Min svigerfars slægt, fædrende side

Introduktion


Da jeg havde lavet slægtsforskning på min egen slægt på både mødrende og fædrende side, var det nærliggende at søge at afdække min mands slægt. Der findes allerede en slægtsbog på hans farmors side af slægten, som kun følger en linie. Jeg har valgt at lægge denne bog lidt til side og se på den samt kontrollere data senere.

I stedet kastede jeg mig over hans farfars gren af slægten.

Interessen for denne gren af familien er især kommet på grund af, at min mand og jeg i 1969 købte et  hus, hvor der iflg. forklaringerne havde boet noget familie, en"tante" og hendes mand, hvor tanten var gudmor til min mands yngste farbror, men vi har aldrig kunnet få at vide, hvor tæt i familie de var, kun at de "vist" var i familie på en eller anden måde, og at tanten var plejebarn hos min mands oldeforældre.

Via slægtsforskningen har jeg nu endelig efter så mange år fået en forklaring. "Tanten" og min mands farfar var fætter og kusine og var vokset op sammen på  grund af hendes faders alt for tidlige død. Se nærmere senere.

Jeg blev allerede i anden generation i forskningen ført til Horsensegnen, til Hornborg, Åle og Tamdrup, hvor slægterne på gårdene som mange andre steder på landet var en del gift ind i hinanden. Når konen døde, som de ofte gjorde, blev hun ex. erstattet af en søster eller en søsterdatter.
Det betød, at det har været meget svært at holde rede på de indviklede slægts og familieforhold.

Som forskningen i denne slægt skred frem, tegnede der sig efterhånden et billede af tre familier, som hver for sig har tegnet slægten helt frem til min mands oldeforældre.

Ane 80 Clemen Sørensens to sønner ane 40 Johan Clemmensen og ane 86 Henrik Clemmensen bliver stamfædre til to grene der  krydser hinanden  mere end en gang.
Desuden har sønnen ane 86 Henrik 2 børn, der begge lægger blod til slægten, fra første ægteskab ane 43 Bodil Henriksen, og fra andet ægteskab ane 62 Søren Henriksen.

Ane 92 Jens Madsens to sønner  ane 46 Jens Madsen Jensen og ane 118 Marcus Jensen blander sig  på samme måde ind i slægten i hver sin gren.
Jenses efterslægt i Johans gren flere gange og Marcus med de to døtre, ane 59 Ane Marcusdatter og ane 63 Cathrine Marcusdatter der begge blander sig ind i Henriks gren af slægten. I denne gren mødes de to søstres børnebørn og bliver gift. (Ane 14 Simon Sørensen og ane 15 Karen Enevoldsdatter)

Ane 324 Jørgen Madsen Sommer og hustru ane 325 Johanne Nielsdatter Bang har også to sønner, der begge bliver aner i hver sin gren i slægten.
Nemlig sønnen ane 162 Henrik Jørgensen Sommer  hvis hustru Margrethe Holgersdatters slægt fører videre op til Holger Ottosen Rosenkrantz (se herunder noter om dette.
Og sønnen ane 296 Hans Jørgensen Bang hvis slægt fører videre ned til
Poul Martin Møller. (Se noter om dette)

Alt dette betyder flere anenumre til de samme personer, og at det til tider har været meget svært at holde rede i, hvor tæt familiesammenhængen var.

Da der er ud så mange aner, der går igen, har jeg valgt kun at nævnte det enkelte par, den første gang de forekommer i anetavlen, og tilføje hvilke anenumre de har derudover, det virker for kedeligt at gentage for gentagelsens skyld.
De øvrige anenumre vil fremgå under oversigten samt som note, ved første gang aneparret er på slægtstavlen.
Stump af et gammelt brev fundet i gemmerne !!

Efterkommere efter Holger Rosenkrantz

Under forskningen af ane 40 Johan Clemmensen mor ane 81 Silke Henriksdatter Sommer og hans hustru ane 41 Catrine Nielsdatter fandt jeg to direkte linier til Holger Rosenkrantz 1517-1575, der var ejer af Boller og Stjernholm ved Horsens, hofmarskal 1543-48, lensmand på Bygholm 1551-75, rigsråd 1552, lensmand på Skanderborg Slot 1561-73, statholder i Nørrejylland fra 1567. Gift l. g. ca. 1548 med Mette Krognos, d. 1558, og 2. g. 1568 med Karine Gyldenstierne, d. 1613.

Mellem de to standsmæssige ægteskaber var Holger Ottesen Rosenkrantz enkemand 1558-68, og han fik da med den ufri Kirsten Nielsdatter 3 børn.
Holger Rosenkrantz  sikrede 1565 den lille familie ved at give Kirsten og hendes børn skøde med adelige friheder på Egebjerggaard i Hansted Sogn ved Horsens.

Sønnen Gabriel Holgersen bliver far til Erik Gabrielsen, der igen bliver far til Christopher Eriksen gift med Karen Christensdatter Bhie, og de to bliver forældre til til Catrine Nielsdatter.
Holger Ottesen Rosenkrantz er ane 40 Johan Clemmensens hustru ane 41 Catrine Nielsdatters 2 X tipoldefar

Samme søn Gabriel Holgersen er også far til Holger Gabrielsen, der igen bliver far til Margrethe Holgersdatter gift med Henrik Jørgensen Sommer. De to bliver forældre til ane 81 Silke Henriksdatter Sommer  - hvis søn er tidligere nævnte ane 40 Johan Clemensen

Holger Ottesen Rosenkrantz er på grund af de mange anenumre både 7X og 8 X tipoldefar til min svigerfars far Methus Katharinus Andersen og dermed både 9X og 10X  tipoldefar til min mand, samt 11X og 12 X tipoldefar til mine to børnebørn


Via denne opdagelse og diverse slægtsbøger har jeg nu mulighed for at føre slægten meget langt tilbage i dette led. Det vil blive opdateret løbende, eftersom jeg får det langt ind i mit program.

Uden Brothers Ceeper til at holde styr på denne rodede og sammenblandede familie, havde jeg været lost mange gange 

Holger Ottosen Rosenkranz våbenskjold

Fælles ane med Poul Martin Møller

En anden sammenhæng er, at ane 148. Niels Hansen Bang, ud over at være tip 4 oldefar til min mands farfar også er tipoldefar til den  danske forfatter og filosof Poul Martin Møller
Poul Martin Møller (1794-1838). Rekonstruktion på grundlag af dødsmaske. Det Kongelige Bibliotek.

anenumre

Ved udearbejdelsen af slægtstavlen er bla. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, tingbøger samt forskellige personal og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været  muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, har kilderne ikke været der, eller pågældende person ikke er fundet i det sogn, hvor de har levet. I disse tilfælde er de omgivende sognes kirkebøger også undersøgt.

Om nummereringssystemet i slægtstavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer umiddelbart derefter har ulige numre. 
En persons far findes ved at gange med 2, hvorved ane 6`s far har nr. 12 og moderen nr. 13.

Nr. 12`s forældre har nr. 24 og 25, nr. 13`s forældre nr. 26 og 27 etc.

Hvis man modsat vil finde en persons far eller mor skal man dele med 2. 


Da mange af anerne går igen flere gange, har jeg valgt kun at nævne dem en gang og yderlige notere hvilke anenumre de iøvrigt har

1. Methus Catharinus Andersen

Forældre:
2. Christen Andersen
3. Ane Katrine Mikkelsen

Bedsteforældre
4. Anders Christensen
5. Mette Cathrine Christensdatter

6. Mikkel Hansen Møller
7Mette Kirstine Simonsen

Oldeforældre
8. Christen Andersen Bødker
9. Ellen Jensdatter Bang

10. Christen Clemmesen
11. Mette Simonsdatter

12. Hans Sørensen Møller
13. Karen Mikkelsdatter

14. Simon Sørensen
15 Karen Enevoldsdatter

Tipoldeforældre
16. Anders Nielsen Bødker
17. Anne Cathrine Madsdatter

18. Jens Mikkelsen Bang
19. Anne Nielsdatter

20. Clemen Johansen
21. Mette Christensdatter

22. Simon Pedersen
23. Anne Jensdatter

24. Søren Hansen Møller
25. Kirsten Jensdatter

26. Mikkel Christensen Sparre
27. Anne Cathrine Sørensdatter

28. Søren Nielsen
29. Kirsten Simonsdatter

30. Enevold Poulsen
31. Mette Kirstine Sørensdatter

2 X Tipoldeforældre
32. Nils Christensen Bødker
33. Maren Olufsdatter

34. Mads Pedersen
35. Karen Pedersdatter

36. Mikkel Jensen Skoleholder
37. Sara Hansdatter Bang

38. Niels Falsen Snedker
39. Else Sørensdatter

40. Johannes Clemmesen
41. Cathrine Nielsdatter

42. Christen Sørensen
43. Bodil Henriksdatter

44. Peder fra Horsens
45. XX

46. Jens Madsen Jensen
47. Mette Andersdatter

54. Søren Mortensen
55.  Kirsten Sørensdatter

56. Niels Therkelsen
57. Mette Jørgensdatter

58.  Simon Thomsen
59. Ane Marcusdatter

60. Poul Antonisen
61. Anne Nielsdatter

62. Søren Henriksen
63. Cathrine Marcusdatter

3X tipoldeforældre
64. Christen Bødker
65. XX

66. Oluf Christensen Brun
67. XX

68. Peder ?
69. XX

70. Peder Rasmussen
71. Poul Jacobsens kone (eneste navn på hende, efter hendes anden mand)

72. Jens Pedersen
73. Kirsten Mikkelsdatter

74. Hans Nielsen Bang
75. Maren Mikkelsdatter

78. Søren Nielsen
79. Karen Nielsdatter

80. Clemen Sørensen
81. Silke Henriksdatter Sommer
Samme anepar som 172/ 173 og 248/ 249

82. Niels Christophersen
83. Karen Christensdatter Bhi

84. Søren i Rådved
85. XX

86. Henrik Clemmesen
87. Mette Jacobsdatter

92. Jens Madsen
93. Anne Cathrine Marcusdatter
Samme anepar som 236/ 237 og 252/ 253

112. Therkel Sørensen
113. Mette Jørgensdatter

118. Marcus Jensen
119. Karen Christensdatter
Samme anepar som 126/ 127

120. Anton Poulsen
121. Anne Rasmusdatter

122. Niels
123. XX

124. Henrik Clemmesen
125. Karen Stephensdatter

4 X Tipoldeforældre 
148. Niels Hansen Bang
149. Sarah Lauridsdatter

150. Mikkel Jensen
151. XX

158. Niels Ovesen
159. Anne Jensdatter

160. Søren XX
161. Clemen Sørensens moder
Samme anepar som 344/ 345 og 495/ 497

162. Henrik Jørgensen Sommer
163. Margrethe Holgersdatter
Samme anepar som 346/ 347 og 498/ 499

164. Christopher Eriksen
165. Anne Nielsdatter

166. Christen Pedersen Bhie
167. Olivia Jonasdatter

174. Jacob Sejersen
175. Mette Nielsdatter

186. Marcus Thomsen
187. Mette Eskesdatter
Samme anepar som 474/ 475 og 506/ 507

224 Søren Nielsen
225 Else Lauritsdatter

226 Jørgen Mortensen
227 Anne Knudsdatter

238 Christen Nielsen
239 Maren Christensdatter

242 Rasmus XX
243 XX

250. Steffen Sørensen
251. Sissel Nielsdatter

5 X oldeforældre
296. Hans Jørgensen Bang
297. Else Pedersdatter

298. Laurits Hansen
299. Karen Christensdatter

324. Jørgen Madsen Sommer
325. Johanne Nielsdatter Bang
Samme anepar som 592/ 593, 692/ 693 og 996/ 997

326. Holger Gabrielsen
327. Kirsten Nielsdatter
Samme anepar som 694/ 695 og 998/ 999

328. Erik Gabrielsen
329. Anne Sørensdatter

330. Niels Nielsen
331. Kirsten Nielsdatter

332. Peder Christensen Bhi
333. Karen Christensdatter Frost

334. Jonas Hansen Bjørn
335. Cathrine Hansdatter

372. Thomas Lauritsen
373. Thomas Lauritsens kone
Samme anepar som 948/ 949 og 1012/ 1013

374. Eske Pedersen
375. Karen Lauridsdatter
Samme anepar som 950/ 951 og 1014/ 1015

452 Morten Knudsen
453 XX

454 Knud Gydesen
455 Mette Sørensdatter

476 Niels Pedersen
477 XX

478 Christen Juelsen
479 Karen Sørensdatter

500. Søren Steffensen
501. Karen Pedersdatter

6 X oldeforældre
648. Mads Pedersen Sommer
649. XX
Samme anepar som 1184/ 1185, 1384/ 1385 og 1992/ 1993

650. Niels Jørgensen Bang
651. XX
Samme anepar som 1186/ 1187, 1386/ 1387 og 1994/ 1995

652. Gabriel Holgersen
653. XX Eriksdatter Gjødesen
Samme anepar som 656/ 657, 1388/ 1399 og 1996, 1997

654. Niels Sørensen Findsen (Vedel)
655. Margrethe Andersdatter Grøn
Samme anepar som 1390/ 1391 og 1998/ 1999

658. Søren
659. XX

664. Christen Assersen Bhi
665. Mette Sørensdatter

666. Christen Mortensen Frost
667. Karin Lauritsdatter

774. Laurits Thomasen
775. XX
Samme anepar som 1896/ 1897 og 2024/ 2025

908 XX
909 Ane Gydesen

1000. Steffen
1001. XX

1002. Peder
1003. XX

7 X tipoldeforældre
1304. Holger Ottesen Rosenkrantz
1305. Kirsten Nielsdatter
Samme anepar som 1312/ 1313, 2776/ 2777 og 3992/ 3993 

1306. Erik Pedersen Gjødesen
1307. XX
Samme anepar som 1314/ 1315, 2778/ 2779 og 3994/ 3995

1310. Anders Eriksen Grøn
1311. Anne XX
Samme anepar som 2782/ 2783 og 3998/ 3999

1328. Asser Skriver
1329. Inger X

1330. Søren Sejersen
1331. XX

8 X tipoldeforældre
2608. Otto Holgersen Rosenkrantz
2609. Margrethe Jespersdatter Ganz von Putlitz
Samme anepar som 2624/ 2625, 5552/ 5553, 7984/ 7985

2612. Peder Eriksen
2613: XX
Samme anepar som 2628/ 2629, 5556/ 5557 og 7988/ 7989

2620. Erik Lauridsen Grøn
2621. Maren Andersdatter
Samme anepar som 5564/ 5565 og 7996/ 7997

2660. Sejer Andersen
2661. X Jensdatter

9 X tipoldeforældre
5216. Holger Eriksen Rosenkrantz
5217. Margrethe Boesdatter Flemming
Samme anepar som 5248/ 5249, 11104/ 11105 og 15968/ 15969

5218. Jesper Cans Edle Herr zu Putlitz
5219. Anna Von Maltzahn
Samme anepar som 5250/ 5251

5240. Laurits Grøn
5241. X Eriksdatter Rekhals
Samme anepar som 11128/ 11129, 15992/ 15993

5320. Anders Pedersen
5321. Kirsten Andersdatter

5322. Jens Johansen
5323. Mette X

10 X tipoldeforældre
10432. Erik Ottesen Rosenkrantz
10433. Sophie Henriksdatter Gyldenstjerne
Samme anepar som 10496/ 10497, 22208/ 22209 og 31936/ 31937

10434. Bo Flemming
10435. Sigrid Erlandsdatter Lohse-Ætten
Samme anepar som 10498/ 10499, 22210, 22211 og 31938/ 31939

10436. Busso Ganz Edle herr zu Putlitz
10437. Margrethe von der Schulenburg
Samme anepar som 10500/ 10501, 22212/ 22213 og 31940/ 31941

10438. Ludolf von Maltzahn
10439. XX
Samme anepar som 10502/ 10503, 22214/ 22215 og 31942/ 31943

11x tipoldeforældre
20864. Otte Nielsen Rosenkrantz
20865. Else Holgersdatter Krognos
Samme anepar som 20992/ 20993, 444416/ 44417, 63872/ 63873

 

I det følgende vil slægtens historie blive rullet op så godt som muligt. Det har lykkedes mig at finde en del oplysninger på nettet, ligeledes er biblioteket blevet støvsuget for mulig litteratur
Resterne af det gamle brev

Svigerfars forældre og søskende

Ormagergård, senere Skovgård Hald. Gården brændte og blev genopbygget i 1949 - 50 af Metus Andersen. I 1961 overtog Erik Sidelmann gården, hvis søn Anders Henrik Sidelmann overtog gården i 1991.

1 Methus Catharinus Andersen

* 30/ 7 1887 i Vrønding, Tamdrup sogn, Skanderborg Amt, † 14/ 6 1961 i Hald sogn, Randers amt. 
Dåbsnoter: 11/ 9 1887, faddere Landmand Christen Clemmesen og hustru Maren af Vrønding, pige Karen Mikkelsen af Kjørup, gårdmand Anders Andersen af Flemming og barnets fader. Moderen var 35 år ved fødslen
 
Ved ægteskabet den 20. maj 1911 står flg:
Ungkarl, gårdejer i Hald Metus Catharinus Andersen søn af gårdejer Christen Andersen og hustru Ane Kathrine Mikkelsen af Vrønding, Tamdrup sogn, født dersteds den 30. juli 1887, nu gårdejer i Hald
Pige Mette Marie Høeg datter af gårdejer sognefoged Hans Pedersen Høeg og hustru Martine Pedersen Vinther, født i Hald den 6. november 1889, nu hjemme.
Forlovere: Hans Pedersen Høeg gårdejer Hald og Jens Vinter gårdejer Hald

Tinglysning bestilt: 29. april 1911
Tinglysning fandt sted: 30. april, 7 og 14. maj 1911
  
Methus Catharinus Andersen gik i skole i Vrønding. Han lærte landbrug og virkede en tid som medhjælper på en gård i Kastbjerg, senere havde han et Landbrugsskoleophold, og en overgang kørte han som brøndkusk for Hald Bageri. I 1911 købte han en gård i Hald by, men denne solgte han senere og overtog Skovgård, ligeledes i Hald, som han drev indtil sin død.
 
Folketælling Randers Amt, Hald sogn 1916
Metus Andersen 30/ 7 1887, husfader, gårdejer 
Mette Marie Andersen født Høeg 6/ 11 1889, husmoder, husgerning, landbrug
Hans Høeg Andersen 16/ 4 1912 barn
Martine Høeg Andersen 14/ 4 1913 barn
Marius Jensen 23/ 9 1900 tjenestetyende, 
Kristine Christensen 6/ 8 1901 tjenestetyende
Birgite Pedersen 21/ 2 1900 tjenestetyende
 
Folketælling Randers Amt, Hald sogn 1921
Metus Andersen 30/ 7 1887, født i Tamdrup sogn Skanderborg, taget bopæl i kommunen 1911, fra Tamdrup sogn, Skanderborg Amt, Husfader, gårdejer,
Mette Marie Andersen, 6/ 11 1889, født i Hald sogn Randers Amt, husmoder
Hans Høeg Andersen 16/ 4 1912 født i Hald sogn, Randers Amt, barn
Martine Høeg Andersen 14/ 4 1913, født i Hald sogn, Randers Amt, barn
Kristen Høeg Andersen 6/ 8 1916, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Ane Høeg Andersen 6/ 2 1919, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Otilie Kristine Jensen 30/ 10 1899, født i Vindblæs sogn, taget bopæl i kommunen 1920, tyende
Thora Jensen 13/ 2 1902, født i Vindblæs sogn, Randers amt, taget bopæl i kommunen 1920, tyende
Marius Jensen 10/ 9 1900, født i Hald sogn, Randers Amt, tyende
Poul Krogh Nielsen 23/ 1 1906, født i Hald sogn, Randers Amt, tyende
 
Folketælling Randers Amt, Hald sogn 1925
Metus Katarinus Andersen 30/ 7 1887, Tamdrup sogn Skanderborg Amt, Husfader, landmand,
Mette Marie Andersen, 6/ 11 1889, født i Hald sogn Randers Amt, husmoder
Hans Høeg Andersen 16/ 4 1912 født i Hald sogn, Randers Amt, barn
Martine Høeg Andersen 14/ 4 1913, født i Hald sogn, Randers Amt, barn
Kristen Høeg Andersen, 6/ 8 1916, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Anna Katrine Høeg, 6/ 9 1919, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Karen Helene Høeg, 30/ 9 1921, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Ellen Magrete Høeg, 8/ 6 1923, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Poul Krogh Nielsen, 12/ 10 1905, født i Hald sogn, Randers amt, tjenestetyende
Carsten Jensen, 14/ 6 1908, født i Mariager sogn tjenestetyende
Anna Marcussen, 1/ 10 1908, født i Mariager sogn tjenestetyende
Birthe Marie Sørensen 14/ 10 1904, født i Mariager sogn tjenestetyende
 
Folketælling Hald sogn, Randers amt 1930
Metus Andersen 30/ 7 1887, Tamdrup sogn Skanderborg Amt, Husfader, landmand,
Mette Marie Andersen, 6/ 11 1889, født i Hald sogn Randers Amt, husmoder
Hans Høeg Andersen 16/ 4 1912 født i Hald sogn, Randers Amt, medhjælp
Martine Høeg Andersen 14/ 4 1913, født i Hald sogn, Randers Amt, medhjælp
Kristen Høeg Andersen, 6/ 8 1916, født i Hald sogn, Randers amt, medhjælp
Anna Katrine Høeg, 6/ 9 1919, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Karen Helene Høeg, 30/ 9 1921, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Ellen Magrete Høeg, 8/ 6 1923, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Erik Høeg, 20/ 12 1927, født i Hald sogn, Randers amt, barn
Johanne Jacobsen 29/ 8 1908, husassistent
Frits Sørensen 26/ 2 1912, medhjælper
 

Metus Andersen

 Han blev gift med Mette Marie Høeg, gift 20/ 5 1911 i Hald, Randers amt.
Bryllupsbillede 20 maj 1911

Mette Marie Høeg

* 6/ 11 1889 i Hald sogn, Randers amt, barnedøbt 18/ 11 1889 i Hjemmet, † 8/ 1 1935 i Hald sogn, Randers amt. 
Dåbsnoter: Fremstillet i Hald kirke den 9 marts 1890. Faddere var Gårdmand Lars Vinters hustru, gårdmand J. Bie og Gårdmand Kr. L. Høeg alle af Hald, samt pigen Ane Marie Vinter af Stouby og Gårdmand Søren Vinter af Asferg
 
Bosat: Skovgård, Hald pr Hald St, Randers Amt
Mette Marie Høeg

Børn

1941 Metus med sine børn: Bagest Kresten, Tinne og Hans, forrest Ellen, Erik, Metus, Anna og Karen

Hans Høeg Andersen

* 16/ 4 1912 i Skovgård, Hald sogn, Randers amt, døbt 26/ 5 1912 i Hald kirke, † 7/ 3 1983 i Låsby sogn. 

Faddere: Barnets moder, pige Petrea Høeg Hald, Gårdejer Hans Pedersen Høeg Hald, gårdejer Kristen Andersen Vrønding, dyrlæge Niels Karl Andersen Randers.

Ved hans konfirmation 11 april 1926 i Hald kirke er mellemnavnet ændret til Høegh, hans mor Mette Marie har også dette. Uden tvivl en fejl fra præstens side, der aldrig er blevet rettet

Han blev gift i Vor Frelsers kirke, Horsens sogn den 24 oktober 1937 med Sigrid Marie Nielsen, hun var født i Vor Frelsers sogn, Horsens 22. 1. 1910 – død i Laasby 15. 1. 1996

Ved vielsen er mellemnavnet Høeg stadig ændret til Høegh. Det ser ud til, familien har bevaret dette mellemnavn, da begge sønner er døbt Høegh og Hans Høeg Andersen hedder Hans Høegh Andersen på gravstenen

Hans Høeg Andersen

Tinne Høeg Andersen

* 14/ 4 1913 i Skovgård. Hald sogn, Randers Amt, † 2 september 1992
døbt 25/ 5 1913 i Hald kirke. Faddere: Dyrlæge Andersens hustru Kirsten Jensen Randers, pige Ane Marie Høeg Hald, Landmand Simon Andersen Vrønding, snedker Niels Christian Nielsen Randers, gårdejer Hans Høeg Hald

Konfirmeret 10 april 1927 i Hald
    
Navneændring 1930 fra Martine til Tinne

Hun blev gift 29/ 10 1937 i Hald kirke med Peter Reinhold Hansen.

De boede en del år i Koldby på Samsø, flyttede senere til Odder

 

Tinne Høeg Andersen

Anna Kathrine Høeg Andersen

* 11/ 1 1915 i Skovgård, Hald sogn, Randers amt, døbt 18/ 2 1915 i Hjemmet af kirkebylæreren, † 19/ 2 1915 i Skovgård, Hald, Randers amt.  
 
Død før fremstilling i kirken.
Den første gård Metus og Mette Marie havde i Hald

Kristen Høeg Andersen

 * 6/ 8 1916 i Skovgård, Hald sogn, Randers amt, † 12/ 7 1981 i Lem sogn.
Døbt 27/ 8 1916 i Hald kirke. Faddere: Jens Pedersen Hougaard og hustru Anne Kirstine Hougaard Hald, pige Anna Høeg Hald, gårdejer Knud Rasmussen Bayer Mostrupgård

Han blev konfirmeret 5 oktober 1930 i Hald kirke

Han blev gift med Grethe Stjerne, gift 15/ 12 1940 i Besser, Samsø

De to blev mine svigerforældre

Kristen Høeg Andersen

Anna Kathrine Høeg Andersen

* 6/ 2 1919 i Skovgård, Hald sogn, Randers amt, † 24/ 8 2000 i Hammershøj sogn
døbt 18/ 4 1919 i Hald kirke. Faddere: Enke Anna Kathrine Andersen Horsens, pige Marie Pabst Hald, ungkarl Knud Vinter Høeg Jennum, gårdejer Johannes Flemming Andersen Hornborg ved Horsens
        
Hun blev gift med Alfred Peter Andersen, gift 25/ 9 1942 i Hald kirke.

Alfred Peter Andersen var ejer af Krogstedgaard 1939-1989. Peder "Handskemager"s søn Alfred Andersen overtog gården i 1939. Samme år blev landbrugsbygningerne flyttet ud på marken, sydvest for byen.

I 1942 bliver Alfred Andersen gift med Anna Høeg Andersen, der stammede fra Hald ved Randers. Gårdens udbygninger var blevet flyttet ud, men familien blev foreløbig boende i det gamle stuehus inde i byen.

Først i 1952 byggedes der stuehus ude på marken ved den nye gård, og her flyttede den unge generation ud.

Det gamle stuehus fik lov at blive stående i en del år som bolig for faderen Peder Andersen og de hjemmeværende søstre Cecilie og Anna.

Og først i 1975 fjernedes det gamle stuehus inde i byen, i stedet byggedes en moderne bolig, hvor søstrene Cecilie og Anne boede indtil de døde op i 1990'erne.

Alfred Andersen døde i 1974, og han overlevedes i mange år af sin hustru Anna, der beholdt gården indtil 1989. Hun døde først i år 2000.

I forbindelse med byggeriet af gården ude på marken startede Alfred Andersen et cementstøberi i de gamle landbrugsbygninger, der dog tid efter anden blev udskiftet med nye og mere velegnede fabriksbygninger. I starten hentede han en del af råmaterialerne til fabrikationen i sin egen grusgrav, der var blevet startet tilbage i 1930'erne.

Fra faderens død i 1974 føres betonfabrikken videre af en søn og svigersøn. "Betonfabrikkens historie"

Krogsgård. Af de oprindelige 7 gårde i Neder Hammershøj var gården med matrikel nr. 4 gennem mere end 100 år beboet af familien Krog. Gården blev derfor kaldt "Krogsgård". Den sidste ejer på gården af familien Krog døde i 1899. I 1902 blev gården overtaget af Peder Andersen, en søn fra "Hadstedgård".
Den firelængede gård lå midt i byen og den havde sine marker et stykke sydvest for byen. Gårdens bygninger var gamle med bindingsværk og stråtag. I 1920 havde Nationalmuseet opmålt og fotograferet gården som et eksempel på en gammel østjysk bondegård. Peder Andersen drev gården i 36 år, hvorefter han i 1938 overdrog den til sin søn, men blev selv boende på aftægt i den gamle gårds stuehus til sin død i 1960 (93 år).
Sønnen, Alfred Andersen, gik straks i gang med store forandringer ved gården. Avlsbygningerne skulle moderniseres og de skulle flyttes, så de kom til at ligge tæt ved markjorden. Allerede året efter overtagelsen byggede han stalde og lade ude på marken sydvest for byen. Stuehuset blev først opført ude ved gården i 1952. Ved byggeriet af laden ville Alfred Andersen selv lave sine mursten. Han begyndte derfor en mindre produktion af cementsten i de gamle bygninger inde i byen. Med denne produktion af sten til eget brug havde Alfred Andersen startet en udvikling, der førte til, at han opførte et cementstøberi på den gamle gårds plads. Denne udvikling er fortsat af den næste generation, så der nu ligger en moderne betonvarefabrik midt i Hammershøj by, hvor den gamle Krogsgård var placeret. Nogle glimt af udviklingen kan følges gennem efterfølgende avisartikler.

Randers Dagblad Den 16. Januar 1954. - mons.

Gdr. Alfred Andersen ville for nogle Aar siden flytte sine Landbrugsbygninger, der laa midt i Hammershøj, udenfor Byen for at faa dem placeret centralt for sine Marker. Han fandt da ud af, at det vist godt kunde betale sig at fremstille Stenene til den nye Gaard selv. Og som sagt saa gjort. Indfaldet førte imidlertid mere med sig, og i Dag er der i Alfred Andersens gamle smukke Lade i Hammershøj indrettet et moderne Cementstøberi, hvori der foreløbig beskæftiges tre Mand.

Og der er mere end nok at lave, fortæller Alfred Andersen. Vi er nemlig ene paa Pladsen mellem Randers og Viborg og Hobro og Bjerrringbro, og i disse Aar er der som bekendt mange Byer, der faar kloakeret.

Ja, saa stærkt Rift er der om Alfred Andersens Rør og øvrige Byggematerialer, at han gaar med planer om en Udvidelse af Virksomheden, saa den kommer op paa at give Arbejde til seks mennesker.

Materialerne til Fabrikationen henter Andersen dels i en nærliggende Grusgrav, og dels ved Gjerrild Strand, og det betyder selvsagt igen Arbejde for Byens Vognmænd.

Men Alfred Andersen er ikke kommet sovende til sin blomstrende Virksomhed. Cementstøbning er nemlig ikke Arbejde, man ’løber lige til’. Det kræver, at Udøverne er klar over en Række teknisk Finesser, for at det færdige Produkt kan blive tilfredsstillende. Alfred Andersen har imidlertid haft Folk paa Kursus paa Teknologisk Institut, og dette i Forbindelse med Indkøb af en Række gode Maskiner har betinget Sukces’en.

Jeg kan i øvrigt takke den tidligere Ejer af ”Karolinelund” og Midt- og Vestjydsk Autoophug, Gdr. Johannes Petersen, Essenbækgaarden, for nogle af de nødvendige Apparater, fortæller Alfred Andersen. Paa en af sine Opkøbsture blev Petersen tilbudt Maskinerne, men han brød sig dog ikke om at handle med dem, endskønt han antagelig kunde have tjent en pæn Skilling paa dem. I Stedet gjorde han mig opmærksom paa, at de var til Salg, og saa kom der en Handel ud af det.

Anna og Alfreds bryllup

Karen Helene Høeg Andersen

* 30/ 9 1921 i Skovgård, Hald sogn, Randers amt, døbt 13/ 11 1921 i Hald kirke, † 29/ 12 2001 i Besser sogn, Samsø. 
Faddere: Gårdejer Jens Knudsen og Hustru Anine Knudsen Klattrup ved Havndal, Elektriker Høglinds hustru Ane Marie Høeg Randers, Gårdejer Peter Anton Høeg Hald

Konfirmeret 6 oktober 1935 i Hald kirke

Hun blev gift med Valdemar Jensen Brandt, gift 20/ 9 1956 i Hald kirke.
Bosat: Skovly, Alstrup pr Tranebjerg Samsø

Karen og Valdemars bryllup

Ellen Margrethe Høeg Andersen

* 8/ 7 1923 i Skovgård, Hald sogn, Randers amt, † 26 juni 1996 i Hjørring
døbt 5/ 8 1923 i Hald kirke, ved pastor Storm Tvede.
Dåbsnoter: Faddere: Barnets moder, pige Anna Petersen Hald Station, gårdejer Marius Bonde Hald mark, Stationsforstander Anton Pedersen Hald Station
    
Bosat: Hasseris ved Ålborg
        
Hun blev gift med arkitekt Aksel Stefansen, gift 9/ 4 1947 i Hald kirke.

 

Fra Ellen og Aksels bryllupsfest

Erik Høeg Andersen

* 20/ 12 1927 i Sct. Josephs hospital, Sct. Peders sogn Randers, † 22/ 9 2012 på plejehjemmet Winthersvang i Randers
Hjemmedøbt på Sct. Josephs Hospital af pastor Exner Hald d. 28/ 12 1927, fremstillet 1 apr 1928 i Hald kirke.  Faddere: Gift kone Agnes Albrectsen Randers, ugift Anna Høeg Hald, gårdejer Peder Brock Pedersen Hald, stud mag. Niels Nielsen Tjærby

Konfirmeret 29 marts 1942 i Hald
     
Han blev gift 4 februar 1957 i Langå kirke med Edith Bilde.

I nogle år drev de en gård i Skammelstrup, fra 1959 drev de et landbrug på Stabelsvej i Jennum og købte derefter et hus i Spentrup. Erik havde desuden i nogle år arbejde på bla. Dronningborg maskinfabik


Her en artikel fra Randers Amtsavis 10 juli 2008
Edith Høeg Andersen nænner ikke at smide ud af havens aflæggere, dubletter, stiklinger eller andet, der gror. I 12 år er bilen blevet pakket med planter i alle afskygninger, farver og størrelser, og så er Edith Høeg Andersen draget mod staden for at sælge sine overskudsplanter på torvet i Randers. Mange haveejere har truffet den stilfærdige kvinde, der gerne fortæller om de specielle planter, hun sælger. Mange har planter voksende hjemme i haven, som den nu 73-årige Edith Høeg Andersen er »mor« til.
Hjemme på gården i Jennum er der selvsagt en fantastisk have. Edith og Erik Høeg Andersen har haft stedet siden 1959, men de første mange år gik tiden med at passe landbruget med malkekøer.
 
Interessen for at se blomster, planter og træer vokse i haven er kommet snigende.  
Parret lavede en aftale, at hvis Edith skilte sig af med hønseflokken, så ville Erik til gengæld bygge et drivhus til hende. Drømmen var dengang i 1976 at lave stueplanter til at sælge i drivhuset på 150 kvadratmeter.

Da Edith begyndte, kostede 1000 liter fyringsolie 200 kroner, men så kom oliekrisen og pressede prisen op til 2000 kroner pr. 1000 liter i løbet af kort tid, og så gik den varme luft ligesom af ballonen.
 
Der er to ting, der er kendetegnende for Ediths hobby. For det første begynder hun at samle på en bestemt art, når hun kaster sin interesse på den. Og for det andet er det ofte gået galt. Enten på grund af dyr olie, svamp i jorden, »traktose«, som Edith kalder det fænomen, at jorden er for hårdt presset. Eller andre omstændigheder, der gør, at lige den specielle plante ikke kunne trives hos Edith på Stabeslvej 14 i Jennum.
Det blev for dyrt at varme drivhuset op, stueplanterne blev droppet, ligesom de op til 600 sorter af Fuchsia, og i stedet gik hun over til at lave tomater og agurker og udplantningsblomster.
 
På et tidspunkt var der 30 gøge-urter i haven, men her kom mosegrisen og spiste de 15. En anden gang havde hun 100 forskellige slags Klematis, men de visnede ned for hende.
 
Liljer har hun haft op mod 60 forskellige slags af, 40 forskellige Primula og så videre. Der er snesevis af Bronzeblad, Iris og bregner.
 
Fatter hun kærlighed for en art, så finder hun så mange forskellige inden for familien, som muligt.
 
Lige i øjeblikket er det Hosta’er og Astilber, der står hendes hjerte nært. Og det kan ses af de to kæmpebede, der ligger skærmet under en stor ahorn. Her er der massevis af de to for tiden yndlingsplanter.

Der er selvsagt ikke tid til så meget andet, end haven, i Ediths liv, men det bliver alligevel til dans i både Spentrup og Randers, samt svømning for ryggen. Hun har droslet lidt ned på havearbejdet, for ryggen driller nemlig, og hun bliver træt, når hun for eksempel har kæmpet med at køre 185 trillebør-fulde visne blade på lossepladsen.
 
Erik Høeg Andersen, der har rundet de 80 år, kan heller ikke hjælpe så meget mere, efter han har fået konstateret knogleskørhed. Førhen slog han græsset og hjalp med det grove, men det må fruen i huset selv klare nu.
 
Ind imellem er det blevet til rejser i udlandet, og her har parret snuppet frø af spændende planter med hjem. Derfor kan der pludse- lig stå en tidsel eller en alpin plante og gemme sig mellem alle de danske.
 
Edith Høeg Andersen er begyndt at vænne sig til tanken om ikke at komme så meget på torvet mere. Hendes to børn, en datter og en søn, er nu søde nok til at hjælpe, når der skal stuves planter sammen og mor skal køres til byen.
 
»Men de kan jo ikke blive ved med at gøre det. Nej, jeg må til at holde med at lave så mange planter. Men det er svært. Jeg er fra en generation, der ikke kunne drømme om at smide mad ud eller planter for den sags skyld. Men jeg må jo til at lære det.«
 
Og så er der med garanti mange torvekunder, der kommer til at kigge langt efter de sjældne planter fra Jennum.

Erik Høeg Andersen

Gudrun Høeg Andersen

* 21 november 1933,  i Sct. Josephs hospital, Sct. Peders sogn Randers, † 22 november 1933 i  Sct. Josephs hospital, Sct. Peders sogn Randers

Begravet i Hald

Moderen var 44 år ved fødslen

Bedsteforældre

2 Christen Andersen

* 15/ 7 1840 i Flemming, Hornborg sogn, † 24/ 3 1917 i Horsens, Vor Frelsers sogn, begravet 2/ 4 1917 i Tamdrup. 
 Dåbsnoter: Faddere: gdm. Christen Andersens hustru [farmor] - Torkild Sørensens hustru, Peder Møllgaard, P.A. Thaanum af Flemming og Christen Jensen af Wrønding [faster Mettes mand]

Konfirmation i Hornborg 1855. Karakterer: Kundskab: mg og Opførsel: mg
 Vaccineret 10 aug.1847 af Mikisch.
 
I Christens første barneår bor der tre generationer under samme tag, hans farfar og farmor, hans forældre og hans søskende
 
Folketælling: 01 feb. 1845 Flemming, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg  
Christen Andersen 65 Gift, Aale sogn, Skanderborg amt, Ejer af gården
Ellen Jensdatter 68 Gift, Her i sognet, Hans kone
Jens Christensen 23 Ugift, Her i sognet, Hans søn
Johanne Christine 24 Ugift, Hvirring sogn, Skanderborg amt, Tjenestepige
Karen Marie Jensdatter 21 Ugift, Hvirring sogn, Skanderborg amt, Tjenestepige
Anders Christensen 31 Gift, Her i sognet, Ejerens søn
Mette Cathrine Christensdatter 30 Gift, Tamdrup sogn, Skanderborg amt, Hans kone
Christen Andersen 5 Ugift, Her i sognet, Deres barn
Ellen Andersen 3 Ugift, Her i sognet, Deres barn
Christian Andersen 1 Ugift, Her i sognet, Deres barn
 
Folketælling: feb. 1850 Flemming, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Anders Christensen 36 Gift, Her i sognet, Gårdejer, husfader
Mette Cathrine Christensdatter 34 Gift, Tamdrup sogn, Skanderborg amt, Hans kone
Christen Andersen 10 Ugift, Her i sognet, Deres barn
Ellen Andersen 7 Ugift, Her i sognet, Deres barn
Christian Andersen 5 Ugift, Her i sognet, Deres barn
Mette Andersen 1 Ugift, Her i sognet, Deres barn
Andreas Andersen 4 Ugift, Her i sognet, Deres barn
Clemen Christensen 20 Ugift, Tamdrup sogn, Skanderborg amt, Tjenestekarl
Christen Pedersen 18 Ugift, Hvirring sogn, Skanderborg amt, Tjenestekarl
Christine Sørensdatter 20 Ugift, Her i sognet, Tjenestepige
Karen Sørensdatter 16 Ugift, Korning sogn, Weile amt, Tjenestepige
Ellen Jensdatter 70 Enke, Her i sognet, Husfaders moder, aftægtskone
Johanne Marie Sørensdatter 21 Ugift, Her i sognet, Tjenestepige

Han blev gift med (1) Inger Marie Simonsen, gift 11/ 11 1864 i Tamdrup kirke, * 12/ 6 1840 i Tamdrup, † 13/ 2 1873 i Tamdrup, begravet 22/ 2 1873 i Tamdrup kirke

Ungkarl Christen Andersen af Flemming. Søn af gårdmand i Flemming Anders Christensen og hustru Mette Cathrine Christensdatter. Født 15 jun.1840. 24 år.
Pige Inger Marie Simonsen af Vrønding. Datter af gårdmand i Vrønding Simon Sørensen og hustru Karen Enevoldsdatter. Født 12 jul.1840. 24 år.
Trolovet 10 sep.1864 og viet 11 nov.1864 i Tamdrup Kirke.
Forlovere: Gårdmand i Flemming Anders Christensen og gårdmand i Vrønding Simon Sørensen.

Han blev gift med (2) Ane Kathrine Mikkelsen, gift 12. juli 1873 i Tamdrup kirke,

Enkemand og gårdmand (2.ægteskab) Christen Andersen af Vrønding. Født 15 jun.1840. 33 år. Pige Ane Cathrine Mikkelsen af Vrønding. Datter af afdøde forældre på Vrønding Mark, Mikkel Hansen Møller og hustru Mette Kirstine Simonsen. Født 29 maj 1852. Viet 12 jul.1873 i Tamdrup Kirke.
Forlovere: Gårdmand i Flemming Anders Christensen og gårdmand i Vrønding Christian Jensen.

Ane Katrine Mikkelsen er hans første kones søsterdatter
  
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding by, En gård, 3, FT-1880, B8615 
Kristen Andersen 38 Gift Husfader, gårdejer født Hornborg sogn, Århus amt
Ane Katrine Mikkelsen 27 Gift Hans hustru Her i sognet
Simon Søren Andersen 12 Ugift Deres børn Her i sognet
Mette Katrine Andersen 11 Ugift Deres børn Her i sognet
Karen Andersen 10 Ugift Deres børn Her i sognet
Inge Marius Andersen 5 Ugift Deres børn Her i sognet
Anders Andersen 4 Ugift Deres børn Her i sognet
Niels Karl Andersen 2 Ugift Deres børn Her i sognet
Kristen Klausen 28 Ugift Tjenestefolk Hatting sogn, Veile amt
Frandsine Andersen 17 Ugift Tjenestefolk Veile amt
Mette Sofie Tønnesen 16 Ugift Tjenestefolk Her i sognet
 
Begravelsesnote. Forhenværende gårdmand i Vrønding, sidst opholdt sig i Horsens Allegade 31 st. Søn af gårdmand Anders Christensen af Flemming og født dersteds 1840, 5. juni. Hans efterlevende hustru er Ane Kathrine Mikkelsen af Horsens.  

Kristen og og Anne Kathrine Andersen (født Mikkelsen) i dagligstuen - den "fine stue" i bindinsværksgården i Over Vrønding, sønnerne Simon og Anders sidder forrest. Billedet ca fra 1900.

Børn i første ægteskab

i Simon Søren Andersen, * 19/ 7 1865 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 13/ 8 1865 i Vrønding, Tamdrup sogn.

ii Simon Søren Andersen, * 5/ 4 1867 i Vrønding, Tamdrup sogn
Barnedøbt 12/ 4 1867 i Hjemmet,  † 31/ 1 1884 i Vrønding, begravet 6/ 2 1884 i Tamdrup. Død 16 3/4 år gammel.
Dåbsnoter: Faddere: Gårdmand Christian Jensens hustru Ane Mette Sørensen af Vrønding, gårdmand Christian Andersens hustru Ane Marie Andersen af Boring, gårdmand Clemen Christensen og Jørgen Marcussen af Vrønding og gårdejer Anders Christensen af Flemming.
Konfirmeret 24 april 1881. Kundskab: mg-, opførsel mg

iii Mette Katrine Andersen, * 15/ 6 1868 i Vrønding, Tamdrup sogn † 
Barnedøbt 26/ 6 1868 i Hjemmet. Dåbsnoter: Faddere: Pige Ellen Marie Andersen af Flemming, pige Ane Marie Jensen af Vrønding, gårdmænden Jørgen Marcussen, Clemen Christensen og Christian Jensen alle af Vrønding.
Konfirmeret i Tamdrup 1 okt 1840, kundskab: mg-, opførsel: mg

xv Karen Andersen, * 15/ 1 1870 i Vrønding, Tamdrup sogn † 27 april 1891 i Vrønding, Tamdrup sogn
Barnedøbt 28/ 1 1870 i Hjemmet. Dåbsnoter: Faddere: Gårdmand Jørgen Marcussens hustru Ane Simonsen af Vrønding, gårdmand Jens Nielsens hustru Ellen Andersen af Vrønding (faster), gårdmændene Clemen Christensen, Christian Jensen og Jens Olesen alle af Vrønding
Konfirmeret 20 april 1884 i Tamdrup. Kundskab mg, opførsel mg
     
v Anders Christen Andersen, * 2/ 2 1873 i Vrønding, Tamdrup sogn
Barnedøbt 2/ 2 1873 i Hjemmet, † 5/ 4 1873 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Dåbsnoter: Faddere: Gårdmand Jens Nielsens hustru Ellen Andersen, Gårdmand Christian Jensens hustru Ane Mette Simonsen, gårdmand Jens Nielsen alle Vrønding, Anders Christensen af Flemming og Christen Andersen af Vrønding
    
 
Note: moderen dør 15. februar samme år.

Børn af andet ægteskab

Ingi Marius Andersen, * 27/ 5 1874 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1950 i København 
Barnedøbt 5/ 6 1874 i Hjemmet. Dåbsnoter: Faddere: Gårdmand Hans Peder Enevoldsens hustru Mette Simonsen af Lunderskov, pige Jensine Andersen af Flemming (faster), gårdmand Jens Nielsen (faster Ellens mand), gårdmand Jørgen Marcussen og gårdmand Christian Jensen alle af Vrønding.  

 Konfirmation, 30. Sep. 1888, Tamdrup sogn, Nim herred, Skanderborg amt. Kundskab mg, opførsel mg

Han blev gift (1) med Helene Kristensen ( 1872 - 1899) 
 Han blev gift (") med Mette Marie Thomsen den 3 april 1900 i Hornborg sogn

 Han var i 1899 forretningsbestyrer i Hornbæk sogn

Han var 1900 købmand i Dortheasminde stationsby

Han var 1901 købmand i Kalhauge, Hornborg sogn ( folketællingen 1. feb 1901)

Ved død. gift, fhv. købmand, bopæl Gemmas Alle 20, Tårnby - død ved ankomst til Sct. Elisabeths Hospital. Begravet på Tårnby kirkegård 17 nov. 1950 
Ingi Marius Andersen

vii Anders Andersen, * 25/ 1 1876 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 10 marts 1894  I Vrønding, Tamdrup sogn. 

Barnedøbt 4/ 2 1876 i Hjemmet. Dåbsnoter: Faddere: gårdmand Søren Peder Steffensens hustru Mette Andersen af Gjedved (faster), gårdmand Christian Jensens hustru Anne Mette Simonsen af Vrønding, gårdmand Søren Peter Steffensen af Gjedved (fasters mand), Christian Jensen og Jens Nielsen (fasters mand) begge af Vrønding.  
   
Konfirmation, 3. Apr. 1890, Tamdrup sogn, Nim herred, Skanderborg amt. Kundskab g+, opførsel mg

Begravet i Tamdrup 16 marts 1894

viii Niels Carl Andersen, * 22/ 11 1877 i Vrønding, Tamdrup sogn † 10/ 10 1932 i Sct Mortens sogn, Randers
Barnedøbt 8/ 12 1877 i Hjemmet. Dåbsnoter: Faddere: Pige Mette Kirstine Mikkelsen Vrønding Mark, pige Jensine Andersen (faster), gårdmand Anders Christensen (farfar), ungkarl Niels Severin Andersen (farbror) alle af Flemming, Søren Møller Mikkelsen Vrønding Mark.    

Konfirmation, 10. Apr. 1892, Tamdrup sogn, Nim herred, Skanderborg amt.  kundskab mg, opførsel mg

Han blev gift med Kirsten Jensen. De overtog gården Blegvad 14 km. Nordøst for Randers.
Han var uddannet dyrlæge med praksis i Randers, Brødregade 20.

Se: http://blegvad-andersen.com/Min%20Bog/minbog.htm

Niels Carl Andersen var uddannet dyrlæge med praksis i Randers. Han døde i 1932 kun 57 år gammel

xi Johannes Andersen, * 25/ 7 1879 i Vrønding, Tamdrup sogn † 26/ 5 1880 i Vrønding, Tamdrup sogn begravet 31 5 1880 i Tamdrup kirke. 
Dåbsnoter: Faddere: pige Jensine Andersen af Flemming, pige Thomsine Christensen Vrønding, barnets fader og gårdmand Anders Christensen af Flemming og Clemen Christensen af Vrønding.

x Johannes Flemming Andersen, * 18/ 2 1881 i Vrønding, Tamdrup sogn  † 13 dec 1957 i Hornborg sogn
Dåbsnoter: Faddere: Gårdmand Jens Kjærs hustru Ane Bruun, pige Ane Marie Christine Jensen, gårdmændene Ole Jensen, Christian Jensen og Jørgen Marcussen alle Vrønding.                                   

Konfirmation, 21. Apr. 1895, Tamdrup sogn, Nim herred, Skanderborg amt. kundskab mg, opførsel mg.

Han blev gift i Gassum med Else Kirstine Hansen 17 november 1905 
Han var gårdejer i Hornborg

xi  Ejler Andersen, * 28/ 8 1883 i Vrønding, Tamdrup sogn † 24/ 4 1884 i Vrønding, Tamdrup sogn, begravet 29/ 4 1884 i Tamdrup. 
Dåbsnoter: Faddere: pige Ane Marie Jensen, gårdmand Ole Jensens hustru Inger Christensen, Gårdmændene Jens Nielsen, Jørgen Marcussen, Clemen Christensen alle Vrønding.

xii Simon Ejler Andersen, * 24/ 7 1885 i Vrønding, Tamdrup sogn.  † 5 juni 1955 Vrønding mark, Tamdrup sogn 
Dåbsnoter: Faddere: pige Karen Markussen, barnets forældre, gårdmændene Ole Jensen og Jørgen Markussen alle af Vrønding    
  
Konfirmation, 1. Okt. 1899, Tamdrup sogn, Nim herred, Skanderborg amt. 2 kundskab g, opførsel mg.

Han blev gift med Hansine Steffine Mary Lyshøj i 1915
Han var gårdejer i Vrønding, Tamdrup

I 1949 er han rentier ved hustruens død

Brødrene Anders, Johannes, Simon Ejler og Methus Katharinus Andersen - samlet på Skovgård Hald

 1.  xiii   Methus Catharinus Andersen, * 30/ 7 1887 i Vrønding, Tamdrup sogn, Skanderborg Amt,  † 14/ 6 1961 i Hald sogn, Randers amt. 

Han blev gift med Mette Marie Høeg, gift 20/ 5 1911 i Hald, Randers amt.

xiv Anders Christen Andersen  * 6/ 6 1896 i Vrønding, Tamdrup sogn † 4 april 1957 i Eriknauer, Hatting sogn
Postbud Niels Jørgen Knudsens hustru Nikoline Mikkelsen af Horsens, gårdmand Andreas Andersen og hustru Eline Hansen af Flemming og karetmager Johannes Knudsen af Lund

Han blev gift i Hornborg kirke 11 august 1922 med Inger Laursen

Ungkarl. Gmd Anders Christen Andersen af Eriknaur, født i Tamdrup Sogn d. 6. Juni 1896.  Søn af Gmd Kristen Andersen og Hustru Ane Kirstine Mikkelsen- Pige Inger Laursen af Hornborg Sogn og By; født smst 9. Juni 1892, Datter af Gdm Morten Laursen og Hustru Johanne Pedersen Forlovere, Gdm. Johannes Flemming Andersen, Hornborg og Gaardbestyrer Peder Laursen, Hornborg.
 Lysning bestilt 1922 22. Juli lyst 1922 23. og 30. Juli 6. August, Viede 1922 11. August Hornborg af Pastor Duus i Kirken
                                                      
De boede i Eriknauer.

Anders Christen Andersen og Inger 1940 med deres børn Eigil og Morten

3 Ane Katrine Mikkelsen

* 29/ 5 1852 i Vrønding, Tamdrup, Skanderborg Amt, † 14/ 8 1921 i Kommunehospitalet i Århus, begravet 22/ 8 1921 i Tamdrup.  
Barnedøbt 31/ 5 1852 i hjemmet, fremvist 31. maj publiceret 18. juli 1852. Dåbsnoter: Gårdmand Mikkel Hansen Møller og hustru Mette Kirstine Simonsen i Vrønding 24 år. Faddere: Søren Møllers hustru Maren Christensen, Simon Sørensen (morfar), Jens Pedersen, Hans J Lauersen alle Vrønding

Konfirmation 30 sep. 1866 i Tamdrup Kirke, Karakterer: Kundskab: mg og Opførsel: mg. Vaccineret 26 aug.1853 af Mikisch
 
 Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding by, En gård, 3, FT-1880, B8615 
 Kristen Andersen 38 Gift Husfader, gårdejer Hornborg sogn, Århus amt
 Ane Katrine Mikkelsen 27 Gift Hans hustru Her i sognet
 Simon Søren Andersen 12 Ugift Deres børn Her i sognet
 Mette Katrine Andersen 11 Ugift Deres børn Her i sognet
 Karen Andersen 10 Ugift Deres børn Her i sognet
 Inge Marius Andersen 5 Ugift Deres børn Her i sognet
 Anders Andersen 4 Ugift Deres børn Her i sognet
 Niels Karl Andersen 2 Ugift Deres børn Her i sognet
 Kristen Klausen 28 Ugift Tjenestefolk Hatting sogn, Veile amt
 Frandsine Andersen 17 Ugift Tjenestefolk Veile amt
 Mette Sofie Tønnesen 16 Ugift Tjenestefolk Her i sognet
 
 Begravelsesnote:
 Enke af Horsens 69 år, Houmandsgade 27, datter af gårdmand Mikkel Hansen Møller og hustru Mette Kirstine Simonsen af Vrønding mark og født dersteds 1852, 29. maj. Hendes afdøde mand var gårdmand Christen Andersen af Vrønding.

 

Ane Cathrine Mikkelsen og Christen Andersen med 5 af deres sønner Stående bagest Ingi Mariusog Niels Carl, Forrest drengene Johannes Flemming, Metus og Simon

Bedsteforældre

4 Anders Christensen

* 24/ 3 1814 i Hornborg sogn, Nim herred, Skanderborg amt, † 29/ 4 1887 i Flemming, Hornborg sogn, begravet 5/ 5 1887 i Hornborg kirke.  
Han blev hjemmedøbt 24 marts 1814. Dåbsnoter 6 maj 1814: Faddere: Pige Else Marie Pedersdatter i Flemming, Jensine Thærkeldsdatter ibid, gårdmand Johannes Thomsen ibid, smed Michel Bang ibid, ungkarl Knud Pedersen ibid

Konfirmation 1829 i Hornborg. Karakter for kundskab og opførsel: meget god
Vaccineret 20 aug.1814 af pastor Kjær.
1840-1847. Indsidder under faderens gård i Flemming, Hornborg sogn   

Han blev gift med Mette Cathrine Christensdatter, gift 21/ 3 1840 i Tamdrup kirke. Forlovere: Jens Christensen og Christen Jensen begge gårdmænd i Vrønding, trolovelse 23. februar 1840
Ungkarl Anders Christensen i Flemming. 26 år, Pige Mette Cathrine Christensdatter i Vrønding. 24 år. Trolovet 23 feb.1840 og viet 21 mar.1840 i Tamdrup Kirke.
Forlovere: Jens Kristensen og Kristen Jensen, begge gårdmænd i Vrønding
Begravet 5. maj 1887 Hornborg Kirke, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt. Anders Kristensen - Enkemand og aftægtsmand i Flemming. - 73 år

Folketælling: 18. feb. 1834 Flemming, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Christen Andersen 54 Gift Gaardmand       
Ellen Jensdatter 55 Gift Hans Kone       
Anders Christensen 20 Ugift Deres Sønner       
Jens Christensen 14 Ugift Deres Sønner       
Mads Hansen 17 Ugift Tjenestefolk       
Anne Kirstine Jensdatter 21 Ugift Tjenestefolk       
Anne Kirstine Hansdatter 16 Ugift Tjenestefolk

Folketælling: feb. 1840 
Flemming, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt             
Christen Andersen M 60 Gift Gaardmand       
Ellen Jensdatter K 61 Gift Hans Kone       
Anders Christensen M 25 Ugift Deres Sønner       
Jens Christensen M 20 Ugift Deres Sønner       
Anne Olesdatter K 38 Ugift Tjenestepiger       
Johanne Kirst. Hansdatter K 19 Ugift Tjenestepiger                    

Folketælling: feb. 1845 
Flemming, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt       
Christen Andersen 65 Gift Aale sogn, Skanderborg amt Ejer af gården       
Ellen Jensdatter 68 Gift Her i sognet Hans kone       
Jens Christensen 23 Ugift Her i sognet Hans søn       
Johanne Christine 24 Ugift Hvirring sogn, Skanderborg amt Tjenestepige       
Karen Marie Jensdatter 21 Ugift Hvirring sogn, Skanderborg amt Tjenestepige 
Anders Christensen 31 Gift Her i sognet Ejerens søn                                  
Mette Cathrine Christensdatter 30 Gift Tamdrup sogn, Skanderborg amt Hans kone 
Christen Andersen 5 Ugift Her i sognet Deres barn       
Ellen Andersen 3 Ugift Her i sognet Deres barn       
Christian Andersen 1 Ugift Her i sognet Deres barn         

Folketælling: feb. 1850 
Flemming, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt.       
Anders Christensen 36 Gift Her i sognet Gårdejer husfader       
Mette Cathrine Christensdatter 34 Gift Tamdrup sogn, Skanderborg amt 
Hans kone       
Christen Andersen 10 Ugift Her i sognet Deres barn       
Ellen Andersen 7 Ugift Her i sognet Deres barn       
Christian Andersen 5 Ugift Her i sognet Deres barn       
Mette Andersen 1 Ugift Her i sognet Deres barn       
Andreas Andersen 4 Ugift Her i sognet Deres barn       
Clemen Christensen 20 Ugift Tamdrup sogn, Skanderborg amt Tjenestekarl       
Christen Pedersen 18 Ugift Hvirring sogn, Skanderborg amt Tjenestekarl       
Christine Sørensdatter 20 Ugift Her i sognet Tjenestepige       
Karen Sørensdatter 16 Ugift Korning sogn, Weile amt Tjenestepige       
Ellen Jensdatter 70 Enke(mand) Her i sognet Husfaders moder aftægtskone       
Johanne Marie Sørensdatter 21 Ugift Her i sognet Tjenestepige
Skanderborg, Nim, Hornborg, Flemming, 3, FT-1880,             
Anders Krestensen 66 Gift Husfader Gaardeier Flemming       
Mette Katrine Krestensen 64 Gift Husmoder Vrønding By, Tamdrup Sogn       
Andreas Andersen 33 Ugift deres Børn Flemming       
Jenssine Andersen 23 Ugift deres Børn Flemming       
Niels Severin Andersen 22 Ugift deres Børn Flemming       
Ane Maria Karoline Petersen 16 Ugift deres Tjenestefolk Hampen By, Nørresnede Sogn       
Kristoffer Nielsen 15 Ugift deres Tjenestefolk Hvirring By        

Ved dødsfaldet: Enkemand og aftægtsmand i Flemming 73 år      

Børn:
2. i Christen Andersen, * 15/ 7 1840 i Flemming, Hornborg sogn, † 24/ 3 1917 i Horsens, Vor Frelsers sogn, begravet 2/ 4 1917 i Tamdrup.

Han blev gift med (1) Inger Marie Simonsen, gift 11/ 11 1864 i Tamdrup kirke,
* 12/ 6 1840 i Tamdrup, † 13/ 2 1873 i Tamdrup, begravet 22/ 2 1873 i Tamdrup     

Han blev gift med (2) Ane Kathrine Mikkelsen, gift 12. juli 1873 i Tamdrup kirke    
      
ii Ellen Andersen, * 27/ 3 1842 i Hornborg sogn, † 6/ 2 1877 i Tamdrup sogn, begravet 10/ 2 1877 i Tamdrup kirke. 
Dåbsnoter 5 juni 1842: Faddere gdm. Christen Jensens hustru (fasteren Mette), gdm. Christen Clemmensens hustru, gdm. Christen Clemmensen, alle af Wrønning - gdm. Niels Peter Thomsen og ungk. Jens Christensen [farbror] af Flemming
    
Konfirmation, 1856, Hornborg sogn, Nim herred, Skanderborg amt
    
Hun bliver gift med Jens Nielsen, 13. Nov. 1869, Hornborg sogn, Nim herred, Skanderborg amt. 32 år, ungkarl af Wrønding
Forlovere, 1869. Christen Andersen, Wrønding [hendes bror] - Rasmus Pedersen ibid
    
Erhverv. ægtefællen gårdmand i Vrønding, Tamdrup sogn
          
iii Christian Andersen, * 11/ 4 1844 i Hornborg sogn
Barnedøbt 21/ 4 1844 i hjemmet. Dåbsnoter 2 juni 1844: Faddere gdm. Christen Clemmensens kone af Vrønding (mormor) - gdm. Anders Jensens kone af Flemming - gdm. Christen Clemmensen af Vrønding (morfar) - gdm. Christen Jensen, Underup - gdm. Terkild Sørensen af Flemming
    
Konfirmation, 1858, Hornborg sogn, Nim herred, Skanderborg amt.
    
Han blev gift med Ane Marie Andersen.
Christian Andersen, ungkarl af Flemming. 23 år.
Pige Anne Marie Andersen, 21 år. Datter af gårdmand Anders Peter Hansen af Honum.Trolovet 16 feb.1867 og viet 29 mar.1867 i Hvirring Kirke.
Forlovere: Anders Christensen af Flemming og Anders Peter Hansen af Honum.

De bor på Vinding Nygård Lykkensro, Vinding Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg

Skanderborg, Tyrsting, Vinding, Lykkensro By i Winding Sogn, Nygaard, en Gaard, 55, FT-1880, D3776
Christian Andersen 35 Gift Husfader, gaardeier Hornborg Sogn, Skanderborg Amt
Annemarie Andersen 34 Gift hans Hustru Hvirring Sogn, Skanderborg Amt
Anders Peder Andersen 11 Ugift deres Børn Dito
Anders Christian Andersen 3 Ugift deres Børn Dito
Catrine Marie Andersen 6 Ugift deres Børn Her i Sognet
Jens Christian Andersen 4 Ugift deres Børn Dito [
Karen Bodilmarie Andersen under 1 Aar Ugift deres Børn Dito August Andersen 25 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet [ Vinding]
Niels Nielsen 19 Ugift Tjenestefolk Them Sogn, Skanderborg Amt
Johanne Sofie Christensen 16 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet [ Vinding]
Caroline Jensen 18 Ugift Tjenestepige !! Bryrup Sogn  

Flytter, 1897. fra Vinding til Århus (oplyst ved FT 1901)

Folketælling, 1 Feb. 1901. 9 Østergade 39, 1., Århus købstad. ølhandler - hans kone Ane Marie, husmor - hans datter Agnes Christine - 3 logerende

Folketælling, 1 Feb. 1906. 10 Østergade 39, 1., Århus købstad bestyrer - hans kone Ane Marie, husmor - hans døtre Mary Christiane og Agnes Christine - 4 logerende

Folketælling, 1 Feb. 1911. 11 Guldsmedgade 3, 3., Århus købstad, kartoffelhandler - hans kone, husmor - hans datter Agnes Christine - et plejebarn - 2 tjenestepiger - 5 pensionærer

Folketælling, 1 Feb. 1916. 12 Bogensegade 6, 1., Århus købstad, husejer - hans kone, husmor

Folketælling, 1921 + 1925. 13 Sjællandsgade 16, st., Århus købstad, husejer - hans kone, husmor

Ved død. gift, aldersrentemodtager, bopæl Sjællandsgade 16, st.

        
iv Andreas Andersen, * 5/ 11 1846 i Hornborg sogn,
Barnedøbt 13/ 11 1846 i hjemmet. Dåbsnoter 10 januar 1847: Faddere. gdm. Søren Madsens kone af Flemming - Knud Sørensens kone af Molgjer - Mikkel Bang af Hornborg - Morten Jensen og Søren Madsen af Flemming
    
Konfirmation, 1861, Hornborg sogn, Nim herred, Skanderborg amt.     
Folketælling, 1880. 33 år Ugift, i forældrenes hushold. Flemming, Hornborg sogn    
Fadder, 1882 til søsteren Mettes søn Jens Ejler, ungkarl af Flemming

Han blev gift med Eline Julie Hansen 24 mar. 1893 i Hornborg kirke
Andreas Andersen, født i Flemming, Hornborg sogn, Nim herred, 5 nov.1846. Ungkarl og gårdmand i Flemming. Søn af afdøde gårdmand Anders Kristensen og afdøde hustru Mette Katrine Kristensdatter.
Eline Julie Hansen, født 17 dec.1865. Pige i Flemming, Hornborg sogn, Nim
herred. Datter af boelsmand Thomas Hansen og hustru Karen Forlovere: Kristian Andersen, gårdmand i Vinding Nygård og Kristen Andersen, gårdmand i Vrønding. 
      
v Mette Andersen, * 2/ 5 1849 i Hornborg sogn,
Barnedøbt 13/ 5 1849 i Hjemmet. Dåbsnoter: Faddere: Pigen Elisabeth Sophie Christensdatter af Vrønding - gdm. Jens Olesens kone ibid. - gdm. Jens Christensen af Lundum og Knud Sørensen af Molgjer - ungk. Jens Christensen af Vrønding
    
Konfirmation, 1863, Hornborg sogn, Nim herred, Skanderborg amt. 
    
Gift: (1) med Søren Peder Steffensen, 8. Nov. 1873, Hornborg sogn, Nim herred, 
Søren Peter Steffensen, ungkarl og gårdmand i Gjedved. 44 år.
Mette Andersen, 24 år. Datter af gårdmand Anders Kristensen i Flemming.
Viet 8 nov.1873 i Hornborg Kirke.
Forlovere: Steffen Sørensen, aftægtsmand i Gjedved og Anders Kristensen, gårdmand i Flemming
    
Erhverv. ægtefællen gårdmand i Gjedved by, Tolstrup sogn, Skanderborg amt
 
Skanderborg, Voer, Tolstrup, Gjedved, , 98, FT-1890, B7910
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Mette Andersen 40 Enke Husm. Gaardejerske Homborg Skdbg. A.
Marie Katrine Steffensen 15 Ugift Barn Tolstrup Skdbg. A.
Steffen Sørensen Steffensen 13 Ugift Do [Barn] Do [Tolstrup Skandbg. A.]
Anders Kristensen Steffensen 11 Ugift Do [Barn] Do [Tolstrup Skandbg. A.]
Mette Kristense Lund Steffensen 3 Ugift Do [Barn] Do [Tolstrup Skandbg. A.]
Jens Rasmussen 30 Ugift Bestyrer Vedslet Skdbg. A   

Hun bliver gift (2) 5. juli 1890 I Tolstrup sogn med Christen Madsen. Han får 30/ 12 1905 bevilliget navneændring til Christen Madsen Daugaard, navnebevis fra Vor og Nim herreder sam Stenballegårds birks kontor

vi Jens Andersen, * 4/ 12 1854 i Hornborg sogn,  † 8/ 6 1855 i Hornborg, begravet 15/ 6 1855 i Hornborg.  

Barnedøbt 11/ 12 1854 i hjemmet. Dåbsnoter: Faddere. Jens Christensens kone i Lundum - Knud Sclegstrups kone i Molgjer - Therkel Sørensen, Flemming - Niels P. Thomsen ibid - Søren Madsen ibid. 

Hornborg kirke

vii Jensine Andersen, * 10/ 2 1856 i Hornborg sogn, † 22 maj 1930 i Sct. Mortens sogn, Randers 
Barnedøbt 13/ 4 1856 i hjemmet. Dåbsnoter 25 maj 1856: Faddere Jens Christensen i Lundum - Jens Olesen i Wrønding, Niels Christensen i Wrønding [faster Mettes 2. mand] - Niels P. Thomsens kone i Flemming og Søren Knudsens kone i Wrønding
    
Konfirmation, 1870, Hornborg sogn, Nim herred, Skanderborg amt.
Karakterer: Kundskab: g og Opførsel: mg
Vaccineret 3 mar.1862 af Lihme.
    
Folketælling, 1880, Hornborg sogn, Nim herred, Skanderborg amt. Jensine Andersen 23 år, i forældrenes hushold. Flemming

Hun blev gift med Jens Michael Albrectsen * 8/ 6 1880 i Hornborg
Jens Albrektsen, ungkarl og gårdejer i Lundumskov. 33 år.
Jensine Andersen, datter af gårdmand Anders Kristensen i Flemming. 24 år.
Viet 8 jun.1880 i Hornborg Kirke.
Forlovere: Gårdmand Anders Kristensen, Flemming og lærer Hansen Hansted
Han dør allerede 15/ 2 1887 i Lundum af en indre blødning

Inden da har de fået tre børn
Mary Alvilde Albrectsen * 27/ 6 1881 i Lundum, † 24 dec 1962 i Epping forrest, Maryland, USA
Hun udvandrer iflg. udvandrerarkivet til New York 28/ 9 1900. Sidste opholdssted Århus
Hun blev gift 26 jan 1905 i Washington D C med Olaf Rye Pedersen

Agnes Katrine Albrectsen * 14/ 6 1884 i Lundum †1/ 4 1966 på Klovhøj, Hornbæk, Randers
Mere om hende senere, da hun bliver sat i pleje hos ane 2 Christen Andersen og vokser op sammen med ane 1 Metus Catharinus Andersen

Albert Michael Albrectsen 21/ 8 1886 i Lundum, † 18 jan 1953 i Californien
Han udvandrer iflg. udvandrerarkivet 5/ 3 1906 til New York med skibet Hellig Olav. Han er Manufakturist, sidste opholdssted inden udvandringen er Århus
 
Se: http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?11,215627,215669

Skanderborg, Voer, Lundum, Lundum, 5, FT-1890
Jenssine Albrethsen, 34, Enke, Husmoder, Flemming
Mary Alvilde Albrethsen, 9, Ugift, Barn, Lundum skov
Alberth Mikael Albrethsen, 3, Ugift, Barn, Lundum skov
Poul Emil Sørensen, 43, Gift, Husfader, Murer, Lundum
Ane Kathrine Kristensen, 44, Gift, Husmoder, Vrønding
Søren Peter Sørensen, 13, Ugift, Lundum
Kristen Otto Sørensen, 11, Ugift, Lundum
Karl Sørensen, 8, Ugift, Lundum
Ane Elisabeth Sørensen, 6, Ugift, Lundum
Anine Marie Sørensen, 3, Ugift, Lundum
Niels Peder Jensen, 57, Gift, Husfader, Husmand, Vester Sogn
Ane Kjerstine Jensen, 56, Gift, Husmoder, Tønning
Jensine Petrine Nielsen, 14, Ugift, Barn, Lundum
Jens Peder Nielsen, 12, Ugift, Do [Barn], Do [Lundum]

Folketælling, 1 Feb. 1906. 7 Guldsmedgade 24/26, 2., Århus købstad. Jensine Albrechtsen, enke, bor hos sin bror Andreas og hans kone

Folketælling, 1 Feb. 1911. 8 enke, bor Nørre Allé 24, 1., Århus købstad

Folketælling, 1 Feb. 1916. 8 Ærøvej 6, 2.th., Frederiksberg, enke - gæst Mariane Hansen f. 1862 i Verninge

Folketælling, 1 Feb. 1921. 8 Annagade 53, 4.tv., Århus købstad, enke, logerer hos pensionatsvært Mariane Sofie Hansen fra Verninge

Folketælling, 5 Nov. 1925. 8 Hobrovej 8, kv., Randers købstad, enke, modtager alderdomsunderstøttelse

Som lovet mere om Agnes Katrine Albrectsen * 14/ 6 1884
Hun blev efter faderens død sat i pleje hos sin morbror Christen Andersen (ane 2)
 
Folketælling Vrønding 1890
Kristen Andersen 49, Hvirring, Hornborg sogn, husfader, gårdejer
Ane Kathrine Andersen 37, Tamdrup, husmoder
Karen Andersen 20 datter
Anders Andersen 14 barn
Niels Karl Andersen 12 barn
Johannes Flemming Andersen 8 barn
Simon Eiler Andersen 4 barn
Methus Katarinus Andersen 2 barn
Agnes Kathrine Albrectsen 6 plejebarn
Madi Morten Madisen 15 tjenestedreng
Maren Pedersen 33 tjenestepige

Agnes er ikke registreret i folketællingen her i 1901 - hun må være ude at tjene?
Jeg finder hende igen ved brylluppet, hun bor da i Randers

Lysning: 26/ 3, 28, 2, 3/ 4 og 10/ 4 1910 viet af Pastor Geisner i Kirken
Pige Agnes Katrine Albrectsen af Randers Lille Voldgade 1 st, datter af gårdmand Jens Albrectsen og hustru Jensine Andersen født i Lundum sogn 17. juni 1884
 
Snedkersvend Niels Christian Nielsen af Randers søn af gartner Niels Christian Nielsen og hustru Dortha Wilhelmina Emilie Givskov født Gl. Estrup Fausing sogn 27/ 6 1886

De får 6 børn
Albert Christian Nielsen * 1/ 8 1911
Vilhelm Emil Givskov Nielsen * 19/ 2 1913 dør samme dag
Emmy Emilie Nielsen * 8/ 6 1914. Ane 1 Metus Andersen er fadder. Hun bliver gift med Eilif Juul Vestergaard
Vilhelm Nielsen * 1/ 12 1915
Annelise Nielsen * 24/ 9 1917 Ane 1s hustru Mette Marie Høeg er fadder
Carl Henrik Nielsen* 15/ 2 1920 † 2000, han bliver gift med Elly

I 1913 er hendes mand Niels Chr. Nielsen fadder for ane 1 Metus Andersens datter Tinne

I 1927 er hun gudmor for ane 1 Metus Andersens yngste barn Erik Høeg Andersen
Gennem alle årene er der meget tæt kontakt mellem de to familier

I 1933 køber Agnes og Niels Chr. Klovhøj, Mimosealle Randers og bygger et snedkerværksted på den store grund. De bor her til 1967. Vi køber Klovhøj august 1969 uden dengang at vide, hvor tæt familiesammenhængen er. Den faktiske sammenhæng er først bevist med slægtsforskningen 2011.

Carl Henrik – blev gift med Elly, byggede et hus ved siden af Klovhøj, og boede her til sin død. De var vore nære venner. De fik kun en datter, Vibeke, der desværre døde af kræft i 35 års alderen.
       

Agnes og Niels Christian Nielsen med deres børn. De boede fra 1933 - 1967 på Klovhøj og han havde et snedkerværksted lige over for Agnes, Annelise født 24/ 9 1917, Emmy født 8/ 6 1914, Vilhelm 1/ 12 1915, Albert 1/ 81 1911, Carl Henrik 15/ 2 1920 på Niels Christians skød.

viii Niels Severin Andersen, * 17/ 12 1857 i Hornborg sogn,  † 1928 i Horsens
Barnedøbt 21/ 3 1859 i hjemmet. Dåbsnoter 25 april 1858: Faddere; Michel P. Therkelsens kone i Wrønding - Clemens Christensens kone ibid - Therkel Sørensen, Flemming - Niels P. Thomsen ibid. - Christen Nielsen ibid.  

Konfirmation 7 april 1872, Hornborg sogn, Nim herred, Skanderborg amt. 
Karakterer: Kundskab: g og Opførsel: mg
Vaccineret marts 1862 af Lihme
    
Folketælling, 1880, Hornborg sogn, Nim herred, Skanderborg amt. Niels Severin Andersen 22 år, i forældrenes hushold
    
Han blev gift 4 april 1882 med Marie Hansen

ix Elisabeth Sophie Andersen, * 6/ 5 1859 i Hornborg sogn,   † 3/ 10 1859 i Hornborg, begravet 9/ 10 1859 i Hornborg kirke. 
Barnedøbt 19/ 6 1859 i hjemmet. Dåbsnoter: Faddere: Knud Sørensens kone Molgjer, M- Kirstine Therkelsen Flemming, X Thomsen ib, Therkel Sørensen ib, Niels Nielsen ib.

5. Mette Cathrine Christensdatter, * 14/ 12 1815 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 17/ 2 1886 i Flemming, Hornborg sogn, begravet 24/ 2 1886 i Hornborg kirke. 
Dåbsnoter 4 feb 1816: Forældre: Christen Clemmesen og Mette Simonsdatter bønderfolk fra Wrønding. Faddere: Laurs Sørensen, Otte Jensen, Enevold Poulsen; Marius Jensen fra Wrønding, Johan Clemmesens hustru fra Lune sogn, Ane Ingeborg Olesdatter, Mette Therkildsdatter fra Kjørup alle bønderfolk
 
Konfirmation i Tamdrup 1831
Karakterer: Kundskab: Meget god og Opførsel: Sædelig
Vaccineret 15 aug.1817 af kammerråd Mikisch

Hun blev gift med Anders Christensen den 21 marts 1840 i Tamdrup

Begravet 24 feb 1886. Mette Katrine Kristensdatter - Aftægtsmand Anders Kristensens hustru i Flemming. - 70 år.

Folketælling: feb. 1834 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Christen Klemensen M 54 Gift Gaardmand
Mette Simonsdatter K 44 Gift hans Kone
Mette Cathrine Christensdatter K 19 Ugift deres Børn
Ane Christensdatter K 17 Ugift deres Børn
Ane Elisabet Christensdatter K 15 Ugift deres Børn
Bodil Marie Christensdatter K 10 Ugift deres Børn
Elisabet Sophie Christensdatter K 7 Ugift deres Børn
Klemen Christensen M 5 Ugift deres Børn
Brixen Rasmusen M 34 Ugift Tjenestefolk
Christian Jensen M 17 Ugift Tjenestefolk
 
Folketælling: Feb. 1840 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Christen Klemensen M 60 Gift Jordbruger
Mette Simonsdatter K 50 Gift hans Kone
Mette Cathr. Christensdatter K 25 Ugift deres Børn
Bodel Marie Christensdatter K 16 Ugift deres Børn
Elisabet Sofie Christensdatter K 13 Ugift deres Børn
Klemen Christensen M 11 Ugift deres Børn
Jens Jakob Markusen M 26 Ugift Tjenestefolk
Anders Rasmusen M 16 Ugift Tjenestefolk
 
Folketælling feb. 1845 Flemming, Hornborg Sogn, Skanderborg Amt 
Christen Andersen 65 Gift Aale sogn, Skanderborg amt Ejer af gården
Ellen Jensdatter 68 Gift Her i sognet Hans kone
Jens Christensen 23 Ugift Her i sognet Hans søn
Johanne Christine 24 Ugift Hvirring sogn, Skanderborg amt Tjenestepige
Karen Marie Jensdatter 21 Ugift Hvirring sogn, Skanderborg amt Tjenestepige
Anders Christensen 31 Gift Her i sognet Ejerens søn
Mette Cathrine Christensdatter 30 Gift Tamdrup sogn, Hans kone
Christen Andersen 5 Ugift Her i sognet Deres barn
Ellen Andersen 3 Ugift Her i sognet Deres barn
Christian Andersen 1 Ugift Her i sognet Deres barn
 
Folketælling: feb. 1850 Flemming, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Anders Christensen 36 Gift Her i sognet Gårdejer husfader
Mette Cathrine Christensdatter 34 Gift Tamdrup sogn, Hans kone
Christen Andersen 10 Ugift Her i sognet Deres barn
Ellen Andersen 7 Ugift Her i sognet Deres barn
Christian Andersen 5 Ugift Her i sognet Deres barn
Mette Andersen 1 Ugift Her i sognet Deres barn
Andreas Andersen 4 Ugift Her i sognet Deres barn
Clemen Christensen 20 Ugift Tamdrup sogn, Skanderborg amt Tjenestekarl
Christen Pedersen 18 Ugift Hvirring sogn, Skanderborg amt Tjenestekarl
Christine Sørensdatter 20 Ugift Her i sognet Tjenestepige
Karen Sørensdatter 16 Ugift Korning sogn, Weile amt Tjenestepige
Ellen Jensdatter 70 Enke(mand) Her i sognet Husfaders moder aftægtskone
Johanne Marie Sørensdatter 21 Ugift Her i sognet Tjenestepige
 
Ved dødsfaldet: Aftægtsmand Anders Kristensens hustru Flemming 70 år.

 

I denne del af landet har mange af forfædrende haft deres liv

6. Mikkel Hansen Møller, * 22/ 3 1823 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 7/ 10 1870 i Tamdrup sogn begravet 11/ 10 1870 i Tamdrup. 
 Dåbsnoter 11 maj 1823: Faddere: Ole Jensen, Niels Jensen, Thomas Sørensen, Jacob Rasmussens kone, Jens Christensens datter Mette, Cathrine Andersdatter alle bønderfolk fra Wrønding
 
Konfirmation 1837
Karakterer: Kundskab: god og Opførsel: sædelig
Vaccineret 21 aug.1823 af kammerråd Mikisch

 Vielsesnoter 1: Ungkarl Mikkel Hansen Vrønding 28 år og pige Mette Kirstine Simonsen Vrønding 22 år trolovelsen anmeldt 31. maj 1851, forlovere Simon Sørensen Vrønding og Søren Enevoldsen Kørup
 
 Vielsesnoter 2: Enkemand Mikkel Hansen Vrønding 32 år gammel og pige Karen Nielsdatter 26 år gammel i Stobberup. trolovelsen anmeldt 15/ 6 1855. Forlovere Husmand og hjulmand Niels Sørensen i Stobberup og Anders Michael Olsen i Thorsted
 
 Han blev gift med (1) Mette Kirstine Simonsen, gift 18/ 7 1851 i Tamdrup kirke, * 28/ 9 1828 i Vrønding, † 14/ 5 1854 i Vrønding. 
 
