Min mands farmors slægt

Min mands farmors slægt

Da jeg havde afsluttet arbejdet med min mands farfars slægt, måtte jeg også undersøge min mands farmors slægt.
Den gamle slægtsbog,: "Slægtsbog for efterkommere efter Peder Christensen Høeg født 1810" skrevet af Dansk Slægtsforskning Fredericia i 1970, blev fundet frem, og jeg begyndte helt forfra, så alle led kom med.

Jeg var ikke kommet langt i udredningen af denne slægt, før det viste sig, at jeg var kommet på en stor opgave.

Jeg fandt nogle fejl i den gamle slægtsbog og fik ved søgning i kirkebøgerne fundet nogle af fejlene.

Det ses tydeligt, at slægten har boet i samme omegn og har kendt til hinanden gennem mange generationer. Der er flere eksempler på giftemål på tværs af slægten, se de enkelte noter under anerne.

Der er anesammenfald og søskende gift ind i samme familie.
Ane 92 Mogens Jensens to børn ane 46 Jens Mogensen og Mette Mogensen er gift ind i samme familie. Henholdsvis med en datter og en søn af ane 94 Michel Pedersen Greve
En af Mette Mogensdatters sønner Michel Christensen Hvedsteen bliver gift med Ane Pedersdatter.
En af deres døtre Ane Dorthe Michelsdatter Hvedsten bliver gift med Jens Madsen der er søn af ane 22 Mads Madsen og ane 23 Anne Jensdatter

Slægten Bugge var desuden repræsenteret i familien i en grad, så jeg næsten fik grå hår i panden. Slægten blandede sig ind i hinanden, og det var svært at holde rede i de indviklede familieforhold

De gamle adelige Bugger er uddøde. Den stolte borg Hald sank i grus, men end blomstrer Buggeroserne!!

Ane 48 Christen Rasmussen Winter og 49 Maren Madsdatter Bugge bliver også ane 106 og 107 da de har to børn, der begge fører slægten videre, nemlig ane 24 Mads Christensen Winter og ane 53 Anne Christensdatter
Det giver dermed flere anenumre til de samme par i slægten.

ane 357 Johanne Sørensdatter Bugge gift med ane 356 Christen Mogensen, er datter af ane 714 Søren Madsen Bugge - der er søn af ane 49 Maren Madsdatter Bugges oldefar Mads Sørensen Bugge

Ane 49 Maren Madsdatter Bugges oldefar Mads Sørensen Bugge og hustru X Lauritsdatter  har to sønner, der også fører slægten videre, nemlig
førnægnte ane 714 Søren Madsen Bugge og ane 196 Laurits Madsen Bugge, og dermed har de endnu flere anenumre
Desuden bliver sønnen Anders Madsen Bugge gift med enke efter ane 712 Mogens Christensen: ane 713 Bodil Hansdatter

Slægten herfra og tilbage mod stamfaderen Niels Bugge til Hald er dermed næsten de samme navne, der går igen og igen.
Jeg har valgt kun at omtale anerne en gang, og tilføje hvilke anenumre de derud over har.

Jeg håber jeg med denne aneoversigt og beskrivelse af de enkelte familier kan give læseren et indblik i familiens forhold og slægtskaber.


"Af Hegnet" skrev Bugge Nielsen sig i 1332. Mange generationer er fulgt efter - se følgende anetavle og fortløbende beskrivelse af de enkelte anepar samt børn

Anenumre

Ved udearbejdelsen af slægtstavlen er bla. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, tingbøger samt forskellige personal og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, har kilderne ikke været der, eller pågældende person ikke er fundet i det sogn, hvor de har levet.
I disse tilfælde er de omgivende sognes kirkebøger også undersøgt.

Om nummereringssystemet i slægtstavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer umiddelbart derefter har ulige numre.
En persons far findes ved at gange med 2, hvorved ane 6`s far har nr. 12 og moderen nr. 13.

Nr. 12`s forældre har nr. 24 og 25, nr. 13`s forældre nr. 26 og 27 etc.

Hvis man modsat vil finde en persons far eller mor skal man dele med 2.


1. Mette Marie Høeg

2. Hans Pedersen Høeg
3. Marine Pedersen Vinther

4. Peder Christensen Høeg
5. Mette Marie Hansdatter
6. Peder Jensen Vinther
7. Ane Marie Larsdatter

8. Christen Andersen Høeg
9. Anne Christensdatter
10.  Hans Jensen
11. Mariane Madsdatter
12. Jens Madsen Winther
13. Maren Knudsdatter
14. Lars Madsen
15. Inger Nielsdatter

16. Anders Høeg
17. Margrethe Nielsdatter
20. Jens Hansen
21. Maren Nielsdatter
22. Mads Madsen
23. Anne Jensdatter
24. Mads Christensen Winther
25. Anne Jensdatter
26. Knud Nielsen Borup
27. Maren Christensdatter
28. Mads Pedersen
29. Ane Christensdatter
30. Niels Jensen Smed
31. Mette Sørensdatter

32. Christen Anderssøn Høeg
33. Maren Andersdatter
40. Hans Jensen
41. Kirsten Pedersdatter
42. Niels Esbensen
43. Mette Michelsdatter
44. Mads Madsen
45. Maren Jensdatter
46. Jens Mogensen
47. Maren Michelsdatter
48. Christen Rasmussen Winther
49. Maren Madsdatter Bugge
     samme anepar som 106 og 107

50. Jens Pedersen
51. Johanne Sørensdatter
52. Niels Knudsen
53. Anne Christensdatter
54. Christen Johnsen
55. Mette Eskildsdatter
60. Jens Knudsen
61. XX

66. Anders Madssøn
67. XX
80. Jens Nielsen Thøgersen
81. Anne Hansdatter
84. Esben Nielsen
85. Maren Andersdatter
86. Michel Komdrup
87. Maren Olesdatter
88. Mads Madsen
89. Mette Sørensdatter
90. Mogens Jensen
93. Maren Jensdatter
94. Michel Pedersen Greve
95. Mette Christensdatter

98. Mads Lauritsen Bugge
99. Maren Pedersdatter
     Samme anepar som 214 og 215

104. Knud Jensen
105. Maren Knudsdatter
160 Niels Thøgersen
171. XX
170. Anders Madsen
171. XX
172. Jens Christensen Komdrup
173. Mette N N
174.Oluf Jensen
175.XX
178. Søren Christensen
179. Anne Andersdatter
180. Christen Andersen
181. Anne Pedersdatter
182. Christen Christensen Gjerlev
183. Maren Andersdatter
184. Jens Mogensen
185. Anne Michelsdatter
186. Jens Madsen
187. Bendith Jensdatter
188. Peder Christensen
189. Maren Michelsdatter

196. Lauritz Madsen Bugge
197. XX
      Samme anepar som 428 og 429

210. Knud Andersen
211. Kirsten Pedersdatter Midtby
356. Christen Mogensen
357. Johanne Sørensdatter Bugge
358. Anders Rasmussen
359. Mette Lang
360. Anders Christensen
361. Maren Hansdatter
364. Christen Christensen Nørager
365. Bodil Sørensdatter
366. Anders Jensen
367. XX

370. Michel Christensen
371. XX
      Samme anepar som 378 og 379

376. Christen Pedersen
377. XX

392. Mads Sørensen Bugge
393. X Lauritsdatter
       Samme anepar som 856, 857, 1428 og 1429

420. Anders Christensen Kousted
421. Maren Knudsdatter
422. Peder Christensen Midtby
423. Mette Jensdatter
712. Mogens Christensen
713. Bodil Hansdatter
714. Søren Madsen Bugge
715. Anne Knudsdatter

740. Peder Michelsen
741. XX
      Samme anepar som 756 og 757

784. Søren Lauritsen Bugge
785. Maren Madsdatter
       Samme anepar som 1712, 1713, 2856, 2857 

840. Christen Andersen
841. XX
844. Christen Pedersen Midtby
845. Johanne Madsdatter
846. Jens Jensen Skjødt
847. Maren Sørensdatter
1426. Hans Sørensen
1427. XX

1568. Lauritz Lauritzen Bugge
1569. XX
        Samme anepar som 3424, 3425, 5712 og 5713

3136. Lauritz Johnsen Bugge
3137. XX
        Samme anepar som 6848, 6849, 11434 og 11435

6272. Jon Bugge
6273. XX
        Samme anepar som 13696, 13697, 22848 og 22849
 
12544. Jep Knudsen Bugge
12545. XX
          Samme anepar som 37392, 27393, 45696 og 45697

25088. Knud Bugge
25089. XX
          Samme anepar som 54784, 54785, 91392 og 91393

50176. Niels Bugge
50177. Ingeborg Vendelboe
          Samme anepar som 109568, 109569, 182784 og 182785

100352. Bugge Nielsen
100353. X Nielsdatter Gyldenstjerne
            Samme anepar som 219136, 219137 og 355568, 355569

 

Ruiner af Hald Hovedgård

1 Mette Marie Høeg

* 6. nov. 1889 i Hald sogn, † 8. jan. 1935 i Hald sogn. 
Hun blev hjemmedøbt 18. nov. 1889 og fremstillet i kirken den 9. marts 1890. Faddere var gårdmand Lars Vinthers hustru, gårdmand J. Bie og gårdmand Kr. L. Høeg alle af Hald, samt pigen Ane Marie Vinther af Stouby og gårdmand Søren Vinther af Asferg
 
Hun blev gift 20. maj 1911 i Hald sogn med Methus Catharinus Andersen, * 30. juli 1887 i Vrønding, Tamdrup sogn, † 14. juni 1961 i Hald sogn.

Forlovere ved brylluppet var brudens far og gårdejer Jens Vinther.

Methus Catharinus Andersen gik i skole i Vrønding. Han lærte landbrug og virkede en tid som medhjælper på en gård i Kastbjerg, senere havde han et landbrugsskoleophold, og en overgang kørte han som brødkusk for Hald bageri. I 1911 købte han en gård i Hald by, men denne solgte han senere og overtog gården Skovgård, ligeledes i Hald, som han drev indtil sin død.

Læs mere om Methus Catharinus slægt samt om ægteparrets børn på
http://www.kirsten-andersen.dk/11082191
Ungdomsbillede af Mette Marie

Forældre

Hans Pedersen Høeg foran Dybbøl mølle. Fotoet nok taget umiddelbart efter han har fået Dannebrogsordenen. Billedet har jeg fået tilsendt via et af hans oldebørn, Lori Ramos, barnebarn af hans datter Ane Marie Høeg, der flyttede til staterne og stiftede familie der.

2 Hans Pedersen Høeg

* 10. dec. 1850 i Hald sogn, † 6. aug. 1931 i Hald sogn. 
Han blev hjemmedøbt på fødselsdagen og fremstillet i kirken den 30. marts 1851. Faddere var gårdmand Knud Sørensens hustru, Mette Jensdatter i Monstrup, gårdmand Hans Jensens datter, Ane Hansdatter i Stouby samt gårdmand Christen Henriksen, gårdmand Peder Christen Knudsen og ungkarl Christen Johnsen alle af Hald
 
Han blev gift 18. marts 1887 i Hald sogn med Martine Pedersen Vinther
Forlovere ved brylluppet var N. Chr. Winther og Lars P. Winther.

Deres brullupsritual er genfortalt således:

Den første ovn, de bagte, var det der skulle bruges til boller til Suppen. Forgangskonerne rev brød til boller, skorperne gav de væk.
Vielsesskafferne stod ude i Gården og parrede Parret sammen

Musikerne stod ved Kirkedøren og blæste til de var kommet alle ind

Bondekoner og Mandfolkene kom så lige efter brudeparret. Brudens far og mor sidste par i brudeskaren

Bestillingsfolkene dansede først med hinanden, fordi de skulle gøre gulvet fint

Vielsesskafferen danse med bruden først (en vals), danser hende hen til brudgommen’4 brudekoner, 4 brudefører, 4 mandsfører, 4 ungkarlefører, den landskendte menuet ”Den røde Rose”

Hans Pedersen Høeg blev uddannet ved landbruget, og senere overtog han sin fædrende gård Høegsly i Hald, som han drev til 15 januar 1915, desuden havde han et cementstøberi samme sted, og i mere end 36 år var han sognefoged i Hald.

Høegsly er matrikel nr. 25a m fl. Hald. Den ligger på sin gamle plads i den østlige del af Hald by og er opført dels i grundmur og dels i bindingsværk og beton.
Hartkorn 6 tdr, 1 skp, 2 fdkr, 2½ alb. Ejendommesskyld 40.000 kr, brandassurrance for bygningerne 16.500 kr. Areal 74 tdr. land, deraf ager 54½, eng 3, skov 15, have og gårdsplads 1½. Af agermarken drives 4 tdr land i en 9 marksdrift, havre, helbrak, 1 hvede, 1 rug, roer, byg, havre og 3 årsgræs. 10 tdr land i en 7 marksdrift i veksel med staldfoder, korn, roer og 2 græsmarker. resten enligger i flerårig græs i indhegning. Jordens bonitet er dyb lermuld på lerunderlag. Der holdes 16 køer, 18 stk ungkvæg og kalve, og 2 tyre af korthornsrace, 5 heste, 3 plage og føl, 6 får.
"Danske gårde" J. B. La. Cour
Hans Pedersen Høeg

Hans Pedersen Høeg fik dannebrogsordenen i 1920 

Sognefoged i 36 3/4 år og vurderingsmand i 31 år"

I anledningen af Hans Pedersen Høegs 75 års fødselsdag skrev et af de lokale blade under overskriften "Sognefoged i 36 3/4 år og vurderingsmand i 31 år" følgende:

En lang og travl arbejdstid finder sin afslutning nu til nytår, idet sognefoged, dannebrogsmand Hans Høeg, Hald, til denne tid har indgivet ansøgning om at måtte blive fritaget for hvervet som sognefoged og lægdsmand for Hald sogn.

Den 1. april 1890 udnævntes Høeg til sognefoged, idet han afløste den gamle B. Rasmussen Hvid, og siden da har han virket som sognefoged og lægdsmand til beboernes fulde tilfredshed.
Allerede 1915 fejrede Høeg sit 25 års jubilæum, og der vistes ham da stor opmærksomhed fra alle sider.
Omtrent samtidig med denne virksomhed løber hans arbejde som vurderingsmand for den almindelige brandforsikring, idet han valgtes første gang 18. sepember 1893 og virkede til 1924. Som tak for dette arbejde overraktes ham ved fratrædelsen et smukt sølvbæger med inskription, men allerede 4 år før denne tid var der vist Høeg endnu større opmærksomhed, idet han på kongens fødselsdag den 26. september 1920 udnævntes til dannebrogmand. Men foruden disse to lange tjenester har Høeg haft mange offentlige tillidshverv i kommunen. her skal kun nævnes, at han har været medlem af sognerådet, formand for mejeriet og bestyrelsesmedlem i hesteavlsforeningen.

Ved siden af sin offentlige virksomhed drev Høeg indtil 1915 sin fædrende gård, som han da afhændede og flyttede ned i den villa, hvori han endnu bor.

Genmnem mange år var Høeg bistået af sin trofaste hustru Martine født Vinther, men allerede i 1909 mistede han hende, og det har været det hårdeste slag for sognefogeden.
Ægteparret har 7 børn, hvoraf de 5 er gifte og i gode stillinger. To ugifte sønner er i Amerika.
Men Høeg har nydt en trofast pleje hos sine døtre, der tid efter anden har været i hjemmet. Når nu Høeg omtrent samtidig med, at han frasiger sig sin tjeneste, på fredag den 10. ds. kan han fejre sin 75 års fødselsdag, da vil der sikkert fra mange sider lyde en velment og velfortjent tak for hans færden blandt Hald sogns beboere og ønsker om, at ham må nyde en velfortjent hvile og en god alderdom."
Avisomtale

Møllen i Hald

Hans Pedersen Høeg ejede Hald Mølle i et stykke tid.
Se følgende beretning, som er et udpluk af http://leokragh.dk/HaldHistorie/MoellenHald/moellen_i_hald.htm

Første gang, der høres om en vindmølle i Hald, er da gårdmand Simon Jensen i Hald by sender en ansøgning til kongen om bevilling til at bygge en vindmølle på sin grund.

I de følgende år skifter møllen ejer flere gange. 1 1872 bliver den købt af Jens Christian Sørensen Møller, der i 1883 sælger til Hans Pedersen Høeg og Niels Krag Pedersen »i lige og fuldstændigt Interessentskab«.
Men i 1910 sælger Niels Krag Pedersen, der nu boede i Tvede, sin halvdel. Og Hans Pedersen bliver eneejer af møllen.
Men en forårsdag, mandag den 6. maj 1912, brændte Hald vindmølle. Branden kunne ses viden om, og folk strømmede naturligvis til stedet. De brændende møllevinger lignede under deres hastige rotation et helt fyrværkeri.

I Randers Dagblad kunne man allerede samme dag læse: »Hald Mølle brændt.
I Formiddags Kl. 101/4 opstod der Ild i Hald Mølle. Ilden opkom i Motorhuset ved, at man tændte for Motoren, hvorved en Gnist faldt ned og antændte noget Træuld, der laa paa Gulvet. I et Nu stod hele Motorhuset i Flammer, idet Huset var af Træ, og det ligger umiddelbart op ad Møllen. I Løbet af 5 Minutter løb Ilden op ad Møllen, og som en Ildsøjle stod den højt op mod Himlen.
Hurtig kom Hald Sprøjte til Stede, og i Løbet af kort Tid mødte Omegnens Sprøjter fra Gjerlev, Linde, Stouby, Lindbjerg m.fl. Men her var intet at gøre.
I Løbet af en halv Time faldt Vingerne til Jorden. Paa Grund af, at Vinden bar fra, lykkedes det at redde Niels Kjeldsens Gaard, der ligger lige op ad Møllen.
Dog var der en enkelt Gang Ild i den, hvorfor hele Gaarden blev ryddet for Kreaturer og Indbo.
Møllen ejes af Sognefoged H. Høeg, der under Branden var i Randers.
Efter Forlydende er Møllen, der var ældre, og Motorhuset med Motor forsikret for 12.000 Kr. i den alm. Brandforsikring for Landbobygninger.
Da Branden kunde ses vidt omkring, samledes der hurtigt en Mængde Mennesker omkring Brandstedet.«
Da møllen brændte, ejedes den af sognefoged Hans Pedersen Høeg i Hald, men kort tid efter branden solgte han grunden, som ikke var ret stor, og de forkullede rester af møllen til mølleejer Henning Christensen fra Terp mølle. I denne handel var også halvdelen af et hus, der var opført på umatrikuleret gadejord.

Hald mølle og Hald by i 30erne

Børn

 i Peter Anton Høeg, * 29. okt. 1887 i Hald sogn, † 5. sep. 1965 i Spentrup sogn.
Døbt i Hald kirke 13. nov. 1887. Faddere: Aftægtsmand Peder Høegs hustru af Hald og pigen Anne Katrine Vinter af Stouby, ungkarlen Kristen Vinther og Mads Vinther af Hald samt Jens P. Vinther af Stouby.

Han blev gift med Marie Pabst, gift 22. maj 1919 i Hald.
De ejede Spentrup Vestergård fra 1928 frem til sønnen Hans Høeg overtog den i 1950. Arealet er 48 tdr. land og en normal besætning på 14 køer, 16 ungkreaturer, 5 søer, 15 svin, smågrise og traktor. Bygningerne er opført 1874 efter brand, men siden er laden i 1939 bygget om, og kostalden blev samtidig restaureret. Siden igen er laden blevet restaureret i 1944 og stuehuset moderniseret. Gårdens areal var tidligere på over 100 tdr. land. (http://www.vortsognshistorie.dk/record.aspx?ref=040206&id=&hitno=NaN&showfields=1)

1. ii Mette Marie Høeg, * 6. nov. 1889 i Hald sogn, † 8. jan. 1935 i Hald sogn.

Hun blev gift med Methus Catharinus Andersen, gift 20. maj 1911 i Hald sogn.

iii Anna Marie Høeg, * 1. feb. 1892 i Hald sogn, † 14. dec. 1939 i New York USA.
Døbt i Hald kirke 27. marts 1892. Faddere: Staldforpagter Chr. Vinters hustru af København og pigen Anne Kristine Vinther af Stouby, gårdejer Lars Vinter af Oremagersgård ved Hald, gårdmand Jens Vinther af Hald og Staldforpagter Chr Vinther af København

Hun blev gift 26 maj 1917 i Christianskirken på Kristianshavn med Karl Kristian Høglind, der var svensker.
De emigrerede til Brooklyn  USA, hvor han arbejdede som elektriker
Hun døde på grund af nyresygdom
Anna Marie Høegs vielsesapirer

iv Petrea Høeg, * 26. feb. 1894 i Hald sogn, † 25. maj 1941 i Hald sogn.
Døbt i Hald kirke den 29. april 1894. Faddere: Pigen Rasmine Høeg og pigen Ane Marie Pedersen, gårdmand Mads Vinther, murer Niels Christensen og ungkarl Peder Kjeld Vinther alle af Hald.  

Hun blev gift med Peder Broch Pedersen, gift 9. nov 1922 i Hald 

v Knud Vinter Høeg, * 16. marts 1896 i Hald sogn  † 19 maj 1982   Døbt 14 maj 1896 i Hald kirke. Faddere:  Gårdejer Jens Knudsens hustru Bjergby, pige Ane Mette Vinther Hastrup,  Gårdmand Niels Bonde Kousted, gårdmand Jens Møller Bjergby, gårdmand Hans Vinther Stouby

Han kom til USA gennem Canada i marts 1921 som ugift. USA     "Border Crossing" har en Knud Høeg fra Hald, der krydser fra Canada til USA via Rachine Wisconsin i 1923. Han forlader New York igen den 31. januar 1924, og har underskrevet sig som sømand, så han har arbejdet sig vej til København. Han rejste tilbage til USA i august 1924, nu som gift mand. Han angives at være 5 fod og 7 inces høj. 

Han blev gift med Jensine Christensen Storgård den 25 februar 1925 i Bronx, New York, USA.  De rejste tilbage til Danmark, da sønnen Hans blev født.

Han var købmand i Randers, de boede Vinkelstræde 22 i Randers, og døde med 17 dages mellemrum i 1982.

vi Lars Vinther Høeg, * 16. juli 1898 i Hald sogn, † 17. juli 1898 i Hald sogn.

vii Anna Høeg, * 25. sep 1899 i Hald sogn, † 13. marts 1969 i Motreal, Canada. 
Døbt i Hald kirke d. 29. okt 1899. Faddere: Barnets moder Hald, gårdmand Jens Hougaard Kristensen Hald, gårdmand Jacob Bie Hald, gårdmand Rasmus Tolstrup Lauritsen Hald, Købmand N. P. Johnsen Hald

Hun blev gift med Niels Christian Nielsen, gift 18. okt 1929 i Montreal, Canada.

viii Christian Vinther Høeg, * 8. marts 1902 i Hald sogn, † 1973 i Floral Park New York
Døbt  i Hald kirke d. 13. april 1902. Faddere Marie Vinther, Købmand Johannes Knudsen i Hald, Pige Karen Marie Vinther Hald, Gårdejer Peter Hansen Hjerl Hald, gårdejer Carl M. Velling Vanggård, købmand Jens Chr. Sørensen (Maagård) Hald.

Han blev gift med Gladys Mabel Christensen.
Han var antikvitetshandler

Første række: Petrea Høeg, Hans Pedersen Høeg, Anna Høeg, Knud Vinther Høeg Anden række: Mette Marie Høeg, Peter Anton Høeg, Anne Marie Høeg ,Christian Vinter Høeg

3 Martine Pedersen Vinther

* 24. maj 1864 i Hald sogn, † 28. juni 1909 i Hald sogn.

Hun blev hjemmedøbt d. 26. maj 1864 og fremstillet i kirken d. 16. oktober samme år. Faddere var gårdmand Søren Bondes kone af Kousted og pigen Ane Marie Sørensdatter af Jennum samt gårdmand Christen Pedersen, gårdmand Anders Andersen og ungkarl Jens Kragh alle af Hald

Hun blev begravet i Hald 5. juli 1909
Martine Pedersen Vinther

Bedsteforældre

Peder Christensen Høeg

4. Peder Christensen Høeg, * 31. dec 1810 i Hald sogn, † 21. jan 1906 i Hald sogn. 
Han blev hjemmedøbt den 1. januar 1811 af Pastor Larsen fra Tvede og fremstillet i kirken d. 3. marts samme år. Christen Madsens kone i Lindbjerg bar ham og hos stod Niels Krags kone i Hald. Faddere var Niels Simonsen og Christen Støvring begge af Hald, samt Hans Pedersen af Tvedegård.

Randers, Nørhald, Hald, Hald by, En gaard, 3, FT 1834, A7879
Christen Andersen Høeg 75 Gift Gaardmand  
Ane Christensdatter 65 Gift Hans kone  
Niels Christensen Høeg 29 Ugift Deres søn  
Peder Christensen Høeg 24 Ugift Deres søn  
Anders Andersen Krog 17 Ugift Tjenestedreng  
Johanne Nielsdatter 28 Ugift Tjenestepige  
Ane Andersdatter 23 Ugift Tjenestepige   

Peder Christensen Høeg blev uddannet ved landbruget, senere overtog han ejendommen Høegsly i Hald, og denne drev han i en lang årerække, hvorefter han afhændende den til sønnen Hans Pedersen Høeg

Han blev gift  22 juli 1842 med (1) Anne Kirstine Pedersdatter, * 3. feb 1808 i Bjerregrav, † 15. feb 1848 i Hald sogn. 
Hun var datter af gårdmand Peder Pedersen Vammen og Ane Nielsdatter.
Hun var enke og havde været gift med Christen Andersen Hedegaard * 1806, † 16. jan 1842 i Hald sogn

Han blev gift med (2) Mette Marie Hansdatter, gift 7. nov 1848 i Hald sogn
Forlovere ved vielsen var gårdmand Niels Christensen Høeg af Hald og husmand Niels Andersen Juul af Hald mark.

Randers, Hald By, En gaard, 43, FT 1845, A7880 
Peder Christensen Høeg 35 gift Gaardmand Hald sogn  
Ane Kirstine Pedersdatter 37 gift Hans kone Bjerregrav sogn 
Karen Christensdatter 18 ugift Deres barn Hald sogn  
Peder ?? Christensen 16 ugift Deres barn Hald sogn  
Anders Christensen 14 ugift Deres barn Hald sogn  
Ane Christensen 11 ugift Deres barn Hald sogn  
Bodil Marie Christensen 9 ugift Deres barn Hald sogn  
Kirsten Christensen 5 ugift Deres barn Hald sogn  
Anders Pedersen 75 enke Aftægtsmand, forsørges af husfaderen Hald sogn  
Kirsten Thomasdatter 36 ugift Tjenestepige Norup sogn 

Randers, Hald By, En gaard, 60, FT 1850, A4362  
Peder Christensen Høeg 40 gift Gaardmand, husfader Hald sogn 
Mette Marie Hansdatter 24 gift Hans kone Hald sogn 
Anders Christensen 19 ugift Deres barn Hald sogn  
Ane Christensen 16 ugift Deres barn Hald sogn  
Bodil Christensen 14 ugift Deres barn Hald sogn  
Kirsten Christensen 10 ugift Deres barn Hald sogn  
Anders Pedersen 80 enke Aftægtsmand, forsørges af husfaderen Hald sogn

Randers, Hald, Hald Sogn og By, En Gaard, 63, FT-1880, C7633
Peder Kristensen Høeg 69 Gift Huusfader, Gaardeier  Her i Sognet
Mette Marie Hansdatter 53 Gift Hans Kone  Her i Sognet
Hans Pedersen Høeg 29 Ugift deres Søn  Her i Sognet
Mikkel Laursen 17 Ugift deres Tjenestefolk  Jennum Sogn, Randers Amt
Niels Eskilssen 13 Ugift deres Tjenestefolk  Albek Sogn, Randers Amt
Else Maria Mikkelsen 28 Ugift deres Tjenestefolk  Karls Sogn, Wiborg Amt
Johanne Kirstine Jørgensen 16 Ugift deres Tjenestefolk  Sjørrup Sogn, Wiborg Amt
 
Børn:
Første hustrus børn med første mand. 
Disse børn bliver i familien og opdrages som søskende sammen med Hans Pedersen Høeg

i Karen Christensdatter * 26. nov 1827 i Hald
døbt 3 april 1837, Faddere: Mads Qvottrups hustru i Bjergbyegård, gårdmand Peder Wammens hustru i Bjerregrav, mandefaddere gårdmændene Joen Christensen. Lars Thyggesen og Niels Rasmussen i Hald

ii Peder Wammen Christensen * 17. dec 1829 i Hald
Faddere: Pigen Anne Margrethe Rasmusdatter af Hald og Bodil Johndatter af Moestrup, gårdmand Lars Thygesen og Niels Rasmussen af Hald samt Mads Qvottrup af Bjergbygård

Han blev gift 5 okt 1865 i Albæk med Ane Christensen

Randers, Støvring, Randers Købstad, Kvarter/Rode 16, Slotsgade, Matr. 153 baghus 1ste sal, 555 F4, FT-1880, d2583
Peter Wammen Christensen, 50, Gift, arbeidsmand,  husfader, Hald Sogn Randers Amt 
Ane Christensen født Christensen 36 Gift husmoder, Albæk Sogn Randers Amt    
Ane Marie Petersen 13 Ugift datter, Randers Randers Amt

iii Anders Christensen * 21. maj 1831 i Hald
Faddere; Gårdmand Niels Jensens hustru, pigen Maren Rasmusdatter, gårdmand Niels Simonsen og Niels Kragh alle af Hald

iv Ane Christensdatter * 27. marts 1834 i Hald
Fremstillet af tjenestepigen Kirsten Christensdatter Støvring og Kirsten Pedersdatter begge af Hald. Vidner ungkarl Niels Sørensen, Chr. Rasmussen Hedegaard og gårdmand X Jacobsen alle af Hald

v Bodil Marie Christensdatter * 11. april 1836 i Hald
Faddere: Gårdmand Mads Qvottrups datter Bodil Kristine af  Bjergbye, tjenestepige Bodil Nielsdatter Sadolin af Hald, vidner sognefoged Erik Larsen, gårdmændende Christen og Anders Høeg alle af Hald

vi Karen Marie Christensdatter * 12. september 1840 i Hald
Faddere: Jens Thygesens hustru Margrethe Rasmusdatter, Christen Winthers kone Karen Ludvigsdatter gårdmand Jørgen Madsen, indsidder Peder Andersen og Anders Sørensen Dahl alle af Hald

vii Kirsten Christensdatter * 18. januar 1841 i Hald 
Faddere: Jørgen Kaarups datter Sidsel Christensdatter af Over Fussing, Peder Andersens datter Else Marie i Bjerregrav, gårdmand Niels Jensen af Wamgården, Jens Christensen, Christen Pedersen Juhl  alle af Hald

Hun blev gift med Johan Gunnar Poulsen fra Lindum
Han var skolelærer og kirkesanger i Lindum.  På kirkegården er der 1917 rejst et mausolæum over lærer Poulsen, Lindum, bekostet af hans søn

Børn i hans første ægteskab:
viii Christen Pedersen Høeg, * 1. jul 1843 i Hald sogn, † 10. aug 1843 i Hald sogn.

ix Christiane Pedersen Høeg, * 20. april 1845 i Hald sogn, † 26. april 1845 i Hald sogn.

x Dødfødt, * 10. juli 1846 i Hald sogn, † 10. juli 1846 i Hald sogn

Børn i hans andet ægteskab
2. xi Hans Pedersen Høeg, * 10. dec 1850 i Hald sogn, † 6. aug 1931 i Hald sogn.  

Han blev gift med Martine Pedersen Vinther, gift 18. marts 1887 i Hald sogn.

5. Mette Marie Hansdatter, * 22. aug 1826 i Stouby, Hald sogn, † 27. maj 1898 i Hald sogn.
Hun blev døbt d. 15. oktober 1826 og faddere ved dåben var gårdmand Søren Nielsens hustru af Dyrbye, pigen Mette Marie Jensdatter af Harridslev og gårdmand Jørgen Horn af Stovby samt gårdmand Mads Madsen og gårdmand Jens Michelsen begge af Hastrup 
Mette Marie Hansdatter

6. Peder Jensen Vinther, * 27 april 1825 i Bjergby, Borup sogn, † 13 juni 1878 i Hald sogn

Han blev gift i Borup kirke den 18. juli 1851 med Ane Marie Larsdatter  
Bryllupsnoter: Ungkarl Peder Jensen Tjenestekarl hos Broderen Gaardmand Knud Jensen i Bjergbye, Søn af afdøde Gaardmd i Bjerbye, Jens Madsen 26 Aar.
 Pigen Ane Marie Lars Datter hos Faderen Gaardmand Lars Madsen i Bjergbye.   25 Aar. Forlovere: Søren Sørensen Gårdmand i Jennum Knud Jensen Gårdmand i Bjerbye. Vielsen foregik i Kirken efter lovbefalet Tillysning
 
Brudgommen vaccineret af Jørgensen i Randers: Attest fra 29. aug 1826.
Bruden af Pabst den 26de Septbr 1828. 
Tillysning den 28de Juni 1851.
  
Han blev begravet i Hald d. 21. juni 1872 53 år
 
Randers, Borup, Bjerbye, en Gaard, 42, FT-1834, C3681
Jens Winter 57 Gift Gaardmand
Maren Knudsdatter 42 Gift hans Kone
Knud Jensen 13 Ugift deres Børn
Søren Jensen 12 Ugift deres Børn
Peder Jensen 9 Ugift deres Børn
Ane Marie Jensdatter 20 Ugift deres Børn
Maren Jensdatter 17 Ugift deres Børn
Johanne Jensdatter 5 Ugift deres Børn
Mads Jensen 2 Ugift deres Børn
Niels Mikkelsen 24 Ugift Tjenestefolk
Lars Pedersen 24 Ugift Tjenestefolk
Lars Christensen 18 Ugift Tjenestefolk
Ane Marie Jensdatter 25 Ugift Tjenestefolk
  
Randers, Borup, Bjerbye, 48, en Gaard, 89, FT-1840, C7125
Maren Knudsdatter 48 Enke Eierinde af Gaarden
Knud Jensen 20 Ugift hendes Børn
Søren Jensen 17 Ugift hendes Børn
Peder Jensen 15 Ugift hendes Børn
Mads Jensen 8 Ugift hendes Børn
Maren Jensdatter 23 Ugift hendes Børn
Hanne Jensdatter 11 Ugift hendes Børn
Niels Randrup 27 Ugift Tjenestefolk
Stine Andersdatter 19 Ugift Tjenestefolk
 
Randers, Borup, Bjergbye, En gaard, 17, FT-1845, b8648
Maren Knudsdatter 54 Enke Gaardmands- enke Heri sognet
Knud Jensen 25 Ugift Hendes børn Heri sognet
Peder Jensen 19 Ugift Hendes børn Heri sognet
Mads Jensen 13 Ugift Hendes børn Heri sognet
Johanne Marie Jensdatter 26 Ugift Tjenestefolk Lynnerup sogn Viborg amt
Ane Jensdatter 23 Ugift Tjenestefolk Lynnerup sogn Viborg amt
Johan Karl Molberg 18 Ugift Tjenestefolk Mariager sogn Randers amt
Hans Christian Pedersen 25 Ugift Tjenestefolk Mariager sogn Randers amt
 
Randers, Borup, Bjerbye, 13, En Gaard, 46, FT-1850, D2575
Knud Jensen 30 Ugift Gaardmand Her i Sognet [Borup]
Maren Knudsdatter 59 Enke Aftægtskone Her i Sognet [Borup]
Peder Jensen 25 Ugift hendes Sønner Her i Sognet [Borup]
Mads Jensen 18 Ugift hendes Sønner Her i Sognet [Borup]
Rasmus Rasmussen 14 Ugift Tjenestefolk Gimming Sogn, Randers Amt
Ane Jensdatter 32 Ugift Tjenestefolk Østerbølle Sogn
Ane Nielsdatter 20 Ugift Tjenestefolk Spentrup Sogn, Randers Amt
 
Tilgangslisten Hald 1851
11. sept Peder Jensen Vinther 26½ år og Ane Marie Larsdatter 24 år Fra Bjergbye, Borup
Har købt Anders Pedersen Smeds gård
  
 Børn:
'i Jens Pedersen Vinther, * 21. april 1852 i Hald sogn, † 20. nov 1852 i Hald sogn.  Hjemmedøbt 23. april, fremstillet i Hald kirke d. 20. juni 1852. 
Faddere Christen Nielsen Bondes hustru Ane Marie Jensdatter af Helsted, Søren Sørensen Støvrings hustru Mette Larsdatter af Jennum, gårdmand Mads Larsen i Bjergbye, Knud Jensen ibid,  gårdmand Christen Pedersen i Hald
Note: død   Begravet 26. nov 1852.

ii Lars Pedersen Vinther, * 19. juni 1853 i Hald sogn.  † 24. jan 1896 i Hald sogn
Hjemmedøbt 3 juli, fremstillet i Hald kirke d. 25. september1853
Faddere Søren Sørensen Støvrings hustru Mette Sørensdatter af Jennum, gårdmand Knud Jensens hustru Ane Christensdatter fra Bjergbye, gårdmand Søren S. Støvring af Jennum, gårdmand Knud Jensen af Bjergbye, gårdmand Mads Larsen ligeledes af Bjergbye

Han blev gift i Hald kirke 26. maj 1877 med Ane Johanne Pedersen.
Hun var datter af Peder Kjeldsen og Kirsten Thomasdatter
Hun var også halvsøster til Jensine Pedersen, som senere bliver gift med Lars Pedersen Vinters bror Christen.

Peder Kjeldsen blev 11 oktober 1851 gift med Inger Sørensdatter fra Hald. De får 18 september 1853 datteren Ane Johanne
Moderen Inger Sørensdatter dør 22 september 1853, og Peder Kjeldsen bliver 23 juni 1854 gift med Kirsten Thomasdatter fra Lem. De får datteren Jensine 12 april 1865
Moderen Kirsten Thomasdatter dør 19 december 1875 og faderen Peder Kjeldsen 6 september 1875. Børnene bliver sat i pleje hos deres halvsøster Ane Johanne Pedersen og Lars Pedersen Vinter, som det ses ud fra folketællingen 1880. På denne måde har det været nærliggende, at Jensine er blevet kærester og senere gift med Lars Vinters broder Christen.

Randers, Hald, Hald Sogn, En Gaard, 104, FT-1880, C7633
Lars Pedersen Winther 26 Gift Husfader, Gaardejer Hald Sogn, Randers Amt
Ane Johanne Pedersen 22 Gift Husmoder Hald Sogn, Randers Amt
Kirsten Marie Pedersen Winther 1 Ugift deres Barn Hald Sogn, Randers Amt
Ane Pedersen 20  Ugift Familie Hald Sogn, Randers Amt
Jensine Pedersen 14  Ugift Familie Hald Sogn, Randers Amt
 Karen Pedersen 12  Ugift Familie Hald Sogn, Randers Amt
Maren Pedersen 8  Ugift Familie Hald Sogn, Randers Amt
Maren Krestensen 25  Ugift Tjenestefolk Tvede Sogn, Randers Amt
Kjeld Kjeldsen 16  Ugift Tjenestefolk Hald Sogn, Randers Amt
Søren Kristian Jensen 22 Ugift Tjenestefolk Hald Sogn, Randers Amt
Jens Kristian Kristensen 21 Ugift Tjenestefolk Hald Sogn, Randers Amt

Han har han ejet Skovgård (tidl. Ormagergård)  i Hald, den gård som Mette Marie Høeg og Methus Andersen senere køber!!
I "Danske gårde" af J B La Cour står følgende om Skovgård: "Matr nr 30a m. fl af Hald. Hartkorn 6 tdr, 1 skp, 1 alb. Ejendomsskyld 32.000 kr. Brandassurance for bygningerne 19.090, areal 128½ tdr land, deraf ager 91, eng 4, mose 1, skov 30, have og gårdsl´plads 1½, veje m. m. 1. Af agermarken drives 50 tdr land i en 7 marksdrift. havre, rug, rug, roer, havre og 2 års græs. 21 tdr land drives i vekseldrift med havre, roer og græs. resten henligger i flerårigt græs i indhegninger. Jordens bonitet er hovedsaglig god, dyb muld på lerunderlag. Der holdes 18 køer, 20 stkr. ungkvæg og kalve og 2 tyre af sortbroget jysk race, 5 heste, 3 plage og føl, 20 får. 
Skovgård overtoges ca 1820 af Søren Støvring, der efterfulgtes af svigersønnen Peder Kjeldsen, hvis datter af andet ægteskab overtog ejendommen i 1875. Hun giftede sig med Lars Pedersen Winther.
Gården er udflyttet fra Hald by under udskiftningen 1794. de faste maskiner drives ved vindmotor.
      
3. iii Martine Pedersen Vinther, * 24. maj 1864 i Hald sogn, † 28. juni 1909 i Hald sogn.  

Hun blev gift med Hans Pedersen Høeg, gift 18 marts 1887 i Hald sogn.

iv Jens Pedersen Vinther, * 8. maj 1855 i Hald sogn † 26. aug 1923 i Hald sogn .  
Hjemmedøbt 11. maj fremstillet i Hald kirke d. 15. juli 1855
Faddere: Gårdmand Jens Nielsen Kraghs hustru, Mariane Nielsdatter og gårdmand Christen Pedersens hustru Ane  Kirstine Nielsdatter, gårdmand Jens N. Kragh, Christen Pedersen og Anders Andersen alle af Hald.       

Han blev gift i Hald kirke den 27 sept 1884 med Inger Marie Christensen.

v Søren Pedersen Vinther, * 20. maj 1857 i Hald sogn.  
Hjemmedøbt 9. juni, fremstillet i Hald kirke d.  2.7 sept 1857
Faddere husmand Søren Bondes hustru Maren Jensdatter af Kousted, Mads Larsens hustru Ane Marie Pedersdatter af Bjergbye, gårdmand Christen Pedersen, Anders Andersen, Peder Rasmussen Hvid alle af Hald.

Han blev gift 10 juli 1886 i Asferg med Ane Jensen Kragh
Forlovere: Gårdmændene Lars Pedersen Vinther og Jens Pedersen Vinther begge af Hald
Ane Jensen Kragh var datter af Jens Christensen Kragh og hustru Ane Mikaline Madsen i Asferg

vi Christen Pedersen Vinther, * 11. maj 1859 i Hald sogn,  † 10 juni 1937 på C. F. Richsvej 101 A, Frederiksberg, København 
Hjemmedøbt 27. maj, fremstillet i Hald kirke d. 28. august 1859
Faddere Knud Christensens hustru af Bjergbye, Mads Christensen Vinthers hustru ligeledes af Bjergbye, gårdejere Jørgen Madsen, Niels Sørensen og Indsidder Jens Christensen alle af Hald.
Dødsårsag lungebetændelse.  Han bliver begravet den 16 juni 1937 på Solbjerg kirkegård, København. Begravelses fortetages af  nevøen pastor Mads Quortrup, Mors. 

Han er gift 18 januar 1891 I Sct. Andreas kirke, København med Jensine Pedersen fra Hald, datter af Peder Kjeldsen og Kirsten Thomasdatter. 
Forlovere er Proprietær Poul Mathiasen Gasvej 10 B 1 sal og kommunallærer Carl Christian Ferdinand Givskov Olufsvej 28, at.

Jensine Pedersen var datter af Peder Kjeldsen og Kirsten Thomasdatter
Hun var også halvsøster til Jensine Pedersen, som senere bliver gift med Lars Pedersen Vinters bror Christen.

Peder Kjeldsen blev 11 oktober 1851 gift med Inger Sørensdatter fra Hald. De får 18 september 1853 datteren Ane Johanne Pedersdatter.
Inger Sørensdatter dør 22 september 1853, og Peder Kjeldsen bliver 23 juni 1854 gift med Kirsten Thomasdatter fra Lem. De får datteren Jensine Pedersdatter 12 april 1865
Moderen Kirsten Thomasdatter dør 19 december 1875 og faderen Peder Kjeldsen 6 september 1875. Børnene bliver sat i pleje hos deres halvsøster Ane Johanne Pedersen og Lars Pedersen Vinter, som det ses ud fra folketællingen 1880. På denne måde har det været nærliggende, at Jensine er blevet kærester og senere gift med Lars Vinters broder Christen.

Chresten og Jensine bor begge på Ravnsborggade nr. 20 2 sal  ved vielsen i 1891. 
Chresten startede som vognmand med udlejning af hestekøretøjer, senere gik han over til ejendomshandel

I politiets registerblade fra 1892 er Christen fundet, de har dog kaldt ham Christian her, men det er ham, de øvrige data passer

Christian Pedersen Winther , 11-5-1859 , Hald 
Stillinger: Vognmand 
Ægtefælle
Jensine Winther , 12-4-1865 , Hald 
Adresser
1-11-1892: Fra Viktoriagade 6, 3 til Vesterbrogade 25 , stuen 
1-5-1897: Sølvgade 103 , 1. 
1-11-1897: Turesensgade 6 , 3
I folketællingen 1906 bor de i Carolinegade 13 stuen, Hellerup
I folketællingen 1930 bor de Prinsesse Alexandringegade 7 1 sal i Gentofte.
I folketællingen 1930 bor stud theol. Mads Winther Quortrup hos dem som logerende. Han er barnebarn af Lars Pedersen Vinther og Jensines halvsøster Ane Johanne. De bekostede hans studier.
I 1934 flyttede de til C. F. Richsvej 101 a i en ejendom, som nevøen og "plejesønnen" Glarmester Peder Pedersen Winther ejede
I 1948 flytter Jensine til Ejstrupholm og bor hos sin nevø Lars ind til sin død i 1952.

vii Dødfødt Pedersen Vinther, * 17. jan 1862 i Hald sogn, † 17. jan 1852 i Hald sogn.

viii Dødfødt Pedersen Vinther, * 19. marts 1863 i Hald sogn, † 19. marts 1863 i Hald sogn.

ix Mads Pedersen Vinther, * 26. aug 1867 i Hald sogn.  
Hjemmedøbt 30. aug, fremstillet i Hald kirke 5. april 1867
Faddere gårdmand Christen Møllers hustru af Bjergby og pigen Ane Kathrie Madsen ibid, gårdmand Anders Andersen og brugsuddeler Jens Kragh og Niels Christensen alle af Hald.

Han blev gift 4 maj 1892 i Hald med Kristine Poulsen Jensen

I politiets registerblade 1897 ses det at de bor i København
Mads Pedersen Winther , 24-8-1867 , Hald Stillinger: Fhv landmand
Ægtefælle Christine Pouline Winther , 30-3-1872 , Dalbynedre 
Barn Peter Winther , 11-8-1895  
Barn Maren Winther , 4-3-1897
Barn Anker Winther , 17-1-1899
Barn Marcus Winther , 26-1-1901  

Adresser
1-11-1897: Nørre Farimagsgade 55 , 3.
1-5-1898: Viktoriagade 9 , stuen  
1-5-1909: Gasværksvej (Gasvej) 29 , 1.
1-11-1912: Julius Bloms Gade 11 , 3.
1-5-1913: Aagade 108 , 1.  
1-5-1919: Henrik Rungs Gade 3 , 2.  

x Knud Pedersen Vinther, * 30. okt 1869 i Hald sogn, † 1. nov 1869 i Hald sogn.

