Introduktion


Det har været en lang rejse tilbage i tid og rum at følge såvel min egen som min mands slægt og aner gennem tiden. Sidste led i slægtsforskningen i min mands slægt er hans mors gren.

Grethe Andersen, født Stjerne, svigermor, eller farmor som vi kaldte hende, var født på Samsø, og følte sig meget knyttet til øen, selv om hun i det meste af sit voksne liv boede i Lem ved Randers.

Hele hendes slægt og aner stammer hovedsageligt fra Samsø og et par enkelte fra Tunø, desuden er der en Fynsk gren, hvor specielt en af anerne, Jacob Rasmussen Meyers skæbne gør stort indtryk.

I det følgende vil anerne blive beskrevet ud fra de oplysninger, der har været mulige at finde i såvel kirkebøger, folketællinger og andet tilgængeligt materiale

Grethe Stjerne og svigerinden Karen Høeg Andersen foran Mosegård Lem ca 1941

Anenumre

Grethe Stjernes forældre Karl Julius Stjerne og Meta Kirstine Rasmussen har fælles aner, nemlig Michel Pedersens Kjær og Karen Henriksdatter, der er hans tipoldeforældre og hendes 2 X tipoldeforældre.

De og de efterfølgende slægtsled vil kun blive nævnt en gang i denne oversigt, samtidig vil der fremgå, hvilket anenummer det enkelte par også har


Anenumre

Ved udearbejdelsen af slægtstavlen er bla. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, tingbøger samt forskellige personal og lokalhistoriske værker.
Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, har kilderne ikke været der, eller pågældende person ikke er fundet i det sogn, hvor de har levet. I disse tilfælde er de omgivende sognes kirkebøger også undersøgt.

Om nummereringssystemet i slægtstavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer umiddelbart derefter har ulige numre. 
En persons far findes ved at gange med 2, hvorved ane 6`s far har nr. 12 og moderen nr. 13.

Nr. 12`s forældre har nr. 24 og 25, nr. 13`s forældre nr. 26 og 27 etc.

Hvis man modsat vil finde en persons far eller mor skal man dele med 2.

1. Grethe Stjerne

2. Karl Julius Stjerne 
3. Metha Kirstine Rasmussen

4. Carl Andreas Stjerne Jensen 
5. Caroline Elisabeth Sørensen 
6. Rasmus Søren Rasmussen 
7. Ane Kirstine Pedersen

8. Carl Jensen Stjerne 
9. Mette Marie Mortensdatter 
10. Jens Julius Sørensen 
11. Ane Cathrine Nielsen 
12. Clemmen Rasmussen Søndergaard 
13. Maren Sørensdatter 
14. Michel Pedersen 
15. Mette Kirstine Pedersdatter

16. Jens Jensen Stjerne 
17. Ane Dorthe Michelsdatter
18. Morten Phillipsen
19. Karen Madsdatter
20. Mads Sørensen
21. Ane Elisabeth Meyer
22. Niels Hansen
23. Anne Kirstine Hansdatter
24. Rasmus Jørgen Rasmussen
25. Inger Clemmensdatter Molbo
26. Søren Hendriksen Smed
27. Mette Jensdatter
28. Peder Henrik Michelsen
29. Karen Mogensdatter
30. Peder Pedersen
31. Ane Kirstine Rasmusdatter

32. Jens Rasmussen Stjerne
33. Anne Hansdatter
34. Michel Pedersen Lade
35. Karen Henriksdatter, dette par er også ane 56 og 57
36. Phillip Carl Jørgensen
37. Maren Mortensdatter
38. Mads Sørensen Bishøj
39. Elisabeth Rasmusdatter
40. Søren Hansen
41. Johanne Madsdatter
42. Jacob Rasmussen Meyer
43. Karen Nielsdatter
44. Hans Pedersen
45. Anna Jørgensdatter
46. Hans Jensen
47. Anna Mortensdatter
48. Rasmus Rasmussen Vadstrup
49. Anne Mette Mikkelsdatter
50. Clemmen Christensen Molbo
51. Kirsten Pedersdatter Foged
52. Henrik Jensen Smed
53. Maren Pedersdatter
54. Jens Sørensen Skjøt
55. Anne Pedersdatter
58. Mogens Nielsen
59. Anne Mette Jørgensdatter

64. Rasmus Jensen
65. XX
68. Peder Michelsen Kjær
69. Dorthe Jensdatter, dette par er også ane 112 og 113
70. Henrich Olufsen
71. Anne Jørgensdatter, dette par er også ane 114 og 115
72. Jørgen Jensen Degn
73. Lucia Christiane Schultz
74. Morten Rasmussen Møller
75. Karen Andersdatter
82. Mads Rasmussen
83. Anna Pedersdatter
98. Mikkel Madsen
99. Dorthe Jørgensdatter
100. Christen Rasmussen Molbo
101. Inger Jensdatter Haukrog
102. Peder Rasmussen Foged
103. Mette Mortensdatter Bachmann
106. Peder Pedersen Rytter
107. Kirsten Rasmusdatter
108. Søren Jensen Skytte
109. XX
114. Henrik Olufsen
115. Anne Jørgensdatter
116. Niels Mogensen
117. Gundel Sophie Nielsdatter
118. Jørgen Hansen
119. Bodil Peersdatter

136. Michel Pedersen Kjær
137. Karen Pedersdatter, dette par er også ane 224 og 225
140. Oluf Andersen
141. Kirsten Henriksdatter, dette par er også ane 228 og 229
144. Jens Jørgensen Degn
145. Barbara Sørensdatter
146 Phillip Gosche Michael Schultz
147 Catahrina Margretha Trane
148. Rasmus Pedersen Bachmann
149. Kirsten Mortensdatter
150. Anders Olsen Norsker
151. Anne Jensdatter
164. Rasmus Jørgensen
165. XX
166. Peder Jørgensen
167. Anne Margrethe Andersdatter
196. Mads Mikkelsen
197. Edel Kirstine Olufsdatter
200. Rasmus Nielsen Molbo
201. Anne Willadsdatter
202. Jens Michelsen Haukrog
203. Kirsten Nielsdatter                                                              
204 Rasmus Pedersen Røver                                                  
205 Mette Hansdatter Foged
206 Morten Jensen Bachmann
207 Kirsten Michelsdatter                     

216. Jens Rasmussen Skiødt
217. Mette Jacobsdatter
224. Michel Pedersen Kjær
225. Karen Pedersdatter
228. Oluf Andersen
229. Kirsten Henriksdatter
232. Mogens Andersen Blach
233. Bodel Nielsdatter
234. Niels jensen Møller
235. Maren Nielsdatter
238. Peer Madsen
239. Anne Rasmusdatter

280.Anders Olufsen
281.Dorthe Sørensdatter, dette par er også ane 456 og 457
290.Søren Mortensen
291.Gjertrud Jensdatter 
292. Hieronymus Paus Schultz
193. Hedevig Eleonora Wolffrath
402. Villads Olsen Skrædder
403. Margrethe Sørensdatter
404. Michel Jørgensen Haukrog
405. Barbara Jensdatter
406. Niels Jørgensen
407. Kirsten Poulsdatter
408 Peder Jensen Røver
409 Margrethe Michelsdatter Holm
410 Hans Sørensen Foged
411 Maren Clemmensdatter
412 Jens Mortensen
413 Mette Pedersdatter 
414 Michel Jensen
415 Kirsten Mortensdatter Holm 
434. Jacob Rasmussen Kræmer
435. Maren Olufsen
464. Anders Blach
465. Maren X
470. Niels Andersen Herredsfoged
471. Bodil Rasmusdatter
560. Oluf Jensen
561. Johanne Andersdatter, dette par er også ane 916 og 917
562. Søren Tønnesen
563. Mette Jensdatter, dette par er også ane 914 og 915
580. Morten Jørgensen
581. Barbara Jensdatter
582. Jens Clemmensen
583. Maren Olesdatter584. N. N. Schultz
585. N. N.
804. Ole Skrædder
805. Anne Willadsdatter
806. Søren jensen
807. XX
814. Pouls Jensen
815. Barbara Olufsdatter
816 Jens Jensen
817 Inger Rasmusdatter
818 Michel Jensen Holm
819 Bodil Sørensdatter
826 Peder Clemmensen
827 Anne Bendtsdatter 
942. Rasmus Simonsen
943. Kirsten Christensdatter

1124. Tønnes XX
1125. XX, dette par er også ane 1828 og 1829
1126. Jens Pedersen
1127. Maren Olesdatter, dette par er også ane 1830 og 1831
1164. Clemmen Rasmussen
1165. Giertrud Bendtsdatter
1166. Ole Jensen
1167. Karen Jørgensdatter
1610. Villads Rasmussen
1611. Dorthe Madsdatter
1634 Rasmus Røver
1635 XX
1636 Jens Sørensen Holm  De er også ane 1660 og 1661
1637 Margrethe Mortensdatter

1638 Søren Jørgensen
1639 Bold Jørgensdatter 
1652 Clemmen Poulsen
1653 XX
1654 Bendt Rasmussen
1655 Anne Christopersdatter

2228. Rasmus Jørgensen
2229. XX
2230. Bendt Pedersen
2231. XX
3222. Mads Jensen
3223. XX Pedersdatter

3272 Søren Jensen Holm De er også ane 3320 og 3321
3273 Anne Michelsdatter

4656. Jørgen Pedersen
4657, XX
4660. Peder Bendtsen
4661. XX
Grete Stjerne, 7 år - 1927

Grethe Stjerne

* 10 sep 1920 i Besser sogn, Samsø, † 2 okt 2007 i Lem sogn.   

Døbt i Besser kirke 31 okt 1920. Faddere: Husmand Rasmus Jørgen Rasmussen af Pillemark og hustru Ane Kirstine, der bar barnet, smed Karl Stjerne Besser, Landmand Martin Didriksen Kaarmark, Mette Marie Stjerne, Besser.

Som ung tjente hun på Rahrseje i Dronningborg ved Randers sammen med Karen Høeg Andersen. De to blev nære veninder, og hun kom ofte med Karen hjem på Skovgård i Hald. Her lærte hun derved Karens Bror Kristen, sin kommende mand at kende.

Da hun og Kristen blev gift købte de Mosegård ved Lem, som kom til at danne ramme om deres 4 børns opvækst. Efter Kristens død i 1981 blev hun boende på gården i ca 10 år, hvorefter hun købte et hus i Lem.

Hun blev gift 15/ 12 1940 i Besser kirke, Samsø med Kristen Høeg Andersen, * 6 aug 1916 i Hald Sogn, † 12 jun 1981 i Lem sogn.

De to bliver mine svigerforældre

Grethe Stjerne

Forældre


Karl Julius Stjerne og Metha Kirstine Rasmussen har fælles aner, nemlig Michel Pedersen Kjær og Karen Henriksdatter, der er hans tipoldeforældre og hendes 2 x tipoldeforældre

2. Karl Julius Stjerne, * 29 sep 1894 i Besser sogn, Samsø, † 28 jan 1965 i Besser sogn, Samsø.
Moderen introduceret 4 nov 1884.

Døbt 17 sept 1894 i Besser kirke, hjemmedøbt af sognepræsten, provst Simonsen, dåben fremstillet i kirken d. 20 november 1894. Faddere: Karen Marie Stjerne Jensen, ungkarl Michael Stjerne Jensen, Bagersvend Johan Meyer og snedker Christian Egeriis alle i Besser.

30/11 1905 tilladt at Jensen udelades

Han blev gift (1) med Metha Kirstine Rasmussen, 21 apr 1918 i Tranebjerg, Samsø

Han bliver gift (2) med Margrethe Sørensen

Sammen med sin bror Jens Julius Stjerne fortsætter han smedefirmaet "Brødrene Stjerne" i Besser på Samsø. De står iøvrigt begge som værende smedesvende i Skattebogen for Samsø år 1928 - 29. Smedien i Besser har gået i arv fra far til søn, siden deres farfar Carl Jensen Stjerne overtog smedien fra sin plejefar Jørgen Michelsen, som også var smed. Deres farfar Carl Jensen Stjerne og hans broder Michael Stjerne grundlagde på et tidspunkt i samarbejde smedefirmaet "Brødrene Stjerne" i smedien

Børn:

1. i Grethe Stjerne, * 10 sep 1920 i Besser sogn, Samsø, † 2 okt 2007 i Lem sogn.

Hun blev gift 15/ 12 1940 i Besser, Samsø med Kristen Høeg Andersen.

FT 1921
Holbaek, Samsø, Besser, 18 Matrikel 69 b, , , FT-1921, C2986
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Carl Stjerne 29/9 1894 Husfader Smedesvend Besser
Metha Stjerne 31/7 1895 Husmoder Tranebjerg
Grethe Stjerne 10/9 19 Barn Besser

3. Metha Kirstine Rasmussen, * 31 jul 1895 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 19 aug 1945 i Besser sogn, Samsø.
Døbt i Tranebjerg kirke 15 sept. 1895, faddere: Husmand Peder Pedersen og hustru Marie Frederiksen i Tommerup, husmand Henrik Troelsen i Onsbjerg og ungkarl Hans Søren Olsen i Ørby

Karl Julius Stjerne

Bedsteforældre

4. Carl Andreas Stjerne Jensen, * 18 jun 1873 i Besser sogn, Samsø, † 12 jul 1954 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 15 august, fremstillet i Besser kirke 12 oktober. Faddere: Murer Rasmus Hansens kone Anestine Jensen, Sadelmager M. J. Rasmussen, ungkarl Lars Hansen, ungkarl Jørgen Olesen alle Besser.

