361 Mette Bertelsdatter  
                  
368 Christen Hansen                         
369 NN              
                       
370 Poul Andersen                           
371 NN   
                                  
372 Søren Jensen (Rytter)                   
373 NN      
                               
374 Jens Laursen                            
375 NN       

376 Lauritz Christensen Gade
377 Anne Jensdatter                               

__________________________________________________________________________

720 Bertel Nielsen                          
721 Kirsten NN     

722 Bertel Andersøn
723 Eddal Andersdatter

752 Christen Gade
753 Dorethe NN                                 
                              


 

Far bevarede interessen for sin slægt, historie og gamle dage lige til sin død. Her er han til åbningen af Hvorslev Lokalarkiv marts 1988, kun ½ år før han stille sover ind.

1. Søren Marius Nielsen

* 21. sep. 1908 i Monstrup, Rostrup sogn, døbt 11. okt 1908 i Rostrup kirke, † 16 okt 1988 i Ulstrupbro sogn, begravet i Ulstrup.  
Døbt af kapellan Grøn i Monstrup kirke. Faddere husmand Søren Peder Jacobsen og hustru St. Brøndum, pige Elsine Jensen, gårdmand Peter Lautsen og husmand Marius Madsen begge af Monstrup
     
 Min far Søren skrev sine erindringer fra barndom til seniorliv.
Det hele blev skrevet i hånden som han fortalte det. Der var ingen ophold, komma eller punktum. Alle navneord var skrevet med stort, og ord som skulle og ville var stavet ”skulde og vilde”. 

Han er i lægsrullen fra Granslev 1926. I 1929 er der noteret, at han er ved arbejdstropperne - betinget tjenstdygtighed, og ikke kan følge med på march.  Han er flyttet til lægd Q = Vellev i 1944 og har fået nyt løbenummer = 31, men det er også året, hvor han bliver slettet af lægdsrullerne som 35 årig.

Far holdt mange foredrag om sit liv rundt på ældrecentre og i foreninger, der var interesserede.
Han blev interviewet til en bog, og de gamle bånd med interviewene har jeg stadig i min varetægt.

Erindringerne befinder sig nu på arkivet på folkemindesamlingen i Hadsund og på lokalarkivet i Hvorslev, desuden er der uddrag af dem i bøgerne ”Landboliv  -erindringer fra Viborg Amt” 

Erindringerne kan læses på denne hjemmeside under punktet: "Min fars erindringer."

 

Nu skal du bare høre!!

Han blev gift 11. Maj 1934 i Hvorslev kirke med Petra Birthe Nielsen, * 11. maj 1910 i Hvorslev sogn, † 2. jan 1996 i Ulstrup sogn. Begravet på Ulstrup kirkegård
Altid glade og i godt humør

I 1929 er han fadder ved sin søster Gerdas datter Lillys dåb. Han betegnes da som tjenestekarl i Vellev.

Søren arbejdede ved landbruget i sine unge år både som løsarbejder og som fast, senere fik han arbejde ved teglværket i Hesselbjerg i 12 år, derefter var han arbejdsmand på Nissens trævarefabrik i Langå, ved Ferm i Ulstrup og ved Grundfoss i Bjerringbro.
 
 Børn: Else * 21. sep. 1934, Niels Møller * 14. aug. 1936, Kirsten Marie *19. apr. 1948

Sølvbryllup 11. maj 1959 og 3 børn

Mine bedsteforældre

Jeg elskede min kære Bedste og Bedstefar

2. Peder Nielsen

* 15. feb. 1882 i Monstrup, Rostrup sogn † 25. nov.1969 i Hadsund sogn. 
Faddere til dåben: Ane Marie Nielsen, Valsgård, Husmand L. Christensen og hustru, Monstrup, Husmand P. Jensen, Konstrup, Ungkarl S.M. Christensen, Valsgård.
Dåben publiceres i kirken den 9. april 1882
 
Han havde tilnavnet Degn ”Pier Degn” da han boede i Monstrup

Aalborg, Hindsted, Rostrup, Munstrup, Rostrup Sogn, , 76, FT-1890
Hans Chr. Nielsen 39 Gift Husfader Husejer Ove, Aalborg Amt 
Gjertrud Kathrine Pedersen 39 Gift Husmoder  Ove, Aalborg Amt
Peder Nielsen 7 Ugift Barn Rostrup, Aalborg Amt
Peder Pedersen Degn 90 Enkemand Aftægtsmand Arbejdsmand Ove Sogn, Aalborg Amt
 
Konfirmeret den 12-04-1896 i Rostrup:
Kundskab: g+
Forhold: mg
Sognepræst Petri fra Vive kirke
      
1919 - Flytter fra Monstrup til Rostrup
1922 - Flytter til Mariager landsogn, Fladbjerg mark
1931 - Flytter til Hadsund.

Han blev gift med Else Marie Jacobsen, gift 5. marts 1907 i St. Brøndum kirke.

Forlovere husejer Søren Peder Jacobsen Brøndum mark og husejer Anton Christensen af St. Brøndum mark

Da Peder og Else Marie Nielsen er faddere for Else Maries bror Carls datter Petra, omtales Peder Nielsen som boelsmand af Rostrup


Peder Nielsens koppeattest fra 1882

De overtog hans forældres ejendom mod at have både dem samt hans farfar i aftægt

 I fars erindringer var et gammelt skøde omtalt med aftaler om aftægten, dette skøde oversatte jeg fra gotisk og renskrev i forbindelse med udgivelsen af erindringerne. I renskrivningen er den gamle stavemåde bevaret, der er nogle af underskrifterne, der var ulæselige, de er markeret med ….

Det gamle skøde

Skjøde

Underskrevne Husmand af Mundstrup Hans Christian Nielsen i forening med Hustru Giertrud Katrine Pedersen skjøder og overdrager herved til min Stedsøn Peder Nielsen den mig tilhørende Eiendom af Mundstrup By, Rostrup sogn, skyldsat under.
Matr. N. 2 b for Hartkorn 1 Skjp 0 Fdk. 2 Alb.
Matr. N. 7 d for hartkorn 1 Skjp. 3 Fdk. 2½ Alb.

Med derpå stående Bygninger og nagelfaste Appertinenter herunder Kakkelovne, Komfur og Grubekedel, hele den på Eiendommen værende besætning, maskiner, Inventar, Avls og Afgrøde på Mark og i Hus, Ildebrændsel og Gjødning, samt endelig alt Ind og Udbo, dog således, at vi, så længe vi leve, forbeholde de os vederlagsfri brug og Afbenyttelse af det Ind og Udbo, som vi have fornødent, men falder det således til Brug Udtagne ved den Længstlevendes Død tilbage til nævnte Peder Nielsen, hvem det tilhører.

Kjøberen indtræder i mine rettigheder og Forpligtelser lige overfor Oue Andelsmejeri og Hobro Andelsslagteri, således at Overskud, der forfalder henholdsvis i denne Måned og Februar eller Marts Måned n. År, tilfalder ham, ligesom selve Andelsretten for de løbende Perioder også tilkommer ham. Eiendommen sælges i øvrigt ham med alle de samme Herligheder og Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg har været Eier, i hvilken Henseende bemærkes,

at Mikkel Sorensens Enke har brugen i 50 År af Halvdelen af matr. Nr. 2 b.s. Andel i Fællesmosen ”Stormosen” kaldet,

at Ane Marie Poulsdatter og efterkommende Eiere af 2 g Mundstrup har Brugen i 50 År af den anden Halvdel af 2 b.s. Andel i ”Stormosen”.
   
I øvrigt er Vilkårene for Overdragelsen følgende:

1.Eiendommen mv. overtages af Kjøberen ved nærværende Kontrakts Underskrift, hvoraf navnlig følger, at Kjøberen i Ildsvådestilfælde hæver Assurangen til anordningsmæssig Anvendelse.

2. Alle den i Oktober d. Å. Forfaldne og senere forfaldne Skatter og Afgifter af det overdragne udredes af Kjøberen, der ligeledes svarer alle Omkostninger ved nærværende Kontrakt.

3. Kjøbesummen for det Overdragne er bestemt til 5.700 Kr. hvoraf 1000 Kr. for medfulgt Løsøre, og den er berigtiget således.

a. Kjøberen overtager til Levering fra dato den Eiendommen ifølge Kontrakt af 16, læst 27 Juli 1882, påhvilende Aftægt til Peder Jensen Degn af capitalværdi 600 Kr., med hvilken Kontrakts Indhold Kjøberen er bekjendt.

b. Kjøberen overtager til indfrielse i sin Tid nedennævnte i Eiendommen indestående Prioriteter nemlig:

Til Husmandskreditforeningen i Ålborg oprindelig 2800 Kr.
Jysk Land Hypothekforening årlig Ydelse 690 – 1000 Kr.
Og komme skete Afdrag og Reservefondsandel ham til Gode.
Kjøberen betaler de i indeværende Termin forfaldne Terminsydelser. Overføres 4400 Kr.
c. Kjøberen overtager der hos mig påhvilende Gjæld til Rostrup Forskudsforening, stor 100 Kr.
Og til Hobro Bank              200 Kr.

d. Endelig har Kjøberen påtaget sig at svare mig Hans Christian Nielsen og Hustru Giertrud Katrine Pedersen, så længe vi leve, følgende til 1000 Kr
Capitaliserede      5700 Kr.
  
Aftægt

I Vi forbeholde os Brugen og Afbenyttelse af den 2 Fags Stue, der benyttes af Aftægtsmand Peder Jensen Degn, der er 89 år gl. og stadig sengeliggende, og som er beliggende i nordvestre Ende af Huset, med deri værende kakkelovn og Indgang til denne Stue gjennem bryggerset og Adgang dertil, både for os selv og Besøgende, og forbeholder os medafbenyttelse af bryggerskjedel og Komfuret i Kjøkkenet. Vedligeholdelse af Stuen, forsvarligt i enhver henseende, påhviler Kjøberen.

Vi forbeholde os derhos udelukkende Brug og Afbenyttelse af et stykke Havejord, 6 Favne på hver kant, og beliggende i sydøstre Ende af den til Stedet hørende have, samt af de på dette Stykke værende Trær, Buske og urter. Fornøden Gjødning skal vederlagsfrit leveres fra Stedets Mødding. I øvrigt forbeholder os fri og uhindret Adgang og Færdsel overalt på Stedets Grund og i dets Bygninger og medafbenyttelse af Brønd, retirade og lignende Indretninger.

II Til vort Underhold leveres på vor Bopæl 1 Pot nymalket Mælk daglig hele året rundt, af den malkning, vi selv bestemme og i rene Kar samt årlig inden 1. August 5000 Stk. Skrudtørv af almindelig Størrelse, hvilke skulle bringes i Hus i tør og god Tilstand i Stedets Tørvehus, men adskildt fra Kjøberen, og skal i Alderdomssvaghed fornødent Ildebrændsel bringes os ind i vor Stue, ligesom der skal ydes os fornøden Pasning og Pleie og i Sygdomstilfælde skal Aftægtsyderen besørge Læge og Medicin afhentet, men betaling til Læge og for Medicin er ham uvedkommende.

Endelig betaler Aftægtsyderen os årligt i de første 10 Terminer 50 Kr. og første gang 50 Kr. i 11 Juni Termin 1908, men når 500 Kr. ere betalte, ophører den kontante årlige Ydelse ligesom denne selvfølgelig bortfalder ved den Længstlevendes Død, hvis denne skulde indetræffe inden de 10 terminers Forløb.

III Ved vor død skal Aftægtsydelsen besørge vor hæderlige og anstændige begravelse efter Egnens Skik og Brug. Som Følge af alt Føranførte skal nævne Eiendom herefter tilhøre Peder Nielsen som hans fuldkomne Eiendom.
  
Jeg Peder Nielsen der er fuldmyndig, indgår herved på alt Foranstående og meddeler jeg derhos herved til Sikkerhed for skadesløs Opfyldelse af foranstående Aftægtskontrakt oprykkende Prioritets Panteret, næst efter anmeldte Hæftelser, nemlig Aftægt til P. J. Degn, Kreditforenings og Hypotheks foreningsgjæld, i den mig tilhørende Eiendom med påstående Bygninger med Mur og nagelfaste Appertinenter, Besætning og Inventarium, Avl og Afgrøde i Strå, Hø og utærsket Sæd, Gjødning, enhver af Eiendommen gående Leie og Interesse og Pantets Assurancesummer.

I søgsmålstilfælde gjælder Fr. af 25. Januar 1828. Af hensyn til Stemplet bemærkes, at Aftægten anordningsmæssigt beregnet, har en Capitalværdi af 1000 Kr., og vil nærværende Dokument tillige være at thinglyse som Pantebrev for Aftægter.


P.t. Terndrup den 11te December 1907
Hans Chr. Nielsen Gjertrud K. Pedersen. Peder Nielsen

Til Vitterlighed om Datering Vedtagelse og Underskrift givet til de Fattiges Kasse. Skatteattest vedlagt. For vedk. … Herredsfuldmægtig
Tillige som Pantebrev for Aftægt Læst inden Hellum Hindsted herreders Ret den 17. December 1907 og indført Prot. As. fel. 70.En skatteattest forevist.


Gebyr:
& 64, 68, 73 12 Kr 26
& 156    2 Kr 45
& 77    1 Kr 50
I/N %  23 Kr 50
  39 Kr 71
s. Tretini Kroner syvtien Ører

Herved meddeles Samtykke til, at nærværende Aftægt herefter må have oprykkende Prioritet efter et Lån, stort 4.000 Kr. til Ålborg Bys og Omegns Sparekasse til over 4 p. Ct., hvilket Lån altså træder i stedet for de hidtil værende prioriteter.

Mundstrup, den 17/ 2 1915   Gertrud Katrine Pedersen.

Til Vitterlighed …… Søren Jensen

I henhold til hoslagte Dødsattest for Hans Christian Nielsen af Mundstrup bedes Aftægten for hans Vedkommende aflæst og udslettet af pantebogen.

Påtegning af 17/ 2 1915
Læst inden Hellum Hindsted Herreders ret. Tirsdagen den 2. Marts 1915. Indført i protokol 7.

Moderation noteret.
 Aftægten til Hans Christian Nielsen overensstemmende med begæring i Påtegningen af 20/ 2 1915 aflæst og udslettet.
Dødsattest for Hans Christian Nielsen død 22/ 8 og begravet 27/2 1908 på Rostrup Kirkegård forevistes.

Gebyr:
& 16   1 Kr
& 13  2 Kr
& 14  0 Kr 50
& 21  0 Kr 50
  4 Kr        Fire Kroner
  
Herved meddeles Samtykke til, at nærværende Aftægt rykker tilbage for yderligere Lån, 1000 Kr til 5 % p.a. hos Aalborg Bys og Omegns Sparekasse, således at der herefter for Aftægten haves oprykkende Prioritet efter i alt Kr. 5000 til 5% p.a. til nævnte Sparekasse.

Mundstrup den 13. September 1917 Gjertrud Katrine Sørensen

Til Vitterlighed Chr. Uhrenholdt Andr. M. Sørensen

Påtegnet 13/ 9 1917
Læst inden Hellum Hindsted Herreders Ret Tirsdagen den 25. September 1917.
Indført i Protokol 11 Fol. 316 Hellum Hindsted Herreder d. 6/ 10 1917

Gebyr:
& 13  2 Kr
& 14  0 Kr 50
& 21  0 Kr 50
   3 Kr
Tre Kroner 00

Henvisning til vedlagt Dødsattest for Gertrud Katrine Pedersen beder herved tillagt Aftægt af årlig Værdi 200 Kr aflyst og udslettet.

Terndrup 20 Juli 1920
Fa. Vedk. ….. Dommerfuldmægtig

Aftægt for Gertrud Katrine Pedersen Aflyst inden Hellum Hindsted Herreders Ret Tirsdagen den 10/ 8 1920 og udslettet. Indført i Protokol 15 Fol. 563
Dødsattest for aftægtsnydersken forevist .. … …

Gebyr:
& 16   1 Kr 00 ø
& 14      “   “
& 21      “40 ø
_____________________
  1 Kr 40 ø

Sidste side af skødet

Åge der er den 6 i rækken som børn, han bliver den sidste af børnene,der blev født på gården i Mundstrup i 1918.
 
I 1920 måtte min farfar Peder Nielsen gå fra gården på grund af de forpligtelser han fik ved overtagelse af gården samt den store børneflok. Det kunne den lille gård ikke bære.

Første foto af far og hans første søskende

Far, Søren Marius først, Så Einar imellem, Hans Christian og Gerda. Forrest Åge og Peter

Billedet er ca fra 1919/ 20, og har været i mine oldeforældres album. Jeg har fået en kopi af det via en af mine grankusiner, barnebarn af min farmors bror Carl Marius Jacobsen

Børn

Søren, Gerda, Einar, Peter, Åge, Harry, Hilda, deres fætter og "fosterbroder" Egon og forrest Christian

i Hans Christian Nielsen

* 3. Jan.1907 i St. Brøndum sogn, † 4. december 1977 i Assens sogn. 
Hans Christian blev kaldt Christian, han blev født før forældrene var gift.
I kirkebogen står under dåben: Ugifte Else Marie Jacobsen 19 år gammel og udlagte barnefader Peder Nielsen af Monstrup, forældrene ægteviede i kirken 5 marts 1907 - samme dag som dåben

Faddere til dåben: Husmand Jens Christian Jensen af St. Brøndum Toftegårdsmark, husmand Peder Jørgensen af St. Brøndum mark, husmand Ole Christian Christiansen af St. Brøndum mark, gårdmand Lars Christian Andersens hustru Ane Marie Jacobsen af Siem, husmand Søren Christian Nielsens hustru Christiane Møller af St. Brøndum Toftegårds mark

Han blev konfirmeret 3 april 1921 i Rostrup kirke. Da tjener han hos gårdmand Niels ladefoged, Blegedø
       
Hans Christian var ikke gift og fik ingen børn.

Han var syg i mange år af leddegigt, fik fjernet begge ben og tilbragte sine sidste år i kørestol på plejehjemmet i Assens.
Christian

1. ii Søren Marius Nielsen

 * 21. sep.1908 i Monstrup, Rostrup sogn, †16. Okt. 1988 i Ulstrup sogn, begravet i Ulstrup.
Døbt 11. okt 1908 af kapellan Grøn i Rostrup kirke, Faddere husmand Peder Jacobsen og hustru St. Brøndum, pige Elsine Jensen, gårdmand Peter Lautsen og husmand Marius Madsen begge af Monstrup

Han blev konfirmeret 1. oktober 1922. Da tjener han hos gårdmand Anton Kristensen Monstrup 
  
Han blev gift 11. maj 1934 i Hvorslev kirke med Petra Birtha Nielsen.
        
Børn: Else * 21. sep. 1934, Niels Møller * 14. aug. 1936, Kirsten Marie *19. apr. 1948

Søren og søsteren Gerda fra et skolebillede

iiv Einar Nielsen

* 18. maj 1912 i Monstrup, Rostrup sogn, † 27. jan 1996 i Assens sogn. 
Døbt 16. juni 1912 i Rostrup kirke.
Faddere: Pige Henriette Christensen, pige Elsine Jensen, gårdejer Jens Peder Jensen Stevnhoved, husmand Jens Peder Jensen alle af Monstrup og husmand Søren Peder Jacobsen af St. Brøndum
 
I 1930 er han fadder ved sin søster Gerdas datter Grethes dåb, her er han tjenestekarl i Asferg
 
 Ejnar arbejdede på afdelingen Stenmøllen på cementfabrikken Dania i mange år, han blev næsten døv af al den støj, han arbejdede i.

Han blev gift 12 november 1939 i Mariager med Edith Mette Hansen .

Børn: Elly, Leo og Åge

Ejnar og Edith

iii Gerda Katrine Nielsen

* 4. Apr. 1910 i Monstrup, Rostrup sogn, † 18 juni 1992 i Hobro sogn    
Døbt 15. maj 1910 i Rostrup. Faddere: Moderen, Anton Kristensens hustru, gårdmand Peter Lautsen, ungkarl Martinus Kristiansen alle af Monstrup og Boelsmand Laurits Kristensen af Stoholm.
  
 Hun blev viet for borgmesteren i Mariager den 29 marts 1930 med Anders Christian Hansen.    
    
De boede Banegårdsvej 23 Hobro ved Grethes dåb
De boede Randersvej 25 Hobro ved Annys og Svends dåb
De boede Hegedalsvej 57 Hobro ved Else Maries dåb
De boede Grøndalsvænge 6 a ved Hans Kurts fødsel i 1951

 Børn: Lilly Irene Hansen, Grethe Hillegard Hansen, Anny Kirstine Hansen, Svend Peder Hansen, Else Marie Frida Hansen, Hans Kurt Christian Hansen
Gerda med mand og børn

v Peter Henry Nielsen

 * 5. aug. 1913 i Monstrup Rostrup sogn,† 17 oktober 1996 i Assens sogn. 
Døbt 7. sep. 1913 i Rostrup.  Faddere: Moderen, gårdmand Jens Peder Stouhoveds hustru, gårdmand Peder Lautsen, gårdmand Anton Kristensen og husmand Jens Peder Jensen alle Monstrup

Ved folketællingen i 1925 bor han hos sine bedsteforældre Søren Peter Jacobsen og Maren Andersen i St. Brøndum Sogn. 

Peter kom tidligt ud at sejle på de store verdenshave, mest med svenske skibe. Han rejste over hele verden også i en del af USA’s store havnebyer. Senere sejlede han med cement fra cementfabrikken Dania til København, og da Saltfabrikken blev bygget ved Mariager fjord, blev han maskinpasser der, indtil han blev pensioneret. 

Han blev gift for sognefogeden i Norup den 15. august 1937 med Grethe Cecilie  Sandberg Andersen. *  3 juli 1918 i Hadsund syd † 4 november 1984 i Assens
De boede i/ved Assens ved Mariager Fjord

Børn: Ruth Sandberg Nielsen, Hilda Sandberg Nielsen, Erik Sandberg Nielsen

Hilda, Peter og sønnen Erik

vi Åge Eivind Nielsen

 * 19. feb. 1918 i Monstrup, Rostrup sogn, † 2002 i København. 
 Døbt 31. marts 1918 i Rostrup.  Faddere: Carl Jacobsens hustru St. Brøndum, pige Sørine Jacobsen St. Brøndum, husmand Johan Larsen, gårdmand Kristian Jensen og gårdmand Anton Kristensen alle Brøndum

Åge fiskede og sejlede fra han var 14 år. Han sejlede med småskibe og færgefart fra Jylland til Sjælland til 1939, hvor han blev soldat.
De boede ved døtrenes dåb på Fyensvej 1 i Næstved, han er da fyrbøder

Han blev overført til Jyske Dragonregiment i Holstebro og var sammenlagt 32 år ved hæren.

I 1971 tog han sin afsked og flyttede til København og fik arbejde på hovedkontoret i ingeniørfirmaet Monberg og Thorsen, til han blev pensioneret.

Han blev gift 5 juni 1941 hos sognefogeden i Hadsund med Lillian Marina Rosen Laustsen, de blev senere skilt og boede sammen med Lillians kusine Gurli.

Børn: Inge Anette Nielsen og Hanne Marie Rosen 

Åge får medalje af dronningen

vii Hilda Johanne Jacobine Nielsen

 * 29. dec. 1921 i Rostrup sogn, † 5. dec. 1999 i Ålborg sogn, begravet i Hadsund.  
Moderen, arbejdsmand Kristian Kristiansens hustru lille Brøndum, boelsmand Laurits Jørgensen Brøndbjerg, husmand Peter Larsen Brundbjerg, husmand Søren Peter Jacobsen St. Brøndum  
    
Hilda var tjenestepige i sin ungdom. 

Hun blev gift 12 maj 1940 i Hadsund kirke med Svend Åge Hansen.

Børn: Leif, Irma, Peter

Hilda

vii Harry Elleman Nielsen

 * 24. nov. 1923 i Fladbjerg Mark, Mariager landsogn, † i København.
Moderen bar barnet, tjenestepige Alma Larsen Trinderup, husmand Christian Sørensen (Roi) Fladbjerg mark, tjenestekarl Hans Christian Nielsen og tjenestekarl Søren Marius Nielsen begge af Fjeldsted

Harry blev udlært som stenhugger (gravstene) men forlod dette arbejde og kørte i stedet i mange år som chauffør for forskellige firmaer i København

Han har aldrig været gift men har haft 2 samlevere, og fik ingen børn.
Harry

3. Else Marie Jacobsen

* 6. okt 1887 i Korup, Solbjerg sogn, † 25. aug. 1968 i Hadsund sogn. 
Faddere: Gårdejer Knud Christian Pedersen og hustru af Vive, Ane Dorthea Enevoldsen af Vive, Gårdmand Henning Christiansen af Øster Korup mark, Gårdmand Jens Jensen af Øster Korup mark  

Konfirmeret 6 oktober 1901 i St. Brøndum kirke, g i kundskab og mg i opførsel

Da Else Marie er fadder ved sin bror Knuds dåb i 1905 omtales hun som : Pige Else Marie af Dollerup, Blenstrup sogn

Folketælling 1890
Søren Peter Jacobsen 33 år Øster Korup
Maren Andersen 29 år Vive
Anders Martinus Andersen 3 år Vive
Else Marie Jacobsen 2 år Øster Korup
Else Marie Sørensen 73 år Helberskov (fattigforsørgelse)

Else Marie var kogekone i mange år, hun plukkede også bær til Hornbecks fabrikker i Hadsund

60 år sammen, godt gået:-)

Mine oldeforældre på farfars side

4. Jacob Nielsen, * 21. Apr. 1851 i Valsgård mark, Valsgård sogn † 24. feb. 1888 i Valsgård mark, Valsgård sogn begravet 4. mar. 1888 i Rostrup. 
Hjemmedøbt den 23. april, fremstillet i Valsgård kirke 20. juli 1851. Faddere ved dåben: Tjenestepige Else Katrine Jacobsdatter, Gårdmand Jens Mikkelsen på Valsgård mark, gårdmand Anders Nielsen på Valsgård mark
 
Aalborg, Hindsted, Valsgaard, Valsgaard Bye, et huus, 28, FT-1855,
Niels Jacobsen 30 år (Valsgård). Gårdmand som lever af sin jord
Mætte Clausdatter 38 år (Rostrup)- eller Astrup
Søren Michel Pedersen (Valsgård)
Jacob Nielsen 4år (Ove)
Peder Christian Nielsen 2år (Ove)

Lysning: 6. nov. 1881, forlovere ved bryllup: Brudens far Peder Jensen, Anders Peter Poulsen, Monstrup.

Han blev gift med Gertrude Katrine Pedersen, gift 26. nov. 1881 i Rostrup kirke.

Han frøs ihjel på vej hjem fra marked i Hobro iflg. Søren Nielsens erindringer
I kirkebogen fra Valsgård står der han døde hos forældrene Niels Jacobsen og hustru dødsårsagen er noteret som koldbrand. Sandsynligvis har han vandret den lange vej og fået forfrysninger, der har udviklet sig til koldbrand
 
Dødsanmeldelse: Gårdmand Jacob Nielsen af Monstrup, Rostrup 36 år indgivet af Enken Gertrud Katrine Nielsen født Pedersen og 1 fælles barn
 
Skifteprotokol :(B41-5344-578)
Gertrud Katrine Nielsen ansøger om tilladelse til at sidde i uskiftet bo efter mandens død 24/2 1886 med deres fælles barn. Hun får samtykket, da hun er en førlig og forstandig kvinde.
  
Børn:

2. i Peder Nielsen, * 15. feb. 1882 i Monstrup, Rostrup sogn, † 25. nov. 1969 i Hadsund sogn. 
Døbt i Rostrup 9 april 1882.  Faddere: Ane Marie Nielsen, Valsgård, Husmand L. Christensen og hustru, Monstrup, Husmand P. Jensen, Konstrup, Ungkarl S. M. Christensen, Valsgård,
 
Han blev gift med Else Marie Jacobsen, gift 5 marts 1907 i St. Brøndum kirke.

Iflg. min far Søren Nielsens erindringer skulle der have været en datter der var død før eller efter sønnen Peter Nielsen, men det har været umulig at finde hende i kirkebøgerne.

5. Gertrude Katrine Pedersen, * 21. mar. 1849 i Stubberup, Oue sogn.  † 4. mar. 1918 i Rostrup sogn
Hun var født i Ræbilens gård. Hjemmedøbt 21 marts 1849 fremstillet i kirken 28. maj 1849. Faddere til dåben: Gårdmand Søren Christensen, Dorthe Nielsdatter, Graverhusene, Gårdmand Poul Pedersen, Monstrup, Gårdmand Jens Pedersen Degn, Langbæk
      
Konfirmeret 12 marts 1863 i Valsgård.
 
Rejser hjemmefra i 1865 til Stubberup, Rostrup (16½ år)
til en stilling som tjenestepige

Aalborg, Hindsted, Ove, Stubberup, en gaard, 67, FT-1850
Peder Jensen 31 år Oue (Gårdens husfader)
Else Marie Poulsdatter 21 Rostrup (hans kone)
Gertrud Katrine Pedersen 1 år Oue (hans Barn)
Jens Pedersen 70 år Oue (aftægtsmand)
Hans Jensen 12 år Oue (Jens søn) 
Else Marie Jensdatter 20 år Oue (Jens datter)

Hun blev gift med (1) Jacob Nielsen, gift 26. nov. 1881 i Rostrup kirke

Jacob Nielsen var husmand i Monstrup til sin død. Ejendommen blev efter hans død videredrevet af enkens anden mand Hans Christian Nielsen

Hun blev gift med (2) Hans Christian Nielsen, gift 28. dec. 1889 i Rostrup kirke,
 * 10. feb. 1850 i Oue sogn, døbt 12. feb. 1850 i Oue, † 22. aug. 1908 i Rostrup, begravet 27. aug. 1908 i Rostrup.

Oldemor Gjertrud Katrine Pedersen

Mine oldeforældre på farmors side

6. Søren Peter Jakobsen, * 18. feb. 1857 i Øster Korup mark, Solbjerg sogn, † 12. sep. 1936 i St. Brøndum sogn.   
Faddere til dåben er: Pigen Ane Sørensdatter fra Wisborg, Pigen Kirsten Christensdatter fra Øster Korup, Husmand Peder Christian Jacobsen i Veddum, Husmand Christian Henningsen, Øster Korup mark, Christen Axelsen i Veddum
 
Aalborg, Hellum, Solbjerg, Øster Korup, Solbjerg Sogn, Hus, 59, FT-1890
Søren Peter Jakobsen 33 Gift Husfader Husmand Øster Korup
Maren Andersen 29 Gift Husmoder  Vive
Anders Martinus Andersen 3 Ugift Barn  Vive
Else Marie Jakobsen 2 Ugift Barn  Øster Korup
Else Marie Sørensen 73 Enke Husmoder Under Fattigforsørgelse Helberskov

Efter  Marens død i februar 1935 flytter Søren Peter Jacobsen ind hos Knud og Olga. 

Efter Knuds død flyttede Søren Peter Jacobsen ind hos sin søn Carl 

Kopi af Vielsesattesten fra 1886 Den oprindelige må være bortkommet, da denne kopi er dateret 1899


 
Han blev gift med Maren Andersen, gift 9. nov. 1886 i Solbjerg kirke.
Søren Peder Jacobsen ungkarl tjenende på Dalsgård Vive Sogn og Maren Andersen af Østerkorup mark. Forlovere Gårdmand Henning Christiansen og Jens Jensen af Østerkorup Mark

 

Søren Peder Jacobsen og Maren Andersen samt datteren Sørine. Billedet er fra ca. 1902 - 03

Børn:

i Anders Martinus Andersen, * 14 jun. 1886 i Vive sogn,† 2 sept 1952 i Arlington Usa
Døbt 11. juli 1886 i Vive.  I kirkebogen står: Ugift Maren Andersen af Sindalshus Vive Hede, udlagt ungkarl barnefader Kristian Jensen af Vaargaard af Farstrup sogn, pr. Hunstrup. Moderen 26 år opholdt sig 10 måneder før nedkomst i Agedrup, Vestbjerg, Sulstrup sogn. Faddere: Ane Dothea Enevoldsen af Vive sogn, pige Ane Katrine Pedersen af Valsgård, ungkarl Søren Peder Jacobsen af Valsgård, ungkarl Kristen Andersen af Vive Hadsund, husmand Kristen Andersen af Astrup sogn
Dermed er den kommende ”stedfader” fadder ved barnedåben

Konfirmation ikke fundet

Anders Martinus Andersen er ikke umiddelbart i lægdsrullen for Brøndum (lægd 397) i 1903 eller 1908

Anders Martinus Andersens amerikanske navn var Andrew Anderson. Han rejste til USA 1907. Ifølge udvandrerdatabasen (
http://ddd.dda.dk ) rejste Anders med Skibet United States mod New York City, USA. Forevisningsdatoen var 21. februar 1907. Den 20-årige Anders M. Andersen ankom 7. marts 1907. Han fortæller han er påv ej til sin onkel Adam Andersen i Iowa

Han havde blå øjne, lyst hår og var 5 fod og 6 inces høj

Han blev gift med Marie J Boulay (Anderson) født i Frankrig 11 august 1896
Anders kom på besøg i Danmark i hvert fald 2 gange

Andrew M Andersen lod sig hverve 24 år gammel, dvs. ca. 1910. (U.S. Army, Register of Enlistments, 1798-1914).
Ved folketællingen i 1920 bor 33-årige ugift Andrew M Anderson i Koblenz (Engelsk: Coblenz), Tyskland, de militære styrker og søværnet (Military and Naval Forces).
Ved folketællingen i 1930 bor Andrew Anderson i byen Washington, District of Columbia med sin kone Marie Anderson. Her er hans immigrations år angivet til 1916.

Ved folketællingen i 1940 bor Andrew og Marie Anderson stadig i byen Washington, District of Columbia. De bor på gaden: 13st St NW nummer 1322. Han er selvstændig og arbejdede 52 uger i 1939. Han arbejder 48 timer om ugen. Han har gået i skole til og med 8. klasse.

Han meldte sig frivillig til hæren (sikkert i forbindelse med 1. verdenskrig). Under krigen traf han Marie Jane, som var sygeplejerske på det lazaret, hvor Andrew blev indlagt. Efter krigens slutning i 1918 blev de gift og rejste til USA.
Andrew var urmager med egen forretning.
Marie Jane var guide i Det Hvide Hus, Washington D. C. og translatør.
Der var ingen børn i ægteskabet. Andrews nevø Carlo blev indsat som universalarving før hans død i 1952.

Andrew M Anderson og Marie J Boulay blev begravet på den militære kirkegård: Arlington i Virginia nær Washington D.C. De ligger i sektion 33, nr. 4120.

AR, U.S. Army. (U.S. Department of Veterans Affairs). 
Burial: Arlington National Cemetery
Arlington
Arlington County
Virginia, USA

.S. Veterans Gravesites, ca.1775-2006 about Marie J Boulay W O Andrew M Anderson
Name: Marie J Boulay W O Andrew M Anderson
Service Info.: WAG 18 INF SUPPLY CO 1ST DIV USA
Birth Date: 11 Aug 1896
Death Date: 12 Jan 1967
Relation: Unknown Relationship To Veteran
Interment Date: 17 Jan 1967
Cemetery: Arlington National Cemetery
Cemetery Address: C/O Director Arlington, VA 22211
Buried At: Section 33 Site 4120

http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=cr&GSln=anderson&GSfn=andrew&GSmn=m&GSby=1886&GSbyrel=in&GSdyrel=all&GSob=n&CRid=49269&df=all&pt=Arlington%20National%20Cemetery &

3. ii Else Marie Jacobsen, * 6 okt 1887 i Korup, Solbjerg sogn, † 25 aug. 1968 i Hadsund sogn. Begravet på Hadsund kirkegård
Faddere: Gårdejer Knud Christian Pedersen og hustru af Vive, Ane Dorthea  Enevoldsen af Vive, Gårdmand Henning Christiansen af Øster Korup mark, Gårdmand Jens Jensen af Øster Korup mark
 
Hun blev gift med Peder Nielsen, gift 5 marts 1907 i St. Brøndum kirke.

iii Jacob Peder Jacobsen, * 9. nov. 1890 i Korup, Solbjerg sogn.
Døbt 26. dec. 1890. Faddere: Barnets fader, gårdejer Søren  Pedersen og hustru Korup Mølle, ungkarl Frederik Harboe af Glerup 

Jacob Peder Jacobsen er ikke umiddelbart i lægdsrullen for Brøndum (lægd 397) i 1908 og 199.

Ifølge udvandrerdatabasen (
http://ddd.dda.dk ) rejste Jacob Peter Jacobsen (Blev kaldt Peter) med Skibet United States mod New York City, USA. Forevisningsdatoen var 26. marts 1908. Hans sidste opholdssted før afrejsen var St. Brøndum. Han ankom til New York 9. april 1908.

Han havde grå øjne, brunt hår og var 5 fod, 9 inchers høj   (http://www.ellisisland.org). 

Ved folketællingen i 1910 bor en 19-årig Peter Jacobsen i Britt, Hancock Country, Iowa. I huset bor mange andre mænd af forskellig nationalitet. 

Ved folketællingen i 1915 er der to Peter Jacobsen i Iowa:

1.f. ca. 1891 i Danmark. Ugift. Bor i Ellswoth, Emmet Country, Iowa. Begge forældre er danske.

2.f. ca. 1891 i Danmark. Ugift. Bor i Britt, Hancock County, Emmet Country, Iowa. Begge forældre er danske
 
Peter "forsvandt", ingen hørte fra ham efter 1. verdenskrig

Både  Jacob Peter og Anders Martinus rejste til Estherville i Iowa. Begge har deres morbror Adam Andersen som kontakt person i USA

Carl og Caroline Jacobsen Carl Marinus Jacobsen, Caroline Beate Skindstad Rasmussen med et af børnene

iv Carl Marinus Jacobsen, * 2 okt 1896 i Korup, Solbjerg Sogn, † 14 mar. 1970 i St. Brøndum sogn.  
Døbt 25. okt. 1896 i Solbjerg.  Faddere: Barnets forældre, gårdmand Kristen Andersen og hustru Maren Sørensen af Astrup, indsidder Christen Jensen af Korup og gårdejer Laurits Beck af Korupgårde.

Konfirmeret 2 oktober 1910 i St. Brøndum kirke

Ved sin konfirmation tjener Carl hos gårdejer Jens Peder Sørensen St. Brøndum

I lægdsrullen fra 1914 har Carl nr. 1 i lægd 397, St. Brøndum. Der er er en vedtegning 3-52-M-54 (udskrivningskreds 3 = Fyn, M = 1914
   
Han blev gift med Caroline Beate Skindstad Rasmussen den 28. december 1917  i St. Brøndum kirke

Forlovere Boelsmand af St. Brøndum mark Søren Peder Jacobsen og husejer af Store Brøndum mark Carl Christian Christensen

I forbindelse med sit bryllup omtales Carl som landmand af St. Brøndum mark

Caroline Beate Skindstad Rasmussen  var * 25. juni 1900 i Østergaarde, Vive sogn † 25. august 1965.

De første 13 år af deres ægteskab boede Carl og Caroline som indsiddere i en lille ejendom kaldet “Jørgensminde”, som hans far, Søren Peter Jacobsen, ejede. Her blev de 6 af de 7 børn født. 

Ved folketællingen i 1921 bor manufakturhandler Carl Marinus Jakobsen på St. Brøndum Mark med Caroline og deres to døtre Margrethe og Petra. De bor på matr. nr. 25 (opslag 41). 

Carl Marinus børn, Inga, Grethe, Ellen, Petra, Jane, Birthe og Carlo

v Sørine Martine Jacobsen, * 20 apr 1899 i St. Brøndum mark, St. Brøndum sogn † 17 dec 1960, hun ligger begravet på Nørresundby ny kirkegård. 
Døbt 4. juni 1899 i St. Brøndum, i kirkebogen er der en note om forældrenes bryllup i Solbjerg kirke 9. nov. 1886 med vielsesattest 28. sep. 1886.
Faddere: Husmand Peter Christensen af St. Brøndum mark, husmand Ole Christian Christiansen St. Brøndum mark, husmand Peder Jørgensen St. Brøndum mark, husmand Peder Jørgensens hustru Sanne Marie Larsen af St. Brøndum mark, husmand Peder Christensens hustru Ane Marie Jensen af St. Brøndum mark. 

Konfirmeret 30 marts 1913 i Thorup kirke, boende hjemme hos forældrene i St. Brøndum

24 november 1918 er pige Sørine Martine Jacobsen af St. Brøndum mark fadder for sin niece, Grethe Skindstad Jacobsen

Hun fik 7 november 1916 datteren Johanne Nielsine Jacobsen, der døde 19. august 1932. kun 16 år gammel 

Hun blev gift den 12. april 1919 i St. Brøndum kirke med Kristian Sørensen Kristiansen, søn af Søren Kristiansen og Bodil Kirstine Rasmussen, født den 30. april 1884 i Kyringe, Tostrup sogn

De fik 21 maj 1927 sønnen Peder Christiansen, han døde en måned senere 31. maj 1927

Hun blev gift med murer Edvard Wismann 
Hun med ham 23 september 1930 sønnen Egon Wismann
Sørine og Edward boede i Hadsund

Egon Wismann, kaldte sig Juel Christiansen, hans gravsten er fundet på Centralkirkegården i Nørresundby, men desværre er der ikke dødsdato på. 


      

Sørine

Sørines søn Egon

vi Johanne Nielsine Jacobsen, * 15 jun. 1900 i St.Brøndum mark,  St. Brøndum sogn † 8 maj 1914 på Terndrup sygehus. Begraves 13. maj i St. Brøndum 
Dødsårsag er Difhteria.
Dåb 30. sep. 1900 i St. Brøndum. Faddere: Barnets fader, husmand Peder Jørgensen af St. Brøndum mark, husmand Anton Kristensen St. Brøndum præstegårdsmark, husmand Peder Kristensens hustru Ane Jacobsen af Østergård Vive sogn, husmand Peder Jørgensens hustru Sanne Marie Larsen af St. Brøndum mark.
      
vii Knud Christian Jacobsen, * 17. jan.1905 i St.Brøndum mark, St. Brøndum sogn, 
† 17 maj 1936 St. Brøndum
Dåb 5. marts 1905 i St. Brøndum kirke. Faddere: Husmand Peder Christensen St. Brøndum mark, husmand Peder Jørgensen St. Brøndum mark, ungkarl Peder Nielsen af Svanfolk, Skibsted sogn, barnets moder, pige Else Marie Jacobsen af Dollerup Blenstrup sogn.

Han blev gift 14 feb. 1931 i St. Brøndum kirke med Olga Karoline Simonsen
Forlovere var Søren Peder Jacobsen og Christian Nielsen af St. Brøndum

Parret havde et plejebarn: Egon
Knud Christian Jakobsen er nævnt i lægdsrullen i 1923 i Brøndum (lægd 39) med løbenummer 6. I vedtegningen står: 1926/X5 – 692 KII 9b. 

Knud var landmand. 
Olga Simonsen var fra Sulsted, Vendsyssel.

Efter Knuds moders, Marens død i februar 1935 flyttede faderen Søren Peter Jacobsen ind hos Knud og Olga. 
Knud bliver begravet med politiets tilladelse af 19. maj 1936. Politiet skulle frigive hans lig, idet han havde begået selvmord. 
Efter Knuds død flyttede Søren Peter Jacobsen ind hos sin søn Carl 

Billeder fra denne del af familien har jeg fået via Susanne Skindstad Frederiksen, et barnebarn af Carl Marinus Jacobsen. Jeg kom i kontakt med Susanne via My Heritage programmet, og familiedata blev udvekslet og venskab etableret på tværs af alder og generation.

Knud og Olgas bryllup Knud Christian Jacobsen og hustru.

Maren og Søren i en ældre udgave. Billedet har jeg fået tilsendt fra et af Maren og Søren Peders tipoldebørn - Gitte Christensen, der også forsker i slægten, og som jeg er kommet i kontakt med via facebook

7. Maren Andersen, * 23 apr 1861 i Vive sogn, † 13 feb. 1935 i St. Brøndum, St. Brøndum sogn 
Døbt 26. april i hjemmet, fremstillet 8. sep. 1861 i kirken. Faddere husmand Christen Larsens hustru, Karen Henriksdatter af Lundskov, gårdmand Søren Chr. Nielsens hustru Mariane Sørensdatter af Rødehuse, bemeldte Søren Chr. Nielsen, husmand, faderens 2 sønner Christen Andersen af Oue og Niels Andersen af Svalhøjhus
Konfirmeret 4. april 1875 i Vive Kirke; god kundskab og rosværdig opførsel

Tvilling med Adam Andersen

Moderen er 45 år da hun føder Adam og Maren 

Maren Andersen blev udskrevet af Vive skole 31. marts 1875 med karakteren godt.

Maren Andersen opholdt sig i august 1885 (10 måneder før sønnen Anders’ fødsel) i Agedrup ved Vestbjerg i Sulsted Sogn. Maren kaldes “af Linddalshus, Vive Hede” i forbindelse med dåben. Blandt Anders’ faddere er Søren Peter Jacobsen, som Maren gifter sig med 4 måneder senere.
Ved sit bryllup kaldes Maren Andersdatter af “Øster Korup mark"

Dødsårsag: Hjerneblødning

Min smukke oldemor Maren Andersen

Mine tipoldeforældre

I de kommende slægtled vil samtlige personer i familien, som det har været muligt at finde, fremgå af overskriften.
Er man interesseret kan familieskabet findes ved at følge numrene. ex. nr 4 har forældre 7 og 8, nr 7 har forældre 13 og 14 og så fremdeles.

Ligeledes er alle i direkte slægtslinie markeret med fed skrift.
Visborg kirke, som mange af de kommende generationer hører under er en middelalderkirke, sandsynligvis opført i første halvdel af 1200'årene som en typisk romansk kirke med skib og kor. I 1590'erne blev kirken totalt ombygget af Jacob Seefeldt. Den gamle kirke blev delvis revet ned og kirken forlænget mod øst med to hvælvfag. I vest blev kirketårnet bygget til (måske allerede i 1540'erne). Mod syd føjedes det store våbenhus til og mod nord et anseeligt sakristi og en korsarm. Kirken blev efter endt ombygning taget i brug i 1593, hvilket bevidnes af sandstenen over våbenhusets indgangsdør. Den store og statelige kirke er rigt udsmykket og bærer tydelig præg af det nære tilhørsforhold til Visborggård

Tipoldeforældre på farfars side

8. Niels Jacobsen, * 29. mar. 1825 i Valsgård sogn, † 22. sep. 1905 i Valsgård sogn
Hjemmedøbt 4 april, fremstillet i kirken 12. juni 1825. Om hans forældre står der i kirkebogen ”tilhører bønderfolket”
Faddere: Gårdmand Lars Nielsen Fuglsangs hustru Ane Kirstine Sørensdatter af Redsøe, gårdmand Jacob Eriksgårds hustru Karen Jensdatter i Oue, Peder Otte i Ti
nghuset, gårdmand Anders Jensen i Oue, Hans Jensen tilflyttere på Ungstrup mark  

Gift 23. Nov. 1850 i Valsgård: Ungkarl Niels Jacobsen 36 år med enke efter første ægteskab Mætte Clausdatter (33½ år v. ægteskabet)

Aalborg, Hindsted, Valsgaard, Valsgaard Bye, et huus, 28, FT-1855, 
Niels Jacobsen 30 år huusmand som lever af sin jordlod
Mætte Clausdatter 38 år. Astrup
Søren Michael Pedersen 10 år. Valsgård,( Mættes søn af første ægteskab)
Jacob Nielsen 4 år. Ove
Peter Christian Nielsen 2 år. Ove 

Folketælling 1880: Valsgaard, Ulstrup, Hjerritsdal m. kort nr. 0714 liste 9, hus, 36
Niels Jacobsen 54 Gift husfader, arbejdsmand  Her i sognet
Mette Clausen 63 Gift hans hustru Astrup
Pouline Nielsen 10 Ugift plejebarn. Her i sognet.

Den 22. sep. 1905 er han fundet død i landevejsgrøften mellem Hobro og Hadsund en ¼ mil fra Hobro i Hørby sogn, Hobro jurisdition.
Han blev begravet på Valsgård kirkegård den 28 sept.

Enkemand og aftægtsmand hos sin svigersøn husmand og murer Jens Sørensen Valsgård mark, Valsgård sogn hvor han og hans afdøde hustru Mætte Clausdatter sidste fælles bopæl var. Dødsattest d. 23. Sept. 1905 siger ulykkestilfælde, skifteretsattest og politiattest begge d. 25. Sept 1905.

Børn i hustrus første ægteskab:
i Mette Marie Pedersdatter *  5. januar 1840 i Valsgård sogn, † 4. feb 1846 i Valsgård sogn
Hjemmedøbt 7 januar, fremstillet i kirken 2. feb. Faddere: Tjenestepige Marie Kirstine Sørensdatter, ungkarl Anders Sørensen af Tofte og husmand Hans Pedersen af Hjeds
Dødsårsag: Underernæring

ii Claus Peder Christijansen * 25 nov 1842 i Valsgård sogn
Faddere: Gårdmand Niels Jensen Halds hustru Lene Jensdatter af Valsgård, ungkarl Jens Peder Poulsen af Valsgård og gårdmand Anders Nielsen Hvedesteen på Valsgårds mark

iii Søren Michael Pedersen, * 29. jun.1845 i Valsgård sogn.
Døbt 10. august 1845 i Valsgård. Faddere: Tjenestepige Ane Marie Lauritsdatter af Valsgård, gårdmand Hans Pedersen i Hjels og gårdmand Anders Nielsen på Valsgård mark

Børn i deres eget ægteskab:

4. iv Jacob Nielsen,
* 21. apr 1851 i Valsgård mark, Valsgård sogn † 24. feb. 1888 i Valsgård mark, Valsgård sogn begravet 4 mar. 1888 i Rostrup. 
Hjemmedøbt den 23. april, fremstillet i Valsgård kirke 20. juli 1851
Faddere til fødslen er: Pigen Ane Sørensdatter fra Wisborg, Pigen Kirsten Christensdatter fra Øster Korup, Husmand Peder Christian Jacobsen i Veddum, Husmand Christian Henningsen, Øster Korup mark, Christen Axelsen i Veddum

Han blev gift med Gertrude Katrine Pedersen, gift 26. nov. 1881 i Rostrup kirke.

iv Peder Christian Nielsen * 21. marts 1851 i Valsgård sogn 
døbt 5. juni 1853, faddere tjenestepige Birthe Clausdatter af Vive, gårdmand Christian Eliasen af Tofte, og husmand Chreistian Andersen på Toftemark

Han blev gift 29 december 1885 i Valsgård sogn med Karen Marie Pedersen. Vidner var boelsmand Peder Kristensen i Redsø og husmand Niels Jacobsen i Valsgård
 
v  Ane Marie Nielsen, * 24. sep. 1855 i Valsgård sogn.
Hjemmedøbt 28. Sep. 1855, fremstillet i kirken 2. dec. 1855. 
Faddere: Tjenestepigen Ane Marie Jacobsdatter af Valsgård, Birthe Clausdatter af Vive, gårdmand Peder Jacobsen på Nielstrup mark, Jens Mikkelsen på Valsgårdmark, gårdmand Niels Sørensen ibidm.
Anmærkning i kirkebogen: moderen 42 år.

Hun blev gift i Valsgård 20 maj 1896 med enkemand efter 1 ægteskab Jens Sørensen murer på Valsgård mark
Forlovere Niels Jacobsens aftægtsmand på Valsgård mark og Peder Christian Nielsen husmand på Valsgård mark

Aalborg, Hindsted, Valsgaard, Valsgaard, 4b, 112, FT-1901 
Jens Sørensen 12/1 1855 Gift husfader landmand og murer Asferg Sogn, Randers Amt 
Ane Marie Nielsen 24/9 1855 Gift husmoder væverske Valsgaard Sogn 
Petra Kirstine Sørensen 13/9 1898 Ugift barn Løkken 
Elna Marie Sørensen 7/4 1890 Ugift barn Løkken 
Theodor Laurids Sørensen 26/5 1892 Ugift barn Løkken
Magda Tomine Sørensen 20/5 1894 Ugift barn Løkken 
Niels Jacobsen 26/...?? 1825 Enkemand aftægtsmand  Valsgaard Sogn

vi Jens Peter Nielsen, * 12. jun. 1858 i Valsgård sogn.
Døbt i  hjemmet 13. Juni, fremstillet i kirken 12. september. Faddere: Pige Karen Jacobsdatter Rokkedahl?, pige Else Catrine Jacobsdatter af Øster Tørslev, gårdmand Anders Christian Nielsen Rinddal, Oue sogn, gårdmand Peder Jacobsen på Nielstrup mark, gårdmand Hans Andersen af Frisdahl?  

Han blev konfirmeret 1872 i Valsgård. I afgangsliste Valsgård 1872 er han på vej mod Sønderbæk. I afgangsliste Sønderbæk 1873 på vej mod Vive. Her finder jeg ham dog ikke, men finder han i Valsgård hvor han skal tjene hos N P ivrsen i Redsø. I afgangsliste 1874 Valsgård er han 9 november på vej til Hørby sogn, hvor han skal tjene hos Jens Nielsen i Hagedal. Her mister jeg ham, da afgangs og tilgangslister ikke går længere.
              

9. Mætte Clausdatter, * 17. maj 1816 Valsgård Mark i Astrup sogn. † 22 marts 1887 i Valsgård sogn 
Døbt 12 juni 1816. Fremstillet af Søren Sørensens Datter Maren, de øvrige Gaardmænd Jens Frantsen og Hans Kieldsen, Søren Sørensens Søn Søren og Jacob Christensens Datter Christiane, alle i Thisted.
Dødsårsag: Alderdom

Gift (1) med husmand Peder Christian Jensen
Han døde af tæring 19 feb 1848 32½ år gammel 

Gift (2) 23 nov 1850 i Valsgård med
Niels Jacobsen
Ungkarl Niels Jacobsen af Redsø mark 25 år og enke efter første ægteskab Mætte Clausdatter fra Valsgård mark 33½ år. Forlovere gårdmand Anders Svenstrup og boelsmand Jens Peder Poulsen begge af Valsgård

Skive folkeblad 23 september 1905, fortæller en ganske anden historie Valsgård kirke


10. Peder Jensen Degn, * 23. maj 1819 i Oue sogn, † 16. mar. 1908 i Rostrup sogn, 
begravet 22. mar. 1908 i Rostrup. 
Dåb 13. juni 1819 i Oue.  Faddere: Pige Ane Christensdatter fra Graverhusene Solbjerg sogn og Hans Sørensen ibid.

Han blev gift med  Else Marie Poulsdatter , gift 19. nov. 1847 i Rostrup sogn.  

I 1860  er han gårdejer i Stubberup i Oue Sogn, og i 1880 vejarbejder i Rostrup Sogn. I årene derimellem havde han ejet en gård i Monstrup, Rostrup Sogn, men denne havde den ældste datter overtaget og han kommer i  aftægt først hos denne datter - min tipoldemor Gertrude Katrine Pedersen og hendes 2 mand Hans Christian Nielsen og senere i aftægt sammen med dem i aftægt hos min farfar og farmor, barnebarnet Peder Nielsen og dennes hustru Else Marie Jacobsen

Aalborg, Hindsted, Ove, Stubberup, en gaard, 67, FT-1850
Peder Jensen 31  Gift  gaardmand, huusfader Ove Sogn Aalborg Amt]
Else Marie Poulsdatter 21 Gift  hans kone Rostrup Sogn Aalborg Amt
Gjertrud Katrine Pedersen 1  deres barn Ove Sogn Aalborg Amt
Jens Pedersen 70 Enkemand  huusfaders fader, aftægtsmand Ove Sogn
Hans Jensen 12 sidstes søn Ove Sogn Aalborg Amt
Else Marie Jensdatter 20 Ugift sammes datter Ove Sogn Aalborg Amt

Aalborg, Hindsted, Rostrup, Husliste nr. 184, 2b, 185, FT-1901,
Hans Christian Nielsen 10/2 1850 Gift Husfader Huseier, Landbruger Ove Sogn, Aalborg Amt
Gertrud Katrine Pedersen 21/3 1849 Gift Husmoder  Ove Sogn, Aalborg Amt
Anna Mattine Kirstine Pedersen 9/2 1887 Ugift Pleiebarn  Rostrup Sogn, Aalborg Amt
Peder Jensen 23/5 1819 Enkemand Aftægtsmand

Børn:

5. i Gertrude Katrine Pedersen, * 21. mar. 1849 i Stubberup, Oue sogn, † 4. mar. 1918 i Rostrup sogn
Faddere til dåben: Gårdmand Søren Christensen, Dorthe Nielsdatter, Graverhusene, Gårdmand Poul Pedersen, Monstrup, Gårdmand Jens Pedersen Degn, Langbæk

Hun blev gift med (1) Jacob Nielsen, gift 26. nov. 1881 i Rostrup kirke,

Hun blev gift med (2) Hans Christian Nielsen, gift 28. dec. 1889 i Råstrup kirke,
* 10. feb. 1850 i Oue sogn, døbt 12. feb. 1850 i Oue, † 22. aug. 1908 i Råstrup, begravet 27. aug. 1908 i Råstrup.

ii Pauline Andrea Pedersen, * 28. feb. 1853 i Stubberup, Oue sogn, † 25. dec. 1891 i Stoholm, Oue sogn. 
Faddere ved dåben: Ane Kirstine Jensen, Oue, Karen Marie Poulsdatter, Monstrup, Iver Hansen, Stubberup, Jens Andersen, Stubberup, Niels Andersen, Rindalshuus 
Rejser hjemmefra i 1870 til Stubberub. Rostrup - tjenestepige.

Hun blev gift med Lauritz Christensen, gift 11. maj 1879 i Monstrup Rostrup sogn.
Laurits Christensen var født 19 april 1859 i Monstrup, Rostrup sogn. De fik 3 børn


Han blev gift 2 gang med Mette Kirstine Jensen fra Nysom, Ravnkilde sogn. De fik 8 børn. 
Lauritz Christensen var husmand i Monstrup til ca. 1886 og derefter i Stokholm i Vebbestrup sogn.
      
iii Jens Christian Pedersen, * 17 sep 1856 i Oue sogn. 
† 1 marts 1892 i Rostrup sogn

Faddere til dåben: Marie Ruberg Oue, Dorthe Kirstine Jensdatter, Jens Andersen, Stubberup, Niels Andersen, Rindalshuus, Jens Jensen

Jens Christian Pedersen var indsidder i Rostrup til 1878 og derefter husmand og arbejdsmand samme sted. Han dør allerede som 35 årig, parret har da 5 børn, hvoraf den yngste kun er 14 dage. 

Han blev gift 17 november 1877 i Rostrup sogn med Ane Marie Andersen, der er født 6 marts 1859 i Rostrup som datter af  indsidder Anders Christensen.

Efter Jens Christian Pedersens dødsfald finder Ane Marie Andersen sammen med Jens Peter Hyberts, som var blevet enkemand i 1888. Mere om hele denne famile og dens skæbne her:  http://www.kittaogsven.dk/ane-marie-andersen.html

iv Ane Pedersen, * 3. sep. 1859 i Stubberup, Oue sogn, † 30. juli 1866 i Oue sogn, begravet 6 jul 1866 i Oue. Døde af en hjertefejl.

Faddere til dåben: Karen Marie Poulsdatter, Monstrup mark, Jens Peter Poulsen, Monstrup,  Jens Christian Sørensen, Monstrup, Jens Andersen, Stubberup  

v Poul Pedersen, * 23. sep. 1866 i Stubberup, Oue sogn , † 1. jan. 1934  
i  Estherville, Emmet County , Iowa, USA
Faddere til dåben: Ane Marie Poulsen, Tobberup, Maren Laursdatter, Monstrup
Anders Christensen, Monstrup, Anders Peter Poulsen, Monstrup, Christian Poulsen, Monstrup    
Konfirmeret den 03-10-1880.

Ifølge udvandrerdatabasen http://ddd.dda.dk er han immigreret til Parkersburg, Iowa USA 23 feb 1891 
Stilling: Arbejder. Alder:  25 Bestemmelsessted:  Parkersburg, Iowa
Skibsnavn:  Indirekte .
  
Han blev gift: 25 Februar 1887 i Vive med Johanne Catherine Andersen
Forlovere Husmand Peder Jensen i Mnstrup og husmand Anders Nielsen Rask af Højgårdshuse
Hun var født 9 November 1862 i Veddum, Ove sogn, hun døde 23 April 1939 i Estherville, Emmet County, Iowa USA
Hun var datter af Ane Dorthe Enevoldsdatter - og dermed barnebarn af ane 15 Karen Marie Jensdatter

 De immigrerede til Iowa, USA 16 Oktober 1891 med 3 små børn, Petrea 4 år, Agnethe 3 år og Poul 6 måneder. De tilbragte 3 uger om bord på et skib til USA.


Da de kom til USA blev navnene ændret.
Poul Pedersen til Paul Peterson,
Petrea til Petraya, født januar 1886 i Danmark, død 28 Maj 1965 i Wisconsin
Agnethe til Nettie  født 2 August 1888 i Danmark, død 3 Julyi1986 i Iowa
og Poul til Harry født 29 Marts 1891i Danmark, død 29 September 1968 i Iowa
Parret fik i USA følgende børn
Andrew Christian: født 20 July 1893 i Iowa, død 27 April 1985  i Iowa
Laura Amanda: født 15 Juni 1895 i Iowa, død 5 Maj 1971 i Iowa
Little Bill:født 1898 i Iowa, død 1898 i Iowa
William Adolph: født  20 Mats 1899 i  Iowa, død 16 November 1982 i Minnesota

Det er Poul Pedersens oldebarn David C. Peterson fra Minneapolis USA, barnebarn af William Adolf der i 1994 sætter efterlysningen i Hobro Avis og dermed  får kontakt til sin danske slægt, og som starter slægtsforskningen i det små i denne del af familien

Via Facebook og Danish American Genealogy kommer jeg i 2013 i kontakt med Paula Engels, der er Poul Pedersens tipoldebarn, Agnete eller Nettie er hendes oldemor. Jeg har fået billeder og information om slægten, som ikke havde været muligt på anden vis.

Nedenstående nekrolog har jeg også fået fat i via samarbejde med Danish American generalogy på Facebook

Birth: Oct. 23, 1866, Denmark
Death: Jan. 1, 1934
Estherville
Emmet County
Iowa, USA

Paul Peterson Passed Away Tuesday Morning
Paul Peterson, another of Emmet County's pioneer residents passed away at his home in the northeast part of the city on Tuesday last.

Mr. Peterson was born in Denmark October 23, 1866. He came to this country when he was seventeen years of age and he was the only one of his immediate family that came across the waters.

Mr. Peterson was an industrious farmer and a few years ago he retired and moved into this city. The Peterson's were fine neighbors and a highly respected family. Mr. Peterson was an active member of the K. of P. Lodge.

He is survived by his wife and three sons and three daughters.

The funeral services will be on Friday afternoon from the Presbyterian Church, the Rev. A.G. Bailey officiating. The remains will be laid to rest in the family lot in the East Side Cemetery. (Estherville Enterprise, Estherville, IA, January 3, 1934)

Paul Peterson, 69, died at his home in Estherville January 1, 1934 after an illness of over a year. He was born in Denmark September 23, 1865. When he was seventeen years old he came to the United States. He retired from farming about eight years ago and has lived in town since then. Surviving him are his wife and four children.

Funeral services will be held on Friday in the home at 1:30 and at the Presbyterian church at 2:30 with the Rev. Arthur Bailey in charge. (Vindicator and Republican, Estherville, IA, January 4, 1934)

Note: Cemetery Records reflect 1866 as dob.