7. Ane Marie Larsdatter, * 28. sep 1827 i Bjergby, Borup sogn, † 23. jan 1886 i Hald sogn. 
Dåb i Borup 16. oktober 1827. Boelsmand Johannes Nielsens pige, Kirstine Sørensdatter forfulgte, Gårmand Jens Møllers hustru Inger Knudsdatter, gårdmand Søren ?, Christen Jacobsen, Erik Jensen, Christen X kone Bodil Christensdatter i Borup.

Randers, Hald, Hald, En Gaard, 9, FT-1880, C7633
Ane Marie Winther født Larsdatter 51 Enke Eierinde af Gaarden  Borup Sogn, Randers Amt
Jens Pedersen Winther 24 Ugift Hendes Barn Her i Sognet
Søren Pedersen Winther 22 Ugift Hendes Barn Her i Sognet
Christen Pedersen Winther 20 Ugift Hendes Barn Her i Sognet
Mads Pedersen Winther 12 Ugift Hendes Barn Her i Sognet
Martine Pedersen Winther 15 Ugift Hendes Barn Her i Sognet
Niels Bach Jensen 16  Ugift Tjenestekarl Tørslev Sogn, Randers Amt
Ane Margrethe Christensen 18 Ugift Tjenestepige Her i Sognet 
 
Begravet i Borup 26 jan 1890
 

Peder Jensen Vinther


Ane Marie Larsdatter

Oldeforældre

8. Christen Andersen Høeg, * 1759 i Hald sogn, † 25. marts 1842 i Hald sogn
Han blev døbt den 16. april 1759, båren til dåben af Karen Madsdatter fra Stouby og faddere var Christen Juul, Christen Haar og Laurs Nielsen samt Karen Høeg og Jens Nielsens hustru.

Han blev gift med (1) Ane Nielsdatter.

Han blev gift med (2) Anne Christensdatter, * ca 1768, † 10 okt 1841 i Hald sogn.

Vielserne er desværre ikke fundet. Iflg folketælling på DIS og iflg. den gamle slægsbog, der er i familiens eje skulle han kun være gift med Anne Christensdatter. Men ved gennemgang af samtlige børns dåb i kirkebøgerne på nettet - bortset fra ved sønnen Peders dåb, står der at moderens navn er Ane Nielsdatter. Det kan have været præsten, der har skrevet forkert, eller folketællingerne der er forkerte, jeg ved det ikke. Derfor beholder jeg 2 hustruer, selv om der kan være tale om kun 1.

Christen Andersen Høeg ejede Høegstedgård matr. nr 3a mfl. af Hald. Hartkorn 5 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdkr., 3/4 Alb. Ejendomsskyld 34.000 kr. Brandassurance for bygningerne 18.194 kr, areal 100 3/4 td land, deraf ager 72, eng 13, mose 3/ 4, skov 13, have og gårdsplads 2. . Af agermarken drives 60 tdr. land i en 9 marks drift, havre, helbrak, vintersæd, byg, roer, havre og 4 års græs. Jordens bonitet er lermuld med undtagelse af 10 tdr. land stærk lerjord, alt på lerunderlag. Der holdes 15 køer, 18 stk ungkvæg og kalve, 2 tyre af sortbroget race, 5 heste, 2 plage og 10 får.
Høegstedgård overdroges ca 1837 til sønnen Niels Christensen Høeg, Hvor han og hustruen boede tild eres død.
I 1863 skødede Niels Christensen Høeg gården til sin datter, der blev gift med Christen Pedersen.
Gården ligger meget hyggeligt på sin gamle plads østligst i Hald by og er væsentlig opført i bindingsværk med stråtag.
(fra "Danske gårde" J. C. La Cour) 

Randers, Hald, Hald Bÿe, 1, FT 1801, A7878
Christen Andersen Högh 42 gift Husbond Selvejerbonde og gaardbruger
Anne Christensdatter 32 gift Hans kone
Anna Christensdatter 6 ugift Deres barn
Christen Christensen 4 ugift Deres barn
Anders Christensen 1 ugift Deres barn
Peder Madsen 39 ugift Tjenestekarl
Karen Poulsdatter 22 ugift Tjenestepige
Lene Nielsdatter 20 ugift Tjenestepige
Dorthe Nielsdatter 21 ugift Husbondens søskendebarn
Apelone Sørensdatter 52 ugift Indsidder Nærer sig ved spind og væv

Randers, Hald, Hald by, En gaard, 3, FT 1834, A7879
Christen Andersen Høeg 75 Gift Gaardmand
Ane Christensdatter 65 Gift Hans kone
Niels Christensen Høeg 29 Ugift Deres søn
Peder Christensen Høeg 24 Ugift Deres søn
Anders Andersen Krog 17 Ugift Tjenestedreng
Johanne Nielsdatter 28 Ugift Tjenestepige
Ane Andersdatter 23 Ugift Tjenestepige

Børn:
i Anne Christensdatter, * feb 1793 i Hald sogn, † 12. juli 1794 i Hald sogn.
Den 24 feb blev dåben confirmeret over Xten Høgs datter Anne af Hald, båren af Jens Nielsens hustru ledsaget af Peder Fiels hustru begge af Hald, vidner Niels Støvring, Xten Poulsen og Xten Høeg af Hald

iii Anne Christensdatter, * dec 1794 i Hald sogn † 24. marts 1827 i Hald
Den 2. jan døbt Christen Andersen Høeg og Ana Nielsdatter af Hald en datter Ana som var født fjorten dages morgen. Søndag Septigemia fremstillet i Hald, båren af Christen Poulsens hustru ledsaget af Hans Hansen hustru Kirsten Andersdatter, faddere Peder Støvring, Christen Jøegensen fra Spentrup og sognefogeden X Lindbjergs hustru.

Hun bliver gift 30 september 1825 i Hald med sin fætter Christen Christensen Høeg,
Han er søn af Christen Nielsen og Inger Andersdatter, dermed har de samme bedsteforældre nemlig ane 16 Anders Christensen Høeg
Forlovere Christen Andersen Høeg, Anders Høeg Hald

Da hun dør så tidligt efter brylluppet, gifter ægtefællen sig igen, endda 2 gange
Med (2) Ane Pedersdatter der dør Jan 1850, allerede 6 juli samme år gifter han sig (3) med sin unge tjenestepige, den 30 år gamle Ane Marie Pedersdatter

Randers, Nørhald, Hald, Hald by, En gaard, 4, FT 1834, A7879
Christen Christensen Høeg 52 Gift Gaardmand
Ane Pedersdatter 48 Gift Hans kone
Niels Christensen 45 Ugift Tjenestekarl
Niels Christian Nielsen 14 Ugift Tjenestedreng
Karen Laursdatter 35 Ugift Tjenestepige
Laurs Sørensen 7 Ugift Pigens søn
Peder Sørensen 66 Gift Hyrde

Randers, Nørhald, Hald, Hald Bye, en Gaard, 2, FT-1840, C1753
Christen Christensen Høeg 59 Gift Gaardmand
Ane Pedersdatter 54 Gift hans Kone
Niels Christensen 51 Ugift Tjenestefolk
Kjeld Hansen 17 Ugift Tjenestefolk
Ane Christensdatter 36 Ugift Tjenestefolk

Randers, Nørhald, Hald, Hald By, En Gaard, 2, FT 1850, A4362
Christen Christensen Høeg 70 enke Gaardmand, husfader Hald sogn
Peder Wammen Christensen 21 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Søren Andersen 16 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Nicoline Marie Sophie 17 ugift Tjenestepige Hald sogn
Tjenestekarlen Peder Wammen Christensen er plejesøn af ane 4 Peder Christensen Høeg søn af hans første hustru Anne Kirstine Pedersdatters første ægteskab)

iv Christen Christensen Høeg, * 12. dec 1797 i Hald sogn, † 28. juni 1860 i Hald sogn.
Den 12 dec 1797 blev Christensen Andersen Høeg og hustru Ane Nielsdatter en søn født som samme dag i dåben blev kaldet Christen, kom i kirke 3 p. E. frembåren af X Møller, X Torups kone Karen , X Hansens kone i Tvedegård, Thomas Smed, Peder Støvring af Hald, Mandrup X, Christen Jørgensen

Han blev gift med Dorthe Jensdatter

Randers, Hald, Hald by, En gaard, 12, FT 1834, A7879
Christen Christensen Høeg 38 Gift Gaardmand
Dorthe Jensdatter 42 Gift Hans kone
Anders Axelsen 17 Ugift Tjenestedreng
Mariane Nielsdatter 17 Ugift Tjenestepige
Mette Marie Jensdatter 31 Gift Inderste, lever af haandarbejde
Dorthe Marie Andersdatter 7 Ugift Hendes barn
Jens Andersen 4 Ugift Hendes barn
Ane Kjerstine Andersdatter 1 Ugift Hendes barn

Randers, Hald, Hald Bye, en Gaard, 11, FT-1840, C1753
Christen Christensen Høeg 44 Gift Gaardmand
Dorthe Jensdatter 49 Gift hans Kone
Jens Hansen 23 Ugift Tjenestefolk
Niels Christensen 14 Ugift Tjenestefolk
Mariane Nielsdatter 23 Ugift Tjenestefolk
Jens Christian Jensen Krag 2 Ugift Mariane Nielsdatters barn

Christen Christensen Høeg overgiver omkring 1840 gården til Mariane Nielsdatter og hendes mand Niels Jensen Krag, han komme aftægt på gården. Ved brylluppet kaldes han værge for hende og Mariane Nielsdatter bliver i kontrakten kaldt hans plejedatter.
Via kirkebøger og folketællinger har jeg fundet ud af, at Mariane Nielsdatter er datter af Christen Christensens Høegs hustru Dorthe Jensdatters søster Karen Jensdatter og dermed hans niece. Hun har haft en opvækst præget af at være et uægte barn, derefter omkring konfirmationen at være i pleje hos sin storebror Niels Jensen Kaae og hustru Kirsten Christensdatter i Tvede, som 17 årig tjenestepige og senere igen plejebarn hos Christen Christensen Høeg.


Randers, Nørhald, Hald, Hald By, En gaard, 54, FT 1845
Jens Nielsen Krag 33 gift Gaardmand Hald sogn
Mariane Nielsdatter 28 gift Hans kone Tvede sogn
Jens Christian Jensen Krag 7 ugift Deres barn Hald sogn
Niels Jensen Krag 4 ugift Deres barn Hald sogn
Christen Christensen Høeg 49 enke Aftægtsmand, forsørges af husfaderen Hald sogn
Christen Thøgersen 20 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Kirsten Mortensdatter 18 ugift Tjenestepige Gjerlev sogn

Randers, Nørhald, Hald, Hald By, En gaard, 11, FT 1850
Jens Nielsen Krag 38 gift Gaardmand, husfader Hald sogn
Mariane Nielsdatter 33 gift Hans hustru Tvede sogn
Jens Christian Jensen 12 ugift Deres barn Hald sogn
Niels Jensen 9 ugift Deres barn Hald sogn
Dorthe Jensen 4 ugift Deres barn Hald sogn
Christen Christensen Høeg 54 enke Aftægtsmand, forsørges af husfader Hald sogn
Niels Olesen 25 ugift Tjenestekarl Vindblæs sogn
Dorthe Andersdatter 18 ugift Tjenestepige Kastbjerg sogn
Dorthe Marie Olesdatter 24 ugift Skrædderpige, lever af sit haandværk Linde sogn
Lars Carlsen 24 ugift Tjente her, da han rejste ifølge indkaldelse til krigstjeneste. Hald sogn

Randers, Nørhald, Hald, Hald Skoledistrikt, Hald By, En Gaard, 59, FT-1860
Jens Nielsen Krag 48 Gift Husfader. Gaardmand Hald Sogn, Randers Amt
Mariane Nielsdatter 44 Gift Hans Kone Tvede Sogn, Randers Amt
Jens Christian Jensen Krag 22 Ugift Deres Barn Hald Sogn, Randers Amt
Niels Jensen Krag 19 Ugift Deres Barn Hald Sogn, Randers Amt
Dorthe Jensen Krag 14 Ugift Deres Barn Hald Sogn, Randers Amt
Christen Christensen Høeg 64 Enkemand Husfaders Svigerfader. af ham forsørges Hald Sogn, Randers Amt
Karen Sørensdatter 29 Ugift Tjenestepige Hald Sogn, Randers Amt
Bodil Marie Olesen 13 Ugift Tjenestepige Hald Sogn, Randers Amt.

På Nørhald lokalarkiv har jeg fundet flg.

Obligation

Underskrevne Christen Christensen Høegh, Gaardmand i Hald gjør herved vitterligt, at jeg er skyldig til Jens Nielsen Krag, der er gift med min Plejedatter Mariane Nielsdatter 1200 Rbd. Sølv, skriver Tolv Hundrede Rigsbankdaler Sølv, som egentligen er en Gave til hende – Denne Capital 1200 Rbd. Sølv forbliver indestaaende rentefrit hos mig og min Kone, saalænge jeg eller min Kone lever, men efter min og Kones Død udbetales Capitalen af vores Boe med lovlige Renter 4 pCto aarlig, fra Dødsdagen.

Til Sikkerhed for Betalingen af meerbemeldte 1200 Rbd. Sølv med paaløbende Renter pantsætter jeg herved med første Prioritet den mig efter Skjøde af 9 Sept. 1826, der er tinglæst 5 octob. 1826 tilhørende Gaard i Hald med Bygninger og Jorder af Hartkorn 5 Td. 5 Skp. 1 Fr. 2 1/12 alb., samt Besætning, Ind og Udbo, alt i den Stand Samme nu er eller herefter forbedres, hvilket saaledes skal være et trygt første Prioritets Pant indtil skadesløs Betaling har funden Sted.

Til Bekræftelse udstedes denne Obligation under min Haands underskrift og Forsegles i Vidners Overværelse.

Skrevet i Randers d. 21de Novb. 1840, Christen Christensen Høegh med ført Pen.

 

Til Vitterlighed ?, Monrad

 

Læst i Nørhald.-, Støvring- Galten Herreders- Ret Tirsdagen den 26 November 1840, ?

 

Protocolleret Fol. 115. – Den indbemeldte Gaard er af en forhenværende Eier forhæftet for Ophold, 450 rbd. S.V. 160 rbd. Sølv og 300 rbd., ?

 

Efter § 66, 73 og 76           3 rbd. 63 sk.

156                                                70 sk.

Copie                                            48 sk.

                                            4 rbd. 85 sk.

Fire Rbdl. Fem Mark og Fem Skilling.

 

Denne Obligation som er indfriet og betalt Mig herved qvitteret til udslettelse af Pantebogen.

Randers 18 Julii 1849, Jens Nielsen Krag.

 

Til Vitterlighed, ?, N. Sørensen  


Testamente

Selgen Poulsen, virkelig Justitsraad, Raadmand i Randers, Herredsskriver og Notarius publicus i Nørhald. Støvring og Galten Herreder.

Giør Vitterligt: Aar 1844 den 26de Junii mødte i den ordinaire Notarii Forfald ved Magistratsforretningen hans const. Fuldmægtig Tørslev i Hald for Gaardmand Christen Christensen Høegh, for at modtage hans og Hustrue Dorthe Jensdatters testamentariske Disposition til Protocollen. – Som Vidner vare tilstede Sognefoged Niels Sørensen og Gaardmand Christen Pedersen begge af Hald. – Fornævnte Ægtefolk Christen Christensen Høegh og Dorthe Jensdatter tilkiendegav nu, at de i kraft af Fr. af 22 Novbr. 1837 herved oprette følgende:

Disposition!

Naar een af os ved Døden afgaaer, skal den Længstlevende beholde vort hele fælleds Bo, nemlig vor iboende Gaard i Hald, staaende for Hartkorn efter den ældre Matricul 5 Tdr. 5 Skpr. 1 Fr. 2 1/12 Album, med Kirketiende, Besætning, Inventarium, Ind- og Udbo, til fuldkommen Eiendom, uden Paatale af den først Afdødes Arvinger, Christen Christensen Høegh mfP, Dorthe Jensdatter mfP

 

Efterat det Tilførte var oplæst for Testatorerne som begge vare ved Fornuftens fulde brug, ratihaberede og underskrevet de Samme som anført, hvilket herved bevidnes med Notarii og Vidners Underskrivter.

Forretningen sluttet, Tørslev

Vidner: Niels Sørensen, Christen Pedersen.

 

Conform med Nørhald, Støvring og Galthen Herreders Notarialprotocol bevidnes under mit Navn og Embedssegl.

Udstedt og læst Julii 1844, ?

 

Udstedt uden særskilt Betaling.  

 

Aftægtscontract

I Anledning af at jeg Christen Christensen Høgh har overdraget min Gaard i Hald til Jens Nielsen Krag er imellem os oprettet følgende Aftægtscontract om dem mig for Livstid tilkommende Aftægt.

Saalænge jeg Christen Christensen Høgh dermed er tilfreds nyder jeg underholdning hos Jens Nielsen Krag og tager Kosten ved hans Bord, lige med ham og Familie, samt opholder mig hos dem og de skulle give mig alle Fornødenheder og Beqvemmeligheder, men naar jeg ikke længere dermed er tilfreds, er Jens Nielsen Krag pligtig til at indrette en god Beboelsesleilighed for mig i en af Gaardens Bygninger, som skal bestaae af 5 Fag, hvilke skal forsynes med Loft, Vinduer, Døre, Bjelkegulv m.v. og for øvrigt indrettes til Stue, Kjøkken og Kammer samt Tørvehuus alt saaledes som jeg nærmere selv bestemmer og saaledes at jeg dermed kan være tjent og have en beqvem og passende Aftægtsbolig. Ligesom Jens Nielsen Krag skal bekoste denne Bolig indrettet, saaledes skal han ogsaa stedse holde denne vedlige i god og forsvarlig Stand. – Naar jeg indflytter i Aftægtsboligen er jeg berettiget til at modtage af det der er i Gaarden til Brug og Afbenyttelse min Livstid et Chatol, et Skab, en Kiste et Bord, 2 Stole, en Jernbilæggerkakkelovn, en Ballie, en Strippe, og en Spand, samt et Sengested og de Sengeklæder som jeg nu har i Brug, og endvidere hvad mere jeg anseer fornødent til min Huusholdning.

Fra den Tid af at jeg er indflyttet i Aftægtsboligen er Jens Nielsen Krag forpligtet til aarligen at udrede til mig saalænge jeg lever 16 Rbd. skriver Sexten Rigsbankdaler Spenge 2 Td, Rug, 1 Td. Malt, 4 Skp. Gryn, 2 Lispund røget Flæsk, 2 Lispund Smør, 2 Lispund Ost en levende feed Gaas, 2de Faar, 16 Læs Hedetørv á 12 Snese Læsset, et Læs Lyng, 8 Alen stampet Vadmel, 6 Alen Hørlærred og 6 Alen Blaarlærred, alt bleget – Alle Varerne bør være gode og forsvarlige og Kornet vel tørret.

Pengene betales 11 Juni og 11 December, hver Gang med det Halve. Rugen, Maltet, Grynene, Smøret og Ostene leveres efterhaanden til de Tider som jeg forlanger det. Flæsket leveres ved Juletid. Gaasen og Faarene i de første dage af November. Tørvene og Lyngen leveres om Sommeren i rette Bjergningstid. Vadmelet og Lærredet leveres i Junii.

Endvidere er Jens Nielsen Krag forpligtet til hver Dag om Sommeren at levere mig 3 Potter nysmalket Mælk og hver Dag om Vinteren 2 Potter nysmalket Mælk. Sommeren regnes fra 1 Mai til 1 Nov., og Vinteren for den øvrige Tid af Aaret. – Jens Nielsen Krag skal ogsaa stedse foranstalte og bekoste mit Korn ført til og fra Mølle og der malet, samt mit Brød baget og mit Øl brygget, saaog give mig Vask og Renlighed.

Fremdeles skal han hver Uge give mig en Pot god Brændeviin. – Om og naar jeg forlanger det skal han give mig fri Befordring med Hest og Vogn og kjøres ind til Kjøbstaden eller til Besøg hos Slægt og Venner i Omegnen, og det baade hen og hjem.

Finder jeg fornødent at holde en Pige til at pleje og opvarte mig, da skal han give hende Kost og Løn og ellers skal han give mig al den Pleje og Opvartning som jeg maatte forlange, i særdeleshed i Sygdoms og Svaghedstilfælde, ligesom han ogsaa da, naar det begjæres, skal lade Lægen hente og udrede Betaling til ham.

Bliver jeg tilsinds at fraflytte Aftægtsboligen da staaer det mig frit for og jeg er berettiget til at medtage Alt hvad jeg har hos mig der, og naar jeg da forlader Aftægtsboligen, er Jens Nielsen Krag forpligtet til at levere Aftægten paa det Sted jeg vælger mig til Bopæl, dog at dette ej længere end 2 Mile fra Hald; thi i saa Tilfælde skal han ikke fremføre Aftægten længere end 2 Mile, hvor den da af mig modtages. – Mælken bortfaldes naar jeg flytter fra Byen og i det Sted skal Jens Nielsen Krag aarlig betale mig 10 Rbd. skriver Ti Rigsbankdaler som betales den 1 Mai. – Vil jeg atter flytte tilbage til Aftægtsboligen staaer dette mig ogsaa frit for, efter et halvt Aars Varsel, og Aftægten præsteres da som fra først af bestemt.

Naar jeg ved Døden afgaar, da skal Jens Nielsen Krag bekoste min sædvanlige og anstændige Begravelse, efter Egnens Skik og Brug, hvorimod mine Efterladenskaber tilfalder ham.

Alle de Forpligtelser som efter denne Contract paaligger Jens Nielsen Krag gjelder baade for ham og for efterkommende Eiere af Gaarden, med det Tillæg, at den førstommeldte aarlige Afgift forhøjes fra 16 Rbd. til 24 Rbd. skriver Fire og Tyve Rigsbankdaler naar Jens Nielsen Krag og Hustrue dør, eller der kommer ny Ejer eller Besidder af Gaarden.

Jeg Jens Nielsen Krag erkjender herved at have indgaaet denne Contract i alle dens Ord og Puncter og forpligter herved mig og Efterkommere til nøjagtigen at opfylde Samme, og til Sikkerhed herfor pantsætter jeg herved med første Prioritet den ommeldte Gaard i Hald By og Sogn, som Christen Christensen Høgh under 18 Julii 1844 har tilskjødet mig, med dens Bygninger og tilliggende Jorder af Ager og Engs Hartkorn efter gammel Matricul 5 Td. 5 Skp. 1 Fr. 2 1/12 Alb, eller efter ny Matricul under No 11 5 Td. 1 Skp. (0) Fr. (0) al., samt Kirketienden deraf og Gaardens Besætning, Ind og Udboe.

Under Pantsættelse indbefattes ogsaa Bygningernes Assurancesum og Jordernes Afgrøder samt enhver Forbedring Pantet opnaar i hvilken som helst Henseende.

I Søgsmaalstilfælde underkaster jeg mig og Efterkommer den hurtige Retsforfølgning Forordningen af 25 Januar 1828 har indført.

For det stemplede Papirs Skyld bemærkes at Aftægtens Værdi kan anslaaes saaledes:

2 Td. Rug efter Capitalstaxt                      6 rbd.  2 mk.   2 sk.

2 Lispund Smør efter do.                           7 rbd.  3 mk.

alle de øvrige Prætentioner i det højeste  86 rbd.            14 sk.

                                                                100 rbd.

som med femdobbelt Beløb udgjør        500 rbd.

hertil lægges for Beboelses Indretning     70 rbd.

og Begravelsesomkostninger                    30 rbd.

                                                                 600 rbd.

 

Til bekræftelse udstedes nærværende Aftægtscontract i Vitterlighedsvidners Overværelse.

Hald den 2 April 1849, Christen Christensen Høg, Jens Nielsen Krag.

 

Til Vitterlighed, N. Sørensen, Jørgen Madsen.

 

Læst i Nørhald, Støvring og Galthens Herreders Ret den 12 April 1849, ?

 

Protocolleret Fol. 164. Gaardens rette Hartkorn er efter den nye Matricul 5 Td, 2 Skp. 2 Fr. ¾ alb., hvilket og stemmer med Aftægtsyderens Skiøde. – Gaarden er af en forhenværende Eier forhæftet for Ophold 450 rbd. S.V., 160 rbd. Sædler og 300 rbd. N.V. og paa Hald Kirke med Tiende hæfter 2450 rbd. Sølv, ?

 

efter § 66, 73, 76                2 rbd.  78 sk.

156                                                  54 sk.

Copi                                                48 sk.

                                            3 rbd.   84 sk.

 

Tre Rbdl. Fem Mark og Fire Skilling.

 

Aflyst i Nørhald, Støvring og Galthen Herreders Ret d. 12. April 1849, Ammitzbøl

 

Udslettet af Pantebogen, ?

 

Efter § 80      frad. 16 sk.

156                frad. 22 2/5 sk.

                      frad. 38 2/5 sk.

 

Een Rbdl. To Mark og Sex 2/5 Skilling

 

S. Papir 72 sk.

 



v Anders Christensen Høeg * 14 april 1799 i Hald sogn,  † 25. august 1799 i Hald sogn.

Den 9. juni Xten Høgs søn Anders af Hald i kirken ført, båren af Jomfru Bruun, ledsaget af Anders Pedersens hustru Begge af Hald, vidner Niels Støvring, Xten Madsen og Xten Poulsen alle af Hald

vi Anders Christensen Høeg, * 7. dec 1800 i Hald sogn, † 5. maj 1801 i Hald sogn. Dåbsnoter: Den 7. december 1800 fødte Christen Høegs hustru Ana en søn som i dåben den 8. dec blev kaldet Anders, han kom i kirken i maj båren af Jens Hammes hustru fra Spentrup, Niels Simonsens hustru ibid, faddere Christen Andersen, Christen Lauersen, Søren Nielsen.

vii Anders Christensen Høeg, * 22. juli 1802 i Hald sogn † 4 .april 1849 i Linde
Dåbsnoter: Hjemmedøbt 22. juli, frembåren i kirken dom xv p. Trinitatis af Maren Christensdatter, Søren Nielsens kone Karen X fulgte, faddere Hans Hansen, Christen Andersen af Hald, Jens Støvring af Stouby.

Som ungkarlen Anders Christensen bliver han 26 dec. 1826 far til Else Christensdatters søn Christen Andersen. Beviset findes ved sønnens konfirmation, hvor navnet er ændret til Christen Andersen Høeg og begge forældres navne er nævnt

Han bliver gift (1) 33. juni 1827 i Linde med Karen Jensdatter

Han bliver gift (2) 12 juni 1829 i Linde med Mariane Christensdatter

Han bliver gift (3) 29 sept 1843 i Kousted med Giertrud Nielsdatter

Han blev begravet 12. april 1849

Anders Christensen Høeg overtog ved sit første giftemål Karen Jensdatters fradøde mands gård i Linde af hartkorn 5 tdr. 4 skp, 3 fjdk, 11/ 120 alb. samt en på gården tillagt parcel på 1  td. 2 skp, 2 alb hartkorn

Randers, Linde, Linde Bye, en Gaard, 21, FT-1834, B7365 
Anders Christensen 32 Gift Gaardmand 
Mariane Christensdatter 35 Gift hans Kone 
 Christen Olesen 13 Ugift deres Børn  
Dorte Marie Olesdatter 8 Ugift deres Børn  
Christen Andersen 3 Ugift deres Børn  
Anders Christensen 33  Ugift Tjenestefolk 
Kjersten Jensdatter 41 Ugift Tjenestefolk  
Karen Nielsdatter 74 Enke Aftegtskone

Randers, Nørhald, Linde, Linde Bye, en Gaard, 3, FT-1840, C1755 
Anders Christensen Høeg 38 Gift Eier af gaarden 
Mariane Christensdatter 41 Gift hans Kone 
Christen Olesen 19 Ugift deres Stifbørn 
Dorthe Marie Olesdatter 14 Ugift deres Stifbørn 
Christen Andersen Høeg 9 Ugift deres Børn 
Christen Andersen Høeg 2 Ugift deres Børn 
Mariane Pedersdatter 25 Ugift Tjenestepige 
Karen Nielsdatter 80 Enke Indsidder og Aftægtskone  

viii Niels Christensen Høeg * 23. nov 1805 i Hald sogn † 22. dec. 1890 i Hald sogn
Dåbsnoter: 23. nov lod gårdmand Christen Andersen Høeg og Ana Nielsdatter deres søn døbe, som navn efter farfaderen kaldtes Niels, frembåren søndagen mellem jul af Peder Kattrups kone fra Gimming, ledsaget af Jens Hvasses hustru  fra Westrup fulgte. Faddere Søren Nielsen, Xten Støvring og Peder Støvring alle af Hald

Han blev gift med Ane Marie Madsdatter

Randers, Hald, Hald Bye, en Gaard, 1, FT-1840, C1753
Niels Christensen Høeg 34 Gift Gaardmand
Ane Marie Madsdatter 23 Gift hans Kone
Ane Christensen 1 Ugift deres Barn
Christen Andersen Høeg 81 Gift aftægtsmand
Ane Christensdatter 71 Gift hans kone
Peder Christensen 30 Ugift Tjenestefolk
Søren Jens Kørtsen 19 Ugift Tjenestefolk
Maren Sørensdatter 20 Ugift Tjenestefolk

Randers, Hald, Hald By, En gaard, 45, FT 1845, A7880
Niels Christensen Høeg 39 gift Gaardmand Hald sogn
Ane Marie Madsdatter 28 gift Hans kone Dalbyneder sogn
Ane Nielsen 6 ugift Deres barn Hald sogn
Ane Marie Nielsen 2 ugift Deres barn Hald sogn
Peder Thomasen 35 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Dorthe Marie Christensdatter 28 ugift Tjenestepige Als sogn, Aalborg amt
Rasmus Sørensen Hjuler 20 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Ane Sørensdatter Hjuler 17 ugift Tjenestepige Hald sogn

Randers, Hald, Hald By, En Gaard, 1, FT 1850, A4362
Niels Christensen Høeg 45 gift Gaardmand, Husfader Hald sogn
Ane Marie Madsdatter 33 gift Hans kone Dalbyneder sogn
Ane Nielsen 11 ugift Deres barn Hald sogn
Ane Marie Nielsen 8 ugift Deres barn Hald sogn
Søren Hansen 39 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Rasmus Sørensen 25 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Christen Frederichsen 13 ugift Tjenestedreng Hald sogn
Dorthe Marie Christensdatter 33 ugift Tjenestepige Als sogn, Aalborg amt
Gjertrud Marie Sørensdatter 19 ugift Tjenestepige Hald sogn

Randers, Nørhald, Hald, Hald Skoledistrikt, Hald By, En Gaard, 49, FT-1860, D6600 
Niels Christensen Høeg 55 Enkemand Husfader. Gaardmand  Hald Sogn, Randers Amt 
Ane Nielsen 21 Ugift Hans Barn  Hald Sogn, Randers Amt 
Ane Marie Nielsen 18 Ugift Hans Barn  Hald Sogn, Randers Amt 
Christen Nielsen 5 Ugift Hans Barn  Hald Sogn, Randers Amt 
Jens Pedersen 33 Ugift Tjenestekarl  Hald Sogn, Randers Amt 
Henrik Jensen 22 Ugift Tjenestekarl  Hald Sogn, Randers Amt 
Jens Sørensen Hald 17 Ugift Tjenestekarl  Hald Sogn, Randers Amt 
Karen Jørgensen 21 Ugift Tjenestepige  Gjerlev Sogn, Randers Amt 
Mette Olesdatter 17 Ugift Tjenestepige  Enslev Sogn, Randers Amt 

Randers, Nørhald, Hald, Hald, En Gaard, 1, FT-1880, C7633 
Christen Pedersen 35 Gift Husfader, Gaardeier  Hald Sogn, Randers Amt 
Ane Marie Pedersen født Høeg 37 Gift Husmoder, Gaardeirens Kone  Hald Sogn, Randers Amt 
Niels Christensen Høeg 75 Enkemand Aftægtsmand, Konens Fader  Hald Sogn, Randers Amt 
Ane Marie Pedersen 6 Ugift deres Barn  Her i Sognet 
Mariane Pedersen 4 Ugift deres Barn  Her i Sognet 
Ane Pedersen 2 Ugift deres Barn  Her i Sognet 
Niels Christian Høeg Pedersen under 1 aar Ugift deres Barn  Her i Sognet 
Jens Andersen Juul 27 Ugift Karle  Her i Sognet 
Svend Christian Nielsen 21 Ugift Karle  Aastrup, Aalborg Amt 
Niels Pedersen 17 Ugift Karle  Her i Sognet 
Anders Johansen Andersen 1 Ugift Karle  Her i Sognet 
Kirstine Nielsen 20 Ugift Pige i Gaarden  Her i Sognet 
Amalie Nielsen 16 Ugift Pige i Gaarden  Her i Sognet 
Christen Nielsen Høeg 24 Ugift Husmoderens Broder  Her i Sognet 

ix Grethe Christensdatter, * 10. april 1808 i Hald sogn, † 9. april 1809 i Hald sogn.

4. i Peder Christensen Høeg, * 31. dec 1810 i Hald sogn, † 21. jan 1906 i Hald sogn.  

Han blev gift med (1) Anne Kirstine Pedersdatter

Han blev gift med (2 ) Mette Marie Hansdatter, gift 7 nov 1848 i Hald sogn    

9. Anne Christensdatter, * ca 1768, † 10. okt 1841 i Hald sogn.

Niels Christensen Høeg og Ane Marie Madsdatters gravsten der står på Hald kirkegård

10. Hans Jensen, * 1797 i Overvangsgård, Harridslev sogn, † 17. aug 1867 i Stouby, Hald sogn. 
Han blev hjemmedøbt  og ført i kirken 5 feb 1797, Ole Jensens kone fra Stouby bar ham og Kjeld Jensens kone fra Stouby stod hos

Han blev gift med Mariane Madsdatter, gift 1 marts 1822 i Spentrup kirke.
 
Afgangsliste Harridslev 1825 er flyttet fra Wangagergård til Stouby for at tilkjøbt der
 
Randers, Hald, Stouby, En gaard, 75, FT 1834, A7879
Hans Jensen 38 Gift Gaardmand
Mariane Madsdatter 39 Gift Hans kone
Jens Peder Hansen 11 Ugift Deres barn
Ane Marie Hansdatter 9 Ugift Deres barn
Mette Marie Hansdatter 7 Ugift Deres barn
Maren Hansdatter 1 Ugift Deres barn
Niels Andersen 24 Ugift Tjenestekarl
Jens Christensen 21 Ugift Tjenestedreng
Kirsten Nielsdatter 22 Ugift Tjenestepige
Kirsten Marie Jensdatter 22 Ugift Tjenestepige
 
Randers, Hald, Stoubye, en Gaard, 78, FT-1840, C1753
Hans Jensen 43 Gift Gaardmand
Mariane Madsdatter 45 Gift hans Kone
Jens Peter Hansen 17 Ugift deres Børn
Anemarie Hansdatter 16 Ugift deres Børn
Mettemarie Hansdatter 14 Ugift deres Børn
Maren Hansdatter 7 Ugift deres Børn
Ane Hansdatter 6 Ugift deres Børn
Hans Christian Pedersen 20 Ugift Tjenestefolk
Hans Christensen 32 Ugift Tjenestefolk
Marie Kirstine Jensdatter 36 Ugift Tjenestefolk
 
Randers, Hald, Stouby, En gaard, 84, FT 1845, A7880
Hans Jensen 48 gift Gaardmand Harridslev sogn
Mariane Madsdatter 50 gift Hans kone Spentrup sogn
Jens Peter Hansen 22 ugift Deres barn Harridslev sogn
Mette Marie Hansdatter 19 ugift Deres barn Hald sogn
Maren Hansdatter 12 ugift Deres barn Hald sogn
Ane Hansdatter 11 ugift Deres barn Hald sogn
Peder Christian Jacobsen 38 ugift Tjenestekarl Mellerup sogn
Mads Nielsen 15  ugift Tjenestedreng Kjærby sogn
Karen Marie Andersdatter 32 ugift Tjenestepige Sødring sogn
 
Randers, Hald, Stoubye, En gaard, 81, FT 1850, A4362
Hans Jensen 53  gift Gaardmand, husfader Harridslev sogn
Mariane Madsdatter 55 gift Hans kone Spentrup sogn
Jens Peter Hansen 27 ugift Deres barn Harridslev sogn
Maren Hansdatter 17 ugift Deres barn Hald sogn
Ane Hansdatter 16 ugift Deres barn Hald sogn
Peder Christian Jacobsen 41 ugift  Mellerup sogn
Jens Jensen 18 ugift  Kjærby sogn
Jens Peter Pedersen 14 ugift  Kjærby sogn
Ane Marie Jørgensdatter 23 ugift Vindblæs sogn
 
Børn:

i Jens Hansen, * 2 jul 1822 i Vang, Harridslev. 
Døbt samme dag i hjemmet, i Harridslev kirke d 22 sept 1822, båren af gårdbruger Jens Mikkelsens kone Ane Jensdatter af Hastrup, medfulgte gårdbruger Jens Madsen Søndergårds kone Mette Nielsdatter af Dyrbye, faddere gårdbeboer Mads Madsen og Jens Mikkelsen af Hastrup samt Esben Nielsen af Dyrbye. Forældrene insiddere for gårdbruger Jens Hansen af Vang.

ii Jens Peder Hansen, * 27 okt 1823 i Vang, Harridslev sogn. 
Hjemmedøbt samme dag, fremstillet i Harridslev kirke d. 15 feb 1823 båren af kirkesanger Poul Jensens kone Ane Knudsdatter medfulgte gårdbeboer Jørgen Sørensens datter Kirsten af Wang, faddere Mads Madsen og Jens Mikkelsen af  Hastrup  gårdmand Jens Nielsen Jørgensen af Harridslev.

iii Ane Marie Hansdatter, * 25 jan 1825 i Vang, Harridslev. 
Døbt sø 6 marts 1825 i Harridslev kirke, båren af gårdbeboer Jens Mikkelsens hustru Ane Jensdatter af Hastrup medfulgte gårdbruger Thøger Pedersens kone Kirsten Jensdatter af Hald, faddere gårdbruger Thøger Pedersen, ungkarl Niels Jensen begge af Harridslev og ungkarl Jens Madsen af Hadstrup.

5. iv Mette Marie Hansdatter, * 22 aug 1826 i Stouby, Hald sogn, † 27 maj 1898 i Hald sogn. 

Hun blev gift med Peder Christensen Høeg, gift 7 nov 1848 i Hald sogn.

v Maren Hansdatter, * 29 jul 1832 i Hald sogn. 
Døbt i Hald kirke 22 september 1832. Gårdmand Thøger Pedersens hustru Harridslev og Jens Madsens hustru i Harridslev, faddere gårdmand Jens Madsen i Hastrup, Mogens Jensen i Kastbjerg og Anders Olesen i Stouby.

Hun blev gift med Knud Christensen Winther, gift 8 aug 1857 i Hald sogn.

vi Ane Hansdatter, * 12 dec 1834 i Hald sogn,  †  9 jan 1905 i Stouby, Hald sogn
Døbt i Hald kirke 22 marts 1835, gårdmand Mogens Jensens hustru Margrethe Christensdatter af Kastbjerg, Jens Jensens datter Maren Jensdatter af Wang i Harridslev sogn, faddere gårdmand Jens Harritslev, Anders Olesen og Niels Olufsen alle af Stouby.

Hun blev gift med Niels Christian Christensen Winther, gift 6 juli 1861 i Hald sogn.

De to søstres mænd var brødre, sønner af Christen Madsen Vinther og Ane Cathrine Knudsdatter. Deres farbror Jens Madsen Vinter er ane 12

11. Mariane Madsdatter
, * 13 jul 1795 i Hastrup, Spentrup sogn, † 24 jan 1860 i Stouby, Hald sogn.
Hun blev døbt d 16 august 1795 i Spentrup kirke: Faddere: Mads Winther, Jens Mogensen, Christen Winther, Jomfru Zidsel Marie Møller og Mette Pedersdatter

 

Den ombyggede Rytterskole i Harridslev fotograferet i 1906. Bemærk kirken i baggrunden i billedets venstre side. Fotografiet er et udsnit af et postkort. I 1914 var den gamle skolebygning væk og erstattet af en nyopført skole på den samme grund

Aftægtskontrakt

Hans Jensen overtog i 1824 gården, matrikel nr. 1 a m. fl. i Stouby, og i den anledning blev der prettet følgende skøde og aftægtskontrakt:

"Her ved tilstaar jeg underskrevne Karen Nielsdatter, Enke efter afgangne Gaardmand Kjeld Christensen Gram i Stouby, Hald sogn, Randers Amt, at have solgt og ved dette Skjøder fra mig og mine Arvinger til Hans Jensen fra O. Wang i Harritzlev Sogn, der mig efter Skjøde af 23. Junii 1798 tilhørende Gaard her i Stouby af Hartkorn, Ager og Eng 8 Tdr. 3 Skp. 3 Fjdk. 2½ Alb. samt derefter Andeel i Hald Sogns Kirke, Tiender og Ornomenter, saa og 2 Bester, 1 Vogn, 1 Ploug, 1 Harve, 1 Kobberkjedel i Grue, 1 Bielegger Kakkelovn, de 2 Sengesteder, samt Bord og Bænke i Dagligstuen, alt paa følgende Vilkaar:
1. Det Solgte har Kjøberen alt modtaget i Besiddelse og af Gaarden svarer han fra 1. April d.A. aslle Skatter, Afgivter og Byrder, saavel offentlige som private.
2. Saalænge jeg lever, yder Kjøberen mig følgende Aftægt:
A. Forbeholder jeg mig til frie og ubehindret Brug mit sædvanlige Sovekammer og Melkekammeret ved Siden af, men hvis jeg ei dermed finder mig tjent, da er Kjøberen pligtig efter ½ Aars foregaaende Tilsigelse at indrette til mig i Gaardens Bygninger i den vestre Længde fra Porten af 4 Fag Huus til Beboelse og forsyne samme med Loft, Vinduer, Dørre, Skorsteen, Skillerum m.m. Saaledes at det i alle Deele kan asees som et passende Opholdshuus, efter Egnens Skik og Brug, dette Huus vedligeholdes i alle Deele af Kjøberen. Det er en Selvfølge, at naar jeg indflytter i bemeldte Aftægtshuus, ophører min brugsret til det overmeldte Sove og Spisekammer.

b. Kjøberen leverer mig aarlig: 1. Nytaar 1 Td. godt Bygmalt, 2. i den sædvanlige Slagtetid 4 uklippede Lam, hvilke jeg er beretiget til at udtage fra Gaardens Faareflok, efterat Kjøberen har frataget hans Levelam. 3. Hver 1. November 1 Lispund reenskaget Hør. 4. I rette Hjembjergningstid 6 Læs Skudtørv, 6 Læs Hedetørv, samt 1 Læs Lyng, hvilke Kjøberen besørger skaarne, rygtede, hjemførte og huusede.

c. Kjøberen fordrer og fræsser mig forsvarlig 1 Koe, som jeg eller min Pige malker, og naar denne er seen, leverer han mig 1 Pot nyemalket Melk Daglig.
d. Jeg forbeholder mig, saalænge jeg bliver boende i Sovekammeret, frie Adgang til Kjøkkenet og Skorstenen for at kaage mit mad og andre Fornødenheder, ligesom jeg og i bemeldte Tid som og, naar jeg er flyttet i min Aftægtshus, reserverer mig Ret til at brygge og bage og dertil bruge de i Gaarden værende Indretninger, somd ertil ere anvendelige. Endelig skal Kjøberen besørge mig mit Korn ført til og fra Møllen og der er malet.

3. Kjøberen betaler alle 3 Tiender af Gaarden for 1824 Aars Afgrøde.

4. Alle af denne Handel flydende Omkostninger, saasom stemplet Papir ½ p. C. Afgivten, fattigpenge, dette Documents Tinglæsning og Expedition, betaler Kjøberen allene uden Udgivt for mig.
Kjøbesummen, som er 900 rbd. Sedler
hvortil lagt ovenmeldte Ophold,d er i 5 Aar, anslaaes til: 100 rbd. Sedler
Ialt: 1000 rbd. Sedler
Har Kjøberen fornøielig betalt og berigtiget mig, det Solgte skal derfor fra Dato af tilhøre ham som hans loulig erhverved Eiendom, frif for Erhvervs retlige Paatale.
Endnu tilføies, at den betingede Sftægt skal være 1. prioritet i Gaarden, og bliver dette Document i denne Hensigt at læse baades som Skjøde og som Panteobligation.

Til bekræftelse under min med Laugværges, samt Kjøbers Underskrivter og Forseglinger.
Stoubye den 29. Julii 1825
Som Kjøber: Hans Jensen
Karen Nielsdatter med ført Pen Som Laugsværge: I Horn
Til Vitterlgihed: Jens Jørgensen, Hans Jensen"

Hans Jensen drev gården indtil 1866, da den overtoge af svigersønnen Niels Christian Christensen Winther.

Om gården, der senere fik navnet "Wintherseje" skriver J. C. B. la Cour i sin bog "Danske gårde":
"Gården ligger på sin oprindelige plads vestligst i Stovby by, den ligger middelhøjt omtrent midt i sin mark, hvis terræn i den sydlige del er jævnt, hvorimod den vestlige del er noget bølgeformet. Hovedbygningen er opført 1871 i grundmur med rørtag, avlsbygningerne er dels grundmurede, dels af bindingsværk og tækket med strå, vest for gården ligger en svinestald af beton med paptag, go vest for sognevejen ligger en kornlade i kampesten med stråtag. Engen ligger umiddelbart nord for gården op til haven og er dels overrilsingseng, dels natureng. aæt af fortrinlig beskaffenhed. Skoven ligger påd et bakkedrag,d er danner gårdens nordlige grænse og har bestand af gran. Gårdens areal, 130 tdr. land,v ar tidligere noget mindre, idet Niels Christian Christensen Winther tilkøbte ca 16 tdr. og dennes søn ca. 20 tdr. land ager og 71 td. land eng:"

12. Jens Madsen Winther, * Feb 1777 i Bjergby, Borup sogn, † 28 okt 1837 i Bjergby, Borup sogn. 
Døbt i Borup d. 2 marts 1777 båren af Jens Pedersens hustru, faddere Knud Sørensens hustru af Bjergby, Søren Jensen, Mads  Pedersen, Anders Kjær alle af Bjergby

Han blev gift med Maren Knudsdatter.
 
Randers, Borup, Bjerbye, en Gaard, 42, FT-1834, C3681
Jens Winter 57 Gift Gaardmand
Maren Knudsdatter 42 Gift hans Kone
Knud Jensen 13 Ugift deres Børn
Søren Jensen 12 Ugift deres Børn
Peder Jensen 9 Ugift deres Børn
Ane Marie Jensdatter 20 Ugift deres Børn
Maren Jensdatter 17 Ugift deres Børn.