Han blev gift med Caroline Elisabeth Sørensen, 7 nov 1893 i Besser sogn, Samsø, Lysning: 13 okt, 15 okt, 22 okt, 29 okt 1893
Forlovere: Gårdmand Jens Peder Tønnesen i Besser og Snedker Christian Egeris i Besser

Han fik 30/12-1905 navnebevis af Samsø Birk på navnet Carl Andreas Stjerne. A 1328-
1917

Han var smedemester i Besser. Ifølge oplysninger fra Mogens Stjerne Pedersen (søstersøn af Karl Julius Stjerne) arbejdede hans bedstefar, Carl Andreas Stjerne Jensen (1873-1954) sammen med sin bror, Michael Stjerne Jensen( 1876-1954), og grundlagde derved smediefirmaet "Brødrene Stjerne" i Besser.

Holbaek, Samsø, Besser, Besser, 77a, 63, FT-1901, C1857
Carl Jensen Stjerne 18/6 1873 Gift Husfader Smed Besser Sogn
Caroline Jensen Stjerne 11/6 1873 Gift Husmoder Stenløse Sogn Assens, Århus
Carl Julius Jensen Stjerne 29/9 1894 Ugift Barn Besser Sogn
Mette Marie Jensen Stjerne 3/11 1899 Ugift Barn Besser Sogn
Carl Jensen Stjerne 29/7 1891 Ugift Plejebarn Kjøbenhavn
Carl Jensen Stjerne 29/7 1832 Enkemand Slægtning Besser Sogn

Plejesønnen Carl Jensen Stjerne er søn af Jens Jørgen Jensen Stjerne og Maren Mathilde Olsen. Han er født 29 juli 1891 på Istedgade 68 i København som nr 2 i en børneflok på 11, og han er de øvrige børn i familiens fætter, da hans far og Carl Andreas Stjerne Jensen er brødre

Børn:

2. i Karl Julius Stjerne, * 29 sep 1894 i Besser sogn, Samsø, † 28 jan 1965 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Metha Kirstine Rasmussen, 21 apr 1918 i Tranebjerg, Samsø.

ii Mette Marie Stjerne, * 3 nov 1899 i Besser sogn, Samsø, † 6 jul 1982 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 25 dec 1899, faddere: Barnets moder, Smed Carl Jensen i Besser, Sadelmager Andreas Jensen ibid, Lærer Valdemar Søren Bay Andersen i Rysing pr Odder
Moderen introduceret 24 dec 1899

Hun blev gift med Aage Pedersen, 28 jun 1926 i Besser sogn, Samsø, * 2 jul 1896 i Østerby, Besser sogn, Samsø, † 18 okt 1987 i Besser sogn, Samsø.

iii Jens Julius Stjerne, * 8 jan 1902 i Besser sogn, Samsø, † 7 maj 1984 i Besser sogn, Samsø.
Døbt i Besser 23 marts 1902. Faddere: Smed Michael Stjerne Jensens hustru Marie født Degn i Besser, smed Michael Stjerne Jensen i Besser, forpagter, vognmand Carl Sørensen ibid, handelsbetjent Alfred Husted i Besser.

Han er døbt Jens Julius Stjerne Jensen, navneforandring tilladt ved skrivelse af 30 november 1905 fra Samsø Birk.

Han blev gift med Anne Margrethe Nielsen Pank, 26 dec 1927 i Brabrand, * 19 jul 1906 i Skande, Holme sogn, † 2006.

http://www.genealogy-samsoe.dk/ArticleShow.asp?Article=300 . Anton Johnsens hus ejes nu af Bertel Madsen, han er formand for Museet, vi har haft noget snak om at få smedien fredet, så den kunne bevares for eftertiden. Smeden i Besser Julius Stjerne var min gamle ven, sidst jeg hentede jern til mine vildtrammer sagde han: Kom ind og snak lidt. –Ja, og så døde han vel en måned senere. Laurits: Jeg kom først i rigtig kontakt med ham i de senere år, selv om mit hjem lå tæt ved. Han havde altid travlt. Men han kaldte på mig engang han var ved at lave lågen i den nye kirkegårdsmur ved Besser Kirke. Den var tegnet af en arkitekt og der står 1944 på den. Den er flot. Ole: Han har også lavet lågen ved Mikkelstenen, du kan nok tænke det skulle være smeden fra Besser til en mindesten over Mikkel Søren Holm, det var i 1916. Det var Stenhugger Janus fra Kolby der har hugget navne i den. Vi børn var oppe at se ham i gang når vi gik fra skole. Der gik en skolesti fra Langemark bag om Mikkelshøjen mod Besser. Når vi børn gik hjem mødte vi tit Magnus mor Ane Margrethe, hun gik den anden vej, hun skulle ned for at gøre rent på skolen, hun passede også med at fyre i kakkelovne.

5. Caroline Elisabeth Sørensen, * 11 jun 1873 i Flemløse sogn, Odense amt, † 25 okt 1966 i Besser sogn, Samsø.
Døbt i Flemløse 6 juli 1872. Faddere: Pigen Caroline Nielsen Flemløse præstegård, gårdbestyrer Lars Hansens hustru, gårdmand Hans Hansen, husmand Niels Hansen og ungkarl Christian Nielsen alle af Flemløse

5 juni 1892 føder hun som 19 årig et dødfødt drengebarn. her er ikke nævnt faderens navn.

Carl Andreas Stjerne og Caroline Elisabeth foran deres hus

6. Rasmus Søren Rasmussen , * 19 dec 1864 i Tranebjerg sogn, Samsø, † 14 nov 1950 i Åby sogn, Århus amt, begravet i Tranebjerg, Samsø. 

Døbt 3 april 1865 i Tranebjerg. Faddere Bodil Andersdatter, Lars Bødker, Jørgen Søren Jørgensen og Tønnes Jensen alle i Pillemark.

Han blev gift med Ane Kirstine Pedersen, 5 feb 1886 i Onsbjerg sogn, Samsø. Lyst første gang 10 januar 1886. Forlovere Holger Schiøth gårdejer i Pillemark, Onsbjerg sogn og Carl madsen gårdejer ibid.

Folketælling 1890 4. et Hus
Rasmus Søren Rasmussen 25 g Tranebj. Husfader, Daglejer, Jordbrug
Ane Kirsten Petersen 22 g Onsbjerg Hans Kone
Marie Rasmussen 3 u Tranebj. Barn
Christiane Johansen 11 u = =

Børn:

3. i Metha Kirstine Rasmussen, * 31 jul 1895 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 19 aug 1945 i Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Karl Julius Stjerne, 21 apr 1918 i Tranebjerg, Samsø.

ii Marie Rasmussen, * 29 nov 1886 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt 1 januar 1887 i Tranebjerg. Faddere: Pigen Sørine Obety i Pillemark, ungkarl Jens Rasmussen Hjalmargård, ungkarl Jørgen Holm Madsen Pillemark, ungkarl Rasmus Jørgen Nielsen samme sted.

Hun blev gift med Rasmus Morten Didriksen, 1 dec 1907 i Tranebjerg, Samsø, * 21 okt 1882 i Haarmark, Kolby sogn, Samsø.

7. Ane Kirstine Pedersen, * 17 maj 1867 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 31 aug 1935 i Amtssygehuset Tranebjerg, Samsø.
Døbt i Onsbjerg kirke 10 juni 1867. Faddere: Murer Christian Jensen Astrups kone af Onsbjerg, gårdmand Peder P Hjulmand af Onsbjerg, husmand Christian Jensen ibid, ungkarl Jens Jørgen Pedersen af Toftebjerg.

Tranebjerg kirke

Oldeforældre


8. Carl Jensen Stjerne, * 29 jul 1832 i Besser sogn, Samsø, † 13 maj 1913 i Besser sogn, Samsø.
Døbt i Besser kirke 16 september 1832. Frembåren af Tønne Christensens hustru i Besser, faddere vare gårdmand Søren Sørensens hustru, Jens Jensen, Peder Henrik Michelsen, Ane Mette Poulsdatter og Mariane Mortensdatter alle af Besser

Han kom i pleje hos perioden efter 1834 hos sin morbror smed Jørgen Michelsen og Ane Marie Pedersdatter. Jørgen Michelsen var smed, hvilket Carl også bliver. Han lærte ifølge "Der ligger en ø, Samsø" af John Roth Andersen smedehåndværket hos smed Schou på Kyholm.

FT Besser 1840
Jørgen Michelsen 38 Gift Huusmand og Smed
Ane Marie Pedersdatter 48 Gift Hans Kone
Carl Jensen 8 Ugift Deres Pleiebarn
Karen Sørensdatter 14 Ugift Tjenestepige
Jens Pedersen 34 Ugift Indsidder, Handler

FT Besser 1850
Jørgen Michelsen 49 Gift Smed Besser
Ane Marie Pedersdatter 58 Gift Hans Kone Østerby
Carl Jensen 19 Ugift Smedelærling Besser
Karen Sørensdatter 24 Ugift Tjenestepige Ørby

Han blev gift med Mette Marie Mortensdatter, 12 dec 1857 i Besser sogn, Samsø. Forlovere gårdmand Hans Larsen og gårdmand M. Frier af Besser

FT Besser 1860
Carl Jensen 28 Gift Smed, Huusmand, Huusfader I Sognet
Mette Marie Jensen 25 Gift hans Kone I Sognet
Karen Marie Mortensen 2 Ugift deres Barn I Sognet
Jørgen Michelsen 58 Enke(mand) Pleiefader, forsørges af Huusfader I Sognet

Børnene navngives enten med Jensen eller Stjerne Jensen. 2 sønner Carl og Michael får efter navneloven i 1904 ændret (byttet om) deres efternavn fra Jensen til Stjerne

Børn:

4. i Carl Andreas Stjerne Jensen, * 18 jun 1873 i Besser sogn, Samsø, † 12 jul 1954 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Caroline Elisabeth Sørensen, 7 nov 1893 i Besser sogn, Samsø.

ii Karen Marie Jensen, * 20 feb 1858 i Besser sogn, Samsø, † 25 dec 1868 i Besser sogn, Samsø. Begravet 29 december i Besser.
Døbt 29 april 1858 i Besser kirke. Faddere: Gårdmand Hans Larsens kone Ane Cathrine Pedersdatter, hendes mand, gårdmand Mikael Frier og Jørgen Høeg, alle af Besser

iii Jens Jensen Stjerne, * 22 jun 1860 i Besser sogn, Samsø, † 4 sep 1860 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 28 juni, død inden fremstilling i kirken

iv Jens Jørgen Jensen Stjerne, * 19 jan 1863 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 4 februar, fremstillet i Besser kirke 29 marts 1763. Faddere: Skræder Morten Alfast hustru Maren Jensdatter, hendes mand og indsidder Carl Jensen alle i Besser og husmand Rasmus Jørgen Mikkelsen i Toftebjerg

Han blev gift 31 dec 1886 i Sundby sogn, København med Marie Mathilde Olsen. Forlovere: Ole Jensen, Detailhandler, Adelgade 50 og I F C Jakobsen, Høker, Pilestræde 3

De får 11 børn, nr. 3 af børnene Carl Jensen Stjerne kommer i pleje hos Jens Jørgens Jensens stjernes bror ane 4 Carl Andreas Jensen Stjerne

v Niels Morten Jensen, * 17 okt 1867 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 20 oktober, fremstillet i kirken 14 januar 1868. Faddere: Gårdmand Jens Søren Gyllings kone i Besser Christiane Philipsdatter, hendes mand, gårdmand Jens Skolemester Jensen og Møller Peder Jørgen Nielsen alle i Besser

København, København (Staden), Smallegade (Frederiksberg)(Lige numre), Frederiksberg, Smallegade 42,Forhus 1.Sal, 5, FT-1885, C9766
Wilhelm Christensen 56 Gift Huusfader Smedemester Valby ved Frederiksberg
Christiane Rasmine Lovise Christensen født Kahling 55 Gift Huusmoder Hustru Kjøbenhavn
Emilie Dorthea Vilhelmine Christensen 27 Ugift Datter Intet Jægersborg pr Gjentofte
Anker Carl Ludvig Peter Christensen 20 Ugift Søn Intet Jægersborg pr Gjentofte
Lovise Elisabeth Antoinette Christensen 16 Ugift Datter Intet Frederiksberg
Sine Nielsen 19 Ugift Tjenestepige Tjenestepige Kjøbenhavn
Niels Morten Jensen 17 Ugift Smedelærling Smedelærling Besser By og Sogn,Holbek Amt
Sven August Olufson 16 Ugift Smedelærling Smedelærling Valby ved Frederiksberg

Fundet i politiets registerblade. Stillinger: Smed
Adresser:
1-11-1902: Fra Knudsgade 29.1. til Istedgade 30 , 1.
1-5-1903: Knudsgade 27 , 2.
1-5-1905: Absalonsgade 39 , 1.
1-5-1907: Istedgade 75 , 2.
1-11-1907: Istedgade 118 , 2.
1-11-1909: Istedgade 89 , 1.
1-5-1914: Saxogade 74 , 4.
Registrators kommentar: Også 1/5.1916

vi Karen Marie Jensen, * 17 mar 1871 i Besser sogn, Samsø, † 19 mar 1946 i Amtsygehuset, Odder sogn.
Dåb i Besser kirke 5 maj 1871. Faddere; Snedker Anders Egeriis kone Ane Marie Christensen, hendes mand, guldsmed Jørgensen og murer Rasmus Hansen alle i Besser

Hun blev gift med Valdemar Søren Bay Andersen, 4 april 1900 i Besser sogn, Samsø, * 1 okt 1872 i Besser sogn, Samsø, † 2 apr 1940 i Amtsygehuset, Odder. Han var lærer i Kysing ved Odder, 1900-1935

vii Michael Jensen Stjerne, * 14 mar 1876 i Besser sogn, Samsø † 1954 i Østerby, Besser sogn.
Hjemmedøbt af provsten den 25 marts, fremstillet i Besser kirke 10 september. Faddere: Barnets moder, boelsmand Jens Tønnesen, snedker Anders Chr. St. Egeriis og skræder Morten Alfast alle i Besser

Han fik 14 december 1905 navnebevis af Samsø Birk på navnet Michael Stjerne

Han blev gift med Marie Anine Degn, 16 dec 1898 i Nordby sogn, Samsø, * 9 feb 1876 i Nordby sogn, Samsø.