Han er her: http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=78560713

11. Else Marie Poulsdatter, * 10. maj 1829 i Rold sogn, † 4. nov. 1880 i Rostrup sogn, begravet 14. nov. 1880 i Rostrup.
Døbt 8. juni 1829,  Faddere Maren Jacobsdatter, Anna Nielsdatter, Jens Jacobsen og Laurits Jacobsen alle Rold 
Konfirmeres i Rostrup kirke den 30-04-1843  14 år gammel


Aalborg, Hindsted, Rostrup, Monstrup, en Gaard, 61, FT-1834
Poul Pedersen 30 Gift Gaardmand 
Ane Andersdatter 26 Gift hans Kone 
Else Marie Poulsdatter 5 Ugift deres Børn 
Anders Peter Poulsen 3 Ugift deres Børn 
Maren Nielsdatter 8 Ugift Pleiedatter 
Christen Laursen 53 Enkemand Aftægtsmand
 
Aalborg, Hindsted, Ove, Stubberup, en grd, 72, FT-1855,
Peder Jensen 36 Gift gaardmand, huusfader Her i sognet 
Else Marie Poulsdatter 26 Gift hans kone Rold Sogn Aalborg Amt
Gjertrud Cathrine Pedersen 6 Ugift deres børn Her i sognet
Pouline Andrea Pedersen 2 Ugift deres børn Her i sognet
Jens Pedersen 75 Enkemand husfaders fader, aftægtsmand Her i sognet

Poul Pedersen

Tipoldeforældre på farmors side

12. Jacob Pedersen, * 29. sep. 1806 i Øster Korup Solbjerg Sogn, † 29. jan. 1858 i Øster Korup Solbjerg Sogn, begravet 7. feb. 1858 i Solbjerg kirke 
Død 51 år gammel på Øster Korup mark af brystkramper

I kirkebogen fra dåben står: Den 29. okt. lod Gårdmand i Korup Peder Iversen og hustru Ane Rasmusdatter deres søn hjemmedøbe med Navn Jacob, den 19. okt. var han i kirken. Fadere Niels Rasmussen i Solbjerg, Niels Bødker, Rasmus Bæk af Korup, Henry Nielsen samt Niels Rasmussen af Solbjerg mark

Konfirmeret 3. oktober 1821 i Solbjerg; temmelig god i kundskab og opførsel.

En 16-årig Jacob Pedersen flytter fra Solbjerg sogn i 1822. Han havde da tjent på Porsgaarden. Det fremgår ikke i den periode, hvor folk flytter hen.

1. november 1822 - 1. november 1824. Jacob Pedersen tjener hos Søren Sørensen i Veddum, Skelund Sogn
1. november 1824 Jacob Pedersen tjener hos Peder Nørgård i Smidie, Bælum Sogn
1. november 1825 Jacob Pedersen tjener hos Rasmus Jensen i Smidie, Bælum Sogn
1. november 1826 Jacob Pedersen tjener hos Peder Budum i Rakkerhusene i Gudum Sogn

1. november 1827 Jacob Pedersen tjener hos Peder Heddum i Smidie

1828 ankommer han som 22 årig til Nørre Kongerslev fra Smedie ved Bælum, han får arbejde som tjenestekarl ved Søren Overgaard

1829 1. november Jacob Pedersen forlader gårdmand Søren Overgaard i Sønder
Kongerslev, hvor han har tjent. Han efterlader sit tøj her. 

1829 1. november Jacob Pedersen bestemmer sig for at blive kræmmer og hestepranger

Han bliver gift i Bælum kirke 23. januar 1830 med Ane Christensdatter fra Smedie 27 år
Forloverne er gårdmændene Christen Madsen og Peder Budum, Smidie

Ane er i tilgangslisten i Sønderkongerslev 1830 kommer fra Smidie, hun har arbejde som malkepige 1 nov. 26 år

Jacobs og Anes Ægteskab ophører ifølge Bevilling af 19de April 1833.
Til  nærværende Ægteskab behøves ifølge Cancelliets Skrivelse til Stiftsamtet af 30te April d. A. ingen Bevilling Anmærkning: Brudgommens 1ste Ægteskab ophævedes efter Konens Ansøgning, da han for Hestetyverie var inddømt i Tugthuset paa Livstid

Ane dør den 11. juni 1833 22 år gl. begraves 16 juni 1833 gårdejer Christen Madsens datter i Smedie

Fra Hobro Politiprotokol 1830 Fange 153 Jacob Pedersen Kaarup (de har altså brugt hans fødested Korup som navn) xx tommer høj, 23 Aar gammel, har blaa Øine, brundt Haar, stor langagtig og krom Næse, gråligt Ansigt Farve. Han er iklædt arresthusets Klæder. Arresteret 2 Juli 1830 af herredsfoged Mülte. Overført 10 Feb. 1831

Jacob i Lægdsrullerne

I 1806 er han i tilgangslisten i lægd 54, Solbjerg, med løbenr. 130.

I lægdsrullen fra 1808 står det, at han bliver overført til 66F74. Det betyder: Vive 1809 løbenr. 74. (Lægd 54 - Solbjerg, løbenr. 104).

 Ifølge lægdsrullerne bor han i Vive (lægd 66) ind til maj 1817, hvor han 10 år gammel flytter til Vejgaard, Aalborg. Vedtegningen kan jeg ikke helt læse. "Bortgået med faderen"? (Faderen Peder Iversen er ikke i Vive sogn i 1817, måske har han blot hentet ham?) Derefter: afhentning og ? på Porsgården i 54. lægd (lægd 54 = Solbjerg). Han flyttede i 1818  og noget mere (Lægd 66 - Solbjerg løbenr. 48).  I 1817 er han også at finde i Solbjerg (Lægd 54 - Solbjerg løbenr. 164). Han er altså flyttet tilbage til sit fødesogn.  I 1820 opholder Jacob sig på Porsgaard i Solbjerg, men flytter til Skelund. (Lægd 54 - Solbjerg, løbenr. 150). Ifølge kirkebogens afgangsliste flytter han i 1822, 16 år gammel. Han havde da tjent på Paarsgaarden.  
I lægdsrullen for 1823 står det, at han flytter til Bælum (Lægd 54 - Solbjerg, løbenr. 208).

I 1825 er Jacob i tilgangsrullen i Bælum. Hans opholdssted er Smidie (Lægd 46 - Bælum, løbenr. 231).

Af lægdsrullen 1826 fremgår det, at Jacob flytter til Gudum (Lægd 46 - Bælum løbenr. 155). Står der her at han er hjulbenet?.

I 1827 opholder Jacob sig på Gudumlund. Det er muligvis her han stifter bekendtskab med væven. Senere i sit liv ernærer han sig som væver. Der er en vedtegning. Er han hjulbenet? . Han flytter tilbage til Bælum (Lægd 30 - Gudum, løbenr. 207).

I tilgangsrullen i 1828 står det, at han er flyttet til Sønder Kongerslev (Lægd 46 - Bælum, løbenr. 213). Sønder Kongerslev Jacobs sidste opholdssted, da han bliver sigtet for hestetyveri og kommer i Hobro arrest.

Af lægdsrullen i 1829 fremgår det, at Jacob er indført i Wiborg Tugthus på ? (Lægd 55 - Sønder Kongerslev, løbenr. 72). 

Lægdsrulle 1817 Solbjerg sogn

ForhøretDet efterfølgende forhør fundet på Landsarkivet i Viborg i "Protokollen fra Viborg Byfogedarkiv".
Det er oversat fra gotisk, og hele dokumentet kan ses under billeder fra gamle dage. Ved tvivlsspørgsmål er der sat et X, og visse steder er der bemærket en mulig "oversættelse" af et ord
.

Viborg byfogedarkivs politiprotokol 1827 – 32

Aar 1830 den 12. Juni Aften kl. 6½ blev en Forhøret sat paa Politimesterens Bopæl i Overværelse af 2de Widner for at optage
Forhør angl. et nyligen anmeldt Hestetyverie.

For retten fremstod 1ste. Deliquent Gaardmand Jens Kieldsen af Hvarre i Vebbestrup sogn, der anmeldte at i Nat var fra hans Mark borttaget 2de sorte heste, som der stod tøierede. En af disse, havde han i dag fundet hos Niels Vestergaard, Gaardmand fra Leisten Sogn som var her i Byen. (Dim)

Som 2den Deq. fremstod Gaardmand Niels Vestergaard fra Leisten, som forklarede, at han i dag her i Byen af en ubekjendt Person, som han nu fremstillede, havde kjøbt en sort Hest for 16 Rbd., hvilket 1.ste Deq. havde vedkjendt sig. (Dim)

Som 3die Deq. fremstod Jacob Pedersen, der intetsteds har fast Bopæl, men sidst tjente i Sønderkongerslev i Kongerslev Sogn for Gaardmand Søren Overgaard, hvor han har sit Tøj staaende og fra hvem han kom forrige 1ste Novbr.        
I aar ved Fastelavns Tid blev han givt med Ane Christensdatter, som tjener i Bælum sogn for Christen Madsen.

Han tilstaar, at han på Marken i Nat ved Midnatstide tog de af 1ste Deq. omforklarede Heste med sig her til Byen, hvor han solgte den ene til 2. Deq. for 16 Rbd. og den anden til en for ham ubekjendt Mand for 8 Rbd., 1 Mark og 8 Skilling.

Han havde en tredie hest, nemlig en sort Hoppe, der tilhører Christen Nielsen Smedie i Bælum Sogn med sig, hvilken han havde i Commision at sælge, og hvilken han ligeledes solgte for 11 Rbd. til 2de Dep. (Dimmiteret)

Som 4de Deq. fremstod Anders Nielsen Schaltz der forklarede, at han i Dag var tilstede og saa, at 3de Dep. solgte en sort Hest til Christen Stidsen af Lundsgaard for 8 Rbd., 1 Mark og 8 Skilling. (Dimmiteret).

1ste og 2den Dep. fremstode igjen og foreenedes om, at 1ste Dep. erholder sin Hest igjen og 2den Dep. faar de for den betalte 26 Rbd. tilbage, hvilke 2den Dep. modtog her i Retten.
Dommeren tog i sin Bevaring de 11 Rbd. som 2den Dep. havde betalt for Hoppen, hvilken paa venstre Baglaar for at gjøre kjendelig, hvis 3die Deponents Angivende var urigtig, blev brændt med Mærket WB, hvorefter 2den Dep. tog Hoppen til sig og bliver ansvarlig for den indtil Undersøgelsen derom er endt.

Igjen fremstod 3die Dep. der forklarede at være 24 Aar gammel og ingensinde forhen tiltalt. Han siger, at han brugte de 8 Rbd., 1 Mark og 8 Skilling, han fik for den ene Hest, til at betale Græsleje for de 2de Heste, som han ogsaa her i Byen i Dag har solgt, samt til nogle Klædesvarer, som han har kjøbt i en Boutik, som han skal paavise.

Retten decreterede Arrest på 3de Dep. Person, og han blev overleveret til Arrestforvareren, hvorefter Forhøret, som Tiden formedels er forestaaende XrejseX, ei tillod Dommeren videre at fortsætte for i Aften, blev udsat til Continuation og Sagen til videre Behandling af den under Dommerens Fraværelse constituerede Landsoverretsprocurator Nyboe

Som Widner: Lykke & Hertel

Aaar 1830 den 15.de Juni Formiddag Kl. 10 blev foranstaaende Forhør continueret på Raadhuset af landsoverprocurator Nyboe, som constitueret i Canselliraad Gundelacs fraværelse, Ifølge Amtets Constitution af 8de Marts saalydende Fol.

Fremstod:
1.Anholdte Jacob Pedersen, som forandrede sin betræffende Anvendelsen af de 8 Rbd., 1 Mark og 8 Skilling, som han erholdt i Betaling af den ham ubekjendte Mand, der kjøbte en af de sorte Heste , sidste Forhørsdag afgivne Forklaring derhen, at han ikke havde kjøbt Klædesvarer nogetsteds her i Byen, hvorimod han af de nævnte 8 Rbd., 1 Mark og 8 Skilling havde skjult hos sig under sin Trøje disse 4 Rbd. Sedler og betalt Avlsmand Søren Louens her i Byen 4 Rbd. som Godtgjørelse, fordi bemeldte Mand for Dep. havde græsset 1 Hest og 1 Hoppe, siden afvigte Pintse Løverdag og indtil den Dag nemlig Sonnendagen den 12te dennes, da Deq. her blev paagrebet.

Den 24 havde han kiøbt Levnetsmidler for bemeldte Hest og Hoppe, der begge var meget gamle, havde Dep. kjøbt nogle Dage før Pintse af en Mand i Store Brøndum Hedegaard, navnlig Anders Bach og betalt derfor 20 Rbd., hvornæst Dep. igjen afvigte Lørdag, solgte dem til en Mand her i Byen, der bor lige over for Søren Louens, og skulde derfor have 18 Rbd. Sedler. Hvilke med Handlens Slutning blev ham betalt, men da det seenere hen paa Dagen rygtedes, at Dep. befandtes i ulovlig Besiddelse af de 2de andre Heste, forlangte Kjøberen sine 18 Rbd. tilbage, hvilket han også erholdte.

Dep. vedbliver sin Forklaring i forrige Forhør om, at han ikke er Tyv for den sorte Hoppe, som han for 11 Rbd. solgte til Niels Vestergaard i Leisten, hvorimod han paastaar at Christen Nielsen i Smedie, ved den Leilighed, da han blev underrettet om, at Dep. vilde til Viborg, bad ham om at medtage sin sorte Hoppe for at sælge den og fastsatte Prisen til 14 Rbd.

Dep. kjender ikke den Mand, nemlig Jens Kieldsen fra hvem han stjal de 2de Heste, og har aldrig været i denne mands Gaard, der er beliggende omtrent 5 Mil fra Deponentens hjem. Endskjønt Hvarre ligger noget afsides fra den Vej, som Dep. nærmest skulle passere for at komme til Viborg, så besluttede han dog at gjøre denne Omvej, efter at den Tanke var opstaaet for ham at sætte Forsøg paa at stjæle et Par Heste, uden at han dog havde noget bestemt Sigte på de 2de han, som omforklaret bemægtigede sig. De stod tøirede et godt Bøsseskud fra Byen. De på Hestene værende Tøiere lod Dep. medfølge, men da han blev opmærksom paa, at der paa det ene Klaptræe var udskaaren Navn og Aarstal, så for ikke derved at røbes bortkastede han i Lindum Skov dette Klaptræe saavel som en Deel af Tøieret.
Dep. fulgte den almindelig befærdede Vei hertil fra Hobroe over Nørre Onsild, Hornum Vasehus, Erichstrup  etc. og kom hertil kl. 6 a 7 om Morgenen.

Deq. er født i Kaarup Solbjerg Sogn af Forældre Peder Iversen og hustru Ane Rasmusdatter, han tjente for Jens Kræmer i Weddum Skelund Sogn 1 Aar, i samme Bye hos Søren Sørensen i 2 Aar, i Smedie hos Peder Nørgaard 1 Aar, hos Rasmus Jensen sammesteds 1 Aar, i Rottehuusene i Gudum Sogn hos Peder Budum 1 Aar, atter til Smedie til Peder Weddum 1 Aar og endelig hos Søren Overgaard i Sønder Kongerslev. Dep. er som hiulbenet fritaget for Kongens Tjeneste.

I øvrigt er hans Signalement saaledes 61 Tommer hoi, middel af Bygning, blaa Øine, blondt Haar. Klædesdragt: Blaa Vadmels Trøie med Overtrukne Knapper, lyseblaa lange Benklæder meget falmede, rød og brunligstribet Vest, hvid ulden nattrøie, Sko og Hat.

Dep. forsikkrer, at han ikke har begaaet flere Tyverier end det, som han allerede har bekjendt. Arrestforvarer Kongstad afleverede de 4 Rbd., som Arrestanten her foran har omforklaret, og hvilke vare befundne gjemte under hans Trøiekrave.

2. Christen Stidsen fra Lundsgaard og forklarede at det forholder sig rigtigt, at Arrestanten afvigte Lørdag i Avlsmand Søren Louens´s Gaard eller rettere sagt på den tæt derudenfor værende sædvanlige Markedsplads, solgte Dep. en gammel sort Hest for 8 Rbd. 24 Skilling, hvilken Hest Dep. en halv Time efter  solgte for samme Pris til Anders Nielsen Schaltz her i Byen.    
Dep. har ei Forhen haft noget Bekjendtskab til Arrestanten, eller med nogensinde før at havde seet ham. (Dim)

3. Anders Nielsen Schaltz forklarede, at han ved som forhen angivet at være tilstede, da Arrestanten solgte sin sorte hest til Christen Stidsen, træf en Bonde, som han førhen flere gange havde set, men hvis Navn han ikke kjendte, eller kan opgive. Dog formoder han, at denne Mand hører hjemme i en af de Sogne i Fjends herred, hvorfra der sælgtes Kalk, Gryder etc.
Samme Mand ytrede nogen Lyst til at blive Ejer af den nævnte sorte Hest, hvorfor Dep. paatog sig dog uden derom udtrykkeligen at blive anmodet at være Mægler ved den attraaede Handel, hvilken og saaledes kom i stand, at den ubekjendte Mand erholdte Hesten imod derfor at betale Christen Stidsen 8 Rbd., 1 Mark , 8 Skilling.

At Dep. ikke omnævnte denne Handel ved sidste Forhør, grunder sig derpaa at, Dep. ansaae sligt ligegyldigt, især da han ikke kunde opgive Kjøberens navn, og Dep. desuden af Politimesteren, blev henvist for at hente Hesten hvormed Examinationen (handlen tror jeg) blev afbrudt.
Dep. blev paalagt at bestræbe sig for at komme til Kundskab om, hvem den ommeldte unavngive Mand er, og derefter strax at gjøre Anmeldelse til Politimesteren, hvilket han lovede. (Dim)

4. Avlsmand Søren Sørensen Lounes og forklarede, at den næste Lørdag før PintseLørdag kom Arrestanten hvem Dep. aldrig havde seet, i hans Gaard og havde med sig 2de gamle røde Heste, stører og sværer end  som Bønderheste i almindelighed. Deqs. Disse 2de Heste formodeder Dep. at Arrestanten solgte til Peder Tørring her i byen, der just samme dag vare i Deps Huus.     Pinselørdag kom Arrestanten atter til Dep. ifølge med en velklædt og tilsyneladende honnet Bondemand, som Dep. ikke havde seet før.
Arrestanten medbragte 5 formodentlig Gamle Heste, hvoraf de 2de efter saavel Arrestanten som den fremmede Mands sigende blev solgte paa Markedet her, uden at Dep. blev sagt til hvem.
En af hestene bortred Bonden paa. De 2de, af de endnu tilbageværende Heste forbleve efter Arrestantens og Bondens Begjæring hos Dep. for at græsses i 8te Dage, imod at han derfor skulde betales 2 Rbd. Sedler.
Dep. havde den i 14 dage og derfor blev ham sidste Lørdag af Arrestanten betalt 4 Rbd. Sedler.
Disse 2de heste solgte Arrestanten samme dag til Dep.s Gjenbo Niels Boldrup, hos hvem de endnu ere. Kjøbssummen var 18 Rbd.. Dep. som ej vidste videre til Oplysning blev dimitteret.

Forhøret blev udsat til Foretagelse paa Byfogedcontoiret. kl. 5 Eftermiddag.
Nyboe
Som Widner: Brandt & Hertel.

Aar 1830 den 15ne Juni til bestemt Tid continuerede foranstaaende Forhør.
Arrestanten fremstod fri for Bånd og Tvang.

Dernæst mødte:
5. Niels Boldrup som forklarede, at han sidste Lørdag Formiddag i Søren Louens`s Gaard kjøbte af nærværende Arrestant 2de heste, den ene en guul stjerrnet Hest, den anden en mørkebruun stjernet Hoppe begge meget gamle, hvorfor han skulle give 18 Rbd. Sedler.
Deponenten spurgte ikke om Arrestantens Hjemmel til de solgte Heste, da han om sammes Lovlighed ikke bar nogen Tvivl. Imidlertid hørte han seenere, at Arrestanten udlod sig med, at han havde kjøbt dem af Anders Bach i Store Brøndum Hedegaard. Forresten ved Dep. ei noget om Arrestantens Hestehandler og kjender ei noget til Personen, undtagen at han maaske en gang eller to har set ham i dette Foraar her i Byen.
Politimesteren paalagde Niels Boldrup ikke at skille sig ved Hestene for det første og i alt fald ikke før han derom havde gjort Anmeldelse, hvilket han lovede. Dimmiteret.

Derefter fremstod Arrestanten Jacob Pedersen som i anledning af Søren Louens`s Forklaring medgik, at have den angivne Dag solgte en rød Hest og en rød Hoppe til Peder Tørring her i Byen for 25 Rbd. Sedler. Bemeldte 2de Heste havde Dep. kjøbt sidste Christi Himmelfartsdag af Gaardmand Christen Nørholm i Lille Worde for 33 Rbd., som skulde havde været betalt 8te Dagen efter, men hvilket endnu ikke er skeet.
Af de 5 Heste, som Dep. havde her i Byen sidste Pintselørdag har Dep., som alt forklaret, kjøbt de 2de af Gaardmand Anders Bach i Store Brøndum Hedegaard.
I henseende til de øvrige 3de Heste angav han at have solgt en rød blisset gl. Hest til Borger Niels Døstrup her i byen for 12 Rbd., 1 Mark S. og T. og en mørkebruun 13 – a 14 Aar Hoppe til en Bonde, som Dep. ikke kjender eller har seet før, men Manden foregav at være fra et Sted, som skulde hedde Neckelborg 5 Mile fra Viborg uden derhos at angive i hvilken retning hans Hjemsted skulde være beliggende.
Kjøberen fulgtes med Dep. ind til en Rebslager, der boer i nærheden af Hestetorvet, og han erholdt der nogle Specier omvexlede med Sedler for dermed at betale Dep. Kjøbssummen for Hoppen nemlig 15 Rbd. Sedler.
Den 5te hest var den sorte Hoppe, som Dep. i Lørdags for 11 Rbd. solgte til Niels Vestergaard i Leisten og tilhørte Christen Nielsen eller Christen Søndergaard i Smedie. Denne Mand var der som efter Søren Louens`s Forklaring var i Deponentens Selskab her i Byen Pintselørdag, og bemeldte Mand red paa Hoppen her til Viborg og igjen tilbage til sit Hjem.

6. Avlsmand Peder Tørring som forklarede, at han, den af Arrestanten opgivne Tid kjøbte af denne 2de røde Heste for 25 Rbd., hvoraf han strax overlod Peder Smed i Demstrup den Ene for 12½ Rbd., og den Anden som var noget befængt med Angst, solgte han sidste Pinselørdag til en Mand, som for ikke saa længe siden havde boet i Tange Færgehuus men som nu er flyttet til en anden Bopæl der i nærheden. (Dim)

Forhøret udsat J. Nyboe
Som Widner: C. Lykke & Kongstad

Aar 1830 den 16de Juni Eftermiddag Kl. 5 blev foranstaaende Forhør continueret på Dommerens Contoir i Overværelse af 2de Widner.
Arrestanten var løs og lovlig tilstede.

Fremstod
7. Rebslager Christen Bech boende i nærheden af Mogensport her i Byen, som forklarede, at han gjenkendte den tilstedeværende Arrestant, som den Person, der afvigte Pintselørdag kom ind i hans Huus ifølge med en Bonde, med hvem Arrestanten drak Lidkjøb på en Hestehandel, hvorefter Bonden hos Deponenten byttede nogle Specier mod Sedler for dermed at betale Arrestanten en kjøbt Hest.
Hvem Bonden var ved Dep. ikke, da han aldrig før havde set ham, hvilket og er Tilfældet, hvad Arrestanten betreffer. Dimmiteret, efter at han havde tillagt, at ingen flere Rebslagere bor på denne kant af Byen.

8. Avlsmand Niels Bostrup, som forklarede, at han sidste Pintselørdag på Markedspladsen her i Byen af Arrestanten kjøbte en gl. rødblisset Hest for 12 Rbd. 1 Mark, men hvilken Hest Dep. samme Dag bortbyttede til Skomager P. C. Handberg her i Byen. I Arrestantens følge var en Bonde, hvis navn eller Hjemsted Dep. ikke veed. Til Arrestanten kjender Dep. ej noget og har aldrig før handlet med ham. (Dimmiteret)

9. Skomager Peder Christian Handberg der forklarede, at han sidste Pintselørdag ved Peder Tørring tilbyttede sig af Niels Bostrup en gl. rødblisset Hest og overlod ham derfor en anden samt gav ham tilbage i bytte 3 Rbd. Sedler. Dimmiteret.

Arrestanten fremstod og forklarede at den rødblissede Hest, som han solgte til Niels Bostrup havde han nogle Dage førud kjøbt af Gaardmand Jens Bundgaard i Weddum Bye, Skelund Sogn og betalt den med 10 Rbd., 1 Mark Sedler og Tegn.        
Den mørkebrune Hoppe, som han solgte til Manden fra Nekkelborg havde han kjøbt i Byen Smedie af en Mand navnligen Mathis Andersen, og betalt for samme 13 Rbd., 4 Mark 8 Skilling Sedler og Tegn. Arrestanten forklarede slutteligt, at hans Eiendele bestaae blot af nogle Klædningsstykker som ere bevaret i et Laaset Skrin, der staar hos Gaardmand Jesper Nielsen i Sønder Kongerslev.
Den til bemeldte Skrin hørende Nøgle afleverede han.
Forøvrigt forsikkrede han ikke at have begaaet flere Tyverier end det, han har vedgaaet, og ej heller gjort sig skyldig i nogen anden Udaad. Han blev overleveret til Arrestforvareren og Forhøret sluttet.
Nyboe
Som Widner: Lykke & Kongstad.

Aar 1830 den 18de Juni Formiddag Kl. 9 blev Forhøret over Jacob Pedersen reassummeret. Anledningen var at Politimesteren under Arrestantens Afhøring den 15de og 16de dennes havde sporet hos ham en vis Sygelighedstilstand der tilkjendegav sig derved, at Arrestanten flere gange, medens han stod for Forhøret blegnede og viste Kjendetegn paa en høj Grad af Kraftløshed, klagede over Smerter i Hovedet som han gav Navn af Besvimelse, ligesom han og yttrede at føle Smerter andre steder i Kroppen. Hvisaarsag han nogle gange havde bedet sig Tilladelse til at udtræde fra Forhøret for at recolligere sig, dels ved komme til at sidde, dels ved at trække frisk Luft.

Arrestanten som løs og lovlig var tilstede, blev opfordret til nærmere at forklare sig om sin Sundhedstilstand, i hvilken Anledning han deponerede som følger.

Han har i flere Aar ofte været plaget af Hovedpine eller Hovedsvimmel? som ofte og især naar han har Modgang paakommer ham, og naar dette indtræffer, kan han, som han udtrykker sig, hverken sæde eller samle, og kommer først tilrette, naar han faar Rolighed eller kommer til at hvile sig. Denne Svaghed indfandt sig først for ham et Aars Tid efter, at han havde gaaet til Confirmation, og navnligen medens han tjente Søren Sørensen Bonde i Byen Weddum, hos hvilken Mand han i nogen Tid laa Syg formedelst den nævnte Svaghed. Endvidere udsagde Arrestanten, at han meget ofte ophoster eller opkaster Blod til dels i betydelige Quantiteter  og føler i almindelighed, især ved stærk Bevægelse, Trykning for Brystet og svært Aandedræt. I øvrigt falder det ham noget besværligt at gaae formedels at hans Ben ere meget krogede og han i det hele føler sig noget svag og afkræftet.

Arrestanten afleverede derhos et uldent Dækken, Dækkengjord og et Bidsel, hvilke Ting han angav at tilhøre Christen Søndergaard i Smedie og den Arrrestanten betroede, tilligemed den sorte Hoppe, der, som under 1ste Dags Forhør er forklaret, blev solgt til Niels Vestergaard i Leisten.

Arrestforvarer Kongstad anmeldte nu, at de Arrestanten, som haver fælles Ansigt med Jacob Pedersen, have udsagt at han flere gange havde phantaseret og vist tydelige Tegn paa, at han ikke var sin Fornuft aldeles mægtig.
Arrestanten blev strengt afleveret Arrestforvalteren til Borttagning og Forhøret sluttet.
 Nyboe
Som Vidner
Nonboe & Lykke

Aar 1830 den 19de Juni Formiddag kl. 10 blev Forhøret mod hestetyven Jacob Pedersen atter foretaget. Anledningen var, at Gaardmand Christen Nielsen eller Som han og kalder sig Christen Søndergaard fra Smedie i Bælum Sogn i Dag havde indfundet sig og medbragt en Attest af Gaards Dato fra sin Herredsfoged Hr. Politiassistent Mühle, hvilken Attest lyde saaledes Fol:

Arrestanten var løs og lovlig tilstede.
Christen Nielsen Søndergaard gjentog her for Retten det i hr. Politiassistent Mühles Attest indeholdende og for denne gjorte Andragende, hvorfor han tilføjede, at han ikke gjorde nogen Fordring paa at erholde Hoppen tilbage, men var fornøjet med at erholde de af Arrestanten i Retten Afleverede 11 Rbd., uagtet Dep. saaledes kom til at tabe 2 Rbd. i den udlovede Kjøbesum, paa hvilken 2 Rbd. han vilde renuncere. Deponenten vedkjendte sig de her i Retten tilstedeværende Reqvisitter: et Dækken, et Dækkengjord og et Bidsel , som til den Ende blev ham udleveret.

Arrestanten der genkjendte Dep. for at være den, som han udgiver sig for, forklarede i øvrigt, at det forholder sig rigtigt, at han af Christen Nielsen virkelig havde kjøbt Hoppen for 14 Rbd. og derpaa betalt 1 Rbd. og følgelig forandrede han saaledes sin ældre Forklaring, hvilket indeholder, at Hoppen var ham betalt, hvilket også forholder sig saaledes, forsaavidt Dep. endnu var Skyldner for Kjøbssummen, naar undtages den betalte 1 Rbd.
Christen Nielsen Søndergaard blev dimmeteret, og Arrestanten overleveret til Bevogtning samt Forhøret sluttet til beskrivelse.
Nybooe.
Som Widner: Hertel & Kongstad

Aar 1830 den 25de Juni Eftermiddag kl. 5½ blev en Politiret sat paa Sygehuset her i Byen af Landsoverretsprokurator Nyboe som constitueret i Cancelliråd Gundelachs fraværelse i overværelse af 2de Vidner.
Anledningen var at Man var kommet efter, at den ene af de fra Jens Kjeldsen i Hvarre stjaalne Heste skulde findes hos en Mand, navnlig Niels Andersen i Mølgaard i Mønsted sogn, og til den Ende var det foranstaltet at bemeldte Mand, saavelsom den Bestjaalne i Dag indtraf her i Byen.

Arrestanten var løs og lovlig tilstede.

Niels Andersen Mølgaard fremstod og forklarede, at han sidste Løverdag 8te Dage med Anders Schaltz kjøbte her i Viborg inden for Sct. Mogensport en gl. sort Hest af Christen Stidsen i Lundsgaard og betalte derfor 8 Rbd., 1 Mark, 8 Skilling samt Lidkjøbet der bestod af ½ Pægl Brændevin.
Bemeldte Hest frembragte Dep. hertil Forhøret og bemærkes det, at de af Jens Kielsen forud for Politimesteren opgivne Kjendemærke, nemlig at Hesten paa indre side af Foldingsstedet paa højre Bagfod var afgnavet Haarene, samt at der i Ridestedet befandtes Sadelbred, fandtes ved den frembragte hest.
Deponenten paastod, at de af ham for Hesten betalte 8 Rbd., 1 Mark, 8 Skilling i sin Tid godtgjøres ham, da hans Evne ikke tillader ham at lide dette Tab.
Arrestanten vedstod, at den foreviste Hest var den samme, som han stjal paa Hvarre Mark tillige med den anden, som blev solgt til Niels Vestergaard i Leisten.

Jens Kjeldsen fra Hvarre fremstod og gjenkendte Hesten, som ham frastiaalen imod Videne og Villie, i hvis følge Hesten nu her ved Retten blev ham overleveret. Han tilføjede, at han i Anledning af det hos ham forøvede Hestetyveri havde gjort 2de Reiser her til Viborg, der er 6½ mil fra hans Hjem. Ligesom han ogsaa havde gjort Reise til Mølgaard i Mønsted Sogn 1½ Mil sydvest fra Viborg.
For disse Reiser saavelsom for de endnu savnede Toiere, paastod han sig Erstatning tilkjendt, da han er en fattig Fæstebonde.

De Mødende blev dimmitierede og Arrestanten overleveret til Arrestforvareren for fremdeles at bevogtes her i Sygehuset.
Det Paastaaende blev sluttet til Politimesteren
Nyboe,
som Widner
Nonboe & Kongstad

Noter:

Dim: dimmiteret = afsluttet

Assessor:  betyder direkte oversat bisidder. I Danmark brugtes betegnelsen primært for juridisk uddannede embedsmænd, der udførte domshandlinger i fællesskab med andre dommere. Frem til den nugældende retsplejelovs ikrafttræden 1919 bar dommere i Højesteret, Landsoverretten for Nørrejylland, Den kongelige Landsoverret samt Hof- og Stadsret og i Københavns Kriminal- og politiret denne titel.

Tommer: En dansk tomme svarer til 2,61 cm. Altså er han 159-160 cm høj.

Protokollen hvor forhøret blev fundet i

Hobro Arrestprotokol

Hobro arrestprotokol 

Jacob Pedersen bliver i 1830 sigtet for hestetyveri

Fange 153 Jacob Pedersen Kaarup (de har altså brugt hans fødested Korup som navn)  xx tommer høj, 23 Aar gammel, har blaa Øine, brundt Haar, stor langagtig og krom Næse, gråligt Ansigt Farve. Han er iklædt arresthusets Klæder. Arresteret 2 Juli 1830 af herredsfoged Multe, Overført 10 Feb. 1831.

§ 4 af forordningen 20. feb. 1789 som Jacob blev dømt efter: Stjæler nogen heste eller stort Kvæg på Marken, gjør Indbrud, bestjæler Skibbrudne Folk, eller begaar andre saadanne grove Tyverier, for hvilke de forrige Love og Anordninger fastætte hoiere Tyvsstraf, da skal den Skyldige straffes med at stryges til Kagen og arbejde i Fæstningen, eller Tugthuset sin Livstid.

Hestetyveri og livstidsdom

Hellum Hindsted Herreds Justitsprotokol

Til Hellum Hindsted Herreds ekstra Ret i sagen kontra Jacob Pedersen Kaarup fra Sønder Kongerslev i Hobro Amt foruden den mig fra det Kgl. Stiftsamtshus i Aalborg inden den 25. juni dette Aaar.
Meddelte Actiones Ordrer Litra A fremlægges med videre de mig fra sagens Dommere den  21 for mig tilstillede Dokumenter nemlig
Litra B underskrift af et vor Viborg Byes Politi protokol optaget forhør begyndt den 12 afsluttet 18 Juni 1830.

Litra C udskrift fra samme protokol den 19 optaget forhør.

Litra D Udskrift af et fra samme Protokol af 25 Ditto optaget forhør,

Litra E udskrevet Hellum Hindsted Herreds Politi Protokol og det deri optagne forhør begyndt 9 Juli og sluttet 14 August 1830.

Af hvilke Dokumenter Aktionsordrer bedes taget til Doms, Actens indlemmelse og de øvrige til dens følge.

 Arrestanten tiltalte Jacob Pedersen er over 23 Aar gammel og findes ikke forhen at være tiltalt eller straffet. De under sagen erhvervede Attester og Erklæringer fra hans Sjælesørgere og fra de Mænd, i hvis Tjeneste han har været påsige ham intet ondt men omtaler ham enddog til dels fordelagtig.

Han har været i fast Tjeneste ved Bondearbejde til 1. November 1829 fra hvilken Tid han besluttede sig med Kræmmerie og siden med Hesteprangerie.
At han ikke har forstået det sidste til gavns, derom vidner hans under Sagen oplyste forskellige Hestehandler. Thi han næsten på dem alle har tabt betydeligt i forhold til hestenes værd. Sandsynligvis for at oprette noget på det forhold i hans Pengesager, hvori hans Ukyndighed og uduelighed havde bragt ham, griber han til det fortvivlede Middel at stjæle Heste på marker.

Det er nu nemlig bevist ved omstændelig og uforbeholden egen Bekendelse ved de afhørte Opponenters dermed overensstemmende Forklaringer og Sagens øvrige Omstændigheder at Tiltalte på sin Reise fra Smedie til Viborg Natten mellem den 11 og 12 Juni d. Aa. Ved Midnatstid har frastjaalet en fattig Fæstegaardsmand Jens Kjeldsen i Hvarre 2de sorte heste som henståede på Eierens Mark i Toiere af hvilket den ene 8 Aaar gammel af Bestjaalne er vurderet til 3o Rigsdaler og den anden 14 Aar gammel eller derover til 12 Rigsdaler og at han har solgt Hestene i Viborg den paafølgende Dag. Hestene ere komne tilbage til Eiersmanden og skulle altså ikke erstattes, men derimod tilkommer Bestjaalne Erstatning efter sin Paastand for han med Hestene frakomme Toiere 3 Mark 8 Skilling. For Omkostninger for hans Reise til Viborg og for Forringelse af hans ene hest 3 Rd. 8 Sk. Hvilket erstattes I alt 4 Rigsbankdaler. Allerede er han udbetalt efter de under Sagen fremlagte Quitteringer.

Det paastaas at Arrestanten tiltalte Jacob Pedersen dømmes til at lide den ved Forordningen af 20 februar 1789 Paragraf 4 bestemte Straf som svarer til hans Forbrydelse samt til at betale samtlige omkostninger på hans Arrest og Acton og derforuden et passende Salaier til mig.
Om Niels Andersen Mølgaard efter sin paastand i Litra D og Christen Laursen Nørholm efter påstand i Litra E bør tillægges Erstatning ved dem i nærværende Sag hestilles.
 Saaledes indsendes Sagen til dom

Ouegaard den 3, September 1830
Ærbødigst Pedersen

Fremlagt i Ektra Ret 4. September 1830.

Fra Hobro arrest bliver Jacob Pedersen Kaarup indlemmet i Viborg tugthus, hvor han skal afsone sin straf. Han ankommer torsdag 10. februar 1831, hvor han får løbenr. 3232 og fangenr. 212.

Af fangefortegnelsen ses det, at han var dømt livsvarigt ophold i tugthus.
Her angives hans hjemsted til at være Bælum sogn. 

Ved folketællingen i 1834 er 27-årige Jacob Petersen Kaarup en af tugthusfangerne i tugthuset i Viborg Købstad. I alt 188 mænd og kvinder opholder sig i Viborg tugt- og manufakturhus som enten tugthusfange eller forbedringsfange
 
Viborg Tugthus:
Løbenr. 3232 Fange nr. 212
Jacob Pedersen Kaarup (de har altså brugt hans fødested Korup som navn)
Kommer fra Hobro Arrest
pg. Hestetyverie
Født: i Solbjerg Sogn
Sidst opholdt sig: Sønder Kongerslev
Indlemmet i Viborg Tugthus 10 feb. 1831
Løsladt 9 marts 1837
 
Og i en fangefortegelse
Hjemsted: Bælum sogn Åalborg amt
Tugthus - Livstid
Hjemsendt 9 marts 1835
Løsladt ifølge Kongelig bevilling af januar 1837

Viborg tugthus hvor Jacob blev indsat på livstid, men heldigvis blev løsladt efter 7 år. Ellers havde han ikke mødt tipoldemor og der var ikke blevet en efterslægt.

Retssag og dom

Retssagen var svær at læse, og derfor er der et par X, hvor det har været umuligt at tyde den gotiske skrift

Frederich Siegfried Mühle Herredsfoged og Herredsskriver i Hellum Hindsted Herreder giør vitterlig at for mig andragne Prokurator Petersen på Ouegaard at ham fra det Kongelige Stiftamthuus i Aalborg under 25. Juni d. A. er meddelt Ordre til som Actor på Juristitsens Vegne at tiltale og hævde Dom over Husmand Jacob Pedersen af Sønder Kongerslev for at have Natten imellem den 11. og 12. Juni d A. frastiaalede Gaardmand Jens Kieldsen af Hvarre i Webbestrup Sogn 2de sorte Heste som vare tøierede på hans Mark i hvilket Øjemed dennes Stævning af Actor er begjæret udstædt.

Ifølge Indstævnedes herved bemeldte Jacob Pedersen med tilnavn Kaarup fra hans Opholdelse i Hobroe Arrest at møde i Hellum Hindsted Herreders Extrare som holdes paa Rådhuset i Hobroe, den dag og det Klokkeslæt jeg ved min understaaende Paategning nærmere har berammet,  for den og da i foranførte Anledning, dokumenterer at erfare irettelagte Actors Procedure, Sigtelse og Paastande at anføre og derefter at modtage Dom til Straf, Lidelse og til Erstatnings --  samt Actens og Arrest Omkostningerns og til en Udredelse.
Denne Stævning er ankjøndigens tillige for tiltalte Beskikkede Defensors Hr. Proqurator Holm i Hobroe.  Forelæggelse og  Laugdag er afskaffet af ved  Fr.  af 3. Juni 1796.

Under mit navn. Hobroe den 30. August 1830 Mühle

Sagen berammes til foretagelse paa Tingstedet d. 4de September formiddag Kl. 11. Hobroe d. 31 August 1830 Mühle

Aaar 1830 den 1. September Sagen haver vi 2de Eedssvorne Stævnevidner for Hobroe Kjøbstad på lovlig Maade forkyndt foranstaaende Stævning, for Arrestanten Jacob Pedersen med Tilnavn Kaarup i hans Arrest og for Hr. prokurator Holm på sin Boepæl begge Steder her i Byen Det bevidne vi  hermed i Kraft af den af os som Stævnevidner i tilforn Aflagte Eed, med vore Hænders Underskrivt.
Datum et supra J. Lange, H. C. Mollerup

Fremlagt i en Extraret den 4. September 1830 Mühle

Til Hellum Hindsted Herreders ekstra Ret i Justitien contra Jacob Pedersen Kaarup fra Sønder Kongerslev i Hobro Arrest foruden den mig fra det Kgl. Stiftsamtshus i Aalborg under den 25. juni dette Aaar. Meddelte Actiones Ordre Litra A fremlægges med videre de mig fra sagens Dommere den 21 f. M. tilstillede Dokumenter nemlig Litra B Udskrivt af et vor Viborg Byes Politi protokol optaget forhør begyndt den 12 og sluttet 18 Juni 1830. Litra C udskrift for samme protokol den 19 optaget forhør.
Litra D Udskrift af et for samme Protokol af 25 Ditto optaget forhør, Litra E
Udskrivt af et for Lindenborg Birks Politie Protocol den 15 Julÿ optaget Forhør med 2 Bilage – og Litr. F) udskrevet Udskrivt af Hellum Hindsted Herreders Politi Protokol og det deri optagne forhør begyndt 9. Juli og sluttet 14 August 1830. Af hvilke Dokumenter Aktionsordrer bedes taget til Doms, Actens indlemmelse og de øvrige til dens følge.

Arrestanten tiltalte Jacob Pedersen er over 23 Aar gammel og findes ikke forhen at være tiltalt eller straffet. De under sagen erhvervede Attester og Erklæringer fra hans Sjælesørgere og fra de Mænd, i hvis Tjeneste han har været, paasige ham intet ondt men omtaler ham enddog tildels fordelagtigt.

Han har været i fast Tjeneste ved Bondearbejde til 1. November 1829 fra hvilken Tid han befattede sig med Kræmmerie og siden med Hesteprangerie.
At han ikke har forstaaet det sidste til gavns, derom vidner hans under Sagen oplyste forskellige Hestehandeler. Thi han har næsten på dem alle har tabt, og tabt betydeligt i forhold til hestenes værd. Sandsynligvis for at oprette noget paa det forhold i hans Pengesager, hvori hans Ukyndighed og uduelighed havde bragt ham, griber han til det fortvivlede Middel at stjæle Heste på marker.

Det er nemlig bevist ved omstændelig og uforbeholden egen Bekiendelse ved de afhørte Deponenters dermed overensstemmende Forklaringer og Sagens øvrige Omstændigheder at Tiltalte på sin Reise fra Smedie til Viborg Natten mellem den 11. og 12. Juni d. Aa. ved Midnatstid har frastjaalet en fattig Fæstegaardsmand Jens Kjeldsen i Hvorre 2de sorte heste som henstaaede paa Eierens Mark i Tøiere, af hvilket den ene 8 Aaar gammel af Bestjaalne er vurderet til 3o Rbd. og den anden 14 Aar gammel eller derover til 12 Rbd., og at han har solgt Hestene i Viborg den paafølgende Dag. Hestene ere kommen tilbage til Eiersmanden og skulle altsaa ikke erstattes, men derimod tilkommer Bestjaalne Erstatning efter sin Paastand for de ham med Hestene frakomme Tøiere 3 Mark 8 Skilling. For Omkostninger paa hans Reise til Viborg og for Forringelse af hans ene hest 3 Rbd. 8 Sk. Hvilket erstattes I alt 4 Rigsbankdaler. Allerede er han udbetalt efter de under Sagen fremlagte Qvitteringer.

Det paastaas, at Arrestanten tiltalte Jacob Pedersen dømmes til at lide den ved Forordningen af 20. februar 1789 § 4 bestemte Straf som svarer til hans Forbrydelse samt til at betale samtlige omkostninger på hans Arrest og Action og derforuden et passende Sallaier til mig. Om Niels Andersen Mølgaard efter sin paastand i Litra D og Christen Laursen Nørholm efter paastand i Litra E bør tillægges Erstatning ved Dom i nærværende Sag henstilles.
Saaledes indsendes Sagen til Doms.

Ouegaard den 3. September 1830   Ærbødigst Pedersen

Fremlagt i Ektra Ret 4. September 1830.

Efter her til indsendt Forhør er det oplyst, at Huusmand Jacob Pedersen af Sønder Kongerslev der for tiden er arresteret i Viborg har gjort sig skyldig i Hestetyverie på Marken, thi skulle jeg tienstlig anmode Deres Velædelhed om paa grund deraf som Actor på Justitses Vegne at ville tiltale og hævde Dom over ham så vel for dette Tyveri  som de flere forbrydelser, dette under Sagen maatte oplyses, at han har giort sig skyldig udi til Straf efter Loven. Procurator Holm er beskikket som  Defensor i Sagen
Aalborg Stiftamthuus  d. 25. Juni 1830 til Hr.  Procurator Petersen  Carststenschoild

Fremlagt i en Ekstraret den 4. September 1830. Mühle.

Til Hellum Hindsted Herreders Extraret i Sagen Justitien contra Arrestanten Huusmand Jacob Pedersen af Sønder Kongerslev.
Min Ordre som Defensor i denne Sag af 25. Juni d. A. fremlægges hermed for at indlemmes i Sagen. Der er desværre alt for vist at tiltalte til Tilstrækkelig er overbeviist at have stjaalen tvende Heste fra Jens Kieldsen i Hvarre som stod tøierede paa hans Mark. Men om disse Heste havde saadan Alder at de qvalifiserede Tyvstraf for deres Borttagelse kan komme til Anvendelse er neppe ind til Fuldkommenhed godtgjort. Her haves i den Henseende intet andet Bevis end den Bestjaalenes forklaring, at den ene var 8te Aar og den anden 14 Aar gammel, samt den Tiltaltes Bekjendelse for denne Forklaringens Rigtighed.

Naar man skal slutte efter Udfaldet  af  de Handler, tiltalte har gjort, må han ansees aldeles taabelig på al Hestehandel, og ligesom man derved kommer til Overbevisning om, at han aldeles ikke har vidst at bedømme Værdien af disse, kan man vel og være beføiet  til at antage, at han ingen Viis Kundskab har havt om den Alder, de stjaalne Heste havde og at altsaa et bedre og stærkere Bevis herfor maa præsteres uden den qualifiserede Tyvsstraf anvendes.

Det offentlige hvem det er om at gøre, at Tyven kun straffes retfærdig, maa ogsaa have fuld Overbevisning i saa henseende og denne kan neppe erholdes af de tilvejebragte Beviisligheder.

Dernæst og da Dommeren har skjønnet Lægens Vidnesbyrd fornøden, om den Tiltaltes Helbredelsestilstand, og som jeg da vil antage nærmest skal have hensyn til sin Forstandsevne, maae ogsaa jeg siden denne endnu mangler Sagen, gjøre fordring herpaa.

For saa vidt som disse paapegede Bevisligheder ikke kunne volde en formildelse i den af Actor paastaaede Straf, maa jeg dog til hans Fordel bemærke, at han aldrig har stjaalen før, at han fører et godt Skudsmaal for al sin Vandel, at han er fattig og ledet til sin onde Gjerning, ved det Tab en uforstandig Handel har bragt ham, og som han paa ingen anden Maade kunne see oprettet, at han var frivillig i sin bekjendelse, og at han endelig er indskrænket af Forstand og flanevorn af Væsen. Er ei hellere disse Omstændigheder nok for Dommeren til at afvige fra Anvendelse af den paastaaede Lovbestemmelse, saa haaber jeg dog vist, at de ved Sagens Ende vil komme til Benaadning og med saadant haab indstiller jeg Tiltalte til den mildeste Dom.

Da Niels Andersen Mölgaards Tab resulterer af Tiltaltes Forbrydelse kan jeg ikke have noget imod, at dette tilljendes ham  under nærværende Sag, men siden det forholder sig anderledes med Christen Laursen Nörholm maa jeg erklære mig imod at Tiltalte under denne Sag tilpligtes at give ham Erstatning.
 Salær for mit Arbeide i sagen forventer jeg mig tilkjendt og hermed er da Sagen undergivet  Actens Dom.
De udleverede Documenter attesteres Hobroe den. 10. September 1830
Ærbødigst Holm.

Fremlagt i en Extraret den 11. September 1830 Mühle

Efter som jeg under dags dato har beskikket prokurator Pedersen af Ouegaard til som Actor paa Justitiens Vegne at tiltale og hævde Dom over Tyvsarrestanten Huusmand Jacob Pedersen af Sønderkongerslev for det af ham paa Marken forøvede Hestetyvert, saavel som de flere forbrydelser, det under Sagen maatte oplyses, at han har begaaet, saaledes bliver Deres Velædelhed beskikket til som Defensor at  varetage den paagieldendes tarv under Sagen.
Aalborg Stiftamthuus den 25. Juni 1830 Castenschiold

Fremlagt i en Ekstraret den 11. September 1830 Mühle

At Arrestanten Jacob Pedersen Kaarup ikke kan ansees at lide noget af Sindsforvirring men er i fuld besiddelse af al den Intellektualitet som i almindelighed, mennesker  af Almuestanden ere begavet med. Dette attesteres ved efter Begjæring af
Hobroe den 11. September 1830 Petersen Districtsfuldmægtig

Fremlagt i Ekstraret den 11. September 1830 Mühle

                                        DOM

Det er i denne Sag ved egen Bekjendelse og øvrige Omstændigheders tilstrækkelig godgiort at Arrestanten, gift Tjenestetyende Jacob Pedersen Kaarup som i nogen tid havde ligget ledig og beskæftiget sig med Hestehandel i hvilken Anledning han 2de gange havde været i Viborg.
Natten imellem den 11. og 12. Juni d. A. atter begjav sig dertil fra Smedie bye i Hellum Herred og paa denne Reise gjorde en Omvej, der bragte ham i nærheden af Høved Landevejen. Samt at han der paa i Hvarre Vebbestrup Sogn, Hindsted Herred Fæstegaardsmand Jens Kieldsens Agermark, bortstjal 2de denne Mand tilhørende og der tøierede Heste. Den ene 8te Aar gl. af Værdi 30 Rbd., og den anden over 14 Aar gl. af Værdi 12 Rbd. Disse heste medbragte Arrestanten til Viborg og havde den 12. Juni sammesteds bortsolgt dem, da Ejeren som imellemtid havde opdaget sit Tab og var ilet efter forefandt og anholdt ham.
Da Jens Kieldsen ved Politiets foranstaltning i Viborg fik de fra ham fratiaalne Heste tilbage leveret og samme har faaet den Skade, han havde lidt ved den ene hests forringelse, Tab af Tøieret, som Arrestanten havde borttaget med Hestene og Reise Omkostninger, erstattet med 4 Rbd, hvortil han havde anslaaet den, bliver den i denne Henseende for hans Vedkommende intet videre af sagsøge.

Derimod maa Niels Andersen Mölgaard i Mönsted sogn som havde kjøbt den ene hest for 8 Rbd, 1 Mark, 8 Skilling s. og T. og igjen udleveret den uden at faa Kjøbesummen tilbage. Bliver at tilkjende Denne, efter hans der omgjorte paastand.
Christen Laursen Nörholm som ved Hestehandel havde faaet tilgode 33 Rbd. for ovenstaaende, og ligesom forrige giort Paastand paa at få Erstatning , kan ikke tillægges saadan under nærværende Sag –
I henseende til Straffen, da skjønnes der ikke at være oplyst noget, der kunde fritage Arrestanten som er født 29. September 1806 og ikke forhen bevislig tiltalt eller straffet for den i § 4 af Forordningen 20 februar 1789 bestemt.-

Actionens omkostninger bliver Arrestanten pligtig at udrede. Actors Sallair bestemmes til  4 Rbd. Sølv. Defensors anføres til 3 Rbd. Sølv.
Sagførelsen har været forsvarlig.

                                 Thi kiender for Ret

Arrestanten Jacob Pedersen Kaarup bør stryges til Kagen og herefter hensættes til Fæstningsarbejde paa Livstid. Saa bør han og betale i erstatning til Niels Andersen Mölgaard i Mönsted Sogn 8 Rbd, 1 Mark,  8 Skilling Sedler og Tegn samt udrede Actionens Omkostninger hvorunder i Sallarium til Actor  Proprietær Pedersen til Ouegaard 4 Rbd. Sølv og til Defensor Prokurator Holm i Hobroe 3 Rbd. Sølv. Det idømte at udredes inden 15 Dage efter denne Doms  lovlige Forkyndelse og det øvrige at efterkommes alt under Adfærd efter Loven.

Hobroe den 14 September 1830 Mühle
Christen Christensen Vendelboe, Rasmus Poulsen med ført Pen, Peder Geertsen, Thomas Mollerup.

Aflæst i Helleum Hindsted Herreds Extraret den 16 September 1830 Mühle

Thi Kendes for ret.

Frigivet på kongelig befaling, nyt liv

1840 rejser den 34-årige væver fra lille Brøndum til Visborg. Han er her angivet som enkemand, sikkert for at skjule sit hestetyveri og livstidsdom, se brylluppet.
Til - og afgangslister er ikke ført i Visborg i perioden 1813-1854.

Aalborg, Hellum, Bælum, Lille Brøndum, Huus, 97, FT-1840, C4478
Christen Mikkelsen 28 Gift Væver 
Ane Kirstine ?? 57 Gift hans Kone 
Søren Sørensen 16 Ugift Pleiesøn 
Jacob Pedersen 34 Enkemand Væver

(Opslag 107) Nr. 90 på tilgangsliste i Skelund 1841. Jacob Pedersen. 35 år. Væver. Kommer fra Skovhusene  i Visborg sogn. Jævnførelsesregister nr. 351. Bor hos murer Søren i Skelund

 På afgangslisten fra Skelund (Opslag 123) nr. 136) Jacob Pedersen, 37 år, Væver. Fra Peder Bonde i Veddum. Rejser til Solbjerg fra Skelund.  Det passer med, at han bor i Solbjerg ved brylluppet i 1844.

5. november 1843 kommer 37-årige indsidder Jacob Pedersen fra Skelund til Solbjerg. 

Lyst 1. gang 19. maj 1844
Forlovere Søren Hansen og Christen Hansen
Han blev gift med Else Marie Sørensdatter. 29. juni 1844 i Skelund

I kirkebogen er flg. note:
Hans første Ægteskab er ophørt ifølge Bevilling af 19de April 1833.
Til nærværende Ægteskab behøves ifølge Cancelliets Skrivelse til Stiftsamtet af 30te April d. A. ingen Bevilling
Anmærkning: NB. Brudgommens 1ste Ægteskab ophævedes efter Konens ansøgning, da han for Hestetyverie var inddømt i Tugthuset paa Livstid 

Parret har uden tvivl været meget fattige, så Jacob Pedersen begår igen lovovertrædelser - uden tvivl for at skaffe lidt penge. Følgende er fundet på Viborg landsarkiv:

Hellum-Hindsted Herredsfoged B41-95 – Domprotokol til Justitsprotokoller 1801-1846.  Pedersen, Jacob af Soelberg – Kroehold – fol. 212

Dom: I  Sagen anlagt imod Huusmand Jacob Pedersen i Soelberg for ulovlig Kroehold /Afsagt den 1 Februar 1845/

Ved egen Tilsaaelse, der indrømmer Rigtigheden af de afgivne Vidneforklaringer, er Huusmand Jacob Pedersen af Soelberg under nærværende Sag tilstrækkelig overbevist om at have solgt Brændeviin, deels til Brug udenfor sit Huus, deels til Fortæring paa Stædet.

For denne Lovovertrædelse bliver han at ansee efter Placaten 20 Mai 1835 § 2, men da det er første Gang han heri findes skyldig, da Kroeholdet ikke har været forbundet med Sviir eller Nattesæde og da  han er uformuende, vil Mulcterne kun være at bestemme til 10 Rbd. Sølv, der tilfalder Hellum Hindsted Herreders Politikasse.

Thi kjendes for Ret:  Tiltalte Huusmand Jacob Pedersen af Soelberg bør bøde 10 Rbd. Sølv til Hellum Hindsted Herreders Politikasse.

At efterkommes inden 3 Solemærker efter denne Doms lovligen Forkyndelse under Adfærd efter Loven.  Tingstedet i Bælum den 3 Februar 1845, Hvass.


Aalborg, Hellum, Solbjerg, Soelberg bye, Et huus, 33, FT-1845
Jacob Pedersen 39  Gift  Indsidder og Wæver Heri sognet  
Else Marie Sørensdatter 26  Gift  Hans kone Als sogn Aalborg amt

Aalborg, Hellum, Solbjerg, Soelberg Sogn Graverhusene, et Huus, 73, FT-1850
Jacob Pedersen 44 Gift  Wæver Solbjerg Sogn, Aalborg Amt
Else Marie Sørensdatter 30 Gift Hans Kone Skelund S. Aalborg Amt
Ane Jacobsdatter 7 Deres Barn Skelund S. Aalborg Amt

Børn uden for ægteskab 
i Peder Christian Jacobsen * 3 januar 1827 i Smedie, Bælum sogn  † 27 jan 1870 i Skelund sogn
Dåbsnoter: Moder: Pige Ane Christensdatter i Smedie, til barnefader er udlagt ungkarl Jacob Pedersen tjenende i Gudum sogn, faddere: Christen Søndergaard bar barnet gårdmand Christen Madsens kone, Christen Madsen, Christen ??, ungkarl Søren Sørensen x af Smidie
Han hængte sig selv, Begravet 1. februar 1870, Skelund Kirke
 
Den uægteskabelige søn Peder Christian er konfirmeret i Bælum kirke søndag efter påske 1841. God kundskab og meget god opførsel
 
Ved folketællingen i 1834 bor han med sin mor Ane Kristiansdatter på en gård i Smidie by. Hun tjener hos selvejer Kristen Madsen, 59 år.
13-årige Peder Jacobsen tjener ved folketællingen i 1840 på en gård i Smidie hos Mikkel Tomsen og hans familie.
18-årige Peder Christian Jacobsen tjener ved folketællingen i 1845 hos landmand og møller Andreas Christopher Holbæk på en mølle i Glerup, Visborg Sogn.
Ved folketællingen 1850 er 23-årige tjenestekarl Peder Christian Jacobsen fraværende fra Veddum by, Skelund Sogn. Han er indkaldt til krigstjeneste.

Ved folketællingen i 1855 bor daglejer Peder Chr. Jacobsen i et hus i Veddum med sin kone Johanne Christiansen og deres søn: Christian Pedersen.
Peder Christian Jacobsen er indsidder i Veddum Vandkjær, da han hænger sig kort efter sin 43 års fødselsdag.
Børn:
Christian Pedersen f. 2. februar 1853 død 8. august 1859
Dødfødt søn 12. november 1855
Ikke flere sønner eller døtre i Skelund 1856-1861

Ved folketællingen i 1880 bor den 68-årige enke, Johanne Marie Christensen, som logerende hos Jens Peter Sørensen og Ane Kirstine Kristensen og deres familie i Skelund Sogn. Johanne Marie Christensen lever af sin håndgerning.

Børn i ægteskabet:
ii Ane Jacobsdatter.* 27 aug.1842 i Skelund sogn. 
† 15 oktober 1920 i Østergaard, Vive sogn
Døbt 25. sept. 1842. I kirkebogen står under forældre: Pige Else Marie Sørensdatter i Skelund. Som barnets fader meldte sig væver Jacob Pedersen i Skelund. Faddere: Søren Hansens datter Marianne, Laurs Hansen, Hans Christian Hansen, Anders Sørensen og Otto Hansens hustru Skelund
Ane er altså også født uden for ægteskab, dog bliver Jacob gift med moderen, og datteren Ane bor i de første år hos sine bedsteforældre

Hun bliver gift 22 oktober 1920 i Solbjerg kirke med Knud Christian Pedersen fra Vive

hun bliver begravet 20 oktober 1920 i Vive, arbejdsmandsenke i Østergård, Vive sogn datter af husmand Jacob Pedersen og hustru Else Marie Sørensen i Solbjerg sogn, enke efter arbejdsmand Knud Christian Pedersen, Østergaard, Vive sogn, deres sidste bopæl

ii Dødfødt søn 25. juni 1851

6. iii Søren Peter Jacobsen, * 18. feb. 1857 i Øster Korup mark, Solbjerg sogn, † 12. sep. 1936 i St. Brøndum sogn. 
Faddere: Pigen Ane Sørensdatter fra Wisborg, Pigen Kirsten Christensdatter fra
Øster Korup, Husmand Peder Christian Jacobsen i Veddum, Husmand Christian Henningsen, Øster Korup mark, Christen Axelsen i Veddum
    
Han blev gift med Maren Andersen, gift 9. nov. 1886 i Øster Korup Solbjerg Sogn.

13. Else Marie Sørensdatter, * 21 okt. 1819 i Helberskov, Als sogn. † 26. feb. 1898 hos sønnen Søren Peder Jacobsen i St. Brøndum.
Hjemmedøbt samme dag, Fremstillet i kirken den 21. okt. 1819. Faddere: Jens Jensens kone i Budum bar barnet,  Niels Skræders kone ibid, fulgte Anders Andersen, Søren Sørensen, Poul Nielsen alle i Helberskov
Konfirmeret 1834, Skelund  

Hun blev gift med (1) Jacob Pedersen  29. juni 1844 i Skelund.  Lyst 1. gang 19. maj 1844. Forlovere Søren Hansen og Christen Hansen

Hun blev gift med (2) Knud Pedersen, gift 2 marts 1859 i Solbjerg kirke .

Knud Pedersen er født ca. 1812 i Bælum, han dør 30 januar 1887 på Øster Korup mark. Han bliver også kaldet "Houtved". i forbindelse med Else Marie Sørensdatters død omtales han som arbejdsmand.

Ved folketællingen i 1880 bor aftægtsmand Knud Pedersen og Else Marie Sørensdatter på aftægt hos enkemand Jens Nielsen og hans børn i et hus i Øster Korup

Folketælling 1890
Søren Peter Jakobsen 33 Gift Husfader Husmand Øster Korup
Maren Andersen 29 Gift Husmoder Vive
Anders Martinus Andersen 3 Ugift Barn Vive
Else Marie Jakobsen 2 Ugift Barn Øster Korup
Else Marie Sørensen 73 Enke Husmoder Under Fattigforsørgelse Helberskov

Fra Viborg tugthus fortegnelse over fanger

14. Anders Christensen * 1807 i Visborg sogn † 3 okt. 1881 i Vive sogn.
Visborg kirkebog starter først 1813 derfor ingen dåbsnoter

Begravet 13 okt. 1881, iflg. kirkebogen aftægtsmand død hos sønnen Kristen Andersen i Svalhøjhus, Vive Hede. 73 aar gammel. Dødsattest af 10. oct og kaldsattest af 6. oct.