Børn:

i Mads Jensen Winther, * marts 1812 i Bjergby, Borup sogn.
Dåbsnoter gnidrede og ulæselige

ii Ane Marie Jensdatter, * 3 juni 1814 i Bjergby, Borup sogn. 
Båren af Johanne Winther, kromand Ditlev Møllers hustru i Hjørring, faderen, Niels Kjær, Niels Jørgensen, Jens Knudsen alle gårdmænd i Bjergby, samt købmand Christen Borups ældste datter Sofie i Randers.

iii Maren Jensdatter, * 24 marts 1817 i Bjergby, Borup sogn. 
Båren af Ann Nielsdatter ledsaget af gårdmand Søren Knudsens kone i Bjergby, faddere Kristen Hansen, Mads Winther, Niels Jørgensen alle gårdmænd i Bjergby, og Ann Knudsdatter, Laurits X hustru fra Bjegby.

iv Knud Jensen Winther, * 2 april 1819 i Bjergby, Borup sogn. 
Båren af købmand Søren Klits hustru Dorthe Christensdatter i Hald, faddere Christen Christensen gårdmand i Hald, Christen Mortensen - resten ret ulæselig.

v Søren Jensen Winther, * 11 okt 1822 i Bjergby, Borup sogn. 
Båren af gårdmand Jens Nielsens hustru Ann Jensdatter, faddere gårdmand Søren Knudsen, Christen Christensen og Niels Jørgensen, samt gårdmand XX.

6. vi Peder Jensen Vinther, * 1826 i Bjergby, Borup sogn, † 13 juni 1872 i Hald sogn. 

Han blev gift med Ane Marie Larsdatter, gift 18 juli 1851 i Borup sogn.

vii Johanne Jensdatter, * 5 jan 1829 i Bjergby, Borup sogn.
Båren af gårdmand Mads Mortensens hustru Mette Marie Jensdatter i Kastbjerg, faddere gårdmændene Christen Nielsen og Søren Støvring, gårdmandssøn Christen Sørensen og gårdmand Christen Hansens datter Maren alle fra Bjergbye.

viii Mads Jensen Winther, * 14 juli 1832 i Bjergby, Borup.
Båren af købmand Christen X hustru Birgitte Laus?, faddere vare gårdmand Mads Nielsen af Hastrup, Christen Christensen  og Søren Madsen af Bjergby samt gørdmand Søren Hømmingens datter Karen af Bjergby. Mariane L? fra Randers 

13. Maren Knudsdatter, * 1792 i Bjergby, Borup sogn, † 13 okt 1858 i Bjergby, Borup sogn. 
Knud Nielsen skoleholder og hustru Maren Christensdatter i Borup ført en datter til dåben af 4 januar, kaldet Maren båren i kirken af Mads Winthers hustru ledsaget af Jens Qwottrups hustru af Moestrup. Faddere Mads Winther. Jens Qwottrup og Christen Nielsen af Asferg
 
Randers, Borup, Borup by, 3, FT-1801, B9112
Knud Nielsen Borup 41 Gift Mand Skoleholder
Maren Christensdatter 41 Gift Hans kone
Ane Cathrine Borup 14 Ugift Deres barn
Maren Borup 10 Ugift Deres barn
Ane Borup 3 Ugift Deres barn
 
 Randers, Borup, Bjerbye, 48, en Gaard, 89, FT-1840, C7125
 Maren Knudsdatter 48 Enke Eierinde af Gaarden
 Knud Jensen 20 Ugift hendes Børn
 Søren Jensen 17 Ugift hendes Børn
 Peder Jensen 15 Ugift hendes Børn
 Mads Jensen 8 Ugift hendes Børn
 Maren Jensdatter 23 Ugift hendes Børn
 Hanne Jensdatter 11 Ugift hendes Børn
 Niels Randrup 27 Ugift Tjenestefolk
 Stine Andersdatter 19 Ugift Tjenestefolk
 
Randers, Borup, Bjergbye, En gaard, 17, FT-1845, b8648
Maren Knudsdatter 54 Enke Gaardmands- enke Heri sognet
Knud Jensen 25 Ugift Hendes børn Heri sognet
Peder Jensen 19 Ugift Hendes børn Heri sognet
Mads Jensen 13 Ugift Hendes børn Heri sognet
Johanne Marie Jensdatter 26 Ugift Tjenestefolk Lynnerup sogn Viborg amt
Ane Jensdatter 23 Ugift Tjenestefolk Lynnerup sogn Viborg amt
Johan Karl Molberg 18 Ugift Tjenestefolk Mariager sogn Randers amt
Hans Christian Pedersen 25 Ugift Tjenestefolk Mariager sogn Randers amt

Randers, Støvring, Borup, Bjerbye, 13, En Gaard, 46, FT-1850
Knud Jensen 30 Ugift Gaardmand Her i Sognet [Borup]
Maren Knudsdatter 59 Enke Aftægtskone Her i Sognet [Borup]
Peder Jensen 25 Ugift hendes Sønner Her i Sognet [Borup]
Mads Jensen 18 Ugift hendes Sønner Her i Sognet [Borup]
Rasmus Rasmussen 14 Ugift Tjenestefolk Gimming Sogn, Randers Amt
Ane Jensdatter 32 Ugift Tjenestefolk Østerbølle Sogn
Ane Nielsdatter 20 Ugift Tjenestefolk Spentrup Sogn, Randers Amt
 

Borup kirke

14. Lars Madsen, * Nov 1788 i Bjergby, Borup sogn, † 29 april 1867 i Bjergby, Borup sogn. 
Han blev døbt 9 nov 1788 i Borup. Båren af Jens Larsens hustru af Komdrup, ledsaget af Knud Støvrings datter af Bjergbye, T. Lars Michelsen, Christen X og Peder Randrup alle af Bjergbye
 
Han blev gift med Inger Nielsdatter.

Randers, , Borup, Bjerbye, en Gaard, 40, FT-1834, C3681
Lars Madsen 45 Gift Gaardmand
Inger Nielsdatter 38 Gift hans Kone
Mads Larsen 12 Ugift deres Børn
Mette Larsdatter 10 Ugift deres Børn
Ane Marie Larsdatter 7 Ugift deres Børn
Christen Christensen 26 Ugift Tjenestefolk
Hans Andersen 35 Ugift Tjenestefolk
Simon Sørensen 18 Ugift Tjenestefolk
Ane Olesdatter?? 19 Ugift Tjenestefolk
Ane Kirstine Sørensdatter 19 Ugift Tjenestefolk
  
Randers, Borup, Bjergbye, En gaard, 2, FT-1845, b8648
Lars Madsen 57 Gift Gaardmand Heri sognet
Inger Nielsdatter 49 Gift Hans kone Asferg Randers amt
Mette Larsdatter 21 Ugift Deres børn Heri sognet
Ane Marie Larsdatter 18 Ugift Deres børn Heri sognet
Mads Larsen 23  Ugift  Deres børn Heri sognet
Else Kirstine Pedersdatter 24 Ugift Tjenestefolk Thorup sogn Viborg amt
Iver Jensen 20 Ugift Tjenestefolk Hviring sogn Viborg amt
Hans Jensen 16 Ugift Tjenestefolk Heri sognet
  
Randers, Borup, Bjerbye, 15, en Gaard, 48, FT-1850, D2575
Lars Madsen 62 Gift Gaardmand Her i Sognet [Borup]
Inger Nielsdatter 54 Gift hans Kone Asferg Sogn, Randers Amt
Mads Larsen 28 Ugift deres Børn Her i Sognet [Borup]
Ane Marie Larsdatter 23 Ugift deres Børn Her i Sognet [Borup]
Jens Larsen 21 Ugift Tjenestefolk Spentrup Sogn, Randers Amt
Mariane Jensdatter 23 Ugift Tjenestefolk Mariager
 
Randers, Borup, Bjerbye, 46, en Gaard, 87, FT-1840, C7125
Lars Madsen 57 Gift Gaardmand
Inger Nielsdatter 44 Gift hans Kone
Mads Larsen 17 Ugift deres Børn
Mette Larsdatter 16 Ugift deres Børn
Ane Marie Larsdatter 12 Ugift deres Børn
Peder Jensen 24 Ugift Tjenestefolk
Johanne Marie Jensdatter 20 Ugift Tjenestefolk
      
Børn:
i Mads Larsen, * 7 sep 1822 i Bjergby, Borup sogn.  Randers, Støvring, Borup
Båren af gårdmand Jørgen Nørgårds kone Marie Matilde Mølgård. faddere gårdmændene Niels Jørgensen, Jens Christensen og Christen Nielsen fra Bjergby og gårdmand Christen Kraghs kone Ann Nielsdatter fra Asferg

Han blev gift med Ane Marie Pedersdatter.

Bjerby, en Gaard, 53, FT-1860, C3216
Mads Larsen 38 gift Huusfader, Gaardmand  i Sognet
Ane Marie Pedersdatter 24 gift hans Hustru  Linde Sogn, Randers Amt
Lars Madsen 2 ugift deres Søn i Sognet
Lars Madsen 71 gift Huusfaders [fader]  [i Sognet]
Inger Nielsdatter 64 gift [hans kone]  Asferg S., Randers Amt
Morten Pedersen 32 ugift [deres tjenestekarl]  Linde S., Randers Amt
Niels Jensen 34 ugift [deres tjenestekarl]  Harridslev Sogn, Randers Amt
Søren Peder Andersen 16 ugift [deres tjenestedreng] Sem Sogn, Randers Amt
Kirsten Marie Christensd. 24 ugift [deres tjenestepige]  Spentrup S., Randers A.
Christiane Andreassen 12 ugift [deres tjenestepige] Sem S., Randers Amt.     

ii Mette Larsdatter, * 24 jan 1824 i Bjergby, Borup sogn. 
Hun blev døbt i Borup 19 april 1824. båren af Christen Kraghs kone Ann Nielsdatter fra Asferg. Faddere gårdmand Christen Christensen, Jens Nielsen, Søren Støvring og gårdmand Peder Madsens datter Johanne.

Hun blev gift 5 juni 19846 i Borup kirke med Søren Sørensen Støvring 

7. i Ane Marie Larsdatter
, * 1828 i Bjergby, Borup sogn, † 23 jan 1886 i Hald sogn.

Hun blev gift med Peder Jensen Vinther, gift 18 juli 1851 i Borup sogn.

15. Inger Nielsdatter, * ca 1796 i Asferg, † 16 dec 1860 i Bjergby, Borup sogn. 
Kirkebogen fra Asferg er meget beskadiget fra denne periode, og dermed ulæselig
 
Randers, Asferg, Asferg Bye, , 5, FT-1801, B7009
Niels Jensen 39 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Mette Sørensdatter 24 Gift Hans Kone
Niels Nielsen 14 Ugift Deres Børn
Ane Nielsdatter 7 Deres Børn
Inger Nielsdatter 4 Deres Børn
Søren Sørensen 35 Ugift Tienestefolk
Christen Christensen 20 Ugift Tienestefolk
Magrethe Pedersdatter 50 Ugift Tienestefolk
Jens Knudsen 80 Enke(mand) Hosbondens Fader
Niels Dalsen 38 Ugift Indsidder og grow Smed.

 

Fra Borup kirke

Tipoldeforældre

16. Anders Christensen Høeg, * 1696 i Hald sogn, † okt 1766 i Hald sogn. 
1696 festo Epiph var Christen Høegs søn i Hald udi Hald kirke til sin hjemdaabs confirmation forestaaet af mig Dnia 4 adv,  kaldet Anders. Min Kjæreste bar ham, faddere Anders Madtsøn i Hald, Christen Smid i Bjergby, Anders  Pedersøn i Bjergby, Christen Dynni og Søren Støvrings hustru ib. 
1766, 23,de Trinit; Sóndag, begr Anders Höeg af Hald, 70 år, 10 måneder.

Han blev gift med (1) Inger Jensdatter i Hald 12. nov 1724.
Hun dør 1754

Han blev gift (2) med Margrethe Nielsdatter, gift 19. marts 1755 i Hald sogn.

Han blev gift (3) i Harridslev d 9. feb 1763 med Else Jensdatter født 1747 i Mejlby, Harridslev.
Hun bliver efter Anders døde gift med Niels Jørgensen 4. maj 1768:      
Anno 1768, den 4,de Martý, stod Brøllup i Hald Kirke med Niels Jórgensen og Else Jensdatter
Hun dør 37 år gammel 1786

Randers Hospital, Skifteprotokol 1719 - 1815 Randers Hospital Skifteuddrag, 1719 - 1786, c 651.Nr:44. Else Jensdatter i Hald. 3. 7. 1786, fol.140.E: Niels Jørgensen. B: Anne 18, Anders 15. Formynder: Christen Christensen Lem i Mellerup, Mads Jensen i Hald, Niels Christensen Støvring i Hald

Børn med Inger Jensdatter
i Mette Andersdatter Høeg * omkring 1730 i Hald.

Hun blev gift med Jens Nielsen 6 august 1756 i Hald


Børn med Margrethe Nielsdatter:
ii Inger Andersdatter  Høeg * 1755  i Hald †  26. aug 1816 i Hald
Døbt i Hald kirke 22 efter trinitatis båren af Christen Christensens hustru, faddere Christen Jensen, Michel Jensen. Laurs Jensen, X Jensens hustru og Mads Jensens datter
Konfirmeret 1772 i Hald

Hun blev gift i Hald kirke 15. jan. 1770 med Christen Nielsen
Broderen Christen er i 1787 tjenestekarl hos hende

Randers, Hald, Hald Bÿe, 4, FT 1787, A7877 
Christen Nielsen 50  gift Husbonde Bonde og gaardbeboer
Inger Andersdatter 32  gift Hans kone   
Christen Christensen 6  ugift Deres barn   
Maren Christensdatter 8  ugift Deres barn   
Magrethe Christensdatter 4  ugift Deres barn   
Karen Christensdatter 1  ugift Deres barn   
Christen Andersen 28  ugift Tjenestekarl   
Anne Jakobsdatter 19  ugift Tjenestepige

Randers, Hald, Hald Bÿe, 2, FT 1801, A7878 
Christen Nielsen 62  gift Husbond Selvejerbonde og gaardbruger  
Inger Andersdatter 45  gift Hans kone   
Maren Christensdatter 21  ugift Deres barn  
Christen Christensen 19  ugift Deres barn   
Karen Christensdatter 14  ugift Deres barn   
Niels Christensen 11  ugift Deres barn   
Anders Christensen 8  ugift Deres barn

Sønnen Christen Christensen bliver 30 sept 1825 gift (1) med sin kusine Anne Christensdatter, datter af Christen Andersen Høeg. Forlovere Christen Andersen Høeg og Anders Høeg, begge Hald

Da hun dør så tidligt efter brylluppet, gifter han sig igen, endda 2 gange
Han gifter sig (2)  med Ane Pedersdatter der dør Jan 1850, allerede 6 juli samme år gifter han sig (3) med sin unge tjenestepige, den 30 år gamle Ane Marie Pedersdatter

Randers, Nørhald, Hald, Hald by, En gaard, 4, FT 1834, A7879
Christen Christensen Høeg 52 Gift Gaardmand
Ane Pedersdatter 48 Gift Hans kone
Niels Christensen 45 Ugift Tjenestekarl
Niels Christian Nielsen 14 Ugift Tjenestedreng
Karen Laursdatter 35 Ugift Tjenestepige
Laurs Sørensen 7 Ugift Pigens søn
Peder Sørensen 66 Gift Hyrde

Randers, Nørhald, Hald, Hald Bye, en Gaard, 2, FT-1840, C1753
Christen Christensen Høeg 59 Gift Gaardmand
Ane Pedersdatter 54 Gift hans Kone
Niels Christensen 51 Ugift Tjenestefolk
Kjeld Hansen 17 Ugift Tjenestefolk
Ane Christensdatter 36 Ugift Tjenestefolk

Randers, Nørhald, Hald, Hald By, En Gaard, 2, FT 1850, A4362
Christen Christensen Høeg 70 enke Gaardmand, husfader Hald sogn
Peder Wammen Christensen 21 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Søren Andersen 16 ugift Tjenestekarl Hald sogn
Nicoline Marie Sophie 17 ugift Tjenestepige Hald sogn
Tjenestekarlen Peder Wammen Christensen er plejesøn af ane 4 Peder Christensen Høeg søn af hans første hustru Anne Kirstine Pedersdatters første ægteskab)

8. iii Christen Andersen Høeg, * 1759 i Hald sogn, † 25. marts 1842 i Hald sogn.  

Han blev gift med (1) Ane Nielsdatter.

Han blev gift med (2) Anne Christensdatter

17. Margrethe Nielsdatter.

Hald mølle

20. Jens Hansen, * 1761 i Overvangsgård Harridslev, † 7 maj 1836 i Overvangsgård, Harridslev.  Randers
Han blev døbt 2 juli 1761 i Harridslev kirke, båret til dåben af Esben Urmagers hustru fra Øster Tørslev og Hans Jepsens hustru af Jennum stod hos. Faddere var Esben Jørgensen fra Spentrup, Søren Jørgensen og Jørgen Nyegaard.
Han blev begravet 15 maj 1836 i Harridslev

Han blev trolovet d. 6 juni 1793 og  gift  2 aug 1793 i Gassum med Maren Nielsdatter.

Harritzlev Bye, 22, 22, FT-1801, B3548
Jens Hansen 40  Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer
Maren Nielsdatter 30  Gift hans kone
Hans Jensen 4  Ugift deres søn
Niels Jensen 2  Ugift deres søn
Kiesten Jensdatter 6  Ugift deres datter
Hans Jensen 64  Enkemand hans fader
Peder Hansen 35  Ugift hans broder
Maren Jensdatter 21  Ugift Tjeneste piige
 
Randers, , Harridslev, Harritzlev Bye, en Udflyttet Gaard, 39, FT-1834, C3679
Jens Hansen 73  Gift  Gaardmand
Maren Nielsdatter 64  Gift  hans Kone
Niels Jensen 35  Ugift  deres Børn
Mette Jensdatter 32  Ugift  deres Børn
Maren Jensdatter 29  Ugift  deres Børn
Ane Jensdatter 18  Ugift  deres Børn
Peder Jensen 32  Ugift  Tjenestekarl.     

Jens Hansen overtog i 1789 efter sin far Overvangsgård i Harridslev, og hans fæstebrev lyder:

"Paa de Høye Herred Directeurer for Støvringgaard Kloster, Hans Exellence, Høy-Velbaarne Hr. Geheime Raad og Stiftbefalingsmand Høegh Guldberg og Hans Høyærværdighed, Høyædle og Høyærværdige Hr. Biskop Janson deres Vegne, haver jeg underskrevne Christen Villadsen, beskikket Forvalter ved fornævnte gods, stædet og fæstet, ligesom jeg og herved stæder og bortfæster til Jens Hansen Harritslev, der er over 28 Aar gammel, den fra Harritslev Bye udflyttede Gaard, Overvangsgaard kaldet, som hans Fader, Hans Jensen, hidtil har havt i Fæste, men sig nu formedelst Alderdom og Skrøbelighed frasagt haver, hvlken Gaard, som staaer for Hartkorn , Agger og Eng 3 Tdr. 4 Skp. med sine tilliggende Jorder og Eyendomme bemeldte Jens Hansen maae nyde, bruge og i Fæste sin Livstid beholde, naar han deraf svarer aarligen til rette Tider alle Kongelige Skatter og Contriubutioner, som nu ere eller herefter bliver paabudne, til Martini Landgilde 12 Rdlr, 1 Mk. 8 Sk., siger tolv Rigsdaler, een Mark og otte Skilling, samt til Michaelii en Gaas og to Høns, forretter Reyser og Arbeide ligemed Godsets øvrige Hoverie frie Bønder, vedligeholder sin andeel af Grøfterne om Klosterets Eng, Hæsthaugen, samt vasen til Holmene, holder Gaardens Byugninger med tilhørende besætning og Invetarium saaledes som det Ham ved en lovlig Syns-Forretning skal blive overleveret forsvarligen vedlige, tilbørligen giøder, dyrker og forbedrer Gaardens Jorder, forsørger sine gamle Forældre med fornøden Underholdning deres Livstiid, er Klosterets Directeurer og deres Fuldmægtig hørig og lydig, og i øvrigt retter og forholder sig efter Hans kongelige Majestæts allernaadigste Lov og Anordninger, alt under dette sit Fæstes Forbrydelse. Udi Indfæstningen haver han betalt halvtredsindstive Rigsdaler.
Til Bekræftelse under min Haand og Signet.
Støvringgaard den 28. December 1789.
Chr. Villadsem, Ratificeret: Høeg Guldberg. Janson"

I den i Fæstebrevet nævnte synsforretning får vi følgende at vide om gårdens indretning:
"Stuehuuset at bestaae af 14 Fag af 38 Alens Længe, bygget af Eege og Fur Tømmer, og indrettet til 2de Stue, Kjøkken, Brøggers, 2 Smaae Kamre samt 3 Fag Lade i Vester Ende. Udi Dagligstuen findes 2 Alkove Sængesteder. dette Huus befindes Saavel paa Tømmer som Tag med sine Indretninger udi goed og forsvarlig Stand.
Det østre Huus at bestaae af 9 fag af 23 Alens Længe, bygget af Eeg og Fur og indrettet til port, Huggehuus, Svinestie, Faarestie og Fæhuus. Til Taget som er noget brøstfældig, behøvers 5 Rdlr.
Det Sønden Huus at bestaae af 14 Fag af 381/4 Allens Længde, bygget af Eege og Fur og indrettet til 3 Lader, en Loe og en Port. Noget af sammes Tag er brøstfældig og behøver til fornøden Istandsættelse 8 Traver Halmtag a`3 Mk, Huusets Bygning af Tømmer, tag og Indretninger udi gooed Stand. Udi Gaarden fandtes en Brynd, Sadt med Fur-Planker, sin er udi good Stand"
Af Besætning fandtes: 1 gulbrun Øg, 7 Aar, 1 sort ditto, 6 Aaar, 1 ditto, 3 Aar, 1 ditto, 4 Asr, 1 sort Hest, 3 Aar, 2 beslagne Vogne med Tilbehør, 1 Plov med Tilbehør, 1 Bagplov med jern, 1 halv Jernharve og 1 Træharver.

Børn:

i Kirsten Jensdatter, * 9 aug 1794 i Overvangsgård. Harridslev sogn. 
Døbt 12 eft trinitatis båren af Jørgen Sørensens hustru fra Vangagergård ledsaget af Peder SX hustru af Hald, vidner Søren Jensen, Rasmus Bach og hustru Birthe alle af Harridslev.

10. ii Hans Jensen, * 1797 i Overvamgsgård, Harridslev sogn, † 17 aug 1867 i Stouby, Hald sogn. 

Han blev gift med Mariane Madsdatter, gift 1 marts 1822 i Spentrup kirke.

iii Niels Jensen, * 24 juni 1799 i Overvangsgård, Harridslev sogn. 
Døbt 12 p. trinitatis. Båren af Niels Jeppesens datter Mette fra Gassum, Rasmus Bachs pige af Harridslev stod hos.

iv Mette Marie Jensdatter, * 21 april 1802 i Harridslev.  Hjemmedøbt 22 april. Ingen faddere nævnt

v Maren Jensdatter, * 26 okt 1804 i Harridslev. 
Døbt 9 dec. B.B. Maren Jensdatter, Christen Thøgersens hustru af Harridslev. vidner Karen Houtved, Niels Jensen, Mandes farbroders hustru ib it faderen.

vi Ane Jensdatter, * 13 jan 1811 i Harridslev, † 29 jan 1811 i Harridslev. 
Født samme dag kl 1½ om morgenen, BB gjordemoder Birthe Pedersdatter fra Tjørnlund, vidner Jørgen Sørensen og Ane Nielsdatter, X Sørensen og degnen K. Poulsen. Samme barn døde den 29 januar og blev begravet 3 feb.

vii Ane Jensdatter, * 18 jun 1814 i Harridslev. 
Hjemmedøbt B B gjordemoder Birthe Pedersdatter fra Tjørnlund, vidner Jens Møllers hustru i Harridslev , Kirsten Byrgesdatter, faderen ibid.
Døbt 11 august B. B. Mette Pedersdatter, Søren Nielsens hustru af Dyrbye, vidner pigen Kirsten, Jørgen Sørensens datter af Vang, Søren Jensen, Jørgen Sørensen og Jens Møller alle Harridslev.

21. Maren Nielsdatter, * 20 maj 1770 i Gassum, † 4 feb 1850 i Overvangsgård, Harridslev sogn.
Hun blev døbt 20 maj 1770 i Gassum kirke, faddere var Christen Nielsens hustru, Johanne Sørensdatter, Mads Espensen, Christen Michelsen Smed, Christen Pedersen og Niels Bolsens hustru Maren Mortensdatter alle af Gassum
Hun blev begravet 13 februar 1850 i Harridslev

Harridslev kirke

22. Mads Madsen, * 1769 i Hastrup, Spentrup sogn, † 25 feb 1837 i Hastrup, Spentrup sogn. 
1769 døbt i Spentrup Kirke. Mads Madsen og Maren Jensdatters Søn af Hastrup kaldet Mads. Faddere Anne Jensdatter af Bierbye, Søren Nielsen, Søren Andersen, Olesen af Hastrup og Morten Rasmussens Hustru Anne Andersdatter af Kousted. Moderen introduceret 2. Decbr.
  
1837. Død 25.Februar, begravet 7. Marts. Mads Madsen. Gaardmand i Hastrup, 67 Aar.

Han blev gift 8 juli 1791 i Dalbyover med (1) Anne Jensdatter,

Han blev gift i Dalbyover 3 juli 1801 med (2) Mette Marie Jensdatter, * 1768 i Vinstrup, Dalbyover sogn.
De to hustruer var søstre

Mads Madsen overtog i 1807 sin fødegård, og skødet lyder således:

"Underskrevne Selveier Mads Madsen Senior af Hastrup Sælger, skiøder og afhænder hermed til min ældste søn Mads Madsen junior min iboende Gaard i Hastrup, der staaer for hartkorn, Agger og Eng 10 Tdr. 7 Skp. 3 Fjdk, ½ Alb., med ald Sin tilliggende Herlighed for den Summa 1050 Rdlkr, som han i Dag har betalt. I samme Kiøb og for samme Penge overlades ham ogsaa tilf uld Eiendom de til Gaarden hørende 2de huuse her i Byen, Ligeledes ald gaardens Besætning, Ind og Udboe, levende og dødt, alt uden at betale mere end de allerede betalte 1050 Rdlr., bekræftet med min Haand og Segl samt Vitterligheds Underskrift af mine Naboer Hr. Carlsen og min Broder Peder.
Hastrup den 20. Maj 1807. Mads Madsen, Carlsen, Peder Madsen"
 
Randers, Spentrup, Hastrup Bye, 3, 55, FT-1801, B3553
Mads Madsen 71 Enkemand Husbond Bonde og Gaardbeboer
Mads Madsen 33 Enkemand Hans Søn
Jens Pedersen 25 Ugift Tjenestekarl National Rytter
Mads Laustsen 23 Ugift Tjenestekarl
Niels Nielsen 30 Ugift Tjenestekarl
Anne Andersdatter 38 Ugift Tjenestepige
Anne K. Mortensdatter 8 Ugift Hendes Datter
Ester Marie Mortensdatter 23 Ugift Tjenestepige
 
Randers, Spentrup, Hastrup Bye, En Gaard, 39, FT-1834, B7215
Mads Madsen 65 Gift Gaardmand
Mette Marie Jensdatter 65 Gift Hans Kone
Ane Dorte Hvedsten 24 Gift Hans Kone
Jens Madsen 30 Gift Deres Søn og medhjælper ved Gaardens drift
Ane Mikkeline Jensdatter 3 Ugift Deres Barn
Mette Marie Jensdatter 1 Ugift Deres Barn
Jens Madsen 62 Enkemand Huusfaders Broder, underholdes af ham
Søren Nielsen 52 Gift Tjenestekarl
Anders Christensen 27 Ugift Tjenestekarl
Christian Vilhelm Jensen 14 Ugift Tjenestekarl
Vilhelmine Rosine Lange 21 Ugift Tjenestepige
Else Kirstine Villumsdatter 19 Ugift Tjenestepige
    
Børn i første ægtskab:
i Jens Madsen  * 12 maj 1794 i Hastrup Sprentrup sogn, † 17 aug 1794 i Hastrup, Spoentrup sogn

11. ii Mariane Madsdatter, * 13 jul 1795 i Hastrup, Spentrup sogn, † 24 jan 1860 i Stouby, Hald sogn. 

Hun blev gift med Hans Jensen, gift 1 marts 1822 i Spentrup kirke.

iii Maren Madsdatter * dec 1798 i Hastrup, Spentrup sogn, † april 1799 i Hastrup, Spentrup sogn

Børn i andet ægteskab
iv Anne Madsdatter * aug 1802 i Hastrup, Spentrup sogn † aug 1802 i Hastrup, Spentrup sogn

 v Jens Madsen, * 7 maj 1804 i Hastrup, Spentrup sogn, † 7 jun 1886 i Karup, Viborg.
1804 Spentrup Kirke d. 1. Juli. Mads Madsen og Mette Marie Jensdatters Søn af Hastrup med Navnet Jens. Fød den 7. May. Fadderne: Jens Mogensen, Christen Winther, Jens Pedersen, Johanne Madsdatter, Anne Jensdatter.
Han blev gift med Ane Dorthe Michelsdatter Hvedsteen.
Hendes far var degn i Holmstoel og i øvrigt fra Hvidsten og som Jens efterkommer af Greveslægten
Dette par får sin særlige omtale herunder, da jeg via kontakt med Inga Hørdum har fået yderligere oplysninger

vi Karen Madsdatter  * 24 januar 1805 i Hastrup, Spentrup sogn † februar 1805 i Hastrup, Spentrup sogn

vii Christen Madsen  *  aug 1807 i Hastrup, Spentrup sogn † aug 1807 i Hastrup, Spentrup sogn

viii Søren Madsen  * sep 1808 i Hastrup, Spentrup sogn † sep 1808 i Hastrup, Spentrup sogn

ix Karen Marie Madsen  * nov 1809 i Hastrup, Spentrup sogn † nov 1809 i Hastrup, Spentrup sogn 

23. Anne Jensdatter, * ca 1766 i Vinstrup, Dalbyover sogn, † 6 marts 1800 i Spentrup sogn.
Der er et lakune i Dalbyopver Kirkebog ml 1764 - 1766, derfor ingen dåbsnoter.
Hun blev begravet 14 marts 1800 i Spentrup

 

Sønnen Jens Madsen foran Karup skole. Billedet er venligst stillet til rådighed af Ellen Marie Søndberg

v Jens Madsen, * 7 maj 1804 i Hastrup, Spentrup sogn, † 7 jun 1886 i Karup, Viborg.
1804 Spentrup Kirke d. 1. Juli. Mads Madsen og Mette Marie Jensdatters Søn af Hastrup med Navnet Jens. Fød den 7. May. Fadderne: Jens Mogensen, Christen Winther, Jens Pedersen, Johanne Madsdatter, Anne Jensdatter.
Han blev gift med Ane Dorthe Michelsdatter Hvedsteen.
Hendes far var degn i Holmstoel og i øvrigt fra Hvidsten og som Jens efterkommer af Greveslægten

1832 er han fadder til et af St. St. Blichers børn 6. Ægte født d. ? Marts. Christine Maria Blicher. Hr. Pastor Blicher i Spentrup og kone - . 6te Mai døbt i Kirken. Faddere: Spr. Bentz?, cand. theol. Bentz?, begge fra Borup præstegaard, J. F. Blicher fra Spentrup og J. Madsen fra Hastrup. (Moderen intr.) 6te Mai.

1837 køber Jens Madsen gården af sin far. Skødet er tinglæst 2. 3. 1837.
1860 sælger han Hastrup Hovgård, som har været i slægtens eje i fire generationer, køber gården "Bangshåb" i Thorning, skødet tinglyst marts 1860.
De første år herefter arbejdede han på forældrenes møllegård. Efter faderens død i februar 1837 blev Jens Madsen selv ejer af stedet. 

I foråret 1848 flyttede den tidligere møller på Karup mølle, Frederich Christian Heinrich Laage til Spentrup sogn, hvor han blev forvalter på Hastrup mølle, der var ejet af Jens Madsen, som var ven med St. St. Blicher og bl.a. havde stået fadder til hans datter i 1832. I foråret 1848 var Jens Madsen altså klar over, at Karup mølle var til salg, og måske derved Blicher fik ideen om at købe Karup mølle. 

Ifølge en overlevering havde St. St. Blicher på sit dødsleje i 1848 bedt Jens Madsen i Hastrup om at støtte sønnen Jens Frederik Blicher, og Jens Madsen skulle have købt møllen og foræret den til Jens Frederik Blicher. Det sidste er ikke rigtigt, men i 1849, hvor pengene til Karup mølle blev betalt, udstedte Jens Frederik Blicher en panteobligation på 4800 rigsbankdaler til Jens Madsen. Da Blicher også havde lånt en del penge af sin svigerfader på samme tid, er det usikkert hvis penge, der blev brugt til at betale møllen. 
Der blev oprettet en købekontrakt, hvorefter Blicher flyttede ind på møllen, da den tidligere møller flyttede til Hastrup mølle. 

I 1858 kom Blicher i meget store økonomiske vanskeligheder, og igen trådte Jens Madsen til og lånte ham 6000 rigsdaler, som der også blev udstedt en panteobligation på.
På et tidspunkt herefter fik Jens Madsen selv økonomiske problemer, og i 1860 måtte han sælge gården, der havde været i familiens eje i flere generationer. Han købte derefter gården ”Bangshåb” i Thorning sogn. Skødet er tinglæst i marts 1860.  Da han skyldte auktionsholder Bjerring i Randers en del penge, overtog Bjerring obligationen på 6000 rd, som var udstedt af Blicher til Jens Madsen i 1858. 

Den 24. januar 1862 blev Jens Madsen ansat af auktionsholder Bjerring i Randers til at bestyre Karup mølle.

 I 1864 brændte stuehuset og mølleværket, og familien mistede meget af deres indbo, men var forsikret og fik alt erstattet.
Se retssagen under beskrivelsen af hele denne familie

 Året efter flyttede datteren Mette Marie Jensdatter til Sinding og omkring samme tidspunkt flyttede Jens Madsen og Ane Dorthe Hvedsteen til Thorning sogn. I 1867 fik datteren Mette Marie, der var gift med skolelærer Jens Christensen Søndberg i Karup en datter døbt, hvor Jens Madsen var fadder. Han var da aftægtsmand og boede i Bangshåb, Thorning sogn.   

Senere flyttede ægteparret tilbage til Karup, hvor de kom til at bo i skolen hos datteren og svigersønnen. Her døde Ane Dorthe Hvedsteen den 3. februar 1879, 69 år gammel af gigtsvaghed. Jens Madsen døde 7. juni 1886, 82 år gammel af alderdomssvaghed. 

Børn af Jens Madsen og Ane Dorthe Michelsdatter Hvedsteen: (Alle født i Hastrup, Spentrup sogn).

Ane Mikkeline Jensen, født 1831
Gift 1. gang 15/11 1851 i Spentrup med Poul Lassen, gårdmand og sognefoged i Asferg, Randers amt.
Gift 2. gang 10/3 1867 i hjemmet i Asferg med fraskilt Harry Rudolph Friis, forvalter i Asferg præstegård.

Mette Marie Jensen, født 21/6 1833
Afgangsliste Karup 1865: Mette Marie Jensdatter, 32 år. Hidtil hjemme i Karup mølle, flytter 3/8 til Sinding, Ringkøbing amt.
Gift i Sinding 22/8 1865: Ungkarl Jens Christensen, søn af Christen Pedersen og født i Gimsing sogn 11/11 1833, konst. lærer i Karup sogn og pige Mette Marie Jensdatter, datter af Jens Madsen og født i Hastrup i Spentrup sogn 21/6 1833, opholder sig i Store Lonnebjerg, Sinding sogn. Forlovere: Mølleren Jens Madsen i Karup mølle og gårdejer Gade i St. Lonnebjerg.

Mads Jensen, født 1835. Død 14/10 1836, 35 dage af de naturlige børnekopper.

Søren Hastrup Jensen, født 22. april 1836. Død 9. oktober 1836, ½ år af de naturlige børnek.

Mads Madsen Hastrup, 30. december 1837.
Ved Fkt. 1879 var han avlsbruger på Skræ mark, Thorning sogn og var gift med Marie Kjerstine Nielsen, der var født i Borum, Aarhus amt.

Bolline Kirstine Severine Jensen, født 10. januar 1840.

Maren Jensen, født 13. maj 1842.

Mogens Peder Jensen, født 25. august 1844. Død 6/11 1844, 10 uger gl

Ane Margrete Jensen, født 1. januar 1849. Død 11/3 1851.

Ane Margrethe Jensen, født 17. juni 1851.
I 1870 var hun fadder hos søsteren i Karup og var da tjenestepige i Frederiks præstegård

Ane Madsen, født 16. juli 1854.

Brand i Karup mølle 1864.
År 1864, den 17. februar blev Lysgaard m.fl. herreders politiret sat i Karup kro, og administreret i politimesteren, kancelliråd, herredsfoged Herholdt, i hans forfald ved andre embedsforretninger af hans const. fm. exsm. juris Petersen ifølge amtets konstitution i overværelse af nedentegnede vidner. Hvor da blev foretaget.

Forhør nr. 12/1864 til oplysning om årsagen til den natten mellem den 15. og 16. i Karup stedfundne ildebrand, hvorved Karup vandmølle og våningshus er nedbrændte.

Konsti? for advist freml. således:
Advist bemærkede, at anmeldelse om ildebrand først indløb til herredsk. i går eftermiddag.

For forhøret fremstod:
1. Møllebestyrer Jens Madsen af Karup, der blev formanet til sandhed og forklarer på anledning under eds tilbud, at han tilligemed sin husstand, nemlig sin kone, sine 2 døtre og møllesvenden gik til sengs mandag aften den 15. kl. omtrent 10.

Omtrent kl. 1 om natten vækkede hans kone ham og ytrede, at det var vist et stort regnvejr, thi det var som om der faldt vand ned på loftet, hvortil kompt. svarede: ”Det troede han ikke”; men i det samme kom dpt. møllesvend Niels Laursen og gjorde alarm om, at der var ild i møllen. Dpt., hans hustru og 2 døtre, der alle lå i et sovekammer, sprang derefter ud af sengen, medtagende deres gangklæder, hvorefter dept. skyndsomst ilede til de nærmeste naboer for at gøre anskrig.

Da dept. kom ud af huset var der ild i overet på hele huset, og straks efter at dep. atter var kommen tilbage og erfarede, at det ikke ville være muligt at slukke ilden, gav han sig i forening med de nu tilstedekommende til at redde af sit indbo, hvad han formåede. Det afbrændte stuehus, som nu er nedbrændt, bestod af 12 fag og lå i gårdens søndre side, var opført af ege under og fyr overtømmer, tækket med blandingstag, og indrettet til beboelse og ?lejlighed.
I længens østre ende var 3 fag indrettet til vandmølle.

Dpt. var kort før han gik til sengs udenfor i gården og bemærkede da ikke mindste spor af ild.

På loftet og i møllen havde dpt. ikke været siden kl. omtrent 5 i mandags eftermiddag. Dpt. vil ikke kunne tænke sig, hvorledes ilden kan være opstået, men har formoder dog, at den er opstået på loftet, eftersom, at der var ild i stuehusets hele overdel da han, som ommeldt, løb ud for at gøre anskrig.
I mandags blev der i møllen malet af og til fra kl. 11 formiddag og til kl. mellem 6-7 om eftermiddagen, og var der som sædvanlig kort tid forinden malingen ophørte tændt lys i en lampe, som stedse benyttes på møllen, men fra denne lampe synes dpt. ikke, at ilden kan være opstået.

Gårdens andre bygninger består af en længe i nord og en do i vest, af hvilke den sidste i søndre ende, kun ligger nogle få alen fra den afbrændte bygning, og skønt vinden hin nat var sydvest og således bar på de andre bygninger, forblev disse dog ubeskadigede.

Ejendommen Karup mølle ejes af auktionsholder Berring i Randers, for hvem dpt. har bestyret denne ejendom siden den 24. januar 1862.

Dpt. fik størstedelen af sit indbo reddet, men bygningen og hele mølleværket på vandhjulet med er såvelsom aldeles nedbrændte. Dpt. havde sine ejendele assureret i den Wintherske assuranceforening for 200 rd., og i samme forening var Bjerrings avlsredskaber, kreaturer, avl og afgrøde samt andre ham her i møllen tilhørende løsøre assureret for omtrent 470 rdl., men policen er udstedt på deponentens navn. Denne taksation foregik den 21. oktober 1863.

Det afbrændte stue- og møllehus var assureret i landets almindelige brandkasse for landbygninger for 330 rdl, og i samme brandkasse var det nu afbrændte mølleværk assureret for 1000 rd.

Dpt. vedbliver uforandret, at han ikke kan forklare sig, hvorledes ilden er opkommen, men han holder sig overbevist om, at ingen forsætlig har påsat ilden, og han forsikrer, at hverken han eller hans kone eller børn har den fjerneste anledning til ildens opkomst. Der er over 14 dage siden, de bagte i bageovnen, og dpt. er forvisset om, at hverken skorsten, kakkelovn eller kakkelovnsrør var mangelfuld, ligesom han og er vis på, at hans folk, navnlig møllesvenden, stedse omgikkes med lys og ild forsvarligt.
Dpt. ratihaberet og aftrådt.

2. Ane Dorthe Mikkelsdatter, forrige dpts hustru, blev formanet til sandhed og forklarer under eds tilbud for sit vedkommende aldeles overensstemmende med hendes mand, med tilføjende at hun er aldeles overbevist om, at lys og ild var forsvarlig slukket, da hun den 15. om aftenen kl. omtrent 10 gik i seng tilligemed sin mand og deres 2 døtre. Da dpt. kom ud af det brændende hus, var hele overdelen af huset omspændt af røg og ild, men taget var endnu ikke faldet ned. Det forekommer dpt., at ilden var stærkest i husets vestre ende, men hun kan for øvrigt ikke meddele noget som helst, der kan lede til opdagelse om ildens opkomst. Hun forsikrer, at hun i enhver henseende er uskyldig, og hun er forvisset om, at det samme er tilfældet med hendes mand og deres døtre, ligesom hun heller ikke tror, at andre forsætning haver nogen skyld til ildens opkomst.
Oplæst, rath. og aftrådt.

3. Mette Marie Madsen, 30 år gl. Datter af de 2 foran afhørte. Dpt. der formanet til sandhed under eds tilbud forklarer for sit vedkommende overensstemmende med forrige dpt., med tilføjende, at hendes søster, der lå i samme soveværelse som dpt. og hendes forældre, da ilden udbrød, i dag er i skole, og således for tiden ikke kan afgive forklaring.
Oplæst, ratihaberet og aftrådt.

4. Møllesvend Niels Laursen, der blev formanet til sandhed og forklarede på anledning, at han har tjent som møllesvend i Karup mølle siden 1. maj 1863. Efter at have malet af og til i mandags fra kl. 11 formiddag til henimod 7 aften, forlod han møllen efter forsvarlig at have slukket lampen, som han der havde benyttet vel omtrent det sidste kvarters tid, han opholdt sig der, og tog han den slukkede lampe med sig ned i sovekammeret hos Jens Madsen, hvor han opholdt sig til omtrent kl. 10, da han gik i sin seng i et kammer ved siden af møllen. Umiddelbart forinden dpt. gik i sin seng, var han ude i møllen for at låse en dør, der førte fra møllen og ud til gården, og bemærkede dpt. ikke ild eller sådan lugt i møllen.

Omtrent kl. 1 vågnede dpt. ved, at noget ligesom smækkede eller faldt ned på loftet, og idet han slog øjnene op til loftet, så han igennem en lille åbning i dette en stærk lysning, og da han derfor øjeblikkelig bemærkede, at der var ild i taget over selve beboelseslejligheden, skyndte han sig til at gøre anskrig for sin husbond, hvorefter dpt. løb tilbage til sit kammer og fik sine gangklæder, som han kastede ud på vejen, der fører forbi møllen og gjorde derefter anskrig hos de nærmeste naboer.

Om der, da dpt. kom ud af det brændende hus, var ild overalt i taget på stuehuset, tør han ikke bestået sige, men ilden var utvivlsomt stærkest i den vestre ende, thi der var taget allerede begyndt at falde ned, hvilket dette endnu ikke var i den østre ende, hvor mølleværket, som ommeldt, var anbragt, og må dpt derfor formene, at ilden er opstået i den vestre ende, men for øvrigt ser han sig ikke i stand til at meddele nogen oplysning om årsagen til ildens opkomst. Han forsikrer at han ikke selv har nogen skyld heri, og han tror ikke, at nogen forsætning er skyld heri. Med undtagelse af at et lommeår og de klæder, hvori dpt. nu er iført, brændte samtlige hans øvrige ejendele, hvoriblandt formentlig et klædeskjole, 1 halvkiste, 4 frakker, 3 par ben klæder, 1 skindpels, et lommeur, en del linned, 2 par støvler samt en del værktøj, og var samtlige hans ejendele assureret til 226 rdl. Og for denne sum forsikret den 19. oktober 1863 i den Wintherske assuranceforening.

Efter at dpt. havde gjort anskrig for Jens Madsen og naboerne, og derefter kom tilbage til brandstedet, havde ilden grebet så stærkt om sig, at dpt. eller nogen af de andre tilstedeværende ikke turde gå ind i det brændende hus for at redde hans ejendele. Derimod var dpt. med til at redde fra de andre bygninger navnlig kreaturer, hvoraf ingen brændte, ligesom ilden heller ikke gjorde skade på gårdens øvrige bygninger.
Oplæst, rath. Og aftrådt.

5. Kromand Severin Nielsen af Karup, der formanet til sandhed forklarer på anledning, at natten mellem den 15. og 16. kl. omtrent 1 gjorde møllebestyrer Jens Madsen anskrig om, at der var udbrudt ild i møllen, og begav dpt. sig derpå skyndsomst til brandstedet, hvor ilden var stærkest i længens vestre ende. Dpt. var behjælpelig med at redde såvel af indbo som af kreaturer, så og i at forsinke ildens udbredelse i gårdens andre bygninger. Kort tid derefter faldt stuehuset, og omtrent kl. 4 var ilden slukket.

Dpt. vil heller ikke kunne meddele noget til oplysning om ildens opkost, og dpt. kan heller ikke tro, at nogen har forsætlig skyld heri.
Oplæst, rath. Og aftrådt.

6. Gmd. Jacob Wistisen af Karup, der formanet til sandhed forklarer, at han af møllesvend Niels Laursen blev anmeldt ildens udbrud, og var en af de første der kom til brandstedet, hvorved han bemærkede, at ilden var stærkest i vestre ende. For øvrigt forklarer han aldeles overensstemmende med forrige dpt.
Oplæst, rath. Og aftrådt.

7. Sognefoged Michel Christian Nielsen af Vallerbæk i Karup, forklarer på anledning at han, der bor ½ mil fra brandstedet, først blev underrettet om branden i går morges kl. omtrent 4, hvorefter han straks begav sig til brandstedet, og ved hans ankomst hertil var våningshuset med det deriværende mølleværk aldeles opbrændt på vandhjulet, men dpt. vil heller ikke kunne forklare sig, hvorledes ilden var opstået, men han er overbevist om, at ingen forsætlig har skyld heri.