 Han blev gift med (2) Karen Nielsdatter, gift 10/ 8 1855 i Løsning, Hatting, Vejle Amt. Hun dør 22 november 1884 i Vrønding, Tamdrup sogn

Han døde ved hængning. Begravet 11 okt. 1870 i Tamdrup Kirke, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Mikkel Hansen Møller - Gårdmand på Vrønding Mark - 47 år.
 
 Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding Bye, en Gaard, 69, FT-1834, C4980
 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
 Hans Sørensen Møller 50 Gift Gaardmand
 Karen Mikkelsdatter 45 Gift hans Kone
 Søren Hansen 13 Ugift deres Børn
 Mikkel Hansen 11 Ugift deres Børn
  
 Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding, en Gaard, 72, FT-1840, C6532
 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
 Hans Sørens. Møller 58 Gift Jordbruger
 Karen Mikkelsdatter 51 Gift hans Kone
 Mikkel Hansen 17 Ugift deres Søn
 
 Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding, En gård, 70, FT-1845, b7656
 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
 Hans Sørensen Møller 63 Gift Ejer og jordbruger Underup sogn, Skanderborg amt
 Karen Mikkelsdatter 56 Gift Hans kone Her i sognet
 Mikkel Hansen 22 Ugift Deres søn Her i sognet
 Ane Sørensdatter 11 Ugift Et fattiglem Her i sognet
 
 Folketælling Tamdrup sogn 1860
 Mikkel Hansen 37 gift her i sognet, gårdmand, husfader
 Karen Nielsen 31 Løsning sogn, Vejle Amt, hans kone
 Hans Møller Mikkelsen 6
 Niels Herman Mikkelsen 3
 Ane Catharine Mikkelsen 8
 Mette Kirstine Mikkelsen 4
 Maren Mikkelsen 1
 Karen Mikkelsen 73 husfaderens moder, forsørges af familien
 Christen Pedersen 46 ugift, Eistrup by, tjenestetyende
 Else Marie Jensen 21 ugift, xx Vejle Amt, tjenestetyende
 
 Folketælling 1870 Tamdrup sogn
 Mikkel Hansen 45 Vrønding husfader, jordbruger
 Karen Nielsen 41 Stobberup husmoder
 Hans Møller Mikkelsen 15 
 Mette Kirstine Mikkelsen 14
 Niels Muurmand Mikkelsen 12
 Maren Mikkelsen 10
 Søren Møller Mikkelsen 7
 Karen Mikkelsen 3
 Karen Mikkelsen 82 enke aftægtskone
  
Børn i første ægteskab:
3. i Ane Kathrine Mikkelsen, * 29/ 5 1852 i Vrønding, Tamdrup, barnedøbt 31/ 5 1852 i Hjemmet, † 14/ 8 1921 i Kommunehospitalet i Århus, begravet 22/ 8 1921 i Tamdrup.  

Hun blev gift med Christen Andersen, gift 12. juli 1873 i Tamdrup kirke.

ii Hans Møller Mikkelsen, * 24/ 2 1854 i Vrønding, Tamdrup sogn † 16 december 1917 på sindsygehospitalet, Århus
Hjemmedøbt 27 feb.1854. I kirken 20 maj 1854 .Faddere: Kristen Simonsen, Vrønding - Ane Mette Laursen, Lund - Søren Møller - Kristen Jensen - Jens Pedersen Vrønding.
Note ved dåben. Moderen blev begravet, den dag barnet var i kirke.

Konfirmation 19 april 1868. Karakterer: Kundskab: mg og Opførsel: mg
Vaccineret 29 aug.1859 af Hirschsprung

Han blev gift med Ane Margrethe Jørgensen 16 april 1878 i Bryrup
Bryllupsnoter: Ungkarl Hans Møller Mikkelsen på Velling Mark, bestyrer af sin forlovedes gård, 24 år. Født på Vrønding Mark, Tamdrup sogn 24 feb.1854. Søn af afdøde gårdmand Mikkel Hansen Møller på Vrønding Mark.
Enke Ane Margrete Jørgensen på Velling Mark, datter af aftægtsmand Jørgen Sørensen på Nim Mark, 38 år, født i Åstrup, Føvling sogn 18 maj 1840. Enke efter sin, 11 mar.1877 afdøde mand, gårdmand Jens Hansen på Velling Mark. Hun indtræder i 2.ægteskab. Viet 16 apr.1878 i Bryrup Kirke.
Forlovere: Brudens fader aftægtsmand Jørgen Sørensen på Nim Mark og brudgommens svoger gårdmand Kristian Andersen på Vrønding Nygård.

Skanderborg, Tyrsting, Bryrup, Velling by, En Gård, 52, FT-1880, C9820
Hans Møller Mikkelsen 25 Gift Husfader og Gårdejer Tamdrup Sogn, Skanderborg Amt
Ane Margrete Jørgensen 39 Gift Hans hustru Føvling Sogn, Skanderborg Amt
Hansine Marie Hansen 16 Ugift Hendes Datter her i Sognet
Niels Tholstrup 15 Ugift Tjenestedreng her i Sognet .

Børn i andet ægteskab
iii Mette Kirstine Mikkelsen, * 23/ 4 1856 i Vrønding, Tamdrup sogn.  † 13 april 1880 i Vrønding, Tamdrup sogn
Dåbsnoter: Faddere: Chr. Math. Simonsen Vinten, Søren Maltesens kone Wrønding, Christen Olafsen og Søren Nielsen af Stobberup (morfar), Christian Jensen i Wrønding.

 iv Niels Muurman Mikkelsen, * 21/ 11 1857 i Vrønding, Tamdrup.  † 11 april 1872 i Vrønding, Tamdrup sogn
 Dåbsnoter: Faddere. Niels Muurmans kone i Stobberup, Jens J Lauersens kone Wrønding, Søren Muurman i Ølsted, Simon Sørensen og Thomas Møller i Wrønding.

v Maren Mikkelsen, * 19/ 12 1859 i Vrønding, Tamdrup sogn,
Barnedøbt 29/ 12 1859 i hjemmet. Dåbsnoter: Faddere: Anders Mikkelsens hustru i Stobberup, Søren Hansens hustru Vrønding Mark, Simon Sørensen, Clemen Christensen af Vrønding samt Søren Muurman Ølsted.

Hun bliver gift i Tamdrup 18 september 1885 med Søren Christian Pedersen. På et tidspunkt er de flyttet til Vor Frelsers sogn, Horsens købstad, her får de tre børn i 1886, 1888 og 1891, ved børnenes fødsel er faderen vognmand 

vi Søren Møller Mikkelsen, * 18/ 3 1862 i Vrønding, Tamdrup sogn
Barnedøbt 9/ 4 1862 i hjemmet. Dåbsnoter: Faddere: Barnets moder, husmand Anders Michael Olsens hustru Kirsten Nielsen af Thorsted, Ungkarl Søren Nielsen af Ølsted, gårdmand Anders Nielsen af Stobberup og husmand Søren Hansen af Wrønding.

Han bliver gift i Vor Frelsers sogn, Horsens købstad 19 november 1892 med Anna Marie Pedersen. I 1925 finder jeg ham i Borgergade Horsens, Vor Frelsers sogn han er her vognmand. Sønnen Michael bor i huset ved siden af i 1925. Han er også fundet i samme hus i folketælling 1930, men da er Søren Møller Mikkelsen ikke at finde. Har søgt dødsfald uden held

vii Karen Mikkelsen, * 28/ 4 1866 i Vrønding, Tamdrup sogn,  † 19 juli 1896 I Lund Mark, Tamdrup sogn
Barnedøbt 12/ 5 1866 i hjemmet. Dåbsnoter: Faddere: pige Else Marie Jensen af Trebjerg Mark, Gårdmand Søren Hansen Møllers hustru Karen Jensen, gårdmand Clemen Christensen, gårdmand Christen Andersen alle af Vrønding ungkarl Søren Pedersen af Ølsted.

Hun bliver gift med karetmager Johannes Vilhelm Knudsen fra Rårup, Vejle amt. Bryllup er ikke fundet, men deres ægteskab er bevist ud fra noter ved datteren Karen Emilies dåb i 1890, hvor Mikkeline og Søren er faddere, og her bor de i Horsens. Derefter kan jeg finde mere om dem.

viii Mikkeline Hansine Mikkelsen, * 29/ 3 1871 i Vrønding, Tamdrup sogn.  
Hun er født efter faderens død.
Note kirkebogen: Afdøde gårdmand Mikkel Hansen Møller og hustru Karen Nielsen 42 år på Vrønding mark
Dåbsnoter: Faddere: Pige Ane Katrine Mikkelsen, pige Jensine Jensen, Gårdmand Jens Pedersen gårdmand Søren Therkildsen og ungkarl Hans Sørensen alle af Vrønding.

I 1890 er hun 18 årig tjenestepige i Vor Frelsers sogn, Horsens købstad

7. Mette Kirstine Simonsen, * 28/ 9 1828 i Vrønding, Tamdrup sogn † 14/ 5 1854 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Dåbsnoter 3 okt 1828: Faddere: Jørgen Nielsens kone fra Sejet. Mette Marie Sørensdatter, Markus Smed, Poul Enevoldsen og Ane Kirstine Jensen alle bønderfolk fra Vrønding

Konfirmation 1843 i Tamdrup. Karakterer: Kundskab: meget godt og Opførsel: sædelig. Vaccineret 20 jul.1833 af kammerråd Mikisch.

Begravet 20 maj 1854 i Tamdrup Kirke, Mette Kirstine Simonsdatter - Mikkel Møllers kone i Vrønding. - 27 år
 
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding Bye, en Gaard, 47, FT-1834, C4980
Simon Sørensen 40 Gift Gaardmand
Karen Enevoldsdatter 29 Gift hans Kone
Mette Kirstine Simonsdatter 6 Ugift deres Børn
Kjesten Simonsdatter 1 Ugift deres Børn
Kjesten Simonsdatter 68 Enke Aftægtskone
Rasmus Jensen 28 Gift Tjenestefolk
Peder Christensen 19 Ugift Tjenestefolk
Karen Jensdatter 19 Ugift Tjenestefolk
 
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding, en Gaard, 49, FT-1840, C6532
Simon Sørensen 46 Gift Jordbruger
Karen Enevoldsdatter 35 Gift hans Kone
Mette Kirstine Simonsdatter 12 Ugift deres Børn
Kjesten Simonsdatter 7 Ugift deres Børn
Ane Mette Simonsdatter 5 Ugift deres Børn
Ane Simonsdatter 2 Ugift deres Børn
Peder Christensen 25 Ugift Tjenestefolk
Frederik Nielsen 15 Ugift Tjenestefolk
  
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding, En gård, 52, FT-1845, b7656
Simon Sørensen 51 Gift Ejer og jordbruger Her i sognet
Karen Enevoldsdatter 40 Gift Hans kone Her i sognet
Mette Kirst. Simonsdatter 17 Ugift Deres barn Her i sognet
Kirsten Simonsdatter 12 Ugift Deres barn Her i sognet
Inger Marie Simonsen 5 Ugift Deres barn Her i sognet
Ane Simonsen 7 Ugift Deres barn Her i sognet
Ane Magrete Simonsen 3 Ugift Deres barn Her i sognet
Ane Mette Simonsen 10 Ugift Deres barn Her i sognet
Mette Simonsen 1 Ugift Deres barn Her i sognet
Søren Chr. Madsen 20 Ugift tjenestekarl Her i sognet
Niels Nielsen 15 Ugift Tjenestedreng Aale sogn, Skanderborg amt
 
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Wrønding By, en Gaard, 53, FT-1850, C9105 
Simon Sørensen 54 Gift Gaardmand, Huusfader Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Karen Enevoldsdatter 44 Gift hans Hustru Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Mette Kirstine Simonsdatter 22 Ugift deres Børn Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Ane Mette Simonsdatter 15 Ugift deres Børn Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Ane Simonsen 12 Ugift deres Børn Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Inger Marie Simonsen 10 Ugift deres Børn Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Ane Margrethe Simonsen 8 Ugift deres Børn Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Mette Simonsen 6 Ugift deres Børn Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Søren Simonsen 5 Ugift deres Børn Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Jens Rasmussen 18 Ugift Tjenestefolk Hvirring Sogn, Skanderb. Amt
Laurs Michelsen 17 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet Tamdrup.

Parti fra Vrønding

Oldeforældre

8. Christen Andersen Bødker, * 1780 i Aale sogn, Vrads herred, † 3/ 1 1847 i Hornborg sogn, begravet 10/ 1 1847 i Hornborg. 

Han blev gift med (1) Mette Knudsdatter, gift 1805 i Hornborg, * 1745 i Flemming, Hornborg sogn.

Han blev gift med (2) Ellen Jensdatter Bang, 8. Maj 1807, Hornborg sogn, Nim herred, Skanderborg amt 
Forlovere, 1807. Christen Knudsen i Vrønding og Anders Bødker i Aale

Vrads herreds skifteprotokol (Erik Brejl). 
Skifte hans far. Anders Nielsen Bødker i Åle. 4.9.1818, fol.556, 559B. E: Anne Cathrine Madsdatter. LV: Rasmus Christensen i Gravenslund. B: Niels, Mads i Honum, Christen i Flemming, Søren i Honum Skov, Jens, Oluf, Karen 24.
 
Voer-Nim herreds skifter 1818-1820 (Aurelia). Skifte hans broder
Søren Andersen hmd i Honum/Hornum Skov 3 Nov 1819 pg 154 173
2 hustru: Maren Sørensdatter
Børn: Maren Sørensdatter (døde 2 dage efter hendes fader - 21 Sep)
1 hustru: Maren Andersdtr (død)
børn: Anders Sorensen 2
Broder: Mads Andersen gmd i Honum
Christen Andersen i Flemming
wgd: Mikkel Sorensen gmd i Honum
[Vor-Nim Herred, Aarhus; Bk 5 1818-20; film 52275]
    
Skanderborg, Nim, Hornborg, Flemming Bye, En Gaard, 9, FT-1834, B8185
Christen Andersen 54 Gift Gaardmand
Ellen Jensdatter 55 Gift Hans Kone
Anders Christensen 20 Ugift Deres Sønner
Jens Christensen 14 Ugift Deres Sønner
Mads Hansen 17 Ugift Tjenestefolk
Anne Kirstine Jensdatter 21 Ugift Tjenestefolk
Anne Kirstine Hansdatter 16 Ugift Tjenestefolk
 
Skanderborg, Nim, Hornborg, Flemming Bye, En Gaard, 67, FT-1840, C1235:
Christen Andersen 60 Gift Gaardmand
Ellen Jensdatter 61 Gift Hans Kone
Anders Christensen 25 Ugift Deres Sønner
Jens Christensen 20 Ugift Deres Sønner
Anne Olesdatter 38 Ugift Tjenestepiger
Johanne Kirst. Hansdatter 19 Ugift Tjenestepiger
 
Skanderborg, Nim, Hornborg, Flemming By, En gård, 19, FT-1845, b7653
Christen Andersen 65 Gift Ejer af gården Aale sogn, Skanderborg amt
Ellen Jensdatter 68 Gift Hans kone Her i sognet
Jens Christensen 23 Ugift Hans søn Her i sognet
Johanne Christine 24 Ugift Tjenestepige Hvirring sogn, Skanderborg amt
Karen Marie Jensdatter 21 Ugift Tjenestepige Hvirring sogn, Skanderborg amt
Anders Christensen 31 Gift Ejerens søn Her i sognet
Mette Cathrine Christensdatter 30 Gift Hans kone Tamdrup sogn 
Christen Andersen 5 Ugift Deres barn Her i sognet
Ellen Andersen 3 Ugift Deres barn Her i sognet
Christian Andersen 1 Ugift Deres barn Her i sognet
 
Begravelsesnote: død af brystsygdom. 
 
Børn:
i Anders Christensen, * 15/ 5 1808 i Hornborg sogn,† 18 maj 1812, Hornborg sogn   

Dåbsnoter: Faddere, 1808. Knudsen og hustru af Flemming, Olesen, Anders Bødker og hustru af Aale [fars forældre]
    
ii Mette Christensdatter, * 21/ 10 1809 i Hornborg sogn. 
Faddere: Jomfru Amnitzbøll fra Klagsmølle, Kristen Knudsen fra Wrønding, Laurits Bødker fra Aale, Kristen Madsen og hustru fra XX

Konfirmation, 1824, Hornborg sogn, Nim herred, Skanderborg amt. 
    
Gift 1. gang: med Christen Jensen ( -18/12 1848), 11. Dec. 1829, Hornborg sogn, Nim herred, Skanderborg amt. Ungkarl og gårdmand, 26 år    
Forlovere. Christen Andersen af Fleming (hendes far) - Niels Hansen af Hvirring  
Ægtefællen gårdmand i Vrønding, Tamdrup sogn, Skanderborg amt
    
Gift 2. gang: med Niels Christensen, 31. Dec. 1849, Tamdrup sogn, Nim herred, Skanderborg amt. 5 ungkarl af Glattrup, 31 år    
Forlovere, 1849. Jens Andersen, gdm. i Spottrup - Anders Christensen, gdm. i Fleming (hendes bror)    
Ægtefællen gårdmand i Vrønding, Tamdrup sogn, Skanderborg amt
    
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding Bye, en Gaard, 46 F1, FT-1834, C4980
Christen Jensen 31  Gift  Gaardmand 
Mette Christensdatter 25  Gift  hans Kone 
Maren Christensdatter 4  Ugift  deres Børn 
Jens Christensen 1  Ugift  deres Børn 
Mikkel Thomsen 29  Ugift  Tjenestefolk 
Jens Christian Jensen 17  Ugift  Tjenestefolk 
Ane Mette Jakobsdatter 25  Ugift  Tjenestefolk 
Inger Sørensen 16  Ugift  Tjenestefolk

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding, en Gaard, 48, FT-1840, C6532
Christen Jensen 37  Gift  Jordbruger 
Mette Christensdatter 31  Gift  hans Kone 
Maren Christensdatter 10  Ugift  deres Børn 
Jens Christensen 7  Ugift  deres Børn 
Christen Christensen 5  Ugift  deres Børn 
Christen Knuds. Christensen 2  Ugift  deres Børn 
Jens Jørgen Hansen 25  Ugift  Tjenestefolk 
Mikkel Jensen 18  Ugift  Tjenestefolk 
Johanne Rasmusdatter 21  Ugift  Tjenestefolk 
Maren Nielsdatter 18  Ugift  Tjenestefolk 
Christen Knudsen 83  Enkemand  Aftægtsmand 
Ane Christensdatter 23  Ugift  Huusholder

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding, En gård, 51, FT-1845, b7656
Christen Jensen 42  Gift  Ejer og jordbruger Her i sognet
Mette Christensdatter 36  Gift  Hans kone Hornborg sogn, Skanderborg amt
Maren Christensdatter 15  Ugift  Deres barn Her i sognet
Jens Christensen 12  Ugift  Deres barn Her i sognet
Christen Christensen 10  Ugift  Deres barn Her i sognet
Christen Knudsen Christensen 7  Ugift  Deres barn Her i sognet
Eline Katrine Christensen 4  Ugift  Deres barn Her i sognet
Carl Christensen 2  Ugift  Deres barn Her i sognet
Mads Laursen 22  Ugift  Tjenestekarl Hatting sogn, Vejle amt
Niels Jørgen Sørensen 19  Ugift  Tjenestekarl Ørridslev sogn, Skanderborg amt
Magrete Nielsdatter 22  Ugift  Tjenestepige Hvirring sogn, Skanderborg amt
Ane Lene Jensdatter 20  Ugift  Tjenestepige Her i sognet
Christen Knudsen 88  Enke  Aftægtsmand Hornborg sogn, Skanderborg amt
Ane Christensdatter 28  Ugift  Tjenestepige Her i sognet

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Wrønding By, en Gaard, 52, FT-1850, C9105
Niels Christensen 32  Gift  Gaardmand, Huusfader Raarup Sogn, Weile Amt
Mette Christensdatter 41  Gift  hans Hustru Hornborg Sogn, Skanderb. Amt
Maren Christensen 20  Ugift  deres Børn Her i Sognet [ Tamdrup]
Jens Christensen 17  Ugift  deres Børn Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Christen Christensen 15  Ugift  deres Børn Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Christen Knudsen Christensen 12  Ugift  deres Børn Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Eline Cathrine Christensen 9  Ugift  deres Børn Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Carl Christensen 7  Ugift  deres Børn Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Ane Cathrine Christensen 4  Ugift  deres Børn Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Abelone Pedersdatter 25  Ugift  Tjenestefolk Hundslund Sogn, Aarhuus Amt
Søren Christian Madsen 24  Ugift  Tjenestefolk Her i Sognet [ Tamdrup] 
    
iii Anne Christensdatter, * 12 feb 1812 i Flemming, Hornborg sogn.
døbt palmesøndag, faddere Anders Bødker og hustru af Aale, X og hustru Aale, jomfru Amnitzbøll fra Klagsmølle

Hun blev gift med Niels Peter Thomsen, gift 1833 i Hornborg kirke.
vidner Christen Andersen af Flemming og Laurs Sørensen af Hornborg 
  
Folketælling: 18. feb. 1834 Flemming, Hornborg Sogn, Skanderborg Amt, 
Niels Peter Thomassen 29 Gift Gaardmand
Anne Christensdatter 23 Gift Hans Kone
Anne Marie Nielsdatter 1 Ugift Deres Datter
Abbelone Sørensdatter 73 Enke Inderste og Aftægtskone
Jens Andersen 19 Ugift Tjenestefolk
Kjersten Hansdatter 19 Ugift Tjenestefolk
    
Folketælling feb. 1840 Flemming, Hornborg Sogn, Skanderborg Amt, 
Niels Peter Thomsen M 36 Gift Gaardmand
Anne Christensdatter K 28 Gift Hans Kone
Thomas Nielsen M 5 Ugift Deres Børn
Christen Nielsen M 1 Ugift Deres Børn
Anne Marie Nielsdatter K 7 Ugift Deres Børn
Abelone Sørensdatter K 78 Enke Aftægtskone der af dem forsørges
Peder Christensen M 22 Ugift Tjenestefolk
Anne Kirst: Hansdatter K 20 Ugift Tjenestefolk
    
Folketælling: feb. 1845 Flemming, Hornborg Sogn, Skanderborg Amt, 
Niels Peter Thomsen 40 Gift Thyregod, Vejle amt Ejer af gården
Ane Christensdatter 33 Gift Her i sognet Hans kone
Ane Marie Nielsen 12 Ugift Her i sognet Deres barn
Christen Nielsen 6 Ugift Her i sognet Deres barn
Ellen Cathrine Nielsen 3 Ugift Her i sognet Deres barn
Thomas Nielsen 1 Ugift Her i sognet Deres barn
Morten Jørgensen 21 Ugift Hvirring sogn, Skanderborg amt Tjenestekarl
Kjersten Andersdatter 21 Ugift Hvirring sogn, Skanderborg amt Tjenestepige
Abelone Sørensdatter 84 Enke Øster Snede sogn, Vejle amt Aftægtskone
Mette Cathrine Jensdatter 31 Ugift Øster Snede sogn, Vejle amt Hendes tjenestepige
    
Folketælling: feb. 1850 Flemming, Hornborg Sogn, Skanderborg Amt  
Niels Peter Thomsen 45 Gift Thyregod sogn, Weile amt Gårdejer husfader
Anne Christensdatter 38 Gift Her i sognet Hans kone
Anne Marie Nielsen 17 Ugift Her i sognet Deres barn
Christen Nielsen 11 Ugift Her i sognet Deres barn
Ellen Cathrine Nielsen 8 Ugift Her i sognet Deres barn
Thomas Nielsen 5 Ugift Her i sognet Deres barn
Inger Marie Nielsen 3 Ugift Her i sognet Deres barn
Anne Nielsen 1 Ugift Her i sognet Deres barn
Thomas Johansen 21 Ugift Thyregod sogn, Weile amt Tjenestekarl
Inger Rasmusdatter 19 Ugift Greis sogn, Weile amt Tjenestepige
Jens Sørensen 17 Ugift Her i sognet Tjenestekarl
    
4. iv Anders Christensen, * 24/ 3 1814 i Hornborg sogn, Nim herred, Skanderborg amt, † 29/ 4 1887 i Flemming, Hornborg sogn, begravet 5/ 5 1887 i Hornborg kirke. 

Han blev gift med Mette Cathrine Christensdatter, gift 21/ 3 1840 i Tamdrup kirke.
    
v Ane Cathrine Christensdatter, * 21/ 9 1816 i Hornborg sogn, † 6/ 11 1816 i Hornborg sogn.
døbt 27 okt, faddere pige Karen Andersen i Aale Jørgen Rasmussens kone, gårdmand Peder Therkildsen, Peder Knudsen og I Pedersen alle i Flemming

vi Jens Christensen, * 13/ 11 1820 i Hornborg sogn.  
Døbt 26 sept. Faddere Søren Amnitzbøll moder i Klags mølle, Michel Langs hustru af Hornborg, Søren Nielsen, Knud Pedersen og ungkarl Morten Jensen af Flemming

Folketælling, 1834+1840+1845, Hornborg sogn, Nim herred, Skanderborg amt. 
Jens Christensen, i forældrenes hushold
    
Fadder, 1842. til hans bror Anders datter Ellen, ungkarl af Flemming
        
Erhverv. gårdmand i Lundum
Gift: med Bodild Marie Johansdatter, 21 Mar. 1848, Lundum sogn, Voer herred, Skanderborg amt. 27 år, datter af afgangen gårdmand Johan Clemmensen i Lundum
(Hun er datter af hans bror Anders Christensens hustrus farbror og barnebarn af ane 20 Clemen Johansen). De er også beslægtet via Jørgen Madsen Sommer der er 4 x tipoldefar til Jens og 2 x tipoldefar til Bodil
Forlovere møller Anders Johansen i Urup Mølle - Anders Christensen [hans bror]
    
Fadder. han er ofte fadder for broderen Anders børn og også for flere af Anders børnebørn

Skanderborg, Voer, Lundum, Lundum, en Gaard, 4, FT-1850  
Jens Christensen 29  Gift  Husfader, Gaardmand Hornborg, Skanderborg Amt
Bodild Johansdatter 31  Gift  hans Kone *her i Sognet  
Frands Rasmussen 19  Ugift  Tjenestefolk Vedslet, Skanderborg Amt  
Peder Christensen 13  Ugift  Tjenestefolk Ousted, Skanderborg Amt  
Else Mortensen 19  Ugift  Tjenestefolk her i Sognet  
Pouline Mikkelsen 19  Ugift  Tjenestefolk Tolstrup, Skanderborg Amt 
    
Skanderborg, Voer, Lundum, Lundum Mark, Lundum by og Sogn, en gaard, 55, FT-1880 
Jens Christensen 59  Gift Husfader og Gaardejer  Hornborg S. Skanderborg Amt  
Bodil Marie Johansen 60  Gift Hans Kone  Lundum S. Skanderborg Amt  
Birgithe Hansen Mørk 21  Ugift Tjenestefolk  Voerladegaard S. Skanderborg Amt  
Jens Rasmussen 19  Ugift Tjenestefolk  Lundum S. Skanderborg Amt  
Andreas Jørgensen 16  Ugift Tjenestefolk  Lolland     

Ingen børn i ægteskabet    

9. Ellen Jensdatter Bang, * 5/ 6 1779 i Hornborg sogn, † 21/ 1 1851 i Flemming, Hornborg sogn, begravet 26/ 1 1851 i Hornborg.  
  
Skifte hendes mor: 16. apr. 1787 Hornborg, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark
Anne Nielsdatter i Hornborg. 16.4.1787, fol.358. E: Jens Mikkelsen Bang, skoleholder i Hornborg. B: 1) Ellen Jensdatter Bang 8 2) Mikkel Jensen Bang 6 3) Sara Jensdatter Bang 3.
 
Folketælling: jul. 1787 Hornborg, Hornborg Sogn, Skanderborg Amt, Danmark 
Jens Michelsen Bang - Madfader 42 Enke(mand) 1 Skoleholder i Hornborg Sogn
Ellen Jensdotter - Hans ægte Børn 8 Ugift
Michel Jensen - Hans ægte Børn 6 Ugift
Sara Jensdotter - Hans ægte Børn 3 Ugift
Maren Nielsdotter - Tieneste Pige 20 Ugift  
Sara Hansdotter Bang - Skoleholder: moder 80 Enke(mand) 1 Nyder Ophold af Skolen
Maren Sørensdotter - Pige 32 Ugift 
 
Skifte hendes far: Jens Mikkelsen Bang, skoleholder i Hornborg. 4.9.1792, fol.370B, 371B. E: Cathrine Knudsdatter. LV: Christen Knudsen i Vrønding, bror Peder Knudsen i Fleming. B: 3) Anne Jensdatter 2. Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 16.4.1787 lbnr.36]. B: 1) Ellen Jensdatter Bang 13 2) Mikkel Jensen Bang 10. FM: Jørgen Mikkelsen Bang, skoleholder i Bækskov i Urlev sogn.
  
Folketælling: feb. 1850 Flemming, Hornborg Sogn, Skanderborg Amt
Anders Christensen 36 Gift Her i sognet Gårdejer husfader
Mette Cathrine Christensdatter 34 Gift Tamdrup sogn, Hans kone
Christen Andersen 10 Ugift Her i sognet Deres barn
Ellen Andersen 7 Ugift Her i sognet Deres barn
Christian Andersen 5 Ugift Her i sognet Deres barn
Mette Andersen 1 Ugift Her i sognet Deres barn
Andreas Andersen 4 Ugift Her i sognet Deres barn
Clemen Christensen 20 Ugift Tamdrup sogn, Skanderborg amt Tjenestekarl
Christen Pedersen 18 Ugift Hvirring sogn, Skanderborg amt Tjenestekarl
Christine Sørensdatter 20 Ugift Her i sognet Tjenestepige
Karen Sørensdatter 16 Ugift Korning sogn, Weile amt Tjenestepige
Ellen Jensdatter 70 Enke(mand) Her i sognet Husfaders moder aftægtskone
Johanne Marie Sørensdatter 21 Ugift Her i sognet Tjenestepige
 
Begravelsesnote: Enke efter gårdmand i Flemming Christen Andersen.

Gammelt hus fra Hornborg

10. Christen Clemmesen, * 2/ 2 1780 i Vrønding, Tamdrup sogn.  † 26/ 6 1861 i Vrønding, Tamdrup begravet 2/ 7 1861 aftægtsmand i Vrønding 80 år
Jun. 1780 Tamdrup Kirke, ?2.søndag efter trinitatis døbt Clemen Johansens søn - Christen af Vrønding. Båren af Anders Mortensens hustru i Lund. Vidner: Peder Andersen, ?, Niels Smed,

Han blev gift med Mette Simonsdatter 6 aug 1814 i Tamdrup.
Ungkarl Christen Clemensen, 34 år, selveier-gårdmand i Vrønding. Bondepige Mette Simonsen, 24 år, fra Vrønding. Trolovet 21 maj 1814 og viet 6 aug.1814 i Tamdrup Kirke. Forlovere: Hansen, skolelærer og Envold Povelsen fra Vrønding.
Anm.: Begge har haft de naturlige kopper

Folketælling: jul. 1787 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Clemen Johansen 47 Gift 1 Bonde og gaardbeboer Hosbonde
Mette Christensdatter 47 Gift 1 madmoder
Bodil Clemensdatter 18 Ugift Deres Børn
Anne Cathrine Clemensdatter 12 Deres Børn
Johan Clemensen 10 Deres Børn
Christen Clemensen 7 Deres Børn
Jens Christensen 24 Ugift Tienestefolk
Christen Christensen 16 Ugift Tienestefolk
 
Folketælling: feb. 1801 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Clemen Johansen M Hosbonde 63 Gift Bonde og Gaardmand
Mette Christensdatter K hans Kone 63 Gift
Johan Clemensen M Deres Børn 24 Ugift
Ane Clemensdatter K Deres Børn 22 Ugift
Christen Clemensen M Deres Børn 19 Ugift
Kiersten Sørensdatter K TjenestePige 15 Ugift
Niels Pedersen M Tjeneste Dreng 11 -
 
Skifte: Clemen Johansen i Vrønding. 13.9.1809, fol.211. E: Mette
Christensdatter. LV: Christen Knudsen sst. B: Johannes 33 i Lundum, Christen 29, Cathrine, død, var g.m. Terkel Jensen i Vissingkloster. 1B: Mette 15, Bodil, [skifte 12.3.1804 lbnr.1897], var g.m. Anders Jensen i Vrønding, [skifte 14.12.1808 lbnr.1908]. 3B: Mette Cathrine 17, Cathrine 13, Jens 11. FM: Enevold Poulsen sst. 
 
Folketælling: feb. 1834 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Christen Klemensen M 54 Gift Gaardmand
Mette Simonsdatter K 44 Gift hans Kone
Mette Cathrine Christensdatter K 19 Ugift deres Børn
Ane Christensdatter K 17 Ugift deres Børn
Ane Elisabet Christensdatter K 15 Ugift deres Børn
Bodil Marie Christensdatter K 10 Ugift deres Børn
Elisabet Sophie Christensdatter K 7 Ugift deres Børn
Klemen Christensen M 5 Ugift deres Børn
Brixen Rasmusen M 34 Ugift Tjenestefolk
Christian Jensen M 17 Ugift Tjenestefolk
 
Folketælling: feb. 1840 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt  
Christen Klemensen M 60 Gift Jordbruger
Mette Simonsdatter K 50 Gift hans Kone
Mette Cathr. Christensdatter K 25 Ugift deres Børn
Bodel Marie Christensdatter K 16 Ugift deres Børn
Elisabet Sofie Christensdatter K 13 Ugift deres Børn
Klemen Christensen M 11 Ugift deres Børn
Jens Jakob Markusen M 26 Ugift Tjenestefolk
Anders Rasmusen M 16 Ugift Tjenestefolk
 
Folketælling: feb. 1845 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Christen Klemmensen 65 Gift Her i sognet Ejer og jordbruger
Mette Simonsdatter 55 Gift Her i sognet Hans kone
Ane Elisabeth Christensdatter 26 Ugift Her i sognet Deres barn
Bodil Marie Christensdatter 21 Ugift Her i sognet Deres barn
Elisabet Sophie Christensdatter 18 Ugift Her i sognet Deres barn
Klemen Christensen 16 Ugift Her i sognet Deres barn
Jens Jakob Markusen 31 Ugift Her i sognet Tjenestekarl
 
Folketælling: feb. 1850 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Jens Olesen 28 Gift Gaardmand, Huusfader 2 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Ane Elisabeth Christensdatter 30 Gift hans Hustru 2 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Maren Jensen 3 Ugift deres Børn 2 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Mette Jensen 2 Ugift deres Børn 2 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Elisabeth Sophie Christensdatter 23 Ugift Tjenestefolk   
Ane Kirstine Jensdatter 27 Ugift Tjenestefolk 2 Nørresnede Sogn,
Frands Pedersen 18 Ugift Tjenestefolk 2 Her i Sognet [ Tamdrup]
Niels Christian Sørensen 19 Ugift Tjenestefolk 2 Løsning Sogn, Weile Amt
Christen Sørensen 16 Ugift Tjenestefolk 2 Do [ Løsning Sogn, Weile Amt]
Christen Clemensen 70 Gift Aftægtsmand 2 Her i Sognet [ Tamdrup]
Mette Simonsdatter 60 Gift hans Hustru 2 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Jens Pedersen 23 Ugift Skræder 2 Do Her i Sognet, Tamdrup.

Børn:
5. i Mette Cathrine Christensdatter, * 14/ 12 1815 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 17/ 2 1886 i Flemming, Hornborg sogn, begravet 24/ 2 1886 i Hornborg kirke.

Hun bliver gift med Anders Christensen 

ii Ane Christensdatter, * 20/ 4 1817 i Vrønding, Tamdrup sogn.  
Dåbsnoter 1 juni 1817: Faddere: Søren Mikkelsen, Chresten Thomsen, Christen Jensen, Johan Clemmesen (farfar), Mette Catrine Andersdatter alle bønderfolk fra Wrøndum og Lundum

Konfirmation Tamdrup 1831. Karakterer: Kundskab: Meget god og Opførsel: Sædelig. Vaccineret 16 jul.1821 af kammerråd Mikisch

Hun blev gift med Knud Sørensen (Svejstrup) , gift 14/ 9 1849 i Tamdrup kirke.
    
Folketælling: feb. 1850 Molger, Tamdrup Sogn, Skanderborg Amt,     
Knud Sørensen 33 Gift Gaardmand, Huusfader 1 Her i Sognet [ Tamdrup]
Ane Christansdatter 33 Gift hans Hustru 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Mette Sophie Knudsen 1 Ugift deres Barn 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Niels Peter Nielsen 14 Ugift deres Pleiesøn 1 Kattrup Sogn, Skandeb., Amt
Mette Marie Pedersdatter 19 Ugift Tjenestepige 1 Sindberg Sogn, Weile Amt
Sophie Bertelsdatter 69 Enke Aftægtsenke 1 Ousted Sogn, Skanderborg Amt.

iii Anne Elisabeth Christensdatter * 19/ 9 1819 i Vrønding, Tamdrup sogn.
Dåbsnoter 24 okt 1819: Chresten Knudsen, Chresten Thomsen, Ole Jensen, Peder Hansen og Otto Jensens kone alle bønderfolk fra Wrønding

Konfirmation 1834. Karakterer: Kundskab: Meget god og Opførsel: sædelig
Vaccineret 13 aug.1823 af kammerråd Mikisch

Hun var gift med Jens Olesen 21/ 3 1846 i Vrønding
Ungkarl Jens Olesen i Vrønding. 24 år.
Pige Ane Elisabeth Christensen i Vrønding. 26 år.
Trolovet 21 mar.1846 og viet 2 maj 1846 i Tamdrup Kirke.
Forlovere: Jens Kristensen og Kristen Jensen, gårdmænd i Vrønding.

Hendes forældre er i aftægt her

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Wrønding By, en Gaard, 24, F1, FT-1850, C9105
Jens Olesen 28 Gift Gaardmand, Huusfader Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Ane Elisabeth Christensdatter 30 Gift hans Hustru Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Maren Jensen 3 Ugift deres Børn Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Mette Jensen 2 Ugift deres Børn Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Elisabeth Sophie Christensdatter 23 Ugift Tjenestefolk Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Ane Kirstine Jensdatter 27 Ugift Tjenestefolk Nørresnede Sogn, Skanderborg Amt
Frands Pedersen 18 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet [ Tamdrup]
Niels Christian Sørensen 19 Ugift Tjenestefolk Løsning Sogn, Weile Amt
Christen Sørensen 16 Ugift Tjenestefolk Do [ Løsning Sogn, Weile Amt]

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding by og mark, En gård, 1, FT-1880, B8615
Jens Olesen 57 Gift Husfader, gårdeier, sognefoged Tamdrup sogn, Århus [Skanderborg!!] amt
Ane Elisebet Christensen 60 Gift Husmoder Tamdrup sogn, Århus [Skanderborg!!] amt
Christen Jensen 24 Ugift Deres søn Tamdrup sogn, Århus [Skanderborg!!] amt
Hans Hansen 16 Ugift Tjenestekarl Tamdrup sogn, Århus [Skanderborg!!] amt
Søren Sørensen 15 Ugift Tjenestedreng Tamdrup sogn, Århus [Skanderborg!!] amt
Trine Jensen 17 Ugift Tjenestepige Tamdrup sogn, Århus [Skanderborg!!] amt
Christiane Johane Pedersen 16 Ugift Tjenestepige Jegsen?? sogn, Århus amt

iv Clemen Christensen * 16/ 2 1822 i Vrønding, Tamdrup sogn † 18/ 2 1822 i Vrønding, Tamdrup sogn
Note i kirkebogen: Dør før han kommer i kirke

v Bodil Marie Christensdatter * 20/ 7 1824 i Vrønding, Tamdrup sogn † 22/ 7 1898 i Rårup Østermark, Rårup sogn
Dåbsnoter 12 sept 1824: Anders Kruse Mandix, Otte Jensen, Peder Christian Jensen, skolelærer Hansens hustru og Jens Chrestensens kone alle bønderfolk fra Vrønding 

Hun bliver gift med gårdmand Rasmus Rasmussen den 10/ 11 1848 i Tamdrup kirke
Ungkarl Rasmus Rasmussen i Rårup. 31 år. Pige Bodil Marie Christensen af Vrønding. 24 år. Trolovet 21 okt.1848 og viet 10 nov.1848 i Tamdrup Kirke.
Forlovere: Jens Olesen og Peder Rasmussen, gårdmænd i Vrønding

Raarup Sogn, Raarup Østermark By, En Gaard, 1, FT-1880, D3008
Jørgen Hansen 46 Gift Husfader, Gårdejer As Sogn, Vejle Amt
Karen Marie Hansen 39 Gift Hans kone Raarup Sogn, Vejle Amt
Karoline Nielsine Sørine Hansen 14 Ugift Deres Barn Raarup Sogn, Vejle Amt
Dorthea Marie Hansen 10 Ugift Deres Barn Raarup Sogn, Vejle Amt
Hans Jørgen Hansen 8 Ugift Deres Barn Raarup Sogn, Vejle Amt
Ane Hansen 5  Ugift Deres Barn Raarup Sogn, Vejle Amt
Johanne Frederikke Hansen 3 Ugift Deres Barn Raarup Sogn, Vejle Amt
Jens Karl Hansen 1 Ugift Deres Barn Raarup Sogn, Vejle Amt
Rasmus Rasmussen 63 Gift Husfader, Gårdejer Raarup Sogn, Vejle Amt
Bodil Marie Kristensdatter 54 Gift Hans kone Tamdrup Sogn, Skanderborg Amt
Marius Rasmussen 20 Ugift Deres Barn Raarup Sogn, Vejle Amt
Søren Rasmussen 17 Ugift Deres Barn Raarup Sogn, Vejle Amt
Knud Rasmussen 12 Ugift Deres Barn Raarup Sogn, Vejle Amt
Maren Pedersen 16 Ugift Tjenestepige Raarup Sogn, Vejle Amt 
 
vi Simon Christensen * 27/ 6 1825 i Vrønding, Tamdrup sogn † 13/ 9 1826 i Vrønding, Tamdrup sogn
Dåbsnoter: Johan Clemmesen fra Lundom (farbror), Jens Christensen fra Trebjerg, Chresten Thomasen fra Wrøndum, Otto Jensens hustru og Præstens søn fra Kjørup

vii Elisabeth Sophie Christensdatter * 19/ 5 1827 i Vrønding, Tamdrups ogn
Dåbsnoter 24 juni 1827: Jens Christensen, Poul Enevoldsen, Christen Thomsen, Olle Jensens hustru fra Wrønding og præstens kone Elisabeth Sophie Borgen fra Kjørup
    
Konfirmation 1842
Karakterer: Kundskab: meget god og Opførsel: sædelig
Vaccineret 14 sep.1829 af hr. Mikisch.

I 1850 tjenestepige hos svogeren gårdmand Jens Olesen
I 1880 tjenestepige hos sin søster Anne Elisabeth Christensdatter

vii Clemen Christensen * 20/ 11 1829 i Vrønding, Tamdrup sogn † 6 marts 1909 i Vrønding, Tamdrup sogn
Dåbsnoter 24 maj 1829: Christen Thomsen, Christen Jensen, Thorkild Andersen og Otte Jensen alle Wrønding samt Mette Johansdatter fra Lundum 

Konfirmation 1844. Karakterer: Kundskab: god og Opførsel: sædelig.
Vaccineret 13 jul.1833 af hr. Mikisch

I 1850 tjener han hos sin svoger ane 4 Anders Christensen 

Han bliver gift med Kirsten Simonsdatter 12 dec. 1856 i Tamdrup
Ungkarl Clemmen Christensen i Vrønding. 27 år.
Enke Kirstine Simonsen i Vrønding. 23 år. 2.ægteskab.
Trolovet 15 nov.1856 og viet 12 dec.1856 i Tamdrup Kirke.
Forlovere: Jens Olesen og Jens Kristensen i Vrønding.

Hun er datter af Ane 14 Simon Sørensen og ane 15 Karen Enevoldsdatter.
De har dermed fælles Tipoldefar - Henrik Clemmensen - men ikke fælles tipoldemor, Clemmens tipoldemor er Henrik Clemmens 1. hustru Mette Jacobsdatter, og Kirstens tipoldemor er Henrik Clemmens 2. hustru Karen Stephensdatter

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding by, En gård, 21, FT-1880, B8615
Clemen Kristensen 50 Gift Huusfader, gårdeier Her i sognet
Kirsten Simonsen 46 Gift Hans hustru Her i sognet
Thomine Kristensen 23 Ugift Hendes barn Her i sognet
Simon Kristensen 21 Ugift Deres børn Her i sognet
Kristen Clemen Kristensen 18 Ugift Deres børn Her i sognet
Søren Kristensen 11 Ugift Deres børn Her i sognet
Mette Kirstine Jensen 20 Ugift Tjenestepige Her i sognet

11. Mette Simonsdatter * 1790 i Vrønding sogn, † 29/ 5 1870 i Vrønding sogn . 
Dåbsnoter: 19 søndag efter trinitatis 8 (oktober) Simon Pedersens datter fra Wrønding kaldet Mette båren af Mikkel Mortensens hustru fra Wrønding, Jens Markussen, Peder Hesen, Niels Jespesen og Anders Chrestensens hustru alle fra Wrønding

Skifte hendes far: Simon Pedersen i Vrønding. 24.8.1795, fol.179. E: Anne Jensdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Mette 5, Christen 10 uger. FM: Frands Mortensen i Hvirring.  

Datteren Bodil Marie Christensdatter og ægtefælle Rasmus Rasmussens gravsten Rårup kirke

12. Hans Sørensen Møller, * 1786 i Nim sogn, † 28/ 1 1849 i Vrønding, Tamdrup sogn begravet 4/ 2 1849 i Tamdrup kirke. 
Dåbsnote: Søren Møllers søn i Stampen – Hans

Han blev gift med Karen Mikkelsdatter, gift 8/ 10 1820 i Tamdrup.
 
Vielsesnote: Ungkarl Hans Sørensen Møller fra Nim 39 år bønderkarl og pigen Karen Mikkelsdatter fra Vrønding 35 år bønderpige. Forlovere Chresten Knudsen og xxx Hansen fra Wrønding
  
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding Bye, en Gaard, 69, FT-1834, 
Hans Sørensen Møller 50 Gift Gaardmand
Karen Mikkelsdatter 45 Gift hans Kone
Søren Hansen 13 Ugift deres Børn
Mikkel Hansen 11 Ugift deres Børn 

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding, En gård, 70, FT-1845
Hans Sørensen Møller 63 Gift Ejer og jordbruger Underup sogn,  
Karen Mikkelsdatter 56 Gift Hans kone Her i sognet
Mikkel Hansen 22 Ugift Deres søn Her i sognet
Ane Sørensdatter 11 Ugift Et fattiglem Her i sognet
 
død 69 år gammel, af gigt.

Børn:
i Søren Hansen Møller, * 27/ 5 1821 i Vrønding, Tamdrup sogn.  
Faddere: Enevold Poulsen, Søren Pedersen, Thomas Sørensen, Niels Mikkelsen og xxx Hansens kone alle Bønderfolk fra Wrøndum og Nim.

6. ii Mikkel Hansen Møller, * 22/ 3 1823 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 7/ 10 1870 i Tamdrup sogn, begravet 11/ 10 1870 i Tamdrup. 

Han blev gift med (1) Mette Kirstine Simonsen, gift 18/ 7 1851 i Tamdrup kirke, * 28/ 9  1828 i Vrønding, † 14/ 5 1854 i Vrønding.  
Han blev gift med (2) Karen Nielsdatter, gift 10/ 8 1855 i Løsning, Hatting, Vejle Amt.

13. Karen Mikkelsdatter, * 1787 i Vrønding, Tamdrup sogn † 5/ 4 1870 i Vrønding, Tamdrup sogn, begravet 13/ 4 1870 i Tamdrup kirke. 
 Dåbsnoter: 16 søndag efter Trinitatis Mikkel Christensens datter fra Vrønding kaldet Karen Båren af Anna Cathrine fra Bøgvad, faderen, Mikkel Hejsvig, Clemen Johansen, Jens Thomsens datter alle af Vrønding
 
 aftægtskone fra Vrønding 83 år.

Nim kirke

14. Simon Sørensen, * 29/ 3 1796 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 14/ 4 1868 i Vrønding, Tamdrup sogn, begravet 20/ 4 1868 i Tamdrup. 
Dåbsnoter 1 april 1796: Søren Nielsen og Kiersten Simonsdatters søn fra Vrønding kaldet Simon båren af Inger Maria Simonsdatter fra Lund, faddere Hans Knudsen fra Lund. Peder Jacobsen, Jens Mortensen, Niels Jacobsen og Jens Olesens kone alle fra Wrønding, Søren Dogfeldt Sørensen fra Lisbjerg
 
Han blev gift med Karen Enevoldsdatter, gift 10/ 3 1827 i Tamdrup sogn.
Ungkarl Simon Sørensen fra Vrønding, 28 år, bondekarl.
Pigen Karen Enevoldsdatter fra Vrønding, 21 år, bondepige.
Trolovet 4 feb.1827 og viet 10 mar.1827 i Tamdrup Kirke.
Forlovere: Christen Knudsen og Laurs Hansen fra Vrønding

Begravet i Tamdrup 20 apr. 1868 Simon Sørensen Aftægtsmand i Vrønding 72 år.
 
Folketælling 1801 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt  
Søren Nielsen M Hosbonde 53 Gift 2 Bonde og Gaardmand
Kiersten Simonsdatter K hans Kone 31 Gift
Mette Sørensdatter K Deres Børn 9 Ugift
Simon Sørensen M Deres Børn 5 Ugift
Peder Markusen M Tieneste Folk 37 Ugift
Christen Andersen M Tieneste Folk 16 Ugift
 
Skifte efter far Tamdrup Bisgård skifteprotokol (Erik Brejl).
Søren Nielsen i Vrønding. 1.8.1815, fol.217, 219. E: Kirsten Simonsdatter. LV: Hans Knudsen i Lund. B: Simon 18, Anne Mette 11, Mette Marie 8. Første ægteskab med [Mette Marie Jensdatter], skifte 29.12.1794 lbnr.1879. B: Mette 24. FM: farbror Niels Nielsen i Båstrup, Christen Knudsen i Vrønding.
 
Folketælling: 18. feb. 1834 Vrønding, Tamdrup Sogn, Skanderborg Amt,  
Simon Sørensen M 40 Gift Gaardmand
Karen Enevoldsdatter K 29 Gift hans Kone
Mette Kirstine Simonsdatter K 6 Ugift deres Børn
Kjesten Simonsdatter K 1 Ugift deres Børn
Kjesten Simonsdatter K 68 Enke Aftægtskone
Rasmus Jensen M 28 Gift Tjenestefolk
Peder Christensen M 19 Ugift Tjenestefolk
Karen Jensdatter K 19 Ugift Tjenestefolk
 
Folketælling feb. 1840 Vrønding, Tamdrup Sogn, Skanderborg Amt, 
Simon Sørensen M 46 Gift Jordbruger
Karen Enevoldsdatter K 35 Gift hans Kone
Mette Kirstine Simonsdatter K 12 Ugift deres Børn
Kjesten Simonsdatter K 7 Ugift deres Børn
Ane Mette Simonsdatter K 5 Ugift deres Børn
Ane Simonsdatter K 2 Ugift deres Børn
Peder Christensen M 25 Ugift Tjenestefolk
Frederik Nielsen M 15 Ugift Tjenestefolk
Marie Cathrine Nielsdatter K 20 Ugift Tjenestefolk
 
Folketælling: feb. 1845 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Simon Sørensen 51 Gift Her i sognet Ejer og jordbruger
Karen Enevoldsdatter 40 Gift Her i sognet Hans kone
Mette Kirst. Simonsdatter 17 Ugift Her i sognet Deres barn
Kirsten Simonsdatter 12 Ugift Her i sognet Deres barn
Inger Marie Simonsen 5 Ugift Her i sognet Deres barn
Ane Simonsen 7 Ugift Her i sognet Deres barn
Ane Magrete Simonsen 3 Ugift Her i sognet Deres barn
Ane Mette Simonsen 10 Ugift Her i sognet Deres barn
Mette Simonsen 1 Ugift Her i sognet Deres barn
Søren Chr. Madsen 20 Ugift Her i sognet Tjenestekarl
Niels Nielsen 15 Ugift Aale sogn, Skanderborg amt Tjenestedreng
 
Folketælling: feb. 1850 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt.
Simon Sørensen 54 Gift Gaardmand, Huusfader 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Karen Enevoldsdatter 44 Gift hans Hustru 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Mette Kirstine Simonsdatter 22 Ugift deres Børn 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Ane Mette Simonsdatter 15 Ugift deres Børn 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Ane Simonsen 12 Ugift deres Børn 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Inger Marie Simonsen 10 Ugift deres Børn 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Ane Margrethe Simonsen 8 Ugift deres Børn 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Mette Simonsen 6 Ugift deres Børn 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Søren Simonsen 5 Ugift deres Børn 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Jens Rasmussen 18 Ugift Tjenestefolk 1 Hvirring Sogn, Skanderb. Amt
Laurs Michelsen 17 Ugift Tjenestefolk 1 Her i Sognet [ Tamdrup]
 
Ved dødsfaldet: Aftægtsmand 72år.

Børn:
7. i Mette Kirstine Simonsen, * 28/ 9 1828 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 14/ 5 1854 i Vrønding sogn. 

Hun blev gift med Mikkel Hansen Møller, gift 18/ 7 1851 i Tamdrup kirke.

ii Kirstine Simonsdatter, * 30/ 7 1830 i Vrønding, Tamdrup sogn,  † 2/ 2 1832 i Vrønding, Tamdrup sogn
Dåbsnoter: Faddere. Mette Marie Sørensdatter og Martin Smeds kone fra Wrønding, Karen Knudsen fra Lund, X Jensen og Poul Enevoldsen fra Wrønding

iii Kirsten Simonsdatter * 7/ 4 1833 i Vrønding, Tamdrup sogn † 26/ 4 1894 i Vrønding, Tamdrup sogn
Dåbsnoter: Faddere. Søren Pedersens kone i Lund, Søren Jørgensens kone Wrønding, samt Christen Jensen, Christen Madsen og Poul Enevoldsen alle af Wrønding

Hun bliver gift (1) med Thomas Christensen fra Vrønding 19 okt 1855, han dør april 1856
Hun blev gift 12 dec 1856 (2) med Clemmen Christensen søn af ane 10 Christen Clemmensen og ane 11 Mette Simonsdatter
De har dermed fælles Tipoldefar - Henrik Clemmensen - men ikke fælles tipoldemor, Clemmens tipoldemor er Henrik Clemmens 1. hustru Mette Jacobsdatter, og Kirstens tipoldemor er Henrik Clemmens 2. hustru Karen Stephensdatter

Ungkarl Clemmen Christensen i Vrønding. 27 år.
Enke Kirstine Simonsen i Vrønding. 23 år. 2.ægteskab.
Trolovet 15 nov.1856 og viet 12 dec.1856 i Tamdrup Kirke.
Forlovere: Jens Olesen og Jens Kristensen i Vrønding.

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Wrønding By, En Gaard, 51, FT-1860, D6452
Clemen Christensen 31 G Gaardmand, Huusfader  Her i Sognet [Tamdrup] 
Kirsten Simonsen 26 G Hans kone  Her i Sognet [Tamdrup] 
Simon Christensen 1 U Deres Søn  Her i Sognet [Tamdrup] 
Niels Jensen 23 U Tjenestefolk  Hvirring Sg., Skanderborg A. 
Jacob Wilhelmsen 14 U Tjenestefolk  Her i Sognet [Tamdrup] 
Mette Kirstine Nielsen 23 U Tjenestefolk  Nim Sg., Skanderborg A. 
Margrete Kirstine Olesen 15 U Tjenestefolk  Her i Sognet [Tamdrup] 

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding by, En gård, 21, FT-1880, B8615
Clemen Kristensen 50 Gift Huusfader, gårdeier  Her i sognet 
Kirsten Simonsen 46 Gift Hans hustru  Her i sognet 
Thomine Kristensen 23 Ugift Deres børn  Her i sognet 
Simon Kristensen 21 Ugift Deres børn  Her i sognet 
Kristen Clemen Kristensen 18 Ugift Deres børn  Her i sognet 
Søren Kristensen 11 Ugift Deres børn  Her i sognet 
Mette Kirstine Jensen 20 Ugift Tjenestepige  Her i sognet 
     
iv Ane Mette Simonsdatter, * 12/ 5 1835 i Vrønding, Tamdrup sogn.  † 12 marts 1880 i Vrønding, Tamdrup sogn
Hjemmedøbt 16 maj 1835. Dåbsnoter 14 juni 1835: pigen Ane Simonsdatter, og Laurs Pedersens kone fra Lund, Poul Enevoldsen (morbror), Kristen Jensen og Kristen Thomsen alle af Wrønding 
Konfirmation 1850. Karakterer: Kundskab:meget god og Opførsel: sædelig
 Vaccineret 2 jul.1840 af kammerråd Mikisch

Hun blev gift 15 feb 1861 i Tamdrup med Christian Jensen
Ungkarl og gårdmand Christian Jensen af Vrønding. Søn af afdøde gårdmand Jens Christensen og ligeledes afdøde hustru Ane Marie Christensdatter af Vrønding.  43 år.
 Pige Ane Mette Simonsen af Vrønding. Datter af gårdmand Simon Sørensen og hustru Karen Enevoldsdatter i Vrønding. Født 12 maj 1835. 26 år.
 Trolovet 13 okt.1861 og viet 15 nov. 1861 i Tamdrup Kirke.
 Forlovere: Jens Pedersen og Mads Laursen, gårdmænd i Vrønding.

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding by, En gård, 7, FT-1880, B8615
Kristian Jensen 61 Gift Husfader, gårdejer Her i sognet
Ane Mette Simonsen 44 Gift Hans hustru Her i sognet
Ane Marie Jensen 14 Ugift Deres datter Her i sognet
Kristen Albert Nielsen 19 Ugift Tjenestefolk Her i sognet
Kristian Sveistrup 15 Ugift Tjenestefolk Åle sogn, Århus [Skanderborg!] amt
Kirstine Nielsen 16 Ugift Tjenestefolk Her i sognet
Eske Callesen 50 Gift Huusfader, gårdeier Tønning sogn, Skanderborg amt
Kirsten Callesen 49 Gift Hans hustru Hatting sogn, Veile amt
Lene Kristensen 22 Ugift Deres pleiedatter Engum sogn, Veile amt
Andreas Pedersen 19 Ugift Tjenestefolk Her i sognet
Søren Jensen 14 Ugift Tjenestefolk Hørning?? sogn, Skanderborg amt
Trine Nielsen 30 Ugift Tjenestefolk Ladegård?? sogn, Skanderborg amt
Jensine Jensen 15 Ugift Tjenestefolk Østbirk sogn, Skanderborg amt

v Ane Simonsdatter, * 1/ 4 1838 i Vrønding, Tamdrup sogn.  † 29/ 4 1875 i Vrønding, Tamdrup sogn
Dåb 20 maj 1938. Faddere: Gårdmand Kristen Thomsens kone Dorthea Hansen fra Vrønding, Laurs Pedersen i Lund, Kristen Jensen og Laurs Jørgensen i Vrønding.

Konfirmation 1852 i Tamdrup. Karakterer: Kundskab: meget god og opførsel: sædelig. Vaccineret 2 jul.1840 af Mikisch

Hun blev gift med Jørgen Marcussen (Laursen) i Tamdrup 2/ 4 1862
Ungkarl Jørgen Marcussen af Vrønding. Søn af gårdmand Marcus Jørgensen og hustru Maren Christiansdatter i Vrønding. Født 9 maj 1832. 30 år.
Pige Ane Simonsen af Vrønding. Datter af gårdmand i Vrønding Simon Sørensen og hustru Karen Enevoldsdatter. Født 1 apr.1838. 24 år.
Trolovet 15 mar.1862 og viet 12 apr.1862 i Tamdrup Kirke.
Forlovere: Laurs Jørgensen, aftægtsmand af Vrønding og gårdmand Christian Marcussen i Kiørup.
Han er søn af Maren Christensdatter og udlagt barnefader Laurs Jensen,  hans mor bliver senere gift med Marcus Jørgensen ( der er søn af Jørgen Lauritsen og Ane Cathrine Marcusdatter og dermed barnebarn af ane 118 Marcus Jensen). Marcus Jørgensen er fadder til ham ved dåben og overtager på en måde faderværdigheden, da han fremgår som far i folketællingerne og her ved brylluppet.
    
vi Inger Marie Simonsen, * 12/ 6 1840 i Vrønding, Tamdrup sogn , † 15/ 2 1873 i Vrønding, Tamdrup sogn, begravet 22/ 2 1873 i Tamdrup kirke.  
Dåbsnoter: Faddere: Niels Jacobsens hustru Wrønding, Simon Pedersens hustru i Lund, Christen Smed, Christen Mortensen og Lars Jørgensen Wrønding

Konfirmation 1855. Kundskab: meget god og Opførsel: sædelig.  Vaccineret 1 sep.1842 af Mikisch.

Hun blev gift med (ane 2) Christen Andersen, gift 11/ 11 1864 i Tamdrup kirke. (hans  første ægteskab)
Ungkarl Christen Andersen af Flemming. Søn af gårdmand i Flemming Anders Christensen og hustru Mette Cathrine Christensdatter. Født 15 jun.1840. 24 år.
Pige Inger Marie Simonsen af Vrønding. Datter af gårdmand i Vrønding Simon Sørensen og hustru Karen Enevoldsdatter. Født 12 jul.1840. 24 år.
Trolovet 10 sep.1864 og viet 11 nov.1864 i Tamdrup Kirke.
Forlovere: Gårdmand i Flemming Anders Christensen og gårdmand i Vrønding Simon Sørensen.

vii Ane Margrethe Simonsdatter, * 31/ 5 1842 i Vrønding, Tamdrup sogn. † 18/ 6 1864 i Vrønding, Tamdrup sogn
Faddere: Jens Enevoldsens kone i Winten, X Jørgensdatter i Wrønding, Thomas Jensen i Lund, Laurs Jensen, Laurs Jørgensen Wrønding
    
viii Mette Simonsdatter, * 21/ 6 1844 i Vrønding, Tamdrup sogn. †  2 juni 1903 Istedgade, Horsens
Faddere 18 aug 1844 : Gårdmand Simonsens kone i Lund, X Jensdatter, Kristen Jensen, X Jørgensen, Kristen Lund i Wrønding

Konfirmation 17 april 1859. Karakterer: Karakterer: Kundskab: meget god og Opførsel: sædelig. Vaccineret 24 jul.1844 af Mikisch

Hun bliver gift i Tamdrup 3 april 1868 med Hans Peder Christensen Vinther 
Ungkarl Hans Peter Christensen af Lundumskov. Søn af gårdmand Christen Enevoldsen og hustru Else Jensdatter sammesteds. Født 24 mar.1834. 34 år.
Pige Mette Simonsen af Vrønding, datter af aftægtsfolk Simon Sørensen og hustru Karen Enevoldsdatter sammesteds. Født 21 jun.1844. 24 år.
Trolovet 14 mar.1868 og viet 3 apr.1868 i Tamdrup Kirke.
Forlovere: Gårdmand Anders Christensen og gårdmand Jens Christensen, begge af Lundumskov.

Skanderborg, Voer, Lundum, Lundum Skov, Lundum by og Sogn, en gaard, 78, FT-1880, C5103
Hans Peder Christensen 47 Gift Husfader og Gaardejer Lundum S. Skanderborg Amt
Mette Simonsen 35 Gift Hans Kone Tamdrup S. Skanderborg Amt
Else Hansen Vinter 10 Ugift Deres Børn Lundum S. Skanderborg Amt
Karen Hansen Vinter 8 Ugift Deres Børn Lundum S. Skanderborg Amt
Ane Katrine Magrethe Hansen Vinter 7 Ugift Deres Børn Lundum S. Skanderborg Amt
Stephan Pedersen 22 Ugift Tjenestefolk Nim S. Skanderborg Amt
Mariane Birgitte Sørensen 18 Ugift Tjenestefolk Underup S.

Skanderborg Amt Skanderborg, Voer, Lundum, Lundumskov, 14, FT-1890, B7906
Søren Nelsen 34 Gift Arbedsmand paa Sellerup Raskmark Skanderborg amt
Marie Frederige Frank 39 Gift Husmoder Hustru Torsted Veiel amt
Ane Kjerstine Marie Nelsen 8 Ugift Barn dito [Hustru] Bang Mark Skanderborg Amt
Maren Nelsen 6 Ugift Dito [Barn] dito [Hustru] Dito [Bang Mark Skanderborg Amt]
Adolf Nelsen 4 Ugift Dito [Barn] dito [Hustru] Dito [Bang Mark Skanderborg Amt]
Antonie Nelsen 2 Ugift Dito [Barn] dito [Hustru] Lundumskov Skanderborg amt
Pigee Barn under 1 Aar Ugift Dito [Barn] dito [Hustru] Lundumskov Skanderborg amt
Hans Peder Kristensen 55 Gift Husfader Gaardejer Lundumskov
Mette Simonsen 45 Gift Husmoder Vronding
Else Hansen Vinter 20 Ugift Barn Lundumskov
Karen Hansen Vinter 18 Ugift Barn Lundumskov
Ane Katrine Margrethe Hansen Vinter 17 Ugift Barn Lundumskov
Anna Mette Marie Kirstine Hansen Vinter 7 Ugift Barn Lundumskov
Therkel Jensen 18 Ugift Tjenestetyende Karl Molgier

xi Søren Simonsen, * 21/ 6 1845 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 27/ 6 1864 i Vrønding, Tamdrup sogn begravet 29/ 6 1864 i Tamdrup
Faddere; Laurs Pedersens kone i Lund, Kirsten Jørgensdatter i Wrønding, Christen Smed, Laurs Jørgensen og Poul Nielsen i Wrønding

Konfirmeret 1859. Kundskab: meget god og Opførsel: sædelig.  Vaccineret 24 jul.1848 af Mikisch.

x Enevold Simonsen * 28 dec 1847 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 29/ 8 1849 i Vrønding, Tamdrup sogn
Faddere: X Jensdatter, Christen Christensen Wrønding, X X, Søren Laursen, Laurs Jørgensen i Wrønding Lund,

15. Karen Enevoldsdatter, * 8/ 12 1805 i Vrønding, Tamdrup sogn † 10/ 10 1872 i Vrønding, Tamdrup sogn begravet 16/ 10 1872 i Tamdrup. 
Dåbsnoter 8 dec 1805: Gårdmand Enevold Poulsen og Mette Kirstine Sørensdatters datter kaldet Karen båren af Catrine Pouelsdatter fra Gedved, Niels Pouelsen, Anders Christensen, Johan Clemmesen og Anders Jensens Hustru alle Wrønding

Konfirmation 1820. Karakterer: Kundskab: meget god og Opførsel: skikkelig
Vaccineret 1810 af doctor Hirsch i Horsens.
  
Begravelsesnote: Aftægtsmand Simon Sørensens hustru i Vrønding 66 år.

Mette Simonsdatter og Hans Peter Christensen Vinther med datteren Else

Tipoldeforældre

16. Anders Nielsen Bødker, * 1750 i Aale sogn, † 4/ 8 1818 i Aale sogn, begravet 9/ 8 1818 i Aale.   
Niels Bødkers barn – Anders døbt 18. oktober 1750
Død i en alder af 68 år

 21 marts 1775: Trolovet en karl fra Aale, Anders Nielsen og pigen Ane Cathrine Madsdatter fra Kodallund
 Han blev gift med Anne Cathrine Madsdatter, gift 9/ 6 1775 i Kodallund, Hvirring sogn, Nimb herred.
 
Iflg. N. Kr. Laursen: "Af Aale Sogns historie" kaldes efterkommerne Bødker, men navnet fremtræder ikke i kirkebøgerne og ses ikke brugt ved navngivning af de næste generationer. Ind imellem ser man dog efterkommere kaldt Bødker
 
Erhverv, 23. Dec. 1774. Fæstebonde i Aale - får faderens gård (gård nr. 5) i fæste - Anders Nielsen i Åle fæster den gård i Åle, som hans far Niels Christensen sidst beboede med ophold til mor, 4 6 2 1 5/6 + skov 0 0 3 0 htk.

Ved skiftet efter faderen er han kun 20 år, og dermed ikke myndig efter den tids målestok, måske derfor han først fik fæste i 1774.

Fæstebrev

”No 20 C7 – timus Fæstebrev 1774 – 24 Skilling"
 Jeg Holger Sehested til Bierregaard, Deres Kongelige Majestæts bestalter og kammerherre kiender og herved tilstaar at have stædet og fæstet som ieg herved stæder og fæster til Anders Nielsen (Bødker) i Aale den gaard ibid. som hans far Niels Christensen (Bødker) i fæste havde, der udi Nye Matricul er anført for hartkorn 4 tdr., 6 skp., 2 fj., 1 5/6 alb. Og skovskyld 3 fj. Hvilken gaard bemeldte Anders Nielsen (Bødker) i sin livstiid maae nyde, bruge og anordnede tiider svarer og betaler alle kongelige skatter og paalæg deraf, som nu er og herefter allernaadigst maatte blive paabudet, som og giver hans mor den hende efter acort belovede ophold og aftægt af stædet, forretter det hoverie og ægter (kørsel for kongen, når han var på egnen) og arbejde som var der befalet, holder sit fæstehavende stæds bygninger i forsvarlig stand, saa at de forbedres og holdes saaledes ved lige, at intet paa dennem kand findes at udsætte, om de ved lovligt syn skulle besigtiges, ikke lader stædet fattes for besætning, men er ansvarlig til den som nu ved tiltræde her udi betalli (udtværing af teksten) nuværende besætning, saa vel og (ulæselig tekst) plov, harvning og andet til besætningen henhørende, som og hvad i øvrigt har at (ulæseligt) foder uden betalling er bevaret. Gløder og dyrker i orden forsvarligt og intet deraf bortleier eller selv til upligt bruger, ligesom han og ingen (ulæseligt) fra stædet maa lade bortkomme, uden alene det som ved allernaadigst kongelig anordning enten allerede er eller bliver fastsat at skal ydes, og lader i orden ei fattes tilbørlig isæd, saavel som ei heller lade noget ligge udyrket som efter sin indtægts orden bør være i drift. Er hosbonden og hvem som udskikkes hørig og lydig, forholder sig i alle ting, som en fæstebonde er pligti, ifølge loven og forordningerne, i anden fald haver han sit fæste forbrudt og er ald lovlig tiltale underlagt. Til bekræftelse dette af mig udstædte fæste brev med min egenhændige underskrift og forsegling Bierregaard den 23. ecember 1744.
 H. Sehested

 Ligelydende original fæste brev er mig undertegnede leveret, hvis indhold af mig som fæster tilstaar, ligesom ieg og herved forbinder og tilforpligter mig i alle (måder)? og dette at holde mig samme efterrettelig. Anders A N S Nielsen
 Overskriften skal tydes på den måde, at der er tale om stemplet papir nr. 20, som er mærket med kongens monogram. C7 timus betyder Christian septimus = Christian den Syvende (konge fra 1766 – 1808)

 Ovenstående fæstebrev fundet i bogen ”Det står skrevet” af Jens Peder Skou
  

Erhverv, 1791. "allerede 3 år efter Stavnsbaandets Løsning, blev de Aale Bønder Selvejere; et Par Aar efter fandt Udskiftningen af Jordene Sted"
 
 Han bliver gårdens første selvejer. I 1796 sælger han det halve af gården til ejeren af Bjerregaard, "der med denne halve gård forsyner 10 husmænd med jord, som han iflg. kgl. anordning må afgive".
 
  Efter den nye skolelov i 1814 kom der en sag op, som optog sindene i Åle. Foruden uenighed om undervisningen var en af sagens væsentligste elementer kravet om brugen af den evangeliske kristne salmebog, Beboerne i Aale ikke var med på, at den nye skoleordning og især den nye salmebog skulle gennemføres lige på en studs.
 Den 17/1 1816, da sognets tjenesteydende var forsamlede i præstegården for at levere deres tiendekorn, yppede Anders Nielsen Bødker trætte med præsten i anledning af skoleordningen af 1814, som han kaldte ubillig og uretfærdig m.m. og til sidst blev han så uartig, at præsten fandt det fornødent at sætte ham ud af huset.
 Anders Nielsen Bødker har uden megen tvivl været den mest provokerende, Pastor Borup skriver senere et brev til amtsprovsten og benævner mændene som ”den Bødker og Compagni”. Han forudser, at hvis sagen går upåagtet hen, tror de, at ”de har lov til at sige ustraffet med deres mund, hvad de ville”. I et andet brev udtrykker han et fromt ønske ”Giv Gud, de må få en dygtig svindsot i pungen”

 Fra bogen ”Rod og stavn” Træk af 10 sognes historieudgivet af Stavnsbåndsudvalget, Tørring Uldum kommune 1988

Skanderborg, Vrads, Aale, Aale, FT-1787
Anders Nielsen 37 Gift Hosbond Bonde, Gaardbeboer
Ane Cathrine Madsdatter 38 Gift Madmoder
Niels Andersen 11 Ugift [deres Børn]
Mads Andersen 9 Ugift [deres Børn]
Christen Andersen 7 Ugift [deres Børn]
Søren Andersen 5 Ugift [deres Børn]
Karen Andersdatter 3 Ugift [deres Børn]
Jens Christensen 25 Ugift [Tienestefolk] National Soldat
Maren Christensdatter 19 Ugift [Tienestefolk] 

Havreballegård og Stjernholm amt skifteprotokol (Erik Brejl). 
Peder Sørensen i Hvirring. 23.6.1792, fol.26. E: Else Nielsdatter. LV: Oluf Nielsen
Brun i Hvirring. B: Søren 21, Maren 16, Karen 12. FM: Anders Christensen i Vrønding, Anders Nielsen i Åle.
 
Skanderborg, Vrads, Aale, Aale Bye, FT-1801, 
Anders Nielsen Bødker 51 Gift Mand
Anne Cathrine Madsdatter 52 Gift Hans Kone
Niels Andersen 26 Ugift Deres Børn
Karen Andersdatter 16 Ugift Deres Børn
Jens Andersen 14 Ugift Deres Børn
Ole Andersen 11 Ugift Deres Børn
 
Vrads herreds skifteprotokol (Erik Brejl). Skifte: Anders Nielsen Bødker i Åle. 4.9.1818, fol.556, 559B. E: Anne Cathrine Madsdatter. LV: Rasmus Christensen i Gravenslund. B: Niels, Mads i Honum, Christen i Flemming, Søren i Honum Skov, Jens,  Oluf, Karen 24.

Skiftet viser at arvingerne foruden enken Anne Cathrine Madsdatter og den hjemmeboende 24 årige Karen Andersdatter var boelsmand Niels Andersen, gårdmand i Honum Mads Andersen, gårdmand Christen Andersen i Flemming, husmand Søren Andersen i Honum skov, Jens Andersen og Ole Andersen, der var ugifte. De fire ældste sønner erklærede at deres far i levende live havde givet dem så meget i hænde, at de ingen arv forlangte, hverken efter deres nu afdøde far eller efter deres mor, når hun i sin tid ved døden afgår. Enken blev ved gården og svarede for alle indtægter og gældsfordringer, også hvis flere imod forventning skulle opstå.
Derefter var der til deling godt 762 Rdl. Sølv, hvoraf enken forlods fik den ene halvdel. Fra den anden blev der trukket 1 Rdl. 5 Mk og 7 Sk. Til skifteretten. Resten deltes i 2 broderlodder a godt 151 Rdl. Og 1 søsterlod a` godt 75 Rdl. Jens og Ole overlod foreløblig deres arv i moderens varetægt, medens formynderen på Karen Andersdatters vegne begærede, at der blev ”givet udlæg og 1. prioritet i stærvboegården udi Åle by og sogn med siine tilliggende eiendomme af hartkorn 2 tdr. 2 sk. 3 fjk. 10/ 19 album, skovsyæd 1 fjk, 1½ album, hvilken under skifter blev vurderet for 1200 Rdl, sølv, og skal samme være den umyndige til sikkerhed indtil capitalen skadesløs er udbetalt, hvilken så længe samme bliver indestående forrentes med 4 pro cento, der anvendes til den umyndiges nytte og fornødenhed. I tilfælde af opsigelse skal det skee med et års varsel fra overformynderiets siide”

 Samme år skøder enken gården til sønnen Ole Andersen Bødker, og han låner 1821 480 Rdl. Af Norup, Petersbjerg, mod 1. prioritet i gården.

 

Børn:
i Niels Andersen Bødker, * 28/ 1 1776 i Aale sogn, Vrads herred, † 20/ 4 1841 i Aale sogn, Vrads herred.  
Anders Nielsens barn - Niels
Folketælling, 1801, Aale sogn, Vrads herred, Skanderborg amt. 26 år, i forældrenes hushold, Aale by
    
Gift: med Maren Michelsdatter, 26. Okt. 1805, Aale sogn, Vrads herred, Skanderborg amt. datter af Michel Andersen
    
Erhverv. 4 gårdejer - overtog svigerfaderens gård i Aale
    
Skanderborg, Vrads, Aale, Aale Bye, en Gaard, 14, FT-1834, C6185 
Niels Andersen 58 Gift  Gaardmand 
Maren Michelsdatter 59 Gift  hans Kone 
Michel Nielsen 20 Ugift  deres Børn 
Ane Katrine Nielsdatter 22 Ugift  deres Børn 

Skanderborg, Vrads, Aale, Aale Bye, en Gaard, 11, FT-1840, C6524 
Niels Andersen 65 Gift  Gaardmand 
Maren Michelsdatter 65 Gift  hans Kone 
Michel Nielsen 27 Ugift  deres Børn 
Jens Nielsen 23 Ugift  deres Børn 
Ane Catrine Nielsdatter 30 Ugift  deres Børn 
Dorthea Marie Hansdatter 6 Ugift  deres Pleiebarn 

 ii Mads Andersen Bødker * 18/ 1 1778 i Aale sogn, Vrads herred, † 16/ 10 1860 i 
 Hvirring sogn, Nim herred, begravet 4/ 11 1860 i Hvirring kirke.  
Dåbsnoter: Faddere. baaren af Peder Madsens hustru i Honum. Faddere Niels Hansen, hans Kone, Søren Andersen og Christen Jørgensens hustru.
Han var en stor mand efter den tids målestok, i lægsrullen blev han målt til 66 tommer svarende til 175 cm.

1808. barnefar til en datter i marts. Gifter sig i 1809 med datterens mor, der er enke, og overtager ejendommen
    
Han blev gift med Karen Jensdatter, gift 7 jan 1809 i Hvirring kirke.
 Den 7. januar 1809 ægteviedes i Hvirring kirke Mads Andersen tjenende Søren 
Pedersen i Hvirring og den fra hendes mand fraskilte og afdøde Kresten Mikkelsen, Karen Jensdatter i Honum   
Af parrets 6 børn bliver de 5 boende i Hvirring sogn. 
Den sidste bosætter sig i nabosognet Aale.    
         
Efterhånden har denne gård åbenbart ikke været nok for Mads Andersen, for han fæstede så sent som i 1820 nogle parceller andet steds.

Fæstebrevets udformning og rigdom på detaljer er udsædvanlig, og gengives derfor her: 
”Mads Andersen i Honum. Parcellerne nr. 19 og 22 af Rasch Hovedgaards Iorder. Nr. F6 2den Classe. For sum fra 300 til 400 Rdl. Søvl. Syv og Tyve Rigsdaler Sølv Betales med 41 Skilling.

1820. Hans Gram Becmann Conziarorialraad og Sognepræst til Raarup saa og Eier af Rasch Hovedgaard giøre hermed vitterlig, at ieg stæder og fæster til gaardmand Mads Andersen i Honum følgende parceller af Rasch Hovedgaards Iorder navnlig 
 Nr. 19 ager og eng 4 Skp, 1 fj. 3/ 4 alb. Hartkorn,
 Nr. 22 ager og eng 2 skp. 3 fjk. 2 alb. Hartkorn
 i alt 7 Skp. 0 fjk. 2 alb. Hartkorn
Efter Rentekammerets bevilling af 17de juli 1719. Thi skal benævnte Mads Andersen siin livstiid nyde og beholde disse Eiendomme i fæste, naar og saalænge han opfylder disse vilkaar:

1. at han dyrker, driver og forsvarlig giøder i orden, intet deraf bortleier, ikke lader nogen dens øvre grave enten til brændsel, strøelse, møening eller andet bruge
 
2. Fra dette aars begyndelse og fremdeles svarer fæsteren alle kongelige skatter og udgifter af eiendommen saasom Rigsbankrenten til skolen og fattigvæsenet, alt af hvad navn nævnes kand, som ere eller paabydes vorder.
 
3. Fæsteren beholder disse iorder tiendefrie
 
4. Udi aarlig afgift svarer fæsteren til eieren 16 skp. Rug, 22 skp. Byg, 22 skp. Havre, som leveres paa Rasch Hovedgaard sund, godt og forsvarligt inden hvert aars Kyndelmisse. Men hvis kornet ikke findes antagelig, staard det eieren frit for at tage kornet betalt efter kamiteltakst, saasnart dette er sadt. I rytterhæsteholds penge svarer fæsteren til hvert Aars 1ste maj på Rasch 5 Mk, 7 Sk, sølv, siger Fem mark og Syv skilling sølv. 
 
5. I henseende til forestaaende 4de post da blvier følgende til Royal Landgilde til Kyndelmisse 182 nedsættes til 11 skp. Rug, 15 skp. Byg, 15 skp. Havre, men til 1822 og saa fremdeles aarlig 16 skp. Rug, 22 skp. Byg, 22 skp. Havre, siger sexten skiepper rug, to–og-tyve skiepper byg, to-og-tyve skiepper havre.
 
6. Fæsteren paallægges at holde hegn og veye i stand for sit vedkommende efter pligt. 
 
I øvrigt retter fæsteren sig efter Kongelige anordninger, viiser mig eller mine betroede tilbørlig lydeighed alt under straff af stædets fortabelse og lovens videre akkord. 
 
Dets til bekræftelse under miin haand og segl Raarup præstegaard den 30. nov. 1820.
H. G. Bechmann

Ligelydende original fæstebrev har ieg modtaget, his indhold er mig forbeholdt, som jeg lovbinder mig at opfylde og efterleve. Datum Kalhauge den 5. dece. 1820.
Til vitterlighed J. Møller P- Larsen Mads Andersen med paaholden Pen

Originalfæstebrevet tinglæst og paategnet ”Læst inden Voer og Ning Herreders ræt den 8de dec. 1820, og indført i same rettes skiøde og pante protokols fol. 103. J. Holst 

Betalt efter § 73 og 84 20 skp. Iberegnet, i alt 3 Mk, 8 2/5 Sk. Skriver Tre Mark og Otte 2/ 5 skilling sølv. Holst”

Det er dog uklart, hvad Mads Andersen i Honum ville med godt 7 skp. Relativt dyrt jord i Kalhave 4-5 km væk. 