Gift (1.) 18. april 1835 i Komdrup Kirke med Maren Kirstine Nielsdatter f. ca. 1812 død 6. januar 1843, Vive

Brudgom: Ungkarl Anders Chrestensen Tjenestekarl hos Gmd: Chresten Rank i Komdrup Sogn, gl: 27 Aar, Vaccineret 1815 af Petersen efter foreviist Attest
Brud: Pigen Maren Kirstine Niels Datter, tjenende hos Gmd: Chresten Rank i Komdrup Sogn, 23 3/4 Aar, Vac: 1812 af Almstrup efter foreviist Attest
Forlovere: 1) Gmd: Chresten Rank og Huusmd: Chresten Visborg Fader til Brudgommen
Lysning: lyst til Ægteskab 1ste Gang d: 22 Febr: 1835
Vielsesdag: 18de April; Sted: I Kirken
Jvnf.reg.: Fol: 113
Anm.: At intet er til Hindring for attraaede Ægteskab bevidnes af Forloverne Chresten Rank med paaholden Pen, Chresten Visborg med paaholden Pen

Han blev gift (2) med Karen Marie Jensdatter den 15. april 1843.
Enkemand Anders Christensen Vive Hede, 35½ aar gl. Enkemand efter første ægteskab
viet til pigen Karen Marie Jensdatter Vive Hede, 26½ aar gl.

Lyst til ægteskabet 1. gang 5. marts, 2. gang 19. marts og 3. gang 26. marts
Forlovere boelsmand Søren Christensen Andersen af Røde huse og Søren Nielsen Bruun af Kamdalshuus

Ved folketællingen i 1834 bor og tjener Anders Christensen og hans senere kone, Maren Kirstine Nielsdatter, begge på en gård hos Christen Rank og hans familie i Komdrup. Christen Rank er i 1835 forlover ved deres bryllup.

Anders Christensen bor i 1835 i Nørre Kongerslev, hvor sønnen Niels Christian er døbt.
Anders Christensen er ikke nævnt i afgangslisten i Nørre Kongerslev Sogn 1834-1846.

Ved folketællingen i 1840 bor Anders Christensen og Maren Kirstine Nielsdatter i et hus i Hellum by med sønnen Niels Christian Andersen.

Enkemanden Anders Christensen bor på Vive hede, da han gifter sig med Karen Marie Jensdatter.
Her bor de også ved folketællingen i 1845 med børnene Niels Christian, Ane Dorthe og Christen.
I 1850 bor der desuden børnene Niels og Jens Marinus.
Men i 1850 bor familien i Bolmosehuus, Vive Sogn
Senere flyttede de til Svalhøj; også i Vive Sogn. De bor f.eks. i Svalhøj ved folketællingen i 1855

Aalborg, Hindsted, Vive, Gjæisinghuus, et huus, 52, FT-1850
Anders Christensen 42, Visborg
Karen Marie Jensdatter 34, Oue
Niels Christian Andersen 15, Nørre Kongerslev
Ane Dorthe Enevoldsdatter 13, Astrup
Christen Andersen 7, Vive
Niels Andersen 4, Vive 
Jens Marinus Andersen 2, Vive 

Aalborg, Hindsted, Vive, Svalhøi, et huus, 76, FT-1855,
Anders Christensen 45 Gift huusmand huusfader Visborg Sogn Aalborg Amt
Karen Marie Jensdatter 38 Gift hans kone Oue Sogn Aalborg Amt
Christen Andersen 12 Ugift deres børn Her i sognet
Niels Andersen 9 Ugift deres børn Her i sognet
Jens Marinus Andersen 7 Ugift deres børn Her i sognet
Maren Kirstine Andersen 2 Ugift deres børn Her i sognet

Barn i hans første ægteskab:
i Niels Christian Andersen * 13 maj 1835 i Nørre Kongerslev sogn.
Indsidder Anders Christensen og hustru Maren Kirstine Nielsdatter hos hans forældre Christen Visborg i Nørrekongerslev. Faddere Mette Maria Jensdatter tjenende i Smidie, Lene Nielsdatter tjenende i Komdrup sogn, husmand Jens Mattiasen og Niels Hvidberg begge i Nørrekongerslev, ungkarl Anders Nielsen fra Seilflod

Folketælling 1850 i Vive hos sin far og stedmor

Folketælling 1855 i Vivebrogård som tjenestekarl

I 1861 er han fadder til Adam Andersen, er da stadig tjenestekarl på Viebrogård

Han rejser til Visborg i november 1861, er i tilgangslisten og skal arbejde hos Niels Krogh i Glerup, Visborg sogn. Herefter kan jeg ikke finde ham


Barn født af hustru 2 uden for ægteskabet.
ii Ane Dorthe Enevoldsdatter * 14 maj 1837 i Astrup sogn,  † 13 marts 1926 i Cedar Falls, Black Hawk, Iowa, USA 
Ane Dorthe var født uden for ægteskab  
I kirkebogen er noteret: datter af: tjenestepige Karen Marie Jensdatter Leerbæk huuse - var født i Oue og udlagt barnefader ungkarl Enevold Nielsen i Glerup, Visborg sogn. Faddere
Bryggerpige Marianne Sørensdatter på Willestrup, boelsmand Søren Nielsens hustru Anne Maria Jensdatter Karmdal huse,  husmand Jens Engholdt i Engholdt, Christoffer Andersen, Frederiksminde,  M (Mich.?) Nielsen i Steenberghuus

Barnefaderen er her:
Aalborg, Hindsted, Visborg, Glerup Bye, en Gaard, 1, FT-1834, B6874
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Enevoldsen 65 Gift Gaardmand
Ane Jacobsdatter 54 Gift Hans Kone
Enevold Nielsen 22 Ugift deres Søn
 
Hun blev 12 november 1861 gift med Skomager Anders Svend Christensen i St. Brøndum kirke

De fik tre børn, Johanne, Christen ( født 1865 og død 1868 og Johanne. De blev skilt 27 december 1882. Han bliver gift igen med sin husholderske, hun flytter lidt rundt mellem Skelund og Rostrup med sønnen Christen. Sønnen Christen emigrerer til Iowa i 1890, og Ane Dorthea følger efter begge sine børn, emigrerer i 1897 og bor mest hos sønnen Christen.

Deres datter Johanne Katrine Andersen blev født 1862 i Skelund.
Hun blev gift med Poul Pedersen  søn af ane 10 Peder Jensen Degn - de udvandrer til USA. Se noter om deres liv under Poul Pedersen, (ved ane 10 - 11)

iii Christen Andersen, * 1. Jan. 1844 i Vive sogn.  † 15 april 1917 i Astrup sogn.
Døbt 4. feb. 1844 i Vive kirke. Faddere: Pigen Karen Marie Christensdatter Nørre Kongerslev, gårdmand Christen Christensen Vive, ungkarl Peder Christensen Snoghuus.

Han blev gift 24 april 1874 i Astrup sogn med Maren Sørensen

I 1896 er de faddere til Carl Marinus Jacobsen

I folketællingen 1901 i Astrup kaldes han Kresten Andersen Visborg, ved dødsfaldet hedder han også Visborg

iv Niels Andersen, * 25. sep. 1846 i Vive sogn. † 24 februar 1888 i Vive
Døbt i kirken 15. nov. 1846. Faddere: Pige Karen Marie Christensdatter af Dalsgård, gårdmand Jens Nielsen af Engholdt, Ajstrup sogn, gårdmand Christen Andersen Nørre Kongerslev, ungkarl Anders Christensen Engholdt

Han bliver gift 5 januar 1876 i Øster Hornum med Inger Marie Andersen

Ved hans død er han kludesamler og kaldes Niels Andersen Visborg

v Jens Marinus Andersen, * 28. Jan. 1849 i Vive sogn.  † 19 marts 1922 i Langekov, Birkende sogn. 
Døbt 2 marts 1749. Faddere: Pige Mette Christensdatter af Vivebro engskov, gårdmand Christen Nielsen af Nørrekongerslev, boelsmand Jens Christensen Snoghøj

Han blev gift med Nikoline Poulsen 1 december 1876 i Sct. Nikolaj sogn, Svendborg. Han var sadelmager i Hesselager.

De får børnene Andreas Marius Andersen født 3 april 1877, Anders Karl Visborg Andersen født 30 oktober 1878, Ane Marie Kirstin Andersen født 28 december 1880, Karl Martin Johan Adolf Andersen født 7 marts 1884, Hedevig Erika Pouline Andersen født 28 maj 1886, Magda Oktavia Andersen født 12 september 1888

vi Adam Andersen    * 6 april 1851 i Vive sogn,  † 18 april 1854 i Vive sogn

Faddere enken Ane Andersdatter Snoghøj, gårdmand Jens Jøegensen Vive, Anders Andersen af Kilbæk og Søren Christian Nielsen

Dødsårsag: druknede i lergraven

vii Maren Andersen    * 17 december 1856 i Vive sogn,  † 28 april 1858 i Vive sogn.

Faddere: Tjenestepige Ane Dorthe Enevoldsdatter, husmand Jens Christensens hustru Ane Kirstine Jensdatter, bemeldte husmand Jens Christensen og husmand Christen larsen af Lindskovhus og Morten Christensen 

viii Maren Kirstine Andersen, * 16. Apr. 1859 i Vive sogn.
Døbt 12 juni 1859 i kirken, faddere: Pige Ane Dorthe Enevoldsdatter af Lyngby, ?, Christen Andersen og hustru Ane Dorthe Jensdatter af +høj, husmændende Anders Christensen af ??? og Christen Larsen af Lundskov, ungkarl Niels Christian Andersen af Vivebrogård.

Konfirmeret 20 april 1873 i Ove kirke 

7. xi Maren Andersen, * 23. Apr. 1861 i Vive sogn, † 13. feb. 1935 i St.Brøndum sogn.
Hjemmedøbt 26. april og fremstillet i kirken 8. sept. 1861. Faddere: Husmand Christen Laursen, Lars Jensens hustru Karen Kristensdatter af Lundskov, gårdmand Søren Chr. Nielsens hustru Marianne Sørensdatter af Rødehuse, gårdmand Søren Chr. Nielsen, samt faderens 2de sønner gårdmand Christian Andersen af Oue mølle og Niels Andersen af Skovmøllehus
   
Hun blev gift med Søren Peter Jacobsen, gift 9 nov. 1886 i Øster Korup.

x Adam Andersen, * 23. Apr. 1861 i Vive sogn, † 19 april 1928 i Esterville, USA
Hjemmedøbt 26. april. Tvilling med Maren. Fremstillet i kirken 8. sept. 1861. Faddere Gårdmand Ole Jensens hustru Christiane Christensdatter af Stevn, pige Ane Dorthe Enevoldsdatter af Store Brøndum, gårdmand Christen Larsen af Lundskov, ungkarl Anders Svend Christensen af Veddum og Niels Christian Andersen af Vivebrogård.

Ifølge udvandredatabasen er han som 19 årig rejst til  Chicago
Kontrakt nr.:  74400 Forevisningsdato:  3/21/1882
Sidste oph.sogn:  Vive Sidste oph. amt:  Aalborg
Sidste oph.sted:  Vive pr. Hadsund Bestemmelses land:  USA
Bestemmelses by:  Chicago Bestemmelses stat:  Illinois
Skibsnavn:  Hekla

Hans tvillingsøster Marens 2 sønner Anders Martinus og Jacob Peter støder senere til ham

Han blev gift med Christine Pedersen
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=64143739

1910 United States Federal Census about Adam Anderson
 Name: Adam Anderson
 Age in 1910: 48
 Birth Year: abt 1862
 Birthplace: Denmark
 Home in 1910: Ellsworth, Emmet, Iowa
 Race: White
 Gender: Male
 Immigration Year: 1882
 Relation to Head of House: Head
 Marital Status: Married
 Spouse's Name: Christina Anderson
 Father's Birthplace: Denmark
 Mother's Birthplace: Denmark
 Neighbors: View others on page
 Household Members:
Name Age
 Adam Anderson 48
 Christina Anderson 49
 Alfred O Anderson 19
 Lora O Anderson 14
 Olga P Anderson 12
 Martin H Anderson 8
 Edna Anderson 6

Adam Anderson Died Thursday at the Home of His Son, Martin
Adam Anderson, one of the pioneer citizens of this county passed away at the home of his son on Thursday last. Mr. Anderson has been a model citizen. His life has been spent at farming and the latter part of his days were spent in the city, he having retired. He was an active member of the K. of P. order and was well thought of by the order. He had many close friends both inside and out of the order. Adam Anderson was born at Gylland, Denmark, April 23, 1861, and departed this life at the home of his son, April 19, 1928, age 66 year, 11 months, and 26 days.

He came to Cedar Falls in the year 1881 and lived there for about fifteen years. He then moved to Emmet County and since then it has been his home.

In the year of 1884 he was married to Miss Christine Peterson of Cedar Falls, Iowa. To this union nine children were born: Mrs. Emil Hoffman of this city, Mrs. Herman Schmidt of Sheldon, North Dakota, Mrs. Thomas Ruckman of Estherville, Mrs. Ray Howard of Elk Point, Alberta, Canada, Mrs. Bert Schultz of Estherville. Two sons, Alfred, of Estherville, and Martin of Halfa, Iowa; one son and one daughter with his wife having preceded him in death.

In the early part of his life he became a member of the Lutheran church and has been a faithful and steadfast member until the end.

He leaves to mourn his loss beside his children, seventeen grand children and other relatives and friends.

The funeral services were held from the Baptist church on Sunday last, the Rev. Yearnd officiating. Interment was made in the Oak Hill cemetery. The K. of P. order attended in a body. (Estherville Enterprise, Estherville, IA, April 25, 1928)

15. Karen Marie Jensdatter, * 3. okt. 1816 i Oue sogn, † 27. feb. 1878 i Vive sogn.
Døbt 3. november 1816. Født: 3die Octbr Karen Marie Jensdatter uægte Døbt: 3die Novemb Pigen Dorthe Sofie Kristensdatter af Ove og gaardmand Jens Pedersen af Stubberup Tienestepigen Maren Thomasdatter og Jens Smed af Kielstrup

Konfirmeret 3 okt 1830 i Oue: Karen Marie Jensdatter tjenende broderen Peder i Oue. En datter af Jens Degn Stubberup. Opførsel temmelig god
Læge Pedersen vaccineret 12 aug 1830

Ved folketællingen i 1834 tjente Karen Marie Jensdatter sandsynligvis enten hos Søren Laursen og Maren Pedersdatter og deres familie på en gård i Brøndberg by i Rostrup Sogn
eller hos Jens Pedersen og Karen Nielsdatter og deres familie på en gård i Als Udflytter

Da tilgangslisten i Vive Sogn ikke er ført i periode 1835-1847 er det vanskeligt at afgøre, hvem af de 2 ovenstående, der er den rigtige. Hvis Karen Marie Jensdatter havde haft søskende, kunne jeg have fundet hendes opholdssted, hvis hun havde været fadder til sine søskendes børn.
Ved folketællingen i 1840 var Karen Marie Jensdatter inderste ved sin datter Ane Dorte  Enevoldsdatter i et hus i Vive by hos Gertrud Pedersdatter og Johannes Jensen og deres børn

Begravet den 5. februar 1878, dødsattest den 31. januar 1878 og skifteretsattest den 30. januar 1878.

Marens søn Anders Martinus gravsten i USA

Mine 2 x tipoldeforældre på farfars side

16. Jacob Jensen, * 27 apr. 1788 i Kielstrup Oue sogn.  † 23 feb. 1844 i Valsgård sogn. Båret af Anders Christensens hustru Anne i det Røde huus, faddere Peder Andersen, Jens Lauersen, Christen Christensen Bager og Christen Pedersens hustru Margrethe alle af Kielstrup  
23. feb. 1844 frosset ihjel på marken i nærheden af Hobroe

Han blev gift med Ane Pederdatter 3 aug. 1817 i Valsgård
I kirkebogen ved brylluppet står: Pigen Anne Pedersdatter, 20 aar, hjemme hos sin Fader Peder Otte i Redsøe Eng Hedehuus.
Forlovere: Skolelærer og Kirkesanger Hybertz i Oue og Gaardmand Jacob Poulsen i Redsøe.

Aalborg, Hindsted, Ove, Kielstrup By, 2, FT-1801 
Jens Christensen 46 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 
Grete Jacobsdatter 45 Gift Hans kone  
Christen Jensen 16 Ugift Deres barn  
Jacob Jensen 12 Ugift Deres barn  
Søren Jensen 4 Ugift Deres barn  
Anders Jensen 2 Ugift Deres barn  
Kirsten Jensdatter 14 Ugift Deres barn  
Karen Jensdatter 8 Ugift Deres barn
 
Aalborg, Hindsted, Valsgaard, Redsøe, et Huus, 31, FT-1834,
Jacob Jensen 47 Gift  Huusmand, lever af sin Jordlod 
Ane Pedersdatter 38 Gift  hans Kone 
Grethe Jacobsdatter 11 Ugift deres Børn 
Niels Jacobsen 9 Ugift deres Børn 
Ane Katrine Jacobsdatter 6 Ugift deres Børn 
Else Katrine Jacobsdatter 4 Ugift deres Børn 
Ane Marie Jacobsdatter 2 Ugift deres Børn

Folketælling, 1840, Redsø, Valsgaard S, Hindsted H, Aalborg A. 2
FT-1840: Aalborg, Hindsted, Valsgaard, Redsøe Bye, et boelssted, 73, FT-1840, C3656
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jakob Jensen 52 Gift jordbruger
Ane Pedersdatter 43 Gift hans kone
Ane Catrine Jakobsdatter 12 Ugift deres børn
Else Catrine Jakobsdatter 9 Ugift deres børn
Ane Marie Jakobsdatter 7 Ugift deres børn
Karen Jakobsdatter 4 Ugift deres børn
Birthe Jakobsdatter 3 Ugift deres børn

Folketælling, 1845, Redsø, Valsgaard S, Hindsted H, Aalborg A. 2
Ane Pedersdatter 48 Enke Eierinde af gaarden Ravnkilde sogn Aalborg amt
Jens Jacobsen 26 Ugift Hendes børn Heri sognet
Else Catrine Jakobsdatter 14 Ugift Hendes børn Heri sognet
Dorthe Jakobsdatter 10 Ugift Hendes børn Heri sognet
Birthe Jakobsdatter 7 Ugift Hendes børn Heri sognet
Grethe Jakobsdatter 4 Ugift Hendes børn Heri sognet

Børn: 
i Jens Peder Jacobsen i  * 9 oktober 1818. i Valsgård sogn.   † 13 september 1854 i Valsgård sogn
Hjemmedøbt 11 oktober, og dåbens publikation i kirken 8 november. Faddere: Pigen Karen jensdatter af Oue, pigen Ane Katrine Jensdatter af Skelund, gårdmand Lars Nielsen Redsøe, Peder Nielsen Otte af Redsø hedehuse, ungkarl Christen jensen af Kielstrup

Han blev gift 5 november 1853 i Rostrup kirke med pige Ane Marie Jensdatter 21 år, gårdmandsdatter af Damstedgård. Forlovere var Jens Sørensen af Damstedgård og Niels Michael Nielsen af Marienborg. Ved vielsen er han gårdmand i Langsøhedehus i Vaælsgård sogn
Han dør altså under et år efter deres bryllup. Død som Følge af, at en Vogn med et Læs Jern væltede paa Ham.

Aalborg, Hindsted, Valsgaard, Redsø, en gaard, 64, FT-1850, C1441
Jens Peter Jakobsen 33 Ugift gaardeier, huusfader Her i sognet [Valsgaard Sogn 
Ane Pedersdatter 54 Enke aftægtskone, forsørges af ovennævnte [Jens Peter Jakobsen] Her i sognet [Valsgaard Sogn
Niels Jakobsen 23 Ugift tjenestekarl Her i sognet [Valsgaard Sogn 
Birthe Jakobsen 12 Ugift huusfaderens søskende, der af ham forsørges Her i sognet 
Grethe Jakobsen 10 Ugift huusfaderens søskende, der af ham forsørges Her i sognet 

Her er enken i folketællingen 1855
Aalborg, Hindsted, Valsgaard, Redsø, et huus, 61, FT-1855, C6670
Ane Marie Jensen 24 Enke enke lever af sin jordlod Brønberg Aalborg Amt
Jens Peter Jensen 1 Ugift enkens søn Her i sognet
Ane Pedersdatter 59 Enke enke aftægtskone Her i sognet
Niels Peter Larsen 2 Ugift pleiebarn Her i sognet
 
ii Peder Jacobsen * 20. sep. 1820 i Valsgård sogn.  † 27 december 1875 i Valsgård sogn. Dødsårsag Underlivs kræft. Ved dødsfaldet er han ugift insidder i Sorte kro i Valsgård sogn. Han er bisat i Stenild sogn. 
Hjemmedøbt d. 24. september, fremstillet i kirken 22. okt. 1820. Faddere: Gårdmand Christen Hansens datter Gjertrud Christensdatter i Redsøe, pige Dorthe Laursdatter. Gårdmand Lars Nielsen af Redsøe, og Jacob Nielsen af Redsøe Enghus, ungkarl Christen Jensen af Kielstrup

iii Grethe Jacobsdatter, * 25. maj 1823 i Valsgård sogn.  † 4 juni 1840, 17 år gammel, i Valsgård
Døbt 21. september 1823. Faddere: Pigen Maren Christensdatter af Kielstrup, pige Ane Larsdatter, gårdmand Lars Kjeldsen, Jens Nielsen Otte alle af Redsøe, og ungkarl Christen Jacobsen af Monstrup

8. iv Niels Jacobsen, * 29. mar. 1825 i Valsgård sogn † 22. sep. 1905 i Valsgård sogn .
Hjemmedøbt 4. april, fremstillet i kirken 12. juni 1825. Om hans forældre står der i kirkebogen ”tilhører bønderfolket”. Faddere: Gårdmand Lars Nielsen Fuglsangs hustru Ane Kirstine Sørensdatter af Redsøe, gårdmand Jacob Carlsgårds hustru Karen Jensdatter i Oue, Peder Otte i Tinghuset, gårdmand Anders Jensen i Oue, Hans Jensen tilflyttere på Ungstrup mark

Han blev gift med Mætte Clausdatter, gift 23. nov. 1850.

v Ane Cathrine Jacobsdatter, * 6. feb. 1828 i Valsgård sogn.
Hjemmedøbt 8. feb. Fremstillet i kirken 6. april. Faddere: Jacob Ottos hustru Ane Katrine Nielsdatter af Redsøe, ungkarl Jens Otte, gårdmand Kristian Jensen af Oue, gårdmand Lars Fuglsang af Redsøe, Jens Jensen fra Kielstrup

Konfirmeret 1 søndag efter påske 1842

Hun blev gift med Anders Christian Nielsen 16 juni 1852 i Oue sogn. Vidner Boelsmand Niels Andersen Rindalshus og boelsmand Christen Pedersen af redsø huse

vi Else Katrine Jacobsdatter, * 23. aug. 1830 i Valsgård sogn. † 14. dec 1898 på Terndrup sygehus, dødsårsag Cavi Uterus et vulva
Døbt 26. sept. 1830 i Valsgård. Faddere: Boelsmand Anders Jensens hustru Karen Jensdatter af Oue, gårdmand Peder Jensen i Oue, boelsmand Hans Jensen Kielstrup mark

Hun blev gift i Astrup kirke 20. april 1867 med enkemand Niels Hansen Borup Gammelmark Astrup. Niels Hansen * 1801 † 14 okt 1889 i Astrup

vii Ane Marie Jacobsdatter  * 31 januar 1833 i Valsgård sogn.    Døbt 28 februar. Faddere Kristen Ottes hustru Johanne Sørensdatter af Redsø Tingheden pigen Kristina Larsdatter af Redsø Indsiddere, Christen Pedersen Otte, Gårdmand Lars Nielsen Fuglsang af Redsø

1869 er hun fadder ved søsteren Karens søn Michael i januar, hun er da tjenestetyende i Høndrup, Vebbestrup sogn

I afgangslisten 1869 i Vebbestrup er hun i juni måned på vej til Rostrup sogn

I Rostrup bliver hun gift 25 september 1869 med enkemand Niels Olesen, husmand på Stenstrup mark, 43 år gammel. Vidner er boelsmand Peder Christiansen og husmand Peder Jacobsen begge af Monstrup mark

Ved brylluppet er hun husholderske for brudgommen. 

viii Karen Jacobs datter, * 8. maj 1835 i Valsgård sogn. Døbt i kirken 21. juni 1835. Faddere: Hyrdens kone Ane Larsdatter af Oue Mark, gårdmand Lars Fuglsang, husmand Hans Jensen boende på Kielstrup mark.

Hun blev gift 14 november 1863 i Valsgård med Jens Marinus Mikkelsen 

viii Birthe Jacobsdatter, * 9. feb. 1838 i Valsgård sogn.
Døbt i kirken 15. april 1835. Faddere: Aftægtsmand Lars Fuglsangs hustru Ane Katrine Sørensdatter af Redsøe, tjenestepige Maren Hansdatter fra Kielstrup mark, gårdmand Christen Nørgård af Redsøe og Gårdmand Christen Otte af Redsøe mark

Hun får en søn 23 december 1863, navn Jacob Anthon Jacobsen, udlagt barnefader er Christen Lauersen

Denne søn er i folketælllingen 1870 hos sine morbror Niels Jacobsen og dennes hustru Mette Clausdatter sammen med sin mormor Anna Pedersdatter

x Grethe Jacobsen  8 juni 1841 i Valsgård. Hjemmedøbt 13 juni, fremstillet i kirken den 19 september. faddere gårdmand Lars pedersens kone fra Brøndberg, gårdmand Niels Larsen i Redsø og Niels Johansen på Kielstrup mark

Hun bliver kaldt op efter sin søster der er død kun 4 dage før hun bliver født

Note: Lars Nielsen Fuglsang, der var fadder til mange af børnene var stamfader til en vidtforgrenet slægt i Karls, Krogen, Redsø og flere steder. Han var gift med en datter af Søren Olsen og Birthe Larsdatter. Kilde: Optegnelser og træk fra Vive, Ove og Valsgård sogne af Enevold Nielsen

Aalborg, Hindsted, Valsgaard, Redsøe, en Gaard, 26, FT-1834
Lars Nielsen Fuglsang 70 Gift Gaardmand 
Ane Kirstine Sørensdatter 52 Gift hans Kone 
Kristiane Larsdatter 22 Ugift deres Datter 
Jens Søren Hans Christiansen 8 Ugift  Pleiebarn 
Niels Larsen 26 Gift Gaardmandens Søn 
Ane Kirstine Larsdatter 24 Gift hans Kone 
Søren Jacobsen 15 Ugift Tjenestekarl

17. Ane Pederdatter,  * 1797 i Ravnkilde sogn Aars, † 2. april 1877 I Valsgård sogn
Præstegården i Ravnkilde brændte i 1813, hvorved alle tidligere optegnelser forsvandt

Begravet 22 april 1877, 81 år fattiglem enke boende hos sin søn Niels Jacobsen  gårdmand på Valsgård Mark

Valsgård kirke

18. Claus Nielsen, * 1782 i Astrup sogn, † 12. Apr. 1869 i Thisted, Astrup sogn.
Niels Knudsens barn af Thisted kaldet Claus, båren af Marius Christensensdatter af Borup kaldet Mette, faddere Niels Thygesen, Christen Thygesen, Jens Thygesen og Anders Thygesens hustru alle Thisted

Begravet 18 april 1869 i Astrup, Enkemand, fattiglem død i Thisted 87 år gl.

Han blev gift med Sidsel Sørensdatter, gift 1. apr 1814 i Astrup sogn.

Aalborg, Hindsted, Astrup, Skovsteder Bolskou, Et Huus, 58, FT-1834,
Claus Nielsen 57 
Sidsel Sørensdatter 43, hans kone
Ane Marie Clausen 13
Birthe Clausen 8
Niels Peter Clausen 6
Kirstine Clausen 4
Magrethe Clausen 1
 
Aalborg, Hindsted, Astrup, Boelskovhuus, et huus, 32, FT-1850, 
Claus Nielsen 70 Gift  huusfader Her i sognet [Astrup Sogn Aalborg Amt]
Sidsel Sørensdatter 57 Gift hans kone Her i sognet [Astrup Sogn Aalborg Amt]
Maren Clausdatter 12  deres datter Her i sognet [Astrup Sogn Aalborg
Amt]

Børn:

i..
Claus Nielsens Søn, dødfødt d 2. den Febr 1815. begr. d. 12 ejusd. 1815
Moderen introd: d. 12 Marti 1815.

Note:
Claus Nielsen og Sidsel Sørensdatter.
Fostrets køn: af Mandkjøn.
I hvilken måned er svangerskabet født: i 9de Maaned.
Om moderen førhen har født et dødfødt barn: Nej.
Om nogen klage mod forældrene er anmeldt eller formodes: Ingen.
 
Ane Laursdatter, Examineret Giordemoder.
Fosteret kom naturligt, men besværligt, dog uden vending eller Instrumenter til Verden, det fødtes dødt og var allerede gaaet i Inflamation. Alle Midler vare uanvendelige, da Fosteret allerede var ankommen. Dette var det  første Barn Moderen fødte.
 
Ane Lausdatter
Examineret Giordemoder

9. ii Mætte Clausdatter
, * 14. maj 1816 i Astrup sogn. † 22 marts 1887 på Valsgård mark, Valsgård sogn. Dødsårsag: Alderdom
Hjemmedøbt 17. maj og fremstillet i kirken d. 16. Juni. Gårdmand Claus Nielsen og Zidsel Sørensdatter af Thisted.  Fremholdt af Søren Sørensens Datter Maren, de øvrige gaardmænd Jens Frantsen og Jens Kjeldsen, Søren Sørensens Søn Søren, og Jacob Christensens Datter Christiane alle af Thisted
moderen introd. d. 16. Juni

Gift (1) med husmand Peder Christian Jensen
Han døde af tæring 19 feb 1848 32½ år gammel

Hun blev gift med (2) Niels Jacobsen, gift 23. nov. 1850 i Astrup

ii Kirsten Clausdatter * 20. juni 1818 i Astrup sogn
Hjemmedøbt d. 21 juni og fremstillet i kirken d. 19 juli. Faddere: Gårdmand Christen Madsens hustru Ane Christensdatter fra Brøndumhuse, gårdmand Jens Frandsen, husmand Niels Rasmussen, gårdmand Søren Sørensens søn Søren og datter Maren alle fra Thisted.
Moderen introd: d. 19/7-1818
 
iv Ane Marie Clausdatter, * 3. Sep. 1820 i Astrup sogn.
Hjemmedøbt 5. september, fremstillet Iikirken 8. okt. Faddere: Gaardmand Søren Thomsen og Hustru, Christiane Jacobsdatter Susc. Gaardmændene Jens Frandsen; samt Jacob Hansen og Hustru Maren Sørensdatter alle af Thisted.
Moderen introd. d. 8 de October.
Ane bliver konfirmeret 1835 og får karakteren temmelig god i kundskab og god i opførsel. Vacc. 3/8-1832

v Birthe Clausdatter, * 8. Apr. 1825 i Astrup sogn.
Hjemmedøbt 8. apr. Fremstillet i kirken 10. juli 1825.
Faddere: Gårdmand Jacob Hansen og hustru Maren Sørensdatter af Thisted samt Søren Thomsens hustru og barnets forældre samme sted. Modern introd. 18/5-1825.
Birthe bliver konfirmeret 1839 og får karakteren 3 i bade kundskab og opførsel. Vacc: 3/8-1832

vi Niels Peter Clausen, * 22. Apr. 1828 i Astrup sogn.
Hjemmedøbt 22 april og fremstillet i kirken 31 august. Faddere: Gaardmand Søren Thomadsen og Hustrue Christiane Jacobsdatter, Gaardmændene Niels Bæk og Jens Nielsen med Hustrue, alle af Thisted.

vii Kirstine Clausdatter, * 24. mar. 1831 i Astrup sogn.  † 1 maj 1911i Visborg sogn
Døbt 22 maj. Faddere: Pigen Else Thygesdatter og Pigen Mette Clausdatter,
Huusmand Søren Andersen, Ungkarl Anders Thygesen, alle af og ved Bolskov samt Gårdmand Christen Christensen af Lillearden.
Moderen introd d. 1ste Mai.

Hun blev gift med Hans Peter Knudsen

vii Magrethe Clausdatter, * 11. jan 1834 i Astrup sogn †  23. maj 1909 i Skibsted sogn
Døbt 2 marts 1834. Huusmand Claus Nielsen og Hustrue Zidsel Sørensdatter i Bolskovhuuset. Faddere:Pigerne Mette Kirstine Nielsdatter i Astrup og Mette Clausdatter i Rævbakhuus, Huusmand Thyge Nielsen af Møldrup, Ungkarl Anders Thygesen i Bolskov og Huusmand Søren Andersen i Thisted.
Moderen introduc. den 2den Marts.
I FT 1855 står Margrethe anført som værende skrædder pige.
  

Hun blev gift i Kongerslev den 5. marts 1859 med Poul Nielsen

viii Maren Clausdatter, * 18. maj 1838 i Astrup sogn.
Døbt 13. Juli 1838. Faddere Huusmand Thygge Nielsen og Hustrue Gjertrud, Christensdatter, Gaardmand Christen Thisteds Hustrue Marie Nielsdatter i Møldrup, barnets fader Claus Nielsen og Ungkarl Niels Thyggesen i Bolskov.

19. Sidsel Sørensdatter, * december 1795 i Thisted, Astrup sogn, † 5. apr 1856 i Astrup sogn.  
Døbt den 27. december. Faddere Anna Christensdatter, Laust Nielsens hustru, datteren i Horsens Hovedgårds, Sidsel, Laust Nielsen, Jens Christensen, landmand i Dollerup, Niels Frost af Thisted  og pige Kirsten Sørensdatter af Astrup
Begravet 13 april 1856
 
Aalborg, Hindsted, Astrup, Thisted by, , 4, FT-1801
Søren Sørensen 51 gift Husbond Bonde og gårdbeboer 
Birthe Christensdatter 39 gift hans kone  
Maren Sørensdatter 8 ugift deres barn  
Sidsel Sørensdatter 6 ugift deres barn  
Søren Sørensen 3 ugift deres barn  
Peder Hansen 36 ugift tjenestefolk  
Birthe Sørensdatter 17 ugift tjenestefolk

Fra kirkebogen

Mine 2x tipoldeforældre farmors side

22. Poul Pedersen, * Januar 1804 i Rold sogn, † 23 marts 1862 i Monstrup, Rostrup sogn. 
Peder Hansen Sællands søn Povel hjemmedøbt 29. januar og fremstillet i kirken 4. marts 1804 i Rold. Frembåren af Madam Hjort Rold, faddere vare degnens kone Madam Lund, gårdmand Ole Pedersen, sognefoged Niels Jensen og Peder Tyggesen

Som ungkarl Poul Pedersen 25 år blev han gift med Ane Andersdatter, gift 25. april 1829 i Rold sogn.

Poul Pedersen kaldet Sjælland var husmand i Rold by og sogn 1829 - 30. Derefter ejede han 1830 - 58 gården matr. nr. 6 i Monstrup i Rostrup sogn, som senere blev overtaget af sønnen Anders Peter Poulsen.
 
Han blev egentlig døbt Povel, og tilnavnet Sjælland nævnes kun 1858, da han overdrager gården til sønnen.
 
I sit ægteskab fik Poul to uægtefødte børn med pigen Kirsten Lars - eller Laursdatter i Rold by, nemlig datteren Mariane Poulsdatter født 26. juni 1822, og sønnen Peder Poulsen født 21. april 1827, begge opholdt sig ved folketællingen 1834 hos moderen, der da bliver betegnet "almisselem" i et hus i Rold.

Ved børnenes fødsel blev Poul udlagt som barnefader og betegnet som henholdsvis "Tjenestekarl Poul Pedersen Sælland" og "Træskokarl Poul Pedersen".

Samme år, som det yngste barn blev født, ses den da 23 årige Poul Pedersen i kirkebogens afgangsliste at være fraflyttet fra Rold til Horsens som "Cyraseer". Som en stærk og kraftig bondekarl aftjente Poul Pedersen sin værnepligt i Horsens ved Slesvigske Kyrasseerregiment ("di Haassens Hæjstfolk"), der bla. er kendt fra St. St. Blichers fortælling om "Messing Jens".

Kyraseer regimenterne var den sidste rest af middelalderens pansrede rytteri, og kyrasset bestod af bryst- og rygplade af jern, der med remme var spændt sammen i siderne og over skuldrene. Oprindeligt skulle kyrasset efterhånden kunne modstå geværprojektiler, men skydevåbnenes udvikling gjorde, at cyrasset efterhånden blot ydede beskyttelse mod sabler og bajonetter.

Efter hjemkomsten fra militærtjeneste blev Poul Pedersen gift i foråret 1829 og var derefter et lille års tid husmand i Rold, men i foråret 1830 købte han en gård i Monstrup i det nærliggende sogn Rostrup.
 
Som husmand Poul Pedersen i Rold fik han skøde 22. april 1830 af Christen Christensen og Peder Christensen af Monstrup (stavet Mundstrup) på den gård i Monstrup, som deres fader Christen Christensen kaldet Møldrup, havde haft. Gården var på 1 td. 1 skp. hartkorn og kostede 300 rbdlr. sedler. Købet blev finansieret ved, at Poul Pedersen samtidig udstedte en panteoblikation på 250 rbdlr. sedler til pottemager Christen Larsen Møller i Rold.

Gården i Monstrup blev i taksationen til brandforsikringen 30. aug. 1831 beskrevet som en firlænget gård, der var bygget af fyrre under- og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Stuehuset lå mod syd, var 10 fag langt og 8 ½ alen dybt, indrettet til stue, kammer, køkken og bryggers, udstyret med skorsten og bagerovn. Huset blev takseret til 260 rbdlr. sedler, men forsikret for blot 250 rbdlr. Mod vest lå laden, 7 fag langt og 7 alen dybt, både takseret og forsikret for 120 rbdlr. Fæhus, altså kostalden, lå mod nord, 8 fag langt, 5½ alen dybt, takseret og forsikret for 60 rbdlr. Det østre hus, 8 fag, 7 alen dybt, var indrettet til hølade, takseret til og forsikret for 70 rbdlr. Gårdens samlede forsikringssum var 500 rbdlr. sedler og gården havde "ei før været forsikret".

Da Poul Pedersen (Sjælland) flyttede til Monstrup fulgte konens moder og stedfader med fra Rold.
 
Aalborg, Hindsted, Rostrup, Monstrup, en Gaard, 61, FT-1834
Poul Pedersen, 30, Gårdmand
Ane Andersdatter, 26, hans kone
Else Marie Poulsdatter, 6, deres barn
Anders Peter Poulsen, 3, deres barn
Maren Nielsdatter, 8, Plejedatter (født 1827 i Rold som datter af Anne Andersdatters ældre søster, den ugifte Karen Andersdatter)
Christen Lauersen, 53 Enke(mand), aftægtsmand (Ane Andersdatters stedfader)
 
Ved matrikuleringen 1844 da ejendommene blev forsynet med de matrikelnumre, som gælder endnu, fik Poul Pedersens gård matr. nr. 6 af ejerlauget Monstrup by, og dens hartkorn blev ændret fra 1 td. 1 skp. til 2 tdr. 6 skp. Gårdens størrelse var efter hartkornet at dømme ikke stor, men her spiller jordens dårlige beskaffenhed ind. Af Monstrups magre hedejord skulle der mange tønder land til en tønde hartkorn.

Om Poul Pedersen (Sjælland) fortælles, at når han skulle til Hobro, sad han bag i hestevognen og strikkede strømper. hestene kunne sagtens selv finde vejen, der jo ikke nogensinde har slået mange sving over Redsø hede.

Poul Pedersen må i 1840erne have flyttet gården ud fra den gamle landsby Monstrup til et mere belejligt sted på marken. De gamle bygninger eller måske de resterende dele deraf blev sammen med den nærmest liggende jord udskilt fra gården som parcel matr. nr. 6b. Denne parcel blev 1847 bortlejet for 200 år og senere sammenlagt med parcellerne nr. 5c og d.

Denne nye ejendom, der senere blev udflettet på marken, blev senere overtaget af Jens Christian Sørensen gift med Poul Pedersens datter Karen Marie Poulsdatter, hvis søn Søren Peter Jensen senere ejede den.

Af Poul Pedersen (Sjælland) og Ane Andersdatters ti børn var de 8 levedygtige og kunne naturligvis ikke alle få gården. Det var da naturligt, at den ældste søn, Anders Peder Poulsen, fik skøde i 1858.

Der blev skrevet en aftægtspagt.
 
Ved at jeg Poul Pedersen Sjælland ved skøde af dags dato har overdraget min søn Anders Peter Poulsen min gård i Monstrup samt besætning og udbo, har jeg reserveret og herved forbinder ham til at svare mig og min nuværende kone følgende årlige aftægt, så længe vi leve:
 
1. Så længe vi dermed finde os tilfredse, forblive vi i stue sammen med aftægtsyderen og nyde der vor forsvarlige underholdning af føde, husly, pleje og renlighed, ligesågodt, som han selv og familien nyder den.
 
2. Når vi derimod ikke længere finde os tilfredse med at modtage vor underholdning på denne måde, skal han snarest muligt, efter at vi forlange sådant, til bopæl for os - mig og min kone - indrette efter vort ønske de 4 vestre fag af gårdens våningshus til stue, køkken mv., forsyne samme med loft, vinduer, døre, skorsten og bageovn m.v. således at vi kunne have en god og forsvarlig bopæl, den han forsvarligen skal vedligeholde indtil vor død.
 
3. I bemeldte tilfælde skal han årligt levere os i gode og sunde varer i eller ved vor bopæl; 4 tdr. rug, 4 tdr. byg, 1 td. malt, 2 tdr. kartofler, 4 lispd. fersk flæsk, 3 lispd. smør, 3 lispd. ost, 1 ol æg, 2 fede levende gæs, 1 læs lyng, og 10.000 stk. skudtørv, tørvene af almindelig størrelse og forsvarlig tørre. Kornet leveres 1. maj og 1. november, hver gang med halvdelen forud, kartoflerne ved optagningstiden, flæsket inden 1. november, smør og ost til Sct. Hansdag, æggene når forlanges, gæssene til Mortensdag og ildebrændslet i rette bjærgningstid.
 
4. Fremdeles leverer han os årligen om sommeren eller fra 1. maj til 1. november 2 potter nymalket komælk og den øvrige tid f året ligeledes daglig 1 potte ditto.
 
5. Den vestre halvdel af gårdens have forbeholde vi os brugen af, så længe vi leve.
 
6. Han skal årlig, så længe vi leve, fodre og med lam græsse om sommeren i de første 8 år, efter vi er flyttede i vor egen bolig, 5 får for os, hvilke får vi have udtaget af gårdens besætning; men efter 8 års forløb kun 4 får med lam.
 
7. Den længstlevende nyder, efter den først afdødes død, hele den heri betingede aftægt ubeskåren.
 
8. Uagtet vi ikke påtvivle, at vores søn jo vil yde os omhyggelig pleje i sygdoms- og alderdomstilfælde, så gøres det ham dog herved til udtrykkelig pligt, samt ved vor død at lade os hæderligen begrave efter egnens skik og brug. Når vi begge ved døden ere afgåede, overtager han som sin ejendom til vederlag for begravelsesomkostningerne samtlige vore efterladenskaber med undtagelse af vore kister og gangklæder samt en sengs klæder, som skal tilfalde vore andre arvinger.
 
Jeg Anders Peter Poulsen tilstår herved at have indgået foranstående kontrakt, som jeg forbinder mig til at opfylde, og pantsætter jeg til sikkerhed herfor med første prioritet den mig ifølge skøde af dags dato tilhørende gård i Monstrup, Rostrup sogn, med bygninger og tilliggende jorder af hartkorn under matr. nr. 6a og 2e 2 tdr. 2 skpr. 1 fjdkr. 1½ alb., gammelskat 6 rbdlr. 40 sk., ejendommens avl, afgrøde, gødning og andre revenuer samt bygningernes assurancesum i tilfælde af ildsvåde. men det bemærkes, at jeg ifølge mit skøde skal udrede en forholdsmæssig andel af hartkornet af den aftægt, som ifølge kontrakt skal svares Ane Nielsdatter, hvilken aftægt er prioriteret i matr. nr. 23 i forening med den gård, hvorunder denne parcel tidligere har hørt.

 At Jørgen Jensen, Anders Pedersen Houtved, Jens Pedersen og Anders Christensen Grøn have lejekontrakter på nogle jorder, af den pantsatte ejendom med rettighed tilt tørveskær m.v., og at Palle Jensen har ret til årligt i 80 år at skære i gårdens eng 8.000 stk. skudtørv med fornøden liggeplads m.v., hvilken aftægt og rettigheder ikke kunne præjudiceres ved nærværende pantsætning.
I søgsmålestilfælde aftægten angående underkaster jeg mig den ved forordningen 25. januar 1828 hjemlede hurtige retsforfølgning.
For det stemplede papirs skyld er den årlige aftægt anordningsmæssigen anslået til 105 rdlr. som 5 gange taget udgør 525 rdlr. hvortil kommer aftægtsboligens indretning og begravelsesomkostninger 75 rdlr., er 600 rdlr.
 
Til bekræftigelse ved vore underskrifter i tvende vidners overværelse
Monstrup den 3. november 1858
Poul Pedersen  Anders Peter Poulsen
Til Vitterlighed: Jens Peder Mortensen Jens Christian Sørensen
 
Generationsskiftet blev finansieret ved, at Anders Peter Poulsen samtidigt udstedte en panteoblikation på 300 rdlr. til faderen Poul Pedersen (Sjælland) ligesom han forpligtede sig til at udbetale broderen Christen (Christian) Poulsen 20 rdlr, søstrene Ane Marie Poulsen, Christine Frederikke Poulsen, Anesigne Poulsen og Marie Poulsen hver 150 rdlr. samt en god ko og to gode får, anslået til 30 rdlr. samt bryllup eller 20 rdlr. Beløbene forblev indestående i gården til disse søskende blev 18 år og derefter på et halvt års opsigelse med 4 % forrentning.
Hvis søstrene ikke var blevet gift, før de blev 30 år, skulle deres bryllupper erstattes med 20 rdlr.

Yderligere skulle Anders Peter Poulsen efter begge forældres død udbetale 50 rdlr. til hver af de følgende søskende Christen (Christian) Poulsen, Else Marie Poulsen gift med gårdmand Peder Jensen Degn i Stubberup, Karen Marie Poulsen gift med snedker Jens Christian Sørensen i Monstrup, Ane Marie Poulsen, Christine Marie (Frederikke) Poulsen, Anesigne Poulsen og Marie Poulsen. Disse beløb skulle efter forældrenes død ligeledes forrentes med 4 % og kunne opsiges med et halvt års varsel.

Endelig overlod Anders Peter Poulsen 6 maj 1859 brugsretten til matr. nr. 2e i Monstrup med 11/4 alb. hartkorn til faderen i dennes levetid. På forlangende skulle sønnen sprede 20 læs mergel på parcellen, årligt pløje 4 skpr. land samt betale skatter og afgifter af hartkornet. For det stemplede papirs skyld blev den årlige brugsret ansat til 10 rdlr., der 5 gange taget blev 50 rdlr., mergelen blev ansat til 10 rdlr., i alt 60 rdlr.

Poul Pedersen forblev boende i Monstrup som aftægtsmand til sin død 1862. Enken Ane Andersdatter flyttede senere til Døstrup hede i Døstrup sogn, hvor hun først døde 1886 hos husmand Anders Jacobsen (Stæhr) gift med den yngste datter Marie.

Den gamle gård i Monstrup blev efter sønnen Anders Peder Poulsen overtaget af dennes ældste søn Jens Peder Andersen, hvis søn Peder Andersen senere overtog den.
 
Kilde: Pedersen Mundstrup, en landmandsslægt fra Mundstrup Råstrup sogn.
Nordisk slægtsforskning Skals 1996.

I slægtsbogen er datteren - min tipoldemor Else Maries efterslægt ikke fulgt op på, dette har jeg selv gjort.

Aalborg, , Rostrup, Mundstrup Bye, en gaard, 80, FT-1840, C3654 
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Poul Pedersen 38 Gift gaardmand  
Ane Andersdatter 30 Gift hans kone  
Else Marie Poulsdatter 11 Ugift deres børn 
Anders Peder Poulsen 8 Ugift deres børn  
Christen Poulsen 5 Ugift deres børn  
Karen Marie Poulsdatter 3 Ugift deres børn  
Peder Nielsen 22 Ugift tjenestekarl  
Christen Andersen 26 Ugift forsørges af huusfader

Børn:

11. i Else Marie Poulsdatter, * 10. maj 1829 i Rold sogn, † 4. nov. 1880 i Rostrup sogn, begravet 14. Nov. 1880 i Rostrup. 
Døbt 8. juni 1829 i Rold, Faddere Maren Jacobsdatter, Anna Nielsdatter, Jens Jacobsen og Laurits Jacobsen alle Rold
Konfirmeres i Rostrup kirke den 30-04-1843 14 år gammel

Hun blev gift med Peder Jensen (Degn), gift 19. nov.1847 i Rostrup.
Han var husmand i Monstrup og senere aftægtsmand samme sted.

ii Anders Peter Poulsen, *18. Okt. 1831 Monstrup, Rostrup sogn † 27 feb. 1902 i Stenstrup, Rostrup sogn.
Døbt 20, nov. 1831 i Rostrup. Båret af tjenestepige Ane Marie Pedersdatter i Gunderup, aftægtsmand Christen Nørgård Lillearden, gårdmand Hans Bagger i Mundstrup, Husmand Hans Pedersen af  ??, Ane Nielsdatter i Rold
 
Han blev gift 12. dec.1856 i Valsgård kirke med Dorthe Kirstine Jensdatter født 2 marts 1835 i Redsø. Valsgård sogn som datter af Jens Jensen Vammen og hustru Maren Kirstine Jensdatter.

Anders Peder Poulsen overtog i 1859 matr. 6 i Monstrup efter sin far. I forbindelse med overtagelsen blev der tinglyst tilgodehavende arvelodder til hans søskende. Broderen Christen skulle have 200 rdlr. søstrene Ane Marie, Christine Frederikke, Ane Sine og Marie skulle hver have 150 rdlr. samt en almindelig god ko og to får. De to gifte søstre Else Marie og Karen Marie havde kun et tilgodehavende på 50 rdlr. hver, idet de havde fået udbetalt medgift ved deres giftemål.

I 1873 opførte Anders Peder Poulsen en ny gård i Stenstrup på matrikel 2b.
Den gamle gård blev overdraget til hans søn Jens Peter, medens gården i Stenstrup blev overdraget til sønnen Laust. Anders Peder Poulsen og hans hustru forblev aftægtsfolk hos deres yngste søn til deres død.

iii Christen Poulsen, * 9. marts 1835 i Monstrup, Rostrup sogn  †  24. marts 1841 i Monstrup, Rostrup sogn
Døbt 17. april i Rostrup. Båren af gårdmand Christen Mortensens hustru Mariane Pedersdatter i Gudum, gårdmand Hans Pedersen i Rolds hustru, gårdmand Poul Jensen og hustru Maren Jensdatter i Monstrup,  

iv Karen Marie Poulsdatter, * 5. juli 1837 i Monstrup, Rostrup sogn † 22. marts 1872 i Monstrup, Rostrup sogn.
Døbt 30. juli i Rostrup. Båren af gårdmand Laurs Andersens hustru Karen Jensdatter i Doldrup, faddere Laurs Andersen, gårdmand Christen Nielsen i Rold, ungkarl Anders Pedersen og tjenestepige Ane Mariane Jensdatter begge i  Monstrup.

Hun blev gift 17. nov. 1855 i Rostrup med  Jens Christian Sørensen i Viveterp, Rostrup sogn som søn af gårdmand Søren Sørensen Bak og hustru Ane Christensdatter
Jens Christen Sørensen erhvervede ved ægteskabets indgåelse et husmandssted i Monstrup, som han drev i en længere årrække samtidig med, at han var beskæftiget som snedker

Aalborg, Hindsted, Rostrup, Mundstrup, et huus, 32, FT-1860 
Jens Christian Sørensen 29 Gift snedker Her i sognet  
Karen Marie Poulsen 23 Gift hans kone Her i sognet
Søren Peter Jensen 3 Gift deres børn Her i sognet  
Poul Christian Jensen 1 Gift deres børn Her i sognet
Christian Poulsen 16 Gift læredreng Her i sognet

v Ane Marie Poulsdatter, * 6. nov. 1840 i Monstrup, Rostrup sogn † 31. august 1905 i Tobberup Hørby sogn.
Døbt 29. november i Rostrup. Faddere Gårdmand Christen Mortensens kone Maren Pedersdatter af Medgårdene Gudum, Foged og gårdmand Poul Christensens kone Elise Poulsdatter af Thorup, husmand Hans Pedersen af Rold, gårdmændene Anders Pedersen og Thøger Nielsen begge af Monstrup

Hun bev gift den 11. juli 1863 i Rostrup kirke med Jens Christian Christiansen. Han er født 3. marts 1831 i Tobberup, Hørby som søn af gårdmand Christian Henriksen og hustru Edel Jensdatter.

Jens Christian Christiansen var ejer af en større gård i Tobberup, som var blevet udstykket af familiens oprindelige gård, der lå i Tobberup. Han gjorde tjeneste i krigen 1864 og blev såret i skulderen af en kugle og blev taget til fange og sendt til Tyskland. Dette sår gjorde, at han siden havde vanskeligt ved at bevæge armen. Gården i Tobberup var besat af tyske soldater fra 29. april til 7 november 1864.  

vi Christian Poulsen, * 27. juni 1844 i Monstrup, Rostrup sogn, † 29. juli 1897 i Monstrup, Rostrup sogn.
Døbt i Rostrup 6. oktober. Faddere gårdmand Christen Poulsens hustru Else Poulsdatter af Thorup og Anders Pedersens hustru Ane Poulsdatter af Monstrup begge de føranførtes mænd , gårdmand Christen Hermandsen af Monstrup

Han blev gift (1) med Ane Marie Pedersen født 8. marts 1851 i Møldrup, Astrup sogn som datter af Maren Pedersdatter og skovfoged Peder Christian Pedersen.

Da hun dør, bliver Christian Poulsen gift 2. gang d. 30. juli 1891 med Pouline Nielsdatter fra Hjerritsdal mark, Valsgård sogn.

Christen Poulsen var ved giftemålet i 1870 snedker i Monstrup. Senere overtog han gården matr. nr. 7 a i Monstrup, som han drev til sin død. 

vii Christine Frederikke Poulsen * 15. marts 1847 i Monstrup, Rostrup sogn, † 19. okt. 1916 i Monstrup, Rostrup sogn
Hun blev hjemmedøbt d 2. maj og fremstillet i kirken 18. juli. Faddere Gårdmand Jes Peder Mortensens hustru Marie Elisabeth Sørensdatter og Jens Christensens hustru Karen Hansdatter, begge førannævntes mænd, samt Anders Pedersen, alle af Monstrup

Hun blev gift den 12. okt 1867 i Rostrup med Søren Jensen.
Han er født d. 14. april 1846 i Monstrup som søn af gårdejer Jens Peder Mortensen og hustru Marie Elisabeth Sørensdatter.

Søren Jensen lærte landbrug og overtog ved giftermålet i 1867 sin fødegård matr. 7 i Monstrup. Han drev gården indtil 1892, da han afhændede den og i stedet købte matr. nr. 5 i Monstrup. Denne gård var han ejer af indtil 1916, da han afhændede den til sin søn Christian.

viii Ane Sine Poulsen * 10. okt. 1849 i Monstrup, Rostrup sogn † 14. februar 1924 i Tobberup, Hørby sogn.
Døbt 25. november i Rostrup. Faddere gårdmand Poul Larsens hustru Else Poulsdatter af Korup og pige Else Marie Pedersdatter af Rold, gårdmand Peder Jensen af Stubberup samt gårdmænd Niels Pedersen og Peder Mortensen af Monstrup

Hun blev gift den 10.. oktober 1873 i Rostrup med Jens Sørensen. Han var født 24. december 1833 i Skindbjerg, Skørping sogn som søn af gårdejer Søren Andersen og hustru Kirsten Jensdatter. Han var ved ægteskabets indgåelse enkemand efter Ane Johanne Christensdatter.

Jens Sørensen var fra før 1873 og indtil sin død ejer af Østergård i Tobberup, en gård på ca. 40 tdr. land. Efter hans død videredrev enken gården indtil 1911, da den blev overtaget af sønnen Søren Peter.

ix Marie Poulsen * 18. feb. 1854 i Monstrup, Rostrup sogn † 4. januar 1919 i Døstrup by og sogn.
Døbt 26. marts i Rostrup. Faddere gårdmand Peder Jensens hustru Else Marie Poulsdatter af Stubberup og pige Karen Marie Poulsdatter af Monstrup, førannævnte Peder Jensen, samt gårdmændene Niels Pedersen og Jens Peder Mortensen af Monstrup

Hun blev gift den 7. juni 1873 i Rostrup med Anders Jacobsen. han er født den 11. april 1851 på Døstrup hede i Døstrup sogn som søn af husmand Jacob Andersen og hustru Appelone Margrethe Nielsdatter.

Anders Jacobsen og Marie Poulsen boede fra giftemålet  i 1873 og indtil deres død i Døstrup som husfolk.
 
23. Ane Andersdatter, * 1810 i Rold by,Rold sogn  † 20. april 1886 i Døstrup hede, Døstrup sogn, begravet i Rostrup.
Den 6. maj blev hun døbt i Rold kirke, frembåret af Else Larsdatter, med fulgte Jens Bøgholts datter Else Jensdatter af Lillearden.

Ane Andersdatter døde 1886 på Døstrup hede hos sin datter Marie Poulsen

Naturen ved Rold er smuk, her Mossø

20. Jens Pedersen Degn, * feb 1781 Stubberup, Oue sogn, † 6. mar. 1856 i Stubberup, Oue sogn. 
Døbt 11 feb. 1781 Gårdmand Peder Jensen i Stubberup en søn kaldet Jens; fadderne vare Dorthe Pedersdatter i Stubberup Mølle, Jens Andersen, Christen Andersen, Anders Nielsen alle af Stubberup og Michel Thomasens hustru Methe af Krogen

Navnet ”Degn” fremgår ikke ved dåben, men det er ved alle hans børns dåb, altså kan han muligvis have været løbedegn, og deraf navnet. Årsagen kan også være, at han har fået tilnavnet, da han har en broder, der også hedder Jens

I lægsrullen fremstår det

1801: Opholder sig i Randers. 63 ¼ tomme høj, (164 cm). Et eller andet med Anders Christensen i Stubberup. Nedenunder står der UTS = Uegnet til soldat. Jeg er ikke helt sikker på, hvad resten er. (lægd 62, løbenr. 2) 1808, 63 ½ tomme høj. S 1810 3. J.R. 4/2 (Soldat)
1810 3. Jyske Regiment, det sidste er måske dato eller bataljon eller andet soldateragtigt) GMS (gammel mands søn) ??? 1½ album hartkorn ? tinglyst skøde af 26. april 1800. 1811, samme anmærkning som i 1808 + tilføjelse på linien under. Soldat i 1813 og 1814. 

Han blev gift med Gjertrud Christensdatter 31. Maj 1816. 

Ved vielsesnoten i kirkebogen er der en note om, at de ”anmeldte sig d. 19. april”. Som forlovere Christen Sørensen fra Graverhusene og gmd. Jens Pedersen fra Kielstrup

Aalborg, Hindsted, Ove, Stubberup Bye, 9, FT-1787
Peder Jensen 43 Gift hosbonde bonde og gaardbeboere 
Karen Jensdatter 42 Gift madmoder  
Anne Pedersdatter 7 Ugift barn i sidste ægteskab  
Kirsten Pedersdatter 2 Ugift barn i sidste ægteskab  
Jens Pedersen 4 Ugift barn i sidste ægteskab  
Jens Pedersen 6 Ugift barn i sidste ægteskab  
Hans Pedersen 1 Ugift barn i sidste ægteskab  
Else Enevoldsdatter 32 Ugift tienstpige

Aalborg, Hindsted, Ove, Stubberup By, en gaard, 70, FT-1840,
Jens Pedersen Degn 60 Gift gaardmand 
Gjertrud Christensdatter 45 Gift hans kone 
Peder Jensen 21 Ugift deres børn 
Anders Jensen 16 Ugift deres børn 
Karen Marie Jensdatter 13 Ugift deres børn 
Else Marie Jensdatter 10 Ugift deres børn 
Laurs Jensen 6 Ugift deres børn 
Hans Jensen 2 Ugift deres børn

Aalborg, Hindsted, Ove, Stubberup bye, En gaard, 72, FT-1845
Jens Pedersen Degn 66 Enke Gaardmand Heri sognet
Karen Jensdatter 28 Ugift Hans børn Heri sognet
Peder Jensen 26 Ugift Hans børn Heri sognet
Else Marie Jensdatter 15 Ugift Hans børn Heri sognet
Laurs Jensen 11 Ugift Hans børn Heri sognet
Hans Jensen 7 Ugift Hans børn Heri sognet

Hellum Hindsted Dødsanmeldelsesprotokol:
Oue år 1856 den 9. Marts aftægtsmand Jens Pedersen Degn af Stubberup er døe. Han efterlader ifølge anmeldelsen sig ?? ikke til børnene

Børn:

i Karen Jensdatter, * 7. maj 1817 i Oue sogn.† 19. april 1857 i Rold sogn
Døbt 13.. juli 1817 i Oue. Faddere Gårdkone Ane Pedersdatter, boelsmand Christen Sørensen Graverhuse Solbjerg

Hun blev gift med Gårdmand Peder Laursen Nørgaard den 30. dec. 1848 i Rold, han var søn af gårdfæster Laurs Bertelsen og Ane Hansdatter.
Som forlovere brudens far Jens Pedersen Degn aftægtsmand i Stubberup Oue sogn og gårdfæster Jens Christensen Nørgaard i Rold.
I dette ægteskab er 4 børn 

OBS: Peder Laursen Nørgård er barnebarn af ane 180 Bertel Christensen, og Karen er tipoldebarn af samme ane

10. ii Peder Jensen Degn
* 23. maj 1819 i Oue sogn, † 16. mar. 1908 i Rostrup sogn, begravet 22. mar. 1908 i Rostrup. 
Dåb 13. juni 1819 i Oue. Faddere: Pige Ane Christensdatter fra Graverhusene og Hans Sørensen ibid.

Han blev gift med Else Marie Poulsdatter, gift 19. nov. 1847 i Rostrup.

iii Anders Jensen, * 11. nov. 1824 i Oue sogn.
 Døbt 5. dec. 1824. Faddere: Hans Foged, Graven, Niels Jensens kone Kirsten Pedersdatter fra Frederiksminde, Anton Jensen af Oue og Jens Degn af Houtved

iv Karen Marie Jensdatter * 16. sep. 1827 i Oue sogn † 30. marts 1904 i Kousted mark, Kousted sogn.
Døbt 18. november 1827. Faddere: Gårdmand Laurs Enevoldsens kone Kirsten Marie Enevoldsdatter i Stauerslund, Jens Degn i Houtved og Poul Jensen i Monstrup

Hun blev gift med Peder Meilby Nielsen
Peder Nielsen Meilby (1817-93) var Skrædder i Fårup og senere i Kousted.
Han var gift (1) med Ane Kirstine Nielsdatter Wognsen (d.1873) og (2) med Karen Marie Jensdatter

Husmand og enkemand Peder Nielsen Meilby, født den 15. februar 1817, vaccineret den 20. juni 1828 i Nibe, gifter sig med sin husholder, Karen Marie Jensdatter, født den 16. september 1827 i Stubberup, Ove sogn. Forloverne er Niels Christian Nielsen og Jens Hermansen fra Kousted mark.

I 1880 ved folketællingen består familien Meilby i hus 4 [også ukendt hus] i Kousted kun af:
Peder Nielsen 62 år Husfader Mejlby Sogn
Karen Marie Jensdatter 52 år Husmoder Ove sogn, Ålborg amt 

Lørdag den 2. oktober 1886 dør en 19-årig pige i Kousted ved navn Gjertrud Hansen. Præsten skriver, at Gjertrud er Stifdatter af aftægtsmand Peder Nielsen Mejlby. Gjertrud er ikke født i Kousted, og hun er vel en datter af Karen Marie.