Som sognetaksationsmand for den Wintherske assuranceforening har dpt. under 21. oktober og 19. november f.a. takseret til brandforsikring Jens Madsens ejendele til 678 rdl. Og møllesvend Niels Laursens ejendele til 226 rdl. Og forsikrer dpt., at såvel Jens Madsen som Niels Laursen da havde ejendele til den værdi, hvortil disse er assurerede, og kan dpt. således ikke skønne, at nogen af disse brandlidte kan have nogen fordel ved branden. Oplæst, rath. Og aftrådt.
Forhøret udsat.
Politiretten hævet.
Vidner: Jens Christensen Søndberg  og  (ulæselig)

Kilde: Lysgård m.fl. herreders politiprotokol 2/11 1863-23/9 1868. (B47-5173 side 7b, 8ab og 9a)

En særlig tak til Inga Hørdum for denne fantastiske retssag

Juni 1886:
Afskrift af udateret avisartikel
En god Mand.
Forleden jordedes ifølge 'Vib. St. Fbl.', på Karup Kirkegaard en 82-aarig Mand, der ved et opofrende og daadrigt Liv havde forskaffet sig mange Venner, især blandt 'de smaa' i Samfundet. Jens Madsen var Mandens Navn, altsaa et navn uden nogen særlig 'Velklang', men Befolkningen der vil længe mindes dette Navn alligevel.

Jens Madsen ejede først Hastrupgaard ved Randers, men flyttede senere til Bangshaab ved Thorning. Hans oprigtige Sindelag havde forskaffet ham en Mængde Tillidsposter, dels kommunale, dels andre. I sit private Liv var han Elskværdigheden selv og omkring hans hjemlige Arne samledes baade store og smaa. Fattigfolk , som kom for at finde Raad og Hjælp, gik aldrig bort med uforrettet Sag. Som Sogneraadsformand kjøbte han en Gang et Hus til nogle Folk, der ellers vare henviste til Fattiggaarden. Om Helligdagene uddelte hans Kone al Gaardens Mælk til Omegnens fattige.

Det var imidlertid ikke alene Folks materielle Velvære, han søgte at ophjælpe; han deltog ogsaa med al sin Kraft i alt hvad der kunde tjene til Folkeoplysningen om Democratiet. Den 82 Aar gamle Jens Madsen var ogsaa en af de faa nulevende, der som Mand havde --? --- og set, med hvilken Begejstring Grundloven blev modtaget i 1849, havde set, hvilke velsignelsesrige Frugter den spredte over Landet og havde ogsaa set, hvorledes den i Aarenes Løb var bleven gjort til en Prøveklud for en yngre Slægts politiske Lapperier. Han var nemlig med i Deputationen til Frederik den 6de, der bad Kongen om at afskedige Ørsted. Den gamle Frihedsmand St. St. Blicher havde været en personlig Ven af Jens Madsen, og dette har sikkert bidraget meget til at give den afdøde det for ham ejendommelige fordomsfrie Blik paa Livet. Da Blicher laa for Døden, lovede Jens Madsen ham at hjælpe en af hans Sønner frem i Verden, hvilket Løfte han ogsaa troligt holdt, idet han kjøbte Karup Mølle for 10.000 Rdl. og forærede Sønnen og støttede ham senere på bedste Maade.

Dels paa Grund af sin omfattende Godgjørenhed, der, som det vil ses, ikke al Tid var rene Bagateller, og dels paa Grund af flere større Tab, saa han sig til sidst nødsaget til at sælge Hastrupgaard og flytte til Bangshaab, fra hvilken Gaard han nu nød Aftægt.

Også i kristelig Retning var han en Frihedens Mand, der godt kunde taale modsatte Anskuelser komme frem. Det var med en barnlig Glæde han, navnlig i den sidste Tid, talte om at vandre hjem til Freden heroven til. Vel havde Livet for ham, som for saa mange andre, været rigt paa Skuffelser, men de nedbøjede ham ikke. Han var endog saa tilfreds med sin Lod, at han udtalte, at det var en Lykke for ham, han var bleven fattig i denne Verden; thi derved havde han lært at se opad

Datteren Mette Marie, Billedet er venligst stillet til rådighed af Ellen Marie Søndberg

24. Mads Christensen Winther * 1735 i Bjergby, Borup sogn, † 1810 i Bjergby, Borup sogn 
Fest 3 Nat døbt Christen Rasmussens søn af Bjergbye Mads, båren af Karen Pedersdatter, vidner Lars Thyggesen, Søren Poulsen, Thomas Olufsen, Christen Rasmussen, Poul Andersens hustru

Han blev gift i Borup kirke den 9 aug 1770 med Anne Jensdatter.

Randers, Støvring, Borup, Borup Sogn, Bierbye Bye, 8, FT-1787, B8203
Mads Vinther 52 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboere
Anne Jensdatter 42 Gift Madmoder
Christen Vinther 16 Ugift deres Børn
Jens Vinther 10 - deres Børn
Maren Vinther 14 Ugift deres Børn
Johanne Vinther 12 - deres Børn
Mette Vinther 7 - deres Børn
Mariane Vinther 1 - deres Børn
Niels Petersen 26 Ugift Tienestefolk
Anders Christensen 19 Ugift Tienestefolk
Else Nielsdatter 22 Ugift Tienestefolk
Kiersten Jeppes 59 Gift een Kone Inderste

Borup sogn. Randers, Borup, Bierbye [Bjergby], 1, FT-1801, B9112
Mads Christensen Winther 66 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer
Ane Jensdatter 55 Gift Hans kone
Johanne Madsdatter 26 Ugift Deres barn
Jens Madsen 24 Ugift Deres barn
Mette Madsdatter 20 Ugift Deres barn
Mariane Madsdatter 14 Ugift Deres barn
Oluf Laussøn 22 Ugift Tjenestekarl
Anders Jensen 16 Ugift Tjenestedreng

Børn:

12. i Jens Madsen Winther, * Feb 1777 i Bjergby, Borup sogn, † 28 okt 1837 i Bjergby, Borup sogn. 

Han blev gift med Maren Knudsdatter.

ii Christen Madsen Winther * 1771 i Bjergby, Borup sogn, † 20 marts 1844 Bastrupholm, Lem sogn
Den 5 maj 1771 confirmeret og publiceret dåben over Mads Winthers søn af Biergbye, kaldet Christen, båren af Søren Qvoertrups hustru ledsaget af degnens hustru i Borup, vidner Mads Madsen og Peder Madsen af Hastrup og Søren Jensen af Bjergbye

Han blev gift med Ane Cathrine Knudsdatter, * 1788 i Bjergby, Borup, † 25 aug 1865 i Bjergby, Borup
Ane Cathrine Knudsdatter er søster til Maren Knudsdatter gift med hans bror ane 12 Jens Madsen Winther 
 
Randers, Støvring, Borup, Bjerbye, en Gaard, 32, FT-1834, C3681
Christen Winter 63 Gift Gaardmand
Ane Cathrine Knudsdatter 46 Gift hans Kone
Ane Christensdatter 25 Ugift deres Børn
Maren Christensdatter 25 Ugift deres Børn
Kirsten Marie Christensdatter 22 Ugift deres Børn
Mads Christensen 17 Ugift deres Børn
Knud Christensen 14 Ugift deres Børn
Niels Christian Christensen 7 Ugift deres Børn
Christen Pedersen 23 Ugift Tjenestekarl 

Randers, Støvring, Borup, Bjerbye, 38, en Gaard, 79, FT-1840, C7125
Christen Vinter 69 Gift Gaardmand
Ane Cathrine Knudsdatter 52 Gift hans Kone
Maren Christensdatter 31 Ugift deres Børn
Ane Christensdatter 31Ugift deres Børn
Mads Christensen 23 Ugift deres Børn
Knud Christensen 21 Ugift deres Børn
Niels Christian Christensen 13 Ugift deres Børn
Christen Knudsen 19 Ugift Tjenestekarl
 
Datteren Ane Christensdatter bliver git med enkemand Christen Jensen i 1845. Han har i 1820 fået overdraget den gård i Hastrup ved Spentrup der senere bliver kaldt Winthersminde

Sønnen Mads Christensen Winthers søn Christen Madsen Winther der er opkaldt efter sin farfar overtager Winthersminde i 1871, da Christen Jensen dør.  Winthersminde bliver i 1908 derefter skødet til Christen Madsen Winthers svigersøn Anton Amstrup Pedersen. Datteren Ane Mette AMstrup Pedersen født 16 april 1882 overtager gården ved sin mands dødsfald 22. september 1914.
I "Danske gårde" af J. B. La Cour står der: Matr n3. 3 a m. fl.af Hastrup. Hartkorn 4 tdr, 1 skp, 3 fdkr, 1 3/4 alb. Ejendomsskyld 29.000 kr. Brandassurance for bygningerne 23.860 kr. for et lejehus c. 1.000 kr. Atreal 52 tdr land, deraf ager 54, eng 1½, have og gårdsplads 1½. Af agermarken drives 32 tdr. land i en 8 marks drift, havre, helbrak, hvede, roer, byg, havre og 2års græs. 18½ td land i en 8 marks drift, helbrak, rug, roer, havre og 4 års græs. Resten drives i vekseldrift med staldfoder, roer og græs. Jordens bonitet er hovedsagelig muld på lerunderlag. Der holdes 13 køer, 18 stkr. ungkvæg og kalve og 2 tyre af sortbroget race, 4 heste, 2 plage og 6 får. Sidste år soægtes 20 fedesvin.
Winthersminde solgtes til selvejendom 1766 fra Dronningborg rytterdistrikt til Mads Jensen, der 1811 overdrog de til sin plejesøn Søren jensen. denne afstod den ca. 1820 til Christen Jensen, der døde 1871, hvorefter enken samme år overdrog den til sin brodersøn Christen Madsen Winther, denne skødede 1908 gården til sin svigersøn.
Gården ligger højt i terrainet som den nordligste i Hastrup, bygningerne står i grundmur undtagen en enkelt i beton. Kvægbesætningen er flere gange præmieret.

iii Johanne Madsdatter, * jun 1775 i Bjergby, Borup sogn. 
Dåbsnoter: Båren af degnens hustru, Peder Røndrups hustru, gårdmand Søren Lauridsen i Kousted, Søren Jensen og Knud Sørensen af Bjergby.

iv Mette Madsdatter, * feb 1779 i Bjergby, Borup sogn. 
Dåbsnoter: Døbt 1 april båren af Mads Nielsens hustru ledsaget af Peder X hustru begge af Kousted, vidner Søren Hedegård af Hedegård, skoleholderen i Borup og Mads Quotrup af Quotrup.

v Søren Madsen Winther, * Nov 1781 i Bjergby, Borup sogn, † 30 juli 1786 i Bjergby, Borup sogn. 
Dåbsnoter: Døbt 25 nov 1781 båren af hans faster Kirstine, Mads Pedersens hustru af Bjergby,  skoleholder Knud Nielsen af Borup, Søren Hedegård af Hedegård og Mads Qvotrup af Qvotrup.

vi Mariane Madsdatter, * jun 1787 i Bjergby, Borup sogn. 
Dåbsnoter: Døbt 25 juni båren af von Hattens hustru i Randers ledsaget af x,  vidner Christen Christensen, Mads Pedersen og Terkel Kiær alle af Bjergby
Hun blev gift med Johan Frederik Buch.
    
Randers, Støvring, Randers Købstad, Dytmærsken, No. 218, FT-1834, C7120
Johan Buch 42 Gift Skomager
Mariane Vinther 46 Gift hans Kone
Mads Buch 10 Ugift hans Sønner
Hans Buch 8 Ugift hans Sønner
Jørgen Milvarth 23 Ugift Skomagersvend
Lars Rockjær 22 Ugift Læredreng
Peder Njelsen 16 Ugift Læredreng
Lars Madsen 16 Ugift Læredreng
Maren Jensdatter 20 Ugift Tjenestepige.

25. Anne Jensdatter, * 1745 i Bjergby, Borup sogn, † 24 jan 1809 i Bjergby
 Døbt 13 juni 1745, båren af Mette Sørensdatter Hastrup, vidner Peder Rasmussen, Søren Bonde, Søren Poulsen, Christen Jensen og X Midtbys hustru

Mads Christensen Winther i Nygårds sedler. 23/ 3 1787 fik han benefic frau?? i en sag mod borger Johan Frederik (arving) i Randers angående 150 rdl.


26. Knud Nielsen Borup, * 1760 i Bjergby, Borup sogn, † nov 1805 i Bjergby, Borup sogn. 
Borup kirke 1760. Døbt degnen Niels Knudsens søn Knud båren af min datter Ingeborg, Jens Winther, Christen Jensen, Mads Christiansen, Maren Pedersdatter og Bodild Sørensdatter

Han blev gift med Maren Christensdatter, gift 25 nov 1784 i Hald.
 
Randers, Borup, Borup Sogn, Borup By, 3, FT-1787, B8203
Knud Nielsen 26 Gift Hosbonde Skoeleholder
Maren Christensdatter 26 Gift Madmoder
 
Randers, Borup, Borup by, 3, FT-1801, B9112
Knud Nielsen Borup 41 Gift Mand Skoleholder
Maren Christensdatter 41 Gift Hans kone
Ane Cathrine Borup 14 Ugift Deres barn
Maren Borup 10 Ugift Deres barn
Ane Borup 3 Ugift Deres barn
 
Børn:

i Dødfødt Nielsen, * 6 okt 1785 i Bjergby, Borup sogn, † 6 okt 1785 i Bjergby, Borup sogn.

 ii Ane Cathrine Knudsdatter, * 1788 i Bjergby, Borup.
Knud Nielsen skoleholder og hustru Maren Christensdatter deres barn ført i kirken i jan og i dåben kaldet Ane Cathrine båret i kirken af Mads Vinther af Bjergby, Jens Kvotrup af Moestrup og Ole Randrup af Randrup.

Hun blev gift med Christen Madsen Winther.
Han var bror til Jens Madsen Winther gift med søsteren, ane 12, Maren Knudsdatter

13. iii Maren Knudsdatter, * 1792 i Bjergby, Borup sogn, † 13 okt 1858 i Bjergby, Borup sogn. 

Hun blev gift med Jens Madsen Winther.

iv Niels Knudsen Borup, * 3 okt 1794 i Bjergby, Borup sogn, † aug 1799 i Bjergby, Borup sogn.

v Ane Knudsdatter, * jun 1798 i Bjergby, Borup sogn. 
Skoleholder Knud Nielsen og hustru Maren Christensdatter ført en datter d 23 kaldet Ane båren i kirke af 15 juli af Christen Jensens ældste datter Karen i Karstrup, ledsaget af Christen Andersens datter Maren ibid, testes Mads Vinter af Bjergbye, Christen Poulsen af Asferg, Peder Møller af Astrup.

27. Maren Christensdatter, * o 1763 i Asferg.  
1777 konfirmeret Jens Qvoettrups Piige (tjenestepige) Maren Christensdatter af Moestrup'.

Knud Nielsen Borup og familie på Nygårds sedler 1801

28. Mads Pedersen, * 1745, † 10 april 1823 i Bjergby, Borup sogn. 
Ved begravelsen: Aftægtsmand hos sin søn Lars Madsen i Bjergby 76 år

Han blev gift med Ane Christensdatter.

Randers, Borup, Borup Sogn, Bierbye Bye, 10, FT-1787, B8203
Mads Pedersen 42 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboere
Anne Christensdatter 39 Gift Madmoder
Christen Madsen 13 deres Børn
Peder Madsen 11 deres Børn
Jens Madsen 2 deres Børn
Maren Madsdatter 8 deres Børn
Maren Madsdatter 6 deres Børn
Mogens Andersen 28 Ugift Tienestefolk
Inger Nielsdatter 20 Ugift Tienestefolk
 
Randers, Borup, Bierbye [Bjergby], 4, FT-1801, B9112
Mads Pedersen 55 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer
Ane Christensdatter 53 Gift Hans kone
Christen Madsen 27 Ugift Deres barn
Jens Madsen 15 Ugift Deres barn
Maren Madsdatter 22 Ugift Deres barn
Maren Madsdatter 20 Ugift Deres barn
Las Madsen 12 Ugift Deres barn
 
Børn:
i Christen Madsen, * jul 1773 i Bjergby, Borup sogn.
Dåb 18 juli. Båren af Mads Winthers hustru ibid, ledsaget af Christen Kondrups hustru, Knud Jensen, Christen Jensen og Mads Hjulmand af Bjergbye

ii Peder Madsen, * juni 1775 i Bjergby, Borup sogn, † 29 juli 1846 i Råsted sogn. 
Dåb den 11 juni, båren af Søren Hedegaards hustru, faddere Jens Schouboe i Råsted, Jens Pedersen i Komdrup,

Han blev gift med Mette Knudsdatter, gift 3 okt 1806 i Råsted kirke.

Randers, Støvring, Raasted, Sveistrup Bye, en Gaard, 39, FT-1834, C3684 
Peder Madsen 59 Gaardmand
Mette Knuds Datter 65 hans Kone
Søren Nielsen 33 deres Swigersøn
Johanne Peders Datter 25 hans Kone
Maren Sørens Datter 3 De sidstes Børn
Knud Sørensen 2 De sidstes Børn
Peder Jensen 63 En Slægtning som forsørges i Huset
Jens Sørensen 21 Tjenestefolk
Mads Jørgensen 18 Tjenestefolk
Jens Jensen Bager 43 Tjenestefolk
Jens Christensen Bager 15 Tjenestefolk
Magrethe Jens Datter 22 Tjenestefolk
Maren Peders Datter 18 Tjenestefolk
Maren Peders Datter 15 Tjenestefolk 

Randers, Støvring, Raasted, Svostrup, 8, en Gaard, ( 45 ), FT-1840, C7130 
Peder Madsen 65 Gaardmand
Hanne Pedersdatter 31 hans Datter
Søren Nielsen 40 hans Svigersøn
Maren Sørensdatter 9 Sidstes Børn
Peder Sørensen 6 Sidstes Børn
Niels Christian Sørensen 3 Sidstes Børn
Mette Sørensdatter 1 Sidstes Børn
Peder Jensen 69 Forsørges af Husfader
Hans Kristian Olesen 38 Tjenestefolk
Mads Sørensen 19 Tjenestefolk
Niels Kristensen 33 Tjenestefolk
Mariane Nielsdatter 24 Tjenestefolk
Ane Marie Kristensdatter 25 Tjenestefolk
Maren Andersdatter 17 Tjenestefolk
Peder Jacobsen 35 Tjenestefolk 

Randers, Støvring, Raasted, Sweistrup bye, En gaard, 4, FT-1845, b8652 
Søren Nielsen Stens 45 Gaardmand
Hanne Pedersdatter 38 Hans kone
Maren Sørensdatter 14 Deres børn
Peder Sørensen 10 Deres børn
Niels Christian Sørensen 7 Deres børn
Mette Sørensdatter 4 Deres børn
Mads Christian Sørensen 3 Deres børn
Mariane Sørensdatter 1 Deres børn
Peder Madsen 70 Huusmoders fader,aftægtsmand
Søren Christensen 29 Tjenestefolk
Hans Nielsen 22 Tjenestefolk
Christen Nielsen 22 Tjenestefolk
Niels Sørensen 22 Tjenestefolk
Peder Jakobsen 36 Tjenestefolk
Mariane Nielsdatter 27 Tjenestefolk
Ane Magrethe Andersdatter 16 Tjenestefolk
Mariane Nielsdatter 17 Tjenestefolk 

iii Maren Madsdatter, * nov 1779 i Bjergby, Borup sogn.
Dåb den 27 september, båren af Madame Hee ledsaget af Jens Larsens hustru af Randrup, faddere Lars Pedersen, Jens Kiær og Søren Jensen af Biergbye

iv Maren Madsdatter, * 4 marts 1781 i Bjergby, Borup sogn.
Døbt 25 marts, Båren af Lars Pedersens hustru, ledsaget af Hebs Knudsens datter Kirsten begge af Biergbye, vidner Jens Ladekarl, Knud Støvring og Lars Pedersen alle af Biergbye

v Jens Madsen, * nov 1785 i Bjergby, Borup sogn.
Døbt 13 november, båren af Jens Knudsens datter Kirsten af Bjergbye, ledsaget af Knud Nielsens datter Inger Marie af Sveistrup, vidner Knud Støvring, Lars Pedersen og Christen Christensen alle af Bjergbye

14. vi Lars Madsen, * 1 aug 1788 i Bjergby, Borup sogn, † 29 april 1867 i Bjergby, Borup sogn. 

Han blev gift med Inger Nielsdatter.

29. Ane Christensdatter, * 1748, † 27 april 1818 i Bjergby, Borup sogn.

Borup kirke

30. Niels Jensen Smed, * 1762, † 4 nov 1843 i Asferg.

Han blev gift med (1) Mette Sørensdatter
 
Han blev gift med (2) Ane Christensdatter, gift 11 sep 1824 i Asferg
 
Randers, Asferg, Asferg Bye, 5, FT-1801, B7009
Niels Jensen 39 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Mette Sørensdatter 24 Gift Hans Kone
Niels Nielsen 14 Ugift Deres Børn
Ane Nielsdatter 7 Deres Børn
Inger Nielsdatter 4 Deres Børn
Søren Sørensen 35 Ugift Tienestefolk
Christen Christensen 20 Ugift Tienestefolk
Magrethe Pedersdatter 50 Ugift Tienestefolk
Jens Knudsen 80  Enke(mand) Hosbondens Fader
Niels Dalsen 38 Ugift Indsidder og grow Smed
 
Randers, Asferg, Asferg Sogn, en Gaard, 3, FT-1834, C6178
Niels Nielsen 47 Gift Gaardmand
Dorte Nielsdatter 38 Gift hans Kone
Mette Nielsdatter 16 Ugift deres Børn
Maren Nielsdatter 15 Ugift deres Børn
Inger Nielsdatter 13 Ugift deres Børn
Niels Nielsen 10 Ugift deres Børn
Ane Nielsdatter 8 Ugift deres Børn
Nielsine Nielsdater 5 Ugift deres Børn
Vellum Nielsen 20 Ugift deres Tjenestefolk
Peder Jensen 18 Ugift deres Tjenestefolk
Niels Jensen 70 Gift Aftægtsmand
Ane Christensdatter 57 Gift hans Kone
 
Børn:
i Ane Nielsdatter, * 1794 i Asferg.

ii 15. i Inger Nielsdatter, * 1796 i Asferg, † 16 dec 1860 i Bjergby, Borup sogn. 

Hun blev gift med Lars Madsen.

iii Niels Nielsen, * 4 marts 1797 i Asferg, † 16 april 1871 i Asferg. 
Han blev gift med Dorthe Nielsdatter.

Randers, , Asferg, Asferg Bye, en Gaard, 3, FT-1840, C1750
Niels Nielsen Smed 53 Gift Gaardmand
Dorthe Nielsen 44 Gift kone
Mette Nielsen 23 Ugift barn
Inger Nielsen 19 Ugift barn
Ane Nielsen 14 Ugift barn
Nielsine Nielsen 11 Ugift barn
Niels Nielsen 16 Ugift barn
Peder Jensen Kjeldgaard 25 Ugift Tjenestekarl
Christen Mortensen 21 Ugift Tjenestekarl
Niels Jensen 78 Gift aftægtsmand
Ane Christensdatter 63 Gift aftægtskone
    
Randers, , Asferg, Asferg Bye, en Gaard, 3, FT-1845, b7498
Niels Nielsen Smed 58 Enke Sognefoged og Gaardmand Her i Sognet
Niels Nielsen 21 

Fra Nygårds sedler: Niels Dahlsen der i 1801 bor hos familien se folketællingen dette år


32. Christen Anderssøn Høeg, * 1669 i Hald sogn, † 1747 i Hald sogn.

Han blev gift med Maren Andersdatter, gift 1692 i Hald sogn.

Den 14 september trolovede jeg i Hald Anders Madsøns datter Maren med Christen Andersøn Høeg der kom til Thomas Smidts gård
24 efter trinitatis copulerede jeg Christen Anderssøn Høeg og Anders Madsøns datter Maren Andersdatter i Hald kirke
 
 1747 prædiken over gl. Christen Høeg at. 78.     

Børn:

i Mads Christensen Høeg, * 1694 i Hald sogn, † 1749 i Hald sogn.

16. ii Anders Christensen Høeg, * 1696 i Hald sogn, † okt 1766 i Hald sogn. 

Han blev gift med (1) Inger Jensdatter, gift 12. nov 1724 i Hald s, † 1754 i Hald sogn.

Han blev gift med (2) Margrethe Nielsdatter, gift 19. marts 1755 i Hald sogn, † 1762.   

Han blev gift med (3) Else Jensdatter, * 1748, † 22. marts 1786 i Mejlby, Harridslev sogn.

iii Karen Christensdatter Høeg, * 1704 i Hald sogn, † 1746 i Hald sogn.

33. Maren Andersdatter, * 1660 i Hald sogn, † 1726 i Hald sogn.

Trolovelsen og vielsen i kirkebogen

40. Hans Jensen, * 1736 i Harridslev, † aug 1806 i Harridslev.
Ved dåben i Harridslev kirke blev han båret af mosteren fra Spentrup, faddere Anders Andersen, Tøger Pedersen, Tøger Christensen og Jørgen Andersens datter alle af Harridslev 
Han blev begravet 10 august 1806 i Harridslev

Hans Jensen var fæster af Overvangsgård i Harridslev, men der ses ikke registreret noget fæstebrev til ham.

Han blev gift med (1) Kirsten Pedersdatter, * ca 1722, † 1780 i Harridslev.

Han blev gift med (2) Maren Michelsdatter, gift 7 feb 1781 i Harridslev

Randers, Harridslev, Harritzlev Sogn, Harritzlev Bye, 21, FT-1787, B8205
Hans Jensen NB!! 51 Gift Hosbonde Bonde og Gaard Beboere ligeledes som næstmelte er udfløttet 
Maren Mickelsdatter 48 Gift Madmoder

Randers, Støvring, Harridslev, Harritzlev Bye, 22, 22, FT-1801 
Jens Hansen 40 Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer   
Maren Nielsdatter30 Gift hans kone    
Hans Jensen 4 Ugift deres søn   
Niels Jensen 2 Ugift deres søn   
Kiesten Jensdatter 6 Ugift deres datter    
Hans Jensen 64 Enkemand hans fader  
Peder Hansen 35 Ugift hans broder   
Maren Jensdatter 21 Ugift Tjeneste piige

Børn:
20. i Jens Hansen, * 1761 i Overvangsgård Harridslev, † 7 maj 1836 i Overvangsgård, Harridslev. 

Han blev gift med Maren Nielsdatter, gift 2 aug 1793 i Gassum.

ii Peder Hansen, * 1766 i Harridslev.

41. Kirsten Pedersdatter, * ca 1722, † 1780 i Harridslev.
Hun blev begravet 13 dec 1780 i Harridslev

Den 5 januar 1781 blev der afholdt skifte efter Kirsten Pedersdatter, der foruden enkemanden efterlod sig børnene Jens Hansen 19 år og Peder Hansen 15 år gammel.

Af Boets værdier kan nævnes:
"I dagligstuen: 1 gl. fur Bord paa aaben fod, 1 gl. lang fur Bænke ved Siiden af Bordet, 1 kort Dito ved Enden, 1 fur Hylde, blaae og rød Mahlet, 2de Hylde Fiæle a`3 Stk, 2de gl.træe Stoele med Siive Bund a`2 Sk., 1 Gl. Viise Værk uden Fouderal, 1 liden Jern Bilæggger Kakkelovn paa træe Fødder, 1 liden fur Hænge Skab med Laas og Hængsler, blæaae og rød Mahlet, 1 gl. Eege Væv med tilbehør, 1 gl. halv fur Sængestæd, 2de stk. blaae og hviid tavlet Omhæng med Kappe, 1 Sænge Klæde med adskillige Striber, 1 gl. Olmerdugs Overdyne med blaae striber, 1 Par blaalærreds Lagner, 2de korte blaastribet bolster Hoved Puder,  hviid Dito, 1 Olmerdugs Fito med røde Striiber, 1 gl. graae Vadmels Dito, 1 do. blaaestribet bolster Dito, 1 gl. hviid bolster Underdyne, 6 stk. brune og hvide Steen tallerkener.

I den anden Stue:
1 gl. halv fur Sængested med Himmel, 4 stk. meget gl. blaae og hviid tavlet Omhæng med Kappe, 1 Sænge Klæde med adskillige Striber, 1 hvid Vadmels overdyne, 1 Par blaaestribet Olmerdugs Hoved Puder, 1 lang blaaestribet bolster dito, 1 hviid bolster under Dyne, 1 gl. fur Kiiste med Laas og Nøgel, brun Mahlet, Derudi den Sal. Kones Klæder:
1 sort Vadmelskiol, 1 rødstribet Danzig Skiørt, 1 brun Vadmels Dito, 1 blaae Diro, 1 blakket Dito, 2de grøn Dito, 1 rød og blaae Dantzig Dito, 1 rød rye Dito, 2de grøn uldne Damaskes Dito, 1 rød og grøn Saxes do. 2de brune Vadmels Dito, 1 blaae do. 1 rød og grøn Saxes Livstk. 1 blaae Vadmels Dito, 1 rød blommet Cartuns Kaabe underforet med rød Rye, 1 sort fløiels Kyse, 2de blaae tavlet forklæde, 1 blaae stribet Dito, 1 blaae Dito, 8 stk. blaarlærreds Særker, 3 stk. Do, 1 Kramlærreds Forklæde, 1 Hørlærreds Dito, 2de fiire Hiørnet Dito, 1 Kramlærreds Korsklæde med Kniplinger om 9 stk. hørlærreds Dito uden Dito, 1 Kramlærreds Liiv med Kniplinger, 2 de Par Dito, 3 Par gl. blaae Strømper, 1 Par gl. hviid uldne Vanterm 1 Par gl. Skoe, 1 Par metall Spænder, 1 gl. Eege Skriin uden Laas og Hængseler, 2de stk. træe Stoele, rød mahlet

I et lidet Kammer ved Stuen:
1 gl. Foll Sæng, 1 Eeege halv Tønde, 1 Øll Fierding, 1 Øll Tragt, 1 Sild Fierding, 1 Øll Tragt, 1 Sild Fierding, 1 gl. Rokke, 1 Haspe Træe

I Fremmerset:
1 gl. Ild Klemme, 1 gl. Rist, 1 gl. Ild Puster, 1 jern Plade, 1 gl. Haand Qværn med 2de Steene, 1 Eege Øll Kar, 1 Eeege Ballie, 1 Eege Spand med jern greeb, 1 do uden greeb, 2de Eege Stripper, 1 fur bag Trug, 1 Kaaber Kiædel i grue paa 1½ Fierdingkar

Paa Loftet:
7 Stk Korn Sækker af Hamp, 1 Nye do, 2de Høeleer med Drag, 2de 4 stk River, 1 Halm Gryn Løb, 1 do ringere, 2de Korn Solde

Uden Dørs Redskab:
1 beslagen Vogn med Behør, 1 Dito uden Behør, 1 ploug med Behør, 2de gl. harver, 1 slibe Steen med Axel, 1 gl. Sæde Løb, 1 SAkiær Kiste med Kniv, 2 gl. heede Tørve Spade, 1 Skou Tørve Dito, 1 Jord do, 1 gl. do, 1 Haand Hammer med Tange, 1 baand Kniv, 2de gl. Naure, 1 gl. bou Sauge, 1 Speeger Boere med Skaft

Creaturer:
1 sort Hoppe, 14 Aar, 1 Dito stiernet, 8 Aar, 1 sort Do, 4 Aar, 1 Do, 2 Aar, 1 Mæhr Føl.

Qvæg:
1 sort Koe, 3 Aar, 1 Do. Gioret 5 Aar, 1 sort Do, 4 Aar, 1 sort Do, 4 Aar, 1 sort Qvie 2 Aar,  blak broget Qvie Kalv.

Faar:
1o Stk. gl. faar. 4 Stk ung Dito.

Sviin:
1 Soe Griis, 3de galt Dito

Boets samlede indtægt beløb sig til 120 Rdlr, 4 Mark og 2 Skilling, men da udgiften oversteg indtægten med 45 Rdlr, 5 Mark og 3 Skilling blev der naturligvis intet til deling arvingerne imellem.
Kalkmaleri Harridslev kirke

42. Niels Espensen, * 16 okt 1734 i Gassum, Randers amt, † 6 maj 1798 i Gassum
Han blev døbt den 17 oktober 1734 i Gassum. Faddere var Mette Christensdatter i Søegaard, Jens Pedersen, Søren Christensen, Maren Pedersdatter og Kirsten Sørensdatter

Han blev trolovet den 6 oktober og gift 2 nov 1762 i Gassum  med (1) Mette Michelsdatter

Han blev gift med (2) Anne Sørensdatter, gift 3 okt 1777 i Gassum, * 1745, † 1 maj 1835 i Gassum.''

Niels Espensen var først fæstegårdsmand i Gassum, men i 1775 købte han af kontrollør ved Hadsund toldkammer, Michel Qvortrup, gården af hartkorn 5 tdr, 3 fjdk, 2½ alb til selveje. Efter Niels Espensens død videreførte enken Anne Sørensdatter gården til 1815, da hun afstod den til sønnen Esben

Randers amt.  Randers, Nørhald, Gassum, Gassum Bye, 10, FT-1787, B2903
Niels Espensen 53 Gift Husbonde Bonde og Gaardbeboer
Anne Sørensdatter 42 Gift Hans Kone
Maren Nielsdatter 18 Ugift Hans Datter af første Ægteskab
Espen Nielsen 9 Ugift Deres Barn
Søren Nielsen 8 Ugift Deres Barn
Mette Nielsdatter 5 Ugift Deres Barn
Jacob Jensen 32 Ugift Tienestefolk National Soldat
Niels Christensen 49 Ugift Tienestefolk
Christen Jensen 10 Ugift Tienestefolk.

Børn i første ægteskab:

i Esben Nielsen * 1766 i Gassum, † 1766 i Gassum
Døbt i marts, faddere Christen Madsens hustru, Else Esbensdatter af Søegård, Mads Esbensen, Christen Pedersen og Christen Nielsen, X August hustru Ingeborg Friis af Gassum
Beegravet 9 mdr gammel

ii Esben Nielsen * 1768 i Gassum, † 1773 i Gassum
Døbt marts, faddere Mette Andersdatter af Nye Mølle, Niels Christensen af Randrup, Mads Esbensen, Christen Michelsen  og Christen Nielsens hustru Johanne Sørensdatter af Gassum

21. iii Maren Nielsdatter, *  maj 1770 i Gassum, † 4 feb 1850 i Overvangsgård, Harridslev sogn. 
Hun blev gift med Jens Hansen, gift 2 aug 1793 i Gassum.

Randers, Støvring, Harridslev, Harritzlev Bye, 22, 22, FT-1801, B3548 
Jens Hansen 40 Hosbonde Bonde og gaardbeboer
Maren Nielsdatter 30 hans kone
Hans Jensen 4 deres søn
Niels Jensen 2 deres søn
Kiesten Jensdatter 6 deres datter
Hans Jensen 64 hans fader
Peder Hansen 35 hans broder
Maren Jensdatter 21 Tjeneste piige 

Randers, Støvring, Harridslev, Harritzlev Bye, en Udflyttet Gaard, 39, FT-1834, C3679 
Jens Hansen 73 Gaardmand
Maren Nielsdatter 64 hans Kone
Niels Jensen 35 deres Børn
Mette Jensdatter 32 deres Børn
Maren Jensdatter 29 deres Børn
Ane Jensdatter 18 deres Børn
Peder Jensen 32 Tjenestekarl 

Randers, Støvring, Harridslev, Vanggaardene, en Gaard, 57, FT-1840, C7127 
Maren Nielsdatter 70 Gaardmandsenke
Niels Jensen 40 [ hendes Børn ]
Maren Jensdatter 36 [ hendes Børn ]
Ane Jensdatter 24 [ hendes Børn ]
Anders Jensen 23 Tjenestefolk
Jens Nielsen 18 Tjenestefolk 

Randers, Støvring, Harridslev, Harritzlev By, 39, en Gaard, 39, FT-1850, D2577
Niels Jensen 50 Gaardmand, Huusfaderen
Maren Nielsdatter 80 hans Moder, der af ham forsørges
Ane Jensdatter 34 hans Søster
Jensine Pedersdatter 7 hendes datter, forsørges af Huusfaderen
Søren Nielsen 26 Tjenestefolk
Ane Sørensdatter 34 Tjenestefolk 

iv Michel Nielsen *  jul 1772 i Gassum,
Faddere Mads Esbensens hustru Kirsten Mortensdatter, Christen Michelsen X, Niels Østergaards hustru Lisbeth Nielsdatter af Hastrup,  og degnens hustru Ingeborg X

v Maren Nielsdatter, * 1775 i Gassum
Faddere Niels Horboes hustru Mette Pedersdatter, Peder Esbensen, Christen Michelsens hustru Else Espensdatter ad Søegård.

Børn i 2 ægteskab:
vi Esben Nielsen, * 1778 i Gassum
Faddere Christen Jensens hustru  Mette Christensdatter af Hald, Jens Sørensen X i Råsted, Christen H? af Spentrup, Christen Michelsen, Søren Olafsens hustru Johanne Mette Poulsdatter af Gassum,

vii Søren Nielsen, * 1780 i Gassum.
Faddere Maren Andersdatter af Jennum, Christen Jensen af Søegård, Mads Boelsen, Christen Nyegaard og Peder Larsens hustru Mette Andersdatter af Gassum

v Mette Nielsdatter, * 13 juni 1782 i Gassum, † 10 nov 1832 i Dyrby, Gassum. 
Faddere: Peder Larsen, Christen Nyegaard, Christen Christensen, Maren Christensdatter, Christen Huulmands hustru Malene Sørensdatter

Han blev gift med Jens Madsen Søndergaard

Randers, Nørhald, Gassum, Dyrbye, 1, FT-1801, B2904
Mads Jensen 55 Enke(mand) Husbond Bonde og Gaardbeboer
Jens Madsen 27 Gift Hans Søn
Mette Nielsdatter 19 Gift Hans Kone
Jens Jensen 21 Ugift Tienestekarl
Mette Jensdatter 26 Ugift Tienestepige
Grethe Andersdatter 12 Ugift Tienestepige
Maren Pedersdatter 31 Ugift Huuspige Inderste, Væver.

43. Mette Michelsdatter * 1731 i Gassum † 1777 i Gassum
Hun blev døbt den 10 juni 1731 i Gassum, faddere var Maren Pedersdatter, Peder Pedersen, Jens Nielsen, Maren Andersdatter og Maren Sørensdatter
Hun blev begravet 31 januar 177 i Gassum

Gammel kort fra Gassum

44. Mads Madsen, * 1731 i Hastrup Spentrup sogn, † 21 marts 1818 i Hastrup, Spentrup sogn.
Dom. 18.tene p. Trin. (1731) i Spentrup K. Matts Mattsens Barn i Hastrup, Matts. Marie Lisbet af Borup Præstegaard, Søren Christensen i Komdrup, Jens Mattsen, Thygge Laursen og Rasmus Christensen
begravet 27. marts. Mads Madsen i Hastrup, aftægtsmand 86 1/2 aar.
 
Han blev trolovet den 24 november 1761 og gift 4 juni 1762 i Spentup sogn med Maren Jensdatter

Randers, Spentrup, Hastrup, , 3, FT-1787, B3552 
Mads Madsen 56 Gift Husbonde Bonde og Gaardbeboer 
Maren Jensdatter 50 Gift Hans Kone  
Mads Madsen 18 Ugift Deres Barn   
Jens Madsen 16 Ugift Deres Barn  
Søren Madsen 12 Ugift Deres Barn   
Karen Madsdatter 24 Ugift Deres Barn   
Lars Tuesen 24 Ugift Tjenestekarl   
Christen Andersen 14 Ugift Tjenestekarl  
Maren Simonsdatter 26 Ugift Tjenestepige
Else Christensdatter 14 Ugift Tjenestepige

Randers, Spentrup, Hastrup Bye, 3, 55, FT-1801, B3553 
Mads Madsen 71 Enkemand Husbond Bonde og Gaardbeboer  
Mads Madsen 33 Enkemand Hans Søn   
Jens Pedersen 25 Ugift Tjenestekarl National Rytter 
 Mads Laustsen 23 Ugift Tjenestekarl   
Niels Nielsen 30 Ugift Tjenestekarl   
Anne Andersdatter 38 Ugift Tjenestepige   
Anne K. Mortensdatter 8 Ugift Hendes Datter   
Ester Marie Mortensdatter 23 Ugift Tjenestepige

Mads Madsen er ejer af flere gårde iflg dette skøde og noter i Peder Christensen Høegs slægtsbog

Torsdagen den 26 julii 1838.
No 14  C7R  6½rd
           1799
Skjøde (på matr. 4 a Hvidsten, nuv. Kalkungården)
Underskrevne Mads Madsen selveier i Hastrup, i Spentrup sogn, gjør vitterligt: at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved sælger skjøder og afhænder til Mogens Christensen i Hvedsteen under Gassum sogn den mig tilhørende gaard i Hvedsteen, som bemeldte Mogens Christensen nu beboer, og hans moder hidindtil har havt i fæste.
Samme gaards hartkorn er 6tdr 5skp 2fdk 2½album, der med alle sine rettigheder, herved overdrages til Mogens Christensen og hans arvinger for den summa 1200rd, der mig i sidste termin er udbetalt, og tilstaaer jeg herved at ingen kontract om dette kjøb har været oprettet.
Sælgeren bliver kjøberens hjemmelsmand efter loven.
Til bekræftelse udstædes dette skjøde under min haand og forseiling.
Hastrup d. 24 august 1799.
Mads Madsen (L.S.)
Til vitterlighed
Peder Michelsen Mads Madsen
Forevist Dinesen.

Kilde:  Nørhald- Støvring og Galten herreders arkiver.  Skøde- og panteprotokol 1837-40 nr.11. B 52 A SP-11 s.324-324b

1807 sælger han gården til sin ældste søn, Mads.

I 1838 låner Mogens Christensen Greve 500rd.  Hartkornet er nu 6tdr 1skp 1¾alb.

Kilde:   samme bog s.325b.
Samme Mogens Christensen Greve er barnebarn af ane 92 Mogens Jensen

Iflg slægtsbogen  sælger Mads Madsen sin gård til sin ældste søn Mads i 1807.

Død 21. marts, begravet 27. marts 1818. Mads Madsen i Hastrup, aftægtsmand 86 1/2 aar.

Børn:
i Karen Madsdatter * 1763 i Hastrup, Spentrup sogn, † 24. april 1802 i Hammershøj
Hjemmedøbt festo ?? Christi Døbt 1 Epi?: Fremstillet Bemeldte Mads Madsens datters dåb publiceret i Spentrup kirke: Faddere Christen Hansens hustru Anne Sørensdatter af Spentrup, Niels Bødker af W. Kondrup, Peder Madsen, Christen Bødker og Jens Madsens hustru Kirsten Rasmusdatter af Moestrup

Hun blev gift med Jens Nielsen Lang, gift 9 juni 1789 i Spentrup kirje, * 1749 i Støvringgård, † 1832 i Hammershøj. 
Han var kromand i Hammershøj. Nogle få år efter at Christen Sørensen Levring har overtaget kroen, skifter den igen ejer. Køber er denne gang Jens Nielsen Lang. Nu følger der en lang stabil periode i kroens historie, idet Jens Lang og sønnen Mads Lang er kromænd i Hammershøj indtil 1867.
    
Ved folketællingen i 1787 var Jens Nielsen Lang kusk på "Støvringgård", nordøst for Randers. Efter datidens forhold var det på høje tid, at de bliver gift, for dagen efter brylluppet den 10. juni 1789 fødes deres førstefødte, Niels. Ved Niels's barnedåb ses to af kammerpigerne fra Støvringgård som faddere.
    
Indenfor de næste 1-2 år efter brylluppet køber Jens Lang Hammershøj kro. Købet er ikke fundet i arkiverne. Men det ses, at han sommeren 1791 er ejer af kroen. Her søger han nemlig kongelig bevilling til krodrift og får samme den 27. august 1791. Ved fremsendelsen af bevillingen til amtmanden meddeles, at Jens Lang årlig skal erlægge 6 rigsdaler i afgift til amtsforvalteren. 12
Jens Nielsen Lang har åbenbart haft penge på kistebunden! Ikke blot køber han kroen, men han køber også adskilligt andet gods i Hammershøj og Vorning. I 1794 køber han således en parcel i Vorning af Niels Nielsen for 450 rdl. I 1798 køber han en "gårdsplads" med tilhørende toft for 400 rdl. Ifølge Lærer Fiils bog om Vorning Sogn køber han endnu en parcel i Vorning, og i 1803 køber han sammen med to andre, en parcel på 1 tdr. 7 skp. 3 fdk. ½ alb. for 1104 rdl. af ejeren af Kringelhougård, Over Hammershøj. Denne parcel bliver liggende ved koen indtil først i 1920-erne.
    
Jens Lang og hustruen Karen får op gennem 1790-erne - som det er almindeligt i de tider - et barn hvert eller som her hvert andet år. Op mod julen i 1799 får de en dreng Christen, der dør en lille måned efter fødslen. Godt to år efter får de datteren Mette Marie. Hun dør kun nogle få dage gammel, og moderen Karen Madsdatter dør en god måned efter denne sidste fødsel den 24. april 1802. Kirkebogen fortæller, at hun døde af følgerne af barselsleje; hun blev 40 år gammel.
Jens Lang gifter sig igen - også denne gang - i Spentrup kirke. Den 16. juli 1802 ægtevies Mette Pedersdatter og Jens Lang. Mette Pedersdatter er født 1768.
Hun er datter af ane 88 Mads Madsens søn Peder Madsen og Anne Jensdatter fra Hastrup og dermed kusine til Jens Langs første hustru.

I julen 1803 er uheldet ude for kromanden. Der opstår ildebrand i stuehuset over bryggerset den 26. december. Men branden bliver heldigvis begrænset til et enkelt fag af huset, og taksationsmændene kan da godt et år efter konstatere, at huset er repareret og "er nok saa godt som førend Branden" . Jens Lang og Mette får sammen et barn om året i løbet af de næste 4 år; børnene dør alle som spæde. Det fremgår af kirkebogen, at der generelt i sognene er en meget stor børnedødelighed i disse år, men selv set ud fra denne kendsgerning, kan man vist godt sige, at Jens Lang og hans hustruer har været hårdt ramt af dødsfald.
    