Østerby, Besser folketælling 1921
matrikel 1 a Østerby Mikael Stjerne Husfader Smedemester Egen Bedrift
matrikel 1 a Østerby Marie Stjerne Husmoder 1898
matrikel 1 a Østerby Jens Stjerne Søn Smedesvend M. Stjerne
matrikel 1 a Østerby Karen Jensen Husmoder Alderunderstøttelse

viii Dødfødt Stjerne, * 23 jan 1880 i Besser sogn, Samsø, † 23 jan 1880 i Besser sogn, Samsø.

FT Besser 1880
Carl Jensen 47 Gift Husfader, Smed I Sognet
Mette Marie Mortensen 45 Gift Hans Kone I Sognet
Karen Marie Jensen 8 Ugift Deres Børn I Sognet
Morten Jensen 12 Ugift Deres Børn I Sognet
Carl Andreas Jensen 6 Ugift Deres Børn I Sognet
Mikkel Jensen 3 Ugift Deres Børn I Sognet

FT Besser 1890
Carl Jensen 51 Gift Smed, Husfader Besser
Mette Marie Mortensen 55 Gift Hans Kone Besser
Karen Marie Jensen 18 Ugift Deres Børn Besser
Carl Andreas Jensen 16 Ugift Deres Børn, Lærling Besser
Mikael Jensen 13 Ugift Deres Børn Besser

FT Besser 1901
Carl Jensen Stjerne 18/6 1873 Gift Husfader Smed Besser Sogn
Caroline Jensen Stjerne 11/6 1873 Gift Husmoder Stenløse Sogn Assens, Århus
Carl Julius Jensen Stjerne 29/9 1894 Ugift Barn Besser Sogn
Mette Marie Jensen Stjerne 3/11 1899 Ugift Barn Besser Sogn
Carl Jensen Stjerne 29/7 1891 Ugift Plejebarn Kjøbenhavn
Carl Jensen Stjerne 29/7 1832 Enkemand Slægtning Besser Sogn

I perioden mellem 1890 og 1901 er Carls kone Mette Marie død, og Carl Jensen er nu
registreret med efternavnet Stjerne og det er hans søn også Carl (Andreas) Jensen Stjerne
som han bor til aftægt hos. Han er på dette tidspunkt ca. 69 år. I ovenstående FT er der 3
generationer der hedder Carl Jensen Stjerne

9. Mette Marie Mortensdatter, * 27 mar 1835 i Besser sogn, Samsø, † 10 mar 1898 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 30 marts, fremstillet i Besser kirke d. 24 maj 1835. Båret af gårdmand Frederik Pedersens hustru i Agerup, faddere vare: gårdmand Frederik Pedersen ibidem, Tønnes Christensen i Besser, Søren Phillipsen ibidem, Jens Jørgen Eriksen i Østerbye, pigen Marie Frier, Karen Marie Tønnesdatter begge af Besser

10. Jens Julius Sørensen, * 25 dec 1839 i Tommerup sogn, Odense amt, † 28 nov 1927 i Besser sogn, Samsø.
Dåb i Tommerup kirke den 23 feb 1840, faddere pige Maren Kirstine Jørgensdatter af Tommerup, indsidder Jeppe Jansens hustru af Besser, husmand Jens Jeppesen, gårdmand Jens Hansen, husmand Martinus Jensen alle af Tommerup

Han blev gift med (1) Ane Cathrine Nielsen, 27 mar 1867 i Flemløse sogn, Odense amt. Forlovere: gårdmand Iver Hansen og husmand Jørgen Johansen begge af Voldtofte

Han blev gift med (2) Maren Kirstine Rasmussen, 20 maj 1884 i Flemløse sogn, Odense amt, * 24 mar 1839 i Ormehøj Bomhus, Rørup sogn, Odense Amt, † 27 aug 1918 i Aarup sygehus,

Odense, Odense, Tommerup, Tommerup Skoledistrikt, Grevegaard, 78, FT-1855, C5891
Peder Jensen Greve 40 Ugift Gaardeier, Jordbruger Tommerup Sogn Odense Amt
Niels Jensen Greve 34Ugift hans Broder, som tjener ham Tommerup Sogn Odense Amt
Dorthea Marie Jensdatter 31 Ugift Søsteren som holder Huus for ham Tommerup Sogn Odense Amt
Anne Johanne Jacobdatter 37 Ugift Tjenestefolk Brylle Sogn Odense Amt
Karen Marie Hansen 20 Ugift Tjenestefolk Orte Sogn N: Odense Amt
Rasmus Christian Larsen 28 Ugift Tjenestefolk Tommerup Sogn Odense Amt
Jens Julius Sørensen 16 Ugift Tjenestefolk Tommerup Sogn Odense Amt

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse Bye, Et Huus, 9, FT-1880, B2557
Jens Julius Sørensen 40 Gift Huusfader, Dagleier i Agerbrug Tommerup Sogn, Odense Amt
Anne Cathrine Nielsen 33 Gift Hans Kone Flemløse Sogn, Odense Amt
Caroline Elisabeth Sørensen 6 Ugift Deres Barn Flemløse Sogn, Odense Amt

Odense, Baag, Flemløse, Voldtofte, 213, FT-1890, C8472
Jens Julius Sørensen 50 Gift Husfader Murer Tommerup Sogn Odense Amt
Maren Kirstine Rasmusen 50 Gift Husmoder - Rørup Sogn Odense Amt
Avgusta Lodberg 5 Ugift Plejebarn - Kjøbenhavn
Rasmus Knudsen 25 Ugift Gendram Gendram Sønder Næraa, Aarlev Sogn Svendborg Amt
Valdemar Emil Pedersen 29 Ugift Logerende, Gendarm Odense

Børn

5. i Caroline Elisabeth Sørensen, * 11 jun 1873 i Flemløse sogn, Odense amt, † 25 okt 1966 i Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Carl Andreas Stjerne Jensen, 7 nov 1893 i Besser sogn, Samsø.

ii Christian Sørensen, * 28 dec 1864 i Flemløse sogn, Odense amt.
Hjemmedøbt 31 dec 1854, fremstillet i Flemløse kirke 13 januar 1865. Faddere: Pigen Ane Cathrine Rasmussen af Mullerød, husmand Mads Mortensens hustru, Anders Christophersen, husmand Peter Hansen og Jørgen Rasmussen alle af Flemløse.

11. Ane Cathrine Nielsen, * 29 okt 1846 i Flemløse sogn, Odense amt, † 8 feb 1881 i Flemløse sogn, Odense amt.
Døbt i Flemløse 20 dec 1846. Faddere Ane Cathrine Christiansdatter af Østerskæringe, husmand Hans Clausens hustru og Peder Andersens dito, Hans Jørgensen og Anders Madsen alle af Flemløse

Caroline Elisabeth og Carl Andreas Stjerne

12. Clemmen Rasmussen Søndergaard, * 26 aug 1825 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 25 jun 1882 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt i Tranebjerg den 9 oktober 1825. Faddere. Gårdmand Morten Pedersens hustru Ane Margrethe Hansdatter, gårdmand Lars Jacob Jespersen i Pillemark, husmand Jens Madsen, ungkarl jens Søren Rasmussen, pige Maren Tønnesdatter

Han blev gift med pige Maren Sørensdatter, 17 feb 1854 i Tranebjerg, Samsø. Forlovere gårdmand Rasmus Jørgen Pedersen i Pillemark og Knud Jacob Rasmussen i Brundbye

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Ørby, Brattingsborg, 3, FT-1850, B4878
Frederik Ferd. Mackeprang 34 Gift Forpagter af Hovedggarden Laaland
Betzy Friis 33 Gift Hans Kone Fr.borg
Pauline Friis 42 Ugift Hendes Søster Kgs.Lyngby
Theodor Beissenherz 29 Ugift Forvalter paa Gaarden Slangerup
Jørgen Andersen 30 Ugift Staldkarl I Sognet
Peder Danielsen 29 Ugift Gaardskarl Koldby
Anders Jensen 25 Ugift Gaardskarl Koldby
Lars Søren Jensen 26 Ugift Gaardskarl I Sognet
Jacob Madsen 21 Ugift Gaardskarl I Sognet
Peder Sørensen 43 Enke(mand) Staldkarl I Sognet
Iver Jørgen Nielsen 28 Ugift Brændehugger I Sognet
Lars Christensen 16 Ugift Tjenestedreng I Sognet
Clemmen Rasmussen 25 Ugift Brænderiets Kudsk I Sognet
Ole Rasmussen 39 Ugift Røgter I Sognet
Hans Jochumsen 21 Ugift Røgter I Sognet
Povl Jochumsen 31 Gift Røgter I Sognet
Stine Meier Ditmar 22 Gift Huusholderske Kalundborg
Sophie Nielsen 30 Ugift Stuepige Jylland
Mette Jørgensen 23 Ugift Kokkepige Sjælland
Margrethe Pedersdatter 26 Ugift Bryggerpige Besser

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, Huus, 39, FT-1860, B4883
Clemmen Rasmussen 32 Gift Lever af sin Jordlod, Huusfader I Sognet
Maren Sørensdatter 41 Gift hans Kone I Sognet
Bodil Sørensdatter 73 Enke(mand) Aftægtskone Koldby S

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, Huus, 21, FT-1870, B4888
Clemmen Rasmussen 45 Gift Jordbruger, Huusfader Tranebj. S.
Maren Sørensdatter 50 Gift hans Hustru Tranebj. S.
Rasmus Søren Rasmussen 5 Ugift deres Barn Tranebj. S

Børn

i Bodil Kirstine Clemmensen Søndergaard, * 13 feb 1857 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 6 dec 1858 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Dåb: Husmandskone Anne Mette Rasmusdatter, husmand Niels Jensen X i Pillemark, husmand Jacob Rasmussen i Brundby

6. ii Rasmus Søren Rasmussen, * 19 dec 1864 i Tranebjerg, Samsø, † 14 nov 1950 i Åby sogn, Århus amt, begravet i Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med Ane Kirstine Pedersen, 5 feb 1886 i Onsbjerg sogn, Samsø.

13. Maren Sørensdatter, * 22 mar 1822 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 4 jan 1885 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Dåb: Rasmus K. Bagers hustru af Tofteberg bar barnet, gårdmand Frands Hansen og pigen Maren begge af Tofteberg, Hansdatter, husmand Søren S. Maler og ungkarl Rasmus Mikkelsen begge af Onsberg.

14. Michel Pedersen, * 18 nov 1841 i Besser sogn, Samsø, † 27 jun 1915 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 19 november, fremstillet i Besser kirke 12 december 1841. Faddere husmand Christen Sørensen Rytters kone Maren Michelsdatter, Simon Jørgen Michelsen, husmand Jens Stjerne og ungkarl Jens Jensen alle af Besser

Begravet 30 juli 1915 i Onsbjerg.Enkemand, forhenværende skrædder af Onsbjerg mark, Onsbjerg sogn, Samsø, født i Besser 18 november 1841. Søn af husmand Peder Henrik Michelsen og hustru Karen Mogensdatter Toftebjerg. Havde været gift med Mette Kirstine Pedersen død 7 - 10 1914. Sidste fælles bopæl Onsbjerg mark

Han blev gift med Mette Kirstine Pedersdatter, 26 okt 1866 i Onsbjerg sogn, Samsø, Forlovere Peder P. Hjulmand gårdmand i Onsbjerg og Christian Jensen husmand i Onsbjerg

Folketælling Besser 1870 9. Huus
Michel Pedersen 28 g Besser S. Skræder, Huusfader
Mette Kirstine Pedersen 26 g Onsbjerg S. hans Hustru
Ane Kirstine Pedersen 2 u = deres Børn
Karen Marie Pedersen u1 u = = .

Børn:

7. i Ane Kirstine Pedersen, * 17 maj 1867 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 31 aug 1935 i Amtssygehuset Tranebjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Rasmus Søren Rasmussen, 5 feb 1886 i Onsbjerg sogn, Samsø.

ii Karen Marie Pedersen, * 18 maj 1869 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 30 maj, fremstillet i kirken 20 juni. Faddere Anders P. Truebeks kone af Onsbjerg, Murer Christian Astrup af Onsbjerg, ungkarl Søren Jørgensen af Østerbye, ungkarl Jens Søren Rasmussen af Pillemark

Hun blev gift med Henrik Laurits Troelsen, 9 nov 1894 i Onsbjerg sogn, Samsø, * 19 sep 1874 i Stauns, Onsbjerg sogn, Samsø.

iii Peder Pedersen, * 28 nov 1872 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 8 sep 1947 i Holbæk. Hemmedøbt 12 december, dåben publiceret i kirken 19 januar 1873. Faddere: Husmand Jens Jørgen Pedersens kone bar barnet, husmand Jens Jørgen Pedersen af Nordbye, Ungkarl Jens Hendrik Pedersen af Toftebjerg, ungkarl Jacob Christensen af Onsbjerg.