Igen i 1890 findes familien Meilby i hus 4 i Kousted, og der har været en familieforøgelse, idet barnebarnet er hos bedsteforældrene: 

Peder Nielsen 72 år  Husfader Brorstrup Sogn
Karen Marie Jensdatter 62 år Husmoder Ove sogn, Ålborg amt
Peder Christian Pedersen 5 år Plejebarn Kousted sogn 
      
v Else Marie Jensdatter, * 12. jul. 1830 i Oue sogn, † 18 juli 1895 i Hvarre, St. Arden sogn .
Døbt 25. juli 1835. Faddere: Pige Else Andersdatter, Boelsmand Anders Jensen og Jens Bøgeholdt alle Stubberup

Hun blev gift med sin afdøde søster Karen Jensdatters mand Gårdmand Peder Lauersen Nørgaard i Rold  28 aug. 1858

OBS: Peder Laursen Nørgård er barnebarn af ane 180 Bertel Christensen, og Else Marie er tipoldebarn af samme ane
I dette ægteskab var der tre børn

vi Laurs Jensen, * 9. jun. 1833 i Oue sogn.
Faddere: Datteren Karen Jensdatter fra Graverhusene, Christen Sørensen Graverhusene og farbroderen Jens Pedersen Degn fra  Houtvedlund

vii Hans Jensen, * 10. feb. 1838 i Oue sogn.
Døbt i kirken 12. april 1838. Faddere: Jens Degns hustru af Langbakkehus Houtved, Ane Catrine Jensdatter, gårdmand Christoffer Andersen Frederiksminde og gårdmand Jens Andersen Stubberup

21. Gjertrud Christensdatter, * 1795 i Graverhusene, Solbjerg sogn, † 30. aug. 1842 i Solbjerg sogn.
 
Aalborg, Hellum, Solbjerg, Graverhusene, 50.familie, FT-1801
Christen Sørensen 33 Gift Mand Beboer af et avlssted 
Karen Knudsdatter 40 fra Kielstrup Gift Kone  
Gjertrud Christensdatter 6 Deres Børn  
Anne Christensdatter 3 Deres Børn  
Else Nielsdatter 70 Ugift Opholdende Nyder almisse 
Peder Sørensen 31 Ugift Tjenestekarl

Hellum Hindsted Dødsanmeldelsesprotokol
År 1842 den 31. aug. Anmeldes at Gjertrud Christensdatter, Gårdmand Jens Pedersen Degns Enke i Stubberup er døe, ukendte årsager. E. fol 246, f. fol 372

 

Jens Pedersen Degn i lægsrullen 181424. Peder Iversen * 1775 Tylstrup, Astrup sogn
Den 18. juni 1775 et uægte barn navn: Peder, forældre Iver Friederiksen og Helle Pedersdatter begge af Tylstrup. Faddere Jens Thomsens hustru Maren Pedersdatter, Christen Juul og Peder Andersen alle af Tylstrup og XX fra Byrholdt

Han blev gift med Anne Rasmusdatter. 

Ifølge lægdsrullen fra 1790 tjener Peder Iversen i Aaby (lægd 33, Ajstrup, løbenr 17). Han er søn af Iver Frideriksen og født i Tylstrup.

I 1793 er Peder Iversens opholdssted ukendt. Måske er det derfor, at han bliver skrevet ind til sidst?

I lægdsrullen fra 1795 står der: Wiborg Tugthus den 18. juni 1795 på 2 år. Skal være deserteret fra Thisted Arresthus  

Peder Iversen er husmand i Korup, Solbjerg Sogn, da sønnen Jacob bliver døbt i 1806.  

I forbindelse med Anes død i 1809 omtales han som soldat. Han kan have deltaget i Napoleonskrigene.   

Peder Iversen er nævnt blandt modtagerne af munderingspenge i 3. jydske Infanteriregiments 4. battaillions 2. musqueteer -Compagnie:
1. kolonne: Han har 5 rigsbankdaler og 3 skilling ”til gode i Sold”. 2. kolonne: Til gode i ? 1 rigsbankdal og 3 skilling.
3. kolonne: ??? 9 rigsbankdaler og 60 1/5 skilling?

I 1809 opsummeres Peder Iversens tjeneste således i stambogen: Peder Iversen f. i Tylstrup, 34 år. Afgået fra den stående hær 1805. Fra infanteriet. Gift. 2 børn

Ved sønnen Jacobs konfirmation i 1821 står det, at Peder Iversen er tjenestekarl i Aalborg.   

Det kan se ud, som om Peder Iversen har deltaget i Napoleonskrigene 1808-1815, siden han kaldes soldat ved sin første hustru Anne Rasmusdatters død

Børn

i Anne Johanne Pedersdatter * 1804 i Solbjerg sogn, † 28. marts 1878 i Skovhusene i Solbjerg sogn, og blev begravet på Solbjerg kirkegård d. 3. april
Dåbsnoter: Niels Rasmussens Hustru i Solbjerg bar barnet, Søren Jensens kone i Øster Korup fulgte med. Faddere: Rasmus Bæk og Peder ? af Korup, Kristen Rasmussen i Øster Korup

Hun blev gift i Lyngby kirke, Aalborg amt d. 18. juni 1829 med Ole Christensen Haverslev, der var født i Grøftager i Haverslev sogn, Aalborg amt ca 1793.
Ole Christensen Haverslev døde d. 2. december 1837 Ved Teglovnen i Solbjerg sogn, og blev begravet på Solbjerg kirkegård d. 10. december. 

Efter Oles død fik Anne Johanne 2 børn, uden at hun blev gift med de udlagte barnefædre.
Det første af disse børn som hed Ole Jensen blev født i Solbjerg sogn d. 5. december 1839. En mand ved navn Jens Sørensen Bak blev udlagt til barnefar.
Det andet barn, som hed Jens Pedersen, blev født i Solbjerg sogn d. 15. april 1842. En mand ved navn Peder Simonsen blev udlagt til barnefar. 

Ane Johanne blev gift igen, d. 26 december 1853 i Volsted kirke, Fleskum herred, Aalborg Amt med en enkemand ved navn Jens Laursen
 

12. ii Jacob Pedersen, * 29. sep. 1806 i Solbjerg Sogn, † 29. jan 1858 i Solbjerg Sogn, begravet 7 feb. 1858 i Solbjerg sogn    
Den 29. okt. lod Gårdmand i Korup Peder Iversen og hustru Ane Rasmusdatter deres søn hjemmedøbe med Navn Jacob, den 19. okt. var han i kirken. Faddere Niels Rasmussen i Solbjerg, Niels Bødker, Rasmus Bæk af Korup, Henry Nielsen samt Niels Rasmussen af Solbjerg mark

Han blev gift med Else Marie Sørensdatter.

25.  Anne Rasmusdatter * 1775 i Solbjerg † Astrup sogn 21. november 1809
”Soldat Peder Iversens Hustru Ane Rasmusdatter, Inderste hos Gaardmand Christen Christensen i Trinnerup, 37 aar gl. døde i Barnsnød uforløst”

Aalborg, Hellum, Solbjerg, Korrup Bye, 7, FT-1787, C1954
Rasmus Christensen 54 Gift hosbonde gaardfæstere og hoverie bonde 
Karen Thomasdatter 30 Gift madmoder  
Niels Rasmusen 16 Ugift søn af 2det ægteskab  
Thomas Rasmusen 5 Ugift søn af 3die ægteskab  
Anne Rasmusdatter 12 Ugift datter af 2det ægteskab  
Christen Andersen 28 Ugift tieneste karl  
Karen Nielsdatter 17 Ugift tieneste pige  
Karen Andersdatter 70 Enke konens moder inderste

Aalborg, Hellum, Solbjerg, Korup, 25.familie, FT-1801, B2542
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Bech 64 Gift Mand Gaardmand 
Karen Thomasdatter 43 Gift Kone  
Thomas Rasmusen 19 Ugift Deres Børn  
Hans Rasmusen 13  Deres Børn  
Karen Rasmusdatter 10  Deres Børn  
Ellen Rasmusdatter 7  Deres Børn  
Anders Rasmusen 3  Deres Børn  
Anne Rasmusdatter 25  Ugift Hans Datter  
Johanne Thomasdatter 52 Ugift Tjenestepige

Viborg tugthus, hvor både Peder og sønnen Jacob kom til at sidde

Peder Iversens hestetyveri og retssag

Otto Lemvigh
Deres Kongelig Maiestætes Bestalter Byefoged i Thisted og Herredsfoged for Hillerslev-Hundborg Herreder.

Christian Brøndlund
Deres Kongelig Maiestæts Bestalter Bye og Herredsskriver i bemeldte Bye og Herreder.

Giør Vitterligt: at Aar 1794 den 28de Junii blev paa Thisted samt Hillerslev-Hundborg Herreders Ting sadt en Extraret i Overværelse af de 2de Testes Jørgen Jensen og Peder Schinnerup for at optage et Forhør over en Persohn ved Navn Peder Iversen som formedelst formentlig begaaet Heste Tyverie hertil Arresten af Selv Eier Bonden Niels Jensbye i Thinstrup er bleven indbragt.

Fornævnte Peder Iversen blev løs og ledig for Retten fremstillet, og effter Tilspørgsel forklarede: at han er 18 Aar gammel, er fød i Tÿlstrup udi Aistrup Sogn i Wensyssel og at han sidst ved afvigte Paaske Tider, gik til Alters eller Gudsbord hos Herr Provst Hvass i Nors uagtet han tiente hos Jens Nielsen i Vester Wandet Sogn. At han Dagen efter Thisted Markeds Holdelse nemlig den 18de Junii sidstleden forlod sin Tieneste og søgte at undvige;
angaaende denne Undvigelse afgav han følgende Forklaring: at han forbemeldte Markeds Dag den 17de Junii var kommen ind i et Huus her i Thisted hvis Eier eller Vært han ey kiendte, og der i Selskab med en Persohn ved Navn Christen Nordentoft som nu er Reist til Kjøbenhavn og Peder Pedersen boende i Wording, samt en Deel fleere hvis Navne han ikke vidste, drak en deel Øll og Brendeviin, hvorved han blev beskiænked.
Han gik fra Markedet noget efter Solen var gaaed ned, da han kom frem til Vester Wandet fandt han at Huusets Folk var gaaet i Seng, og fik da i Sinde uden videre Betænkning at ville Rejse hiem til Tylstrup for at besøge sine Forældre; Saasnart han havde fattet denne Beslutning begav han sig strax af Sted uden at spørge enten sin Hosbonde eller Lægdsmand om Tilladelse.

Han havde været i Følgeskab med en Mand ved Navn Gregers, som skal boe i Vester Wandet Hospital og havde lovet at vise Comparenten Vej, men da fornævnte Gregers forlod ham traf Comparenten en Hest staaende Tyret paa Marken, hvilken han tog fat paa, oprykte Tyrpælen og sadte sig paa Hesten i Hensigt at Ride hiem til sine Forældre, men da dette skeede om Natten og Comparenten tillige var ubekiendt tog han feil Vey, og i Steden for at Ride øster paa mod Tylstrup, Reed han mod Vesten, og inden han vidste et Ord deraf var han i Klitmøller tet ved Vester Havet, og talte med et Qvinde Menneske som han ey kiendte i det næst østerste Huus i bemeldte Klitmøller, hende Spurgde han om Vey til Vester Wandet, hvilken hun viste ham, og efter hendes Anviisning traf han sit Ophold Sted hos fornævnte Jens Nielsen, og talte da i Dagbrækningen med 2 af Jens Nielsens Tieneste Piger ved Navn Anne Dorte og Kirsten, hvilke begge han fortalte at han nu agtede at Ride hiem til Tylstrup, hvorpaa de gav ham intet Svar, derefter Reed han strax need til Nors, hvor han talte med Provst Hvass, og forespurgte hos ham hvorsnart han skulle have sit Skudsmaal derfra, og til Sogne Præsten for Vester Wandet Meenighed, paa det han deraf kunde faae Vished om, hos hvilken af disse Præster han skulde søge Gudsbord næste Gang, Hvortil Herr Provst Hvass skal have svaret: at det kunde være det samme; han skulde nok afgiøre den Sag med Herr Eeg.

Derefter forføyer Comparenten sig fra Nors og lige østen paa ad Tylstrup, hvorhen han kom efter 3 Dages Forløb, og da han havde opholdt sig en Dag hos sine Forældre, Reed han tilbage igien paa den forbemeldte af ham borttagne Hest som var sort af Couleur; omtrent midtveis imellem Tylstrup og Øsløs Bisgaard udi en Bye kaldet Røgel, kom en Mand til ham, som han vel ikke kiendte, men dog ikke veed retter end at hans Navn io var Christen Larsen, denne tilspurde Comparenten om han ikke havde Lyst til at bortbytte Sin Hest, hvortil han Svarede io, og omsider blev de enig om at Comparenten skulde have 5 rdr. tilbytte paa en sort Hoppe.
Da dette Bytte blev fuldbyrdet, da de havde Drukket Liedkiøb, Reed Comparenten sin Vey til Øsløs Bisgaard, hvor han af Niels Jensbye i Thinstrup, som var den forrige Heste Eier, blev antruffet; Da fornævnte Niels Jensbye tilspurgde ham om han ikke havde borttaget en sort Hest, og dermed var bortredet, nægted Comparenten saadant i Begyndelsen, men omsider da Niels Jensbye havde givet ham en Dram, og han frygtede for at hans Benægtelse kunde forvolde ham Fortræd, tilstod han alting for Niels Jensbye, og den med ham værende Mand Thomas Andersen fra Torp, og da saadant var tilstaaet leverede han til Niels Jensbye den ombyttede sorte Hoppe og de 5 rd. han havde faaed i Byt, hvornæst han fulgte med Niels Jensbye og Thomas Andersen hertil Thisted, hvor han af dem blev overleveret til Rettens Behandling.

Endvidere forklarede han efter Rettens nærmere Tilspørgsel, at han for sine Forældre havde foregivet at han havde kiøbt den Hest han Reed paa, og at hans Hensigt alleene var ar besøge dem og tale med dem, hvorfore de ikke gav ham nogen Irettesættelse da de ey kiendte hans Forseelse.
Fremdeles forklarede han, at han hverken havde i Sinde at beholde Hesten eller de Penge han havde faaet i Byt, hvilke alle vare i god Behold, og hvilket alt han havde i Sinde at tilbagelevere den forrige Hestes Eier, og ifald han ey dermed havde været fornøyet, vilde han see til paa nogen anden Maade at tilfredsstille ham.
Retten fandt fornøden at tilspørge Comparenten: 1) Af hvad Aarsag han bortbyttede den af ham borttagne Hest, som han efter sit Udsigende havde agtet at tilbagelevere?
Resps.: Efter nogen Betænkning erklærede Comparenten at hans egentlig Hensigt med Byttet havde været denne: At han derved meente at forekomme, at ingen skulde kiende Hesten og han troede paa saadan Maade at kunne skiule det passerede, men vedblev dog uforandret den Forklaring, at i Tilfælde hans Foretagende skulde blive Aabenbaret, da ville han give den forrige Hestes Eier den ombyttede Hoppe igien, tilligemed de forbemeldte 5 rd., og i øvrigt fornøye ham.
2den, Hvortil han vilde have anvendt de 5 rd. han fik i Byt?
Resps.: I henseende til denne Qvestion henholdt Comparenten sig til sit Svar paa første Qvestion. –
3die Hvorfor han, da Niels Jensbye traf ham i Øsløs Bisgaard, først benægtede og siden tilstaaed at have borttaged hans Hest?
Resps.: Aarsagen dertil var: at han ey kiendte Niels Jensbye, formodede altsaa ikke at han var Hestens Eier, og vilde saaledes som meldt have dulgt sit Foretagende saalenge som mueligt.
Retten fandt ey fornøden for denne Sinde videre at tilspørge Comparenten, som desaarsag blev Demiteret, men dog forblev tilstæde under dette Forhørs videre Fremme.

Igien fremstoed Niels Jensbye af Thinstrup, som havde mistet den forbemeldte af Peder Iversen borttagne sorte Hest; Han forklarede efter Rettens Tilspørgsel, at forbemeldte for ham borteblevne Hest var 10 Aar gammel, af omtrent 20 rd. Værdie, og da den, Natten imellem den 17de og 18de Junii da samme blev borte stoed Tyret paa Thinstrup Mark omtrent ½ Miil østen for Vester Wandet; Saasnart han kom i Erfaring om at hans Hest var borte, og fik at vide, at Peder Iversen var bortrømet fra Vester Wandet Sogn, faldt han strax paa den mistanke, at denne maatte have borttaget Hesten, hvorfor han eftersøgte over alt, og til sidst traf Peder Iversen i Øsløs Bisgaard, som i steden for Comparentens sorte Hest nu havde en sort Hoppe at Riide paa;
Peder Iversen nægtede i Begyndelsen sin Forseelse, men tilstoed den omsider saaledes som af han selv i Dag herfor Retten er forklared, hvorefter Peder Iversen overleverede til Niels Jensbye den ombyttede sorte Hoppe og de 5 rd. han havde faaet til Byt, tilligemed en gammel Sadel og et Bidsel til hvilke 2de sidste Ting Niels Jensby ey vidste nogen Eier.
Endvidere forklarede Niels Jensby at han for Christen Larsen i Røgel, havde faaed sin egen sorte Hest igien imod at levere ham tilbage den af Peder Iversen fra ham modtagne Hoppe, og de foromvundne 5 rd., følgelig havde Niels Jensbye faaed sit tilbage og havde intet videre hos Peder Iversen at fordre, men overlod ham gandske og aldeles til Justitiens Behandling.
Retten fandt ey fornødent videre at tilspørge Niels Jensbye, som altsaa fra Retten blev Demiteret.
Igien fremstoed Peder Iversen, som blev af Retten tilspurgt: Hvorfra han havde faaet den af Niels Jensbye omforklarede Sadel med Bidsel, og hvorledes han dermed havde agtet at forholde sig?
Resps.: Denne Sadel og Bidsel havde han borttaget et Sted Vesten for Thinstrup, men da saadant skeede den Nat da han Reed bort og var beskiænket, kunde han ikke erindre Stedets Navn, ey heller vidste han hvem Eiermanden var, men han havde den samme Hensigt med dette Tøy som med Hesten, nemlig: at han, naar han kom tilbage ville have overleveret det til sin Rette Eiermand., hvilken han da lettelig formodede at skulle kunne opdage.

Peder Iversen blev fra Retten Demiteret og overleveret Arrest Forvareren til Bevogtning. – Hvornæst dette Forhør blev sluttet, og begiært saasnart mueligt beskreven, for at indstilles til Amtets Øvrigheds behagelige Resolution.
Saaledes at være passeret og tilgaaet Anne Loco et Die ut antea, bekræftes herved under vore Hænder og Forseglinger, Lemvigh, Brøndlund.

Fremlagt ved Extra Retten den 19de Juli 1794, og modtaget til Tingsvidnets Vedhæftelse under Litr. A – Teste Brøndlund.

Fremlagt under Hillerslev-Hundborg Herreders Ret Tiirsdagen den 4de November 1794, og modtaget til Doms Actens Vedhæftelse under Litr. A, Testerer.

Otto Lemvigh
Deres Kongelig Maiestætes Bestalter Byefoged i Thisted og Herredsfoged i Hillerslev-Hundborg Herreder.


Notatet i Lægdsrullen, der satte os på sporet af tyveriet

Forhør

Christian Brøndlund
Deres Kongelig Maiestæts Bestalter Bye og Herredsskriver i bemeldte Bye og Herreder
Giør Vitterligt: at Aar 1794 den 19de Julii, blev paa Thisted samt Hillerslev Hundborg Herreders Ting, efter Procurator Lohmanns begiæring nedsadt en Extra Ret i Overværelse af de 2de Testes Jørgen Jensen og Peiter Diderichsen, for at optage et Tingsvidne over den for formeentlig begaaede Heste Tyverie
Arresterede Peder Iversen;
Og da fornævnte Arrestant løs og ledig for Retten var fremstillet, mødte den befalede Actor Procurator Lohmann, som ærbødig producerede den til ham ergangne Constitution af 7de i denne Maaned; hvilken han bad taged ad acta til Sagens Indlemmelse – Samme lydende som følger:

Pro Memoria
Af hosfølgende Forhør af 28de forrige Maaned oplyses det, at en Persohn navnlig Peder Iversen af Wester Wandet Sogn skal have bortstiaalen en Niels Jensbye i Tinstrup tilhørende Hest med meere; Thi haver Procurator Lohmann som Actor paa lovlig Maade saasnart muelig at tiltale og hænde Dom over bemeldte Peder Iversen til hans vedbørlig Afstraffelse efter Loven og Anordningerne., for et af ham saaledes begangne Heste Tyverie. Til Efterretning meldes: At Procurator Møller under Dags Dato er beskikket til Defensor for den angieldende Peder Iversen. – I øvrigt forventes Deres Tilstaaelse at dette er modtaget – Thisted Amthuus den 7de Julii 1794, N. Ferslew.
Til Herr Procurator Lohmann
Fremlagt ved Extra Retten Løverdagen den 9de Julii 1794 under No 1, Testerer Brøndlund.

Den under 10de d. m. udstædte Stævning til Tingsvidnes Førelse, hvilken han ligeledes bad taged ad Acta til Tingsvidne i Sagens Fremme – Bemeldte Stævning blev læst og lyder som følger:

Otto Lemvigh
Deres Kongelig Maiestætes Byefoged i Thisted og Herredsfoged for Hillerslev-Hundborg Herreder.
Giør Vitterligt: at for mig andrager Procurator Lohmann af Winthers Mølle ved Thisted, at han under 7de denne Maaned af Amtets Høye Øvrighed er bleven Befalet som Actor mod den for Heste Tyverie paagrebne, og i Thisted Arrest hensatte Arrestant Peder Iversen af Westervandet Sogn, hvorfor han seer sig beføyet til et lovskikket Extra Rets Tingsvidne at oplyse og gotgiøre hvorledes fornævnte Peder Iversen Dagen efter Thisted Marked den 18de Junii sidst, ey alleene skal have undveget af sin Tieneste, men endog Natten forud have begaaed det i Forhøret af 28de næstefter omforklarede Hæste Tyverie hos Selv Eier Bonden Niels Jensbye i Tinstrup, ligesom han og samme Nat fra en Mand hvem han ikke kiendte, skal have bortstiaalen et Ride Tøy bestaaende i en Sadel og et Bidsel med videre efter Forhørets omformælding; til hvilken Ende han har været dette Extra Rets Tingsvidne Stævnemaal begiærende

Thi Stævnes derfor paa Actors forlangende meerbemeldte Peder Iversen af Westervandet for nærværende Tiid hensiddende i Thisted Arrest Huus for mig og Actor i Retten at møde ved en Extra Ret som holdes inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret paa Thisted Raadstue Løverdagen den 19de Julii førstkommende, om Formiddagen Klokken 10 slet, Sigt og Saggivelse at modtage, Beviisligheder og Documenter at see i Rettelagt, Vidner, af Stævnte og ustævnte at paahøre afhørte, det passerede Forhør at paahøre Eedelig afhiemlet og endelig at overvære det forstævnte Tingsvidnes Sluttelse, alt til videre Afbetiening under det agtende Hoved Søgsmaal. – Som Vidner i Sagen indstævnes under Faldsmaals Straf til samme Ting og Tid at møde: Niels Jensbye af Tinstrup, Thomas Andersen af Torp, Jens Nielsen og Tieneste Piger Dorthe og Kirstine af Westervandet deres Eedelige Vidnesbyrd at aflegge i denne Sag over alt hvad den til samme Oplysning kan blive tilspurgt.
For Processens Maade ankyndiges dette Stævnemaal for Velærværdige og Høylærde Herr Provst Hvass i Nors, for saavidt hans Navn under Sagen maatte blive anrørt – Ligeledes ankyndiges ogsaa dette Stævnemaal for den befalede Defensor Herr Procurator Møller i Thisted – Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl - Datum Thisted den 10de Julii 1794, Lemvigh (L:S)

Denne Stævning forkyndes for Peder Iversen og hans Defensor Herr Procurator Møller af Poul Lomborg og Peder Schinnerup – For Niels Jensbye i Tinstrup og Thomas Andersen i Torp af Poul Christoffersen, og Peder Foged i Tinstrup – For Jens Nilsen, samt Tieneste Pigerne Dorthe og Kirstine i Westervandet af Peder Wiig og Thomas Christensen, og endelig for Herr Provst Hvass i Nors af Peder Bonk og Simen Christensen Smed – For saavidt Stevningerne ey af Vedkommende selv egenhændig paategnes, skal samme Forkyndelse bekræftes under Lovens Eed. – Datum ut supra, Lemvigh.

Anno 1794 den 11te Julii haver vi tvende undertegnede lovlig forkyndet denne Stævning for Arrestanten Peder Iversen, som tilstoed forkyndelsen; hvilket er saa sandt hielpe os Gud og Hans Hellige Ord, Poul Lomborg, P. Schinnerup.

Anno 1794 den 12te Julii haver vi tvende Mænd forkyndet denne Stævning for Niels Jensbye og Thomas Andersen. Hvilket er saa sandt hielpe os Gud og Hans Hellige Ord, Poul Christophersen, Peder Jensen Foged.

Ligeledes er denne Stævning lovlig forkyndet den 14de Julii for Jens Nielsen i Westervandet og fornævnte Piger, som tilstaaes under Lovens Eed.
Saa Sandt Hielpe Os Gud og Hans Hellige Ord.
Peder Wiig, Thomas Christensen. Forkyndelsen tilstaaer Nors Præstegaard den 16de Julii 1794 – A. Hvass. – Lovlig forkyndet for Møller.
Fremlagt ved Extra Retten den 19de Julii 1794, under No 2, Test Brøndlund.

Videre fremlagde Lohmann til Tingsvidne Actens Vedhæftelse det under 28de i forrige Maaned optagne Forhør, hvilket han som meldt bad antaget til Actens Vedhæftelse; Endelig fremlagde Lohmann sine skriftlige forfattede Qvestioner af Dags Dato, som han bad taged ad acta til Brug ved Vidnernes Afhørelse.
Det producerede Forhør blev taged ad acta til Actens Vedhæftelse under Litr. A, og de producerede skriftlige Qvestioner bleve modtagne til Actens Indlemmelse og lyder som følger:
Hoved Qvestioner
1. Var Vidnet ifølge med Niels Jensbye i Øsløs Bisgaard nu i sidstafvigte Junii Maaned, for at Lede efter een Niels Jensbye frastiaalen Hest?
2. Fandt Vidnet tilligemed Niels Jensbye da de var kommen til bemeldte Øsløs Bisgaard Arrestanten Peder Iversen, som da havde hos sig den Hest han for Niels Jensbyes Hest havde tilbyttet sig i Røgild?
3. Tilstoed Arrestanten da ikke at han virkelig havde borttaget Niels Jensbyes paa Marken staaende Hæst, og saaledes som omspurgt ombyttet den i Røgild?
4. Var Vidnet med Niels Jensbye i Røgild for at ombytte den af Arrestanten modtagne Sorte Hest, imod at faa sin egen tilbage, og erfarede Vidnet da, at den Hest som i Røgild forefandt virkelig var den samme som fra Niels Jensbye var borttaget?
5. Kiender Vidnet ellers noget til arrestanten, og veed at han forhen har begaaet saadan eller anden Forseelse?
6. Veed Vidnet videre til denne Sags Oplysning at kunde opgive?

Til Vidnerne Jens Nielsen og Tieneste Piger Dorthe og Kirstine af Westervandet.
1. Kiender Vidnerne den her for Retten staaende Arrestant Peder Iversen?
2. (?) Veed de at han Thisted Markeddag den 17de Junii med alt (?)
3. Blev han ikke Natten efter borte fra Hosbondens Huus og ikke førend om anden Dags Morgen indfandt sig der?
4.Den Tiid Arrestanten saaledes kom hiem befandt Vidnerne da ikke at han i Steden for at have gaaet bort, kom Ridende Hiem?
5. Hvad Reed han paa, var det en Hest eller Hoppe, var den sort eller brun, var han den Tiid forsyned med Sadel og Bidsel.
6) Hvorfra foregav han at have erholdt ermældte Befordring?
7. Udlod han sig med, hvorfra han kom, hvorhen han ville og reiste han ikke strax bort?
8. Erholdt han nogen Tilladelse af sin Hosbonde til saadan sin Bortreise?
9. Hvorledes har ham opført sig i sin Tieneste, og har han i samme været Troe?
10. Har Vidnerne nogen Sinde erfaret at han forhen har begaaet Tyverie?
11. Veed Vidnerne noget videre til denne Sags Oplysning at kunne forklare?
Winthers Mølle den 19de Julii 1794.

Fremlagt ved Extra Retten den 19de Julii 1794 under No 3 – Testerer Brøndlund.

Lohmann bad dernæst at Niels Jensbye af Tinstrup maatte blive fremkaldt for under sin Eed at bekræfte det den ham frastiaalne Hest var ham frataged imod hans Villie og Vidende, og da Niels Jensbye under det passerede Forhør ved sin aflagte Deposiis fuldkommen havde tilstaaet at have erholdt et ham frastiaalen Kaaster, og at han altsaa ikke havde videre mod arrestanten end efter sin Pligt at overlevere ham i Justitiens Hænder;
Saa indstiller de Acten til Retten om ikke Niels Jensbye, som een i saa Henseende havde erholdt fuldkommen Vederlag for sit, kunde ansee som u-interesseret i Sagen, og følgelig afhiemle sin under Forhøret afgivne Forklaring. – For Retten mødte Ærbødig Procurator Møller af Thisted Som producerede Amtets Øvrigheds til ham ergangne Constitution af 7de hujus til at antage sig Defensionen for Arrestanten Peder Iversen; Hvilken han lige ærbødigst taged ad acta, og hvor efter Møller som nærmere var og skulle opfylde sin Pligt som Defensor for Arrestanten Bemeldte Constitution lyder som følger:

Pro Memoria
Til Defensor for Peder Iversen af Westervandet Sogn (?) Procurator Lohmann Dags Dato er beordret at (?) forbigaaet Heste Tyverie, Anordnes Procurator Møller som paa lovlig Maade haver at iagttage den angieldendes Tarv under denne Sag. – Og ville (?) berette mig at dette er dem indløben.
Thisted Amthuus den 7de Julii 1794, N. Ferslew.
Til Herr procurator Møller.
Fremlagt inden Extra Retten den 19de Juli 1794 under No 4 – Testerer Brøndlund.

Retten fandt det uden for ald Qvestion om Niels Jensbye burde antages til Vidne eller ikke, og maa saavel forundre sig over Lohmanns Dristighed at foreslaae ham til Vidne, som Møllers Ligegyldighed i ikke at protestere imod sligt et Forslag det er aldeles lovstridigt at een og den samme Persohn kan være baade Anklager og Vidne mod Anklagede
Retten paaraabte dernæst Thomas Andersen af Torp, for hvem Lovens Eed blev forklaret, og dens Vigtighed ham betydet, hvorpaa han med opragte Fingere aflagde sin Corporlige Eed og under samme besvarede de af Actor under Dags Dato til ham fremsatte skriftlige Qvestioner saaledes som følger:
Til 1st Qvest. Resps. Ja det forholder sig som omspurgt.
2den Qvest. Resps. Ja, Vidnet (?) Niels Jensbye, Arrestanten Peder Iversen Da havde hos sig det Øg han foregav at have tilbyttet sig i Røgild i steden for Niels Jensbyes Hest.
3die Qvest. Resps. Ja! Arrestanden tilstoed i Vidnets og Anders Bisgaards Overværelse at have borttaget Niels Jensbyes Hest, da den stoed paa Marken, og saaledes som mældt bortbyttet den i Røgild.
4de Qvest. Resps. Ney Vidnet havde ikke saaledes som omspurgt været med Niels Jensbye i Røgild for igien at ombytte det Øg som arrestanten medførte.
5te Qvest. Resps. Vidnet kiendte aldeles ikke til arrestanten Peder Iversen, og følgelig havde ey heller nogen kundskab om hvorledes hans Forhold tilforn havde været.
6te Qvest. Resps. Vidnet vidste intet videre til denne Sags Oplysning at forklare, end dette: At da han saaledes som mældt var i Øsløs Bisgaard med Niels Jensbye, saae han at Arrestanten leverede Niels Jensbye de 5 rd. som han forgav at have faaet tilbyt paa Niels Jensbyes Hest og den Hoppe han nu medbragte.
Vidnet vedstoed sin afgivne Forklaring, og da ingen enten Actor eller Defensor havde videre at tilspørge dette Vidne blev hand igien fra Retten Demiteret.

Igien fremstoed Jens Nielsen af Westervandet, for hvem Lovens Eed blev forklaret og dens Vigtighed ham betydet, hvornæst han med oprakte Fingere aflagde sin Corporlige Eed og under samme besvarede de til ham af Actor fremlagde skriftlige Qvestioner saaledes som følger.
Til 1st Qvest. Resps. Vidnet kiendte Arrestanten Peder Iversen fra den Tiid af, da han kom i hans Tieneste som Dreng, hvilket skeede sidstafvigte Michelsdag i forrige Aar.
2den Qvest. Resps. Ja! Vidnet vedste at Peder Iversen med Vidnets som hans Hosbonds Tilladelse havde været til det omspurgte Marked i Thisted.
3die Qvest. Resps. Det forholder sig som omspurgt, at Peder Iversen blev borte den paafølgende Nat, og Vidnet havde ey forinden seet ham undtagen alleene for et Øieblik, da han om Morgenen Klokken 4re efter det forbemeldte Thisted Marked laae i sin Seng og Saae at Peder Iversen var kommed tilstæde i hans Huus og gik fra Stuen ind i Kiøkenet.
4de Qvest. Resps. Ney, da Vidnet saaledes som omvundet laae i sin Seng og ey havde seet videre til ham end (?) forklaret er, bemærkede han ey heller hvad enten han var Ridende eller gaaende hiem, men Vidnet (?) han var kiørende til Marked med Gaardens Folk.
5te Qvestion forbigaaes til dette Vidne som upassende.
6te Qvest. Resps. Vidnet talte ikke med Peder Iversen , og vedste altsaa ikke noget om denne Qvestion af forklare.
7de Qvest. Resps. I henhold til Svar paa sidste Qvestion, erklærede Vidnet at Peder Iversen strax drog bort, og at han fra den Tiid af ey havde seet ham før nu.
8de Qvest. Resps. Ney; han erholdt ingen Tilladelse, ey heller begiærede nogen Tilladelse til hans reise.
9de Qvest. Resps. Vidnet kan ikke beskylde Peder Iversen for nogen utroskab eller utilbørlig Opførsel medens han var i hans Tieneste.
10de Qvest. Resps. Ney, dette havde Vidnet ikke erfaret
11te Qvest. Resps. Ney Vidnet vedste intet videre til denne Sags Oplysning at forklare.

Defensor fremlagde sine Contra Qvestioner for (?) Vidne – Hvilke blev medtagne til Actens indlemmelse og lyder som følger:
Contra Qvestioner.
Til Vidnerne udi Sagen, anlagt imod Arrestanten Peder Iversen fra Westervandet ved en Extra Ret inden Hillerslev Hundborg Herreders Ting den 19de Juni(?) 1794.
1. Om Vidnet er bevedst om at Arrestanten Peder Iversen stedse siden han kom her i Landet haver opført sig ærlig og Troe i sin Tieneste.
2. Haver Vidnet hørt at Arrestanten enten haver været berøgtet for, eller udøvet Tyverie eller andre Skarnstøkker før denne Fatale Leilighed. mødte i henseende til den optagne og bortredne Hest Er det Vidnet bekiendt eller haver det hørt, at da Arrestanten optog og bortreed Hesten, var han heel beskiænket fra Markeds Dagen af, han havde udi Selskab Sviret i Thisted, saa at han ey den Tiid var ved Fornuftens Brug?
Paa disse Qvestioner bedes ærbødigst Rettens Svar taget, under Reservation af fleere fremsettende om nødig eragtes af, C. Møller.

Fremlagt ved Extra Retten den 19de Julii 1794 under No 5 – Testerer Brøndlund

Og da den første af disse Qvestioner allerede under Hoved Qvestionerne er besvaret, saa blev de 2de sidste til Vidnet fremsadt og besvaret saaledes som følger:
Til den 2den Qvest. Resps. Ney derom havde Vidnet intet hørt
3die Qvest. Resps. Ney, Vidnet vedste intet om det omspurgte at forklare. – Vidnet vedstoed sin afgivne Forklaring, og da hverken Actor eller Defensor havde videre at tilspørge ham, blev han igien fra Retten Demiteret. – Men førend Vidnet Jens Nielsen forlod Retten tilkiendegav han at arrestanten Peder Iversen havde laant af Vidnets Søn en blaae Klædes Kiol, en Flammet Hvergarns Trøye samt et par gule Skind Buxer med Sølv Knapper i og et par blaae Uldne Strømper.
Arrestanten Peder Iversen som for Retten var tilstæde, tilstoed at have laandt det foranførte Klæder af Jens Nielsens Søn Niels Jensen, som opholder sig hos hans Fader Jens Nielsen.

Hvornæst arrestanten Peder Iversen igien fraveeg Retten men blev dog tilstæde medens Forhøret videre blev Continueret. – Igien fremstoed med Arrestantens, Actors og Defensors Samtykke de indstævnte Piger Dorthe og Kiersten af Westervandet, for hvem Lovens Eed blev forklaret og dens Vigtighed dem betydet, hvornæst de med oprakte Fingere aflagde deres Corporlige Eed og under samme besvarede de af Actor til dem fremlagde Qvestioner saaledes som følger
Til 1. Qvest. Resps. Vidnerne har kiendt Arrestanten Peder Iversen fra sidstafvigte Paaske da de kom i tieneste hos Jens Nielsen.
2den Qvest. Resps. Vidnerne vidste at Peder Iversen med sin Huusbonds Tilladelse til det omspurgte Marked her i Thisted.
3die Qvest. Resps. Vidnerne vedste at han ey kom hiem til sin Hosbonds Huus den paafølgende Morgen, omtrent Kl. 4
Til 4de Qvest. Resps. Vidnet Kirsten havde seet at der i hendes Huusbonds Gaard stoed en fremmed Hæst bundet ved Stalddøren medens Peder Iversen var hiemme, men ingen af dem saae hverken at han kom Ridendes eller hvorledes han drog bort igien.
5te Qvest. Resps. Vidnet Kirsten erindrer ikke ellers (?) io den af hende omvundne Hest var sort og hun saae at den var forsyned med Sadel og Bidsel – Vidnet Dorthe vedste ikke af denne eller foregaaende Qvestion at forklarer. – 6te Qvest. Resps. Peder Iversen foregav for begge Vidnerne at han havde kiøbt den ommeldte Hæst i Markedet.
7de Qvest. Resps. Han havde fortalt for Vidnerne at han kom fra Thisted Marked og vilde nu Ride bort et par Dags tiid for at laane Pengene at betale Hesten med, hvorefter han strax forlod deres Huusbonds Huus, og fra den Tiid har de ey seet ham førend nu.
8de Qvest. Resps. Ney (?) veed intet om det omspurgte at forklare.
9de Qvest. Resps. Vidnerne vedste intet utilbørligt af Peder Iversen at være forøvet, uden det hvorfor han nu er tiltalt.
10de Qvest. Resps. Ney dette havde Vidnerne ikke erfaret.
11te Qvest. Resps. Ney Vidnerne vedste intet videre til Sagens Oplysning at forklare, og efter Rettens nærmere tilspørgsel erklærede de tillige: at de ey vedste om Peder Iversen havde laandt de forberørte Klæder af deres Huusbonds Søn Niels. –

Dernæst blev til disse Vidner fremsadt den 2den og 3die af Defensors Contra Qvestioner hvilke de besvarede saaledes:
Til 2den Qvest. Resps. (?) har de ey hørt eller vedst noget utilbørligt om Peder Iversen, undtagen det hvorfor hand nu er (?) men tværtimod vedste intet andet end godt om at sige
3die Qvest. Resps. Vidnerne havde seet Peder Iversen var fuld eller beskiænket paa Thisted Markeds Dag, og de skiønnede ikke rettere end at io nogen af Rusen endnu var tilbage i hans Hoved da de talte med ham om Morgenen efter, Saaledes som omvundet er.
Vidnerne vedstoed deres saaledes afgivne Forklaring og blev dernæst da ingen havde dem videre at tilspørge, fra Retten Demiteret.

Actor bad derefter at Retten til Eeds og Vidnesbyrds Aflæggelse ville fremkalde en Persohn navnlig Willads Christensen, hvilken Actor som ustævnt Vidner herfor Retten fremstillede for at aflægge sin Forklaring over den til 1st Vidne fremsatte 4de Qvestion
Efter saadan Begiæring fremkaldte Retten det ustævnte Vidne Willads Christensen fra Hinding i Nors Sogn, for hvem Lovens Eed blev forklaret og dens Vigtighed ham betydet hvornæst han med oprakte Fingere aflagde sin Corporlige Eed og under samme besvarede den 4de af de til Vidnet Thomas Andersen af Torp forhen fremsatte skriftlige Qvestioner saaledes som følger:

Resps: Vidnet havde efter Niels Jensbyes Begiæring været i Røgild hos en Mand ved Navn Christen Larsen og leverede til ham det sorte Øg som Peder Iversen havde medbragt og overleveret i Øsløs Bisgaard til Niels Jensbye, tilligemed 5 rdr. som Peder Iversen foregav at have modtaget i bytte; Christen Larsen modtog da baade den forbemeldte Hoppe og Pengene og da Vidnet havde forklaret ham Sammenhængen med dette Hæstebytte, udleverede han uden mindste Vegring til Vidnet en sort Hæst, hvilken Niels Jensbye da Vidnet kom hiem, Vedkiendte, at være den for ham bortblevne sorte Hæst.
Vidnet vedkiendte sig hans afgivne Forklaring, og blev dernæst med Actors og Defensors Samtykke fra Retten Demiteret.
Igien fremstoed Niels Jensbye for hvem Lovens Eed blev forklaret dens Vigtighed ham betydet hvornæst han med oprakte Fingere aflagde sin Corporlige Eed og under samme bekræftede at Natten efter Markedsdagen i Thisted den 17de Junii borteblev for ham paa Marken en sort Hæst imod hans Vidende Og Villie; hvilken er den selv samme Hæst som Willads Christensen efter hans Begiæring har hentet i Røgild og nu af ham uden nogen Forringelse er modtaget, hvorhos han tillige erklærede at han intet vidre hos Arrestanten Peder Iversen havde at fordre eller Paastaae.

Arrestanten Peder Iversen som løs og ledig for Retten var fremstillet vedblev i et og alt hans ved Forhøret under 28de Junii sidstleden afgivne Forklaring, og da han i Anledning af Pigerne Dorthes og Kirstens i Dag for Retten afgivne Vidnesbyrd blev tilspurgt:
Om han saaledes som af dem er omvundet, for dem havde foregivet at have kiøbt den omforklarede Hest, paa Thisted Marked? Svarede han: at saadant ey af ham kunde nægtes da han den Tiid var beskiænket og nu ey kunde erindre hvad han maaske til fornævnte Vidner kunde have udladt sig med
Hvornæst Arrestanten igien fraveeg, og fremstoed da Anders Jensen af Ladegaard i Siørring Sogn som havde vedkiendt sig den forhen omforklarede Sadel og Bidsel som var paalagt den sorte Hoppe, hvilken Peder Iversen medbragte og udleverede i Øsløs Bisgaard, hvilken Sadel med Bidsel Peder Iversen har forklaret af ham at være borttagen vesten for Tinstrup paa et Stæd som han ey kunde erindre eller vedste at Navngive
Og da bemeldte Ladegaard i Overensstemmelse med Peder Iversens Forklaring er beliggende Vesten for Tinstrup, saa blev forbenævnte Anders Jensen Lovens Eed forklaret og dens Vigtighed ham betydet, hvornæst han med oprakte Fingere aflagde sin Corporlige Eed og under samme bekræftede at den forbemeldte Sadel og Bidsel var omtrent ved sidste Markeds Dags Tide, ham imod hans Vidende og Villie frakommet, og at denne hans Erindring Nu var tilbageleveret, saa at han intet videre hos Arrestanten Peder Iversen havde at fordre eller paastaae
Og da han fra Retten var Demiteret, blev Peder Iversen overleveret Arrest Forvareren til Bevogtning – Hvornæst dette Tingsvidne blev Sluttet, og efter Actors og Defensors Begiering, bevilget at gives dem beskreven, enhver især.
Saaledes at være passeret og tilgaaet Anno Loco et Die ut antea bekræftes herved under vore Hænder og Forseglinger, Lemvigh, Brøndlund.

Fremlagt inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret Tiirsdagen den 4de November 1794, og modtaget til Doms Actens Vedhæftelse under Litr. C – Testerer Brøndlund.

Peders dåb omtales under retssagen

Forhør

Litr. C
Thomas Andreas Wadsted Kongelig Mayestæts Herredsfoged udi Øster og Vester Hann Herrederne
og Friderich Henneberg Kongl. Mayestæts Herreds Skriver i bemt. Herreder.
Giør Vitterlig, at Anno 1794 den 6te September blev en Extra Ret sat i Fierritslev Tingstue, efter Procurator Loeman fra Thisted Hans Forlangende, til et Tings Vidnes Førelse, over den herved Retten tilstædeværende Arrestant Peder Iversen af Aistrup Sogn, Thylstrup Bye udi Wensyssel, som Vitterligheds Vidner var tilstæde Niels Jensen og Gregers Jørgensen begge af Fierritslev, i hvis Overværelse blev forrettet som følger:

Og efter at denne Extra Ret saaledes var sat, mødte ærbødig for samme den befalede Actor Procurator Loeman fra Winthers Mølle, som Ærbødig foreviiste, at inden Hillerslev og Hundborg  Herreders Ret passeret Tings Vidne, begyndt og sluttet den 19de Julii d. A., hvilket indeholdt den, saavel til Actor, som Defensor, af Amtets Høye Øvrighed udstæde Constitution, af hvilken Constitution herved fulgte verificeret Copie til Actens Indlemmelse, med Begiæring om Tings Vidnets Tilbagelevering, med Rettens Foreviisnings Paategning.

Det foreviiste Tings Vidne, blev med Rettens Paategning tilbageleveret, og Copierne af Constitutionerne til Acten Indlemmelse modtaget – Samme lyder saaledes.

Pro Memoria
Af hosfølgende Forhør af 28de forrige Maaned oplyses det, at en Persohn navnlig Peder Iwersen af Vester Vandet Sogn skal have bortstiaalen een Niels Jensbye i Tinstrup tilhørende Hest med mere; Thi haver Procurator Loeman som Actor paa lovlig Maade, saa snart mueligt at tiltale og hænde Dom over bemelte Peder Iversen, til Hans Vedbørlig Afstraffelse efter Loven og Anordningerne, for det af Ham saaledes begangne Heste Tyverie.
Til Efterretning meldes, at Procurator Møller under Dags Dato er beskikket til Defensor for den angieldende Peder Iversen. I øvrigt forventes Deres Tilstaaelse at dette er modtaget.
Thisted Amthuus den 7de July 1794, N. Ferslev
Til Hr. Procurator Loeman
Fremlagt ved Extra Retten Løverdagen den 6te Septemb. 1794, Wadsted, Henneberg.

Pro Memoria
Til Defensor for Peder Iversen af Westervandet Sogn, som Procurator Loeman Dags Dato er beordret at actionere, for begaaet Heste Tyverie, anordnes Procurator Møller som paa lovlig Maade haver at iagttage den angieldendes Tarv under denne Sag. – Og ville De indberette mig at dette er dem Indløben.
Thisted Amthuus den 7de Julii 1794, N. Ferslev.
Til Procurator Møller.
Fremlagt ved Extra Retten Løverdagen den 6te Septemb. 1794, Wadsted, Henneberg

Loeman derefter producerede Rettens udstæde Stævnemaal, af 22de f. M. hvilken Han med sin lovlig Forkyndelses Paaskrift bad antaget til Actens Indlemmelse, samme lyder saaledes:

Thomas Andreas Wadsted Kongel. Mayestæts Herredsfoged for Øster og Vester Hann Herrederne
Giør Vitterlig, at for mig andrages Procurator Loeman af Winthers Mølle ved Thisted at Han som Actor imod den for Hæste Tyverie paagrebne, og i Thisted Arresthuus hensatte Arrestant Peder Iwersen for længst ved et Tingsvidne, ført inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret i Thisted, har Oplyst en deel at Peder Iwersens Forhold ved det Hæste Tyverie, som af Ham den 18de Junii sidst skal være begaaet hos Selveyer Niels Jensbye i Tinstrup i Thye Land; men da der endnu skal være 2de Vidner sorterende under Hann Herreders Ret nemlig Christen Larsen i Røgild, med hvem Arrestanten skal have ombyttet den paa Tinstrup Mark stiaalne Hest, og Anders Bisgaard i Øsløs Bisgaard, hos hvem Arrestanten logerede den Gang Han i følge Forhøret blev paagreben hvilke formeenes endnu yderligere at kunde give Oplysning i Sagen, hvorfor Actor har funden fornøden herved Retten at føre et lovligt Tingsvidne over bem.te Peder Iversens Forhold med det forstævnte Heste Tyverie og deraf dependerende, til hvilken Ende Han har været dette Tingsvidne Stevnemaal begierende.

Thi Stævnes derfor paa Actor Procurator Loemans Forlangende bemelte Peder Iversen for nærværende Tiid hensiddende i Thisted Arrest Huus for mig, og Actor i Retten at møde ved en Extra Ret, som holdes inden Øster og Wester Hann Herreders Ret Løverdagen den 6te Septemb. førstkommende Sigt og Saggivelse at imodtage, Documenter og Beviisligheder at see i Retten. 
Deres Fremlagte og Deres Foreviiste, Vidner stævnte og u-stævnte at paahøre Eedelig afhørte at det forstevnte Hæste Tyverie og deraf dependerende Betræffende, forsaavidt, som i nogen Naunlig Deel kan tiæne og være Fornøden til Sagens Sande Oplysning, samt det forstævnte Extra Rets Tingsvidne at paahøre. Sluttelig og meddeelt Beskreven, alt til Brug og Afbetiening under den agtende Hoved Action
Som Vidner i Sagen indskrives under Faldsmaals Straf til samme Ting og Tid nemlig Løverdagen den 6te Septemb. førstkommende om Formiddagen Kl. 9 Slæt at møde, forbemelte Vidner Christen Larsen Røgild, og Anders Bisgaard i Øsløs Deres Eedelige Vidnesbyrd at aflegge om alt hvad dem til denne Sags Oplysning kunde være bekient, og som dem af Actor ifølge Stevnemaalets Indhold kunde blive tilspurgt. – Ligeledes indvarsles ogsaa til samme Ting og Tiid den befalede Defensor Hr. Procurator Møller i Thisted i Fald Han finder noget fornødent at fremme til Sagens Forsvar under dette Tingsvidnes Førelse.
For Processens Maade ankyndiges ligeledes dette Stevnemaal for Niels Jensbye i Tinstrup, Thomas Andersen i Terp, Jens Nielsen, og Tieneste Piger Dorthe og Kirstine af Wester Wandet i Thye Land for saavidt deres Navne under den Extra Rets Tingsvidne Sag maatte blive anrørt. Dets til Bekræftelse under min Haand og Seil. Datum Kliim d. 22de Augusti 1794, Wadsted (L:S)

Lovlig forkyndet for Møller

Anno 1794 den 26de Augusti haver vi undertegnede lovlig forkyndet denne Stævning for Arrestanten Peder Iversen, hvilket er Saa Sandt Hielpe os Gud og Hans Hellige Ord, P. Schinnerup, Jørgen Jensen begge Vægtere.

Denne Stævning haver Vedkommende Sogne Fogder uopholdelig at lade bekiendtgiøre de Paagieldende efter de Kongelige Anordninger og haver Sognefogden i Øsløs strax at sende den Hid med paategnet Forkyndelse, siden Forkyndelses Tiiden er tagen saa knap og er paa begge Hann Herredernes yderste Kanter. Kliim d. 27de Augusti 1794, Wadsted.

Denne Stævning er lovlig forkyndet for Anders Bisgaard tilstaaer vi tvende undertegnede. – Saa Sandt Hielpe os Gud og Hans Hellige Ord, Christen Bager, Laurs Pedersen.
Lovlig forkyndet for Christen Cortsen. Lovlig forkyndet for Thomas Andersen - Niels Jensbye.
Fremlagt ved Extra Retten den 6te Septemb. 1794, Wadsted, Henneberg.

Retten derefter i Actor og Defensors Overværelse paaraabte Arrestanten Peder Iversen, som løs og ledig for Retten var tilstæde, for at paahøre Parternes Procedure i Sagen, og producerede da Actor sine under Dags Dato forfattede Skriftlige Qvæstioner, der blev antagen og lyder Saaledes:

Hoved Qvæstioner.
Til Vidnerne, som i denne Sag er indstævnet. Til Vidnet Anders Bisgaard.
1. Har Vidnet seet indstævnte Arrestant Peder Iversen?
2. Hørte Vidnet at Han tilstoed at have stiaalet en Hest fra en Mand i Tinstrup?
3. Tilstoed Han ikke ogsaa at have bortbyttet Hæsten til det indstævnte Vidne Christen Larsen i Røgild ligesom og at have stiaalet det ude Tøy hvormed Han var forsynet?
4. Kan Vidnet forklare, hvad videre, som passerte den Tiid Arrestanten blev paagrebet i Vidnets Huus?
Til Vidnet Christen Larsen.
1. Kiender Vidnet Arrestanten?
2. Hvad Tiid var Han hos Vidnet?
3. Hvad var han den Gang Ridende paa?
4. Ombyttede Han ikke sin Hest eller Hoppe med Vidnet, og hvad fik Han den for?
5. Hvad var Arrestantens øvrige Forklaring og hvad veed Vidnet videre til Sagens Oplysning?
Winthers Mølle den 6 Septemb. 1794, Loeman
Fremlagt ved Extra Retten den 6te September 1794, Wadsted, F. Henneberg.

Dernæst Actor bad fremkaldt Vidnet Anders Bisgaard af Øsløs, for at aflegge Sit Eedelige Vidnesbyrd i denne Sag.
Retten derefter paaraabte det indstævnte Vidne Anders Bisgaard derefter at have aflagt sin Corporlige Eed, paa at ville Vidne Sandhed, paa de til Ham af Actor fremsatte Qvæstioner, svarede saaledes nemlig:
Til 1te Qvæst. Resp. Ja.
Til 2den Qvæst. Resp. Ja Han hørte at han havde stiaalet den fra Niels Jensbye.
Til 3die Qvæst. Resp. Ja Vidnet hørte at Han havde bortbytted omspurgte Hest til Christen Larsen ligesom og at Arrestanten havde stiaalet Ridetøyet fra en Mand Han ey kiendte –
Til 4de Qvæst. Forinden Vidnets Svar blev afgivet, melte sig den befalede Defensor Procurator Møller fra Thisted, som fuldkommen maatte anmelde sin Protest imod denne saa lovstridige indrettede Qvæstion, og haaber, samt paastoed, saa Inqvisitorisk en Qvæstion afviist.
Retten efter Omstændighederne tilloed Qvæstionen besvaret.
Og svarede saaledes Resp. Vidnet kand efter saa lang Tiids Forløb ey erindre hvad var bleven talt i Særdeleshed, men hvad forhen er vundet henholdt Han sig til.
Actor overloed Vidnet til Contra Examen.

Defensor fremlagde til Actens Indlemmelse og Vidnernes Besvaring, Sine af Dags Dato forfattede Qvæstioner, hvorpaa Han begiærede Vidnets Forklaring taget.
Qvæstionerne blev imodtaget saa lydende:
Contra Qvæstioner
I Tingsvidne Sagen anlagt imod Peder Iversen fra Tyrrilstrup i Aystrup Sogn.
1. Veed Vidnet om den omvundne Hest var stiaalet, eller Selgeren eyede den Selv?
2. Af hvem har Vidnet hørt det Modsatte?
3. Angav Arrestanten selv at have stiaalen Hesten og Ride Tøy, eller hvem har sagt Vidnet saadant?
4. Har Vidnet Tilforn kiendt Arrestanten?
5. Veed Han, da denne før har været hengivet til saadanne afskyelige Gierninger, eller kan Vidnet med rette udsætte andet paa Hans Opførsel?
Thisted den 6te Septemb. 1794, Møller.
Fremlagt ved Extra Retten den 6te Septemb. 1794, Wadsted, F. Henneberg.

Og svarede Vidnet paa de fremlagte contra Qvæstioner saaledes.
Til 1te Qvæst. Resp. Vidnet henholder sig til sit afgivne Svar paa Hoved Qvæstionerne,
Til 2den Qvæst. Resp. af Arrestanten selv.
Til 3die Qvæst. Resp. Arrestanten angav Selv at have stiaalet.
Til 4de Qvæst. Resp. Ney.
Til 5 Qvæst. Resp. Vidnet kiender ey noget til Arrestanten end om forklaret er.
Med begge Parters Samtykke blev Vidnet demiteret.
Og igien fremstoed efter Actors forlangende Christen Larsen af Røgild, som paa lovbefalet Maade aflagde sin Eed og derunder vandt saaledes paa Hoved Qvæstionerne.
Nemlig til 1te Qvæst. Resp. Vidnet kiender ey Arrestanten videre end Han var hos Ham for at bytte Hest.
Til 2den Qvæst. Resp. For Høe Bierring d. A..
Til 3die Qvæst. Resp. Paa en sort Hest var Arrestanten ridende men hvad Alder samme hest havde veed Vidnet ey.
Til 4de Qvæst. Resp. Vidnet byttet en sort Bruun Hoppe, som var Aldrende, for Hesten og gav Arrestanten 5 rd. i Bytte.
Til 5te Qvæst. Resp. Arrestantens og Vidnets Snak ved omvundne Handel var, at Han tiente en Mand, som Han nu ey kand erindre, for Auls Karl, for hvem Han havde i Commission at bytte Hesten for imod en gl. til at Slide op siden de befrygtede sig for Foder Mangel i tilstundende Vinter.

Paa Defensors contra Qvæstioner svarede Vidnet.
Til 1te Qvæst. Resp. Vidnet veed ey videre end hvad forklaret er.
Defensor frafaldt den 2den, 3 og 4de Qvæst. og begiærede Svar paa 5te Qvæst. Resp. Vidnet veed ey at kand give nogen Forklaring om tilspurgte, andet, end Han nu veed at Han har Handlet med en Tyv.
Med Parternes Samtykke demitteret.

Actor begiærede Tings Vidnet sluttet og sig meddelt beskreven, som Retten bevilgede.  – Arrestanten blev Vogteren overleveret.
At saaledes er passeret bevidner, Hann Herredernes Justitz Protocol det bekræftes under vore Hænder og Signeter. Actum Anno die et loco ut antea, Wadsted, Henneberg.

Fremlagt inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret Tirsdagen den 4de November 1794, og modtaget til Doms Actens Vedhæftelse under Litr. B – testerer – Brøndlund

Otto Lemvigh - Deres Kongelig Mayestæts Bestalter Byefoged i Thisted samt Herredsfoged i Hillerslev Hundborg Herreder.
Christian Brøndlund - Deres Kongelig Mayestæts Bestalter Bye og Herredsskriver i bemt. Bye og Herreder.
Giør Vitterligt at Aar 1794 Den 4 Novembr. blev Hillerslev Hundborg Herreders Rett sadt og Administreret af de Kongelige Rettens Betiente udi Overværelse af følgende Stokkemænd Peder Didrichsen, Peder Harboe, Christen Frost, Jørgen Jensen, Peder Schinnerup, Hartvig Pedersen, Jacob Styfken og Ole Høyer alle af Thisted.

Hvor da For Retten Loed ærbødig møde Procurator Lehmann som Bestaltet Actor med Arrestanten Peder Iversen, som for begangen Heste Tyverie her er hensadt og Actioneret, og da Arrestanten Løs og Ledig for Retten var fremstillet, Producerede Lohmann Rettens udstædte Doms Stævnemaal af 28 f. M. hvilken han med sin Lovlig forkyndelses Paaskrift bad taget ad Acta til Sagens Indlemmelse. Samme lyder som følger. – Otte Lemvigh, Deres Kongelig Mayestæts Bestalter Byefoged i Thisted samt Herredsfoged i Hillerslev Hundborg Herreder.
Giør Vitterligt at for mig andrager Procurator Lohmann af Winthers Mølle ved Thisted hvortil at hand som Befalet Actor (?) den i Thisted Arresthuus (?) for Heste Tyverie Arrestant Peder Iversen af Wester Wandet (?) at anlægge Sag imod og Doms Erhvervelse over bemeldte Arrestant for hans begangne Heste Tyveri; Til hvilken Ende Actor har været dette Hoved og Doms Stævnemaal begiærende.

Paa Actor Procurator Lohmanns Forlangende bliver derfor med Lovlig Varsel indstævnet den arresterede Hæste Tyv Peder Iversen som for nærværende  Tiid i Thisted Arresthuus er hensiddende for mig i Rette at møde inden Hillerslev Hundborg Herreders Rett som holdes i Thisted Tiirsdagen den 4 November førtkommende, Sigt og Saggivelse at modtage, Beviisligheder og Documenter at see i Rettelagt og Dom at lide i overensstemmelse med de over ham førte Beviisligheder og hans Beviiste Forbrydelses Natuur og Beskaffenhed alt til Strafs undgieldelse, saaledes som Loven for slige Forbrydelser har fastsatt og Determineret samt at erstatte alle paa hans Arrest Forflegning og Varetægt, tilligemed denne Process anvendte omkostninger skadesløs, om hvilket alt Actor for mig i Retten agter at nedlægge yderligere Demonstration og Paastand. Dette Stævnemaal ankyndiges ogsaa for den befalede Defensor Hr. Procurator Møller i Thisted for saavidt den ham paaliggende Defention angaar: Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl.
Datum Thisted d. 28 Octobr. 1794, Lemvigh (L:S)

Anno 1794 den 28 October haver vi tvende undertegnede Lovlig forkyndet denne Stævning for Arrestanten Peder Iversen , i hans Arrest saavelsom og for den beskikkede Defensor Procurator Møller i Thisted og Leverede den sidste en Copie deraf, hvilket er saa sandt hielpe os Gud og hans Hellige Ord, Lemvigh, P. Schinnerup.
Fremlagt inden Hillerslev Hundborg Herreders Ret den 4 November 1794 under No 1, Test Brøndlund.

Hvornæst Lehmann Producerede sit skriftlig forfattede Deductions Indlæg af Dags Dato med deri paaberaabte Documenter fra Litra. A til Litra. D in Clusive, hvilket hand alt saaleedes som i Indlæget er begiært bad antaget deels til Sagens Indlemmelse og deels til sammes Vedhæftelse.
Det Producerede Indlæg af Dags Dato tilligemed de derhos fulgte attester og Reqvisitioner Lyder som følger under No 2 Hillerslev Hundborg Herreders Rett Tiirsdagen den 4 November 1794 udi Sagen anlagt af Procurator Lehmann som actor mod den for Heste Tyverie paagrebne og i Thisted Arresthuus hensatte Peder Iversen af Wester Wandet.