 Omkring 1810 kan Jens Lang gøre status over sit familieliv. Han blev far til 11 børn, heraf levede de 4 fra første ægteskab, mens de 6 sidste, der blev født i årene 1799 til 1808, alle døde som spæde. Han havde mistet sin første kone. Inden han giftede sig igen, havde der været holdt skifte efter Karen Madsdatter. De fire børn havde hver fået tildelt 100 rigsdaler efter deres mor. Disse penge var blevet stående i Kroen, men i december måned 1809 sikrer han arven med en obligation på 400 rigsdaler udstedt til overformynderiet med pant i noget af sit gods.   
Havde han allerede nu planer om at trække sig tilbage som kromand? Jens Lang er 60 år, hans kone er kun 40 år, men hun er vist ikke rask. I hvert fald sætter han godt et år efter kroen til salg.    
 Kroen kan overtages til "Michaeli førstkommende" det vil sige den 29. september.  Der har åbenbart ikke været tilstrækkeligt med købere, for den 5. september 1811 afholdes på selve kroen offentlig auktion af herredets auktionsdirektør, Dinesen. Som vidner er Niels Olesen fra Aarup og sognefogden Peder Nielsen fra Hammershøj. Af de oplæste konditioner fremgår det, at auktionen skulle starte med et bud på 12.000 rdl. Af disse skulle de 1200 rdl. betales ved overtagelsen Micaelis Dag og resten året efter til Viborg Snapsting. Auktionen startede, - men, som det fremgår af auktionprotokollen, - der var ingen der bød på kroen, og derfor måtte auktionen afsluttes, uden at kroen var solgt.    
 Vi kan ikke vide, med hvilke følelser Jens Lang tager afsked med auktionsfolkene. Salget af kroen lykkedes ikke - og inde i soveværelset ligger hans kone meget syg.
Dagen efter auktionen, den 6. september 1811, dør Jens Nielsen Langs 2. kone Mette Pedersdatter, 42 år gammel.
    
Begrundelsen om at forandre bopæl, som Jens Lang nævner i sin salgsannonce, hører vi ikke mere til ,og Jens Lang indstiller sig nu åbenbart på at drive kroen videre alene. Fra kirkebogen har vi oplysning om, at han har haft fremmed hjælp: pigen Maren Sørendatter, 24 år, kommer fra Lindum til kroen til november 1812, og en anden pige, på 36 år, flytter 1813 fra kroen til Kristrup. Han får sikkert nogen hjælp af børnene, hvor Niels er 22 år, Mads er 17 år, Peder Christian er 15 og Marianne er 13 år. Den yngste af drengene bliver konfirmeret foråret 1811, Mariane konfirmeres som 15-årig foråret 1813.
    
ii Mette Madsdatter * 1765 i Hastrup, Spentrup sogn
Den 17 feb døbt i Spentrup kirke Mads Madsens datter af Hastrup kaldet Mette. Båren af Mads Madsens hustru Mette Sørensdatter, Peder Madsen, Jens Tyggesen, Christen Jensen og Jens Madsens hustru Kirsten Rasmusdatter 

iii Martha Maria Madsdatter * 1767 i Hastrup, Spentrup sogn
Den 13 september døbt i Spentrup kirke Mads Madsen og Maren Jensdatters datter af Hastrup kaldet Martha Maria. Faddere Søren Clemmesens hustru Margrethe Rasmusdatter af Slyngborg, Peder Madsen, Jens Madsen, Søren Madsen og Søren Nielsens hustru Maren Sørensdatter af Hastrup

22. ii Mads Madsen, * 1769 i Hastrup, Spentrup sogn, † 25 feb 1837 i Hastrup, Spentrup sogn. 

Han blev gift med (1) Anne Jensdatter

Han blev gift med (2) Mette Marie Jensdatter,

iii Jens Madsen * 1771 i Hastrup, Spentrup sogn
5 januar  døbt i Spentrup kirke Mads Madsen og Maren Jensdatters søn af Hastrup kaldet Jens. Faddere Christen Kondrups hustru Maren Christensdatter af Bjergbye, Jens Madsen, Jens Tyggesen, Peder Jensen og Peder Madsens hustru Anne Jensdatter af Hastrup

iv Søren Madsen * 1775 i Hastrup, Spentrup sogn
Den 8 april publiceret i Spentrup kirke Mads Madsen og Maren Jensdatter af Hatrup en søn ved dåben kaldet Søren. Faddere Sidsel Maren Møller af Lyngborg, Peder Madsen, Søren B? af Hastrup, Mads Vinther og Christen Bondes hustru Anne Andersdatter af Bjergbye

45. Maren Jensdatter, * 1737 i Hastrup, Spentrup sogn, † 1795 i Hastrup, Spentrup sogn.
Hun blev døbt i Spentrup kirke d. 6 september 1737, faddere var Karen Friis, Thyge Laursen, Jens Mathsen, Kirsten Rasmusdatter og Birgitte Olesdatter

Fra 1835 findes det første matrikelkort fra Hvidsten. Her har gården fået sit blivende matrikelnummer, og vi ser den firlængede gård inde i Hvidsten by med hovedparten af jorden liggende i en vifte mod øst; men også med en jordlod i syd, en i Vestermarken og en tørveparcel mod nord.

46. Jens Mogensen, * ca 1735 i Hvidsten, Gassum sogn, † 11 okt 1813 i Vinstrup, Dalbyover sogn. 
Faddere Ane Andersdatter, Mogens Poulsen, X Iversen, Ane Christensdatter, Maren Olesdatter

Han blev gift med Maren Michelsdatter, gift 9 okt 1765 i Dalbyover kirke.
Jens Mogensen, ægteskabs bevilling. Bevilger og tillader, at Jens Mogensen og Maren Michelsdatter, bønderfolk af Dalbyover sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 16 august 1765.

Jens Mogensen var først fæstegårdsmand i Vinstrup under Sødringholm gods, men i 1800 købte han gården til selveje, og han drev den frem til 1807, da han afstod den til sønnen Mogens
  
Randers, , Dalbyover, Winstrup Bye Gaardmænd, , 7, FT-1787, B7177
Jens Mogensen 54 Gift Hosbonde Bonde og gaard beboere
Maren Mickelsdatter 48 Gift Madmoder
Anne Jensdatter 21 Ugift Børn af første ægteskab
Anne Jensdatter 16 Ugift Børn af første ægteskab
Mogens Jensen 12 Børn af andet ægteskab
Peder Jensen 4 Børn af andet ægteskab
Anne Jensdatter 7 Børn af andet ægteskab
Niels Christensen 26 Ugift Tieneste Karl Soldat
 
Randers, Dalbyover, Vinstrup Bye, 7de Familie, FT-1801, B7449
Jens Mogensen 64 Gift
Maren Mickelsdatter 60 Gift
Mogens Jensen 25 Ugift
Peder Jensen 15 Ugift
Mette Jensdatter 30 Ugift
Anne Jensdatter 17 Ugift
Anne Jensdatter 14 Ugift.     

Børn:

23. ii Anne Jensdatter, * ca 1766 i Vinstrup, Dalbyover sogn, † 6 marts 1800 i Spentrup sogn. 

Hun blev gift med Mads Madsen.

ii Mette Marie Jensdatter, * 1770 i Vinstrup, Dalbyover sogn † 19 nov 1839 I Hastrup.
1770. St. Hansdag døbt Jens Mogensens Datter i Winstrup kaldet Mette Marie. Baaren af Anne Sørensdatter fra Hvedsteen. Faddere ware Peder Mogensen og Christen Michelsen af Hvedsteen. Michel? Ga---- og Peder Andersen af Winstrup

Begravet 26. Novembr. Mette Marie Jensdatter. Aføde Gaardmand M. Madsens Enke i Hastrup. 70 1/2 Aar.

Hun blev gift med Mads Madsen
De to søstre blev gift med samme mand!

iii Anne Jensdatter * 1771 i Vinstrup, Dalbyover
Frembåren af Michel Krogs hustru i Dalbyover, faddere Christen Michelsen og Peder Mogensen af Hvedesteen, Niels Mikkelsen og Kristen Xs hustru af Vistrup

iii Mogens Jensen * 1775  i Vinstrup, Dalbyover sogn
Frembåren af Peder Mogensens kone i Hvedsteen, Niels Greve (resten ulæselig)

iv Michel Jensen * 1777  i Vinstrup, Dalbyover sogn, † 1777 i Vinstrup, Dalbyover sogn
6 eft trinitatis frembåren af Mette Andersdatter af Hvedesteen, Christen Bertelsens kone i Winstrup,  Peder Mogensen og Christen Michelsen af Hvedesteen og Peder Andersen af Winstrup
Begraves 23 dage gammel

v Anne Jensdatter * 1779  i Vinstrup, Dalbyover sogn
7 efter trinitatis, frembåren af Mads Pedersens kone Kirsten i Dalbyover, faddere Niels Greve, Laurits Greve, Søren Bai og Peder Andersens kone alle Winstrup

vi Christen Jensen * 1781  i Vinstrup, Dalbyover sogn
4 efter trinitatis, frembåren af Johanne Sørensdatter af X, faddere Peder Mogensen og X Greve af Hvedesteen, Peder Andersen af Winstrup og Mads Pedersen Sørensen af Dalbyover

vii Peder Jensen * 1782  i Vinstrup, Dalbyover sogn
den 7 efter trinitatis. båren af hans Hansens kone i Enslev, faddere Peder Andersen, Jens Knudsen, Peter Hiort, og Niels Greves kone alle Winstrup

viii Maren Jensdatter * 1784  i Vinstrup, Dalbyover sogn
Frembåren af Peder Larsens hustru af Gassum, og faddere Mikkel Krogs hustru i Dalbyover, Peder Mogensen og Christen Michelsen begge af Hvedsteen og Peder Jensen af Vinstrup

47. Maren Michelsdatter, * ca 1739 i Vinstrup, Dalbyover sogb, † 23 nov 1806 i Vinstrup, Dalbyover sogn. 
begravet 2 dec  i Dalbyover kirke Dør 65 år gammel.
Hun var ved ægteskabets indgåelse enke efter Jens Christensen

Dalbyover kirke

Samme anepar som 106 og 107, da der er to børn der fører slægten videre, nemlig 24 Mads Christensen Winther og 53 Anne Christensdatter

Oplysningerne og dette par er kun nævnt her:

48. Christen Rasmussen Winther
, * 1695, † 18 juni 1736 i Bjergby, Borup sogn. 

Han blev gift med Maren Madsdatter Bugge, gift 11 juni 1724 i Borup kirke.

Børn

i Rasmus Christensen, * 1727 i Bjergby, Borup sogn, † 10 marts 1753 i Brastruphuset, Borup sogn. 
22 juli blev Christen Rasmussens barn Rasmus døbt  båren af  degnens hustru, faddere Peder Quottrup, X Rasmussen, Christen X, Thomas Olufsens hustru og  Niels Skrivers hustru,

Han blev gift med Maren Pedersdatter, gift 25 juni 1748 i Borup kirke.

ii Maren Christensdatter, * 1729 i Bjergby, Borup sogn, † eft feb 1801 i Kvottrup, Hem sogn. 
9 august døbt Christen Rasmussens datter Maren båren af Kromandens hustru, faddere Rasmus Norup, Las Thyggesen, Peder Thomasen, Christen Midtbyes hustru, Christen Borups hustru

Hun blev gift med Søren Lauritsen Bugge, gift 14 okt 1747 i Borup kirke.
Han er barnebarn af ane 713 Bodil Hansdatter og hendes ægtemand nr 2 Anders Madsen Bugge

Søren Lauritsen udsteder en lejeaftale for Kvottrupgaard til hans broder, Peder Lauritsen, nævnt som værende født på Kvottrupgaard. 
4 marts 1730: Søren Lauritsen overlader Kvottrupgaard til Mads Christensen Bugge, Byskriver i Mariager og Herredsskriver i Gerlev Herred.

4 maj 1736: Mads Christensen Bugge sælger Kvottrupgaard til Peder Marsvin af Trudsholm.    

31 oktober 1739: Peder Marsvin udsteder en lejeaftale i hvilket "Niels Lauritsen accepterer hans yngre broder, Søren Lauritsen, som halvpart i Kvottrupgaard som lejet pr. 28 september1731.    

26 oktober 1759 efter at Kvottrupgaards ejer, Peder Marsvin dør, overlader hans enke, Sophie Reedtz, Søren Lauritsen, boende på Kvottrupgaard, den del af gården han lever på.

53 iv Anne Christensdatter, * 1731 i Borup sogn, † eft 1770 i Borup sogn. 

Hun blev gift med Niels Knudsen, gift 15 nov 1753 i Borup kirke.

24. v Mads Christensen Winther * 1735 i Bjergby, Borup sogn, † 1810 i Bjergby, Borup sogn

Han blev gift med
Anne Jensdatter

Børn i hustruens 2 ægteskab
vi Bodil Sørensdatter * 1738 i Bjergby, Borup sogn, † jan 1786 i Mellerup, Støvring, Randers

Hun blev gift i Borup kirke 29 juli 1760 med Hans Madsen
Borup 1760 onsdagen den 25. juni troloved enkemanden kromand Hans Madsen af Mellerup og Bodil Sørensdatter af Bierbye. Tirsdagen den 29. juli copulerede.

Randers A, Støvring, Mellerup Bye FT 1787
Hans Madsen, 68, Enke(mand), Hosbonde, Kroermand,eyer Kirken,
Mads Hansen, 23, Ugift, hans barn efter 2.ægteskab, Styrmand,
Anders Hansen, 15, Ugift, hans barn efter 2.ægteskab, ,
Karen Marie Hansdatter, 12, Ugift, hans barn efter 2.ægteskab, ,
Ane Hansdatter, 9, Ugift, hans barn efter 2.ægteskab, ,
Anders Pedersen, 42 , Ugift, Tienistefolk, ,
Ane Jensdatter, 21, gift, Tienistefolk, ,

1789 den 5. marts jordet kromanden Hans Madsen, 68 aar

49. Maren Madsdatter Bugge
, * 1695 i Helsted, Borup sogn, † eft 1738 i Bjergby, Borup sogn

87, 18. juli 1736, Bjergby
Christen Rasmussen, død
 Maren Madsdatter, enke 
Deres børn:
Rasmus Christensen, 9 år
 Mads Christensen, ½ år
Maren Christensdatter, 7 år
Anne Christensdatter, 5 år
 
Afdødes broder Peder Rasmussen i Bjergby
 Enkens broder, Christen Madsen i Svejstrup var værge for Mads Christensen
Laurs Thøgersen i Bjergby var gift med afdødes søster

Maren Madsdatter blev gift (2) 11 nov 1736 i Borup med Søren Mogensen Bugge, de var beslægtede i 3 led, deres fædre var fætre

Trolovet Søren Mogensen af Borup til Maren Madsdatter af Bierbye, som havde kongl. Tilladelse til at ægte hverandre, ligevel? de i 3 de Led vare beslægtede, som ved Jens Larsen og Søren Christensen af Kondrup blev givet for mig berigtiget at de vare i hinanden beslægtede.
Dom 24 p. Trinit blev de copuleredes.

Kongl. med? blev medsendt til Skifte Listen og den blev givet til §6 til Randers Hospital?  

Datteren Anne Christensdatters bryllup med Niels Knudsen

50. Jens Pedersen   * ca 1718, † 21 dec 1784 Bjergby Borup sogn. 

Han blev gift i Borup kirke 5 aug 1744 med Johanne Sørensdatter

Børn:

25. i Anne Jensdatter, * aug 1746 i Bjergby, Borup sogn, † 24 jan 1809 i Bjergby, Borup sogn. 

Hun blev gift med Mads Christensen Winther.

ii Søren Jensen * 1746 i Bjergby, Borup sogn  † 1746 i Bjergby, Borup sogn
14 p trinitatis døbt Jens Pedersens søn Søren  af Bjerbye båren af Langmands hustru, vidner Peder Rasmussen, Søren Poulsen,  Niels Jensen, Mads Madsen og Søren Bondes hustru af Hastrup
dør 22 dage gammel

iii Peder Jensen * 1751 i Bjergby, Borup sogn † 1752 i Bjergby, Borup sogn
14 eft trinitatis Jens Pedersens Peder af Bjergby båren af Anders L?s hustru, faddere Peder Rasmussen, Christen Jensen, Søren ?, Niels Knudsens hustru og Anne Christensdatter

iv Søren Jensen * 1753 i Bjergby, Borup sogn
11 p trinitatis døbt Jens Pedersens søn Søren af Bjergby båren af Anne Christensdatter, vidner Peder Rasmussen, Anders Sørensen, Jens Knudsen, Anne Larsdatter og Kirsten Pedersdatter

Han bliver gift i Borup d 17 november 1796 med Dorthe Knudsdatter

Randers, Støvring, Borup, Bierbye [Bjergby], 5, FT-1801 
Søren Jensen 48 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer  
Dorthe Knudsdatter 24 Gift Hans kone   
Jens Sørensen 1 Ugift Deres søn   
Christen Jensen 36 Ugift Tjenestekarl   
Niels Christensen 22 Ugift Tjenestekarl   
Maren Christensdatter 22 Ugift Tjenestepige   
Karen Christensdatter 15 Ugift Tjenestepige   
Jens Christensen 12 Ugift Tjenestedreng

v Peder Jensen *  1757 i Bjergby, Borup sogn † 1757 i Bjergby, Borup sogn
 5 p S døbt Jens Pedersens Peder båren af Anders L?? fæstemø, vidner Peder Rasmussen og Rasmus Larsen, Anne Larsdatter

51. Johanne Sørensdatter * dec 1722 i Komdrup, Borup sogn , † 27 nov 1794 i Bjergby, Borup sogn.
Frembåren af Kristen Knudsens hustru, faddere Jens Larsen resten meget utydeligt/ ulæseligt

Randers, Støvring, Borup, Borup Sogn, Bierbye Bye, 2, FT-1787 
Søren Jensen 34 Ugift Hosbonde Bonde og Gaardbeboere  
Johanne Sørensdatter 64 Enke Hans Moder   
Rasmus Espersen 24 Ugift Tienestefolk National Soldat  
Christen Jensen 17 Ugift Tienestefolk  
Anne Jensdatter 28 Ugift Tienestefolk  
Maren Christensdatter 16 Ugift Tienestefolk   
Mette Christensdatter 10 Tienestefolk

Borup kirke

52. Niels Knudsen, * okt 1729 i Hald sogn, † 6 feb  1779 i Bjergby, Borup sogn.  1729, Den 12. oktober blev Knud Jensens barn af Hald døbt og kaldet Niels, frembaaren af Anders Thomsens hustru, her i byen. Faddere: Rasmus Nielsen, Rasmus Høg, Christen Thomsen, Jens Gregersens og Anders? hustruer.

Han blev gift med Anne Christensdatter, gift 15 nov 1753 i Borup kirke.

458, 15. marts 1732, Hald
Maren Knudsdatter, død
Knud Jensen, enke
Deres børn:
Jens Knudsen, 7½ år
Niels Knudsen, 3 år
Maren Knudsdatter, 19 år
Anne Knudsdatter, 14 år
Kirsten Knudsdatter, 11 år.     

Børn:

i Maren Nielsdatter, * 1754 i Borup sogn. 
Båren af min datter Ingeborg, testes Mads Mogensen, Jens Knudsen, Søren Støvring, Maren Kottrup, Anne Knudsdatter.

ii Kristen Nielsen, * 1757 i Borup sogn, † 1758 i Borup sogn. 
Båren af Maren Christensdatter fra Brastrup, testes Søren Støvring, Mads Mogensen, Christen Jensen, Anne Knudsdatter, Bodild Sørensdatter.

iii Kristen Nielsen, * 1759 i Borup sogn.
Båren af min datter Ingeborg, testes Jens Winther, Christen Jensen, Mads Christensen, Karen Pedersdatter og Bodild Sørensdatter

26. iv Knud Nielsen Borup, * 1760 i Bjergby, Borup sogn, † nov 1805 i Bjergby, Borup sogn. 

Han blev gift med Maren Christensdatter, gift 25 nov 1784 i Hald.

v Marie Nielsdatter, * 1763 i Borup sogn, † 1766 i Borup sogn. 
3 påskedag båren af Hans Madsens hustru af Mellerup ledsaget af degnekonen af Gassum, testes Søren Mortensen og Jens Knudsen af Bjergbye og Søren Lauridsen af Koetrup.

vi Kristen Nielsen, * mar 1766 i Borup sogn. 
Båren af Marie Hee ledsaget af frøken Karen Hvass testes Søren Lauritsen i Koetrup, Jens Knudsen og Mads Winther i Bjergbye.

vii Marie Nielsdatter, * 1769 i Borup sogn, † 1769 i Borup sogn. 
Båren af Søren Lauritsens hustru af Koetrup ledsaget af Hans Madsens hustru af Mellerup, testes Jens Knudsen, Mads Winther af Bjergbye og Anders Andersen af Hald.

viii Søren Nielsen, * 1770 i Borup sogn. 
Båren af Jens Pedersens hustru i Bjergbye ledsaget af Peder Jensens hustru i Komdrup, testes Søren Mogensen, Jens Knudsen og Mads Winther af Bjergbye.

ix Peder Nielsen, * aug 1773 i Borup sogn.  Båren af Hans Madsens hustru af Mellerup ledsaget af Mads Winthers hustru af Bjergbye, testes Jens Knudsen af Borup, Anders Andersen og Christen Støvring af Jald.

53. Anne Christensdatter, * 1731 i Borup sogn, † eft 1770 i Borup sogn.

Familien på Nygårds sedler

54. Christen Johnsen, † i Asferg. 

Han blev gift med Mette Eskildsdatter.

Børn:

27. i Maren Christensdatter, * o 1763 i Asferg. 

Hun blev gift med Knud Nielsen Borup, gift 25 nov 1784 i Hald.

ii Ane Christensdatter, * jun 1752 i Asferg, † 21 nov 1835 i Mostrup, Hald sogn. 

Hun blev gift med Jens Christiansen Qvortrup, gift 1780.
Hans oldefar (farfars far) er ane 392 Mads Sørensen Bugge

Randers, Nørhald, Hald, Mostrup, 1, FT 1801 
Jens Qvattrup 68  gift Husbonde Selvejerbonde og gaardbeboer  
Ane Christensdatter 49  gift Hans kone   
Christen Jensen 16  ugift Deres barn   
Bodil Jensdatter 13  ugift Deres barn   
Søren Qvattrup 9  ugift Deres barn   
Jens Nielsen Rind 25  ugift Tjenestekarl Landdragon, geworben  
Ana Sophia Jacobsdatter 32  ugift Tjenestepige

Randers, Nørhald, Hald, Mostrup, En gaard, 74, FT 1834 
Ane Christensdatter 81  Enke  Gaardmandsenke  
Christen Jensen 48  Ugift  Hendes søn  
Bodel Jensdatter 45  Ugift  Hendes datter  
Niels Christensen 29  Ugift  Tjenestedreng  
Jens Sørensen 4  Ugift  Plejesøn  
Dorthe Nielsdatter 40  Ugift  Tjenestepige

Skifte:
mellem 1766 og 1808 Mostrupgaard
Mostrupgaard er i dag St. Mostrupgaard

55. Mette Eskildsdatter, † i Asferg.

Runesten fra Asferg

60. Jens Knudsen, * 1721.

    Børn:

30. i Niels Jensen Smed, * 1762, † 4 nov 1843 i Asferg. 

Han blev gift med (1) Mette Sørensdatter, * 1763, † 3 nov 1815 i Asferg. 

Han blev gift med (2) Ane Christensdatter, gift 11 sep 1824 i Asferg, * 1777.

61. XX

Gammelt billede fra Asferg

66. Anders Madtzsøn

Han blev gift med XX.

Børn:

33. i Maren Andersdatter, * 1660 i Hald sogn, † 1726 i Hald sogn. 

Hun blev gift med Christen Anderssøn Høeg, gift 1692 i Hald sogn

67. XX

Hald kirke i landskabet

80. Jens Nielsen Thøgersen, * 15 okt 1701 i Harridslev, † 12 aug 1755 i Harridslev. 

Han var gift (1) med X hvis navn ikke kendes, hun døde i barselsseng 1730 og blev begravet 24 maj 1730 28 år gammel

Han blev gift (2) med Anne Hansdatter, gift 30 juli 1730 i Harridslev.
Han var fæstegårdsmand i Harridslev

Børn:
i Anne Jensdatter * 1733 i Harridslev
Dom 15 trinitatis christenet Jens Nielsen Thøggersens barn i Harritslef nemlig Anne. Båren af Peder Pedersens hustru i Li??gård,  faddere X fra Spentrup, barnets moster, Jørgen Andersen, Oluf Svinds hustru, Rasmus Olufsens hustru

40. i Hans Jensen, * 1736 i Harridslev, † 10 aug 1806 i Harridslev. 

Han blev gift med (1) Kirsten Pedersdatter, * ca 1722, † 1780 i Harridslev. 

Han blev gift med (2) Maren Michelsdatter, gift 7 feb 1781 i Harridslev, * 1739.

81. Anne Hansdatter, * 1705, † 1758 i Harridslev.

Harridslev kirke

84.  Esben Nielsen, * 1692 i Gassum, † 1770 i Gassum.
Han blev begravet 26 november 1770 i Gassum 

Han blev gift med Maren Andersdatter, gift 7 okt 1731 i Gassum.

Børn:
i Else Esbensdatter, * 1732 i Gassum.
 Festo Purif Mariae døbt i Gassum. Faddere:  Matthis Andersens hustru, coperal Carl Mattiasen, Ane Poulsen, Mette Mattiasdatter, Maren Olesdatter

Hun blev gift med (1) Christen Madsen, * 2 juli 1717 i Gassum, † 27 nov 1768 i Gassum.

Hun blev gift med (2) Christen Jensen, gift 3 aug 1773 i Gassum, * 26 april 1733 i Gassum.

Mads Espensen * 1733 i Gassum, Randers Amt
Den 14 p trinitatis døbt i Gassum, faddere Peder Møllers hustru i Kvortrup mølle 
Mette Andersen, X Qvortrup, Mads Olsted, X Hald
 
42. ii  Niels Espensen, * 16 okt 1734 i Gassum, Randers amt, † 6 maj 1798 i Gassum, Randers amt. 

Han blev gift med (1) Mette Michelsdatter, gift 2 nov 1762 i Gassum. 

Han blev gift med (2) Anne Sørensdatter, gift 3 okt 1777 i Gassum, * 1745, † 1 maj 1835 i Gassum.

 85.  Maren Andersdatter, * 13 okt 1695 i Gassum, † 29 okt 1779 i Gassum.
Hun blev begravet 29 oktober 1779

 

 

Sønnen Niels dåb i kirkebogen

86. Michel Komdrup, * 1678, † 13 dec 1750 i Gassum, Nørhald. 

Han blev gift med Maren Olesdatter.
Han var fæstegårdsmand i Gassum
Han blev begravet 13. december 72 år gammel

Børn:
43. i Mette Michelsdatter  * 1731 i Gassum  † 1777 i Gassum
Hun blev begravet 31 januar 1777 i Gassum

Hun blev gift med Niels Espensen, gift 2 nov 1762 i Gassum.

87. Maren Olesdatter, * 1694 i Asferg, † 1767 i Gassum, Nørhald herred.
Hun blev begravet 21 april 1767

Gassum kirke

88. Mads Madsen, * april 1675 i Øster Kondrup, Kastbjerg sogn, † 1756 i Hastrup, Spentrup sogn. 

Han blev gift med Mette Sørensdatter, gift 18 juni 1730 i Borup sogn.

Imellem 1754 og 1763 sælger Gjessinggaard gård nr 6, (nu matr. 4 a Kalkungården)  i Hvidsten til Mads Madsen i Hastrup (eller, hvis det er efter 1757, til hans enke Mette Sørensdatter).
Det er i hvert fald hende der står som ejer i 1764 i den pakke, med hartkornspecifikationer og jordebøger over strøgods m.m. fra 1731 til 1802, som findes på i landsarkivet i Viborg.

Fæstere af gården er da ane 46 Jens Mogensen og hans bror Peder Mogensen, altså ane 92 Mogens Jensens to yngste sønner.
Omtrent samtidigt optager Mette Sørensdatter et lån og stiller gården i Hvidsten som sikkerhed. Fæsteren opgives da til at være Christen Michelsen, som vi også møder i folketællingen fra 1787.  Han er nok kommet i gården efter Sørens død i 1757, og da Maren Jensdatter dør i 1765, bliver han gift med Mette Mogensdatter datter af ane 92 Mogens Jensen.
Det er således lidt uklart, hvem der på denne tid står for fæstet; men de har sikkert boet der alle og hjulpet hinanden.
Vi ved det ikke, for Mads Madsens enke Mette Sørensdatter ejede Risagergaard i Hastrup; men herfra findes ingen fæstebreve eller lignende gemt, så oplysningerne om familien stammer nu udelukkende fra kirkebøgerne.
Her kaldes Christen for Christen Michelsen Vinstrup, så han stammer sikkert derfra. Hans fødsel har det imidlertid ikke været muligt at finde, for kirkebogen fra Dalbyover sogn, som Vinstrup hører under, er meget mangelfuld i denne periode. Ud fra dem, der står faddere til hans børn, er det dog rimeligt at antage, at hans far er ane 94  Michel Pedersen (kaldet Michel Greve) i Vinstrup.
Det er således herfra tilnavnet Greve, som familien senere kaldes i Hvidsten, stammer.

 
Børn:
44. i Mads Madsen, * 1731 i Hastrup Spentrup sogn, † 21 marts 1818 i Hastrup, Spentrup sogn. 

Han blev gift med Maren Jensdatter, gift 4 juni 1762 i Spentup sogn.

ii Peder Madsen, * 1732 i Hastrup, Spentrup sogn.

Han blev gift med Anne Jensdatter, * 1739 i Hastrup, Spentrup sogn, † 1774 i Hastrup, Spentrup sogn.
Hun er søster til Maren Jensdatter gift med ane 44 Mads Madsen

iii Søren Madsen, * 1732 i Hastrup, Spentrup sogn.
Begge døbt 13 p trinitatis, faddere Niels X hustru, Jens Matthiesens hustru, Niels Sørensen, Lars Christensen i Kondrup, Thyge Laugesen, Ole Michelsen, Maren Christensdatter, Maren X, Birgitte Hansdatter

89. Mette Sørensdatter, * 1708 i Kondrup, Borup sogn, † 1768 i Hastrup, Spentrup sogn.
Hun blev døbt 18 november 1708 i Borup, faddere var Anders Rasmussen, Jens Lassen, Mogens Borup, Boel Pedersdatter og Loumands kone i Kondrup

Gjessinggård 1760 Nygårds sedler

90. Jens Christensen, * ca 1701, † 1761 i Hastrup, Spentrup sogn. 

Han blev gift med Karen Christensdatter, gift 29 juli 1736 i Kastbjerg sogn.
Han var fæstegårdsmand i Hastrup

Børn:
45. i Maren Jensdatter, * 1737 i Hastrup, Spentrup sogn, † 1795 i Hastrup, Spentrup sogn. 

Hun blev gift med Mads Madsen, gift 4 juni 1762 i Spentup sogn.

ii Anne Jensdatter * 1739 i Hastrup, Spentrup, † 1774 i Hastrup, Spentrup sogn
Dåb Dom Ludu. Faddere Kirsten Christensdatter af Øster Komdrup, hendes mand Søren Christensen, Søren Mathiesen, Benedikte Knudsdatter, Birthe Sørensdatter, Kirsten Rasmusdatter

Hun bliver gift med Peder Madsen, som er bror til søsteren Maren Jensdatters mand Mads Madsen


iii Christen Jensen * 1741 Hastrup, Spentrup
Dåb dom Miserium. Faddere Giertrud Nielsdatter af W. Komdrup, Mads Madsen, Thyge Lauersen, Kirsten Sørensdatter

91. Karen Christensdatter, * 1711 i Ø. Kondrup, Kastbjerg sogn, † 1748 i Hastrup Spentrup sogn.
Hun blev begravet 4 sept 1748

Gammel runesten fra Spentrup

92. Mogens Jensen, * 1700 i Hvidsten, Gassum sogn, † 1743 i Hvidsten, Gassum sogn. 
Han blev døbt d. 25 april 1700 i Gassum, faddere var Maren Ibsdatter, Anne Jensdatter, Karen Iversdatter og Anne Pedersdatter
Han blev begravet 8 maj 1743 i Hvidsten

Han blev trolovet d. 23 juni 1726 og gift 6 okt 1726 i Gassum med Maren Jensdatter

Han var fæster af den ene halvdel af  af matr 4 a i Hvidsten, i dag Kalkungården, da under Gjessinggård i 1719- 23. Gården hed da nr. 6
Han delte fæstet med sin broder Michel

Fæstebrev: 
Jeg Gothardt Braem til Giessinggaard kongl. maits bestalter cancellieraad giør hermed vitterligt, at jeg have stæd og fæst som jeg og hermed stæder og fæster nærværende Jens Mogensen af Hvedsteen dend halve part af dend gaard ibdm.  som hands fader og hand self paaboer og tilforn stæd og fæst haver.
Samme halve part bestaar af hartkorn 3td 2skp 3fdk 1¼alb og skal hand deraf give aarlig landgilde: Rug 1td 2skp, biug 1td 4skp, havre 2td 4skp, smør 1 pund, ½ svin, ½ gaas 1 høne, giesteriepenge 12sk, arbeidspenge 4rd som tilhaabe skal erlegges og betales inden hver aars Martins dag.
Saa maa hand samme gaards halve part beboe saa lenge hand holder dend ved god hefd og biugning og dend forbedrer og deraf svarer alle kongl. paabudne eller her efter paabydende contributioner, forandførte landgilde og arbeidspenge, enhver i rette tide.
Saa og være sit herskab hørig og lydig og ellers i alle maader have hand sig efter hans kongl maits allernaadigste udgangne lov og forordninger at rette og forholde.
Indfæstningen heraf er tilforn betalt ved forige derpaa udstede festebref.
 Giessinggaard d. 5 april 1719.
   Braem
      (L.S.)

Ligelydende fæstebref med dette, som paa forige sidde findes antegned er mig af mit velbr. herskab vorder meddelt, hvilket jeg hermed lover og tilforpligter mig i alle optenkelige maader at efterleve, og i alle ord og meninger at efterkomme, hvilket jeg med egen haand hermed testerer.
Giessinggaard ut supra 
J.M.S.
Til vitterlighed
Peder Nielsen Søren Sørensen
Casseret

Kilde:  Giessinggaard godsarkiv:  Fæsteprotokol 1719-1800.  G 258 - 1 s.48.


Børn:
i Anne Mogensdatter  * 1727 i Hvidsten, Gassum sogn, † 1737 i Hvidsten
faddere Kirsten Lasdatter, Michel Mortensen, XX, Maren Ollesdatter, Ann Knudsdatter

ii Jens Mogensen * 1730 i Hvidsten, Gassum sogn, † 1753 i Hvidsten, Gassum sogn 
Faddere Anne Knudsdatter, Mogens Poulsen, Peder Pedersen, Anne Christensdatter, Maren Ollesdatter

iii Mette Mogensdatter * 1732 i Hvidsten, Gassum sogn, † 1801 i Hvidsten, Gassum sogn
Faddere Anne Christensdatter, Anders Nielsen, Michel Mogensen, Maren Olesdatter, Maren Lasdatter
Hun blev trolovet 26 september og  gift 29 okt 1765 i Gassum med Christen Michelsen Vinstrup

Han var søn af ane 94 Michel Pedersen Greve

Folketælling 1787 Hvedsten, Gassum sogn, Randers amt.
Christen Michelsen Hosbonde 59 Begge i 1ste Bonde og gaardbeboer
Mette Mogensdatter Hans kone 56 ægteskab 
Mogens Christensen Deres børn 20 Ugivt 
Jens Christensen - 13  
Mette Christensdatter - 17  
Anders Christensen Tjenestefolk 21 

Efter Christens død i 1792 overgår fæstet til enken Mette Mogensdatter.
I 1799 køber deres søn Mogens Christensen, kaldet Mogens Greve, så gården fri. Hartkornet er da stadig på 6td 5skp 2fdk 2½alb. I forbindelse med skødets tinglæsning, der er i 1838 optager Mogens et lån på 500rd, og hartkornet er da 6td 4skp  1¾alb, hvilket skyldes at Mogens i de mellemliggende år har solgt noget jord fra. Ved folketællingen i 1801 og i 1834 er det således Mogens der er mand i gården. I 1801 dør aftægtskonen Mette Mogensdatter, og i 1809 bliver Mogens gift med Maren Pedersdatter fra Gassum. De fik sammen ni børn

De to søskende Jens og Mette Mogensen er gift ind i samme familie.
Henholdsvis med en datter og en søn af ane 94 Michel Pedersen Greve

En af Mette Mogensdatter og Christen Michelsen Vinstrups sønner Michel Christensen Hvedsteen bliver gift med Ane Pedersdatter

En af deres døtre Ane Dorthe Michelsdatter Hvedsten bliver gift med Jens Madsen der er søn af ane 22 Mads Madsen og ane 23 Anne Jensdatter søn af ane 44 Mads Madsen og Maren Jensdatter

Familierne holder altså sammen i flere generationer og er gift ind i hinanden

iv Søren Mogensen * 1734 i Hvidsten, Gassum sogn, † 1757 i Hvidsten, Gassum sogn
Faddere Birgitte Christensdatter, Peder pedersen, Michel Mortensen, Maren Ollesdatter, Gjertrud Andersdatter

46. v Jens Mogensen, * 1735 i Hvidsten, Gassum sogn, † 11 okt 1813 i Vinstrup, Dalbyover sogn. 

Han blev gift med Maren Michelsdatter, gift 9 okt 1765 i Dalbyover kirke.

vi Peder Mogensen * 1740 i Hvidsten, Gassum sogn
Faddere Anne Rasmusdatter, Mogens Pedersen, Michel Mogensen, Maren Christensdatter, Anne Nielsdatter

93. Maren Jensdatter, * 1704 i Hvidsten, Gassum sogn, † 1765 i Hvidsten, Gassum sogn.
Hun blev døbt d 10 august 1704 i Hvidsten, faddere var Maren Lasdatter fra Stistrup samt Jens Poulsen, Mette Andersdatter og Boel Sørensdatter
Hun blev begravet 14 april 1765 i Hvidsten

Skifte efter Mogens Jensen:
Anno 1743 dend 6te may, paa høiædle og velbaarne hr justiæ raad Folsachs veigne, indfandt ieg underskrefne Anders Gierlef mig udi afgangne Mogens Jensens gaard i Hvidsteen, for at registrere, skifte og deelle imellem enken Maren Jensdatter og hendes med dend sahl. mand auflede børn, Jens Mogensen 13 aar, Søren Mogensen 9 aar, Jens Mogensen 5 aar, Peder Mogensen 2 aar og Mette Mogensdatter 11 aar gammel, og var da overværende til vurderingsmænd Christen Sørensen og Lars Andersen begge af fornt Hvidsteen, som enkens laugværeg hendes broder Peder Jensen ibidm, og som formynder for børnene deres farbroder Mickel Jensen sammesteds, og da forrettet som følger.

Ind- og udboe
 Rd M Sk
1 fur bord med aaben foed  4 
2 benke og 4 hylder  1 4
1 fur half kiste 1 2 
1 liidet skriin  3 
1 gl. fur skab med 2 døre  3 
1 sengested 1  
1 olmerdugs dynne  3 
1 bolster dito  2 12
1 vadmels dito  2 8
2 hoved puder  4 8
2 blaargarns lagner  2 
1 stribet omheng  3 8
1 dreils senge dek  1 8
1 olmerdugsdynne 1  
1 vadmels dynne  2 
2 gl. hoved puder  2 
2 gl. lagner  1 8
1 jern kakelovn 6 4 
2 smaae spind rocker gl.   9
2 gl. ølltønder  4 8
1 fur bord  1 12
1 half sengested  1 4
1 olmerdugs dynne  3 
1 vadmels dito  1 4
2 gl. puder  1 
2 gl. lagner  1 8
1 gl. bagtrug   6
1 kaaberkedel i grue 4 2 
2 gl. brøge kar  5 
1 ballie, 1 strip, 1 spand  1 10
1 gl. haand qværn  3 
1 rist, 1 brandfork  1 
4 korn seker 1  
2 høeleer med draue  5 
2 spader  3 
3 river   6
2 øxer, 3 nafrer   3 8
1 bundknif, 1 hammer, 1 tange  1 
3 grebe, 2 skoule   10
1 hackels kiste med knif  2  
Levende creaturer  Bæster   
1 sort hoppe 8 aar 10  
1 dito sort     7  8  
1 bruun dito  4 6 4 
1 sort dito     6 4  
1 dito sort     5 4 2 
1 sort dito   13 4  
1 dito sort     3 3  

Qvæg   
1 sort hielmet koe 5 aar 4  
1 blacket dito        6 3  
1 sort dito             4 3  
1 dito sort           11 2 4 
1 sort qvie            3 2  
2 smaae dito         2 2  
1 studnød              3 2 4 
3 aarings nøder 3  

Faar 
  
16 gammel faar a 3sk 8  

Sviin   

3 svin polde  1 4 

Gies 
  
2 gammel gies  2 

Vogn og plov redskab   
1 beslagen vogn med sit behør 6 4 
1 træ dito med behør 3 4 
1 ringere dito med behør 2 3 
1 plov med behør 1 2 
3 harver  3
 
Paa tilspørgelse om meere fandtes blef svaret nei   
Bedrager saa alt det registrede som er heele boens formue sig til den summa 119rd 2m 13sk

Boens besværing    
1 Til besætningen   
6 bæster a 10rd 4m 64  
2 vogne med behør 12  
1 plov og 2 harver 4  

2 Brøstfældigheden    
Taxerit og ansat for 32  

3 Skiftets bekostning   
1 ark stemplet papiir  1 8
Skifteforvalteren for hans salarium 3  
For registrering og skrifning  4 

4 Til den sal mands begravelses bekostning blev angifvet 4  
119 rd 5m 8sk
   
Liqviderit og anset imod hverandre, bliver ei noget til skifte og deelling, hvorfore det som er registrerit, overlefveris enken under hendes lauverges opagt, og til siun, til goed forsvarlig omgang, og stedets conservation og forbædring.
Hendes børn skal hun cristelig opføede, og dennem med klæde og flittig skoellegang forsørge, alt saaledes som hun for Gud og hendes herskab agte at forsvare og bekiendt være.
Skiftet er da saaledes slutted og til ende bragt.
 Datum Hvidsten ut supra  A Gierleff
Enkens laugværge Peder Jensen
Børnenes farbroder    Michel Jensen
 Vurderings mænd Christen Sørensen Lars Andersen

Kilde:  Skifteprotokol for Gjessinggaard gods 1725-1764. G 258 - 5 s.265-267.

Skiftet viser, at udgifter og indtægter faktisk går lige op med hinanden, og som sådan kan boet synes fattigt. Det viser dog ikke at denne familie er særlig fattig, for det var faktisk en meget almindelig udgang på et skifte. Det viser således ikke noget om den sociale status i denne specielle familie, men om bondestanden i almindelighed.
 

Her er gården tegnet ind

94.  Michel Pedersen Greve, * 14 okt 1698 i Grevegaard, Vinstrup,Dalbyover, † 13 feb 1774 i Grevegaard, Vinstrup, Dalbyover. 

Han blev gift med Mette Christensdatter, gift 1728.

Bevilling til ægteskab:
"Vii Friederich Dend Fierde, af Guds Naade Konge til Dannemarch og Noge, De Venders og Gothers, Hertug udj Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmarsken, Greve udj Oldenborg og Delmenhorst, giøre alle Witterligt, at Wi efter herom Allerunderdaigst giorte Ansøgning og Begiering Allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at Michel Pedersen og Mette Christensdatter af Winstrup Bye i Dalbye Over Sogn udj Dronningborg Ampt i vort Land Nørre Jylland maa i Egteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie Leed beslægtet.
Dog skal de først paa behørige Steder bevisligt giøre, at de hverandre ey nærmere endsom her oven er meldet, i Slegt eller Svogterskab paarører, saa og noget efter  deris Midler og Leylighed samt Biskopens Billig Sijgelse til neste Hospital udgive saafremt de denne vores Allernaadigste Bevilling agter at nyde, forbydendes alle og enhver herimod efter som forskrevet staar, at hindre eller i nogen Maade, forfang at giøre.
Under vor Hyldest og Naade. Givet på vort Slot Kiøbenhafn d. 26. November Anno 1728. Under vor Kongelige Haand og Signet
Friederich R. C Mônnichen. Conform med Originalen som er til Stiftskriveren indleveret. I Ocksen"

Desværre går Dalbyover kirkebog ikke så langt tilbage, så det er muligt at finde ud af hvordan og via hvilke aner, de er beslægtede

Michel Pedersen Greve overtog Grevegård i 1729. Mens han var fæster på gården, brændte det meste af Vinstrup by. Ilden opstod ved, at nogle gløder blæste op i stråtaget, da en pige var inde i nabogården for at låne ild. Det fortælles videre, at pigen blev så fortvivlet over sit uheld, at hun hængte sig. Hun blev begravet ved trendemarkskel, hvor der endnu står 3 stene på hendes grav. Byen blev dig opbygget samme år. Et teglværk blev oprettet øst for byen ved Dalbyovervejen, og alle gårdene samt skolen blev opført af brændte sten og "fuldgode" egestolper.

Grevegård var i sin tid fæste under Sødringholm gods. Efter Michel Pederseb Greves død 1774 afstod enken fæstet til sønnen Niels Michelsen Greve, der 1. november 1799 frikøbte gården, som han samtidig overdrog til sin søn Christen Nielsen Greve, der 1. august 1851 efterfulgtes af sin søn Niels Chr. Christensen Greve.
De grundmurede bygninger er ofført efter brand i 1886 og tækket med tegl og strå. Elektrisk lys og kraft er indlagt fra Randers Værk

J. B. La Cour "Danske gårde"

Børn: 
i Christen Michelsen Greve, * 1729 i Grevegaard, Vinstrup, Dalbyover

Han bliver gift med Mette Mogensdatter

På denne måde er søster og bror gift ind i samme familie.
Hun var datter af ane 92 Mogens Jensen og dermed søster til ane 48 Jens Mogensen gift med ane 47 Maren Michelsdatter.
Se mere vedrørende dette par under noter ved ane 92 Mogens Jensen
Stærke familiebånd er dannet her!


ii Niels Michelsen Greve, * 10 april 1733 i Grevegaard, Vinstrup, Dalbyover, † 4 marts 1800 i Grevegaard, Vinstrup, Dalbyover.

Han blev gift (1) med Anne Christensdatter, gift 28 okt 1774 i Dalbyover kirke.

Han blev gift (2) med Karen Pedersdatter d 5 august 1783 i Dalbyover kirke

Niels Michelsen Greve var gift anden gang med Karen Pedersdatter der efter hans død med stedsønnen Christen Nielsen Greve som bestyrer besad gården til sin død 1806.

Niels Michelsen Greve overtog fæstet af Grevegaard, og han købte gården til selveje 1799. Han købte desuden 18 tdr. land fra en nedlagt gård. To af hans døtre fik hver 7 tdr. land i medgift. Til en søn, der vendte hjem fra Sjælland, blev der opført et hus på 4 tdr land jord, og til en anden søn købte han en gård i Stangerum (matr. nr 6). En datter blev gift og kom til at bo i Dalbyover (matr. nr. 9)

Det fortælles, at godsejer H. von Folsack forsøgte at overliste de Vinstrup bymænd, der ikke var pligtige til at forrette Hoveriarbejde, da de var over 1 times kørsel til herregården, ved at tilbyde dem al den jord, som ligger nord for bakkerne mnellem Vinstrp og Ø. Tørslev for 1 td. havre af hver gård. Det drejede sig om ca. 200 tdr. land, men bønderne sagde Nej! de ville ikke blive hoveripligtige.