Han blev gift med Oline Marie Frederiksen, 10 jul 1894 i Onsbjerg sogn, Samsø, * 9 sep 1874 i Tanderup, Onsbjerg sogn, Samsø, † 2 aug 1968 i Holbæk.

iv Jens Hendrik Pedersen, * 31 maj 1878 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 6 jun 1878 i Onsbjerg sogn, Samsø. Hjemmedøbt 5 juni, døde 6 juni.

15. Mette Kirstine Pedersdatter, * 24 nov 1843 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 7 okt 1914 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Døbt i Onsbjerg 14 dec 1843. Faddere Gårdmand Morten Holms hustru af Toftebjerg bar barnet, gårdmand Morten Henriksen ibid, Søren Pedersen af Onsbjerg, Hans Jørgen pedersen af Tandrup, Lars Pedersen af Brundby og pige Abelone Jensdatter af Brundby

Tipoldeforældre

16. Jens Jensen Stjerne, * 1779 i Thorup, Besser Samsø sogn, † 31 jan 1866 i Besser sogn, Samsø.

Dåben 8 august 1779 er svær at læse, men ordene "Jens Stiernes søn" kan tydes

Han blev gift med (1) Karen Nielsdatter, 5 aug 1817 i Besser sogn, Samsø, * 1789 i Besser sogn, Samsø, † 29 aug 1829 i Besser sogn, Samsø. Brudens alder angivet til 31 år.
Note: Der kan ikke findes en Karen Nielsdatter født i 1785-1787 i kirkebogsdata. Samsøroots angiver hende til at hedde Karen Flinch Nielsdatter, men der findes en Karen Nielsdatter Flinck som er født i Besser og fremstillet i kirken 20 Feb 1790. Hun kan være født sidst i 1789 eller i begyndelsen af 1790. Denne piges forældre hedder Niels Flinck og Anne Olsdatter. I kirkebogsdata for død/begravelse angives hun til at være 41 år. Altså født omkring 1888 hvilket i højere grad stemmer med en Karen Nielsdatter Flinck.

Han blev gift med (2) Anne Dorthe Michelsdatter, 1 dec 1829 i Besser sogn, Samsø, Forlovere: Philip Jørgensen og Rasmus Jørgen Rasmussen.

Han var husmand, daglejer/arbejdsmand

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 54, FT-1834, B4864
Jens Jensen Stjerne 55 Gift Huusmand og Daglejer
Ane Dorthe Michelsdatter 30 Gift Hans Kone
Ane Mette Jensdatter 14 Ugift Deres Børn
Niels Jørgen Jensen 11 Ugift Deres Børn
Andreas Jensen 9 Ugift Deres Børn
Carl Jensen 2 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 51, FT-1850, B4874
Jens Jensen Stjerne 73 Gift Huusfader Thorup
Ane Dorthe Michelsdatter 44 Gift Hans Kone Besser
Michel Jensen 20 Ugift Deres Børn, Søemand Besser
Karen Jensdatter 14 Ugift Deres Børn Besser
Jensine Jensdatter 9 Ugift Deres Børn Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 50, FT-1860, B4879
Jens Jensen Stjerne 81 Gift Huusmand, Huusfader I Sognet
Ane Dorthe Michelsdatter 55 Gift hans Kone I Sognet
Jens Jensen Stjerne 25 Ugift deres Søn, Styrmand - fraværende udi Coffardifart ?? paa Middelhavet

Børn med Karen Nielsdatter:

i Jens Jensen Stjerne, * 26 aug 1817 i Sildeballe, Besser sogn, Samsø, † 10 aug 1844 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 12 oktober 1817 i Besser. Faddere: Jens Jørgen Thunboes hustru på Sildeballe, gårdmand Michel Flink ibid, Peder Andreas Olesen ibid, slagter Jens Hansen ibid, Jens Troelsen i Besser, pigen Anne Margrethe Hansdatter ibid, Else Cathrine Jensdatter ibid

ii Ane Mette Jensdatter, * 6 jun 1820 i Besser sogn, Samsø, † 21 okt 1902 i Besser sogn, Samsø.
Døbt i Besser 2 juli 1820. Faddere husmand og skomager Henriksen i Besser, husmand Morten Jensen i Thorup, ungkarl Ole Michelsen ibid, Mads Jørgensen ibid, pigen Ane Johanne Larsdatter ibid, Ane Mette Rasmusdatter i Langemark. Ved dåben kaldes moderen her Karen Jensdatter!!!

Hun blev gift med Jørgen Villadsen Høj, 6 nov 1846 i Besser sogn, Samsø, * 9 jul 1820 i Sildeballe, Besser sogn, Samsø, † 4 dc 1874 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 54, FT-1850
Jørgen Villadsen 31 Gift Avlsbruger Besser
Ane Mette Jensdatter 31 Gift Hans Kone Besser
Birthe Katrine Villadsdatter 15 Ugift Mandens Søster Besser
Villads Jørgensen Høy 65 Enke(mand) Aftægtsmand Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Boelssted, 53, FT-1860
Jørgen Villadsen Høj 40 Gift Boelsmand, Handelsmand, Huusfader I Sognet
Ane Mette Jensdatter 40 Gift hans Kone I Sognet
Villads Jørgensen Høj 74 Enke(mand) hans Fader, som af ham forsørges I Sognet
Ane Signe Jensen 20 Ugift hans Svigerinde, tjener dem I Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 78, FT-1870
Jørgen Villadsen 49 Gift Huusfader, Handelsmand Besser S.
Ane Mette Jensdatter 49 Gift hans hustru Besser S.
Villads Jørgensen 84 Enke(mand) Svigerfader Besser S.
Karen Marie Andreasen 14 Ugift Pleiedatter Hørby Sogn Sjælland
Henriette Andrea Bentsen 20 Ugift Tjenestepige Besser S.

iii Niels Jørgen Jensen Stjerne, * 13 maj 1823 i Besser sogn, Samsø, † 16 jan 1852 i Grenå sogn.
Døbt 15 juni 1823 i Besser, faddere Jørgen R Jørgensens hustru i Besser, Jørgen R Jørgensen ibid, Michel Jørgensen Sildeballe, ungkarl Lars Nielsen ibid, Niels Rasmussen ibid, pigen Ane Mette Jensdatter ibid, Ane Jøegensdatter i Thorup (Her har moderen det rette navn Karen Nielsdatter)

Ved begravelsen i Grenå betegnet som Matros fra Samsø. Note ved begravelsen, "druknet og ilanddrevet ved Grenaa havn den 16 januar"

iv Andreas Jensen Stjerne, * 2 jun 1826 i Besser sogn, Samsø
Døbt i Besser 2 juli 1826. Ingen faddere ?? Moderen igen benævnt som Karen Jensdatter

Han bliver gift med Ane Marie Pedersdatter

Holbæk, Tuse, Udby, Udby Skoledistrikt, Kisserup By, Et Hus, 81, FT-1860
Andreas Jensen 34 Gift Husfader. Husmand. Daglejer Besser Sogn, Samsø, Holbæk Amt
Ane Marie Pedersdatter 33 Gift Hans Kone Tveje Merløse Sogn, Holbæk Amt
Karen Marie Andreasen 5 Ugift Deres Barn Hørby Sogn, Holbæk Amt
Peder Andreasen 2 Ugift Deres Barn Udby Sogn, Holbæk Amt

Holbæk, Tuse, Udby, Kidserup, Et hus, 69, FT-1880
Andreas Jensen 53 Gift Husfader og dagleier i agerbruget Besser Sogn, Samsø
Ane Marie Petersen 52 Gift hans hustru Merløse Sogn, Holbæk Amt
Karen Marie Andreasen 29 Ugift deres datter Hørby Sogn, Holbæk Amt

v Dødfødt Jensdatter, * 22 aug 1829 i Besser sogn, Samsø, † 22 aug 1829 i Besser sogn, Samsø.

Børn med Anne Dorthe Michelsdatter:

8. vi Carl Jensen Stjerne, * 29 jul 1832 i Besser sogn, Samsø, † 13 maj 1913 i Besser sogn, Samsø. Han blev gift med Mette Marie Mortensdatter, 12 dec 1857 i Besser sogn, Samsø.

vii Mikkel Jensen Stjerne, * 6 nov 1830 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 12 december 1830 i Besser. Faddere Gårdmand Rasmus Jørgensens hustru bar barnet, gårdmand Philip Jørgensen, gårdmand Rasmus Jørgensen, ungkarl Jørgen ?, Andreas Rasmussen, pige Barbel Jensdatter og Karen Michelsdatter alle af Besser

Han kommer i pleje hos sine bedsteforældre ane 34 Michel Pedersen Lade og ane 35 Karen Henriksdatter
Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 44, FT-1834
Michel Pedersen Lade 62 Gift Huusmand og 5 Tdr. Land
Karen Henriksdatter 62 Gift Hans Kone
Henrik Michelsen 14 Ugift Deres Børn
Maren Michelsdatter 24 Ugift Deres Børn
Michel Jensen 4 Ugift Pleiebarn

viii Jens (Skolemester) Jensen Stjerne, * 9 sep 1834 i Besser sogn, Samsø † april 1877 (ifølge Samsøroots død på søen)
Døbt i Besser 5 oktober 1834. Faddere: Båret af gårdmand Morten Jensens hustru, gårdmand Morten Jensen begge af Thorup, husmand Poul Øster, ungkarl Jens Pedersen, Christian Phillipsen, pige Christiane Phillipsdatter, Karen Marie Tønnesdatter alle af Besser

Navnet Skolemester blev på et tidspunkt ’smidt bort’ og navnet blev herefter senere til Jens Jensen Stjerne, hvorved han får samme navn som sin far.

Han bliver gift 10 april 1871 i Fredericia Michaelis med Caroline Petrine Elisabeth Rasmussen. Forlovere C. Rasmussen og H. P. Scau Bøssemager

Han blivere senere kaldt Kaptajn Jens Jensen Stjerne, parret får 3 sønner – alle født i
Fredericia. Heraf er en udvandret til Sydamerika. Efter hans død gifter enken sig med Peter Stefan Lôwert

Vejle, Elbo, Fredericia Købstad, Dronningensgade nr. 71 Forhuus b, 480, FT-1880
Peter Stefan Löwert 25 Gift Telegrafist huusfader Korsør
Caroline Petrine Elisabet Löwert f Rasmussen 30 Gift Huusmoder Assens
Anker Carl Jens Stjerne 7 Ugift Deres Børn Fredericia
Carl Jorgen Andreas Stjerne 6 Ugift Deres Børn " [Fredericia]
Jens Adolf Adam Stjerne 2 Ugift Deres Børn " [Fredericia]
Paul Duboes Löwert under 1 Aar Ugift Deres Børn " [Fredericia]

ix Karen Jensdatter Stjerne, * 4 jan 1837 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 5 feb 1837 i Besser. Faddere gårdmand Jørgen Holms kone Margrethe Michelsdatter på Holmegaard, smed Jørgen Michelsen, snedker Christen Sørensen og ungkarl Ole Pedersen X alle af Besser

Hun blev gift med Rasmus Jørgen Michelsen, 8 nov 1861 i Besser sogn, Samsø, * 6 jun 1828 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø, † 24 mar 1889 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, Huus, 17, FT-1870
Rasmus Jørgen Michelsen 31 Gift Huusmand, Dagleier, Huusfader Onsbjerg S.
Karen Jensen 32 Gift hans Hustru Besser S.
Jens Peder Michelsen 2 Ugift deres Barn Onsbjerg S.
Michel Jørgen Rasmussen 66 Gift Huusfaders Fader, Aftægtsfolk Besser S.
Ane Dorthe Jensen 56 Gift hans Hustru Onsbjerg S

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg By, et Hus, 150, FT-1880
Rasmus Jørgen Mikkelsen 41 Gift Husfader, Dagleier i Agerbruget I Byen
Karen Jensen 42 Gift Hans Kone Besser
Jens Peter Mikkelsen 12 Ugift Deres Søn I Byen

x Henrik Søren Jensen Stjerne, * 17 apr 1838 i Besser sogn, Samsø, † 11 feb 1839 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 13 maj 1838 i Besser. Faddere husmand Morten Phillipsens kone Karen Madsdatter, X Hendrik Hansen, husmand Jens Andersen og ungkarl Michael Øster alle af Besser

xi Ansine Jensdatter, * 11 dec 1840 i Besser sogn, Samsø, † 9 dec 1909 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 24 januar 1841 i Besser. Faddere smed Christen Sørensens kone Maren Michelsdatter, møller Niels Hendrik Sørensen, ungkarl Jens Peder Jensen og Carl Phillipsen alle af Besser

Hun blev gift med Rasmus Hansen, 27 nov 1866 i Besser sogn, Samsø, * 9 mar 1839 i Skelby sogn, Odense amt, † 10 mar 1910 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 32, FT-1870
Rasmus Hansen 30 Gift Huusfader,Muurmester Skiby Fyn
Ansine Jensen 28 Gift hans hustru Besser S.
Ane Kirstine Hansen 1 Ugift deres Barn Besser S.
Ane Dorthe Michelsdatter 64 Enke(mand) Aftægtskone Besser S.
Jens Jensen Stjerne 35 Ugift Slægtning, Søkapitain Besser S.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 10, FT-1880
Rasmus Hansen 40 Gift Husfader, Murer Skeby Sogn Odense amt
Ansine Jensen 39 Gift Hans Kone I Sognet
Ane Kirstine Hansen 11 Ugift Deres Børn I Sognet
Jens Stjerne Hansen 9 Ugift Deres Børn I Sognet
Caroline Hansine Hansen 7 Ugift Deres Børn I Sognet
Hans Stjerne Hansen 1 Ugift Deres Børn I Sognet

xii Henrik Søren Jensen Stjerne, * 7 mar 1842 i Besser sogn, Samsø † 25 mar 1842 i Besser Samsø
Hjemmedøbt 11 marts 1842, døde inden dåbens konfirmation

17. Anne Dorthe Michelsdatter, * 14 mar 1805 i Besser sogn, Samsø, † 29 dec 1879 i Besser sogn, Samsø.
Den 14 marts fødte husmand Michel Pedersen og hustru Karen Henriksdatter i Besser deres datter, Anne Dorthe som blev femstillet i kirken for at blive bekræftet i dåbens nåde 2 søndag efter påske den 28 april frembåren af Jens Jensens hustru ibid, faddere Rasmus Jørgen Thygesen, husmand Jerominus Lange Bentsen og Hilbert Jørgensen alle af Besser.