At jeg ikke før nu udagerer denne Sag til Doms er alleene foraarsaget af hans lange Rejse Tour i den Tiid hand Vandrede omkring som hæste handler, med den af ham Stiaalne Hæst, hvilken hans Vidtløftige Rejse, og derunder foretagne Handlinger, har Giort mig det nødvendigt at føre Tingsvidne ved Hann Herreds Rett, Ligesom og at den befalede og til Sagens oplysning behøvende Præste Attest har været vanskelig at erholde, og medtaget en Rimelig Tiid til frem og tilbagesendelse, hvilket alt af sammes Indhold nærmere kand Erfahres.
Jeg troer altsaa at have beviist min uskyldighed i denne Henseende
Til Beviis for at Peder Iversen Virkelig er saadan en Forbryder som han sigtes for, følger herved Sagens Documenter der ere følgende:
a. et paa Hillerslev Hundborg Herreders Tingsted optaget Priliminair Forhør den 28 Junii sidst.
b. et paa samme Tingsted holdt Extra Rett og derunder førte Tingsvidne af 19 Jully sidst.
c. et ved Hann Herreds Rett den 6 September s. a. under en Extra Rett førte Tingsvidne.
d. en til Sogne Præsten heri Gandrup i Langelund i Wensyssel under 21 Aug. sidst ergangne Reqvisition med Velbem.t her i Gandrups derpaa Givne Besvaringer under 22 Aug. og 4 Octbr, d. A.
Af hvilke de 3 første bedes taget til Actens hæftelse og den sidste nemlig Litr D., til Actens Indlemmelse.
 Med disse Documenter Troer jeg at have beviist at Peder Iversen Virkelig har begaaet det forstævnte Heste Tyverie Saaledes nemlig: -
I Forhøret Lit. A. Pag. 1 – 2 – 3 og 4 findes Arrestantens egen Godvillig og utvungen Tilstaaelse for at handlingen af ham Virkelig er begaaet.
Vel har hand paa sine Stæder ved sin Forklaring, søgt at ville skiule sin Forbrydelse, under det Paaskud, at hand naar hand havde fuldendt sin forehafte Rejse, igien vilde have leveret Hesten og det Stiaalne Ride Tøy tilbage, men hans afgivne Besvaring paa Rettens 1 og 3de Qvæstion som findes i fornævnte Forhør pag. 4 tilintet Giør saadant, da hand paa 1 Qvestion Svarer: At hand bortbyttede Hesten da hand Troede paa saadan maade at skiule det Passerede, og paa 3die Qvestion svarer han: at hand vilde have Dulgt sit Foretagende saalenge som mueligt, dette bestyrkes end Videre af Niels Jensbyes Forklaring paa samme Pag. 4 at Peder Iversen i Begyndelsen Nægtede sin Forbrydelse som hand dog siden maatte Tilstaae, og naar hand havde i sinde, ikke at Stiæle Hæsten, men alleene  at benytte sig af den til Brug paa sin Rejse, saa var det jo unyttig at ligge skiul paa en Handling som allereede var Passeret, og end nu meere upassende var det at bortbytte Anden Mands Hæst naar hand som hand selv siger Agtede at levere den tilbage, og Naturlig Viis maatte hand kunde Indsee at hans Forbrydelse var større naar hand anmasede sig Hesten som En Eiendom, end naar hand alleene tog brugen af den og igien leverede den tilbage, men seer altsaa at hans hensigt har været endog ikke goed.
Foruden hans foromrørte Tilstaaelse for retten og under Forhøret har han og for Vidnerne givet samme Tilstaaelse vide Tingsvidnet Lit. B pag. 7. 1ste Vidnes Svar paa 3die Hoved Qvestion samt Tingsvidnet Lit. C pag p. 1ste Vidnes Svar paa 3die hoved Qvestion og Pag. 11 og samme Vidnes Svar paa anden Contra Qvæstion, at han har redet paa Niels Jensbyes Hest og Bortbyttet den, er beviist i Tingsvidnet Lit. B Pag. 11, 5te Vidnes Svar paa 4 Hoved Qvestion og i Tingsvidnet Lit. C  pag. 12.
2det Vidnes Svar paa 3 Hoved Qvestion, alle de øvrige omstændigheder ved denne hans foretagende som deels bestyrker og deels Beviiser Sagens Sammenhæng i sin heele omfang findes anført i Tingsvidnet Lit. C pag. 7 – 8 – 9 – 10 - 11 og 12 Samt Tingsvidnet Lit. C pag. 9, 11 og 12 ja endog Selv den Producerede Præste Attest bærer det fuldkomneste Vidnesbyrd herom.
Paa foranførte Grund bliver min Paastand og Irettesettelse denne: At arrestanten Peder Iversen, som Virkelig overbeviist om at have begaaet Heste Tyverie, bliver Tildømt at lade den Straf som Forordningen af 20 February 1789 den 6 § for slig Forbrydelse fastsetter og bestemmer samt at hand i fald hand noget Eier, bliver tilpligtet at erstatte alle paa hans arrest Forflegning og Varetægt samt denne Action Andvendte Omkostninger Skadesløs, og Saaledes indlades Sagen fra min Side under Dom, dog med ald fornøden Reservation. Datum Winthers Mølle ut supra, Lehmann.

Fremlagt inden Hillerslev Hundborg Herreders Rett Tiirsdagen den 4 November 1794 under No 2 – Test Brøndlund.

 

Fra oversigt over fanger

Peders liv og dommen

Reqvisition
En Person ved Navn Peder Iversen der i en Tiid har opholdt sig her i Thye Land men foregiver at være fød i Tylstrup Aistrup Sogn i Wensyssel er bleven paagrebet og Arresteret for et af ham den 18 Junnii sidstleden begaaede Hæste Tyverie, imod ham er jeg af dette Stæds Øvrighed bleven beskikket som Actor, men førend jeg kand ud agere denne Sag til Doms er det mig nødvendigt af Deres Velærværdighed at erholde følgende oplyst:
1. Hvem Var hans Forældre?
2. Er de endnu Levende?
3. Naar er hand Fød?
4. Naar blev hand Confirmeret, og hvad Tiid har hand sidst været til Alters?
5. hvorleedes var han oplyst i sin Christendom og har hand viist nogen agtelse for Religionen?
6. Har hands Forældres Tilstand været af den beskaffenhed at de kunde give ham een med deres Stand passende god Opdragelse?
7. Har hand ogsaa Virkelig viist saadan opdragelse?
8. Hvorleedes har hands Opførsel Været i Menigheden, Ond eller Goed?
9. har Hand Nogensinde Givet andledning til at blive mistængt enten for Tyverie eller Anden Last?
10. Hvorleedes har hand opført sig imod sine Forældre og Andre foresatte Lydig eller u-lydig?
11. Naar forlod hand Deres menighed og har hand siden den Tiid været der?
12. I fald hand siden den Tiid hand sidst Forlod Deres Menighed har været Hiæmme, da Spørges Naar og hvorleedes hand paa den Tiid har været befordret enten til Hæst eller til Foeds?
13. hvad Forklaring, hand i slig Andledning har afgivet enten til sine Forældre eller Andre Forrekommende der paa Stædet?
Paa forestaaende Qvestioner vil jeg Ærbødig forvente mig deres Velærværdigheds Svar til Fornøden afbetiening under Sagen.
Winthers Mølle p. Thisted i Thye den 21 Aug. 1794, Lehman Procurator.
Til Sogne Præsten for Aistrup Meenighed i Wendsyssel.

Skyldig Giensvar
Den Reqvirette Persohn Peder Iversen og hans vita er mig aldeles ubekiændt – Maaske hand er føed og Døbt i Aistrup Sogn; dog ingenlunde i min Embeds Tiid. Af Naunet og Gamle Fortellinger skulde jeg maaskee Formode, at hand siriverer sig her fra, men meere Veed jeg ikke om ham, især da det ey er anmærket hvem hans Forældre ere. Er hand den Persohn, jeg formoder, er hand som et Lidet Barn, kommen her fra Menigheden, og saavidt jeg Veed aldrig været her siden.
Langelund den 22 Aug. 1794, Gandrup S:T:

Af forestaaende Besvaring seer Deres Velbaarenhed at der enten ikke maae være nogen Kirke Bog i Ajstrup Sogn, eller og at Præsten ikke Anseer det for sin Pligt at opgive mig den Reqvirerte oplysning, og da det tillige sees, at berørte Besvaring ikke kand være mig til nogen nytte ved Sagens Deduction, Saa seer jeg mig beføyet til, at anmode Deres Velbaarenhed om at tilstille S:T: Herr. Biskop Studsgaard dette Document paa det at Præsten ved hans Ordre kunde blive paalagt at opfylde sin Pligt; thi fordre at den omskrevne Persohn, ikke er Fød eller Døbt i hans Embeds Tiid Troer jeg dog at Præsten bør af Kirkebogen erkyndige sig om det fornødne, i anledning af hans Fødsel og Daab, og hvad øvrigt som er omspurgt, og hand ikke selv veed, troer jeg hand er Ligesaa Pligtig til at forskaffe sig kundskab om, saavel ved sinne Medhielpere, som andre Sognets Beboere. Og da Sagen eene og alleene beroer paa denn Reqvisitions rigtig Besvaring, saa vil jeg haabe at kunde være undraget fra det Ansvar som Sagens lange Henstand kand Foraarsage – Winthers Mølle den 11 September 1794, Lehmann.
Til S:T: Herr. Amtmand Ferslev i Thisted

Havde hr. Reqvirentens udsendte som om Aftenen Ved Sængetiid kom til mig med denne Reqvisition fra Bradschov ikke været saa Iilfærdig, og som han sagde skulde have Giensvar strax hiem med sig, vilde jeg have nøyere undersøgelse om den omspurgte Peder Iversen deriverede sig fra Ajstrup Sogn eller ikke men dette skulde have hafft Tiid. – og havde Herr Reqvirenten undersøgt hvad bem.te persohns Forældre formodentlig heder og hvad Alder hans omtrent angiver sig at have, da maatte hand være funden i Ministerial Bogen som rigtig nok er til og Tillige en Debita forme; Thi under slig Veyledning er det aldrig mueligt effter en Ministerial Bog at attestere med bestemt Vished; om den Persohn der spørges om, er den og ingen anden, da der i saadan en Bog Gives mange som have et Navn. – dette er Aarsagen, hvorfor mit første Svar blev ufuldkommen.

Imidlertiid forespurgte jeg mig dog strax hos endeel af Sognets Beboere om de kiændte noget til denne Peder Iversen, om hand var født i Ajstrup Sogn, og hvem hans Forældre skulde være, men ingen vidste af ham at sige uden det skulde være en uægte Søn af en Qvinde som med hendes nærverende Mand sidder til Huuse i Tylstrup og for mange Aar siden blev besvangret at en Skrædder ved Navn Iver, denne Qvinde fik jeg omsidder fat paa og effter hendes Beretning fandt jeg i Aistrup Kirkes Ministerial Bog Pag. 181 følgende:

Anno 1775 den 18 Junnii er et uægte Drænge Barn Døbt i Ajstrup Kirke og kaldet Peder, Moderens Naun er Helle Pedersdatter og den udlagte Barne Faders Iver Friderichsen begge af Tylstrup og begge endnu levende, dette kand henføres til 1, 2 og 3die Spørgsmaal.

Videre Forklarede denne Helle Pedersdatter som for en 5 aar siden blev gifft med en Mand ved Naun Niels Langthiem effter at hun eengang tilforn havde været Gifft effter omskrevne Besvangrelse at hun maatte Deels ved Arbeide, deels ved godt Folks Gavmilhed paa den kummerligste maade, selv opdrage denne Søn i de første Aar, da Faderen aldrig har villet vedkiende sig ham og hun selv var yderst Fattig,
Da Barnet var 3 Aar tog hendes Stiffader i Wadum Sogn ham til sig hvor hand en endeel Aar for det meste fik underholdningen – hvad omsorg der (?) Sørget for Barnets opdragelse og oplysning, imidlertiid veed hund ikke men hun frygter for det var kun maadelig hvortil hun maatte Tie, da det var en betydelig hielp for hende i saa Fattige omstændigheder at blive ham Qvit, end og siden hun var gifft undertiden kom hand hiæm til hende da hand var Voxet noget til, og naar hand blev en Tiid hos hende lod hun ham gaae lidet hen til en Mand i Byen som Lærte Børn at læse, men det var kun lidet han lærte der, Thi holde ham gandske hiemme, for at lade ham besøge Sognets offentlige Skole havde hun ingen Evne til – Rigtigheden af denne Forklaring er og Bekræfftet af andre Folk i Sognet, og tiener til oplysning paa 5, 6 og 7de Spørgsmaal.

Da Barnet var blevet saa stoer, at hand kunde tiene, kom hand som Hyrde i Tieneste hos Beboerne i Brandborg i bem.te Aistrup Sogn, hvor hand var et Aar – derfra kom hand til Jørgen Østergaard i Tylstrup, hvor hand (?) var om Sommeren; Thi samme Efteraar var det hand rømte og kunde hand maaske den gang være en 13 á 14 Aar, hvorledes hand opførte sig hos moderens Stif Fader veed hun ikke; men naar hand var hiemme hos hende selv saa og hørte hun intet andet om ham ikke heller kunde Folkene paa de Stæder hand haver tient i Sognet sige ham noget ondt paa, men vare tvertimod vel fornøyet med hans Tieneste.

Tyverier haver ingen her i Sognet haft ham mistænkt for men da hand var kommen til Østergaard havde moderen nok synes at hand fil lyst til Spil og Drik – Dette er Moderens og fleeres i især Folkenes paa de 2 Stæder, han tiente, deres afgivne Forklaring i Anledning af 8de, 9 og 10de Spørgsmaal
Fra den Tiid hand løb fra Østergaard /:Moderen Husker just ikke Aars Tallet:/ hørte hun intet til ham førend for 2 Aar siden, da hun fik et Brev fra ham som en anden havde skrevet /:Thi hun vidste hand kunde ikke skrive selv:/ hvori hand melder at hand var i Thye og var bleven Confirmeret i Nors Kirke – og i dette Sommer kom hand her hiem til hende, ridende paa en Hæst, som hand sagde at have kiøbt paa Cappel Steens Market for 13 rd. 2 mk. samt at hand opholdt sig nu hos Christen Tølbøll i Nors Sogn, herved kand maaske 4 – 11 – 12 og 13 Spørgsmaal oplyses.
Dette er ellers ald den oplysning, som herfra kand faaes om en Peder Iversen, som engang har været til i Ajstrup Sogn – er denne oplysning nu anvendelig paa den Peder Iversen herom Reqvireru(?) da hører han de stevnte med til de ulykkelige Skabninger Som frembragte af utilladelige Forbindelser, veed af ingen Fader og haver Moderen næsten alleene at tale for den bare Fødsel, Berøvede den opdragelse som giør mennesket til et nyttigt menneske, bliver de omsidder offte en Post i det borgerlige Selskab og tilsidst et offer for den offentlige Retfærdighed, effter at de have kiæmpet sig igiennem den hielpeløse alders Tuusinfold Elendigheder paa allehaande Maade
Er derfor den Peder Iversen, hvorom Reqvireres, den samme, her er givet Forklaring om; da vil jeg ønske, uagtet jeg intet kiender til ham at hans i Betragtning af hans opdragelse og alder, maae nyde ald muelig Skaansel i Straffen for hans Forbrydelse, at samme kand tiene til hans Forbedring og hand ikke gandske være Tabt for Straffen.
Langelund den 4de October 1794, Gandrup

Fremlagt inden Hillerslev Hundborg Herreders Rett Tirsdagden den 4 November 1794 under No 3 – test Brøndlund.

Det under Lit. A, fremlagte Forhør af 28 Junny under Lit. B, fremlagt Tingsvidne af 9de Julii optagen inden Hillerslev Hundborg Herreders Rett, og det under Litr. C fremlagte Tingsvidne af 6 September sidstleden optagen ved en Extra Rett i Fjerritslev bleve modtagen til Actens Vedhæftelse saaleedes som disse Documenter ere betegnede under Litr. A, B og C.
For Retten mødte Ærbødigst arrestanten Peder Iversens beskikkede Forsvar Procurator Møller af Thisted som til skrifftlig Besvaring paa Actors i Dag fremkomne Indlæg, og Deduction udbad Sagen opsadt til i Dag 14ten dage – hvilken opsættelse Retten bevilgede, og Sagen henstaar til den 18de November førstkommende. – Arrestanten Peder Iversen vedblev effter Rettens Tilspørgsel sin forhen giorte Forklaring hvornæst hand igien blev overleveret til Arrestforvarerens Bevogtning.

Tiirsdagen den 18 November blev forbem.te Herreders Rett sadt og Administreret af de Kongelige Rettens Betiente udi overværelse af følgende Stokkemænd. – Peder Harboe, Peiter Didrichsen, Christen Frost, Jørgen Jensen, Peder Schinnerup, Hartvig Pedersen, Jacob Styfken og Ole Høyer alle af Thisted.
hvorda udi den til i Dag opsadte Sag mod arrestanten Peder Iversen fra Wester Vandet mødte hans anordnede Forsvar Procurator Møller af Thisted, og effter at Arrestanten Løs og leedig for Retten var fremstillet, Ærbødigst Producerede sit under Dags Dato skrifftlig forfattede Defensions Indlæg som han lige Ærbødig bad taget ad Acta, og hvoreffter hand indlod denne Sag under Dom. – Det Producerede Indlæg lyder som følger under No 4.

Indlæg
Til Hillerslev Hundborg Herreders Ret den 18 November 1794, udi Sagen anlagt mod Arrestanten Peder Iversen af Westervandet.
Som befalet Defensor for ovenbenævnte Arrestant kand jeg vel ikke nægte, at hand jo haver forseet sig imod Loven, og begaaet en Gierning, som effter den strængeste Rett ikke er undskyldelig men Strafverdig.

Imidlertiid naar alle omstændigheder af det i denne Sag af ham forklaret og tilstaaet er, saavelsom Vidnernes udsigende tages under nærmere overveyelse er det klart og fatteligt? at den af Peder Iversen fattede Resolution, er skeet paa den Tiid da hand ikke haffe sin fuldkommen Fornuftes Brug eller vidste hvad hand selv Giorde, følgelig ikke de Siæle kræffter som kunde Veylede ham til at bedømme om det var (?) godt hand foretog sig; Thi hand havde Dagen den 17 Junny været til Thisted Marked og der blev et for leedet ikke i et godt mode Virkelig i et ond Selskab til at Drikke sig Drukken og i denne sin forvildede Tilstand, Løb Tankerne ham om i hovedet at hand vilde Rejse til sin hiæmmen i Wensyssel for at vilde besøge sinne Forældre, og til den med Tænkte det er dog bedre at Ride end at gaae og derfore medens Sviren saaleedes endnu fra Forrige Dag og Natt sad ham i Hovedet, Tog en Hæst paa Marken, Niels Jensbye i Thinstrup tilhørende, hvormed hand fortsatte Rejsen.

Denne Rejse og dens følger deraf kunde meget lettelig være forekommet, og saameget lettere, da Arrestanten ingen Dølgsmaal lagde der paa, men effter at hand /:som man siger for et gammel ord:/ en Tiid havde redet Peder (?) træffer dette Enfoldige Menneske igien paa Madfaderens Jens Nielsens Gaard, der talte ved de 2de Tieneste Piger og sigger Dennem sit forehavende og hvor hand stundede hen hvortil de begge taugde stille. – havde disse 2 Piger nu talt til Madfaderen og sagt ham, det de af Peder Iversen selv havde hørt, og hvad hand havde i sinde effter hane egne ord, havde det jo ingen Sag været at hente ham tilbage paa Stædet, og saa havde denne Sag aldrig kunnet Existere.

Det er ellers let at fatte, som hand og Selv siger, at hand aldrig har hafft i Sinde at vilde undvige sin Tieneste, mindre beskadige eller fornerme Hæstens rette Eier, Thi ellers havde hand ikke reedet paa et hiæmmen igien til Thye, men hand som et ung og Enfoldig menneske har ventelig ved overtalelse af Mændene i Røgel ladet sig forleede til det imellem dem skeete bytte, hand siger og Selv at vilde unde Hestens Eier 5 rd. hand fik i bytte og fornøye ham des uden om hand syntest at den anden havde forbyttet ham, effter disse omstændigheder, i hvis Sogn hand er fød hans Attest beviiser at denne Peder Iversen er et fattig forladt Barn der fra sin Barndom af haver maattet søge Brødet blandt Fremmede, Ingen opdragelse eller underviisning havde hafft, men dog tient Troe og Flittig hvilket Skudsmaal Jens Nielsen Wandet endog giver ham, Bliver min Paastand denne:

At Arrestanten Peder Iversen vorder for Actor Herr Procurator Lehmanns Paastand og Irettesættelse, aldeeles friefunden, da jeg formeener at hans langvarige Arrest nu paa et halv aars Tiid kand være afsohning nok for hans brugte uforsigtighed og utilladelige, eller og om dette ikke skulde finde den Velviise Herr Dommers Biefald, formoder jeg at Peder Iversen paa Mildeste Maade vorder Dømt og anseet efter Forordningen af 20 February 1794 dens 1 § som den der ingensinde tilforn er befunden at have begaaet noget andet Tyverie.
Thisted ut supra, C. Møller.
Fremlagt inden Hillerslev Hundborg Herreders Rett den 18 November 1794 under No 4. – Test Brøndlund.

Lehmann som befalet Actor Loed møde og begiærede denne Sag opsatt til i Dag 8 Dage for at besvare det fra Defensors Side fremkomne Indlæg. – hvilket Retten bevilgede – hvornæst arrestanten igien blev overleveret til Arrestforvarerens Bevogtning.

Tiirsdagen den 25 November blev for bemeldte Herreders Rett sadt og Administreret af de Kongelige Rettens Betiente udi oververelse af følgende Stokkemænd: Peder Hørboe, Peiter Diderichsen, Christen Frost, Jørgen Jensen, Peder Schinnerup, Hartvig Pedersen, Jesper Styfken og Ole Høyer alle af Thisted.

Hvorda udi den til i Dag opsatte Sag anlagt pa Justitiens Vegne Contra Arrestanten Peder Iversen som nu løs og leedig for Retten var fremstillet, mødte den befalede Actor ved Fuldmægtig og Producerede hans besvarelses Indlæg af Dags Dato hvilket hand bad taget ad Acta og i henhold til samme saavelsom hvad øvrigt hand under Sagen har fremmet indlod hand denne Sag fra sin Side under Dom. - Det fra Actors Side i Dag Producerede Indlæg lyder som følger under No 5.

Indlæg.
Til Hillerslev Hundborg Herreders Rett den 25 Novembr. 1794 Sagen anlagt mod Arrestanten Peder Iversen af Westervandet At Defensor Herr Procurator Møller i sit Indlæg af 18 d. m. ikke kand nægte Peder Iversen jo haver Forseet sig imod Loven og begaaed en Gierning som effter den strengeste Rett ikke er undskyldelig med men Strafværdig, dette er noget jeg veed da Factum er, saavel med Arrestantens egen Tilstaaelse som de første Vidner Beviist.

Men hand siger dernæst at saadan Peder Iversens fattede Resolution er skeed paa En Tiid da hand ikke havde sin fuldkommen Fornuffts Brug eller de Siæle Kræffter som kunne Veylede ham til at bedømme om det var ondt eller godt hand foretog sig, det modsiger jeg aldeles; Thi Arrestanten Tilstaar Joe Selv under Forhøret af 28 Junnii d. a. pag. 2 det som Defensor siger i sit Indleg at hand nemlig Peder Iversen tog en Hest som stod Tyret paa Marken. 

Niels Jensbye i Thinstrup Tilhørende og paa samme reed sin Vey, sagde for sinne Forældre hand havde kiøbt den, og siden effter bytter den bort og Faar 5 rd. i Bytte for paa saadan Maade at skiule eller Dølge denne Handling saalænge det Var mueligt, deraf sees lettelig at Arrestanten den Tiid viste hvad hand Giorde, ligesom hand og vidste at nægte det for Niels Jensbye ved dennes første Spørgsmaal til Arrestanten, da hand traf ham i Øsløs Bisgaard som hand dog siden maatte Tilstaae vide Forhøret Pag. 4. Videre anfører Herr Defensor at Peder Iversen skulde ved overtalelse ladet sig forleede af Mændene i Røggel til denne Handling, men derom taler de første Vidner intet, ey heller er derfor mindste Beviis.
Ikke heller er det Beviist at Peder Iversen vilde unde Hestens Eier de 5 rd. hand fik i bytte og desuden fornøye ham om hand syntes den anden havde forbyttet ham og kand ikke være arrestanten til nogen undskyldning for det Begaaede Tyverie, langt mindre den Attest Defensor beraaber sig paa fra Sogne Præsten for Aistrup Meenighed i hvis Sogn Peder Iversen er Føed, at han er et Forladt Barn og fra sin Barndom har søgt Brødet blandt Fremmede, Thi hvor mange maae ikke fra Barndommen til Alderdommen søge sit Brød blandt Fremmede og dog uden at øve slige Handlinger som Peder Iversen, kommer vel af stæd, hvad Jens Nielsens Skudsmaal om Peder Iversen angaar da vedrører den ikke dette Søgsmaal og kand under samme ey komme i Betragtning og troer nu herved at have besvaret Herr Defensors Indlæg og derfore henholder mig til min Paastand som i Sagen er indlagt, ved mit Indlæg af 4de d. M. og saaleedes under Reservation nu som før ind lader Sagen fra min Side til Dom.

Winthers Mølle ut supra, Lehmann
Fremlagt inden Hillerslev Hundborg Herreders Rett Tiirsdagen den 25 November 1794 under No 5 , Test Brøndlund.

Defensor Procurator Møller fandt ey fornødent atter at besvare dette Indlæg men Indlod ligeleedes Sagen fra sin Side under Dom.

Og da baade Actor og Defensor saaleedes vare eenige om at indstille Sagen under Dom saa blev til denne Sags Paadømmelse udnævnt følgende Meddoms Mænd nemlig: Mads Pedersen, Christen Sørensen, Søren Frøkjær, Jens Michelsen, Anders Pedersen, Niels Bach af Faartoft, samt Christen Gade og Christen Poulsen af Tinstrup, hvilke samtlige haver at møde for nøye at overveye denne Sag og dereffter tilligemed den beskikede Dommer at afsige Dom udi denne Sag i Dag 3 ugger som er den 16 December førstkommende – hvoreffter Arrestanten blev overleveret til Arrestforvarerends Bevogtning.

Anno 1794 Tiirsdagen den 16 December blev Retten sadt og Administreret af de Kongelige Rettens Betiente udi oververelse af følgende Stokkemænd: Peiter Diderichsen, Peder Horbæk, Christen Frost, Jørgen Jensen, Peder Schinnerup, Hartvig Pedersen, Jacob Styfken og Ole Høyer alle af Thisted.
Hvorda udi Sagen anlagt paa Justitiens Vegne Contra Arrestanten Peder Iversen blev afsagt følgende:

Dom
Effter foregaaende Doms Stævning af 28 October sidst – Som den 4 November næst effter faldt i Rette har den befalede Actor Procurator Lehmann i Sagen fremlagt følgende Documenter:
a. et inden Hillerslev Hundborg Herreders Ting under 28de Junnii sidst optagne Præliminair Forhør.
b. et ved bem.te Ting under 19de Julli ført og sluttet Tingsvidne
c. et ved Hann Herreders Rett under 6 September s. a. ført og sluttet Ditto.
d. en Til Sogne Præsten Herr. Gandrup i Langelund i Wensyssel under den 21 Aug. sidst ergangne Reqvisition med bem.te Herr Gandrups under 22 Aug. og 4de Octobr. næsteffter afgivne Besvaringer.

Hvornæst hand i henhold til de Producerede Beviisligheder ved Indlæg af forbemt. 4 Novembr. mod Arrestanten Peder Iversen, har nedlagt den Paastand: at hand for sit begaaede Hæste Tyverie bliver tildømt at lide den Straf, som Forordningen af 20 Februari 1789 dens 6 § for slig Forbrydelse fastsetter og bestemmer, og des uden for saavidt hans Eiendeele tilstrække kand at betale alle de paa hans Arrest, Forflegning og Varetægt, samt denne acten anvendte Omkostninger.

Den 18 November fremkom fra Defensor Procurator Møller et skrifftlig Indlæg af samme Dato, hvori hand iblandt andet fremfører til undskyldning for Peder Iversen, at det af ham begaaede Hæste Tyverie var skeet paa en Tiid da hand ikke formedelst Levningerne af hans foregaaende Sviir havde sin fuldkommen Fornuftes Brug, eller vidste hvad hand selv giorde, og altsaa manglede Siæle Kræffter til at bedømme om denne, hans foretagne Handling var ond eller Goed – Møller har paa Grund deraf saavelsom Sagens øvrige fremførte Omstændigheder Ved bem.te sit Indlæg Paastaaet Arrestanten for Actors Paastand og Irettesettelse aldeeles friefunden eller og i Mangel deraf paa mildeste Maade Dømt og anseet effter Forordningen af 20 Februarii 1794 – dens 1 §

Sagen blev dernæst effter Actors Begiæring sadt til den 25 Novembr. da hand ved et skrifftlig Indlæg af samme Dato søgte at giendrive de af Defensor i Indlæg af 18 forhen til undskyldning for Peder Iversens handling anbragte Grunde, hvornæst sagen fra Saavel Actors som Defensors Side blev indladt under Dom. 

Ved nøye at giennemgaae det saaleedes i Sagen Passerede bliver det klart: at Indstævntes egen Bekiændelse, Bestyrket ved nogle Enkelte Vidners udsigende og Adskillige Facta, saasom den ombyttede Hestes tilbagelevering m. v. det eeneste Beviis for Peder Iversens ulovlighed og forstævnte Handel; Denne hans bekræfftede tilstaaelse har vel sadt det uden for ald Tvivl, at haand Virkelig mod Eierens Vidende og Villie har borttaget en Hæst paa Marken, hvilken hand har betient sig af og siden bortbyttet; men naar det betænkes, at hand Virkelig vendte tilbage med den ombyttede Hoppe, havde de til Bytte modtagne Penge i behold og utvungen leverer disse Ting til sin Eier, da bliver det meget Tvivlsomt hvorleedes hans Handling bør betragtes, og naar tillige haves hensyn til hans af Præsten Herr Gandrup attesterede høyst Elændige Opdragelse, da bliver det troeligt, at hand Virkelig i overensstemmelse med hans Forklaring, kand have hafft i sinde at tilbagelevere baade den ombyttede Hoppe og Pengene hvorved hans Giernings Moralitet bliver mindre Strafværdig, hertil kommer at hand er et ungt Menneske paa 19 Aar hvis Forbedring effter al Mennesklighed bør Ventes. 

Paa Grund af disse Sagens saaleedes befundne Omstændigheder kiændes for Ret: Indstævnte Peder Iversen nu i Thisted Arresthuus bør i overensstemmelse med den første § i Forordningen af 20 Februarii 1789 at afsone hans begangne Forseelse med at Arbeide i Wiborg Tugthuus udi 2 Aar, de paa hans Arrest underholdning og Forflegning anvendte omkostninger betales af hans Boe og forsaavidt samme ey dertil kand tilstrække bør det manglende Ifølge Forordningen af 13 Januarii 1747 og 5 April 1793 at paalignes og udreedes af Almuen.

Dets til Bekræfftelse under vore Hænder og Forseglinger. D
atum ut supra – Lemvigh (L:S) Christen Nielsen Gade, Christen Poulsen, Mads Pedersen, Christen Sørensen, Niels Bach, Søren Frøekier, Jens Michelsen, Anders Pedersen.

Arrestanten som løs og leedig for Retten var fremstillet Erklærede, at hand med den saaleedes afsagde Dom var tilfreds og ey ønskede samme til høyere Ret appeleret, men bad at hand jo før jo hellere maatte blive henbragt til Wiborg Tugthuus for der at lide sin Straf effter Dommens Indhold; I hvilken hans Erklæring den forhen befalede Defensor Procurator Møller som var tilstæde var fuldkommen Eenig.

Hvornæst Arrestanten blev overleveret til Arrest Forvarerens Bevogtning.
Saaledes at være passeret og tilgaaet Anne Loco et Diebus ut antea bekræftes herved under vore Hænder og Forseglinger, Lemvigh, Brøndlund.

Denne Dom hvormed Peder Iversen er dømt til Arbeide i Wiborg Tugthuus udi Toe Aar, vorder her ved approberet.
Thisted Amthuus den 14de janr. 1795
Udi S:T: hr. Amtmand Ferslews fraværelse effter Ordre som Fuldmægtig, Sørensen (slut)


Fra arkivet

26. Søren Hansen. * 1788 i Skelund sogn, † 5. april 1872 i Skelund sogn,
Begravet 10. april i Skelund, enkemand gårdmand i Skelund 84 år
Kirkebogen for Skelund eksisterer først fra 1813, derfor ingen dåbsnoter

Aalborg, Hindsted, Skelund, Skeelund sogn og bye, 14, FT-1801, B8779
Hans Sørensen 50 Gift Huusbond bonde og gårdbeboer
Else Laurs Datter 38 Gift Hans kone
Søren Hansen 11 deres børn hjemme hos forældrene
Laurs Hansen 7 deres børn hjemme hos forældrene
Christen Hansen 5 deres børn hjemme hos forældrene
Mariane Hans Datter 9 deres børn hjemme hos forældrene
Maren Hans Datter 3 deres børn hjemme hos forældrene
Jens Pedersen 41 Ugift tjenestekarl

Han blev gift med Severine Kirstine Nielsdatter 11. juli 1819 i Skelund kirke.
Forlovere Hans Sørensen og Niels Tulsted begge Skelund
Da Søren Hansen bliver gift, bor han hjemme hos sin far. Severine tjener samme sted.

I 1819 rejser Søren Hansen og Severine Nielsdatter fra Skelund til Als sogn, her angives han som tjenestekarl, hvor han kaldes indsidder på tilgangslisten.
Iflg. tilgangslisten for Skelund sogn er de ankommet fra Als sogn i 1822

Aalborg, Hindsted, Skelund, Scheelund Bye, et Huus, 34, FT-1834, C4027
Søren Hansen 48 Gift Dagleier 
Zeverine Nielsdatter 48 Gift hans Kone 
Hans Sørensen 5 Ugift deres Børn 
Else Marie Sørensdatter 15 Ugift deres Børn 
Ane Katrine Sørensdatter 12 Ugift deres Børn 
Mariane Sørensdatter 12 Ugift deres Børn 
Ane Sørensdatter 9 Ugift deres Børn

Aalborg, Hindsted, Skelund, Schelund Bye, et huus, 42, FT-1840, C3649
Søren Hansen 54 Gift dagleier 
Zeverine Nielsdatter 54 Gift hans kone 
Else Marie Sørensdatter 21 Ugift deres børn 
Ane Cathrine Sørensdatter 18 Ugift deres børn 
Ane Sørensdatter 15 Ugift deres børn

Aalborg, Hindsted, Skelund, Schelund Bye, Et huus, 40, FT-1845, b8700
Søren Hansen 59 Gift Dagleier Heri sognet
Severine Nielsdatter 59 Gift Hans kone Visborg sogn Aalborg amt
Ane Cathrine Sørensdatter 23 Ugift Deres datter Heri sognet
Ane Jacobsen 3  Ugift  Deres pleiebarn Heri sognet 
       
Børn:

13.i Else Marie Sørensdatter, * 21 okt. 1819 i Helberskov Als sogn. †  26. februar
1898 I Korup sogn,
Hjemmedøbt samme dag, Fremstillet i kirken den 21. okt. 1819 i Als.
Jens Jensens Kone i Budum bar Barnet, Niels Skræders Kone ibid. fulgte, Anders Andersen, Søren Sørensen, Poul Nielsen alle i Helberskou

Hun blev gift med (1) Jacob Pedersen,

Hun blev gift med (2) Knud Pedersen, gift 2. mar. 1859.

ii Ane Katrine Sørensdatter * 3 jan. 1823 i Skelund sogn, 
Døbt 23. marts 1823. Faddere til begge tvillinger: Ane fra Helberschou, Kirsten Madsdatter fra Buddum, Hans Sørensen, Laurs Hansen, Christen Hansen, Christen Nielsen, K--- Ole, Jens Steenstrup(?) kroemandens(?) og Niels Tulsteds Koner

iii Mariane Sørensdatter * 3. jan 1823 i Skelund sogn, † 27. januar 1912 Skelund sogn.
Se dåbsnoter ved tvillingesøsteren

Gift 12. januar 1867 i Skelund kirke med Johannes Jensen  *  29. august 1830, Als sogn. †  31. oktober 1902 i Skelund sogn.

iv Ane Sørensdatter * 6 juli 1825 i Skelund sogn, † 16. december 1895 i Visborg sogn
Døbt 2. okt. 1825. Faddere: Niels Tulsteds Kone, Christen Skomager, Christen Hansen, Christen Nielsen, Jens Michelsens Kone

Gift 16. oktober 1858 i Skelund kirke med Peder Andersen f. ca. 1831.

v Hans Sørensen * 6 oktober 1828 i Skelund sogn, † 13 feb. 1838 i Skelund sogn,  begravet 18. feb
Døbt 28 dec. Faddere: Laurs Hansens Kone, Laurs Hansen, Jens Michelsen, Niels Nielsen og Cristen Hansens Kone

27. Severine Kirstine Nielsdatter * 1786 i Visborg sogn † 16. marts 1865 i Skelund sogn 
Begravet  24. marts 1865 76 år gammel
Severine er ikke fundet døbt i hverken Als eller Visborg 1785-1793.

Helbergskov

28. Christen Møller Andersen * 1785 i Brandstrup, Vindum sogn, Viborg amt, †  22. juli 1849 i Visborg sogn
Er på dette tidspunkt Røgter på Hau??

I tilgangslisten 1815 kommer familien til Nørre Kongerslev fra Visborg han som Christen Andersen husmand og daglejer med hustru Maren Chrestensdatter og børnene Karen Marie 3 år, Christen ½ år og Anders 7 år
I Nørre Kongerslev bliver han kaldt Christen Andersen Visborg eller kun Visborg.
Han findes ikke på afgangslisten i årene 1740 og frem til sin død i 1849. Ved dødsfaldet står der røgter, han kan have haft dette ekstra erhverv for at tjene ekstra penge

Aalborg, , Nørre Kongerslev, Nørre Kongerslev By, et Huus, 39, FT-1834, C4036  
Chresten Chrestensen Visborg 49 Gift Huusmand - Dagleier 
Maren Chrestensdatter 58 Gift hans Kone  
 Poul Chrestensen 17 Ugift deres Børn   
Mette Christensdatter 14 Ugift deres Børn

I folketællingen 1834 Nørre Kongerslev kaldes han som det ses for Christensen, men ved børnenens fødsel Andersen

Aalborg, Nørre Kongerslev, Nørrekongerslev Bye, et Huus, 46, FT-1840, C4482  
Chresten Visborg 55 Gift Dagleier   
Maren Chrestensdatter 63 Gift hans Kone 
Chresten Chrestensen 25 Ugift deres Søn

14. i Anders Christensen, * 1807 i Visborg sogn.
konfirmeret i Visborg 1 søndag efter påske 1822.
Kundskab og opførsel antagelig
Er vaccineret 9 aug 1807 af D. Pedersen Hobroe

Han blev gift med Karen Marie Jensdatter

Karen Marie Christensdatter * 1812 i Visborg sogn, † 6. april 1896 i Nørre Kongerslev sogns fattiggård
Note: Visborg kirkebog findes kun fra 1813 derfor er de to ældste børns alder beregnet ud fra folketællingen

Som Karen Marie Visborg fra Siegsgård er hun i afgangslisten 1845 som 32½ årig tjenestepige på vej til Oue 
Hun bliver gift med Anders Andersen (Vendelbo)

Christen Christensen * 25. april 1815 i Visborg sogn
Dåb 15. maj. Faddere Jens Christensen X Nørre Kongerslev,  Søren Hansen, Anders Møller, Chr. Poulsen, Inger Christensdatter
(Note: eneste sted ud over begravelsen faderen kaldes Møller)

Konfirmeret Nørre Kongerslev 1829. Kudskab god, opførsel ret god.
Vaccineret 1. okt 1819 af Dr. Nagel på Lindenborg

ii Poul Christensen Wisborg * 2. nov 1817 i Nørre Kongerslev sogn
Dåb Adventsøndag 1817: Faddere Ane Poulsdatter Sønder Kongerslev og pigen Sidsel Nielsdatter af Nørrekongerslev, Jens Christensen gårdmand og Jens Pedersen gårdmand og Christen Tomassen gårdmand alle af Nørre Kongerslev
Konfirmeret 1 søndag efter påske 1832. Kundskab og opførsel meget god

Han blev gift 13. okt 1842 i Nørre Kongerslev med Karen Kirstine Poulsdatter
Forlovere: Gårdmand Christen Jensen Nørre Kongerslev og husmand Laust Christensen Riis ibid

Aalborg, Nørre Kongerslev, Et huus 2, 19, FT-1850, C9686 
Poul Christensen Wisborg 33 Gift Skræder Heri Sognet [Nørre Kongerslev] 
Karen Kirstine Poulsdatter 42 Gift Hans kone Nørre Sundby Sogn Aalborg Amt  
Bodil Maria Poulsdatter 7 Ugift Deres børn Heri Sognet [Nørre Kongerslev]  
Christine Poulsdatter 5 Ugift Deres børn Sønder Kongerslev Sogn Aalborg Amt

iii Mette Christensdatter  *  27. juli 1820 i Nørre Kongerslev sogn
Desværre er dåbsdata meget utydelige
Konfirmeret 1 søndag efter påske 1835: Kundskab god, opførsel meget god

29 Maren Chrestensdatter * 1759 i Visborg,
 †  7. juni 1858 Nørre Kongerslev som enkekone og almisselem

Visborg kirke

30. Jens Pedersen * 1782 i Stubberup sogn, †  6. aug 1872 i i Langbakhus på Løvdalsmark, Oue sogn.
Døbt 17. oktober 1782. Faddere: Anne Madsdatter Stauerslund, Just Justesen, Søren Jensen af Tostrup, Anders Nielsen, Peder Christensen Møllers hustru Bodild Stubberup

Konfirmeret 3. april 1799 i Oue kirke

Begravet 11. august 1872, Oue kirke, aftægtsmand for husmand Peder Laursen i Langbakhus på Løvdalsmark, Oue sogn 91 år gammel.

Han blev ikke gift med (1) Dorthe Sofie Christensdatter, men slægten føres videre af deres datter Karen Marie
 
Han bliver gift 17. april 1824 i Ove kirke med Ane Katrine Jensdatter f. ca. 1792 død 30. januar 1874 Langbakhus på Løvdalsmark, Oue sogn
Forlovere Jens Pedersen Degn og Hans Jensen Houtved 
Ingen børn i ægteskabet 1824-1841 i Ove 

Jens havde en bror, som er 1 år ældre, og som også hedder også Jens og kaldes Jens Pedersen Degn eller Jens Degn. 
Den ene opkaldt efter farfar den anden efter morfar. 
Denne Jens er ane 20, og familien mødes derfor efter få generationer 

I lægsrullerne fremgår:
I 1801 fremgår det, at han er 63 tommer høj (164 cm) og "Reserva Soldat" (lægd 62, løbenr. 3) 
I lægdsrullerne fra 1805 og 1808 står det, at han var dragon i 1806 1-17. Han er nu 65 tommer høj (169 cm) (lægd 62, løbenr. 2) 
I lægdsrullen fra 1811 står det, at han er gårdmand i Uttrup, Hvorup sogn. ??? aflægger attest og tager ????  Soldat 1815, 3. Jyske Regiment 4/2. Gårdmand ??? kunne ikke fremlægge ? gmd attest. Pålagt at ???. 1806 Dragon J. R. L. D.  1-0. ?? fra den 30. juni 1806. 1814 gmd. På 2 tønder, 2 ?, 2 ? og 2 album hartkorn. ? skøde af 9. april 1813, fremlægger gårdmandsattest og ????Han bliver hjemsendt i 1815 og slettet af lægdsrullen. (lægd 62, løbenr. 3 i 1814) 

Aalborg, Hindsted, Ove, Houtved Bye, Et Huus, 97, FT-1834, B6872 
Jens Degn 56 Gift  Lever af sin Jordlod  
Ane Katrine Jensdatter 40 Gift Hans Kone  
Mariane Petersen 11 Ugift Pleiebarn

FT år 1845, Familie Nr.54, Stednavn Løvdal, Oue sogn
Jens Pedersen Mand, 65, 1780, Gift Huusmand,lever af sin jordlod
Ane Cathrine JensdatterKvinde 51, 1794, Gift, Hans kone
Jens Nielsen, Mand, 16, 1829, Ugift, Pleiebørn
Ane Nielsen, Kvinde, 141831, Ugift, Pleiebørn

FT år 1855, Familie Nr. 55, et huus, Ove sogn 
Stednavn Langbakhuus
Jens Pedersen Mand, 75, 1780, Gift, huusmand, lever af sin jordlod, huusfader
Ane Chatrine Jensdatter, Kvinde, 63, 1792, Gift, hans kone
Peder Laustsen, Mand, 38, 1817, Ugift, tjenestekarl

FT år 1860, Familie Nr.30, Ove sogn, Langbakhuus
Peder Laustsen, Mand, 43, 1817, Ugift, gaardfæster huusfader
Jens PedersenMand, 80, 1780, Gift, hans pleieforældre forsørges af ham
Ane Kathrine Jensdatter, Kvinde, 64, 1796, Gift, hans pleieforældre forsørges af ham

Som det ses ud fra folketællingerne bor de tilsidst hos en plejesøn, Peder Laustsen

Børn:

15. i Karen Marie Jensdatter * 3. okt. 1816 i Oue sogn, † 27 feb. 1878 i Vive. 
døbt 3. nov. 1816 i Oue. I KB. ved dåben står pige Dorthe Sofie Christensdatter af Oue og Gårdmand Jens Pedersen af Stubberup

Hun blev gift med Anders Christensen. 

31. Dorthe Sofie Christensdatter.
Det har ikke været muligt at finde nogle data på Dorthe Sofie Christensdatter - endnu 
ra kirkebogen, som det ses kaldes hans far her Degn

Mine 3x tipoldeforældre på farfars side

32. Jens Christensen * 1752 i Kielstrup, Oue sogn. † 23 dec. 1804 i Kielstrup, Oue sogn 52 år gl.
Døbt Marie Besøgelsesdag 1752.  Christen Nielsens barn i Kielstrup kaldet Jens, båren af Niels Andersens hustru Stubberup, faddere Herman Hermansen, Jens Østergaard af Kielstrup, Christen Andersen af Stubberup, Niels Andersens datter af Oue, Christen Thomasens hustru ibidm.

Han blev gift med Margrethe Jacobsdatter .25 juli 1782 begge af Kielstrup. Forlovere var Jacob Andersen og Christen Christensen begge af Kielstrup.

Aalborg, Hindsted, Ove, Kielstrup Bye, 81, FT-1787, A4670
Jens Christensen 34 Gift hosbonde bonde og gaardbeboere 
Margrethe Jacobsdatter 28 Gift hans kone  
Christen Jensen 4 Ugift barn af 1ste ægteskab  
Kirsten Jensdatter 1½ Ugift barn af 1ste ægteskab  
Mads Pedersen 24 Ugift tienestekarl rytter

Aalborg, Hindsted, Ove, Kielstrup By, 2, FT-1801, B8962
Jens Christensen 46 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer 
Grete Jacobsdatter 45 Gift Hans kone  
Christen Jensen 16 Ugift Deres barn  
Jacob Jensen 12 Ugift Deres barn  
Søren Jensen 4 Ugift Deres barn  
Anders Jensen 2 Ugift Deres barn  
Kirsten Jensdatter 14 Ugift Deres barn  
Karen Jensdatter 8 Ugift Deres barn

Børn:

i Christen Jensen * 1783 i Kielstrup Oue sogn.
Døbt 4. søndag eft. Trinitatis, faddere vare Niels Andersens hustru X Laursdatter - resten udtydeligt og ulæseligt

ii Kirsten Jensdatter * 1785 i Kielstrup, Oue sogn,
Døbt 1. søndag i advent, båren af Anne Jacobsdatter i Kielstrup. Faddere vare Jens X Andersens hustru X, Christen Christensen og Niels Christensens hustru Anne alle af Kielstrup

16. iii Jacob Jensen, * 1788, i Kielstrup Oue sogn, † 23. feb. 1844 i Valsgård sogn
Døbt 27. apr. 1788.  Båret af Anders Christensens hustru Anne i det Røde huus, faddere Peder Andersen, Jens Lauersen, Christen Christensen Bager og Christen Pedersens hustru Margrethe alle af Kielstrup
23. feb. 1844 frosset ihjel på marken i nærheden af Hobroe

Han blev gift med Ane Pederdatter, gift 3. aug 1817 i Valsgård.

iv Karen Jensdatter * 1792  i Kielstrup, Oue sogn,
Døbt den 10. søndag efter Trinitatis. Frembåren af Dorthe Nielsdatter i Stubberup. Faddere vare Asger Nielsen fra Kielstrup, Niels Andersen fra Houtved, Jens Andersen og Anders Nielsen begge af Houtved

v Søren Jensen * 1796 i Kielstrup, Oue sogn.
Døbt 4. søndag efter påske, frembåren af Anders Albrectsens kone Kirsten, faddere`Christen Andersen, Niels Tind, Anders Hermansen og smedens kone i Kielstrup

vi Anders Jensen * 1799 i Kielstrup,Oue sogn 
Døbt 2. pinsedag, frembåren af Christen Andersens kone i Kielstrup, faddere Jens Andersen, Peder Nedergaard, Christen Nørgaard, Christen Thorgård, Niels Smed alle af Kielstrup

33. Margrethe Jacobsdatter  * o. 1743 - 59,  † 21 okt. 1817 i Kielstrup, Oue sogn. 

Fattiglem, afgåede Jens Christensen hustru i Oue begravet  26. okt. 74 år gl.  Hendes fødselstidspunkt varierer afh. af folketælling og begravelsesdata?  

Kielstrup sø

34. Peder Nielsen Otte, * 1761 i Valsgård sogn, † 4 okt 1842 i Valsgård sogn 81 år. 
Opholdsmand paa Redsø hede, huusfolk i Nysom. Faderen var Niels Pedersen, Gaardmand samme steds. Moderens Navn var ved kommende ubekjendt.

Han blev gift med Ane Katrine Nielsdatter omkring 1790 

Han var husmand, og daglejer. Et andet navn for ham var Peder Otte  

Ved Peder Nielsen Otte død står ganske rigtigt at hans fader hedder Niels Pedersen. Men det må være en fejl. Den eneste der hedder Niels Pedersen der har fæste/bor i Nysom er Niels Pedersen Staugård efter faderen Peder Christensen Stausgaard. I Lægdsrullen 1790/93 er der 2 Niels, der kan være tale om (som har en søn der hedder Peder). Niels Otto og Niels Staugård.

Niels Staugaard har kun en søn der hedder Christen på 35 år. Der er en anden Niels Pedersen i lægdsrullen men de er i Kirkegård og sønnen Peders kun 9 år

Der er ikke andre i Nysom der hedder Niels med en søn der hedder Peder. Så Peder Nielsen Otte fader MÅ være Niels Christensen Otte.

Lægdsrulle 31 marts 1778 Nørlund Gods, Hindsted Herred, Ålborg Amt.  Ålborg amt, Nørlund Gods, Dokumenter vedr. lægdsvæsenet, - opslag:  25.  Nysum:  Christen Nielsen Otte, 19 år - Opholder sig hos Christen Jørgensen i Nysom.  Peder Nielsen Otte, 17 år - Opholder sig hos Niels Otte i Nysom.  Søren Nielsen Otte, 10 år - Opholder sig hos Niels Otte i Nysom.   http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=330872&side=25

Peder Nielsen Otte 1761 - Lægdsruller 1795.  Generalkrigskommissariatet angående Udskrivningsvæsenet Lægdsruller Ålborg 1795 C Hovedrulle 58 - Ålborg 1795 C Hovedrulle 113, opslag 98.  Ravnkilde Sogn.  Fader: Niels Otte.  21/17 Peder, Nysum, 34 år.  Nuværende opholdssted: Ravnkilde.  Fader: Niels Otte.  22/18 Søren, Nysum, 28 år.  Nuværende opholdssted: Ravnkilde.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=16481031#18214,1035045

I folketællingen 1787 er Peder Nielsen Otte ugift tjenestekarl hos Hjulmand Peder Sørensen i Nysom by, Ravnkilde

Fader Nielsen Otte - Lægdsrulle 1790.  Ålborghus amt, , 1790, Hovedrulle 44-91 - opslag: 73.  Fader Niels Otte.  32 Peder, 30 år, fødested Nysum, opholdssted Ravnekilde.  33 Søren 24,  år, fødested Nysum, opholdssted Ravnekilde - 7R88.  Valideret på original dokument.  http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=18205&side=73

Nielsen Otte - Lægdsrulle 1793.  Ålborghus amt, A, 1793, Hovedrulle 44-91 - opslag 70.  Fader Niels Otte.  32/21 Peder, 31 år, opholdssted Ravnekilde.  33/22 Søren 25,  år, opholdssted Ravnekilde.  Valideret på original dokument.  http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=18280&side=70

I folketællingen 1801 er han med sin familie i Neder Ravnkilde, Ravnkilde, Aars. Han er da „inderste og går i dagleie“ 

I folketællingen 1834 er han og hans kone aftægtsfolk hos deres søn Christen Pedersen Otte, der bor med sin familie i et „Hedehuus i Redsøe, Valsgaard sogn, Hindsted, Ålborg“. Og de forsørges af ham. Ved død: „Aftægtsmand fra Redsøe Hede, huusfødt i Nysom“.

Folketælling Ravnkilde 1787
Peder Sørenssøn Hjulmand 37 gårdmand
 Maren Jacobsdatter 31 hustru
Søren Pederssøn 5
Jacob Pederssøn 3
Peder Nielssøn Otto ugift tjenestekarl 29

Aalborg, Aars, Ravnkilde, Neder Raunkilde, 53, FT-1801,
Peder Nielsen Otte 41 Gift mand inderste og gaar i dagleye 
Anne Chatrine Nielsen 37 Gift hans kone  
Niels Pedersen 10 Ugift deres barn  
Christen Pedersen 8 Ugift deres barn  
Laurs Pedersen 1 Ugift deres barn  
Anna Pedersdatter 3 Ugift deres barn

Aalborg, Hindsted, Valsgaard, Redsøe, et Hedehuus, 30, FT-1834
Christen Pedersen Otte 40 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod
Johanne Sørensdatter 40 Gift hans Kone
Kirsten Christensdatter 9 Ugift deres Børn
Peder Christensen 6 Ugift deres Børn
Søren Christian Christensen 3 Ugift deres Børn
Peder Nielsen Otte 73 Gift Inderste, Husfaderens forældre, der af ham forsørges
Ane Katrine Nielsdatter 66 Gift hans Kone
 
Børn:
i Niels Pedersen Otte * 1791 i Ravnkilde sogn 

ii Christen Pedersen Otte * 1792 i Ravnkilde sogn 

Han blev gift 29. nov 1811 i Rostrup kirke med Johanne Sørensdatter

Lægdsrulle, Ålborg amt, E, 1808, Hovedrulle 52-114 - opslag 65,  Valsgård sogn.  Fader: Peder Otte.  Søn: 124/71 Kristen.  Fødested: Ravnkilde.  Alder:12 (1796)

Lægdsrulle, Ålborg amt, H, 1811, Hovedrulle 52-114 - opslag 66 og 67.  Valsgård sogn.  Fader: Peder Otte.  Søn: 71/63 Kristen.  Fødested: Ravnkilde.  Alder: 15 (1796).  Nuværende opholdssted: Redsøe (69L70).  ...? til Gierlef Sogn, Randers Amt imod caution. Afgang..1872

Folketælling, 1834, Redsø, Valsgaard S, Hindsted H, Aalborg A.
Christen Pedersen Otte 40 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod
Johanne Sørensdatter 40 Gift hans Kone
Kirsten Christensdatter 9 Ugift deres Børn
Peder Christensen 6 Ugift deres Børn
Søren Christian Christensen 3 Ugift deres Børn
Peder Nielsen Otte 73 Gift Inderste, Husfaderens forældre, der af ham forsørges
Ane Katrine Nielsdatter 66 Gift hans Kone

Folketælling, 1840, Redsø, Valsgaard S, Hindsted H, Aalborg A.
Peder Nielsen 80 Gift aftægtsmand
Ane Christensdatter 72 Gift hans kone
Christen Pedersen 46 Gift agerdyrker
Ane Johanne Jensdatter 45 Gift hans kone
Peder Christensen 12 Ugift deres børn
Søren Christensen 9 Ugift deres børn
Niels Christensen 7 Ugift deres børn
Ane Catrine Christensen 3 Ugift deres børn

Folketælling, 1845, Redsø, Valsgaard S, Hindsted H, Aalborg A.
Christen Pedersen 51 Gift Huusmand,lever af sin jord Ravnkilde sogn Aalborg Ane Sørensdatter 51 Gift Hans kone Heri sognet
Søren Christensen 14 Ugift Deres børn Heri sognet
Niels Christensen 12 Ugift Deres børn Heri sognet
Ane Catrine Christensdatter 7 Ugift Deres børn Heri sognet
Ane Catrine Jensdatter 76 Enke Mandens moder,der af ham forsørges Ravnkilde sogn Aalborg amt

Folketælling, 1850, Redsø, Valsgaard S, Hindsted H, Aalborg A. Christen Pedersen 51 Gift huuseier og fader, lever af sin jordlod Her i sognet
Johanne Sørensdatter 56 Gift hans kone Rostrup Sogn Aalborg Amt
Peder Christensen 23 Ugift deres børn Her i sognet
Niels Christensen 16 Ugift deres børn Her i sognet
Ane Catrine Christensen 13 Ugift deres børn Her i sognet

Folketælling, 1855, Redsø, Valsgaard S, Hindsted H, Aalborg A.
Christen Pedersen 60 Gift huusmand der lever af sin jord Ravnkilde Sogn
Johanne Sørensdatter 60 Gift hans kone Ravnstrup Aalborg Amt
Kirsten Christensen 30 Ugift deres børn Her i sognet
Ane Kathrine Christensen 17 Ugift deres børn Her i sognet

17. iii Ane Pederdatter, * 1796 i Ravnkilde sogn Aars. 
præstegården i Ravnkilde brændte i 1813, hvorved alle tidligere optegnelser forsvandt

Hun blev gift med Jacob Jensen, gift 3. aug. 1817 i Valsgård.
Pigen Anne Pedersdatter, 20 aar, hjemme hos sin Fader Peder Otte i Redsøe Eng Hedehuus. Forlovere: Skolelærer og Kirkesanger Hÿbeck i Oue og Gaardmd. Jacob Poulsen i Redsøe.

iv Laurs Pedersen Otte * 1800 i Lille Rørbæk, Ravnkilde sogn

Han blev gift med Maren Poulsdatter

Lægdsrulle, Ålborg amt, E, 1808, Hovedrulle 52-114 - opslag 65.  Valsgård sogn.  Fader: Peder Otte.  Søn: 125/72 Laurs.  Fødested: Ravnkilde.  Alder: 7 (1801)

Lægdsrulle, Ålborg amt, H, 1811, Hovedrulle 52-114 - opslag 66 og 67.  Valsgård sogn.  Fader: Peder Otte.  Søn: 72/61 Laurs.  Fødested: Ravnkilde.  Alder: 10 (1801).  Nuværende opholdssted: Redsøe

Erhverv: Gaardmand i Rostrup, Hindsted herred, Aalborg amt (1840, 1845, 1850, 1855).
Bosat: Ravnkilde (ca 1800, 1801, ?). Bælum (ca 1829, 1834, ca 1836, ?) Rostrup (?, 1839, 1840, 1845, 1850, 1855, ?).

Folketælling, 1834, Bælum, Bælum S, Hellum H, Aalborg A. 1
Lars Pedersen Otte 34 Gift Selvejer, tjener
Maren Poulsdatter 34 Gift hans kone
Inger Kirstine Pedersdatter 5 Ugift deres børn
Poul Larsen 2 Ugift deres børn  

Folketælling, 1840, Brøndbjerg, Rostrup S, Hindsted H, Aalborg
Laurs Pedersen 39 Gift gaardmand
Marie Poulsdatter 39 Gift hans kone
Inger Kirstine Pedersdatter 11 Ugift deres børn
Poul Laursen 7 Ugift deres børn
Mette Chathrine Laursdatter 4 Ugift deres børn
Else Chathrine Laursdatter 1 Ugift deres børn
Hans Christensen 25 Ugift tjenestefolk
Maren Johanne Christensdatter 23 Ugift tjenestefolk

Folketælling, 1845, Brøndbjerg, Rostrup S, Hindsted H, Aalborg
Laurs Pedersen 45 Gift Gaardmand Ravnkilde sogn Aalborg amt
Maren Povlsdatter 45 Gift Hans kone Bælum sogn Aalborg amt
Inger Kirstine Laursdatter 17 Ugift Deres børn Bælum sogn Aalborg amt
Povl Laursen 13 Ugift Deres børn Bælum sogn Aalborg amt
Mette Kathrine Laursdatter 10 Ugift Deres børn Bælum sogn Aalborg amt
Else Kathrine Laursdatter 6 Ugift Deres børn Heri sognet
Birthe Mikkelsdatter 64 Enke Inderste og aftægtskone Heri sognet

Folketælling, 1850, Brøndbjerg, Rostrup S, Hindsted H, Aalborg
Laurs Pedersen 50 Gift gaardmand Ravnkilde Sogn Aalborg Amt
Dorthe Marie Nielsdatter 32 Gift hans kone Her i sognet
Poul Laursen 18 deres børn Her i sognet [Rostrup Sogn Aalborg Amt]
Mette Kathrine Laursdatter 15 deres børn Her i sognet
Else Kathrine Laursdatter 11 deres børn Her i sognet [Rostrup Sogn Aalborg Amt]

Folketælling, 1855, Brøndbjerg, Rostrup S, Hindsted H, Aalborg
Laurs Pedersen 55 Gift huusfaderen Raunkilde Sogn Aalborg Amt
Dorthe Marie Nielsdatter 37 Gift hans kone Her i sognet
Mette Cathrine Laursdatter 20 Ugift deres børn Bælum Sogn Aalborg Amt
Else Cathrine Laursdatter 16 deres børn Her i sognet
Niels Peter Laursen 4 deres børn Her i sognet
Maren Laursdatter 1 deres børn Her i sognet

v Jens Pedersen Otte (Kirkegaard)  * 1803, Kirkegårde, Ravnkilde sogn  † 22 juni 1877 i Hals sogn

Han blev gift med Anna Jensdatter

1804: Kirkegårde, Ravnkilde Sogn.  1805: Kirkegårde, Ravnkilde Sogn (Lægdsrulle)

1808: Valsgård Sogn (Lægdsrulle)

1811, 1814, 1817: Redsø, Valsgård Sogn (Lægdsrulle)

1829: Han er ikke i Hals eller Valsgård Sogn (Lægdsrulle)

1832, 1835; Hals By, Hals Sogn, Kær,(Lægdsrulle)

FT 1834: Hals By, Hals Sogn, Kær, Aalborg Amt (Hos svigermoderen)

FT 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1877 : Hals By, Hals Sogn, Kær, 

vi Christian Pedersen Otte * 1805 i Ravnkilde sogn, † 12. marts 188 i Skelund Mark, Skelund sogn.

Han blev gift i1837 i Skelund med Maren Jensdatter

Lægdsrulle, Ålborg amt, E, 1808, Hovedrulle 52-114 - opslag 65.  Valsgård sogn.  Fader: Peder Otte.  Søn: 127/74 Kristian.  Fødested: Kirkegårde.  Alder: 2

Lægdsrulle, Ålborg amt, H, 1811, Hovedrulle 52-114 - opslag 66 og 67.  Valsgård sogn.  Fader: Peder Otte.  Søn: 74/66 Kristian.  Fødested: Kirkegårde.  Alder: 5.  Nuværende opholdssted: Redsøe

Folketælling, 1840, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A.
Christen Pedersen 36 Gift træskomand
Maren Jensdatter 34 Gift hans kone

Folketælling, 1845, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A.
Christian Pedersen 41 Gift Træskomand Ravnkilde sogn Aalborg amt
Maren Jensdatter 39 Gift Hans kone Heri sognet

Folketælling, 1850, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A.
Christian Pedersen 45 Gift huusmand, træarbeider, huusfader Smorup
Maren Jensdatter 44 Gift hans kone Skelund

Folketælling, 1855, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A. Christian Pedersen 50 Gift træarbeider, huusmand, huusfader Ravnkilde Sogn
Karen Nielsdatter 41 Gift hans kone Her i sognet
Maren Christensen 1 deres barn Her i sognet

Folketælling, 1880, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A.
Christian Pedersen 75 Gift Husfader, Træarbejder Ravnkilde Sogn, Aalborg Amt
Karen Nielsdatter 65 Gift hans Hustru Her i Sognet

Begravelse: 19 Marts Navn: Kristian Petersen [Otte] gift Hmd. Skelund Mark
Alder: 83 Aar

vii Anders Pedersen Otte * 1807 i Redsø Hedehus, Valsgård sogn, † 25 dec 1891 i Skelund sogn
Døbt: Den 29de Novembr havde Peder Otte og Hustrue af Redsøe Heedehuus Deris Søn til Daabens Publication i Valsgaard Kirke kaldet Anders, baaret af Peder Bælums Kone fra Munstrup, Fadderne, Christen Tiener, Søren Madsen, Niels Iversen, og Christen Madsen af Redsøe, samme Barn blev Hiemmedøbt d: 25de Octobr

Han blev gift i Skelund 15. aug 1851 med Ane Nielsdatter 

Død: 25 Decbr
Begravelse: 3die Januar 1892
Navn: Anders Pedersen Otte
Forhenværende Skovfoged i Skelund. gift
Alder: 84 Aar

Lægdsrulle, Ålborg amt, E, 1808, Hovedrulle 52-114 - opslag 65.  Valsgård sogn. Fader: Peder Nielsen Otte.  Søn: 138/83 Anders.  Fødested: Redsøe Hedehuus.  Alder: Født 17 okt 1807

Lægdsrulle, Ålborg amt, H, 1811, Hovedrulle 52-114 - opslag 66 og 67.  Valsgård sogn.  Fader: Peder Nielsen Otte.  Søn: 83/72 Anders.  Fødested: Redsøe Hedehuus.  Alder: Født 17 okt 1807.  Nuværende opholdsted: ?