Den originale købekontrakt er bevaret i slægtens eje.
"Kiøbe Contract! Mellem Sødringholms Gaard og Godsets nuværende Eyere som Sælger, og Niels Michelsen greve som Fæster, boende i Vinstrup Bye Sødringholm Gods som Kiøber i bemeldte Vinstrup Bye, Dalbyeover Sogn, Randers Amt, der staar for Hartkorn 6 tdr., 5 skp., 3 fjdk., 1 alb., alt faa følgende Conditioner.

1. Kiøberen overlades denne Gaard med tilliggende Eiendomme saaledes som samme dem i Aaret 1789 er til deelt ved da passerte Udskiftning af Fællesskab.

2 Kiøberen og derefter denne Gaards tilkommende Eyere holder stedse vedlige i lovforsvarlig Stand den Andeel af den saakaldte Demstrup Vase, som denne Gaard hidtil har havd, imod derfor igien at nyde Friehed at kiøre paa denne Vase paa samme maade og under samme Vilkaar som hidtil, udend erfor at nyde videre Gotgiørelse, dog at Gryfternes Opkastelse ved Siderne er Kiøberen uvedkommende.

3 Denne Gaard maa aldrig lægges under nogen Hovedgaard eller bruges til dens Complettering, mindre dertil giøre Hoverie.

4 Kiøberem lader inden dette Aars Udgang denne Gaard paa Kiøberems egen Bekostning i alle Maader assurere eller forsikre i Landets almindelige Brandt Casse.

5 Til dette Aars Mortens Dag forfaldne Landgilde erlægger Kiøberen til Sælgeren ligesom og Kiøberem forretter fra nu af og indtil 12de Juni 1800 alt det Hoverie og Arbejde, Randers Reiser med mere, som hand efter hans Fæste Brev er forbunden til at giøre og lige som Skik og Brug hidtil været haver, uden derfor at nyde nogen Godtgiørelse.

6 Kiøberen svarer af denne Gaard med tillagde Hartkorn 6 tdr., 5 skp., 2 fjdk., 1 alb fra dato af og i fremtiden alle kongelige skatter, byrder og øvrige Paabude saavel ordinaire som extraordinaire, som enten allerede befalet er eller befalendes vorder, og erlægger samme fra 1ste Jan. 1800 af paa dertil befalet Stæder og til befalet Tiid, mens indtil den Tiid erlægges disse paa Sødringholms Skrivestue som hidtil.

7 Førmeldte Gaard med alt tillagde Eyendom og Hartkorn som alt fra Dato aafstaaer i alle Deele for Kiøberens egen Regning og Risico, overlades Kiøberen Niels Michelsen Greve for den Summa 950 Rigsdaler, skriver Nie Hundrede og Halvtredsinstyve Rigsdaler, som jeg underskrevne Kiøber Niels Michelsen Greve hermed forbinder mig til at betale til underskrevne Sælger i randers, saaledes nemlig 400 Rixsdl., skriver Fiire Hundrede og Halvtredsindstyve Rixdaler den 12de Juni 1801, dog at Renten aarlig 4 pro Cento deraf svares indtil Summen betalt er.

8. Efter at det sidste af Kiøbe Summen tillige med Renterne ere betalte til Sælger, da meddeles Kiøberen Skiøde af Sælgeren:

9 Kiøberen maa ikke indeholde noget af benmeldte Kiøbe Summa eller Renter under Navn af Contra Prententioner til Sælgeren; thi skulle nogen Dispute mod Formodning indløbe mellem Sælger og Kiøber, dette Kiøb eller dets Conditioner angaaende, saa bliver saadant at afgiøre mellem Sælger og Kiøber som om det i henssende til betalingerne var dette Kiøb uvedkommende.

10 Det fornødne templet Papirer til denne Kiøbe Contract og paafølgende Skiøde, og som efter Kongel. Bevilling af 10de April 1799 maae staa paa 24Sk.s Papier, betales af Sælger og Kiøber, hver deraf lige meget.

11 Den originale Kiøbe Contract forbliver i Sælgerens Bevaring, hvorimod Kiøberen deraf beholder en ligelydende og verificeret Gienpart. Forøvrigt bliver denne Contract ved Sælgeres, Kiøbers og 2de overværende vitterlighedsvidners Underskrift og Forsegling stadfæstet. Vinstrup den 1.ste Novb. 1799. Paa egne og øvrige Med Interessentere af Sødringholm Gaard og Gods deres Vegne.
Fr. Wesenberg L.S:, Niels Michelsen Greve L.S."

iii Christen Michelsen Greve, * 1734 i Grevegaard, Vinstrup, Dalbyover, † 27 feb 1813.

Han var ugift og boede hos sin broder og dennes familie hele sit liv

Randers, Gjerlev, Dalbyover, Winstrup Bye Gaardmænd, , 2, FT-1787 
Niels Mickelsen Grewe 55  Gift Hosbonde Bonde og gaard beboere
Karen Pedersdatter 39  Gift Madmoder   
Mickel Nielsen 13  - Børn af 1ste ægteskab   
Christen Nielsen 9  - Børn af 1ste ægteskab 
Mette Nielsdatter 12  - Børn af 1ste ægteskab   
Kirsten Nielsdatter 7  - Børn af 1ste ægteskab  
Christen Mickelsen 50  Ugift Mandens Broder  
 
Randers, Gjerlev, Dalbyover, Vinstrup Bye, , 2den Familie, FT-1801 
Karen Pedersdatter 52  Enke    
Christen Nielsen 23  Ugift    
Mette Nielsdatter 25  Ugift    
Kirsten Nielsdatter 21  Ugift  
Christen Mickelsen 64  Ugift   
Anne Pedersdatter 15  Ugift

Mindetale over Christen Michelsen Greve:
"Thi en kristelig og uforglemmelig Erindring har mange agtbare Venner og Veninder i Dag fulgt og ledsaget den jordiske deel af en Kjær Ven og Broder til Grav og Hviledsted heri Kirkegaardens Giemme den her i Live som har levet et ordentligt, gudeligt og anstændigt Forhold, og af den Alviise og Algode Gud blev velsignet med mange Aar og levedage her i blandt os, hvorved han i visse deele har været Sognets Velgiører i 63tive Aae, nu hos Gud ved Døden, Sl. Kristen Michelsen. Hans kristelige Komme her til Verden, ordentlig Levnet og Vandel i Samme, samt hans sidste Tid og Udgang fra dette jordiske, er dette efter Vedkommendes Begiæring, af den Kundskab, som er givet og haves, saaledes optegnet som følger:

Hans kristelige Komme her til verden var Aaret 1734dive i Martij Maaned i den gaard, hvorfra Han idag er udbaaren og hvor Han af Kristelige ægte Forældre blev Fød.
Hans Fader var den heri live velagte Mand Michel Pedersen og Moderen den Gudelskende Kone Mette Kristens Datter, der begge for mange Aar siden ere udgangne fra dette jordiske Liv.
Da disse Kjære Forældre vare af Gud bleven velsignet med denne for Dem ikke alleene saa kjærlige og yndige Livsarving, takkede de ikke alleee Gud for denne Himmelske Gave men lode ham igien opoffre til Herren ved den hellige Daab, for at blive en Guds og Jesu medarving, tillige med andre Guds Børn at faae deel i det evige Livs Glæder og Herligheder i Himmelen.
Disse kjære Forældre forsømte ikke heller ved Aarenes Tiltagelse at lade Ham vel oplære og opdrage i Religionens Sandheder, hvilke Han var vel Øvet udi, og hvilke Han og stedse fulgte i Hans Heele Liv og Levnet her iblandt os.

Som en lydig Søn forblev Han bestandig efter Forældrenes og Sødskenes Samtycke og Villie hos dem. Stedse har han været og var en flittig og troe Arbejder på Gaarden og dens Tilhørende, indtil Alderdommen afkræftede Ham, og derefter var Han stedse en god Tilsynsmand eller Karl, baade i Mark og Gaard med alt, hvad han kunde oversee og bestyre, inndtil det Behagede Forsynet at nedlægge ham paa Syge-Sængen, hvad meere at melde om vores sl. afdøde medkristens Levnet heriblandt os, da besøgte Han tidt og ofte dette hellige Guds Huus, indtil Alderdommens Skrøbelige Dage forbød Ham samme, hvorfore Han og for dette hans kristelige og ordentlige Levnet var meget agtet og elsket af Sognets Folk og flere Venner, som kjendte ham.

Hvad vores sl. Afdøde medkristens sidste Tid angaar, da blev han nedlagt paa Syge-Sængen sidsafvigte 17de Febr.
Hans Kjære Brodersøn, velagte Mand Kristen Nielsen Greve forsømte ikke hverken ved Dag eller Nat at søge om raad for at skaffe Ham Hjælp i Legems Lidelsernes Smerte! Ikke heller forsømte han at sørge for hans udødelige Sjæls Vel. Han hentede mig hans kjære Sjælesørger for at trøste, styrke og opmuntre vores sl. Afdøde med Guds Ord, og derefter meddelte ham det hellige og Høiværdige Alterens Sakremente, hvilke og blev fuldført og hvorfore han hjertelig takkede Gud for dette Himmelske Maade Maaltid.

Og lige som meldte Hans kjære Brodersøn velagte Kristen Nielsen Greve sørgede for vores sl. afdøde i dette, saaledes sørgede ogsaa hans gode Kone Anne Madsdatter for vores sl. Afdøde i hans heele Sygdoms Tid ved at give Ham den bedste Pleje og kjørligste Omgang, hun kunne udfinde, indtil det behagede Forsynet at Bortkalde ham fra det jordiske, hvilket skeede ved Døødens Budskab sidstafvigte 27de febr. Da han i disse hans kjære Venners Nærværelse og Paasyn hensov i en lder af 79 Aar mindre nogle Dage, som er den sl. Afdødes heele Leve-Aar og Alder heriblandt os.

Salig Siæl,! Nu Hviiler Du!
Sødt hos Himlens Gud! Vor herre!
Vi dit Minde Ærer nu!
Stedse det hos os skal være!
Sognets Folk. De ønsker Dig!
Held og Evig Glæde, Lycke!
Giid! Vor Gud! Velsigne Dig!
Pryder Dig med Himlens Smycke!"

47. iv Maren Michelsdatter, * ca 1739 i Vinstrup, Dalbyover sogb, † 23 nov 1806 i Vinstrup, Dabyover sogn.

Hun blev gift med Jens Mogensen, gift 9 okt 1765 i Dalbyover kirke.

v Else Michelsdatter Greve, * 17 feb 1743 i Grevegaard, Vinstrup, Dalbyover.

vi Anne Michelsdatter Greve, * 1748 i Grevegaard, Vinstrup, Dalbyover, † 1749 i Grevegaard, Vinstrup, Dalbyover.

vii Søren Michelsen Greve, * 18 jan 1750 i Grevegaard, Vinstrup, Dalbyover.

95. Mette Christensdatter, * 1706, † 30 dec 1775 i Grevegaard, Vinstrup, Dalbyover sogn

I slægtens eje er bevaret en afskrift af en gravtale, som blev holdt over Michel Pedersen Greve.
Gravtalen indledes med betragtninger over menneskets liv på jorden og kommer derefter ind på en nærmere omtale af "vores salig Afdøde, den i Livet ærlig og velbaarne Dannemand Michel Pedersen, hvis Legeme vi i Dag har nedsat i sit Hvilested" og der fortsættes:
 
" Han har al sin Tid anset sit Liv her i Verden som en vandring til Graven i en gudelig Forsigtighed. Sin langvarige Sygdom som et Dragebaand fra Vor Herre og som en velforskyldt Ruelse for sine begagne Synder antog han med en kristelig Taalmodighed. Sin Død længtes han efter med Glæde som den gamle Jacob og sagde: Herre, jeg bie efter Din Salighed.
Vi vil derfor i Korthed vende os til den salig Mands Levneds Løb, og den for hans Indgang til Verden, Fremgang i Verden og endelig hans salig Død og Udgang  af Verden. Hvad hans naturlig Fødsel angaar, da er han født til denne kummerfulde Verden Anno 1698, d. 14 Oktober i samme Gaard i Vinstrup, hvorfra han i Dag er udbaaren. Faderen var den i sin Tid velagtbare Dannemand Peder Christensen og Moderen den gudeelskede Dannekone Maren Michelsdatter, som begge alt for mange Aar siden er bortkaldet af verden.
Da Gud nu saaledes havde velsignet disse kære Forældre med denne deres daværende unge Søn, ansaa de ham som en Gave, der af Gud var dem betroet, saa de straks opofrede ham til Giveren selv, den treenige Gud i den Hellige daab, at han, som undfangen og født i Synden kunde blive igenfødt til et nyt og aandeligt Liv i Kristus Jesus, blive delagtiggjort i al hans Forsoning og renset fra den medfødte Synds Urenhed.
Da de første Kendetegn paa Forstanden begyndte at fremspire, som Naturen havde nedlagt hos ham, kom hans Forældre saadanne Naturens Gaver til Hjælp for ham, da de lod ham forsyne med fornøden Undervisning i de guddommelige Sandheder, at han kunde komme til at kende hans Daab, den Naade Gud ham dèr havde ladet vederfare og de Pligter, han formedelst sin Daabs Pagt var sin Gud skyldig, hvilken Undervisning og flittig Skolegang bemeldte hans kære Forældre dagligen kunde mærke ikke var uden Velsignelsens frugt, saaledes at vores salig Afdøde forfremmedes som i Alder saa i Visdom og Vækst for Gud og Menneskene, og som den salig Mand vidste af Erfaring, hvor meget godt i Kristendommen en sand og oprigtig Guds Kundskab fører med sig og hvor umuligt det er at dyrke den Gud redelig, som man ikke kender, saa har han dog flittigt holdt sine kære Børn til det samme.
Det har og bestandigt glædet ham, at han kunde se den frugt deraf, at Guds Kundskab har været deres vejviser paa Sandhedens og Dydens Vej.

I hans Fødegaard er vores salig afdøde stedse forbleven og har haft den Lykke frem for mange andre, at han bestandig dér i sit Ansigts Sved og under den Højestes Velsignelse har haft til Nødtørf uden bekymmerlig Armod fortjent sit daglige Brød for sig selv og sine og var sine gamle Forældres Hjælp og Støttesten, saaledes som han for Gud og Verden turde bekendt være.

Anno 1729 i hans Alders 31. Aar bandt Vor herre, som er Ægteskabts Stifter, hans Gunst til sin nu efterlevende og dybt sørgende Hustru, den den Tid dydige og gudelskende Pige Mette Christensdatter, med hvem vores salig afdøde bemeldte Aar indgik i Ægteskab og med hinanden for Livet i et meget fornøjeligt og eksemplarisk Ægteskab i 45 Aar.
Og foruden mange andre velsignelser har Gud velsignet deres Ægtestand med 9 Børn, 6 Sønner og 3 Døtre, hvoraf de 3 Sønner alt i deres Barndom er indtagen i den teenige Kirke foroven, til hvem de nu paa Sjælens Vegne er samlet med deres salig Fader.
De øvrige 3 Sønner og 3 Døtre tilbageleve i den  treenige Kirke her paa Jorden og i Dag med deres højt sørgende Moder bivaaner deres salig Faders Jordefærd. Gud var fremdeles deres Leder og Fører, Trøster og Frelser.

Hvad den salig Afdødes øvrige Forhold og Vandel her i Tiden angaar, da var samme saaledes, at hans efterlevende Hustru og Børn noksom tør være samme bekendt, og han ære sig derved i hans Grav; thi han søgte flittigt Guds Hus, og Gud gav ham Kræfter til med Andagt at høre Gud tale til sig i Ordet og igen at tale til ham i Bønner og Lovsange, ligesom han igen tog Guds ord i sit eget Hus om Alterets Sakremente til en Forsikring om sin Naadesstund og de Saliges Samfund med sin kære Frelser. 

I sit eget Hus var han en kærlig Ægtemage mod sin Hustru og en omhyggelig Fader for sine Børn, en nidkær Kristen for Guds Ære. Han var barmhjertig og gavmild mod de fattige, og saa vidt et skrøbeligt Menneske i dette Liv kan være muligt, førte han sin Vandel oprigtig i Uforlignelighed og Tjenstagtighed imod sine Naboer og andre, i Forsigtighed imod sig selv og barmhjertig mod alle.
Og overalt var det ham alle Tider om at gøre at have sin Kristendomspligt for Øje og sin daabs Pagt i frisk Minde, og alle Tider satte han sit Haab til den Gud, som nu næsten for 1 Aar siden, nemlig 2. Søndag i Fasten afvigte Aar, da han samme Dag var betænkt paa at ville have været i Guds Hus, der lod ham advare: Beskik dit Hus, thi du skal dø og ikke leve.
Han maatte samme Dag begive sig til Sengen og under stor Smerte i de underste Lemmer i nogle Maaneder holde ud, dog baade først og til sidste Ende med al Taalmodighed og Hengivenhed under Guds Vilje.
Ved Sommerens Tiltagelse aftog hans Sygdom lidt efterhaanden, dog var Legemets Kræfter saa godt som borte og varede ej længere end til sidst i afvigte Høst, da han bestandig siden den Tid har været sengeliggende, hvilken Sygdom han ansaa som Dødens visse Forbud. og derfor var det hans største Ønske, at han til sidste *Øjeblik af Livet kunde blive bestyrket i det salige Samfund, i hvilket han som en Kristen havde staaet i med sin Gud.
Han lod derfor mig sin kære Sjælesørger begære til sig kort før min Kaldelse sidst, og jeg indfandt mig for at trøste ham med Guds Ord og efter Beredelse og foregaaende Skriftemaal og Afløsning meddelte ham Frelseren, Jesu Kristi Legeme og Blods Testamente til en Forsikring, at han hørte den Herre til i Liv og Død, der med sin Søns Blod havde toet og renset ham af alle sine Synder.

Kort før Jul blev han i lige Maade i min Fraværelse betjent af velærværdige Hr. Timmermann i Gjerlev, og da den salig Mand altid var forsikret, at hans Syndesaar var lægte, ombad han, at hvorlænge han skulde lide paa Legemet i hans største Smerte, var hans inderlige Bøn til Gud, at han maatte til sidste Aandedræt bruge sin Mund og Tunge til at udbrede sin Skabers Ære, der alle tider have vist sig saa naadig imod ham, draget ham til Verdens lyse Barndomshjem i Barndommen, ledsaget ham i Mandommen og ikke forladt ham i hans Alderdom.
Og altid fornøjede han sine Tanker ved et bedre Liv, som han havde i Vente og saa med Fortrøstning hans Endeligt i Møde, hvilket og Gud meddelte ham ved salig Død sidst afvigte Søndag Morgen Kl. 6, da han træt af Dage leverede sin Aand i sin Frelsers Haand, som her havde været samlet med Legemet 75 Aar og 4 Maaneder, som var den salig Mands ganske Aar og Alder"
( Af hensyn til forståelsen er der foetaget en nænsom redigering, ligesom enkelte ord er indsat på passende steder)
Grevegård Vinstrup

Samme anepar som 214 og 215, de nævnes derfor ikke der
98. Mads Lauridsen Bugge
, * ca 1652 i Helsted, Borup sogn, † efter 1712 i Helsted, Borup sogn.  

Han blev gift (1) med Mette Jensdatter, gift 9 nov 1686 i Borup sogn.
Mette * ca 1658, † apr 1689 i Helsted, Borup sogn. Død i en alder af 31 år, deraf født ca. 1658. Mon ikke hun døde i barselsengen? Død samme år som hendes barn Jens Madsen Bugge (som blev 9 uger gammel). 
 
Han blev gift (2) med Maren Pedersdatter ca 1690

Mads Lauritsen Bugge, eller Mads Lassen/Laursen som han kaldtes, overtog faderens gård i Helsted som fæster under Dronningborg, og døde efter 1712 (Lakune i kirkebogen).

Rigsarkivet Filmrulle 9581 A. Rullen begynder på side 54 og midt i et skifte, som ikke med sikkerhed kan identificeres.
Der nævnes et gældsbevis og et skiftebrev af ? april 1716, efter sal. Mads Lassen, der boede i Helsted og "efterleverske Maren Pedersdatters forrige mand". Hans børn: Peder, Søren, Christen, Christen d.y. Madsen og Maren og Bodil Madsdatter havde arv til gode. Christen Madsen d.æ. og Bodil Madsdatter havde modtaget deres andel.
Niels Pedersen af Kondrup krævede penge han havde lånt sal. Laurs Mortensen. Christen Rasmussen af Bjergby fordrede penge, tillige med Christen Madsen af Sveistrup og Jens Sørensen af Randers. Gælden var større end værdierne.
En fortolkning fører til, at skiftet er efter Laurs Mortensen, død i Helsted, enken Maren Pedersdatter havde tidligere været gift med Mads Lassen, der sammen med Maren Pedersdatter efterlod sig de 6 børn.

Børn i første ægteskab:
i Christen (den ældre) Madsen Bugge, * nov 1686 i Helsted, Borup sogn, † maj 1777 i Svejstrup, Råsted sogn.

Han blev gift (1) med Maren Christensdatter, gift ca 1721.
Christen Madsen af Helsted By i Jylland bevilling på ægteskab i forbudne led,
Bevilger og tillader, at Christen Madsen af Helsted by udi Borup sogn og Maren Christensdatter afgange Mogens Christensen af Sveistrup udi Kongsted? [Råsted] sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han og bemte hendes afgange mand, skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 17 oktober 1721 

Han blev gift (2) med Maren Nielsdatter
    
Overtog ryttergården i Sveistrup i 1766 sammen med sin søn Peder Christensen Bugge.    
    
1777, begravet d. 3die søndag efter påske i Råsted kirkegård Christen Madsen i Svejstrup, 91 år 5 måneder [=27 april, Bauers Calænder

167, 3. december 1728, Svejstrup, Råsted sogn
Christen Christensen, død
Dorthe Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 41 år i København
Maren Christensdatter ~ Christen Madsen i Svejstrup
Kirsten Christensen ~ Niels Windter i gården
    
517, 7. juli 1732, Svejstrup, Råsted sogn
Kirsten Christensdatter, død
Niels Jensen Winther, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 11 år
Maren Nielsdatter, 6 år
Dorthe Nielsdatter, 3 år
Kirsten Nielsdatter, 6 uger
Formynder afdødes søsters mand Christen Madsen i Svejstrup
    
87, 18. juli 1736, Bjergby
Christen Rasmussen, død
Maren Madsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Christensen, 9 år
Mads Christensen, ½ år
Maren Christensdatter, 7 år
Anne Christensdatter, 5 år
afdødes broder Peder Rasmussen i Bjergby
Enkens broder, Christen Madsen i Svejstrup var værge for Mads Christensen
Laurs Thøgersen i Bjergby var gift med afdødes søster
    
575, 25. august 1739, Svejstrup, Råsted sogn
Maren Christensdatter, død
Christen Madsen, enkemand
Børn med Mogens Christensen:
Christen Mogensen, 27 år
Johanne Mogensdatter ~ Poul Pedersen i Helsted
Dorthe Mogensdatter, 20 år
Børn med enkemanden:
Mogens Christensen, 16 år
Mads Christensen, 6 år
Mette Christensdatter, 13 år
       
ii Jens Madsen Bugge, * 1689 i Helsted, Borup sogn, † 1689 i Helsted, Borup sogn.

Børn i 2 ægteskab
 iii Mette Madsdatter, * 1692 i Helsted, Borup sogn, † 1692 i Helsted, Borup sogn.

 iv Bodil Madsdatter, * 1693 i Helsted, Borup sogn.

49. v Maren Madsdatter Bugge, * 1695 i Helsted, Borup sogn, † eft 1738 i Bjergby, Borup sogn. 

Hun blev gift med Christen Rasmussen Winther, gift 11 juni 1724 i Borup kirke.

vi Peder Madsen Bugge, * ca 1700 i Helsted, Borup sogn, † 21 juli 1773 i København.  Hofkielderskriver hos Kong Christian VI. Proviantforvalter. Kammerråd.

Han blev gift med Olive Thomasdatter
Ejede blandt andet gården Strandkvarter nr. 100 i København.
    
Døde angiveligt 73 år gammel, derfor født ca. 1700.

vii Christen (den yngre) Madsen Bugge

Han var gift med Anne Pedersdatter

587, 2. april 1749, Helsted, Borup sogn 
Anne Pedersdatter, død 
Christen Madsen, enkemand 
Deres barn: 
Mads Christensen, 8 år    
    
99. Maren Pedersdatter  * o 1670,  † 1716 i Helsted, Borup sogn
Hun var gift (1) med Laurs Mortensen

Sveistrupgård som sønnen Christen (den ældre) Madsen Bugge havde

104. Knud Jensen, * 1674 i Hald sogn, † feb 1754 i Hald sogn. 
Han blev gift med Maren Knudsdatter.

Børn:
i Maren Knudsdatter, * 1713 i Hald sogn.

ii Ane Knudsdatter, * 1718 i Hald sogn, † 1780 i Hald sogn. 
Hun blev gift med Anders Andersen, gift 25 jul 1738 i Hald sogn.

iii Kirsten Knudsdatter, * 1721 i Hald sogn.

iv Jens Knudsen, * 1724 i Hald sogn.

52. v Niels Knudsen, * okt 1729 i Hald sogn, † 6 feb  1779 i Bjergby, Borup sogn. 
Han blev gift med Anne Christensdatter, gift 15 nov 1753 i Borup kirke.

105. Maren Knudsdatter, * 1691 i Svejstrup, Råsted sogn, † jun 1730 i Hald sogn. 
Skifte hendes far:
58, 4. december 1728, Svejstrup, Råsted sogn
 Knud Andersen, død
 Kirsten Pedersdatter, enke
 Deres børn:
 Anders Knudsen, 26 år i København
 Peder Knudsen, 25 år, fæster ½ af gården
 Maren Knudsdatter ~ Knud Jensen i Hald
 Karen Knudsdatter ~ Peder Nielsen Kaattrup i Bjergby
 Kirsten Knudsdatter ~ Jens Christensen Klit i Svejstrup
 Mette Knudsdatter ~ Niels Michelsen, fæster ½ del af gården
 
1730. den 15.juni blev Knud Jensens hustru af Hald begravet, 39 aar gammel.
 
Skifte: Maren Knudsdatter 
458, 15. marts 1732, Hald
Maren Knudsdatter, død
Knud Jensen, enke
Deres børn:
Jens Knudsen, 7½ år
Niels Knudsen, 3 år
Maren Knudsdatter, 19 år
Anne Knudsdatter, 14 år
Kirsten Knudsdatter, 11 år.

Knud Jensen nævnt hos sønnen Niels Knudsen Nygårds sedler

160. Niels Thøgersen, * 1673, † 1722 i Harridslev. 
Han blev begravet 2 august 1722 i Harridslev 49 år gammel

Han blev gift med XX.

    Børn:

    80. i Jens Nielsen Thørgersen, * 15 okt 1701 i Harridslev, † 12 aug 1755 i Harridslev. 

Han blev gift med Anne Hansdatter, gift 30 juli 1730 i Harridslev.

161. XX.

Kalkmaleri Harridslev kirke

170. Anders Madsen, * 1670 i Gassum. 

Han blev gift med XX.

 Børn:

85. i Maren Andersdatter, * 13 okt 1695 i Gassum, † 29 okt 1779 i Gassum. 

Hun blev gift med Esben Nielsen, gift 7 okt 1731 i Gassum.

171. XX.

 

Gassum ca 1920

172. Jens Christensen Komdrup, * 1650, † 1718 i Gassum, Nørhald. 
Han blev begravet 19 januar 1718 

Han blev gift med Mette N N.

Jens Christensen Komdrup står i matriklen 1688 sammen med en Peder Christensen opført som fæster af gård nr. 9 i Gassum af hartkorn gammel Matrikul 10 tdr. 3 skp. 1 fjdk. 1 alb. Gården ejedes af Frands Rode

Børn:

86. i Michel Komdrup, * 1678, † 13 dec 1750 i Gassum, Nørhald. 

Han blev gift med Maren Olesdatter.

173. Mette N N, * 1653, † 1720 i Gassum, Nørhald.

Døbefont Gassum kirke

174. Oluf Jensen.

Han blev gift med XX.

Børn:

87. i Maren Olesdatter, * 1694 i Asferg, † 1767 i Gassum, Nørhald herred.

Hun blev gift med Michel Komdrup.

175. XX.

Sådan kan familien have boet, gammelt billede fra omegnen af Gassum

176. Mads Nielsen, * 1645 i Øster Kondrup, Kastbjerg sogn, † 1705 i Hastrup, Spentrup sogn. 

Han blev gift med Sinne Pedersdatter.

Mads Nielsen fik den 23. september 1697 skøde på gården matrikel nr. 4 i Hastrup med hartkorn 10 Td 7 Skp 3 Fjk og ½ Alb. Skødet blev udstedt af Nicolaj Lorentzøn, forpagter på Ramesgaard. (B24-662 side 429B). Mads Nielsen og hans familie kom fra Øster Kondrup i Kastbjerg sogn, hvor han havde fæste på en gård med hartkorn 3 Td 5 Skp 1 Fjk og 2 1/4 Alb. 

Børn:
88. i Mads Madsen, * 1675 i Øster Kondrup, Kastbjerg sogn, † 1756 i Hastrup, Spentrup sogn. 

Han blev gift med Mette Sørensdatter, gift 18 juni 1730 i Borup sogn.

ii Maren Madsdatter, * 1682 i Øster Kondrup, Kastbjerg sogn, † 1745 i Sønder Onsild. 

Hun blev gift med Peder Mogensen, * 1675 i Kousted, † 1750 i Sønder Onsild, Kastbjerg sogn.

iii Peder Madsen Kondrup, † 1 marts 1724 i Århus.

Han blev gift med Karen Pedersdatter.

Fra degnehistorie.dk:
Peder Madsen Korndrup d. 1724    
Karen Pedersdatter blev senere gift med hestekøber i Århus Jens Gregersen Holst.
    
Peder Madsen Korndrup og Karen Pedersdatter havde følgende børn sammen: Lene Cathrine født ca. 1719. Martha Maria født ca. 1721. Marie Bannermand født ca. 1722 gift med klejnsmed i Århus Søren Nielsen Borum. Peder født ca. 1724 død 1734.
    
 Peder Madsen Korndrup nævnes som dansk skoleholder 1722.
Peder Madsen Korndrup er en af de skoleholdere der er involveret i sagen om natmandens børns skolegang     
 
iv Kirsten Madsdatter, * omkr 1694 i Øster Kondrup. Kastbjerg, † 1746 i Hastrup, Spentrup sogn. 

Hun blev gift med Jens Madsen, gift 1728 i Spentrup, * 1700 i Hastrup, Spentrup sogn, † 1750 i Hastrup, Spentrup sogn.

177. Sinne Pedersdatter, * Ca 1647, † 1725 i Hastrup, Spentrup sogn.

 

Fra Kastbjerg kirke

178. Søren Christensen, * 1678 i Svejstrup, Råsted sogn, † 22 juni 1743 i Kondrup, Borup sogn. 
Han blev begravet 30 juni 1743 i Borup sogn

Han blev trolovet d 17 februar og gift 1 juli 1704 i Borup med Anne Andersdatter.

Søren Christensen overtog efter sin svigerfar dennes gård i Kondrup, der hørte under det Dronningborske Rytterdistikt, han var desuden lægdsmand

Børn:

89. i Mette Sørensdatter, * 1708 i Kondrup, Borup sogn, † 1768 i Hastrup, Spentrup sogn. 

Hun blev gift med Mads Madsen, gift 18 juni 1730 i Borup sogn.

ii Anders Sørensen, * ca 1710 i Kondrup, Borup sogn, † 1763 i Kondrup, Borup sogn. 

Han blev gift med (1) Maren Pedersdatter, gift 17 juni 1744 i Borup sogn, * 1720 i Bjergby, Borup sogn, † 1756 i Kondrup, Borup sogn. 

Han blev gift med (2) Karen Pedersdatter, gift 15 feb 1757 i Kærby, * 1719 i Kærby, Gjerlev sogn, † 1761 i Kondrup, Borup sogn. 

Han blev gift med (3) Inger Jensdatter, gift 22 marts 1762 i Hald sogn, * 1735 i Hald sogn.

iii Chisten Sørensen, * ca 1713 i Kondrup, Borup sogn, † eft 1743.

iv Rasmus Sørensen, * ca 1717 i Kondrup, Borup sogn, † eft 1743.

v Maren Sørensdatter, * ca 1719 i Kondrup, Borup sogn, † 1774 i Hastrup, Spentrup sogn. 

Hun blev gift med Søren Nielsen Bonde, gift 6 feb 1743 i Borup.

vi Johanne Sørensdatter, * 1723 i Kondrup, Borup sogn, † eft 1743.

vii Maren Sørensdatter, * 1728 i Kondrup, Borup sogn.

179. Anne Andersdatter, * 8 dec 1684 i Kondrup, Borup sogn, † 1739 i Kondrup, Borup sogn.
Hun blev døbt d. 14 december 1684 i Borup båren af Maren Poulsdatter fra Kondrup, faddere Christen Andersen, Niels Loumand, Peder Harboe, Maren Hansdatter og Gjertrud Rasmusdatter, alle Kondrup
Hun blev begravet 6. juli 1739 i Borup

Efter Anne Andersdatters død blev der afholdt følgende skifte:
”På Kongel. Maj.ts og Rætters veigne hafver ieg underskrefne Marcus Ulsøe, bestalter, Krigs Raad og Regimentskrifver over det Dronningborgesche Districts Ryttergods, i Dag d. 23de Octobr. 1739 udi Lovlig forfald ladet møde som Fuldmægtig Peder Rasmussen Bang, udi bem.te Districts Birckedommers hr. Raadmand Nicolaus Aabel af Randers hans overværelse til foretagende Skifte og deelings holdelse efter afgangne Anne Andersdatter, som biede og døde udj Komdrup bye, Borup Sogn, mellen Efterleveren Søren Christensen i bem.te Komdrup og deris sammenavlede Børn: Anders Sørensen i 28de aar, hiemme hos Faderen ved stæden, Christen Sørensen = 25 Aar gammel, tiende udj Christiansand i Norge, Rasmus Sørensen, 23 Aar gammel, hiemme hos faderen, Mette Sørensdatter, gift med Mads Madsen, boende udi Hadstrup, Spentrup Sogn, Maren Sørensdatter i 20de Aar, Johanne Sørensdatter, 17 Aar, Maren Sørensdatter i 12.de Aar, alle 3 hiemme hos Faderen.

Ved Skiftet var tilstæde Efterleveren, bem.te Søren Christensen paa egne Veigne og som Værge for hans umyndige Børn og Madtz Madsen i Hadstrup paa hands Hustrue Mette Sørensdatters Veigne; hvor da efter foregaaende Registrering ved 2de tiltagne Mænd, Niels Sørensen Griis af Helsted og Christen Espensen i berørte Komdrup er bleven foretaged og vudrderet som følger:

Udi Daglig Stuen:                                                                         
Et lidet gl. aflangt fur bord med lukt foed og Skab Udj = 1m Mk, 4 Sk., 2 gl fur Bencker = 6 Sk., 2 lange fur hylder = 4 Sk., 4 dito stacket = 2 Sk., Et fur Skab, bruun mahled med 3 Rum udi = 12 Sk., Et Hænge Skab med Laaes og Nøggel, brun maled = 12 Sk., Et mindre Dito = 8 Sk., Én gl. Stoel med gl. sort Skind overtræcket = 6 Sk., 2 smaae dito 0 6 Sk., 2 Dito med Halm Bund = 4 Sk., Én Skammel = 3 Sk., Én Eege Huckeblok = 2 Sk., Én fur half tønde = 2 Sk., 2 Spindroker = 1 Mk., 2 diro ringere = 8 Sak., 2 Solde = 3 Sk., Et par uldkarer = 1 Mk., Et par ringere dito = 4 Sk., Én Jern Liuse Klos = 2 Sk., Én Dansk Bibel = 1 Mk. 8 Sk., Et lidet Kobber Becken = 6 Sk., Én Bielægger Kackelovn med Jern foed = 4 Rdlr., 4 Mk., 10 stk. Stavkar a`2 Sk. = 1 Mk. 4 Sk., tilsammen = 6 Rdlr. 3 Mk. 10 Sk.

Én stoer Eege Kiiste med Laas og Nøggel uden beslag 1 Rdlr. 2 Mk. O Sk derudi fantes dend Sal. Kones Gangklæder:
Én sort Klæde Kiol = 4 Mk., én brun dito hiemgiort = 3 Mk., Et sort Vadmels Skiørt = 1 Mk. 4 Sk., Et blaae dito = 1 Mk., Én sort Vadmels trøie = 12 Sk., Én brun dito af Silcketoy = 3 Mk., Én blaae vadmels dito = 12 Sk., Én gl. reise Hue = 2 Mk., Én gl. Silcke dito = 4 Sk., Én gl. silcke diti dito = 4 Sk., Et par blaagarns Sercker 0 1 Mk. 4 Sk., Et par gl. >Skoe = 4 Sk., Et par Strømper = 8 Sk., er: 3 Rdlr. O Mk, 4 Sk.

Udi Én hull Seng:
 Én blaastribet Lærreds overdyne = 3 mk., Én hvid Vadmels Underdyne = 2 Mk., Én gl. graae dito = 1 Mk. 8 Sk., 2de hvide Valdmels Hoveddyner = 1 Mk., Én blaaestribet Pude med blaargarns Vaaer = 8 Sk., Et par blaargarns Lagner = 1 Mk. 4 Sk., er: 1 Rdlr, 3 Mk, 4 Sk

Videre udi Daglig Stuen:            
En brun Steen Kruus med Tin Laag = 6 Sk., Et lidet forbrendt Kaaber fyrfad = 4 Sk., Én Jern Lampe = 2 Sk., Et gl. lidet Eege Skriin med Laaes og Nøggel = 2 Mk., 3 træe Skoler = 6 Sk., Et blick Rive Jern = 2 Sk., Én liden æske = 2 Sk., er: 0 Rdlr, 3 Mk, 6 Sk

Udi øll Kammeret:             
Et gammel Eege Slag Bord = 8 Sk., Én Eege Flødbøtte = 4 Sk., Et Pibe Stob = 3 Sk., Én fur Fierding = 3 Sk., Én Eege Ballie = 4 Sk., Én Eege øll Tønde = 1 Mk., Én diro half Tønde = 1 Mk. 4 Sk., Én dito Tragt = 2 Sk., Et lidet Bøge Otting = 2 Sk., 11 træe Tallerkner = 6 Sk., Én øll Læggen = 4 Sk., 2 uld Saxer a`6 Sk. = 12 Sk., Et gl. Messing fyhr Becken = 8 Sk., Én Halm Løb = 2 Sk., Én gl. Blick Løgte = 2 Sk., Én Køcke Kniv = 2 Sk., Én liden Messing Kieddel = 12 Sk.,
tilsammen: 1 Rdlr, o Mk, 14 Sk

Udi Store Stuen:             
Et langt fur Bord med aaben Foed = 1 Mk., 5 stk. bøge Stoele a`4 Sk = 1 Mk. 4 Sk., Én gl. Eege Kiiste med Laaes = 12 Sk., Én gl. ubrugelig Kiiste med Laaes = 12 Sk., Et gl. bøge bage trug = 4 Sk., Et gl. Eege Kar = 8 Sk., Et lidet gl. fiir kanted Bord med aaben Foed = 6 Sk., 13 Liine uheglet Hør a`1½ Mk., er 19½ Mk. a` 2 Sk., = 2 Mk. 7 Sk., 2 blaae Pude hynder = 1 Mk., Én Ride Saddel med Bidsel = 1 Mk. 4 Sk., Én gl. Haspe = 2 Sk., Én Eege Skammel = 2 Sk., Én fur stolpe Seng med lukt Himmel, gl = 1 Mk., 3 stk. grøn raspes omheng med én Kappe = 12 Sk., Én gl. hvid olmerdugs Overdyne med blaae og grønne Striber = 12 Sk., Én blaaestribet bolster Underdyne = 3 Mk., 2 blaaestribet bolster Hovedpuder med Hørgarns Lagner = 5 Mk., Et fur Sengested med 4 Eege stolper uden Himmel = 4 Mk., Én hvil olmerdugs Overdyne med røde ogg rønne striber = 2 Mk. 8 Sk., Én hvid bolster Underdyne = 3 Mk., Én blaaestribet bolster Hoveddyne med blaargarns Vaaer =  1 Mk. 8 Sk., Én mindre olmerdugs dito med røde striber = 1 Mk., Et par blaargarns Lagner = 3 Mk., Et trøgt >Lærrets Bordklæde = 8 Sk., 5 gl. tinn Fader, vægtig = 12 Pund a`12 Sk. Er = 1 Rdlr. 3 Mk., 5 tallerkner og 1 liden Smør Bricke, vog = 4 Pund a`12 Sk. Er 3 Mk.

Udj Piggernes Seng i Forstuen:           
En blaaestribet bolster Underdyne = 1 Mk., Én graae Vadmels Underdyne = 8 Sk., En blaaestribet Pude med overtræk = 8 Sk., Én blaaestribet Pude med overtræk = 12 Sk., Én hvid lærrets dito = 6 Sk., Én lang bolster Hovedpude = 1 Mk., Et par blaargarns Lagner = 1 Mk 4 Sk., Én Garn Vindel = 4 Sk.

Udi Brøggerset:            
En Kaabber Kieddel i Grue paa 3 f. = 5 Rdlr. 2 Mk., Et stort Eege tønder paa 2 tønder = 4 Mk., Et dito ældre = 3 Mk., Et fut Drøfte trug = 1 Sk., En Eege Strippe = 2 Sk., Én dito = 2 Sk., Et hackebret = 1 Sk., Én Ildtang = 4 Sk., Én Puster = 2 Sk., Én jern Rist = 2 Sk., Én Fork = 2 Sk., Én træfoed, forbrendt = 2 Sk., Én rund jern Oande = 4 Sk., Én Haand qvern med behør = 1 Mk., Én Flat = 2 Sk., Én Eege ballie = 6 Sk., Én dito Fierding = 4 Sk., 2 gl. Standtønder = 8 Sk., Én Sviinetrug = 2 Sk.

Udi Et Kammer i Brøggerset:               
2 gl. Oxehoveder = 1 Mk., Én liden Kaabber Kieddel = 3 Mk., Én Kierne = 12 Sk., Én gl. Kaabber Tragt = 4 Sk., 2 gl. Eege fierdinger = 6 Sk., Én gl. Hæggel = 2 Sk., Én gl. jerngryde = 2 Sk., 8 stk. Hampe Sæcker a`20 Sk., er 1 Rdlr, 4 Mk, tilsammen

Paa Loftet:             
Én gl. Eege Kiiste med Laaes = 2 Mk., 3 Stav Tønder a`4 Sk., Én gl. fur bing = 12 Sk., 2 Fur Hylder = 4 Sk., 3 Høeleer med Skafter a`24 Sk. = 4 Mk. 8 Sk., fem River = 8 Sk., Én Hulskovl = 2 Sk., Én Sæckløb = 2 Sk.

Udi Herberget:  
Én hvid Vadmels Overdyne = 12 Sk., Én graae Vadmels Underdyne = 1 Mk., 2 graae dito Hovedpuder = 1 Mk., Et par Blaargarns Lagner = 1 Mk. 8 Sk.

Udi Gaarden:             
Én beslagen Vogn med Fiele hauger og videre behør = 8 Rdlr., Én dito uden beslag med fielehauger, for og bag reb, Læs med stang sampt videre behør = 5 Rdlr. 2 Mk., Én dito ringere med all sin behør = 4 Rdlr. , Én dito = 4 Rdlr., 2 plouge med behørig Jern = 2 Rdlr. 4 Mk., 3 harver = 4 Mk. 8 Sk., Én Øxe = 1 Mk., Én dito 12 Sk., 2 Naver = 1 Mk. 6 Sk., Én Baand Kniv = 4 Sk., 2 Spiggerborrer = 4 Sk., Én hammer og Tang = 10 Sk., 2 Hug jern = 8 Sk., 2 Sauger = 1 Mk., 2 Tørve Spader = 1 Mk. 8 Sk., 2 Jord Spader = 1 Mk. 8 Sk., 2 Jern skovl Greebe = 6 Sk., 2 dito uden skoe = 4 Sk., 2 Skufler = 4 Sk., 2 Høe foerker = 1 Mk., Én Hackelse Kiiste med kniv = 12 Sk., Én ringere dito = 6 Sk., Én Slibesteen = 4 Sk.

Qvæg og Beester:
Én sort Koe, 6 Aar = 2 Rdlr., én dito, 7 Aar = 1 Rdlr. 4 Mk., Én dito = 11 Aar = 1 Rdlr. 2 Mk., Én dito, 4 Aar = 2 Rdlr., Én blackhielmet dito, 6 Aar = 1 Rdlr. 2 Mk., Én sort Qvie, 3 Aar = 1 Rdlr, én dito, 3 Aar = 1 Rdlr., 2 sorthielmed Stude a`4 Aar = 4 Rdlr., Én sort dito, 4 Aar = 1 Rdlr. 4 Mk., Én blackhielmed, 2 Aar = 1 Rdlr., Én sort hielmed Stud, 2 Aaar = 1 Rdlr., Én sort Qvie, 2 Aar = 4 Mk., Én blacket Tyr, 2 Aar = 4 Mk., tvende Aarings Kalve a`2 Mk. er 4 Mk., én sort Hoppe, 15 Aar = 3 Rdlr. 2 Mk., Én dito 15 Aar = 3 Rdlr., Én dito 11 Aar = 4 Rdlr., Én dito, 9 Aar = 5 Rdlr., Én sort stiernet dito, 6 Aar = 4 Rdlr., Én sort dito 8 Aar = 6 Rdlr., Én sort Hæst, 4 Aar = 6 Rdlr., Én dito Hingst, 4 Aar 0 6 Rdlr., én brunstiernet Mærplag, 3 Aar = 2 Rdlr., Én sortstiernet dito, 2 Aar = 2 Rdlr., Én sort Hæst Plag, 2 Aar = 2 Rdlr. 2 Mk., Et sort Føll = 1 Rdlr.

Faaer, Sviin og Giæs:
24 stk. Faaer a`2½ Mk. = 10 Rdlr., Én Soe, 1 Aar = 3 Mk., 8 Griise a`1 Mk. er 1 Rdlr. 2 Mk., 7 Diæs a`12 Sk., er 5 Mk. 4 Sk.

Kornet i Laden:
Rug befantes omtrent = 19 traver i 4 Gulv, a` trave ansadt for 6 Skp., giør 14 td. 2 skp. A` td. 7 Mk. er 16 Rdlr. 3 Mk. 12 Sk., Biug befantes udi 8 Gulv at være 30 traver ansadt for 6 Skp., giør 22½ td. A`td. 4 Mk., er 15 Rdlr. Haure befantes udi 8 Gulv at være 30 traver ansadt for omtrent 30 traver, som ej kan anslaaes i Penge formedelst det til Beesternes fodring, og til stundende Foraars Sæd Korn alleene vorder emplojeret, og ei der til fyldest kand tilstræcke.
Rugen og Biuget kand ei heller Boen til indtægt vorde bereignet i henseende der af blifver at udreede alle Kongel. Skatter og udgifter, Folke Løn, sampt til Huusholdningens forødne for det gandske Aar igiennem indtil Sæden igien falder.