Begravelsesnote: død 74 år gammel, enke efter husmand Jens Jensen Stjerne i Besser

Et fantastisk fund på mediestream. Jens Jensen Stjerne, en veteran.

18. Morten Phillipsen, * 14 aug 1813 i Besser sogn, Samsø, † 6 okt 1879 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt den 15 august og fremstillet i kirken 12 september 1813. Jomfru Ane Kathrine Kleis fra Kærstrupgaard bar ham, faddere Povel Espersen af Lx, Ole Olesen ibid, ungkarl Jens Jørgensen ibid, pigen Ane Mette Jørgensdatter ibid

Konfirmeret: 1828, Besser sogn Samsø. Vaccineret: 15 Jun 1820

Begravet. 10 oktober 1879 i Besser

Han blev gift 16 Dec 1834 i Onsbjerg med (1) Karen Madsdatter.

Han blev gift med (2) Dorthe Kathrine Pedersdatter, 14 nov 1856 i Besser sogn, Samsø, * 2 mar 1832 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 16, FT-1840
Morten Phillipsen 26 Gift Dagleier
Karen Madsdatter 32 Gift Hans Kone
Mette Marie Mortensdatter 5 Ugift Deres Børn
Maren Mortensdatter 1 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Et Huus, 54, FT-1845
Morten Phillipsen 32 Gift Dagleier Her i Sognet
Karen Madsdatter 38 Gift Hans Kone Onsberg Sogn
Mette Marie Mortensen 10 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Maren Mortensen 6 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Mads Jørgen Mortensen 4 Ugift Deres Barn Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 74, FT-1850
Morten Phillipsen 37 Gift Arbeidsmand Langemark
Karen Madsdatter 43 Gift Hans Kone Taftebj.
Maren Mortensen 11 Ugift Deres Børn Besser
Mads (Jørgen) Mortensen 9 Ugift Deres Børn Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 62, FT-1860
Morten Phillipsen 47 Gift Huusmand, Huusfader, Daglønnes I Sognet
Dorthe Cathrine Pedersdatter 28 Gift hans Kone I Sognet
Karen Mortensen 3 Ugift deres Barn I Sognet

Børn med Karen Madsdatter:

9. i Mette Marie Mortensdatter, * 27 mar 1835 i Besser sogn, Samsø, † 10 mar 1898 i Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Carl Jensen Stjerne, 12 dec 1857 i Besser sogn, Samsø.

ii Maren Mortensdatter, * 21 feb 1839 i Besser sogn, Samsø, † 12 mar 1899 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 1 april 1839 i Besser. Faddere husmand Christen Sørensen Rytters kone Maren Michelsdatter, gårdmand Willads Jørgensen Hoe, gordmand Jens Therkildsen og ungkarl Carl Phillipsen alle af Besser

Hun blev gift med sin fars afdøde søster Karen Phillipsdatters mand enkemand Morten Jensen Alfast, 9 dec 1859 i Besser sogn, Samsø, * 25 feb 1823 i Østerby, Besser sogn, † 10 mar 1890 i Besser sogn, Samsø.

Karen Philipsdr 35 i Besser 14 Jul 1859 pg 135 146
Husbond: Morten Jensen Alfast hmd
Børn: Carl Jensen
Fader: Philip Jorgensen hmd i Besser
Husbonds børn: Jens Mortensen umyndig
Alfast Jensen hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Hus, 17, FT-1890
Morten Jensen 66 Gift Skræder, Husfader Besser
Maren Mortensen 50 Gift Hans Kone Besser
Jens Mortensen 40 Ugift Skrædersvend Besser

iii Mads Jørgen Mortensen * 28 dec 1841 i Besser sogn, Samsø
Han blev døbt den 30 januar 1842. Faddere Boelsmand Jens Hansens kone Berthe Margrethe Rasmusdatter, husmand Niels Hendrik Sørensen, Morten Christiansen og ungkarl Jørgen Willadsen alle af Besser

iv Elisabeth Mortensdatter, * 11 dec 1845 i Besser sogn, Samsø, † 29 mar 1846 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 21 december, fremstillet i kirken 11 marts 1846. Faddere indsidder Christen Phillipsens hustru Mariane Mortensdatter i Besser, fasterens mand Rasmus Jørgen Fabricius, X Søren Alfast alle i Besser

Børn med Dorthe Kathrine Pedersdatter:

v Karen Mortensdatter, * 10 aug 1857 i Besser sogn, Samsø, † 22 jun 1925 i Sildeballe, Besser sogn, Samsø.
Døbt 11 september 1857 i Besser. Faddere Smed Jøegen Hois kone Ane Mette Jørgensdatter, gårdmand Jørgen Phillipsen, husmand Søren jacobsen og ungkarl Carl Jensen alle af Besser

Hun blev gift med Jørgen Søren Mortensen, 8 maj 1883 i Besser sogn, Samsø, * 1 okt 1854 i Besser sogn, Samsø, † 2 sep 1899 i Sildeballe, Besser, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Udflyttere Silleballe, et Boelssted, 98, FT-1890
Jørgen Søren Mortensen 35 Gift Boelsmand, Husfader Silleballe
Karen Mortensen 32 Gift Hans Kone Besser
Dorthea Martine Mortensen 5 Ugift Deres Børn Silleballe
Morten Theodor Mortensen 4 Ugift Deres Børn Silleballe
Anna Christine Mortensen 2 Ugift Deres Børn Silleballe
Jens Jørgen Mortensen 1 Ugift Deres Børn Silleballe
Morten Jensen 66 Gift Aftægtsfolk Østerby
Dorthe Jørgensdatter 67 Gift Aftægtsfolk Silleballe

vi Gjertrud Mortensdatter, * 5 maj 1865 i Besser sogn, Samsø, † 25 mar 1949 i Langøre, Nordby sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 16 maj, fremstillet i kirken 16 juli. Faddere husmand Clemmen Jensen Reyers kone Jacobline Jacobian ved Ballen, boelsmand Carl Phillipsen, husmand Hans Hendrik Hendriksen og ungkarl Edward Jensen Gylling alle af Besser

Hun blev gift med (1) Hans Andersen, * 19 okt 1859 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med (2) Rasmus Jørgen Poulsen, 16 okt 1888 i Besser sogn, Samsø, * 2 okt 1865 i Besser sogn, Samsø, † 25 jan 1905 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Hus, 73, FT-1890
Rasmus Jørgen Poulsen 24 Gift Husmand, Husfader Besser
Gjertrud Mortensen 24 Gift Hans Kone Besser
Kirstine Katrine Poulsen født 02.06.89 Ugift Deres Barn, Besser
Dorthe Katrine Jacobsen 56 Enke(mand) Aftægtskone, Husmoder Besser

19. Karen Madsdatter, * 28 aug 1807 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø, † 16 okt 1855 i Besser sogn, Samsø.

Konfirmeret 1822 i Onsbjerg, vaccineret 9 sept 1821
Oplysningen om fødselstidspunktet er fra konfirmationen, da kirkebogen for Onsbjerg ikke går så langt tilbage

Besser Rev

20. Mads Sørensen, * 4 nov 1809 i Brylle sogn, Odense amt, † 15 okt 1846 i Tommerup sogn, Odense amt.
Hjemmedøbt den 5 november, fremstillet i Brylle kirke den 12 november. Faddere: Hans Ellemand, Jørgen Ploug, Jacob Christensen, Hans Pedersens enke, Rasmus Rasmussens hst

Han blev gift med Anna Elisabeth Meier

Han var husmand og væver

Odense, Odense, Tommerup, Tommerup, Et huus, 53, FT-1840, B5525
Mads Sørensen 30 Gift Væver
Elisabeth Meier 31 Gift Hans kone
Jacob Meier Sørensen 3 Ugift Deres børn
Johanne Sørensen 2 Ugift Deres børn
Jens Julius Sørensen 1 Ugift Deres børn
Ortmann Jochumsen 10 Ugift Pleiebarn, udsat af fattigvæsenet
Carl Karsten Nielsen 21 Ugift I vævelære

Odense, Odense, Tommerup, Tommerup Bye, Et huus, 27, FT-1845, B6749
Mads Sørensen 35 Gift Indsidder og væver Brylle sogn, Odense Amt
Ane Elisabeth Meier 36 Gift Hans kone Faaborg
Jacob Meier Sørensen 9 Ugift Deres børn Her i sognet [Tommerup]
Johanne Sørensen 7 Ugift Deres børn do [Tommerup]
Jens Julius Sørensen 6 Ugift Deres børn do [Tommerup]
Carl Sørensen 2 Ugift Deres børn do [Tommerup]
Lars Madsen 20 Ugift Væverlærlinge Orte sogn, Assens Amt
Rasmus Rasmussen 19 Ugift Væverlærlinge Brylle sogn, Odense Amt

Odense, Odense, Tommerup, Tommerup Bye, et huus, 19, FT-1850, B7929
Marie Hansdatter 57 Enke(mand) indsidder, spindekone Orte sogn, Odense Amt
Agitha Hansdatter 73 Enke(mand) hos ovennævnte do [Orte sogn, Odense Amt]
Dorthea Nielsen 17 Ugift Marie Hansdatters datter Sanderum sogn, Odense Amt
Niels Jacobsen 2 Ugift Marie Hansdatters pleiesøn Kjøbenhavn
Anne Elisabeth M...?? 42 Enke(mand) indsidder, dagleierske Faaborg
Johanne Sørensen 12 Ugift hendes børn her i sognet [Tommerup]
Jens Julius Sørensen 11 Ugift hendes børn do [Tommerup]
Carl Sørensen 7 Ugift hendes børn do [Tommerup]
Søren Sørensen 4 Ugift hendes børn do [Tommerup]

Børn:

i Jacob Meyer Sørensen, * 10 aug 1836 i Tommerup sogn, Odense amt, † 25 nov 1924 i Kvorning sogn.
Forældre Mads Sørensen i Baagegaards mølle og hustru Anne Elisabeth Meyer. Døbt den 2 oktober 1836. Faddere Pigen Anne Kirstine Meyer fra Langeøre, Kirstine Rasmussen fra Hallerup, sognefoged Ludvig Bang i Høsholt, landmand Niels Rasmussen i Render, ungkarl Niels Rasmussen på Baagegård.

Han blev gift med Elise Chatrine Michelsdatter Frier, 2 apr 1869 i Besser sogn, Samsø, * 19 nov 1836 i Besser sogn, Samsø, † 29 jun 1904 i Besser sogn, Samsø.

Han deltog i krigen 1864 og ansøgte om erindringsmedalje

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 57, FT-1870
Jacob Meier 33 Gift Huusfader, Bager Tommerup Fyn
Elise Frier, g. Meier 33 Gift hans hustru Besser S.
Laura Sophie Bagge 15 Ugift Slægtning Øster Hassing pr Aalborg

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Hus, 44, FT-1890
Jacob Meyer 53 Gift Bagermester, Husfader Tommerup Odense amt
Elise Katrine Frier 53 Gift Hans Kone Besser
Frederik Mikael Chr. Meyer 17 Ugift Deres Børn Besser
Johan Andreas Sofus Meyer 16 Ugift Deres Børn Besser
Sofus Jacob Herbert Meyer 13 Ugift Deres Børn Besser
Gustav Carl Christian Meyer 11 Ugift Deres Børn Besser
Caroline Sørensen 16 Ugift Tjenestepige ?? Odense A.
Erik Juul 19 Ugift Bagersvend Vonsild Sogn Ribe amt

ii Johanne Sørensen, * 3 maj 1838 i Tommerup sogn, Odense amt.
Hjemmedøbt 3 maj, fremstillet i kirken 10 juni. Faddere Pigen Anne Sophie Sørensdatter i Render, husmand Anders Pedersen, husmand Anders Jørgensen, husmand Jens Hansen, Hans Sørensen alle Tommerup

10. iii Jens Julius Sørensen, * 25 dec 1839 i Tommerup sogn, Odense amt, † 28 nov 1927 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Ane Cathrine Nielsen, 27 mar 1867 i Flemløse sogn, Odense amt.

Han blev gift med (2) Maren Kirstine Rasmussen, 20 maj 1884 i Flemløse sogn, Odense amt.

iv Carl Sørensen, * 31 okt 1843 i Tommerup sogn, Odense amt.
Døbt i Tommerup 21 januar 1844. Faddere pigen Johanne Nielsdatter af Odense, husmand Jacob Rasmussen af Tommerup, X Rasmus Hansen af Tommerup, ungkarl Peder Rasmussen af Lille Egnsbjerg, husn Jeppe Hansen 

v Søren Sørensen, * 20 feb 1846 i Tommerup sogn, Odense amt.
Døbt 17 maj 1846 i Tommerup. Faddere Pigen Ane Marie Larsdatter. husmand Hans Larsen, husmand Jacob Rasmussen, husmand Niels Jørgensen Alle Tommerup, husmand Jeppe Hansen i Render.