Folketælling, 1834, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A.
Dorthe Nielsdatter 49 Enke Gaardmandsenke, lever af sin Jordlod
Niels Nielsen 18 Ugift hendes Børn
Kirsten Nielsdatter 6 Ugift hendes Børn
Maren Jensdatter 8 Ugift hendes Pleiedatter
Anders Pedersen 27 Ugift Tjenestefolk
Maren Kirstine Christensdatter 18 Ugift Tjenestefolk

Folketælling, 1840, Visborggaard Hovedgaard - Visborg, Visborg S, Hindsted H, Caja Severine Kjellerup 44 Enke eierinde af hovedgaarden
Christine Magr. Kjellerup 17 Ugift hendes døttre
Rise J. J. Kjellerup 13 Ugift hendes døttre
Juliane Marie Bøgild 18 Ugift hendes pleiedatter
Mette Marie Fasmer 38 Gift af eierindens familie
Charlotte Amalie Fasmer 8 Ugift hendes datter
Vilhelmine Petrine Træn 41 Ugift lærerinde
Peter Christian Prytz 33 Ugift lærer, teolog:kand.
Niels Ahrner Møller 25 Ugift forvalter
Jens Volder Koefoed 47 Ugift skovrider
Anne Kirstine Holm 41 Enke huusholderske
Anne Johanne Hjelling 29 Ugift stuepige
Mariane Hassing 24 Ugift ligesaa [stuepige]
Maren Jensdatter 30 Ugift kokkepige
Jens Christensen 47 Ugift gaardskarl
Anders Pedersen 33 Ugift kudsk
Niels Jensen 26 Ugift staldkarl
Jens Peter Lund 30 Ugift murer

Folketælling, 1845, Visborggaard Hovedgaard - Visborg, Visborg S, Hindsted H, Aalborg A. 3
Caja Severine Kjellerup født Kruse 49 Enke Eier af gaarden Ræhr præstegaard Thisted amt
Rise Jensine Jakobea Kjellerup 18 Ugift Hendes datter Aalborg
Mette Marie Fasmer født Blicher 43 Enke Eierindens cousine,der af hende forsørges Spendrup præstegaard Randers amt
Charlotte Amalia Farmer 13 Ugift Hendes datter Christianssand
Petrine Vilhelmine Træn 46 Ugift Gouvernante Kjøbenhavn
Niels Ahrner Møller 30 Ugift Forvalter ved godset Kjøbenhavn
Jens Peter Lunøe 32 Ugift Muursvend Aalborg
Anders Pedersen 38 Ugift Tjenestefolk Valsgaard sogn Aalborg amt
Niels Jensen 31 Gift Tjenestefolk Skelund sogn Aalborg amt
Jens Christensen 52 Ugift Tjenestefolk Sulsted sogn Aalborg amt
Ane Johanne Hjilling 34 Ugift Tjenestefolk Aalborg
Maren Thomsen 32 Ugift Tjenestefolk Skjæve sogn Hjørring amt
Ane Marie Sørensen 37 Ugift Tjenestefolk Aalborg
Karen Marie Christensdatter 27 Ugift Tjenestefolk Heri sognet
Jens Laursen 49 Ugift Forpagter af hovedgaarden Blær sogn Aalborg amt
Peter Thomsen 29 Ugift Awlsforvalter Ullitz sogn Aalborg amt
Ole Theodor Steenstrup 21 Ugift Awlslærling Hillerslev sogn Thisted amt
Jensine Jacobine Møller 30 Ugift Huusjomfrue Hobro
Christen Jacobsen 28 Ugift Ladefoged Simmensted sogn Aalborg amt
Christen Christiansen 31 Ugift Forpagterens tjenestefolk Vive sogn Aalborg amt
Jens Nielsen 26 Ugift Forpagterens tjenestefolk Heri sognet
Anders Poulsen 28 Ugift Forpagterens tjenestefolk Aarestrup sogn Aalborg amt
Søren Mikkelsen 28 Ugift Forpagterens tjenestefolk Heri sognet
Jens Nielsen 26 Ugift Forpagterens tjenestefolk Heri sognet
Jens Christensen 25 Ugift Forpagterens tjenestefolk Heri sognet
Adam Fredriksen 22 Ugift Forpagterens tjenestefolk Skelund sogn Aalborg amt
Niels Nielsen 18 Ugift Forpagterens tjenestefolk Als sogn Aalborg amt
Hans Gullachsen 20 Ugift Forpagterens tjenestefolk Heri sognet
Christen Andersen 17 Ugift Forpagterens tjenestefolk Heri sognet
Hans Fredriksen 16 Ugift Forpagterens tjenestefolk Soelberg sogn Aalborg amt
Niels Andersen 24 Ugift Forpagterens tjenestefolk Gjerlev sogn Randers amt
Johanne Marie Pedersdatter 30 Ugift Forpagterens tjenestefolk Søndertranders sogn Aalborg amt
Maren Johanne Christensdatter 27 Ugift Forpagterens tjenestefolk Dronninglund sogn Aalborg amt (Hjørring amt)
Bolethe Larsdatter 26 Ugift Forpagterens tjenestefolk Als sogn Aalborg amt
Karen Ingvardsdatter 25 Ugift Forpagterens tjenestefolk Raabye sogn Randers amt

Folketælling, 1850, Visborggaard Hovedgaard - Visborg, Visborg S, Hindsted H, Aalborg A. 3
Jacob Kjellerup 28 Ugift Eier af gaarden Aalborg
Mette Marie Fasmer 48 Enke Eierens tante og af ham forsørges Spendrup Sogn Randers Amt
Charlotte Amalie Fasmer 18 Ugift hendes datter Norge
Andreas Vilhelm Sandberg 32 Ugift Godsforvalter Ødes Sogn Haderslev Amt
Ole Theodor Steenstrup 25 Ugift Avlsforvalter Hillerslev Sogn Thisted Amt
Jens Peter Lunø 37 Ugift Muursvend Aalborg
Anders Pedersen 43 Ugift Kudsk Valsgaard Sogn Aalborg Amt
Jensine Jacobine Møller 34 Ugift huusjomfrue Viborg
Jens Christensen 57 Ugift Tjenestefolk Sulsted Sogn Aalborg Amt
Anders Pedersen 33 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Anders Chr. Christensen 23 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Jeppe Christensen 29 Ugift Tjenestefolk Hammer Sogn Aalborg Amt
Søren Mikkelsen 35 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Niels Christensen 36 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Jens Chr. Christensen 22 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Jens Peter Øland 31 Ugift Tjenestefolk Lillevorde Sogn Aalborg Amt
Anders Pedersen 39 Ugift Tjenestefolk Oue Sogn Aalborg Amt
Niels Peter Pedersen 53 Ugift Tjenestefolk Hals Sogn Aalborg Amt
Jens Christensen 70 Enkemand Tjenestefolk Gravlev Sogn Aalborg Amt
Christen Dolleriis 26 Ugift Tjenestefolk Thisted Sogn Aalborg Amt
Søren Chr. Sørensen 16 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Niels Peter Jensen 14 Ugift Tjenestefolk Skelund Sogn Aalborg Amt
Jørgen Nielsen 10 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Ane Johanne Hjetting 39 Ugift Tjenestefolk Aalborg
Ane Mari Andersen 34 Ugift Tjenestefolk Aalborg
Maren Jensdatter 23 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Ane Marie Andersdatter 20 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Maren Kirstine Laursdatter 23 Ugift Tjenestefolk Bælum Sogn Aalborg Amt
Maren Poulsdatter 34 Ugift Tjenestefolk Valsgaard Sogn Aalborg Amt

Folketælling, 1855, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A.
Anders Pedersen 48 Gift huusmand, huusfader Ravnkilde Sogn Aalb. Amt
Ane Nielsdatter 34 Gift hans kone Her i sognet
Niels Peter Andersen 2 deres børn Her i sognet
Ane Katrine Andersen 1 deres børn Her i sognet
Mette Katrine Christensen 13 tjenestepige Visborg Sogn

Folketælling, 1880, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A.
Kahr Khristensen Hald 53 Gift Murer Hald, Randers Amt
Jensine Kristensen 45 Gift hans Kone Vellev, Randers Amt
Kr. Kristensen Hald 22 Ugift Murersvend, deres Søn Sall, Viborg Amt
Ane Kristensen Hald 11 Ugift deres Barn Mariager
Abelone Kristensen Hald 9 Ugift deres Barn Vive, Aalborg Amt
Lovise Kristensen Hald 5 Ugift deres Barn Vive, Aalborg Amt
Lars Albert Kristensen Hald 1 Ugift deres Barn Skelund
Andreas Nielsen 34 Gift Husfader, Træskomand Her i Sognet
Ane Maria Jensen 34 Gift hans Hustru Her i Sognet
Mariane Sørensen 71 Gift hendes Moder Her i Sognet
Christian Nielsen 4 Ugift deres Barn Her i Sognet
Jensine Nielsen 2 Ugift deres Barn Her i Sognet
Anders Pedersen 71 Gift Husfader, Skovfoged Resse, Aalborg Amt
Ane Nielsdatter 58 Gift hans Hustru Her i Sognet
Niels Peter Andersen 26 Ugift deres Barn Her i Sognet
Niels Andersen 23 Ugift deres Barn Her i Sognet
Christen Andersen 21 Ugift deres Barn Her i Sognet
Maren Andersen 17 Ugift deres Barn Her i Sognet

Folketælling, 1890, Skelund, Skelund S, Hindsted H, Aalborg A.
Anders Pedersen 82 Gift Husfader Skovfoged Valsgaard Sogn
Ane Nielsen 68 Gift Husmoder Skelund Sogn
Niels Peter Andersen 36 Ugift Skelund Sogn
Søren Peter Sørensen 21 Ugift Tjenestekarl Skelund Sogn
Maren Andersen 27 Ugift Skelund Sogn

viii Else Katrine Pedersdatter * 1812 i Redsø Hedehuse Valsgård sogn, † 26. juni 1814 Redsø hedehuse, Valsgård sogn
Den 19 July fød og s. d. døbt Peder Nielsen Otte og Hustrue Anne Catharine Nielsdtr en Datter kaldet Else Catharine: Fadderne: Christen (Hvare), Ole Skyttes Hustru, Anne Fuglsang, Peder Møller.

Begravelse, 10 Jul. 1814, Valsgaard S, Hindsted H, Aalborg A. 1 Navn: Else Catrine Pedersdatter
En Datter af Peder Otte i Redsøe heedehuus, Hos Faderen til Opdragelse. Alder: 2 Aar

ix * Niels Pedersen * 15. feb 1815 i Redsø hedehuse, Valsgård sogn,  † 17. feb 1815 samme sted
Døbt: 15 Febr Hiemme Døbt
Forældre: Peder Nielsen Otte og Hustrue Anne Kathrine Nielsdatter i Redsøe heedehuus.
Faddere: Døde forinden Daabs publication i Kirken Skeede, Altsaa ingen

Begravelse, 26. Feb. 1815, Valsgaard S, Hindsted H, Aalborg
Navn: Niels Pedersen
En ny-fød Søn af Peder Nielsen Otte i Redsøe heedehuus.
Alder: 40 Timer gl.

35. Ane Katrine Nielsdatter  * 1768. † 12. november 1849 i Valsgård sogn
Begravet 22. november. Opholdskone hos sin Søn Christen Pedersen i Dreierhuset paa Redsø hede, Enke efter afgangne Huusmand Peder Otte ibidm. Saavidt Vedkommende vidste det, var hun født i Redsø. Videre Oplysning uerholdelig.
82 Aar Død af Alderdomssvaghed.

Biografi udarbejdet af Hanne G. Ravneberg
https://www.myheritage.dk/site-family-tree-247439521/ravneberg
 
Egnen omkring Valsgård er smuk, her Bramslev bakker

36 Niels Knudsen * 1751 i Thisted, Astrup sogn † 8. april 1821 i Thisted, Astrup sogn
Aftægtsmand i Thisted 72 år gammel

Han blev gift med Mette Klausdatter

Aalborg, , Astrup, Tisted by, ,44, FT-1787, A4041

Niels Knudsen 36 gift mand Bonde og gårdbeboer 
Mette Klausdatter 40 gift hans kone   
Klaus Nielsen 6 ugift deres børn   
Karen Nielsdatter 4 ugift deres børn   
Knud Nielsen 1 ugift deres børn   
Tyge Nielsen 1 ugift deres børn   
Niels Kristensen 22 ugift tjenestefolk   
Mette Kristensdatter 12 ugift tjenestefolk

Aalborg, , Astrup, Thisted by, 11, FT-1801, A4042 
Niels Knudsen 36 gift mand Bonde og gårdbeboer 
Mette Laursdatter 54 gift hans kone   
Klaus Nielsen 19 ugift deres barn   
Karen Nielsdatter 17 ugift deres barn

Børn

i 18. Claus Nielsen * 1782 i Astrup sogn, † 12. Apr. 1869 i Thisted, Astrup sogn.
Astrup kirkebog: Niels Knudsens barn af Thisted kaldet Claus
Båren af Marius Christensensdatter af Borup kaldet Mette, faddere Niels Thygesen, Christen Thygesen, Jens Thygesen og Anders Thygesens hustru alle Thisted
Begravet 18. april 1869 i Astrup, Enkemand, fattiglem død i Thisted 87 år gl.

Han blev gift i Astrup 1. april 1814 med
Sissel Sørensdatter

ii Karen Nielsdatter * 1784 i Astrup sogn
Dom Exaudi. Niels Knudsens barn af Thisted, kaldet Karen frembåren af Laurs Thygesens hustru ibid, faddere vare Søren Thygesen af XX, Christen Thygesen, Niels Thygesen og Jacob XX hustru alle af Thisted

ii Knud Nielsen * 1787 i Astrup sogn, † 1787 i Astrup sogn
Festo Trinitat. Niels Knudsens 2de børn af Thisted kaldet Knud og Tyge, den første fremført båren af Ivar Skrædders datter Marie Kirstine Wisborg, den anden af Søren Willadsens datter Johanne fra Wisborg, faddere Søren Thygesen i Houtved, Jens Thygesen, Kristen Thygesen, Anders Thygesen, lærer Thygesens sønner Thomas og Christen, Jacob Christensens hustru og Christen Nørgaards hustru alle af Thisted

iii Tyge Nielsen * 1787 i Astrup sogn

iv Ane Nielsdatter * 1791 i Astrup sogn
Dåbsnoter ulæselige

37 Mette Klausdatter * 1747

Sønnen Claus i Astrup kirkebog

38. Søren Sørensen, * 13 december1750  i Thisted, Astrup sogn, † 28. marts 1828 Thisted, Astrup sogn
begravet 2. april 1828 i Astrup død 79 år gammel

Han blev gift med
Birthe Christensdatter

Aalborg, Hindsted, Astrup, Tisted by, 52, FT-1787, A4041
Søren Sørensen 80 gift mand Bonde og gårdbeboer 
Maren Michelsdatter 60 gift hans kone  
Søren Sørensen 36 ugift deres børn af sidste ægteskab  
Dorthe Sørensdatter 30 ugift deres børn af sidste ægteskab  
Dorthe Andersdatter 2 ugift deres datterdatter  
Kristoffer Andersen 18 ugift tjenestekarl

Aalborg, Hindsted, Astrup, Thisted by, 4, FT-1801
Søren Sørensen 51 gift Husbond Bonde og gårdbeboer 
Birthe Christensdatter 39 gift hans kone  
Maren Sørensdatter 8 ugift deres barn  
Sidsel Sørensdatter 6 ugift deres barn  
Søren Sørensen 3 ugift deres barn  
Peder Hansen 36 ugift tjenestefolk  
Birthe Sørensdatter 17 ugift tjenestefolk

Børn:
i Maren Sørensdatter * marts 1793 i Tisted, Astrup sogn
døbt 31. marts 1793. Gårdmand Søren Sørensen og hustru Birthe Christensdatter af Tofte deres datter kaldet Maren, faddere fogeden Andreas Smeds hustru Kirsten Lauridsdatter af Blenstrup, fulgte Andreas Jacobsen, Peder Smed, Laurs Tyggesen, Jacob Christensens hustru Maren Christensdatter alle af Thisted

ii Kristen Sørensen * juli 1794 i Thisted, Astrup sogn, † aug 1984 kun 9 uger gammel
Døbt 6. juli 1794. Søndag efter trinitatis 6. juli gårdmand Søren Sørensen og hustru Birthe Christensdatter i Thisted deres søn kaldet Kristen. Faddere Mette Kristensdatter, degnens Jens, Mads X hustru fra Gierding, Laurs X fra Horsens Xgård,  X Christensen fra Blenstrup, Jens Pedersen i Doldrup og Søren Sørensens pige X af Thisted

19. iii Sidsel Sørensdatter,* 27 december 1795 i Thisted, Astrup sogn, † 5. apr 1869 I Astrup. 
Døbt 27. december. Faddere Anna Christensdatter, Laust Nielsens hustru, datteren i Horsens Hovedgård Sidsel, Laust Nielsen, Jens Christensen, landmand i Dollerup, Niels Frost af Thisted og pige Kirsten Sørensdatter af Astrup
Begravet 13. april 1856

Hun blev gift med Claus Nielsen, gift 1. apr 1814 i Astrup.

iv Søren Sørensen *  Maj 1798 i Thisted, Astrup sogn
Dåb 27. maj 1798. Pige X Sørensdatter på Brøndum præstegård, Mikkel Sørensen af St. Brøndum, Jacob Christensen, Aage Sørensen og pige Else Madsdatter alle af Thisted

v Kirsten Sørensdatter * maj 1801 i Thisted, Astrup sogn 
dåb 17. maj 1801, faddere X Hansdatter i Siem, X X; Tyge Lauersen og Jacob X af Thisted, Niels Ladefoged af Astrup og Mikkel Sørensens hustru Anna Kirstine Hansdatter af St. Brøndum
 

39. Birthe Christensdatter
* 1769 i Astrup sogn † 26. marts 1822 i Thisted, Astrup sogn 
begravet Astrup 31. marts

Data om fødsel fundet via family search, hun kaldes her Birgette Christensdatter
Det samme navn er i family search ved at søge på børnenes fødsel.
I kirkebogen hedder hun Birthe Christensdatter ved børnenes dåb og ved begravelsen
Jeg har tjekket Astrup og omliggende sognes kirkebog i årene 1760 - 1700 for dåb uden resultat
Iflg kirkebog ved begravelsen død 53 år

Willestrup gods nær Astrup, her har de uden tvivl været fæstere

40. Peder Jensen Degn * 1744 i Hobro sogn, † 4. sep. 1827 i Stubberup, Ove sogn. 
Begravelsesnote. Aftægtsmand 84 år                                       

Han blev gift med Karen Jensdatter 26. sept. 1777 i Oue.

Trolovet den 9. august 1777 i Oue, Peder Jensen fra Hobro og enken Karen Jensdatter fra Stubberup. Forlovere: Jørgen Jepsen fra True i Webbestrup sogn og Anders Pedersen fra Raunskilde 

OBS anesammenfald, de er også ane 60 og 61, de to familier mødes her, se de to sønner med navnet Jens, nemlig ane 20 og ane 30

Parret vil ikke blive nævnt igen som ane 60 og 61

Aalborg, Hindsted, Ove, Stubberup Bye, 9, FT-1787.
Peder Jensen 43 Gift hosbonde bonde og gaardbeboere
Karen Jensdatter 42 Gift madmoder
Anne Pedersdatter 7 Ugift barn i sidste ægteskab
Kirsten Pedersdatter 2 Ugift barn i sidste ægteskab
Jens Pedersen 4 Ugift barn i sidste ægteskab
Jens Pedersen 6 Ugift barn i sidste ægteskab
Hans Pedersen 1 Ugift barn i sidste ægteskab
Else Enevoldsdatter 32 Ugift tienstpige

Børn: i Karens 1. ægteskab født på fæstegården i Stubberup, Oue sogn.

i.  Laurids Enevoldsen * 1770 i Stubberup, Oue sogn †  29. nov. 1863 i Stauerslund 93 år gammel.
Den 1 juli blev han døbt i Oue kirke, frembåret af Laurits Nicolaisens hustru i Krogen, med fulgte Jens Andersens hustru Anne Enevoldsdatter i Stubberup. Faddere var:Hans Sørensen i Stauerslund, Peder Møller og Niels Andersen fra Stubberup.

Laurids Enevoldsen døde  den 29. nov. 1863 i Stauerslund 93 år gammel, han var på aftægt hos sønnen Enevold Lauersen og blev begravet den 6 dec. på Valsgård kirkegård.

Viet (1) den 31 aug. 1794 i Valsgård kirke,Lauers Enevoldsen og Anne Madsdatter, begge af Stauerslund. død 1799

Viet (2) den 29 sep. 1799 i Valsgård kirke, enkemand Laurids Enevoldsen og Kirsten Jensdatter af Stauerslund. død 1807 i Stauersund.30 år gammel.

ii  Maren Enevoldsdatter * 1773 i Stubberup, Oue sogn. 
Døbt 16. maj. Faddere Jens Knudsens hustru i Stubberup, fulgte Christen Andersen og Jens Nielsen gårdmænd ibid, Just Justesen i Tofterup og Peder Møllers hustru i Stubberup 

Børn i 2 ægteskab født på fæstegården i Stubberup, Oue sogn    

iii   Karen Pedersdatter * 1778  i Stubberup Oue sogn
Døbt 3. marts. Bodil Enevoldsdatter af Stubberup Mølle i Rostrup sogn, Claus Andersens hustru Karen, Anders Nielsen og Jens Andersen alle af Stubberup 

iv Anne Pedersdatter * 1779 i Stubberup Oue sogn.
Døbt 29. august. Faddere Anders Christensens hustru Bodil Enevoldsdatter af Stubberup Mølle i Rostrup sogn, Jens Nielsens hustru og Anders Nielsen af Stubberup,  Just Justesen og Søren Jensen begge gårdmænd i Tostrup i Rostrup sogn

20. v Jens Pedersen Degn, * 1780 i Stubberup Oue sogn † 6. mar. 1856 i Stubberup Oue sogn
Dåbsnote: Gårdmand Peder Jensen i Stubberup en søn kaldet Jens. Faddere Dorthe Pedersdatter i Stubberup Mølle, Jens Andersen, Christen Andersen Anders Nielsen alle af Stubberup, Michel Thomasens hustru Mette af Krogen
Begravet den 16. marts 1856 i Oue.

Han blev gift med Gjertrud Christensdatter

30. v Jens Pedersen * 1782 i Stubberup Oue sogn † 6. august 1872 i Langbakhus på Løvdalsmark 91 år gammel
Døbt 17. oktober 1782. Faddere: Anne Madsdatter Stauerslund, Just Justesen, Søren Jensen af Tostrup, Anders Nielsen, Peder Christensen Møllers hustru Bodild Stubberup
Begravet 11. august 1872, Ove kirke

Han fik et barn ane 15 Karen Marie Jensdatter med Dorthe Sofie Christensdatter, Karen Marie fører slægten videre og derved mødes de to familier efter få slægtsled

Gift 17. april 1824 i Ove kirke med Ane Katrine Jensdatter f. ca. 1792 død 30. januar 1874 Langbakhus på Løvdalsmark, Oue sogn
Forlovere Jens Pedersen Degn og Hans Jensen Houtved

vii Kirsten Pedersdatter * 1785 i Stubberup, Oue sogn. 
Døbt 16. januar. Båret af Else Enevoldsdatter, forfulgte Laurids Andersen i Oue, faddere vare Jens Andersen, Andreas Nielsen og Andreas Christensen og Jacob Møllers hustru alle af Stubberup

41. Karen Jensdatter, * 1746 i Stauerslund, Valsgård sogn , † 11. jan 1828 i Stubberup, Oue sogn.      
Døbt dom oculi i Valsgård kirke, frembåret af Åge Hansens hustru i Bramslev. Faddere var: Niels Chrestensen fra Hobro, Niels Olufsen i Krogen, Niels Andersen i Røkkendal, Chresten Chrestensens hustru i Valsgård og Just Chrestensens datter i Røkkendal.

Viet 1. Gang 15. juli 1769 i Valsgård kirke, Enevold Lauersen af Stubberup, og Karen Jensdatter af Stauerslund.

Enevold Lauersen blev født 1706 i Stubberup mølle i Rostrup sogn. Han var søn af mølleren Laurits Mathiassen og Maren Enevoldsdatter.

Den 14. aug. 1706 blev han døbt i Rostrup kirke, frembåret af Ulrik Møllers hustru i Ouegårds mølle.Faddere var: Jesper Møller i Hjerritsdal mølle, Chresten Møller i Vive mølle, og Søren Pedersens datter af Monstrup.

Enevold Lauersen var gift 2 gange, han var fæstebonde i Stubberup, Oue sogn under Nørlund gods. 

På gården i Stubberup døde han mellem jul og nytår 1776, og blev begravet den 1 januar 1777 på Oue kirkegård 70 år gammel.

Karen Jensdatter blev viet 2. Gang den 9. aug. 1777 i Oue kirke med Peder Jensen fra Hobro.

Karen Jensdatter døde den 11. januar 1828 hos sønnen Jens Degn i Stubberup, hvor hun var på aftægt 82 år gammel, den 20. januar blev hun begravet på Oue kirkegård.

Hindsted Herred, her er de fleste af mine aner fra


42. Christen Sørensen.  * 1768 Graverhusene, Solbjerg sogn, † 30. april 1843 i Solbjerg sogn 81½ år gammel

Han blev gift med Karen Knudsdatter
 
Aalborg, Hellum, Solbjerg, Graverhusene, 50.familie, FT-1801
Christen Sørensen 33 Gift Mand Beboer af et avlssted 
Karen Knudsdatter 40 fra Kielstrup Gift Kone  
Gjertrud Christensdatter 6 Deres Børn  
Anne Christensdatter 3 Deres Børn  
Else Nielsdatter 70 Ugift Opholdende Nyder almisse 
Peder Sørensen 31 Ugift Tjenestekarl

Aalborg, Hellum, Solbjerg, Graverhusene, et Huus, 56, FT-1834, C4039
Christen Sørensen 66 Gift Boelsmand og Pottemager 
Karen Knudsdatter 73 Gift hans Kone 
Søren Christensen 36 Gift Indsidder og tjener Faderen 
Dorte Nielsdatter 36 Gift hans Kone 
Niels Sørensen 6 Ugift deres Børn 
Christen Sørensen 4 Ugift deres Børn 
Karen Jensdatter 17 Ugift Tjenestepige

Aalborg, Hellum, Solbjerg, Graverhusene, et Huus, 51, FT-1840 
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Sørensen 72 Gift Boelsmand 
Karen Knudsdatter 79 Gift hans Kone 
Søren Christensen 42 Gift Indsidder hos Faderen   
Dorte Nielsdatter 42 Gift hans Kone   
Niels Sørensen 12 Ugift deres Børn   
Christen Sørensen 10 Ugift deres Børn   
Hans Sørensen 7 Ugift deres Børn   
Karen Jensdatter 23 Ugift Tjenestepige 

Børn:

21. i Gjertrud Christensdatter, * 1795 i Graverhusene, Solbjerg sogn, † 30. aug. 1842.  

Hun blev gift med Jens Pedersen Degn

ii Anne Christensdatter * 1797 i Graverhusene, Solbjerg sogn

iii Søren Christensen * 1798 i Graverhusene, Solbjerg sogn
Han blev gift med Dorthe Nielsdatter * 1798

Kirkebogen er meget rodet og ulæseligt, så data er fra folketællingerne

43. Karen Knudsdatter * 1751 i Kielstrup, Oue sogn † 5. maj 1851 i Graverhusene, Solbjerg sogn, død 79 år gammel

Solbjerg kirkes smukke kalkmaleri

Mine 3x tipoldeforældre på farmors side

44. Peter Hansen Sjælland, * 1769 i Rold sogn, † 31. dec. 1836 i Rold sogn 

Han blev gift med Anne Marie Poulsdatter, gift 1. november 1800 i Rold. Forlovere var Poul Bertelsen og Hans Pedersen
Vielsen anmeldt den 5. oktober 1800.

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold Bye, Et Huus, 17, FT-1834 
Peder Hansen 69 Gift Hjulmand 
Ane Marie Poulsdatter 57 Gift hans kone 
Peder Pedersen 10 Ugift deres Søn 
Frederik Pedersen 25 Gift Inderste og Træeskoemand 
Maren Nielsdatter 23 Gift hans kone

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold By, et huus, 13, FT-1840 
Ane Marie Poulsdatter 63 Enke lever af sin jord 
Christian Nielsen 29 Gift dyrker sin bedstemoders jord 
Ane Marie Pedersdatter 29 Gift hans kone 
Niels Peter Christiansen 5 Ugift deres børn 
Maren Christiansdatter 3 Ugift deres børn 
Christian Christiansen 1 Ugift deres børn 
Maren Nielsdatter 14 Ugift  ogerendes 
Peder Pedersen 17 Ugift dagleier

Fra giftermålet 1800 boede Peder Hansen Sjælland, hvis tilnavn stavedes både Sælland, Sjelland og Sielland, i fødebyen Rold by. Han var husmand, hjulmand og træskomand.

Hans husmandssted var på 2 skpr. hartkorn og hørte ind under Willestrup til 1813, og derpå under Mylenberg gods. Ejendommen blev overtaget af sønnen Peder Pedersen Sjælland 1855.
 
Ved giftermålet 1800 benævnes både han og hustruen af Rold by og sogn, hvor han ved børnefødsler 1806 og 11 benævnes husmand, 1813 og 15 som hjulmand og 1817 og 20 atter som husmand.
Da han 1830 var forlover for sønnen Hans, benævnes han som træskomand, men ved folketællingen 1834 som hjulmand.
Indtægterne ved det beskedne landbrug supplerede han altså med fortjenester som håndværker, både som hjul- og som træskomand.
Flere af sønnerne arbejdede også som træskomænd i Rold.
 
Som Peter Hansen Sælland nævnes han som fæster af et af de jordløse huse i Rold, som 1813 blev frasolgt det tidligere baroni Willestrup til kammerjunker Mylius til Bjørnsholm.

Mylius var 1812 - 13 medejer af Willestrup og dannede af sin i 1813 udskilte del Mylenberg gods i Rold sogn.
I Mylenberg jordebøger 1833 og 43 fremgår det, at "Peder Hansen Selland" havde fået fæstebrev på ejendommen 28. juli 1802, og at den før 1833 var blevet tillagt 2 skpr. hartkorn.
Ved folketællingen 1834, hvor Peder Hansen - uden tilnavn - nævnes som hjulmand i Rold, boede sønnen Frederich hjemme som gift inderste og træskomand. Peder Hansens Sjællands død på årets sidste dag i 1836 affødte flg. indførsel i skifteprotokollen:

"År 1837, den 7 Januar modtog Skifteretten ved Indsidder Christian Nielsen af Rold anmeldelse om, at Peder Hansen Sjelland, Fæster af Hus samme steds, ved Døden er afgået efterladende sig Enken og 5 Sønner, hvoraf de 3 ere myndige, samt 2de Døtre, som ere gifte.
Actum ut supra. Thorlund"
 
Ved folketællingerne 1840 og 45 nævnes enken Ane Marie Poulsdatter som fæster af huset i Rold, hvis jordtilliggende blev dyrket af datteren Ane Maries mand Christian Nielsen. Ejendommen fik ved matrikuleringen 1844 sit nuværende matr. nr. 50 af Rold by og sit hartkorn ændret fra 2 skpr. til 5 skpr. 3 fjdkr. 2 1/4 alb.

De følgende år blev der frasolgt 1 skp. hartkorn, hvorefter sønnen "Peder Pedersen Sjelland" efter fæsteløfte af 10. maj 1850 fik fæstebrev på hovedparcellen, matr. nr. 50 med 4 skpr. 2§ alb. hartkorn af det hus i Rold by under Mylenberg gods, som hans afdøde forældre havde haft i fæste.

Fæstebrevet blev udstedt 17 marts 1855 af "Sigismund Wolf Veit de Mylius, Kongelig majestæts Kammerjunker, herre til Mylenberg og Tarupgårds Godser samt Thygeslund".
Ejendommen fulgte Mylenberg, da dette gods 1867 blev købt af grev Schimmelmann på Lindenborg, hvis søn lensgreve Carl Gustav Ernst von Schimmelmann først i 1902 solgte den til fæsteren Jens Peder Jensen.
 
Kilde: Pedersen, Mundstrup. En landmandsslægt fra Mundstrup, Råstrup sogn
Nordisk slægtsforskning APS 1994.

Peder Hansen Sjælland måtte som de fleste fattigfolk sende deres børn ud at tjene for at få føden og klæderne, og de har sikkert været med blødende hjerte, moderen har taget afsked med de små.
Sønnen Peder Pedersen Sjælland har senere skildret, hvordan han som 6 årig blev sendt til nogle slægtninge i Gundrup.
Hans moder fulgte ham til fods den lange vej fra Rold, til de kom til Fjellerad bakke, hvorfra de kunne se til drengens bestemmelsessted, og hun viste ham retningen, han skulle gå.
”Nu kan jeg ikke følge dig længere min dreng ”. ( Hun skulle jo gå vejen til bage til hjemmet). ”Lad mig nu se, du bliver en vakker dreng og spiser dygtig med brød til dit tilbrød”. Med denne formaning skiltes de to.  
          
Peder så aldrig sin moder igen, hun døde nogle få måneder senere, han var heller ikke til hendes begravelse, han blev konfirmeret i Gunderup kirke 1828.

Kilde:  Agner Bartholomæussen ”Fra tiggerstav til Folkepensionist” 
Årsskrift 1995 lokalhistorisk forening for Arden kommune

Børn:

i Hans Pedersen, * 1801 i Rold sogn.
Hjemmedøbt 16. november, fremstillet i kirken 24. december. Faddere vare Poul Bertelsens kone Maren Jensdatter, Hans Sælland, Jacob Pedersen, Hans Pedersen

Som træskokarl gift 1830 med Anne Nielsdatter i Rold, hvor han derefter nævnes som træskomand i folketællingerne 1840 og 45.

Aalborg, Rold, Rold By, et huus, 15, FT-1840, C3653
Hans Pedersen 40 Gift træskomand
Ane Nielsdatter 39 Gift hans kone
Maren Hansdatter 7 Ugift deres børn
Peder Hansen 5 Ugift deres børn
Ane Maria Hansdatter 3 Ugift deres børn

22. ii Poul Pedersen, * januar 1804 i Rold by og sogn, døbt 4. marts 1804 i Rold, † 23. marts 1862 i Monstrup, Rostrup sogn.
Peder Hansen Sællands søn Povel hjemmedøbt 29. januar og fremstillet i kirken 4. marts 1804 i Rold. Frembåren af Madam Hjort Rold, faddere vare degnens kone Madam Lund, gårdmand Ole Pedersen, sognefoged Niels Jensen og Peder Tyggesen

Som ungkarl Poul Pedersen 25 år blev han gift med Ane Andersdatter, gift 25. april 1829 i Rold sogn.

iii Maren Pedersdatter, * 1806 i Rold sogn. 
Hjemmedøbt 3. oktober, fremstillet i kirken den  2. november. Faddere Lars Pedersens datter Ane, Lars Olsens datter Mette Katrine, Lars Bertelsen, Hans Hansen alle af Rold og Lars Pedersen Krogh af Skjeldet
Konfirmeret 1820.
Ifølge skiftet gift før 1836, men giftemålet ikke fundet i kirkebogen

iv Frederich Pedersen, * 28 april 1809 i Rold sogn
Hjemmedøbt 25. marts, publiceret 28. april.  Ingen faddere nævnt.

Gift 1834 i Rold med Maren Nielsdatter
Han nævnes ved folketællingen samme år som træskomand hjemme hos moderen i Rold.
 
Aalborg, Hindsted, Rold, Rold Bye, Et Huus, 17, FT-1834 
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Hansen 69 Gift Hjulmand 
Ane Marie Poulsdatter 57 Gift hans kone 
Peder Pedersen 10 Ugift deres Søn   
Frederik Pedersen 25 Gift Inderste og Træeskoemand 
Maren Nielsdatter 23 Gift hans kone

v Ane Marie Pedersdatter  * 1811 i Rold sogn
Hjemmedøbt 1. feb 1811, fremstillet i kirken 24. marts. Faddere var Morten Korup, Ole Pedersen, Jens Damgård, Hans Larsen, Erik Mortensen alle af Rold  
Hun blev gift senest 1836 med Christian Nielsen, der ved folketællingen 1840 og 45 drev ejendommen for svigermoderen.

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold By, et huus, 13, FT-1840 
Ane Marie Poulsdatter 63 Enke lever af sin jord 
Christian Nielsen 29 Gift dyrker sin bedstemoders jord   
Ane Marie Pedersdatter 29 Gift hans kone   
Niels Peter Christiansen 5 Ugift deres børn   
Maren Christiansdatter 3 Ugift deres børn   
Christian Christiansen 1 Ugift deres børn   
Maren Nielsdatter 14 Ugift logerendes   
Peder Pedersen 17 Ugift dagleier

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold Bye, et Huus, 17, FT-1845 
Ane Marie Poulsdatter 69 Enke Lever af sin Jordlod Her i Sognet  
Christian Nielsen 34 Enkemand Hendes Svigersøn (bestyrer) Gudum sogn Aalborg amt  
Peder Christiansen 10 Hans Børn Gudum sogn Aalborg amt  
Marie Christensdatter 8 Hans Børn Her i Sognet  
Christian Christensen 6 Hans Børn Her i Sognet

vi Bertel Pedersen, * 1813 i Rold sogn, † 1814 i Rold sogn (½ år gammel). Hjemmedøbt 22. september, fremstillet i kirken 24. november. Dåbsnoter gnidrede og utydelige

vii Anders Pedersen, * 1815 i Rold sogn, † 1816 i Rold sogn (½ år gammel).
Hjemmedøbt 6.. april. Fremstillet i kirken 12. juni. Ole Pedersens datter Maranne Birthe, Mikkel Hansen, X Poulsdatter alle af Rold

viii Anders Pedersen, * 1817 i Rold sogn. 
Hjemmedøbt 3. april, fremstillet i kirken 6. juli. Lars Nørgårds datter Birthe, Jørgen Jørgensen, Hans Hansen, X X alle af Rold
Konfirmeret 1831.

ix Ane Kirstine Pedersdatter, * 1820 i Rold sogn, † 1820 i Rold sogn (4 uger gammel).
Hjemmedøbt 27. maj, død før dåbens konfirmation

x Peder Pedersen, * 1824 i Rold sogn. 
Hjemmedøbt 14. marts, fremstillet i kirken 7. juni. Hans Poulsens hustru og pige Ane Hansdatter begge af Rold, Hans Poulsen, Christen Nørregård og Knud Christensen alle af Rold,  

Han blev gift med Kirsten Andersdatter

Peder Pedersen overtog fødehjemmet i Rold 1855.

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold By, et huus, 13, FT-1855 
Peder Pedersen 31 Gift huusmand, lever af sin jordlod Her i sognet  
Kirsten Andersdatter 32 Gift hans kone Oue Sogn  
Ane Marie Pedersen 3 Ugift deres datter Her i sognet 
Kirsten Nielsdatter 13 Ugift tjenestepige Her i sognet 

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold By, et huus, 22, FT-1860 
Peder Pedersen 36 Gift huusmand lever af sin jordlod Her i sognet  
Kirsten Andersdatter 37 Gift hans kone Oue Aalborg Amt  
Ane Kirstine Pedersdatter 8 Ugift deres børn Her i sognet  
Peder Pedersen 2 Ugift deres børn Her i sognet  
Kirsten Marie Eriksdatter 16 Ugift tjenestepige Rostrup Aalborg Amt     

45. Anne Marie Poulsdatter, * 1779 i Rold sogn † 3. marts 1851 i Rold sogn.
Den 18. juli 1779 blev hun døbt i Rold kirke, frembåret af madam Sadolin, faddere var, Niels Gades hustru, Lars Bertelsen og broder Niels Bertelsen, Jens Nielsen

Kilde: Pedersen, Monstrup. En landmandsslægt fra Mundstrup, Råstrup sogn. Nordisk slægtsforskning 1994.

Rebild bakker nær Rold

46. Anders Christensen (Blegedøe), * 1759 i Rostrup sogn, † 1. december 1816 i Rold sogn. 
Døbt 1. november (Festo Omn. Sanct). Båret af Karl Jensens datter Tytter af Stenstrup, faddere vare Anders Jensen af Wiveterp, Poul Pedersen af Blegedøe, Niels Pedersens og Jens Nielsens hustruer begge af Rostrup

Han blev gift med Else Laursdatter, gift 8. juli 1796 i Astrup.

Anders Christensen, kaldet Blegedøe (også stavet Blegedøy) tjente ved giftermålet 1796 i Brøndbjerg i fødesognet Rostrup og i 1802 på godset Willestrup i Astrup sogn. Fra 1802 til sin død i 1816 var han fæster af en gård i Rold by og sogn på knap 3 tdr. hartkorn.

Enkens anden mand Christen Laursen Nørregård overtog vist gården i Rold og flyttede i 1830 sammen med steddatteren og hendes mand Poul Pedersen Sjælland til Monstrup i Rostrup sogn.

Tilnavnet Blegedøe eller øy nævnes dels ved det ældste barns fødsel 1796 i Brøndbjerg i Rostrup sogn, og dels i nedennævnte jordebøger 1811 og 13. Ved sin konfirmation 1779 i Rostrup blev han benævnt Jens Blegedoys broder, og ved folketællingen 1801 opholdt Anders datter Kirsten sig hos nævnte farbroder i Rostrup by og sogn.
 
Både ved giftermålet 1796 og ved det ældste barns fødsel samme år tjente Anders Christensen Blegedøe i Brøndbjerg i fødesognet Rostrup. ved det næste barns fødsel i efteråret 1802 i Astrup sogn blev der oplyst, at forældrene havde været tjenestefolk ved Willestrup i Astrup sogn, men nu var gårdfolk i Rold by og sogn.

Rold bestod dengang af 15 - 20 lige store gårde med hver 2 tdr. 6 skpr. 2 fjdkr. ager og engs hartkorn samt 4 skpr. skovskyld.

Som Anders Blegedøe nævnes han som fæster af en af disse gårde i både det skøde, som baron Iver Rosenkrantz udstedte i 1811 til sønnen baron Christian Rosenkrantz på det tidligere baroni Willestrup samt Rold gods og i listen fra 1813 over det gods, som fra Willestrup blev solgt til kammerjunker Mylius til Bjørnsholm, sidstnævnte oprettede heraf Mylenberg gods i Rold.

Gården i Rold blev vel overtaget af Anders Christensen Blegedøes enkes anden mand Christen Laursen Nørregård, dette par flyttede 1830 til Monstrup i Rostrup sogn som aftægtsfolk hos Else Laursdatters datter Ane Andersdatter og svigersønnen Poul Pedersen Sjælland

Kilde: Pedersen, Monstrup. En landmandsslægt fra Mundstrup, Råstrup sogn. Nordisk slægtsforskning 1994.

Børn:

i Kirsten Andersdatter, * 1796 i Brøndbjerg, Rostrup sogn.
Døbt 13. november. Faddere Jens Bøgholdts hustru Ditte Katrine Laursdatter af Lille Arden, faddere Louise xdatter af x i Astrup sogn, Christen Blegedøe af Brøndbjerg og Jens B datter af Rostrup
Hun opholdt sig ved folketællingen 1801 hos farbroderen Jens Christensen Blegedy i Rostrup by og sogn,

Hun blev gift 1825 i Rold med træskomand Peder Hansen (Pottemager) i Rold.
 
Aalborg, Hindsted, Rold, Rold Bye, Et huus, 10, FT-1834  
Peder Hansen 41 Gift Træskoemand   
Kirsten Andersdatter 38 Gift hans kone   
Anders Pedersen 7 Ugift deres børn   
Else Marie Pedersdatter 4 Ugift deres børn

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold By, et huus, 14, FT-1840 
Peder Hansen 46 Gift træskomand 
Kirsten Andersdatter 44 Gift hans kone  
Anders Pedersen 13 Ugift deres børn  
Else Pedersdatter 10 Ugift deres børn  
Ane Kirstine Pedersdatter 4 Ugift deres børn

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold Bye, et huus, 15, FT-1850 
Peder Hansen 56 Gift huusfæster, lever af sin jordlod Storarden
Kirsten Andersdatter 54 Gift hans kone Rostrup Sogn Aalborg Amt
Anders Pedersen 23 Ugift deres børn, træskoarbeider Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt]
Else Marie Pedersdatter 21 Ugift deres børn Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt]
Ane Kirstine Pedersdatter 15 Ugift deres børn Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold By, et huus, 23, FT-1860 
Peder Hansen 66 Gift træskoarbeider, huusmand og huusfader  Her i sognet
Kirsten Andersdatter 64 Gift hans kone Rostrup
Ane Kjerstine Pedersdatter 25 Ugift deres datter Her i sognet
Kirstine Andersen 10 Ugift pleiebørn Her i sognet
Kirsten Marie Andersen 7 Ugift pleiebørn Her i sognet

ii Karen Andersdatter, * 1802 i Willestrup Astrup sogn.
Døbt 10. oktober. Faddere pige Kirsten Jensdatter af Rostrup, Jens Lauersens kone X ved Toftelund, Jens Bøgholdt gårdmand i Lille Arden, Jens Mortensen ladefoged på Willestrup og pige Else Laursdatter af Nørreskoven

Med Niels Petersen, skovridder og skytte på Wisborggård, fik hun 1826 den uægtefødte datter Maren Nielsdatter i Rold.
Maren opholdt sig ved folketællingen 1834 hos mosteren Ane i Monstrup, Rostrup sogn.

iii Lars Andersen, * 1807 i Rold by og sogn.
Døbt 30 marts. Frembåren af Jens S hustru, Jens Bøgholdts hustru af Lille Arden, Niels Nielsen af X, Jens Nielsen og Else Pedersen af Rold
konfirmeret 1821

23. iv Ane Andersdatter, * 1810 i Rold by og sogn † 20. april 1886 i Døstrup hede, Døstrup sogn, begravet i Rostrup. 
Den 6. maj blev hun døbt i Rold kirke, frembåret af Else Larsdatter, med fulgte Jens Bøgholts datter Else Jensdatter af Lillearden.

Ane Andersdatter døde 1886 på Døstrup hede hos sin datter Marie Poulsen.

Hun blev gift med Poul Pedersen, gift 25 april 1829 i Rold

v Christen Andersen, * 1814 i Rold sogn, † 1840 i Monstrup, Rostrup sogn. 
Døbt 21. juli. Faddere - udtværede og ulæselige noter. 
Døde som tjenestekarl hos søsteren Ane og hendes mand Poul Pedersen Sjælland i Monstrup.

47. Else Laursdatter, * 1774 i Skoven (Nørkærhus i Astrup skov), Astrup sogn † 22. jan. 1834 i Monstrup, Råstrup sogn. 
Dåbsdag 26. juni Dom. 4ta p. Trin. Frembåret af Anders Kuskes hustru fra Astrup skov. Faddere var: Nicolai Cornelius, Niels Chrestensen, Ladefoged Peder Jensen, og Jens Ladefogeds hustru, alle af Astrup skov.

Hun blev gift med (1) Anders Christensen (Blegedøe), gift 8. juli 1796 i Astrup.

Som enke blev hun gift med (2) Christen Laursen Nør regård, * 1771 i Rold by, † 22. juli 1835 i Monstrup, Råstrup sogn. 

Han var søn af  Lauritz Bertelsen i Nørgård i Rold og hustru Maren Christensdatter, og han var dermed brodersøn til Poul Bertelsen (ane 90)

Der var ingen børn i dette ægteskab. I 1830 flyttede de ned til datteren Anne Andersdatter i Monstrup.

Willestrup gods, som det ser ud i dag

48 Iver Fridriksen * 1743

Aalborg, Ajstrup, Tylstrup Bye, ingen, 24, FT-1787, B1534 
Peder Fridriksen 50 Gift Mand huusmand og Skræder   
Magrethe Hansdatter 40 Gift hans kone    
Anne Pedersdatter 9 Ugift deres datter    
Magrethe Thomsdatter 1 Ugift et plejebarn af byen    
Ivar Fridriksen 44 Ugift mandens broder Skræder

24. Peder Iversen * 1775 Tylstrup, Astrup sogn † 1. okt 1845 i Vive
Den 18. juni 1775 et uægte barn navn: Peder, forældre Iver Friederiksen og Helle Pedersdatter begge af Tylstrup. Faddere Jens Thomsens hustru Maren Pedersdatter, Christen Juul og Peder Andersen alle af Tylstrup og XX fra Byrholdt

Han blev gift i Solbjerg 16. jan 1803 med (1) Anne Rasmusdatter

49 Helle Pedersdatter
* sep 1756 i Vadum sogn  † nov 1799 i Ajstrup sogn
Døbt 29. sep 1756 i Vadum. Peder Svendsøns og Kiersten Pedersdatters barn døbt Helle. Faddere vare Lars Christensen og Ane Larsdatter, Christen Mortensen, Jens Larsen og Niels Nielsen

Hun blev aldrig gift med Iver Fridriksen
Hun blev gift (1) med Jens Nielsen
Hun blev gift (2) med Niels Christensen

Aalborg, Ajstrup, Tylstrup Bye, ingen, 27, FT-1787, B1534 
Christen Jensen 38  Gift Mand Huusmand og daglejer 
Johanne Pedersdatter 36  Gift hans kone   
Jens Christensen 4  Ugift deres barn   
Kjersten Christensdatter 1  Ugift deres barn   
Helle Pedersdatter 30  Enke(mand) konens søster indsidder og Betler  
Dorthe Jensdatter 7  Ugift hendes barn   
Niels Jensen 4  Ugift hendes barn

Hun fik flg børn i sit 1. ægteskab
i Dorthe Kirstine Jensdatter * 1780 i Tylstrup, Ajstrup sogn
(Ingen faddere nævnt)

ii Niels Jensen * jan 1783 i Tylstrup, Ajstrup sogn
Døbt 23. februar 1783, Ajstrup Kirke
Faddere Jens Jensens hustru Christine Jacobsdatter, K ?? Andersen, Niels Andersen, X Jacobsen alle af Tylstrup

Hun fik flg. børn i sit 2 ægteskab
iii Jens Nielsen * 13. juli 1792 i Tylstrup, Ajstrup sogn
Døbt 15. juli 1792 i Ajstrup Kirke
Faddere Hans Andersens hustru, Magrethe Klausdatter, Peder ?, Søren Laursen, Lorents Klausen alle af Tylstrup

Ajstrup sogn, Kær Herred

50. Rasmus Christensen Bech * 1733,  † 1807 i Solbjerg sogn
Han blev begravet på Solbjerg kirkegård d. 8. juli.
Hans fædrene ophav har jeg ikke fundet.

Han blev gift 1. med Anne Andersdatter, men hvor og hvornår, det ved jeg ikke.

Han var gift 2. med Ellen Nielsdatter i Lyngby kirke, Hellum herred d. 4. november 1770. Trolovelsen var d. 16. september

Rasmus blev gift 3. med Karen Thomasdatter d. 5. august 1782.
 
Aalborg, Hellum, Solbjerg, Korrup Bye, 7, FT-1787, C1954
Rasmus Christensen 54 Gift hosbonde gaardfæstere og hoverie bonde
Karen Thomasdatter 30 Gift madmoder  
Niels Rasmusen 16 Ugift søn af 2det ægteskab
Thomas Rasmusen 5 Ugift søn af 3die ægteskab
Anne Rasmusdatter 12 Ugift datter af 2det ægteskab
Christen Andersen 28 Ugift tieneste karl
Karen Nielsdatter 17 Ugift tieneste pige
Karen Andersdatter 70 Enke konens moder inderste
 
Aalborg, Hellum, Solbjerg, Korup, 25.familie, FT-1801, B2542
Rasmus Bech 64 Gift Mand Gaardmand 
Karen Thomasdatter 43 Gift Kone  
Thomas Rasmusen 19 Ugift Deres Børn  
Hans Rasmusen 13 Deres Børn  
Karen Rasmusdatter 10 Deres Børn  
Ellen Rasmusdatter 7 Deres Børn  
Anders Rasmusen 3 Deres Børn  
Anne Rasmusdatter 25 Ugift Hans Datter  
Johanne Thomasdatter 52 Ugift Tjenestepige

Børn i 2 ægteskab:
i Niels Rasmussen * 1771 i Solbjerg sogn † 24. aug 1848 i Solbjerg sogn,
Døbt 15. p. Trinitatis. Maren Nielsdatter af Terndrup bar barnet, faddere Hans Jensen, Søren Jensen, Jens Ladefoged, Maren Laursdatter af Korup
Begravet 3. sept 1848 i Solbjerg

Han var gift med Johanne Andersdatter

Aalborg, Solbjerg, Soelberg, , 27.familie, FT-1801, B2542 
Niels Rasmusen 29 Gift Mand Huusmand og dagleier 
Johanne Andersdatter 30 Gift Kone   
Maren Nielsdatter 3 Deres Børn   
Anders Nielsen 1 Deres Børn

Aalborg, Solbjerg, Soelbjerg, en Gaard, 8, FT-1834, C4039 
Jørgen Nielsen 28 Gift Gaardmand   
Maren Nielsdatter 22 Gift hans Kone  
Anders Nielsen 35 Ugift Tjenestekarl 
Niels Rasmussen 65 Gift Aftægtsmand   
Johanne Andersdatter 70 Gift hans Kone 
Niels Pedersen 5 Ugift deres Pleiesøn

ii 25 Anne Rasmusdatter * 1774 i Solbjerg sogn,  † Nov 1809 Astrup sogn
Hun bliver døbt 11 p Trinitatis. Faddere Dorthe Clausdatter ibid, Søren Skytte, Jens Poulsen, Anders X, Maren Jensdatter af Korup
Hun dør 37 år gammel i barselsseng, Trinnerup, Astrup
Hun er på dette tidspunkt  inderste hos gårdmand Christen Christensen i Trinnerup, Astrup

Hun var gift med Peder Iversen

iii Anders Rasmussen * 1777 i Solbjerg sogn

Børn i 3 ægteskab

iv Thomas Rasmussen * 1782 i Solbjerg sogn,  † 2. marts 1865 i Solbjerg sogn

Han blev gift med Ane Madsdatter 

Aalborg, Solbjerg, Soelberg Sogn Korup Skovsted, et Huus, 115, FT-1850, D2535 
Thomas Rasmussen 68 Gift Lever af sin Jordlod Soelb. S. [Solbjerg Sogn], Aalborg Amt 
Ane Madsdatter 52 Gift hans Kone Do [Soelb. S. [Solbjerg Sogn], Aalborg Amt] 
Hans Thomasen 25 Ugift Deres Sønner Do [Soelb. S. [Solbjerg Sogn], Aalborg Amt] 
Christian Thomasen 23 Ugift Deres Sønner Do [Soelb. S. [Solbjerg Sogn], Aalborg Amt]

Aalborg, Solbjerg, Skovhusene, 1 huus, 129, FT-1860, D5511 
Thomas Rasmussen 79 gift huusfader, lever af sin jordlod Her i Sognet [Solbjerg] 
Ane Madsen 62 Gift hans kone Her i Sognet [Solbjerg] 
Hans Thomasen 35 Ugift deres søn Her i Sognet [Solbjerg

v Hans Rasmussen * 1888 i Solbjerg sogn † 1. feb 1824 i Solbjerg sogn

Han blev gift 9. dec 1815 i Solbjerg med Anne Jespersen

vi Karen Rasmusdatter * 1891 i Solbjerg sogn, † 12. nov 1866 i Visborg sogn

Hun blev gift 15. nov 1817 i Solbjerg med Peder Nielsen Bødker

vii Ellen Rasmusdatter * 24 august 1794 i Solbjerg sogn

Hun blev gift 18 april 1829 i Solbjerg sogn med Anders Jensen Bach

viii Anders Rasmussen * 1798 i Solbjerg sogn

51. Ellen Nielsdatter * 1743 i Lyngby sogn † 1781 i Korup, Solbjerg sogn
hun blev døbt i Lyngby kirke d. 11. august 1743, og hun blev begravet d. 17. Juni i Solbjerg.
Der findes et skifte i Viffertsholm godsarkiv G 152-2 dateret d. 20. september.

Kilde Kurt Dahl

Nørre Kongerslev kirke Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Den retkantede norddør er stadig i brug, syddøren spores indvendigt. I skibets nordmur og i østgavlen ses tilmurede rundbuevinduer. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid af genanvendte kvadre og munkesten. I området findes bronzealderhøje, som antyder tidlige bosamfund på stedet. Byens geografiske placering tyder på, at den er opstået i vikingetiden eller i den sene jernalder. Navnet Kongerslev kommer af ordet kongelev, jord som har tilhørt kongemagten, et begreb som kendes tilbage fra 1100-tallet, den nærliggende Lille Vildmose tilhørte kongen. Muligvis er kirken opført som en kongskirke. I 1683 sælger kongen tienderetten til Lindeborg, som beholder denne til 1914, da kirken overgik til selveje.

52. Hans Sørensen* o. 1751, † 11. sept. 1826 i Skelund sogn
Begravet 17. sept. Gårdmand i Skelund 75 år

Han bliver gift med Else Laursdatter
 
Aalborg, Hindsted, Skelund, Skeelund sogn og bye, 14, FT-1801, B8779
Hans Sørensen 50 Gift Huusbond bonde og gårdbeboer
Else Laurs Datter 38 Gift Hans kone
Søren Hansen 11 deres børn hjemme hos forældrene
Laurs Hansen 7 deres børn hjemme hos forældrene
Christen Hansen 5 deres børn hjemme hos forældrene
Mariane Hans Datter 9 deres børn hjemme hos forældrene
Maren Hans Datter 3 deres børn hjemme hos forældrene
Jens Pedersen 41 Ugift tjenestekarl

Kirkebogen for Skelund starter først 1813, derfor ingen dåbsnoter ved børnene

Børn

26. i Søren Hansen. * o. 1789  i Skelund sogn † 5. april 1872 i Skelund sogn,
begravet 10. april i Skelund, enkemand gårdmand i Skelund 84 år
 
Han blev gift med Severine Kirstine Nielsdatter 11. juli 1819 i Skelund kirke. 

ii Mariane Hansdatter * 1792 i Skelund sogn
   
iii Laurs Hansen * 1794 i Skelund  sogn, † 11. marts 1866, Skelund sogn 

Gift 1. gang 14. november 1817 i Skelund med Karen Nielsdatter f. ca. 1790, Skelund.
De bliver skilt sikkert omkring 1821-1822. (Karen Nielsdatter gifter sig 26. april 1822 i Skelund kirke med Hans Jørgensen).

Gift 2. gang 9. juli 1824 i Skelund kirke med Karen Jensdatter f. 1802, Skelund. Død 21. maj 1871, Skelund.


iv Christen Hansen * 1796 i Skelund sogn, † mellem ft-1880 og ft-1890.

Gift 1. gang 30. juni 1820 i Skelund kirke med Maren Hansdatter f. ca. 1780. † 12. september 1824.

Gift 2. gang 19. november 1824 i Skelund med Marie Cathrine Jørgensdatter f. 1797.


v Maren Hansdatter  * 1798 i Skelund  sogn

53 Else Laursdatter * 1760 † 11. januar 1838 i Skelund sogn
Begravet 24. januar. Aftægtshustru efter Hans Sørensen i Skelund hos Laurs Hansen ibid 78 år

Aalborg, Hindsted, Skelund, Scheelund Bye, en Gaard, 46, FT-1834, C4027 
Laurs Hansen 43 Gift Gaardmand
Karen Jensdatter 33 Gift hans Kone
Hans Laursen 3 Ugift deres Børn
Kirstine Laursdatter 10 Ugift deres Børn
Else Laursdatter 6 Ugift deres Børn
Else Laursdatter 77 Enke Huusfaders Moder, der af ham forsørges
Jens Jensen 30 Ugift Tjenestefolk
Ane Marie Pedersdatter 30 Ugift Tjenestefolk

Skelund kirke Skelund er en gammel landsby med en kirke, der stammer fra 1200 tallet. Skelund har til langt op i 1800 tallet bestået mest af gårde, både selveje og fæstegårde under Visborggård, Havnø og Trudsholm ved Havndal.

56 Anders Andersen Møller *  nov 1756 i Brandstrup, Vindum sogn, * dec 1811 i Visborg sogn
Døbt 21. nov 1756 i Vindum kirke. Frembåren af Anders Smeds datter Maren Andersdatter i Elsborg, faddere Peder X, Peder Andersen på Windumgård, Anders Ladefoged, resten ulæseligt

Han var gift med Mette Christensdatter

Aalborg, Visborg, Wisborg Bye,15, FT-1787, A4669 
Anders Andersen 31 Gift hosbonde bonde og gaardbeboer  
Mætte Christensdatter 28 Gift madmoder   
Anders Andersen 7 Ugift hans søn avlet uden egteskab   
Christen Andersen 2 Ugift deris ægte barn   
Maren Andersdatter 1 Ugift deris ægte barn   
Christen Pedersen 28 Ugift tiennistefolk  
Birgithe Jensdatter 24 Ugift tiennistefolk

Aalborg, Visborg, Visborg sogn og by, 4, FT-1801, B8967 
Anders Andersen 36 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer  
Mætte Christensdatter 45 Gift Hans kone  
Christen Andersen 15 Ugift Deres søn Tjener også hos forældrene  
Niels Andersen 7 Ugift Deres søn Tjener også hos forældrene  
Maren Andersdatter 13 Ugift Deres datter Tjener også hos forældrene 
Zinnedt Andersdatter 10 Ugift Deres datter Tjener også hos forældrene 

Visborg kirkebog starter først 1813, derfor ingen dåbsnoter ved børnene

Børn
i Anders Andersen Møller * 1782 i Visborg sogn, † 13. maj 1827 i Visborg sogn

Han blev gift i Visborg 17. maj 1814 med Sidsel Hansdatter

Efter mandens død i 1827 ernærede Sidsel sig som væverske. Efter at sønnen Hans blev udlært som murer, boede de sammen indtil Sidsels død.
 
Aalborg, Hindsted, Visborg, Visborg Bye, et Huus, 25, FT-1834, B6874
Zidsel Hansdatter 44 Enke\Ejer Huset, lever af hænders Gjerninger
Johanne Marie Andersdatter13 Ugift Hendes Datter  

Aalborg, Hindsted, Visborg, Visborg Bye, et huus, 14, FT-1840, C3650
Zidsel Hansdatter 51 Enke eier huset - væver
Hans Andersen 22 Ugift hendes [søn] - i muurlære  

Aalborg, Hindsted, Visborg, Wisborg Bye, Et huus, 18, FT-1845, b8704
Sidsel Hansdatter Enke Huuseier uden jord, lever af hendes arbeide Heri sognet
Hans Andersen Ugift Hendes søn,murer Heri sognet
Jens Jensen Gift Inderste og dagleier Heri sognet
Marie Cathrine Poulsdatter 34 Gift Hans kone Heri sognet
Dorthe Secillie Jensdatter 1 Gift Deres datter Heri sognet

Aalborg, Hindsted, Visborg, Visborg, et huus, 67F1, FT-1850, C1445
Hans Andersen 33 Ugift selveierhuusmand uden jord - murer Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Zidsel Hansdatter 63 Enke huusfaderens moder og af ham forsørges Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]

Aalborg, Hindsted, Visborg, Visborg Bye, 1 huus, 60F1, FT-1855, C6672
Hans Andersen 37 Gift hmd uden jord murer, huusfader Her i sognet
Ane Margrethe Nielsen 29 Gift hans kone Vive Sogn Aalborg Amt
Anders Hansen 2 Ugift deres søn Her i sognet
Sidsel Hansen 69 Enke huusfaders moder og af ham forsørges Her i sognet

ii 28. Christen Møller Andersen * 1785 i Visborg sogn † 22. juli 1849 i Visborg sogn
Er på dette tidspunkt Røgter på Hau??