Efter alt i Boen forefindende af dødt og levende som foranført var bleven Vurderet, angaf Efterleveren, efter hannem meddeelt Skiøde af forige Farver Jørgen Pettersen udj Randers, dat. D. 22de Julj 1714, at hafve tilkiøbt sig = 10 halfve Agger paa Randers Marck, dog der af igien for nogen tiid i hands Hustrues levende Live bortsaalt, er =4re halfve Agger af No. 183, 184, 185 og 186 til hands Søn, Christen Sørensen i Norge, og altsaa ickun i behold er = 6 halfve Agger, alle beliggende i Randers Byes øster Vang, som bestaaer af følgende No., og Vurderet som følger: No 9 : Én half Agger = 24 Rdlr. No 60: Én dito = 16 Rdlr. No 122: Én dito = 18 Rdlr. No 123: Een dito = 18 Rdlr., No 179: Een dito = 16 Rdlr., No 180: Een dito = 16 Rdlr.

Tilstaaende Gield:
Enkemanden Søren Christensen tilkiendegaf hos efterskrefne at hafve tilgode, Neml.:
1. Michel Cortsen i Randers efter giordte afreigning d. 15de Nov. 1835, imod hands gifne Revers dito dato reede Penge = 44 Rdlr.
2. Søren Tømmermand i Randers for bekomne Vahre i Aaret 1719 at restere Reede Penge = 15 Rdlr. 5 Mk. 10 Sk
3. Søren Voldum Kalcklager udi Randers for bekomne Vare i Aaret 1726= 2 Rdlr. 2 Mk. 0 Sk.
4. Jacob Pedersen og hands Søn Anders Jacobsen i Asferg paa Ryttergodset, skyldig reede laante Penge = 6 Rdlr. 4 Mk. 0 Sk
5. Unge Niels Nielsen vestrup i Gassum i ligemaade skyldig reede laante Penge = 5 Rdlr. 2 Mk. 0 Sk
Skifte Rætten tilspurdt, om de hafde videre at angifve denne Sterboe tilgode og deling end hvis allereede foran staaer anført og Vudderet. Hvor til de svarede Nej.
Summa Boens gandske Formue: 325 Rdlr. 1 Mk. 5 Sk.

Videre kunde ei med Skiftet denne gang fortfares, eftersom Enckemanden Søren Christensen berættede af hafve tilstrevet hands Søn Christen Sørensen i Norge, og gifvet hannem Dødsfaldet tilkiende, nen formedelst Veiens vanskelighed og længde kand icke vides, hvor hastig det kand indløbe, og der fore maatte begiere Opsættelse paa nogen tiid som Skifte Rætten icke kunde nægte, men efter begier beviligede, dog med tilhold at Efterleveren forderligst besørger efterrætning fra bemeldte sin Søn i Norge, og naar sligt er indløben, da uopholdelig at gifve Skifte forvalteren det til Kiende, paa det Skiftet derefter igien kand vorde berammet til videre foretagelse og endelig Slutning der med.

Stervboen i Komdrup ut Supra: Efter at Efterleveren, indmeldte Søren Christensen, i anledning af sidste Skiftesamlings Slutning hafde tilkiendegifvet, at hand dend forventede efterrætning fra sin Søn Christen Sørensen i Christianssand udj Noge hafde bekommet, infant sig atter Skifte Rætten her i Sterbboen i Dag d. 8de Martii 1740 for at bringe dette Skifte til endelig Slutning og rigtighed; Hvor da af oft bem.te Søren Christensen blef fremviist det fra bem.te hands Søn erholdet Brev, dat. 2den Decbr. 1739, som i Skifte Rætten blev læst og modtaget til indførelse, lydende som følger:

Hiertelskende kiære Fader Søren Christensen i Komdrup!
Af jr. Raadmand Jens Sørensens Brev fornemmer ieg dend bedrøvekige tiidende: det har behaget dend allerhøieste Gud ved et søt og saligt Endeligt at henkalde min kiære Mider sidstleden = 29de Julj fra denne grædedal til sin Himmelske fryd og glæde. Ligeledes at kiære Fader har mig det tilskreven, med Eders Brev der om endnu icke erholdet. Jeg har med store Længsel vented at faae Brev fra Eder, men til dato har det været forgieves, saa ieg kand ei nu skrifve, hvor mange slags bekymmerlige tanker ieg siden dend tid har svevet udi og endnu, indtil ieg seer et eeniste bref fra kiære Fader, at hand med samptlige Sødskende lever vel, saa fornøies mit  Sind igien, og intet kiærere end dette at erfare, ti ieg maa dog være et Eders børn, og tage deel i dend Sorg paa kommer, haaber ieg icke skulle være glemt, siden ieg i saa mange Aar har været fra Eder og endnu er saa langt borte. Jeg hafde vel ønsked, om det hafde været Guds behagelige villie, og var nær at kunde talt med kiære Moder, førend hun døde, men seer at saadan min atraae ville icke lyckes, thi forleden Vinter var ieg saa hæftig Siug over ½ Aar, at fast ingen forhaabning var om Livet, hvilcket vedholdt mig længe over Paaske førend ieg blef tilpas igien og kostede mig stoere Penge; tackede ieg Gud at kunde blive ved min Ciondition, og forrette noget til min Principalindes tieniste, for udviiste høflighed i min Svaghed, saa ieg torde icke bede om forlov at reise hiem til Eder, endskønt ieg der paa forsøgte, blef mig aldeles nægtet. Nu har ieg denne Sommer gaaed i tvivl, om ieg skulle opsige min Condition og fare til kiære Fader at forblive Vinter, men har dog overveied at saadant intet nøttede, hverckeneder eller mig, thi kiære Fader har nock hiemme lige vel, endnu intet resolveret hvad ieg skal giøre til Paaske, om Gud sparer mig Livet, enten at opsige min Condition alene at fare til Eder, eller og forblive i dend, hvilcket ieg behøver kiære Faders raadføring udj.
Jeg tænker, at kiære Fader io skifter med os Børn og da sønlig vil have bedet, at ieg som paa et fremmet og langtfraliggende stæd vederfarer én Søns ræt, hvilcket ieg icke tvivler om min kiære Fader altid befindende oprigtige godhed ligesaa fult, som ieg var tilstæde. Hvad som dette nu anbelanger, der mig kunde tilfalde, kommer mig meget vel tilgode, allerhelst ieg nu har i saa mange Aar lidet og udstaaed, icke alt got, men meere ondt, og veed at skiønne paa hvad Penge tiener til og hvor kostbare de var at fortiene, saa at kiære Fader kand være forsickred ieg icke skal forsætte dem til nogen slags liderlighed eller unytte, siden ieg Gud være lovet er kommen saa vidt til Aar og Alder.
Jeg kan Icke meere skrive, men indstiller det alt sammen til dend allerhøieste Guds Despensation, under hvis trygge neskiermelse ieg vil hafve kiælre Fader med samptlige Sødskende og paarørende gode Venner befaled, og stedze lever:
Hiertelskende kiære Faders lydigste Søn til døden. Christianssand d. 2den Dec. 1739 C. Sørensen Buge.

Endog fremviiste fornevnte Søren Christensen én afkalds qvittering paa behørig Stemplet Papiir af dato 21de octobr. 1739 fra hands Sviger Søn Mads Madsen i Hadstrup for hands Hustrues Mette Sørensdaatters Mødrende Arv, hvilcket hand begierede læst, paaskreven og Skifte forrætningen  tilført af følgende indhold:

Kiendes ieg underskrefne Mads Madsen af Hadstrup paa min og min Hustrues veigne,af min kiære Sviger fader Søren Christensen udj Komdrup af hafve annammed og oppebaaren min Hustrue hindes Fædre og Mødrende Arv, saa at ieg ingen Prætentioner der paa i nogen maade hafver, men fuldkommerlig at være afbetalt. Hvor fore bemeldte min kiære Svigerfader her ved betackes med fuldkommen Qvittering; Og maae hand dette mit Afkald til Tinge lade læse og protocollere, naar hamme, behager, uden nogentil mig foregaaende Kald og Varsel. Komdrup d. 21de oct. Anno 1739. Mads Madsen (L. S)

Dernæst fremkom for skifte Rætten Christen Espensen af Komdrup og Jens Sørensen Griis af Helsted, som forklarede, at de begge sidst afvigte Løverdag d. 5te Martj her til Skifte Rætten i Dag hafde indkaldet Sterbboens Debitorer udi Randers, Neml.: Michel Cortsen, Søren Olesen Timmermand og Søren Voldum Kalckslager og talte med de 2de først self, og med dend 3die hands Hustue; men ingen af dennem infant sig.

Efterleveren Søren Christensen blef end ydermeere af Skifte Rætten tilspurgt, om videre var at angifve Boen tilgode og deeling end hvis allerede ved seeniste Skifte samling bereignet er hvor maa hand erklærede, at intet i nogen maade hannem vitterlig er at anføre Boen til fordeel, end hvis allereede her forhen skeedt er, og i alt beløber sig til = 325 Rdlr. 2 Mk. 5 Sk.

Derimod blifver da Boen til afgang at anføre:
Bortskyldig Gield:
1. Invetarium som bør at forblifve ved én Gaard efter kongel. Allernaadigste Forordning = 10de aug.t 1695, bestaaer af 6 døgtige Beester, 2 Stude, 3 Kiør og 6 Gaaer. Sampt Vogn, Ploug og harve med Redskab.
Og naar da efter Landpriis til dygtighed ansættes:
Et Ploug Beest for = 10 Rdlr., Én Koe = 5 Rdlr., Et Faaer = 3 Mk., Én vogn med all behør = 6 Rdlr. 4 Mk., Ploug og Harve ligesaa = 3 Rdlr. 2 Mk., nedrager det paa Én Rytter Portion eller = 8 Tdr. Hartkorn = 104 Rdlr., og proportionaliter mod dette stæds Hartkorn 7 Tdr. 6 Skp. 1 Fjdk. Kand beløbe = 100 Rdlr. 5 Mk. 5 Sk.

2. Brøstfældigheden paa Stæden:
1: Stue Huuset 16 Fag mangler aldeeles intet.
2 : Lade og Fæe Huus 18 fag mangler 16 traver Tag og én Stolpe, anseet til 4 Rdlr. 2 Mk.
3. Laden = 22 fag norden i gaarden mangler alleene 2 traver tag.
4 : Det østere Huus, Stald og Fæehuus 16 fag = 12 traver tag = 7 Rdlr. 5 Mk. 0 Sk
5: Kongel. Skatter, Sæde Korn til anstundende VaaerSæd sampt Folcke Løn og videre udredes af det i Laden forefindende Korn, som til dend ende her forhen under Boens formue ubereignet findes anført, og der fore intet her i saa maade at udføre: = 108 Rdlr. 4 Mk. 5 Sk.
6. Vederlag forlangede Efterleveren imod hands Sal. Hustrues Begravelses bekostning, som efter billighed godtgiøres med 10 Rdlr.
7. Skiftets bekaastning: Et ark stempled Papiir til Skiftebreevets reenskrivning : 1 Rdlr.

Én pro cento af de deelende Midler = 2 Rdlr., Skiftenbrevets beskrifning efter Loven = 4 rdlr. Vurderingsmændene forlanger intet
Summa bortskyldig gield = 125 Rdlr. 4 Mk. 5 Sk.
Naar nu mod Boens Formue førhen anførte = 325 Rdlr. 1 Mk. 5 Sk.
Balanceres dend bortskyldige Gield = 125 Rdlr. 4 Mk.  5 Sk.
Blifver igien til deeling 199 Rdlr. 3 Mk. 0 Sk.

Hvor af tilkommer: Efterleveren dend halve prt = 99 Rdlr. 4 Mk. 8 Sk.
Børnene dend anden halve part, Neml.:
Anders Sørensen 22 Rdlr. 1 Mk,
Christen Sørensen 22 Rdlr. 1 Mk,
Rasmus Sørensen 22 Rdlkr. 1 Mk.,
Maren Sørensdatter 11 Rdlr. 0 Mk. 8 Sk.,
Johanne Sørensdatter 11 Rdlr. 0 Mk. 8 Sk.,
Maren Sørensdatter dend yngre 11 Rdlr. 0 Mk. 8 Sk.,
Mette Sørensdatter, som er gift med Mads Madsen i Hadstrup, er for hindes part fornøiet efter forhen indførte Afkald
 
Efterleveren indbem.te Søren Christensen erklærede der efter, at ville forbedre af hands egen tilfaldene Laad, de = 3de hands Døttres Arve Parter, saalees at eenhver af dennem kunde bekomme Én half agger i Randers Marck af dennem Sterbboen er tilhørende, og da af hannem tillagt, Neml.:
Maren Sørensdaatter dend ældste, dend ½ agger No. 60 i Randers østre Vang her forhen vurderet for = 16 Rdlr.
Johanne Sørensdatter ligesaa ½ agger sammestæds No. 122 = 18 Rdlr
Maren Sørensdatter dend yngre iligemaade 1 agger No. 123 = 18 Rdlr.
Og der foruden eenhver af dennem, naar de ved ægteskab vorder forsinnet, én Seng med tilhørende Klæder af værdi = 20 Rdlr.
Den yngste af Sønnerne, Neml. Rasmus Sørensen, som er forrykt i Hovedet og fra sine Sandser, tillægger Faderen ligeledes i steden for hands nu tilfaldene Arvepart = 22 Rdlr. 1 Mk., til nogenledes hielp til hans forplegning og ophold i fremtiiden = 2de halve Agger i Randers østre Vang, Neml. 179 og 180, begge her forhen vurderet for = 33 rdlr.
Hvilcket alt saaledes der ved kand hafve til forblivende, naar Efterleveren, efter hands paastand, self oppebærer og nyder Leien af Aggerne hands Døttre tillagt, indtil de ved Ægteskab vorder forsinned.
Hvad angaaer de 2de myndige Sønner Anders og Christens Arv, da forsickrede Faderen dennem samme med reede Penge strax at betale mod vedbørlig Afald, hvor med dend tilstædeværende var fornøiet. Og Faderen af Skifte Rætten paalagt strax at søge rigtighed med dend fraværende, og midlertiid blifver dend Agger No. 9 i Randers østre Vang, som her forhen er vurderet for = 24 rdlr.
Til Forsickring for samme fraværende Christen Sørensen indtil hands Afkald er bleven indhentet.

Hvor med da denne forrætning er slutted og til endebragt.
Actum Sterbboen ut Supre.

Paa rættens Veigne:
N. Stabell, M. Ulsøe, Søren Christensen.”

 

 

 


 

Triumfvæggen i Råsted Kirke. Råsted Kirke er især kendt for sine sjældne, senromanske kalkmalerier, som beskriver Jesu liv og levned.

180. Christen Andersen, * i Kondrup, Borup sogn, † i Kondrup, Borup sogn. 

Han blev gift med Anne Pedersdatter.

Børn:

90. i Jens Christensen, * ca 1701, † 1761 i Hastrup, Spentrup sogn. 

Han blev gift med Karen Christensdatter, gift 29 juli 1736 i Kastbjerg sogn.

181. Anne Pedersdatter, * ca 1665, † 1749 i Kondrup, Borup sogn.

 

Runesten fra Borup. Vikingetid. Indskriften lyder: "Ase rejste denne sten efter Thurgot sin fader, Boves søn, den bedste thegn".

182. Christen Christensen Gjerlev, * i Gjerlev, † 1750 i Øster Kondrup, Kastbjerg sogn.

Han blev gift med Maren Andersdatter.

Christen Christensen Gjerlev også kaldet Christen Christensen Michelsen får den 8. oktober 1697 skøde på en gård i Øster Kondrup i Kastbjerg sogn. Samlet hartkorn på 11 Td og 1 1/4 Alb. Sælgeren er hans broder Christen Christensen Nørager som er bosiddende i Hastrup i Spentrup sogn. (B24-662 side 429A).

Børn:

91. i Karen Christensdatter, * 1711 i Ø. Kondrup, Kastbjerg sogn, † 1748 i Hastrup Spentrup sogn.

Hun blev gift med Jens Christensen, gift 29 juli 1736 i Kastbjerg sogn.

183. Maren Andersdatter, * i Vindbylund, Gjerlev sogn, † i Øster Kondrup, Kastbjerg sogn.

Gjerlev kirke

184. Jens Mogensen, * 1655, † 1745 i Hvidsten, Gassum sogn. 

Han blev  trolovet d. 26 juni 1698 og gift i Gassum med Anne Michelsdatter 13 nov 1698 .
Han blev begravet 2 maj 1745 i Gassum

Jens Mogensen var fæstegårdsmand i Hvidsten på matr 4, nuværende Kalkungården som da hørte under Gjessinggård

Jens Mogensens første fæstebrev er ikke bevaret, for først i 1719 begynder man på Gjessinggaard at føre fæsteprotokol. Da benytter man tilsyneladende lejligheden til at lave nye fæstebreve for fæsterne. For Jens Mogensens vedkommende kommer det til at betyde, at han kun får halvdelen af gården i fæste, medens den anden halve del bliver fæstet til hans kun 19 årige og endnu ugifte søn Mogens Jensen. I 1723 overtager sønnen Michel så faderens fæste. Jens får imidlertid mange år på gården som aftægtsmand, for først i 1745 dør han 90 år gammel. Han overlever således sønnen Mogens, der dør i 1743.

Børn:

92. i Mogens Jensen, * 1700 i Hvidsten, Gassum sogn, † 1743 i Hvidsten, Gassum sogn. 

Han blev gift med Maren Jensdatter, gift 6 okt 1726 i Gassum.

ii Søren Jensen *  1702 i Hvidsten, Gassum sogn

iii Michel Jensen * 1705 i Hvidsten, Gassum sogn, † 1754 i Hvidsten, Gassum sogn
Han dør ugift

Michel Jensen delte halvgården med sin broder Mogens
Han var fæster af den ene halvdel af af matr 4 a i Hvidsten, i dag Kalkungården, da under Gjessinggård i 1719- 23. Gården hed da nr. 6

Fæstebrev:
Jeg Gothardt til Giessinggaard kongl. maits bestalter cancellieraad giør hermed vitterligt, at jeg have stæd og fæst som jeg og hermed stæder og fæster nærværende Mickel Jensen af Hvedsteen, dend halve part af dend gaard ibdm. som hands fader for ham oplat haver forme-delst alderdomb og svaghed, samme halfe part bestaar af  hartkorn 3td 2skp 3fdk 1¼alb, og skal hand deraf give aarlig landgilde: Rug 1td 2skp, biug 1td 4skp, havre 2td 4skp, smør 1 pund, ½ svin, ½ gaas 1 høne, giesteriepenge 12sk, og arbeidspenge 4rd som tilhaabe skal erlegges og betales inden hver aars Martini dag.
Saa maa hand samme gaards halve part beboe saa lenge hand holder dend ved god hefd og biugning og dend forbedrer og svarer deraf alle konglige contri-butioner paabudne eller her efter paabydende, forandførte landgilde og arbeidspenge, enhver i rette tide.
Saa og at være sit herskab hørig og lydig og ellers i alle maader have hand sig efter hans kongl maits allernaadigste udgangne lov og forordninger at rette og forholde, saafremt hand ey vil have dette sit fæste forbrut.
Indfæstningen her af er betalt ved den forskrefne herpaa udstede festebref.
 Giessinggaard d. 1 may 1723.
   Braem
      (L.S.)

Eenslydende fæstebref med dette, er mig af mit velbr. herskab vorder meddelt, hvilket jeg hermed lover og tilforpligter mig i alle optenkelige maader at efterleve, og i alle ord og me-ninger at efterkomme, hvilket jeg med egen haand hermed testerer.
Giessinggaard ut supra
 Mickel Jensen.
Kilde:  Giessinggaard godsarkiv:  Fæsteprotokol 1719-1800.  G 258 - 1 s.138 .

Hvad der så sker med fæstet er lidt uklart; men det mest sandsynlige er, at broderen Mogens Jensens enke Maren overtager det hele sikkert med hjælp af sønnen Søren. Noget nyt fæstebrev bliver der ikke lavet

185. Anne Michelsdatter

Hun er søster til ane 189 Maren Michelsdatter
Dette bevist via noten ved deres børnebørns bryllup, se ane 94 og 95

Gammel gård i Hvidsten

186.  Jens Madsen, * 1674, † 1740 i Hvidsten, Gassum sogn.
Han blev begravet 6 juni 1740 i Gassum 

Han blev trolovet d. 21 maj 1702 og gift med Bendith Jensdatter, den 5 nov 1702 i Gassum.
Han var fæstegårdsmand i Hvidsten

 Børn:

 93.  i Maren Jensdatter, * 1704 i Hvidsten, Gassum sogn, † 1765 i Hvidsten, Gassum sogn. 

Hun blev gift med Mogens Jensen, gift 6 okt 1726 i Gassum.

ii Peder Jensen *  i Hvidsten, Gassum sogn

 187.  Bendith Jensdatter, * 1666 i Gassum, † 1745 i Hvidsten, Gassum sogn.
Hun blev begravet i Gassum 7 februar 1745 79 år gammel

Dette anepar er oplyst i den gamle slægtsbog, men der hersker nogen tvivl om, oplysningen er rigtig. Andre slægtsforskere har denne løsning:

Jens Pedersen, født omk 1655, død 1729 i Hvidsten, reference Nævnes før 1729. Kan forveksles med Jens Pedersen der dør i Hvidsten 66 år gammel i 1730.
Kan også være Jens Peder der dør i 1751, 84 år gammel, thi han lever tilsyneladende da konen dør i 1731. Han blev gift med Mette Andersdatter, 1690 i Gassum.  Mette Andersdatter, født omk 1673, død 1731 i Hvidsten.

 

Dyrskue Gassum

188. Peder Christensen Greve  * ca 1670 i Vinstrup, Dalbyover sogn

Han blev gift med Maren Michelsdatter.

Børn:
94. i Michel Pedersen Greve, * 14 okt 1698 i Grevegaard, Vinstrup, Dalbyover, † 13 feb 1774 i Grevegaard, Vinstrup, Dalbyover. 

Han blev gift med Mette Christensdatter, gift 1729.

ii X Pedersdatter

Hun blev gift i Dalbyover 1730 med Niels Poulsen af Vinstrup

189. Maren Michelsdatter

Peder Christensen omtales i gravtalen over sønnen Michel Pedersen Greve og nævnes desuden bl.a. 1726, da han var fadder for svogeren Christen Michelsens søn samt 1730, da en datter blev trolovet til Niels Poulsen af Vistrup.

Niels Kristian Nielsen Greve fortæller, at Peder Christensen overtog gården 1695. Dette er sikkert rigtigt, men fæstebrev er ikke bevaret. Han angives at være søn af Chr. Pedersen, som overtog Grevegård i 1649. Om ham siges det, at han havde hoveriarbejde på Overgård. Han er dog ikke anført som ane i denne tavle, da han ikke findes nævnt i matriklen 1688, hvor han skulle have været, da sønnen jo først overtog gården i 1695.

Chr. Pedersens far skal være den Peder Michelsen, som overtog gården 1602, og hans far igen Michel Nielsen, der 1578 fik fæstebrev på gården mod at svare Peder Ladekarls efterleverske (fasteren) et retfærdigt og sømmeligt vederlag.

Michel Nielsens farfar opgives at være den herredsfoged Michel Nielsen i Gjerlev herred, der 1534 oplod sin gård i Vinstrup for datterens mand Peder Ladekarl.

Hans far igen skal være den Niels Michelsen, der 1504 indværgede Vinstrup jord i Kastbjerg mark, og hans far den Michel (Bonde), der torsdag efter midfaste søndag 1472 fik skøde fra Else Kjeldsdatter i Stangerum på den jord, som hun ejede i Kastbjerg mark.

Det skal bemærkes, at navnet på skødeudstederen bør være Elsze Kelds, altså Kelds kone og ikke som anført, Keldsdatter, ligesom skødest dato er ukorrekt. Det angives at være torsdag efter midfaste søndag 1472, hvilket er d. 8 marts, men i det originale skøde skrives "Mandag nestfore St. ægiddii dag". Denne dag er 1. september, og skødet er dateret 24 august. '

Michel (Bonde) nævnes allerede 1569, da han den 3. juli optrådte på Gjerlev Herredsting som en af de 8 dannemænd.

Citat fra: Slægtsbog for efterkommere efter Peder Christensen Høeg født 1810
Dansk Slægtsforskning Fredericia (1970)

Dalbyover kirke

Samme anepar som 428 og 429

196. Lauritz Madsen Bugge
, * ca 1606 i Helsted, Borup sogn, † marts 1685 i Helsted, Borup sogn. 
Begravet 25 marts 1685

Han blev gift med XX.

Børn:
98. i Mads Lauridsen Bugge, * ca 1652 i Helsted, Borup sogn, † efter 1712 i Helsted, Borup sogn. 

Han blev gift (1) med Mette Jensdatter, gift 9 nov 1686 i Borup sogn.

Han blev gift (2) med Maren Pedersdatter

ii Jens Lauritsen, * ca 1640 i Helsted, Borup sogn.

iii Anne Lauritzdatter Bugge, * 1643 i Helsted, Borup sogn, † dec 1729 i Kobbeltved, Mydgdal, Venneberg, Hjørring. 

Hun blev gift med Knud Christensen Schydt.

iv Søren Lauritsen Bugge, * ca 1649 i Helsted, Borup sogn, † sep 1709 i Oslo, Norge. 

Han blev gift med Mette Sørensdatter, gift 2 april 1690 i Oslo, Norge.

v Kirsten Lauritsdatter * ca 1654 i Helsted, Borup sogn, † efter 16 nov 1682 i Terp, Kousted sogn.

Hun blev gift med Erik Rasmussen 16 nov 1682 i Borup

197. XX.

Laurits Madsen Bugge på Nygårds sedler

210. Knud Andersen, † 1728 i Svejstrup, Råsted sogn. 

Han blev gift (1) den 12 okt 1679 i Hornbæk kirke med Maren Nielsdatter

Han blev gift (2) den 2 okt 1689 i Borup med Kirsten Pedersdatter Midtby.
1689, Dom 3. post trin blev Knud Andersen af Sveistrup trolovet med Peder Mitibyes datter Kirsten af Bjerby. 
 1689, Dom 17 post trin blev Knud Andersen i Sveistrup copuleret med Kirsten Pedersdatter Midtby af Bjerby 
  
1688 fadder til Christen Andersen Kousted (ca 1646-1711)s og Anne Erichsdatter (ca 1652-1734)s barn .
Gårdfæster i Svejstrup under Dronningborg rytterdistrikt.
 
 Levede på matrikel nr 3 i Svejstrup
 
Knud Andersen døde i Svejstrup i 1728. Efter ham findes der et skiftebrev i Dronningborg Rytterdistrikts skifteprotokol 1726-1735 (GRyt7-4) side 158.
 
 158, 4. december 1728, Svejstrup, Råsted sogn
 Knud Andersen, død
 Kirsten Pedersdatter, enke
 Deres børn:
 Anders Knudsen, 26 år i København
 Peder Knudsen, 25 år, fæster ½ af gården
 Maren Knudsdatter ~ Knud Jensen i Hald
 Karen Knudsdatter ~ Peder Nielsen Kaattrup i Bjergby
 Kirsten Knudsdatter ~ Jens Christensen Klit i Svejstrup
 Mette Knudsdatter ~ Niels Michelsen, fæster ½ del af gården
 
Niels Michelsen fik fæstebrev på gården i Svejstrup den 14. maj 1723 og han døde den 8-2 1761. Der findes et skiftebrev efter ham i Dronningborg Rytterdistrikts skifteprotokol 1758-1763 (GRyt7-7) side 318. 

Børn:
105. i Maren Knudsdatter, * 1691 i Svejstrup, Råsted sogn, † jun 1730 i Hald sogn. 

Hun blev gift med Knud Jensen.

ii Mette Knudsdatter. 

Hun blev gift med Niels Michelsen, gift 1728 i Råsted kirke.

Niels Michelsen fik fæstebrev på gården i Svejstrup den 14. maj 1723 og han døde den 8-2 1761. Der findes et skiftebrev efter ham i Dronningborg Rytterdistrikts skifteprotokol 1758-1763 (GRyt7-7) side 318

1749, 17. søndag efter trefoldigheden var Niels Michelsen og hustru til alters i Raasted kirke (opsl.14)
    
1749, 20. søndag efter trefoldigheden var Niels Michelsens 2 døtre og søn Michel til alters i Rassted kirke ( opsl.16)
    
1750, Langfredag var Niels Michelsen og hustru, 2 døtre og søn Michel i Raasted kirke (opsl 23.)
    
iii Anders Knudsen, * 1702 i Svejstrup, Råsted sogn.

iv Peder Knudsen, * 1703 i Svejstrup, Råsted sogn.

v Karen Knudsdatter. 

Hun blev gift med Peder Nielsen Kaattrup i Bjergby.

vi Kirsten Knudsdatter. 

Hun blev gift med Jens Christensen Klit.

211. Kirsten Pedersdatter Midtby, † 1728 i Svejstrup, Råsted sogn.

 

Fra Råsted kirke

356. Christen Mogensen, * ca 1638 i Helsted, Borup sogn, † maj 1703 i Svejstrup, Råsted sogn. 

Han blev gift med Johanne Sørensdatter Bugge.

Igen er der tætte familiebånd. Hans stedfar Anders Madsen Bugge er hans hustrus farbror
Han var ryttergårdsmand

Børn:
i Niels Christensen Blegvad, * Feb 1688, † April 1753 i Blegvadgård, Råsted sogn.  Fæster af Blegvadgård ca. 1710 - 1753

Han blev gift med (1) Maren Christensdatter, † 8 aug 1730 i Blegvadgård, Råsted sogn.

Han blev gift med (2) Karen Pedersdatter, * 1711, † 11 nov 1774 i Svejstrup
    
771, 28. maj 1753, Blegvad, Raasted sogn
Niels Christensen, død
Karen Pedersdatter, enke
Børn af 1. ægteskab med Maren Christensdatter:
Morten Nielsen, 38 år
Johanne Nielsdatter ~ i København
Kirsten Nielsdatter ~ Søren Nielsen i Rigtrup, død
   
Børn i ægteskab med enken:
Christen Nielsen, 20 år
Peder Nielsen, 11 år
Maren Nielsdatter, ~ Mogens Marcussen i Kousted
Dorthe Nielsdatter, 17 år
Maren Nielsdatter, 15 år
Kirsten Nielsdatter, 5 år

Niels Christensen Blegvad havde i sit første ægteskab en søn Morten 38 år, 1 datter Johanne gift i København, 1 datter Kirsten har været gift med  afdøde Søren Nielsen Rugtrup i Randers.
Af 1. ægteskab var der en datter Maren gift med hr. Peder Mogens Marqvard i Kousted, Christen 20 år, Peder 18 år, Dorthea 17 år, Maren1 15 år og Kirsten 5 år gammel. for hvem blev antaget til lavværge en brodersøn af afdøde sognefoged Anders Sørensen Kousted.
    
Af værdier i boet kan nævnes: 1 jernbilæggerkakkelovn, 1 fyrretræsbord med skuffer og krydsfod, 1 kistebænk, 1 stueur, 3 spindestole, 1 stenkrus med tinlåg, 1 fyrreskab med 2 lågr og 12 skuffer, lås og nøgle, 2 spinderokke og 3 do. stole, 2 dragkiste med lås og nøgle, Den sal. mands gangklæder, 2 blå vadmelskjole, 1 gl. do. 1 hvid vadmelsvest, 2 do. blå livsstykke, 1 par gl. hvide bukser, 2 par do. skindbukser, 1 par lærreds do, 1 par hørgarnshalsklude, 1 hat med sølvspænde, 2 gl. hvide huer, 1 par sko med messingspænder, 1 blå vadmelskappe, 1 gl. rød do.

I bryggerset vare en gl. kobberkedeæ tol 6 rdl. og en håndkværn. På loftet var der 12 tdr. rug, 1 td. og 4 skp. malt. I gårdens jorder var der udsået 8 tdr. rug og 16 tdr. byg og 16 do.- havre og af besætning var der 5 hopper, de to med føl, 2 sorte heste, og 1 brun do. 8 køer, 3 kvier, 3 ungstude, 1 tyr, 30 får med 20 lam, 1 vædder, 1 so, 7 polte, 1 so med 4 grise, 8 gl. gæs og en gasse, 30 gæslinger.
Boets hele værdi var på 205 rdl. 2 mark 12 skill.
Af gældsposter var der: Rytterdistriktets påkrav om besætning på gårdens hartkorn på 11 tdr. og 1 fjdk. beløb sig til 143 rdl. 2 mark og 7 skp. Brøstfælden på gårdens 14 fag stuehus, 18 fag fæhus, 24 fag ladehus samt 19 fag stald og porthus løb op til 70 rdl. og 1 mark.
Sønnen Morten af 1.ste ægteskab skal have iflge skifte af 1. september 1730 efter sin mor 14 rdl.
De samlede gældsposter beløb sig til ialt 233 rdl. og 2 mark og 15 skill. altså var boet insolvent.

178. ii Søren Christensen, * 1678 i Svejstrup, Råsted sign, † 22 juni 1743 i Kondrup, Borup sogn. 

Han blev gift med Anne Andersdatter, gift 1 juli 1704 i Borup.

iii Mogens Christensen, * 1680 i Råsted sogn, † 30 marts 1720 i Svejstrup, Råsted sogn.  Randers 

Han blev gift med Maren Christensdatter.

Skiftet af 29 april  1720 - 30te dagen - deraf død 30 marts
29. april 1720, Sveistrup, Råsted sogn    
Mogens Christensen, død
Maren Christensdatter, enke    
Deres børn:    
Christen Mogensen, 7 år
Jens Mogensen, 4 år
Johanne Mogensdatter, 12 år
Dorthe Mogensdatter,
Enkens fader Christen Christensen i Sveistrup
Afdødes brødre Søren Christensen i Kondrup, Niels Christensen i Blegvad, Niels Nielsen i Vestrup i Staldgaarden ved Randers var gift med afdødes søster. Christen Smed i Bjergby var søskendebarn til enken.
En søster til afdøde hed Kirsten Christensdatter ~ Peder Pedersen i Randrup, han død. Skiftebrev af 5. juni 1703 efter Christen Mogensen og Johanne Sørensdatter i Sveistrup.
I skiftet foretaget af ridefoged Dines Pedersen på Mariager kloster, nævnes det,a t boet ejede en trediepart af Ringlevad Møllested, som Christen Mogensen og hustru havde fået skøde på d. 21 oktober 1693 af Søren Jensen i Randers
    
iv Anna Christensdatter, * ca 1879 i Svejstrup, Råsted sogn, † 1752 i Gassum sogn. 

Hun blev gift med Niels Nielsen Vestrup, gift ca 1698.    

v Kirsten Christensdatter, * 1683 i Råsted sogn, † 1771 i Randrup, Gassum sogn. 
Hun blev gift med Peder Pedersen.

357. Johanne Sørensdatter Bugge, * ca 1650 i Helsted, Borup, † 1703 i Råsted sogn. 

Sønnen Niels Christensen Blegvad til altiers. Nygårds sedler

Oplysninger om dette ægtepar får vi gennem et skifte, afholdt den 29 april 1720 efter en af sønnerne Mogens Christensen, der efter forældrenes død overtog fæstet på gården, samt forældrenes skøde på en mølle, kaldet for Ringelvad Mølle, der lå på skellet mellem Kousted og Råsted sogne, og forældrene angives at have fået skøde på samme mølle den 21. oktober 1693 af en Søren Jensen Randers. 
Mogens Christensens 6 søskende mener sig forurettet og udsat for arvesvig, da skiftet holdtes efter forældrene, og forsøger så sent som i året 1713 ved rettens hjælp at få deres retsmæssige arv udbetalt af broderen, men standser af en eller anden grund processen med frafaldelse af kravene, men da så broderen dør, møder de op i boet og fornyer deres arvekrav, og de går på krav om ejendomsret til den omtalte mølle.

De opgiver at være: 1 broder Søren Christensen i Komdrup, 1 do. Niels Christensen i Blegvadgården, og 1 søster Kirsten gift med Niels Westrup i Staldgården ved Randers, 1 do. Kirsten Christensdatter enke efter Peder Pedersen i Randrup. De 2 brødre og svogeren Niels Westrup bliver iøvrigt antaget som formyndere for Mogens 4 børn.
Det oplyses, at slægtsgården er på 11 tønder hartkorn, I matriklen for 1680 står Svejstrupgård opført med Christen Mogensen som beboer og hartkornsangivelsen er: 10 tdr. 2 skp. og tilhører Mariager kloster.

Den 11. marts 1684 blev på Støvring Herredsting på skiftet efter Lars Christensen, hjulmand i Råsted, blev det oplyst at Peder Sørensen var mødt som vurderingsmand på Christen Mogensens vegne af Svejstrup, som lå syg hjemme på gården.
En lang retssag mod Christen Mogensen af Svejstrup bliver ført i foråret 1687 af daværende foged på Dronningborg, Mathias Tappel, der finder at Christen Mogensen har været ulydig og trodsig overfor herskabets kongelige Majestæts forvalter af Dronningborg Krongods.

Den 11. maj 1687 var nævnte foged på herredstinget og stævner Christen Mogensen for landgilde og arbejdspenge fra 1. maj 1686 til nytår 1687, nemlig 1 fjerding Honning, 3 rdl. og 4 mark penge, 1 lam eller 2 mark, 1 gås eller 1 mark i penge, 2 høns eller 1 mark i penge, 1 svin eller i rdl. samt 6 rdl. i arbejdspenge.

25. maj samme år bliver Christen Mogensen igen stævnet for samme restance. han var selv ikke mødt, men i hans sted mødte hans halvbror Mogens Andersen (Bugge), Borup, og deponerede penge i retten for samme restance, samt 9 slettedaler og 9 skilling. som der står, og som fogeden Mattias Tappel ej ville annamme, fordi der mangler 6 rdl. 1 mark og 13 skilling.

Halvbroderen Mogens Andersen står frem i retten og beretter, at Christen Mogensen havde været ude i rejse for amtmanden og var derover blevet noget svag (syg), hvorfor sagen mod ham blev udsat 4 uger.

Den 15. juni 1687 går det løs igen på Støvring Herredsting, foged Mattias Tappel har to udsendinge Jens Christensen i Tjæreby og Michael Andersen Berg i Hellested, der fremæsker og stævner Christen Mogensen i Svejstrup, ja har været på hans bopæl, for hans ulydighed imod sin overordnede på Dronningborg i henhold til sit fæstebrev, ifølge hvilken på ulovlig vis uden forud indhentet tilladelse, har bortlejet tørveskæret i sin mose, hvorfor fogeden nu kræver Christen Mogensen dømt for denne forseelse.
Endvidere kræver han, at Christen Mogensen møder op i retten og fremviser sit fæstebrev. To af fogedens udsendinge Knud Andersen Svejstrup og Bertel Christensen i Hellested havde endda været hos Christen Mogensen og bedt ham fremvise nævnte fæstebrev, men fået til svar, at det ville han ikke denne gang, men at han selv ville gå til sin principal på Dronningborg og fremvise fæstebrevet.
 
Foged Mattias Tappel kræver atter i retten,at Christen Mogensen i Svejstrup vil bekvemme sig til at møde op i retten og der lade ham, herredsfogeden og andre gode mænd se og læse fæstebrevet.

For ydermere at fremtvinge sin vilje var fogeden mødt op med en attest udstedt af sognepræst Christen Schønning i Fyn (Herredsted), kongelige majestæts herredsskriver Peder Sørensen Østrup, hvori de bevidner Christen Mogensens ulydighed. Ydermere har samme foged fået to mænd, Christen Lassen Svejstrup og Knud Andersen samme sted til at stå frem for retten og vidne, at det er dem i guds sandhed fuldt vitterligt, at for en 3 års tid siden, da havde Chriten Mogensen i Svejstrup ligesåvel som de bortlejet tørvejord til fremmede folk uden husbonds minde eller vidende.

Så den 22., juni samme år mødte Christen Mogensen op i retten og fremlagde sit fæstebrev skrevet på et svært ark papir med tvende stempler og betegnet nr. 6 i skilling og no. 10 en halv i rdl. Og lyder samme fæstebrev ord for ord som følger:

1672 den 6. september, Stæde og fæste Christen Mogensen, som er født i Helsted, den gård i Svejstrup som Christen Pedersen for armod frakom, hviket bemeldte gård med sin rette tilliggelse som nu tilligger och off Arrilds tid tilligget haver, Christen Mogensen skal have nyde og bruge och beholde hans livstid, sålænge hand sig efter recessen tilbørlig efterholder, så och så sted och fæst hos forne gård, som den tilforn fulgt hafer udi samme frihed, med agt og arbejde at være forskånet och den vedligeholder, som hans formand, den nyder och haft hafver, forsvarlig udi alle måder, som det fæste ska stande ord magt, och skal fra førstkommende maidag svare alle kongelige skatter och landgilder uden afkortning, och eftersom gården er noget brøstfældig och frafalden efter syns vidners indhold, skal han det tilbørlig forbedre og opbygge som det sig bør.
Til vitterlighed og under min hånd, Dronningborg ut Supra underskrift m.m.

Dernæst tilspurgte bemeldte Mattias Tappel, forne Christen Mogensen udi hvad mening hand sagde for retten. At de 8 mænd skulle drages til minde, at han leverede sit fæstebrev i retten, hvortil han svarede, at han gjorde det for, at han ville have det igen, derpå blev forne Christen Mogensen endnu tilspurgt om hand klagede på sin husbond. At han nogen tid havde forurettet hannem, eller ladet hannem ved sine folk eller tjenere forurette i nogen måder, hvortil han svarede, Nej, han hafde intet at klage ofver denem i nogen måde. Herefter blev sagen udsat i 6 uger.

Den 13. Juni samme år er ridefoged Mattias Tappel atter på herredstinget, og har da en stævning til den Johan Steinbach nu på Kjellerupgård, der 1672 udfærdigede fæstebrevet til Christen Mogensen, indbefattet Raastedbro og deraf følgende friheder. Endvidere han han haft folk hos Christen Mogensen, og stævnet ham her til tinget, men disse talte blot med hans hustru angående Raastedbro.

En af fogedens folk Christen Michelsen på Dronningborg står frem og vidner, at det er ham vitterligt, at den gård i Raasted som Morten Jensen nu påbebor, har hans formænd der på gården, fra før Kejserkrigen og nogle år derefter, vedligeholdt Raasted Bro, hvorover den rette alfarvej fra Aalborg til Randers gaar. Men fogedens forfølgelse af Christen Mogensen i Svejstrup fortsætter og den går ud på, at han vil have underkendt Christen Mogensens fæstebrevs gyldighed, og hans frihed for agt og arbejde.

Den 3. august 1687 stævner han igen Christen Mogensen for restance og landgilde, arbejde og arbejdspenge. Men Christen Mogensen har sin sagfører Mads Sørensen fra Randers med på herredstinget, og han medbringer egenhændig skrivelse fra Christen Mogensen sålydende:

Eftersom jeg søges med proces af min velagte og velbårne herre og husbond hr. Petter von Sprechelsens ridefoged velforne Mathias Tappel på mit fæstebrevs forbrydelse. I henseende derfor gives at jeg skulle ladet mig finde ulydig med min landsgildes clarering, och til hvilken jeg mig erlyder. At jeg har erbudt mig at ville gøre clarering derfor på slottet til ridefoged Mathias Tappel, som han och vel ikke nægter, at han ikke derimod ville tage, formedels arbejdspengene, han ville jeg skulle betale, så mit fæstebrev holder jeg mig fri for.
Eftersom jeg på lige condition, som min formand efter gammel skik og sædvane holder Raadsted Bro vedlige, och desforuden har til offerflod omsider deponeret betalingen udi retten til Støvring herredsting, hvad han ikke ville modtage, til og med kan også bevises med rigtig videmorit copie af min herres egen qvittering, at jeg fra Philipi Jacob 1685 - 1686 har chareriet min landgilde och afgift af gården, da hans velbårenhed datto anno 1672 har begært arbejdspenge, men givet mig penge igen, hvilket och i så måder bifalder, confirmerer mit fæstebrev, hvorfor jeg formoder, at dommeren vil anse, at når sagen ret eftertænkes, at jeg hverken har ladet mig finde ulydig eller handlet med gårdens ejendom til upligt, hvorfor han mig for den hårde irettesættelse vil frikende, og lover mig desforuden i den forhåbning, at når som helst min gunstige herre og husbond ihukommer, hvad sved og møje og omkostninger, jeg første gang overtog min gård, ganske øde, som siden ved ulykkelig hændelse efter guds vilje, blev opbrændt, og jeg næsten måtte opbygge alt på ny, håndgustig, lader sig befalde.
At eftertænke sagens beskaffenhed, han da mig fattige mand, hands ringe og ydmyge tjener, ikke nogen videre proces må påføre. Dette jeg tjenestevillig begærer læst og påskrevet, ihvis afsagt dom, vorde indført og mig tilstillet. Svejstrup den 2 august 1687 underskevet ved Christen Mogensen egen hånd.

Christen Mogensens sagfører Mads Sørensen Randers, fremlagde derefter en vadimeret kopi af inhold fra Philipi Jacobi 1685, og til årsdagen 11. juni 1686. Befindes at Christen Mogensen i Svejstrup har ydet ham smør og kornlandgilde in natura og deslige haver hand i dag rigtig gjort for ombemeldte småboderier, som bedrog sig til 6 rdl. 4 mark og 12 skill. og sammen med en rød og blakbroget stud betalt, og hvis stude sig mere bedrager endsom forne småborderier (Høns, gæs og ænder) haver jeg hannem straks med rede penge betalt.
Dronningborg den 26. Maj 1686. Peter von Sprechelsen.

Til imødegåelse af Christen Mogensens indlæg og skrivelse har ridefoged Mathias Tappel et tingvidne af 13. juli s.a. på Støvring herredsting, indeholdende at 2 mænd vidner for, at det er Morten Jensens gård i Råsted, der har haft friheder i forbindelse med Råsted Bros vedliggeholdese, her refereres til Kong Frederik III skøde til Anna sal Lucas Sprechelsen af 9. sept. 1661 på Dronningborg Gård og Gods. Samme dag afsiges dommen, der falder til Christen Mogensens fordel og går på at han ifølge fæstebrevets indhold er overladt at skulle vedligeholde Råsted Bro imod de nævnte friheder, og han til dækning af sin restance har leveret 2 stude og endda fået penge igen som overskydende, hvorfor herredsfogeden mener at kunne frikende ham for den nidske ridefogeds tiltale.

fra "Slægten Christen Sørensen født 1825" af Dansk slægtsforskningsinstitut APS 1980.
Sønnen Niels Christensen Blegvad i Nygårds sedler

358. Anders Rasmussen, * 1644 i Kondrup, Borup sogn. 

Han blev gift (1) med Mette Lang

Han blev gift (2) 3 dec 1690 i Borup med Maren Mogensdatter
Han var fæster af den gård i Kondrup, Borup sogn, som svigersønnen Søren Christensen senere overtog

Børn:

i Anne Andersdatter, * 1669 i Kondrup sogn, † sep 1738 i Borup sogn. 