21. Anna Elisabeth Meyer, * 17 maj 1808 i Faaborg, † 30 aug 1877 i Tommerup sogn, Odense amt.
Den 17 maj lod Jacob Rasmussen Meier mester skomager og hustru Karen Nielsdatter deres datter den 22 maj hjemmedøbe af pastor Langballe og kaldet Anne Elisabeth, frembården den 24 juni at dåben confirmeret i kirken, faddere var Hans Bødkers kone og pige Bodil Jørgensdatter, Hans Jacob Wolter skomager, Diderich Tøsst, Lars Peter Hansen begge skomagere

Odense, Odense, Tommerup, Tommerup Skoledistrikt, -, 43 F 2, FT-1855, C5891
Anne Elisabeth Meier 47 Enke Almisselem Faaborg Svendb. Amt
Johanne Sørensen 17 Ugift hendes Barn, Krøbling Tommerup Sogn Odense Amt
Carl Sørensen 12 Ugift hendes Barn Tommerup Sogn Odense Amt
Søren Sørensen 9 Ugift hendes Barn Tommerup Sogn Odense Amt

Odense, Odense, Tommerup, Tommerup Skoledistrikt, et Huus, 43 F 1, FT-1860, C5892
Anne Elisabeth Meier 52 Enke Høkerske Faaborg
Johanne Sørensen 22 Ugift hendes Barn Her i Sognet
Søren Sørensen 14 Ugift hendes Barn Her i Sognet

Jacob Meyer Sørensens ansøgning om erindringsmedalje, som var berettiget

22. Niels Hansen, * 1812 i Flemløse sogn, Odense amt, † 22 jun 1883 i Flemløse sogn, Odense amt.
Fremstillet 9 januar i Flemløse, båren af Maren Madsdatter, Peder Larsens kone Sophie Rasmusdatter, Jens Rasmussens kone ledsagede, faddere vare faderen, Hans Hansen, Anders Smed, Peder Mortensen alle af Flemløse

Konfirmeret 1826 i Flemløse

Han blev gift med Anne Kirstine Hansdatter, 22 dec 1843 i Flemløse sogn, Odense amt. Ungkarl Niels Hansen Flemløse præstegård 32 år og pige Anna Kirstine Hansdatter af Flemløse 28 år. Forlovere: gårdmændene Anders Madsen og Peter Hansen begge af Flemløse

Ved dødsfaldet betegnet som fattiglem

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse By, et huus, 8, FT-1845, B7303
Niels Hansen 33 Gift dagleier og inderste her i sognet [Flemløse]
Kirstine Hansdatter 30 Gift hans kone do [Flemløse]
Hans Nielsen 1 Ugift deres søn do [Flemløse]

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse By, et Huus, 9, FT-1850, C5038
Niels Hansen 39 Gift Inderste og Tjenstkarl, Huusfader Her i Sognet [Flemløse]
Kirstine Hansdatter 36 Gift hans Kone Her i Sognet [Flemløse]
Hans Peder Nielsen 6 deres Børn Her i Sognet [Flemløse]
Anne Katrine Nielsen 3 deres Børn Her i Sognet [Flemløse]
Christian Nielsen 1 deres Børn Her i Sognet [Flemløse]

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse By, 1 Huus, 65, FT-1855, C8470
Niels Hansen 43 Gift Dagleier Flemløse Sogn Odense Amt
A. Kirstine Hansdatter 40 Gift hans Kone Flemløse Sogn Odense Amt
Hans Ped. Nielsen 11 Ugift Barn Flemløse Sogn Odense Amt
Anne Kat. Nielsen 9 Ugift Barn Flemløse Sogn Odense Amt
Kristian Nielsen 5 Ugift Barn Flemløse Sogn Odense Amt
Caroline Nielsen 3 Ugift Barn Flemløse Sogn Odense Amt
Anne Marie Hansen 1 Ugift Fosterbarn Flemløse Sogn Odense Amt
Hans Pedersen 56 Enkemand Fattigfoged Ørsted Sogn Odense Amt

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse, 1 Huus, 38 F3, FT-1860, C8471
Niels Hansen 49 Gift Dagleier Flemløse Sogn Odense Amt
Ane Kirstine Hansen 46 Gift hans Hustru Flemløse Sogn Odense Amt
Christian Nielsen 11 Ugift deres Søn Flemløse Sogn Odense Amt
Caroline Nielsen 8 Ugift deres Datter Flemløse Sogn Odense Amt

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse By, Et Huus, 9 F1, FT-1880, B2557
Niels Hansen 68 Gift Huusfader, Dagleier i Agerbrug Flemløse Sogn, Odense Amt
Anne Kirstine Hansdatter 64 Gift Hans Kone Flemløse Sogn, Odense Amt

Børn:

i Hans Peder Nielsen, * 27 jan 1844 i Flemløse sogn, Odense amt.
Døbt den 17 marts 1844 i Flemløse. Båren af pigen Jacobine Mortensdatter i Flemløse, faddere Hans Hansen, Christen Andersen og Christen Hansen i Flemløse og Marie Kirstine Nielsdatter Grusgraven

11. ii Ane Cathrine Nielsen, * 29 okt 1846 i Flemløse sogn, Odense amt, † 8 feb 1881 i Flemløse sogn, Odense amt.

Hun blev gift med Jens Julius Sørensen, 27 mar 1867 i Flemløse sogn, Odense amt.

iii Christian Nielsen, * 13 sep 1849 i Flemløse sogn, Odense amt.
Døbt den 4 november 1849 i Flemløse. Faddere husmand Rasmus Jensens hustru, husmand Hans Clausens hustru, gårdmand Peder Andersen, husmand Hans Jørgensen og gårmand Anders Madsen alle af Flemløse.

iv Caroline Nielsen, * 12 aug 1852 i Flemløse sogn, Odense amt.
Døbt den 9 oktober 1852 i Flemløse. Faddere Pigen Karen Mortensdatter, Lars Jensens hustru, husmand Rasmus Jensen, Anders Christophersen, og Peder Hansen alle af Flemløse.

23. Anne Kirstine Hansdatter, * 1812 i Flemløse sogn, Odense amt, † 24 apr 1889 i Flemløse sogn, Odense amt.
Hjemmedøbt 16 september 1812 båren af Maren Jensdatter fra Werninge, Sadelmager Sophus Jørgen Wernersen, XX Hans Hansen, Mads Larsen, Hans Sørensen

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse bye,et huus,jordløs, 36, Ft 1834, A8750
Hans Jensen 55 enkemand sognefoged og selvejergaardmand
Anne Kirstine Hansdatter 22 ugift hans datter,huusholderske
Anne Hansdatter 16 ugift hans øvrige børn
Peder Hansen 23 ugift hans øvrige børn
Jens Hansen 18 ugift hans øvrige børn
Hans Christian Hansen 11 ugift hans øvrige børn
Christopher Hansen 8 ugift hans øvrige børn

24. Rasmus Jørgen Rasmussen, * 13 sep 1793 i Agerup, Besser sogn, Samsø, † 4 apr 1856 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt 11 december, frembåren af Peder Ladefogeds hustru i Ørbye, faddere vare Peder Ladefoged ibid, Rasmus Mortensen i Onsbjerg, jomfru Sørensen i X, Anna Jørgensdatter i Besser

Han blev gift med (1) Mette Marie Jensdatter, 22 aug 1819 i Tranebjerg, Samsø, * 17 aug 1794 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 1821 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Inger Clemmensdatter Molbo, 4 nov 1823 i Tranebjerg sogn, Samsø. Forlovere gårdmand Thomas Mikkelsen i Haurmark og Rasmus Jørgensen i Pillemark

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, en Gaard, 60, FT-1834, B4868
Rasmus Jørgen Rasmussen 43 Gift Gaardmand
Inger Clemmensdatter 33 Gift Hans Kone
Clemmen Rasmussen 9 Ugift Deres Børn
Anne Mette Rasmusdatter 7 Ugift Deres Børn
Mikkel Rasmussen 2 Ugift Deres Børn
Peder Rasmussen 1 Ugift Deres Børn
Anne Sørensdatter 20 Ugift Tjenestepige

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, et Huus, 176, FT-1840, B4873
Rasmus Jørgen Rasmussen 49 Gift Arbeidsmand
Inger Clemmensen 44 Gift Hans Kone
Rasmus Rasmussen 10 Ugift Huusfaders Børn
Mikkel Rasmussen 7 Ugift Huusfaders Børn
Niels Rasmussen 3 Ugift Huusfaders Børn

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pilemark, Et Huus, 6, FT-1845, B4427
Rasmus Jørgen Rasmussen 55 Gift Huusmand og Dagleier Besser
Inger Clemmensdatter 45 Gift Hans kone Nordby
Niels Jørgen Rasmussen 7 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Mette Kirstine Rasmusen 3 Ugift Deres Barn Her i Sognet

Barn med Mette Marie Jensdatter:

i Jens Rasmussen, * 23 feb 1820 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt 3 april 1820 i Tranebjerg. Båren af Søren Pedersens hustru X X, gårdmand Rasmus Jørgen Jørgensen, gårdmand Søren Pedersens hustru, Willads Rasmus Tønnesen i Brundby, Mikkel Andersens hustru og Dorthe Christensdatter i X X

ii Anne Mette Rasmusdatter, * 14 maj 1821 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 14 oktober 1821 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø
Døbt 8 juli 1821 i Tranebjerg. Båren ad Rxx Mouritsens hustru Mette Dorthe Jensdatter, hendes mand, gårdmand Mikkel Frier, ungkarl Jens Søren Rasmussen, pigen Anne Margrethe Hansdatter alle af Pillemark

Barn med Inger Clemmensdatter Molbo:

iii Mette Marie Rasmusdatter, * 2 apr 1824 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 2 apr 1829 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt den 16 maj 1834 i Tranebjerg. Faddere gårdmand Rasmus Jørgen Jensens hustru Karen Willadsdatter, gårdmand Rasmus Jørgen Jensen, Anders Kræmmer, gårdmand Roland Rasmussen og pige Kirsten Sørensdatter alle af Pillemark

12. iv Clemmen Rasmussen Søndergaard, * 26 aug 1825 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 25 jun 1882 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Maren Sørensdatter, 17 feb 1854 i Tranebjerg, Samsø.

v Anne Mette Rasmusdatter, * 15 mar 1827 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 19 mar 1898 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt 19 maj 1827. Faddere Ane Katrine Sørensdatter i Onsbjerg, Rasmus Sørensen i Besser, Jens Jensen i Onsbjerg, ungkarl Niels Nielsen i Koldby, og pige Dorthe Marie Rasmusdatter i Pillemark.

Hun blev gift med Niels Jensen, 14 aug 1856 i Tranebjerg, Samsø,

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, Huus, 3 F2, FT-1860, B4883
Niels Jensen 46 Gift Lever af sin Jordlod, Huusfader Onsbjerg S.
Ane Mette Rasmussen 34 Gift hans Kone Tranebj. S.
Jens Peter Nielsen 10 Ugift deres Børn Onsbjerg S.
Ane Johanne Nielsen 3 Ugift deres Børn I Sognet
Inger Clemmensdatter 70 Enke(mand) Forsørges af Huusfader Koldby S.

vi Rasmus Rasmussen, * 13 sep 1829 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 2 dec 1829 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt 11 oktober 1829 i Tranebjerg. Faddere gårdmand Jens Søren Rasmussens hustru Maren Tønnesdatter, husmænd Jens Rolandsen, og Søren Larsen, ungkarl Jens Rasmussen og pige Dorthe Rolandsdatter alle Pillemark

vii Rasmus Rasmussen, * 23 jan 1831 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø .
Døbt 6 marts 1831 i Tranebjerg. Faddere gårdmand Jens Jensens hustru Appelone Jensdatter Ørby, gårdmænd Morten Jørgensen og Jens Pedersen, ungkarl Fridrik Søren Poulsen, pige Barbra Sørensdatter i Pillemark

viii Mikkel Jørgen Rasmussen, * 16 sep 1832 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 19 feb 1840 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt den 21 oktober 1832 i Tranebjerg. Faddere husmand Ole Thomassens hustru Dorthe Marie Rasmusdatter i Pillemark, gårdmand Jens Madsen i Onsbjerg, ungkarl Jens Jensen x, ungkarl Søren Rasmussen og pige Maren Olesdatter begge Pillemark

ix Peder Rasmussen, * 18 sep 1833 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 27 apr 1844 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt den 21 oktober 1833 i Tranebjerg. Faddere gårdmand Niels Friers hustru Anne Pedersdatter, gårdmænd Morten Pedersen og Rasmus Jørgen Jensen, ungkarl William Langberg, pige Fridrikke Henriksen alle i Pillemark

x Niels Jørgen Rasmussen, * 13 apr 1835 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 30 nov 1836 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt 28 juni 1835 i Tranebjerg. Faddere husmand Christen Nielsens hustru Marie Jensdatter, husmænd Peder Pedersen og Ole Thomsen, ungkarl Michael Olesen, pige Mette Johanne Olesdatter alle i Pillemark

xi Niels Jørgen Rasmussen, * 28 jul 1837 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 19 jul 1907 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt i Tranebjerg 8 oktober 1837, huemor Ane Jacobsdatter, husmænd Jens Espersen og Ole Thomsen, ungkarl Jens Poulsen alle i Pillemark