Fra bogen ”det står skrevet” af Jens Peder Skou

Gårdejer, gården Nordvang i Honum by, Hvirring sogn    
      
Folketælling 18. feb. 1834 Honum, Hvirring Sogn, Skanderborg Amt.   
Mads Andersen M 56 Gift Gaardmand
Karen Jensdatter K 54 Gift hans Kone
Jens Madsen M 16 Ugift deres Børn
Ane Cathrine Madsdatter K 23 Ugift deres Børn
Mette Marie Madsdatter K 20 Ugift deres Børn
Maren Madsdatter K 18 Ugift deres Børn
Mads Jørgensen M 3 Ugift deres Plejesøn
Anders Christensen M 27 Ugift Tjenestekarl
    
Folketælling: feb. 1840 Honum, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Mads Andersen M 63 Enkemand Gaardmand
Anders Madsen M 29 Ugift Hans børn 
Maren Madsdatter K 24 Ugift Hans børn
Jens Madsen M 22 Ugift Hans børn    
Mads Jørgensen M 8 Ugift Hans Pleiesøn
Birthe Kirstine Andersdatter K 24 Ugift Hans Tjenestepiger
Bodil Pedersdatter K 16 Ugift Hans Tjenestepiger
    
Skanderborg, Nim, Hvirring, Honum By, En gård, 13, FT-1845, b7654 
Mads Andersen 68 Enke  Gårdmand Aale sogn, Skanderborg amt 
Maren Madsdatter 29 Ugift  Hans barn Her i sognet 
Jens Madsen 27 Ugift  Hans barn Her i sognet 
Mads Jørgensen 14 Ugift  Plejebarn Her i sognet 
Birthe Kirstine Hansen 3 Ugift  Plejebarn Her i sognet 
Hans Hansen 46 Ugift  Kreaturhandler Vrads sogn, Skanderborg amt 
Anders Christensen 38 Ugift  Tjenestekarl Tørring sogn, Skanderborg amt 
Bodil Pedersdatter 21 Ugift  Tjenestepige Her i sognet  

Folketælling, 1850 og 60 aftægtsmand, bor hos sønnen Jens Madsen i Hvirring sogn

Skanderborg, Nim, Hvirring, Honum, Gård, 52, , FT-1850, B4932 
Jens Madsen 32 Gift  Gårdmand husfader Her i sognet 
Maren Mariusdatter 26 Gift  Hans kone Tamdrup sogn, Skanderborg amt 
Karen Jensen 1 Ugift  Deres datter Her i sognet 
Mads Andersen 73 Enke(mand)  Aftægtsmand Aale sogn, Skanderborg amt 
Niels Hansen 27 Ugift  Tjenestekarl Tamdrup sogn, Skanderborg amt 
Christian Frederik Jensen 15 Ugift  Tjenestedreng Nim sogn, Skanderborg amt 
Karen Jensdatter 25 Ugift  Tjenestepige Nim sogn, Skanderborg amt 
Dorthea Hansdatter 18 Ugift  Tjenestepige Vindelev sogn, Weile amt 

Skanderborg, Nim, Hvirring, Honum bye, 23. en Gaard, 124, FT-1860, C0751 
Jens Madsen 42 Gift Gaardmand. Huusfader  Her i sognet 
Maren Marcusdatter 36 Gift Hans kone  Tamdrup S., Skanderb. amt 
Karen Jensen 11 Ugift Deres børn  Her i sognet 
Hans?? Jensen 7 Ugift Deres børn  Her i sognet 
Mads Andersen 83 Enkemand Aftægtsmand  Aale sogn, Skanderb. amt 
Rasmus P. Sørensen 42 Ugift Tjenestefolk  Østbirk S., Skb. amt 
Søren Jørgensen 17 Ugift Tjenestefolk  Her i sognet 
Ane Kirstine Madsen 27 Ugift Tjenestefolk  Her i sognet 
Else Margrethe Eriksen 16 Ugift Tjenestefolk  Langskov S., Weile amt 

Han dør den 16. oktober samme år – i Nim Herredsprotokol står der: ”Den 30. oktober anmeldtes at aftægtsmand Mads Andersen i Honum var død i går uden at efterlade sig noget. Intet skifte” Underskrevet Pleiner.

8. iii Christen Andersen Bødker, * 9/ 10 1780 i Aale sogn, Vrads herred, † 3/ 1 1847 i  Hornborg sogn, begravet 10/ 1 1847 i Hornborg. 

Han blev gift med (1) Mette Knudsdatter, gift 1805 i Hornborg, * 1745 i Flemming,   Hornborg sogn.

Han blev gift med (2) Ellen Jensdatter Bang, gift 8/ 5 1807 i Hornborg kirke

iv Søren Andersen Bødker, * 7/ 10 1782 i Åle, Åle sogn, † 19/ 9 1819 i Honum, Hvirring sogn, begravet 23/ 9 1819 i Hvirring kirke.
Dåbsnoter meget udtværet og ulæselig

Søren gift (1) med Maren Andersdatter, datter af Anders Nielsen Lund og Anne 
Christensdatter, 25. Aug. 1816 i Hvirring sogn, Nim herred, Skanderborg amt.
            
Søren gift med (2) Maren Sørensdatter, datter af Søren Nielsen Lund og Ukendt, 4. Okt. 1818 i Hvirring sogn, Nim herred, Skanderborg amt.    
    
Hans søster Karen bliver gift med en søn af Søren Nielsen Lund, dermed har de samme svigerforældre
Hans to svigerfædre er brødre
         
1818. nævnt i skiftet efter hans far - Søren i Honum Skov
    
Fadder, 1819. til brorsønnen Jens Madsen, bopæl Honum
    
Ved død. Søren Andersen Aale, husmand i Honum

v Karen Andersdatter Bødker, * 1785 i Åle, Åle sogn, † 22. april 1845 i Honum, 
 Hvirring sogn.  
Døbt juli 1785, dåbsnoter meget udtværet og ulæselig
     
1819 Karen Andersdatter 28 Gift ind i sognet med gårdmand Mikkel Sørensen i Honum

Folketælling: feb. 1834 Honum, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Michel Sørensen Lund M 41 Gift Gaardmand
Karen Andersdatter K 47 Gift hans Kone
Sidsel Marie Michelsdatter K 14 Ugift deres Børn
Ane Cathrine Michelsdatter K 13 Ugift deres Børn
Ane Marie Michelsdatter K 12 Ugift deres Børn
Else Marie Michelsdatter K 7 Ugift deres Børn
Sidsel Marie Michelsdatter K 78 Enke Aftægtskone af Gaarden
Michel Jensen M 20 Ugift Tjenestefolk
Anders Sørensen M 17 Ugift Tjenestefolk
Birthe Kirstine Pedersdatter K 19 Ugift Tjenestefolk
    
Folketælling feb. 1840 Honum, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Michel Sørensen Lund M 46 Gift Gaardmand
Karen Andersdatter K 54 Gift Hans Kone
Sidsel Marie Michelsdatter K 19 Ugift Deres Børn
Ane Catrine Michelsdatter K 18 Ugift Deres Børn
Else Marie Michelsdatter K 13 Ugift Deres Børn
Niels Jensen M 20 Ugift Deres Tjenestefolk
Knud Rasmussen M 18 Ugift Deres Tjenestefolk
    
Folketælling 1845 Honum, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Michel Sørensen 53 Gift Her i sognet Gårdmand
Karen Andersdatter 60 Gift Aale sogn, Skanderborg amt Hans kone
Sidsel Marie Michelsdatter 25 Ugift Aale sogn, Skanderborg amt Deres barn
Ane Marie Michelsdatter 22 Ugift Aale sogn, Skanderborg amt Deres barn
Else Marie Michelsdatter 18 Ugift Aale sogn, Skanderborg amt Deres barn
Ane Christensdatter 13 Ugift Aale sogn, Skanderborg amt Plejebarn
Niels Peter Michelsen 23 Ugift Føvling sogn, Skanderborg amt Tjenestekarl.

vi Jens Andersen Bødker, * 2/ 12 1787 i Åle, Åle sogn.  
Anders Nielsen Bødkers barn – Jens
Han bliver gift med (1) Fikken Jensdatter
Han bliver gift med (2) Dorthea Frederiksdatter
  
vii Oluf Andersen Bødker, *7/ 11 1790 i Åle, Åle sogn, † 20/ 8 1861 i Åle, Åle sogn, begravet 26/ 8 1861 i Åle 
Anders Nielsens hjemmedøbte barn af Åle - Oluf      
          
Erhverv, 1818. 2 gårdmand på gård nr. 5 i Åle - straks efter faderens død skøder hans mor gården til ham. Gården brænder i 1822. Hans gård blev genopført på Banken, som tilsyneladende bliver gårdens navn.
    
Gift: med Dorthe Jensdatter fra Klovborg (1803-1866), 1821.  
Ægteparret fik 11 børn, hvoraf 4 døde som små.
    
Skanderborg, Vrads, Aale, Aale Bye, en Gaard, 10, FT-1834, C6185
Ole Andersen 43 Gift  Gaardmand 
Dorthea Jensdatter 30 Gift  hans Kone 
Ane Katrine Olesdatter 12 Ugift  deres Børn 
Ane Marie Olesdatter 10 Ugift  deres Børn 
Marie Ane Olesdatter 8 Ugift  deres Børn 
Anders Olesen 6 Ugift  deres Børn 
Jensine Olesdatter 4 Ugift  deres Børn 
Jens Olesen 1 Ugift  deres Børn 
Hans Jensen 19 Ugift  Tjenestekarl 

Skanderborg, Vrads, Aale, Aale Bye, en Gaard, 36, FT-1840, C6524 
Ole Andersen 50 Gift  Gaardmand 
Dorthea Jensdatter 38 Gift  hans Kone 
Ane Catrine Olesdatter 19 Ugift  deres Børn 
Ane Marie Olesdatter 17 Ugift  deres Børn 
Mariane Olesdatter 14 Ugift  deres Børn 
Anders Olesen 12 Ugift  deres Børn 
Jensine Olesdatter 10 Ugift  deres Børn 
Søren Christian Olesen 5 Ugift  deres Børn 
Andreas Olesen 1 Ugift  deres Børn 
Niels Nielsen 23 Ugift  Tjenestekarl 

Skanderborg, Vrads, Aale, Aale By, en Gaard, 26, FT-1850, C9106
Ole Andersen 59 Gift  Gaardmand, Huusfader Her i Sognet [ Aale] 
Dorthea Jensdatter!! 47 Gift  hans Kone Klovborg Sogn, Skanderb. Amt 
Anne Marie Olesdatter 27 Ugift  deres Børn Her i Sognet [ Aale] 
Mariane Olesdatter 25 Ugift  deres Børn Do [ Her i Sognet, Aale] 
Anders Olesen 22 Ugift  deres Børn Do [ Her i Sognet, Aale] 
Andreas Olesen 11 Ugift  deres Børn Do [ Her i Sognet, Aale] 
Søren Christian Olesen 8 Ugift  deres Børn Do [ Her i Sognet, Aale] 
Karen Olesen 5 Ugift  deres Børn Do [ Her i Sognet, Aale]  
    
Skifte, 1860. 2 året før han døde skødede han gården til sønnen Anders Olesen
    
17. Anne Cathrine Madsdatter, * 31/ 8 1749 i Kodallund, Hvirring sogn, Nimb herred, † 13/ 1 1824 i Aale sogn, begravet 21/ 1 1824 i Aale kirke. 

Rask gods skifteprotokol (Erik Brejl).  
Hendes far: Mads Pedersen i Over Kodallund. 28.12.1755, side 24.
 E: Karen Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen. B: Peder 14, Peder 12, Søren 8, Anne Cathrine 6, Rasmus 4, Else 2. FM: farbror Peder Pedersen i Uldum, søskendebarn Søren Rasmussen sst.
 
 Rask gods skifteprotokol (Erik Brejl) 
 Hendes mor: Karen Pedersdatter i Over Kodallund. 15.2.1777, side 420.
 E: Jacob Nielsen. Første ægteskab med Mads Pedersen, skifte 28.12.1755 lbnr.603. B: Peder 35, Peder 33 i Honum, Søren 31, Anne Cathrine g.m. Anders Nielsen i Åle, Rasmus 28, Else g.m. Knud Christensen i Hvirring.
  
Vrads herreds skifteprotokol (Erik Brejl). 
Anders Nielsen Bødker i Åle. 4.9.1818, fol.556, 559B. E: Anne Cathrine Madsdatter. LV: Rasmus Christensen i Gravenslund. B: Niels, Mads i Honum, Christen i Flemming, Søren i Honum Skov, Jens, Oluf, Karen 24.
  
1818. 4 samme år som ægtefællen dør skøder hun som enke gården til sønnen Ole Andersen Bødker.
 
Ved død. aftægtskone

Fra Åle kirke

18. Jens Mikkelsen Bang, * feb 1746 i Hornborg sogn, † 1792 i Hornborg sogn, begravet 9/ 9 1792 i Hornborg.  
1746 Eod: Die (Fest Eucharist:) (11 feb) Mikkel Skoleholders Barn i Hornborg, navnl. Jens, baaren af Sal: Jacob Sørensens Datter i Haurum, Anne: Test: Knud Jensen, Peder Brixen og Niels Snedker, alle af Hborg: 2de Piger af Haurum, Maren Pedersdatter og Maren Nielsdatter
Han var skoleholder

Han blev gift med (1) Anne Nielsdatter, gift 1774 i Hornborg

Han blev gift med (2) Cathrine Knudsdatter, gift 1787 i Hornborg, * 1752 i Flemming, Hornborg sogn, † 1831 i Hornborg
 
(Efter Jens Bang Mikkelsens død bliver Cathrine Knudsdatter gift i 1794 med Mourits Christian Iversen, de får to børn Else Marie Mouritsdatter født 1795 og Jens Mouritsen født 1796))

Skifte: Anne Nielsdatter i Hornborg. 16.4.1787, fol.358. E: Jens Mikkelsen Bang, skoleholder i Hornborg. B: 1) Ellen Jensdatter Bang 8 2) Mikkel Jensen Bang 6 3) Sara Jensdatter Bang 3.
 
Folketælling: 01 jul. 1787 Hornborg, Hornborg Sogn, Skanderborg Amt 
Jens Michelsen Bang - Madfader 42 Enke(mand) 1 Skoleholder i Hornborg Sogn
Ellen Jensdotter - Hans ægte Børn 8 Ugift
Michel Jensen - Hans ægte Børn 6 Ugift
Sara Jensdotter - Hans ægte Børn 3 Ugift
Maren Nielsdotter - Tieneste Pige 20 Ugift
Sara Hansdotter Bang - Skoleholder: moder 80 Enke. Nyder Ophold af Skolen
Maren Sørensdotter - Pige 32 Ugift
 
Her er han formynder på grund af sin stilling:
205 Jørgen Rasmussen i Åle. 14.11.1780, side 16.
A: bror Niels Rasmussen i Havrum, [skifte Rask gods 5.6.1776 lbnr.694]. 3B: Peder 27, Maren g.m. Jens Knudsen i Bøgballe, Maren. FM: Jens Bang, skoleholder i Hornborg, bror Peder Rasmussen i Tørring, død.2B: Jeppe sst, Rasmus sst, søster Anne Rasmusdatter, [skifte 11.1.1763 lbnr.119], var g.m. Peder Olufsen i Åle. 2B: Oluf sst, Rasmus sst, søster Else Rasmusdatter g.m. Anders Henriksen sst.
  
Skifte hans mor: Sara Hansdatter i Hornborg. 19.1.1791, fol.363. Enke efter Mikkel Jensen, skoleholder i Hornborg. B: 1) Jens Mikkelsen Bang, skoleholder i Hornborg 2) Jørgen Bang.
  
Skifte Jens Mikkelsen Bang, skoleholder i Hornborg. 4.9.1792, fol.370B, 371B. E: Cathrine Knudsdatter. LV: Christen Knudsen i Vrønding, bror Peder Knudsen i Fleming. B: 3) Anne Jensdatter 2. Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 16.4.1787 lbnr.36]. B: 1) Ellen Jensdatter Bang 13 2) Mikkel Jensen Bang 10. FM: Jørgen Mikkelsen Bang, skoleholder i Bækskov i Urlev sogn.

Børn i første ægteskab:
i Mikkel Jensen Bang, * 1774 i Hornborg sogn, † 1779 i Hornborg sogn.
Dåbsnoter: Den 29. januar konfirmeret i dåben Jens MichelsenSkoleholders barn i Hornborg hjemmedøbt den 26. dec. 1774 kaldet Michel båren af jomfru Vilstrup i Klags Mølle, Jens Knudsen, Mikkel Sørensen, Jens Sørensen, Hans Knudsbæk alle i Hornborg.
Begravet 24/ 1 1779 i Honum

ii Niels Jensen Bang, * 1776 i Hornborg sogn, † 1777 i Hornborg sogn.
Dåbsnoter: Den 17. nov. konfirmeret i dåben Jens Michelsen Skoleholders barn i Hornborg hjemmedøbt den 7. oct. Og kaldet Niels båren af jomfru Doltoff i Hvirring, H. Lyngbye i Klaks Mølle, Mikkel Sørensen og Jens Sørensen i Hornborg
Begravet 31/ 3 1777

9. iii Ellen Jensdatter Bang, * 5/ 6 1779 i Hornborg sogn, † 21/ 1 1851 i Flemming, Hornborg sogn, begravet 26/ 1 1851 i Hornborg. 

Hun blev gift med Christen Andersen Bødker, gift 8/ 5 1807 i Hornborg kirke.

iv Sara Jensdatter Bang, * 1781 i Hornborg sogn, † 1781 i Hornborg sogn.
Note: Kirkebogen er ulæselig i 1781 – noterne om dåb og begravelse fra nettet

v Mikkel Jensen Bang, * 12/1 1782 i Hornborg sogn, † 9/ 6 1848 i Hornborg sogn.  
Snedker
    
Han blev gift med (1) Karen Marie Michelsdatter, gift 1823 i Stubberup, Løsning Sogn, * 1788, † 2/ 10 1856 i Hornborg. 

Han blev gift med (2) Inger Marie Johansdatter, gift 12/ 5 1815 i Mellem Bjerre, Åle Sogn, * 1782 i Åle, Åle sogn, † 2/ 6 1823 i Hornborg.
        
Folketælling: feb. 1834 Hornborg, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Michel Bang 53 Gift Snedker
Karen Marie Michelsdatter 46 Gift Hans Kone
Jens Bang 11 Ugift Deres Børn
Michel Bang 6 Ugift Deres Børn
Inger Marie Michelsdatter 7 Ugift Deres Børn
    
Folketælling 1840 Hornborg, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Michel Bang M 59 Gift Tømmermand og huusmand
Karen Marie Michelsdatter K 52 Gift Hans Kone
Michel Bang M 12 Ugift Deres Børn
Inger Marie Michelsdatter K 13 Ugift Deres Børn
    
Folketælling: feb. 1845 Hornborg, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Mikkel Bang 64 Gift Her i sognet Snedker
Karen Marie Mikkelsdatter 57 Gift Løsning, Vejle amt Hans kone
Ane Cathrine Mikkelsdatter 27 Ugift Her i sognet Hans barn
Ane Mikkelsdatter 24 Ugift Her i sognet Hans barn, ernærer sig ved skræderhåndværk
Jens Bang 22 Ugift Her i sognet Hans barn, ernærer sig ved skræderhåndværk
Mikkel Bang 16 Ugift Her i sognet Hans barn
    
vi Sara Jensdatter Bang * 1784 i Hornborg sogn, † 1789 i Hornborg sogn
Døbt 18/ 9 1784, resten ulæselig, 
   
Børn i andet ægteskab
vii Knud Jensen Bang, * 27/ 8 1788 i Hornborg sogn, † 1788 i Hornborg sogn.
Begravet 2. nov. 1788 8 uger og 2 døgn gammel

viii Anne Jensdatter Bang, * 1790 i Hornborg sogn, † 21/ 12 1844 i Flemming, Hornborg sogn. 
Døbt 12/ 7 1790 

Hun blev gift med Søren Malund Nielsen.
    
Folketælling: feb. 1801 Hornborg, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Mourids Iversen Mand 35 Gift 1 Huusmand og Skrædder
Ane Katrine Knudsdatter Hans Kone 52 Gift 2
Jens Mouridsen Deres Børn 5 Ugift
Ane Mouridsdatter Deres Børn 10 Ugift
Her har Anne fået sin ”stedfars” efternavn
    
Folketælling: feb. 1834 Flemming, Hornborg Sogn, Skanderborg Amt, 
Søren Malund 74 Gift Gaardmand
Anne Jensdatter 45 Gift Hans Kone
Niels Sørensen 8 Ugift Deres Børn
Jens Bang 1 Ugift Deres Børn
Karen Sørensdatter 14 Ugift Deres Børn
Cathrine Sørensdatter 12 Ugift Deres Børn
Anne Marie Sørensdatter 6 Ugift Deres Børn
Anne Cathrine Hansdatter 67 Ugift Inderste der af dem forsørges
Peder Henriksen 30 Gift Tjenestefolk
Mette Sørensdatter 33 Ugift Tjenestefolk
    
Folketælling feb. 1840 Flemming, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Søren Nielsen M 81 Gift Gaardmand
Ane Jensdatter K 50 Gift Hans Kone
Niels Sørensen M 14 Ugift Deres Børn
Jens Bang Sørensen M 7 Ugift Deres Børn
Karen Sørensdatter K 19 Ugift Deres Børn
Cathrine Sørensdatter K 18 Ugift Deres Børn
Anne Marie Sørensdatter K 12 Ugift Deres Børn
Simon Thygesen M 31 Ugift Tjenestekarl
Anne Cathrine Hansdatter K 72 Ugift Aftægtspige    

19. Anne Nielsdatter, * 14/ 2 1748 i Hornborg sogn † 23/ 5 1787 i Hornborg sogn.
 1748 Døbt Niels Falcksen snedker i Hornborg - Anne

Fra Nygårds sedler

20. Clemen Johansen * 1740 i Vrønding, Tamdrup sogn † 11/ 9 1809 i Vrønding, Tamdrup sogn
9.søndag efter trinitatis døbt Johan Clemmedsøns søn - Clemen i Vrynding.
Båren af Søren Christophersens datter af Egebierg. Faddere: Niels Christophersen i Kiørup, Peder Jørgensen og Karen Stephensdatter, begge af Vrynding.

Gift 1760 i Rådved, Hansted sogn, Voer herred, Skanderborg amt med Mette Christensdatter.  
Clemen Johansen af Vrønning og Mette Chrestensdatter af Rodved.
Trolovet 18 jun.1760 og copuleret 6 aug.1760 i Hansted Kirke.

Begravet 16 sep. 1809 Tamdrup Kirke

Skifte hans mor: Cathrine Nielsdatter i Egebjerggård i Neder Vrønding. 28.9.1757, fol.90. E: Johannes Clemensen. B: Clemen 18, Silke 15. FM: morbror Christoffer Nielsen i Torup.
 
Skifte hans far: Johannes Clemensen i Vrønding. 25.2.1765, fol.130. Enkemand efter Cathrine Nielsdatter, skifte 28.9.1757 lbnr.1814. B: Clemen, Silke g.m. Jens Pedersen møller i Tolstrup Mølle. 
 
Folketælling: jul. 1787 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Clemen Johansen 47 Gift 1 Bonde og gaardbeboer Hosbonde
Mette Christensdatter 47 Gift 1 madmoder
Bodil Clemensdatter 18 Ugift Deres Børn
Anne Cathrine Clemensdatter 12 Deres Børn
Johan Clemensen 10 Deres Børn
Christen Clemensen 7 Deres Børn
Jens Christensen 24 Ugift Tienestefolk
Christen Christensen 16 Ugift Tienestefolk
 
Skifte: Søren Henriksen i Neder Vrønding. 2.10.1787, fol.219B. Bilag. E: Cathrine Markusdatter. LV: Christen Knudsen i Vrønding. B: Mette 15, Clemen 13, Mette Kirstine 11, Karen 6, Anne Cathrine 4. FM: af fars slægt Clemen Johansen i Vrønding.
 
Folketælling: feb. 1801 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Clemen Johansen M Hosbonde 63 Gift 1 Bonde og Gaardmand
Mette Christensdatter K hans Kone 63 Gift 1
Johan Clemensen M Deres Børn 24 Ugift
Ane Clemensdatter K Deres Børn 22 Ugift
Christen Clemensen M Deres Børn 19 Ugift
Kiersten Sørensdatter K TjenestePige 15 Ugift
Niels Pedersen M Tjeneste Dreng 11 Ugift 
 
Skifte – hans barnebarn: Bodil Clemensdatter i Vrønding. 12.3.1804, fol.198. E: Anders Jensen. B: Mette Cathrine 11, Cathrine 6, Jens 5. FM: morfar Clemen Johansen sst.
  
Skifte – hans barnebarns ægtefælle: Anders Jensen i Vrønding. 14.12.1808, fol.208. E: Anne Marie Christensdatter. LV: Thomas Jensen i Havrum. B: Bodil Marie 3, Christen 2, Terkel 1. Første ægteskab med [Bodil Clemensdatter, skifte 12.3.1804 lbnr.1897]. B: Mette Cathrine 16, Cathrine 12, Jens 10. FM: Clemen Johansen i Vrønding, Søren Jensen i Molger, Christen Jensen i Kalhave.

Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til kopi af et, den 12 hujus, afholdt forhør, hvoraf ses, at 2 Bønder Søren Hendrichsen og Clemmen Johansen i Vrønding, Stjernholms Amt, har købt nogle Fæhøveder af Jens Bertelsen i Skræm Bisgård i Hanherred, som har været smittede, og på den måde er Kvægsygen bragt til Vrønding, hvor 33 Dyr allerede døde medens flere er syge. Jesper Stephensen i Åstrup og Peder Nørschou af Overby, har været indblandet i samme utilladelige Kvæghandel, hvorfor enhver især burde tiltales og afstraffes, hvilket han også har igangsat mod de 2 Vrønding Mænd, hvorimod Amtmanden bedes lade det samme ske mod de to andre. Fremgår, at det især er Jesper Stephensen og Jens Bertelsen, der har været  "prima Causa" i sagen, idet det er den første der har søgt om Pas til indkøb af 24 - 26 Kvæg til sin Gårds Besætning, selv om det ses, at han ikke havde et sådant behov, og heller ikke har fået nogen af dem. Den sidste er egentlig den der har afsluttet handelen, og købt Kvæget på de smittede steder etc. 26 Maj 1772.
  
Skifte: Clemen Johansen i Vrønding. 13.9.1809, fol.211. E: Mette Christensdatter. LV: Christen Knudsen sst. B: Johannes 33 i Lundum, Christen 29, Cathrine, død, var g.m. Terkel Jensen i Vissingkloster. 1B: Mette 15, Bodil, [skifte 12.3.1804 lbnr.1897], var g.m. Anders Jensen i Vrønding, [skifte 14.12.1808 lbnr.1908]. 3B: Mette Cathrine 17, Cathrine 13, Jens 11. FM: Enevold Poulsen sst.

Børn:
i Johan Clemensen, * 1761 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1761 i Vrønding, Tamdrup sogn.
1761 Døbt Clemen Johansen i Vrønding – Johan
1761 begravet Clemen Johansens søn Johan i Vrønding

 ii Cathrine Clemensdatter, * 1762 i Vrønding, Tamdrup sogn † 23/ 11 1795 i Vissingkloster, Sønder Vissing Sogn, Skanderborg Amt.  
1.søndag i advent 1762 døbt Clemen Johansens datter - Catrine af Vrønding.
Båren af Niels Hansens hustru af Rådved. Faddere: Peder Andersøn af Lundum, faderens mor, Cathrine Nielsdatter af Kiørup, Søren Hendriksøn og Anders ? hustru af Vrønding
Begravet 1 dec. 1795 Sønder Vissing Kirke

Hun blev gift 1789 med Therchild Jensen, gift i Vissingkloster, Sønder Vissing Sogn Det var hans 2. ægteskab. Efter hendes død i 1995 gifter han sig igen med Mette Andersdatter

Skanderborg, Tyrsting, Sønder Vissing, Wissing Closter, , 4, FT-1787, B4231
Terkel Jensen 36 Gift mand Bonde og gaardbeboer
Mette Andersdatter 34 Gift kone
Jens Terkelsen 9 Ugift deres børn
Maren Terkelsdatter 7 Ugift deres børn
Dorothea Terkelsdatter 5 Ugift deres børn
Christiane Dorothea Terkelsdatter 1 Ugift deres børn
Peder Jensen 35 Ugift tjenestefolk
Kjersten Christensdatter 28 Ugift tjenestefolk
Dorothea Andersdatter 13 Ugift tjenestefolk

?119 Terkild Jensen i Vissingkloster. 28.4.1828, fol.134, 138.
Enkemand efter Mette Andersdatter. B: Jens 50 i Sattrup, Iver 28 i Vissingkloster, Maren g.m. Peder Steffensen,dyrlæge i Tolstrup Tammestrup, Dorthe, enke efter Bertel Jensen i Gjedved, Mette g.m. Jens Pedersen den ældre i Sønder Vissing, Cathrine g.m. Jens Pedersen den yngre sst.

Skanderborg, Tyrsting, Sønder Vissing, Wissing Kloster, 4, 46, FT-1801, B8499
Terchild Jensen 62 Gift Huusbonde Bonde og gaardbeboer
Berthe Iversdatter 42 Gift Hans kone
Jens [ Terchildsen] 23 Ugift Hans børn i 1ste ægteskab
Maren [ Terchildsdatter] 16 Ugift Hans børn i 1ste ægteskab
Dorthe [ Terchildsdatter] 14 Ugift Hans børn i 1ste ægteskab
Mette [ Terchildsdatter] 6 Ugift Hans barn i 2det ægteskab
Cathrine [ Terchildsdatter] 4 Ugift Hans børn i 3die ægteskab
Iver [ Terchildsen] 1 Ugift Hans børn i 3die ægteskab
Christen Frantzen 15 Ugift Tienestedreng

iii Bodil Clemensdatter, * 1765 i Vrønding, Tamdrup sogn † 24/ 11 1804 Vrønding, Tamdrup sogn.  
Døbt Lætare Clemen Johansens datter - Bodil af Vrønding. Lauers Jørgensens datter Johanne bar barnet. Faddere: Jens Olesøn, Søren ? og Anders Møllers hustru, alle af Vrønding

Hun blev gift med Anders Jensen Madsen.
Hendes bror Chrestens hustru (ane 11) Mette Simonsdatters mor Anne er hendes mands søster

Folketælling Vrønding, Tamdrup 1787    
Anders Jensen M Hosbonde 43 Gift Bonde og Gaardmand
Bodil Clemensdatter K hans Kone 35 Gift 
Mette Andersdatter K Deres Børn 10 Ugift
Cathrine Andersdatter K Deres Børn 5 -
Jens Andersen M Deres Børn 3 -
Peder Hansen M Tjenestefolk 26 Ugift
Johan Madsen M Tjenestefolk 20 Ugift
Niels Christensen M Tjenestefolk 18 Ugift
Maren Pedersdatter K Tjenestefolk 16 Ugift
Mette Sørensdatter K Tjenestefolk 15 Ugift
    
Skifte: Bodil Clemensdatter i Vrønding. 12.3.1804, fol.198. E: Anders Jensen. B: Mette Cathrine 11, Cathrine 6, Jens 5. FM: morfar Clemen Johansen sst.
    
Skifte hendes mand: Anders Jensen i Vrønding. 14.12.1808, fol.208. E: Anne Marie Christensdatter. LV: Thomas Jensen i Havrum. B: Bodil Marie 3, Christen 2, Terkel 1. Første ægteskab med [Bodil Clemensdatter, skifte 12.3.1804 lbnr.1897]. B: Mette Cathrine 16, Cathrine 12, Jens 10. FM: Clemen Johansen i Vrønding, Søren Jensen i Molger, Christen Jensen i Kalhave.

iv  Johan Clemmesen * 1767 Vrønding, Tamdrup sogn, † før 1776 Vrønding, Tamdrup sogn

v Christen Clemmesen * 1770 i Vrønding, Tamdrup sogn  † 1779 i Vrønding, Tamdrup sogn

vi Anne Cathrine Clemmensdatter * 1773 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1/ 3 1801 i Vrønding, Tamdrup sogn    
3.søndag efter trinitatis døbt Clemen Johansens datter - Anne Catrine.
Båren af Stephan Johansen Bogholders hustru i Horsens. Vidner: Peder Andersen, Jørgen LaursenPeder ? og Poul ?s hustru, alle af Vrønding.
1 mar.1801 begravet Clemen Johansens datter - Anna Cathrine af Vrønding - 28 år.

vii  Johan Clemmesen * 1776 i Vrønding, Tamdrup sogn † 28/ 9 1846 i Lundum sogn
14.søndag efter trinitatis døbt Clemen Johansens søn - Johan i Vrønding.
Båren af Jens Gregersens hustru i Kiørup. Vidner: Jørgen Laursen, Niels Smed, Peder Andersen og Michel Pedersens hustru, alle af Vrønding

Dødsårsag: Bryst og mavesvaghed

Gårdmand  Han blev gift med Ellen Laursdatter

Folketælling feb. 1834 Lundum, Lundum Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt, Johan Clemmentsen M 58 Gift Gaardmand
Ellen Laursdatter K 56 Gift Hans kone
Anders Johansen M 23 Ugift Deres børn
Mette Johansdatter K 25 Ugift Deres børn
Ane Kirstine Johansdatter K 17 Ugift Deres børn
Bodil Marie Johansdatter K 15 Ugift Deres børn
Mikkel Pedersen M 41 Gift Tjenestetyende

Folketælling feb. 1840 Lundum, Lundum Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt
Johan Clemmensen M 64 Gift Gaardmand
Ellen Laursdatter K 62 Gift Hans Kone
Anders Johansen M 29 Ugift Deres Børn og Tyende
Ane Kirstine Johansdatter K 23 Ugift Deres Børn og Tyende
Bodil Johansdatter K 21 Ugift Deres Børn og Tyende
Mikkel Pedersen M 48 Gift Tjenestekarl. Konen i Lundum skov
 
Folketælling feb. 1845 Lundum, Lundum Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt 
Johan Clemmentsen M 69 Gift Tamdrup s. Skanderborg a. gaardmand
Ellen Laursdatter K 66 Gift Lundum s. Skanderborg a. hustruAne Kirstine Johansdatter K 28 Ugift Lundum s. Skanderborg a. barn
Bodild Johansdatter K 25 Ugift Lundum s. Skanderborg a. barn
Ane Jensdatter K 17 Ugift Lundum s. Skanderborg a. tjenestepige
Søren Christensen M 31 Ugift Tamdrup s. Skanderborg a. tjenestekarl
Enevold Jensen M 19 Ugift Lundum s. Skanderborg a. tjenestekarl

Datteren Bodild bliver gift med Jens Christensen søn af ane 8 Christen Andersen Bødker
Hendes farbror Christen er svigerfar til Christen Andersens Bødkers søn 
Anders Christensen
De er også beslægtet via Jørgen Madsen Sommer der er 4 x tipoldefar til Jens og 2 x tipoldefar til Bodil
Forlovere møller Anders Johansen i Urup Mølle - Anders Christensen [hans bror]

10 viii   Christen Clemensen, * 2/ 2 1780 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 28/ 9 1846 i Lundum sogn
        
Han blev gift med Mette Simonsdatter.   

21. Mette Christensdatter* 1740 i Rådved, Hansted sogn, † 11/ 2 1829 i Vrønding, Tamdrup sogn.
Dåbsnote: Døbt 30 Marti Smedens barn i Rådved, Mette

Lundum kirke

22. Simon Pedersen, * 1756 i Horsens, † 31/ 7 1795 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
 
Han blev gift med Anne Jensdatter, gift 20/ 9 1789 i Tamdrup.
Note ved brylluppet: Han fra Horsens

Skifte: Hans søster Karen Pedersdatter i Lund. 9.8.1790, fol.154. E: Laurids Albertsen. B: Margrethe 3 mdr. FM: morbror Simon Pedersen i Vrønding.
 
Skifte: Hans bror Jens Pedersen i Torsted på Bygholm gods. 7.9.1790, side 298. Han har været 4 måneder hos Frands Mortensen i Hvirring. A: bror Simon Pedersen i Vrønding på Bisgård gods, søster Anne Margrethe Pedersdatter g.m. portneren i Viborg, søster Karen Pedersdatter g.m. Laurids Albertsen i Lund, død. 1B: Margrethe 3 mdr, søster Maren Pedersdatter g.m. Frands Mortensen i Hvirring.
  
Skifte: Simon Pedersen i Vrønding. 24.8.1795, fol.179. E: Anne Jensdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Mette 5, Christen 10 uger. FM: Frands Mortensen i Hvirring.
 
Børn i Anne Jensdatters første ægteskab med Christen Lauridsen:
i Anna Elisabeth Christensdatter, * 1783 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Har ikke fundet hende i kirkebogen, men hun fremgår af folketællingen
        .
ii Anne Cathrine Christensdatter, * 1785 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1786 i Vrønding, Tamdrup sogn.
Dåbsnoter døbt 12. juni 1785: Båren af Jens Olesens kone, faderen, Jens Ottesen, Clemen Johansen, og Jens Xsen

iii Jens Christensen, * 1786 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 26/ 12 1852 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Dåbsnoter. Døbt 30. maj, båren af Maren Jensdatter, faderen, Jens Jensen, Clemen Johansen, Poul Antonisen og Jørgen Lauersen

Han blev gift med Anne Marie Christensdatter, gift 1809 i Vrønding.
Hans hustru er gift 2. gang, hendes første mand er Anders Jensen Madsen – der første gang var gift med Bodil Clemmensdatter
 
Gårdmand og Sognefoged
        
Folketælling: feb. 1834 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Jens Christensen M 48 Gift Gaardmand
Ane Marie Christensdatter K 51 Gift hans Kone
Ane Jensdatter K 24 Ugift deres Børn
Anders Jensen M 22 Ugift deres Børn
Ane Elisabet Jensdatter K 14 Ugift deres Børn
Mariane Jensdatter K 9 Ugift deres Børn
Maren Markusdatter K 84 Enke Aftægtskone
Morten Andersen M 53 Ugift Almisselem
    
Folketælling feb. 1840 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Jens Christensen M 54 Gift Jordbruger og Sognefoged
Ane Marie Christensdatter K 57 Gift hans Kone
Anders Jensen M 28 Ugift deres Børn
Karen Jensdatter K 26 Ugift deres Børn
Mariane Jensdatter K 15 Ugift deres Børn
    
Folketælling: feb. 1845 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Jens Christensen 59 Gift Her i sognet Sognefoged og jordbruger
Ane Marie Christensdatter 62 Gift Hornborg sogn, Skanderborg amt Hans kone
Ane Jensdatter 35 Ugift Her i sognet Deres barn
Anders Jensen 33 Ugift Her i sognet Deres barn, murermester
Christian Jensen 27 Ugift Her i sognet Deres barn
Ane Elisabet Jensdatter 25 Ugift Her i sognet Deres barn
Mariane Jensdatter 20 Ugift Her i sognet Deres barn    
    
Folketælling: feb. 1850 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Jens Christensen 64 Gift Gaardmand, Huusfader 1 Her i Sognet [ Tamdrup]
Ane Marie Christensdatter 67 Gift hans Hustru 1 Hornborg Sogn, Skanderb. Amt
Anders Jensen 36 Ugift deres Børn 1 Her i Sognet [ Tamdrup]
Christian Jensen 32 Ugift deres Børn 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Laurs Jørgen Jensen 22 Ugift deres Børn, frav. i Krigstjeneste 1 Do Her i Sognet,    
Ane Jensdatter 40 Ugift deres Børn 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Mariane Jensdatter 25 Ugift deres Børn 1 Hvirring Sogn, Skanderb. Am
    
Børn i Simon Pedersen og Anne Jensdatters ægteskab

11. iv Mette Simonsdatter, * 1790 i Vrønding, Tamdrup sogn † 29/ 5 1870 i Vrønding, Tamdrup sogn.  

Hun blev gift med Christen Clemmesen, gift 6/ 8 1814 i Vrønding, Tamdrup.

 v Inger Marie Simonsdatter, * 1792 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1794 i Vrønding, Tamdrup sogn.
 Dåbsnoter Trinitatis: Båren Anders Jensens hustru fra Vrønding, Peder Tonnie, Jens Marcussen, Niels Jeppesen og Maren Jensdatter alle fra Wrønding,

 vi Christen Simonsen, * 1795 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1796 i Vrønding, Tamdrup sogn.
Dåbsnoter 1. juli 1795: Båren af Anna Lauritsdatter fra Wrønding, Søren Jensen, Christen Jensen, Anders Jensen og Clemen Johansens datter alle af Wrønding

23. Anne Jensdatter, * 1755 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 4/ 1 1824 i Vrønding, Tamdrup sogn.
 Dåbsnoter 2. okt. 1755, båren af Johan Mortensens hustru, Ole Pedersen, Marius Jensen, Mads Jensen, Anders Møller og Christen XX alle af Wrønding
 
Hun blev gift med (1) Christen Lauritsen, gift 1782 i Vrønding, Tamdrup sogn, * 1752 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1787 i Vrønding, Tamdrup sogn

 Hun blev gift med (2) Simon Pedersen, gift 20/ 9 1789 i Tamdrup
 
Folketælling: 1787 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt,
Christen Laursen 34 Gift 1 Bonde og gaardbeboer Hosbonde
Ane Jensdatter 31 Gift 1 madmoder
Ane Christensdatter 3 Deres Børn
Jens Christensen 1 Deres Børn
Mads Stephensen 22 Ugift Tienestefolk
Maren Madsdatter 23 Ugift Tienestefolk
Niels Nielsen 14 Tienestefolk
 
Skifte første mand: Christen Lauridsen i Neder Vrønding. 19.12.1787, fol.121. E: Anne Jensdatter. LV: far Jens Jensen. B: Anne Elisabeth 4, Jens 2. FM: farbror Jørgen Lauridsen i Vrønding.
  
Folketælling: feb. 1801 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt,
Ane Jensdatter K Madmoder 48 Enke 2 Bonde og Gaardbruger
Elisabeth Christ: datter K hendes Børn 15 Ugift
Jens Christensen M hendes Børn 13 -
Mette Christensdatter K hendes Børn 10 -
Christen Jensen M Tjenestefolk 30 Ugift
Niels Pedersen M Tjenestefolk 26 Ugift LandRytter

Fra Tamdrup kirke

24. Søren Hansen Møller, * 1734 i Nim sogn, † 8/ 4 1811 i Nim sogn.  
 
1774 Søren Hansen Møller og Mette Thomasdatter af Nim (trolovet og copuleret)
  
Han blev gift med (1) Mette Thomasdatter i 1774
1780 dør Søren Hansen Møllers hustru Mette Thomasdatter - 34 år

1781 Søren Hansen Møller og Kirsten Jensdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Han blev gift med (2) Kirsten Jensdatter, gift 1781 i Nim, 
  
Skanderborg, Nim, Nim, Niim Bye, 50, FT-1801, B8494
Søren Møller 64 Gift Mand Huusmand og steenhugger gift 2 gang
Kirsten Jensdatter 49 Gift Hans kone
Tomas Sørensen 10 Ugift Deres børn
Søren Sørensen 6 Ugift Deres børn
 
Begravelsesnoter 1811: 1 Påskedag blev Søren Hansen Møller Stenhugger begravet døde den 8. april 74 år

Børn i 1 ægteskab
i Søren Møllers dødfødte datter * 1776 i Nim sogn
   
ii Søren Møllers dødfødte søn  * 1777 i Nim sogn
   
iii Søren Møllers dødfødte søn * 1779 i Nim sogn

Børn i andet ægteskab:
iv Mette Marie Sørensdatter Møller * 1782 i Nim sogn

v Jens Sørensen Møller, * 1783 i Nim sogn  
Søren Møllers barn af Stampen, Underup skov Jens.

12. vi Hans Sørensen Møller, * 1786 i Nim sogn, † 28/ 1 1849 i Vrønding, Tamdrup sogn, begravet 4/ 2 1849 i Tamdrup kirke.  

Han blev gift med Karen Mikkelsdatter, gift 8/ 10 1820 i Tamdrup.

vii Thomas Sørensen Møller, * 1789 i Nim sogn.  
Søren Møllers søn Thomas

iv Søren Sørensen Møller, * 1794 i Nim sogn.  
Stenhugger Søren Møllers søn - Søren

25. Kirsten Jensdatter, * 1754 i Nim sogn, † 22/ 11 1816 i Nim sogn, begravet 11/ 12 1816 i Nim. 
Begravelsesnote: Kirsten Jensdatter Møllers enke efter afdøde Søren Møller Stenhugger i Nim 62 år.

Nim Herreds segl

26. Mikkel Christensen Sparre ca. * 1744, † 13/ 12 1825 i Vrønding, Tamdrup sogn
Ved dødsfaldet: Bondegårdsmand fra Vrønding 77 år

Han blev gift med Ane Catrine Sørensdatter 10/ 10 1773 på Tunø.
Trolovet 4/ 10 1773 på Tunø: 4 october blev i Søren Mortensens gård trolovet Michel Christensen fra Tamdrup sogn, Nim Herred xx Anna Catherina Sørensdatter som vidner var tvende mænd Xx Poulsen, Anders Christensen xx. Underskrevet SMS Søren Mortensen og Anders Christensen Tamdrup

Gift 10/ 10 1773 på Tunø: Den 10 Oct. 1774 copuleret Mikkel Christensen og Anna Catharina Sørensdatter igen underskrevet af Søren Mortensen og Anders Christensen Tamdrup

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Bemelte Wrønding Bye, 20, FT-1787, B2081
Mikkel Christensen 43 Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer
Ane Cathrine Sørensdatter 44 Gift madmoder
Else Mikkelsdatter 8 Deres børn
Cathrine Mikkelsdatter 8 Deres børn
Bodil Mikkelsdatter 3 Deres børn
Søren Mikkelsen 2 Deres børn
 
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Wrønding Bye, 16, FT-1801, B2082
Michael Christensen 55 Gift Hosbonde Bonde og Gaardmand
Ane Sørensdatter 56 Gift hans Kone
Søren Mikkelsen 19 Ugift Deres Børn
Karen Mikkelsdatter 13 Deres Børn
 
Børn:
i Else Kirstine Mikkelsdatter *1775 i Vrønding, Tamdrup sogn
1775 Mikkel Christensen i Vrønding - Else Kirstine

ii Christian Mikkelsen * 1777 i vrønding, Tamdrup sogn
1777 Mikkel Christensen Sparre i Vrønding - Christian

iv Anne Cathrine Mikkelsdatter * 1778 i Vrønding, Tamdrup sogn
1778 Mikkel Christensen i Vrønding - Anne Cathrine

v Christen Mikkelsen * 1780 i vrønding, Tamdrup sogn
1780 Mikkel Sparre i Vrønding - Christen
   
vi  Søren Mikkelsen * 1781 i vrønding, Tamdrup sogn
1781 Mikkel Christensen i Vrønding - Søren

vii Bodil Margrethe Mikkelsdatter * 1784 i vrønding, Tamdrup sogn    
1784 Mikkel Christensen i Vrønding - Bodil Margrethe

13. viii Karen Mikkelsdatter, * 1787 i Vrønding, Tamdrup sogn † 5/ 4 1870 i Vrønding, Tamdrup sogn, begravet 13/ 4 1870 i Tamdrup kirke.  

Hun blev gift med Hans Sørensen Møller, gift 8/ 10 1820 i Tamdrup.

ix   Dødfødt * 1790 i Vrønding, Tamdrup sogn
  
27. Ane Catrine Sørensdatter * ca 1743 på Tunø, † 29/ 4 1817 i Vrønding, Tamdrup sogn.
Ved dødsfaldet: Bondekone fra Vrønding 74 år

Skifte hendes mor: Kirsten Sørensdatter på Tunø. 6.11.1784, fol.169. død 2. april 1784 Søren Mortensens hustru Kirsten Sørensdatter 56 år
 E: Søren Mortensen. B: Morten 31 på Tunø, Anne Cathrine g.m. Mikkel Christensen i Vrønding ved Horsens, Christiane 27, Kirsten 20. FM: Søren Mikkelsen Sode, Christian Knudsen på Tunø.
 
Skifte hendes fader: Søren Mortensen på Tunø. 21.2.1789, fol.190B. død 22. januar 1789 Søren Mortensen 77 år gammel og blev begravet 27. januar
 Enke efter Kirsten Sørensdatter, [skifte 6.11.1784 lbnr.65]. B: Anne Cathrine 43 g.m. Mikkel Christensen i Vrønding ved Horsens, Morten 40, Christiane 31, Kirsten 25. FM: Jens Jørgensen på Tunø.

Tunø Kirke

28. Søren Nielsen, * 1745 i Båstrup, Øster Snede sogn, † 27/ 3 1813 i Vrønding, Tamdrup sogn, begravet 5/ 5 1813 i Tamdrup.
Døbt 10/ 10 1745,  faddere ulæseligt

Vejle, Nørvang, Øster Snede, Baastrup, 4, FT-1787, B6701 
Niels Therkelsen 75 Enke(mand) husbonde bonde og gårdbruger 
Søren Nielsen 41 Ugift hans søn  
Niels Nielsen 26 Ugift hans søn  
Maren Nielsdatter 29 Ugift hans datter   
Else Nielsdatter 18 Ugift hans datter  
Peder Jensen 15 Ugift tjenestedreng

Han blev gift 1790 med (1) Mette Marie Jensdatter, * 1769 i Vrønding, Tamdrup sogn † 18/ 12 1794 i Vrønding, Tamdrup sogn
 
Han blev gift 1795 med (2) Kiersten Simonsdatter

Skifte: 1 hustru: Mette Marie Jensdatter i Vrønding. 29.12.1794, fol.176. E: Søren Nielsen. B: Mette 3. FM: Thor Mikkelsen i Hornborg.
 
Folketælling: feb. 1801 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Søren Nielsen M Hosbonde 53 Gift 2 Bonde og Gaardmand
Kiersten Simonsdatter K hans Kone 31 Gift 
Mette Sørensdatter K Deres Børn 9 Ugift
Simon Sørensen M Deres Børn 5 Ugift
Peder Markusen M Tieneste Folk 37 Ugift
Christen Andersen M Tieneste Folk 16 Ugift
  
Skifte: Margrethe Jacobsdatter på Hesselballe Mark 7.1.1811 fol.112b, 114, 115. E: Jens Henriksen husmand. A: halvbroder Jørgen Hansen husmand i Tamdruplund, søster Mette Jacobsdatter, død, B: Jacob Jensen i Nim 38, Anne Kirstine Jensdatter 36, Mette Marie Jensdatter, død, var g. m. Søren Nielsen, B: Mette Sørensdatter i Vrønding, halvsøster Kirsten Hansdatter g.m. Christen Jensen husmand i Korning for hvem søn Jens Christensen 31 i Korning mødte, broder Jens Jacobsen død på Sjælland, arvinger ukendte, søster Karen Jacobsdatter enke, var g.m. Niels Nielsen Skov i Viuf. B: bl.a. Thyge og Frederikke i Fredericia.
  
Skifte: Søren Nielsen i Vrønding. 1.8.1815, fol.217, 219. E: Kirsten Simonsdatter. LV: Hans Knudsen i Lund. B: Simon 18, Anne Mette 11, Mette Marie 8. Første ægteskab med [Mette Marie Jensdatter], skifte 29.12.1794 lbnr.1879. B: Mette 24. FM: farbror Niels Nielsen i Båstrup, Christen Knudsen i Vrønding.
 
Begravelse: 27. april død gaardmand Søren Nielsen fra Wrønding og den 5. maj blev han begravet 68 år gammel.

Børn i første ægteskab   
i Mette Sørensdatter * 1791 i Vrønding, Tamdrup sogn † 6/ 8 1822 i Vrønding, Tamdrup sogn, begravet 11/ 8 1822 
Dåbsnoter: Båren af Mikkel Mortensens hustru Wrønding, Jens Ottesen, Peder Lauersen, Laurs Christensen og Niels Jeppesen alle fra Wrønding

Hun blev gift med Jens Madsen Godske 25/ 5 1816 i Vrønding
Forlovere: Enevold Poulsen og Laurs Madsen begge gårdmænd fra Wrønding

Børn i andet ægteskab 
14 ii Simon Sørensen, * 29/ 3 1796 i Vrønding, Tamdrup sogn † 14/ 4 1868 i Vrønding, Tamdrup sogn
 begravet 20/ 4 1868 i Tamdrup. 

 Han blev gift med Karen Enevoldsdatter, gift 10/ 3 1827 i Tamdrup.
   
iii Niels Sørensen * 2/ 3 1798 i Vrønding, Tamdrup sogn † 4/ 6 1799 i Vrønding, Tamdrup sogn
Dåbsnote: Søren Nielsen og Kirsten Simonsdatters søn fra Wrønding kaldet Niels båren af Hans Knudsens hustru fra Lund, Jens Mikkelsen, Peder Jacobsen, Niels Jacobsen og Clemen Johansens datter fra Wrønding

iv Mette Sørensdatter * 13/ 6 1800 i Vrønding, Tamdrup sogn † 26/ 12 1800 i Vrønding, Tamdrup sogn
Dåbsnote: Søren Nielsen og Kirsten Simonsdatters datter fra Wrønding kaldet Mette båren af Hans Knudsens datter fra Lund, Mikkel Mortensen, Jens Mikkelsen, Niels Jacobsen og Karen Pedersdatter alle fra Wrønding

v Anne Mette Simonsdatter, * 16/ 12 1803 i Vrønding, Tamdrup sogn † 30/ 3 1831 i Lund, Tamdrup sogn.  
Dåbsnoter: Gårdmand Søren Nielsen og Kiersten Simonsdatters datter fra Wrønding kaldet Anne Mette båren af Hans Knudsens datter fra Lund, Jacob Pedersen, Niels Jacobsen, Marcus Pedersen og Jens Marcussens hustru alle Wrønding.

Hun blev gift 23/ 1 1827 i Vrønding med Laurids Pedersen * 1799 i Lund † 20/ 8 1849 i Lund Tamdrup sogn 
     
iv Mette  Marie Sørensdatter 28/ 9 * 1806 i Vrønding, Tamdrup sogn  † 13/ 9 1871 i Lund, Tamdrup sogn. 
Dåbsnoter: Søren Nielsens datter fra Wrønding kaldet Mette. Båret af Peder Jensens datter af Lund, Peder Jacobsen, Søren Hansen xx Christensen og Anders Mikkelsens datter alle Wrønding.

Hun blev gift 2/ 7 1831 med sin afdøde søster Anne Mettes mand Laurits Pedersen * 1799 i Lund † 20/ 8 1849 i Lund Tamdrup sogn

Folketælling: 18. feb. 1834 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Laurs Pedersen M 35 Gift Gaardmand
Mette Marie Sørensdatter K 28 Gift hans Kone
Søren Laursen M 3 Ugift deres Søn
Peter Laursen M 2 Ugift deres Søn
Søren Pedersen M 18 Ugift Tienestefolk
Kristen Pedersen M 15 Ugift Tienestefolk
Ane Kirstine Enevoldsdatter K 20 Ugift Tienestefolk
Peder Pedersen M 74 Gift Aftægtsmand
Ane Margarethe Jørgensdatter K 66 Gift hans Kone
Ole Pedersen M 24 Ugift deres Søn, Skrædder

Folketælling: 1840 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, 
Laurs Pedersen M 42 Gift Gaardmand
Mette M. Sørensdatter K 34 Gift hans Kone
Søren Laursen M 9 Ugift deres Børn
Peder Laursen M 3 Ugift deres Børn
Ane Mette Laursen K 6 Ugift deres Børn
Jørgen Laursen M 1 Ugift deres Børn
Gravers Arentssen? M 17 Ugift Tienestefolk
Carl Christensen M 17 Ugift Tienestefolk
Kirsten Jensdatter K 18 Ugift Tienestefolk
Mette M. Jensdatter K 16 Ugift Tienestefolk
Ane M. Jørgensdatter K 72 Enke Aftægtskone
 
Folketælling: feb. 1845 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Lars Pedersen 47 Gift Her i sognet Gårdmand
Mette Marie Sørensdatter 39 Gift Her i sognet Hans kone
Søren Larsen 14 Ugift Her i sognet Deres barn
Peder Larsen 13 Ugift Her i sognet Deres barn
Ane Mette Larsdatter 11 Ugift Her i sognet Deres barn
Jørgen Larsen 6 Ugift Her i sognet Deres barn
Ane Magr. Larsdatter 2 Ugift Her i sognet Deres barn
Jens Jensen 32 Gift Her i sognet Tjenestekarl
Peder Mikkelsen 48 Enke Her i sognet Tjenestekarl
Kirsten Jensdatter 24 Ugift Her i sognet Tjenestepige

29. Kiersten Simonsdatter, * 1769 i Lund, Tamdrup Sogn, † 16/ 3 1837 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Dåbsnoter: Simon Thomesens datter Kiersten af Lund båren af Marius Jensens datter Kathrine Wrønding, Peder Klausens hustru, Mikkel XX fra Jxx. Anders Mortensen og xxx alle af Lund
 
Folketælling: 1787 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Hans Knudsen 32 Gift Bonde og gaardbeboer Hosbonde
Ane Marchusdatter 42 Gift madmoder
Kierstine Simonsdatter 16 Ugift Børn af 1ste ægteskab
Marchus Simonsen 12 Børn af 1ste ægteskab
Simon Hansen 8 Børn af sidste ægteskab
Ane Hansdatter 6 Børn af sidste ægteskab
  
Skifte efter ægtemand: Søren Nielsen i Vrønding. 1.8.1815, fol.217, 219. E: Kirsten Simonsdatter. LV: Hans Knudsen i Lund. B: Simon 18, Anne Mette 11, Mette Marie 8. Første ægteskab med [Mette Marie Jensdatter], skifte 29.12.1794 lbnr.1879. B: Mette 24. FM: farbror Niels Nielsen i Båstrup, Christen Knudsen i Vrønding.
 
Folketælling: feb. 1834 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Simon Sørensen M 40 Gift Gaardmand
Karen Enevoldsdatter K 29 Gift hans Kone
Mette Kirstine Simonsdatter K 6 Ugift deres Børn
Kjesten Simonsdatter K 1 Ugift deres Børn
Kjesten Simonsdatter K 68 Enke Aftægtskone
Rasmus Jensen M 28 Gift Tjenestefolk
Peder Christensen M 19 Ugift Tjenestefolk
Karen Jensdatter K 19 Ugift Tjenestefolk.

Øster Snede sogn spiller en vigtig rolle i De stærke Jyders historie. Selv om vækkelsen først kom i gang langt senere end i flere andre sogne, endte Øster Snede alligevel med at være de gammelstærkes vigtigste bastion. Man får næsten den tanke, at det for dem har været som at komme til "det forjættede land". Især disse landsbyer i Øster Snede sogn fik betydning for vækkelsen: Gl. Sole, Solskov, Solkær,Kragelund og Bøgballe, men også de andre landsbyer Kragelund, Krollerup, Båstrup og Øster Snede havde mange tilhængere af vækkelsen. 1817 var der "salmebogskrig" i Øster Snede kirke. De stærke Jyder blandt Snedeboerne ønskede ikke frivilligt at give afkald på Kingos salmebog, og til gudstjenesterne sang de i den, medens den øvrige menighed sang efter Evangelisk Kristelig Salmebog. Kingos salmer var de længste og De stærke Jyder var de mest ihærdige. I 1831 begyndte sognets 13 vakte familier at sende ansøgninger til myndighederne og endda til kongen, for de ville ikke have deres børn undervist efter Balles lærebog, de ville blive ved med at bruge Pontoppidans forklaring og Luthers katekismus. På billedt Pontoppidans forklaring Derfor sendte de deres børn i skole med de gamle lærebøger, selv om de blev pålagt den ene mulkt (bøde) efter den anden, blev udpantede og stor fattigdom bredte sig. Disse skoleansøgninger blev sendt fra flere og flere sogne og med flere og flere underskrifter, men i Øster Snede sogn var lærebogskampen hårdest og længst. Først i 1839 opgav myndighederne. http://www.rishede.net/

30. Enevold Poulsen, * 1/ 4 1772 i Vrønding, Tamdrup sogn † 12/ 8 1825 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Dåbsnote: Poul Antonisens søn Enevold Wrønding båren af Christen Pedersens datter ibid, Peter Andersen, Jens Madsen, Anders Nielsen, Jens xxx hustru alle Wrønding

Han blev gift med (1) Karen Sørensdatter, * 1780 i Vrønding, Tamdrup sogn † 2/ 1 1805 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Han blev gift med (2) Mette Kirstine Sørensdatter, gift 22/ 3 1805 i Vrønding 

Han blev gift med (3) Anne Margrethe Hansdatter, gift 21/ 10 1815 i Tamdrup, * 1782 i Lund, Tamdrup Sogn, † 30/ 11 1847 i Vinten, Tamdrup Sogn.

Hustru 1 og 2 var søstre, de to søsters moster var mor til hustru nr 3
 
Han var gårdmand og Sognefoged
Folketælling: 01 jul. 1787 Vrønding, Tamdrup Sogn, Skanderborg Amt
Pouel Anthonisen 60 Gift Bonde og gaardbeboer Husbonde
Ane Nielsdatter 54 Gift 2 madmoder
Niels Pouelsen 15 Deres børn af sidste ægteskab
Enevold Pouelsen 13 Deres børn af sidste ægteskab
Ane Cathrine Pouelsdatter 8 Deres børn af sidste ægteskab
 
Folketælling: feb. 1801 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt,
Povl Antoniesen M Hosbonde 73 Gift 1 Bonde og Gaardmand
Ane Nielsdatter K hans Kone 60 Gift 2
Niels Povlsen M Deres Børn 33 Ugift
Enevold Povlsen M Deres Børn 29 Ugift
Ane Jochumsdatter K Tjeneste Pige 15 Ugift
 
Skifte: Hans far: Poul Antonsen i Vrønding. 15.2.1802, fol.194, 195. E: Anne Nielsdatter. B: Niels 34, Enevold 30, Anne Cathrine g.m. Peder Nielsen smed i Egebjerg.
 
Skifte 1 hustru: Karen Sørensdatter i Vrønding. 9.3.1805, fol.201. E: Enevold Poulsen. B: Poul 1. FM: morfar Christen Knudsen sst.
 
Enevold Poulsen optræder ofte som formynder, sikkert på grund af sit erhverv som sognefoged, men også som i familie. I dette tilfælde er det hans farfars brorsøn
Skifte: Clemen Johansen i Vrønding. 13.9.1809, fol.211. E: Mette Christensdatter. LV: Christen Knudsen sst. B: Johannes 33 i Lundum, Christen 29, Cathrine, død, var g.m. Terkel Jensen i Vissingkloster. 1B: Mette 15, Bodil, [skifte 12.3.1804 lbnr.1897], var g.m. Anders Jensen i Vrønding, [skifte 14.12.1808 lbnr.1908]. 3B: Mette Cathrine 17, Cathrine 13, Jens 11. FM: Enevold Poulsen sst.
  
Skifte: Niels Pedersen i Vrønding. 17.11.1810, fol.214. A: mor Maren Markusdatter, enke efter Peder Olufsen sst, [skifte 10.2.1798 lbnr.1886]. LV: Christen Knudsen sst, søskende Søren Pedersen 40, Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Christensen i Vinten, Mette Kirstine Pedersdatter g.m. Eskild Christensen på Molger Mark, Markus Pedersen 30, Else Pedersdatter 25, Johanne Kirstine Pedersdatter 20. FM: Enevold Poulsen i Vrønding.

Skifte hans søster: Anne Cathrine Poulsdatter i Egebjerg. 18.10.1811, fol.106. E: Peder Nielsen. B: Peder 9, Poul 7. FM: morbror Enevold Poulsen sognefoged i Vrønding.
 
Skifte hustru 2: Mette Kirstine Sørensdatter i Vrønding. 1.8.1815, fol.216, 220. E: Enevold Poulsen. B: Karen 10, Anne Cathrine 8, Søren 5, Anne 4. FM: morfar Christen Knudsen sst.
 
Skifte hans første svigermor (hustru 1 og 2)
Cathrine Marcusdatter i Wrønding 23 Feb 1820
2 Husbond: Christen Knudsen gårdmand
1 Husbond: Søren Henrichsen
Børn: Clemmen Sørensen = i Hansted
Mette Sørensdatter = Jørgen Nielsen gårdmand i Siet, Hansted
Karen Sørensdatter (død) = Enevold Poulsen sognefoged i Wrønding
Børn: Poul Envoldsen 17
Mette Kirstine Sørensdatter (død) = Enevold Poulsen (samme som ovenstående)
Børn; Soren Envoldsen 9
Karen Enevoldsdatter ugift
Ane Cathrine Enevoldsdatter
Ane Enevoldsdatter
Ane Cathrine Sørensdatter ugift
[Vor-Nim Herred, Aarhus; Bk 5 1818-20; film 52275]
 
Død: Sognefoged Enevold Poulsen 68 år 1825 Vrønding, Tamdrup Sogn
 
Børn i første ægteskab:

i Poul Enevoldsen, * 17/ 11 1803 i Vrønding, Tamdrup sogn † 6/ 4 1837 i Vrønding, Tamdrup sogn.   
Dåbsnoter: Enevold Poulsen og Karen Sørensdatters søn kaldet Pouel. Båren af Jørgen Nielsens hustru fra Sejed, Christen Knudsen, Clemen Sørensen, Johan Clemmesen, Peder Nielsen Sørens hustru alle Wrønding

Konfirmation 1818. Kundskab god og Opførsel sædelig
Vaccineret 5 aug.1810 af Hirsch.

Han var gift med Ane Christensdatter
    
Folketælling 18. februar 1824 Vrønding, Tamdrup sogn
Peder Jensen M 34 Gift Skræder
Caroline Christensdatter K 32 Gift hans Kone
Christen Pedersen M 6 Ugift deres Børn
Niels Christian Pedersen M 5 Ugift deres Børn
Frants Pedersen M 2 Ugift deres Børn
Ane Marie Pedersdatter K 1 Ugift deres Børn
Ane Kirstine Steffensdatter K 20 Ugift Tjenestepige
Poul Enevoldsen M 31 Ugift Indsidder og Kommissionshandler.

Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vrønding Bye, et Huus, 33 F2, FT-1834, C4980
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Poul Enevoldsen 31 Ugift Indsidder og Kommissionshandler .

Børn i andet ægteskab
15. ii Karen Enevoldsdatter, * 8/ 12 1805 i Vrønding, Tamdrup sogn † 10/ 10 1872 i Vrønding, Tamdrup sogn, begravet 16/ 10 1872 i Tamdrup. 

Hun blev gift med Simon Sørensen, gift 10/ 3 1827 i Tamdrup.

iii dødfødt søn, * 9/ 3 1814 i Vrønding.

iv Anne Cathrine Enevoldsdatter, * 24/ 3 1807 i Vrønding, Tamdrup sogn.  
Dåbsnoter: Gårdmand Enevold Poulsen og Mette Kirstine Sørensdatters datter Anne Cathrine båren af Clement Sørensens hustru fra Hansted, Anders Christensen, Christen Knudsen, Niels Poulsen og Anders Jensens hustru alle Wrønding
    
Hun blev gift med Niels Christensen, gift 26/ 11 1826 i Tamdrup.    
Forlovere: Christen Jensen Molgier og Niels Jacobsen Wrønding.

iv Søren Enevoldsen, * 10/ 3 1808 i Vrønding, Tamdrup sogn † 10/ 6 1808 i Vrønding, Tamdrup sogn.
Dåbsnoter: Gårdmand Enevold Poulsen søn fra Vrønding kaldet Søren båren af Peder Nielsens datter fra Egebjerg, Anders Christensen Holsted, Chresten Knudsen, Niels Poulsen og Søren Pedersens hustru alle fra Wrønding.

v Søren Enevoldsen, * 30/ 10 1810 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Dåbsnoter: Gårdmand Enevold Poulsen og Mette Kirstine Sørensdatters søn fra Wrønding kaldet Søren - resten ulæselig 

Han blev gift med Marie Cathrine Isaksdatter, gift 26/ 11 1847 i Tamdrup.
Ungkarl Søren Enevoldsen på Kiersgaard 36 år og Marie Cathrine Isaksdatter enke efter Hans Olesen på Kørup mark 45 år, 2 ægteskab, 
  
Folketælling: feb. 1840 Vinten, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, 
Mikkel Sørensen M 81 Gift Gaardmand
Ane Magrethe Hansdatter K 58 Gift hans Kone
Hans Enevoldsen M 19 Ugift Tienestefolk
Søren Enevoldsen M 30 Ugift Tienestefolk
Hans Chr. Sørensen M 18 Ugift Tienestefolk
Maren Jørgensdatter K 32 Ugift Tienestefolk
Ane M. Mikkelsen K 20 Ugift Tienestefolk
Lise Rasmusdatter K 13 Ugift Tienestefolk
        
Folketælling: feb. 1850 Kørup, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Søren Enevoldsen 40 Gift Huusmand, Huusfader 1 Her i Sognet [ Tamdrup]
Marie Cathrine Isaksdatter 50 Gift hans Hustru 1 Lundum Sogn, Skanderborg     
Niels Ole Hansen 6 Ugift deres Søn 1 Her i Sognet [ Tamdrup]
Ane Erichsdatter 74 Enke Konens Moder 1 Hatting Sogn, Weile Amt.

vi Anna Enevoldsdatter, * 19/ 2 1812 i Vrønding, Tamdrup sogn † 21/ 2 1831 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Dåbsnoter: Gårdmand Enevold Poulsen og Mette Kierstine Sørensdatter datter fra Wrønding kaldet Anna båren af xxx af Horsens, Anders Christensen, Niels Poulsen, Kristen Clemmesen og Jens Christensens hustru alle fra Wrønding
    
Ved dødsfaldet kun 19 år gammel bondepige fra Vrønding
        
Børn 3 ægteskab
viii Hans Enevoldsen, * 10/ 4 1819 i Vrønding, Tamdrup sogn † 11/ 4 1819 i Vrønding, Tamdrup sogn.  
Døde før han kom i kirke.

ix Knud Enevoldsen, * 10/ 4 1819 i Vrønding, Tamdrup sogn † 11/ 4 1819 i Vrønding Tamdrup sogn.  
Døde før han kom i kirke.

x Hans Enevoldsen, * 9/ 5 1821 i Vrønding, Tamdrup sogn † 24/ 12 1886 i Vrønding, Tamdryup sogn, begravet 30/ 1 1886. 
Dåbsnoter: Faddere: Jens Chrestensen, Ole Jensen, Søren Busk, Skolelærer Hansens kone, Simon Hansens kone fra Lund, alle bønderfolk fra Wrønding og Lund

Han blev gift med Maren Jørgensdatter 14/ 9 1841 i Tamdrup
Forlovere: Andersen Vinten og Simon Hansen i Lund

Ved dødsfaldet noteret som sognefoged, aftægtsmand, enkemand efter 1 ægteskab død 65 år 
       
Folketælling: feb. 1834 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt,
Boede på Simonsgården i Lund, mere om denne senere!!!! 
 Simon Hansen M 54 Gift Gaardmand
 Silke Graversdatter K 47 Gift hans Kone
 Gravers Jørgen Simonsen M 21 Ugift deres Børn
 Ane Graversdatter K 18 Ugift deres Børn
 Ane Kirstine Markusdatter K 24 Ugift Tienestefolk
 Niels Kristensen M 17 Ugift Tienestefolk
 Ane Magrethe Hansdatter K 52 Enke Mandens Søster
 Hans Enevoldsen M 13 Ugift hendes Søn

Folketælling: feb. 1840 Vinten, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Mikkel Sørensen M 81 Gift Gaardmand
Ane Magrethe Hansdatter K 58 Gift hans Kone
Hans Enevoldsen M 19 Ugift Tienestefolk
Søren Enevoldsen M 30 Ugift Tienestefolk
Hans Chr. Sørensen M 18 Ugift Tienestefolk
Maren Jørgensdatter K 32 Ugift Tienestefolk
Ane M. Mikkelsen K 20 Ugift Tienestefolk
Lise Rasmusdatter K 13 Ugift Tienestefolk
    
Folketælling: feb. 1845 Vinten, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, 
Hans Enevoldsen 24 Gift Her i sognet Gårdmand
Maren Jørgensdatter 37 Gift Her i sognet Hans kone
Ane Magrethe Hansdatter 63 Enke Her i sognet Mandens moder, forsørges af ham
Ane Ida Magrethe Hansdatter 1 Ugift Her i sognet Deres datter
Niels Christensen 23 Ugift Her i sognet Tjenestekarl
Ane Kirstine Rasmussen 19 Ugift Østbirk sogn, Skanderborg amt Tjenestepige
Ane Kirstine Nielsdatter 16 Ugift Nim sogn, Skanderborg amt Tjenestepige
Erik Sørensen 15 Ugift Nim sogn, Skanderborg amt Tjenestedreng
    
Folketælling; feb. 1850 Vinten, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Hans Enevoldsen 29 Gift Gaardmand, Huusfader 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Maren Jørgensdatter 42 Gift hans Kone 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Karen Hansen 4 Ugift deres Datter 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Abelone Sørensen 36 Ugift Tjenestefolk 1 Ring Sogn, Skanderborg Amt
Anders Pedersen 18 Ugift Tjenestefolk 1 Underup Sogn, Skanderborg Amt
Laurits Nielsen 17 Ugift Tjenestefolk 1 Nim Sogn, Skanderborg Amt. 
   
Skanderborg, Nim, Tamdrup, Vinthen by, En gård, 22, FT-1880, B8615 
Hans Enevoldsen 58 Enke Husfader, gårdeier, sognefoged Her i sognet 
Carl Christensen 36 Gift gårdbestyrer  Her i sognet 
Karen Hansen 33 Gift Hans kone  Her i sognet 
Maren Christensen 6 Ugift Deres børn Her i sognet 
Nielsine Christensen 3 Ugift Deres børn Her i sognet 
Mette Christensen 3 Ugift Deres børn Her i sognet 
Jens Jensen 15 Ugift Tjenestefolk Her i sognet 
Kjerstine Dusine Madsen 22 Ugift Tjenestefolk Her i sognet 
Christen Nielsen 38 Ugift Dagleier for tiden, ellers gartner Nim sogn

31. Mette Kirstine Sørensdatter, * 10/ 8 1775 i Vrønding, Tamdrup sogn † 16/ 6 1815 i Vrønding, Tamdrup sogn, begravet 21/ 6 1815 i Tamdrup. 
Dåbsnoter: Søren Henriksens datter Mette Kirstine båren af Simon Andersens hustru i Lund, Thomas Johansen, Jens Nielsen, Niels Martinsen og Anders Nielsens hustru alle af Wrønding

Hun blev gift med Enevold Poulsen, gift 22/ 3 1805 i Tamdrup
 Enkemanden Enevold Poulsen og pige Mette Kirstine Sørensdatter begge fra Wrønding, forlovere Jens Christen Frandsen fra Vinten og Rasmus Andersen Lykke fra Lund

Ved dødsfaldet: bondekone fra Wrønding 39 år
 
Folketælling: 1787 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Cathrine Marchusdatter 43 Enke 1 Bonde kone og gaardbeboer madmoder
Clemen Sørensen 11 Hendes børn
Mette Sørensdatter 14 Hendes børn
Mette Kierstine Sørensdatter 9 Hendes børn
Karen Sørensdatter 6 Hendes børn
Cathrine Sørensdatter 4 Hendes børn
Mikkel Knudsen 34 Ugift Tienestefolk
Maren Pedersdatter 28 Ugift Tienestefolk
  
Skifte hendes far: Søren Henriksen i Neder Vrønding. 2.10.1787, fol.219B. Bilag. E: Cathrine Markusdatter. LV: Christen Knudsen i Vrønding. B: Mette 15, Clemen 13, Mette Kirstine 11, Karen 6, Anne Cathrine 4. FM: af fars slægt Clemen Johansen i Vrønding. (Hendes fars fætter)
  
Folketælling: feb. 1801 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt,
Christen Knudsen M Hosbonde 45 Gift 1 Lægdsmand og Sognefoged samt Bonde og Gaardmand
Ane Markusdatter K hans Kone 59 Gift 2
Clemen Sørensen M hendes Børn 28 Ugift
Mette Sørensdatter K hendes Børn 26 Ugift
Karen Sørensdatter K hendes Børn 21 Ugift
Ane Sørensdatter K hendes Børn 15 Ugift
Niels Hansen M Tjenestefolk 15 Ugift
Peder Sørensen M Tjenestefolk 14 Ugift
 
Skifte: Mette Kirstine Sørensdatter i Vrønding. 1.8.1815, fol.216, 220. E: Enevold Poulsen. B: Karen 10, Anne Cathrine 8, Søren 5, Anne 4. FM: morfar Christen Knudsen sst.

I disse sogne har slægten sine rødder

2 X tipoldeforældre

32. Niels Christensen Bødker, * 26/ 1 1696 i Åle, Åle sogn, † 1/ 3 1770 i Åle, Åle sogn. 
I kirkebogen findes han både som Niels Christensen, Niels Christensen Bødker og Niels Bødker, I fæste- og skifteprotokol benævnes han Niels Christensen Bødker
 
Gift 1. gang: med Anne Christensdatter 3. Nov. 1726, Aale sogn, Vrads herred, Skanderborg amt.
 1726 22. Sept. Trolovede Niels Bødker og Anne Christensdatter
 1726 3 Nov Copulerede Niels Christensen og Anne Christensdatter

Skifte hustru 1: Anne Christensdatter i Åle. 14.9.1727, side 50. E: Niels Christensen Bødker. B: Christen 1. FM: morfar Christen Nielsen.

Gift 2 gang: med Maren Olufsdatter * o. 1705 i Uldum sogn, Vejle amt † 10/ 12 1785 i Åle sogn

 

 Gårdfæster under Bjerre gods. Gård nr. 5 efter hans far. 

 ”Den nævnes som gården på banken, Niels Banks gård eller simpelthen ”Banken”. Antagelig lå den på en skrænt ned til Gudenåen.  
 12/ 9 1726. 3 4 fæstebonde under Bjerre gods - får "den Bondegaard i Aale By, som hans Fader beboet have og er fradød, og hans Moder godvilligen overlader ham. Indfæstningen 8 Sletdaler, hvoraf han betalte de 3, og de resterende 5 Sletdaler skulle betales til marts 1727."

 ”Meget kort efter første søns dåb – den 6. august 1727 bliver der prædiket over Niels Christensens første hustru Anne Christensdatter. Hun døde altså i barselsseng.

 Den 14 september 1727 er der skifte efter hende. Det er samtidig en overenskomst med svigerfaderen Christen Nielsen, der sikrede at den nyfødte Christen Nielsen ville få sin mødrende arv på ” Femten Slette Daler”, når han blev sine 18 år, men de skulle være uden renter til den tid. Niels Bødker skal sørge for føde og klæder og for barnets optugtelse i gudsfrygt og kristendom. Samtidig forbeholdt Christen Nielsen sig at måtte tage sin datters barn til sig for 22de” år eller mere, når det blev år gammel. Yderligere fik svigermoderen forskellige ting efter sind atter, mod at hendes mand betalte for det, og samtidig blev der ordnet et økonomisk mellemværende.”
( Fra bogen ”Det står skrevet” side 262 af Jens Peder Skou)

 ”Ud over ovenstående gård i Åle fæster Niels Christensen Bødker den 14. februar et hus med jord i Hvirring, som tilhører Oluf Krabbe til Bjerre, Skårup og Hastrup. Måske var det til sin mor, som antagelig stadig levede. Der kan også ligge en anden forklaring bag, da den tidligere fæster Anders Nielsen, der afstod det, kan være en farbror.”
( Fra bogen ”Det står skrevet” side 262 af Jens Peder Skou)
  

Skifte hans anden hustrus broder: Christen Olufsen i Uldum. 27.10.1760, side 99. E: Else Christensdatter. LV: Peder Eriksen i Tamdruplund. B: Jørgen 16, Johanne 12, Maren 8, Anne Marie 2. FM: fasters mand Anders Pedersen i Ulkær, fasters mand Niels Christensen i Åle, Rasmus Pedersen i Uldum var g.m. faster Maren Olufsdatter. Enkens første ægteskab med Jørgen Rasmussen sst. B: Rasmus.
 
Skifte hans brorsøn: Jørgen Christensen Bødker i Åle. 23.1.1761, side 340.
E: Karen Madsdatter. LV: bror Niels Madsen i Åstrup. B: Mads 23, der er rømt, Maren 18, Christen 13, Nikolaj 10, Mette Kirstine 5, Anne Cathrine 4. FM: farbrødre Niels Christensen Bødker i Åle, Niels Christensen Bødker i Hvirring.
 
Skifte: Peder Christensen Bødker i Åle. 4.9.1763, side 422.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Karen 30, Else 21, Cathrine 15, Niels 12. FM: morbror Niels Bødker sst, lille Niels Bødker i Hvirring
 
Død: 1 Mar. 1770, Aale sogn, Skanderborg amt i en alder af ca. 74 år
 
Skifte 22. apr. 1770: Niels Christensen Bødker i Åle. 22.4.1770, side 509.
 E: Maren Olufsdatter. LV: Oluf Pedersen sst. B: Anne g.m. Niels Pedersen i Føvling, Karen g.m. Christen Rasmussen i Tørring, Else 24, Anders 20. Af første ægteskab B: Christen 40 i Åle, Oluf 36 i Hvirring.

Børn i første ægteskab:    
i Christen Nielsen Bødker, * 1727 i Åle, Åle sogn. 
Dåbsnoter: 1727 3 Aug Døbte en Søn for Niels Christensen Bødker Nafnl Chresten, Faddere Jens Bødker og Hustru, Jørgen Bødker, Rasmus Nielsen 

Børn i andet ægteskab
ii Anne Nielsdatter Bødker, * 1729 i Åle, Åle sogn. 
Dåbsnoter: 1729 11 July Døbt en Datter for Niels Bødker i Aale Nafnl Anne Blev holt over Daaben af Konens Moder af Uldum Faddere Morten Pedersens Kone, Rasmus Nielsens Kone, Else Skomagers.
1729 14 Aug var Niels Bødkers Datter til Daabens Confirmation blev Frembaaren af Høyædle og velb Frøken Margrete Krabbe, datter af etatsråd Ole Krabbe til Bjerre. Faddere Jens Bødker, Peder Rasmussen, Jens Lassen, Ellen Didrichsdatter og Maren Jacobsdatter
    
Hun blev gift med Niels Pedersen i Føvling

Skanderborg, Tyrsting, Føvling, Feuling bye, , 28.F, FT-1787, B5482 
Rasmus Rasmussen 78 Gift Mand Drejer 
Else Pedersdatter 58 Gift Kone  
Anne Nielsdatter 60 Enke(mand) Enkekone En fattig inderste 

 iii Ole Nielsen Bødker, * 1732 i Åle, Åle sogn, † 1801 i Hvirring sogn. 
Dåbsnoter: 1732 d 4 May Døbt en Søn for Niels Bødker nafnl Olle Suscept Konens Søster, Jens Bødker og Kone, Jørgen Bødker, Rasmus Nielsen og Datter
    
Han blev gift med Karen Frandsdatter, gift 1757 i Hvirring.