Han var gift med  Maren Chrestensdatter o 1807

iii Maren Andersdatter * 1786 i Visborg  sogn
 † 20. maj 1855 i Vive sogn

Hun blev gift 7. jan 1815 i Visborg med Christen Poulsen, Skomager

Aalborg, Hindsted, Vive, Vive Bye, Østergaarde, et Huus, 53, FT-1834
Christen Poulsen 49 Gift Huusmand, Dagleier
Maren Andersdatter 48 Gifthans Kone
Jens Christensen12 Ugift deres Søn

Aalborg, Hindsted, Vive, Østergaarde, et huus, 79, FT-1840
Christen Poulsen 54 Gift huusmand lever af sin jordlod
Maren Andersdatter 54 Gift hans kone
Jens Christensen 18 Ugift deres søn  

Aalborg, Hindsted, Vive, Østergaarde, et Huus, 49, FT-1845,
Christen Poulsen 61 Gift Huusmand Her i Sognet
Maren Andersdatter 60 Gift Hans Kone Visborg sogn Aalborg amt
Anders Christensen 28 GiftIndsidder og Dagleier Visborg sogn Aalborg amt  

Aalborg, Hindsted, Vive, Østergaard, et huus, 66F1, FT-1850,
Christen Poulsen 66 Gift huusmand, huusfader Her i sognet [Vive Sogn Aalborg Amt]
Maren Andersdatter 65 Gift hans koneVisborg Sogn Aalborg Amt 

Aalborg, Hindsted, Vive, Østergaard, et huus, 43, FT-1855
Christen Poulsen 71 Gift huusmand huusfader Her i sognet
Maren Andersdatter 69 Gift hans kone Visborg Sogn Aalborg Amt
Niels Christian Larsen 48 Gift huusmand huusfader Scheelund Sogn Aalborg Amt
Mette Marie Andersdatter 56 Gift hans kone Visborg Sogn Aalborg Amt

iv Zinned Andersdatter * 1789 i Visborg sogn, † 18. dec 1853 i Vive sogn

Hun blev gift 19. maj 1814 i Visborg med Søren Hansen

Aalborg, Vive, Meritzhold, en gaard, 49, FT-1840, C3651  
Søren Hansen 52 Gift gaardmand 
Zine Andersdatter 50 Gift hans kone 
Anders Christian Sørensen 19 Ugift deres børn  
Ane Kirstine Sørensdatter 16 Ugift  deres børn  
Mads Sørensen 10 Ugift deres børn  
Niels Sørensen 8 Ugift deres børn 

Aalborg, Vive, Bjørnsborg, et Huus, 60, FT-1845, B7696 
Søren Hansen 57 Gift Huusmand Astrup sogn Aalborg amt 
Zine Andersdatter 55 Gift Hans Kone Visborg sogn Aalborg amt 

v Niels Andersen Møller * 1794 i Visborg sogn, † 13. jan 1843 i Visborg sogn

Han blev gift 30. april 1824 med Bodil Henriksdatter

Aalborg, Visborg, Visborg Bye, en Gaard, 8, FT-1834, B6874 
Niels Andersen Møller 41 Gift Gaardmand 
Bodil Henriksdatter 37 Gift Hans Kone 
Marie Cicillia Nielsdatter 8 Ugift deres Børn  
Ane Sine Nielsdatter 6 Ugift deres Børn 
Anders Nielsen 3 Ugift deres Børn  
Mette Nielsdatter 1 Ugift deres Børn  
Mariane Jensdatter 19 Ugift Tjenestefolk  
Jens Sørensen 19 Ugift Tjenestefolk
 
57 Mette Christensdatter * 1759 i Visborg sogn,  † 18. maj 1829 i Visborg sogn

Gammelt stik af Visborggård

Mine 4x tipoldeforældre på farfars side

68. Niels Christensen Otte    * 1725 i Nysom Ravnkilde sogn
Han var gårdmand i Nysom. 
Han må være død inden 1787, da han ikke er i folketællingen her.
Han blev gift med  Anne Pedersdatter

Børn:
Christen Nielsen Otte  * 1759 i Nysom, Ravnkilde sogn
Lægdsrulle 31 marts 1778 Nørlund Gods, Hindsted Herred, Ålborg Amt
Ålborg amt, Nørlund Gods, Dokumenter vedr. lægdsvæsenet, - opslag:  25  Nysum:
Christen Nielsen Otte, 19 år - Opholder sig hos Christen Jørgensen i Nysom
Peder Nielsen Otte, 17 år - Opholder sig hos Niels Otte i Nysom
Søren Nielsen Otte, 10 år - Opholder sig hos Niels Otte i Nysom
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=330872&side=25

34. i Peder Nielsen Otte,  *  1761 i Nysom, Ravnkilde sogn, † 4. okt 1842 i Valsgård sogn.

I folketællingen 1801 i Ravnkilde, er han inderste og går i dagleje 
Ved begravelsen: Opholdsmand paa Redsø hedehuus født i Nysom. Faderen var Niels Pedersen, Gaardmand samme steds. Moderens Navn var ved kommende ubekjendt

Han blev gift med Ane Katrine Nielsdatter 

ii Søren Nielsen Otte  * 1764 i Nysom, Ravnkilde sogn,  † 19 januar 1848 i Nysum, Ravnkilde sogn. Ved dødsfaldet er han fattiglem, hos Christen Pedersen Bødker i Nysum

Han var gift med Kirsten Nielsdatter

FT-1801: aalborg, Aars, Ravnkilde, Nysom, , 41, FT-1801, B8531
Søren Nielsen Otte 34 Gift mand jordløs huusmand
Kirsten Nielsdatter 46 Gift hans kone
Niels Sørensen 10 Ugift deres søn

FT-1834: aalborg, Aars, Ravnkilde, Bye Nÿsom, , 22, FT-1834, B6302
Kjersten Gudesdatter 80 Enke(mand) Almisselem
Else Sørensdatter 36 Ugift Hendes datter
Søren Nielsen Otte 70 Enke(mand) Indsidder almisselem

FT-1840: aalborg, Aars, Ravnkilde, Nysum Bye, Huus, 50, FT-1840, C4026
Christen Pedersen 51 Gift Bødker
Anne Jensdatter 55 Gift Hans hustru
Thomas Christensen 12 Ugift Deres Børn
Karen Kjerstine Christensen 15 Ugift Deres Børn
Søren Nielsen Ote 76 Enkemand Almisselem

iii Anne Dorothea Nielsdatter   *  1770 i Nysum Ravnkilde sogn

Hun er i folketællingen 1770 ansat som tjenestepige i præstegården, Års sogn 
Hun er i folketællingen Valsgård 1801 sammen med sin mor
Hun står fadder i 1801 i Simested kirketil en søn af skoleholder Peder Hubertz

69. Anne Pedersdatter *  ca 1730  † 1 januar 1813 i Nysom, Ravnkilde sogn

Folketælling 1801: Familie nr 40 Anna Pederdatter 69 år husmor, jordløs hus, fattig og svag,  i 1801 bor sammen med Anna Dorothea Nielsdatter 31 år og dennes uægte barn Anna Chathrine Pedersdatter 9 år

Ved dødsfaldet i 1813 er hun nævnt som Niels Ottes hustru76. Søren Sørensen * 1707

Han blev gift med Maren Michelsdatter

Børn
    
38. i Søren Sørensen, *1750 i Thisted, Astrup sogn † 28. marts 1828 i Thisted, Astrup sogn

Han blev gift med Birthe Christensdatter

ii Dorthe Sørensdatter * 1747 i Thisted, Astrup sogn 

Aalborg, Hindsted, Astrup, Tisted by, , 52, FT-1787, A4041
Søren Sørensen 80 gift mand Bonde og gårdbeboer 
Maren Michelsdatter 60 gift hans kone  
Søren Sørensen 36 ugift deres børn af sidste ægteskab  
Dorthe Sørensdatter 30 ugift deres børn af sidste ægteskab  
Dorthe Andersdatter 2 ugift deres datterdatter  
Kristoffer Andersen 18 ugift tjenestekarl

77. Maren Michelsdatter * 1727

Astrup kirke, Epitafium 1634 over Iver Juul, Maren Sehested og Ingeborg Parsberg


82.  Jens Lauritsen.
 † 1752 i Stauerslund, Valsgård sogn

Han blev gift 12 april 1742 med Karen Chrestensdatter
Viet 12. april 1742 Jens Lauritsen og fæstemø af Stauerslund Karen Christensdatter

Jens Lauersen oprindelse er ikke kendt, ved hans død har han tilnavnet Koetrup, han døde 1752 i Stauerslund, og blev begravet den 26. december på Valsgård kirkegård

Børn
i   Maren Jensdatter  * 1742 i Stauerslund, Valsgård sogn

ii   41. Karen Jensdatter  * 1746 i Stauerslund , Valsgård sogn, † 11. jan 1828 i Stubberup, Oue sogn
Døbt dom oculi i Valsgård kirke, frembåret af Åge Hansens hustru i Bramslev.        Faddere var: Niels Chrestensen fra Hobro, Niels Olufsen i Krogen, Niels Andersen i Røkkendal, Chresten  Chrestensens hustru i Valsgård og Just Chrestensens datter i Røkkendal.

 82 år gl. Begravet 20. jan. 1828 i Oue

iii Laurits Jensen - * 1748 i Stauerslund, Valsgård sogn
 
83.  Karen Chrestensdatter
. * 1717  † 1791 i Stauerslund, Valsgård sogn  
Viet 12. april 1742 Jens Lauritsen og fæstemø af Stauerslund.

Karen Chrestensdatter oprindelse er ikke kendt, efter Jens Lauritsens død blev hun gift med Hans Sørensen fra Redsø, der var ingen børn i ægteskabet.
Viet 12. juli 1755 i Valsgård kirke, Hans Sørensen af Redsø og Karen Chrestensdatter af Stauerslund. 

Folketællingen 1787 i Stauerslund, Valsgård sogn.
Hans Sørensen 60 år, i 1 ægt, bonde og gårdbeboer.
Karen Chrestensdatter 76 år, i 2 ægt.
Deres plejebørn.
Anne Madsdatter 20 år, Lauers Enevoldsen 15 år (17 år) konens dattersøn, Karen Pedersdatter.

Karen Chrestensdatter alder er svær at fastslå, ved folketællingen 1787 er hun 76 år, og ved hendes død i 1791 er hun 67 år. Karen Chrestensdatter døde 1791 i Stauerslund ca. 75 år gammel, hun blev begravet den 18. juli på Valsgård kirke


Valsgård egnen er smuk

88. Hans Pedersen Sjælland, * 1736 i Rold by og sogn, † 1801/ 05 i Rold sogn.  
Døbt 13. april, dåbsnoter ulæselige

Hans Pedersen Sjælland (også stavet Sælland og Sielland) boede som anført fra giftermålet 1761 i fødebyen Rold by og sogn, hvor han som Hans Pedersen, husmand, nævnes i folketællingen 1787.

Iflg. fortegnelse fra 1788 over alle byens ejendomme var han som Hans Pedersen hjulmand og fæster af et jordløst hus, der som hele byen hørte under godset Oksholm på Øland i Limfjorden.

Som Hans Pedersen blev han gift første gang 1761 i pastoratet Rold, Vebbestrup.
Han blev trolovet 17. maj og blev gift med (1) Maren Sørensdatter, gift 26. juli 1761 i Rold - Vebbestrup


Aalborg, Rold, Rold Bye, , 25, FT-1787, A4666 
Hans Pederson 52 Gift hosbonde huusmand 
Maren Sørensdatter 62 Gift hans kone    
Peder Hanson 21 Ugift deres søn af første ægteskab tienende

Som enkemand Hans Pedersen blev han blev gift (2) med enkekonen Ane Marie Christensdatter, gift 28. juni 1789 i Rold - Vebbestrup, * 1732 i Rold, † 1805 i Rold.

Børn:

i Anne Hansdatter, * 1763 i Rold sogn.

ii Frederich Hansen, * 1764 i Rold sogn.

44. iii Peter Hansen Sjælland, * 1769 i Rold by og sogn, † 31. december 1836 i Rold. 

Han blev gift med Anne Marie Poulsdatter, gift 1 november 1800 i Rold.

89. Maren Sørensdatter, * 1725, † 1788, begravet 3.  januar 1789 i Rold. Trolovet 17. maj 1761
Hun var af ukendt herkomst, men sikkert fra egnen, idet Laurits Sørensen, Peder Sørensen og Karen Sørensdatter, der i 1763 - 64 nævnes blandt fadderne til børnene, sikkert var hendes søskende
 
Skifte 1789
Nok blev ejendommen betegnet som et jordløst hus i ejendomsoversigten, hartkorns specifikation, men iflg. skiftet 1789 påbegyndt 4. og sluttet 13. januar, efter "Hans Pedersen Sællands Hustrue Maren Sørensdatter" hørte der til ejendommen en besætning på bla. 2 heste og 2 køer. Så nogen jord må der have hørt til.

Skiftet viser, at der langt fra var fattigdom til huse hos Hans Pedersen Sjælland. Aktiver og passiver beløb sig til henholdsvis 62 rdlr. 2 mk, 15 sk. og 15 rdrl. 4 mk. 3 sk. hvoraf 8 rdrl, 4 mk. var en gældspost til sønnen Peder Hansen.
Skiftebehandlingen blev afsluttet med, at boet blev overdraget arvingerne, enkemanden og sønnen til privat skifte, idet de lovede at holde skifteforvaltningen skadesløs.

Huset var udsyret med almindeligt indbo som bord og skænk, hvortil kom bla. en bøgestol med halmsæde, et egeskab med lås, og på et par hylder stod 4 flasker (Bottelier) og to glas. På et fyrretræssengested med blåstribet omhæng fandtes en rød og blåstribet olmerdugs overdyne, en grå vadmelsunderdyne, to olmerdugs hovedpuder og to blågarnslagener.

I en fyrrekiste lå den afdøde kones gangklæder, som blev registreret og vurderet således: 1 sort stoffes kjole 2 rdlr., 1 sort vadmelstrøje 1 mk., 1 blå ulden damasktrøje 4 mk., 1 brun hverdags ditto 2 mk., 2 blå tavlede tørklæder 1 mk., 3 blågarns særke 4 mk., 2 par sorte strømper 8 sk., 1 par metalspænder 4 sk., 1 par hvide uldvanter 6 sk., 1 par ditto af skind 4 sk. Boets bogsamling bestod af en "Psalmebog" til 12 sk. og "Den åndelig Markeds Tid" til 8 sk.

Hans Pedersen Sjællands håndværk, hjulmageriet, afspejledes i flg. værktøj: 1 bred økse 1 mk. 8 sk., 1 skov- og 1 håndøkse 2 mk., 4 navere 3 mk., 1 krogøkse 1 mk., 2 båndknive 12 sk., 1 hugjern og 1 "Fæld Saug" 8 sk., 1 skovsav 4 mk. og 1 hånd ditto 8 sk. På ejendommen fandtes flg. besætning: 1 brun hest, 12 år, 8 rdlr., 1 sort ditto, 10 år, 7 rdlr., 1 sort grimet ko 9 år, 5 rdlr. 2 mk., 1 ditto 9 år, 4 rdlr. 4 mk., 1 sort grimet kviekalv 1 rdlr. 2mk., 6 får 5 rdlr., 1 vædder 4 mk., 1 "sogris" 1 rdlr.
 
Som Hans Pedersen under tilnavnet Sjælland nævnes han i jordebogen for regnskabsåret 1891/ 92 samt 1796 som fæster af det jordløse hus i Rold.
 
Jordebogen 1791/ 92 blev tinglæst ved generationsskiftet i slægten Levezau på Oksholm, mens jordebogen 1796 omfattede den del af Oksholm gods, nemlig godset o Rold, som nævnte år blev solgt til Søren Hillerup.
Godset i Rold blev efter kongelig bevilling lagt under baroniet Willestrup 1801 og her nævnes "Hans Pedersen Sælland" som fæster af det jordløse hus, hvoraf han svarede 3 rdlr. 2 mk., 8 skp. i huspenge årligt.

Ved folketællingen 1801 nævnes den da 65 årige Hans Pedersen som husmand med jord og hjulmand i Rold. Han var da gift anden gang med Anne Christensdatter, ligeledes gift anden gang.
Snart efter døde Hans Pedersen Sælland og derpå hans enke.

Skiftet efter "Hans Pedersen Sælland"s afdøde enke Anne Marie Christensdatter i Rold blev påbegyndt den 16. februar 1805, fortsat 30. marts og sluttet 22. juni 1805.
Da Anne Marie var barnløs, arvedes hun af fjernere slægtninge.
Stedsønnen Peder Hansen Sjælland var til stede og fordrede 55 rdlr. efter et bevis fra 29. maj 1802.
Den afdøde efterlod sig blot en fyrrekiste med gangklæder, nogle sengeklæder samt lidt indbo, alt vurderet til kun 6 rdlr. 3 mk. 6 sk.
Stedsønnens krav på de 55 rdlr. blev afvist, men efter at effekterne var solgt på auktion for det dobbelte, fik stedsønnen dog sine udgifter til begravelsen refunderet.

Kilde: Pedersen, Monstrup. En landmandsslægt fra Monstrup, Rostrup sogn. Nordisk slægtsforskning 1996.

På korets nordvæg i Øland kirkeer opsat et epitafium i 1726 for generalløjtnant Hans Fr. Levetzau (død 1696) og hans hustru, epitafiet er muligvis udført af Fr. Ehbisch.

90. Poul Bertelsen, * 1745 i Sønderøkse, Brovst sogn, † 25. januar 1824 i Rold sogn.  
døbt 25. april (Dom. 1 ma post Pascha) 1745 i Brovst. Albert Christensens hustru Maren Pedersdatter af Sønderøxe bar barnet, faddere Borre ? Jens Peder Hvolbech, Søren Holm, Peder Riderhuuses hustru Anne Olesdatter alle af Sønderøxe.

Han blev gift med Maren Hansdatter, gift 21. november 1778 i Rold. 

Han fik ofte sit navn stavet Povel.
Sporet til opklaring af Poul Bertelsens herkomst findes i skiftet 1813 efter broderen Laurs Bertelsen i Rold, hvor denne i sit der afskrevne fæstebrev fra 1778 benævnes "Landsoldat Laurs Bertelsen Sønderøxe" under godset Oksholm på Øland hørte både gårde i Sønderøkse og hele landsbyen Rold
 
Fra giftermålet i 1778 boede Poul Bertelsen i Rold by og sogn, hvor han fra før 1788 var fæster af en gård på knap 2 tdr. hartkorn. Gården blev 1829 overtaget af sønnen Hans Poulsen.
 
I folketællingen fra 1787 benævnes han som gårdmand, 1788 og 91/ 92 nævnes han som fæster af en af de lige store gårde i Rold med 3 tdr. 1 skp. 1 fjdkr. 1 alb. ager og engs hartkorn samt 4 skpr. skovskyld.

Hele byen hørte under godset Oksholm på Øland. Denne og øvrige gårde i byen fik i 1790erne sit hartkorn ændret til 2 tdr. 6 skpr. 2 fjdkr., mens skovskylden forblev uændret på 4 skpr. Poul Bertelsens gård fulgte med hele byen, da denne fra Oksholm blev købt 1796 af Søren Hillerup, der straks solgte godset i Rold til prokurator Jørgen Peter Rommedahl i Ålborg.

Poul Bertelsen nævnes også som fæster i 1801, da godset i Rold blev forenet med baroniet Willestrup. Derefter var Poul Bertelsen fra 1801 fæster under Willestrup, der 1811 blev solgt af baron Iver Rosenkrantz til sønnen baron Christian Rosenkrantz. 1813 blev en del af det tidligere baroni Willestrup købt af kammerjunker Mylius til Bjørnsholm og omdannet til godset Mylenberg i Rold sogn. hvorunder Poul Bertelsen var fæster til sin død i 1824..
 
Skifte 1829
Efter Poul Bertelsens død 1824 blev der ikke afholdt skifte, men Mylenbergs ejer lod efter hans enke Maren Hansdatters død afholde skifte efter hende i 1829, påbegyndt 21. juli og forsat 23. juli, men først afsluttet 12. oktober 1831.

Arvingerne var sønnen Hans Poulsen, der havde fået løfte på fæstet af gården den 9. feb. 1824 og datteren Anne Marie Poulsdatter gift med husmand "Peder Hansen Sælland" i Rold.

Skiftet viser, at gården var udstyret med almindeligt indbo, fyrrebord og to bænke mv.

Af det dyrere indbo kan nævnes et stueur til 3 rdlr., en jernbilæggerkakkelovn til 14 rdlr. I stuen fandtes et par sengesteder med sædvanligt sengetøj, dyner til 2 - 3 rdlr. pr. stk. osv. Gårdens besætning bestod af 3 heste til 12 - 14 rdlr. pr stk. og 4 køer til 9 - 12 rdlr. samt 1 får og 8 lam til i alt 31 rdlr. De samlede aktiver beløb sig til 189 rdlr. 5 mk. 4 sk.

Skiftet blev afsluttet med, at sønnen Hans Poulsen fik boet overdraget mod at holde skifteforvalteren skadesløs og selv afgøre søsterens arvekrav med svogeren.

Efter nævnte fæsteløfte fra 1824 fik sønnen Hans Poulsen fæstebrev på gården den 31. december 1829 af ejeren af Mylenberg, hvorunder gården endnu hørte 1833.
 
Kilde: Pedersen, Mundstrup. En gårdmandsslægt fra Mundstrup, Råstrup sogn. Nordisk slægtsforskning 1996.  

Aalborg, Rold, Rold Bye, 7, FT-1787, A4666  
Povel Bertelsen 39 Gift hosbonde gaardmand  
Maren Hansdatter 33 Gift hans kone  
 Anne Marie Povelsdatter 8 Ugift deris datter af første ægteskab
Hans Povelsen 6 Ugift deris søn af første ægteskab  
Karen Pedersdatter 39 Gift kone inderste og væv kone 
Christen Jenson 10 Ugift en søn af Karen Pedersdatter af første ægteskab   
Anne Jensdatter 7 Ugift en datter af Karen Pedersdatter af første ægteskab   
Peder Jenson 4 Ugift en søn af ommelte Karen Pedersdatter og af første ægteskab


Børn:

45. i Anne Marie Poulsdatter, * 1779 i Rold sogn, † 3. marts 1851 i Rold sogn.  
Den 18. juli 1779 blev hun døbt i Rold kirke, frembåret af madam Sadolin, faddere var, Niels Gades hustru, Lars Bertelsen og broder Niels Bertelsen, Jens Nielsen

Hun blev gift med Peter Hansen Sjælland, gift 1. november 1800 i Rold.

ii Hans Poulsen, * 1781 i Rold sogn  † 27. marts 1859 i Rold sogn
Overtog fødegården i 1829.
 

Han blev gift med Else Hansdatter

Aalborg, Hindsted, Rold, Rold Bye, En Gaard, 18, FT-1834
Hans Poulsen 54 Gift  Gaardmand  
Else Hansdatter 37 Gift  hans kone  
Hans Hansen 12 Ugift  deres børn  
Maren Hansdatter 7 Ugift  deres børn 
Anders Hansen 5 Ugift  deres børn  
Jens Hansen 4 Ugift  deres børn   
Bertel Hansen 3 Ugift  deres børn 

91. Maren Hansdatter , * 1754 i Rold sogn. 
Trolovet 26. juni 1778

Maren Hansdatter er født ca. 1754, ca. 1751 og ca. 1745 iflg. aldersangivelserne ved folketællingerne 1787 og 81 samt dødsalderen.

Ved sin død betegnes hun som Maren Poulsdatter. Hun var af ukendt herkomst.

Fra Øland kirke

 92. Christen Pedersen (Blegedøy), * 1715 i Blegedy, Rostrup sogn,, † 1773 i Råstrup by og sogn, begravet 8. august 1773 i Råstrup.
Døbt 1. december 1715 i Rostrup, båren af Hans Christensens hustru i Vråe, faddere Anders Poulsen og Jens Poulsen af Stenstrup, Peder Hansen i Rostrup, Søren Andersens hustru ibid, Søren Madsens hustru i Vråe Mølle
I kirkebogen ved dåben er byen Blegedy stavet Blegediung.

Han boede fra giftermålet i Rostrup by, hvor han var fæster af den gård, som sønnen Jens senere overtog. Gården var på 3 tdr. 3 skp.  skpr. 1 fjdkr. 1 alb. hartkorn og hørte under godset Dalsgård i Vive sogn, hvorfra den senest 1787 kom under Willestrup.

Gården i Rostrup det nuværende matr. nr. 8 blev 1773 overtaget af sønnen Jens Christensen Blegedøy og i 1811 af dennes søn Christen Jensen Blegedøy (født ca. 1778/ 79, død 1819), der blev gift 1811 med sit næstsøskendebarn Kirsten Pedersdatter fra Blegedy, hvis anden og tredie mand Thomas Jespersen og Peder Thygesen havde gården til sidstnævntes død 1867. Siden 1869 har gården været ejet af slægten Jocumsen.

Christen Jensen Blegedøy og Kirsten Pedersdatter havde bla. sønnen Jens Blegedøy/ Blegdø, der af samtiden blev anset for at være noget sær.
Han tjente dig forskellige steder og skal have samlet sig en formue på 2.000 rdlr., som han begravede i Egelund, men siden flyttede flere gange, for at de ikke skulle bleve fundet. Men til sidst havde han flyttet pengene så mange gange, at han havde glemt, hvor de var.

Han blev gift med Maren Jensdatter, gift 28. oktober 1741 i Rostrup.

Kirkebogen er meget ulæselig, har opgivet at finde dem i kirkebogen

Børn:

i Jens Christensen Blegedø * 1743 i Rostrup sogn. 
Han overtog fødegården i Rostrup, gift med Dorthe Marie Nielsdatter fra Brøndbjerg, ved folketællingen 1801 plejeforældre til hans broder Anders datter Kirsten.

Aalborg, Rostrup, Rostrup By, 2, FT-1801, B8963 
Jens Christensen Blegesby 58 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer   
Dorthe Nielsdatter 54 Gift Hans kone    
Kirsten Jensdatter 26 Ugift Deres barn    
Christen Jensen 22 Ugift Deres barn  
Niels Jensen 18 Ugift Deres barn    
Ane Jensdatter 14 Ugift Deres barn   
Kirsten Andersdatter 5 Ugift Husbondens broderdatter

ii Peder Christensen Blegedøy * 1745/ 46 i Rostrup sogn.

iii Christen Christensen Blegedøy, * 1748 i Rostrup. sogn 

Han var gift 1780 med Maren Nielsdatter af Brøndbjerg.

Aalborg, , Rostrup, Brønberg, , 11, FT-1801, B8963 
Christen Christensen Blegedøy 53 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer  
Maren Nielsdatter 49 Gift Hans kone    
Christen Christensen 19 Ugift Deres barn    
Kirsten Christensdatter 16 Ugift Deres barn

iv Anna Christensdatter, * 1751 i Rostrup sogn.

v Hans Christensen Blegedøy, * 1753/ 54 i Rostrup sogn.

vii Peder Christensen Blegedøy * 1755 i Rostrup sogn

vii Niels Christensen Blegedøy* 1756 i Rostrup sogn.

46. vii Anders Christensen Blegedøe, * 1759 i Rostrup sogn † 1. december 1816 i Rold by og sogn. 

Han blev gift med Else Laursdatter, gift 8. juli 1796 i Astrup.

93. Maren Jensdatter, * 1717 i Stenstrup, Rostrup sogn, † 1773 i Rostrup by og sogn, begravet 29. sept. 1773 i Rostrup.  

Trolovet 8. maj 1741.

Hun er ikke fundet i sognets kirkebog, men alle indicier peger i retning af, at hun var datter af Jens Sørensen (Rytter) og hustru Anne Jensdatter.

Maren Jensdatters søster i Hvarre i Vebbestrup sogn (uden navns nævnelse) men fra før 1751 gift med Ole Pedersen (et par gange kaldt Ole Jensen) nævnes 1745/ 46, 1751, 1753/ 54 og 1756 som fadder til fire af børnene - hun må være identisk med Else Jensdatter af Stenstrup gift 1738 med Ole Pedersen af Lundgård.  

En "Maren Jensdatter" nævnes også i 1743 som faddere hos dette par i Hvarre. Blandt andre faddere til børnene nævnes 1745/ 46 Jens Sørensen og Søren Jensen i Stenstrup og 1759 Maren Jensdatter Rytter.

Disse forhold taler for, at Maren Jensdatter var datter af Jens Sørensen (Rytter) i Stenstrup, ligesom Maren Jensdatter lod sin eneste datter døbe Anna 1751, altså opkaldt efter mormoderen. 

Kilde: Pedersen Monstrup. En landmandslægt fra Monstrup, Rostrup sogn.
Nordisk slægtsforskning

De gamle gårde i Stenstrup by i 1700 tallet

94. Laurids Jensen Skytte, *1734 i Astrup Skovhuse, Astrup sogn, † 1805 Nørskoven, Astrup sogn
Han blev døbt i Astrup Kirke d. 22. April 1734 og båret til dåben af Søren Lauritzen Rytters hustru fra Astrup. Faddere ved dåben var Laurs Gade, Jens Nielsen, Niels (??) Peder Lauritzens søn og datter.

Begravet 1. december 1805 i Astrup.  

Han blev trolovet d 14. oktober 1762 som Laurids Jensen Skytte af Willestrup .
Som Laurids Jensen Skytte af Willestrup gift med Karen Jensdatter 8. dec. 1762 i Astrup

Som Laurids Jensen Skytte af Astrup Skovhuse trolovet anden gang d. 21. maj 1779
Han blev gift i Rostrup 31. okt  1779 med Anne Jensdatter

Laurids Jensen kaldet Skytte, var skytte for baron Rosenkrantz på Willestrup og fra 1763 til sin død 1805 fæster af et hus i Astrup Nørskov, kaldet Rævhuset og senere Nørkærhus på Willestrup hovedgårdstakst.

Laurids Jensen Skytte fik i sine to ægteskaber 15 børn, 5 i første ægteskab og 10 i andet ægteskab. Som fødesteder nævner kirkebogen Skovhusene, Skoven, Nørskoven og Astrupskov.
 
Laurids Jensen var skytte på Willestrup, hvis ejer 29 marts 1763 udstedte flg. indholdsrige fæstebrev til ham:
 
Jeg Werner Rosenkrantz, friherre til Willestrup, Krabbesholm, Skivehus, deres kongelige majestæts kammerherre, etatsråd og amtmand over Skivehus Amt, gør vitterligt:

At have sted og fæst, som jeg og hermed steder og fæster til min skøtte Laurs Jensen det hus med tilliggende skovjord i Astrup Nørskov, som er beliggende under min hovedgårdstakst og Jens Smed, som samme i nogle år haver beboet til forannævnte Laurs Jensen Skiøtte haver afstået, således at jeg til hans iboelse foruden det gamle hus, som er der, lader opsætte et"istrad Huus", ligesom det isteradhus Jens Ladefoged ibor, indrettet af 8 bindinger bestående, og foruden det jord, som nu er til stedet, overlades ham det jord, som Astrup bymænd i mindelighed til hannem haver overladt og forevist hannem imellem Jens Ladefogeds mark beliggende og til Torupvejen. Hvilken jord af mine bønder skal forsvarlig indlukkes, så skal og mine bønder "Giørden" udage, pløje og harve til vårsæden og "fællen" lægges, ligesom til de nye andre huse, jeg har ladet bygge, forhen gjort er.

Ermeldte hus og alt tilliggende jord med tilliggende tørvegrøft og græsning i skoven, bemeldte Laurs Jensen Skiøtte skal have, nyde, bruge og i sin livstid i fæste beholde, når han årlig til hvert års Martini betaler til mig eller efterkommere udi årlig afgift af huset, alt tilliggende jord og for al tiende frihed, 9 rdl., skriver nie rigsdaler, og husene holder forsvarligt ved lige, samme bygninger og forbedrer, svarer de kongelige kontributioner, som enten er eller vorder påbuden, og sin landgilde som "forermeldt" til hvert års Martini, hvorimod han for al anden afgift til mig og efterkommere at svare er befriet. Så befries han for al hoveri, ægt og arbejde at gøre eller gøre lade. I øvrigt at rette sig efter hans kongelige majestæts allernådigste lov og forordninger, være sit herskab og fuldmægtig hørig og lydig.
Som førbemeldte Laurs Jensen forhen have forret skyttetjenesten herved gården, så skal han og efterdags forrette samme tjeneste, så længe kan han, og den ham betroes og jagten tilbørlig forestår, påpasse her ved Willestrup uden efterladenhed, hvorfor han årlig skal nyde af mig sin sædvanlige løn 20 rdlr. og til sin føde månedlig 2 skpr. rug, 2 skpr. byg og 1 rdlr. i penge.

Skyde-hoppen, som han har, giver jeg ham, hvorimod han selv skal forsyne sig med ridehest til jagten efterdags, og som den da skal have nogenledes føde, giver jeg ham til hver Michaeli 4 tdr. havre malt med toppe og sæt, og om sommeren græsning dertil her på Willestrup hovedgårds mark. hvad sadel, skydegrime, hagl og krudt angår samt agerhønsegarnet og lygten, som han behøver, da forskaffer jeg det selv.

Til stadfæstelse under min hånd og signet Willestrup den 29. martii 1763 W. Rosenkrantz (L. S.)
 
Foruden anførte i dette fæstebrev haver Laurs Jensen Skiøtte indgået til straf for ulovlig og utilbørlig tørvegravning at gøre årlig en rejse for herskabet, enten til Ålborg eller Hobro, foruden hvad han sædvanlig haver gjort. og ellers i øvrigt holder dette sig fæstebrev i alle måder efterretteligt. Bemeldte rejse forretter han, når forlanges.
Willestrup d. 22. juli 1794 I. Rosenkrantz (L. S.)
 
Huset i Astrup Nørskov var skatteteknisk jordløst, uden hartkorn. I virkeligheden hørte der landbrugsjord til stedet. Det fremgår af ovennævnte fæstebrev og af skiftet. Huset blev betegnet Rævhuset i en jordebog 1788, hvor ejendommen siges at ligge på Willestrup hovedgårdstakst, altså på selve hovedgårdens jordtilliggende. Senere blev huset kaldt Nørkærhus, bla. i skiftet 1805.
 
Skiftet 1805:
Besidderen af Willestrup afholdt skifte efter "Laurs Jensen Skiødtt" i Nørkærhus 1805 - 05, begyndt 25. november, fortsat d. 27. december 1805, 14. og 23. marts samt afsluttet 2. april 1806. Arvingerne var enken Anne Jensdatter og den afdødes børn af begge ægteskaber, Iver Laursen (senere i skiftet kaldet Iver Skov) 28 år og skovridder ved Torstedlund, Jens Laursen 27 år, tjenende i Brøndumhedegård, Cathrine Laursdatter gift med gårdmand Jens Bøgeholdt i Ll. Arden, Else Laursdatter gift med gårdmand Anders Jensen (fejl for Christensen, senere i skiftet betegnet som Anders Blegedøe) i Rold, Jens Laursen 24 år hjemme, Anders 20 år skoleholder i Ll. Arden, Jens 16 år tjenende i Skibsted Præstegård. Laurs 9 år hjemme og Else 22 år ugift, hjemme.

Skiftet viser, at boet var udstyret med godt og solidt indbo.
Ved registreringsforretningen den 26. november 1805 blev den afdødes gangklæder beskrevet således: 
En blå klædeskjole med rødt uldent underfoer, en ditto trøje med metalknapper, et par gamle vadmelsbukser, en stribet nattrøje med bundne ærmer og metalknapper, en hvid vadmelstrøje med metalknapper, et par blå uldne strømper, et par gamle støvler, et par grå fingervanter og to blå blålærredsskjorter.

Stedets besætning: En brun hoppe 13 år, en sort ditto 10 år, en blakket hest 6 år, en sort hoppe 8 år, endnu en "Årings Kloi", som enken angav at tilhøre sin hjemmeværende søn, en sort hjelmet ko 12 år, en sort ditto 10 år, en kvie sorthjelmet i 3die år, endnu en sort ko 4 år, som enken angav tilhørte den hjemmeværende datter Else, 14 gamle får og 4 åringslam.

27. december 1805 blev aktierne vurderet til 211 rdlr. 3 mk. 8 skp. og 117 rdlr. 4 mk. 5 sk. Der blev 159 rdlr. 5 mk. 3 sk. til deling mellem enken og børnene, enken arvede halvdelen, 79 rdlr. 5 mk. 9½sk., medens den anden halvdel blev delt mellem børnene med 10 rdlr. 3 mk. 15 2/ 15 til hver af sønnerne og 5 rdlr. 1 mk. 15 17/30 sk. til hver af døtrene.
 
Skiftet 1808.
Willestrup besidder lod afholdt skifte efter "Laurs Skiøtts Enke" Anne Jensdatter i Nørkærhus 1808, begyndt 13. september, fortsat 10. oktober og 12. november samt afsluttet 28. november.

Alle hendes 5 børn levede endnu, og boet var ikke blevet forringet i afdødes enkestand. Aktiverne beløb sig til godt 396 rdlr., og foruden børnenes arv, der stadig stod i boet, blev der 19 rdlr. 2 mk. 13/ 15 sk. til hver af de 4 sønner og 9 rdlr. 4 mk. 13/30 sk. til datteren.
 
Willestrup gods
Oprindelig var Willestrup en gård i Juul - slægtens eje.
Efter grevens fejde, hvor mange selvejerbønder i Jylland fik deres gårde forbrudt, lykkedes det Axel Juul at samle en del bøndergods og gøre Willestrup til en hovedgård.
Han efterfulgtes af sønnen rigsråd og landsdommer Iver Juul, der døde 1627, hvorefter dennes enke sad som ejer frem til 1666, da godset overtoges af sønnen Ove Juul, der havde studeret i udlandet og gjort tjeneste ved fremmede hoffer.

Han blev gehejmeråd og hvid ridder og efterlod ved sin død en hel stribe godser. Det blev sønnen Frederik Juul, der i 1686 overtog Willestrup gods.
Han var næppe nogen betydningsfuld mand sammenlignet med forfædrene, og ved hans enkes død 1724 kom Willestrup på auktion og solgtes til major Frederik Sehested. Han døde året efter og hans enke var så ejer til 1755, da Willestrup blev overtaget af en datter og hendes mand gehejmeråd Verner Rosenkrantz til godserne Krabbesholm og Skivehus.

Nu fulgte en ny storhedstid, hvor jordarealerne øgedes, og den gamle gård blev ombygget. I 1757 blev godset ophøjet til baroni.
Verner Rosenkrantz var en driftig mand og var i en årrække amtmand.
Han ejede Willestrup i 23 år, men boede der kun de 4 sidste år af hans levetid.

Efter hans død 1777 overgik godset (baroniet) til sønnen Iver Rosenkrantz, der ejede Willestrup i 25 år, hvorpå han efter en slægtning arvede stamhuset Rosenholm og derfor afstod Willestrup til sønnen Christian, efter at baroniet forinden var blevet nedlagt. Denne søn afhændende to år senere 1813 godset til et konsordium. 
 
Aalborg, Hindsted, Astrup, Skovhuse, 20, FT-1801
Laurs Jensen Skytte 72 gift husbond avls og skovhusmand
Ane Jensdatter 57 gift hans kone   
Jens Laursen 20 ugift deres barn   
Else Laursdatter 19 ugift deres barn  
Anders Laursen 15 ugift deres barn 
Kristen Laursen 12 ugift deres barn
Laurs Laursen 5 ugift deres barn

Aalborg, Hindsted, Astrup, Skovhuse, , 72, FT-1787
Laurs Skytte 51 gift mand Bonde og har avling 
Anne Jensdatter 32 gift hans kone    
Jens Laursen 16 ugift hans børn af første ægteskab
Else Laursdatter 8 ugift hans børn af første ægteskab
Jens Laursen 5 ugift deres børn af sidste ægteskab 
Else Laursdatter 3 ugift deres børn af sidste ægteskab 
Anders Laursen 1 ugift deres barn af sidste ægteskab 

Børn i første ægteskab:
i Lucie Catharina Laursdatter, * 1764 Astrup sogn, 
† 5 oktober 1818 i Astrup sogn
Døbt 7 post trinitatis, båren af jomfru Elisabeth Ham på Willestrup, faddere Monsiu Jacob Tamdrup, Bent Hansen Mødrup, Laurids Sørensen og jomfru Else Glattrup alle af Willestrup

Gift før 1787 med Jens Jensen Bøgeholdt i Ll. Arden.
Bryllup ikke fundet

Aalborg, Hindsted, Astrup, Lillearden, 102, FT-1787 
Jens Bøgholt 28  gift mand Bonde og gårdbeboer
Katrine Laursdatter 25  gift hans kone 
Jens Jensen 1  ugift deres søn   
Else Jensdatter 58  enke hans moder
Jens Jensen 20  ugift tjenestefolk 
Maren Nielsdatter 16  ugift tjenestefolk

Aalborg, Hindsted, Astrup, Lille Arden, 1, FT-1801 
Jens Jensen Bøgholt 45  gift husbond bonde og gårdbeboer 
Lucie Katrine Laursdatter 37  gift hans kone   
Jens Jensen 16  ugift deres barn   
Laurs Jensen 12  ugift deres barn   
Karen Jensdatter 14  ugift deres barn   
Else Jensdatter 3  ugift deres barn   
Else Jensdatter 69  enke husbondens moder får ophold hos sønnen

i Iver Laursen, * 1767 i Astrup sogn † 16. jan 1816 i Grynderup sogn
Døbt 17 post trinitatis. Båren af jomfru Guldager tienende som kammerpige hos kammerherre Rosenkrantz, Faddere: Monsiurene Wiesøe og Dorfkraus begge fra Willestrup, Niels Petersen og Jens Ladefogeds Hustru Begge af Skovhuusene

Han blev gift med Mette Hansdatter i Lyngby d 25. juni 1803
de var bosat v. Torstedlund i Aarestrup Sogn, derefter på gården Tulstrup i Grynderup Sogn

Begravet 25. januar død 48 år gammel, Iver Lauersen Scou. Dødsfaldet konstateret via Nygårds sedler
http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=342037&sort=f
Han var skovrider ved Torstedlund ved skiftet efter faderen 1805, kaldte sig Iver Scou. (Sikkert gammelt jysk ord for skytte?).

Aalborg, Hornum, Aarestrup, Torstedlund, , 1, FT-1801 
Knud Sørensen Theil 58 Gift Huusbonde Birkedommer og Forvalter
Ane Lorentse Aagaard 50 Gift Hans Kone  
Søren Theil 23 Ugift Deres Barn   
Trine Theil 14 Deres Barn  
Jacobine Theil 12 Deres Barn   
Ane Deigemand Theil 11 Deres Barn   
Peder Christian 16 Ugift Tjenestekarl 
Iver Skov 34 Ugift Tjenestekarl   
Ole Jensen 23 Ugift Tjenestekarl  
Bodil Nielsdatter 40 Ugift Tjenestepige 
Inger Nielsdatter 15 Ugift Tjenestepige

iii Jens Laursen Skytte, * 1771 i Astrup sogn,  † 20. jan 1839 i Helmenshuus, Astrup sogn
Døbt 10. feb 1771. Båret af Christen Thygesens hustru i Thisted, faddere Nocilai Cornelius, Niels Christensen, Niels Thygesen og Jens Lauritsens hustru alle af Brøndum
Begravet 27. jan, død 68 3/4 år gammel,

Han tjente 1805 i Brøndumhedegård.

Jens Laursen blev gift 13. nov 1800 (1) med Ellen Justdatter, der blev født 1768.
De fik 3 børn: Laurs, Just og Mette Marie.

10.04.1811 blev Jens gift med (2) Lene Sørensdatter.
Svigerfaderen Søren Thygesen fra Helmenshuus, er forlover.

Lene døde i barselsseng 28.10.1813. Hendes datter Karen blev født 18.10.1813. Hun døde 21.10.1813

Jens giftede sig (3) 4.03.1814 med lillesøsteren Ane Sørensdatter, og de fik 7 børn. Hun døde af epidemisk sygdom.

9.11.1827 giftede Jens sig (4) med Bodil Christensdatter. De fik en søn, endnu en Jens født 26.05.1829.

Aalborg, Hindsted, Astrup, Skovhuse, , 14, FT-1801, A4042
Jens Laursen 33 gift husbond skovhusmand med jord 
Ellen Justdatter 33 gift hans kone  
Jens Sørensen 63 gift husbondens besvogret søger bord ved husbonden 
Karen Kieldsdatter 72 gift husbondens moster søger bord ved husbonden 


47. iv Else Laursdatter, * 1774 i Skoven (Nørkærhus
i Astrup skov), Astrup sogn,  † 22. jan. 1834 i Monstrup, Råstrup sogn.  
døbt 26 juni 1774 i Astrup,  Dåbsdag 26. juni Dom. 4ta p. Trin. Frembåret af Anders Kuskes hustru fra Astrup skov. Faddere var: Nicolai Cornelius, Niels Chrestensen, Ladefoged Peder Jensen, og Jens Ladefogeds hustru, alle af Astrup skov.

Hun blev gift med (1) Anders Christensen (Blegedøe), gift 8. juli 1796 i Astrup

Hun blev gift med (2) Christen Laursen Nørregård, * 1711 i Rold by, † 22. juli 1835 i Monstrup, Råstrup sogn.

v Dorthe Laursdatter, * 1778 i Astrup sogn, † 1778 i Astrup sogn. Døbt 3 p Trinitatis. Båren af Hans Smeds hustru i St. Arden, faddere Christen Gade i Thisted, Niels Ladefogeds og Jens Ladefogeds hustruer begge i Skoven,
Begravet 19 p trinitatis 1778

Børn i andet ægteskab 

vi Karen Laursdatter, * 1780 i Skoven, Astrup sogn † 1780 i Skoven, Astrup sogn.
 Døbt 25 p trinitatis. Båren af Jens Rytters datter i Stenstrup ved navn Maren, faddere Nicolai Cornelius, Peder Jensen, Niels Ladefogeds og Jens Ladefogeds hustruer alle af Skoven,
Begravet 8 uger gammel 1780

vii Jens Laursen, * 1782 i Astrup sogn
Døbt Dom M. Båren af Jens Nielsens hustru i Stenstrup, faddere Nicolai Cornelius,  Peder Jensen, Niels Christensens og Jens Ladefogeds hustruer alle af Skoven,
Hjemme 1805 i Astrup.

viii Else Laursdatter, * dec 1783 i Astrup sogn.  † 3 april 1852 i Louenkjær, Visborg sogn 
Begravet 9. april 1852 i Visborg
Døbt 14. December 1783 i Astrup, som datter af Laurs Skytte i Skoven. Båren af Ole Jensens hustru i Døstrup. Faddere Christen Tygesen i Thisted, Jens Skyttes søn Christen i Stenstup, Jens Nielsens hustru ibid og Laurs Skyttes datter Cathrine. 

Copuleret 12. maj 1810, Enkemand Peder Ottesen Tysker i Launkjers Skovhus i Skelund Sogn og Pige Else Laursdatter af Nørkjærshuus i Astrup Sogn. Forlovere - Niels Pedersen boende i Lauhu?, Jens Laursen i Nørkjærshuus. 

Han var født i Hoftoft, Flensborg, og døde 16 Aug 1861 i Launkær, De fik 8 børn:

Aalborg, Hindsted, Visborg, Haunøe, et Skovhus, 4, FT-1834N
Peder Ottesen 63 Gift Skovfoged  
Else Laursdatter 50 Gift Hans Kone 
Ane Cathrine Pedersdatter 17 Ugift deres Børn  
Else Pedersdatter 16 Ugift deres Børn  
Maren Pedersdatter 10 Ugift deres Børn  
Laust Pedersen 9 Ugift deres Børn  
Peder Pedersen 3 Ugift Pleiesøn 
Thorsten Simonsen 28 Ugift Tjenestekarle

Aalborg, Hindsted, Visborg, Lounkjær, Et skovfogedhuus, 83, FT-1845 
Peder Ottesen 75 Gift Skovfoged Hostoft sogn Flensborg amt 
Else Laursdatter 61 Gift Hans kone Astrup sogn Aalborg amt 
Laust Pedersen 21 Ugift Deres børn Heri sognet 
Else Pedersdatter 27 Ugift Deres børn Heri sognet 
Peder Pedersen 13 Ugift Deres børnebørn Bælum sogn Aalborg amt 
Else Christensdatter 5 Ugift Deres børnebørn Heri sognet 
Niels Peter Poulsen 31 Ugift Tjenestekarl Hals sogn Aalborg amt

Aalborg, Hindsted, Visborg, Havnøe, Skovfogedhuset i Lounkjeret, 3, FT-1850
Peder Ottesen 78 Gift skovfoged Hoftoft sogn Flensborg Amt 
Else Laursdatter 66 Gift hans kone Astrup Sogn Aalborg Amt 
Else Pedersdatter 32 Ugift deres børn Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Laust Pedersen 26 Ugift deres børn Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt] 
Else Christensdatter 10 Ugift deres datterbarn Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt] 
Johanne Cathrine Nielsen 5 Ugift deres datterbarn Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt]
Christen Axelsen 14 Ugift Tjenestedreng Her i sognet [Visborg Sogn Aalborg Amt

Aalborg, Hindsted, Visborg, Visborg By, Lounkjærhuus. et skovfogedsted, 101, FT-1860 
Laust Pedersen 36 Gift skovfoged avlsbruger huusfader  Her i sognet 
Dorthe Pedersen 32 Gift hans kone Her i sognet 
Else Pedersen 6 Ugift deres børn Her i sognet 
Ane Marie Pedersen 5 Ugift deres børn Her i sognet 
Ane Kirstine Pedersen 4 Ugift deres børn Her i sognet
Peter Pedersen 2 Ugift deres børn Her i sognet 
Peder Ottesen 86 Enkemand huusfaderens fader Hoftoft Sogn Flensborg Amt 
Else Christensen 20 Ugift tjenestepige Her i sognet 
Jens Pedersen 22 Ugift tjenestekarl Her i sognet 
Jonas Axelsen 19 Ugift tjenestekarl Skelund Sogn Aalborg Amt

ix Anders Laursen, * 1786 i Astrup sogn. 
Feria 2 ?? Båren af Christen Christensens hustru i Stenstrup, faddere Christen X i Thisted, Søren Thygesen og Niels Ladefogeds hustruer, og Jens Bøgholdts hustru i lille Arden
Han var 1805 skoleholder i Ll. Arden.

x Jens Laursen, * 1788 i Astrup sogn † 1788 i Astrup sogn.
Begravet 14 dage gammel

xi Kristen Laursen, * 1789 i Astrup sogn. 
Døbt 10. april, frembåren af Christen Gades hustru i Thisted, faddere Christen Christensen i Thisted, Niels Ladefoged i Nørreskoven, X Nielsen i Lou??, og Jens Bøgholdts hustru i Ll. Arden 
Han tjente 1805 i Skibsted Præstegård.

xii Karen Laursdatter, * 1793 i Astrup sogn, † 1793 i Astrup sogn.
 Hjemmedøbt 26. okt, begravet 14 dage gammel

xiii Dødfødt, * 1795 i Astrup sogn, † 1795 i Astrup sogn.

xiv Laurs Laursen, * 1796 i Astrup sogn
Båren af Niels Ladefogeds hustru Kirsten Nielsdatter, faddere Jens Bøgeholdt af Ll. Arden, Laurs Sørensen af Astrup, Christen Gade af Thisted og XX
Er hjemme 1805.

95. Karen Jensdatter, * 1739 i Møldrup, Astrup sogn † 1779 i " I skoven", Astrup sogn
Karen Jensdatters oprindelse er ikke kendt, ved vielsen står der, at hun er fra Møldrup i Astrup sogn, hun døde 1779 i Rævhuset i Astrup skov 40 år gammel, hun blev begravet den 24. februar i Astrup kirkegård, og efterlod sig fire børn fra 4 til 14 år


 

Sønnen Iver Laustsen Skou i Nygårds sedler

98. Peder Svendsen † sep 1773 i Vadum sogn

Han blev gift i Vadum med Kirsten Pedersdatter 5. nov 1747 

Børn

i Anna Pedersdatter * feb 1748 i Vadum sogn.
Døbt i Vadum 14. feb faddere Barbera Nielsdatter og Bodil Nielsdatter, Jens Thomsen, Michel Thomsen og Jacob Thomsen

ii Peder Pedersen * sep 1750 i Vadum sogn.
Døbt 6. sep, faddere Barbara Nielsdatter, Anna Jensdatter, Christen Christensen, Christen Nielsen, Jacob Thomsen

iii Johanne Pedersen * okt 1753 i Vadum sogn. 
Døbt 16. okt 1753 faddere Christen Christensens hustru og Anna Pedersdatter, Christen Mortensen, Christen Jonsen og Jens Thomsen

Hun blev gift med Christen Jensen 

iv 49 Helle Pedersdatter * sep 1756 i Vadum sogn † nov 1799 i Ajstrup sogn.
Døbt 29. sep 1756 i Vadum. Peder Svendsøns og Kiersten Pedersdatters barn døbt Helle. Faddere vare Lars Christensen og Ane Larsdatter, Christen Mortensen, Jens Larsen og Niels Nielsen

Hun blev aldrig gift med Iver Fridriksen

Hun blev gift (1) med Jens Nielsen

Hun blev gift (2) med Niels Christensen 

Aalborg, Ajstrup, Tylstrup Bye, ingen, 27, FT-1787, B1534 
Christen Jensen 38 Gift Mand Huusmand og daglejer 
Johanne Pedersdatter 36 Gift hans kone 
Jens Christensen 4 Ugift deres barn 
Kjersten Christensdatter 1 Ugift deres barn 
Helle Pedersdatter 30 Enke(mand) konens søster indsidder og Betler 
Dorthe Jensdatter 7 Ugift hendes barn 
Niels Jensen 4 Ugift hendes barn 

v Svend Pedersen * 1759 i Vadum sogn
Døbt 29. sept. Christen Aistrups hustru og Anna Møllersdatter, Jens Thomsen, Christen Jensen og Lars Christensen

vi Jacob Pedersen * 1762 i Vadum sogn
Døbt 29. august. Faddere, Anders Larsens hustru og Maren Nielsdatter, Jens Thomsen, Karen Jacobsdatter '

Aalborg,Vadum, Vester Halne by / Gaardmænd, ingen, 33, FT-1787, B2278 
Christen Thomsen 53 Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer  
Maren Larsdatter 38 Gift Madmoder    
Anne Jensdatter 8 Ugift hendes søsterdatter    
Jacob Pedersen 25 Ugift Tjenestekarl   
Maren Pedersdatter 15 Ugift Tjenestepige 

99. Kirsten Pedersdatter * 1713 i Vadum sogn
Vadum kirke

 

102 Niels Jensen Møldrup * 1695 i Møldrup, Astrup sogn, † 1770 i Lyngby sogn.
Han blev begravet på Lyngby kirkegård

Han blev gift med Bodil Sørensdatter i Lyngby kirke d. 2. marts 1727. Trolovet d. 20. oktober 1726.

Børn:

i Jens Nielsen * 1730 i Lyngby sogn † 1749 i Lyngby sogn

ii Søren Nielsen * 1734 i Lyngby sogn

iii Karen Nielsdatter *1737 i Lyngby sogn, † 1760 i Lyngby sogn

iv 53 Ellen Nielsdatter * 1743 i Lyngby sogn, † 1781 i Korup, Solbjerg sogn
Døbt 9 trinitatis. Niels Møldrups datter Ellen, testes Mette Pedersdatter Lundsgaard bar det, Karen Blenstrup, Ane Christensdatter, Mette Andersdatter, Peder Sørensen
Hun blev begravet d. 17. Juni 1781 i Solbjerg.

Hun var gift med Rasmus Christensen Bech

v Anders Nielsen * 1746 i Lyngby sogn, † 1762 i Lyngby sogn
Inddøbtes 23. okt for svagheds skyld, testes Niels Nielsens hustru holdt ham over dåben, Anders Bentsens og hustru overværede
Den 20 trinitatis blev dåben publiceret. Testes Niels Justesens hustru bar det, Ane Christensdatter, Peder Sørensen, Niels Mortensen, Rasmus Sørensen

vi Maren Nielsdatter * 1749 i Lyngby sogn
23. juli Niels Møldrups datter Maren for svagheds skyld, overværede faderen Niels Møldrup og Anne fra H?, Anders Christen Bælums hustru holdt det over dåben
Dom 3 trinitatis blev Niels Møldrups datter Marens dåb publiceret. Testes Maren Hansdatter bar det, Ane Christensdatter,Peder L?,  Jens Tømmermand, Jens Møldrup

103 Bodil Sørensdatter * 1706 i Terndrup, Lyngby sogn,  † 1782 i Lyngby sogn
Hun blev begravet d. 5. maj på Lyngby kirkegård
 
 

Lyngby kirke

112 Anders Andersen Smed  * o 1730 i Bradstrup, Vindum sogn

Han blev gift med Johanne Kirstine Hansdatter 1754 i Almind Fest X blev Anders Andersen Smed af Brandstrup og Hans Jensens datter af Wranum med navn Johanne Kirstine trolovet.  Dom judia havde bemeldte Anders Andersen og Johanne Kirstine Hansdatter bryllup

Børn:
i Maren Andersdatter * dec 1754 i Brandstrup, Vindum sogn
Døbt 27. dec 1754 i Vindum kirke båren af Laurits Mortensens hustru i X,faddere Søren Bruun,  Peder Holm, Niels Xs hustru, Magnus Smed, ? ?

ii 56 Anders Andersen Møller *nov 1756 i Brandstrup, Vindum, Viborg Amt † dec 1811 i Visborg sogn
Døbt 21. nov 1756 i Vindum kirke. Frembåren af Anders Smeds datter Maren Andersdatter i Elsborg, faddere Peder X, Peder Andersen på Windumgård, Anders Ladefoged, resten ulæseligt

Han blev gift o 1779 i Visborg med Mette Christensdatter

iii Hans Andersen * apr 1759 i Brandstrup, Vindum sogn † maj 1768 i Brandstrup, Vindum sogn.

iv Appoline Andersdatter * jul 1761 i Brandstrup, Vindum sogn

v Kirstine Margrethe Andersdatter * jul 1764 i Brandstrup, Vindum sogn

vi Anne Andersdatter * april 1767 i Brandstrup, Vindum sogn † juli 1767 i Brandstrup, Vindum sogn

vii Anne Andersdatter *  1768 i Brandstrup, Vindum sogn

viii Anne Kirstine Andersdatter * 768 i Brandstrup, Vindum sogn

ix Peder Andersen * 1774 i Brandstrup, Vindum sogn

113 Johanne Kirstine Hansdatter  * marts 1731 i Almind sogn
2. påskedag 1731 blev Hans Jensens barn af Almind døbt kaldet Johanne Kirstine

Vindum kirke

136 Christen Sørensen Otte  * i Nysym, Ravnkilde sogn

Han var gift med Karen Sørensdatter 

Skifterev efter Christen Sørensen Ottos hustru Karen Sørensdatter i Nysum 1767. Anno 1767 den 30 januar, infant sig på skifteforvaltningen, velædle Madam Mørskes i Nørlund, hendes vegne, fuldmægtigen samme steds, Niels Hansen Meyling, til Christen Sørensen Ottes her i Nysym Ravnkilde sogn udi stærvboet efter hans afgangne hustru Karen Sørensdatter, som den 22. december  a. p. ved døden er afgangen, og ikke forrmedelst vejens vanskelighed med den megen sne, har kunnet før foretages, for at holde et lovligt skifte efter berørte Christen Sørensens afgangne hustru til antegnelse af hvad til indtægt måtte forefindes, og derimod udgiften og besværinger at anføre, imellem ægtemanden og hans med den salig hafte børn som er:1 søn Søren 50 år [1717], og derover, bosat i Mejlby, 2 en ditto Søren 49 år [1718], ligeledes bosat i Skaarup i Ravnkilde sogn, 3 en ditto Jens  47 år [1720], også et hus i fæste i Haverslev, 4 en ditto Niels 43 år [1724], hjemme i stærvboet,  5 en datter Giertrud 43 år  [1723],   gift med Anders Pedersen her i Nysum, 6 een datter Anne 40 år [1727], som er i Nysum, 7 en datter Maren 36 år  [1731], , som er gift med Anders Skaldborg i Skaarup.  Hvorda var tilstede enkemanden Christen Otte og hans 2de børn nemlig Niels Christensen og Anne Christensdatter for hvilke sidste, såvel som fraværende børn blev indskrevne, som værge og overværende faderen. I hvis og tiltagne 2de dannemænds overværelse som vurdering og vitterlighedsmænd, nemlig Søren Jensen Hiulmand og Christen Jensen Hiulmand blev behandlet således 

I stuen:
1 furrebord på 2 pæle; 8 sk, 2 bænke; 2 sk, 3 stole, de to med halmsæde a 2 sk; 6 sk, 1 gammel skab ; 8 sk, 5 hylder a 2 sk; 10 sk, 1 spinderok ; 10 sk, 1 gammel egekiste;  1 rd og 8 sk

Derudi hendes klæder: 1 grøn trøje; 12 sk, 1 sort vadmels skørt; 1 rd, 1 gammel grøn raskes forklæde; 4 sk

Resten af den afdødes klæder berettes at være solgt til hjælp til hendes begravelse

1 stolpeseng med et gammel tavlet omhæng; 1 rd 8 sk

Derpå: 1 hvid vadmels overdyne; 2 rd, 1 ditto underdyne; 2 rd,  2 vadmels puder a 8 sk; 1 rd 4 sk, 1 blågarns lagen; 1 rd

På en seng i væggen: 1 vadmels vår; 1 rd, 1 dito pude; 4 sk, 1 vadmels underdyne uden fyld; 4 sk,

I kammeret: 1 ege øltønde; 3 rd, 1 dejn-balje; 8 sk, 2 fjerdinger; 2 sk, 1 gammel lygte; 4 sk, 1 kålknig; 3 rd, 1 stålgryde snart ubrugelig; 8 rd, 1 strandtræ; 2 sk, 2 hampesækkee og 1 lidet dito; 1 rd 8 sk

I frammeset: 1 kobberkedel i grue på 1 fjerding; 1 rd, 4 mk, 1 brandfork; 4 sk, 1 jernrist; 6 sk, 2 brygkar;  1 mk, 4 sk, 1 bærkar; 10 sk, 2 stripper ; 2 sk, 1 flatte; 8 sk, 1 sædeløb; 4 sk, 1 håndkværn, ubrugelig; 1 mk, 1 loftstige; 4 sk

På loftet fandtes ej noget uden lidt havre, der blev anset for en tønde. – videre fandtes: 2 store nauer a 8 sk; 1 mk, 1 liden naur; 8 sk, 1 båndkniv; 4 sk, 1 liden kniv; 2 sk, 2 hamre; 8 sk, 1 hugjern; 8 sk, 1 økse; 12 sk

I gården: 1 trækvogn; 2 rd, 4 k, 1 ringere ditto; 2 rd, 1 plov; 5 mk, 2 træharver; 2 mk, 1 skærekiste med kniv; 2 mk, 1 tørvespade; 8 sk, 1 skoedgreb; 8 s, 2 skovle; 2 sk, 1 rive; 2 sk

Levende creaturer: 1 gammelt udlevet haas øg; 1 mk, 1 sort hest 14 år; 1 mk, 1 grå hoppe 11 år; 6rd, 4 mk, 1 brun hoppe 9 år; 6 rd, 4mk, 1 brun hest i 3die år; 6 rd, 1 åringsplag; 1 rd, 4 mk, 1 sorthjælmet ko 10 år; 5 rd, 2 mk, 1 dito 6 år; 6 d, 4 mk, 1 års kviekalv; 1 rd, 4 mk, 14 får a 3 mark; 7 rd, 1 års galtsvin; 3 mk, 1 galt og 3 grise; 3 mk

Det tærskede og utærskede korn vil næppe forslå til indavlingen igen

Mere var ikke som kunne komme boen til indtægt, og altså bliver stærvboen ganske masse 60 rd, 0 mk, 3 sk

Hvorimod udgiften er følgende

1 Brøstfældighed: Rollingshuset som er en del forfalden med tag består af 10 fag, behøver til reperation: 25 rd, laden bestående af 10 binding, vil i det ringeste have til istandsættelse a bindingen 1 rd, 4 mk, 

Stald og fæhus er bestående af 8 fag a 8 mk

Besætningen til denne halve gård udfordres: 3 drættefærdige bæster a 10 rigsdaler; 30 rd, 1 vogn med behør; 10 rd, 4 mk, 1 plov; 1 rd, 2 mk, 1 harve; 3 k

Begravelses omkostning. Enkemanden beretter, at hans sal. Kones begravelse har kostet 4 rd og 4 mark, hvorfor an endnu er i gæld 2 rd

Og formodes enkemanden til sin egen at vorde tillagt; 4 rd, 4 mk

Videre var enkemanden i gæld til husbonen en del landegilde, og rester og nogle kongelige skatter, som skifteforvalterens fuldmægtig holdt ufornøden, her at anføre. Siden den allerede beskrevne besværing overgår indtægten, og bliver altså stærvboens anførte udgifter og besværing; 104 rd, 5 mk.