Han blev gift med (1) Karen Jacobsdatter, 13 jul 1866 i Tranebjerg, Samsø, * 12 dec 1840 i Tranebjerg, Samsø, † 1 okt 1887 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Ane Margrethe Jørgensen, 30 dec 1887 i Tranebjerg, Samsø, * 24 aug 1854 i Tanderup, Onsbjerg sogn, Samsø, † 4 dec 1921 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, et Hus, 37, FT-1880
Niels Jørgen Rasmussen 42 Gift Huusfader, Arbejdsm. ved Agerbruget I Sognet
Karen Jacobsen 40 Gift Hans Kone I Sognet
Jens Jørgen Rasmussen 13 Ugift Deres Børn I Sognet
Rasmus Jørgen Rasmussen 10 Ugift Deres Børn I Sognet
Mette Rasmussen 8 Ugift Deres Børn I Sognet
Jacob Rasmussen 5 Ugift Deres Børn I Sognet
Inger Marie Rasmussen 1 Ugift Deres Børn I Sognet

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, Hus, 48, FT-1890
Niels Jørgen Rasmussen 52 Gift Husfader, Daglejer, Jordbrug Tranebjerg
Ane Margrete Jørgensen 35 Gift Hans Kone Onsbjerg
Inger Marie Rasmussen 11 Ugift Deres Børn Tranebjerg
Kirstine Sørine Rasmussen 6 Ugift Deres Børn Tranebjerg
Rasmine Rasmussen 5 Ugift Deres Børn Tranebjerg
Karen Rasmussen 1 Ugift Deres Børn Tranebjerg
Jørgine Sørine Rasmussen ½ Ugift Deres Børn Tranebjerg

xii Mikkel Jørgen Rasmussen, * 23 jun 1840 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 4 mar 1841 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt 2 august 1840. Faddere gårdmand Jens Haurman Olsen og hustru, gårdmand Niels Søren Hansen alle i Ørby

xiii Mette Kirstine Rasmusdatter, * 22 feb 1842 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 21 apr 1915.
Døbt 10 april 1842 i Tranebjerg. Faddere Kirsten Rasmusdatter, ungkarl Jens Sørensen og Peder Pedersen alle i Pillemark

Hun blev gift med Søren Maler Sørensen Snur, 18 okt 1870 i Tranebjerg, Samsø, * 24 sep 1844 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 14 jan 1929 i Amtsygehuset, Tranebjerg Samsø.

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, et Hus, 68, FT-1880
Søren Maler Sørensen 35 Gift Huusfader, Arbejdsm. ved Agerbruget Onsbjerg
Mette Kirstine Rasmussen 38 Gift Hans Kone I Sognet
Rasmus Jørgen Sørensen 8 Ugift Deres Børn I Sognet
Marie Kirstine Sørensen 4 Ugift Deres Børn I Sognet

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Pillemark, Hus, 51, FT-1890
Søren Mahler Sørensen 45 Gift Husfader, Daglejer Jordbrug Onsbjerg
Mette Kirstine Rasmussen 47 Gift Hans Kone Tranebjerg

25. Inger Clemmensdatter Molbo, * 2 dec 1799 i Nordby sogn, Samsø, † 11 mar 1877 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.
Hjemmedøbt lige efter fødslen, fremstillet i kirken 2 søndag i advent. Frembåret af Jens Thommesens kone, vidner vare Jacob Holm, Rasmus Nielsen, Christen Molbo, Jens Molbos kone og X

Dette udsigtstårn i Besser blev bygget på fundamentet efter en mølle, som blev brændt ned under filmoptagelser i 1913

26. Søren Hendriksen Smed, * 9 feb 1798 i Østerby, Besser sogn, † 9 nov 1861 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø. Fødselstidspunktet taget fra begravelsesnoten, det har ikke været muligt at tyde dåben i kirkebogen.

Han blev gift med Mette Jensdatter, 25 jul 1820 i Tranebjerg, Samsø, forlovere Henrik Westfahl fra Onsbjerg og Jørgen x

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, et Huus, 27, FT-1834, B4867
Søren Henrichsen 36 Gift Smed
Mette Jensdatter 37 Gift Hans Kone
Maren Sørensdatter 12 Ugift Deres Børn
Henrich Sørensen 10 Ugift Deres Børn
Ane Sørensdatter 8 Ugift Deres Børn
Jens Sørensen 5 Ugift Deres Børn
Niels Søren Sørensen 3 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, et Huus, 20, FT-1850, B4877
Søren Hendriksen 53 Gift Smed, Huusfader Besser
Mette Jensdatter 54 Gift Hans Kone I Sognet
Jens Sørensen 21 Ugift Deres Børn I Sognet
Hanne Sørensdatter 9 Ugift Deres Børn I Sognet

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tafteberg Bye, et Huus, 34, FT-1840, B4872
Søren Henrichsen 41 Gift Smed
Mette Jensdatter 41 Gift Hans Kone
Henrich Sørensen 16 Ugift Deres Børn
Ane Sørensdatter 13 Ugift Deres Børn
Jens Sørensen 11 Ugift Deres Børn
Niels Søren Sørensen 9 Ugift Deres Børn
Poul Sørensen 6 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tofteberg, Et Huus, 1, FT-1845, B4425
Søren Henrichsen 47 Gift Smed Besser Sogn
Mette Jensdatter 49 Gift Hans Kone Her i Sognet
Henrich Sørensen 21 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Ane Sørensdatter 17 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Niels Sørensen 14 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Poul Sørensen 12 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Hanne Sørensen 4 Ugift Deres Barn Her i Sognet

SAMSØ GODS ARKIV (antagelig 1803)
199. Henrik Jensen Smed Sjæl. 50 Øst far
200. Jens Henriksen (Smed) Tan 23 Øst søn,hos faderen
201. Peder Henriksen (Smed) Øst 16 Øst søn,hos faderen
202. Hans Henriksen (Smed) Øst 14 Øst søn,hos faderen
203. Jørgen Henriksen (Smed) Øst 8 Øst søn,hos faderen
204. Søren Henriksen (Smed) Øst 4 Øst søn,hos faderen

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, Huus, 31, FT-1860, B4882
Søren Henriksen 62 Gift Smed, Huusfader Besser S.
Mette Jensen 64 Gift hans Kone I Sognet
Maren Sørensen 38 Ugift deres Datter I Sognet

Børn:

i Hendrik Sørensen, * 28 nov 1820 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø, † 8 jan 1821 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø.
Døbt 1 januar 1821 i Onsbjerg. Faddere Indsidder Jørgen Henriksen Smeds hustru i Besser bar barnet, insidder H. Smed af Besser, skomager Hendrik VestXX af Onsbjerg, Morten Jørgen Jensen slagter af Østerbye og ungkarl Bendt Hansen af Toftebjerg, pigen Maren Michelsdatter af Onsbjerg.

13. ii Maren Sørensdatter, * 22 mar 1822 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 4 jan 1885 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Clemmen Rasmussen Søndergaard, 17 feb 1854 i Tranebjerg, Samsø

v Henrik Sørensen, * 17 sep 1824 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø, † 13 mar 1873 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 7 november 1824 i Onsbjerg. Gårdmand Søren Erichsens hustru Toftebjerg bar barnet, gårdmand Frands Hansen ibid, slagter Jørgen Michelsen Besser, Lars Larsen Østerby, pigen Ane Sørensdatter Alstrup, Kristian Henriksdatter i Østerbye

Han blev gift med Johanne Pedersdatter, 14 dec 1847 i Besser sogn, Samsø, * 18 dec 1821 i Mesinge sogn, † 28 nov 1887 i Besser sogn, Samsø

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 36, FT-1850
Henrik Sørensen 26 Gift Smed Taftebj.
Johanne Pedersen 26 Gift Hans Kone Messinge Fyen
Mette Marie Henriksen 1 Ugift Deres Barn Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 89, FT-1860
Henrik Sørensen 36 Gift Smed, Huusmand, Huusfader Onsbjerg S.
Johanne Pedersdatter 38 Gift hans Kone Mesinge Sogn Odense amt
Mette Marie Henriksen 11 Ugift deres Barn I Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 96, FT-1870
Henrik Sørensen 45 Gift Huusfader, Smed Onsbjerg S.
Johanne Pedersen 47 Gift hans hustru Mesinge Fyn

vi Ane Sørensdatter, * 30 mar 1827 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø.
Døbt 6 maj 1827 i Onsbjerg. Rasmus Michelsens hustru af Onsbjerg bar barnet, husmand Søren Jensen Mahler ibid, ungkarl Bendic Hansen i Toftebjerg, Rasmus Andersen ibid, pigen Karen Elisabeth Nielsdatter ibid, Marie Pedersdatteribid.

Hun blev gift med Søren Pedersen, 9 jan 1857 i Onsbjerg sogn, Samsø, * 23 okt 1829 i Tanderup, Onsbjerg sogn, Samsø.

Ud fra folketællingerne ses, at de ud over hans arbejde også har levet af at have børn i pleje

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tanderup, Huus, 30, FT-1860
Søren Pedersen 30 Gift Væver, Huusfader I Sognet
Ane Sørensdatter 33 Gift hans Kone =
Mette Marie Sørensdatter 69 Enke(mand) Huusfaders Moder, der af ham Forsørges Koldby S.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tanderup, Huus, 6, FT-1870
Søren Pedersen 40 Gift Væver, Huusfader Onsbjerg S.
Ane Sørensen 43 Gift hans Hustru Onsbjerg S.
Mette Marie Sørensen 78 Enke(mand) Aftægtskone Onsbjerg S.
Christian Henrik Pedersen 8 Ugift Pleiebarn, forsørges af Fattigv. Onsbjerg S.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tanderup, et Huus, 208, FT-1880
Søren Pedersen 50 Gift Husfader, Væver I Sognet
Ane Sørensen 53 Gift Hans Kone I Sognet
Christian Peder Johansen 12 Ugift Pleiebarn, under Kbh.s Fattigvæsen i Forsørgelse Kjøbenhavn
Betty Marie Hansen 6 Ugift Pleiebarn Tranebjerg

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tanderup, et Hus, 19, FT-1890
Søren Pedersen 60 Gift Husmand Tanderup
Ane Sørensen 62 Gift Hans Kone Taftebj

vii Jens Sørensen, * 3 apr 1829 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø.
Døbt 10 maj 1829 i Onsbjerg. Gårdmand Søren Molbos hustru af Toftebjerg bar barnet, ungkarl Jens Rasmussen i Agrup, Søren Sørensen i Stauns, pigen Dorthe Andersdatter Agrup, Karen Olesdatter i Staun.

viii Niels Søren Sørensen, * 24 okt 1831 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø.
Døbt 4 december 1831 i Onsbjerg. Gårdmand Søren Østers hustru af Toftebjerg bar barnet, gårdmand Søren Øster, husmand Jørgen Nielsen, Jørgen Henriksen, Søren Sørensen, pige Grethe Hansdatter, Maren Hansdatter alle af Onsbjerg.

ix Poul Sørensen, * 28 feb 1834 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø.

iii Jens Sørensen, * 9 feb 1836 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø, † 26 feb 1836 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø. Hjemmedøbt 10 feb 1836, døde inden dåben

iv Mette Johanne Sørensdatter, * 12 feb 1841 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø, † 9 mar 1929 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Døbt 23 marts 1841 i Tranebjerg. Gårdmand Jens Rasmussens kone af Agerup bar barnet, gårdmand Jørgen X af Toftebjerg, gårdmand Jens x ibid, Jørgen Søren Hansen ibid, Frederik Nielsen ibid, pige Marie Mikkelsdatter ibid, pige Ane Kirstine Sørensdatter ibid.

Hun blev gift med Roland Hansen, 24 apr 1868 i Onsbjerg sogn, Samsø, * 18 dec 1847 i Koldby sogn, † 12 apr 1929 i Onsbjerg sogn, Samsø. Landpostbud.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, Huus, 30, FT-1870
Roland Hansen 22 Gift Huusmand, Dagleier, Huusfader Koldby S.
Mette Johanne Sørensen 28 Gift hans Hustru Onsbjerg S.
Jens Søren Martin Hansen 1 Ugift deres Barn Onsbjerg S.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, et Hus, 32, FT-1880
Roland Hansen 32 Gift Husfader, Dagleier ved Avlsbrug Koldby
Mette Johanne Sørensen 38 Gift Husmoder Onsbjerg
Jens Søren Martin Hansen 11 Ugift Deres Børn Onsbjerg
Ane Dorthe Katrine Hansen 8 Ugift Deres Børn Onsbjerg

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, et Hus, 16, FT-1890
Roland Hansen 42 Gift Husfader, Brevsamler Koldby
Mette Johanne Sørensen 48 Gift Husmoder Tafteb.
Dortea Katrine Hansen 18 Ugift Husmoder Tafteb.
Peder Skipper Rasmussen u1 Ugift Søn Onsbjerg

ix Poul Sørensen * 28 feb 1834 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø
Gårdmand Søren Østers hustru bar barnet, ungkarl Michel Knudsen, Christen Pedersen, Rasmus Christensen, Peder Nielsen, pigen Johanne Pedersdatter, og Kathrine Pedersdatter alle af Onsbjerg.

Han blev gift med Caroline Hansdatter, 27 nov 1860 i Tranebjerg, Samsø, * 1847 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø.

x Jens Søren Sørensen Smed, * 5 mar 1837 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø.

27. Mette Jensdatter, * 1 jan 1797 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 8 aug 1867 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø.