Trolovet, 10. Maj 1757, Hvirring sogn, Nim herred, Skanderborg amt. 2 karlen Ole Nielssøn fra Aale til Sl. [salig] Niels Hanssens enke i Hvirring
    
Gårdfæster under Bjerre gods: Ole Nielsen, født i Åle, fæster den gård i Hvirring, som Niels Hansen fradøde og ægter enken, 6 6 3 2½ htk. 16.4.1757, fol.64B.
            
 Han bliver også kaldt "Ole Brun og Oluf"
Skifte hans far: Niels Christensen Bødker i Åle. 22.4.1770, side 509.
E: Maren Olufsdatter. LV: Oluf Pedersen sst. B: Anne g.m. Niels Pedersen i Føvling, Karen g.m. Christen Rasmussen i Tørring, Else 24, Anders 20. Af første ægteskab B: Christen 40 i Åle, Oluf 36 i Hvirring.
    
Folketælling: jul. 1787 Hvirring, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Ole Brun Husbonde 53 Gift 1 Bonde og Gaardbeboer
Karen Fransdatter Madmoder 57 Gift 2
Niels Olesen Deres Børn af sidste Ægteskab 24 Ugift
Maren Olesdatter Deres Børn af sidste Ægteskab 21 Ugift
Else Olesdatter Deres Børn af sidste Ægteskab 19 Ugift
Johanne Marie Olesdatter Deres Børn af sidste Ægteskab 17 Ugift
Chresten Jensen Tjeneste Folk 28 Ugift
Niels Svendsen Tjeneste Folk 17 Ugift National Soldat
    
Skifte: Peder Sørensen i Hvirring. 23.6.1792, fol.26. E: Else Nielsdatter. LV: Oluf Nielsen Brun i Hvirring. B: Søren 21, Maren 16, Karen 12. FM: Anders Christensen i Vrønding, Anders Nielsen i Åle.
    
iv Karen Nielsdatter Bødker, * 1734 i Åle, Åle sogn, † 12/ 2 1811 i Tørring sogn
Dåbsnoter: 1734 30 Decemb Døbt en Datter for Niels Bødker Nafnl Karen. Suscept Else Ollufsdatter af Uldum, Mons Ludvigsen, Jens Bødker, Rasmus Nielsen og Søn, Peder Mortensens hustru, Maren Jacobsd.
    
Hun blev gift med Christen Rasmussen, 2 / 10 1759, Aale sogn,    
Ægtefællen gårdbruger i Tørring sogn, Skanderborg amt

Folketælling: jul. 1787 Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt
Christen Rasmussen M Husbond 65 Gift 2 Bonde, Gaardbeboer
Karen Nielsdatter K Madmoder 51 Gift 1
Inger Christensdatter K [deres Børn] 19 Ugift
Rasmus Christensen M [deres Børn] 15 Ugift
Ole Christensen M [deres Børn] 9 Ugift
Karen Christensdatter K Tienestepige 24 Ugift
    
Folketælling: feb. 1801 Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt
Rasmus Christensen 31 Gift 2 Bonde, Gaardbeboer Huusbond
Mette Jørgensdatter 28 Gift 1 Hans Kone
Maren Rasmusdatter 1 Ugift deres Datter
Lars Christensen 21 Ugift Tienestekarl
Ole Olesen 18 Ugift Tienestekarl
Maren Mouridsdatter 24 Ugift Tienestepige
Anne Magrethe Madsdatter 11 Ugift Mandens søsterdatter
Christen Rasmussen 80 Gift 2 Aftægtsmand Mandens Fader
Karen Nielsdatter 67 Gift 1 Aftægtskone Mandens Moder
Peder Nielsen 10 Ugift disses Sønnesøn    
    
v Christen Nielsen, * 1737 i Åle, Vrads herred, † før 1770.
1737 18 Aug Døbte en Søn for Niels Bødker nafnl Christen Suscept Jens Bødkers Kone, Jørgen Bødker, Peder Bødker og Kone, Peder Mortensen

vi Christen Nielsen, * 1739 i Åle, † før 1770.
1739 28 Dec Døbte Niels Bødkers Søn Christen Susc: Jens Bødkers Kone, Anders Malund, Peder Mortensen, Peder Nielsen og ? Hallis

vii Anders Nielsen, * 1741 i Åle, Åle sogn, † 1743 i Åle, Åle sogn, begravet 16/ 3 1743 i Åle. 
Dåbsnote: 1741 16 July Døbt Niels Bødkers Søn Anders Faddere Konens Søster Else Olufsdatter, Jens Bødker, Truels Mortensen, Mette Christensd. Christen Christensens Kone
1743 16 Marty Kaste Jord paa Niels Bødkers Barn
          
viii Else Nielsdatter Bødker, * 1745 i Åle, Åle sogn, † 1/ 11 1823 i Hvirring sogn. 
Dåbsnote: 1745 28 Febr Døbt Niels Bødkers Datter Nafnl Else. Susc Jens Bødkers Kone Test Jens Bødker, Jørgen Bødker, Rasmus Nielsen og Datter, Peder Mortensens Kone, Matz Ollesens Kone i Tørring
    
Hun blev gift med Peder Sørensen Pedersen, gift 24/ 11 1770 i Åle.
   
Folketælling: jul. 1787 Hvirring, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Peder Sørensen Husbonde 61 Gift 1 Bonde og Gaardbeboer
Else Nielsdatter Madmoder 40 Gift 1
Søren Pedersen Deres Børn 16 Ugift
Maren Pedersdatter Deres Børn 11 Ugift
Karen Pedersdatter Deres Børn 7 Ugift
Rasmus Nielsen Tjeneste Folk 34 Ugift
Jens Mortensen Tjeneste Folk 26 Ugift
Birthe Andersdatter Tjeneste Folk 21 Ugift
    
Skifte ægtemanden: Peder Sørensen i Hvirring. 23.6.1792, fol.26. E: Else Nielsdatter. LV: Oluf Nielsen Brun i Hvirring. B: Søren 21, Maren 16, Karen 12. FM: Anders Christensen i Vrønding, Anders Nielsen i Åle.
    
Folketælling: feb. 1801 Hvirring, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Søren Pedersen Hosbonde 30 Gift 1 Bonde og Gaardbeboer
Ane Marie Pedersdatter Madmoder 28 Gift 1
Mads Lausen Tienestefolk 31 Ugift National Soldat
Jeppe Tomsen Tienestefolk 27 Ugift
Niels Mortensen Tienestefolk 15 Ugift
Inger Krestensdatter Tienestefolk 21 Ugift
Karen Pedersdatter Hosbondens Søster 22 Ugift
Else Nielsdatter Hans Moder 58 Enke 1 Aftægtskone

16. ix Anders Nielsen Bødker, * 1750 i Aale sogn, Vrads herred, † 4/ 8 1818 i Aale sogn, begravet 9/ 8 1818 i Aale. 

Han blev gift med Anne Cathrine Madsdatter, gift 9/ 6 1775 i Kodallund, Hvirring sogn, Nimb herred.      

33. Maren Olesdatter, * ca 1705 i Uldum, Uldum sogn, † 1785 i Aale sogn.
Uldum præst begynder først at føre kirkebog i 1746, så det har ikke været mulig at finde Maren Olesdatters dåb eller forældre.
Maren Olesdatters mor fra Uldum holder deres første barn over dåben den 11. juli 1729, moderens navn er ikke nævnt.
Desuden kan det konstateres ud fra skifteprotokollen fra Rask Gods at hun i hvert fald havde en søster Maren Olufsdatter og en bror Christen Olufsen i Uldum.
 
Den 10. december 1785 blev Maren Olesdatter, Niels Christensen (Bødkers) enke begravet 81 år, 6 måneder og nogle dage gammel!!!!

Kortudsnit

34. Mads Pedersen, * omkr. 1688 i Uldum sogn i Nørvang herred, † 1755 i Kodallund, Hvirring sogn, begravet 28/ 11 1755 i Hvirring. 
Død: Nov. 1755, Hvirring sogn,  i en alder af ca. 67 år
 
Gift 1. gang: med (1) Else Andersdatter, 24/ 4 1712, Hvirring sogn, Nim herred, Skanderborg amt. 2 hendes 2. ægteskab.Hun var gift 1. gang 1686 med Jens Pedersen Brand, død 1710

Han blev gift o. 1742 med (2) Karen Pedersdatter, * 1712 i Hornborg, † 14/ 2 1777 i Kodallund, Hvirring sogn, begravet 23/ 2 1777 i Hvirring.   
 
Fæstebrev:
Jeg Mouritz Hansen til Rask kiendes og hermed vitterliggiøre, at jeg hafer stæd og fæst, som ieg og stæer og fæster Mads Pedersen én min halfve gaard i Over Kodallund i hartkorn 4 tdr. 6 skp. 3 fj. 1 alb. Som Jens Pedersen sidst i fæste havde og nu er fra død. Hvilken halvfe gaard med ald dets tilliggende hand maae hafve, nyde, bruge og beholde hans livstiid mod den condition, han gaarden forbedrer og i god hævd holder udi mark og bye som og at være hans hosbond hørig og lydig og hellers udi alle maader retter sig efter kongelig Majestæts lov og forordninger. Dette til bekræftelse under min egen hand og zignet datum Rask d. 16 maj 1719.

Foreskrevne fæste bref lover ieg undertegnede i alle maader at holde og efterkomme til vitterlighed under min egen haand og zignet M P S.
Fra bogen ”Det står skrevet” af Jens Peder Skou

Skifte: 28. Dec. 1755. Mads Pedersen i Over Kodallund. Enke: Karen Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen. Børn: Peder 14, Peder 12, Søren 8, Anne Cathrine 6, Rasmus 4, Else 2. FM: farbror Peder Pedersen i Uldum, søskendebarn Søren Rasmussen sst.

”Skiftet viser en i alle henseender vel forsynet gård. Her et lille indtryk.
 Der var sølvbæger go sølvske, fade og tallerkner af tin, bryggerskedel, små kedler og gryder af kobber, kedel, natbækken og lysestager af messing samt gryder, pander, riste, knive fyrfad osv. Af jern. Træting en masse. To senge vel forsynede med sengeklæder pog tilsvarende i et kammer, også med 2 senge. Karlekammeret der kaldes herberget, var også rimelig forsynet. Bryggerset må have været stort.
Ikke ringere var den salig mand forsynet med klæder. Her kan nævnes: Blå vadmelskjole, blakket og perset vadmelskjole, callemanches bryst med 12 sølvknapper. I stalden var der 6 heste, 5 køer, 8 stude, 2 kvier og en kalv. Desuden 13 får, 8 lam og 3 ungsvin. Alligevel oversteg formuen kun gælden med 133 rdl. 3 Mk, og 4 Sk. Når enken skulle have halvdelen, var det ikke meget,, der blev til hver af de 6 børn, og da slet ikke til de to døtre, som hver kun fik halvt så meget som hver af de 4 sønner.
Enken blev siddende ved gården, og skifteretten fandt det tjenlig for børnenes tarv, at deres arv med fornøden ”ceuritas” foreløblig blev stående i den.”
Fra bogen ”Det står skrevet” af Jens Peder Skou
 
Den 10. juni 1756 blev enken i Kodallund gift med ungkarl Jacob Nielsen.
Skifte Jacob Nielsen i Over Kodallund. 12.4.1778, E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Knudsen i Neder Kodallund. B: Jacob nyfødt. FM: farbror Niels Nielsen i Over Kodallund. Første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 15.2.1777 lbnr.701. Hendes første ægteskab med [Mads Pedersen, skifte 28.12.1755 lbnr.603]. Arv i boet til 4 sønner.
 
Jacob Nielsen blev derefter gift med Anne Nielsdatter, og da han dør, bliver hun gift igen. Først da hun dør i 1784, bliver arven efter Mads Pedersen fri til sønnerne.

Skifte: Anne Nielsdatter i Over Kodallund. 17.8.1784 E: Jens Christensen. B: Karen 5. FM: morbror Søren Nielsen i Molger. Arv i boet efter [Mads Pedersen i Over Kodallund], skifte 28.12.1755 lbnr.603 til Rasmus Madsen i Honum, Peder Madsen sst. Sml.

   

Børn:
i Peder Madsen, * 1742 i Kodallund, Hvirring sogn.  
1742 Døbt Hvirring Mads Pedersen i Kodallund – Peder
1755. nævnes i skiftet efter hans far - Peder 14 år    
1777. nævnes i skiftet efter hans mor - Peder 35 år
    
ii Peder Madsen, * 1743 i Kodallund, Hvirring sogn.  
1743 Døbt Mads Pedersen i Kodallund - Peder
1755. nævnes i skiftet efter hans far - Peder 12 år    
1777 nævnes i skiftet efter hans mor - Peder 33 år, i Honum
    
Gårdmand i Honum.

iii Else Madsdatter, * 1745 i Kodallund, Hvirring sogn i Nim herred, † 1746 i Kodallund, Hvirring sogn.
1745 Døbt Mads Pedersen i Kodallund – Else
1746 Begr. Mads Pedersens barn i Kodallund

iv Søren Madsen, * 1747 i Kodallund, Hvirring sogn.    
1747 Døbt Mads Pedersen i Kodallund - Søren    
1755. nævnes i skiftet efter hans far - Søren 8 år    
1777. nævnes i skiftet efter hans mor - Søren 31 år    
tjenende faderen.

17. v Anne Cathrine Madsdatter, * 1749 i Kodallund, Hvirring sogn, Nimb herred,  † 13/ 1 1824 i Aale sogn, begravet 21/ 1 1824 i Aale kirke. 
1749 Døbt Mads Pedersen i Kodallund - Anne Cathrine

Hun blev gift med Anders Nielsen Bødker, gift 9/ 6 1775 i Kodallund, Hvirring sogn

vi Rasmus Madsen, * 1752 i Kodallund Hvirring sogn i Nim herred.  
1752 Døbt Mads Pedersen i Kodallund - Rasmus
1755. nævnes i skiftet efter hans far - Rasmus 4 år    
1777. nævnes i skiftet efter hans mor - Rasmus 28 år    
Tjenende Peder Olufsen i Boring.

vii Else Madsdatter, * 1754 i Kodallund, Hvirring sogn, † 27/ 3 1815 i Hvirring sogn, begravet 5/ 4 1815 i Hvirring.  
1754 Døbt Mads Pedersen i Kodallund - navn ikke noteret
1755. nævnes i skiftet efter hendes far - Else 2 år 
    
Hun blev gift med Knud Christensen, gift 4/ 8 1774 i Åle sogn.
  
Erhverv. ved vielsen noteret af Aale, må have været tjenestepige der
    
1777. nævnes i skiftet efter hendes mor - Else g.m. Knud Christensen i Hvirring
    
Erhverv. ægtefællen husmand og skrædder i Hvirring
            
Skanderborg, Nim, Hvirring, Hvirring Bye, , 25, FT-1787, B3838
Knud Chrestensen 40 Gift  Huusmand og Skrædder 
Else Madsdatter 32 Gift   
Mads Knudsen 13    
Chresten Knudsen 5    
Søren Christian Knudsen 2    
Ane Knudsdatter 10    
Karen Knudsdatter 7    

Skanderborg, Nim, Hvirring, Hvirring Bye, , 13, FT-1801, B7596
Knud Krestensen 52 Gift Mand Huusmand og Skrædder 
Else Madsdatter 48 Gift Hans Kone  
Mads Knudsen 26 Ugift Deres Børn Skrædder 
Karen Knudsdatter 16 Ugift Deres Børn  
Søren Krestian Knudsen 12 Ugift Deres Børn  
Maren Knudsdatter 10 Ugift Deres Børn  
Ane Marie Knudsdatter 5 Ugift Deres Børn

35. Karen Pedersdatter
, * 1712 i Hornborg sogn, † 14/ 2 1777 i Kodallund, Hvirring sogn, begravet 23/ 2 1777 i Hvirring.   
Dåb. Datter af Peder Rasmussen

Hun blev gift med (1) Mads Pedersen, * omkr. 1688 i Uldum sogn i Nørvang herred, † 1755 i Kodallund, Hvirring sogn, begravet 28/ 11 1755 i Hvirring. 

Hun blev gift med (2) Jacob Nielsen, * i Kalhave, † 1778 i Over Kodallund, Hvirring sogn.
  
Skifte Ægtefælle nr 2. 15. Feb. 1777. 5 Enke: Jacob Nielsen. Børn af første ægteskab med Mads Pedersen: B: Peder 35, Peder 33 i Honum, Søren 31, Anne Cathrine g.m. Anders Nielsen i Åle, Rasmus 28, Else g.m. Knud Christensen i Hvirring.

Hvirring kirke

36. Mikkel Jensen Skoleholder, * 20/ 10 1714 i Hornborg sogn, † 1771 i Hornborg sogn. 

Han blev gift 13 nov 1743 i Hornborg med Sara Hansdatter Bang
1743 Troelov: 3 Hornb: d 17de Sept Mikkel Jensøn Skoleholder i Hornborg til en Pige Sara Hansdatter, Salig Hans Skolemesters Datter ibidm
 1743 Copul: 6 Hornb: d 13de Nov: Michel Jensøn Skoleholder i Hornb: til Sara Hansdatter ibidm

Skifte 19. jan. 1791: Sara Hansdatter i Hornborg. 19.1.1791, fol.363. Enke efter Mikkel Jensen, skoleholder i Hornborg. B: 1) Jens Mikkelsen Bang, skoleholder i Hornborg 2) Jørgen Bang.

Børn:
18. i Jens Mikkelsen Bang, * 1746 i Hornborg sogn, † 1792 i Hornborg sogn, begravet 9/ 9 1792 i Hornborg.  
    
Han blev gift med (1) Anne Nielsdatter, gift 1774 i Hornborg,

Han blev gift med (2) Cathrine Knudsdatter, gift 1787 i Hornborg, * 1752 i Flemming, Hornborg sogn, † 1831 i Hornborg.

ii Hans Mikkelsen Bang, * juli 1744 i Hornborg sogn.  
Døbt 12te Hornb: Ead: Dom: (Dom: 9 post Trinitat:) (2 aug) Mikkel Jensøn Skoleholders Barn i Hornborg, Navnl: Hans, baaren af Niels Møllers Dotter i Boring, Navn Maren. Test: Mikkel Thoersøn, Jens Hansøn, Peder Brixens Huustrue og Anne Christensdotter: Alle af Hornborg.

iii Jørgen Mikkelsen Bang * marts 1748 i Hornborg sogn, † 25 okt 1808 i Bækskov Urlev sogn.  
1748 Døbt 6 Hborg: Den 4de Onsdag i Fasten (27 mar) Michel Skoleholders Barn i Hborg: Navnl: Jørgen, baaren af Sal: Thomas Jacobsens Datter i Haurum: Test: Peder Sørensøn i Haur: og Ole Grolsted ibid Jens Sørensøn af Hborg og Maren Jakobs Datter af Kallhafve.

Han blev gift med Anne Sørensdatter
Han var Skoleholder

Folketælling: jul. 1787 Spettrup, Urlev Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt, 
Jørgen Mikelsen Husbond 40 Gift Sognets Skoleholder
Anne Sørensdatter Kone 51 Gift 
Mikel Jørgensen Barn 9 
Sara Jørgensd: Barn 7 
Marie Anne Jørgensd. Barn 5     
Maren Olesdatter Konens Moder 77 Enke(mand) faar Ophold paa Stedet      
    
Folketælling: feb. 1801 Bækskov, Urlev Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
Jørgen Bang Mand 53 Gift 1 Skoleholder
Ane Sørensdatter Kone 64 Gift 1
Sara Jørgensdatter Barn 22 Ugift
Mariane Jørgensd. Barn 19 Ugift

Skifte 25. okt. 1808: Jørgen Bang, skolelærer i Bækskov i Urlev sogn. Enkemand efter Anne Sørensdatter, der døde 2.5.1801, bevilling til uskiftet bo lbnr.139. B: 1) Sara Bang 29, 2) Marianne Bang 26 3) Michael Bang, over- og underrets prokurator i Dronninglund i Vendsyssel .

37. Sara Hansdatter Bang, * 1710 i Ring, Ring Sogn, Tyrsting Herred, † 1791 i Hornborg sogn.  
Dåbsnoter. 7. søndag efter trinitatis døbt Hans Bang hans datter af Ring Sara –resten ulæselig
 
Folketælling: 01 jul. 1787 Hornborg, Hornborg Sogn, Skanderborg Amt
Jens Michelsen Bang - Madfader 42 Enke(mand) 1 Skoleholder i Hornborg Sogn
Ellen Jensdotter - Hans ægte Børn 8 Ugift 
Michel Jensen - Hans ægte Børn 6 Ugift
Sara Jensdotter - Hans ægte Børn 3 Ugift
Maren Nielsdotter - Tieneste Pige 20 Ugift 
Sara Hansdotter Bang - Skoleholder: moder 80 Enke(mand) 1 Nyder Ophold af Skolen
Maren Sørensdotter - Pige 32 Ugift 
  
6. januar 1791 begravet skoleholderens hustru Sara Hansdatter Bang 81 år 6 måneder og 12 dage

Skifte 19. jan. 1791: Sara Hansdatter i Hornborg. 19.1.1791, fol.363. Enke efter Mikkel Jensen, skoleholder i Hornborg. B: 1) Jens Mikkelsen Bang, skoleholder i Hornborg 2) Jørgen Bang.

Sarah Hansdatter Bang på Nygårds sedler se http://ddd.dda.dk/nygaard/sogeside.asp

38. Niels Falsen Snedker * o 1704 † 1777 i Hornborg sogn
 
1730: Niels Falsen af Horsens fæster det hus i Hornborg, som Jens Snedker fradøde, 0 0 1 0 htk. 19.4.1730, fol.39B

Han blev gift med (1) Anne Nielsdatter i 1730 
Trolovelse: Dom 17. p. Trin 1730: Niels Falsøn af Horsens til Anna Nielsdatter, Sl Jens Snedickers Encke
Vielse: Dom 22 p. Trin 1730. Niels Falsøn Snedicker i Hornborg til Anna Nielsdatter ibidem
1747 Begr. Niels Snedkers hustru i Hornborg Anne Nielsdatter 77 år

Han blev gift (2) med Else Sørensdatter
1747 Trol. Niels Falsen snedker enkemand i Hornborg og Søren Nielsens datter Else i Flemming
1748 Copul. Niels Snedker i Hornborg og Else Sørensdatter i Flemming
1757 Begr. Niels Snedkers hustru i Hornborg 43 år

Han blev gift (3) med Kirsten Christensdatter
1757 Copul. Niels Falsen snedker i Hornborg og Kirsten Christensdatter i Kalhave

1745 fadder til: Jens Sommer i Hornborg – Otte
1746 fadder til: Mikkel Skoleholder i Hornborg – Jens
 
Fra A Flensborg, Vor - Nim Herredsting. Gør vitterligt, at Fredagen den 17. Juni fremkom for Retten Jens Knudsen af Hornborg og fremlagde, en til ham og Niels Kieldbeck, fra Commerce Coll, ankommen ordre, ang. deres ønske om, at få deres Gårde Forsikrede i Købstædernes Brandforsikring, i hvilken forbindelse, der forinden skal foretages en Syns og Taxationsforretning, hvortil blev udmeldt Tømmermand Jørgen Frandsen, Snedker Niels Falsen, Morten Jørgensen og Michel Jensen, alle af Hornborg. Jens Knudsens Gård blev synet den 19. Juni, hvori er en beskrivelse af Bygningerne etc., vurderet til i alt 600 rdr. 21. Juni 1771.
 
Fra Andreas Flensborg, Byfoged i Horsens og Herredsskriver i Vor - Nim Herred. [17 sider]. 14. Juni 1771 er Vor - Nim Herredsret sat, hvorved fremkom Hans Kieldbek af Hornborg By og Sogn og fremlagde, en til ham og Jens Knudsen, fra Commerce Coll, fremkommen ordre, som han begærede læst og påskrevet. Drejer sig om deres anmodning af 13. Januar, om at få deres Gårde forsikret i Købstædernes Brandforsikring, hvorfor der forinden skal foretages en syns og taxationsforretning, hvortil blev udmeldt 4 uvildige Mænd, nemlig Tømmermand Jørgen Frandsen, Snedker Niels Falsen, Morten Jørgensen og Michel Jensen, alle af Hornborg. Derefter blev Niels Kieldbechs Gård synet den 19. Juni, herunder beskrivelse af Bygninger, tilsammen vurderet for 450 rdr. Flere Retsmøder. [Se næste]. Sluttende 21. Juni 1771.

 

Husfæster under Rask gods. Christen Pedersen med pas fra Rosenvold fæster det hus i Hornborg, som Niels Falsen Snedker fradøde med ophold til enken. 5.10.1785, fol.116.
 
Skifte: Niels Falsen snedker i Hornborg. 8.12.1777, side 436. E: Kirsten Christensdatter. 
    
Børn i andet ægteskab:
19. i Anne Nielsdatter, * 14/ 2 1748 i Hornborg sogn, † 23/ 5 1787 i Hornborg sogn.  
1748 Døbt Niels Falsen snedker i Hornborg - Anne

Hun blev gift med Jens Mikkelsen Bang, trolovet 29/ 1 gift 6/ 5 1774 i Hornborg.

ii Dødfødt
1749 Begr. Niels Snedkers dødfødte barn i Hornborg

Børn i tredje ægteskab
iii  Christen Nielsen * 1758 i Hornborg sogn, † 1758 i Hornborg sogn
1758 Døbt Niels Snedker i Hornborg – Christen
1758 Begr. Niels Snedkers spæde barn i Hornborg

iv  Karen Nielsdatter * 1761 i Hornborg sogn, † 2/ 9 1769 i Hornborg sogn
1761 Døbt Niels Snedker i Hornborg – Karen
9de Aprill Begravet Niels Falsen Snedkers Barn af Hornborg: Karen. d 2den hujus dødde

39. Else Sørensdatter * 1714 i Hornborg sogn, † 1757 i Hornborg sogn
1757 Begr. Niels Snedkers hustru i Hornborg 43 år
 
Fadder 1742 til: Peder Lykke i Flemming – Maren
Fadder 1743 til: Knud Hansen i Flemming – Mette
Fadder 1744 til: Christopher i Flemming - Mads
Fadder 1746 til: Knud Mortensen i Flemming – Morten

Fra Hornborg kirke

40. Johannes Clemmesen * 1683 Vrønding, Tamdrup sogn † 1765 i Vrønding, Tamdrup sogn, han blev begravet 6 marts 1765 i Tamdrup 
Døbt Reminisere 1683 Clemend Søffrensens barn i Neder Wrønding, kaldet - Johannes.
6 mar.1765 begravet Johan Clemensen af Wrønding
OBS: Han bliver kaldt både Johannes og Johan!!!

Han blev gift med Cathrine Nielsdatter.

Skifte: Johannes Clemensen i Vrønding. 25.2.1765, fol.130. Enkemand efter Cathrine Nielsdatter, skifte 28.9.1757 lbnr.1814]. B: Clemen, Silke g.m. Jens Pedersen møller i Tolstrup Mølle.

Børn:
i Clemen Johansen * 1739 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1739 i Vrønding, Tamdrup sogn
1739 Begravet Tamdrup Johan Clemensens nyfødte søn i Vrønding Clemen
    
20. ii Clemen Johansen, * 1740 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1809 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
1740 Døbt Tamdrup Johan Clemensen i Vrønding – Clemen

Han blev gift med Mette Christensdatter.

Johan Clemmesen afstod 1760 gården til sønnen Clemen Johansen og i den anledning blev der oprettet følgende kontrakt:

Underskrevne Johan Clemmendsen i Wrønding tilstaar hermed, at jeg for min høye Alderdom og medfølgene Svagheds Skyld, med velberaad Hue, og min Hosbonde Sr. Ole Mandix på Bisgaard hans Consence og Tilladelse, haver afstaaet, ligeledes jeg og hermed til min Eeneste Søn Clemen Johansen i Wrønding afstaar og overdrager mit Fæstebrev, til nye Fæsteaccordt, paa den bemeldte min Hosbonde Sr. Mandix Tilhørende Gaard i Tamdrup Sogn, Wrønding bye af Hartkorn 5 Tdr, 3 Skp., alt efter den imellem mig og ermeldte min Søn giorte aftale og forening, som bestaar derudi:
 
1. At min Søn til Gaardens Besætning og for Gaardens Brøstfældighed med Gaardens Fæste modtager og beholder alt, hvad som findes på Stædet af Indbo, Besætning, levende Kreaturer og Auflings Reedskaber, indtet undtagen uden de Poster, som min Datter Zilcke Johansdatter ved Skiftet efter hendes moder min Sl. Kone er tillagt, som er en Kiste med alle hendes Moders Liv og Gangklæder, En Sæng med tilhørende Sengeklæder og En Eege Drag Kiste, hvilket tilhører min Datter. Det øvrige, som findes paa Stædet, beholder min Søn som meldt for Gaardens Brøstfældighed og Besætning.

2. Saa længe jeg lever, forskaffer hand mig min underholdning og Ophold i alle Måder, Upaaklagelig, Samt Efter min Anvisning at lade afgiøre et Kammer til mig i Stor Stuen med en Jern Kakkelovn i, som findes paa Stædet og tillige Skaffer hand mig fornøden Ildebrand, varnem Lys og opvartning, samt altid en god Seng at ligge udi, men Naar jeg ved Døden er afgangen, da skal min Begravelses bekostning forlods betales af mine Efterladenskaber.

3. De 424 Rdkr. Reede Penge, som efter Skiftebrevets formelding efter min Sl. Kone sluttet den 17. oktober da stoed hos Vagtmester Nimbs Enke i Nim, men til sidste Viborg omslags termin af mig opsagt og til mig betalt, Deraf haver jeg betalt min Søn sin Mødrende Arvepart angaar, som jeg selv Indehaver, da saa længe samme hos mig bliver bestaaende, svarer jeg hende aarlig Rente 4 pro Cento efter Skifte Brevets Indhold, Den øvrige Rest af Bemeldte mig selv som forbeholden, saa længe jeg lever, og naar jeg ved Døden agaar, Skiftes samme imellem mine Børn efter Loven, men mine Gangklæder og min Kiste beholder min Søn alene efter min Død, ligesom min datter fik sin Moders Kiste og Klæder.
 
Til Detzen ydermere bekræftelse haver jeg denne Afstaaelses og Aftægt forening tilligemed bemældte min Søn dette begge de Venner, Velfornemme Sr. Steffen Hendriksen i Horsens og Velaflagte Christoffer Nielsen i Thorup, dette med os til Vitterlighed at underskrive og haver enhver af os Een ligelydende Gienpart til sig taget til Efterlevelse.

Datum, Wrønding, d. 4 May 1760
Johan Clemmendsen Clemen Johansen

Til Vitterlighed efter forlangende underskrives af
Stephen Henriksen Christoffer Nielsen

Efter Johan Clemmensens død blev der afholdt følgende skifte:

Anno 1765 den 25de Febr. Eftermiddag Klokken ungefehr 5 slæt, Da jeg var i Wrønding Bye og mig blev anmeldt Aftægtsmanden Johan Clemmendsens Dødelige Afgang, Infandt Jeg mig underskrevne Oluf Mandix fra Bisgaard tilligemed de tvende Mænd Jens Jensen Giedved og Jens Olesen, begge af Wrønding, mig stragsen udi hans Søn Clemen Johansens i Fæstehavende Gaard i bemeldte Wrønding, hvor bemeldte den afdøde Mand nød sin aftægt og ophold, for at tage hans efterladenskaber under lovlig Registrering og Forselgling, indtil videre, siden hans Datter er fraværende gift med Jens Pedersen Møller i Tolstrup Mølle, og ingen af dem var tilstæde, hvorda den afdødes Søn Clemen Johansen tilkiendegav, af den salig Mand, hans Fader Johan Clemmendsen, havde aldeles intet efterladt til Registrering og Forsegling, Skifte og Deling imellem ham og hans Søster, og det med den forklaring, at bemeldte hans Fader havde ikke alene udbetalt hans Søster Zilcke Johansdatters tilfaldne Mødrende Arv med Renter til hendes mand, Jens Pedersen Møller, udi Tolstrup Mølle, da hand med hende blev gift, men hand havde endog samme tiid delt alle hans øvrige Penge imellem dem, saa at hun til sin Part fik 200 Rdlr. reede penge, hendes mødrende Arv med Renter iberegnet, hvorom hand af Skoleholderen Sørren Hyll her i Vrønding og Anders Mortensen i Ryttergaarden ibid, hvilket Bevis hand begierte denne forretning tilført og sålydende:

"Wie underskrefne Tvende Mænd, Nafnlig Anders Mortensen og Søren Hyll tilstaar at Wie haver hørdt af Johan Clemmensen at Hand Haver sagdt, at hand har leveret til hans Sviger Søn Nafnlig Jens Pedersen af Tolstrup Mølle 200 Rdlr., Skriver To Hundrede Rigsdaler i Corandt Møndt Til Jens Pedersen Møller, Dette Tilstaaes af os underskrefne And. Mortensen, Vrynding, og Søren Hyll"

Desuden angav Clemen Johansen, at Steffen Hendriksen i Horsens leverte Jens Pedersen Møller pengene, Og angaaende Hans Sal. Faders Kiste og Gang Klæder, da formeente Sønnen bem.te Clemen Johansen, at samme Klæder tilhørendte ham allene efter hans Faders Død, hvilket dend imellem dem oprettede Aftægtsforretning af Dat 4. May 1760, som hand foreviiste, formelder, at Hand efter hans faders Død beholder hans Kiste og Gang Klæder, ligesom hans Søster Zilcke Johans Datter fik allene hendes Moders Kiste og Klæder, som dog var af langt mere Betydenhed eller Værdie end hans Klæder, Altsaa vidste hand iccke noget efter ham at Registrere og Forsegle, Ventede og ikke heller at hans Svoger eller Søster i Tolstrup Mølle skal kunne med Ræt og føye have noget at søge eller paastaae i mødrende og fædrende Arv, siden de som meldt for begge Arveparter haver faaet i alt den Summa 200 Rdlr., og Detzuden hendes Moders Kiste og alle hendes Gangklæder. een Eege Drag Kiste, og en god Seng.

Skifteforvalteren tilspurgte Clemen Johansen, om der for denne udgift var givet qvittering eller afkald, Derpaa Hand svarede Nej, at hans Fader eller han paa hans Faders Vegne havde ingen qvittering eller Afkald endnu faaet, men som forhen endnu angav, at Steffen Hendriksen havde paa hans Fader Johan Clemmendsens Vegne og efter hans begiering udbetalt disse merbemeldte 200 Rdlr. til Jens Møller i Tolstrup Mølle, og da Clemmen Johansen paa Skifteforvalterens Spørgsmaal end ydermere Svarede, at hans sallig Fader havde ingen reede penge, Obligationer, Guld, Sølv tilstaaende Gield med videre, aldeles indtet efterladt sig i nogen maade til Registrering og Forseigling, Vurdering, Skifte og Deling, og der ved eftersyn ikke heller noget forefandtes udi den salig Mands efterladte Eege kiste, hvorudi alene befandtes Sønnen Clemen Johandsens Klæder, alt saa blev antegnet Den Salllig Mands efterladne gangklæder, som følger:

1 gammel læder Trøye med Metal Knapper udi, 1 Vadmels Trøye med Metal Knapper i, Et par læder Boxer med 2 Stk. femten Skillinger i den Ene Boxse Lome, i de øvrige lomer i Klæderne fantes Indtet videre, 1 Par blaae og 1 Par hvide Strømper, 2de Hørlerrets og 1 blaalærreds Skiorter, Et par gamel Træsko.

På Skifteforvalterens Endelige Spørgsmål Blev indtet meere Angivet og foreviist efter den afdøde end disse anførte Klæder og 30 Sk. i penge; ikke heller forefantes mere.

Clemen Johansen, som efter aftægts Brevets Indhold indtil videre beholte hans Faders Kiste og freskrevne Gangklæder med de 30 Sk. i penge, Lovede at besørge hans sal. Faders begravelse samt ogsaa strax saa snart mueligt er, at bekiendtgiøre dette Dødsfald og denne Forretning for hans Svoger, Jens Møller i Tolstrup.

Saaledes Passeret og Forrettet tilstaaer datum Wrønding bye den bemeldte 25. Februar i 1765.

Jens Jensen Giedved
Jens Ollesen
Oluf Mandix

iii Silke Johansdatter * 1742 i Vrønding, Tamdrup sogn  † 19/ 7 1821 i Ustrup, Uth sogn.
1742 judica døbt Johan Clemmesens Silche fra Wrønding. Båren af Seignor Mandix's datter Gertrud fra Bisgård.Faddere: Niels Christophersen fra Kiørup, jomfru Bodil Rasmusdatter fra Kiørup, Søren Clemensen fra Vinten.

Ved dødsfaldet var  hun på aftægt hos svigersønnen gårdmand Hans Christophersen i Ustrup. Begravet 25 jul. 1821 i Uth Kirke, Silke Johansdatter - Førhen boende i Tolstrup Mølle - 84 år (? 79 år).

Hun blev gift med Jens Pedersen Møller
Jens Pedersen Møller er født ca 1718 i Tolstrup Mølle, Tolstrup sogn, han døde 8/ 3 1793 samme sted og blev begravet 16/ 3 1893 i Tolstrup.
Han blev gift (1) 17/ 7 1744 i Lundum med Anna Maria Pedersdatter, født ca 1725, død 27/ 2 1760 i Tolstrup Mølle
Han blev trolovet d. 6/ 2 1761 og gift (2) 10/ 3 1761 med Silke Johansdatter

Folketælling: jul. 1787 Tolstrup Mølle, Tolstrup Sogn, , Skanderborg Amt
Jens Pedersen M Hosbonde 69 Gift 2 Møller
Silche Johansdatter K Hans Koene 45 Gift 1
Niels Jensen M Deres Børn 25 Ugift
Anders Jensen M Deres Børn 19 Ugift
Chatrine Jensdatter K Deres Børn 15
Maren Jensdatter K Deres Børn 8
Magrette Jensdatter K Deres Børn 6
Bergithe Jensdatter K Deres Børn 4
Søren Nielsen M Tienneste Folck 18 Ugift
Peder Christensen M Tienneste Folck 16 Ugift
Edel Nielsdatter K Tienneste Folck 20 Ugift
 
Folketælling: feb. 1801 Tolstrup, Tolstrup Sogn, Skanderborg Amt,  
Silke Hansdatter K Kone 60 Enke 1 Inderste og møller enke
Silke Nielsdatter K Hindes søns datter 7 Ugift

Jens Pedersen Møller var møller og Selv Eier i Tolstrup Mølle, beliggende en Miil fra Horsens, i en behagelig Egn.Han var aktiv, ude og inde, og forstod både at tolde og avle. Pengene blev tjent, lånt, investeret og forrentet, og ejendomme købt til.

Gift blev han to gange, med kvinder af god familie, og sammen fik de 24 møllerbørn. Med Anne Marie Pedersdatter, fra Lundum Mølle, fik han 10 børn. Så døde Anne Marie, 35 år gammel, i 1760, og mølleren giftede sig med Silke Johansdatter fra Wrønding. De fik 14 børn.

Møllen havde han fæstet efter sin far, Peder Enevoldsen. Både far og farfar var møllere, ligesom hans bror, en svigerfar, flere sønner og svigersønner og senere efterkommere.
1753 køber han en halvpart i Egebjerggaard. Gården bliver delt i flere ejendomme, men senere samlet igen af Jens Pedersen Møllers oldebarn, Jens Peter Møller.

Den 26. april 1754 modtager han skøde fra Gert de Lichtenberg til Engelsholm på en gård i Tammestrup Bye af hartkorn 1 td. 2 fjdk. og 2 alb.Købesummen opgives ikke, men det oplyses at den årlige landgilde af gården er 6 rdlr. og 4 mark. (Voer - Nim herreders skøde og panteprotokol 1751 - 1901).

Den 24. december 1770 udsteder Rasmus Jensen gårdmand i Gedved afkald på sin hustru Anne Margrethe Jensdatters vegne til hendes far Jens Pedersen, møller i Tolstrup Mølle for videre arv efter hendes sal. moder Anne marie Jensdatter, og den 24 marts 1773 udsteder Peder Jensen Møller, forvalter på Rantzausgave til sin fader Jens Pedersen Møller afkald på arv efter hans sal. moder Anne Marie Jensdatter.

I 1771 overtog Jens Pedersen Møller 2 Boelssteder i Gedved Bye.:
"Kiendes ieg underskrevne Andreas Flensburig udi Horsens, Borgmester og Byefoged sammesteds samt herredsfoged udi Voer og Nim Herreder, og for alle vitterliggiør at have solgt og afhændet, saasom ieg og hermed fra mig og Arvinger sælger skiøder og aldeles afhænder til velfornemme Jens Pedersen Møller udi Tolstrup Mølle og hans Arvinger tvende mig tilhørende Boelssteder udi Giedved Bye, som ieg mig paa Auctionen af Madame Johanne Munk sal. Taadmand Krags Enke i Eldrup haver tilkiøbt efter derpaa mmeddelte Skiøæde af 18/ 9 1770. Nemlig et Boel staaende for Hartkorn Ager go Eng 7 Skpr. og 2½ Alb., som Anders Mortensen i Fæste haver, og deraf svarer aarlig Landgilde 3 rdlr. og 2 Mark. Og som Jens Pedersen Møller for disse forbemeldte tvende Boelssteder paa Giedved Mark med ald deres tilliggende Bygning, Herlighed og Rettighed, somd ertil ligger og ed Rette tillige bør og af Alderstiid tillagty haver, være sig Landgilde, Stedsmaal, Sigt og Sagefald, Ægt og Aebeide, Bygningssteder, Skov, Krat, hede, Moser og Kiør, Fiskevand og Fægang, Tørvegrøft og Lyngslet, vaadt og tørt, inden og uden Markeskiel, intet undtagen i nogen Maader af alt hvad der til ligger og med Tette bør henhøre. og haver ieg tillige ,ed dette Skiøde ogsaa overleveret Jens Åedersen Møller det originale Skiøde af Dato 18. Sept. 1770, som sal. Raadmand Krags Enke mig paa bemeldte Boelssteder haver meddelt til delsmere Hiemmel og Sikkerhed.Og haver ieg dette Skiøde selv egenhændig skrevet og underskrevet og mit Signette hostrykt, derhos anmodet Sr. Anders Thykier og Sr. Niels brandt, begge af Horsebs dette med mig til Vitterlgihed at underskrive og forseigle.
Horsens den 26de April 1771. A. Flensburg.
Efter Begiering til Vitterlighed
Anders Thykier, N. Brandt."

1772 køber han Tolstrup Mølle af Johanne Munch “Salig Raadmand Kraghs Enke”, 17 dage før hendes død. Hun var ved fuld fornuft.
1 Skp. 2Fkr. 1 Alb. Hartkorn, Mølleskyld 6 Tdr.3 Skp. og paa Giedved Mark 7 Skp. 2½ Alb. med tilliggende Herligheder.

1777 låner han 200 Rdr. “Tov Hundrede Rixdaler i Dansk Grov Curant Mønt, hver Rixdaler 96 Skilling beregnet” af afgangne Gaardmand Peder Sørensen i Handsted, hans 3de umyndige Børns tilfaldne Arvepart. Det er Forstanderen paa Handstedgaard, der formidler lånet og det bliver med pant i både Boelsted og Mølle.

Ved Møllerens død i 1793 var Tolstrup Mølle hverken gammel eller ung, men vel vedligeholdt, og bestod af 8te Fag Vaanings Huus, 4 Fag Mølle Huus, 12 Fag Ladehuus, 14 Fag Stald og Koehuus, 10 Fag Vognport, samt 8 Fag til Brøggers, Rulle Stue og Tørvehuus.

Jens Pedersen Møller blev en holden mand, og efter hans død er der meget at tælle op og mange om at enes og dele. Der går over 4 år inden boet endelig kan gøres op i Skifteforretning Efter Selveier afgangne Jens Pedersen Møller af Tolstrup Mølle.

Da Jens Pedersen Møller’s første kone, Anne Marie Pedersdatter, døde i 1760, giftede mølleren sig med Silke Johansdatter fra Wrønding.

Silke Johansdatter (1742-1821) var datter af Johannes Clemmensen og Cathrine Nielsdatter.

De fik 14 børn:

Johannes (1761- ) Egebjerg Mølle g.m. Hedevig Pedersdatter (fra Lundum Mølle)
Niels (1763-1800) Tammestrup g.m. Anne Jørgensdatter / Karen Jacobsdatter
Enevold (1764-1765)
Anne Marie (1765- ) g.m. Jens Lauritsen i Annexgaarden / Hans Fris Andersen Vinther
Hans (1768-1769)
Anders (1769- ) Røde Mølle g.m. Margrethe Frantzdatter
Catharina (1771- ) g.m. Jacob Jensen Due af Skjold / Jørgen Pedersen i Skjold
Margrethe (1773-1779)
Rasmus (1775-1776)
Hendrich (1777-1778)
Maren (1779- ) g.m. Peder Christensen af Skjold
Margrethe (1781-1856) g.m. Hans Christoffersen af Ustrup
Søn, dødfødt (1782)
Birgithe (1783-1843) g.m. Nicolai Christensen Jelling, Tingstedholm Mølle

Jens Pedersen Møller dør i 1793 og boet gøres op.
Enken tilkommer det halve, som er 2422 Rdl. 3 Mark 7 Skilling.

Jens Pedersen Møller i Tolstrup Mølle. 15.9.1797, fol.397.
E: Silke Johansdatter. LV: herredsfoged Kjær i Hedemølle. B: Johannes i Egebjerg Mølle, Niels 31 i Tammestrup i
Tolstrup sogn, Anders 24 i Rødemølle, Anne Marie g.m. sin søsters enkemand Jens Lauridsen i Tolstrup, Cathrine 22,
der ægter Jacob Jensen Due i Skjold, Maren 15, der ægter Peder Eliassen, Margrethe 12, Birgitte. FM: farbror Peder
Pedersen Møller i Lundum Mølle. Første ægteskab med Anne Marie Pedersdatter. B: Anne Marie g.m. Rasmus Jensen
i Gjedved, Peder over 40 år i København, Erik over 30 år i Ustrup, Peder i Skvætmølle, Stine Marie g.m. Mikkel
Nielsen i Eldrup, Johanne, [skifte 9.3.1786 lbnr.669], var g.m. Jens Lauridsen i Tolstrup. 1B: Anne Marie 7

En overgang, omkring folketællingen i 1801, bor Silke (“Hansdatter, Inderste og Møllerenke”), i Tolstrup sammen med sin sønnedatter Silke Nielsdatter.

Senere flytter hun ned til svigersønnnen og datteren, Hans Christoffersen og Margrethe Jensdatter, i Ustrupgaard, Uth Sogn, hvor hun dør i 1821.


Jens Pedersen Møller overtog efter sin far fæstet af Tolstrup Mølle, men i 1771 ses han at have købt møllen til selveje.

Skødet, der er indført i Voer – Nim herreders skøde og panteprotokol 1751 – 1801, fol. 224, lyder således:

” Underskrevne Knud Christian Kragh i Eldrup, Laurids Fogh med Hustrue, Christiane Sophie Magdalene Kragh, Horsens, Andreas Flensburg, Kongel. Mayst.`s Borgmester og Byefoged i Horsens samt Herredsfoged og Skriver i Woer-Nim Herreder, som Tilsynsværge for Ane Elise Kragh i Eldrup item som befuldmægtiget for Niels Munk Kragh, Forvalter paa Westerbye og Aunsøe-gaarder i Sæland, paa begges deres Vegne, samtlige Sal. Raadmand Krages Enke i Eldrup hendes Børn og Arvinger, Kiendes og hermed vitterliggiør:
 
At vi Ifølge den imellem Velbem.te vores kiære Sal. Moder og Jens Pedersen i Tolstrup Mølle oprettede Kiøbe-Kontract, dat. 22de Juni a.p. hermed aldeeles sælger, skiøder og afhænder fra os, og vore Arvinger bem.te Tolstrup Mølle, beliggende udi Skanderborg Amt. Woer-Herred, Tolstrup Sogn, anslagen udi nye Land-Maalings Matricul for Mølleskyld 6 Tdr. 3 Skp. Og for Hartkorn Ager og Eng 1 Skp. 2 Fjdk. 2 Alb., item udi bem.te Sogn paa Giedved Byes Mark, Hartkorn agger og Eng o Tdr. 7 Skp. 0 Fjdk. 2½ Alb., som hand alt haver i fæste og Brug.
 
Berørte Mølle saavelsom foreskrevne Hartkorn vi hermed for os og vore Arvinger tilstaaer fornævnte Jens Pedersen, hans hustrue og deres Arvinger med ald tilliggende Herligheder og Rættigheder i Mark og Bye, være sig Bygning, Ager, Eng, Skou, Mark, Heede, Kiær, Moser, Fiske Vand og Fæe-Gang, Tørve Grøft og Lyng Slet, Vådt og tørt, inden og uden Markeskiæll, intet i nogen Maade undtagen, som dertil af Arrilds Tiid haver lagt, nu lægger eller med Rætte tillæge bør, hvilket forn.te Jens Pedersen, hans hustrue og deres Arvinger maa nyde, bruge og til ævindelig Eiendom beholde, alt efter den imellem Velbem.te vores Kiære Sal. Moder og Mølleren oprettede Kiøbe-Contracts Formelding.

Thi kiendes vi os og vore Arvinger ingen ydermeere Lod, Deel, Ræt eller Rættighed at have til eller udi fornævnte Mølle og Hartkorn eller noget af dets rættetilliggende/ : videre end efter foreskrevne Contract lydende:/ Mens derfore at have annammet den accorderede Kiøbe-Summa 1200 Rdlr., siger Tolv Hundrede Rigsdaler, og et aars Landgilde 19 Rdlr. 64 Sk., siger Nitten Rigsdaler og fireogtreds Skilling.

Derfore bepligter vi os og vore Arvinger fuldkommen at frie, frelse og hiemle forn.te Jens Pedersen, hans Hustrue og deres Arvinger samme Mølle og Hartkorn eller noget dets Rætte tilhørende blev bem.te Jens Pedersen, hans hustrue eller deres Arvinger formedelst vores Vanhiemels Brøst ved Dom eller Rættergang afvunden saa bepligter vi os og vore Arvinger, én for alle og alle eller nogle for én, det igien med lige beleiligt Gods eller billig Betaling efter uvillige Mænds Skiønsomhed at vederlægge. Saa bem.te Jens Pedersen,. Hans hustrue og deres Arvinger af os og vore Arvinger skal vorde i alle Maader skadesløs holden.

Til ydermeere Stadfæstelse have vi dette Skiøde egenhændig underskrevet og vore Zigneter hostrykt, item venlig ombedet Monsr. Peder Poele og Monsr. Rasmus Olufsen Bæk, begge af Horsens, med os til Vitterlighed at underskrive og forsegle.

Datum Horsens den 15de Martii 1771
K.C. Kragh, L. Fogh. A. Flensburg.
Til Vitterlighed efter begiering: Rasmus Bech. P. Soell.”


Jens Pedersen Møller købte kort tid efter, den 26. april 1771 2 bolsteder i Gjedved af borgmester Andreas Flensburg i Horsens for 266 rdlr. 4 mk.

I Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1792 – 1799, fol. 397, ses indført følgende skifte efter Jens Pedersen Møller:

”Anno 1797 den 15.de Septbr. Var forsamlet ved Amts Contoiret i Scanderborg paa Skifteforvalteren S.T. Hr. Kammer Herre og Amtmand v. Bülows Vegne, Hans Fuldmægtig Hans Lauritzen med tiltagne Testes Rasmus Damgaard og Hans Fæster, begge ved Amts Contoiret, Skiftet efter afgangne Selv Ejer Møller, Salig Jens Pedersen Møller af Tolstrup Mølle, at foretage og tilendebringe imellem Enken Silche Johansdatter og den afdødes Børn i første og fleere ægteskaber, forsaavidt de ikke allereede har given afkald baade for Fædre og Mødrende Arv, uden at have nogen Pretension i dette Boe, paa den eene Sidde samt Boets Credi & Debitorer paa den anden Sidde ved dette Skifte/: som formedelst Proces og Uenighed imellem Kiøberen af Møllen og Arvingerne indtil nu Møllens betaling efter Foreening er skeed i dette Aars Snapsting har været usadt og opsadt indtil nu:/ var mødt og overværende Enkens Laugsværge, Hr. herredsfoged Kier fra Heede Mølle og saa mange af Arvingerne paa egne og fraværendes Vegne, som denne Forretning underskriver, og er da efter, af hvis forhen i Boen er Passeret, blev oplæst og Lyder, saasom følger:

Anno 1793 den 20. Marty Indfandt sig i Tolstrup Mølle paa Skifteforvalteren S.T. Hr. Kammerherre og Amtmand v. Bülows Vegne Hans Fuldmægtig Hans Lauritzen fra Skanderborg. For i Dag som 30te Dagen i Sterfboen efter afgl. Jens Pedersen møller her sammesteds at foretage Boens Registrering og Vurdering til paafølgende Skifte imellem Enken Silche Johansdatter og den Salig mands Børn og Arvinger, som er i første Ægteskab med afgl. Anne Marie Pedersdatter 3de Sønner og 3 Døttre, Navnl.: Ane Marie Jensdatter, gift med Rasmus Jensen, Selv Ejer Gaardmand i Giedved, som er nærværende og Declarerede, at han paa sin Kones Vegne intet her i Boen har at paastaae som arv enten efter Fader eller Moder, men var fornøjet for sin deel med det, han havde faaet af boen, 1 Søn Peder Jensen Møller, nogle og 40 Aar, i Kiøbenhavn, Erik Jensen, over 30 Aar, Ligesaa i Kiøbenhavn Boesiddende, Peiter Jensen Møller, Boende i Squet Mølle, og Stine Marie, gift med Mikkel Nielsen i Eldrup, samt Johanne Jensdatter, som var gift med Jens Lauersen i Tolstrup, Død og efterladt sig 1 datter Ane Marie Jensdatter, 7 Aar gl., saa og i det 2det og sidste ægteskab 1 Søn Johannes Jensen, gift og Boesiddende i Egeberg Mølle, 1 Do. Niels Jensen, 31 Aar, 1 Dito Søn Anders, 24 Aar, 1 Datter Ane Marie, gift med bem.te Jens Laursen i Tolstrup, 1 Dito Datter Catrine, 2 Aar, Maren, 15 Aar, Grethe, 12 Aar, og Birgitte Jensdatter alle sidstmeldte 4re Døtre hiemme ved Stedet.

Ved Forretningen var overværende Enken med Laugsværge Jens Winther fra Ørschou item paa de umyndiges Vegne som Formynder Deres Farbroder Peder Pedersen Møller fra Lundum Mølle, og saa mange af de øvrige Børn og arvinger, som denne Forretning underskriver, hvor da os til anførsel er foreviist og befundet i overværelse af tiltagne 2de uvillige Vitterligheds og Vurderingsmænd, Navnlig Morten Jensen fra Giedved og Jørgen Christian Johansen af Ruballehuus, saasom følger

I Den Øverste Stue: 1 Lidet Speil i brun Ramme, 1 Eege Dragkiste paa Fod med Beslag, Nøgel og Laas, som tilhører den ældste Datter Katrine, og herudi ej er andet end hendes gangklæder. 1 Dito af Fyhr uden beslag, Laas og Nøgel, tilhører Datteren Birgitte, og hvad der udi findes af gangklæder. 1 Dito uden Dito, som tilhører Datteren Maren med hendes Klæder. 1 Dito Ligesaa Datteren Margrete tilhørende med hindes deri værende Klæder. 1 Sort Eege Klædeskab med 2de Laager samt Nøgel og Laas. Derj: Den Salig mands Gangklæder. 1 Blakket Kiole og Væst af hiemgjort Tøi og 20 Sølv Knapper udj Væsten, 1 graae Væst af hiemgjort Tøi og 20 Sølvknapper udj Væsten, 1 graae Reisekiole med Kameelhaars Knappe, 1 Dito gl. Kiole med Metalknapper, 1 gl. Sort Væst, 1 par gl. Skind buxer. Øvrige angiver Enken at være bortgivet som gl. og næsten ubrugeligt.  1 gl. blaae Kappe, 1 Sort Hat, 6 gl. Hørgarns Skiorte. 1 Sængestæd med Sirtzes omhæng og Silke Taft under, 1 grøn stribet olmerdugs Dyne, 2 Rød og grønstribet Ditto, 1 blaae taulet Hoved Pude. 1 Eege Bord med et Fløy at slaae sammen, 1 blaae Mahlet Eege Kiste med jern og beslag, med Laag, Nøgel og Laas samt Haandgrebe, som er Enken tilhørende. Derudi: Ikke andet end Enkens Gangklæder, saa og funden i Reede Penge, 1 Eege Dragkiste paa Foed med beslag, Nøgel og Laas samt Haandgrebe Deri: Enkens Linklæder og 3 Hørgarns Lagener af stk 4 Mk. 1 Dreiels Dug af 2 breder, 2 alen Lang, 2 Dito Servietter, 2 sæt Lintøj af halskrav og halværmer af Hørlærret, 2 Brogede Bomulds Huer, 1 blaa Taulet Tørklæde, 1 Liden hviid Steen Tarine med Laag. 1 grøn Mahlet Kiste med Nøgel og Laas samt Haandgrebe, tilhører Sønnen Niels, og hvorudj ikke findes andet end hans Klæder. 1 stoer Skielderie Ramme, 1 Liden grøn Mahlet Pyramide, er Ledig. 1 grøn Mahlet Kiste med Laas og Nøgel, Mærket J. P. M. ½787, som tilhører Datteren Catrine med deri værende Klæder. 1 Dito Kiste med samme Mærke 1782, tilhører Sønnen Anders Jensen med derj værende Klæder. 1 Mahlet Thee bord paa Fod. 6 Ryslæders stole og en Lehnstoel, 7 Paar thee Kopper. 1 hviid Spølskaal og 1 Thee Potte af Steen. 2 Spids glasser og en ubrugelig Thee Potte. 1 blaae Pude Hynder.      
                          
I den Anden Stue: 1 Lang Bord paa Foed med en Skuffe under. 2 Bænke kister uden Laas til Skiden Tøj. 4 Daglige Duge, 1 Gammel Speil i Bruun Ramme. Hendrick Møllers Huuspostiil, 1 Bibel, 1 par gamle Psalme bøgger og en Bønne Bog. 1 grøn Mahlet Hængeskab, er sønnen Niels tilhørende, med hvad derj findes. I en Alkaabe Sæng og derfor: 1 par Taulet Lærretsgardiner med Kappe. Deri: 1 Graae Stribet Vadmels Underdyne. 1 Grøn Stribet Olmerdugsdyne, 1 blaae stribet Olmerdugs Dito, 1 Rød Stribet Olmerdugs Dito.  1 grøn og Rød stribet Olmerdugs Dito med Lærreds Vohr, 1 par blaargarns Lagner, 1 grøn Mahlet Hængeskab med Billet Hugger Arbejde paa Laagen, som tilhører Sønnen Anders Jensen og hvorudj er funden 1 deel Papiirer og Brevskaber, som herefter nærmere skal blive registreret og Specificeret, for saavidt Boen i nogen maade kan komme noget tilgode derefter.
I en Alkaabe og derfor: 2 stk. Taulet Lærrets gardiner med kappe, 1 Hviid Vadmels underdyne, 1 graae Dit,. 1 Rød stribet Olmerdugs overdyne.  1 graae stribet Hoved Pude, 1 Rød stribet Kartuns Hoved Pude, 1 grøn og 1 Rød stribet lang Dito af Olmerdug, 1 Rød stribet Dito med Lærrets Vohr af Blaargarn, 1 par blaargarns Lagner. I en Dito Alkaabe. 1 gammel graae stribet underdyne, 1 blaae stribet Olmerdugs overdyne, 1 Vadmels Hoved Dyne. 1 bruun stribet Dito. 1 par blaalærrets Lagner. 1 par Messing Lyse Stager, 1 par gammel Klæderbørste, 1 Lidet Bord på Kryds Foed, 1 Rød steen Kruus med Sølv Laag, mærket J.S.T., B.M.R.D., Vurderet for Videre Sølv. Erklærede Enken ikke at være boen tilhørende, da det, de havde, brændte i Branden i Egebjerg Mølle, da der var Barsel og Møllen afbrændte.

1 Messing Fyhr bækken med Jern Skaft. 1 Messing Fyhr Fad med Laag, er gammel, 1 gl. ottedags Værk med Foutteral, 2 Store messing Fade. I et Madskab, som er indmuret i Én Væg: 1 hvid Glas Flaske og 2 Studs Glasser, 18 Træe Siekar a´stk. 6 Sk. 4 bruun Mahlede Stole, 2 Mindre Dito. 2 Kringstole, 1 Jern Bilægger kakkelovn, 1 gl. Eege Kiste, er ledig, 2 Træe Skiælderier i ramme, 2 Løse Hynder, 1 Pibe Foutteral           
                                                 
I et Kammer: 1 Liden Hængskab, er ledig, 1 Mahlet Skriin, Ledig, 1 Lidet Rød skriin uden Nøgel, 1 Lidet Speil gammel,  I 2de Alkaab Sænge og Derfor: 2 stk. Lærrets gardiner med Kappe, 1 graae stribet Vadmels under Dyne, 1 blaae stribet bolster over Dyne, 1 blaae stribet bolster Hoved Pude, gl. 1 Taulet Hoved Pude, 1 par blaagarns Lagner, 2 stk. Rødstribet Gardiner med Kappe, 1 brandgul underdyne, 1 Grøn stribet Olmerdugs overdyne, 1 brandguul Lærrets Dyne, 1 Olmerdugs Hoved Pude med Blaae lærrets overtræk, 1 par blaagarns Lagner.

I Kiøkkenet: 1 gammel Bord på Aaben Fod, 2 Bænker, 1 Løgte med >Glas, 2 Spinde Roller, 1 Haspe, 1 jern Gryde uden grebe, 1 mindre Dito med grebe, 1 Dito mindre, 1 Dito endnu mindre, 1 Liden Dito, 1 stoer Kaaber Thee Kiedel, 1 mindre Dito, 1 Ildklemme og Skorsteens Lænker, 2 kaaber Fyhr Fade, 1 Kaaber Riv jern og 1 Blik Form, 1 Puster og 1 Saltkar. 1 liden kaaber Pot, 1 Liden Rist og Én Pande, 6 Lange Træe Talerkner, 2 Rækker til kar, 1 deel leer kar og Potter, 1 Malm Stryg jern med bolter, 1 jern Stryg med 1 Bolt, 1 Liden Ballie og 1 Strip.

I Spisekammeret: 1 Morter med Støder, 1 Kaaber Kedel, 1 mindre Kaaber kedel, 1 Kaaber Æbleskive Pande, 4 store Tin Fade og 10 tallerkner, vog 28 Pund, a`20 Sk. 1 gl. Tin Skaale og 1 Thee Potte uden Laag, 4 Lispund Bismer Vægt, ½ Pot maal af blik og 1 blik Tragt, 1 Rød Kruus med Tin Laag, 1 heel Tønde til Øll, 1 Øll Fierrild, ½ Anker, 1 gl. bord med Fod, 2 Flød Bøtter, 2 smaae Ballier, 2 stand Tønder og 1 halm gryn Kube, 1 Øll Bæger, 1 gl. Fyhr Skuffe og 1 haar Timse.

I Et Melke Kammer: 1 par Støvler, 1 par ældre Dito, 4 par uldne >Strømper. 1 halm Kurv og 1 Vogn Kurv.

I Bryggerset: 1 Stoer Jerngryde med grebe, 1 Kaaber Kedel i grube paa 1 Tønde Rum, 1 stoer Eege Kar med Edske giorde, 1 Dito mindre, 1 mindre Dito, 1 Brøge kar, 1 heel Tønde til Øll, 2 Halv Tønder, 2 Mindre Dito, 1 Tragt og 1 Spænd uden greebe, 1 Kierne med Stav, 1 gammel Dejne trug med Laag, 1 Lyse Form, 1 gl. Rulle med tilbehør, 1 Lidet Bord blad af Edsk, 2 BueSauger, 2 Bul Øxer, 2 Haand Øxser, 1 Tælle bænk og 1 Baand Kniv, 1 lille og 1 stoer Naur, 2 Spæger Bore og Skaft, 1 hammer og 1 Tange, 1 Høvlbænk med Skruer og Skrop Høvel.

Paa Loftet: 4 Høeleer med drag, 4 ringere Dito uden Skaft, 16 Hæste og Qveg Tyre, 1 gl. ´Fold bænk, 2 gl. Binge til at sætte Korn i, 2 Dito paa Møllen, 1 Stoer Jern Hammer.

I Møl Huuset: 6 Halm Løbe a`4 Sk. 2 Sældrer, 2 Solde af Staaltraae, 3 Trae Solde, 2 Drift Truge, 1 stand Tønde, 1 gl. halv Kiste uden Laag.
                                                                                                                                              I Herberget: 1 Sæng, bestaaende af 1 Rødstribet Vadmels underdyne, 1 Do. Overdyne af Olmerdug, 2 Vadmels pudder og 1 paar blaagarns Lagner. I en anden Sæng: 1 grønstribet Vadmels underdyne og 1 Rødstribet Olmerdugs over Dyne, 2 olmerdugs Hoved Puder og 1 Lærrets Do., 1 bolste Ditto, 1 par Blaagarns Lagner, 1 Skiær Kiste med kniv, 2 Dito ubrugelig, 1 Ride Sadel med Bidsel og tilbehør, 1 Slæbe Rive og nogle andre River, 1 Høe Slæbe, 2 Hiulbaarer, 2 grav Spader, 2 Tørve Spader, 2 Skuf Karder, 1 Beslagen Vogn med 2de Røde Mahlede Fiele og Bagkurv samt Læder Røgtøi og Puder til 2de Hæste med behørig Tømme og kaabler. 1 Dito med fiele, Bagkurv samt Lejrer, Bag og for Reebe, Læsstang og øvrige tilbehør. 1 trae Vogn med Fjele og Lejer, Læsstang, for og bag Reebe med tilbehør, 1 Plou med Jern Hoved og 2de jern, 1 Bag Plou af trae med Jern, 1 Slibe Steen med behør, 1 heel Jern harve, 2 trae Harver, 2 Nye Hæste Dækner med Dækkengiorde, 2 Dito ældre med Dito, 6 Korn Sækker a`1 Mk.

Creature:1 Skiden Sort hæst, 10 aar, 1 Sort Dito, 15 aar, 1 gammel Hoppe, 18 aar, 1 3 aars bruun Mærplag, 1 Ditto Hingst, 2 aar, 1 Rød Hoppe Føll, 1 Sortbroget Koe, 10 aar, 1 Sorthielmet do., 14 aar, 1 Sort Dito, 12 aar, 1 Sortbroget Koe, 6 aar, 1 sorthielmet Dito, 10 aar, 1 sortbroget, 6 aar, 1 Sortbroget Koe, 8 aar, 1 Dito, 4 aar, 1 graae Dito, 3 aar, 1 Sortbroget, 3 aar, 1 Sort Dito, 3 aar, 2 Stude, er sorte, i 3. aar, 2 Stude Kalve i 2det aar, 2 Dito Qvier i 2detaar, 2 aarings Kalve, 2 Dito, 14 Faar med 12 Klam, 6 Aarings grise, 6 Stie Sviin Aaringer. Nok 2 gies og 1 gasse

Kornet i Leden og paa Loftet saavelsom Told Kornet ved Møllen blev efterset og efter Vurderingsmændenes Skiønnende ikke kunne ansees at være meere, end hvad der til Sæden og Huusholdningen behøves og ikke kunne ansees at være meere, end hvad der til Sæden og Huusholdningen behøves og kke noget derfra at kunde Sælges, men vil med hinanden opgaae.

Derefter blev Papirerne efterseet og deriblandt forefunden:
1. Et beviis fra Sønnen Erich Jensen Møller i Kiøbenhavn for Penge, som skal være paa hans mødrende arv, dateret 13. November 1780, for 60 Rdlr., siger treds Rigsdaler.

2. En afkalds Qvittering af 24de Decbr. 1770 på 12 Skilling Papiir fra Sviger Sønnen Rasmus Jensen af Giedved for hans Kones saavel Fæder som Mødrende Arv at være betalt, dog uden at nogen Sum deri er nævnet.

3. Et dito afkald på 12 Skilling Papiir fra Sviger Sønnen Jens Lauersen i Tolstrup for hans første kone Johanne Jensdatter Møllers Fæder og Mødrende Arv. Dateret 8de Decembr. 1783, dog uden underskrift.

4. Et Dito afkald vedhæftede 12 Skilling Papiir fra Sønnen Peder Møller for hans Fæder og Mødrende arv, Dateret Rantzousgave den 24. May 1773.

5. Et Dito afkald fra Sviger Sønnen Mikkel Nielsen i Eldrup paa 12 Skilling Papiir, Lydende baade Fæder og Mødrende Arv, uden at nogen Summa er deri meldet, samme er Dateret 17de Julii 1779.

Hvilke beviiser igien blev overleveret Enken med Laugsværge til god bevaring til endelig Skifte Slutning bliver foretaget, tillige med et i Boen forefunden Skifte brev efter den Salig Mands første Hustrue Ane Marie Jensdatter (Pedersdatter). Videre fandtes ikke Stervboen til bedste undtagen 4re Skiøder paa Eiendommen, som herefter findes Registreret og Skifte retten til sig har taget, Nemlig:

a. Et Skiøde af 26de April 1754, udgivet af Salig Hr. Etatz raad de Lichtenberg paa et Huus i Tammestrup, som nu er underlagt Møllen, staaende for hartkorn 1 Td. 0 Sk. 2 Fjdk. 2 Alb.

b. Et Skiøde fra Salig Madamme Munches Arvinger, Dateret 18de September 1770 på 2de Boel i Giedved, Hartkorn 1 Td. 6 Skp. 1 Fjdk. 21Alb., til forrige Borgmester, Sal. Cancellie Raad Flensbourg i Horsens, som igien

c. har solgt og tilskiødet Sal. Jens Møller bem.te Boelsted i Giedved efter hans udgivne Skiøde af 26de April 1771, hvilke Jord og Ejendom ligesaa endnu er tillagt og drives under Møllen, og endelig

d. Salig Madamme Kraghs Skiøde med Kiøbe Contract til Salig Jens Pedersen Møller paa denne Mølle. Dateret Horsens den 15de Marty 1771, Hvilke Skiøder og Adkomster Skifteretten modtog til actens Indlemmelse og Lyder, som findes i Copie Protocollen under No. 1, 2, 3 og ¤, hvorefter denne Selv Eier Mølle, som bestaaer af 8te Fag Vaaningshuus, 4 Fag Mølle Huus, hvori er 2 qverne med et Pilleværk og tilbehørig 2 Jern Stange, 4re Bild Jern, 1 Skippe og 1 Told Koppe af Kaaber, 12 Fag Ladehuus, 14 fag Stald og Koehuus og 19 Fag Vogn Port, Møllestald m.v. samt 8te fag til brøggers, Rulle Stue og Tørvehuus, hvilken Mølle er anslagen til Mølleskyld 6 Tdr. 3 Skp. Med underliggende og tilkiøbte Jorder, i alt Ager og Eng 3 tdr. 7 Skp. 3 Fjdk. 21Alb., er ansat af Værdie 3000 Rdl.

Skifteretten tilspurgte Enken med Laugværge og øvrige tilstædeværende 3de sinde, om de vidste videre Boen til bedste at bereigne enten af Vahre eller Penge, end hvis anført er, hvortil de samtlig svarede nei.

Thi bedrager Boens Foran Vurderede Effecter og Eiende til den Summa 3200 Rdlr, 4 Mk, 14 Sk.

Derimod Boen til Besværing: Angav Enken at være bortskyldig, hvorfor Vedkommende har hindes Salig Mands Foreskrivning, Nemlig: Til Hr. Prous Jordhøy i Elbech Capital: 1200 Rdlr med et Aars Rente til næsstundende Snapsting 48 Rdlr., Til Salig Rasmus Erichsens Sterfboe med et Aars Rente: 208 Rdlr, Søren Sørensen i Hansted som er Børn Penge med et aars Rente: 130 Rdlr, Niels Jensen Skoufoged i Hansted Skou: 110 Rdlr. Videre af gield kunde Enken for nærværende tiid ikke erindre sig af nogen Betydenhed, men vidste, at de Kongelig Skatter af Eiendommene, som Qvitterings Bogen udviiser, ræster til Amtsstuen fra dette Aars Begyndelse af at regne, og at hindes Søn Anders Jensen, som har tient i og ved Møllen i nogle Aar, ingen Løn har faaet paa grund af, at hans faders Villie var, at han efter hans Død skulle have Møllen, naar han ville og kunde udløse hans medarvinger. Saaledes er da denne sinde passeret og tilgaaet, som med samtlige vore Hænders underskrift Bekræftes: Datum ut Supra. På den Høie Skifteforvalters Vegne: H. Lauritsen. Enken Silche Johansdatter, Salig Jens Møllers, Som Laugsværge: Jens Winther. Paa Egne og Hustrues Vegne: Johannes Jensen, Møller af Egeberg Mølle, Niels Jensen, Anders Jensen, Rasmus Jensen Giedved, Michel Nielsen, Jens Laursen Tolstrup. Som Vurderings og Vitterlighedsmænd: Morten Jensen Giedved, Jørgen Christian Johansen

Anno 1793 den 2den august er her ved Amts Contoiret af underskrevne Hans Lauritsen på S.T. Hr. kammerherre og Amtmand v Bülow som Skifteforvalter hans Vegne med 2de Testes, Hans Hansen og Niels Wibe begge her sammesteds, efter foregaaende Indkaldelse for alle vedkommende til i Dag, foretage én Skiftesamling efter afgangne Sal. Jens Pedersens Møller af Tolstrup Mølle, for at faae den Salig afdødes Arvingers endelige Svar, om de ere fornøiede med den paa og Eiendomme sadte Vurdering og derefter at kunne foreenes om Arv, eller hvorledes deres tanker i det øvrige maatte være. Ved Forretningen var mødt Enken med Laugsværge og saa mange af Arvingerne, som denne Forretning har underskrevet, da der passerede saaledes: Fra Hanstedgaards Hospitals Forstander/S.T./ Hr. Major Gersdorff som Oberformynder ved dette godt blev foreviist den Salig mands Pante Forskrivning af dato 29de Julii 1777 paa den Capital 200 Rdlr., som Sterfboen er skyldig til Peder Sørensens 3de umyndige Børn i Hansted, og ved Boens Vurdering af Enken med Laugsværge er angivet, af hvilken Capital renterne efter paateigning er betalt til dette Aars Snapsting 1793. Enken med Laugsværge angav endnu Boen til besværing, Nemlig Resterende Kongelige Skatter til Amtsstuen, som er 17 Rdlr, 2 Mk, o0 Sk. For Møllen og dens Bygninger i brand Cassen omvurderede og Taxerede har Enken betalt: 7 rdlr, Den Salig mands Begravelses Bekostning bereignede Enken at have kostet over 30 Rdlr. De samtlige nærværende Arvinger med Laugsværge og Formyndere erklærede her i Skifte Rætten ikke at kunde blive foreenede om arv efter deres Sal. Afdøde Fader, da Arvingen Pejter Møller fra Sqvet Mølle paa egne og sin fraværende broder Erics Vegne, som han angav at have Commision for, Declarerede, at de ikke vilde lade sig nøje med mindre end 400 Rdlr. Hver, som Enken ikke kunne giøre sin Regning ved, men hellere saae, at Ejendommene og alt med første komme til offentlig auction, og at enhver da kan tilkomme sit tildelendes efter Loven.    

I hvilken henseende Skiftet blev udsadt indtil den 13. May 1796, og Auctionen berammet at foretages den 24de September 1793, Som Skifteretten belovede forinden at lade bekiendtgiøre: imidlertiid bliver Enken med Laugsværge paalagt at besørge Møllens Indaugling Forsvarlig og vel og derefore at giøre vedbørlig Reede og Rigtighed, saavel for indtægt som Udgift paa den maade, at Eiendommen af en Kiøber kan modtages til 1ste May 1794, og hun imidlertiid med sine smaae børn at nyde besiddelse i Møllen. Datum ut Supra. H. Lauritzen, Enken Silche Johansdatter.
Som Enkens Laugsværge: Jens Hansen Vinther, Som Formynder for de umyndige: S. Møller. Som overværende på egne og min Broder Erics Vegne: peter Møller. Som ved denne Forretning overværende underskriver: Johannes Jensen, Rasmus Jensen, Michel Nielsen, Niels Jensen, Anders Jensen. Som overværende Testes: H Hansen. N. Wibe.

Efter at denne Forretning var Sluttet og ophævet, fremkom Sr. Tolstrup af Scanderborg, som i Commision af Forvalter Christensen ved Hald fremlagde én Obligation på 120 rdlr., Dateret 14de April 1771, og udgivet af Salig Jens Pedersen møller i Tolstrup Mølle til Jørgen Thomasen i Giedved med vedhæftede Transport af bem.te Jørgen Thomasens efterkommer Niels Sørensen i Tebstrup til Fornævnte Forvalter Christensen paa Hald og Dateret 31te Dec. 1788, som han begierede Læst, paaskrevet Skifteacten efter Sal. Jens Møller, indlemmet sig derefter tilbageleveret, som og skeede, hvorefter Tolstrup paa Forvalter Christensens Vegne paastoed til sin tiid af Sal. Peder Møllers Sterfboe betalt Capitalen med Rente og rentes rente fra 14. April 1771, til betalingen skeer.                  

Datum up Supra. Hl Lauritzen, som overværende til Vitterlighed: H. Hansen, N. Wibe

Anno 1796 den 13. May var atter forsamlede ved amts Contoiret her i Scanderborg under og efterskrevne Hans Lauritzen på Skifteforvaltningen/ S. T./ Hr. Kammerherre Bülows Vegne med tiltagne 2de Testes, Laurs Lauritzen og Rasmus Damgaard, begge her sammestæds, For efter foregaaende Indkaldelse til samtlige Vedkommende arvinger at foretage en Skiftesamling efter Salig Jens Pedersen møller af Tolstrup Mølle, forinden Endelig Skifte Slutning kan skee, efter at betalingen for de faste Eiendoms bortsælgning er indkommen, som ventes til anstundende Snapsting eller 13. Junij at skulle kunne indkomme uden Lengere Henstand og for ved dette Møde at faae afhandlet nogle Fordringer, som ved sidste Skiftesamling og siden derefter til Skifteforvalteren er indkomne:

Ved denne Forretning vare mødte saa mange af Arvingerne samt Enken med lavværge og de umyndiges Formynder, saa mange, som denne Forretning har underskreven, hvor da Passerede følgende: Den efter forrige Skiftesamling forlangte og belovede Bekiendtgiørelse i Aviiserne om de Faste Eiendommes for Auctionering, saavelsom Boets Arvinger Credi & Debitores indkaldelse, Lyder saaledes:

Ved en Skiftesamling efter afgangne Selv Eier Jens Pedersen Møller i Tolstrup Mølle er det besluttet, at den afdøde Mands Eiendomme og Indboe ved Offentlig Auction skal giøres i Penge inden Endelig Skifte imellem hans mange Børn og Arvinger kan foretages, til den Ende vorder Auctionen over Møllen og dens Eiendomme foretaget Tirsdagen den 24de førstkommende i Sterfboen efter de paa Auctions Stedet bekiendtgiørende Conditioner, hvor Liebhaverne behager at møde om Formiddagen Kl. 10 slæt.

Denne Mølle er beliggende i Skanderborg amt, Woer herred, Tolstrup sogn, en Miil fra Horsens, i en behagelig Egn, og svaret af Mølleskyld 6 Tdr. 3 Skp. 0 Fjdk. 0 Alb., har 2de Qverne og et Lidet saa Kaldet grubeværk. Bygningerne hverken gammel eller ung, men vel vedligeholdt, og til Møllen er Jordskyld af Fællig udskift 3 Tdr. 7 Skp. 3 Fjdk. 2½ Alb. Ved denne Lejlighed indkaldes og den Salig Mands Fraværende Arvinger, saa mange som ikke i forvejen har givet afkald for deres arv, saa og Boets Credi & Debitorer, at møde inden den i Loven befalede tiid. Scanderborg den 9de Augusty 1893. H. L. Bülow

Derefter fremlagde Skifte Retten følgende Documenter, som til Skifteforvalteren er indkommen siden forrige Skiftesamling, nemlig:

a. Deb ved Auctionen den 24de September 1793 foreviiste Pandte Obligation, udstæd af Jens Pedersen Møller til proust Jordhøy, for 1200 Rdlr., dateret 26de April 1773.

b. Sr. Peder Møller af Colding som en Søn af den afdøde hans 2de ingivne Pro Memoria af 4. Junij 1795 og 8de May 1796, der efter begiæring blev Læst og acten tilført, hvorpaa Skifte Retten begiærede de tilstædeværendes Erklæring, hvorledes deres Tanker der imod maatte være, hvorvidt de samme ville tilstaae eller imodsige, og paa hvad grunde. I anledning deraf begiærede de tilstædeværende Arvinger det i Sterfboen forefundne afkald af 24. Martij 1773, som er læst ved Woer Nimb Herreds Ret den 9de September 1779, fra Sønnen, fornævnte Peder Møller, taget til Protocolle, som og skeede, til hvilket afkald samtlige Arvinger henholdte sig uden at tilstaae ham videre arv, men hvad de 50 slettedaler og et Sølvbegger eller 4 rdlr. Angaaer, som han har angivet at skulle være tillagt efter sin bedstemoder, da siden de umyndiges Formynder, Farbroderen Peder Møller af Lundum Mølle, tilstaaer samme Fordrings Rigtighed, saa erklærede samtlig tilstædeværende Arvinger tillige med benævnte Formynder Eenstemmigen at ikke ville have noget imod den bliver ham af Boet udlagt med 37 Rdlr. 2 Mk.
Endvidere ville Skifte Retten hos de tilstædeværende have fornemmet, hvorvidt de finder, kan og vil tilstaae Michel Nielsen af Eldrup hans Mundtlige Fordring af 40 Rdlr., som han angav at have til gode efter den afdøde, hvortil samtlige Arvinger svarede ja og begiærede Skifte Retten ville udlægge ham denne sin fordring, da  han for øvrigt ikke have noget at fordre som Arv i Betragtning af hans forhen Registrerede og i Boen forefundne afkald. Jens Laursen af Tolstrup fordrede. Ligesaa til hans Datter Ane Marie, som hun i boen havde til gode for han som Fader og Fød værge bliver hinde ansvarlig for, hvad hun hans Datter kan tilkomme Ligeimod de andre Arvinger under dette Skifte, hvilken Fordring er 40 Rdlr., som samtlige Arvinger tilstaaed ham udlagt på foranførte Vilkaar, saa at ingen videre udlodning til hende skeer her af Boen. Sønnen Peiter Jensen Møller fra Squet Mølle tilstaaer paa hans Møderne Arv at være betalt af hans Salig Fader 50 Rdlr. Og altsaa indnu havde til gode efter Skiftebrevets Formelding, som hannem tilstaaes med 24 Rdlr. 1 Mk, 2 Sk. Ligesaa Erklærede Sønnen Erich Møller på hans Møderne Arv at have bekommet 60 Rdlr.