Følgelig ses heraf, at intet bliver til deling, men enkemanden og søn Niels Christensen som er tilstede, lovede i alle måder at holde skifteforvalteren og fuldmægtig,f or alt hvis af dette skfite måtte dependere, uden krav og skadelidelse. At således er forrettet, og dette skifte sluttet bekræftes med hænders underskrift.

Datum: stævrboen ut supra. På skifteforvaltningens vegne som fuldmægtig;  N H Meyling, Christen C. S, S. O. Sørensen Otte, Niels N. C. S. O. Christensen Otte

Vurderingsmænd: Søren S. I. S. H. Jensen Hjulmand, Christen C. I. S. H. Jensen Hjulmand

Børn: 
i Søren Christensen Otte  * 1717 i Nysom Ravnkilde sogn, i 1766 bor han i Mejlby

ii Søren Christensen Otte  * 1718 i Nysom Ravnkilde sogn, i 1766 bor han i Skaarup, Ravnkilde sogn

iii Jens Christensen Otte  * 1720 i Nysom Ravnkilde sogn, i 1766 er han fæster i Haverslev

iv 68. Niels Christensen Otte    * 1725 i Nysom Ravnkilde sogn
Han var gårdmand i Nysom. 

Han blev gift med  Anna Pedersdatter

v Gjertrud Christensen Otte  * 1723 i Nysom Ravnkilde sogn, hun er gift med Anders Pedersen Nysum

vi Anne Christensdatter Otto  * 1727 i Nysom Ravnkilde sogn

vii Maren Christensdatter Otte  * 1731 i Nysom Ravnkilde sogn, hun er gift med Anders Skaldborg i Skaarup

137 Karen Sørensdatter  *  i Nysom Ravnkilde sogn,  †    22 december 1766 i Nyum, Ravnkilde sogn 

Skiftet venligst udlånt af Ravnkilde arkivet

Skiftet efter Karen Sørensdatter fra Ravnkilde arkivet

Mine 5x tipoldeforældre

176. Peder Sjælland, * før 1705 i Rold sogn † efter 1758 i Rold sogn 
Fra giftermålet boede Peder Sjælland (ofte stavet Selland) i Rold by og sogn.

Han har utvivlsomt tilhørt skovfolket, der levede af hjulmageri og træskomageri, et arbejde som ligeledes søn og svigersøn ernærede sig ved.
 Om hans ejendomsforhold vides intet.

Han blev gift med Karen Larsdatter, gift 28. juli 1726 i Rold.

Børn:

i Anders Pedersen Sjælland, * 1727 i Rold sogn

ii Friderich Pedersen Sjælland, * 1728 i Rold sogn † 1758 i Rold sogn

iii Barn, * dødfødt 1732 i Rold sogn

iv Anne Pedersdatter, * 1734 i Rold sogn.

88. v Hans Pedersen Sælland, * 1736 i Rold by og sogn, † 1801/ 05 i Rold.        
D øbt 13. april 1736 i Rold. Dåbsnoter ulæselige

Han blev gift med ( 1) Maren Sørensdatter, gift 26. juli 1761 i Rold - Vebbestrup

Han blev gift med (2) Ane Marie Christensdatter, gift 28. juni 1789 i Rold - Vebbestrup, * 1732 i Rold sogn † 1805 i Rold sogn

vi Maren Pedersdatter, * 1739 i Rold sogn

177. Karen Larsdatter, * senest 1708 i Rold sogn † efter 1739 i Rold sogn 
Karen var sikkert søster til den Maren Lads- Laurits - eller Lauritsdatter, der bar 4 af Karen 7 børn til dåben, en broder var vel den Anders Larsen, der stod fadder til Karens datter 1734.
Karen Lads- Laurs eller Lauritsdatter kunne tænkes at være den Karen, der blev født 1706 i Rold by og sogn som datter af Laurits Pedersen, der kunne være identisk med den Laurids Bødker, der i 1705 fik datteren Maren i Rold.

fra Rold

180. Bertel Christensen, * 1707 i Vesterby Øland sogn,  † 1771 i Sønderøxe, Brovst sogn, begravet 5. maj 1771 i Sønderøxe. 

Han blev gift med (1) Else Jensdatter, gift 18. juli 1734 i Brovst, * 1705, † 1742 i Sønderøxe Brovst sogn, begravet 22. april 742 i Sønderøxe

Han blev gift med (2) Anna Poulsdatter, gift 27. okt. 1743 i Sønderøxe, * 1718, † 1806 i Sønderøxe Brovst sogn, begravet 6. juli 1806 i Sønderøxe

Bertel Christensen giftede sig som "Bertil Christensen af Øland" i 1734 til fæstet af den ejendom i Sønderøxe i Brovst sogn, som hans første kones mand Christen Lauritzen tidligere havde haft i fæste under Oxholm gods på Øland.

Ejendommen blev overtaget af Bertel Christensens anden kones næste mand Peder Christensen Skomager, død 1789, og derefter af dennes stedsøn Peder Bertelsen.
 
Bertel Christensen blev med sin første kone stedfader til Thomas Christensen født 1732, der i 1751 og 65 stod fadder til børn af stedfaderens andet ægteskab
 
Af et meget kortfattet udtog af skiftet efter Bertel Christensens hustru (altså hans første hustru Else Jensdatter) dateret den 10. dec. 1742 i Oksholm skifteprotokol ses, at aktiver og passiver blev opgjort til henholdsvis 52 rdlr. 4 mk. 5 sk. og 130 rdlr. 3 mk. 8 ak. så der var absolut intet at arve, derimod stort underskud.

Børn i første ægteskab:
i Christen Bertelsen * 1735 i Sønderøxe, Brovst sogn † apr 1806 i Østerby, Ølandsogn
Døbt 13 pril. Jens Smeds hustru Karen af ? bar barnet, faddere Peder Nielsen i J?, Christen Skomager, Thyge Jacobsen og Niels Westergaards hustru alle af Sønderøxe.

Han blev gift med Ane Jepsdatter 29 dec 1765 i Øland
Christen Berthelsen (af Østerby) og Ane Jepsdatter trolovede 25. november og viet 29. december 1765

Hjørring, Øster Han, Øland, Østerbÿe, Gaard Mænd, 16, FT-1787
Christen Berthelsen 53 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Ane Jensdatter 44 Gift Hans Koene
Peder Christensen 18 Ugift Sön af dette Egteskab
Jep Christensen 13 Ugift Sön af dette Egteskab
Berthel Christensen 6 Ugift Sön af dette Egteskab
Niels Christensen 1 Ugift Sön af dette Egteskab
Kirsten Christensdatter 10 Ugift Datter af dette Egteskab
Mariane 8 Ugift Datter af dette Egteskab

Folketælling Øland 1801 Øland, Østerby, 4
Christen Bertelsen, 69 , Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer,
Anne Jepsdatter, 58 , Gift, Hans kone,
Jeppe Christensen, 27 , Ugift, Deres barn,
Niels Christensen, 15 , Ugift, Deres barn,
Mariane Christensdatter, 23 , Ugift, Deres barn.

ii Jens Bertelsen, * 1736 i Sønderøxe, Brovst sogn, † 1736 i Sønderøxe, Brovst sogn.

iii Morten Bertelsen, * 1736 i Sønderøxe, Brovst sogn, † 1736 i Sønderøxe, Brovst sogn.
Tvillingerne blev kun 4 dage gamle.

Børn i 2 ægteskab
iv Else Bertelsdatter  * 1744 i Sønderøxe, Brovst sogn
Dåbsnoter uæselige

90. v Poul Bertelsen, * 1745 i Sønderøkse, Brovst sogn, † 25. januar 1824 i Rold. 
Døbt 25 april. Albrect Christensens hustru Maren Pedersdatter af Sønderøxe bar barnet, faddere Borre Jens, Peder Hvolbech, Søren Holm og Peder Riderhuuses hustru Anne Olesdatter, alle af Sønderøxe

Han blev gift med Maren Hansdatter, gift 21. november 1778 i Rold.

vi Lauritz Bertelsen, * 1748 i Sønderøxe, Brovst sogn, † 1813 i Nørgård Rold by og sogn.
Borre Jenses hustru Inger Pedersdatter af Sønderøxe bar det, faddere Borre Christen, X Larsen, Peder Hvolbech og Albrecht Christensens hustru Maren Pedersdatter alle af Sønderøxe.
 
Han var gift 1. gang med Maren Christensdatter død 1788 

Han var gift 2. gang med Anne Hansdatter født i Rold 9 sept.1759, der overlevede ham, og dør 1 jan. 1831 

Han får i sit 2 ægteskab 5 børn, hvoraf den ene søn Peder Laursen Nørgaard født i Rold 1802 bliver gift 3 gange, de to gange med døtre af ane 20 Peder Jensen Degn. Således er de to familier tæt forbundet .

Hans anden søn Christen Laursen Nørregård bliver gift med enken ane 47. Else Laursdatter

Hun var gift 1. gang med gift med ane 47 Anders Christensen (Blegedøe)
Dermed er familien også tæt bundet sammen her!!

Brovst kirke

I 1770erne lod Oxholm godsejer sende en del unge til Rold for der at overtage nogle gårdes bedrift i fæste. På denne måde kom tre af Bertel Christensens sønner bort fra deres hjemegn og stavnsbundne slægt for at bosætte sig i udlændigheden hinsides Limfjorden og de store skove i hjertet af Himmerland.

Her er Laurs Bertelsens fæstebrev:
På hendes Nåde hoyvelbårne Frue Geheimeraadinde Levetzau til Oxholm, Aaalegaard og Billesbølle hendes Vegne og efter derom erholdt naadig Resolution og forventet Ratification haver jeg underskrevne Mathias Wædele`, Fuldmægtig Oxholm og Aaalegaard, Stedt og Fæstet saasom jeg i dag steder og fæster bort til Landsoldat Laurs Bertelsen, Sønderøxe, Eeen af Oxholm tilhørende Gaarde i Rold, som Jens Nielsen Degn sidst beboede og formedelst Fattigdom og Armod godvillig haver afstaaet, hvilken Gaard, som i Landmaalingens Matricul er anslaget i Hartkorn 2 Tdr. 4 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. Samt i Skovskyld 4 Skp.

Bemeldte Laurs Bertelsen må Nyde, Bruge og i Fæste sin Livs-Tid Erholde med samme Ret som hans Formand den haver havt, imod at han til hver Aars Martiini betaler Landgilde efter Jordebogen med fem Rigsdaler og Åtte Skilling, og til rætte Forfald Tilsvarer alle Kongel. Skatter og Contributioner, saavel ordinære som Extraordinære Skatter og Paabude, som enten er eller herefter Paabydendes vorder samt at forrette efter Tilsigelser Reiser eller Hoverie ligemed sine Naboer.

Gaardens Bygning og besætning holder han altid i Lovforsvarlig Stand, Jorden lovlig dyrker og bruger, intet deraf bortfører eller i andre ulovlige Maader bruger eller lader forekomme. I øvrigt haver Fæsteren at holde sig hans Kongel. Mayest. Allernaadigst Lov og Forordninger allerunderdanigst efterrettelig, er sit Herskab og Fuldmægtig hørig og lydig, alt under dette Fæstes Fortabelse og strafbart laver.

For Indfæstning skal Fæsteren være befriet og formedelst Gaardens ringe besætning er samme lovet til sammes Istandsættelse 20 Rbd. Siiger Tyve Rigsbankdaler.

Til Bekræftelse under min Hånd og Segl.
Oxholm den 15. November 17788 M. Wædele`
Paagældende Original Fæste Brev haver jeg til underdanigst Efterlevelse modtaget Laurs L. B. S. Bertelsen
Til Vitterlighed M. H. Arild A. Helverscou

Den gård han får fæste på er den nordligste i byen, og hed derfor Nørgård. Følgelig fik han tilnavnet efter gården, som det var skik på den tid.

Et billede af gården får man fra beskrivelsen i en skiftesag i 1788, hvor gårdens tilstand skulle vurderes. Den beskrives således: Stuehus 10 binding med udskur for de 8 binding. Undertømmer fyr, taget strå og lyng, lade 17 fag, stald, fæ og fårehus 13 fag, alt af lignende materiale som stuehuset. De tiltrængte reparationer vurderedes til 48 rdlr. Boets aktiver beløb sig til værdi 148 rdlr. Ved fæstets tiltrædelse 1778 157 rdlr. Differencen plus skifteomkostninger lovede Laurs Bertelsen ”til tider” at betale, altså afdragsvis, og bygningerne at sætte i stand.
Da han dør er der igen skifte, og her gengives skifteretsprotokollen:

Skifteforretning efter afgangne Laurs Bertelsen Rold

Anno 1813 den 26. September mødte udi afgangne Laurs Bertelsens i Fæste havende Gaard, paa den hoye Skifteforvalter, Højvelbaarne Hr. Kammerjunker, Artilleri-Captain v. Mylius, herre til Eistruplund, Biørnsholm, Lundgaard og Padkær paa hans Vegne, undertegnede Friederich Munte fra Biørnsholm, for at foretage Registrering og Vurdering til paafølgende lovlig Skifte og Deling efter bemeldte Laurs Bertelsen, som nyligen er anmeldt ved Døden at være afgaaet.

Imellem Enken Anna Hansdatter og den afdødes i 2det Ægteskab aflede Børn, nemlig af første Ægteskab med afdøde Maren Christensdatter
A/ en Søn Christen Laursen, fraværende i hans Majestæts Tjeneste som Soldat, men ved hvilket Regiment, eller hvor han for Tiden er, vides ikke.
B/ En datter Maren Laursdatter, ugift, tiendende i Bondebyen Nytting ved Aalborg. Og af andet ægteskab med den efterlevende enke
C/ en Søn Peder Laursen 11 r gammel,
D/ en datter Maren Laursdatter tiende i Andrup, ugift,
E/ en datter Birte Laursdatter ugift og hjemme. For hvilke samtlige umyndige af Skifteretten ansættes som Formynder deres Farbroder og født Værge,.

Fæstegaardsmand Poul Bertelsen i Rold, der tillige af Skifteretten blev beskikket som Tilsynsværge for den fraværende Søn. Og var bemeldte Poul Bertelsen her ved Forretningen tilstede.
Ligeledes var nærværende Enken, samt som Vitterligheds og Vurderingsmænd Sognefoged Ole Pedersen og Gårdmand Christen Nielsen Kock, begge af Rold.

I dagligstuen: Et Fyre Bord, et gammelt Dito Skab, et Do. Hjørneskab, en gl. Kiste. Derudi befindis: en blaa Klædes Kiole, en Do. Do. Trøje, et par gl. Do. Buxer, et Par uldne Strømper, en hvid Vadmels trøje, et par gl. Do. Buxer, et par uldne Strømper, et par blaa Do. En gl. Skind Brystdug med hvide Uldærmer, en gl. Hat, en gl. Hue, 3 Stk. gl. Lærredsskjorter, 1 Par gl. vanter m.v. En gl. Fyr Kiste, et Fyr Sengested, derudi befindes: en Hvid Vadmels Underdyne, en blaastribet Hovedpude, en gl. rødstr. Olmerd. Overdyne, et gl. Blaagarns lagen, et nyt Sengested derudi befindes: en hvid og grønstribet Vadmels Underdyne, 2 gl. Bolsters Hovedpuder, en rød og grønstriber Olmerdugs overdyne, en gl. Blaalærreds Lagen, en Bolsters stribet Omhæng, Endvidere: en Jern Bilægger kakkelovn, en gl. trebenet Træstol, en gl. Halmstol.

I den lille Stue: Et gl. Egetræs Skrin, en gl. Halmstol, et gl. Fyr Sengested, et haspetræ, 3 Stk. Lerfade,

I Bryggerset: En Strippe, en jern Gryde, 2 Bryggerkar, 2 Spækfiel, et Ostekar, en gl. Platte, en Tiære Kande, en gl. Halm Løbe, en gl. Degnetrug, en Kobber Grue Kiedel 1/ 4 Td.

I Forstuen: En Hammel, en hede –Tørv Spade, en Trægreb, et jerngreb, træskovl, en Oste Hække, 2 Sække og en Pose, 12 Skp. Tærsket Rug af det Aars grøde, en Sold

Kreaturer: En sortbroget Ko, 8 Aaar, en sorthjælmet Do, 5 Aaar, en blåhjelmet Kalv, 7 Stk. Faar med 3 lam, en sort Hoppe, 14 Aaar, en brun Do. 12 Aaar.

I Gården: 2 Trævogne, 2 træharver, 1 Kjøre Baare, 4 Stk. Halm Pudder, 2 Kobler, 1 par leder og et Skrav, 1 Plov med Drættetøj og øvrige tilbehør.

Desuden fandtes den indavlede Kornafgrøde med Undtagelse af den allerede tærskede og forhen anførte 12 Skp. Rug.

Enken afleverede efter Anfordring  efter hendes Mands første Kone gjorde Skiftebrev, der blev imodtaget til Oplysning her under Skiftet, og da den erfarede hvad Besætning og Inventarium, de af Fæsteren bør tilsvares, saa forbeholdes Herskabets ret i saa henseende til den I dag skete Vurdering, forsaavidt det registrerede er Herskabets Eiendom.

Hvorefter dette Skifte, da Enken ej havde mere at angive, og ej mere forefandtes at registrere, blev udsat indtil videre.

Datum ut supra. Paa den høje Skifteforvalters Vegne
Munte
Kilde: J. Nørgaard: Tre Slægter i Rold

v Anders Bertelsen, * 1751 i Sønderøxe, Brovst sogn, † 1773 i Sønderøxe, Brovst sogn.
Døbt 14 søndag efter trinitatis. Albrecht Christensens hustru Maren Pedersdatter bar barnet, faddere Borre Jens, X Ridderhuus, Poul Lods, Søren og Karen Lauritsdatter alle af Sønderøxe

vii Niels Bertelsen, * 1755 i Sønderøxe, Brovst sogn † 13. jul1837 i Øland sogn . 
Døbt Dom. latare (9 marts). Albrecht Christensens hustru Maren Pedersdatter bar barnet, faddere Søren Slott, Jørgen Hou, Anders Hvolbech, og X hustru Margrethe Xdatter alle af Sønderøxe 

Han blev gift 8. jan 1784 i Øland med Else Marie Vognsdatter
 Else Wognsdatter og Niels Berthelsen bli'r trolovet 18. oktober 1783 og viet 8. januar 1784. Forlovere er Anders Christensen og Niels Jørgensen

viii Else Bertelsdatter, * 1758 i Sønderøxe, Brovst sogn.
Moderen bliver her kaldt Maren Povelsdatter, vel en "fejl". Døbt 2 søndag i advent.Borre Jenses hustru Inger Pedersdatter bar barnet, faddere Albrecht Christensen, Christen Lou, Peder Andersen og Peder X hustru Anne Thomasdatter

xi Peder Bertelsen, * 1761 i Sønderøxe, Brovst sogn. 
Døbt 2 påskedag. Moderen kalders også her Maren Povelsdatter !!!!
Anders Jægers datter Maren bar barnet. Faddere Thiomas Gøll, Thomas L?, Thomas Bertelsen og Jens Claus datter Maren alle af Sønderøxe
Peder Bertelsen overtog fødehjemmet,

Han blev gift med Johanne Jørgensdatter.

x Hans Friederich Bertelsen, * 1764 i Sønderøxe, Brovst sogn, † 1764 i Sønderøxe, Brovst sogn.
Døbt Nytårsdag. Peder L? hustru Maren xdatter i Korup bar det, faddere Peder Andersen, B ? Thomas og Povel, og Peder Andersens hustru Dorethe alle af Sønderøxe

xi Mette Bertelsdatter, * 1767 i Sønderøxe, Brovst sogn
Døbt 18 søndag efter trinitatis. Christen L?s hustru Inger Poulsdatter bar barnet, faddere Peder Nielsen, Peder Thomassen, Povel Bertelsen og Maren Hvolbech alle af Sønderøxe.

181. Anna Poulsdatter, * 1718, † 1806 i Sønderøxe Brovst sogn, begravet 6. juli 1806 i Sønderøxe. 

Iflg. folketælling 1787 er hun født 1718, men iflg. folketælling 1801 i 1716. Iflg. dødsdagen er hun født 1711.  Hun var af ukendt herkomst

Hun blev gift anden gang 1771 i Brovst, trolovet 24. juli og viet 15. november 1771 med Peder (Christensen) Skomager født ca. 1725, død 1789 i Sønderøxe i Brovst sogn, begravet 20 dec. 64 år gl.

Et bud på hvordan de kan have været klædt

184. Peder Christensen, * 1688 i Blegedy Rostrup sogn, † 1751 i Blegedy Rostrup sogn, begravet 8. april 1751 i Blegedy Rostrup sogn.  

Han blev gift med Tyra Poulsdatter, gift 29 nov. 1696 i  Rostrup.

Fra giftermålet boede Peder Christensen i fødegården, den vestlige halvdel af Blegedoy (Blegdø) i Rostrup sogn på 5½ td. hartkorn. 
Blegedy hørte under godset Dalsgaard i Vive sogn. 

Peder Christensen blev også kaldet Blegedøy
Sognets kirkebog går ikke så langt tilbage, men navnene på gårdens fæstere viser, hvem der må have været fader til Peder Christensen.

Peder Christensen var fæster af den venstre halvdel af den oprindelige gård Blegedy (Blegdø) i Rostrup sogn, den halvdel der nu hedder Blegedygård. De to halvdele var på 2 rdlr. 6 skpr. hartkorn og hørte under Dalsgård, men fra senest 1787 under Willestrup

Peder Christensen der havde efterfulgt sin fader blev selv efterfulgt af sin søn Peder Pedersen 1705 - 77, der atter blev afløst af sin søn Peder Poulsen født 1746. Gården forblev i slægtens eje til 1850èrne.
Børn:

i Poul Pedersen, * 1698 i Blegedøy Rostrup sogn, † 1698 i Blegedøy Rostrup sogn.  egentlig døbt Poffvel. 
Døbt 6 marts 1698 i Rostrup kirke, frembåret af Anders Poulsens hustru Maren Chrestensdatter, Jens Poulsen, Laurits Smed og Mads Jensen af Stenstrup, Chresten Jensen og Chresten Hansens hustru (farmor) fra Blegedø, Hans Chrestensens hustru Gjertrud Clausdatter af Vrå, og Frants hustru i Lundgård

ii Christen Pedersen, * 1703 i Blegedøy Rostrup sogn, † 1710 i Blegedøy Rostrup sogn.
Døbt 20 sep.1703 i Rostrup kirke, frembåret af Anders Pousens hustru Maren Chrestensdatter af Stenstrup, Hans Chrestensen af Vrå, Enevold Møller i Vrå, Chresten Jensen i Blegedø, Niels Jensen og Søren Gades hustru Inger Nielsdatter, Chresten Bøchers hustru, alle af Brøndberg.

iii Poul Pedersen, * 1705 i Blegedøy Rostrup sogn. † 1777 Blegedøy Rostrup sogn
egentlig døbt Poel, han overtog fødegården.
Døbt 3 juledag 1705  i Rostrup kirke, frembåret af  Anders Poulsens hustru Maren Chrestensdatter af Stenstrup, Hans Chrestensen af Vrå, Peder Poulsen af Axelterp, Jens Poulsen af Stenstrup, Enevold Chrestensens hustru Anne Chrestensdatter i Vrå mølle, Chresten Sørensens hustru Inger Niesdatter af Brøndberg.
  
iv Anna Pedersdatter, * 1709 i Blegedøy Rostrup sogn, † 1768 i Viveterp Rostrup sogn.   
Døbt  15 sep. i Rostrup kirke, frembåret af Anders Poulsens hustru Maren Chrestensdatter i Stenstrup, Jens Poulsen af Stenstrup, Søren Gade, Chresten Sørensen, Jens Nørgårds datter, Peder Tommesens hustru, alle af Brøndberg, og Hans Chrestensens datter af Vrågård.

Hun var gift 1742 med Anders Jensen fra Brøndbjerg, nævnt i Viveterp fra 1745.

v Christen Pedersen * 1712 i Blegedøy Rostrup sogn, † 1713 i Blegedøy Rostrup sogn. 
Døbt 27 nov i Rostrup kirke, frembåret af Anders Poulsens hustru Maren Chrestensdatter af Stenstrup, Hans Chrestensens hustru Gjertrud Causdatter af Vrågård, Søren Madsen af Hedegård, Ove Knudsen af Tostrup, Chresten Jensen af Blegedø, Thomas Pedersens  hustru  Anne Jensdatter i Vrå mølle.

Døde 11 måneder gl. forældrene måtte stå offentligt skrifte publice absolveres, i kirken "for deris Barn, som døde for deris forsømmelse", de blev mistænkt for at have ligget barnet ihjel i sengen. Den egentlige årsag har uden tvivl været vuggedøden

vi 92. i Christen Pedersen (Blegedøy), * 1715 i Blegedy, Rostrup sogn, † 1773 i Råstrup by og sogn, begravet 8. august 1773 i Råstrup. 
Døbt 1 dec. 1715 i Rostrup kirke, frembåret af Hans Chrestensens hustru Gjertrud Clausdatter af Vrågård, Anders Poulsen og Jens Poulsen af Stenstrup, Peder Hansen af Rostrup, Søren Andersens hustru af Rostrup, Thomas Pedersens hustru Anne Jensdatter i Vrå mølle.

Han blev gift med Maren Jensdatter, gift 28. oktober 1741 i Rostrup

185. Tyra Poulsdatter, * 1677 i Stenstrup Råstrup sogn, † 1743 i Blegedy Rostrup sogn, begravet 9. januar 1744 i Blegedy Råstrup sogn.  
Sognets kirkebog går ikke så langt tilbage, men fadderne til Thyra og Peder Christensens børn viser hendes familieforhold.
Øland

186. Jens Sørensen Rytter * 1676 i Stenstrup Rostrup sogn, † 1742 i Stenstrup Rostrup sogn, begravet 24. juni 1742 i Stenstrup Rostrup sogn.  

Han blev gift med  Anna Jensdatter , gift 12 juni 1712 i Vebbestrup.  Trolovet 14 feb 1712

Jens Sørensen kaldet Rytter var fra før 1725 - vel fra giftermålet 1712 - fæster af fødegården, den gård i Stenstrup by i Rostrup sogn på 3 - 4 td. hartkorn, der senere blev udflyttet og kaldet Stensgård. Gården der hørte ind under Willestrup, blev senere overtaget af sønnen Søren Jensen kaldet Rytter.

Jens Sørensen, blev nævnt med tilnavnet Rytter ved børnenes dåb i 1725, 30 og 37 samt ved konens død i 1737 og sin egen død 1742.

Han overtog før 1725 fødegården i Stenstrup by med 4 tdr. 5 skpr. 1 fjdkr. 3/4 lb. hartkorn, nemlig af nr. 1 (halvdelen) 3 tdr. 4 skpr. 3 fjdk. og af nr. 3 (en fjerdedel) 1 td. 2 fjdk. 1 3/4 alb.I løbet af 1799 tallet blev flere gårde i Stenstrup gjort lige store, så i 1787, da Jens Sørensen Rytter)s sønnesøn Niels Sørensen Rytter var fæster af slægtsgården, var denne som to andre gårde i byen på 3 tdr. 5 skpr. 2 alb. hartkorn.

Børn:

ii Søren Jensen Rytter, * 1713 i Stenstrup, Rostrup sogn, † 1790 i Stenstrup., Rostrup sogn 
Han var døbt 22 jan 1713 i Rostrup. Han blev båret til dåben af Jens Fragtrups hustru, faddere var Jens Poulsen, jens Sørensen i anneksgården, Esper Bertelsen, Albret Nielsen, Just Gaades pige og Kjeld Andersens datter

Han blev gift 1734 i Rostrup, trolovet d 14 marts med Karen Jensdatter af Brøndbjerg 1715 - 1792.
Parret fik 11 børn

Han overtog slægtsgården i Stenstrup sikkert ved giftemålet eller ved faderens død 1742.
Gården hørte som fæstegård under baroniet Willestrup og arvegangen i gården fremgår af oplysninger fra godsets jordebøger 1725, 1787 og 1803.
Stenstrup by, hvis ejendomme alle hørte under Willestrup, bestod omkring 1780 af 7 gårde og 4 mindre ejendomme. Af de 7 gårde var 3 lige store med godt 3 tdr. 1 skp., 1 med godt 3 tdr. 4 skp. og 3 lige store med 3 tdr. 5 skp. 2 alb. hartkorn, blandt de sidste var Rytterslægtens stamgård.
Mellem 1787 og 1803, vel ved byens udskiftning fra fællesskabet 1789, blev byens 5 største gårde gjort lige store med 3 tdr, 3 skp, 2 5/6 alb. hartkorn til hver.
Blandt disse 5 var "Ryttergården", den nuværende Stensgård, som i 1800 tallet blev udflyttet fra byen.
Det fremgår af både jordebogen 1787 for Willestrup og folketællingen samme år, at Søren Jensen (Rytter) havde overladt sønnen Niels fæstet af gården før 1787, vel ved sønnens giftemål 1783.

(fra "Slægten Rytter fra Vebbestrup")

iii Else Jensdatter, * 1714 i Stenstrup, Rostrup sogn. 
Hun blev gift 1738 med Ole Pedersen af Lundgård, nævnt i Hvarre i Vebbestrup sogn fra 1740.

iv Jens Jensen Rytter, * 1716 i Stenstrup, Rostrup sogn.

93. i Maren Jensdatter, * 1717 i Stenstrup, Rostrup sogn, † 1773 i Rostrup by og sogn, begravet 29. sept. 1773 i Rostrup.

Hun blev gift med Christen Pedersen (Blegedøy), gift 28. oktober 1741 i Rostrup

v Kirsten Jensdatter, * 1720 i Stenstrup, Rostrup sogn.

vi Peder Jensen Rytter * 1722 i Stenstrup, Rostrup sogn, † 1723 i Stenstrup, Rostrup sogn 1 år 5 uger gl.

vii Anne Jensdatter, * 1725 i Stenstrup, Rostrup sogn.

viii Jens Jensen Rytter, * 1728 i Stenstrup, Rostrup sogn.

ix Jens Jensen Rytter, * 1730 i Stenstrup, Rostrup sogn.

x Maren Jensdatter, * 1734 i Stenstrup, Rostrup sogn.

xi Jens Jensen Rytter * 1737 i Stenstrup, Rostrup sogn.

187. Anna Jensdatter, * 1691 i Fragdrup, Vebbestrup sogn, † 1737 i Stenstrup, Rostrup sogn, begravet 3. feb. 1737 i hendes alders 46. år. 
Vebbestrup kirkebog går ikke tilbage til 1691, men hendes forældre må have været Jens Laursen og hustru Fragdrup.

Willestrup sø

188.  Jens Lauritzen Gade * 1703 i Tisted, Astrup Sogn † 1738 i Astrup sogn
Han blev døbt i Astrup Kirke d 16 sept. 1703 og båret til dåben af Niels Tygesens hustru fra Tisted. Faddere var Jens Gade og Søren Gade fra Brøndberg, Søren Jensen fra Tisted samt Peder Lauritzen, Gjertrud Troelsdatter og Jacob Pedersens hustru.

Han blev trolovet d. 14 juni 1733 med Dorthe Sørensdatter fra Borup, og parret blev viet d. 1 aug. 1733 

Jens Lauritzen Gade døde i 1738, angivelig kun 34 år gammel, og blev begravet på Astrup Kirkegård.

Børn
   
94. Lauritz Jensen *1734 i Astrup Skovhuse, Astrup sogn, † 1805 Nørskoven,  Astrup sogn,
Begravet 1. december 1805 i Astrup. 
Han blev døbt i Astrup Kirke d. 22 April 1734 og båret til dåben af Søren Lauritzen Rytters hustru fra Astrup. Faddere ved dåben var Laurs Gade, Jens Nielsen, Niels (??) Peder Lauritzens søn og datter.

ii Thomas Jensen * 1736 i Astrup Skovhuse, Astrup sogn 
døbt 19 feb. 1736

iii Anna Jensdatter  * 1738  i Astrup Skovhuse, Astrup sogn 
døbt 13 apr. 1738

189. Dorthe Sørensdatter * i Borup
Det er endnu ikke lykkedes at bestemme Dorthe Sørens herkomst. Hun er heller ikke fundet gift igen eller død.

Astrup kirke

206  Søren Pedersen*   ca. 1669, †  1737  i Terndrup, Lyngby sogn 
Han blev begravet på Lyngby kirkegård d. 7. juli 68 år gammel

Han blev gift med Maren Niesdatter d. 30. juli 1699 i Lyngby. Trolovet 10. april 1699
 
Børn:

i Peder Sørensen*  1701 i Terndrup, Lyngby sogn

ii Boel Sørensdatter * 1704 i Terndrup, Lyngby sogn 

iii 103 Bodil Sørensdatter * 1706 i Terndrup, Lyngby sogn † 1782 i Lyngby sogn 
Begravet d. 5. maj på Lyngby kirkegård.

Hun blev gift med  Niels Jensen Møldrup


207 Maren Nielsdatter *  ca 1656,  †  1732 i Terndrup, Lyngby sogn
Hun blev begravet d. 5. oktober samme år
 

Terndrup kirke

226 Hans Jensen 

113 Johanne Kirstine Hansdatter * marts 1731 i Almind sogn
2 påskedag 1731 blev Hans Jensens barn af Almind døbt kaldet Johanne Kirstine

Hun blev gift i Almind 31 marts 1754 med Anders Andersen Smed

227. Anna Laustsen
Almind kirke sydportal

Mine 6x tipoldeforældre

354 Laurits Sørensen Bøgh

177. Karen Larsdatter , * senest 1708 i Rold sogn, † efter 1739 i Rold sogn.
Karen var sikkert søster til den Maren Lads- Laurits - eller Lauritsdatter, der bar 4 af Karen 7 børn til dåben, en broder var vel den Anders Larsen, der stod fadder til Karens datter 1734.

Hun blev gift med Peder Sjælland

355 Tyre Christensdatter
Natur ved Rold

360. Christen Bertelsen, * 1672 i Vesterby, Øland sogn, † 30. maj 1735 i Vesterby, Øland sogn. 

Han blev gift med Mette Bertelsdatter senest 1708 uvis hvor, Ølands kirkebog mangler oplysninger om viede 1703 - 11

Fra giftermålet senest 1708 boede Christen Bertelsen i Vesterby på Øland, hvor han efterfulgte faderen som fæster af en gård på knap 3 tdr. hartkorn under Oksholm
 
Ved at sammenligne matriklen 1688 med Oksholm jordebog 1729 ses, at Bertel Nielsen i går nr. 1 i Vesterby blev aflæst af sønnen Christen Bertelsen. Gården hørte under Oksholm og var på 2 tdr. 6 skpr. 1 alb. hartkorn, hvoraf der årligt svaredes landgilde på 4 tdr. 2 skpr. 4 fjdkr. byg og 3 mk. sildepenge.

Børn:

180. i Bertel Christensen, * 1707 i Vesterby Øland sogn, † 1771 i Sønderøxe, Brovst sogn, begravet 5. maj 1771 i Brovst

Han blev gift med (1) Anna Poulsdatter, gift 27. okt. 1743 i  Brovst * 1718, † 1806 i Sønderøxe Brovst sogn, begravet 6. juli 1806 i  Brovst 

Han blev gift med (2) Else Jensdatter, gift 18. juli 1734 i Brovst, * 1705, † 1742 i Sønderøxe Brovst sogn, begravet 22. april 742 i Brovst

ii Niels Christensen, * 1710 i Vesterby, Øland sogn

iii Kirsten Christensdatter, * 1713 i Vesterby, Øland sogn.

iv Anne Christensdatter, * 1715 i Vesterby, Øland sogn.

361. Mette Bertelsdatter, * 1674, † 18. okt 1739 i Vesterby Øland sogn.

Øland kirke

368. Christen Hansen, * 1618, † 1702 i Blegedy i Rostrup sogn,
begravet 26. maj 1702 i Rostrup

Han blev gift med  NN
Han blev gift senest ca. 1668, men om hans hustru er ingen noter. Hun blev født ca. 1624 og døde som "Peder Christensens Moder af Blegediung 1710, begravet 12. januar "i hendes alders 86 Åår, 8 Mdr. 9 dage" 

Christen Hansen var fra giftermålet fæster af halvdelen af gården Blegedy i Rostrup sogn, hvor han blev efterfulgt af sønnen Peder Christensen
i kirkebogen står han døde 84 år, 4 mdr. 5 dage gl.
Han var af ukendt herkomst

Ved sammenligning af matriklerne 1664, 1680 og 1688 ses, at Jens Jensen mellem 1664 og 1680 fik Christen Hansen som medfæster af gården Blegedy, der staves Blegedye og Blegiedøy, og som 1664 tilhørte arvingerne efter Jørgen Seefeldt til Visborggård, men 1680 Friderich Gedde til Dalsgård. Af gården svaredes en landgilde, der blev omregnet til 6 tdr. 6 skpr. 2 fjdkr. 6/7 alb. hartkorn, hvortil kom skov til 2 svins olden.
Mellem 1680 og 1688 blev Jens Jensens halvdel overtaget af Christen Jensen (formentlig en søn) mens Christen Hansen fortsat var fæster af den anden halvdel. i 1688 blev gårdens nye hartkorn efter jordens godhed, bonitet, ansat til 5 tdr. 4 skpr. mens "Scoufen er ophuggen"

Børn:

184. i Peder Christensen, * 1688 i Blegedy Rostrup sogn, † 1751 i Blegedy Rostrup sogn,
Begravet 8. april 1751 i Rostrup sogn. 

Han blev gift med Tyra Poulsdatter, gift 29. nov. 1696 i  Rostrup.

369. NN.

Tvillingegårdene i Blegedy

370. Poul Andersen, * 1630, † 1696 i Stenstrup Rostrup sogn
Han blev begravet 2. maj 1696.  

Han blev gift med  NN.

Fra før 1664 var Poul Andersen fæster af hele og senere halvdelen af gården gl. nr. 1 i Stenstrup i Rostrup sogn, hvis hartkorn ved matrikuleringen 1688 blev ansat til 7 tdr.

Fra før 1680 havde han  ane 372 Søren Jensen (kaldet Rytter) som medfæster i den halvdel af gården, der er identisk med nutidens Stensgård.
Poul Andersens halvdel af gården blev delt mellem sønnerne Jens og Anders. Sønnen Jens Poulsens del af fødegården er identisk med den nuværende Stenstrupgård.

Poul (hvis fornavn oftest staves Poel) er af ukendt herkomst.
Han blev gift senest 1664, men hustruen er også ukendt. Hun må være født 1727 / 44 og døde efter 1677.

Han boede som sagt fra før 1664 i Stenstrup Rostrup sogn, hvor han i matriklen 1664 nævnes som fæster af en gård, hvoraf den årlige landgilde blev anført til 3 sk. leding,1 ørtug rug, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, ½ fjerding smør og 9 mk, gæsteripenge, alt omregnet til 3 tdr. 7 skpr. 1 1/7 alb. hartkorn. landgilde-ydelsen leding viser, at gården i senmiddelalderen har været en selvejergård, hvis selvejerrettigheder vel blev overtaget af kongen efter Skipper Clements oprør i 1530èrne. Som ejer nævnes 1664 Carsten Hansen, forpagter af Vibygård på Sjælland.

Før 1680 blev fæstet af gården delt mellem Poul Andersen og Søren Jensen (ane!!) og i matriklen 1680 nævnes velbårne fru Mette Grubbe, som ejer af gården. de samme to mænd nævnes som fæstere af gården i matriklen 1688, da gårdens nye hartkorn efter jordens godhed - bonitet - blev ansat til 7 tdr. 1. skp. 2 fjdkr. her blev det oplyst, at gården havde tilhørt Knud Gedde, men nu hørte under Willestrup.

Den halvdel af gården, nemlig 3 tdr. 4 skpr. 3 fjk. hartkorn, som Poul Andersen beholdt, må være blevet delt mellem hans sønner jens Poulsen død 1721, og Anders Poulsen død 1720. Af Willestrups Jordebog 1725 fremgår det, at den ene fjerdedel med 1 td. 6 skpr. 1 fjk. 1½ alb. hartkorn var fæstet af Jens Jensen Poulsen født 1697/ 1701 død efter 1754, der tillige var fæster af en fjerdepart af gården gl. nr. 4, mens Jens Sørensen Rold var fæster af lige så store fjerdeparter af de to gårde.

Jens Jensen Poulsen var selvfølgelig søn af Jens Poulsen, mens Jens Sørensen Rold i 1720 var blevet gift med Kirsten Andersdatter, der var datter af Anders Poulsen. Jens Jensen Poulsens gård er identisk med den nuværende Stenstrupgård. matr. nr. 7, der til vore dage har været ejet af efterkommere.

Børn:

185. i Tyra Poulsdatter, * 1677 i Stenstrup Rostrup sogn, † 1743 i Blegedy Rostrup sogn, begravet 9. januar 1744 i Rostrup sogn.

Hun blev gift med Peder Christensen, gift 29. nov. 1696 i Rostrup.

ii Jens Poulsen, * 1662/ 72  i Stenstrup Rostrup sogn, † 1721, død 29 år gammel (måske fejl for 49 eller 59 år) 
Han overtog halvdelen af fødegården i Stenstrup,

Han var gift (1) 1697 med Anne Jensdatter fra Birkevorde (Marienborg) ca. 1670 - 1701,

Han var gift (2)  senest 1703 med Anne Christensdatter ca. 1683 - 1715,

Han var gift (3) fra 1715 med Karen Nielsdatter fra St. Arden.

iii Anders Poulsen, * 1664 i Stenstrup Rostrup sogn, † 1720 i Stenstrup Rostrup sogn. 

Han blev gift 1694 med Maren Christensdatter fra Blegedy.

Han overtog halvdelen af fødegården i Stenstrup,

iv Inger Poulsdatter, * 1675 i Stenstrup Rostrup sogn. 

Hun blev gift 1693 med Mikkel Andersen i St. Arden.

371. NN.

Rostrup kirke. Prædikestol 1544.

 

372. Søren Jensen Rytter, * 1648, † nov 1732 i Stenstrup,  Rostrup sogn
Søren Jensen Rytter var af uvis herkomst, efter tilnavnet Rytter at dømme, havde enten han eller måske hans far igen været rytter soldat (dragon)

Han blev gift med  NN.
Han blev gift omkring 1670 men konens navn og herkomst kendes ikke, hun var ligeledes født ca. 1548. Som "Jens Rytters gamle moder i Stenstrup" døde hun 1734, begravet 27. juni ”Dom. 1ma trinit i hendes alders 86 år." 

Fra før 1680 var Søren Jensen kaldet Rytter, fæster af halvdelen af en gård gl. nr. 1 på 7 tdr. hartkorn i Stenstrup by i Rostrup sogn, der senere blev delt.
En fjerdel af gården kom til at udgøre halvdelen af den nuværende Stenstrupgård, mens Søren Jensen (Rytter)s halvdel er senere blev udflyttet og kaldt Stensgård.
 
Søren Jensen (Rytter)s fæste blev overtaget af sønnen Jens Sørensen kaldet Rytter

Søren Jensen Rytter blev mellem matriklerne 1664 og 80 - ane 370 Poul Andersens medfæster af en gård på 3 tdr. 7 skpr. 1 1/7 alb. hartkorn i Stenstrup i Rostrup. Gården ejedes 1680 af velbårne fru Marie Grubbe.
Ved matrikuleringen 1688 nævnes de samme to mænd som fæstere af gården, der da fik nr. 1 og i sit nye hartkorn efter jordens godhed - bonitet - ansat til 7 tdr. 1 skp. 2 fjk., her blev oplyst at gården havde tilhørt Knud Gedde, men nu hørte under Willestrup.
Den halvdel af gården, nemlig 3 tdr. 4 skpr. 3 fjk. hartkorn, som Søren Jensen Rytter var fæster af, overgik til sønnen Jens ifølge Willestrups jordebog 1725.

Børn:

186. i Jens Sørensen Rytter, * 1676 i Stenstrup Rostrup sogn, † 1742 i Stenstrup Rostrup sogn, begravet 24. juni 1742 i Stenstrup Rostrup sogn. 

Han blev gift med Anna Jensdatter, gift 12. juni 1712 i Vebbestrup.


En datter var måske Maren Sørensdatter af Stenstrup født ca. 1686, død 1723
Hun var gift 1708 med Anders Sørensen i Monstrup, Rostrup sogn.
Maren nævnes 1722 blandt fadderne til et af Jens Sørensen (Rytters) børn

373. NN.  * 1648  † 1734 i Stenstrup, Rostrup sogn
Hun Jens Rytters gamle mor i Stenstrup døde 1734, begravet 27 juni i hendes alders 86 år

Rostrup kirke i sne

374. Jens Laursen
Fra før 1680 var Jens Laursen fæster af den del af Fragdrupgård i Vebbestrup sogn, som senere blev overtaget af sønnen Jens.

Han blev gift med NN. 

Jens Laursen blev gift før 1690 - senest 1680, men konens navn og herkomst kendes ikke. Hun Jens Fragdrups hustru - levede 1713, da hun stod fadder hos datteren Anne.

Oplysningerne stammer fra "Slægten Rytter fra Vebbestrup" side 374:

Jens havde måske en broder, Mikkel Laursen, der samtidig nævnes i Fragdrupgaard.

Fra før 1680 var Jens fæster af en del af Fragdrupgaard i Vebbestrup sogn.
Fragdrup, dengang en gård Fragdrupgaard, men fra før 1680 fæstet af 3-4 mænd, var 1664 endnu fæstet af en, nemlig Niels Mikkelsen.
Hans årlige landgilde bestod af 10 skpr. rug, 12 skpr. byg, 20 skpr. havre, et svin, 2 rdlr. gæsteri alt omregnet til 5 tdr. 2 fjkr. 6/7 alb.

Vedrørende ejerforholdet blev følgende oplyst i 1664:
Ved sig ingen husbonde, men er underlagt fra landsdommer Jørgen Seefeld til nogen, som menes at skulle være i Norge.
Både i 1680 og 1688 var ejeren Ove Juul (til Wiffersholm). Fra før 1680 var Niels Mikkelsen blevet afløst af 3 fæster, nemlig Moust Christensen, Mikkel og Jens Laursen, mens gården i 1688 var delt mellem hele 4 fæstere, Mourits Christensen, Mikkel Laursen, Niels Christensen og Jens Laursen. Til gården dyrkedes der årligt 148 tdr. land, hvis bonitet var således: at gårdens hartkorn blev sat til 10 tdr. 5 skpr. 2 fjkr.

I 1725, da Fragdrupgaard stadig hørte under Willestrup, var dennes hartkorn delt mellem fire selvstændige fæstere, Lars Jensen, Mads Hansen, Mikkel Nielsen og Anders Nielsen, hvoraf førstnævnte havde overtaget faderens (Jens Laursen) fæste. Hver af de 4 havde 2 tdr. 5 skpr. 1 fjk. 1½ alb. hartkorn i fæste. Endnu i 1741 nævnes Lars Jensen og hustru blandt fæsterne af Fragdrup.

Børn:

187. i Anna Jensdatter, * 1691 i Fragdrup, Vebbestrup sogn, † 1737 i Stenstrup, Rostrup sogn, begravet 3. feb. 1737. 

Hun blev gift med Jens Sørensen Rytter, gift 12. juni 1712 i Vebbestrup.

ii Laurs Jensen. 
Laurs/ Lars Jensen er nævnt 1725 og 41 som fæster af fødegården i Fragdrup.

375. NN

Vebbestrup smukke gamle kirke

376. Lauritz Christensen Gade * ca’. 1670 i Tisted, Astrup sogn † 1755 i Astrup sogn
Fødselstidspunkt beregnet, idet han ved sin begravelse d. 11 maj 1755 på Astrup kirkegård angaves at være 85 år gammel.)

Han blev trolovet d. 7 aug. 1701 og viet d. 2 okt. til Anne Jensdatter fra Astrup.

Børn:

i Jens Lauritzen * 1702  i Tisted, Astrup sogn † 1702 i Tisted, Astrup sogn
Dbt 16 sept. Båren af Niels Tygesens hustru ibid, faddere Jens Gade og Søren Gade Brøndbjerg, Søren jensen i Tisted, Peder Lauritsen ibid,  Gjertrud Troelsdatters datter, Jacob Jensens hustru

ii  188. Jens Lauritzen Gade * 1703 i Tisted, Astrup Sogn † 1738 i Astrup sogn
Han blev døbt i Astrup Kirke d 16 sept. 1703 og båret til dåben af Niels Tygesens hustru fra Tisted. Faddere var Jens Gade og Søren Gade fra Brøndberg, Søren Jensen fra Tisted samt Peder Lauritzen, Gjertrud Troelsdatter og Jacob Pedersens hustru.

Han blev gift med Dorthe Sørensdatter

iii Kirstin Lauritzdatter  * 1706 i Tisted, Astrup sogn † 1710 i Tisted, Astrup sogn  
Døbt 10 jan 1706, båren af Niels Tygesens hustru ibid, faddere Christen Christensen i Brøndbjerg, Niels X i Astrup, Jens Jensen i Tisted, Las Vever ibid, Poul Sørensens datter, Poul Sørensens hustru ibid 
Begravet 23 feb 1710.

iv Dorothe Lautritzdatter  * 1708 i Thisted, Astrup sogn,  † 1710 i Tisted, Astrup sogn
Døbt 22 mar, båren af Jens Gades hustru af Brøndbjerg, faddere Søren Gade ibid, Jens Tyboe i Astrup, Peder Sørensen ibid, Hans Nielsen i  Tisted, Poul Sørensens datter ibid, Søren Pedersens hustru ibid
Begravet 9 mar.

v Dorothe Lauritzdatter * 1710 i Tisted, Astrup sogn, † 1711 i Tisted, Astrup sogn 
Døbt 23 nov. Båren af Jens Gades hustru i Brøndbjerg, faddere Jens Tyboe i Astrup, Hans Nielsen i Tisted, Christen S ibid, Hans Schous pige navnlig Bodil, Søren Jensens datter alle af Tisted
Begravet 12 apr.

vi Dorothe Lauritzdatter * 1712 i Tisted, Astrup sogn
Døbt 6 mar. Båren af Mikkel Smeds hustru, faddere Jens Thyboe i Astrup, Mads Espensen, S X Karen Christensdatter, Søren Jensens datter ibid

vii Anne Lauritzdatter *1715 i Tisted, Astrup sogn, † 1717 i Tisted, Astrup sogn 
døbt 22 sept. Båren af Christen Smeds hustru ibid,  faddere Christen Gade i Bælum, Jens Thyboe i Astrup, Jacob Pedersen i Tisted, Hans Nielsen og Christen Smeds pige Boel Xdatter, Jens Nielsens hustru
Begravet 17 maj.

viii Anne Lauritzdatter * 1718 i Tisted, Astrup sogn
Døbt 30 jan. Båren af Bodil Schou ibid, faddere Niels Borup, Søren Pedersen, Christen Smed, Hans Nielsen, Niels Jacobsen, Peder Lauritzen, Poul Poulsens hustru, Peder Lauritzens datter, Jens Thyboes hustru i Astrup 

ix Kirstin Lauritzdatter *1720 i Tisted, Astrup sogn, † 1721 i Tisted, Astrup sogn
Døbt 29 sep. Båren af Søren Jensens hustru, faddere Søren Smed, Niels Jacobsen, Peder Lauritzen, Hans Nielsens datter, Søren Jensens pige, Jens Thyboes hustru i Astrup
Begravet 11 maj.

Alle 9 børn blev født i Tisted, Astrup Sogn og blev døbt i Astrup Kirke.
Af de 9 børn levede altså kun max. 3 til voksenalder.

377 Anne Jensdatter * ca. 1680, † 1760 i Astrup sogn
Fødselstidspunkt beregnet,  idet hun ved sin begravelse d.19 nov. 1760 angives at vær 80 år gammel.

Det er endnu ikke lykkedes at bestemme hendes herkomst, men forældrene hedder sikkert Jens og Kirsten, på grund af traditionen med at opkalde efter forældrene.

Astrup kirkebog på nettet 1701 - 1729

Mine 7x tipoldeforældre

720. Bertel Nielsen, * 1632 Øland sogn, † 1705 i Vesterby Øland sogn. 
Begravet 8 feb. 1705 i Øland

Hans herkomst kendes ikke

Han var gift (1 )1632 uvis hvor, men ikke på Øland - med Anne Nielsdatter, der døde 1668 i Vesterby på Øland, begravet 8. august (uden aldersangivelse)

Derpå blev han gift anden gang 1668 - 72, heller ikke på Øland, med NN, om hvem intet absolut vides ud over hendes fornavn Kirsten
 

Han blev gift (2) med Kirsten NN. 

Han blev gift 17 feb 1695 (3) med Maren Søfrensdatter

Han nævnes i matriklerne 1664 og 1688 som fæster under Oksholm af det såkaldte halvbol i Vesterby, der 1688 fik nr. 3 fra gammel tid svaredes der heraf 3 tdr. byg og 2 høns i årlig landgilde, som 1664 blev omregnet til 3 tdr. 2 fjdkr. 2 alb. hartkorn. ved matrikuleringen 1688 blev gårdens hartkorn efter jordens bonitet ansat til 2 tdr.6 skpr. 1 alb.

Gården blev overtaget af sønnen Christen Bertelsen

Børn:

360. i Christen Bertelsen, * 1672 i Vesterby, Øland sogn, † 30. maj 1735 i Vesterby,   Øland sogn
Han blev  døbt 31. november i Øland, noter ulæselige

Han blev gift med Mette Bertelsdatter, gift senest 1708.

ii Kirsten Bertelsdatter, * 1676 i Vesterby Øland sogn.

721. Kirsten NN.  * 1634, † okt 1685 i Øland sogn
Hun bliver begravet 30. okt 1685 i Øland

 

Øster og Vester hanherred

722 Bertel Andersøn
* ca 1648 i Vesterby, Øland sogn

Han blev trolovet 19. august og ægteviet 31. oktober 1669 i Øland med Eddal Andersdatter

børn
i Anders Bertelsen * 1674 i Østerby, Øland sogn

ii 361. Mette Bertelsdatter, * 1674 i Østerby, Øland  sogn † 18 okt 1739 i Vesterby Øland sogn
Begge tvillinger øbt 22 marts 1674 i Ødal.Ulæselige noter

Hun var gift 1705/ 1706 med Christen Bertelsen
Christen og Mette blev gift senest 1708, uvist hvor, Ølands kirkebog mangler oplysninger om viede 1703 - 11

iii Niels Bertelsen * 1677 i Østerby, Øland sogn

iv Søren Bertelsen * 1680 i Østerby, Øland sogn

723 Eddal Andersdatter * ca 1652 i Øland sogn
Oxholm Mølle på Øland pryder Han Herred Bogen 2011.

752. Christen Gade * 1628  i Astrup sogn, †  1704 i Tisted, Astrup sogn
idet han ved sin begravelse d. 2. jan. 1704 angives at være 76 år gammel.

Børn:
i Jens Christensen Gade * 1656 i Thisted, Astrup sogn † 1743 Bredmosegård, Brøndbjerg, Rostrup sogn
Begravet 12. maj 1743 i Rostrup kirke

Han var gift med Johanne Christensdatter

Fra arkiv.dk:  Bredmosegård hørte under Willestrup gods, hvorfra den overgik til selveje i 1869. Brøndbjerg blev udskiftet i 1793, og i 1820 flyttedes Bredmosegård ud på marken.  Gårdens stuehus er fra 1909.  Den store lade er opført i 1896 og ombygget i 1952.  Kostalden er bygget i 1933, og hestestalden blev ombygget til garage i 1952.

Slægtens første mand på Bredmosegård var Jens Christensen-Gade. Han var født omkring 1656, som søn af fæster Chresten Jensen-Gade i Tisted, Åstrup sogn, der også hørte under Willestrup.  Det er værd at bemærke, at på mere end 300 år har der kun været syv generationer, og gården har altid skiftet fra fader til søn.

Fæstere/ ejere

1696 Jens Christensen-Gade g.m. Johanne Christensdatter

1743 Søren Jensen-Gade g.m. Maren Joelsdatter

1776 Laust Sørensen-Gade g.m. Karen Nielsdatter

1811 Søren Laustsen-Gade g.2.m. Maren Pedersdatter

1854 Chresten Sørensen g.m. Marie Pedersdatter

1892 Søren Christensen) g.m. Mette Marie SørensenA

1935 Johannes Christensen g.m. Astrid Agth Bødker

 Fra Bogen.Rostrup sogns historie side 293.  I 1664 var gården fæstet af Christen Henrichsen.  matriklen 1688 nævner Oluf Jensens enke samt Peder Christensen

Kilde:  http://www.kittaogsven.dk/petersen/5771.htm


ii 376. Lauritz Christensen Gade * ca. 1670 i Thisted, Astrup sogn † 1755 Astrup skovhuse, Astrup sogn.
Fødselstidspunkt udregnet idet han ved sin begravelse d. 11 maj 1755 på Astrup kirkegård angaves at være 85 år gammel

Han blev trolovet 7. aug 1701 og viet 2. okt 1701 i Astrup med Anna Jensdatter fra Astrup 

iii Just Christensen Gade  * 1673 i Thisted, Astrup sogn    1758 i Hvilshøjgård, Stenstrup, Rostrup sogn i en alder af 85 år. Begravet 1 november 1758 i Rostrup

Han var gift med Kirsten Jensdatter   1720 i Hvilshøjgård, Stenstrup, Rostrup sogn, begravet 1 september 1720 i Rostrup

Fra arkiv.dk: Matr. 4a Hvilshøjgård,Stenstrup,Rostrup sogn.  Jordebogen 1725 angiver Just Christensen som fæster under Willestrup.  Han var født 1673 i Tisted, Astrup sogn som søn af husmand Christen Jensen Gåd (Gade).  Han døde i 1758 85 år gammel.  Efter ham er det muligvis sønnen Christen Justesen der har fæstet på gården.  Han var født i 1714 i Stenstrup hvor af man kan slutte, at faderen havde gården  allerede på det tidspunkt.  Christen Justesen døde 1789.

1987 hed manden på gården Christen Jensen Rytter, han kom muligvis fra Astrup  i 1783 og overtog måske fæstet der. Han døde allerede i 1800 kun 47 år gammel.


753. Dorothe (NN) * ca. 1634,  † 1723 i Tisted, Asrup sogn
Fødselstidspunkt udregnet, idet hun ved sin begravelse 4 maj 1723 angives at ville blive 90 år gammel, 4 måneder og 24 dage.
Hun kaldes her Dorothe Gaades.

Mariager Fjord hvor de fleste af anerne har boet gennem tiden

Kilder

Kilder:

Søren Marius Nielsen:
Inspiration og samarbejde om erindringer gennem mange år, erindringer, fotos mv.

Peter Hansen:
Fotos af familien, korrespondance med fjern slægtning i USA

My Heritage:
Data fra en fjern slægtning i USA

Susanne Skindstad Frederiksen:
Information om familiesammenhæng og fotos

Gitte Christensen samarbejde og hjælp til søgning og data vedr. hestetyven, der blev vores fælles ane min tipoldefar - Gittes 2x tipoldefar Jacob Pedersen og igen med vores fælles ane Min 2x tipoldefar - Gittes 3 X oldefar Peder Iversen - der også var hestetyv

Kurt Dahl, Frank Hermansen, Arne Hansen, Inge Lise Vohnsen Sørensen, Erik Pedersen, Ole Christensen: yderlige oplysninger om aner og familiesammenhæng

Pedersen, Monstrup. En landmandsslægt fra Monstrup, Rostrup sogn.
Nordisk slægtsforskning 1996

Slægten Rytter fra Vebbestrup.
Slægtsarkivet Viborg fra Vebbestrup

Marius Johansen og Hans Kaalø Johansen:
Rostrup sogns historie

Barn af Himmerland 1 - 14
Udgivet af Lions Club Himmerland

Enevold  Nilsen:
Optegnelser og træk fra Vive-Ove-Valsgaard Sogne, Hindsted Herred. 1954

Lydia Rønne Andersen:
Fra Gaasepen og Fjederpen til Fyldepen i Kielstrup og Oue sogn

http://www.sixhoej.eu/page117.html

http://www.sognetraef.dk/

http://www.arkivalieronline.dk/

http://www.dis-danmark.dk/forum/index.php

http://www.familysearch.org/eng/default.asp


Vedr Otte familien: Biografi udarbejdet af Hanne G. Ravneberg: 
https://www.myheritage.dk/site-family-tree-247439521/ravneberg

http://www.familienmejlby.dk/40513998

Ud over de nævnte kilder, har jeg i enkelte tilfælde fået hjælp til oversættelse af gotisk skrift.
Derfor rettes en speciel tak til Grethe Thisted og Thorbjørn Bertelsen for deres hjælpsomhed og overbærenhed. 
Typisk stuehus fra Rold

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Hanne Ravneberg | Svar 11.01.2021 16:54

Hej Kirsten
Jeg har et spørgsmål ang Niels Christensen Otte 1725 og hans første Hustru Karen Sørensdatter. Stå i hans fæstebrev. Har du forsket i det?

Jørgen Sørensen | Svar 15.11.2020 08:45

Tak for hjemmeside med erindringer og slægtsforskning. Jeg faldt over den, da jeg søgte data om en af MINE 3 x tipoldefædre: Rasmus Christensen Beck.

Hanne Munk | Svar 12.09.2016 20:39

Kære Kirsten - jeg håber jeg må bruge dit meget flotte foto af Valsgaard kirke i vores nye kirkeblad. Med venlig hilsen Hanne Munk.

Henrik Sandberg | Svar 01.12.2015 14:33

Hej.
Jeg blev ledt til denne side, da jeg søgte efter billeder fra min afdøde far, Erik Sandberg, fra Dania Har andre evt. billeder liggende af ham? mvh Henrik

Preben Mousten | Svar 26.10.2014 13:06

Vildt fornemt - Et fantastisk arbejde. Er selv begyndt at søge mine aner. Jeg ser, det er på de samme kanter. Harboe slægten - Glerup by - Visborg Sogn

Frøydis Viddal | Svar 26.05.2013 00:26

Hei 1 Er det mulig å få kontakt med deg ? Jeg leter etter mine aner i Valsgaard sogn .Mange hilsen Frøydis Viddal

Kirsten 26.05.2013 08:28

Du kan skrive til migvia min kontaktside - eller opgive din mailadresse her

Lise Østerberg Bahr | Svar 17.12.2012 14:27

Hej. Via von Parsberg slægt i et arkiv vores slægt via BAHR slægten står, fandt jeg genvej til din hjemmeside.
Med venlig hilsen Lise Østerberg Bahr

Ingemerethe Høgh Petersen | Svar 06.06.2012 11:41

Hej, har kigget på din slægt, flot arbejde og spændende:) Skal selv til at begyndeat udforske min farmor`s slægt , Petrine Høgh Thomsen , også fra Mols Herred.

Heidi P. Willumsen | Svar 19.01.2012 09:41

Super spændende side! Dejligt med så mange billeder. Har selv masser af aner i Rold området, så vender nok tilbage senere
mvh. Heidi

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.02 | 12:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da vi vandrede pilegrimsleden fra Oslo til Nidaros (Trondheim) for 20 år siden.

...
06.06 | 21:46

Hej Kirsten.
Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældrene: Mads Christensen Vinther, født 1735 og Ane Jensdatter. Min farmor er født Ane Christensen Vinther.

...
13.03 | 02:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at det meste er blevet til "tú". Men for at vise særlig respekt bruger jeg "tygum" (De).

...
23.01 | 23:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes sådan et sted på Fejø ?
med venlig hilsen Henning FrederiksbergManden 🧢🚗🚘

...
Du kan lide denne side