Hun blev gift med Mogens Andersen Bugge, gift 15 juni 1690 i Borup kirke.
Han er søn af ane 713 Bodil Hansdatter og hendes ægtemand nr 2 Anders Madsen Bugge
Han er dermed også stedbroder til ane 356 Christen Mogensen

Chrísten Andersen Lang
* 1677 i Kondrup, Borup sogn, † 28 dec 1746 i Asferg

Han blev gift 1703 i Asferg med Karen Jensdatter

179. i Anne Andersdatter, * 8 dec 1684 i Kondrup, Borup sogn, † 1739 i Kondrup, Borup sogn.

Hun blev gift med Søren Christensen, gift 1 juli 1704 i Borup.

359. Mette Lang, * ca 1645, † 24 jul  1685 i Kondrup, Borup sogn.
Hun døde af sprinkler, (et gammelt navn for plettyfus - en alvorlig, smitsom febersygdom med hududslet), hun blev begravet d. 24 juli 1685 i Borup

Datteren Anne Andersdatters begravelse i Nygårds sedler

364. Christen Christensen Nørager, * Nov 1621, † 8 dec 1699 i Gjerlev. 

Han blev gift med Bodil Sørensdatter.

Børn:
182. i Christen Christensen Gjerlev, * i Gjerlev, † 1750 i Øster Kondrup, Kastbjerg sogn. 

Han blev gift med Maren Andersdatter.

ii Karen Christensdatter Nørager, † i Gjerlev. 

Hun blev gift med Anders Pedersen Stouby, † 1719 i Gjerlev.

iii Maren Christensdatter Nørager, * i Gjerlev.

iv Niels Christensen Nørager, * 1661 i Gjerlev, Randers amt, † 1737 i Gjerlev, Randers amt.      

Han blev gift med Kirsten Pedersdatter (Midtby), gift 6 nov 1698 i Borup kirke, * 1674 i Bjergby, Borup sogn, † 1740 i Gjerlev sogn, Randers amt.  
Hun er datter af ane 422 Peder Christensen Midtby

365. Bodil Sørensdatter, * omtrent 1629, † 16 april 1698 i Gjerlev.

 

366. Anders Jensen, * 1648, † 18 maj 1707 i Vindbylund, Gjerlev sogn.

Han blev gift med XX.

1646 Anders Jensen, Fæstebonde af Vindbylund
1711 Niels Andersen matrikel 1 / Michel Andersen matrikel 2
I 1711 sker det , at gården bliver delt i to. Hidtil har Vindbylund kun været nævnt ved navn, men ved opdeling opstår matrikel nr. 1 og matrikel nr. 2. Det er Anders Jensens to sønner der forsætter som fæstebønder. Der bygges samtidig en ejendom mere ved siden af den gamle. Ejendommene beskrives som liggende tæt sammen, et stykke tilbage fra vejen til Enslev, i nærheden af dammen (en dam der nu er udtørret). Niels begynder hurtigt at sælge fra. Mens Michel tilsvarende køber til.

Børn:

183. i Maren Andersdatter, * i Vindbylund, Gjerlev sogn, † i Øster Kondrup, Kastbjerg sogn.

Hun blev gift med Christen Christensen Gjerlev.

ii Niels Andersen, * i Vindbylund, Gjerlev sogn.

iii Michel Andersen, * i Vindbylund, Gjerlev sogn.

367. XX.

Vindbylund anno 2011

Dette par har også anenummer 378 og 379

370. Michel Jensen


Han blev gift med XX.
Han var i 1688 fæster på matr 4 nuv. Kalkungården, dengang under Gjessinggård

Børn:

189. i Maren Michelsdatter

Hun blev gift med Peder Christensen.

185. ii Anne Michelsdatter. 

Hun blev gift med Jens Mogensen.

371 XX

Fossil fra Dalbyover

376. Christen Pedersen

Han blev gift med XX.

Børn:
188. i Peder Christensen, * ca 1670 i Vinstrup,  Dalbyover sogn

Han blev gift med Maren Michelsdatter.

377. XX.

Dette anepar har også nummer 1428 og 1429 da de har to sønner, der fører slægten videre, nemlig ane 714 Søren Madsen Bugge og ane 196 Laurits Madsen Bugge
Desuden bliver sønnen Anders Madsen Bugge gift med enke efter ane 712 Mogens Christensen:  ane 713 Bodil Hansdatter

392. Mads Sørensen Bugge
, * ca 1570 i Rinds herred, Viborg, † 1637 i Borup sogn. 

Han blev gift med (1) X Lauritsdatter, gift ca 1600, * ca 1580, † ca 1611 i Helsted, Borup sogn. 

Han blev gift med (2) Kirsten Lauritzdatter, * ca 1580, † 1636 i Borup sogn.

Børn i første ægteskab:

714 i Søren Madsen Bugge, * ca 1601 i Helsted, Borup sogn, † aug 1680 i Helsted, Borup sogn.
1680 den 24. august begraf jeg i Borup kirkegaard Søren Madsen af Heldsted, anno ætæt 79.

Han blev gift med Anne Knudsdatter

ii Anders Madsen Bugge, * ca 1604 i Helsted, Borup sogn, † apr 1679 i Borup
 sogn. 

Han blev gift med (1) Bodil Hansdatter, * omkr 1610 i Helsted, Borup sogn, † eft 1665 i Borup sogn.
Bodil Hansdatter er ane 713 i sit første ægteskab med Mogens Christensen

Han blev gift med (2) Maren Mogensdatter, gift eft 1665, * ca 1630, † eft 1711 i Borup sogn.

At Anders Madsen Bugge efterfølgende var gift med Maren Mogensdatter bekræftes i forbindelse med sønnen Laurits Andersen Bugges bryllup i 1691.
Her står der at hans tilkomne hustru Karen Christensdatter havde tjent hans moder Maren Mogensdatter
    
Den 2 marts 1664 fremføres en sag på Viborg landsting af præsten Hr Jens Jensen Bloch i Borup mod en række af hans sognebørn og som er foranlediget af et vidne, som Mads Petersen i Kattrup  har fået udstedt den 2. december 1663 på Støvring herredsting af en række sammensvorne slægtninge af Hr Jensens sognebørn, og hvis indhold Hr Jensen føler sig dybt krænket over, og som han på Viborg landsting betegner som stor despekt og gående på hans ærlige navn og rygtes store forringelse.
Han vil have samme tingsvidne dømt død og magtesløs, især på grund af de implicerede vidner, er udelukkende søskede og deres svogre og derfor mangler uvildige personers udsagn

Der udstedte tingvidne (Hans Mogensen i Helsted, hans brødre Mogens og Christen Mogensen, deres mor Bodil Hansdatters 2 mand Anders Madsen Bugge i Borup samt deres brødre Lars, Søren og Morten Madsen fra Helsted, deres svogre Mads Nielsen og Peder Pedersen og Niels Andersen Borup beskylder hr. Jens for, under svenskekrigen at have været i ledtog med fjenden bla. ved at betale for personlig beskyttelse (selve gården), og for at have udsendt en af sine beskyttere (rytteren A. F.) for med magt at tilbinde sig deres kornreserver.

Ved lige svoren ed og oprakt finger fandt Søren Madsen Helsted, at det er ham i guds sandhed fuldt vitterligt, at i den anden fejdetid, der oberst Peders folk lå her, noget efter jul, var vi fatige mænd i Helsted såvelsom flere i sognet, med hr, Jens Bloch i Borup efter hans begæring i Sjøruplund med deres heste og vogne samt slæder at hente træ, og da de havde læsset det bedste egetømmer på vogne og slæder, havde en part en anden vogn med og tog sig noget af det, som ikke tjente til noget andet end brænde og bad forne hr Jens at de skulle læsse alle vognene, straks kørte Hr Jens  først hjemad vejen.
Straks Hr Jens var hjemme kommer hans skolemester Albert Hansen, som kørte for ham af skoven på en af Hr Jenses heste med en rytter med sig, som hed Anders Francjer og opholdt en vogn på vejen, som ville køre hjem med noget brændeved, nemlig Peder Møller og slog dem, så de ikke var mægtige at køre vognene hjem.
Samme skolemester rendte til Helsted med rytteren med sig og for ind i stuen og lemslog deres ægtekvinder med mange slag, så at de måtte læsse deres vogne og tage ved i deres gårde og føre det til Hr Jenses gård i Borup. Så spurgte de fattige kvinder samme rytter til, hvorfor han havde handlet så ilde med dem, da svarede samme rytter og sagde, at det var Hr Jenses træ de havde stjålet, og skolemesteren holdt udenfor døren, medens rytteren var inde i stuen og ilde rumsterede med fattige folk i denne besværlige tid.

Derefter nogen tid var samme rytter som lå i kvarter i Borup og Helsted og ilde medfart gav dem tvende gange, måtte de købe hannem fra dem med penge den 3die gang han kom igen, da ville han have korn, brød porter og døre, og løb på lofterne for hvad han kunne finde, da spurgte de hannem, hvi han hug sådan omkring sig og efter dennem, da de jo havde deres egen øvrighed i Randers, da svarede samme rytter, at det var præstens korn i Borup, de skulle give hannem det, eller de skulle få Djævel, og den tid de kejserlige folk lå der, ritmesteren uddelte til sine folk og heste, såvelsom og hentet ved Overgård.

Vidnede Morten Madsen i Helsted, Peder Pederen, Mogens Mogensen og Christen Mogensen hver med svoren ed og oprakt finger efter recessen ligesom formeldte Søren Madsen derom vidnet haver    

196. iii Lauritz Madsen Bugge, * ca 1606 i Helsted, Borup sogn, † marts 1685 i Helsted, Borup sogn. 

Han blev gift med XX.

iv Morten Madsen Bugge * 1611 i Helsted, Borup sogn, † jul 1696 i Helsted, Borup sogn
1696 den 22. juli begravede jeg i Borup kirkegaard Morten Madsen af Helsted anno ætæt 86

Han blev gift med Bodil X

Børn i 2 ægteskab
iv Laurids Madsen Bugge, * ca 1624 i Helsted, Borup sogn, † ca 1693 i Linderumgård, Tårs, Børglum. 

Han blev gift med Karen Worm, gift 1651.

Laurits Madsen Bugge var ejer af  og herre til Linderupgaard og Høgholt, og var beskæftiget som pantefoged.
    
Fra bogen "Slægten Bugge i Danmark og Norge" af P. C. B. Bondesen nævnes på side 18: "Denne blev Herre til Linderumgaard i Ugilt sogn ved Hjørring, samt til Højsal, vistnok det nuværende Hejselt i Torslev sogn ved Sæby. Linderumgaard ejedes før Buggerne af Folmer Urne, født på sin Fædrenegaard Gjølbogaard i Skaane 1604. Død på Linderumgaard 1663. Ved dette Aar maa Lars Bugge vel da være kommet til Linderumgaard.
En af sønnerne Henrik Bugge blev adlet 4 nov. 1699
    
393. X Lauritsdatter, * ca 1580, † ca 1611 i Helsted, Borup sogn.

 

sønnen Laurits Madsen Bugge Høgholdt på Nygårds sedler

420. Anders Christensen Kousted, * 1615, † 1690 i Tånum, Viborg amt.
 Gårdfæster i Tånum under Anders Nielsen Blegvads gods.
Død 1690 i Tånum, "Anders Christensen Kousted i Tånum, 75 aar gl".

Han blev gift ca 1645 med Maren Knudsdatter.
 
I Dronningborgs lensregnskaber t.o.m.1661 forekommer en Anders Christensen i Tånum flere gange. I årene 1639/1640 betaler Anders Christensen i Tånum indfæstningsafgift på den gård som Lars Sørensen tidigere har haft - 20 daler.
I årene 1645/1646 betaler han 8 daler  for fæste på den gård som Mads Christensen levede och døde på.
 
I 1664 var hartkornet på Anders Christensens gård 11 tønder og 1 skæppe.
 
Børn:
210. i Knud Andersen, † 1728 i Svejstrup, Råsted sogn. 

Han blev gift med Kirsten Pedersdatter Midtby.

ii Christen Andersen Kousted, * 1646, † 1711 i Tånum, Viborg amt.

Han blev gift med Anne Erichsdatter, gift 1678
Gårdfæster i Tånum under Anders Nielsen Blegvads gods. År 1688 havde gården matrikel nr 8 og et hartkorn på 9 tønder.
    
Død 1711 i Tånum, "Christen Andersen Kousted i Tånum som var 65 aar gl". .

421. Maren Knudsdatter * omkr 1617, † 1703 i Tånum
Død 1703 i Tånum, "Maren Knudsdtr: sl: Anders Christensen Kousteds Encke i Tånum, 86 aar gl:"

Tånum kirke

422. Peder Christensen Midtby, * 1645 i Bjergby, Borup sogn, † 1706 i Bjergby, Borup sogn. 

Han blev gift medMette Jensdatter, gift 1699 i Borup kirke. Brylluppet er ikke fundet i kirkebogen??
Peder Christensen Mitbye var fæster af gården matrikel nr. 7 i Bjergby.

Børn:
211. i Kirsten Pedersdatter Midtby, † 1728 i Svejstrup, Råsted sogn. 

Hun blev gift med Knud Andersen.

ii Kirsten Pedersdatter (Midtby), * 1674 i Bjergby, Borup sogn, † 1740 i Gjerlev sogn, Randers amt. 
Nævnes som Peder Mitbyes yngste datter i Bjergby.  

Hun blev gift med Niels Christensen Nørager, gift 6 nov 1698 i Borup kirke.
Han var søn af ane 364 Christen Christensen Nørager

iii Christen Pedersen Midtby, * 1681 i Bjergby, Borup sogn, † 1742 i Stangerup. 

Han blev gift med Maren Frandsdatter.

Randers Hospital    
Skifteuddrag  1719-1786  C 651 - 360
8 Christen Pedersen i Gjerlev. 11.6.1742, fol.40. E: Maren Frandsdatter. LV: Christen Hansen i Ajstrup. B: Peder 13, Frands 11, Niels 8, Mette 5, Anne 2, Christen, nyfødt, der døde. FM: farbrødre Christen Pedersen i Bjerre, Mads Pedersen Hammer i Gjerlev.
      
iv Mads Pedersen Hammer, * dec 1683 i Bjergby, Borup sogn, † okt 1763 i Gjerlev sogn. 
1763 Okt 79 år, 10 måneder, 3 uger og 2 dage gammel.

Han blev gift med Bodil Andersdatter.
Hun var datter af Anders Pedersen Stouby og Karen Christensdatter Nørager
Og dermed barnebarn af ane 364 Christen Christensen Nørager

v Christen Pedersen Midtby.

423. X
Muligvis : Mette Jensdatter, * 1651 i Bjergby, Borup sogn, † 1741 i Bjergby, Borup sogn. 
Data fra http://www.geni.com/people/Mette-Jensdatter/6000000006431824186,  Børnene og faderen er OK, men moderen usikker, hun er 48 ved ægteskabets indgåelse. Jeg tror Peder Christensen Midtbye har været gift før, og at det er kone 1, der er moderen, hendes navn kender jeg ikke

Borup kirke en forårsdag

712. Mogens Christensen, * ca 1600, † 1640 i Borup sogn. 

Han blev gift med Bodil Hansdatter, gift ca 1630.

Han var bonde i Helsted, Borup sogn
I skiftet afholdt 21. september 1636 efter handelsmand Søren Pedersen Aidt i Randers opføres Mogens Christensen blandt skyldnerene i boet. Hans gæld var 20 slettedaler og 10 skp. byg. (Randers byes løsskifter)

Børn i første ægteskab:

356. i Christen Mogensen, * ca 1638 i Helsted, Borup sogn, † maj 1703 i Svejstrup, Råsted sogn. 

Han blev gift med Johanne Sørensdatter Bugge.

Børn i Bodils Hansdatters ægteskab med Anders Madsen Bugge: (der er broder til svigerdatteren Johanne Sørensdatter Bugges far)

i Anne Andersdatter, * ca 1641 i Borup sogn, † 1716 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn. 

Hun blev gift med Christen Jensen Smed.

ii Hans Andersen Bugge, * ca 1642 i Borup sogn, † maj 1700 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn. 

Han blev gift med Kirsten Jensdatter.

iii Mogens Andersen Bugge, * 1644 i Borup sogn, † 1728 i Borup sogn. 

Han blev gift med Anne Andersdatter, gift 15 juni 1690 i Borup kirke.

iv Jens Andersen Bugge Qvortrup, * 1650 i Borup sogn, † 1719 i Borup sogn.  Ladefoged i Barmer, Slet herred
        
"Trap Danmark" indikerer at Jens Andersen var medunderskriver på en lejeaftale til hans broder Laurits Andersen i 1691 og muligvis også på skødet til Kvottrupgaard i 1700.
    
Laurits Andersen overlader Kvottrupgaard til hans broder Jens Andersen. Jens Andersen er beskrevet som Forvalter i Barmer, Sebber sogn, Aalborg amt.
    
Den 8. maj 1710: En lejeaftale for Kvottrupgaard fra Jens Andersen til sin broder Laurits Andersen. Det er nævnt i lejeaftalen, at Laurits Andersen forbliver som besidder af gården.
    
Jens Andersen overlader Kvottrupgaard til sin brodersøn (nevø) Søren Lauritsen, søn af Laurits Andersen.

v Christen Andersen Bugge, * ca 1652 i Borup sogn, † eft 1703 i Komdrup, Borup sogn.

 vi Laurits Andersen Bugge Qvortrup, * ca 1671, † 19 sep 1732 i Kvottrupgård, Hem sogn. 
Årstal et kvalificeret gæt, da Laurits Andersen Bugge bliver gift i 1691, og må være født ca. 20 år forinden.

Han blev gift med Karen Christensdatter, gift 21 juni 1691 i Borup.

Bemærkning:  Formodentlig er Qvottrup eller Qvortrup som efternavn kommet af f. eks. Christian Lauritsen af/fra Kvottrupgaard, som med tiden blot er blevet til Qvortrup, med betydningen: Christian Lauritsen fra Qvortrup(gaard).
Laurits Andersen's efternavn er BUGGE i Borup sogns Ægteskabsregister i 1691 og i Hem sogns register over afdøde er hans efternavn QVOTTRUP.
 I offentlige registre er Laurits som regel registreret som Laurs eller Laurits Andersen.
 Ændringen af efternavnet Bugge til Qvortrup vælges til at foregå vedr. hans søn Christian Lauritsen af Kærby, hvor ændringen synes at være blevet permanent.
 Tildelingen af enten Qvortrup eller Bugge som Laurits' børns efternavn synes vilkårlig, undtagen i tilfælde af Niels, Søren og Christian. Den synes at Laurits' børn har været i tvivl om de skulle benytte Qvortrup eller Bugge som efternavn.
    
Han fik fæstebrev på Kvottrupgård den 12. februar 1691 og købte senere gården ved skøde dateret 28. november 1700, læst på Viborg Landsting 3. december 1700. Gården sælges igen 1710 til hans bror Jens Andersen Bugge (Qvortrup), ladefoged i Barmer, som straks udsteder fæstebrev til Laurits Andersen Bugge (Qvortrup), der bliver boende. Gården sælges i 1719 til Søren Lauritsen Bugge (Qvortrup) der tjener i Lundgård på Fyn. Han udsteder fæstebrev til Peder Lauritsen i 1724. Gården sælges i 1730 til Byskriver Mads Christensen Bugge (Qvortrup) i Mariager.
    
En aftale om leje af Kvottrupgaard d. 12. februar 1691 fra Hr. Hyphof, M.A. på ejerens vegne til Laurits Andersen som er født i Borup og tilhører slægten Bugge.  
28. november 1700, et skøde fra Christian Danielsen von Stolzig til forpagter Laurits Andersen for Kvottrupgaard.
    '
28. marts 1710 overdrager Laurits Andersen Kvottrupgaard til sin broder, Jens Andersen i Barmer, Sebber sogn, Aalborg amt. Jens er tituleret Forvalter.
    
8 maj 1710 oprettes en lejeaftale af Jens Andersen til hans broder Laurits Andersen for Kvottrupgaard. I aftalen erklæres det, at Laurits Andersen forbliver som besidder af gården
    
 vii Maren Andersdatter, * ca 1656 i Borup sogn, † eft 1704 i Hald sogn. 

Hun blev gift med (1) Mikkel Nielsen, gift 14 juli 1678 i Borup sogn, * ca 1645 i Hald sogn, † 1689 i Hald sogn. 

Hun blev gift med (2) Søren Lassen, gift 6 juli 1690 i Hald sogn, * ca 1662, † 1704 i Hald sogn. 

Hun blev gift med (3) Niels Jensen, gift 1704 i Hald sogn, * ca 1660, † eft 1705 i Hald sogn.

viii Anne Andersdatter, * ca 1658 i Borup sogn, † eft 1685 i Borup sogn. 

Hun blev gift med (1) Søren Sørensen Lykke, gift ca 1680, * ca 1623, † 9 juli 1681 i Borup sogn. 

Hun blev gift med (2) Jens Pedersen Brask, gift 13 juli 1682 i Borup sogn, * ca 1650 i Kousted sogn, † eft 1693 i Borup sogn.

713. Bodil Hansdatter, * omkr 1610 i Helsted, Borup sogn, † eft 1665 i Borup sogn. 

Hun blev gift med (1) Mogens Christensen, gift ca 1630, * ca 1600, † 1640 i Borup sogn.

Hun blev gift med (2) Anders Madsen Bugge, * ca 1604 i Helsted, Borup sogn, † apr 1679 i Borup sogn.
Han var bror til ane 714 Søren Madsen Bugge - svigerdatteren Johanne Sørendatter Bugges far

Kvottrupgård på Nygårds sedler

714. Søren Madsen Bugge, * ca 1601 i Helsted, Borup sogn, † aug 1680 i Helsted, Borup sogn. 
1680 den 24. august begraf jeg i Borup kirkegaard Søren Madsen af Heldsted, anno ætæt 79.
Han blev gift med Anne Knudsdatter.

    Børn:

i Niels Sørensen Bugge * 1633 i Helsted, Borup sogn, † 1683 i Bjørnkjær, Niersted, Ålborg Amt
Han blev gift ca 1653 med Else Nielsdatter Winther
Han var forpagter på Bjørnkjær i Biersted sogn

ii Kirsten Sørensdatter Bugge *  1638 i Helsted, Borup sogn  † eft 1670 i Bjergby, Borup sogn
Hun blev gift omkr 1660 med Niels Michelsen

iii Maren Sørensdatter Bugge  * 1640 i Helsted, Borup sogn,  † efter 1670 i Bjergby, Borup sogn
Hun blev gift ca 1660 med Niels Jensen

iv Morten Sørensen Bugge  * 1642  i Helsted, Borup sogn,  † eft 1670 i Helsted, Borup sogn

v Mads Sørensen Bugge  * 1644 i Helsted, Borup sogn,  † eft 1695 i Helsted Borup sogn.
Han blev gift 1 juli 1687 i Borup med Anne Christensdatter 

vi Jens Sørensen Bugge  * 1645 i Helsted, Borup sogn  † eft 1680 i Over Holbæk, Albæk sogn

vii Laurits Sørensen Bugge  * 1648 i Helsted, Borup sogn  † efter 1688 i Råsted sogn

357. viii Johanne Sørensdatter Bugge, * ca 1650 i Helsted, Borup, † 1703 i Råsted sogn.
 
Hun blev gift med Christen Mogensen.

715. Anne Knudsdatter, * ca 1606, † maj 1686 i Helsted, Borup sogn. 
1686 den 21. maj begravede jeg i Borup kirkegaard sl. Søren Madsens enke i Helsted Anne Knudsdatter, anno ætæt 80.

Sønnen Niels Sørensen Bugges gravsten i Biersted kirke, er i våbenhuset

Samme anepar som 756 og 757
740. Peder Michelsen

Han blev gift med XX.

Børn:
378. i Michel Christensen.   
Han blev gift med XX.

741. XX.

Samme anepar som 1712, 1713, 2856, 2857

784. Søren Lauritzen Bugge, * ca 1525 i Vejrum, Sønderlyng, † eft 1580 i Rinds, Viborg.  

Han blev gift med Maren Madsdatter, ca 1565 i Vejrum, Sønderlyng.
Nævnes 1580 som boende i "Wendtz udi Rindz Herrit" men der findes i vore dage ikke nogen lokalitet i Rinds herred??   
 Kilde: Slekterne Bugge fra Randers af Kjeld Bugge
 Kilde: Slægterne Bugge på Svejstrupgård af C. J. Pape
    
Børn:

392. i Mads Sørensen Bugge, * ca 1570 i Rinds herred, Viborg, † 1637 i Borup sogn. 

Han blev gift med (1) X Lauritsdatter, gift ca 1600, * ca 1580, † ca 1611 i Helsted, Borup sogn. 

Han blev gift med (2) Kirsten Lauritzdatter, * ca 1580, † 1636 i Borup sogn.
 
ii Søren Sørensen Bugge, * ca 1565 i Rinds, Viborg, † 1636 i Helsted, Borup sogn. 
Han blev gift med XX.
Han var først skibskaptajn og sigen rigens profesos (højtstående befalingsmand i landsknlægthærene, som navnlig skulle sørge for diciplinens opretholdelse, for straffens eksekution mm.)

785. Maren Madsdatter, * ca 1545 i Vejrum, Sønderlyng,, † eft 1580.

Gammel kort over Viborg amt

840. Christen Andersen
Nævnt 1592 og 1648 i jordebøger for Dronningborg.

Børn:

420. i Anders Christensen Kousted, * 1615, † 1690 i Tånum, Viborg amt. 

Han blev gift med Maren Knudsdatter.

841 XX

Dronningborg slot

844. Christen Pedersen Midtby, * 1608, † 1692 i Bjergby, Borup sogn. 

Han blev gift med Johanne Madsdatter.

    Børn:

422. i Peder Christensen Midtby, * 1645 i Bjergby, Borup sogn, † 1706 i Bjergby, Borup sogn. 

Han blev gift med XX

845. Johanne Madsdatter, * 1620, † 1698 i Bjergby, Borup sogn.

Sådan kan familien have boet, billede fundet på nettet

846. Jens Jensen Skjødt, * i Kondrup, Borup sogn, † 1671 i Bjergby, Borup sogn 
Han blev gift med Maren Sørensdatter.

    Børn:

 423. i Mette Jensdatter, * 1651 i Bjergby, Borup sogn, † 1741 i Bjergby, Borup sogn. 

Hun blev gift med Peder Christensen Midtby, gift 1699 i Borup kirke.

847. Maren Sørensdatter.

Borup kirkebog

1426. Hans Sørensen, * ca 1575, † 1629 i Helsted, Borup sogn. 
Han blev gift med XX
Det oplyses at Mogens Christensen i Fårup i regnskabsperioden 1629/30 overtager gården (matrikel nr. 5) i Helsted som Hans Sørensen fradøde.
Hans Sørensen i Helsted nævnes første gang i regnskabsåret 1611/12.Mogens Christensen er med stor sandsynlighed hans svigersøn

Børn:

713. i Bodil Hansdatter, * omkr 1610 i Helsted, Borup sogn, † eft 1665 i Borup sogn. 

Hun blev gift med (1) Mogens Christensen, gift ca 1630.
Hun blev gift med (2) Anders Madsen Bugge

1427. XX.

 

Runesten fra Borup kirke

Samme anepar som 3424, 3425, 5712 og 5713

1568. Lauritz Lauritzen Bugge, * ca 1475 i True, Svenstrup, Onsild, † eft 1560.  Fødested formodet. Men hans far nævnes som Lauritz Buge i True og da han nævnes som medafsiger af en dom i Randers, må det formodes at være True i Svenstrup i Randers amt
Han blev gift med XX.
 
Lauritz Bugge var bonde i Randers området i 1530 i Svenstrup Sogn, Onsild Herred, Randers Amt, Danmark og konen skulle også være født i dette sogn.  

Børn:

784. i Søren Lauritzen Bugge, * ca 1525 i Vejrum, Sønderlyng, † eft 1580 i Rinds, Viborg. 

Han blev gift med Maren Madsdatter, gift ca 1565 i Vejrum, Sønderlyng.

1569. XX

Svenstrup kirke

Samme anepar som 6848 og 6849, 11124 , 11125

3136. Lauritz (Las) Johnsen Bugge, * ca 1425 i Hald sogn, † eft 1484 i True, Svenstrup, Onsild. 
Han blev gift med XX.
Laurids Bugge i True (Onsild H.), "mistede 1460 sin Arv i en Strid med de Flemming'er, fordi hans Moder ei var af Adel"; han har da og selv maattet opgive sin Adel, thi saavel i en Dom, han 1469 med flere har afsagt i Randers, som i et Thingsvidne 1479 af Mariager Birkething betegnes han udtrykkelig som Bonde, og 1484 har han beseglet et Vidne af Hald Herredsthing med et Bomærke. "Fra ham stamme mange Bugge'r i Rinds Herred og Bønder ved Randers", og blandt disse er vel den Knud Bugge i True, der nævnes 1535. 3 år senere stævner Jens Moustrup Knud Bugge i True, Søren friis i Gassum og Jep frost i Jennum for "nogle øxen som thy haffde loffued for, oc øxen er kommen wd md wrett szom han selffuer ytther mere beretthe skall, ad mødhe wdi Randhers har min herres nade tiill bage kommer"

Børn:
1568. i Lauritz Lauritzen Bugge, * ca 1445 i True, Svenstrup, Onsild, † eft 1560.  Han blev gift med XX.

ii Jens Lauritzen Bugge, * ca 1470 i True, Svenstrup, Onsild, † eft 1500.

3137. XX


 

Gammel kort over Svenstrup

Samme anepar som 13696, 13697, 22848 og 22849


6272. Jon Bugge
, * ca 1390 i Hald sogn, † eft 1440. 
Han blev gift med XX.
Han var væbner og var 1411 en af Kong Eriks Forlovere ved Forliget i Kolding.

Børn:
3136. i Lauritz (Las) Johnsen Bugge, * ca 1425, † eft 1484 i True, Svenstrup, Onsild. 
Han blev gift med XX.

6273. XX.

Hald på kortet

Samme anepar som 27392, 27393, 45696 og 45697

12544. Jep Knudsen Bugge
, * omtrent 1361 i Hald sogn, † omtrent 1435. 

Han blev gift med XX.

Jep Knudsen Bugge pådrog sig Dronning Margrethe I af Danmark's vrede på grund af en heftig uoverensstemmelse over noget ejendom tilhørende slægten Bugge.
Andre siger han mistede al sin ejendom og besiddelser og blev "sat på gaden" af Dronningen.
Jep Knudsen Bugge blev, trods alt, igen en rig mand ved at gifte sig ind i en velhavende, ikke-adelig familie.

Børn:
6272. i Jon Bugge, * ca 1390 i Hald sogn, † eft 1440. 

Han blev gift med XX.

ii Mikkel Bugge, * ca 1383, † eft 1400.

12545. XX

Prædikestolen Hald kirke

Samme anepar som 54784, 54785, 91392 og 91393

25088. Knud Bugge, * ca 1331 i Ringkøbing amt, † eft 1362 i Hald Hovedgård, Dollerup. 

Han blev gift med XX.

Rigsråd, herre til Hald
Knud Bugge til Hald sluttede 1359 forlig med kongen om sin fars drab, beseglede 1360 som rigsråd forliget med kong Magnus og håndfæstningen i Kalundborg. Nævnes 1362 blandt kongens forlovere for hertuginde Ingeborgs medgift.
 
Børn:

12544 i Jep Knudsen Bugge, * omtrent 1361 i Hald sogn, † omtrent 1435. 
Han blev gift medXX.

ii Christopher Bugge.

25089. XX.

Gammel tegning af Hald Hovedgård

Samme anepar som 109568, 109569, 182784 og 182785

50176. Niels Bugge
, * Omtrent 1295, † 30 dec 1358 i Middelfart.  

Han blev gift med (1) Lisbeth Palnesdatter Juul, * omtrent 1300, † omtrent 1335.
Han blev gift med (2) Ingeborg Vendelbo, * Omtrent 1315. 

Niels Bugge blev en af de rigeste og mest magtfulde adelsmand i Danmark og blev sommetider kaldt "Kong Bugge". 
Han ejede landområder og gårde i 16 Herreder i Jylland, især omkring Salling, Viborg, Vendsyssel og Mors.
"Bugge var energisk og med stor kærlighed for jordiske besidelser, han var gavmild i hans venskab med adlen i Jylland, han var en leder i bland dem i deres stridigheder med kongen, og må i hans samtidiges sind have været en monumental skikkelse.
 
Niels Bugge levede i en turbulent tid i Danmark. Kong Erik Menved døde i 1319 uden at efterlade sig en arving til den danske Trone. "Landets finanser var på nippet til at kollapse, landet selv var også ved at gå i opløsning, og den "indre fred" var ødelagt."
Kong Erik's bror, Christoffer II blev konge, men på grund af manglende tillid, sluttede adlen sig bag Grev Gert (Gerhard) af Holstein (Den kullede Greve), som fik sin nevø Hertug Valdemar valgt som konge. Men det var Greven som regerede. Danmark var faktisk uden konge i 8 år. 
Pedersen oplyser at Niels Bugge var født "omkring 1290 i Hald". Kurt Nagel siger han var født "omkring 1300 i Hegnet, Tondering, Viborg", og at han giftede sig med sin anden kone, Ingeborg Vendelbo i 1329 i Skern, Viborg. 
I 1332 var Niels Bugge blandt dem som støttede Grev Gert og hans nevø Hertug Valdemar. 
Den 8. juli 1333 var Niels Bugge vidne ved retten i Viborg og var opført som "Godsejer". På dette tidspunkt var han endnu ikke blevet Ridder og blev ikke nævnt som sådan indtil 1348.
Da den Holstenske Grev Gert's regime blev mere knugende og barsk var en oprør fra danskernes side blevet mere og mere sandsynlig.
I 1340 marcherede Grev Gert op i Jylland med en stor hær, med det formål at knuse "problemet" ved dens kilde.
Den 1. april 1340 dræbte Niels Bugge's nevø, Niels Ebbesen, Grev Gert i hans hovedkvarter i Randers. Da nyheden om Grev Gerts død spredes, brød et åben oprør ud og Grevens sønner og hær flygtede ud af landet.
 
Kong Christoffer II's søn Valdemar Atterdag blev konge i 1340 og søgte opbakning fra adlen, men Niels Bugge forblev loyal til Hertug Valdemar indtil han (Hertug Valdemar) opgav sit krav til Tronen, til fordel for Valdemar Atterdag. Herefter var Niels Bugge loyal til kongen.
Niels Bugge deltog og involverede sig i landets affære:
August 1343: Niels Bugge var en af 24 adelsmænd som var i Helsingborg for at forhandle uoverensstemmelserne mellem Danmark og Sverige.

November 1343: En af garanterne ved mødet i Varberg vedr. aftalen om Skåne.
 
Niels Bugge er blandt de mænd som Kong Valdemar sender for at forhandle fred med den svensk-norske Kong Magnus Smek.
13. marts 1345 tilegner Niels Bugge sig pant i Hald Slot, som bliver hans tilholdssted, fra Peder Ludvigsen Eberstein og hans søster Maragreth.
I 1346 får Niels Bugge skødet til Hald Slot.
 
I 1347 ledsager Niels Bugge Kong Valdemar til Jerusalem, og efter al sandsynlighed får Niels Bugge her ridderslaget på Kristi grav.
Niels Bugge bliver medlem af Kong Valdemars inderkreds og ledsager kongen i et militært felttog mod Mecklenburg og Brandenburg i Tyskland.
I 1350 var Niels Bugge tilstede i Spremberg og Bautzen, da Kong Valdemar forhandler en aftale mellem Ludvik af Bayern og Carl IV.
I 1351 bliver kongens hårde skatter og arrogance uudholdelig. Niels Bugge og andre adelsmænd bryder med Kong Valdemar og slutter op omkring Greverne af Holstein, da en ny krig huserede i Jylland. Adlen søgte en forsoning med kongen, men uden held.
 
I 1352 mødtes Niels Bugge og de andre adelsmænd igen med Kong Valdemar i Vordingborg for at prøve at opnå et kompromis, men var igen uden held. Fordi Niels Bugge var leder af oprøret i Jylland, belejrede Kong Valdemar hans slot i Hald, men kunne ikke besejre Bugge.
26. juli 1353 lykkedes det at opnå en midlertidig aftale med kongen ved Vindinge Å på Fyn.

I 1354 lykkedes det Bugge og de andre adelsmænd at opnå en fuldstændig forsoning med Kong Valdemar.

I 1355 var Niels Bugge igen medlem af kongens inderkreds og blev medlem af Rigsrådet og et aktivt medlem af det kongelige hof i Jylland.

1357 - Kongen fortsatte med sit knugende regimente og igen opstod der et nyt oprør, ledet af Niels Bugge.

22. december 1358 var Niels Bugge ibland deltagerne i et "Adelsmænd-konference" med Kong Valdemar i endnu et forsøgt på at bilægge deres stridigheder og opnå et kompromis. Kongen var åbenbart ikke interesseret og mødet afsluttedes uden succes.

På vej hjem fra mødet bliver Niels Bugge og hans rejsefæller Uffe Stigesen og Peder Andersen, dræbt i Middelfart. Selvom det ikke er bevist og kraftig benægtet af Kong Valdemar, menes det at han stå bag mordene.

Kong Valdemar straffede indbyggerne i Middelfart for denne ugerning ved at opkræve en ekstra årlig skat på 49 shilling, også kendt som "Buggepenge". Denne skat blev først ophævet i 1874.

Følgende digt er skrevet i anledning af mordet på Niels Bugge:

"Til Middelfart Mænd sendte Kongen Bud,
Hr. Bugge skulde de træde imod.
Hr. Bugge rider ad Middelfarts Gade,
Der mødte de Borgere klædte i Plade;
De mødte ham baade til Hest og Fod,
Og Alle vare de ham imod.
De Middelfart Mænd, Krist give dem Træde;
De vog uden Skel den velbyrdige Mand!"
 

Børn i 1 ægteskab

iii Niels Bugge, * Omtrent 1316. Ugift

iv Jep Bugge, * omtrent 1318. Herre til Hald. Ugift, sad i rigets råd 1379

v Mikkel Bugge, * Omtrent 1320.
Høvedsmand på Hald og Skive slot, nævnes 1375. Detter år 2 februar var der i Lyby kirke i Salling en stor forsamling af adelige og fornemme folk fra egnen, bla. Mikkel Bugge. Stedet var ham bekendt, det var her hans farfar var blevet dræbt. Også biskop Jacob fra Viborg var tilstede, de mange landeplager, som dette år hærgede Danmark, car anledningen til mødet. Man var inde på,a t adelen selv var skyld i disse plager. Den havde jo så ofte krænket kirkens rettigheder. Mødet endte med, at man underskrev og beseglede et brev, hvorved man forpligtede sig til "at holde kirkens personer ved deris ret". 

vi Bent Bugge, * omtrent 1322, † omtrent 1391.
Ridder, høvedsmand på Holbæk, deltog 1370 - 71 i forhandlingerne med Hansestæderne i Stralsund.

vii Kirsten Bugge, * omtrent 1325.
Hun blev gift med Ridder Niels Vendelbo.
Hun arvede Nørre Vosborg i Ulvborg sogn og herred efter sin far, som siges at have flyttet gården og opbygget den på fastere grund. Sagnet fortæller, at der var spået Niels Bugge, at at borgen igen skulle flyttes. Da den var færdig, ville han prøve bygmesteren, om han havde bygget denf orsvarlig.  Bygmesteren blev på sin vej hjem indhentet af en borgsvend, der råbte "Tårnet hælder".  Bygmesteren var sikker i sin sag, så han vendte sig ikke om.  Han svarede derimod " Ikke hælder tårnet, thi trofast er det bygget, men der skal komme en mand fra nordvest, svøbt i en blå kappe, og han skal vel få det til at hælde". Denne spådom opfyldtes et par hundrede år senere, da Vesterhavet tvang den daværende ejer Predbjørn Gyldenstjerne til at flytte gården. "

viii Ellen Nielsdatter, * omtrent 1330, † omtrent 1406.
Hun blev gift med ridder og høvedsmand Christiern Pedersen Vendelboe, ejer af Truidsholm og høvedsmand på Skanderborg. Han var også marsk og hørte til det kongelige partis fasteste støtter i Nørrejylland
Hun ejede Støvringgård og Lundsholm, det sidste solgte hun 1401 tíl dronning Margrethe sammen med noget strøgods. Året efter frakendte hun sig rettighed til Rolstrup, og kort før sin død bortskødede hun til dronningen sin ejendom i Randers, den såkaldte kronens gård, der lå ved Sct. oluf kirke.

Børn i 2 ægteskab:

25088 i Knud Bugge, * ca 1331 i Ringkøbing amt, † eft 1362 i Hald Hovedgård, Dollerup. 
Han blev gift med XX.

ii Lisbeth Bugge, * omtrent 1332 i Ringkøbing amt. 
Hun blev gift med den holstenske eller lauenborgske ridder Gotskalk Skarpenberg, gift omtrent 1350.
Han var en af de 12 jyske herremænd, der i Wismar 25. januar 1368 forbandt sig med Danmarks fjender for at styrte deres konge,s elv om dette skulle købes med fædrelandets opløsning, go han nævnes som en af de mest frygtede røverriddere, der i hin urolige tid påg ammel vikingevis tumlede på søen.
Sønnen Henneke Skarpenberg slægtede faderen på. For mordbrand måtte han strække hals, og hans gods Bassehauge hjemfaldt til Kronen. En datter af Henneke Skarpenberg (Inger) blev gift med Herman Flemming. Således er der slægtsforbindelse mellem Bugger og Flemminger, det gai arvestrid tilsidste blev Buggerne dømt fra det fædrende gods og derved forarmet.
Hun omtales 1387 som enke. 1389 fraskrev hun sig al rettighed til Rolstrup, og 1391 skrev hun testamente.

50177. Ingeborg Vendelbo, * Omtrent 1315.

Buggernes adelsskjold

Samme anepar som 109568, 109569, 182784 og 182785

100352. Bugge Nielsen
, * omtrent 1270, † omtrent 1332 i Lyby kirke.
Af Hegnet (Harre H.), var 1332 paa holstensk Side nærværende ved Forliget med Grev Gert i Kiel, skal Tære bleven dræbt ved Lyby Kirke af Erik Brune (Banner) til Elkjær
Han blev gift med X Nielsdatter Gyldenstjerne.

Pedersen oplyser at Bugge Nielsen Bugge er født omkring 1270 i Hald, Randers amt og gift omkring 1300 i Hald til Nielsine Nielsdatter Gyldenstierne.
Kurt Nagel siger, at Bugge Nielsen Bugge var født omkring 1270 i Hegnet, Tondering, Viborg, og blev gift i 1298 i Hegnet.
Berg & Morgan refererer til Bugge Nielsen Bugge som Ridder og Herre til Hegnet i Harre Herred ved Salling (NV del af Viborg amt). Han var tilhænger af Grev Gert (Gerhard III) af Holstein og han var en af deltagerne, på Holstenernes side, ved fredaftalen i Kiel d. 10. januar 1332 mellem Grev Gert og Kong Christoffer II af Danmark.
Hans hustru siges at være datteren af Niels Gyldenstierne af Aagaard.

Bugge Nielsen Bugge er formodentlig dræbt i duel ved Lyby kirke af Eric Brune (Banner) af Elkær omkring 1332.

Børn:
i Bege Buggesdatter * omtrent 1290
Hun blev gift omtrent 1313 med Ebbe Strangesen Bild
De to blev forældre til Niels Ebbensen

50176 i Niels Bugge, * Omtrent 1295, † 30 dec 1358 i Middelfart. 

Han blev gift med (1) Lisbeth Palnesdatter Juul, * omtrent 1300, † omtrent 1335

Han blev gift med (2) Ingeborg Vendelbo, * Omtrent 1315.

iii Erik Bugge * omtrent 1300 † efter 1352
Deltager på holstensk side, sammen med broderen Niels Bugge, i den fejde i 1352 mellem Kong Valdemar og Greverne af Holsten, og nævnes ikke herefter.

100353. X Nielsdatter Gyldenstjerne, * omtrent 1275.

Gyldenstierne (Gyldenstjerne):
Dansk adelsslægt kendt fra det 13. århundrede, blev en af landets rigeste og mægtigste slægter. Gyldenstjernerne ejede store godser, bla. a. Restrup, Vosborg og Tim i Jylland og Svanholm og Lyngbygaard i Skåne; den fik ofte embeder i kirken og hos kongen. Tre forskellige Gyldenstjerner medvirkede ved kong Christian II's tilfangetagelse. Slægten uddøde i 1729, men en sidelinie, Gyllanstierna, lever stadig i Sverige.

Lyby kirke

"Slægtsbog for efterkommere efter Peder Christensen Høeg født 1810" af Dansk Slægtsforskning Fredericia i 1970

Slægtsbog for efterkommere efter Anders Christensen Høeg født 1802, gårdejer i Linde. Dansk Slægtsforskning Fredericia i 1970

Christen Nielsen Greve f. 1853, gårdejer i Grevegård i Vinstrup, Dalbyover sogn, og h. Kirsten Marie Jensen (Greve), deres forf. og efterk. 1962.

Slekterne Bugge fra Randers af Kjeld Bugge

Matr. nr. 4, Hvidsten i 350 år, bl.a. Mogens Christensen, kaldet Mogens Greve, født 1767, død 1842, skrevet af Jes T. Kjersgaard i 2002.

Slægterne Bugge på Svejstrupgård af C. J. Pape 

"Slægten Bugge i Danmark og Norge" af P.C. Bondesen

http://www.geni.com/

http://www.hvidstennet.dk/matr_4.html

http://www.ole-munk.dk/

http://www.qvotrup.dk/

http://gavik.net/

http://www.toveogflemming.dk/

http://www.k-h-andresen.dk/slaegt/slaegt_start.html

En tak for hjælp og data til
Inga Hørdum
Ellen - Marie Søndberg

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

LIS SIMONY | Svar 11.06.2018 20:08

Nogle utroligt flotte sider, sikke et arbejde. Langt-langt ude er vi (vist) i slægt!

Erik Bugge | Svar 17.10.2017 20:47

Meget gode oplysninger . Min slægt er fra Skrødstrup,Mariager Hem.

Marianne N. Luplau Leth-Møller | Svar 27.03.2013 17:05

Pragtfuld side og skal ved lejlighed læse den bedre igennem. Det ser nemlig ud som om vi er - lang ude - og i forskellige linier i familie med hinanden.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.02 | 12:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da vi vandrede pilegrimsleden fra Oslo til Nidaros (Trondheim) for 20 år siden.

...
06.06 | 21:46

Hej Kirsten.
Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældrene: Mads Christensen Vinther, født 1735 og Ane Jensdatter. Min farmor er født Ane Christensen Vinther.

...
13.03 | 02:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at det meste er blevet til "tú". Men for at vise særlig respekt bruger jeg "tygum" (De).

...
23.01 | 23:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes sådan et sted på Fejø ?
med venlig hilsen Henning FrederiksbergManden 🧢🚗🚘

...
Du kan lide denne side