Og følgelig tilkommer resten efter bem.te Skiftebrevs Formelding 14 rdlr. 1 Mk, 2 Sk. Sønnen Johannes fra Egeberg Mølle og øvrige arvinger af sidste ægteskab med den nu i Live værende Enke Erklærede, at de ikke havde oppebaaret noget paa deres forventende Arv. Skifte Retten æskede Arvingernes Svar paa Hr. Tolstrups forhen fremlagde Fordring i Commission af Forvalter Christensen fra Hald. Samtlige Arvinger Exiperede imod denne Fordring som aldeles urigtig og paa grund af Lovens 5te Bog, 14. Capitel, 4 articel, paastoed samme afviist. Og Hr. Tolstrup, som var mødt paa Hr. Christensens Vegne, gientog den af ham om Fordringen giorte paastand, da Fordringen ikke var prescriberet siden der saavel af den var betalt Renter 1774 som Obligationen endog var omstemplet i Rentekammeret den 13de April 1791, ja endog Transporteret til velbemeldte Hr. Christensen den 31te December 1788 med meere, som viiser, at Foreskrivningen ikke har Tabt sin Kraft”

  Skifte afskrevet  fra "Slægtsbog for efterkommere efter Jens Jørgen Rasmussen" af Dansk Slægtsforskning Fredericia 1970

Slut resultatet af Skiftet fra "Slægtsbog for efterkommere efter Jens Jørgen Rasmussen" af Dansk Slægtsforskning Fredericia

iv Niels Johansen * 1744 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1748 i Vrønding, Tamdrup sogn
1744 Døbt Johan Clemensen i Vrønding – Niels
1748 Begr. Johan Clemensens søn i Vrønding Niels 4 år

v Laurids Johansen * 1746 i Vrønding, Tamdrup sogn † før 1757 i Vrønding, Tamdrup sogn
1746 Døbt Johan Clemensen i Vrønding - Laurids

vi Niels Johansen * 1750 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1751 i Vrønding, Tamdrup sogn
1750 Døbt Johan Clemensen - Niels og Anne Cathrine
Begr. Johan Clemensens tvillingssøn i Vrønding Niels 2 mdr

vii Anne Cathrine Johansdatter * 1750 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1756 i Vrønding, Tamdrup sogn
1756 Johan Clemensens datter Anne Cathrine i Vrønding 

41. Cathrine Nielsdatter * 1711 i Kørup, Tamdrup Sogn, † 1757 i Vrønding Tamdrup sogn. Hun blev begravet  22/ 2 1757 i Tamdrup.
Dåbsnoter: Hun blev døbt i Tamdrup kirke 25/ 5 1711 (2. Pinsedag) og faddere var hr. Peders stiftdatter i Lundum, Bodild Nielsdatter, Malte Andersøn og søster samt Laurits Hansøn alle af Kørup  

22 feb.1757 begravet Johan Klemensens kone af Wrønding

Skifte: Den 28 september 1759 afholdtes der skifte efter afdøde Cathrine Nielsdatter, gårdmand Johan Clemensens hustru i Vrønding, der efterlader sig enkemanden og børnene: 1. Clemen Johansen 18 år, Silke Johansdatte 15 år. Som værge for børnene blev antaget morbroderen Christoffer Nielsen af Thorup.

Af boets værdier kan nævnes: 1 rundt bord med fyrretræsfod og esketræsblad, 2 træstole og 1 lænestol af esketræ, 1 stor messingfyrfad, 5 gl. tinfade og 5 do. tallerkener, 1 madskab af egetræ, 1 par malmlysestager.
På loftet var der: 4 tdr gl. rug a 15 mark, og i haven stor der 7 gamle og 3 unge bistader.
Af besætning var der 10 heste, 5 køer, 3 kvier, 3 stude, 5 studekalve, 15 får, 2 vædder, 7 galtsvin, 6 sosvin, 2 gæs og 1 gase.
Der oplyses,a td en sal. kone på sit yderste havde begæret,a t datteren udenv idere registrering og vurdering måtte få hendes efterladte kiste, gangklæder, linnet m.m., tillige med 1 egedragkiste. Herimod vedtoges det at give sønnen 1 saeng med sengeklæder og 1 stort skab samt 1 jernkakkelovn. Foruden boets værdi af løsøre på 161 rdlr., 5 mk. og 8 skill., havde enkemanden en obligtation på 400 rdlr. hos vagtmester Nimbs enke i Nim. (Tamdrup Bisgård skifteprotokol side 90f)

Tolstrup mølle, hvor datteren Silke boede - se beretning herom

42. Christen Sørensen * i Rådved, Hansted sogn, † 1775 i Rådved, Hansted sogn

Dåbsnoter for et barn, som han er morbror til: 1727 Døbt 10 og 11 T. Dom Cant: Søren Clemensøns af Vinten hs Søn, Lauritz. Susc: Jens Sørensøn Sommirs H: ibidem. Testes. Barnets Morbroder af Rodved, som har Salig Henrik Clemensøns Daatter, Johan Clemensøn af Vrønding, Rasmus Pedersøn af Vinten, Anders Nielsøns Kone, og Jens Christensøns Datter
Bevis for dødstidspunktet: Niels Hansen i Rådved fæster Hansted Kirkes jord på Rådved Mark af 1 3 0 1 htk, som hans svigerfar Christen Sørensen fradøde. (fb). 11.12.1775

Han blev gift 14 juli 1726 i Tamdrup med Bodil Henriksdatter
4.søndag efter trinitatis copuleret Christen Sørensen af Rodved til Bodil, Henrich Clemensøns datter af Neder Vrønding.
 
Skifte hans hustru: Bodil Henriksdatter i Rådved. 23.6.1752, fol.140B. E: Christen Sørensen. B: Johanne, Mette.

Børn:

i Johanne Christensdatter * 1732 i Rådved, Hansted sogn 

Hun var gift med Niels Hansen i Rådved
6 okt.1752 copuleret Niels Hansen og Johanne Christensdatter af Rodved

Skanderborg, Voer, Hansted, Raadved by, , 82, FT-1787, C4106
Johanne Christensdatter 55 Enke madmoder Gaardejer
Hans Isak Nielsen 22 Ugift hendes barn
Bodil Nielsdatter 24 Ugift hendes barn
Christen Nielsen 13 Ugift hendes barn
Jeppe Jensen 21 Ugift tjenestefolk
Birthe Hansdatter 15 Ugift tjenestefolk
 
Skifte hendes mand: Niels Hansen i Rådved. 23.6.1784, fol.228. E: Johanne Christensdatter. LV: [Dines Børgesen] Pontoppidan, præst i Lundum. B: Kirsten g.m. Anders Mortensen i Lund, Bodil 22, Hans 20, Maren 18, Christen 12. FM: farbror Søren Hansen i Hansted.
 
Folketælling: 01 jul. 1787 Rådved, Hansted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt
Johanne Christensdatter K madmoder 55 Enke 1 Gaardejer
Hans Isak Nielsen M hendes barn 22 Ugift
Bodil Nielsdatter K hendes barn 24 Ugift
Christen Nielsen M hendes barn 13 Ugift
Jeppe Jensen M tjenestefolk 21 Ugift
Birthe Hansdatter K tjenestefolk 15 Ugift

21. i Mette Christensdatter * 1740 i Rådved, Hansted sogn

Hun blev gift med Clemen Johansen.

43. Bodil Henriksdatter * 1700 i Vrønding Tamdrup sogn † 1742 i Rådved, Hansted sogn
4.søndag efter trinitatis døbt Henrdrich Clemendsens barn af Vrønding, kaldet - Bodil. Faddere: Clemen Sørensen og datter, Jens ?, Anders Lassen, alle af Vrønding

okt. 1742 Hansted Kirke, ?3 okt.1742 begravet Christen Sørensen hustru

Skifte: Mette Hansdatter i Horsens. 14.8.1754, fol.372. E: Steffen Henriksen. Første ægteskab med Poul Sørensen, bogholder i Horsens. 1B: Søren Poulsen, uvist hvor. Derfor er A: Hans Jørgensen i Dagnæs, Søren Jørgensen sst, Birgitte Jørgensdatter i Tyrsted. FM: Anders Poulsen Rye i Horsens. Desuden nævnes enkemandens søster Bodil Henriksdatter, død, var g.m. Christen Sørensen i Rådved. Der nævners 2 B: Johanne Christensdatter g.m. Niels Hansen i Rådved, Mette Christensdatter

Udsnit af målebordsblad fra 1874 med rettelser op til 1900. Det viser Rådved by og de større gårde samt veje og stier mellem Lundumvej og Store Hanstedå, der danner skel mellem Rådved kær og det større Lund kær. Desuden ses en del af Egebjerg kær med de mange tidligere tørvegrave, der nu er fyldt af vand og udgør et godt yngleområde for talrige grågæs. Kort i Hansted sogneakiv

44. Peder fra Horsens
Han blev gift med XX.

Børn:
22. i Simon Pedersen, * 1756, † 1795 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Han blev gift med Anne Jensdatter, gift 1789 i Tamdrup.

ii Maren Pedersdatter, * 1746, † 1832 i Hvirring, Hvirring sogn.  

Hun blev gift med (1) Frans Mortensen, gift 1775, * 1716, † 1796 i Hvirring sogn

Hun blev gift med (2) Jens Rasmussen, gift 1797 i Hvirring, * 1751 i Honum, 
Hvirring sogn.

Folketælling: jul. 1787 Hvirring, 
Frans Mortensen Husbonde 71 Gift 3 Bonde og Gaardbeboer
Maren Pedersdatter Madmoder 41 Gift 1
Morten Fransen Søn af 2det Ægteskab 15 Ugift
Jens Fransen Søn af 3die Ægteskab 10 Ugift
Peder Fransen Søn af 3die Ægteskab 6 Ugift
Knud Fransen Søn af 3die Ægteskab 1 Ugift
Sidsel Frandsdatter Datter af 3die Ægteskab 3 Ugift
Anders Jørgensen Tjeneste Folk 34 Ugift
Niels Hatting Tjeneste Folk 34 Gift 1
Sidsel Nielsdatter Tjeneste Folk 25 Ugift
      
Folketælling: feb. 1801 Hvirring, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Jens Rasmussen Hosbonde 50 Gift 1 Bonde og Gaardbeboer
Maren Pedersdatter Madmoder 50 Gift 2
Jens Frandsen Børn af 1ste Ægteskab 23 Ugift National Soldat
Peder Frandsen Børn af 1ste Ægteskab 19 Ugift
Knud Frandsen Børn af 1ste Ægteskab 13 Ugift
Zidzel Frandsdatter Børn af 1ste Ægteskab 15 Ugift
Mette Marie Hendriksdatter Tienestepige 20 Ugif

iii Karen Pedersdatter, * 1755, † 1790 i Lund, Tamdrup Sogn.  

Hun blev gift med Laurids Albertsen, gift 1788.

iv Jens Pedersen, * 1763, † 1790 i Hvirring sogn 
Skifte: Jens Pedersen i Torsted på Bygholm gods. 7.9.1790, side 298. Han har været 4 måneder hos Frands Mortensen i Hvirring (søsterens mand). A: bror Simon Pedersen i Vrønding på Bisgård gods, søster Anne Margrethe Pedersdatter g.m. portneren i Viborg, søster Karen Pedersdatter g.m. Laurids Albertsen i Lund, død. 1B: Margrethe 3 mdr, søster Maren Pedersdatter g.m. Frands Mortensen i Hvirring.
    
v Anne Margrethe Pedersdatter. 

Hun blev gift med Portneren i Viborg.

45. XX.

Gammelt Horsensbillede http://www.horsens.varberg.dk/historie-det-gamle-horsens.asp

46. Jens Madsen Jensen, * 1725 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1803 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
1725 Døbt Jens Madsen i Vrønding - Jens
 
Han blev gift med Mette Andersdatter, gift 1748 i Tamdrup.

Gårdmand
Folketælling: 01 jul. 1787 Vrønding, Tamdrup Sogn, Skanderborg Amt
Jens Madsen 66 Gift 1 Bonde og gaardbeboer Hosbonde
Mette Andersdatter 61 Gift 1 madmoder
Anders Jensen 29 Ugift Deres børn
Søren Jensen 21 Ugift Deres børn
Christen Jensen 15 Deres børn
Maren Jensdatter 14 Deres børn
Laurs Sørensen 42 Ugift Tienestekarl
 
Skifte: Datteren Annes 2 mand Christen Lauridsen i Neder Vrønding. 19.12.1787, fol.121. E: Anne Jensdatter. LV: far Jens Jensen. B: Anne Elisabeth 4, Jens 2. FM: farbror Jørgen Lauridsen i Vrønding.
 
Børn:
i Anders Jensen Madsen, * 1751 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1756 i Vrønding, Tamdrup sogn.
1751 Døbt Jens Jensen i Vrønding - Anders og Jens
1756 Jens Jensen Madsens søn Anders i Vrønding

ii Jens Madsen Jensen, * 1751 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1753 i Vrønding, Tamdrup sogn.
1753 Jens Jensen Madsens søn Jens i Vrønding

iii Jens Madsen Jensen, * 1753 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1756 i Vrønding, 
Tamdrup sogn.
1753 Jens Jensen Madsen i Vrønding – Jens
1756 Jens Jensen Madsens søn Jens i Vrønding

23. iv Anne Jensdatter, * 1755 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 4/ 1 1824 i Vrønding, Tamdrup sogn.  
1755 Jens Jensen Madsen i Vrønding - Anne

Hun blev gift med (1) Simon Pedersen, gift 20/ 10 1789 i Tamdrup, * 1756, † 1795
i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Hun blev gift med (2) Christen Lauritsen, gift 1782 i Tamdrup, * 1752 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1787 i Vrønding, Tamdrup sogn.

v Anders Jensen Madsen, * 1758 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1808 i Vrønding, Tamdrup sogn.
1758 Jens Jensen Madsen i Vrønding – Anders

Han blev gift med (1) Bodil Clemmensdatter, * 1765 i Tamdrup.  
Hendes bror Chrestens hustru (ane 11) Mette Simonsdatters mor Anne er hendes mands søster

Han blev gift med (2) Anne Marie Christensdatter, * 1783 i Kalhave, Hornborg Sogn, † 17/ 3 1856 i Vrønding, Tamdrup sogn.

47. Mette Andersdatter, * 1726, † 1788 i Vrønding, Tamdrup sogn.

Fra Tamdrup kirke

54.  Søren Mortensen *1712 på Tunø, †22/ 1 1789 på Tunø

Han blev gift med Kirsten Sørensdatter 
 
Skifte Søren Mortensen på Tunø. 21.2.1789, fol.190B. død 22. januar 1789 Søren Mortensen 77 år gammel og blev begravet 27. januar. Enke efter Kirsten Sørensdatter, [skifte 6.11.1784 lbnr.65]. B: Anne Cathrine 43 g.m. Mikkel Christensen i Vrønding ved Horsens, Morten 40, Christiane 31, Kirsten 25. FM: Jens Jørgensen på Tunø.

Folketælling Tunø 1787: Søren Mortensen 75 år husmand, enkemand efter Kirsten Sørensdatter

Børn
27.   i Ane Catrine Sørensdatter * ca 1743 på Tunø, † 29/ 4 1817 i Vrønding, Tamdrup sogn.

Hun blev gift med Mikkel Christensen fra Vrønding 10/ 10 1774 på Tunø

ii Morten Sørensen * ca 1749 på Tunø

iii Christiane Sørensdatter * ca 1758 på Tunø

iv Kirsten * 1764 på Tunø. Døbt 19 søndag efter trinitatis

55. Kirsten Sørensdatter *1728 † 2/ 4 1784 på Tunø 
 
Skifte: Kirsten Sørensdatter på Tunø. 6.11.1784, fol.169. død 2. april 1784 Søren Mortensens hustru Kirsten Sørensdatter 56 år. E: Søren Mortensen. B: Morten 31 på Tunø, Anne Cathrine g.m. Mikkel Christensen i Vrønding ved Horsens, Christiane 27, Kirsten 20. FM: Søren Mikkelsen Sode, Christian Knudsen på Tunø.

Et gammelt Tunø billede http://www.tunoe-arkiv.dk/

56. Niels Therkelsen * 1714 i Båstrup, Øster Snede sogn † 1796 i Båstrup, Øster Snede sogn
Dåb: 26. feb. 1714 i Øster Snede, faddere Anders Poulsen, Poul Pedersen og hustru, Christen Smed og hustru, all i Bostrup

begravelse 2/ 12 1796 i Øster Snede

Han blev gift 21/ 11 1741 i Vindelev med Mette Jørgensdatter

Vejle, Nørvang, Øster Snede, Baastrup, 4, FT-1787, B6701
Niels Therkelsen 75 Enke(mand) husbonde bonde og gårdbruger 
Søren Nielsen 41 Ugift hans søn  
Niels Nielsen 26 Ugift hans søn  
Maren Nielsdatter 29 Ugift hans datter  
Else Nielsdatter 18 Ugift hans datter  
Peder Jensen 15 Ugift tjenestedreng tjenestedreng 

Børn:
i Therkel Nielsen * 1743 i Båstrup, Øster Snede sogn, † 1811 i gl. Sole, Øster Snede sogn
Døbt 17 marts 1743 i Øster Snede sogn.

Han blev gift 5 maj 1770 i Øster Snede med Else Sørensen 

Vejle, Nørvang, Øster Snede, Gammel Soel,5, FT-1787, B6701
Therkel Nielsen 44 Gift husbonde bonde og gårdbeboer 
Else Sørensdatter 36 Gift hans kone husmoder 
Anna Therkelsdatter 13 Ugift deres datter - 
Søren Therkelsen 10 Ugift deres søn - 
Niels Therkelsen 7 Ugift deres søn - 
Mette Therkelsdatter 5 Ugift deres datter - 
Karen Therkelsdatter 3 Ugift deres datter - 
Else Therkelsdatter 1 Ugift deres datter - 
Christen Jensen 19 Ugift tjenestekarl tjenestekarl 
Kiersten Sørensdatter 44 Ugift konens søster  

Vejle, Nørvang, Øster Snede, Gammel Soele,5, FT-1801, B6702
Therkel Nielsen 59 Gift husbonde bonde og gårdbeboer 
Else Sørensdatter 53 Gift hans kone  
Søren Therkelsen 25 Ugift deres søn landsoldat 
Mette Therkelsdatter 14 Ugift deres datter - 
Else Marie Therkelsdatter 10 Ugift deres datter - 
Morten Therkelsen 6 Ugift deres søn - 
Maren Therkelsdatter 4 Ugift deres datter - 
Sørren Hansen 12 Ugift tjenestedreng tjenestedreng 

28. ii  Søren Nielsen, * 1745 i Båstrup, Øster Snede sogn, † 27/ 3 1813 i Vrønding, Tamdrup sogn

Han blev gift 1790 med (1) Mette Marie Jensdatter    

Han blev gift 1795 med (2) Kirsten Simonsdatter

iii Michel Nielsen * 1748 i Båstrup, Øster Snede sogn, † 21 nov 1773 i Båstrup, Øster Snede sogn
Han blev døbt 14 okt 1748

iv Kirsten Nielsdatter * 1751 i Båstrup, Øster Snede sogn † 28 dec 1817 i Øster Snede sogn
Døbt 2 feb 1751 i Øster Snede sogn.

Hun blev gift med Therkel Sørensen

Vejle, Nørvang, Øster Snede, Kragelund, , 14, FT-1787, B6701
Therkel Sørensen 59 Gift husbonde bonde og gårdbeboer 
Kirsten Nielsdatter 38 Gift hans kone  
Søren Therkelsen 14 Ugift deres søn  
Niels Therkelsen 9 Ugift deres søn  
Morten Therkelsen 7 Ugift deres søn  
Mikkel Therkelsen 2 Ugift deres søn  
Anna M. Therkelsdatter 11 Ugift deres datter  
Kirsten Therkelsdatter 4 Ugift deres datter  
Chresten Pedersen 37 Ugift tjenestekarl tjenestekarl

v Mette Nielsdatter * 1754 i Båstrup, Øster Snede sogn, † 6 juni 1835 i Øster Snede sogn
Døbt 21 april 1754 i Øster Snede sogn

Hun blev gift (1) med Laurs Rasmussen

Hun blev gift (2) med Mathias Pedersen

Vejle, Nørvang, Øster Snede, Kragelund, , 17, FT-1787, B6701
Laurs Rasmussen 42 Gift husbonde bonde og gårdbeboer 
Mette Nielsdatter 32 Gift hans kone  
Dorthe Stien Laursdatter 6 Ugift hans datter af 1. ægteskab  
Helene Laursdatter 1 Ugift deres datter  
Ellen Jensdatter 12 Ugift tjenestepige  
Anders Pedersen 23 Ugift tjenestekarl tjenestekarl 

Vejle, Nørvang, Øster Snede, Kragelund, , 17, FT-1801, B6702
Mathias Pedersen 31 Gift husbonde bonde og gårdbeboer 
Mette Nielsdatter 43 Gift hans kone  
Helene Laursdatter 10 Ugift datter af hendes 1. ægteskab 

vi Maren Nielsdatter * 1757 i Båstrup, Øster Snede sogn
Døbt 6 januar 1757

vii Morten Nielsen * 1760 i Båstrup, Øster Snede sogn
Døbt 25 feb 1760

viii Niels Nielsen * 1763 i Båstrup, Øster Snede sogn
Døbt 23 jan 1763

xi Else Nielsdatter 1767 i Båstrup, Øster Snede sogn
Døbt 2 august 1767

57. Mette Sørensdatter * 1723 i Vindelev sogn, Vejle Amt † 1787 i Båstrup, Øster Snede sogn
Døbt 12/ 9 1723 i Vindelev, begravet 20/ 5 1787 i Båstrup, Øster Snede sogn
 

Øster Snede Kirke

58. Simon Thomsen * 1718, † 1777 i Lund, Tamdrup sogn.
Begravet oktober 1777 i Tamdrup

Han var fæster på ”Simonsgården”
 
Han blev gift med (1) Kirsten Mortensdatter, gift 1753, † 1766 i Lund Tamdrup sogn.

Han blev gift med (2) Ane Marchusdatter, gift 23/ 1 1767 i Tamdrup.

Folketælling: jul. 1787 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Hans Knudsen 32 Gift 1 Bonde og gaardbeboer Hosbonde
Ane Marchusdatter 42 Gift 2 madmoder
Kierstine Simonsdatter 16 Ugift Børn af 1ste ægteskab
Marchus Simonsen 12 Børn af 1ste ægteskab
Simon Hansen 8 Børn af sidste ægteskab
Ane Hansdatter 6 Børn af sidste ægteskab

Da Simon Thomsen dør, sørger skifteretten for, at børnene får deres arvepart efter ham, 80 rigsdaler til deling. Pengene blev indbetalt til herskabet på Ussinggård som overformynder. Sønnerne fik dobbelt så meget som døtrene efter loven. Desuden fik hver af døtrene løfte om at få en ”skikkelig og forsvarlig Seng med Sengeklæder”, og sønnerne hver en ”før Kiste saa goed som 3 Rd. Og 4 Mark, naar Tiiden kommer, at de maatte behøve samme til Brug”.

Hans Knudsen overtager fæstet på gården i 1978. Den har det år 5 tdr. hartkorn efter matriklen af 1688. Landgilden beløber sig til 12 rigsdaler, men hoveri ses ikke i papirerne. Interessant er en kvitteringsbog under Ussinggård. Hvor skatterne indbetales, men landgilden betales f.eks. i 1780 til C., C. Gersdorff i Horsens (død 1805)

Hans efterfølger Hans Knudsen efterlod sig i årene 1787 – 1810 optegnelser om hverdagen med dens arbejde, pligter, pengesager og oplevelser. Han handler med rug, havre, byg, boghvede samt ærter, der sælges til småfolk i Lund, men han kan også afhænde rug i Horsens. Der holdes regnskab over, hvor mange der har fået ko holdt til gårdens tyr. I 1787 er det 23. Der bemærkes også, at hoppen kommer til hingsten.

Tagrør til stråtag kan han selv ”binde bort” til hr. Mandix på Tamdrup Bisgård, som det sker i 1802. (5 traver halvt af rug, halvt af havre tag, a 10, 11 og 15 pund i kærven). Til Vinten skole leverer han fourage.
Vædder, fåre og lammeskind beredes i Horsens, men mærkes forinden, så man med sikkerhed får sine egne varer hjem igen.

Eventuelle længere køreture opregnes for erstatningens skyld, da det drejer sig om ægtkørsel (offentlig kørsel). Markerne er opgivet med nøje mål, så man ved, hvad man har at regne med i areal og i afgrøder. I 1972 er Hans Knudsen med til at taksere på Horsens mark. Naboer som han har tillid til, får lov at låne penge af ham undervejs.

I 1810 er gården en selvejergård, og sønnen Simon Hansen (1770 - ½855) køber den af faderen for 2.500 rigsdaler hvilket var en stor pris. Det skyldes måske krigen med England. 

Fra bogen ”Træk af bondens liv i Tamdrup sogn i forrige århundrede” af J. Bønnelycke Jørgensen 

Børn i andet ægteskab:
29. i Kiersten Simonsdatter, * 1769 i Lund, Tamdrup Sogn, † 16/ 3 1837 i Vrønding, Tamdrup sogn.  
Hun blev gift med Søren Nielsen.
   
ii Thomas Simonsen, * 1771 i Lund, Tamdrup Sogn, † 1772 i Lund Tamdrup sogn.

iii Thomas Simonsen, * 1773 i Lund, Tamdrup Sogn, † 1807 i Lund, Tamdrup Sogn.

iv Marcus Simonsen, * 1774 i Lund, Tamdrup Sogn, † 29/ 12 1839 i Lund, Tamdrup Sogn.  

Han blev gift med Sidsel Lauritsdatter.

Folketælling: feb. 1834 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Markus Simonsen M 60 Gift Dagleier
Sidsel Kirstine Laursdatter K 48 Gift hans Kone
Andrea Frandsen Andersdatter K 13 Ugift hendes Datter
v Inger Marie Simonsdatter, * 1776 i Lund, Tamdrup Sogn, † 13/ 1 1861 i Lund, 
Tamdrup Sogn. Døbt Inger Cathrine, kaldet Inger Marie
Hun blev gift med Niels Jacobsen, gift 1809 i Tamdrup.
        
Folketælling: feb. 1834 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Niels Jakobsen M 67 Gift Huusmand
Inger Marie Simonsdatter K 58 Gift hans Kone
Ane Jørgensdatter K 15 Ugift Pleiedatter
    
Folketælling: feb. 1840 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Niels Jakobsen M 73 Gift Jordbruger
Inger Marie Hansdatter K 64 Gift hans Kone
Ane Jørgensdatter K 21 Ugift Pleiedatter    
    
Folketælling: feb. 1845 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Niels Jakobsen 78 Gift Her i sognet Ejer og jordbruger
Inger Marie Simonsdatter 69 Gift Her i sognet Hans kone
Ane Jørgensdatter 26 Ugift Nim sogn, Skanderborg amt I datters sted
    
Folketælling: feb. 1850 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Jens Jacob Marcusen 36 Gift Huusmand, Huusfader 1 Her i Sognet [ Tamdrup]
Ane Thomasdatter 33 Gift hans Hustru 1 Assens Sogn, Weile Amt
Niels Jacobsen 83 Gift Aftægtsmand 1 Her i Sognet [ Tamdrup]
Inger Marie Sørensdatter 74 Gift hans Hustru 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
    
Børn i hustruens andet ægteskab
vi Knud Hansen, * 1779 i Lund, Tamdrup sogn, † 1779 i Lund, Tamdrup Sogn.

vii Anne Margrethe Hansdatter, * 1782 i Lund, Tamdrup Sogn, † 30/ 11 1847 i Vinten. 

Hun blev gift med (1) Enevold Poulsen (ane 30) , gift 21/ 10 1815 i Tamdrup, (Hans 3 ægteskab). Hans to første koner var begge hendes mostre.

Hun blev gift (2) med sin fætter Marcus Jørgensen 10 marts 1827 i Tamdrup - søn af Jørgen Lauridsen og Ane Cathrine Marcusdatter, (deres mødre er søstre) de bliver dog højst udsædvanlig bevilliget skilsmisse 16 april 1833

Hun blev gift med (3) Mikkel Sørensen, gift 6/ 12 1835 i Tamdrup, * 1759 i Enner, Tamdrup Sogn, † 30/ 11 1840 i Vinten, Tamdrup Sogn
Gårdmand, enkemand Mikkel Sørensen Vinten 70 år 2 ægteskab og Anne Margrethe Hansdatter af Lund 53 år 2 ægteskab

Folketælling: jul. 1787 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, 
Hans Knudsen 32 Gift 1 Bonde og gaardbeboer Hosbonde
Ane Marchusdatter 42 Gift 2 madmoder
Kierstine Simonsdatter 16 Ugift Børn af 1ste ægteskab
Marchus Simonsen 12 Børn af 1ste ægteskab
Simon Hansen 8 Børn af sidste ægteskab
Ane Hansdatter 6 Børn af sidste ægteskab
    
Folketælling: feb. 1801 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Hans Knudsen M Hosbonde 56 Gift 1 Bonde og Gaardmand
Ane Markusdatter K hans Kone 58 Gift 2
Simon Hansen M Deres Børn 21 Ugift
Ane Hansdatter K Deres Børn 16 Ugift
Karen Hansdatter K Deres Børn 15 Ugift
    
Folketælling: 18. feb. 1834 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Simon Hansen M 54 Gift Gaardmand
Silke Graversdatter K 47 Gift hans Kone
Gravers Jørgen Simonsen M 21 Ugift deres Børn
Ane Graversdatter K 18 Ugift deres Børn
Ane Kirstine Markusdatter K 24 Ugift Tienestefolk
Niels Kristensen M 17 Ugift Tienestefolk
Ane Magrethe Hansdatter K 52 Enke Mandens Søster
Hans Enevoldsen M 13 Ugift hendes Søn
    
Folketælling feb. 1840 Vinten, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Mikkel Sørensen M 81 Gift Gaardmand
Ane Magrethe Hansdatter K 58 Gift hans Kone
Hans Enevoldsen M 19 Ugift Tienestefolk
Søren Enevoldsen M 30 Ugift Tienestefolk
Hans Chr. Sørensen M 18 Ugift Tienestefolk
Maren Jørgensdatter K 32 Ugift Tienestefolk
Ane M. Mikkelsen K 20 Ugift Tienestefolk
Lise Rasmusdatter K 13 Ugift Tienestefolk
    
Folketælling: feb. 1845 Vinten, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Hans Enevoldsen 24 Gift Her i sognet Gårdmand
Maren Jørgensdatter 37 Gift Her i sognet Hans kone
Ane Magrethe Hansdatter 63 Enke Her i sognet Mandens moder, forsørges af ham
Ane Ida Magrethe Hansdatter 1 Ugift Her i sognet Deres datter
Niels Christensen 23 Ugift Her i sognet Tjenestekarl
Ane Kirstine Rasmussen 19 Ugift Østbirk sogn, Skanderborg amt Tjenestepige
Ane Kirstine Nielsdatter 16 Ugift Nim sogn, Skanderborg amt Tjenestepige
Erik Sørensen 15 Ugift Nim sogn, Skanderborg amt Tjenestedreng

viii Simon Hansen, * 1780 i Lund, Tamdrup sogn, † 21/ 3 1855 i Lund Tamdrup sogn
    
Han blev gift med Silke Gravesdatter † 1856 i Lund, Tamdrup sogn.
Hun var datter af Gårdmand Gravers Jørgensen i Lund.
 
Simon Hansen køber som nævnt faderens gård, Simonsgården.

Fra Simon Hansens tid findes der bemærkninger om løn til tjenestefolk. Til november 1822 skal Mikkel Graversen have i løn 6 rbdlr. Og 1 skp. Boghvede sået. Hans skal have 12 rbdlr. 6 alen vadmel og 12 alen lærred, og Anne Marie 7 rbdlr. 4 alen vadmel og 8 alen lærred. Mais (Marius) skal have 4 rbdlr, men har allerde fået 2 mark til fastelavnsgilde, 2 mark til Martin (mortensdag) og 3 rbdlr, til mikkelsmarked og Hans 8 rbdlr.
Til november 1823 skal Anne-Marie Frandsdatter have i løn 7 rbdlr og 10 alen lærred mens Anne – Kirstine Skal have 5 rbdlr og 4 alen vadmel.
I 1839 erlægges ved Smedegades port i Horsens 8 skilling i compusition (afgift) af en kalv under 4 lispund. 

Simon Hansen har den godhed underhånds at hjælpe folk, han kender, med pengelån. I øvrigt fortælles, at han var en stor diplomat og nødig sagde ja eller nej, men altid behændigt brugte omskrivninger.
I 1830 havde Simon Hansen solgt en lille byggegrund til toften til sin gård til sin halvbror Markus Simonsen i Lund, men i 1845 gik stedet med hus og grund tilbage til gården. Broderens enke beholdt dog husly på livstid.

Fra bogen ”Træk af bondens liv i Tamdrup sogn i forrige århundrede” af J. Bønnelycke Jørgensen

Folketælling: 1834 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Simon Hansen M 54 Gift Gaardmand
Silke Graversdatter K 47 Gift hans Kone
Gravers Jørgen Simonsen M 21 Ugift deres Børn
Ane Graversdatter K 18 Ugift deres Børn
Ane Kirstine Markusdatter K 24 Ugift Tienestefolk
Niels Kristensen M 17 Ugift Tienestefolk
Ane Magrethe Hansdatter K 52 Enke Mandens Søster
Hans Enevoldsen M 13 Ugift hendes Søn
    
Folketælling: feb. 1840 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Simon Hansen M 60 Gift Gaardmand
Silke Graversdatter K 53 Gift hans Kone
Gravers Simonsen M 27 Ugift deres Børn
Ane Simonsdatter K 24 Ugift deres Børn
Ane Kirst. Marcusdatter K 30 Ugift Tienestefolk
Andrea Andersdatter K 19 Ugift Tienestefolk
Jens Chr. Jensen M 20 Ugift Tienestefolk
    
Folketælling: feb. 1845 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Simon Hansen 65 Gift Her i sognet Gårdmand
Silke Gravesdatter 58 Gift Her i sognet Hans kone
Graves I Simonsen 32 Gift Her i sognet Deres barn
Ane Kirstine Marcusdatter 35 Gift Her i sognet Hans kone
Mette Kirstine Gravesdatter 2 Ugift Her i sognet Deres datter
Else Marie Knudsdatter 21 Ugift Her i sognet Tjenestepige
Maren Knudsdatter 18 Ugift Her i sognet Tjenestepige
Jens Christian Jensen 25 Ugift Her i sognet Tjenestekarl
Carl Nielsen 17 Ugift Her i sognet Tjenestekarl
    
Folketælling: feb. 1850 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Graves Jørgen Simonsen 37 Gift Gaardmand, Huusfader 1 Her i Sognet [ Tamdrup]
Ane Kirstine Markusdatter 40 Gift hans Kone 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Mette Kirstine Graversen 7 Ugift deres Børn 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Silke Graversen 5 Ugift deres Børn 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Simon Graversen 3 Ugift deres Børn 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Simon Hansen 70 Gift Huusfaders Forældre, der forsørges af ham 1 Do Her i Sognet, 
Silke Graversdatter 63 Gift Huusfaders Forældre, der forsørges af ham 1 Do   
Else Marie Sørensdatter 25 Ugift Tjenestefolk 1 Urlev Sogn, Veile Amt
Marie Chrestensdatter 17 Ugift Tjenestefolk 1 Nim Sogn, Skanderborg Amt
Carl Nielsen 22 Ugift Tjenestefolk 1 Her i Sognet [ Tamdrup]
Jens Christian Jensen 30 Ugift Tjenestefolk 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
Peder Rasmussen 15 Ugift Tjenestefolk 1 Do [ Her i Sognet, Tamdrup]
     
59. Ane Marchusdatter * 1743 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 13/ 4 1815 i Lund, Tamdrup Sogn
 
Hun blev gift med (1) Simon Thomsen, gift 23/ 1 1767 i Tamdrup.   

Hun blev gift med (2) Hans Knudsen.

Skifte hendes far: Markus Jensen i Vrønding. 31.3.1778, fol.32. E: Karen Christensdatter. B: Cathrine g.m. Søren Henriksen i Neder Vrønding, Anne Cathrine g.m. Jørgen Lauridsen sst, Maren g.m. Peder Olufsen i Over Vrønding, Anne enke efter Simon Thomsen i Lund, Niels 31, Jens 21, Christen 19, Elisabeth Kirstine 18, Peder 16.
 
Folketælling: jul. 1787 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Hans Knudsen 32 Gift 1 Bonde og gaardbeboer Hosbonde
Ane Marchusdatter 42 Gift 2 madmoder
Kierstine Simonsdatter 16 Ugift Børn af 1ste ægteskab
Marchus Simonsen 12 Børn af 1ste ægteskab
Simon Hansen 8 Børn af sidste ægteskab
Ane Hansdatter 6 Børn af sidste ægteskab
 
Folketælling: feb. 1801 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Hans Knudsen M Hosbonde 56 Gift 1 Bonde og Gaardmand
Ane Markusdatter K hans Kone 58 Gift 2
Simon Hansen M Deres Børn 21 Ugift
Ane Hansdatter K Deres Børn 16 Ugift
Karen Hansdatter K Deres Børn 15 Ugift

Tamdrup Bisgård med Tamdrup kirke i baggrunden

60. Poul Antonisen, * 1728 i Vrønding, Tamdrup sogn † 27/ 1 1802 i Vrønding, Tamdrup sogn.
 1728 Døbt 13 T. Ead. Dom. (Domin 24 p. Trin.) (7 nov) Antoniusis af Vrønding hs Søn Povel. Suscept: Barnets Moster. Test. Jens Gedved, Søren Lassen, Peder Jørgensøn, Juul Christensøns H. og Jens Sørensøns H. alle af Vrønding

Han blev gift med Anne Nielsdatter, gift 17/ 8 1768 i Tamdrup.

Skifte hans mor: Anne Rasmusdatter i Neder Vrønding. 16.12.1738, fol.56. E: Anton Poulsen. B: Poul 10, Anne Cathrine 6, Anne Marie 3. FM: fars svoger Niels Jensen i Korning. 
 
Skifte hans far: Anton Poulsen i Neder Vrønding. 20.6.1742, fol.57. E: Mette Rasmusdatter. B: Maren 1. FM: morbror Morten Rasmussen. Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 16.12.1738 lbnr.1800]. B: Poul 14, Anne Cathrine 10, Anne Marie 7. FM: farbror Morten Poulsen.
 
Konfirmation 1748 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
 
Skifte: Anders Rasmussen Thybo i Belle 20-3-1756, s. 248. E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Therkild Jensen, Stouby. A: Halvbror: Marcus Rasmussen, Træden sogn, Tyrsting herred, død. 4 B: Rasmus, Bjødstrup, Ovsted sogn, Voer herred, Jens, Anne, Kirsten, Halvsøster: Anne Rasmusdatter, død, g. m. Anton Poulsen, [Neder] Vrønding, Tamdrup sogn u. Bisgård, død, (hans far)se V. & N. lbnr. 1800 & 1801. 3 B: Poul 27, Anne Cathrine g. m. Niels Hansen, Skærbæk, Nebel sogn, Ribe stift, Anne Marie, Halvsøster: Maren Rasmusdatter, død, g. m. Niels Jensen, Korning u. Bygholm. 3 B: Jens 25, Karen, Anne.
 
Folketælling: jul. 1787 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Pouel Anthonisen 60 Gift 1 Bonde og gaardbeboer Husbonde
Ane Nielsdatter 54 Gift 2 madmoder
Niels Pouelsen 15 Deres børn af sidste ægteskab
Enevold Pouelsen 13 Deres børn af sidste ægteskab
Ane Cathrine Pouelsdatter 8 Deres børn af sidste ægteskab
 
Folketælling: feb. 1801 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Povl Antoniesen M Hosbonde 73 Gift 1 Bonde og Gaardmand
Ane Nielsdatter K hans Kone 60 Gift 2
Niels Povlsen M Deres Børn 33 Ugift
Enevold Povlsen M Deres Børn 29 Ugift
Ane Jochumsdatter K Tjeneste Pige 15 Ugift
 
Skifte: Poul Antonsen i Vrønding. 15.2.1802, fol.194, 195. E: Anne Nielsdatter. B: Niels 34, Enevold 30, Anne Cathrine g.m. Peder Nielsen smed i Egebjerg.
  
I kirkebogen noteret som 73 år gammel ved dødsfaldet.

Børn i hustrus første ægteskab
i Maren Enevoldsdatter * 1766 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1776 i Vrønding, Tamdrup sogn
1766 Enevold Pedersen i Vrønding – Maren
1776 Poul Anthonisens steddatter i Vrønding Maren 10 år

Børn:
ii Niels Poulsen, * 1768 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 21/ 2 1823 i Vrønding, Tamdrup sogn 
1768 Poul Antonisen i Vrønding – Niels

Han blev gift med Anne Cathrine Marcusdatter, gift 1809 i Tamdrup.
Husmand
       
iii Enevold Poulsen, * 1770 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1770 i Vrønding, Tamdrup sogn.
1770 Poul Antonisen i Vrønding - Enevold som døde
1770 Poul Anthonisens søn i Vrønding Enevold ½ år

iv Anne Kirstine Poulsdatter, * 1771 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1771 i Vrønding, Tamdrup sogn.
1771 Poul Antonisen i Vrønding - Anne Kirstine
1771 Poul Anthonisens datter i Vrønding 3 uger

30. v Enevold Poulsen, * 1/ 4 1772 i Vrønding, Tamdrup sogn † 12/ 8 1825 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
    
 Han blev gift med (1) Karen Sørensdatter, * 1780 i Vrønding, Tamdrup sogn † 2/ 1 1805 i Vrønding, Tamdrup sogn

Han blev gift med (2) Mette Kirstine Sørensdatter, gift 22/ 3 1805 i Tamdrup
* 10/ 8 1775 i Vrønding, † 16/ 6 1815 i Vrønding, begravet 21/ 6 1815 i Tamdrup.         

Han blev gift med (3) Anne Margrethe Hansdatter, gift 21/ 10 1815 i Tamdrup, 
* 1782 i Lund, Tamdrup Sogn, † 30/ 11 1847 i Vinten, Tamdrup Sogn.

vi Marcus Poulsen, * 1775 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1775 i Vrønding, Tamdrup sogn.
1775 Poul Antonisen i Vrønding - Antonius og Marcus som begge døde

vii Antonius Poulsen, * 1775 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1775 i Vrønding, Tamdrup sogn.
1775 Poul Anthonisens tvillingesønner i Vrønding 4 dage
    
viii Anne Cathrine Poulsdatter, * 1777 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1811 i Egebjerg, Hansted sogn 
1777 Poul Antonisen i Vrønding - Anne Cathrine

Hun blev gift med Peder Nielsen

Folketælling: 1801 Egebjerg, Hansted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt,   
Peder Nielsen M Huusbonde 44 Gift 2 Bonde og gaardbeboer
Anne Cathrine Poulsdatter K Hans kone 24 Gift 1
Dorthe Pedersdatter K Deres datter 8 Ugift
Jens Mortensen M Tienestefolk 20 Ugift
Niels Olesen M Tienestefolk 14 Ugift
Anne Kirstine Pedersdatter K Tienestefolk 28 Ugift
        
Skifte Anne Cathrine Poulsdatter i Egebjerg. 18.10.1811, fol.106. E: Peder Nielsen. B: Peder 9, Poul 7. FM: morbror Enevold Poulsen sognefoged i Vrønding
       
61. Anne Nielsdatter, * ca 1743 i Vrønding, Tamdrup sogn † 24/ 8 1806 i Vrønding, Tamdrup sogn.
Poul Antonisens hustru fra Wrønding 63 år

Hun blev gift med (1) Enevold Pedersen, gift 1765 i Tamdrup * 1720 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1767 i Vrønding, Tamdrup sogn.

Hun blev gift med (2) Poul Antonisen, gift 17/ 8 1768 i  Tamdrup * 1728 i Vrønding, Tamdrup sogn † 27/ 1 1802 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Skifte hendes første mand: Enevold Pedersen i Neder Vrønding. 24.7.1767, fol.150. E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Andersen i Flemming. B: Maren 2. FM: morbror Jørgen Nielsen på Urup gods, nu tømrersvend i Horsens. 

Tamdrup Bisgård

62. Søren Henriksen.  * 1722 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1787 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
 Begravelsen desværre ikke fundet i kirkebogen??, dødsåret er bestemt ud fra skiftet

 Han blev gift med Cathrine Marcusdatter, gift 26/ 4 1769 i Vrønding, Tamdrup sogn.

Deres 2 døtre Karen og Mette Kirstine bliver begge gift med ane 30 Enevold Poulsen, først Karen få år efter Mette Kirstine

Skifte en bror: Laurids Henriksen, ugift i Horsens. 14.11.1771, fol.288. A: søskende Steffen Henriksen i Horsens, Søren Henriksen i Vrønding, Niels Henriksen, uvist hvor, Anders Henriksen i Åbenrå, Silke Henriksdatter g.m. Søren Vaabensholm i Horsens.
 
Skifte en bror: Henrik Henriksen i Horsens. 14.11.1771, fol.287B. A: søskende Steffen Henriksen i Horsens, Laurids Henriksen sst, Søren Henriksen i Vrønding, Niels Henriksen, uvist hvor, Anders Henriksen i Åbenrå, Silke Henriksdatter g.m. Søren Vaabensholm i Horsens.
 
Skifte hans svigerfar: Markus Jensen i Vrønding. 31.3.1778, fol.32. E: Karen Christensdatter. B: Cathrine g.m. Søren Henriksen i Neder Vrønding, Anne Cathrine g.m. Jørgen Lauridsen sst, Maren g.m. Peder Olufsen i Over Vrønding, Anne enke efter Simon Thomsen i Lund, Niels 31, Jens 21, Christen 19, Elisabeth Kirstine 18, Peder 16.
 
Skifte: Søren Henriksen i Neder Vrønding. 2.10.1787, fol.219B. Bilag. E: Cathrine Markusdatter. LV: Christen Knudsen i Vrønding. B: Mette 15, Clemen 13, Mette Kirstine 11, Karen 6, Anne Cathrine 4. FM: af fars slægt Clemen Johansen i Vrønding.

Børn:
i Karen Sørensdatter, * 1770 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1779 i Vrønding, Tamdrup sogn 
1770 Søren Henriksen i Vrønding – Karen           

ii Mette Sørensdatter, * 1771 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 15/ 8 1858 i Sejet, 
 Uth Sogn, 
1771 Søren Henriksen - Mette
     
Hun blev gift med Jørgen Nielsen, gift 1798 i Tamdrup.

Folketælling feb. 1801 Sejet, Uth Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
Jørgen Nielsen M Huusbonde 40 Gift 2 Gaardmand
Mette Sørensdatter K Hans Kone 29 Gift 1
Niels Jørgensen M Deres Børn 5 -
Anemarie Jørgensdatter K Deres Børn 6 -
Kirsten Vognsdatter K Hans Moder 77 Enke 2    
Lars Larsen M Tienestefolk 18 -
Maren Tomasdatter K Tienestefolk 19 -
    
Folketælling: feb. 1840 Sejet, Uth Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
Jørgen Madsen M 45 Gift Gaardmand
Ane Marie Jørgensdatter K 46 Gift hans Kone
Jørgen Jørgensen M 24 Ugift deres Børn
Ane Kirstine Jørgensdatter K 21 Ugift deres Børn
Niels Jørgensen M 17 Ugift deres Børn
Christen Jørgensen M 15 Ugift deres Børn
Rasmus Jørgensen M 12 Ugift deres Børn
Dorthe Marie Jørgensdatter K 9 Ugift deres Børn
Mette Katrine Jørgensen K 2 Ugift deres Børn
Peter Jørgensen M 5 Ugift deres Børn
Mogens Christian Andersen M 15 Ugift Pleiesøn    
Ane Marie Pedersdatter K 37 Ugift Tjenestepige
Mette Sørensdatter K 68 Enke Aftægtskone
    
Folketælling feb. 1845 Sejet, Uth Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
Jørgen Madsen 50 Ugift her i sognet gaardfæster
Ane Marie Jørgensdatter 51 Gift her i sognet hans kone
Jørgen Jørgensen 29 Ugift her i sognet deres børn som tjenestefolk
Ane Kirstine Jørgensdatter 26 Ugift her i sognet deres børn som tjenestefolk
Christen Jørgensen 20 Ugift her i sognet deres børn som tjenestefolk
Rasmus Jørgensen 17 Ugift her i sognet deres børn som tjenestefolk
Dorthea Marie Jørgensen 14 Ugift her i sognet ogsaa deres børn
Peder Jørgensen 10 Ugift her i sognet ogsaa deres børn
Mette Katrine Jørgensen 7 Ugift her i sognet ogsaa deres børn
Marie Rasmusdatter 20 Ugift her i sognet tjenestepige
Mette Sørensdatter 73 Enke[mand] Tamdrup sogn Skanderborg amt indsidderske og aftægtskone

iii Henrik Sørensen, * 1772 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1779 i Vrønding, Tamdrup sogn
1772 Søren Henriksen i Vrønding – Henrik    

iv Clemen Sørensen, * 1774 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 9/ 4 1862 i Hansted sogn  
1774 Søren Henriksen i Vrønding – Clemen
Aftægtsmand og enkemand født i Vrønding, Tamdrup sogn 87 år gammel

Han blev gift med Bodil Nielsdatter, gift 1805 i Hansted, Hansted sogn.

Gårdfæster under Hansted Hospital
Clemen Sørensen af Vrønding fæster sin svigerfar Niels Christensens fradøde 
gård i  Hansted af 5 2 0 0 htk med andel af skov 0 1 3 0 htk. (fb, syn). 8.6.1805    

Folketælling: feb. 1834 Hansted, Hansted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt
Clemmen Sørensen M 60 Gift Gaardmand
Bodil Nielsdatter K 54 Gift Hans kone
Niels Clemmensen M 29 Ugift Hans sønner 
Søren Clemmensen M 22 Ugift Hans sønner
Christen Clemmensen M 17 Ugift Hans sønner    
Jens Sørensen M 19 Ugift Tjenestedreng
Else Maria Rasmusdatter K 33 Ugift Tjenestepiger
Ane Margrete Pedersdatter K 27 Ugift Tjenestepiger
    
Folketælling: feb. 1840 Hansted, Hansted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt
Clemmen Sørensen M 66 Gift Gaardfæster
 Bodild Nielsdatter K 60 Gift Hans Kone
 Christen Clemmensen M 25 Ugift Deres Børn
 Søren Clemmensen M 29 Ugift Deres Børn
 Anders Hansen M 21 Ugift Tjenestefolk
 Anders Laursen M 19 Ugift Tjenestefolk
 Inger Jørgensdatter K 21 Ugift Tjenestefolk
 Ane Catr. Jørgensdatter K 19 Ugift Tjenestefolk
Johan Madsen M 22 Ugift Tjenestefolk
    
Folketælling: feb. 1845 Hansted, Hansted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt
Clemmen Sørensen M 71 Gift Tamdrup s. Skanderborg a. gaardfæster
Bodil Nielsdatter K 65 Gift Hansted s. Skanderborg a. hustru
Christen Clemmensen M 28 Ugift Hansted s. Skanderborg a. barn
Søren Clemmensen M 33 Ugift Hansted s. Skanderborg a. barn
Anders Hansen M 27 Ugift Hansted s. Skanderborg a. tjenestekarl
 Søren Andersen M 20 Ugift Lundum s. Skanderborg a. tjenestekarl
Hans Jacob Rasmussen M 16 Ugift Hansted s. Skanderborg a. tjenestekarl
Ane Nielsdatter K 35 Ugift Græstrup s. Skanderborg a. tjenestepige
Ane Catrine Jensdatter K 24 Ugift Væhr s. Skanderborg a. tjenestepige
    
Folketælling: feb. 1850 Hansted, Hansted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt
Clemen Sørensen 77 Gift Husfader, Gaardmand 1 *her i Sognet
Bodil Nielsdatter 71 Gift hans Kone 1 *her i Sognet
Christen Clemmensen 33 Gift deres Søn 1 *her i Sognet
Ane Marie Christensdatter 30 Gift hans Kone 1 Hylke
Bodil Christensdatter 3 Ugift deres Barn 1 *her i Sognet
Gertrud Christensdatter 1 Ugift deres Barn 1 *her i Sogne 
Søren Clemmensen 39 Ugift Husfaders Søn 1 *her i Sognet
Henrik Haslev 39 Ugift Tjenestefolk 1 *her i Sognet
Jens Bertelsen 19 Ugift Tjenestefolk 1 Lundum
Ane Katrine Jensdatter 31 Ugift Tjenestefolk 1 Tamdrup
Ane Christensdatter 18 Ugift Tjenestefolk 1 Kattrup
Maren Mortensen 15 Ugift Tjenestefolk 1 Nim

Clemen Sørensen må have været en lærd og begavet person. Der er i en antikvarboghandel fundet en bog, han har startet at skrive i som 17 år gammel, hvoraf jeg har været heldig at få fat i  scanning af et par sider. Første side ses under dette afsnit.

Flere steder i bogen har Clemmen skrevet navn og sted samt dato - måske har han syntes at "nu er den bog færdig!" men har så arbejdet videre senere.
Den sidste gang er på side 224 i 1792. Bogen sidste side med nummer er 275, herudover ser der kun ud til at have været en side mere. Af den er der kun en lille stump - så kommer det bare omslag.

Et andet sted i bogen er en lap med "drengenes" navne syet ind på en side. Selve bogen er særdeles udførlig ud i al regnekunst. Og meget smukt skreven

Bogen er syet sammen med 3 gennemgående snore som "presser" samtlige sider sammen, er tæt og solid, selvom den mildest talt er "godt brugt" et sted er der sat et julemærker, 1918, som "forstærkning" hvor der er slidt igennem. Så i hvert fald i 1918 har bogen også skabt interesse!

   

Denne Sifre Bog Tilhöre mig Clemmen Sørensen i Wrønding. - Gud som aldtiid Bliver og er Begyndelse og ende. Begynd din Gierning med mig Din Hielp mig og Tilsende at den Saaledes Begyndt samt Liigesaa Fuldende. Min Velfærd derved ? Saa Bør dig ære være. WrÖnling Schoele d. 27de September A(nno) 1791 Begyndte Jeg i Jesu Nafn at Indsifre i ?


31. v Mette Kirstine Sørensdatter, * 10/ 8 1775 i Vrønding, Tamdrup sogn † 16/ 6 1815 i Vrønding, Tamdrup sogn begravet 21/ 6 1815 i Tamdrup. 

Hun blev gift med Enevold Poulsen, gift 22/ 3 1805 i Vrønding, Tamdrup sogn * 1/ 4 1772 i Vrønding, Tamdrup sogn † 12/ 8 1825 i Vrønding, Tamdrup sogn.

vi Cathrine Marie Sørensdatter, * 1778 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1779 i Vrønding, Tamdrup sogn
Dåbsnoter: Søren Henriksens datter Cathrine Marie i Wrøndum båren af xxx pige Else Rasmusdatter, resten ulæselig.
1779 Søren Henriksens datter i Vrønding Cathrine Marie ½ år

vii Karen Sørensdatter, * 1780 i Vrønding, Tamdrup sogn † 2/ 1 1805 i Vrønding. Tamdrup sogn 
Dåbsnoter: Søren Henriksens datter Karen i Wrønding Båren af Jens Madsens datter Anna - resten ulæselig

Hun blev gift med Enevold Poulsen (hans 1 ægteskab) 
    
Skifte: Karen Sørensdatter i Vrønding. 9.3.1805, fol.201. E: Enevold Poulsen. B: Poul 1. FM: morfar Christen Knudsen sst.
        
Enevold Poulsens hustru Karen Sørensdatter af Wrønding død 24 år. 
   
viii Anna Cathrina Sørensdatter, * 1782 i Vrønding, Tamdrup sogn 
Dåbsnoter: Søren Henriksens datter Anna Catharina i Wrønding - faddere ulæselig.

ix dødfødt, *20/ 3 1786 i Vrønding, Tamdrup sogn † 20/ 3 1786 i Vrønding, Tamdrup sogn.

63. Cathrine Marcusdatter * 1745 i Vrønding, Tamdrup sogn 9/ 2 † 1820 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Bondekone fra Wrønding 75 år

Hun blev gift med (1) Søren Henriksen

Hun blev gift med (2) Christen Knudsen.

Skifte: Hendes far Markus Jensen i Vrønding. 31.3.1778, fol.32. E: Karen Christensdatter. B: Cathrine g.m. Søren Henriksen i Neder Vrønding, Anne Cathrine g.m. Jørgen Lauridsen sst, Maren g.m. Peder Olufsen i Over Vrønding, Anne enke efter Simon Thomsen i Lund, Niels 31, Jens 21, Christen 19, Elisabeth Kirstine 18, Peder 16.

Breve til amtmanden i Skanderborg Aakier amter 1661- 1799
Hjelmslev - Gern - Vor og Tyrsting hrd samt Horsens og Skanderborg kbst.
Dateret 23. Februar 1786 fra Høegh Guldberg, Århus. Påtegnet af Flensborg, der pålægger Sognefogeden Jørgen Jensen i Vinten, at begive sig til Bjerregård og få en erklæring derfra, derefter til Selvejer Søren Henrichsens Enke, og såfremt der er flere Lodsejer i Vrønding, da indhente deres erklæring på samme. F. Rømmer, Bjerregård, angiver, at når udskiftningen sker lovligt, har man intet mod dette. Anne Cathrine Marcusdatter, Vrønding [S Hs Enke], påtegner på samme måde. N Borch, Boller, overlader det til Guldbergs videre for godt befindende.   
 
Skifte: Cathrine Marcusdatter i Wronding 23 Feb 1820
2 Husbond: Christen Knudsen gårdmand
1 Husbond: Søren Henrichsen
Børn: Clemmen Sørensen = i Hansted
Mette Sørensdatter = Jørgen Nielsen gårdmand i Siet, Hansted
Karen Sørensdatter (død) = Enevold Poulsen sognefoged i Wrønding
Børn: Poul Enevoldsen 17
Mette Kirstine Sørensdatter (død) = Enevold Poulsen (samme as ovenover)
Barn: Søren Enevoldsen 9
Karen Enevoldsdatter ugift
Ane Cathrine Enevoldsdatter "
Ane Enevoldsdatter "
Ane Cathrine Sørensdatter ugift
[Vor-Nim Herred, Aarhus; Bk 5 1818-20; film 52275]

Tamdrup kirke

3 X tipoldeforældre

64. Christen Nielsen Bødker, † 1/ 5 1726 i Åle sogn, Vrads herred.  

Måske er han Christen Nielsen af Åle fæster den gård i Åle, som Mads Pedersen sidst beboede. 21.7.1700, fol.6.  Iflg. Åle sogns historie er han fæster af gård nr. 5 Banken i Åle By. 

Christen Bødker og hans efterkommere er fæstebønder under herregården Bjerre: I Christen Bødkers tid var det Ole Krabbe og hans hustru Ide Sophie Gjedde, der var herskab, og som iflg. N.K. Laursen "var dygtige og brave Folk, der styrede Sagerne paa bedste Maade baade for sig selv og for Bønderne". 

Men alligevel, skriver han, var kårende trykkende for bønderne i det 18. århundrede. "Tiden fra Enevældens Indførelse til de store Landboreformers Gennemførelse er vel nok det mørkeste Kapitel i Bondestandens Historie i Danmark. Vi ser da ogsaa Gang paa Gang i dette Tidsrum, at de Aale Fæstebønder maa gaa fra deres Gaarde paa Grund af Armod, Upaalidelighed eller Udygtighed".


Hans kone, hvis navn ikke er fundet, overlever ham iflg. Fæstebrev til sønnen. Niels Christensen Bødker af Åle fæster den gård i Åle, som hans far fradøde, og mor har afstået. 12.9.1726, fol.22B.

 Han blev gift med XX.

Børn:
32. i Niels Christensen Bødker, * 26/ 1 1696 i Åle, Åle sogn, † 1/ 3 1770 i Åle, Åle sogn. 

Han blev gift med (1) Maren Olufsdatter, * ca 1705 i Uldum, Uldum sogn, † 19/ 12 1785 i Aale. 

Han blev gift med (2) Anne Christensdatter, gift 3/ 11 1726 i Åle sogn, † 6/ 8 1727 i Åle.
   
    

ii Jørgen Christensen Bødker * 1700 i Åle sogn, † 1761 i Åle sogn, begravet i Åle 30/ 1 1761.
    
Han blev gift i Åle 30/ 10 1735 med (1) Maren Iversdatter    
1735 d 3 Apr Trolovede Jørgen Bødker og Anne Ifversdatter 
1735 30 October Copulerede Jørgen Bødker og Maren Ifversd
Maren Iversdatter dør allerede året efter

Han blev gift (2) 1736 med (2) Karen Madsdatter
Han overtager 1735 gård nr. 1, den østre gård i Åle efter den tidligere ejer Laurs Michelsen, der blev fradømt gården for upålidelighed og udygtighed

Fæstebrev.
 ”Erkjender jeg underskrevne Ide Sophie Gjedde, salig Estatsraad Krabbes til Bjerre og Hastrups Gaarde, at have fæstet og stædet til Jørgen Christensen Bødker, barnefødt paa mit gods udi Aale Sogn og By, den mig tilhørende og udi bemeldte Aale By beliggende Bondegaard, som Laurs Michelsen sidst beboede og fæstet havde, men formedelst hans slette Forhold ved Dom er fradømt. Hartkorn 4 Tdr. 5 Skp. 3 Fjdk. 2 Alb., hvilken Bondegaard han må nyde, bruge og med al dens tilliggende Jord, som nu dertil ligger eller forhen tilligget have, udi Fæste beholder og det paa følgende Maade nemlig,at han er ansvarlig til at alt det, som han ved Stedet har annammet, som er efterskrevne:

En Fyr-Bord med aaben Fod under, vurderet for: 1 Mk, 2 Sk
En dito, noget bedre: 1 Mk, 8 Sk
To Træstole: 1 Mk, 4 Sk
En trebenet Stol: 0 Mk, 1 Sk
Et rødt Fyr-Skab med 3 Laager for samt en del gamle kar: 1 Rdl. 0 Mk, 0 Sk
1 Blikrivejern: 0 Mk, 2 Sk
1 Deintrug: 1 Mk, 0 Sk
2 Trætallerkner: 0 Mk, 4 Sk
1 Økse: 1 Mk, 0 Sk
1 Ege-Bryggerkar: 2 Mk, 0 Sk
1 Strip: 0 Mk, 3 Sk
1 Hov-Taske: 1 Mk, 0 Sk
1 Halv-Øltønde: 1 Mk, 4 Sk
1 Ildtange: 0 Mk, 10 Sk
En Jærngryde: 2 Mk, 0 Sk
2 Jærn-Skorstenslænder: 1 Mk, o Sk
1 Øltragt : 0 Mk, 4 Sk
2 Brændevins Bimpler : 1 Mk, 8 Sk
1 gammel vandtønde: 0 Mk, 4 Sk
1 bunden Halmkurv: 0 Mk, 2 Sk
1 Sild Otting: 0 Mk, 2 Sk
1 Ostekar, 1 sortskaftet Kniv: 0 Mk, 2 Sk
1 Lejel: 0 Mk, 8 Sk
1 Stige: 0 Mk, 2 Sk
1 Haandkværn med tvende Stene: 5 Mk, 0 Sk
1 Sold og Flødebøtte: 0 Mk, 14 Sk
1 Ege Kar: 3 Mk, 0 Sk
1 Hørbrøde: 0 Mk, 6 Sk
1 Rugtønde: 0 Mk, 6 Sk
Simer: 0 Mk, 4 Sk
2 Karstole: Mk, 2 Sk
4 Skp. Kul: 0 Mk, 4 Sk
Ungefæhr 1 Tønde utorsken Havre: 3 Mk, 0 Sk
1 gammel Sold: 0 Mk, 1 Sk
12 gamle Faar og 2 spæde Lam for: 6 Rdl, 0 Mk, 0 Sk
1 gammel og 2 unge Køer : 10 Rdl, 0 Mk, 0 Sk
2 Kvier: 2 Rdl, 0 Mk, 0 Sk
2 Ungnøds Stude: 4 Rdl, 2 Mk, 0 Sk
1 Aarings Kviekalv: 1 Rdl, 2 Mk, 0 Sk
1 Kviekalv, som dette Aar er tillagt: 3 Mk, 0 Sk
6 gamle Bæster: 18 Rdl, 0 Mk, 0 Sk
8 Høns: 3 Mk, 0 Sk
2 smaa unge Svin for: 1 Rdl, 2 Mk, 0 Sk
2 Vogne med Tilbehør: 3 Rdl, 2 Mk, 0 Sk
2 gl. ubrugelige Hjul, fornøden Jærnbånd: 4 Mk, 0 Sk
1 Slibesten: 0 Mk, 4 Sk
2 Par harver, 4 Trætænder: 1 Mk, 4 Sk
2 Svintruge: 0 Mk, 4 Sk
2 Tjærekander: 0 Mk, 8 Sk
1 gammel Saddel og Bidsel: 0 Mk, 10 Sk
1 Baandkniv: 0 Mk, 3 Sk
1 Hugjern: 0 Mk, 2 Sk
1 gammel Tørvespade: 0 Mk, 8 Sk
1 Plov med Tilbehør: 1 Rdl,  0 Mk, 0 Sk
1 gammel Slæde: 1 Mk, 0 Sk
Karlens Seng bestaaende af 2 gamle Dyner: 3 Mk, 8 Sk
1 Skærekiste med Kniv: 1 Mk, 12 Sk
3 Traver utorsken Havre: 2 Rdl, 0 Mk, 0 Sk
½ Læst utorsken Boghvede: 4 Mk, 0 Sk
1 Kornskjæppe med Trægjorde om: 0 Mk, 12 Sk
3 Traver utorsken Byg: 1 Rdl, 3 Mk, 0 Sk 
1 Binding Hø: 1 Rdl, 2 Mk, 0 Sk
Som gør tilsammen i Penge: 65 Rdl, 0 Mk, 14 Sk

Hvilket foreskrevet som før er meldt ved Gaardens Fratrædelse er ansvarlig eller dets Ermangling med foranførte Summa betaler- Og desforuden at være forpligtet nu alle Gaardens paastaaende Bygninger forsvarligt vedligeholde og af yderste Kræfter at faa Tid eller anden forbedret tillige med den ved gaarden befindende Besætning sig selv til Gavn i Fremtiden at lade ved brugende Vindskibelighed til Forbedring være Avlingen Gaardens tilliggende Jord, forsvarligt drive, intet deraf bortleje, og i rette Tid at svare og betale de kongelige Contributter, som nu paabuden er eller herefter allernaadigst paabuden vorder, saavel som og den aarlig til Gaarden gaaende Landgilde efter Jordebogen med 5 Sletdaler = 4 Mk.
Til hvert Aars Marting Mortensdag uden nogen paadragende Restance at betale, gøre og forette den til hovedgaarden sædvanlig Hovarbejde lige med sine andre Naboer, være mig og mine betroede hørig og lydig og overalt at rette og forholde sig efter Hans kgl. Majestæts allernaadigst udgangne Lov og Forordninger, alt under dette Fæstebrevs Forbrydelse.

Til Bekræftelse under min Haand og forsegling
Datum: Bjerregaard, 6. April 1735.
Sl. Ole Krabbes – Ide Sophie Gjedde”

Jørgen Bødker kunne desværre heller ikke klare gården og frasagde sig den i 1740 på grund af armod.
 
 ”Af Aale sogns historie” af N. K. Laursen

Skifte første hustru: Maren Iversdatter] i Åle. 29.6.1736, side 100. E: Jørgen Christensen Bødker. B: Christen 1. FM: morbror Peder Iversen i Sejrup.
 
Jørgen Christensen Bødker, født i Åle, fæster et hus i Åle. 29.7.1740, fol.44B.
 
Jørgen Christensen Bødker, født i Åle, fæster det hus i Åle, som Anders Clemensen ombytter, 1 2 0 0 htk. 31.8.1744, fol.49.
  
Anders Clemensen, født i Hvirring, fæster det hus i Åle, som Jørgen Christensen Bødker ombytter. 31.8.1744, fol.49.
 
Niels Olufsen i Åle fæster det bolshus i Åle, som Jørgen Bødker fradøde med skifte 23.1.1761 og ægter enken, 1 0 2 0 htk. 24.2.1761, fol.68B.
 
Den 23. Januar 1761 afholtes der skifte efter ham.
Han efterlod sig foruden enken børnene Mads Jørgensen, 23 år (bortrømt), Christen Jørgensen, 13 år, Nicolaj Jørgsen, 10 år, Maren Jørgensdatter, 18 år, Mette Kirstine Jørgensdatter, 5år og Anne Cathrine Jørgensdatter, 4 år. S
om formynder for børnene blev antaget deres farbroder Niels Christensen Bødker af Åle, og enken antog som lavværge broderen Niels Madsen af Åstrup, Træden Sogn.

Af boets værdier kan nævnes:
1 lille bord med åben fod, 1 rødmalet fyrreskab, 1 træstol, 1 trebenet do,
1 træskål, 1 rødmalet fyrreskrin, 1 lille rødmalet egehængskab, 1øltønde.
Den sal. mands gangklæder: 1 blå klædeskjole, 1 skindvest med metalknapper,
1 skindbrystdug, 1 parskindbukser, 1 par do., 1 par blå strømper,
1 hørgarnsskjorte, 2 blårgarnsdo., 1 par sko med spænder.
 
Redskaber ved gården:
1 vogn med fjæle, lejrer og behørigt drættetøj, 1 do., med fæle udenbehør, 1 plov med jern, 1 1/2 træharve og 1/2 jernharve.
 
Besætningen
:
1 sort hest, 5 år, 1 do., 4 år, 1 brun do., 5 år, 1 sort ko, 7 år, 1sortbroget do.,
6 år, 1 jerngrå do., 8-9 år, 1 gråstjernet do., 4 år, 2ungnødsstude i 3 år,
1 åringskviekalv, 1 do. stud, 12 gamle fårhøvder,  hvoraf en del er syge,
1 åringssvin, 2 gæs og 1 gase.
 
Boets samlede værdi opgjordes til 121 rdr. 5 mark og 4 skill. 
 
Af boets besværing og udgifter kan nævnes:
Til stedets htk. vil efter forordningerne behøves 2 bæster a 12 rdr., 1vogn,
1 plov og 1 harve.
Stuehuset, bestående af 12 fag hus, takseredes brøstfældigt for 18 rdr., fæhuset, bestående af 7 fag, takseredes brøstfældigt for 9 rdr. og 2 mark. Endvidere skyldte boet 4 rdr. og 2 mark til Søren Mallund i Åle.
Udgifterne til begravelsen beløb sig til i alt 6rdr., og et lignende beløb blev afsat til enkens begravelse. Herefter opgjordes gælden til i alt 78 rdr.
Til deling mellem arvingerne blev 43rdr. 5 mark og 4 skill.
(Bjerregårds skifteprotokol 1719-1780, side 342).
 
Skifte hans 2. hustru Karen Madsdatter i Åle. Enke efter Jørgen Christensen Bødker sst, skifte 23.1.1761 lbnr.102]. B: Mads sst, Christen sst, Nikolaj sst, Maren g.m. Niels Sørensen i Hjortsvang, Mette, Anne Cathrine. FM: Anders Nielsen Bødker sst.

iii Peter Christensen Bødker † 1763 i Åle sogn

Han blev gift 1731 i Åle med Kirsten Nielsdatter
1731 6. Jan. Trolovet Peder Christensen og Kirsten Nielsdatter
    
Husfæster under Bjerre gods 
Peder Christensen Bødker fæster det hus i Åle, som Peder Jensen Poder sidst beboede. 22.10.1736, fol.40.
 
Skifte: Peder Christensen Bødker i Åle. 4.9.1763, side 422.  E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Karen 30, Else 21, Cathrine 15, Niels 12. FM: morbror Niels Bødker sst, lille Niels Bødker i Hvirring.
  
Hans Hansen af Åle fæster det hus i Åle, som Peder Christensen Bødkers enke Kirsten Nielsdatter fradøde. 14.5.1764, fol.75.

iv Jens Christensen Bødker * 1697 i Åle sogn, † 1760 i Åle sogn.  

Han blev gift 1727 i Åle med Anne Sørensdatter      

Gårdfæster under Bjerre gods. Jens Christensen Bødker får gård nr. 10 i fæste.
Jens Christensen Bødker af Åle fæster den gård i Åle, som Jens Jensen Merring fradøde. Enken beholder noget sæd. 18.2.1727, fol.25.

65. XX

Åle kirke

66. Oluf Christensen Brun, * før 1685, † 1748 i Uldum, Uldum sogn. 
Begravet 4/ 3 1748 i Uldum

Han blev gift med XX

Gårdfæster under Rask gods
 
Oluf Christensen, født i Uldum, fæster den ½ gård sst, som Christen Pedersen fradøde. 17.5.1719, fol.24B.
 
Rasmus Pedersen af Honum fæster den ½ gård i Uldum, som hans svigerforældre Oluf Bruun og hustru har afstået, 3 6 0 ½ htk. 24.1.1744, fol.50B.

Børn:
33. i Maren Olufsdatter, * ca 1705 i Uldum, Uldum sogn, † 19/ 12 1785 i Aale sogn.  
 
Hun blev gift med Niels Christensen Bødker.

ii Else Olufsdatter, * ca 1707 i Uldum, Uldum sogn.  

Hun blev gift med Anders Pedersen
    
Folketælling: jul. 1787 Sindbjerg Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt
Anders Pedersen Mand 65 gift Bonde og husmand
Else Olufsdatter Kone 80 gift
Oluf Pedersen Hendes søn af 1. ægteskab 38 enke
Maren Andersen Deres ægte datter 32 ugift
    
iii Maren Olufsdatter, * i Uldum, Uldum sogn, † 1757 i Uldum, Uldum sogn. 

Hun blev gift med Rasmus Pedersen, gift 1744 i Uldum, Uldum sogn.

Skifte Maren Olufsdatter i Uldum. 19.2.1757, side 36.
E: Rasmus Pedersen. B: Oluf 12, Peder 10, Johanne 7, Anders 5, Søren 3. FM: morbror Christen Olufsen i Uldum, mosters mand Anders Pedersen i Ulkær.    
        
Skifte hendes mand: Rasmus Pedersen i Uldum. 18.6.1772, E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Andersen i Kalhave. B: Johanne 22, Anders 14, Niels 12, Maren 10, Anne Margrethe 8, Karen 6, Peder 3, Anne Kirstine 6 uger. FM: farbror Niels Pedersen i Honum, Anders Pedersen i Ulkær. Første ægteskab med [Maren Olufsdatter], skifte 19.2.1757 lbnr.607. B: Oluf 26, Anders 18, Søren 17.

iv Christen Olufsen, † 1760 i Uldum, Uldum sogn.  

Han blev gift med Else Christensdatter.

Terkild Pedersen af Uldum fæster den ½ gård sst, som Christen Olufsen fradøde og ægter enken Else Christensdatter, 3 5 1 2½ htk. 23.12.1761, fol.61.
    
Skifte: Christen Olufsen i Uldum. 27.10.1760, side 99. E: Else Christensdatter.
 LV: Peder Eriksen i Tamdruplund. B: Jørgen 16, Johanne 12, Maren 8, Anne Marie 2. FM: fasters mand Anders Pedersen i Ulkær, fasters mand Niels Christensen i Åle, Rasmus Pedersen i Uldum var g.m. faster Maren Olufsdatter. Enkens første ægteskab med Jørgen Rasmussen sst. B: Rasmus.
    
67.XX

 

Uldum kirke

68. Peder

Han blev gift med XX.

Børn:
34. i Mads Pedersen, * omkr. 1688 i Uldum sogn, † 1755 i Kodallund, Hvirring sogn, begravet 28/ 11 1755 i Hvirring. 

Han blev gift med (1) Karen Pedersdatter, * 1712 i Hornborg sogn, † 14/ 2 1777 i Kodallund, Hvirring sogn, begravet 23/ 2 1777 i Hvirring. 

Han blev gift med (2) Else Andersdatter, gift 24/ 4 1712 i Hvirring.

ii Rasmus Pedersen Kokborg, * 1711, i Uldum sogn † 1777 i Kokborg, Hvirring sogn

Han blev gift med Kirsten Pedersdatter
    
Hyrde og Husfæster under Rask gods 
Rasmus Pedersen fæster Schæfferhuset der kaldes Kokborg på Rask Hovedgårds Mark. Han skal være hyrde på Rask. Der nævnes en del marknavne. 30.5.1763
 
Skifte: Rasmus Pedersen i Kokborghus. 14.6.1777 E: Kirsten Pedersdatter. LV: Mikkel Sørensen i Hvirring. B: Peder 10, Jacob 6. FM: fars brorsøn Peder Madsen i Honum.

Peder Christensen Lund af Honum fæster det hus sst, som hans far Christen Lund fradøde og enken Elisabeth Pedersdatter har afstået med ophold til hende og til Rasmus Pedersen Kokborgs enke Kirsten Pedersdatter. 25.1.1783
 
Folketælling jul. 1787 Honum, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Kirsten Pedersdatter Kone 60 Enke 1 Huus Kone
 
Folketælling feb. 1801 Honum, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, 
Peder Lund Mand 58 Gift 1 Bonde og Huusmand
Birte Nielsdatter Hans Kone 52 Gift 1
Niels Pedersen Deres Søn 12
Kirsten Pedersdatter Mandens Søster 70 Enke 1 Almisselem
Karen Nielsdatter Konens Søster 60 Ugift

69. XX.

Detralje fra en gravsten Hvirring kirke

70. Peder Rasmussen † 1715 i Kalhave, Hornborg sogn
 
Han blev gift med Poul Jacobsens kone (Eneste navn på hende, kaldet sådan efter hendes 2. mand)
    
Børn i første ægteskab:
i Else Pedersdatter * 1704 i Kalhave, Hornborg sogn, † 1704 i Kalhave, Hornborg sogn

ii Rasmus Pedersen * 1705 i Kalhave, Hornborg sogn, † 1771 i Kalhave, Hornborg sogn
Husfæster under Rask gods 

Han bliver gift 1748 i Hornborg med (1) Mette Pedersdatter 
Bryllupsnote) han den gamle ungkarl af Skovgaard, hun Hans Knudsens enke 
   
Han bliver gift 1763 (2) med Apelone Henningsdatter † 1780 i Hornborg sogn.
Om hende står der 1746 i Hornborg kirkebog at hun er ”absolberet”  fra Smidstrup sogn, udlagt Hans Jørgen Mejer en gift mand skovfoged i Store Velling  
     
Skifte: Første hustru Mette Pedersdatter i Kalhave. 21.3.1763. E: Rasmus Pedersen.  A: bror Anders Pedersen i Hornborg, søster Maren Pedersdatter g.m. Christen Rytter i Hvirring, søster Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Ovesen.
 
Rasmus Pedersen fæster et jordløst hus i Kalhave, som han selv har haft i fæste i nogle år. 9.3.1765
 
Niels Nielsen Møller fæster det jordløse hus i Kalhave, som Rasmus Pedersen fradøde, og enken har afstået. Medunderskrevet af hans bror Jens Nielsen på Rask. 27.5.1771

iii Else Pedersdatter * 1708 i Kalhave, Hornborg sogn, † 1772 i Åle sogn 

Hun bliver gift 1737 i Hornborg med Søren Malund Mikkelsen

Søren Mikkelsen af Åle fæster den gård i Åle, som Jens Madsen har afstået, 4 2 3 1 htk. 13.2.1737.

Peder Sørensen i Åle fæster den gård i Åle, som Søren Mikkelsen fradøde med ophold til mor, 5 0 0 0 htk. 18.3.1763, fol.73

Skifte: Søren Mikkelsen Malund i Åle. 26.2.1761, side 344. E: Else Pedersdatter. LV: Jacob Nielsen i Over Kodallund. B: Peder 22, Mikkel 19, Jens 17, Anders 14, Morten 12, Karen 9. FM: farbror Anders Mikkelsen Malund i Åle, morbror Rasmus Pedersen i Kalhave, Peder Olufsen i Åle, Jens Olufsen sst.
 
35. iv Karen Pedersdatter, * 1712 i Hornborg sogn, † 14/ 2 1777 i Kodallund, Hvirring sogn, begravet 23/ 2 1777 i Hvirring. 

Hun blev gift med (1) Mads Pedersen, * omkr. 1688 i Uldum sogn i Nørvang herred, † 1755 i Kodallund, Hvirring sogn, begravet 28/ 11 1755 i Hvirring. 

Hun blev gift med (2) Jacob Nielsen, * i Kalhave, Hornborg sogn † 1778 i Over Kodallund Hvirring sogn

Børn i hustrus andet ægteskab med Poul Jacobsen
v Maren Poulsdatter * 1718 i Kalhave, Hornborg sogn † 1718 i Kalhave, Hornborg sogn

vi  Maren Poulsdatter * 1719 i Kalhave, Hornborg sogn † 1813 i Kalhave, Hornborg sogn

Hun blev gift 1751 i Hornborg med Therkel Jørgensen

Fadder 1745 til: Niels Jacobsen i Kalhave - Anders
 
Folketælling: jul. 1787 Kalhave, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Chresten Chrestensen - Husbonde 33 Gift 1 Bonde og gaardbeboer 
Karen Therchelsdotter - Hans Kone 33 Gift 1
Stine Chrestensdotter - Deres Børn 6 Ugift 0
An Marie Chrestensdotter - Deres Børn 4 Ugift 0
Therchel Jørgensen - Konens Forældre 60 Gift 1 Nyder aftægt af gaarden
Maren Povelsdotter - Konens Forældre 69 Gift 1
Therch Jepsen - Tienestefolk 21 Ugift 0 National Soldat
Peder Rasmussen - Tienestefolk 20 Ugift 0
Berret Iversdotter - Tienestefolk 25 Ugift 0
 
Folketælling: feb. 1801 Kalhave, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Karen Terkelsdatter Madmoder 47 Enke 1 Bonde og Gaardbeboer 
Ane Magdalene Krestensdatter Hendes Børn 18 Ugift
Ane Marie Krestensdatter Hendes Børn 16 Ugift
Ane Krestensdatter Hendes Børn 13 Ugift
Kresten Krestensen Hendes Børn 8 Ugift
Therkel Jørgensen Hendes Forældre 80 Gift 1 Aftægtsfolk
Maren Povelsdatter Hendes Forældre 82 Gift 1 Aftægtsfolk
Peder Olesen Tienestefolk 21 Ugift
Kresten Kaspersen Tienestefolk 19 Ugift
Jens Rasmussen Tienestefolk 14 Ugift
Maren Sørensdatter Tienestefolk 40 Ugift

71. Poul Jacobsens kone * 1773, † i Kalhave, Hornborg sogn
 
Hun blev gift (1) med Peder Rasmussen
 
Hun blev gift (2) med Poul Jacobsen

 

Så flot har de sikkert ikke boet, disse huse er genopbygget på Hjortsvang museum Hornborghuset fremstår delvis som en bolig fra 1780’erne. Hattinghuset er fra 1770’erne.

72. Jens Pedersen, * 1680 i Hornborg sogn
  
Han blev gift 1710 i Hornborg med Kirsten Mikkelsdatter.
1710 Copul Jens Pedersen og Kirsten Mikkelsdatter i Hornborg

 Børn:
 36. i Mikkel Jensen Skoleholder, * 20/ 10 1714 i Hornborg sogn, † 1771 i Hornborg sogn.  

Han blev gift med Sara Hansdatter Bang.

73. Kirsten Mikkelsdatter, * 1682 i Hornborg sogn, † 1760 i Hornborg sogn. 
 
kirkebogen 1760: Mikkel Skoleholders moder begravet i Hornborg.

Hornborg Kirke. Kirken og kirkegården set fra sydvest o. 1900. Postkort i Nationalmuseet.

74. Hans Nielsen Bang * ca 1679 i Overby, Kattrup sogn, † før 1743
Herredsskriver i Overby og Skoleholder i Hornborg

Han blev gift 24 juli 1709 i Ring med Maren Mikkelsdatter.

04 jul. 1708, Overby, Kattrup Sogn
Skifte efter hans mor: ◦750 Sara Lauridsdatter i Overby. 4.7.1708, fol.182. E: Niels Hansen herredsskriver. B: Hans, Magdalene g.m. Jens Sørensen i Hald, Else 31, der ægter Laurids Enevoldsen i Møballe, der fæster, Johanne g.m. Thor Nielsen i Horsens, Sara g.m. Jens Nielsen sst, Mette Kirstine 23, Sofie 16, Jørgen 14. FM: farbroder Jørgen Hansen i Overby.
 
 05 mar. 1709, Ring, Ring Sogn. 
Fæste Skanderborg Rytterdistrikt. ◦505 (fol 177) Hans Nielsen, Ring - af Overby - halvdelen af Michel Madsens gaard, da han den halve gaard brug og aufling ikke selv kan forestaa, og svare udgifterne, desuden med den Condition at han ægter datteren ved stedet har overladt ham. Dog saafremt Michel Madsen den anden halve part ikke kan forestaa, skal han naar dette sker, eller han afgaar ved døden, ogsaa fæste den anden halvdel saaledes at gaarden bliver samlet. 1-2-2-2 alb red til 1 td 4 skp. I betragtning af at han skal betale restancerne 15 Sletdl giver han efter kendelse indf kun 1 Rdr. Denne halvdel bestaar af 16 fag hus kun noget slet ved magt 3 bæster 1 ko 4 faar etc. 5 Marts 1709.
 
06 nov. 1710, Ring, Ring Sogn
Skifte efter hans far. ◦812 Niels Hansen herredsskriver i Overby. 6.11.1710, fol.333. Enkemand efter [Sara Lauridsdatter], skifte 4.7.1708 lbnr.750. B: Hans i Ring, Else g.m. Laurids Enevoldsen i Overby, Magdalene g.m. Jens Sørensen i Hald, Johanne g.m. Thor Nielsen i Ejer, Sara g.m. Jens Nielsen i Horsens, Mette Kirstine 25, Sofie 18, Jørgen 16. FM: farbroder Jørgen Hansen i Overby.
 
19 jun. 1715 Ring, Ring Sogn
Fæste afstået: ◦Fol 272 Jens Andersen, Ring fæster en halv gaard, Hans Nielsen forhen beboede men grundet geraaden slette tilstand har maattet qwittere. Hkorn 1-7-2-2 red til 1 td 4 skp. Hvoraf Jens Andersen grundet han skal være pligtig at sætte gaarden i stand kun skal give 2 Rdr til indf. Bestaar af 16 fag slet hus og besætning 3 b 2 k 1 ungnød 6 faar et. 19 Juni 1715. 

 Børn:
 37. i Sara Hansdatter Bang, * 1710 i Ring, Ring Sogn, Tyrsting Herred, † 1791 i Hornborg sogn.  
 
Hun blev gift med Mikkel Jensen Skoleholder.

ii Marie Hansdatter Bang * 1718 i Hornborg sogn,   † sep 1718 i Hornborg sogn
Begravet 11 sept. 1718.  
◦1718 Dom 13 p. Trin (11 sep) Kast Joord paa Hans Nielsøns yngste Daatter af Hornborg, Maria, som var ike fuldt et halt Aar, da hun døde

iii Marie Hansdatter Bang * 1720 i Hornborg sogn

ii  Mette Kirstine Hansdatter * 1724 i Hornborg sogn, † 1726 i Hornborg sogn

75. Maren Mikkelsdatter, * o 1687 i Hornborg sogn, † juni 1770 i Hornborg sogn 

Ring sogn markeret med blåt

78. Søren Nielsen † 1751 i Flemming, Hornborg sogn

Han blev gift 1702 (1) med Else Lauridsdatter

Han blev gift 1710 (2) med Karen Nielsdatter

Gårdfæster under Bjerre gods 
Søren Nielsen fæster den ½ gård i Flemming, som Gravers Christensen fradøde,og ægter enken.  13.8.1702, fol.12.
 
Niels Sørensen af Flemming fæster den ½ gård i Flemming, som hans far Søren Nielsen har afstået, 2 7 1 2 3/4 htk. 20.2.1733, fol.33B.

Børn i første ægteskab

i Niels Sørensen * 1703 i Flemming, Hornborg sogn    
Niels Sørensen af Flemming fæster den ½ gård i Flemming, som hans far Søren Nielsen har afstået, 2 7 1 2 3/4 htk. 20.2.1733, fol.33B. (Indførslen står to gange).
Gårdfæster under Bjerre gods 
     
Fadder 1742 til: Peder Lykke i Flemming - Maren 
Fadder 1744 til: Mikkel Jensen i Flemming - Jacob 
Fadder 1745 til: Hyrden i Flemming - Birthe Kirstine

ii Dorthe Sørensdatter * 1706 i Flemming, Hornborg sogn, † 1706 i Flemming, Hornborg sogn 

Børn i andet ægteskab
39. iii Else Sørensdatter * 1714 i Flemming, Hornborg sogn, † 1757 i Hornborg sogn

Hun blev gift med Niels Falsen

iv Niels Sørensen * 1720 i Flemming, Hornborg sogn † 1767 i Hornborg, 

Han var gift med Anne Johansdatter
Begravelsesnote: 6de Aprill og Niels Sørensen af Fleming 47 aar gamel

79. Karen Nielsdatter † 1759 i Flemming, Hornborg sogn

Horborg kirke

Samme anepar som 172/ 173 og 248/ 249
Altså er de både Tip 3 oldeforældre 2X Tip 4 oldeforældre
Parret vil ikke blive nævnt mere i oversigten!!

Deres to sønner Henrik og Johans slægter krydser hinanden flere gange og dermed er der anesammenfald flere gange

Sammenfald 1: 
Deres oldebarn ane (21) Mette Christensdatter (datter af Bodil Henriksen og Christen Nielsen) bliver gift med hans sønnesøn (ane 20) Clemen Johansen søn af (ane 40) Johan Clemmesen

Sammenfald 2:
Deress 2x tipoldebarn (ane 2) Christen Andersen (Johans gren af familien) bliver gift med både hans 3x tipoldebarn (ane3) Ane Kathrine Mikkelsen (Henriks gren af familien) og med hans 2 x tipoldebarn (Henriks gren af familien) Inger Marie Simonsen


80. Clemen Sørensen * 1635, † 1729 i Vrønding, Tamdrup sogn
1729 Dom Sept.: gl. Clemen Sørensen i Neder Vrønding ann ætat 94

Han blev gift med Silke Henriksdatter Sommer
Hun er født i Stouby præstegård

Han står opført i matr. 1688 som fæster af en gård i Vrønding af hartkorn 5 tdr. og 2 skpr. til Von Sprechelsen og 3 tdr. hartkorn til Tamdrup kirke.

Den 24. juli 1696 blev Clemen Sørensen udtaget som synsmand til at syne ulovligt skovhugst foretaget i Kalhave i Hornborg sogn.
Den 23. september 1676 blev Johan Sommer  i Underup tillige med sin Søster Silke Henriksdatter stævnet til Stensballegårds birketing

 


Børn:
86 i Henrik Clemmensen, * 1678 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1727 i Vrønding, Tamdrup sogn  
1727 Ead Dom Dom (3 p. Epiph) Henrich Clemensøn af Vrønding.

Han blev gift med (1) Mette Jacobsdatter, gift 1698 i Haurum, Hornborg sogn, * 1672 i Haurum, Hornborg sogn, † 1702 i Vrønding, Tamdrup sogn
    
Han blev gift med (2) Karen Stephensdatter, † 1762 i Vrønding, Tamdrup sogn

Han er både ane 86 og ane 124 – da to af hans børn – Bodil og Søren fører slægten videre på kryds og tværs
        
Hans datter af første ægteskab er ane 43 Bodil Henriksen der bliver gift med Christen Sørensen - hvis søster bliver gift med hans bror Søren Clemmesen (hans 2. ægteskab)    
  
Hans barnebarn er ane (21) Mette Christensdatter (datter af Bodil Henriksen og Christen Nielsen) bliver gift med (ane 20) Clemen Johansen søn af hans bror (ane 40) Johan Clemmesen    

Hans søn af hans andet ægteskab er ane 62 Søren Henriksen, der bliver gift med Catrine Marcusdatter

For forståelsens skyld vil data om ham og hans to hustruer blive gentaget i det rette led i anetavlen


 

ii Søren Clemmensen, * 1680 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1680 i Vrønding, Tamdrup sogn 
      
iii Margrethe Clemmensdatter, * 1681 i Vrønding, Tamdrup sogn.

40. iv Johan Clemmensen, * 1683 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1765 i Vrønding, Tamdrup sogn

Han blev gift med Cathrine Nielsdatter.

v Anne Clemmensdatter, * 1685 i Vrønding, Tamdrup sogn.

vi Søren Clemmensen, † 1753 i Vrønding, Tamdrup sogn.   
Begravet 5/ 6 1753 i Tamdrup
    
Han blev gift med (1) Karen Sørensdatter, gift 1711 i Vinten, Tamdrup Sogn. 

Han blev gift med (2) Søren Clemmesens kone 2, * 1691 i Vinten, Tamdrup Sogn, † 1751 i Vrønding, Tamdrup.
Se noter under Henrik Clemmesen igen et familiesammenhæng

Skifte: Peder Jensen [Sommer] i Vinten. 14.3.1750, fol.173. E: Karen Sørensdatter. FM: Christen Rask sst. B: Jens 6, Søren 18 uger. FM: morfar Søren Clemensen sst.

81. Silke Henriksdatter Sommer 
  Hun er født i Stouby præstegård

Tamdrup kirke hører til landets ældste, fra o. 1125, og er måske den allermest hemmelighedsfulde. Den er udsædvanlig stor, en treskibet 'basilika' med et rigt udstyr fra sin ældste tid. Men ejendommeligt nok kan ingen skriftlig oplysning fortælle, hvorfor man her har bygget sådan en lille domkirke. En plade fra kirkens gyldne alter viser dog to fornemme givere, som måske er et fingerpeg. Og på andre plader skildres i nogle enestående scener kong Harald Blåtands omvendelse til kristendommen, som den skete o. 965 og fejredes med kongens berømte sten i Jelling. Var det i Tamdrup, den tyske præst Poppo bar gloende jern (jernbyrd) og derved vandt Harald og med ham hele Danmark for troen? Og var Tamdrup i hele den katolske tid et helligsted, hvortil folk kom valfartende for at se den hellige Poppos relikvier og for at mindes landets kristning? Det er der kommet en bog ud af, så også er blevet læst ifb. denne slægtsforskning

82. Niels Christophersen * 1675 i Egebjerg, Hansted sogn † 1763 i Kørup, Tamdrup sogn
 
Han blev gift med 4/ 3 1703 i Tamdrup med (1) Karen Christensdatter Bhi
 
Han blev gift 12/ 11 1745 med sin husholderske (2) Birgitte Pedersdatter 

Den 26 januar 1703 udstedte han et afkald til sin bror Søren Christoffersen i Egebjerggård for videre arv efter sin afdøde far Christoffer Eriksen i Egebjerggård:
"For Dom stoed Niels Christoffersen af Egebjerggaard og toeg sin broder Søren Chrisfoffersen i Haannd og med sin fri Villie og velberaad Hue gaf og giorde hannem en fuldkommen trøg fri og uigenkallendis Ankald og Qvitering for ald den Arfuelod og part, som hannem arfueligen kand vere tilfalden efter hans sal. Fader Christoffer Eriksen, som boede og døde i Egebjerggaard, det vere sig udi forne Egebierggaard, gadehuse eller noget dends tilliggelse eller Herlighed, boe eller Boeskab, qvæg, korn, Kleder, Bæster og fænom, levende eller dødt, det vere sig huad Nafn det helst er eller nefnis kand, rørende eller urørende, slet og aldeles intet undtaget i nogen Maader, og kiendes forne Niels Christoffersen for sig og sine Arfuinger at haffue annammet bekommet og opboret af bemeldte sin kiære Broder S. C. Sølf, pending, fyldist og fuldværd for forne Arfue, både Hovedstol og rente, qviteret, kravelsøs og aldeles skadeløs holden i alle Maader, tackendis hannom got for goed og redelig betalling og derimod lover for sig og sine Arfuinger for forne Arfuepart, baade i Eiendom, Jordegods og Løsøre, qviteret krafueløs og aldeles skadeløs holden i alle Maader, oc stoed Niels Christoffersen med sin Broder Søren Christoffersen til Vedermaamsting, der denne ufkaldsgick beshrefuen"
   
Skifte hans halvbror: Rasmus Sørensen i Tamdrupgård. 22.2.1729, fol.1. E: Ellen Jensdatter. LV:  Morten Mortensen i Lund. A: søster Anne Sørensdatter g.m. Henrik Pedersen i Såby, halvsøskende Niels Christoffersen i Kørup, Søren Christoffersen i Egebjerg.
 
Skifte hans brorsøn: Søren Christoffersen i Egebjerggård. 1.8.1749, fol.292B. E: Sara Cathrine Secher. LV: Ulrik Toxsværd i Rårup, Jacob Rosborg på Terslevgård. B: Christine g.m. Hans Nim, vagtmester i Nim, Anne, der ægter Morten Tønnesen. FM før ægteskabet: farbror Niels Christoffersen i Kørup.
  
Børn i hustruen Karen Christensdatter Bhis første ægteskab med Christen Nielsen

i Anne Sophie Christensdatter * 1691 i Kørup, Tamdrup sogn, † 1757 i Kørup, Tamdrup sogn 
 
Hun var gift i Tamdrup 30/6 1715 med Peder Eriksen * 1693 i Egebjerg, Hansted sogn † 1751 i Kørup, Tamdrup sogn
Peder Eriksen er søn af Erik Christophersen, der er bror til hendes mors anden ægtemand Niels Christophersen
Ved deres børns dåb har Niels Christoffersen, hans kone og deres døtre stor indflydelse.

ii Olivia (Liffe) Christensdatter * 1693 i Kørup, Tamdrup sogn

Hun blev gift med Knud Andersen fra Hatting
1719 Trol. Knud Andersen af Hatting og Niels Christophersens steddatter Liffe Christensdatter i Vrønding

iii Niels Christensen * 1698 i Kørup, Tamdrup sogn

iv Sidsel Christensdatter * 1703 i Kørup, Tamdrup sogn

Børn i ægteskabet

v Anne Nielsdatter * 1704 i Kørup, Tamdrup sogn

Hun blev gift med Knud Hansen Ganz den 8/ 10 1724 i Tamdrup kirke

vi Christopher Nielsen * 1706 i Kørup, Tamdrup sogn, † 1775 Torup, Hedensted sogn

Han blev gift 1740 med Anne Jensdatter Bisgård døbt 19.3.1719 i Kalhave, Hvirring sogn, død 30.5.1769 i Torup, Hedensted sogn
Han ejer Knæstedgård

vii Christen Nielsen * 1707 i Kørup, Tamdrup sogn, † 1707 i Kørup, Tamdrup sogn

viii Cathrine Nielsdatter * 1709 i Kørup, Tamdrup sogn † 1709 i Kørup Tamdrup sogn

41. xi Cathrine Nielsdatter * 1711 i Kørup, Tamdrup Sogn, † 1757 i Vrønding Tamdrup sogn

Hun blev gift med Johan Clemmesen
 
Børn i hans andet ægteskab med Birgitte Pedersdatter
x Peder Nielsen * 1747 i Kørup, Tamdrup sogn † 1747 i Tamdrup sogn
1747 Døbt Niels Christophersen i Kørup – Peder
1747 Begr. Niels Christophersens søn i Kørup Peder 2? Uger
Ved sønnen Peders dåb den 13/7 1747 var en del af familien faddere, f.eks. Søren Christoffersen af Egebjerg og Peder Eriksen af Kørup, og gudmor var Niels Christoffersens datter

xi Karen Nielsdatter * 1749 i Kørup, Tamdrup sogn 

83. Karen Christensdatter Bhi * 1667 i Borup, Kattrup sogn, † i 1741 i Kørup. Tamdrup sogn

Hun blev gift (1) med Christen Nielsen † 1703 i Kørup, Tamdrup sogn (hans 2. ægteskab)

Hun blev gift 4 juni 1703 med (2) Niels Christophersen

Egebjerggård som den så ud i 1964

84. Søren i Rådved

Han blev gift med XX.

Børn:
42. i Christen Sørensen, * 1727.  

Han blev gift med Bodil Henriksdatter, gift 1726 i Vrønding Tamdrup sogn.

 ii Søren Clemmesens kone. 
Hun blev gift med Søren Clemmesen (hans andet ægteskab).

Han er bror til ane 86 Henrik Clemmesen (der også er ane 125 – se nedenstående)

  85. XX.

Gammelt brev fra Rådved/ Hansted

86. Henrik Clemmensen, * 1678 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1727 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Dåbsnoter: 1727 Ead Dom Dom (3 p. Epiph) Henrich Clemensøn af Vrønding.

Han blev gift med (1) Mette Jacobsdatter, gift 1698 i Haurum, Hornborg sogn, * 1672 i Haurum, Hornborg sogn, † 1702 i Vrønding, Tamdrup sogn.

Han blev gift med (2) Karen Stephensdatter, † 1762 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
 (Børn i andet ægteskab kommer i rette sammenhæng med Henrik som ane 124 og Karen Stephensdatter som ane 125)
 
Børn i første ægteskab
43. i Bodil Henriksdatter, * 1700 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1742 i Rådved, Hansted sogn. 

Hun blev gift med Christen Sørensen, gift 1726 i Vrønding Tamdrup sogn.

ii Jacob Henriksen, † 1710 i Vrønding, Tamdrup sogn.

87. Mette Jacobsdatter, * 1672 i Haurum, Hornborg sogn, † 1702 i Vrønding, Tamdrup sogn.   

Fra Tamdrup Bisgårds godsarkiv

Samme anepar som 236/ 237 og 256/ 257.
De vil ikke blive nævnt yderligere i oversigten

92. Jens Madsen,
† 1761 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Han blev gift med Anne Cathrine Marcusdatter, gift 1714 i Tamdrup.

Her er der 2 sønner der begge fører anerne videre, ane 118 Marcus Jensen og ane 46 Jens Jensen Madsen.

Børn:
i Anne Jensdatter, * 1715 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1717 i Vrønding, Tamdrup sogn.

118.   ii Marcus Jensen, * 1716, † 1778 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Han blev gift med Karen Christensdatter, gift 1742 i Tamdrup.

 Han var Gårdmand

iii Mette Jensdatter, * 1718 i Vrønding, Tamdrup sogn.

Hun blev gift med (1) Christen Jeppesen Kjær, gift 1743, † 1762 i Bredal, Engum Sogn.  
Ved ægteskabet er han enkemand i Bredal

Hun blev gift med (2) Niels Lauridsen
    
Skifte hendes mand: Christen Jepsen Kjær i Bredal. 28.6.1762, fol.116. E: Mette Jensdatter. LV: Søren Buhl i Engum. B: Jens 17. FM: farbror Søren Jepsen Kjær i Assendrup.
    
Skifte: Mette Jensdatter i Bredal. 23.1.1764, fol.154. E: Niels Lauridsen. Første ægteskab med Christen Jepsen Kjær, [skifte 28.6.1762 lbnr.29]. B: Jens 19. FM: morbror Markus Jensen i Vrønding, Niels Terkildsen i Bredal.
            
iv Mads Jensen, * 1721 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1783 i Vrønding, Tamdrup sogn.  
Fæster under Tamdrup Bisgård gods    
    
Han blev gift med (1) Maren Lauridsdatter, gift 1743 i Tamdrup, * 1712 i Vinten,
Tamdrup Sogn, † 1735 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Han blev gift med (2) Anne Mortensdatter, gift 1745 i Tamdrup, † 1765 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Han blev gift med (3) Anne Johansdatter, gift 1765 i Tamdrup, † 1782 i Vrønding, Tamdrup sogn.

Skifte 1. hustru: Maren Lauridsdatter i Vrønding. 8.2.1745, fol.39. E: Mads Jensen. A: bror Thomas Lauridsen i Vinten, søster Johanne Lauridsdatter g.m. Folmer Jørgensen i Molger, halvsøskende Laurids Rasmussen 26, Rasmus Rasmussen 25, Kirsten Rasmusdatter, Karen Rasmusdatter. FM: far Rasmus Rasmussen i Vinten.
    
Skifte 3 hustru: Anne Johansdatter i Over Vrønding. 4.11.1782, fol.70. E: Mads Jensen. B: Kirsten 7, Johannes 2. FM: Mikkel Mortensen sst. Enkemandens første ægteskab med Anne Mortensdatter. Afkald fra B: Morten, Jens 22. Sml. lbnr.1858.
    
Skifte: Mads Jensen i Over Vrønding. 8.3.1783, fol.85. Enkemand efter Anne Johansdatter, [skifte 4.11.1782 lbnr.1853]. B: Kirsten 8, Johannes 2. FM: Mikkel Mortensen i Vrønding, Jens Jensen Madsen sst. Første ægteskab med [Anne Mortensdatter]. B: Morten 35, Anne Cathrine g.m. Jens Jacobsen smed i Bredal, Jens 22, Maren 19.

v Anne Jensdatter, * 1723 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1723 i Vrønding, Tamdrup sogn.  
Dåbsnoter: 1723 Dom. 14 Trin. Jens Madtzsøns af Vrønding hans sidste og yngste Barn.

46. vi Jens Madsen Jensen, * 1725 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1803 i Vrønding, Tamdrup sogn.  

Han blev gift med Mette Andersdatter, gift 1748 i Tamdrup.

vii Christen Jensen, * 1731 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1748 i Vrønding Tamdrup sogn. 
Dåbsnoter: 1731 Døbt 1 T. Dom 2 p. Ep: Jens Madtzsøns i Vrønding hs Søn, Christen Susc. Sl. Jørgen Lauridzsøns Daatter, Ellen ibid. Test. Lauritz Jørgensøn, Sl. Henric Clemmensøns, Hans Fris?, Smedens Hustru, Jens Nielsens H. alle ibidem.

93. Anne Cathrine Marcusdatter, * 1685 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1769 i Vrønding, Tamdrup sogn

Tamdrup Bisgård læs mere her: http://www.minjyskeslaegt.dk/Personer/Mors%20aner/Thomas%20Pedersen354/TamdrupBisgaards%20historie

112 Therkel Sørensen * 1660 i Solskov, Øster Snede sogn, † Øster Snede sogn maj 1727
Døbt 7 dec 1660 i Øster Snede. Søren Nielsen og Else Lauridsdatter i Solskov har født tvillinger, den ene en søn kaldet Therkel, den anden en pige kaldet Karen. Faddere Hans H?; Christen Nielsen og hans hustru, Peder K hustru, resten ulæseligt
Begravet 12 maj 1727

Han blev gift med Mette Jørgensdatter

Børn:
i Jørgen Therkelsen  * 1691 i Båstrup, Øster Snede sogn
Døbt 19 maj 1691 i Øster Snede sogn. (opslag 80)

ii Søren Therkelsen  * 1693 i Båstrup, Øster Snede sogn

iii Anna Therkelsdatter  * 1697 i Båstrup, Øster Snede sogn

iv Morten Therkelsen * 1700 i Båstrup, Øster Snede sogn

v Maren Therkelsdatter *  i Båstrup, Øster Snede sogn

vi Knud Therkelsen  * 1710 i Båstrup, Øster Snede sogn

vii Niels Therkelsen  * 1710 i Båstrup, Øster Snede sogn
Faddere til tvillingerne: Oluf Hansen og hustru, Anders Hansen og Søren Pedersen i Båstrup og Niels X i ?

viii 56. Niels Therkelsen * 1714 i Båstrup, Øster Snede sogn † 1796 i Båstrup, Øster Snede sogn
Dåb: 26. feb. 1714 i Øster Snede
Begravelse 2/ 12 1796 i Øster Snede

Han blev gift 21/ 11 1741 i Vindelev med Mette Sørensdatter 
 
113 Mette Jørgensdatter * 1672 i Øster Snede sogn
Døbt 16 marts 1672 i Øster Snede
Faddere X X; Mette Josephsdatter, Hans Jørgensen, Jørgen Jensen, Søren Jensen, resten ulæseligt

Dette par har også anenumre 126/ 127, og bliver ikke gentaget i omtale.

118. Marcus Jensen
, * 1716 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1 feb 1778 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Han blev gift med Karen Christensdatter, gift 1742 i Tamdrup
Han var gårdmand
Her er der to døtre ane 59 og ane 63

Skifte: Mette Jensdatter i Bredal. 23.1.1764, fol.154. E: Niels Lauridsen. Første ægteskab med Christen Jepsen Kjær, [skifte 28.6.1762 lbnr.29]. B: Jens 19. FM: morbror Markus Jensen i Vrønding, Niels Terkildsen i Bredal.
 
Skifte: Markus Jensen i Vrønding. 31.3.1778, fol.32. E: Karen Christensdatter. B: Cathrine g.m. Søren Henriksen i Neder Vrønding, Anne Cathrine g.m. Jørgen Lauridsen sst, Maren g.m. Peder Olufsen i Over Vrønding, Anne enke efter Simon Thomsen i Lund, Niels 31, Jens 21, Christen 19, Elisabeth Kirstine 18, Peder 16.

Børn:
59. i Ane Marchusdatter, * 1743 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1815 i Lund, Tamdrup Sogn.  
 
Hun blev gift med (1) (ane 58) Simon Thomsen, gift 23/ 1 1767 i Tamdrup,   
    
Hun blev gift med (2) Hans Knudsen.
Hendes datter af andet ægteskab Anne Margrethe Hansdatter bliver gift med ane 30 Enevold Poulsen (hans 3. ægteskab)

63. ii Cathrine Marcusdatter * 1745 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1820 Vrønding, Tamdrup sogn

Hun blev gift med (1) (ane 62) Søren Henriksen, gift 1769 i Vrønding, Tamdrup 

Hun blev gift med (2) Christen Knudsen.

Hendes 2 døtre af første ægteskab Karen (1 ægteskab) og Mette Kirstine (2. ægteskab) bliver gift med ane 30 Enevold Poulsen 

De to søstres Ane og Cathrines børnebørn bliver gift: ane 14 Simon Sørensen og ane 15 Karen Enevoldsdatter

iii Niels Marcussen * 1746 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1808 i Hornborg sogn

Han blev gift i Hornborg 1788 med Maren Sejersdatter
   
Gårdmand  
    
Folketælling: feb. 1801 Hornborg, Hornborg Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Niels Markusen Husbonde 53 Gift 1 Bonde og Gaardbeboer 
Maren Seyersdatter Madmoder 60 Gift 2
Karen Hansdatter Hendes Datter af 1ste Ægteskab 15 Ugift
Søren Mikkelsen Tienestekarl 48 Ugift
 
Skifte. Jens Markussen i Vrønding. 14.4.1806. E: Maren Olufsdatter. LV: Niels Olufsen i Hvirring. B: Markus 16, Oluf 14, Karen 13, Niels 10, Peder Christian 6, Christen 3. FM: farbror Niels Markussen i Hornborg.

iv Christen Marcussen * 1748 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1751 i Vrønding, Tamdrup sogn

v Maren Marcusdatter * 1751 i Vrønding, Tamdrup sogn † 6/ 2 1838 i Vrønding, Tamdrup sogn   

Hun blev gift i Tamdrup 1770 med Peder Olufsen  i nogle folketællinger kaldet 
Peder Olesen) 

Folketælling jul 1787, Vrønding, Tamdrup sogn
Peder Olesen 46 Gift 1 Bonde og gaardbeboer Hosbonde
Maren Marchusdatter 36 Gift 1 madmoder
Ole Pedersen 19 Ugift Deres børn
Karen Pedersdatter 13 Deres børn
Mette Pedersdatter 8 Deres børn
Marchus Pedersen 3 Deres børn
Albreth Olesen 60 Ugift Tienestekarl
 
Skifte hendes mand: Peder Olufsen i Vrønding. 10.2.1798, fol.187, 190. E: Maren Markusdatter. LV: Hans Knudsen i Lund. B: Søren 28, Karen 26, Mette Kirstine 25, Markus 18, Else 13, Johanne Kirstine 8, Niels 6. FM: Jens Markussen i Vrønding.
 
Folketælling: feb. 1801 Vrønding, Tamdrup Sogn 
Maren Markusdatter K Madmoder 50 Enke 1 BondeKone og Gaardbruger
Marcus Pedersen M hendes Børn 21 Ugift
Karen Pedersdatter K hendes Børn 20 Ugift
Else Pedersdatter K hendes Børn 16 Ugift
Niels Pedersen M hendes Børn 9 Ugift
Johanne Pedersdatter K hendes Børn 7 Ugift
Christen Kristensen M Tieneste Dreng 15 Ugift
 
Skifte hendes søn: Niels Pedersen i Vrønding. 17.11.1810, fol.214. A: mor Maren Markusdatter, enke efter Peder Olufsen sst, [skifte 10.2.1798 lbnr.1886]. LV: Christen Knudsen sst, søskende Søren Pedersen 40, Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Christensen i Vinten, Mette Kirstine Pedersdatter g.m. Eskild Christensen på Molger Mark, Markus Pedersen 30, Else Pedersdatter 25, Johanne Kirstine Pedersdatter 20. FM: Enevold Poulsen i Vrønding
   
vi Anne Cathrine Marcusdatter * 1752 i Vrønding, Tamdrup sogn † 10/ 2 1822 i 
Vrønding, Tamdrup sogn

Hun blev gift med Jørgen Lauridsen 1774 i Tamdrup

Folketælling: jul. 1787 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Jørgen Laursen 40 Gift 2 Bonde og gaardbeboer Hosbonde
Anne Cathrine Marchusdatter 30 Gift 1 madmoder
Kiersten Jørgensdatter 7 børn af sidste ægteskab
Karen Jørgensdatter 3 børn af sidste ægteskab
Laurs Jørgensen 1 børn af sidste ægteskab
Thomas Nielsen 28 Gift Tienestefolk
Kiersten Andersdatter 20 Ugift Tienestefolk
Søren Pedersen 14 Tienestefolk
 
Folketælling: feb. 1801 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Jørgen Laursen M Hosbonde 55 Gift 2 Bonde og Gaardmand
Ane Markusdatter K hans Kone 49 Gift 1
Kiersten Jørgensdatter K Deres Børn 21 Ugift
Karen Jørgensdatter K Deres Børn 17 Ugift
Laurs Jørgensen M Deres Børn 14 -
Ane Jørgensdatter K Deres Børn 12 -
Marcus Jørgensen M Deres Børn 9 -
Mette Jørgensdatter K Deres Børn 5 -
Peder Andersen M TjenesteDreng 14 -
 
Skifte hendes mand: Jørgen Lauridsen i Vrønding. 11.2.1805, fol.200. E: Anne Cathrine Markusdatter. LV: Hans Knudsen i Lund. B: Kirsten 24, Karen 20, Laurids 17, Anne Elisabeth 16, Markus 13, Mette Kirstine 8. FM: Jens Markussen i Vrønding

vi Jens Marcussen * 1755 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1805 i Vrønding, Tamdrup sogn

vii Christen Marcussen * 1757 i Vrønding, Tamdrup sogn, 

Han blev gift i Tyrsting sogn 1793 med Maren Christensdatter

Folketælling: jul. 1787 Hvirring, Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Chresten Jensen Husbonde 55 Gift 1 Bonde og Gaardbeboer
Anne Marie Larsdatter Madmoder 50 Gift 1
Jens Chrestensen Deres Børn 20 Ugift
Hans Chrestensen Deres Børn 13 Ugift
Mette Chrestensdatter Deres Børn 17 Ugift
Karen Chrestensdatter Deres Børn 15 Ugift
Mads Chrestensen Tjeneste Folk 50 Gift 1
Chresten Marckussen Tjeneste Folk 28 Ugift National Soldat
Karen Stisdatter Tjeneste Folk 17 Ugift

Folketælling: feb. 1801 Tyrsting, Tyrsting Sogn,  Skanderborg Amt, 
Christian Marcussen 44 Gift 1 Bonde og gaardbeboer og landeværnsmand Huusbonde
Maren Christensdatter 44 Gift 1 Hans kone
Mette Kierstine [Christiansdatter] 4 - Deres datter
Hans Pedersen 28 Ugift Rytter Tienestefolk
Chresten Jensen 13 Ugift Tienestefolk
Cathrine Christensdatter 46 Ugift Er væverske Konens syster

vii Elisabeth Kirstine Marcusdatter * 1759 i Vrønding, Tamdrup sogn † 10/ 3 1839 i Lund, Tamdrup sogn

Hun blev gift med Peder Pedersen Timsen 1784 i Tamdrup

Folketælling 1787 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Peder Themsen 29 Gift 1 Bonde og gaardbeboer
Ellen Kierstine Marchusdatter 24 Gift 1
Marchus Pedersen 2
 
Folketælling feb. 1801 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
 Peder Thomsen M Hosbonde 46 Gift 1 Bonde og Gaardmand
Elise Markusdatter K hans Kone 42 Gift 1
Ane Pedersdatter K Deres Børn 15 Ugift
Marcus Pedersen M Deres Børn 14 Ugift
Peder Pedersen M Deres Børn 12 Ugift
Rasmus Pedersen M Deres Børn 8 Ugift
Karen Pedersdatter K Deres Børn 6 Ugift
Grethe Pedersdatter K Deres Børn 4 Ugift
Mette Pedersdatter K Deres Børn 2 Ugift
Thomas Nielsen M Tjenestefolk 34 Ugift
Sidsel Jørgensdatter K Tjenestefolk 15 Ugift
 
Folketælling: feb. 1834 Lund, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt 
Peder Pedersen M 80 Gift Gaardmand
Elise Kirstine Markusdatter K 76 Gift hans Kone
Niels Pedersen M 31 Ugift deres Søn
Laurs Hansen Berg M 28 Ugift Tienestefolk
Jens Mortensen M 17 Ugift Tienestefolk
Ane Dorthea Nielsdatter K 20 Ugift Tienestefolk
Ane Kristensdatter K 17 Ugift Tienestefolk

x Peder Marcussen * 1763 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 5/ 4 1822 Tamdrup Bisgård, Tamdrup sogn 
     
Folketælling: feb. 1801 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
Søren Nielsen M Hosbonde 53 Gift 2 Bonde og Gaardmand
Kiersten Simonsdatter K hans Kone 31 Gift 1
Mette Sørensdatter K Deres Børn 9 Ugift
Simon Sørensen M Deres Børn 5 Ugift
Peder Markusen M Tieneste Folk 37 Ugift
Christen Andersen M Tieneste Folk 16 Ugift

xi Mette Kirstine Marcusdatter * 1765 i Vrønding, Tamdrup sogn, † før 1777
    
119. Karen Christensdatter, * 1718 i Vrønding, Tamdrup sogn † 30/ 3 1791 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
 
Skifte: Hendes farsbrors søn: Christen Iversen i Lund. 19.1.1761, fol.106. E: Kirsten Eskildsdatter. A: far Iver Nielsen i Norge, der døde, farbror Christen Nielsen i Vrønding, død. 2B: Karen g.m. Markus Jensen sst, Kirsten g.m. David Jørgensen i Enner, faster Anne Marie Nielsdatter i Risager, faster Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Christen Villadsen i Lund. 1B: Laurids i Hornborg.
 
 Folketælling: jul. 1787 Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt
 Karen Christensdatter 69 Enke 1 Bonde kone og gaardbeb. madmoder
 Jens Marchusen 27 Ugift Hendes børn
 Peder Marchusen 23 Ugift Hendes børn
 Dorthe Davidsdatter 39 Ugift Tienestefolk
 Zidsel Christensdatter 13 Tienestefolk
 Frands Frandsen 11 Tienestefolk
 
Ved dødsfaldet noteret som 73 år gammel.

Tamdrup kirke i solnedgang

120. Anton Poulsen † 1742 i Vrønding, Tamdrup sogn

 Han blev gift med (1) Anne Rasmusdatter ca. 1727
 
Han blev gift med (2) Mette Rasmusdatter ca. 1737  
  
Skifte: Anton Poulsen i Neder Vrønding. 20.6.1742, fol.57. E: Mette Rasmusdatter. B: Maren 1. FM: morbror Morten Rasmussen. Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 16.12.1738 lbnr.1800]. B: Poul 14, Anne Cathrine 10, Anne Marie 7. FM: farbror Morten Poulsen.
 
Skifte: Anders Rasmussen Thybo i Belle 20-3-1756, s. 248. E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Therkild Jensen, Stouby. A: Halvbror: Marcus Rasmussen, Træden sogn, Tyrsting herred, død. 4 B: Rasmus, Bjødstrup, Ovsted sogn, Voer herred, Jens, Anne, Kirsten, Halvsøster: Anne Rasmusdatter, død, g. m. Anton Poulsen, [Neder] Vrønding, Tamdrup sogn u. Bisgård, død, se V. & N. lbnr. 1800 & 1801. 3 B: Poul 27, Anne Cathrine g. m. Niels Hansen, Skærbæk, Nebel sogn, Ribe stift, Anne Marie, Halvsøster: Maren Rasmusdatter, død, g. m. Niels Jensen, Korning u. Bygholm. 3 B: Jens 25, Karen, Anne.
 
Børn i første ægteskab:
60. i Poul Antonisen, * 1728 i Vrønding, Tamdrup sogn † 27/ 1 1802 i Vrønding, Tamdrup sogn.  

Han blev gift med Anne Nielsdatter, gift 17/ 8 1768 i Tamdrup.

ii Anne Cathrine Antonisdatter * 1733 i Vrønding, Tamdrup sogn

Hun blev gift med Niels Hansen, Skærbæk, Nebel sogn

iii Anne Marie Antonisdatter * 1735 i Vrønding, Tamdrup sogn

Børn i andet ægteskab

iv Anne Antonisdatter * 1739 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1739 i Vrønding, Tamdrup sogn

v Maren Antonisdatter * 1741 i Vrønding, Tamdrup sogn

121. Anne Rasmusdatter † ca 1738 i Vrønding, Tamdrup sogn

Skifte. Anne Rasmusdatter i Neder Vrønding. 16.12.1738, fol.56. E: Anton Poulsen. B: Poul 10, Anne Cathrine 6, Anne Marie 3. FM: fars svoger Niels Jensen i Korning.

 

Poppo viser Kong Harald den uskadte hånd. Detalje - det gyldne alter fra ca. 1150-1200. Kopi - originalen findes på Nationalmuseet.

122. Niels
    
Børn
 61. i Anne Nielsdatter, * ca 1743 i Vrønding, † 24/ 8 1806 i Vrønding, Tamdrup sogn

Hun blev gift med (1) Enevold Pedersen, gift 1765 i Vrønding

Hun blev gift med (2) Poul Antonisen, gift 17/ 8 1768 i Vrønding, 
   
ii Jørgen Nielsen

123. XX

Kirkegårdsmuren ved Tamdrup kirke

124. Henrik Clemmesen * 1678 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1727 i Vrønding, Tamdrup sogn.  
  
Han blev gift med (1) Mette Jacobsdatter, gift 1698 i Haurum, Hornborg sogn, * 1672 i Haurum, Hornborg sogn, † 1702 i Vrønding, Tamdrup sogn.

 Han blev gift med (2) Karen Stephensdatter o. 1704 , † 1762 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Børn i andet ægteskab:
i Stephen Henriksen, * 1705 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1799 i Vrønding, Tamdrup sogn 
 
Han blev gift med (1) Mette Hansdatter, gift 1754 i Vrønding, Tamdrup sogn.

Han blev gift med (2) Sidsel Nielsdatter    
    
Skifte: Steffen Henriksen i Horsens. 18.7.1787, fol.284B. E: Sidsel Nielsdatter. LV: Peder Lind, gørtler. B: Niels 36, snedkersvend i Flensborg, Poul 30, sømand, Henrik 28 i København, Mette 22.

Skifte hans hustru: Sidsel Nielsdatter i Horsens. 23.1.1799, fol.285B, 302B. Enke efter Steffen Henriksen, [skifte 18.7.1787 lbnr.1787]. B: Niels, snedker i Sønderborg, Poul, skipper i Horsens, Henrik i København. Desuden arv til en datter [Karen Steffensdatter, skifte 31.8.1781 lbnr.1653]. 1B: Mette Cathrine 22. FM: far Oluf Madsen hattemager i Horsens
        
ii Clemen Henriksen, * 1706 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1735 i Vrønding, Tamdrup sogn.
1725 Dom 19. p. Trin. Henrich Clemmensøns Søn af Vrønding, Clemmen.

iii Silke Henriksdatter, * 1708 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1710 i Vrønding, Tamdrup sogn
1708 Døbt Henrik Clemensen i Vrønding - Silke

iv Laurids Henriksen, * 1710 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1771 i Vrønding, Tamdrup sogn
1710 Døbt Henrik Clemensen i Vrønding – Laurids

Skifte: Laurids Henriksen, ugift i Horsens. 14.11.1771, fol.288. A: søskende Steffen Henriksen i Horsens, Søren Henriksen i Vrønding, Niels Henriksen, uvist hvor, Anders Henriksen i Åbenrå, Silke Henriksdatter g.m. Søren Vaabensholm i Horsens

v Silke Henriksdatter, * 1713.  
1713 Døbt Henrik Clemensen i Vrønding - Silke

Hun blev gift med Søren Sørensen Våbensholm, gift 1733 i Vrønding, Tamdrup sogn.
Bryllupsnote: Han fra Våbensholm i Føvling sogn

vi Mette Henriksdatter, * 1716 i Vrønding, Tamdrup sogn.

vii Niels Henriksen, * 1719 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1721 i Vrønding, Tamdrup sogn.
Dåbsnoter: 1721 Die Visit Mariæ Henrich Clemensøns Søn ann. æt. 1.

62. viii Søren Henriksen, * 1722 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1787 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Han blev gift med Cathrine Marcusdatter, gift 1769 i Tamdrup sogn.

ix Anders Henriksen, * 1724 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

x Henrik Henriksen, * 1727 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1771 i Horsens.   
Dåbsnoter: 1727 Fest Purif Mar: Sl. Henrich Clemensøns af Vrønding hs Søn, Henrik. Susc Peder Andersøns H: af Flemming. Test: Lieutenantens Frue og Søn i Vrønding, Niels Maltesøns Søn, Jens Sørensøns H: og Jens Madtssøns H: ibidem        
 
Skifte: Henrik Henriksen i Horsens. 14.11.1771, fol.287B. A: søskende Steffen Henriksen i Horsens, Laurids Henriksen sst, Søren Henriksen i Vrønding, Niels Henriksen, uvist hvor, Anders Henriksen i Åbenrå, Silke Henriksdatter g.m. Søren Vaabensholm i Horsens.

125. Karen Stephensdatter † 1762 i Vrønding, Tamdrup sogn
  
Skifte hendes far: Steffen Sørensen i Burgårde. 28.5.1705, fol.299. E: Sidsel Nielsdatter. LV: broder Knud Nielsen i Brædstrup. B: Karen g.m. Henrik Clemensen i Vrønding på Hammergård gods, Karen 16, Mette 16, FM: farbrødre Peder Sørensen sst, Søren Jensen sst 

Kalkmalerier i Tamdrup kirke fra slutningen af 1400-tallet.

4 x tipoldeforældre

148. Niels Hansen Bang, * Omkr 1650 i Overbygaard, Kattrup sogn, † 6 nov 1710 i Overbygård, Kattrup sogn

Han bliver gift med Sara Lauridsdatter

Skifte Niels Hansen herredsskriver i Overby. 6.11.1710, fol.333.
Enkemand efter [Sara Lauridsdatter], skifte 4.7.1708 lbnr.750. B: Hans i Ring, Else g.m. Laurids Enevoldsen i Overby, Magdalene g.m. Jens Sørensen i Hald, Johanne g.m. Thor Nielsen i Ejer, Sara g.m. Jens Nielsen i Horsens, Mette Kirstine 25, Sofie 18, Jørgen 16. FM: farbror Jørgen Hansen i Overby.
 
Han er Herredsskriver i Voer Nim herred  

Dette anepar bliver ud over at være tip 4 forældre til min mands farfar også tipoldeforældre til den  danske forfatter og filosof Poul Martin Møller se senere  

Børn:

i Magdalene Nielsdatter Bang * o 1684 i Overbygaard, Kattrup sogn

Hun blev gift med Jens Sørensen (ved forældrenes skifter bor de i Hals)

ii  Mette Kirstine Nielsdatter Bang * 1685 i Overbygaard, Kattrup sogn
Ved faderens skifte tjener hun i København
  
iii Johanne Nielsdatter Bang * 1686 i Overbygaard, Kattrup sogn, 
† 1731 i Horsens

Hun blev gift (1) med Jens Sørensen Bech

Hun blev gift med (2) Thor Nielsen Ask

Ved moderens skifte bor de i Horsens, ved faderens skifte i Ejer
    
Skifte hendes første mand: Jens Sørensen Bech i Horsens. 24.11.1705, fol.5B.E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Hansen i Overby. B: Lene Cathrine 6. Første ægteskab med [Lene Jørgensdatter Vinter, skifte 6.9.1797 lbnr.116]. B: Jørgen Jensen Vinter 10. FM: Knud Jensen i Horsens.

Johanne Nielsdatter Bang i Horsens. 13.1.1731, fol.595. E: Thor Nielsen Ask, murermester. B: Sara 22, Sofie 19, Marie Kirstine 15, Niels 11, Jens 8. FM: Peder Jacobsen, handskemager sst. Første ægteskab med Jens [Sørensen] Bech, [skifte 24.11.1705 lbnr.209]. B: Lene Cathrine g.m. Jørgen Hansen Holm, kopist ved landetatens generalkommissariat i København

Thor Nielsen Ask, murermester i Horsens. 2.11.1754, fol.388B. E : Karen Sørensdatter. LV: Henrik Frederiksen Falk. B: Peder 13, Søren 8. FM: morbror Peder Rasmussen Maler. Første ægteskab med Johanne Nielsdatter [Bang, skifte 13.1.1731 lbnr.691]. B: Sara g.m. Ebbe Sørensen, skrædder i Horsens, Sofie g.m. Niels Madsen Klokker i Skanderborg, Niels, murermester, Jens. Arv til enkens brordatter Dulsabella Johnsdatter efter dennes faster Dulsabella Scharfe i Sarum i England.

iv Else Nielsdatter Bang * 1687 i Overbygaard, Kattrup sogn, † 1756 i Overby, Kattrup sogn

Hun blev gift med Laurids Enevoldsen, trolovet 1708, gift 1709 Møllerup, Feldballe s. Nødager kirke, Djurs s. Randers  
      
1756 Else Nielsdatter Bang af Overby - 79 år

74. v  Hans Nielsen Bang * 1688 i Overbygaard, Kattrup sogn, † 1743 i Overby, Kattrup sogn.  

Han blev gift med Mette Mikkelsdatter.

vi Sara Nielsdatter Bang * o 1689 i Overbygaard, Kattrup sogn

Hun blev gift med Jens Nielsen
Ved forældrenes skifter bor de i Horsens

vii Sophie Nielsdatter Bang * o 1692 i Overbygaard, Kattrup sogn

Kattrup kirke

vii Jørgen Nielsen Bang * 1694 i Overbygaard, Kattrup sogn, Vor, Skanderborg † 1746 i Stoustrup, Ullerup, Elbo Herred, Vejle Amt, begravet 24 okt 1746 i Fredericia

Han blev gift 15 okt 1716 med (1) Gjertrud Madsdatter (hendes 3 ægteskab)
 † 1718  

 Note ved brylluppet: Efter Kongelige allernaadigste Bevilling ....  Christian Lauritsen .........i  Fredericia .................. Jørgen Nielsen Bang, Gjertrud Madsdatter
 
Giertrud Madsdatter død 1716.

Han bliver gift 19 / 7 1720 i Fredericia Michaelis (2) med Maren Pedersdatter i Fredericia, Elbo Herred
 
http://anetavler.kilokilokilo.dk/getperson.php?personID=I1482&tree=anetavler#cite1

Skifte efter Jørgen Bang, som beboede en selvejer ryttergård, i Koldinghus
rytterdistrikts skifteprotokol 27.2.1749. Arvingerne har haft henstand på grund af en proces, som den salig mand var geråden i angående en handel med nogle stude. 
Jørgen Bang køber Sønderbygaard i 1739 af sin stedsøn, BertelJensen.
I 1751  sælger J.B.s enke til sønnen Niels f.1721, der i 1765 får kgl.skøde på gården, hvor han dør 1780.
Blev ejer af Sønderbygaard ved at ægte Giertrud Madsdatter i 1717. Brudgommen var jævnaldrende med brudens søn af 1.ste ægteskab med Bertel Hansen død 1711. 

I ægteskabet med Maren Pedersdatter får han blandt andet datteren Cathrina Jørgensdatter  Bang, dbt. 26 Sep. 1728, Fredericia, begr. 22 Sep. 1782, Fredericia, Elbo Herred, Vejle Amt
I 1748 bliver hun gift med Niels Hansen Møller f. Ca. 1703, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt begr. 9 Feb. 1788, Fredericia, Elbo Herred, Vejle Amt.
De får bla. sønnen Rasmus Møller født 28 Sep. 1763 Hannerup Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt. Han bliver gift med Bodil Marie Taulov  dbt. 28 Jun. 1765, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DK ,  d. 13 Okt. 1810, Købelev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt

De bliver forældre til digteren Poul Martin Møller født 21 Mar. 1794  Uldum Sogn, Nørvang Herred

Poul Martin Møller (21. marts 1794 i Uldum ved Vejle – 12. marts 1838 i København) var en dansk digter og filosof. Han blev student fra Nykøbing Katedralskole og cand.theol. i 1816 fra Københavns Universitet. Han fik sit første digt offentliggjort i 1815. Hovedværket En dansk students eventyr blev udgivet posthumt i 1843.

På fædrene side nedstammede han fra jyske gårdejere og bønder. Faren, den som teologisk forfatter bekendte magister Rasmus Møller, var præst i Uldum ved Vejle, da sønnen Poul Møller blev født 21. marts 1794; moren døde 1810, og Rasmus Møller giftede sig så det følgende år med Christian Winthers mor, Johanne Dorothea født Borchsenius. Poul Møllers far var 1802 blevet forflyttet til Købelev ved Nakskov, og efter at sønnen til sit 13. år var bleven undervist i hjemmet af faren og derpå i et par år havde gået i en skole i Nakskov, blev han i 1810 sat i Nykøbing lærde skole. Her blev han skolekammerat med den et par år yngre Christian Winther, og deres forældre stiftede et bekendtskab med hinanden, der, som sagt, hurtig efterfulgtes af ægteskab.

149. Sara Lauridsdatter * 1663 † 4/ 7 1708 i Overbygård, Kattrup sogn
  
Skifte: Sara Lauridsdatter i Overby. 4.7.1708, fol.182. E: Niels Hansen herredsskriver. B: Hans, Magdalene g.m. Jens Sørensen i Hald, Else 31, der ægter Laurids Enevoldsen i Møballe, der fæster, Johanne g.m. Thor Nielsen i Horsens, Sara g.m. Jens Nielsen sst, Mette Kirstine 23, Sofie 16, Jørgen 14. FM: farbror Jørgen Hansen i Overby.

Poul Martin Møller har samme ane som min svigerfars far

150. Mikkel Jensen.  
  
Han blev gift med xx.

Børn:
75. i Mette Mikkelsdatter, * 1673 i Ring sogn
    
Hun blev gift med Hans Nielsen Bang.

151. XX

Ring Kirke er opført i 1870 og består af Kor og Skib med Tårn mod Vest. Kirken er opført af røde Mursten på en høj Sokkel fra den tidligere Kirke, der var en romansk Granitkirke. som måtte nedrives på Grund af Brøstfældighed. Indvendig er Kor og Skib samt de lidet fremtrædende Korsfløje forsynet med lave Tønde-hvælvinger. Inventaret er nyt. Granitdøbefonten med Løvefigurer og Alterkalken fra 1797 er dog fra den. gamle Kirke. Tårnets Under rum, der har Bjælkeloft, tjener som Forhal, over denne er Kirkens Orgel anbragt.

158. Niels Ovesen * ca. 1637, † 1721 i Trebjerg, Hvirring Sogn

Han blev gift med Anne Jensdatter

Absolveret 1692 Trebjerg, Hvirring Sogn, lejermål i ægteskab med hyrdekvindens datter af Trebjerre 
     
Beskæftigelse Gårdfæster under Bjerre gods  
Anders Nielsen af Trebjerg fæster den gård i Trebjerg, som hans far har fæste på af 23.3.1701, 3 2 0 0 htk.  25.3.1717, fol.13B

1721 Trebjerg, Hvirring Sogn, Dom 24 Trin. Niels Ovesøn af Træberg an. æt. 84

Børn:
i Ove Nielsen * 1673 i Trebjerg, Hvirring sogn, † 1747 i Trebjerg, Hvirring sogn
 
Han var gift med Johanne Nielsdatter

Obi Nielsen af Trebjerg fæster det hus i Trebjerg, som Iver Hansen har afstået. 14.10.1709, 

Fadder 1728 til Anders Nielsen i Trebjerg - Anne
 
Beskæftigelse Husfæster under Bjerre gods 

Skifte. Anders Nielsen i Trebjerg. 13.7.1731, side 79. E: Maren Christensdatter. LV: stedfar Jens Thomsen i Molger, Henrik Nielsen, der ægter. B: Anne 7. FM: farbrødre Jens Nielsen i Molger, Ube Nielsen i Trebjerg.
 
Christen Christensen Hvillum fæster det hus i Trebjerg, som Ubbe Nielsen har afstået og ægter datteren Anne Ubbesdatter, 16.3.1734, fol.36

ii Maren Nielsdatter * 1693 i Trebjerg, Hvirring sogn
Fadder 1728 til: Anders Nielsen i Trebjerg - Anne (Barnets faster da ugift, Maren Nielsdaatter)

iii Jens Nielsen † 1742 i Molger, Tamdrup sogn

Han var gift med Bodil Pedersdatter * 1680, Kodallund, Hvirring

Jens Nielsen i Trebjerg fæster den ½ gård i Trebjerg, som Christen Pedersen sidst beboede. 27.2.1703
 
Hans Jensen af Trebjerg fæster den ½ gård i Trebjerg, som Jens Nielsen sidst beboede. 1.4.1720, 

Jens Nielsen født i Trebjerg, fæster Morten Jensens gård i Molger. 5.3.1725, side 64.
 
79. iv Karen Nielsdatter † 1759 i Flemming, Hornborg sogn

Hun var gift 1710 med Søren Nielsen

v Anders Nielsen Ovesen † 1731 i Trebjerg Hvirring sogn

Han var gift med Maren Christensdatter

Anders Nielsen af Trebjerg fæster den gård i Trebjerg, som hans far har fæste på af 23.3.1701, 3 2 0 0 htk. 25.3.1717, fol.13B.

Fadder 1729 til: Jens Smed i Lund - Christen
Fadder 1729 til: Ove Nielsen i Trebjerg - Peder
 
Beskæftigelse Gårdfæster under Bjerre gods  
 
Henrik Nielsen af Trebjerg fæster den gård i Trebjerg, som Anders Nielsen fradøde og ægter enken. 14.7.1731, fol.30.

Skifte: Anders Nielsen i Trebjerg. 13.7.1731, side 79. E: Maren Christensdatter. LV: stedfar Jens Thomsen i Molger, Henrik Nielsen, der ægter. B: Anne 7. FM: farbrødre Jens Nielsen i Molger, Ube Nielsen i Trebjerg.

Skifte hans hustru: Maren Christensdatter i Trebjerg. 25.2.1766, side 464.
 E: Henrik Nielsen. B: Anders i Åle, Jens, der fæster, Anne Margrethe. Første ægteskab med [Anders Nielsen i Trebjerg, skifte 13.7.1731 lbnr.28]. B: Anne, [skifte 6.7.1762 lbnr.115], var g.m. Jørgen Mortensen i Åle. Sml. lbnr.141. 

159  Anne Jensdatter † 1727 i Trebjerg, Hvirring sogn 
1727 Begravet 1 og 2 Hv. Dom Miser og Anders Nielsøns af Træberg hs Moder, Anna Jensdaatter fex. Text. 1. Reg.19.u.4.

 

Bevaret kvindedør Hvirring kirke

Dette anepar har også numrene 344/ 345 og 496/ 497
De vil ikke blive nævnt mere i oversigten

160. Søren XX 
  
Børn
80. Clemen Sørensen * 1635, † 1729 i Vrønding, Tamdrup sogn

Han bliver gift med Silke Henriksdatter Sommer

161.  Clemen Sørensens moder
  f. ca. 1603, d. 1701, Vrønding, Tamdrup Sogn,

Gammel gravsten Tamdrup

Dette anepar har også numrene 346/ 347 og 498/ 499
162. Henrik Jørgensen Sommer
, * 1610 i Kattrup præstegård, Kattrup sogn † dec 1649 i Stouby sogn. 

Han blev gift med Margrethe Holgersdatter.
Han var præst i Stouby

Børn:

81. i Silke Henriksdatter 

Hun blev gift med Clemen Sørensen.

ii Johan Sommer  * 1636 † marts 1681 i Underup, Nim sogn.

163. Margrethe Holgersdatter, * 1615 i Hylke sogn, † 1690 i Horsens. 

Hun blev gift med (1) Mads Jørgensen Sommer.

Hun blev gift med (2) Henrik Jørgensen Sommer
De to ægtemænd var brødre

Stouby og kirken

164.  Christopher Eriksen * ca 1642 i Egebjerggård, Hansted sogn, † 1685 i Egebjerggård, Hansted sogn

Han blev gift med Anne Nielsdatter ca 1666
Hans hustru var datter af hans farfars sidste kone og hendes 2 mand Niels Nielsen i Rådvedgård  

82.  i Niels Christophersen * 1675 i Egebjerg, Hansted sogn † 1763 i Kørup, Tamdrup sogn
 
Han blev gift 4/ 6 1704 i Tamdrup med (1) Karen Christensdatter Bhi
 
Han blev gift 1745 med (2) Birgitte Pedersdatter

ii Søren Christophersen † 1748 i Egebjerg, Hansted sogn

Han var gift med Sara Cathrine Secher

Skifte Søren Christoffersen i Egebjerggård. 1.8.1749, fol.292B. E: Sara Cathrine [Ulriksdatter] Secher. LV: Ulrik Toxsværd i Rårup, Jacob Rosborg på Terslevgård. B: Kirsten g.m. Hans [Jensen] Nim, vagtmester i Nim, Anne, der ægter Morten Tønnesen. FM før ægteskabet: farbror Niels Christoffersen i Kørup.
 
iii Erik Christophersen * 1642 i Egebjerg, Hansted sogn, † 1685 Egebjerg Hansted sogn

Han blev gift med Birgitte Pedersdatter

De blev forældre til bla Peder Eriksen, der blev gift med Karen Christensdatter Bhis datter Anne Sophie Christensdatter i første ægteskab med Christen Nielsen

iv Karen Christophersdatter * o 1666 i Egebjerg, Hansted sogn 
† 1717

Hun blev gift (1) med Henrik Henriksen

Hun blev gift o 1710 (2) med Mads Nielsen Winter, landsoldat, senere selvejerbonde i Elling Ovsted sogn.
Gården blev senere kaldt Vestergård

Skifte: Henrik Henriksen i Elling. 10.11.1708, fol.217. E: Karen Christoffersdatter. LV: broder Søren Christoffersen i Kørup. B: Anne 2. Første ægteskab med Anne Eskesdatter, skifte 21.2.1703 lbnr.586. B: Karen 15, Eske 13, Maren 11. FM: morbroder Jens Eskesen i Elling, farbroder Eske Jensen sst

Børn i hustrus andet ægteskab
v Rasmus Sørensen † 1729 Tamdrupgård, Tamdrup sogn

Han var gift med Ellen Jensdatter
 Skifte: Rasmus Sørensen i Tamdrupgård. 22.2.1729, fol.1. E: Ellen Jensdatter. LV: Morten Mortensen i Lund. A: søster Anne Sørensdatter g.m. Henrik Pedersen i Såby, halvsøskende Niels Christoffersen i Kørup, Søren Christoffersen i Egebjerg

vi Anne Sørensdatter † 1765 i Såby, Yding sogn

Hun var gift med Henrik Pedersen i Såby  

165. Anne Nielsdatter * ca. 1654 i Rådvedgård, †1720 i Kørup, Tamdrup sogn
 
Begravelsesnote: 1720 Torsdagen d 20 Jun: Rasmus Sørensøns af Kiørup, hans Hustru anno ætat 66

Hun var gift ca. 1666 med (1) Christopher Eriksen

Hun var gift med (2) Søren Rasmussen
Han overtog Rådvedgård, men parret døde hos sønnen Niels

Fra Hansted kirke

Den 6. juni 1672 skete der for Christoffer Eriksen og  hans nærmeste det ubehagelige, at præstesønnen Hans Christensen Sneptrup, efter et besøg på Egebjerggaard, styrtede af hesten i en gyde tæt ved gården og pådrog sig så svære kvæstelser, at han næste morgen afgik ved døden  i Christoffer Eriksens stue. I dagene derefter blev  Christoffer Eriksen, hans hustru, tjenestefolk og en del naboer indgående afhørt om tragedien, og de noget langtrukne akter herom i Voer Herreds Tingbog viser, at myndighederne havde en mistanke om, at Christoffer Eriksen indirekte var skyld i Hans Christensens styrt fra hesten, men vidnerne erklærede dog, at Christoffer Eriksens og  Hans Christensens samvær forinden var foregået i venskab og fordragelighed.
 
Den 11. december 1685 blev der afholdt skifte efter Christoffer Eriksen på Egebjerggaard, og kort tid derefter giftede Anne Nielsdatter sig med Søren Rasmussen på  Rådvedgaard, der så flyttede ind på Egebjerggaard.
 
Den 12 maj 1686 blev Egebjerggaard takseret og synet af Voer Herreds vurderingsmænd, som fandt at gården led af stor brøstfældighed, flere steder manglede der loft, og taget på den ene side af stuehuset var så råddent, at der skulle bruges 24 traver langhalm til at udbedre skaderne. De to skorstene var også faldefærdige, gulvet over kælderen manglede, ja selv bageovnen og brønden var defekt.
Det ville være en bekostelig affære at få gården bragt i rimelig stand igen, derfor valgte Anne Nielsdatter og hendes mand, at afstå gården til sønnen Erik Christoffersen og flyttede selv tilbage til Annes fødegård Raadvedgaard, hvor hendes mor Kirsten Nielsdatter indtil da havde boet.
 
I Anne Nielsdatters første ægteskab var der sønnen Erik Christoffersen, der som tidligere nævnt overtog Egebjerggaard efter moderen, og endvidere var der sønnen Søren Christoffersen, som var ungkarl og tjente hos broderen til dennes død i 1700, hvorefter han overtog  Egebjerggaard, hvor han endte sine dage i 1749. Det siges, at han i årenes løb havde samlet sig en mindre formue, så han efterhånden var en ret velstående mand.
På et tidspunkt  indgik han ægteskab med præstedatteren Franziska Ullerika fra Hansted. 

Efter Søren Christoffersens død, blev Egebjerggaard  delt mellem hans to døtre. Den ene datter var gift med en vagtmester i Nim, den anden datter var gift med Morten Tønnesen Staal, en degnesøn fra Væer, som i årene efter Søren Christoffersens død boede på Egebjerggaard, men som i året 1753 solgte sin kones halvpart til en fjern slægtning Jens Pedersen Møller fra Tolstrup mølle. Gården blev nu udparcelleret  i flere mindre ejendomme, men blev senere igen samlet og forenet af sønnen Jens Peder Møller, hvis slægt besad gården til 1918.
Egebjerggård, Hansted sogn, her et billede fra 1935

166. Christen Pedersen Bhie, † 9/ 8 1686 i Borup, Kattrup sogn, Voer, Skanderborg.  

Han blev gift med Olivia Jonasdatter.

Skifte: Christen Pedersen i Borup. 9.8.1686, fol.187.  E: Olivia Jonasdatter.
 LV: Peder Jacobsen i Lillerup, der ægter og fæster. B: Peder 20, Karen 19, Jonas 17, Cathrine 15. FM: morbror Hans Jonasen i Elling

Børn:

i Peter Christensen Bhie * 1666 i Borup, Kattrup sogn * eft. 1704
Ved moderens skifte bor han i Dalby

83. i Karen Christensdatter Bhie, * 1667 i Borup, Kattrup sogn, † 1742 i Kørup, Tamdrup sogn. 

Hun blev gift med Niels Christoffersen, gift 4/ 6 1703 i Tamdrup.

iii Jonas Christensen Bhie * 1669 i Borup, Kattrup sogn, † 1701 i Borup, Kattrup sogn

Han blev gift med Inger Jensdatter
    
Skifte: Jonas Christensen i Borup. 17.3.1701, fol.445. E: Inger Jensdatter. LV: Jens Rasmussen, der ægter og fæster. B: Christen 4, Laurids 9 mdr. FM: farbror Peder Christensen i Dalby.

iv Cathrine Christensdatter Bhie * 1671 i Borup, Kattrup sogn

Hun blev gift med Jens Jensen † eft 1704
Ved moderens død bor de i Uhre

167. Olivia Jonasdatter, * o 1640, † 1704 i Borup, Kattrup sogn,Voer, Skanderborg.  
 
Hun blev gift med (1) Christen Pedersen Bhie

Hun blev gift med (2) Christen Jensen Lassen (han var herredsfoged i Borup)

Skifte Olivia Jonasdatter i Borup. 13.6.1704, fol.255. E: Christen Jensen Lassen. Første ægteskab med [Christen Pedersen sst, skifte 9.8.1686 lbnr.130]. Sml. lbnr.205. B: Peder Christensen Bhie i Dalby, Cathrine Christensdatter Bhie g.m. Jens Jensen i Uhre, Karen Christensdatter Bhie g.m. Niels Christoffersen i Kørup, Jonas Christensen Bhie, [skifte 17.3.1701 lbnr.522]. B: Christen, Laurids.
 
 død i en alder af ca 65 år.

 

Kattrup kirke

174. Jacob Sejersen, * ca 1600, † 1681 i Hornborg sogn. 
Begravelse i Hornborg 3 maj 1681.

Han blev gift med Mette Nielsdatter

Ved dødsindførslen i kirkebogen har præsten tilføjet, at han var en"goed æhrlig, trofast och fostandig Dannemand".

Han blev gift 10 nov 1702 med Niels Pedersens datter af Flemming, navnet nævnes ikke.  I kirkebogen ses at samme Niels Pedersen i 1671 fik en datter døbt Mette, og sandsynligvis er det hende
 
Property: Matriklen 1664 og 1688, 1664, Havrum, Hornborg Sogn.
Jacob Sejersen opføres i matriklen 1664 som fæster af en større gaard i Havrum, der ejedes af velbyrdige Jørgen Juel. Gaarden havde et hartkorn på ikke mindre end 8 tdr. 1 skp. 11// fjdkr., og i årlig landgilde svarende Jacob Sejersen til Jørgen Juel 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fjerding smør, et brændsvin, et får, et lam, en gås, et par høns og 6 mk. 7 skill. i gæstepenge.
 
I matriklen 1688 nævnes sønnen Sejr Jacobsen som fæster af samme gård, der nu ejes af oberst Lamar og havde et hartkorn på 8 tdr. 2 dkpr. 2 fjdkr. 1 alb. og en skovskyld på 1 fjdk. 2 alb., hvilket altså vil sige, at der til gården hørte en del skov.
 
Børn:
i Mikkel Jacobsen, * 1688 i Haurum, Hornborg sogn, † 1722 i Haurum, Hornborg sogn. Begravet 17 marts 1722 i Havrum.
Han blev døbt den 24. marts 1668, og faddere var Thomas Ibsen, Niels Nielsen, Jacob Sørensen og Peder Nielsen, alle fra Havrum.

Han blev gift 3 juni 1703 med med Kirsten Pedersdatter.
Michel Jacobsen boede i Haurum, Hornborg sogn, hvor han må antages at være fæster under Aggersbøl Gods.

Børn
i Sejer Jacobsen * ca 1655 i Haurum, Hornborg sogn, † 1703 Haurum, Hornborg sogn

Han blev gift 1702 med X Nielsdatter
(hun blev gift (2) med Peder Pedersen 21 okt 1703.  1703 d 20 Trinit. (21 okt) Copulered: Peder Peders og sl Seyrs Enche af Haurum

Matrikel 1688. Oberst Lamar, 4, Sejer Jacobsen, 8-2-2-1, skov 0-0-1-2
 
ii Maren Jacobsdatter * ca 1658 i Haurum, Hornborg sogn

Hun blev gift i Hornborg 1688 med Jacob Thomsen

iii Peter Jacobsen, * 1659 i Haurum, Hornborg sogn, † 1660 i Haurum, Hornborg sogn

iv Mikkel Jacobsen, * 1661 i Haurum, Hornborg sogn, † 1661 i Haurum, Hornborg sogn.

v Mikkel Jacobsen * 1664 i Haurum, Hornborg sogn, †  før 1668

vi 87. i Mette Jacobsdatter, * 1672 i Haurum, Hornborg sogn, † 1702 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Hun blev gift med Henrik Clemmensen, gift 1698 i Haurum, Hornborg sogn.

Hun blev gift med Jacob Thomsen, gift 1688 i Haurum, Hornborg sogn.
      
175 Mette Nielsdatter
Gammelt billede fra Hornborg

Samme anepar som 474/ 475 og 506/ 507
De vil ikke blive nævnt mere i oversigten

186. Marcus Thomsen
† 1713 i Vrønding, Tamdrup sogn    
 
Han blev gift med Mette Eskesdatter.

Børn:
i  Anne Marcusdatter * 1682 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1684 i Vrønding, Tamdrup sogn
Dåbsnote: 1682 Dend 10 Nov: Inddøbte Marcus Thomæssens Barn aff Neder Vrønning en Pige noe Anne

ii Mette Marcusdatter * 1684 i Vrønding, Tamdrup sogn  † 1684 i Vrønding, Tamdrup sogn  
    
93. iii Anne Cathrine Marcusdatter, * 1685 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Hun blev gift med Jens Madsen, gift 1714 i Tamdrup.

iv Karen Marcusdatter * 1687 i Vrønding, Tamdrup sogn

v Sidsel Marcusdatter * 1689 i Vrønding, Tamdrup sogn
 
Hun blev gift med Anders Andersen i Hammer kirke 1719 
1719 Trol Anders Andersen af Hammer og Jens Madsens kones søster Sidsel Marcusdatter i Vrønding
1719 Copul Anders Andersen af Møllerup og Sidsel Marcusdatter i Hammer kirke

vi Mette Marcusdatter * 1691 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1751 i Vestbirk, Østbirk sogn

vii Bodil Marcusdatter * 1694 i Vrønding, Tamdrup sogn † 1707 i Vrønding, Tamdrup sogn

viii Eske Marcussen * 1697 i Vrønding, Tamdrup sogn 

ix Anne Marcusdatter * 1701 i Tamdrup, Tamdrup sogn † 1773 i Vestbirk, Østbirk sogn

Hun blev gift med Rasmus Jensen i Tamdrup kirke 1723
Bryllupsnote: han fra Vestbirk

187. Mette Eskesdatter.
Hun blev absolberet i 1684 for at ligge sit barn ihjel

Gammel sten fra Tamdrup kirke

224 Søren Nielsen † i Øster Snede

Han blev gift med Else Lauritsdatter

Børn
ii 112 Thekel Sørensen * 1660 i Solskov, Øster Snede sogn, † Øster Snede sogn maj 1727
Døbt 7 dec 1660 i Øster Snede. Søren Nielsen og Else Lauridsdatter i Solskov har født tvillinger, den ene en søn kaldet Therkel, den anden en pige kaldet Karen. Faddere Hans H?; Christen Nielsen og hans hustru, Peder K hustru, resten ulæseligt
Han blev begravet 12 maj 1727

Han blev gift med Mette Jørgensdatter

ii Karen Sørensdatter * 1660 i Solskov, Øster Snede sogn
 
iii Maren Sørensdatter  * 1663 i Solskov, Øster Snede sogn
Døbt 1 december 1663. Søren Nielsen en datter kaldet Maren. Faddere meget ulæseligt

225 Else Lauritsdatter
† i Øster Snede

226 Jørgen Mortensen

Han blev gift med Anne Knudsdatter

Børn
i Anne Jørgensdatter * 1661 i Øster Snede sogn

ii Knud Jørgensen * 1664 i Øster Snede sogn

iii Karen Jørgensdatter * 1666 i Øster Snede sogn

iv Morten Jørgensen * 1669 i Øster Snede sogn

v 113 Mette Jørgensdatter * 1672 i Øster Snede sogn

Hun blev gift med Therkel Jørgensen

vi Karen Jørgensdatter  * 1675 i Øster Snede sogn

vii Mads Jørgensen  * 1676 i Øster Snede sogn

viii Peder Jørgensen  * 1677 i Øster Snede sogn

ix Mads Jørgensen  * 1681 i Øster Snede sogn

x Morten Jørgensen  * 1684 i Øster Snede sogn

227 Anne Knudsdatter  * omkr 1642 i  Øster Snede sogn, † 1685 i Øster Snede sogn
Begravet 1 nov 1685 i Øster Snede sogn

238 Christen Nielsen * 1683 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1743 i Vrønding, Tamdrup sogn.

Han blev gift 1715  Tamdrup med Maren Christensdatter

Han var gårdmand i Vrønding
Børn:

i 119. Karen Christensdatter, * 1718 i Vrønding, Tamdrup sogn † 30/ 3 1791 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
Hun blev gift 1742 i Tamdrup med Marcus Jensen

ii Kirsten Christensdatter
Hun blev gift med David Jørgensen


239 Maren Christensdatter * 1689 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1750 i Vrønding, Tamdrup sogn 
Gammel foto fra Vrønding

242 Rasmus XX

Han var gift med (1) XX

Han var gift med ( 2) XX

Børn
i 121 Anne Rasmusdatter * ca 1697

Hun var gift med Anton Poulsen ca 1727

ii Marcus Rasmussen  † 1734 i Træden sogn

Han var gift med Kirsten Jensdatter

iii Maren Rasmusdatter
Hun var gift med Niels Jensen i Korning sogn
Under Bygholm gods

Børn i 2 ægteskab
iv Anders Rasmussen Thybo † 1756 i Belle, Stouby sogn
Begravet Anders Thyboe i Belle 27 feb 1756

Han var gift med Anne Kirstine Hansdatter

Skifte: 004 Anders Rasmussen Thybo i Belle 20-3-1756, s. 248. E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Therkild Jensen, Stouby. A: Halvbror: Marcus Rasmussen, Træden sogn, Tyrsting herred, død. 4 B: Rasmus, Bjødstrup, Ovsted sogn, Voer herred, Jens, Anne, Kirsten, Halvsøster: Anne Rasmusdatter, død, g. m. Anton Poulsen, [Neder] Vrønding, Tamdrup sogn u. Bisgård, død, se V. & N. lbnr. 1800 & 1801. 3 B: Poul 27, Anne Cathrine g. m. Niels Hansen, Skærbæk, Nebel sogn, Ribe stift, Anne Marie, Halvsøster: Maren Rasmusdatter, død, g. m. Niels Jensen, Korning u. Bygholm. 3 B: Jens 25, Karen, Anne.


243 XX

250 Steffen Sørensen † 1705 i Burgårde, Grædstrup sogn

Skifte: Steffen Sørensen i Burgårde. 28.5.1705, fol.299. E: Sidsel Nielsdatter. LV: broder Knud Nielsen i Brædstrup. B: Karen g.m. Henrik Clemensen i Vrønding på Hammergård gods, Karen 16, Mette 16, FM: farbrødre Peder Sørensen sst, Søren Jensen sst.

Børn:
125 i Karen Stephensdatter * i Burgårde, Grædstrup sogn  † 1762 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Hun blev gift med Henrik Clemensen

ii Karen Stephensdatter * 1689 i Burgårde, Grædstrup sogn

iii Mette Stephensdatter * 1689 i Burgårde, Grædstrup sogn

251 Sidsel Nielsdatter

 

Grædstrup kirke

5 x tipoldeforældre

296. Hans Jørgensen Bang, * 1615, † 1673 i Kattrup sogn.  

Han blev gift med Else Pedersdatter.
 
Herredsskriver i Vor/Nim herred
Fæster på Overbygaard i Kattrup (1664 htk. 16-0-0-0).

Første gang vi træffer  Hans Jørgensen Bang på Overbygaard er i 1624. Iflg. Skanderborg slots jordebog
1612-13 bebos gården af Peder Enevoldsen og Matz Fintzen.
Fra 1620-1760 var  gården skrivergård og tingsted. 
       
Børn:
148. i Niels Hansen Bang, * 1650, † 6 nov 1710 i Overbygaard, Kattrup sogn

Han blev gift med Sara Laursdatter, gift 1682.

297. Else Pedersdatter

Kattrup kirke

298. Laurits Hansen, † 1671 i Nim sogn. 
i 1670 er han Birkefoged i Nim.
Havde tilnavnet Laquey

Laurids Hansen, birkefoged i Nim birk i Skanderborg amt, confirmation 28 september 1670.
Begravet 16/ 11 1671
http://www.kkermit.dk/jyske%20registre%201670-73.htm

Iflg Nygårds sedler gift med Karen Christensdatter 29/ 2 1661. (Hun var præstens søster)
   
 
Børn:
149. i Sara Lauritsdatter, * 1663, † 1708 i Overbygård, Kattrup sogn. 

Hun blev gift med Niels Hansen Bang.

299. Karen Christensdatter

Hun boede iflg. Nygårds sedler stadigvæk 1680 i birkefogedgården i Nim

Fra Nygårds sedler

Dette anepar har også numrene 592/ 593, 692, 693 og 996/ 997
Her er der to sønner der fører slægten videre, derfor så mange anenumre.
De vil ikke blive nævnt yderligere!!

324. Jørgen Madsen Sommer
, * 1580 i Ferritslev, Fyn, † 1649 i Kattrup sogn. 

Han blev gift med Johanne Nielsdatter Bang, gift 1611.

1611-1649 Sognepræst i Kattrup-Ørridslev-Tolstrup
 
Den 16 august 1679. Fremført skøde af 7. september 1614 fra Niels Grøn i Borup og hustru Kirsten Nielsdatter til præsten Hr. Jørgen Madsen Sommer på et stykke jord.  
1679-1681 ved Vor herreds ting ført sag om jord på Ingestrup mark, om det tilhørte Kattrup præstekald eller salig hr Jørgen Madsens arvinger, og da hævdede hr Jens Jensen, fordum sognepræst til Kattrup, hans enke Mette Jørgensdatter, at jorden havde salig Niels Grøn i Borup og hans salig hustru og deres arvinger i deres testamente og over skifte givet og foræret hendes salig far hr Jørgen Madsen i Kattrup, og da blev i rette lagt et tilståelsesbrev på førnævnte jord af salig Niels Grøns arvinger udgivet, som lyder:
Kendes vi efterskrevne Ingeborg Galt i Borup, hr Knud Christensen i Grejs på min hustru Maren Jensdatters vegne, Niels Pedersen i Blåkær på Mols på min hustru Maren Jensdatters vegne gør vitterligt at vi på skifte efter salig Niels Grøn i Borup 24/8 1630 har samtykket og bevilget at det stykke jord i Ingestrup mark som bemeldte salig Niels Grøn i sit testamente og hans salig hustru Kirsten Nielsdatter har givet og foræret deres sognepræst hr Jørgen Madsen i Kattrup skal efterfølge hr Jørgen Madsen og hans arvinger for evig ejendom ---- og ombedt efterskrevne mænd som over samme skifte og samtykkelse med os har været, til vitterlighed at forsegle eller underskrive. Datum Borup ut supra Ingeborg Galt eh Peder Galt eh Knud Christensen eh Niels Pedersen eh Christen Frost min hånd Christen Sørensen egen hånd, Knud Lauridsen egen hånd, Jesper Madsen egen hånd, Søren Jensen egen hånd, Peder Eriksen egen hånd, Peder Christensen Bhi egen hånd, Niels Jensen egen hånd,  Jens Grøn egen hånd. 
    
Børn:    
296. i Hans Jørgensen Bang, * 1615, † 1673. 

Han blev gift med Else Pedersdatter.

 162. ii Henrik Jørgensen Sommer, * 1610 i Kattrup præstegård, † dec 1649 i Stouby. 

Han blev gift med Margrethe Holgersdatter.
(Hans hustru havde først været gift med hans bror Mads)

Mads Jørgensen Sommer

Han blev gift med Margrethe Holgersdatter

 iii Mette Jørgensdatter.

Hun var gift med Jens Jensen

325. Johanne Nielsdatter Bang, * 1585. 
Datter af Niels Jørgensen Bang, der i 1577 nævnes som selvejer i Kattrup.
En Jørgen Nielsen Bang nævnt som selvejer i 1557 samme sted.

Kattrup kirke

326. Holger Gabrielsen, * 1590 i Egebjerggård, Hansted sogn, Egebjerg, † 1661 i Hylke sogn. 

Han blev gift med Kirsten Nielsdatter.

Han var først præst i Stouby, senere i Hylke.
Han nævnes den 5. december 1633, da han sammen med svigerfaren Niels Findsen i Gammelby, blev stævnet for at have indespærret Franz Mortensens kone Mette Olesdatter af Vejle.
 
 Børn:
163. i Margrethe Holgersdatter, * 1615 i Hylke sogn, † 1690 i Horsens. 

Hun blev gift med (1) Mads Jørgensen Sommer.

Hun blev gift med (2) Henrik Jørgensen Sommer,       

ii Lene Holgersdatter † 18 marts 1740 i Løsning sogn

Hun blev gift () med Rasmus Pedersen Tøxen.
Han var præst i Løsning - Korning fra 1674 - 1693. En mindetavle findes endnu i Løsning kirke, der kaldte man ham Tøxen

Hun blev gift (2) med eftermanden Hans Olesen Nysted
Der var ingen børn i ægteskaberne

Lene Holgersdatter i Løsning præstegård. 12.9.1714, fol.84B. E: Hans Olufsen, præst i Løsning og Korning. Testamente af 6.3.1696. A: 1) søster [Marie Holgersdatter g.m. Jens Pedersen Bredal, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup], begge døde. 1B: a Holger Jensen Bredal i Skade præstegård, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup

Fra Nygårds sedler:
Hans Olufsen præst i Løsning og Korning. 1696 25/ 4 fik han kgl. konf. på et testamente af 6/ 3 s. å. mellem han og hans hustru Lene Holgersdatter. Ingen børn. Den længstlevende skulle sidde i uskiftet bo, men i tilfælde af nyt ægteskab arver afdødes arvinger 50 rdl Ellers deles boet efter begges død efter loven.

1693 23/ 5 fik han kgl. konf. på et han 17/ 5 s. a. af præst til århus domkirke Ludvg Pontoppidan med dette kaldsbrev på at hjælpe Løsning og Korning sogne eft. afg. Hr. Rasmus Pedersen Tøxen.

Efter Lene Holgersdatters død giftede han 25/ 10 1714 sig med Maren Jensdatter Juel   
http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=284996&sort=f
12/ 3 1717 bliver der lavet et lignende testamente som med Lene Holgersdatter 

http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=284990&sort=f
Nysted fik sit eget navn føjet ind på formanden Tøxens epitafium: »Efter den ærværdige Tøxen, som døde år 1693, fulgte samme år Johannes Neopolitanus, født i Trondhjem.«

Med Nysted blæser snurrige vinde over sognene. Ikke bare i det formelle gælder det: Nysted latiniseres til Neopolatinus - allerede Ole Jerløs kunne skrive sig som Olaus Jerlosius og Tøxen som Tøxonius; deri ligger blot et tidspræg. Men reelt har skippersønnen Nysted været noget af en ener. Før sin præstetid var han rektor ved Horsens Latinskole. Eftertiden ved at berette, at han som præst fortalte bønderne mange morsomme historier, gerne én, mens han sad på vognen, én, når han gik ind i kirken, og én, når han gik ud. Han havde ingen børn, »men des flere penge«. Man fandt efter ham nogle gamle skrin med over 7000 rigsdaler, »muldende af ælde«. Han spiste aldrig rugbrød, kun havrekager! oplyses det. Nysted døde i embedet nytårsaftensdag 1740.

Under sølvoblatæsken, der i Løsning-Korning bruges ved hjemmealtergang (den har, så stor som den er, utvivlsomt oprindelig hørt til på Løsning kirkes alter), står »H.O.S. * M.J.D. 1723« (H.O.S. må her stå for Hans Olufs Søn, jvf. Maren Jens Datter).

Om Hr. Hans Olufsen Nysted, eller som han til sidst skrev sig: Johannes Olai Neopolitanus Sognepræst til Løsning og Korning Menigheder i Aarhuus Stift. Hvad Aar han er fød vides ikke; men af et Tingsvidne, som blev taget fra Tronhiem i Anledning af den salige Mands Arvinger, sees, at han er fød i Norge i Tronhiem, hvor hans Fader Ole Hansen Nysted var Borger og seylede paa Nordland. Af Mag. Simon Hoff, som da var Rector i Tronhiem er han dimetteret til Academiet. Det er vist, at han allerede 1691 var Rector i Horsens Skole, og det er vel troligt, at han forud maa have været Collega, men derom haves ingen tilforladelig Efterretning. Aar 1693 den 11 Augusti blev han kaldet til at være Sognepræst ved ovenmældte Menigheder. Dette Embede forestod han i 47 Aar; Men i de sidste 27 Aar havde han Capellan, som boede i Annex-Sognet Korning, af hvilket han oppebar alle Indkomsterne, imod at han skulle betale Aarligen 100 slette Daler, som gaar af Kaldet til Stifts-Provsten i Aarhuus, dog forrættede Hr. Hans selv Embedet i Løsnings Sogn og Kirke bestandig til sin Døds-Dag, som indfaldt i det Aar 1740. Han var tvende Gange gift med to gamle Enker, som vare bemidlede, han havde altsaa ingen Børn; med efterlod sig dis flere Penge; thi der fandtes efter hans Død nogle gamle Skrine, hvori vare over 7000 Rixdaler, som vare mulnede af Ælde; der menes, at han aldrig selv havde vidst af disse Penge; men at hans gamle Koner havde saa vel forvaret dem, og ruget over dem. Han er bekiendt af adskillige Skrifter baade trykte og utrykte.

I Trykken er udkomne: 1. Melligo ex plantariis Hengeddi @: Bie-Dræt af Hengeddi Plante-Beed. Trykt Kbhavn 1702. V. Alb. Thura Id. Hist. Lit. p. 248. 2. Rhetorica Laica & Pagona @: Leegmands Talekonst og Bondens Veltalenhed forfattet af en, som elsker vor Fæderne-Sprogs Held Og Nethed, og heder Hans Olufsen Nysted trykt Kiøbenhavn 1708. Utrykte ere tvende Lexica: Det eene er hans Athenæ Cimbrieæ, som kand kaldes et Dansk Lexicon Etymologicum. Det andet kand kaldes et Dansk Skole-Lexicon, hvor han af et hvert Dansk Ord giver den rætte Bemærkelse, og forfølger dets derivata, composita &c. hvilket altsammen gives på Latin. Vid. Thura Id. Hist. Lit. pag. 311. Disse Manuscripta med flere skal Hr. Nysted have foræret sin Ven og Forvante Hr. Steenberg Præst i Gaverslund i Riber Stift

Skifte hustru 2. 16 Maren Jensdatter [Juul] i Løsning præstegård. 16.9.1738, fol.134B. E: Hans Olufsen Nysted (Neopolitan), præst i Løsning og Korning. Testamente af 17.2.1717. [Første ægteskab med Morten Andersen Gødesen, præst i Hedensted, skifte 16.9.1714 lbnr.8].

Skifte: 19 Hans Olufsen Nysted, (Neopolitan), præst i Løsning og Korning. 31.12.1740, fol.168B, 263, 281B. Enkemand efter Maren Jensdatter Juul, [skifte 16.9.1738 lbnr.16]. B: Hans A: [Første ægteskab med Lene Holgersdatter, skifte 12.9.1714 lbnr.9]. 1) bror Christen Olufsen Nysted, guldsmed i Vejle ved søn Hans Nysted, guldsmed i Horsens 2) søster Helene Cathrine Olufsdatter Nysted, død. 2B: a Peder Jacob Abel, dansk skoleholder på kongens gods på Sjælland b Helene Cathrine Sørensdatter g.m. Rasmus Hansen, skytte på Palsgård 3) søster Mette Olufsdatter Nysted i Lofoten sogn i Trondhjem stift i Norge, død, var g.m. Hans Haar. B: a Peder Hansen Haar b Oluf Hansen Haar, død, var g.m. Ingeborg Eriksdatter, nu g.m. Henrik Meier. 4B: 1 Erik Olufsen Haar 2 Oluf Olufsen Haar 3 Mette Olufsdatter Haar 4 Kirsten Olufsdatter Haar. FM: Troels Aagum c Sara Hansdatter Haar. Hendes A: 1) søster Ingeborg Jensdatter Juul, død, var g.m. Hans [Andersen] Grønbæk, præst i [Ølsted, skifte 9.8.1706 lbnr.3]. 4B: a Jens Hansen Grønbech, degn i Vadum i Vendsyssel, død. 4B: 1 Hans Jensen Grønbech 26 i Årslev 2 Hans Jensen Grønbech den yngre 25, konstabel i København 3 Lars Jensen Grønbech 24 i Nibe 4 Engel Jensdatter 28 i Vivild præstegård b Anders Hansen Grønbech, død uden arvinger c Laurids Hansen Grønbech, skrædder i København d Maren Hansdatter Grønbech i Hedensted. FM: Clemen [Nielsen] Ussing, præst i Løsning 2) søster Anne Jensdatter Juul, død, [var g.m. Andreas Frandsen, præst i Rårup]. 5B: a Jens Andersen Juul, degn i Kragelund og Funder b Niels Andersen Sommer, købmand i Thisted i Thy c Marie [Kirstine] Andersdatter, enke efter [Hans] Lytken [Friis, organist] i Horsens, [skifte Horsens 1.8.1727 lbnr.620] d Kirstine Andersdatter i Elbæk præstegård, enke efter Jens [Foss Olufsen] Zeuthen, [præst i Gangsted og Søvind, død 1737, skifte Voer herred gejstlig 23.10.1747 lbnr.7] e Hylleborg Andersdatter i Løsning Præstegård, enke efter Niels [Pedersen] Lund, [præst i Tyrsted og Uth, skifte 17.11.1717 lbnr.12]. LV: [svigersøn] Johan Selmer, præst i Øster Snede 3) halvsøster Anne Christine Nielsdatter Sommer g.m. Ove [Mathiesen] Steenberg, præst i Hedensted

iii Anne Lisbeth Holgersdatter. 

Hun blev gift med Mads Frandsen i Ejer.

iv Niels Holgersen. *  o. 21.9.1659, † 1668
Præst i Gangsted - Søvind.

Han blev gift med Maren Jensdatter.

v Anders Holgersen. 
Forpagter på Hanstedgård og ejer af Ørskovgård.

Han blev gift med Kirsten Johansdatter.

vi Maren Holgersdatter. 

Hun blev gift med Anders Lauritsen Stourup
Han var rådmand i Fredericia.

vii Karen Holgersdatter. 

Hun blev gift med Peder Mortensen Neuling.
Han var præst i Lundum

Peder Mortensen blev således sognepræst i slutningen af kong Kristian den Fjerdes regeringstid. Landet var forarmet efter kongens mislykkede deltagelse i trediveårskrigene. Svenske og senere polske tropper havde besat og plyndret Jylland, og det var også gået hårdt ud over vores egn. I 1661 indsendte Peder Mortensen en indberetning om kirken og sognenes tilstand. Da havde Danmark været igennem endnu en alvorlig krig med svenskerne, der havde haft planer om at erobre hele landet. Vi husker fra skolen måske fortællingerne om de svenske troppers march over isen på bælterne og belejringen af København. Der kunne nok være grund til at gøre status over kirkernes tilstand efter krigen.

I sin indberetning skrev han blandt andet:
„Lundum Præstegårds avling er blandt de allerringeste i både sognet og herredet. Høbjergningen er meget lidet og ganske ondt kærhø, 9 eller 10 læs. En anneksgård udi Hansted by beliggende er nu ganske øde og ruineret, da alvejen går den lige igennem.
Til Lundum præstegård er aldeles ingen skov, ej heller tørv og ris, så man lider stor nød derpå og må købe eller leje for penge. Inventarium i præstegården fandt jeg ganske intet uden tomme, ravende og meget brøstfældige huse, hvilke jeg med stor bekostning reparerede. Og derefter i 1649 brændte de, således at jeg dem nu tvende gange har så godt som af nyt opbygget og nu er temmelig ved magt.
I Lundum Kirke findes en gammel, bruden sølvkalk og disk, to store messing lysestager, et gammelt forrådnet alterklæde, en gammel alterbog, et gammelt messingbækken i døbefonten og en klokke i tårnet. Messesærk som og hagel med bibelen og andre kirkebøger er henrøvede.

Udi Hansted Kirke findes beholden en forgyldt kalk og disk, et par kobberlysestager med vokslys på, en gammel alterbog, en gradual og en klokke i tårnet. Messesærk og hagel samt alle andre kirkebøger er henrøvede. (En gradual var oprindelig en katolsk ritualbog med noder til korsang og vekselsang i kirkerne.)

Tiendeydere i Hansted sogn, som er hovedsogn, er 35, af hvilke 6 er øde, eftersom de tvende byer, Hansted og Egebjerg, er beliggende ved tvende alveje og mestenparten alle ruinerede. Tiendeydere i Lundum sogn er 10, af hvilke de 4 er næsten forarmede, den femte slet øde. Begge mine kirker ser meget ilde og ynkelige ud, formedelst Guds hastige og strenge vejrlig, mest Hansted Kirke.”

At Peder Mortensen betegner Hansted sogn som hovedsognet, er ikke helt korrekt. Lundum var hovedsognet, hvor præstegården lå, men Hansted sogn med byerne Egebjerg, Hansted og Rådved gav ham de største tiendeindtægter.

I december 1672 var der kirkesyn over Lundum og Hansted kirker. Det blev fremlagt og protokolleret på Voer Herreds ting i januar året efter.
Det var et trøsteløst syn, der mødte de fremmødte kirkeværger, synsmænd og Peder Mortensen i den kolde decemberdag ved Hansted kirke. Taget var fuldt af store og små huller, så der stod vand på loftet. Fjælene under blyet var helt forrådnede, og alle steder, hvor man kunne brække træ løs, var det gjort. Fjenderne havde bl.a. brækket hele loftet over våbenhuset ned og brugt det til brænde. Kirkedøren og våbenhusdøren var ganske sønderhugne, og inde i kirken fandtes kirkestolene samt prædikestolen skulle repareres. Foruden taget var kirketårnet stærkt medtaget. Det havde i et par år lidt under det dårlige tag, så at murværket var ødelagt, og den øverste del af tårnet var revnet i fire dele.
Omkostninger ved reparation af skaderne på tag og kirke blev anslået til ca. 1600 daler, i vore dages penge et større millionbeløb.

I Lundum stod det kun lidt bedre til. Taget var hullet, og både træværk og mure havde taget skade af vand. Kirkeklokken var “slet ganske igennem og med livsfare ringes, eftersom indværket vil gøres af ny”. Kirkegårdsmuren var ødelagt på et 24 favne langt stykke.
Desuden manglede alterbog og salmebogen. Til reparationerne ville medgå 800 mursten og 150 tagsten, 50 tønder kalk foruden 6 tylter (à 12 stk.) egefjæle og 12 tylter fyrrebrædder.

Efter krigens afslutning med broderfolket hinsidan havde der ikke været penge til at sætte kirkerne i stand, men nu 12 år senere så det lysere ud, og i de følgende år blev skaderne efter krigen udbedret, og Peder Mortensen kunne udføre sin gerning med større glæde.

I bogværket “Danmarks Kirker” kan man i 9. bind, hæfte nr. 50, læse om, hvad man fandt ved en undersøgelse i Lundum Kirke i forbindelse med istandsættelsen 1991.
I koret blev undersøgt et nedgravet kammer, der lå umiddelbart under trægulvets bjælkelag og målte ca. 2×2 m. Heri fandtes to voksenkister med svagt buet låg og tre barnekister. Kisterne havde været beklædt med sort stof. Med søm var dannet afdødes forbogstaver og et årstal. På den ene kiste læstes „PMS 1675″, hvilket man mente stod for Peder Mortensen.
 På den anden kiste læstes „UUSZ 1687″. Dette var helt sikkert forbogstaverne for Ulrich Ulrichsen Zitscher, der var sognets præst 1672-87 og svigersøn til Peder Mortensen.
Det er nok ikke forkert at antage, at Peder Mortensen efter sin afgang boede i præstegården hos sin datter og svigersøn, til han døde i 1675.

viii Marie Holgersdatter. 

Hun blev gift med Jens Pedersen Bredal.
Han var sognepræst i Klovborg, Tursting og Grædstrup ved Skanderborg, Student fra Sorø skole i 1637. I januar 1641 aflagde han ed som rektor i Fåborg på Fyn. I januar 1653 blev han sognepræst i Klovborg, Tursting og Grædstrup. Han døde i 1689.
Parret havde bl.a. en datter Ane Margrethe og en søn Holger, der blev hans eftermand i embedet

327. Kirsten Nielsdatter
d.a. sognepræst i Stouby Niels Sørensen Finsen (Vedel) og NN Andersdatter

http://www.dragtilminde.dk/artikler/rosenkr.html 

Flere af Holger Grabrielsens børnebørn blev præster, bl.a. Maren Holgersdatter og Anders Lauritsen Stourups søn, Frands Andersen Stourup, som blev præst på Hirsholmene.

Denne Frands Andersen Stourup omtaltes 1704 af biskop Jens Bircherod, som forsømmelig i embedet, idet han ofte lod en anden oplæse noget af en postil for menigheden, når han enten selv var bortrejst eller ikke gad prædike. Han forsømte også at besøge de syge, som havde sendt bud efter ham.

Biskoppen anmodede derfor den 2. juni 1704 provsten i Horns Herred om at undersøge forholdene, og den 7. august tog han selv over til Hirsholmene, hvor han fandt ungdommen ”ganske slet funderet i kristendomskundskab” Men da menigheden var glade for deres præst, nøjedes Bircherod med at give ham en formaning.  

Egebjerggård

328. Erik Gabrielsen, * ca 1605, † 1648 i Egebjerggård, Hansted sogn 

Han blev gift med Anne Sørensdatter.

Børn:
164. i Christoffer Eriksen, * ca 1642 i Egebjerggård, Hansted sogn, † 1685 i Egebjerggård, Hansted sogn. 

Han blev gift med Anne Nielsdatter, gift 1666.

ii Søren Eriksen.

iii Gabriel Eriksen, † 1702 i Horsens.

iv Laurits Eriksen † 1699 i Hjordebjerg gård, Hylke sogn. 

Han var gift 1. med Karen Nielsdatter, der dør 1684  

Han var gift 2 med Maren Mortensdatter. Hun dør 1707 i Hylke

Han var ryttergårdmand i Hjordebjerggård, Hylke sogn. Efter hans død giftede Maren Mortensdatter sig med Niels Poulsen, der så overtog Hjordebjerggård, som senere blev overtaget af Laurits Eriksens søn Morten Lauritsen.

Den 21. juni 1700 afholdtes der skifte efter afdøde ryttergårdsmand Laurids Eriksen i Hjordbjerggård, som ved sin død efterlod sig enken Maren Mortensdatter og børnene: Erik Lauritsen, fuldmyndig, Maren Lauritsdatter, gift med Rasmus Olufsen, gårdmand i Horndrup, Anne Cathrine Lauritsdatter, 22 år, Morten Lauritsen 9 år, Karen Lauritsdatter 7 år og Else Kirstine Lauritsdatter 4 år gammel. Som formynder for de umyndige børn blev antager Rasmus Olufsen af Horndrup samt den ældste søn Erik Lauritsen, og enken anstog som lavværge Morten Sørensen i Båstrup.

Boet blev registreret som følger:
1 Eskebord m. lukket Fod, 2 gl. Do., 1 lidet Egebord, 1 Egehalvkiste, 1 g. lidet Skrin, 1 lidet Skab, 1 stort Do. med 3 Rum uden Laas, 1 Eskebagstoel, 4 træstole, 2 smaa Stole m. Halmbunde, 7 gamle Bænke, 1 g. Kobberbryggerkedel i Gruen paa 2 Tdr., 1 liden Brændevinskedel, vog (vejede) med Hatten 14 Pund, 1 Vinkobberkedel, 1 liden Messingkedel, 8 Fade og 18 Tintallerkner, 2 Saktsikrener (Saltkar9 og 2 Lysestager, 1 gl. Egestolpeseng, deri: 1 Bilster Underdyne, 1 Do., 1 ulden Overdyne, 1 Par Blaagarnslagner, 1 Bolster Hovedpude, uden Vaar, 1 gl. Læderpude, 1 Foldbænk, deri: 1 gl. Dynevaar, 1 gl. Do.- 1 liden Pude, 1 gl. ulden Dyne, 2 Blaagarnslagner, 1 Stolpeseng , med ormede Piller, 1 gl. Fyrreseng, 1 ulden Bolsterdyne, 1 linned Bolster Do., 2 Hovedpuder, 1 Omhæng af gult hjemmegjort Tøj.

I Pigens Seng: 2 gl. Dyner, 1 Pude, 2 Blaagarnslagner.

I Karlens Seng: 2 gl. Dyner, 1 Hovedpude, 2 Blaagarnslagner.

Den sal. Mands gangklæder: 1 sort Klædeskjole og Do. Bukser, 1 gl. graa Klædeskjole, 1 graa Vadmelskjole, 1 gul Lædertrøje m. 15 Sølvknooer i, 1 Par gl. Læderbukser, 1 sort Hat, 1 sort Hue 1 Par Sko, 1 Par Do.

Brygge- og Bageredskaber: 4 Bryggekar, 1 Kværn m. behør, 2 Sold, 2 Selde og 1 Drøftetrug, 10 Siebøtter, 1 Kærne, 1 Flødebøtte og 1 --

Jerntøj: 2 Jerngryder, 1 Lænke, 1 Ildske, 1 ildklemme, 1 Naver, 1 Baandkniv, 2 Spegerbor, 2 gl. Høleer og 1 Skærekniv m. Kiste.

Udboen: 1 sortblæsset Hæst, 8 Aar, 10 Rdlr., 1 gl. Brun Hoppe, 10 Rdlr., 1 gl. Brun Hoppe m. Føl, 5 Rdlr., 1 gl. sort Hoppe, 2 Rdlr., 1 udlevet blesset Hest, 1 Rdlr., 2 Mk., 1 sortbrun Hoppe, 11 Rdlr., 1 brun Hoppe, 5 Aar, m. Føl, 18 Rdlr., 1 brun Fole i 2die Aar, 15 Rdlr., 1 brun Hest, 12 Aar, 12 Rdlr., 1 brun Hingst,  Aar, 15 Rdlr., 1 Føl, 2 Rdlr., 1 blakket Do., 10 Rdlr., 5 Kviekalve, 2 sorte Køer, 13 rdlr., 2 Mk, 2 sorthjemede Do., 13 Rdlr., 3 sortblakkede Væddere, 5 Geder og 1 Buk, 6 Svin, 3 Gæs m. 10 unger, 1 Gasse, 4 gl. Bistokke (stader), 1 Sværm, 5 Tdr. Byg, 2½ Td. Havre malt og 12 Skp. Boghvede udsaaet i Marken"
Foruden dette angav Enken, at hendes Mand havde foræret hende i Fæstegave 2 smaa Sølvbægre og 6 Sølvskeer. Boets samlede Værdi opgjordes til 536 Rdlr. 2 Mk, og 8 Sk.

Gårdens bygninge opgives at være "temmelig vidtløftig forfalden" på sine 80 fag, og brøstfældigheden vurderes til 60 Rdlr.

Den på gården værende rytters forplejning af 7 Tdr. og 4 Skp. Hartkor fra 1. juni til 1. oktober 1700 vurderes til 15 Rdlr.

Enken foreviste en specifikation over udgifterne ved mandens begravelse, ialt 16 Rdlr. og 2 Mk.
Sr. Søren Clemmensen i Horsens fordrede og beviste med Obligation af 8. november 1667 samt derpå erhvervede dom af 20. september 1681, at den sal. mand var ham 250 Rdlr. skyldig i påløbne renter.

Apotekeren Erich Elbogen i Horsens "fordrede for Medikamenter, som han skal have ordineret og skikket til den sal. Mands Svaghed, og sin rejses Bekostning samt Umage hannem is in Siugdom at opvarte og var tilfreds med rede Penges Betaling herfor -- 19 Rdlr.

Erik Lauritsen fordrede sin mødrende arv, "som efter hans Beregning skal være 26 Rdlr. Paa sin Søster Anne Cathrine Lauritsdatters Vegne i lige maade angivet, at hendes mødrende Arv skal være herud Boen -- ialt 13 Rdlr.

Mad. Bahnsen "lod fordre forstrakte Penge, som Enken og Arvingerne vedgaar 10 Rdlr."

Jon Lauritsen i Hylke fordrede 2 rdlr., og Erik Lauritsen rede Penge 6 Rdlr., og Jacob Andersen i Brørup fordrede 4 Rdlr.
    
Boets samlede udgifter var 467 Rdlr., og der blev så tild eling mellem enken og børnene 69 Rdlr. 2 Mk og 8 Sk.
    
Børnenes formynder gik med til, at børnenes arv ville blive stående renteløs i boet hos moderen indtil deres myndige år, og indtil da forpligtede hun sig til at forsyne, " de sma umyndige Børn med Klæde, Føde, Christelig Optugtelse og Skolegang, som hun for Gud og Øvrighed samt Gotfolck vil bekiendt være".

329. Anne Sørensdatter, † eft 1666.  
Hun var søster til Clemen Sørensen ridefogden på Boller, som siden kom til at varetage mange af slægtens interesser.

Hun blev gift med (1) Erik Gabrielsen, * ca 1605, † 1648 i Egebjerggård, Hansted, Voer. 

Hun blev gift med (2) Jens Knudsen Hjordebjeggård, Hylke sogn.

 

Gammel fæstegård i Hansted

330. Niels Nielsen, * ca 1620, † 1683 i Rådvedgård, Hansted sogn. 

Han blev gift med Kirsten Nielsdatter

Efter Gabriel Holgersens død, giftede hans enke Kirsten Nielsdatter sig med Niels Nielsen på Raavedgaard.
Inden Gabriel Holgersens død var hele Egebjerggaard blevet pantsat til Clemen Sørensen på Boller, denne bortforpagtede gården til Peter Gjordsen fra Horsens i perioden 1653 - 1659 for en årlig afgift på 100 rigsdaler. 

Børn:
165. i Anne Nielsdatter, * 1650 i Rådvadgård, Hansted sogn † 1719 i Kørup sogn. 
Hun blev gift med Christoffer Eriksen, gift 1666.    

331. Kirsten Nielsdatter
Hun blev gift med (1) Gabriel Holgersen, * 1560 i Boller slot, † 1648 i Egebjerggård, Hansted sogn.

Hun blev gift med (2) Niels Nielsen, * ca 1620, † 1683 i Rådvedgård, Hansted sogn. 

Hun blev gift med (3) Peder Rasmussen

Rådvedgård på Nygårds sedler

332. Peder Christensen Bhi, * o 1585 i Hylke sogn † o 1655 i Borup, Kattrup sogn

Han blev gift (1) med en datter af Margrete Ørbæk i Horsens.

Han blev gift (2) med Karen Christensdatter Frost, gift o 1620 i Kattrup, Skanderborg, Denmark.
  
Han overtog Hjordbjerggård efter sin far og boede der den 20/ 3 1635, da han fik bevilling på den første ledige tiende i Voer herred. Han kaldes da delefoged.

 Denne Margrete Ørbæk, hans første hustru,  borgerske i Horsens, klagede ifølge kancelliets brevbøger 1633 – 34 over, at hendes medborger, Knud Lauritsen, i ufredstiden havde givet de fjender, som var indkvarteret hos hende, anvisning på hendes sølv, som hun havde liggende forvaret pa Hjordbjerggård, og hun oplyste, at Knud Lauritsen siden da havde fået sin andel af sølvet.
Senere fik Knud Lauritsen på Viborg landsting en dom om at stå til rette derfor, og Margrete Ørbæk fik til erstatning nogle bindinger hus, som Knud Lauritsen imidlertid senere fratog hende retten til, idet han nægtede hende adgang til huset, hvis dør han havde stænget. Margrete Ørbæk søgte med sine tjenere at tiltvinge sig adgang, men blev forhindret deri af Knud Lauritsens kone, der opholdt sig på loftet og kastede sten m.m. efter dem.

 Knud Lauritsen, der var gift med en søster til Peder Christensen Bhi, blev dømt fredløs, men fik dog senere oprejsningsbrev, da han var blevet enig med sin modpart

Børn:
166. i Christen Pedersen Bhie, † 9/ 8 1686 i Borup, Kattrup sogn, Voer, Skanderborg. 

Han blev gift med Olivia Jonasdatter.

333. Karen Christensdatter Frost, † o 1665 i  Borup, Kattrup, Skanderborg, Denmark.

Fra Nygårds sedler

334. Jonas Hansen Bjørn, * ca 1620 i  Kattrup sg. Voer Skanderborg, † ca 1675 i Kattrup sogn, Voer, Skanderborg. 

Han blev gift med Cathrine Hansdatter

Han var herredsfoged i Voer herred
287 Jonas Hansen, herredsfoged i Vor herred, confirmation på sin bestilling.

15.januar 1661.  1 fol.47b,  tyveri Laurids Mikkelsen i Flemming fører vidner på, at hans hest, der blev stjålet i Vinding skov efter pinse 1659, er blevet set hos Jonas Hansen i Elling, herredsfoged i Vor herred.
    
Børn:    
167. i Olivia Jonasdatter, * o 1645 i Elling Ovsted sogn, † 1704 i Borup, Kattrup sogn. 

Hun blev gift med (1) Christen Pedersen Bhie, † 9/ 8 1686 i Borup, Kattrup sogn, Voer, Skanderborg. 

Hun blev gift med (2) Peder Jacobsen, gift 1686 i Kattrup sogn, * i Lillerup, Østbirk sogn, Voer, Skanderborg, † 8/ 8 1688 i Katrup. 

Hun blev gift med (3) Christen Jensen Lassen, † 12/ 4 1726.

ii Hans Jonasen Bjørn, *  før 1712 i Elling, Ovsted sogn
Han var selvejerbonde

iii Zacharias Jonasen * o 1660 i Elling, Ovsted sogn,  † 1711 i Borup, Kattrup Sogn, Han var  Selvejer/fæstebonde

335. Cathrine Hansdatter.

Fra Nygårds sedler

Samme anepar som 948/ 949 og 1012/ 1013
372. Thomas Lauritsen
, † før 1685 i Vrønding. 

Han blev gift med (1) Thomas Lauritsens kone, † før 1667 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Han blev gift med (2) Maren Sørensdatter, gift 1667 i Tamdrup

1650: 162 Hk.: 10-6-0-2-0 + (0-4-0-0-0)
1 fj. honning, 4 grot, 1 trave havre, 1/2 ørte rug, 1/2 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1 får, 1 lam. 1 gås, 2 skp. havre, 2 høns, 1 skp. havregryn, 13 læs ved, 6 td. kul, 1 mk. gæsteri, 1 pd. malt. 1616-21 fri for ldg. p.g.a. udskrivning til militærtjeneste.
1622-1626 udlagt til officersgård og ydede derfor intet. 1645 fri for 2/3 ldg. 1650 fri for 1 ørte byg.
Husbondhold: 1636 7 rdl. for en oxe.
Jordegen. 1604-12 Markvard Lauridsen. 1614-1636 Laurids Thomsen.
1636 4/2 lod L.T. sin søn Thomas Lauridsen indskrive i jdbg. at stå for gården; var her i 1650. 

Børn:    
186. i Marcus Thomsen † 1713 i Vrønding, Tamdrup 

Han blev gift med Mette Eskesdatter.

ii Christen Thomsen, * 1663 i Vrønding Tamdrup sogn.

iii Jens Thomsen * i Vrønding Tamdrup sogn.
1691 bor han  Hatting Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt,     
Fadder til Marcus Thomsens datter Mette i Vrønding

Børn i andet ægteskab:   
iv Anne Thomasdatter, * 1668 i Vrønding, Tamdrup sogn

v Mette Thomasdatter, * 1670 i Vrønding, Tamdrup sogn.

vi Maren Thomasdatter, * 1672 i Vrønding, Tamdrup sogn.

vii Sidsel Thomasdatter, * 1679 i Vrønding, Tamdrup sogn.

373. Thomas Lauritsens kone, † før 1667 i Vrønding, Tamdrup sogn.

 

Vrønding og Tamdrup

374. Eske Pedersen, † før 1685 i Rådved, Hansted sogn. 

Han blev gift med Karen Lauridsdatter.
    
Børn:
187. i Mette Eskesdatter

Hun blev gift med Marcus Thomsen.

375. Karen Lauridsdatter, * ca 1623, † 1685 i Vrønding, Tamdrup sogn. 
enke 62 år, fra Rodeved i Hansted sogn og på besøg hos sin datter Marcus Thomsens hustru.

Rådved gamle skole

452 Morten Knudsen † 1679 Båstrupgård, Øster Snede sogn
Begravet  21 april 1679 i Øster Snede

Børn:
226 Jørgen Mortensen

Han blev gift med
Anne Knudsdatter

453 XX

454 Knud Gydesen  † Øster Snede sogn

Han var gift med Mette Sørensdatter

Børn:
i 227 Anne Knudsdatter * omkr 1642 i Øster Snede sogn, † 1685 i Øster Snede sogn
Begravet 1 nov 1685 i Øster Snede sogn

Hun var gift med Jørgen Mortensen

455 Mette Sørensdatter † i Øster Snede sogn

476 Niels Pedersen   † i Vrønding, Tamdrup sogn

Børn
i Kirsten Nielsdatter  *1671 i Vrønding, Tamdrup sogn, † i Lund
Hun var gift (1)  med Christen Lassen
1718 Trol. Christian Villadsen soldat og Kirsten Nielsdatter enke efter Christen Lassen som erklæredes død efter slaget i Skåne 1710
Hun var gift (2) 1718 i Tamdrup med Christen Villadsen

ii Anne Marie Nielsdatter    * 1677 i Vrønding, Tamdrup sogn, boende i Risager

iii 238 Christen Nielsen * 1683 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1743 i Vrønding, Tamdrup sogn.

Han blev gift 1715  Tamdrup med Maren Christensdatter

iv Iver Nielsen  * 1686 i Vrønding, Tamdrup sogn, † i Norge

Børnenes navne funet via Karen Christensdatter: Skifte: Hendes farsbrors søn: Christen Iversen i Lund. 19.1.1761, fol.106. E: Kirsten Eskildsdatter. A: far Iver Nielsen i Norge, der døde, farbror Christen Nielsen i Vrønding, død. 2B: Karen g.m. Markus Jensen sst, Kirsten g.m. David Jørgensen i Enner, faster Anne Marie Nielsdatter i Risager, faster Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Christen Villadsen i Lund. 1B: Laurids i Hornborg.

477 XX


478 Christen Juelsen  * omkring 1659, † marts 1729 i Vrønding, Tamdrup sogn
Han var gift med Karen Sørensdatter 13 juli 1681 i Tamdrup

1681; Absolveret;Tamdrup;Vrønding; Christen Juulsen; Karen Sørensdatter; hun Søren Andersen Smeds datter, lejermål

1681; Trolovet;Tamdrup;Vrønding; Christen Juulsen; Karen Sørensdatter; han Juuls søn fra Nim, hun Søren Andersen Smeds datter

1681; Copuleret;Tamdrup;Vrønding; Christen Juulsen; Karen Sørensdatter; han fra Nim, hun Søren Andersen Smeds datter

Børn
i Jens Christensen * 1681 i Vrønding, Tamdrup sogn, †  1681 i Vrønding, Tamdrup sogn

ii Margrethe Christensdatter * 1687 i Vrønding, Tamdrup sogn

iii 239 Maren Christensdatter * 1689 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 1750 i Vrønding, Tamdrup sogn 

Hun blev gift 1715  Tamdrup med Christen Nielsen

iv Juul Christensen * 1692 i Vrønding, Tamdrup sogn

479 Karen Sørensdatter  * mellem 1626 og 1686 i Neder Vrønding, Tamdrup sogn, † 1697 i Vrønding, Tamdrup sogn500. Søren Steffersen, † 1661 i Burgårde, Grædstrup sogn. 

Han blev gift med Karen Pedersdatter.

Skifte efter sl. Søren Steffensen i Burgårde af 7.2.1661 Enke:Karen Pedersdatter nu trolovet med Jens Mortensen sst. børn: Anne Sørensdatter gift med Christen Ibsen i Skader, Steffen Sørensen, Peder Sørensen, der er 7 år gammel, Karen Sørensdatter og Else Sørensdatter. formynder: deres morbroder Niels Pedersen i Slagballe. I boet står arv til Peder Pedersen, født i Ulstrup men nu udenlands, da sl.Søren Steffensen var hans formynder, da hans morbroder Jens Pedersen i Røde Mølle ikke bor i dette herred. Delefogeden overtager hans arv i form af gældsbeviser.
 se lbnr.111, 115, 116, 121

Tyrsting tingbog: 111 fol.82b
Arv Karen Pedersdatter i Burgårde ved Jens Nielsen i Tønning, som ved skiftet 7.2.1661 efter sl.Søren Steffensen i Burgårde overtog gældsbeviser, som var udlagt til Peder Pedersen født i Ulstrup, tilbyder Niels Pedersen i Vissing, som nærmeste familie på egnen, at overtage dem. Han mødte ikke, hvorfor Jens Nielsen beholder dem.
se lbnr.88, 115, 116, 121
 
115 fol.85. Arv Niels Pedersen i Vissing overtager de gældsbeviser, der blev udlagt til Peder Pedersen født i Ulstrup ved skiftet 7.2.1661 efter sl.Søren Steffensen i Burgårde.
se lbnr.88, 111, 115, 116, 121
 
116 fol.85b: Afkald Afkald til Karen Pedersdatter ved sin mand Jens Mortensen i Burgårde fra Peder Pedersen født i Ulstrup ved Niels Pedersen i Vissing, for arv, der stod i boet ved skifte 7.2.1661 efter sl.Søren Steffensen i Burgårde.
se lbnr.88, 111, 115, 121
 
121 fol.88b:  Gæld Peder Pedersen født i Ulstrup ved sin formynder Niels Pedersen i Vissing sagsøger ved 4-6 følgende for gæld, som han blev tillagt ved skiftet 7.2.1661 efter sl.Søren Steffensen i Burgårde: 1) Jens Pedersen i Tønning efter bevis af 1657. 2) Jens Jensen i Davding efter bevis af 1653. 3) Erik Rasmussen i Halle efter bevis af 1655.
se lbnr.88, 111, 115, 116
     
Børn:
250. i Steffen Sørensen, † 1705 i Burgårde, Grædstrup sogn. 

Han blev gift med Sidsel Nielsdatter.

ii Peder Sørensen, * o 1654 i Burgårde, Grædstrup sogn.
      
iii Anne Sørensdatter. 

Hun blev gift med Christen Ibsen.
      
iv Karen Sørensdatter.
      
v Else Sørensdatter, † 1713 i Kæmpegård, Græstrup sogn. 

Hun blev gift med (1) Niels Mortensen Kæmpe. 

Hun blev gift med (2) Ebbe Andersen, † 19/ 4 1713 i Kæmpegård, Græstrup sogn.

Børn i Karen Pedersdatters andet ægteskab
vi Søren Jensen.
      
vii Morten Jensen.

501. Karen Pedersdatter, † eft 1678 i Burgårde, Grædstrup sogn. 

Hun blev gift med (1) Søren Steffersen, † 1661 i Burgårde, Grædstrup sogn. 

Hun blev gift med (2) Jens Mortensen Kæmpe.

Hendes anden mand er broder til hendes datter Elses første mand

Grædstrup kirke

Samme anepar som 1184/ 1185, 1384/ 1385 og 1992/ 1993
648. Mads Pedersen Sommer
, * 1550 i Davinde sogn, Odense Amt.
Selvejer

Børn:

324. i Jørgen Madsen Sommer, * 1580 i Ferritslev, Fyn, † 1649 Kattrup sogn. 

Han blev gift med Johanne Nielsdatter Bang, gift 1611.

649 XX

Davinde bystævne

Samme anepar som 1186/ 1187, 13867 1387 og 1994/ 1995
650. Niels Jørgensen Bang
, * 1550 i Kattrup sogn, Voer.

I 1577 nævnes han som selvejer i Kattrup. En Jørgen Nielsen Bang nævnt som selvejer i 1557 samme sted. Uden tvivl hans far

Børn:

593. i Johanne Nielsdatter Bang, * 1585.

Hun blev gift med Jørgen Madsen Sommer, gift 1611.

ii Kirsten Nielsdatter Bang, * Kattrup sogn.

Hun blev gift med Niels Grøn.
http://www.engelstedjonasen.net/Gtanc/fam004xx/fam00420.htm

651. XX

Kattrup kirke

¨Dette anepar har også numrene 656/ 657, 1388/ 1399 og 1996, 1997
652. Gabriel Holgersen
, * 1560 i Boller slot, Uth sogn † 1648 i Egebjerggård, Hansted sogn. 

Han blev gift med (1) XX Eriksdatter (Gjødesen), gift 1585,

Han blev gift med (2) Maren Hansdatter. 

Han blev gift med (3) Kirsten Nielsdatter. 

Han levede med med (4) Anne Albrits.

Gabriel Holgersen blev den af børnene, der kom til at  føre slægten videre på den privilegerede Egebjerggaard, han måtte flere gange i sit lange liv - han blev næsten 100 år- føre processer mod sognets tiendeejer Kjeld Brochenhuus på Lerbæk, han kunne ikke forstå, at Gabriel Holgersen kunne slippe for at betale tiende af sin gård,  hvad alle hans standsfæller måtte, men han blev hver gang
frifundet, alene på grundlag af hans mors kongelige privilegium fra 1565.
 
Gabriel Holgersens ægteskabelige forhold er lidt uklare. 
Han synes første gang at have været gift med en datter af  Erik Pedersen i Kørup, som var af den adelige slægt Gjødesen på Rask. I dette ægteskab havde han mindst tre børn, nemlig sønnen Holger Gabrielsen, der først var præst
i Stouby, senere i Hylke, sønnen Erik Gabrielsen, som førte slægten videre på Egebjerggaard, samt en datter Anne Gabrielsdatter, som var gift med Jens Ottosen i Eldrup.
 
I 1623 var Gabriel Holgersen gift med Maren  Hansdatter, som var forstanderinde for Børnehuset i  København. Hun indsendte d. 11. september 1623 en klage til Kongen over, at hendes mand og ægtehusbonde Gabriel
i Egebjerg i Stjernholms len „ligger i et slemt og forargeligt levned med en løsagtig kvinde ved navn Anne Albrits (muligvis datter af Albrecht Christoffersen) en adelsmand, hvis enke Bodil Munk i1616 boede på Raadvedgaard i Hansted sogn, og at de havde avlet børn sammen“. Lensmand Laurits Ebbesen fik derefter befaling om at  undersøge sagen, og dersom det virkelig forholdt sig som anført, skulle han rejse tiltale mod dem begge og tage dom over dem og lade dem straffe. Ifald det skulle vise sig, at Anne Albrits havde større skyld end Gabriel, skulle han sende hende til tugthuset i København og i øvrigt lade ham
straffe, som det sig hør og bør.
 
Det ser ud som der i dette forhold har været i hvert fald 2 sønner, nemlig: Anders Gabrielsen, som i 1650 var nærværende ved skiftet efter faderen, og som i 1682 boede i Egebjerg, og en søn Otto Gabrielsen, som i 1685 var bosat
i Serritslev
 
Hvornår Maren Hansdatter døde vides ikke, men efter hendes død, da Gabriel Holgersen selv var i en fremskreden  alder, giftede han sig med Kirsten Nielsdatter, med hvem han vist ingen børn havde.
 
I 1641 skødede han 1/3 af Egebjerggaard til sønnen Erik  Gabrielsen, som allerede nogle år havde været gift med Anne Sørensdatter, der var søster til Clemen Sørensen ridefogden  på Boller, som siden kom til at varetage mange af
 slægtens interesser
 
Efter Gabriel Holgersens død, giftede hans enke Kirsten  Nielsdatter sig med Niels Nielsen på Raavedgaard.
Inden Gabriel Holgersens død var hele Egebjerggaard blevet  pantsat til Clemen Sørensen på Boller, denne bortforpagtede gården til Peter Gjordsen fra Horsens i perioden 1653 - 1659 for en årlig afgift på 100 rigsdaler.
 
Efter denne forpagtningsperiodes ophør, blev Egebjerggaard overtaget af Christoffer Eriksen, han indgik ægteskab med Anne Nielsdatter fra Raadvedgaard .     

Børn:
328. i Erik Gabrielsen, * ca 1605, † 1648 i Egebjerggård, Hansted sogn 

Han blev gift med Anne Sørensdatter.

326. ii Holger Gabrielsen, * 1590 i Egebjerggård, Hansted sogn, † 1661 i Hylke sogn 
Præst i Hylke

Han blev gift med Kirsten Nielsdatter  
          
iii Anne Gabrielsdatter, * 1607 i Egebjerggård, Hansted sogn. 

Hun blev gift med Jens Ottosen.
      
Børn uden for ægteskab
iv Anders Gabrielsen.
      
v Otto Gabrielsen.

653. XX Eriksdatter (Gjødesen), † 1648 i Egebjerggård, Hansted sogn.

Boller Slot Boller Slot er den eneste bevarede vandborg fra 1500-tallet på Horsensegnen. Det er ikke alt, man ved om slottets oprindelse, men man ved, at Holger Rosenkrantz arvede Boller i 1537 og på- begyndte en ombygning, som hans kone - Karen Gyldenstjerne - færdiggjorde som et anseeligt 4-fløjet anlæg efter hans død i 1577. I 1621 overtog Ellen Marsvin slottet. Da Ellen Marsvins datter Kirsten Munk efter striden med Christian d. 4. forvises til Boller, tvinges Ellen Marsvin ud. Inden sin modvillige afrejse ribber hun slottet for alt, som kan fjernes. Det er derfor en ruin, Kirsten Munk flytter ind i. Efter skiftende private ejerforhold sælges Boller i 1930 til staten, og en del af jorden udstykkes til husmandsbrug. Horsens Kommune køber slottet i 1965 og indretter det til plejehjem

Samme anepar som 1390/ 1391 og 1998/ 1999

654. Niels Sørensen Findsen (Vedel
). 

Han blev gift med Margrethe Andersdatter Grøn.

Præst i Stouby - Hornum.
Sognepræsten til Stovby og Hornum hr. Niels Findsen Vedel følte sig i 1631 gammel og avlægs og ville derfor gerne have sin svigersøn hr. HoIger Gabrielsen i Hylke til sin eftermand. Nu var det dengang noget meget vanskeligt og usædvanligt, efter nogles opfattelse ligefrem ulovligt, at en sognepræst skiftede embede. Ikke desto mindre fik hr. Niels tilladelse til denne ordning, og hr. Holger opnåede 21. december 1631 lensmandens tilladelse til at tiltræde sin svigerfaders embede. Da der Året efter ved dødsfald indtrådte provsteledighed i herredet, blev hr. Niels, skønt han jo nu ikke længere beklædte noget præsteembede, valgt til provst. Da den i det følgende omtalte sag dukkede op, greb regeringen imidlertid energisk ind overfor disse småuregelmæssigheder. Hr. Holger mistede sit kald, men fik lov at vende tilbage til Hylke, og hr. Niels, der i mellemtiden var blevet rask, genindsattes i sit gamle embede. Behandlingen af de to præster var således yderst læmfældig, selv om de begge, ligesom bispen, der havde godkendt ordningen, fik en reprimande. Hele denne sag ligger imidlertid udenfor det her foreliggende, og dens vigtigste dokumenter er allerede fremdraget af H. F. Rordam

Børn:

327. i Kirsten Nielsdatter. 

Hun blev gift med Holger Gabrielsen.

655. Margrethe Andersdatter Grøn, † 1631

Hun blev gift med (1) Niels Sørensen Findsen (Vedel).

Hun blev gift med (2) Hans Andersen Munk, † 1631 i Skårup, Vejle.
Grøn familien er nu ikke længere med i adelsstanden, men er gledet over i bondestanden.  

Slægten Grøns våbenskjold

658. Søren.

Børn:
 329. i Anne Sørensdatter, † eft 1666. 

Hun blev gift med (1) Erik Gabrielsen, * ca 1605, † 1648 i Egebjerggård, Hansted sogn

Hun blev gift med (2) Jens Knudsen Hjordebjeggård.

 ii Clemen Sørensen, † 1678 i Ussinggård. 
Han var ridefoged på Boller
Han ejede Ussinggård fra 1661

Herregården var i midten af 1400-talleten fæstegård, ejet af Henrik Gyldenstjerne, i hvis slægt den forblev til 1636.
Den nye ejer var fru Kirsten Munk, der skænkede Ussinggård på livstid til ridefoged Clement Sørensen. Han havde tjent hende trofast i ca. 20 år, heraf den længste tid på Boller, hvortil fruen var forvist af Christian 4.
På den tid var herregården ret anselig, så Sørensen kunne føre en yderst herskabelig tilværelse med 3 piger, 3 karle og en huslærer.
Ussinggård blev overtaget af svigersønnen, men herregårdens kendteste ejer er godssamleren Gerdt de Lictenberg. Det temmeligt anselige bygningskompleks, han opførte efter at have købt Ussinggård i 1741 stod i ca. 100 år, hvorefter den nuværende hovedbygning blev opført efter tidens smag - ny-gotik. Bygherren var Morten Fr. V. Lotz, der havde erhvervet Ussinggård i 1854, men som solgte den igen i 1872, hvorefter gården har skiftet ejer adskillige gange.

659. XX
Ussinggård nævnes første gang i historien i det Herrens år 1499,da den hovedrige rigens hofmester Erik Ottesen Rosenkrantz skiftede med sine børn. Gården ligger ca. 9 km vestsydvest for Horsens i Korning Sogn i Hedensted Kommune. Hovedbygningen er opført i 1859. Ussinggaard Gods er på 223,3 hektar

664. Christen Assersen Bhi, * o 1550 i Hylke sogn

Han blev gift med Mette Sørensdatter, gift o 1585 i Hylke
Han var foged i Ring kloster
    
Børn:    
332. i Peder Christensen Bhi, * o 1585 i Hylke sogn, † o 1655 i Borup, Kattrup sogn

Han blev gift med Karen Christensdatter Frost, gift o 1620 i Kattrup

ii Asser Christensen Bhi, * o 1580, † 1623.   Bhie.

Han blev gift med Karen Poulsdatter Scandorf

Hun er oldebarn af Herredsfoged Peder Pedersen i Borum og hans hustru Maren Andersdatter, ane 3304 og 3305 i min mors slægt.   http://www.kirsten-andersen.dk/10579417

Asser Christensen Bhie/Melissæus var præst i Bjerregrav-Ålum-Tanum.
Opholder sig 1608 i Wittenberg, sikkert på studierejse
       
Adser Christensen Bie (Assverus Christiani Melissæus), siden Sognepræst i Bjerregrav, Aalum og Tanum i Viborg St. 
      
iii Kirsten Christensdatter Bhi, * 1580, † 1589 i Hylke sogn
Her under denne sten hviler sig Kierste Christensd. Bi, som døde i hendes alders 9 år, 1589. En pige jeg var, født i Nød, er nu i herrens skæd 1598 C.A: Bi. 1617

iv Søren Christensen Bhi *  Hjordebjerggård, Hylke sogn  † Ingstrup sogn

Han var gift med Kirsten Jacobsdatter Holm * Viborg  2/ 12 1640 i Ingstrup
Han var præst 1606 -1640 i Ingstrup
Et bevis. En søn hedder Asser, en datter Mette

v Maren Christensdatter Bhi

Hun blev gift med Christopher Pedersen

665. Mette Sørensdatter, * o 1560 i Testrupgård, † 1616 i Hylke sogn

**HER. UNDER. DENNE. STEN. HVILER. SIG. KIERSTE. CHRISTENSD. BI. SOM DØDE. I. HENDES. ALDERS. 9. AAR 1589. EN. PIGE. JEG. VAR. FØDT. I. ------NØD ER. NU. I. HERRES. SKØD 1598 C.A.BI. 1617** KIRSTEN KRISTENSDATTER BI VAR DATTER AF CHRISTEN ASSERSEN BI, DER BOEDE PÅ JORDBJERGGÅRD

666. Christen Mortensen Frost, † 1638 i Ørridslev sogn

Han blev gift med Karin Lauritsdatter

Han boede på Hovedgård, han var Herredsfoged i Voer Herred
 http://www.alsnissen.dk/default.asp?side=2175            http://www.nordenskirker.dk/Tidligere/oerridslev_kirke/oerridslev_kirke.htm.      Ørridslev kirke Voer hr., Skanderborg amt, Århus stift. Østjylland. Kor og skib er opført i romansk tid, formodentlig o.1100, af små fint tilhuggede frådstenskvadre. I skibets sydmur ses den oprindelige syddør og tre højtsiddende romanske vinduer, alt tilmuret. I de oprindelige vinduesrammer har man fundet stumper af farvet glas. Koret har flad østvæg. Tårn og våbenhus er opført af munkesten i sengotisk tid o.1500. Våbenhuset er i to etager og blændingsgavl med rundbuede højblændinger adskilt af smalle stave med stormstigetrin. I våbenhuset ses en gravsten over Christen Mortensen Frost                            

Børn:
333. i Karen Christensdatter Frost, † o 1665 i  Borup, Kattrup sogn

Hun blev gift med Peder Christensen Bhi, gift o 1620 i Kattrup

667.  Karin Lauritsdatter
, † 1650 i Ørridslev sogn

I Ørridslev sogn Skanderborg amt boede Christen Frost på gården Hoved.
Han døde 1638. Hans hustru Karin Lauritsdatter døde 1650.
En ligsten ligger endnu i kirken over denne Christen Mortensen Frost og hustru. Dog er den nu flyttet fra Altergulvet ud i våbenhuset. (Trap 5. Udg. XX 698).

Ørridslev kirke

744. Laurits Thomasen
År 1616-21 fritaget for landgilde p.gr.a. militærtjeneste.
1622-26 var hans gaard udlagt til officershold, hvorfor der intet skulle ydes.
Gaarden havde han overtaget efter Marckvard Thomasen, der sandsynligvis var hans svigerfar. Denne havde haft gaarden siden 1604.
    
Børn:
372. i Thomas Lauritsen, † før 1685 i Vrønding. 

Han blev gift med (1) Thomas Lauritsens kone, † før 1667 i Vrønding, Tamdrup sogn. 

Han blev gift med (2) Maren Sørensdatter, gift 1667 i Tamdrup

745 XX

http://www.geni.com/people/Lauritz-Thomasen/5129103809900083352
Fra en gammel gård i Vrønding

908 Gyde XX


Børn
454 Knud Gydesen † Øster Snede sogn

Han var gift med Mette Sørensdatter

909 Anne Gydes † 1639 i Øster Snede sogn
Begravet 10 april 1639 i Øster Snede

1000. Steffen.
    
Børn:    
500. i Søren Steffersen, † 1661 i Burgårde, Grædstrup sogn. 

Han blev gift med Karen Pedersdatter.

ii Kirsten Steffensdatter, † 1690 i Vinding sogn, Tyrsting. 

Hun var gift med Jens Sørensen Kæmpe

Skifte:Kirsten Steffensdatter i Vinding. 18.7.1690, fol.344.  E: Jens Sørensen Kæmpe. A: bror Søren Steffensen, død. 5B: Steffen i Burgårde, Peder sst, Anne g.m. Christen Ibsen i Skade, Karen g.m. Peder Hansen i Gribstrup, Else g.m. Niels Mortensen i Nimdrup, søster Anne Steffensdatter g.m. Søren, død. 3B: Niels i Tørring, Mette g.m. Niels Sørensen i Gammelstrup, Karen g.m. Markus, død. 5B: Søren 20, Niels 18, Karen g.m. Jørgen Hansen snedker i København, Anne i Yding, Helle sst. FM: Anders Sørensen i Ulstrup, søster Anne Steffensdatter g.m. Christen i Underup, død. 2B: Anne g.m. Mads Andersen smed i Nim, Karen g.m. Mads Hansen Bøg i Uldum, søster Anne Steffensdatter g.m. Erik i Nim, død. 2B: Jens i Åle, Steffen i Uldum, søster Maren Steffensdatter g.m. Niels, død. 5B: Steffen i Adslev, Maren g.m. Søren Hansen i Hornborg, Karen g.m. Hans Steffensen i Addit, Anne g.m. Peder Christensen sst, Anne g.m. Rasmus Christensen i Roden Møllested.         

iii Anne Steffensdatter. 

Hun blev gift med Søren.

      
iv Anne Steffensdatter.  Død i Underup.

Hun blev gift med Christen.
      
v Anne Steffensdatter, † i Nim, Skanderborg. 

Hun blev gift med Erik.
      
vi Maren Steffensdatter. 

Hun blev gift med Niels.

1001 XX

Vinding kirke

1002. Peder.
    
Børn:
501. i Karen Pedersdatter, † eft 1678 i Burgårde, Grædstrup sogn. 

Hun blev gift med (1) Søren Steffersen, † 1661 i Burgårde, Grædstrup sogn. 

Hun blev gift med (2) Jens Mortensen Kæmpe.
      
ii Niels Pedersen.  Bor iflg skiftet i Slagballe.

1003 XX

Billede fra Slagballe

Samme anepar som 1312/ 1313, 2776/ 2777 og 3992/ 3993 
1304. Holger Ottesen Rosenkrantz
, * 1517 i Tørring slot, Gram sogn † 4 marts 1575 i Bygholm, Horsens sogn.  

Han blev gift med (1) Mette Movridsdatter Krognos, † 26 sept 1558 i Bygholm Horsens. 

Han levede med Kirsten Nielsdatter, * før 1542, † eft 1575 i Egebjerggård, Hansted sogn. 

Han blev gift med (2) Karen Christoffersdatter Gyldenstjerne, gift 25. April 1568, * 18 juli 1544 i Iversnæs Gods, † 1613 i Stjerneholm Gods, Skanderborg

Holger Rosenkrantz, 1517-1575, ejer af Boller og Stjernholm ved Horsens, hofmarskal 1543-48,  lensmand på Bygholm 1551-75, rigsråd 1552, lensmand på Skanderborg Slot 1561-73, statholder i  Nørrejylland fra 1567.
Gift l. g. ca. 1548 med Mette Krognos, d. 1558, og 2. g. 1568 med Karine
Gyldenstierne, d. 1613.
 
Rigsmarsk, Statholder i Nørrejylland og Lensmand paa Skanderborg, Bygholm og St. Hans Kloster ved Horsens
 
Mellem de to standsmæssige ægteskaber var Holger Rosenkrantz enkemand 1558-68 og fik  da med den ufri Kirsten Nielsdatter flere børn. Han sikrede 1565 den lille familie ved at give Kirsten og hendes børn skøde med adelige friheder på Egebjerggaard i Hansted Sogn ved Horsens.
 
Efter på passende vis at have sørget for Kirsten Nielsdatter og børnene giftede Holger Rosenkrantz 15 april 1568 med Karen Christoffersdatte Gyldenstjerne.

Efter forældrenes død 1525 kom Holger Rosenkrantz i huset hos fasteren Sophie, der var gift med Rigsråd Axel Brahe, og 1529 kom han til Rigsråd Oluf Nielsen Rosenkrantz til Valle.
Efter nogle års ophold ved fremmede hoffer, særlig hos Hertug Ernst af Brunsvig-Lyneborg, overtog Holger Rosenkrantz 1537 værgemålet for sine yngre søsklende og dermed bestyrelsen af  familiens store godser.
Ved det endelige skifte 1551 blev Holger Rosenkrantz eneherre på fædrendegården Boller, hvor an havde bosat sig 1548.
Han havde udviklet sig til en smuk og statelig mand, der ved sit muntre og venlige væsen, sin uangribelige retsindighed og smidige omgængelighed formåede at vinde og fastholde menneskers venskab.
Med al sin festglæde tabte han ikke balancen i sin tids noget voldsomme fornøjelser. Han var som skabt for en hofkarrierre og blev 1541 Hofsinde og allerede 1543 Hofmarskal hos Christian III, en stilling han opgav 1548, formodentlig i anledning af sit ægteskab. Måske er det livsvarige venskab med tronfølgeren Frederik II grundlagt i denne tid.
Samtidig med Hoftjenesten indtrådte Holger Rosenkrantz i Lensstyrelsen. 1542- 1551 havde han Vordingborg len på regnskab og 1551 - 1575 det for Boller velbeliggende Bygholm i pant, hvortil der i Frederik IIs tid kom en mangfoldighed af andre forleninger.
Holger Rosenkrantz gjorde tidligt en militær indsats, 1543 var han en af hovedførene for den danske styrke, der skulde hjælpe Gustav Vasa med at undertrykke det smålandske bondeoprør, og 2 år senere bistod han med 500 ryttere de evangeliske fyrster.
Kun 35 år gammel blev han 1552 optaget i rigsrådet, hvor han kom til at øve en meget alsidig virksomhed. Han deltog 1554 i grænsemødet i Elfsborg, og 1556 - 57 var han øverstkommanderende i Nørre Jylland, der 2 gange blev sat i alarmberedskab under indtryk af den stadige trussel sydfra.

Et brev fra dronning Dorothea til Frederik II fra december 1558 viser, at venskabet mellem Holger Rosenkrantx og den vordende konge var meget intimt. Således måtte tronskiftet 1559 betyde en stigende indflydelse for Holger Rosenkrantz, og når han ikke straks steg til rigets højeste æresposter, skyldtes det modstand fra ham selv.
Han overværede kongerne Christian IIIS og Christian IIs begravelser i Odense, og han fulgte Frederik II under et længere ophold i Jylland og deltog i kroningsforberedelserne, ved kroningen bar han rigsæbæet.
Under Ditmarkserkrigen 1559 var Holger Rosenkrantz en af de tre krigskommisærer, der skulle sørge for tilførsel af Proviant og penge, og endvidere var han medlem af det krigsråd, der i forening med Johan Rantzau havde den øverste ledelse af felttoget.

Da kongen 1560 sækulariserede Øm Kloster i den hensigt, at gøre det til sin jydske hovedresidens under navnet Emborg, blev klosteret lagt ind under Holger Rosenkrantz forledning Bygholm, der yderligere blev udvidet med Voer Kloster. Da kongen næste år opgav Emborg til fordel for Skanderborg, blev Holger Rosenkrantz også lensmand her, og havde så ialt 14 herreder og 5 birker under sig.
 
I sin første regeringsår opholdt Frederik II sig meget på Holger Rosenkrantz forledninger, hvor familien Rosenkrantz dominerede ved flade fester, og kongen var også ved forskellige lejligheder gæst på Boller. Da forholdet til Sverige tilspidsedes, deltog Holger Rosenkrantz i forhandlingerne i København, men derefter gled han for en tid i baggrunden.

Omkring oktober 1562 gik det rygte, at kongen havde stukket Holger Rosenkrantz ihjel med sin kårde, fordi han havde frarådet at gå for skarpt frem i strden med Hamburg, men ved krigsudbruddet 1563 var Holger Rosenkrantz igen i høj gunst, og på rigsrådets møde i påsken, da krigen blev besluttet, fik han Tryggevælde Len kvit og frit, og heraf kan vel nok sluttes, at han tilhørte krigspartiet.
Under 7 års krigen opholdt Holger Rosenkrantz sig i kongens omgivelser, når han ikke var optaget af sine talløse militære, administrative eller diplomatiske opgaver, der ofte var af den vanskeligste og mest delikate natur.
Han blev således d. 30. september 1563 sendt til Sacsen for at bede Frederik IIs svoger Kurfyrst August. om at genoptage kongens frieri til en af kejser Maxmilian IIs døtre, og på en ny rejse til Sacsen i samme sag næste forår lykkedes det han og Caspar Paslick at skaffe et nyt krigslån hos kurfyrsten.

Efter sin hjemkomst i juli deltog Holger Rosenkrantz i forhandlingerne om afsættelse af hærens øverstkommanderende, hvad der foregik i en opladet atmosfære, idet visse regeringskredses kritik af greven også ramte kongen.

Under en mønstring af tyske tropper i Skåne i det tidlige forår blev Holger Rosenkrantz taget til fange af Jürgen von Holles knægte og slap kun fri mod løfte om betaling af deres resterende sold. Som følge deraf måtte han sammen med 29 andre adelsmænd kautionere for kongen for 100.000 daler, som de tyske høvedsmænd lagde ud til knægtene. Senere fik han og et par andre Råder den ubehagelige opgave i jylland og Fyn at tage sig af de adelige, der havde unddraget sig deltagelse i krigen og at udskrive ofte uvillige bønderkarle til krigstjeneste.

Den 2. august henvendte de rigsråder, der kontrollerende fulgte hæren, sig til ham med deres klager over den nye øverstkommanderende; Daniel Rantzau, for at Holger Rosenkrantz kunne lade disse klager gå videre til kongen, og omvendt kom også feltherren i begyndelsen af 1566 til ham med sine bekymringer, bl.a. motiveret med Holger Rosenkrantz store indflydelse ved hove.
Da det i september 1565 - millitært og økonomis - så sortest ud, var Holger Rosenkrantz en af de rigsråder, som kongen, dog uden større held, sendte til regeringsrådet i København med et skatteforslag, som skulle bringe dækning af militærudgifterne. I det samme kritiske efterår skrev kurfyrstinden af Sacsen i sin søsterlige angst til Holger Rosenkrantz og kanseleren, da rygtet gik, at adelen ville afsætte Frederik II.

Nødsituationen var forudsætningen for Peder Oxes hjemkaldelse 1566.
Trods sin tidligere mindre venligt forhold til den nye rigshofmester steg Holger Rosenkrantz netop da, presset af konge og rigsråd, til de højeste stillinger. Under Peder Oxes bestræbelser for at bringe orden og fasthed i administrationen, bl.a. ved en kraftigere centralisation, blev der brug for den smidige Holger Rosenkrantz, som d. 9. september 1567 blev udnævnt til statsholder i Nørre Jylland, et hidtil ukendt embede, der lagde hele Jyllands finans- og lensstyrelse under ham, hvorved han fik ansvaret for skatteopkrævning, troppeudskrivning og hærleverancer.

Samtidig  måtte Holger Rosenkrantz deltage i resultatløse fredsforhandlinger med svenskerne i Stralsund 1567, Roskilde 1568 og Knærød 1569 samt i ørkesløse forhandlinger i Odense med hertugerne Hans den Ældre og Adolf om deres slesvigske lenspligt. Da Frederik II d. 1. februar 1570 truede rigsrådet med at nedlægge regeringen, var Holger Rosenkrantz en af de to mænd, som rådet udså til at berolige kongen.
Efter krigen forenede Holger Eosenkrantz, fra 1575, med statholderstillingen rigsmarskembedet, der havde stået ledigt siden 1569.  Han ombyttede 1568 Tryggevælde len med Solrød og Mosede, der også blev en fri Forlening, og samtidig fik han St. Hans Kloster i Horsens i pant.
At Holger Rosenkrantz 1573 måtte afgive Skanderborg betød ikke unåde, men skyldtes blot, at kongen selv ønskede at bo på slottet, og kort før sin død fik Holger Rosenkrantz skøde på St. Hans Kloster, hvori han havde store pantsummer. Desuden fik han Bygholdm frit på livstid mod at opgive de deri stående panter.

Efter Mette Movritsdatter Krognos død af pesten 2558 var Holger Rosenkrantz som nævnt enkemand i en halv snes år, og i denne periode var han meget optaget af statssager.
Sammen med sin anden hustru førte han et stort hus, særlig berømt er hans anden søns dåb på Skanderborg slot d. 2. september 1571. Sønnen blev opkaldt efter kongen, der personlig stod fadder i nærværelse af hele rigsrådet, hoffet og en mængde adelige damer og herrer.
Trods sin iver i stadstjenesten havde Holger Rosenkrantz også fået tid til at tage sig af sine godser. Ved mageskifter med kronen og adelige standsfæller kom han fra 1566 i besiddelse af en stor godsmængde, væsentlig i Bjerre og Hatting herreder, samlet hovedsagelig om Boller og det sted på nordsiden af Vejle fjord, hvor hans enke siden opførte Rosenvold.

Holger Rosenkrantz hovedinteresse synes at have været militærvæsen, men sikkert er det også, at han har været stærkt grebet af reformationsoprøret. Han omgikkes gerne præster, og 1555 var han medlem af den kommition, der forbedrede præsternes lønninger. I Uth kirke findes et gravmæle med afbildinger af Holger Rosenkrantz selv og hans to hustruer, og desuden findes samme sted et epitafiemaleri af Holger Rosenkrantz, Karen Gyldenstjerne og deres sønner.    

Holger Rosenkrantz til Boller, Rosenvold og Stjernholm (1517-1575) blev tidlig forældreløs. Han var fra 1542-75 høvedsmand/lensmand på Vordingborg, Bygholm, Emborg, Skanderborg, Tryggevælde og statholder i Nørrejylland. 1543-48 var han hofmarskal og anførte 1543 togtet til Sverige (Dackefejden). I 1545 var han med 500 ryttere i Tyskland for at hjælpe med bekæmpelsen af katolikkerne. I 1552 blev han rigsråd og 1573 rigsmarsk. Han deltog 1554 i mødet i Elfsborg for at bilægge stridighederne med Sverige. I 1559 var kan krigskommissær på togtet i Diskmarsken. Under den nordiske syvårskrig organiserede han udskrivningen af mandskab (bønder og adelige). Han havde en rigtig høj og betroet stilling under Frederik 2. Med Mette Krognos og Karen Gyldenstierne fik han 6 børn; kun 2 af dem overlevede ham.

Børn:
656. i Gabriel Holgersen, * 1560 i Boller slot, Uth sogn † 1648 i Egebjerggård, Hansted sogn. 

Han blev gift med (1) XX Eriksdatter (Gjødesen), gift 1585, † 1648 i Egebjerggård, Hansted sogn. 

Han blev gift med (2) Maren Hansdatter. 

Han blev gift med (3) Kirsten Nielsdatter. 

Han levede) med Anne Albrits.
      
ii Christoffer Holgersen, * eft 1561 i Boller, Horsens, † ca 1623 i Nim sogn, Nim herred. 

Han blev gift med Marine Pedersdatter

Han var herredsfoged i Nim Birk, kgl. husfoged på “Giestegård” i Nim, d. mellem 1617 og 1623. 
    
Kongens folk gæstede ofte Nim, og i 1598 udstedtes der aabent brev om, at Christoffer Holgersen i Nim, der var beskikket til foged i Nim birk og desuden besvaeres meget af kongens folk og tjenere, som stedse kommer til ham, maa vaere fri for at svare landgilde af sin gaard. Muligvis har Christoffer Holgersen beboet »Kongsgaarden«, som i senere tider blev kgl. priviligeret kro.

På prædikestolen i Nim kirke ses våbenerne for Christopher Holgersen og Marine Pederdatter.
Som søn af Holger Ottesen Rosenkrantz til Boller og en ufri kvinde havde Christopher Holgersen ikke ret til at føre Rosenkranz-våben. Det gjorde han da heller ikke. Men han havde konstrueret et våben som tog sit udgangspunkt i Rosenkrantz-våbenet's farver og motiver: over den sort/hvide skaktavl, som horizontalt deler våbenet i en blå og en rød halvdel, ses en løve, mens der under skaktavlen ses en konstruktion med bl.a. en pil, som formentlig har været Christopher Holgersens bomærke, og som han måske - måske ikke - har tilegnet sig efter sin mor Kirsten Nielsdatter på Egebjergggård i Hansted sogn.
    
Til højre for Christopher Rosenkrantz våben på prædikestolen ses våbenet for Marine Pedersdatter: en stjerne og en stående halvmåne på en rød bundfarve. Halvmånens spidser peger mod venstre.
 I al fald 3 danske adelsslægter fører en halvmåne og stjerne i deres våben: Abildgård fra Viborg, Jude af Rejsby og Schoneweder fra Malmø.
    
 Det formodes, at Maren Pedersdatter's far var Peder Eriksen Gjødesen i Kjørup i Tamdrup sogn, som var sunket ned i bondestanden ved giftemål med en ufri kvinde. Derfor havde hverken han eller hans datter Marine Pedersdatter adkomst til at føre Gjødeslægtens adelige våben med bølgende linier, der diagonalt deler skjoldet i en rød venstre og sort højre halvdel.
 Men det forklarer ikke, hvorfor Marine Pedersdatter og hendes farbror Jens Eriksen kaldet Grøn på Hovedgård i Ørridslev sogn så begge førte halvmåne/stjerne-våbenet.
    
iii Diana Holgersdatter. 

Hun blev gift med Peder Poulsen, gift 1580.

1305. Kirsten Nielsdatter, * før 1542, † eft 1575 i Egebjerggård, Hansted sogn.  Der er ingen oplysninger om hende i Arkiverne.

Holger Rosenkrantz, Mette Krognos og Karen Gyldenstierne

I ægteskabet med Karen Gyldenstjerne får Holger Ottesen Rosenkrantz følgende børn:

iv Otte Christoffer Rosenkrantz, * 28 okt 1669 i Bygholm, Horsens, † 1621 i Skanderborg slot. 

Han blev gift med Gisele Mouridsdatter Podebusk, gift 6 aug 1592.

1582 kom han sammen med broderen Frederik i huset hos lektor, senere biskop, Peder Hegelund i Ribe. Efter halvandet år her kom han til hoffet. I 1590 var han i enkedronning Sophies følge, da hun ledsagede datteren Elisabeth og svigersønnen hertug Henrik Julius til Braunschweig. Desværre førte hans hoftjeneste hverken til stilling som hofjunker eller en post som lensmand.
    
Den 6. august 1592 holdt han bryllup med Gisel Podebusk, en datter af den rige Mourids Podebusk. Otte Christoffer Rosenkrantz var også selv ud af en rig slægt, men trods dette udgangspunkt endte han økonomisk uføre og bundløs gæld. I den henseende er han ikke enstående blandt 1600-tallets danske adelsmænd, men dog nok blandt de mere grelle eksempler. Hans vanskeligheder skyldtes til dels et overdådigt liv med tilhørende overforbrug, men nok især ukloge pengetransaktioner og skæbnesvangre kautioner. Efterhånden som hans gæld voksede, måtte han betale højere og højere renter af sine lån. Selvom han søgte at klare skærene ved at sælge ud af sine godser, har man regnet ud, at han ved sin død efterlod sig en gæld på ca. 100.000 rigsdaler, en uhyre sum efter datidens forhold. Med sin hustru fik han Korsbrødregaard i Ribe som medgift. Denne pantsatte han 1604. Ved moderens død 1613 arvede han Stjernholm ved Horsens, som han 1616 solgte til Kronen.
    
Hans uheldige dispositioner medførte, at han aldrig fik sig nogen offentlige hverv. 1608 var han en af den jyske adels deputerede ved prins Christians valg til tronfølger, og 1609 blev han fændrik ved en af adelsfanerne. Men mere blev det ikke til. Hans hustru døde 1619, selv fulgte han hende 2 år efter i graven. Hans søn måtte straks sælge både Boller og Rosenvold for at dække den «mærkelig store» gæld.
        
v Frederik Rosenkrantz, * 1571, † 18 aug 1602 i Mähren, Tjekkiet, begravet 1602 i  Teynkirken, Pragh, Tjekkiet.  
 
Han blev gift med Rigborg Brockenhuus

Frederik er opkaldt efter kong Frederik 2.. Da der blev holdt barnedåb på Skanderborg Slot d. 2. september 1571, stod kongen fadder til den nyfødte, og hele Rigsrådet samt en lang række adelige deltog. Denne søn, Frederik, skulle i øvrigt vise sig at bringe skam over Rosenkrantz-navnet ved at forføre én af dronningens kammerpiger, og måtte derfor flygte ud af landet.
    
Faderen døde, da Frederik kun var 4 år, hvorfor kansler Niels Kaas og onklen Jørgen Ottesen Rosenkrantz siden hans værger. Han var som sine standsfæller på lang udlandsrejse. 1584 studerede han i Rostock, 1586-87 i Wittenberg, 1589 i Padua og 1590 i Siena. Efter hjemkomsten tog han 1593 tjeneste som hofjunker. 1595 fik han Giske Len i Norge. Samtidig blev han trolovet med ejeren af Næs, Christence Corfitsdatter Viffert, der efter kun 3 års ægteskab sad som enke efter Henrik Bille til Mogenstrup.
    
Frederik Rosenkrantz' fremtidsudsigter syntes således lovende, ikke mindst da han synes at have haft stor indflydelse hos den unge kong Christian IV. Men det endte brat. I foråret 1599 fik Frederik Rosenkrantz Lundenæs i forlening, hvilket sikkert har været et kærkomment påskud til at trække sig tilbage fra hoftjenesten.
Kort efter måtte en af dronningens jomfruer, Rigborg Brockenhuus flygte fra hoffet til en slægtning på Fyn, hos hvem hun 24. juli fødte en søn, til hvilken Frederik Rosenkrantz blev udlagt som barnefaderen. Da han allerede var trolovet med en anden, var det umuligt at lægge låg på skandalen, ved at Rigborg og Frederik blev gift. Hendes fader Laurids Brockenhuus krævede desuden uforsonlig straf over begge synderne for den krænkelse, der var overgået ham og hans slægt.
Kongen støttede Brockenhuus og krævede lovens strengeste straf over den, der havde lokket en jomfru i kongens gård. Der udgik befaling om, at Frederik Rosenkrantz skulle pågribes, død eller levende. Frederik var flygtet fra sit len og var nået til Hamborg, hvorfra han dog i august 1599 blev eskorteret hjem under bevogtning. To måneder senere, i oktober, faldt dommen over begge. Hun dømtes til livsvarig indespærring, han til at miste æren og 2 fingre.
Den sidste straf formildedes dog til, at han skulle begive sig til Ungarn for at kæmpe mod tyrkerne. Dette gjorde han også og med så stor udmærkelse, særlig ved Stuhlweissenburgs erobring, at de kejserlige oberster, under hvilke han tjente, i 1601 gik i forbøn for ham hos kong Christian IV. Sikkert af hensyn til Laurids Brockenhuus afslog kongen dog i meget skarpe udtryk at benåde ham.

Året efter, 18. august 1602 omkom Frederik Rosenkrantz i Mähren ved en ulykkelig hændelse, da han ville adskille to duellanter. Han ligger begravet i Teinkirken i Prag. Frederik og Riborgs søn Holger blev 1624 anerkendt som en ægte Rosenkrantz.
    
Det menes, at det var Frederik Rosenkrantz' rejse til London sammen med fætteren Knud Gyldenstierne, der gav Shakespeare inspirationen til anvendelsen af navnene Rosencrantz og Guildenstern i skuespillet Hamlet. 

Rosenvold gods

Egebjerggård

I året 1682 blev Christoffer Eriksen indstævnet for Voer herredsting, idet han nægtede at betale forskellige ydelser og hævdede at have adelige privilegier.
I sagens akter gengives en række privilegier og adkomster på Egebjerggård, og da man tilsyneladende står over for en almindelig, jævn bondeslægt, giver disse et fingerpeg om, at der må knytte sig ganske særlige omstændigheder til slægtens oprindelse.

Forskellige dokumenter i Viborg landstings dombøger, kancelliets brevbøger og Horsens bys tingbog m. fl. giver da også bevis for, at Christoffer Eriksen nedstammer i lige mandslinje fra Holger Rosenkrantz til Boller.
Netop på de tider kæmpede Danmarks højadel for at bevare miljøet, bl.a. støttet af loven, der gjorde den adelsmand eller kvinde arveløs, som dristede sig til at indgå ægteskab med ufrie borgere, og en gennemgang af de gamle adelslægters stamtavler viser da også ganske tydeligt, hvorledes man ved passende ægteskaber længst muligt bevarede slægtens sociale niveau, og slægten på Egebjerggård skylder da heller ikke sin fornemme herkomst et sådant upassende ægteskab fra højadel og ned i bondestanden.

Holger Rosenkrantz var efter sin første hustrus død enkemand i ca. 10 år, og i denne periode levede han sammen med Kirsten Nielsdatter, med hvem han som før omtalt havde børnene Gabriel, Christopher og Diana.

Da Holger Rosenkrantz skulle giftes med Karin Christoffersdatter Gyldenstjerne, blev det også aktuelt for ham at skaffe Kirsten Nielsdatter og hendes små børn standsmæssig underhold.
Formodentlig har Holger Rosenkrantz søgt råd hos kongen, som var hans nære ven og sikkert har været fuldt vidende om Holger Rosenkrantz mere intime forhold.

Dette resulterede i første omgang i et kongeligt konfirmeret skøde af 12. oktober 1565, hvori Holger Rosenkrantz tillagde Kirsten Nielsdatter og hendes børn en gård i Egebjerg, kaldet Egebjerggård, og et ”gårdseje” på Lundum mark med adelig frihed for hende. Hendes børn og efterkommere på samme gods, ”så frit, som adelen have det, allerfriest i Danmark.”, som det hedder i slutningen.
 
Ordlyden opgives noget forskelligt i de enkelte kilder, men det originale skøde er formodentlig det, som Holger Rosenkrantz søn, Otto Christopher Rosenkrantz til Boller fremlagde på Viborg landsting d. 24. september 1656 under en proces om Egebjerggård slægtens friheder. Skødet har følgende ordlyd:

”Wi Friederich dend Anden med Guds Naade, Danmarchis, Nogos, Vendis og gottis Konning, Hertug udi Sleswig Helsteen Stormarn og Dytmersken, Grewe udi Oldenborig och Delmenhorst giør alle vitterligt, at oss elskelige Holgier Rosenkrantz till Boller, vor Mand Raad og Embedzmand paa vort Slodt Skanderborig hafuer berettet for oss, at hand hafde ladet kiøbe en Bundegaard udi wort Land Nør Judtland, udi Vort herret i Hansted Sogen i Eggebierig Skov beliggende, med et Gaardtzeye paa Lundum March udi samme herret, och forne gaard och gaardzeye hafuer hand med ald sin Renthe og rette Tilliggelse indtet undertaget, gifuet en Qvinde, som en Tid hafuer wæret hoes hannem, ved Nafn Kiersten Nielsdatter, och hun det nu self udi Verre hafuer.

Sammeledis hafuer wi af worr Synderlig Gunst och Naade undt och gifuet och nu med dette vort aabne Breff under och gifwer forne: Kirsten Nielsdatter en Gaard och Oranne (Ornum) øde Møllested, ligendies imellem Egebierig och Hansted Marck, huilken forne gaard, gaardzeye och Møllested med ald dieris Eyendom Rendte och Rette Tilliggelse, Ager och Eng Skauf och Marck, fischevand och Fægang, vodt och tørdt, Dam og Dams sted udi sin høyeste flademaal aldelis indtet undertagit, hwor det helst er eller nefnis kand, som den nu tilligger och Arildstiid tilligget, forne: Kirsten Nielsdatter udi hindis Liufs tiid, och hindis Børn, om du hindis Død ofverlefvendis worder, huilcke Brefue wi af worr synderlig Gunst och Naade, fuldbyrder Samtøche och Stadfæeste, Ved dieris fulde Magt at blifue, ved alle dieris Ord och punkter och Article, som de udi alle Maader indeholder och uduiser.

Sammeledis hafue vi af Gunst och Naade undt och tilladt. Och nu med dette vordt obne breff under och tillader forne Kirsten Nielsdatter och bemeldte hendes Børn och dieris ægte Liufsarfvinger maae och skall hafue och beholde forne gaard, gaardzeye, och Møllested, qvit och fri for ald Landgilde Toug och Tønge udi alle Maader, saa frit, som Adelen hafuer aller fruest dieris Jordeguodtz her udi Riget, och dersim saa skete, at forne: Kiersten Nielsdatter forne hindis Børn efverlevendis worder, skal foreskrevne guodtz hindis Liufs tiid eftersom forschrefvet staar niude och beholde, och efter hindis Død och Afgang skal det komme igien till Holger Rosenkrantz eller hans Arvinger. 

Sammeledis att dersom det begifuer, at forne Kirsten Nielsdatters Børn dør och afgaar uden ægte Liufsarfvinger, da skal forne gaard, gaardzeye och Møllested med ald sin Renthe og Tilliggelse indtet undertaget udi nogen Maader være faldet til Holger Rosenkrantz eller hans Arvinger, og di det at skulle maa hafue, Nyde- og beholde med saadan Friheder, som forskrefven staar, til Vindisbyrd hafuer vi ladet henge wort Zignet her neden for dette vort obne Breff. Gifuet paa vort Slot, Kjøbenhafen d. 12. Octobris Aar 1565. Friedrich.”

I tiden før Danske Lov foregik erhvervelsen af en ejendomsret på en meget omstændelig måde. Man måtte først henvende sig til herredstinget og lyse sin adkomst der 3 gange, hvorefter adkomsten skulle lyses til landstinget.
Rigets kansler udfærdigede derpå et kongeligt stadfæstelsesbrev og fire dombreve, der tilkendte sagsøgeren den pågældende ejendom. Disse breve blev tinglyst på tilsvarende måde. Derefter erhvervedes en stævning til rettertinget med 1 års og 6 ugers varsel, og efter udløbet af denne frist en ny stævning med 6 ugers varsel. Såfremt der stadig ikke meldte sig nogen, som anså sig for forurettet, meddelte rettertinget ejendommen i form af et låsebrev, der satte sagen ”evindelig tielse” på.

Et sådant låsebrev blev i Holger Rosenkrantz` navn udstedt på Tryggevælde slot d. 30. august 1572. Låsebrevet har følgende ordlyd:

”Wij Frederich thend Anden med Gudz Naade vel Giøre alle witterligtt, att for oss wor Skicket os Elskel. Holger Rosenkrantz till Boluer, wor Mand Raadt och Stadsholder udi Wortt landt Nørre Juttlandz wiise budt med Tingsvidtne aff Wor herridz ting och Wiburg Landstingt, liudendis paa thette eftrerschrefne hans Gaardt och goudz, Først en hans Hoffuit gaardt liggendis ij forne Waar herret i Hanstedt sogen, kaldis Egiebierggaardt, som Peder Michelsen nu udi boer Och i thet øde byggestedt i Lundum Och i Thend Oneng (gl. dansk: Ovnum) endett offuer all Londum marck, Item en Mølle liggendis mellem Egebierg och Hanstedt Mk., kaldis Egebierg Mølle, som Poul Møller nu iboer.

Medt alle thisse forne gaardte, toffter, Byggesteder Oneng endett och Mølle medt Mølledam och Damsbund och Ejendom mett alle theris Rethe Tilliggelse schouff marckfiiskevand och fæegang, watt och thuert, inthet undertagitt inden Marck och uden, som ther till thenne Dag tilligger, Och forne Holger Rosenkrantz och hans thiener huer i haand heffæt och besiddelse haffuer eller med rette burde att tilligge. Och bemelder forneTingsvitner, att forne hans Foged haffuer standitt ther och tilbøditt om ther var nogen Mand som Kvinde, sog nogen lodt, Deeleller rettighedt tilleller udi nogett af thisse forne Gaarde, goudz, Byggesteder, Oning, toffter – dell, Mølle eller Eyendom, som forschrefuet stander Enthen for Kiøb pantt, loed haffue will, werre sig huadt thet er eller helst for Kiøb pantt, loed haffue will, werre sig i huadt thet er eller helst neffnis kand.

Tha bødt hand sig udi alle rette ther om och ville pleye med huer Loug och Rett. Och ingen ther er fremkommen, ther hafde nogitt ther imodt all sige i nogen Maade, som samme Tingsvitne therom ydermere udiser och indeholder Huilche breffue wil nu stadfæste och wedt theris fulde Magtt dømmeri alle ordt och Puncter, som the uduiser och indeholde, for biudendis alle huem the helst erre forne Holger Rosenkrantx eller hans Arffuinge paa forne gaardt goudz eller nogen theris Retthe tilliggelse hinder eller forfabg att giøre eller i thend Sag i nogen Maade att u forrette, saa længe nogen kommer for oss medt bedre Beuisning paa vorth Retterthing.

Datum Tryggelvælde 30tedie Augustii A0 1572.”

Holger Rosenkrantz synes at have været kurator for Kirsten Nielsdatter og værge for børnene indtil sin død, og i tiden derefter fik Egebjergfolkene af kongen flere privilegier.

Kristen Nielsdatter har formodentlig forladt Boller umiddelbart efter, at hun har fået tillagt Egebjerggård m.m. gods, og er vel sammen med sine børn flyttet til Egebjerggård, hvor der dog endnu i 1672 boede en Peder Michelsen som bruger.
Selv har hun ikke haft så meget indsigt i landbrug, at hun har kunnet styre sit, gods, hvorfor hun ganske sikkert har haft en foged, eller en bestyrer til at klare den daglige drift, og helt utænkeligt er det vel ikke, at hun efter sin adkomst til Egebjerggård har indgået ægteskab med Peder Michelsen, som i 1572 står opført som gårdens bruger.

I retsakter fra år 1700 siges det, at hun havde opladt Egebjerggård for begge sine sønner, og dette må antages at være sket 1585-90. idet sønnen Christoffer i 1594 optræder i Nim.

Ved arvedelingen imellem børnene synes det til gården hørende fæstegods at være blevet fraskilt, men siden er det på en eller anden måde blevet erstattet af 6 jordløse huse i Egebjerg by og et øde møllested, hvis jorder vistnok blev lagt ind til hovedgårde.

Egebjerggård var på de tider en anselig gård af størrelse sin 2-3 almindelige bøndergårde der på egnen, og ved matrikuleringen 1688 blev dens hartkorn ansat til 17 tdr. 5 skp. 2 Fjdk. 1 alb.

Gården har sikkert af Holger Rosenkrantz været tænkt som et tilstrækkeligt økonomisk fundament for hans slegfredsønners adelskabs bevarelse.
Skødet til Egebjerg

Gabriel Holgersen blev det af børnene, som kom til at føre slægten videre på den privilligerede Egebjerggård, hvor mandslinien forblev indtil 1749.

Gabriel Holgersen førte i sit lange liv, han blev op imod 100 år gammel, adskillige processer med sognets tiendeejer Kjeld Brochenhuus på Lerbæk.
Den første af disse processer blev ført i året 1605 på Voer Herredsting. Kjeld Brochenhuus kunne ikke forstå, at bonden Gabriel Holgersen kunne slippe for at svare tiende af sin gård, hvad alle hans standsfæller måtte, men d. 26. juni 1605 afsagde herredsfogeden Niels Sørensen i Overby dom i sagen gående på frifindelse for Gabriel Holgersen for den rejste tiltale, alene på grundlag af hans mors kongelige privilegium fra 1565.

Gabriel Holgersens ægteskabelige forhold er lidt uklare.
Han synes første gang at have været gift med en datter af Erik Pedersen i Kørup. Som var af den adelige slægt Gjødesen på Rask.
I dette ægteskab har han mindst 3 børn, nemlig sønnen Holger Gabrielsen, der først var præst i Stouby og siden i Hylke. Sønnen Erik Gabrielsen, som førte slægten videre på Egebjerggård, samt en datter Anne Gabrielsdatter, som var gift med Jens Ottosen i Eldrup.

I 1623 var Gabriel Holgersen gift med en Maren Hansdatter, som da var forstanderinde for Børnehuset i København. Hun indsendte d. 11. september 1623 en klage til kongen over, at hendes mand og ægtehusbonde Gabriel i Egebjerg i Stjernholm len ”ligger i et slemt og forargeligt levned med en løsagtig kvinde ved navn Anne Albrits (muligvis datter af Albrecht Christophersen (Serling), en adelsmand, hvis enke Bodil Munk i 1616 boede i Hovedgård i Hansted sogn), og at de havde avlet børn sammen”.

Lensmanden Laurits Ebbesen fik derefter befaling til at undersøge sagen, og dersom det virkelig forholdt sig som anført, skulle han rejse tiltale mod dem begge og tage dom over dem og lade dem straffe. Ifald det skulle vise sig, at Anne Albrits havde større skyld end Gabriel, skulle han sende hende til tugthuset i København og i øvrigt lade ham straffe, som det sig hør og bør.

Det ser ud, som om der i dette forhold har været i alt fald 2 sønner, nemlig: Anders Gabrielsen, som 1650 var nærværende på skiftet efter faderen, og som i 1682 boede i Egebjerg, og en søn Otto Gabrielsen, som i 1685 var bosat i Serritslev.
Hvornår Maren Hansdatter døde, vides ikke, men efter hendes død, da Gabriel Holgersen selv var i en fremskreden alder, giftede han sig med Kirsten Nielsdatter, med hvem han vist ingen børn havde.

I 1641 skødede han 1/3 af Egebjerggård til sønnen Erik Gabrielsen som allerede nogle år havde været gift med Anne Sørensdatter, der var søster til Clemen Sørensen, Ridefogeden på Boller, som siden kom til at varetage mange af slægtens interesser.
Den 18. november 1646 skødede Jens Ottosen i Eldrup på sin hustrus vegne hendes lod i Egebjerggård til Erik Gabrielsen, og samme år, d. 15. april, udstedte Gabriel Holgersen et pantebrev på 300 Rdlr. Til Clemen Sørensen på Boller, samtidig med at han skødede en trediepart af gården til ham.

Allerede i året 1648 døde Erik Gabrielsen, og Anne Sørensdatter giftede sig kort efter med Jens Knudsen på Hjordebjeggård, hvortil hun flyttede med sine små børn.

Gabriel Holgersen siges at have overlevet sønnen Erik Gabrielsen, men hvor længe er vanskeligt at afgøre. Han siges endelig at have levet endnu i 1656 og da at have været til stede på Viborg landsting, da hans halvbroder Otto Christopher Rosenkrantz stod frem og forsvarede sin slægtnings privilegier, men dette kan dog ikke være tilfældet, idet samme kilde et andet sted oplyser, at Gabriel Holgersens enke Kirsten Nielsdatter giftede sig igen med Niels Nielsen på Rodvedgård og i dette ægteskab fik 2 døtre. Altså må Gabriel Holgersen være død meget hurtig efter sin søn.

Inden Gabriel Holgersens død var hele Egebjerggård blevet pantsat til Clemen Sørensen på Boller, og denne bortforpagtede gården til borger Peder Gjordsen fra Horsens i perioden 1653 – 59 for en årlig afgift på 100 Rdlr.
Efter denne forpagtnings udløb synes Egebjerggård at være blevet overtaget af Christoffer Eriksen, der så i året 1666 fik udstedt skøde på gården af moderen Anne Sørensdatter, der da boede på Hjordebjerggård.
Kort tid herefter indgik Christoffer Eriksen ægteskab med Anne Nielsdatter fra Rodvedgård, en datter af gårdmand Niels Nielsen og hustru Kirsten Nielsdatter.

Den 6. juni 1672 skete der for Christoffer Eriksen og hans nærmeste det ubehagelige, at præstesønnen Hans Christensen, Sneptrup, efter et besøg på Egebjerggård, styrtede af hesten i en gyde tæt ved gården og pådrog sig så svære kvæstelser, at han den næste morgen afgik ved døden i Christoffer Eriksens stue. I Dagene derefter blev Christoffer Eriksen, hans hustru, tjenestefolk og en del naboer indgående afhørt om tragedien, og de noget langtrukne akter herom i Voer Herreds tingbog viser, at myndighederne havde en svag mistanke om, at Christoffer Eriksen indirekte var skyld i Hans Christensens styrt fra hesten, men vidnerne erklærer dog, at Christoffer Eriksen og Hans Christensens samvær forinden var foregået i venskab og fordragelighed.

Det er ikke helt klarlagt, hvor mange søskende Christoffer Eriksen havde, men i en proces 1656 i Viborg landsting siges det, at han havde broderen Søren Eriksen, som da boede på Hjordebjerggård hos moderen.

Også den Gabriel Eriksen, som døde 1702 i Horsens, synes at være søn af Erik Gabrielsen, og desuden var der sønnen Laurids Eriksen, som ca 1675 overtog Hjordebjerggård efter sin mor og stedfaderen.
Moderen, Kirsten Nielsdatter, havde jo efter at være blevet enke efter Gabriel Holgersen på Egebjerggård giftes sig med Niels Nielsen i Rodvedgård. Efter hans død i 1685 giftede hun sig med ladefogeden på Hanstedgård, Peder Rasmussen, og d. 18. december samme år gav Laurids Eriksen på Hjordebjeggård på sine børns vegne til Peder Rasmussen på børnenes arv efter Niels Nielsen.

I mellemtiden var der sket det, at før omtalte Clemen Sørensen, foged på Boller, var afgået ved døden på Ussinggård, og da der i foråret 1679 blev afholdt skifte efter ham, mødte brødrene Christoffer og Laurids Eriksen op og krævede af boet udleveret de dokumenter, som Clemen Sørensen i sin tid var blevet overladt i kraft af hans formynderskab for sin søster Anne Sørensdatters Børn.

Det drejede sig om en lang række dokumenter af forskellig art, og brødrene krævede boets kurator til regnskab for formynderskabet.
Af denne skifteakt fremgår det endvidere, at de dele af Egebjerggård , som i sin tid var blevet pantsat til Clemen Sørensen, endnu på dette tidspunkt ikke var blevet indløst.
En svigersøn til den afdøde Clemen Sørensen, Niels Jensen på Ussinggård, overtog på sin hustrus og søskendes vegne pantet i Egebjerggård.
I anledning af brødrenes fordringer i Clemen Sørensens bo afsagde Voer herredsting en dom gående ud på, at Clemen Sørensens fordringer på Egebjerggård var så store, at retten ikke kunde tilkende brødrene de krævede dokumenter.

Den 11. december 1685 blev der afholdt skifte efter Christoffer Eriksen i Egebjerggård, og kort tid efter giftede Anne Nielsdatter sig med Søren Rasmussen fra Rodvedgård, der så flyttede ind på Egebjerggård.

Den 12. maj 1686 blev Egebjerggård synet og takseret af Voer Herreds Vurderingsmænd, som fandt ud af, at gården led af stor brøstfældighed.
På Isterhuset fattedes der loft under 14 fag, og taget på den ene side af huset var så råddent, at der skulle bruges 24 traver langhalm til dets udbedring. Endvidere behøvedes der materialer til en værdi af 6 Rdlr. For at istandsætte vindskeden på husets gavl samt en tylt lægter, og til reparation af husets 2 faldefærdige skorstene ville der medgå 1 Slettedaler. Det ville koste 1 Mk. At reparere vinduerne i stuen, bageovnen var brøstfældig for 3 Slettedale, og gulvet over kælderen manglede fjæle til en værdi af 2 Mk. På det venstre hus manglede stolper under 12 fag for 3 slettedaler samt en bjælke til 5 Mk., og til gavlen og vindskeden på samme hus fattedes 1 dusin bjælker. Sluttelig anførtes det, at det ville koste 2 Slettedaler at få brøndens at i stand.

Kort tid efter, at dette syn blev foretaget, afstod Anne Nielsdatter og hendes mand Egebjerggård til sønnen Erik Christoffersen, hvorefter de flyttede til hendes fødegård. Rodvedgård, hvor hendes mor, Kirsten Nielsdatter, indtil da havde boet.
Anne Nielsdatter og Søren Rasmussen flyttede i året 1704 til en gård i Kørup i Tamdrup sogn, som sønnen Niels Christoffersen havde giftet sig ind i. Der døde Anne Nielsdatter 1719, og hendes mand Søren Rasmussen der i 1727.

I Anne Nielsdatters første ægteskab var der sønnen Erik Christoffersen, der som tidligere nævnt overtog Egebjeggård efter moderen, og endvidere var der sønnen Søren Christoffersen, som var ungkarl og tjente hos broderen indtil dennes død 1700, hvorefter han overtog Egebjerggård, hvor han endte sine dage 1749.
Han siges tid efter anden at være blevet en velstående mand og han undgik ægteskab med præstedatteren Sara Cathrine Ulriksdatter Secher fra Hansted.
 
Desuden var der en datter Anne Marie Christoffersdatter, hvis mand, Niels Madsen på Våbensholm, d. 7. juni 1698 på Voer herredsting gav afkald på sin hustrus vegne på arv efter hendes forældre. Denne Niels Madsen boede i begyndelsen af 1700 tallet på Rodvedgård.

Endelig var der sønnen Niels Christoffersen, der som tidligere nævnt giftede sig ind i en gård i Kørup i året 1703. Han opholdt sig endnu 1699 på sin fødegård og stævnede da svogeren, Niels Madsen på Rodvedgård, for gæld beløbende sig til 36 Slettedaler.
I 1700 førtes der på Vor-Nim Herredsting en langvarig proces mellem afdøde Niels Christoffersens arvinger på Egebjerggård og deres frænde, Niels Jensen på Ussinggård, der rettede flere anklager mod Niels Christoffersens enke, Birgitte Pedersdatter og hendes svoger Søren Christoffersen. Bl. a. var Niels Jensen utilfreds med, at hans slægtninge, som beboede den gård, han havde pant i, nægtede at svare skat og tiende, hvad han som en ufri mand var pligtig til og derfor mente, at hans slægtninge også burde svare.
Ved denne lejlighed blev de i tidens løb afsagte domme vedrørende slægtens friheder fremlagt, og af sagen fremgår det endvidere, at Christoffer Eriksens børn i året 1692 havde indløs en del af Niels Jensens pant i Egebjerggård.
Der er ikke fundet nogen egentlig dom i denne sag, men det ser ud, som om slægten endnu engang har hævdet de nedarvede rettigheder og friheder, som siden forblev uantastet i Søren Christoffersens tid som ejer af Egebjerggård.

Efter hans død blev gården delt imellem hans døtre, nemlig en datter, gift med en vagtmester i Nim, og en datter, gift med Morten Tønnesen Staal, en degnesøn fra Vær, som i årene efter Søren Christoffersens død boede på Egebjerggård, men som i året 1753 solgte sin kones halvpart i gården til en fjernere slægtning, Jens Pedersen, Møller i Tolstrup.
Denne møller var gift med en datterdatter af Niels Christoffersen i Kørup. Gården blev derefter udparcelleret i flere mindre ejendomme, men blev atter samlet af førnævnte Jens Pedersens sønnesøns søn, Jens Peter Møller, hvis slægt besad gården indtil 1918.

Som nævnt havde Gabriel Holgersen endvidere sønnen Holger Gabrielsen, der først var præst i Stouby og siden i Hylke.
Han nævnes bl.a. d. 5. december 1633, da han sammen med svigerfaderen  Niels Findsen i Gammelby, blev stævnet for at have indespærret Frantz Mortensens kone Mette Olesdatter  af Vejle.

Holger Gabrielsen efterlod sig 8 børn: 1. Lene Holgersdatter, gift med Rasmus Pedersen Tøxen, præst i Løsning-Korning, 2. Anne Lisbeth Holgersdatter, vistnok gift med Mads Frandsen i Ejer. 3. Niels Holgersen, præst i Gangsted-Søvind, gift med Maren Jensdatter. 4. Anders Holgersen. forpagter på Hanstedgaard og ejer af Ørskovgaard, gift med Kirsten Johansdatter.
5. Margrete Holgersdatter, gift første gang med Mads Jørgensen Sommer, præst i Stouby 1634 - 1640, og gift anden gang med hans efterfølger i embedet Henrik Jørgensen. 6. Maren Holgersdatter, gift med Anders Lauritsen Stourup, rådmand i Fredericia. 7. Karen Holgersdatter, gift første gang med Jens Lauritsen Hanbjerg Nr. Omme, gift anden gang med Jens Olufsen, præst i Nr. Omme. 8. Marie Holgersen, gift med Jens Pedersen Bredal, præst i Klovborg, Tyrsting og Brædstrup.

Flere af Holger Grabrielsens børnebørn blev præster, bl.a. Maren Holgersdatter og Anders Lauritsen Stourups søn, Frands Andersen Stourup, som blev præst på Hirsholmene.

Denne Frands Andersen Stourup omtaltes 1704 af biskop Jens Bircherod, som forsømmelig i embedet, idet han ofte lod en anden oplæse noget af en postil for menigheden, når han enten selv var bortrejst eller ikke gad prædike. Han forsømte også at besøge de syge, som havde sendt bud efter ham.

Biskoppen anmodede derfor den 2. juni 1704 provsten i Horns Herred om at undersøge forholdene, og den 7. august tog han selv over til Hirsholmene, hvor han fandt ungdommen ”ganske slet funderet i kristendomskundskab” Men da menigheden var glade for deres præst, nøjedes Bircherod med at give ham en formaning.

Som nævnt arvede Christoffer Holgersen sammen med Gabriel Egebjerggård efter sin mor, men ret længe forblev han ikke på gården.
Allerede i året 1594 optræder han i Nim, hvor han besad en krongård. Han blev da, ifølge et brev af 5. februar 1594 fra kongen til lensmanden på Stjernholm, fritaget for at svare 2 Ørtug korn af sit landgilde, og den 4. Marts 1598 fik lensmanden besked om, at Christoffer Holgersen i Nim, der af lensmanden var forordnet til at være foged i Nim birk, ”og som desuden besværes meget af kongens folk og tjenere, som stedse kommer til ham” indtil videre måtte være fri for at svare landgilde af sin gård.
Den 3. februar 1609 bevilgede kongen, at Christoffer Holgersen, der havde forpligtet sig til at vedligeholde de 2 Hanstedbroer, måtte oppebære brokorn heraf, og han forbeholdt Hads og Voer Herreders beboere at yde dette i rette tid i Christoffer Holgersens hus, såfremt de ikke ville straffes for ulydighed.

Christopher Holgersen og hustru Maren Pedersdatter skænkede i året 1614 til Nim kirke en prædikestol, hvorpå deres initialer og våben er aftegnet.
Desuden finndes i Nim kirke deres ligsten, hvori de begge er indhugget i relief.

Den 28. februar 1617 blev Christopher Holgersen af kongen forlenet med halvparten af kongetienden af Nim sogn, som var 2½ Ørtug rug og 2½ Ørtug byg årligt.

Christopher Holgersen synes at være død i året 1622, idet kongen 1623 bevilgede Maren Pedersdatter den gård kvit og frit, som hendes husbond havde beboet med de tilhørende tiender og broafgifter, imod at holde gården ved hævd og magt.

Den 11. august 1629 bevilgedes forpagtningen af Hansted bro til borgmester Ernst von Baden i Horsens, og d. 7. marts 1631 indgav Marine Pedersdatter en klage til kongen over, at brokornet var blevet hende frataget.
Kongen gav d. 9. juli 1631 lensmanden befaling til at undersøge, om Marine Pedersdatter havde vedligeholdt broen vedbørligt, og om hun ikke, som det berettes, har opladt samme korn for andre.
Christopher Holgersen og Marine Pedersdatters ældste søn, Holger Christophersen var skriver på Åkjær slot, en anden søn, Frederik Christophersen blev birkefoged i Nim birk efter faderen og beboede den samme gård, der uden tvivl er identisk med den senere såkaldte kongsgård.

Frederik Christophersen dræbte sin bror og måtte rømme. Dette er åbenbart sket i året 1640, thi d. 8. januar 1641 fik Henrich Wulfsen von Mekkelburg, kongens staldknægt, lov til at tage Frederik Christophersens fradømte gård i besiddelse, dersom han kunne få lavet en mindelig ordning med Frederik Christophersens efterladte hustru.
Frederik Christophersens søn, Anders Frederiksen Nimb, der var rådmand i Korsør, blev stamfar for en talrig efterslægt.

Diana Holgersdatter blev gift 1580 med Peder Poulsen fra Torsted, sammen med hvem hun den 23. marts 1580 fik livsbrev på en gård i Elling, kaldet Tingstedmølle, og en ødegård samme sted.
Peder Poulsen må være død før 1630, da Diana Holgersdatter dette år opføres i Skanderborg slots jordebog som ejer af 2 gårde i Elling, som hun siges at have ”ad gratiam”.
Det er vanskeligt at afgøre, hvorvidt Diana Holgersdatter havde børn, men noget peger på, at dette var tilfældet.
Andre ting kunne tyde på, at hun efter Peder Poulsens død giftede sig igen. Livsbrevet for Diana Holgersdatter og hendes mand havde kun gyldighed i deres levetid, hvorimod hun synes omkring år 1630 at have afstået gården til en Eske Pedersen, som siden fik skøde på den.
Diana Holgersdatter selv boee imidlertid i en lang årrække herefter på gården, men oplod den, ifølge Skanderborg lensregnskaber for 1642-43 for en Niels Clausen, som varede 40 Rdlr. I indfæstning af samme.

Eske Pedersen var gift med Karen Hansdatter og havde med hende flere børn bl.a. en søn Christopher Eskesen, som ca 1655 overtog sin fædrene gård.
Men forinden dette var sket, havde faderen, Eske Pedersen, i 1652 pantsat gården til herredsfoged Jonas Hansen i Elling, gift med Katrine Hansdatter, som vist var en søster til Eske Pedersens kone Karen Hansdatter. 
Dele af pantet blev snart efter indløst af Christopher Eskesen, men atter igen pantsat til Jonas Hansen.
Ikke desto mindre lovbød Christopher Eskesen d. 7. maj 1669 sin iboende halve selvejergård i Elling til sine frænder, nemlig søskende Peder og Karen Eskesdatter i Elling, og til Peder Madsen i Tolstrup-Tammestrup og hans søn Holger Pedersen. At navnet Holger forekommer i slægten tyder på, at Eske Pedersen alligevel må have været en søn eller svigersøn af Peder Poulsen og Diana Holgersdatter.
Det er værd at bemærke, at Diana Holgerdatters brodersøn Erik Gabrielsen også har en søn Christopher, det kan næppe være andre end farbroderen birkefoged Christopher Holgersen i Nim, der er opnævnt, så han har sikkert haft et godt navn i slægten.

Da Christopher Eskesens pantsatte gård i mange år forblev indløst, blev den betragtet som Jonas Hansen og hans børns ejendom.
Det var sønnen Zakarias Jonasen, som arvede gården.
Jonas Hansen havde en datter, Olivia Jonasdatter, som ca 1670 blev gift med Christen Pedersen Bhi i Borup, og en af hendes døtre, Karen Christensdatter Bhi, blev i året 1703 gift med Niels Christoffersen fra Egebjerggård.
Han blev siden gårdmand i Kørup i Tamdrup sogn, jævnfør mandsstammen på Egebjerggård.
Og hermed er ringen sluttet, idet Niels Christoffersens oldefar var broder til Diana Holgersdatter, hvis gods Karen Christensdatter Bhi igennem sin mor var arving til.

 

Boller Egen, som står i Boller Slotspark - Man mener at træet nærmer sig en alder af 1000 år.

Samme anepar som 1313/ 1315, 2778/ 2779 og 3994/ 3995

1306. Erik Pedersen
Gjødesen * før 1540 Bjerregård, Kørup Sogn, Nim Herred,

Han blev gift med XX.
Han var af den adelige slægt Gjødesen på Rask

Børn:

657. i NN Eriksdatter (Gjødesen)  † 1648 i Egebjerggård, Hansted sogn,  

Hun blev gift med Gabriel Holgersen, gift 1585.

1307. XX

Gjødernes våbenskjold

Samme anepar som 2728/ 2779 og 3994/ 3995
1310. Anders Eriksen Grøn
.
 
Han blev gift med Anne XX.

Fæster af "Tamdrup Bisgaard", Foged på "Bygholm".
"Tamdrup Bisgaard" beliggende i Tamdrup Sogn, under Stjernholm Len, Nim Herred, Skanderborg Amt. Tilhørte Kronen fra 1536.
Foged på "Bygholm" i Horsens. Var en borg opført i 1313 på en banke kaldt Slangebjerg. Tilhørte Kronen.
Deltog i krigen i 1564, men blev fritaget og blev i stedet foged hos Holger Rosenkrantz. Fik i 1578 brev på fremdeles at besidde Kronens gård "Tanderup" i Bygholm.
Tingskriver og Herredsfoged i Nim Herred, Skanderborg Amt.

Anders Grøn, nævnes 1536 i Recessen sammen med Lars Grøn og Christen Grøn, fik 1560 Brev paa to Kronens Bol i Tamdrup (Nim H.), deltog 1564 i Krigen, men fik hjemlov for at være Foged hos Holger Rosenkrantz, fik 1578 Brev paa fremdeles at besidde Kronens Gaard i "Tanderup, Hammerum H." i Bygholm Lehn, skrev sig 1580 til Bisgaard (i Tamdrup), som hans Hustru s. A. fik Brev paa at beholde efter hans Død, tilsiges 1580 blandt Adelen i Aarhus Stift til Hyldingen og besegler denne og fører en Mur i sit Skjold (jvf. Sigiltavlen); g. m. Anne, sikkert den Fru Anne Grøn, som 1571 nævnes sammen med Anders Grøn blandt Gæsterne ved Frederik Rosen­krantz' Daab.

Børn:

655. i Margrethe Andersdatter Grøn, † 1631.

Hun blev gift med (1) Niels Sørensen Findsen (Vedel).

Hun blev gift med (2) Hans Andersen Munk, † 1631 i Skårup, Vejle.

ii Holger Andersen Grøn, * 1565, † 1651. 

Han blev gift med Elsabe Jacobsdatter.
Selvom han ser ud til at være ægtefødt søn efter Anders Grøn, ser han ud til at være opkaldt efter Holger Rosenkrantz. Før "Hyldningen" i 1608 er han trådt over i bondestanden og har sikkert giftet sig ind i denne.
Fik 4.august 1627 Kgl. stadfæstelse på at besidde "Aarupgaard" i Tamdrup fri for ægt og arbejde,mens hans søn Thingskriveren boede hos ham.
Omtalt som fæster og fri for ægt og arbejde.

1311. Anne XX.

Bygholm

1328. Asser Sørensen Skriver, * 1548 i Hylke, Skanderborg Amt. 
 
Han blev gift med Inger X.

Havde på et tidspunkt været ejer af Hanstedgård
1577 - 1581: Borgmester Adser Sørensen i Horsens fæster gården af kongen
1581 - 1585: Adser Sørensens enke Inger fæster gården efter sin mand
 
1577 hører vi, at kongen giver borgmester i Horsens Adser Sørensen livsbrev på Hansted Hov­gaard ved Horsens, fri for ægt og arbejde, men mod at svare sædvan­lig landgilde deraf. Året efter udstedte kongen et åbent brev, hvorved Adser Sørensen indtil videre fritoges for landgilde, skat og anden tynge, for at han bedre kan genopbygge gården, der skal være bygfalden. Det er derfor muligvis ham, der har ladet opføre den bygning, om hvilken Danske Atlas oplyser, at den var af grundmur og havde et tårn. Den blev ødelagt under en af de mange krige først i 1600'erne, da netop disse egne blev frygtelig hærget af tyske, polske og svenske tropper. Bevaret blev kun laden, hvis solide munkestensmure endnu gemmer sig under hvidtekalken den dag i dag.
 
1581 fik Adser Sørensens enke Inger fæstebrev på Hanstedgaard mod, at hun skulle svare sædvanlig landgilde og anden rettighed deraf til lensmanden på Skanderborg. 
http://skeel.info/browsemedia.php?mediasearch=epitafium&mediatypeID=photos

Børn:
664. i Christen Assersen Bhi, * o 1550 i Hylke sogn

Han blev gift med Mette Sørensdatter, gift o 1585 i Hylke

1329 Inger XX

Skanderborg slot

1330. Søren Sejersen  * i Testrup, † i Hylke . 
Har arvepart i Testrupgård efter sin far, Sejer Andersen i Testrupgård, som nævnes 1523 og 1537.
    
Børn:
 665. i Mette Sørensdatter, * o 1560 , † 1616 i Hylke sogn. 

Hun blev gift med Christen Assersen Bhi, gift o 1585 i Hylke

1331 XX

8 X tipoldeforældre

Samme anepar son 2624/ 2625, 5552/ 5553, 7984/ 7985
2608. Otto Holgersen Rosenkrantz
, * o 1486 i Boller, Uth sogn † 6 okt 1525 i Lübeck.  

Han blev gift med Margrethe Jespersdatter Ganz von Putlitz, gift 1516.

Til Boller, Næsbyholm (Tybjerg H.), og store Godser i Norge som han arvede efter sin mormor og hendes søster, Fru Inger Erlandsdatter, Rigsraad Arild Kanes.
Han var lensmand på Aalholm, han døde af pest i Lubeck
Begge ægtefæller blev begravet i Lübeck domkirke, blev senere ført til Uth og sluttelig til Hornslet kirke.
Otto Holgersen Rosenkrantz var 1508 med Christian II i Norge, han købte Næsbyholm af Axel Lauridsen (Tott), var i 1513 i Hofsinde, blev 1514 Høvedsmand på Akershus, 1517 på Tørning og 1523c- 25 på Ålholm. Han var rigsråd, nævnes1524 som ridder, og 1525 deltog han i kampen mod Søren Nordby. 
    
Børn:
1312. i Holger Ottesen Rosenkrantz, * 1517 i Tørring slot, Gram sogn † 4 marts 1575 i Bygholm, Horsens sogn. 

Han blev gift med (1) Mette Movridsdatter Krognos, gift 1548, † 26 sept 1558 i Bygholm Horsens. 

Han levede med Kirsten Nielsdatter * før 1542, † eft 1575 i Egebjerggård, Hansted sogn. 

Han blev gift med (3) Karen Christoffersdatter Gyldenstjerne, gift 25. April 1568, * 18 juli 1544 i Iversnæs Gods, † 1613 i Stjerneholm Gods, Skanderborg.

ii Otto Ottesen Rosenkrantz, * 1515, † 1557. 

Han blev gift med Ide Mogensdatter Goye.

iii Margrethe Ottosdatter Rosenkrantz, * 1518. 

Hun blev gift med Didrik Qvitzow.

iv Erik Ottesen Rosenkrantz, * 1520 i Tørning, † 18 nov 1575 i Arreskov, Fyn. 

Han blev gift med Helvig Jakobsdatter Hardenberg.
Til Arreskov, lensmand på Varberg og Bergenhus, stiftamtmand på Fyn, dansk rigsråd og lensherre på Bergenhus fra 1560 til 1568.
    
Erik Rosenkrantz blev i en del af sin barndom opdraget af sin morfar i Brandenburg, da begge forældre døde af pest i 1525.
Som ung mand gik han i saksisk tjeneste. Gennem sin farmor nedstammede han fra den norske Losna-slægt fra Sogn, og arvede det store tilhørende gods i 1547. Fra 1547 til 1551 boede han på en af sine norske ejendomme, og repræsenterde den norske adel ved kongehyldningen i 1548. Fra 1551 til 1560 var han i Danmark og havde flere vigtige stillinger.
I 1558 blev han gift med Helvig Hardenberg (1540-1599). I 1559, lige efter kroningen af kong Frederik 2., blev han medlem af rigsrådet, og udpeget til lensherre i Bergenhus hovedlen. Han kom til Bergen 21. juli 1560. To af hans brødre var ligeledes repræsenteret i rigrådet, Holger Ottesen Rosenkrantz og Jørgen Ottesen Rosenkrantz.
    
Bergenhus hovedelen omfattede på dette tidspunkt Vestlandet mellem Lindesnes og Romsdal, foruden Nordnorge fra Helgeland og nordover. Som lensherre var Rosenkrantz den øverste civile og militære leder i området.
    
Hans tid som lensherre blev præget af Den Nordiske Syvårskrig. I 1564 besatte en svensk styrke Trøndelag. Rosenkrantz samlede på eget initiativ, og med trusler om dødsstraf for dem, som nægtede, en styrke på ca. 4000 mand af bønder fra Nordhordland og Sunnhordland. Med denne styrke sejlede han nordover i april 1564. Den 22. maj indtog han Steinvikholm, hvor den svenske styrke havde forskanset sig.

I 1567 samlede han en ny styrke af bønder fra Vestlandet for at komme Akershus, som var truet af svenskene, til undsætning. Bland bøndene var modstanden mod at gøre krigstjeneste stor, og i 1568 sendte kongen en undersøgelseskommission til Bergen for at høre bøndernes klager. Kommissionens konklussion kendes ikke, men kort tid efter søgte Rosenkrantz sin afsked og dette bevilget.
Den 31. august 1568 forlod han Bergen. Resten af sit liv boede han på Arreskov på Fyn. Han var stiftslensmand i Odense fra 1568 til 1572 og igen i 1575.
    
Foruden de militære indsatser i krigen mod Sverige videreførte Rosenkrantz de tiltag, som var igangsat af forgængeren, Christoffer Valkendorf, for begrænse Hansestædernes magt i Bergen.
Han var ansvarlig for udbedringen af forsvarsværkerne på Bergenhus, hvor han fik bygget Rosenkrantztårnet, et vigtig landemærke i byen i dag. Han byggede også en bolig for sig selv i byen, i dag kendt som Muren i Bergen.
 Med sin hustru, Helvig Hardenberg, fik han fem børn, alle født i Bergen

v Anne Ottesdatter Rosenkrantz, * 1522 i Tørring slot, Gram sogn, † 1589 på   Torbenfeldt Gods, Mørkøv sogn

Hun blev gift med Albrecht Gøye.
Som 3-årig mistede hun begge sine forældre, der døde af pest, og hun blev opdraget hos sin faster, fru Sophie hr. Axel Brahes, som10-årig trolovet m. Rigshofmesterens søn, Albrecht Gøye. Efter mandens død bestyrede hun det omfattende gods med stor nidkærhed og var indblandet i flere processer.

vi Jørgen Ottesen Rosenkrantz, * 15 maj 1523 i Tørning slot, Gram sogn † 9 april 1596 i Rosenholm slot, Hornslet sogn. 

Han blev gift med Dorthe Gundesdatter Lange, gift 9 marts 1613 i Skaføgård.

Opvokset hos familie i Brandenburg, studier på universtiteterne i København og Wittenberg, oprettede Skaføgaard på Djursland og byggede Rosenholm slot (foto). Lensmand og diplomat for kongen.
    
Jørgen Ottesen Rosenkrantz blev født som yngste søn af Otte Holgersen Rosenkrantz og Margrethe Ganz (tysk adel). Begge forældre døde 1525 af pest i Lübeck, hvorfor den 2-årige Jørgen sammen med broderen Erik og søsteren Margrethe først tilbragte nogle år hos bedsteforældrene i Tyskland.
Børnenes danske slægtninge mente dog, at brødrene skulle have en dansk opdragelse, hvorfor Erik og Jørgen 1530 kom til deres faster Sophie Rosenkrantz og hendes mand Axel Brahe, der var bosatte i Skåne.

Fasteren, der selv var barnløs, blev stærkt knyttet til den lille Jørgen, der i sin kortfattede selvbiografi sent i livet omtaler, at fasteren ”mig haver elsket for alle mine søskende og veret mig aldelis udi moders sted”
Han fik først undervisning af en lokal præst og kom så 1534 i skole i Malmø, hvor han blev undervist i latin af reformatoren Frands Vormodsen. Jørgen blev for øvrigt sat i huset hos Malmøs borgmester Jørgen Kock.
Under Grevens Fejde indledte borgmesteren et oprør i Malmø, hvor Jørgen Rosenkrantz sammen med andre adelige børn holdtes som gidsler i ni uger, indtil den skånske adel havde hyldet grev Christoffer. Efter krigens afslutning blev Jørgen sendt til København, hvor han modtog undervisning af de lutherske professorer Oluf Chrysostomus og Jens Andersen Sinning.
    
16 år gammel blev Jørgen Rosenkrantz 1539 sendt til universitetet i Wittenberg med anbefalingsskrivelser fra Christian 3. selv til Bugenhagen og Melanchthon.
I de fire år, han var i Wittenberg, hørte han, som han selv skriver i sin senere selvbiografi "mange drabelige lærde mænd, besynderlig Dr. Martin Luther og Philippum (Melanchthon)". Han var således kommet i personlig berøring med den lutherske kirkes fædre, og livet igennem skulle Jørgen Rosenkrantz forblive en ivrig lutheraner. Han havde fået respekt for grundig lærdom og frem for alt for den rene, uforfalskede lære.
Han tog sig senere i besiddelse af gode kundskaber både i teologi og især i dansk historie. Således sendte den kendte tyske historiker David Chytræus ham skrifter om Danmark til gennemsyn.

I sin tid formynderregeringen støttede han også Anders Sørensen Vedels arbejde med at skrive fortsættelsen til Saxos Danmarkskrønike ved at hjælpe denne med aktstykker fra sit eget arkiv på Rosenholm. Siden mistede Rosenkrantz og hans regeringskolleger dog tålmodigheden med Vedel på grund af langsommelighed, hvorfor opgaven 1594 blev overdraget til Niels Krag.
I sin studietid var Jørgen Rosenkrantz selv dog ikke en bogorm. I førnævnte selvbiografi skrev han, at han i Wittenberg blev "vant til det selskab, som ikke havde meget lyst til at studere"
    
I årene 1544-48 opholdt Jørgen Rosenkrantz sig i Danmark på slægtens godser Boller og Næsbyholm. Herefter drog han atter til Tyskland, hvor han gjorde tjeneste hos kurfyrst Moritz af Sachsen. Jørgen var en af de seks adelsmænd, der dag og nat skulle følge kurfyrsten overalt. Han kom således til at deltage i Magdeburgs belejring og de øvrige krigshandlinger i Tyskland, hvor kurfyrsten spillede hovedrollen.
        
Rosenholm blev påbegyndt af Jørgen Rosenkrantz i 1559. Han nåede at opføre tre fløje, mens den fjerde og sidste først tilføjedes af sønnen Holger omkring 1610.I 1551, 28 år gammel, blev han for anden gang kaldt hjem til Danmark af sine slægtninge. Brødrene ønskede nu at foretage endeligt skifte efter forældrene. Det var store godser, der skulle deles, men de var også adskillige arvinger.

Jørgens arvelod blev et omfattende strøgods i Østjylland, primært på Djursland og omkring Odder. Nogen hovedgård hørte imidlertid ikke til arven, hvorfor han selv oprettede Skabygård (Skaføgård) ved sammenlægning af bøndergårde i Skaby. I de samme år indledte han også tjeneste ved hoffet som hofjunker.
1555 blev han lensmand på et af rigets vigtigste slotte, Koldinghus. Men da hans ældre brødre Holger og Erik i henholdsvis 1552 og 1559 blev medlemmer af rigsrådet, syntes det, at Rosenkrantzerne havde fået de embeder, de kunne tilkomme. Jørgen Rosenkrantz valgte måske derfor at koncentrere sig mere om sine private affærer.

Ved hoffet havde han truffet en dronningens hofdamer, Dorthe Lange, og 1559 holdt dronning Dorotheas deres bryllup. Samtidig skiftede Jørgen Koldinghus ud med den på lensmandsposten på Dorotheas enkeslot, Dronningborg Slot ved Randers. Ligeledes i 1559, i april måned, mageskiftede Jørgen Rosenkrantz med kong Frederik 2., således Jørgen fik en del krongods på Djursland mod at kronen overtog Rosenkrantz' jord ved Odder. Hermed kom Rosenkrantz i besiddelse af hovedgården Holm i Hornslet Sogn, hvor han straks indledte byggearbejderne på det, der i de følgende århundreder blev slægtens stamsæde, Rosenholm.    
    
På trods at slægten som nævnt allerede var repræsenteret med to medlemmer i rigsrådet, blev Jørgen Rosenkrantz 9. juni 1563 ligeledes optaget i rådet.
Den Nordiske Syvårskrig var netop udbrudt mellem Danmark og Sverige. En af kong Frederiks første handlinger efter krigsudbruddet var netop at udnævne Jørgen Rosenkrantz til rigsråd. Jørgens ældre bror Holger var kongens nærmeste ven, og med endnu en Rosenkrantz i rådet ville kongen sikre sig yderligere støtte til sin politik. Samtidig skiftede Jørgen Rosenkrantz endnu engang sit len. Han blev nu lensmand på Kalø Slot, der lå kun få kilometer fra Rosenholm. Familien havde nu ofte bopæl her, og han yngste søn Holger fødtes på Kalø i 1574. Jørgen Rosenkrantz beholdte Kalø Len til sin død i 1596.
    
På trods af sine militære erfaringer fra tiden i Tyskland blev Jørgen Rosenkrantz' opgave under krigen diplomatiet. Straks efter udnævnelsen blev han sendt til Lübeck for at indgå forbund med byen. I de følgende år var han først og fremmest fast repræsentant ved de mange resultatløse fredsforhandlinger.
Således var han i 1563 og 1564 til fredsmøder i Rostock, 1564 tillite hos kurfyrsterne af Brandenburg og Sachsen og den tyske kejser.
I de følgende år havde han tilsyn med Jylland. I 1567 deltog han i endnu et resultatløst fredsmøde i Stralsund, i 1568 i fredsmødet i Roskilde, og i 1569 sendtes han til rigsgrænsen for sammen med svenske sendebud at få freden i stand. Dette mislykkedes, og krigen fortsatte endnu et år, indtil den endelige fred blev sluttet ved mødet i Stettin 1570 - et møde hvor Jørgen Rosenkrantz ligeledes deltog som forhandler. Under krigen var han tillige involveret i forhandlingerne med de slesvigske hertuger om lenspligten til Danmark. Disse forhandlinger stod på indtil de fik en foreløbig afslutning ved lenshyldingen i Odense 1580.
    
Også i årene efter freden anvendte Frederik 2. Jørgen Rosenkrantz til diplomatiske sendelser. I 1572 ved Brømsebro og 1574 i Stockholm, i 1577 i Emden og Hamborg for at forhandle med England om sejladsen i de nordlige have, som Frederik 2. mente var under hans overhøjhed. I indenrigspolitikken var Rosenkrantz ligeledes aktiv. Sammen med andre betroede mænd afholdt han næsten årligt kongeligt retterting i Viborg, hvorfor han havde erhvervet sig egen gård i byen. I sit 33-årige virke i rigsrådet deltog han naturligvis også i de almindelige kongelige retterting og rigsrådsdomme uden for Jylland.
    
FormynderregeringenJørgen Rosenkrantz' karriere skulle dog nå endnu videre. Ved Frederik 2.’s død 1588 var tronarvingen Christian 4. endnu kun 11 år gammel. Rigsrådet udpegede da fra sin midte fire personer, der skulle danne en formynderregering indtil kongen blev myndig. Blandt de fire var Jørgen Rosenkrantz, som rådets ældste. Han skulle som den eneste af de fire blive siddende i hele regeringens levetid frem til 1596. Regeringens leder var først Rosenkrantz’ gamle ven, kansleren Niels Kaas.
Da denne døde 1594 overtog Jørgen Rosenkrantz’ ledelsen og var således Danmarks reelle leder. Både Niels Kaas og Jørgen Rosenkrantz var uhyre forsigtige og konservative i deres styrelse af riget. De frygtede risikoen for magtmisbrug i forhold til kronen, men samtidig var styret også præget af en stor retfærdighedsfølelse, streng sædelig alvor og stor frygt for religiøse stridigheder. I den henseende gik Rosenkrantz til stadighed i spidsen. Han var imod al slags overdådighed, og den evangeliske læres renhed var i kirkelig henseende hans hovedmål. Selv søgte han sin styrke i daglig læsning i sine gamle læreres, Luther og Melanchthon, skrifter.

Allerede i Frederik 2.'s tid havde han siddet i den kommission, der skulle undersøge den fremtrædende teolog Niels Hemmingsens forhold, da denne svingede mere over mod calvinistisk lære. Her viste han sig som af Hemmingsens ivrigste modstandere, og afbrød Hemmingsens forsvar med ordene: ”Dette er alt for subtilt.”
    
Endnu i februar 1596 deltog en svækket Jørgen Rosenkrantz i regerings forhandlinger på Koldinghus, hvor den unge Christian 4. opholdte sig. Jørgen Rosenkrantz bar formentlig en stor del af ansvaret for, at rigsrådet først ville erklære Christian 4. for myndig i 1596. Rosenkrantz sagde ved en lejlighed: ”Jeg er forskreven til Herredag i Kjøbenhavn næste Trinitatis; men jeg haaber at holde Herredag paa den tid i Himmerig”.
 
Den formelle magtoverdragelse til kongen skulle netop ske ved herredagen i København ved Trinitatis 1596. Men den syge Jørgen Rosenkrantz lod sig bringe fra Koldinghus hjem til Rosenholm, hvor hans sygeleje varede et par måneder. Her kom mange af hans kolleger fra rigsrådet, adelige venner og slægtninge for at tage afsked. Århus’ biskop Jens Gjødesen opholdt sig ligeledes på Rosenholm, og i sin ligprædiken over Jørgen Rosenkrantz, giver biskoppen en smuk skildring af den gamle rigsråds liv og især af samtalerne med ham på sygelejet. Langfredag 9. april 1596 døde Jørgen Rosenkrantz på sin elskede gård. Godt en måned senere, Kristi Himmelfartsdag 20. maj 1596 stedtes han til hvile i krypten under Hornslet Kirke.
    
Jørgen Ottesen Rosenkrantz var efterhånden bleven en ungkarl på knap 36 år, før han som ovennævnt 5. februar 1559 havde indgået ægteskab med den 18 år yngre hofjomfru Dorthe (Dorothea) Gundesdatter Lange (1541-1613). Hun var datter af Gunde Lange til Brejninggaard og Karen Hansdatter Breide.
Ved sit valg af ægtefælle har Rosenkrantz næppe skelet til medgiften, for Dorthe Lange synes ikke havde været særlig rig. Om fru Dorthe vides stort set intet andet, end at hun delte sin mands dybe religiøsitet. Ved sin mands død overlod hun Rosenholm til sin søn og svigerdatter og tog ophold på Skaføgård, der blev hendes enkesæde i de næste 17 år. I anekdoter om hendes enkestand berettes om hendes stridbarhed, men disse fortællinger kan dog ikke underbygges i kilderne.
    
Modsat mange af deres standsfæller fik Jørgen Rosenkrantz og Dorthe Lange kun ganske få børn, som dog alle overlevede de første kritiske barneår. 1560 fødtes sønnen Otte, der blev opkaldt efter farfaren. Han påbegyndte 1578 sine studier i udlandet, men just hjemkommet til Danmark døde han på Kalø Slot 1582. Datteren Margrethe fødtes ca. 1561. Hun blev 1586 gift med Oluf Bille til Vallø, men ellers vides der intet om hende. 1574 fødtes så en efternøler, sønnen Holger, der siden arvede godserne og blev berømt som den lærdeste mand i Danmark.
    
Skaføgårds hovedbygning opført af Jørgen Rosenkrantz i årene 1580-82. Porthuset med de små tårne er dog først opført af enken Dorthe Lange omkring år 1600.Var Jørgen Ottesen Rosenkrantz i sit livssyn og med sin strenge religiøsitet måske nok konservativ, så var han dog stadig et renæssancemenneske med interesse for kunst og videnskab.
Herom vidner især de pragtfulde herregårde, Rosenholm og Skaføgård, som han lod bygge. Havde Jørgen Rosenkrantz ikke allerede sikret sig sin plads i historien med sit virke i regeringen, så har han alene med med disse byggeriet af disse huse fortjent at blive husket.
    
Som oven nævnt havde han allerede 1551 oprettet Skaføgård som hovedgård ved at sammenlægge nogle bøndergårde, og her havde han i første omgang opført en række avlsbygninger, mens han selv antagelig havde bolig i en af gårdenes gamle stuehuse.
Men Skaføgård lå noget afsides i forhold til hovedparten af godsbesiddelserne, hvorfor han gennem mageskiftet med kronen kom i besiddelse af gården Holm i Hornslet Sogn, hvor han straks begyndte at bygge og grave. Gården fik navnet Rosenholm, og den skulle i de følgende årtier vokse til at blive et af Danmarks smukkeste herresæder, stærkt inspireret af den moderne italienske og franske renæssancestil.

På Skaføgård havde Jørgen antagelig ikke villet bygge nogen hovedbygning, men i 1574 nedkom Dorthe Lange med en efternøler, sønnen Holger, som, efter at overlevet de første kritiske barneår, viste sig levedygtig. Det var nok årsagen til, at Jørgen Rosenkrantz 1579 indleder nye byggearbejder her. Først blev ladegården opført, og i årene 1580-82 rejstes Skaføgårds hovedbygning.
Således kunne Jørgen nu efterlade en herregård til begge sine sønner, men skæbnen ville dog, at den ældste, Otte, døde samme år som Skaføgård blev fuldført. Begge gårde blev derfor overtaget af den yngste søn Holger.
    
Rosenholms sognekirke, Hornslet Kirke, blev ligeledes omfattet af Jørgen Rosenkrantz’ mange byggerier. Han udvidede den beskedne landsbykirke med nyt stort kor, tårn og kapel. Og så lod han mange af sine forfædres jordiske rester, epitafier og ligsten hente til Hornslet, som nu blev et sandt mausoleum over Rosenkrantz-slægten. Over sig selv, fru Dorthe og børnene rejste han et stort pragtfuldt epitafium.
    
Med Jørgen Rosenkrantz blev kirken omdannet til gravkirke for slægten Rosenkrantz, hvorfor gravsten og epitafier for familien præger kirkens inventar. Jørgen Rosenkrantz lod nedlægge en række gravsten i gulvet, da han samlede familiens forfædre i Hornslet, disse gravsten er nu ophængt i våbenhuset og i tårnrummet, i våbenhuset ses gravsten over Gunde Lange (død 1564) og Karen Breide, gravsten over Holger Erik Rosenkrantz's hustru Anne Meinstorf (død 1534, dræbt af bønder på Ringsted ting), gravsten over Holger Holgersen Rosenkrantz (død 1534 ved Ålborghus), gravsten over Otte Nielsen Rosenkrantz (død 1477) og Else Holgersdatter Krognos (død 1470) , gravsten over Erik Ottesen Rosenkrantz (død 1503) og Sophie Henriksdatter Gyldenstierne (død 1477), i tårnrummet ses gravsten over Sophie Holgersdatter Rosenkrantz (død 1558) samt gravsten over Otto Holgersen Rosenkrantz (død 1525) og Margrethe Ganz (muligvis død samme år i Lybæk). I sydkapellets gulv er nedlagt en gravsten over Jørgen Rosenkrantz (død 1596) og Dorte Lange.

I gravkælderen er opstillet kister med medlemmer af slægten Rosenkrantz. På nordvæggen i korets 1.fag ses længst mod øst en lille sten fra 1532 over lensmanden på Gotland, Henrik Rosenkrantz, dernæst ses en malet figursten over Jørgen Rosenkrantz far og farfar, Otto Holgersen (død 1515) og Holger Eriksen til Boller (død 1496). I korets 2.fag ses et stort epitafium, der oprindelig har siddet på nordvæggen i skibets 2.fag men blev flyttet, da man afdækkede kalkmalerierne i 1960, epitafiet er opsat over Jørgen Rosenkrantz oldefar og tipoldefar, Erik Ottesen (død 1503) og Otte Nielsen (død 1477), på epitafiet ses øverst Dommedag i en oval ramme samt familiens anevåben, den latinske tekst er tilføjet senere. I sydkapellet ses et epitafium over Jørgen Rosenkrantz (død 1596) og Dorte Lange.
    
2609. Margrethe Jespersdatter Ganz von Putlitz, * o 1490 i Lübeck, Slesvig Holstein, † 29 sept 1525 i Lübeck, Slesvig Holstein

Jørgen Ottesen Rosenkrantz Udført efter portræt fra 1589 på Rosenholm

Samme anepar som 2628/ 2629, 5556/ 5557 og 7988/ 7989
2612. Peder Eriksen
Gjødesen i * før 1540 i Bjerregård, Kørup, Tamdrup sogn.

Han blev gift med XX
    
Børn:
1314. i Erik Pedersen ( Gjødesen). 

Han blev gift med XX.

ii Maren Pedersdatter

Hun blev gift med Christopher Holgersen

Helt sikkert er denne ane ikke, men jeg refererer til dette link
http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,459669,464827

Den Peder Eriksen i Kjørup, som Sigurd Elkjær nævner, skulle også være søn af Erik Gjødesen.
En søn af Peder Eriksen kunne være den Erik Pedersen Gjødesen i Kiørup, som nævnes 11.01.1580 i C. Glambek's brevkiste.
En datter af Peder Eriksen i Kiørup skulle iflg. Sigrud Elkjær være Marine Pedersdatter Gjødesen, som blev gift med Christoffer Holgersen.

2613 XX

Tilmuret syddør Tamdrup kirke

Samme anepar som 5564/ 5565 og 7996/ 7997
2620. Erik Lauritsen Grøn
, * ca 1525 i Voergård, Dronninglund, † 1583. 

Han blev gift med Maren Andersdatter.

Børn:

1310. i Anders Eriksen Grøn

Han blev gift med Anne XX.

ii Jens Grøn.

2621. Maren Andersdatter, * 1500.

Voergård slot på frimærke

2660. Sejer Andersen, * i Tvingstrup, Ørridslev, † efter 1545 i Testrup. 

Han blev gift med X Jensdatter.

Eschild Andersen Herredsfoged i Elling Søren Elbech Anders Othe i Giedved og Jens Pedersen i Mundberg giør Witterligt: Aar efter Guds Byrd 1545 Tirsdagen næstefter Qwasimodogeniti Søndag paa Woer Herridts Ting war skicket Sejer Andersen i Testrup, Peder Kiær i Grumstrup, Anders Kiær og Jens Kiær, hwilke der lowlig esket, Bad og fik et fuldt Tings Widne af 8te Lowfaste Danne Mænd der saa: Anne Olufs i Ørreslev og hendes rette møndig Wærge Oluf Madsen ibd og Kirsten Jenses med hendes rette møndig Wærge Jens Troulssen stod her samme dag paa fornte Ting inden alle 4 stocke solgte, skiødte og aldeeles afhænde fra dennem  og deris sande Arwinger og til Sejer Andersen, Peder Kiær, Anders Kiær og Jens Kiær til dennem og deris sande Arwinger en halw Søster lod i saa mange gaarde og Eiendomme, som her efterfølger, som de hawde arwet efter deris rette Forældre.
 
 Primo En halw Søster lod i en gaard i Kattrup, Jens Kiær iboer, Item en halw Søster lod i den gaard Sejer Andersen i Thestrup iboer, Item en halw Søster lod en halwgaard heder Nederlund. Item en halw Søster lod i en halwgaard heeder Owerlund, af hwilken Halwe Søster lod i fornte gaard og Eiendomme Sejer Andersen skal hawe halwparten og Peder Kiær og hans Brødre halwparten, og kiender wi os at hawe oppebaaret Penge fyldest og fuld Wærd. Anno ut supra.

Børn:
1330. i Søren Sejersen.

Han blev gift med XX

2661. X Jensdatter.

Ørridslev kirke har romansk kor og skib med sengotiske tilføjelser, et tårn mod vest og våbenhus mod nord. Den romanske del er i veltilhugne, ret små frådstenskvadre i munkestensformat, enkelte dog større og hjørnerne af store kvadre. Murværket er usædvanligt smukt og regelmæssigt. Bygningen hører sandsynligvis til de ældre frådstenskirker fra begyndelsen af 1100t. Den tilmurede syddør er placeret usædvanligt langt mod vest, og i skibets sydside er tre højtsiddende rundbuevinduer, der er er tilmuret i lysningen. Den runde korbue er bevaret indvendig. I sidste del af 1400t. blev der indbygget hvælv, i koret ét, i skibet fire krydshvælv. Noget senere blev det anselige våbenhus i to stokværk tilføjet. Fra samme tid er tårnet vistnok; dets underrum er nu adskilt fra skibet ved en udmuring i tårnbuen. I nordsiden af tårnet er en fladbuet dør i spidsbuet spejl, og dets overdel er stærkt skalmuret med små sten.

9 X tip oldeforældre

Samme anepar som 5248/ 5249, 11104/ 11105 og 15968/ 15969
5216. Holger Eriksen Rosenkrantz
, * ca 1455 i Bjørnholm, Tirstrup, Randers, † 1496 i Krogsholm, Ystad, Sverige. 

Han blev gift med (1) Margrethe Bosdatter Flemming, * ca 1468 i Hordaland, Norge, † 1491 i Krogsholm, begravet i Hornslet.

Han blev gift med (2) Anna Henriksdatter Meinstorf, * 1475, † 1535.

Han nævnes 1485, 1487 beseglede hyldingen i Lund, høvedsmand på Skanderborg, 1492 Rigsraad, 1495 sendt til Gotland, + 1496 på tilbagevejen herfra på Krogsholm
 
Hans anden ægtefælle Anne Henriksdatter Meinstorf var hofmesterinde hos dronningerne Christine Elisabeth og Sophie. hun havde 1503 Fredsgård Len og 1508 - 1618 og 1523 - 25 Højstrup len. Hun var i unåde 1518 - 23 og boede da i Lübeck. Hun blev myrdet d 30 januar 1535 på Sjællands landsting i Ringsted i greve Christoffers nærværelse. Hun blev begravet i Ringsted, men førtes siden til Hornslet kirke. 

Børn:
2608. i Otto Holgersen Rosenkrantz, * o 1486 i Boller, Uth sogn † 6 okt 1525 i Lübeck. 

Han blev gift med Margrethe Jespersdatter Ganz von Putlitz, gift 1516.

ii Else Holgersdatter Rosenkrantz, † 1564. 

Hun blev gift med (1) Albert (Due) Glob. 

Hun blev gift med (2) Christiern Friis.
      
iii Holger Holgersen Rosenkrantz, * 1496, † 1534.  ridder, lensmand på Koldinghus, faldt i slaget 16-10-1534 ved Svenstrup.

Han blev gift med Karen Jepsdatter Friis.

5216. Margrethe Bosdatter Flemming, * ca 1468 i Hordaland, Norge, † 1491 i Krogsholm, begravet i Hornslet.

Epitafium i Hornslet Kirke sat af Jørgen Rosenkrantz over sine forfædre Otto Holgersen, død 1525, til venstre og Holger Eriksen Rosenkrantz, død 1496, til højre.

Samme anepar som 5250/ 5251
5218. 
Jesper Gans Edle Herr zu Putlitz * 1460, † 1491 i Krogholm, Skåne.  Godsejer og hofmarskal i Brandenburg.

Han blev gift med Anna von Maltzahn.

Børn:
2609. i Margrethe Jespersdatter Ganz von Putlitz, * o 1490 i Lübeck, Slesvig Holstein, † 29 sept 1525 i Lübeck. 

Hun blev gift med Otto Holgersen Rosenkrantz, gift 1516.

5219. Anna von Maltzahn, * ca 1460, † før 1526.

Putlitz våbenskjold

Samme anepar som  11128/ 11129, 15992/ 15993
Parret vil ikke blive nævnt efter 10X tipoldeforældre

5240. Laurits Grøn
, * 1450. 

Han blev gift med X Eriksdatter Rekhals.

Børn:

2620. i Erik Lauritsen Grøn, * i Voergård, Dronninglund, † 1583. 

Han blev gift med Maren Andersdatter.

5241. X Eriksdatter Rekhals.

 

Rekhals våbenskjold

5320. Anders Pedersen i Tvingstrup, Ørridslev sogn 

Han blev gift med Kirsten Andersdatter

Disse oplysninger har jeg via slægt og data anesøgning
Mette Sørensdatters far hedder Søren Sejersen og levede i Hylke.
Søren Sejersen far hedder Sejer Andersen født i Tvingstrup, Ørridslev S.
døde i Testrup
Sejer Andersens forældre er Anders Pedersen og Kirsten Andersdatter i Tvingstrup
Familiesammenhængen kan bl. a. ses i Voer Herreds Tingbog.     

Børn:
2660. i Sejer Andersen, * i Tvingstrup, Ørridslev, † i Testrup. 

Han blev gift med x Jensdatter.

5321. Kirsten Andersdatter.

Døbefonten Ørridslev kirke

5322. Jens Johansen
Boede på Morsholt i Odder sogn.

Han blev gift med Mette X.
    
Børn:
2661. i x Jensdatter

Hun blev gift med Sejer Andersen.

5323. Mette X.

Odder kirke

10 X tipoldeforældre

Samme anepar som 10496/ 10497, 22208/ 22209 og 31936/ 31937
Noter under 10496/ 10497

10432. Erik Ottesen Rosenkrantz
, * ca 1427 i Hevringholm, Vivild, Randers, † 7 jan 1503 i Mariager kloster. 
Han var en dansk ridder, rigshofmester og storgodsejer.

Han blev gift med Sophie Henriksdatter Gyldenstjerne, gift før 1456.

Erik Ottesen var ud af den jyske adelsslægt Rosenkrantz, men familienavnet "Rosenkrantz" anvendte slægten først efter hans død.
Han var søn af rigshofmesteren Otte Nielsen (Rosenkrantz) og Else Holgersdatter Krognos. Allerede i en ret ung alder fik han ret høje embeder, måske ikke mindst på grund af faderens anseelse i Danmark. Allerede i 1449 nævnes Erik Ottesen første gang. Det er i forbindelse med en række gunstbevisninger han modtog fra Paven. Ved den lejlighed omtales han som ridder. I 1452 er han medlem af rigsrådet og tilmed lensmand på adskillelige len, herunder Skanderborg Slot. Og i 1456, antagelig knap 30 år gammel, blev han rigets fornemste verdslige embedsmand, da han afløste Niels Eriksen Gyldenstjerne som rigshofmester. Han skulle beholde denne post helt frem til 1481, hvor han antagelig faldt ved kong Hans' tronbestigelse.
 
I de 25 år som rigshofmester træffer man Erik Ottesens navn igen og igen.
I udenrigspolitikken omtales han allerede 1456 ved forhandlingerne om Borgholms overgivelse. 1457 var han med Christian 1. til Sverige, hvor kongen kronedes til svensk konge i Uppsala.
I 1460 medbeseglede Erik privilegierne i Ribe for Slesvig og Holsten.
I 1462 og 1469 tog han en virksom del i forhandlinger med Hansestæderne i København.
I 1464 ledede han et gesandtskab til Preussen og spillede samme år en rolle ved det møde, hvor ærkebisp Jøns Bengtsson af Uppsala ydmygt bad kong Christian om tilgivelse.
1465 var Erik Ottesen medlem af et dansk gesandtskab, der i Hamborg sluttede en traktat med England, og for sin umage ved denne lejlighed modtog han en særlig takskrivelse fra den engelske konge.
Han var til møde med svenskerne i Halmstad 1468 og i Lübeck 1469, var nærværende ved opgøret mellem Christian 1. og hans broder grev Gerhard 1470 (i anledning af den sidstnævntes styrelse af Slesvig og Holsten) og deltog på ny i møderne med de svenske i Kalmar 1472, 1473, 1474 og 1476.
I 1477 var han og flere andre i Sachsen for på den senere kong Hans' vegne at bejle til kurfyrst Ernsts datter Christine.
 
Også i landets indre styrelse spillede Erik Ottesen en fremtrædende rolle. Eksempelvis skal blot anføres, hvorledes kongen 1464 sendte ham til Jylland for at forhandle med jyske stormænd i sager, "som os og vore riger nu synderlig og så stor magt på ligger, som det nogen tid i vore dage gjort haver".
Man kan derfor ikke undre sig over, at en mand af hans betydning modtog gentagne beviser på kongens nåde. Således fik han 1457 hals- og håndsret over sine bønder, en begunstigelse, som dengang hørte til sjældenhederne i Danmark. I 1459 fik han tillige med faderen birkeret over Bjørnholm (nuv. Høegholm), ligesom han samme år fik tilladelse til selv at beholde den pengeafgift, som han skulle betale kronen af sine len.
 
Hvorvidt Erik Ottesen fortsat var rigshofmester efter kongs Hans' tronbestigelse i 1481 er uklart. Han kaldes ved titlen i et brev i 1484, som man under almindelige forhold ville anse for en pålidelig kilde. Men der foreligger næppe andre troværdige vidnesbyrd om, at han har beholdt sit embede efter tronskiftet, og da en anden nævnes som rigshofmester både 1482, 1483 og 1487, skal måske den samme betegnelse for Erik Ottesen i 1484 blot opfattes som et høfligt udtryk.
Men uanset dette, så bevarede Erik Ottesen dog sin plads i rigsrådet, hvor han  i mange år deltog i behandlingen af statens sager. Således deltog han ved møderne med svenskerne 1482 og 1483.
I 1484 var han den mest fremtrædende ved forhandlinger, der førtes i København med Hansestæderne, og i det mindste helt ned til år 1500 kan man træffe ham nævnt ved møder i rigsrådet.
 
Hvad Erik Ottesens private liv angår, er det nedenfor under hans fader anført, hvorledes han sammen med denne var indviklet i stridighederne med Århus' biskop Jens Iversen Lange og med Lave Brock på Gammel Estrup.
Allerede temmelig tidlig forekommer Erik som medejer af faderens herregård Bjørnholm (Høegholm), og ligesom Otte Nielsen udkøbte han forskellige parthavere af den.
Omtrent fra 1468 synes han at have overtaget gårdens styrelse, og ved faderens død 1477 arvede han dennes del i den.
Hans giftermål havde bragt ham forøget velstand, i det hans bryllup 1456 med Sophie Henriksdatter Gyldernstierne, som var datter af Henrik Knudsen Gyldenstjerne og den "hovmodige" Anne Mogensdatter.
Fra Anne Munk arvede parret Boller ved Horsens. Endvidere ejede Erik Ottesen Skjern i Middelsom Herred og Møgelkjær.
Samlet set har han hørt til sin tids rigeste mænd. Han var forlenet med Skanderborg Slot (formodentlig i perioden 1452-1488) og med byfogediet i Randers (i alt fald 1467-1494); Hassens og Stensmark, der begge havde været forlenet til hans fader, havde han i pant.
Yderligere kan nævnes som hans pantelen: Middelsom Herred (der 1495 af Kronen blev overladt til Eriks søn Jørgen, men faldt tilbage til Erik ved sønnens tidlige død 1496), Sønderlyng Herred, Rinds Herred (sidstnævnte blev dog 1497 pantsat til hans svigersøn Predbjørn Clausen Podebusk) og det såkaldte Ranes Gods i Kalø Len (som en anden af hans svigersønner, Jørgen Rud, 1495 fik i pant).
 
At Erik Ottesen har næret historiske interesser, fremgår af et endnu bevaret krønnikehåndskrift, som han har ladet afskrive.
Ligesom sin fader var han en from mand, der begunstigede flere klostre med gaver. Navnlig Mariager Kloster fik hans opmærksomhed, og ved klosterkirken her opførte han et kapel, som skulle være hans sidste hvilested.
I sin sidste levetid trak han sig tilbage til en bygning i nærheden af klosteret og forblev her til sin død. Bortset fra disse ydre udtryk for fromhed, møder man også træk hos ham, der vidner om en smuk sædelig livsanskuelse, og hele hans personlighed har øjensynlig i en ualmindelig grad været skikket til at indgyde agtelse.
I et vidne af Viborg Landsting 1474 hedder det, at han havde tilbudt at stå enhver til rette, som kunne have noget at klage over ham, men at der ingen sådan mødte på Tinget, hvorimod de der forsamlede takkede ham «Ære og godt». Og et eftermæle, som ikke falder i manges Lod, får han i en krønnike fra første halvdel af 1500-tallet, hvor han omtales således: "han var ligesom en fader for Danmark; hans mage og lige så vi ikke end i ære, dyd, fromhed og i alle gode vilkår". Han døde 7. januar 1503, efter at han allerede tidligere delvis havde skiftet med sine børn; sin hustru havde han mistet 1487. 

Børn:
i Niels Eriksen Rosenkrantz, * 1450, † 1516. 

Han blev gift med Birgitte Olufsdatter Thott.

5216. ii Holger Eriksen Rosenkrantz, * ca 1455 i Bjørnholm, Tirstrup, Randers, † 1496 i Krogsholm. 

Han blev gift med (1) Margrethe Bosdatter Flemming, * ca 1468 i Hordaland, Norge, † 1491 i Krogsholm, begravet i Hornslet. 

Han blev gift med (2) Anna Henriksdatter Meinstorf, * 1475, † 1535.

iii Elsebe Eriksdatter Rosenkrantz, * 1455, † 1492. 

Hun blev gift med Hans von Ahlefeldt.

iv Mette Eriksdatter Rosenkrantz, † 1503. 

Hun blev gift med Eskild Mogensen Gøye.
      
v Kristine Eriksdatter Rosenkrantz. 

Hun blev gift med Jørgen Mikkelsen Rud.

vi Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz, * 1455, † 1506. 

Hun blev gift med Predbjørn Podebusk.

10433. Sophie Henriksdatter Gyldenstjerne, * ca 1430 i Restrup, Ålborg, † ca 1487. 
Til Boller.

Erik Ottesen og Sophie Gyldensstjernes gravsten Hornslet kirke

Samme anepar som 10498/ 10499, 22210, 22211 og 31938/ 31939
10434. Bo Flemming. 

Han blev gift med Sigrid Erlandsdatter Losne-Ætten.

Til Næsøen i Aker, nævnes endnu 1491. Han var væbner 1456, i 1457 nævnes han som ridder og pantsatte da gods i Ods herred til Christiernvan haffn.
I 1461 nævnes han som ridder og Norges Riges råd, 1465 - 66 var han sendebud til forhandlingerne med de svenske, var 1471 Norges riges Kansler, 1472 lensmand på Tønsberg, hyldede 1483 kong Hans i Halmstad og 1489 nævnes han som lensmand på Akershus. 
    
Børn:    
5217. i Margrethe Bosdatter Flemming, * ca 1468 i Hordaland, Norge, † 1491 i Krogsholm, begravet i Hornslet. 

Hun blev gift med Holger Eriksen Rosenkrantz.

10435. Sigrid Erlandsdatter Losne-Ætten, * 2490, † 1528. 
Hun nævnes som enke i 1501.

Flemmings våbenskjold

Samme anepar som 10500/ 10501, 22212/ 22213 og 31940/ 31941
10436. Busso Gans Edle Herr zu Putlitz


Han blev gift med Margrethe von der Schulenburg.
    
Børn:
5218. i Jesper Gans Edle Herr zu Putlitz, * 1460, † 1491 i Krogholm, Skåne. 

Han blev gift med Anna von Maltzahn.

ii Lukretie Gans Edle Herrin zu Putlitz. 

Hun blev gift med Ludolf II von Maltzahn.

10437. Margrethe von der Schulenburg, * 1425, † 1501.

Schulenburgs våbenskjold

Samme anepar som 10502/ 10503, 22214/ 22215 og 31942/ 31943
10438. Ludolf von Maltzahn
, * 1416, † 1480.
    
Børn:
5219. i Anna von Maltzahn, * ca 1460, † før 1526. 

Hun blev gift med Jesper Gans Edle Herr zu Putlitz.

10439. XX

Maltzahns våbenskjold

11 X tipoldeforældre

Samme anepar som 20992/ 20993, 444416/ 44417, 63872/ 63873
20864. Otte Nielsen (Rosenkrantz),
* ca 1395, † ca 1477.  

Han blev gift med Else Holgersdatter (Krognos).
 
Rigsraad, Høvedsmand paa Kalø
 
Rosenkrantz giftede sig til Hvideslægtens gård Bjørnholm på Djursland og øgede stadig slægtens godser. Han støttede 1438-39 oprøret mod Erik 7. af Pommern. Christoffer 3. af Bayern gav ham Kalø Slotslen og i 1445 hofmesterembedet. Efter kongens død 1448 virkede Rosenkrantz for valget af Christian 1. og støttede hans norske tronkrav og erobringen af Gotland. Da forhandlingerne med Sverige i Avaskär brast i 1451, støttede han krigen mod Karl 8. Knutsson. Men året efter fratrådte han som hofmester, da der atter blev behov for forhandlinger med Sverige; han bevarede dog sin politiske indflydelse langt op i 1460'erne.
 
Otte Nielsen Rosenkrantz blev i 1420 såret i slaget ved Immervad, 1434 var han rigsråd, og 1435 besegledede han forliget i Vordingborg som den første blandt væbnerne. Han synes samme år at have været med kongen i Stockholm, han deltog 1438 i opsigelsen af kong Erik og indkaldelsen af Christoffer af Bayern. han var Høvedmand på Kalø 1439 . Han nævnes 1441 som ridder, og samme år afkøbte han Ove Tagesen Rewentlow al dennes fædrende og mødrende arv i Bjørnholm.
I 1444 fik han en part i samme af Mogens Ebbesen Galt. Han var Hofmester 1445 - 56, i 1445 fik han af kongen den i oprører faldne Henrik Tagensen Rewentlows anpart i dennes tilgodehanvende hos Hr. Niels Iversen Rosenkrantz som høvedsmand på Svavsted.
Han deltog 1449 og følgende år i forhandlingerne med de svenske, førte en langvarig og forbitret proces mod Lage brok til Estrup, og 1454 angives han at være landsdommer i Nørre Jylland. 
I 1466 tilskødede Otte Nielsen Rosenkrantz broderen Hr. Stygge Nielsen sin broderpart i Hevringholm.
Han ses endnu efter sin afgang som hofmester i mange vigtige statsakter, bla. 1460 i Udstedelsen af Hertugdømmernes privillegier og 1465 i forliget med de svenske på Søgeberg.
Otte Nielsen Rosenkrantz og hustru blev begge begravet ved Franciskanerklosteren i Randers, hvorfra de senere blev ført til Hornslet kirke. 

Børn:
10432 i Erik Ottesen Rosenkrantz, * ca 1427 i Hevringholm, Vivild, Randers, † 7 jan 1503 i Mariager kloster. 

Han blev gift med Sophie Henriksdatter Gyldenstjerne, gift før 1456.

ii Anne Ottesdatter Rosenkrantz * o 1430 †  o 1442

20865. Else Holgersdatter (Krognos)
, * 1379 i Krabberup. Luggude, Skåne, † o 1470 i Lolland, begravet i Hornslet.  

Hun blev gift med (1) Otte Nielsen (Rosenkrantz), * ca 1395, † ca 1477. 

Hun blev gift med (2) Anders Offesen Hvide. 

Otte Nielsen til Bjørnholm var 1534 rigsråd. 1438 deltog han i indkaldelsen af Christoffer af Bayern. Han var høvedsmand på Ålborghus og Kalø. 1441 var han ridder, 1444 rigshofmester. Han havde en hovedrolle i valget af Christian 1. Han byggede kirken Marie Magdalene og var medstifter af Birgittinerklostret i Mariager. Med Else Krognos fik han 2 børn.

Kilder og supplerende litteratur

Kristian Hvid: Dreng på landet i trediverne, barndomsoplevelser fra Hald ved Randers

Jens Peter Scou: Det står skrevet

Anton Blåbjerg: Nutiden og Valdemar Sejr. Slægtsforskning og Danmarkshistorie 
N. Kr. Lauersen: Af Åle sogns historie

Jens Lauersen: Tamdrup Bisgårds 1000 års krønike

Ole Schiorring: Tamdrup kirke og gård

J. Bønnelycke Jørgensen: Træk af bondens liv i Tamdrup sogn i forrige århundrede

Sigurd Elkjær: Anders Grøn

Elisabeth Holst: Rosen og stjernen – en historisk roman om Karen Gyldenstjerne

Henry T. Kjær: til mølle (om Hald mølle)

Dansk slægtsforskning Fredericia: Slægtsbog for efterkommere efter Simon Jensen

Dansk slægtsforskning Fredericia: Slægtsbog for efterkommere efter Rasmus Christensen

Dansk slægtsforskning Fredericia: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Jørgen Rasmussen 

Dansk slægtshistorie Kjellerup: Anetavle for Silke Nikolajsdatter og Rasmus Jensen
 
Herluf Hegnsvad: Hans Nielsen Smed og hans slægt

http://www.kkermit.dk/godsarkiver.htm

http://www.brejl.dk/skift.htm

http://www.hansted-egebjerg.dk/?page_id=60

http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,61243,61556

http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,71878,72076

http://www.milloup.dk/bf/

http://bjørnholt.net/p/index.htm
Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Bo Eriksen | Svar 03.07.2017 11:14

Flot arbejde, jeg glæder mig til at finde Rasmus Peder Pedersen, han var murermester i Neder Randlev, og gift med min mormor Anna Mikkeline Pedersen (født Rasmu

Lis Winther Rasmussen | Svar 05.01.2017 12:14

Laurits Erichsen døde ikke i Nølev sogn, Men i Hjordbjerggård, Hylke sogn 1699, 1. hustru Karen Nielsdatter døde 1684. 2. Maren Mortensdatter 1707 i Hylke sogn

Lis Winther Rasmussen | Svar 18.12.2016 20:43

Jeg kender rigtig mange navne her. Anders Pedersen og Kirsten Andersdatter i Tvingstrup er mine aner. Nævnes i et selvejerskøde fra 1636 ang. Kattrup Kjærgaard.

Ivan Widesen Petersen | Svar 02.06.2016 17:12

Meget flot og læt læseligt. Og forståeligt. Gid jeg havde tålmodighed til at gøre det samme.
Venligst Ivan
PS, kender du Hanne Bjørn, slægtsforsker fra Horsens

Karl-Ole Petersen | Svar 11.12.2012 17:59

Flot og grundigt arbejde, det er virkelig værd at læse.

Orla V. Pedersen | Svar 15.12.2011 19:08

Utrolig fint arbejde!

Knud Kanne Jensen | Svar 27.02.2011 22:28

Kirsten - det var dog et fantastisk stykke arbejde du der har lagt for dagen. Tillykke med det. Mkh. Knud

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.02 | 12:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da vi vandrede pilegrimsleden fra Oslo til Nidaros (Trondheim) for 20 år siden.

...
06.06 | 21:46

Hej Kirsten.
Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældrene: Mads Christensen Vinther, født 1735 og Ane Jensdatter. Min farmor er født Ane Christensen Vinther.

...
13.03 | 02:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at det meste er blevet til "tú". Men for at vise særlig respekt bruger jeg "tygum" (De).

...
23.01 | 23:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes sådan et sted på Fejø ?
med venlig hilsen Henning FrederiksbergManden 🧢🚗🚘

...
Du kan lide denne side