Besser Rev, Stauns fjord

28 Peder Henrik Michelsen, * 19 feb 1820 i Besser sogn, Samsø, † 7 nov 1892 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn

Han blev gift med (1) Karen Mogensdatter, 24 okt 1841 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Birthe Kirstine Henriksdatter, 24 nov 1857 i Onsbjerg sogn, Samsø, * 26 sep 1830 i Tanderup, Onsbjerg sogn, Samsø, † 29 sep 1889 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.

Folketælling Onsbjerg 1850
Peder Michelsen 30 g Besser Dagleier, Huusfader
Karen Mogensdatter 29 g Nordby Hans Kone
Michel Pedersen 8 u Besser Deres Børn
Ane Pedersdatter 7 u = =
Karen Pedersen 6 u = =
Jens Pedersen 2 u I Sognet =

Folketælling 1860 Onsbjerg
Peder H Michelsen 40 g Besser S. Arbeidsmand, Huusfader
Birthe Henriksen 30 g I Sognet hans Kone
Jørgen Pedersen 9 u = deres Børn
Mariane Pedersen 5 u = =
Henrik Pedersen 2 u = =
Niels Pedersen 1 u = =

Folketælling 1870 Onsbjerg
Peder Henrik Michelsen 49 g Besser S. Huusmand, Dagleier, Huusfader
Birthe Kirstine Henriksen 39 g Onsbjerg S. hans Hustru
Jens Henrik Pedersen 11 u = deres Børn
Bodil Kirstine Pedersen 6 u = =
Caroline Pedersen 9 u = =
Jensine Kathrine
Magdalene Pedersen 1 u = =

Folketælling 1890
34. et Hus
Peder Hendrik Mikkelsen 69 E Besser Dagleier
Niels Peder Pedersen 21 g Koldby Husfader, Dagleier

Børn med Karen Mogensdatter:

14. i Michel Pedersen, * 18 nov 1841 i Besser sogn, Samsø, † 27 jun 1915 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Han blev gift med Mette Kirstine Pedersdatter, 26 okt 1866 i Onsbjerg sogn, Samsø.

ii Ane Mette Pedersdatter, * 18 maj 1843 i Besser sogn, Samsø, † 23 okt 1913 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Døbt 18 juni 1843 i Besser: Faddere husmand Jacob Mortensen Kochs kone Karen Marie Nielsdatter, husmand Christen Sørensen, Rasmus Jensen og Niels Jørgen Jensen alle af Besser.

Hun blev gift med Lars Jørgensen Skriver, 5 mar 1873 i Besser sogn, Samsø, * 24 sep 1824 i Østerby, Besser sogn, Samsø, † 1 mar 1907 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 19, FT-1880
Lars Jørgensen 55 Gift Husfader, Arbeidsmand I Sognet
Ane Mette Pedersdatter 36 Gift Hans Kone I Sognet
Karen Jørgensen 6 Ugift Deres Børn I Sognet
Petrine Jørgensen 6 Ugift Deres Børn I Sognet
Birthe Marie Jørgensen 4 Ugift Deres Børn I Sognet
Berthel Jørgensen 2 Ugift Deres Børn I Sognet
Rasmus Carl Frederik Hansen 28 Ugift Matros Marstal [Ærø]

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Hus, 53, FT-1890
Lars Jørgensen 65 Gift Husmand, Husfader Besser
Ane Mette Pedersen 47 Gift Hans Kone Besser
Karen Jørgensen 16 Ugift Deres Børn Besser
Bertel Jørgensen 12 Ugift Deres Børn Besser

iii Dødfødt Pedersen, * 8 jan 1845 i Besser sogn, Samsø, † 8 jan 1845 i Besser sogn, Samsø.

iv Mariane Pedersdatter, * 14 sep 1846 i Besser sogn, Samsø, † 22 jan 1848 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 15 sept, fremstillet i Besser 15 nov 1846. Faddere Husmand Rasmus Eboes kone Ane Andersdatter Besser, husmand Jens Borlelov, Lars Offe af besser og Niels Mogensen i Thorup.

v Jens Henrik Pedersen, * 25 mar 1848 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 16 feb 1853 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 1 april, fremstillet i Besser kirke 25 juni 1848. Faddere: Gårdmand Niels Fogeds kone af Astruphuse bar barnet, husmand Jørgen Søren Christensen Toftebjerg, Søren jacobsen af Stauns, Jørgen Sørensen Holm ibid, Ane Johansen GXX ibid, Asmund Kjerulf ibid.

vi Niels Pedersen, * 17 jul 1849 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø, † 10 mar 1856 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.
Døbt i Besser 16 sept 1849. Faddere: Gårdmand Søren Kjerulffs kone af Stauns bar barnet, Morten Clemmensen af Toftebjerg, Jens Mortensen ibid, Jens Mortensen Bxx ibid, Dorthe Marie Sørensen ibid, Sophie Miortensen ibid.

vii Karen Margrete Pedersen, * 8 jan 1845 i Besser sogn, Samsø, † 30 dec 1913 i Tranebjerg sogn, Samsø.
Døbt 27 april 1845 i Besser, faddere gårdmand Morten Clemmensens datter Marianne Mortensdatter Besser, husmand Christen Sørensen Rûller ibid, Karl Michael Terier ibid, Rasmus Sørensen Ballen.

Hun blev gift 3 feb 1865 i Onsbjerg med Christian Jensen Lam, * 7 jan 1845 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 1 nov 1909 i Onsbjerg sogn, Samsø. Forlovere Carl Andreas Jensen husmand i Besser og Jens Søren Jensen i Tanderup

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, Huus, 31, FT-1870
Christian Jensen 25 Gift Dagleier, Huusfader Onsbjerg S.
Karen Margrethe Pedersen 25 Gift hans Hustru Besser S.
Nielsine Caroline Jensen 4 Ugift deres Børn Onsbjerg S.
Jens Peder Jensen 3 Ugift deres Børn Onsbjerg S.
Maren Jensen 1 Ugift deres Børn Onsbjerg S.
Jens Hansen 60 Gift Husfaders Forældre, Aftægtsfolk Onsbjerg S.
Karen Marie Nielsen 65 Gift Husfaders Forældre, Aftægtsfolk Endelave

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, et Huus, 94, FT-1880
Christian Jensen 35 Gift Husfader, Dagleier ved Avlsbrug Onsbjerg
Karen Margrethe Pedersen 35 Gift Hans Hustru Onsbjerg
Jens Peter Jensen 13 Ugift Deres Børn Onsbjerg
Maren Jensen 11 Ugift Deres Børn Onsbjerg
Karen Jensen 9 Ugift Deres Børn Onsbjerg
Hans Jørgen Jensen 6 Ugift Deres Børn Onsbjerg
Carl Søren Jensen 1 Ugift Deres Børn Onsbjerg

Børn med Birthe Kirstine Henriksdatter:

viii Jens Hendrik Pedersen, * 16 aug 1858 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 16 august, fremstillet i Besser kirke 30 oktober 1858. Anders Jensens kone af Toftebjerg bar barnet, Svend Larsen af Onsbjerg, husmand Thomas Sørensen ibid, H XX Rømer af Toftebjerg.

ix Caroline Kirstine Pedersen, * 15 apr 1861 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.
Døbt i Besser 26 maj 1861. Gårdmand Jørgen Sørensen Holms kone af Toftebjerg bar barnet, Claus Fabricius ibidem, husmand Ole Rasmussen Bager ibidem, ungkarl Jens Troelsen af Stauns.

x Bodil Kirstine Pedersen, * 5 nov 1863 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 1 december, fremstillet i Besser kirke 20 marts 1863. Møller Søren Sørensens kone af Toftebjerg bar barnet, husmand Povel Pedersen af Toftebjerg, Rasmus Jørgen Mikkelsen ibidem, ungkarl Jens Pedersen ibidem.

Hun blev gift med Peder Mikkelsen, 26 jun 1886 i Hyllested, * 17 apr 1866 i Holme sogn.

xi Dødfødt Pedersen, * 25 jan 1867 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø, † 25 jan 1867 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.

xii Jensine Katrine Magdalene Pedersen, * 26 nov 1868.
Døbt i Besser 3 januar 1869. Husmand Hans Frandsens kone bar barnet, husmand Roland Hansen af Toftebjerg, husmand Niels Pedersen ibidem, Ungkarl Jens Pedersen ibidem.

xiii Dødfødt Pedersen, * 30 apr 1874 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø, † 30 apr 1874 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.

29. Karen Mogensdatter, * 3 maj 1821 i Nordby sogn, Samsø, † 16 feb 1857 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.
Døbt 3 juni 1821 i Nordby. Faddere Jomfru Inger Heegaard, ungkarlene Knud Jørgensen og Henrik Henriksen, pigerne Karen Rasmusdatter og Mette Maren Johansdatter alle af Nordbye

Besser udsigtstårn - udsigt mod Røsnæs

30. Peder Pedersen, * 11 okt 1816 i Onsbjerg sogn, Samsø † 30 april 1868 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift i Koldby sogn 5 november 1843 med (1) Ane Kirstine Rasmusdatter. Forlovere Søren Christensen Rugård af Onsbjerg og gårdmand Morten Holm af Brundby

Han blev gift 29 okt 1847 i Onsbjerg med (2) Dorthe Marie Jørgensdatter * 25 jan 1815 i Østerby, Besser sogn, † 20 maj 1869 i Onsbjerg sogn . Ved brylluppet er han benævnt enkemand.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsberg Bye, Et Huus, 15.1, FT-1845
Peder Pedersen 29 Gift Huusmand og Dagleier Her i Sognet
Ane Kirstine Rasmusdatter 22 Gift Hans Kone Traneberg Sogn
Mette Kirstine Pedersdatter 2 Ugift Deres Datter Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, et Huus, 16, FT-1850
Peder Pedersen 34 Gift Dagleier, Huusfader I Sognet
Dorthe Marie Jørgensdatter 36 Gift Hans Kone Besser
Mette Kirstine Pedersdatter 7 Ugift Deres Børn I Sognet
Jens Jørgen Pedersen 1 Ugift Deres Børn I Sognet

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, Huus, 89, FT-1860
Peder Pedersen 34 Gift Dagleier, Huusfader I Sognet
Dorthe Marie Jørgensdatter 36 Gift hans Kone Besser S.
Jens Jørgen Pedersen 11 Ugift deres Børn I Sognet
Peder Pedersen 2 Ugift deres Børn I Sognet

Børn med Ane Kirstine Rasmusdatter:

15. i Mette Kirstine Pedersdatter, * 24 nov 1843 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 7 okt 1914 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Michel Pedersen, 26 okt 1866 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Børn Med Dorthe Marie Jørgensdatter

ii Dødfødt Pedersdatter * 4 januar 1848 i Tanderup, Onsbjerg sogn, † 4 januar 1848 i Tanderup, Onsbjerg sogn

iii Jens Jørgen Pedersen * 14 april 1849 i Onsbjerg sogn † 18 oktober 1919 i Onsbjerg sogn. Hjemmedøbt samme dag, i kirken 29 maj 1849. Husmand Rasmus Jørgensen af Thorup bar barnet, gårdmand Rasmuss Jørgensen ibid, gårdmand Jens Ollesen Onsbjerg, gårdmand Jacob Poulsen af Østerbye, Lars Jørgensen ibid, pige Birthe Marie Jørgensdatter ibid, pige Dorthe Rasmusdatter Onsbjerg

Han blev gift i Nordby sogn 27 dec 1872 med Barbara Marie Tærkelsen

iv Peder Pedersen * 3 juni 1858 i Onsbjerg sogn, Samsø † 8 maj 1863 i Onsbjerg sogn, Samsø. Hjemmedøbt 3 juni, fremstillet i kirken 4 juli. gårdbestyrer Johannes Villadsens hustru af Tanderup bar barnet, gårdbestyrer Johannes Villadsen ibid, husmand Hans Jørgen Pedersen ibid, husmand Jens Christian Jørgensen af Onsbjerg

31. Ane Kirstine Rasmusdatter, * 1822 i Tranebjerg sogn, Samsø † 3 dec 1846 i Onsbjerg sogn, Samsø

2 X tipoldeforældre

32. Jens Rasmussen Stierne, * 1741, † 13 maj 1779 i Torup, Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Anne Hansdatter.

Han findes i Samsø Gods arkiv skifteregister 1767-1779 som værende afgået ved døden og skifte sket i juni 1779. Afdøde bosidende i Torup. Han er her angivet til at være gift med Anne Hansdatter.

I kirkebogen for Besser sogn er det ligeledes registreret, at en Jens Jensen Stierne er født i 1779 og med faderen angivet som Jens Stierne. Angivelsen passer med info i skifteregistret.

Jens Rasmussen Stierne jun 1779 - Anne Hansdatter 534 Tor
Rasmus - 12, Hans - 5, Søren - 2, Jens - 1779, Anne Mette , Maren.
Kilde: Samsø Gods Arkivs - Skifteregister 1767 - 14. dec 1779
film 295, LA, (neg. film 404)

Der er ikke fundet en Jens Rasmussen Stierne født på Samsø. Der er heller ikke en Jens Rasmussen Stierne død i 1779, men der er en Jens Rasmussen der står angivet til at være begravet 13. maj 1779, som er bosidende i Torup. Der er kun en person med dette navn i det givne år (og han er fra Torup), og dette må formodes at være Jens Rasmussen Stierne. Han er i kirkebogen angivet til at være død som 38 årig. Det må formodes at være korrekt, da der som skrevet,, fødes et barn med ham som far samme år som han dør. Barnet Jens Jensen Stierne er tilmed sandsynligvis født efter eller meget tæt på faderens død, da han bliver døbt i august måned.

Jens Rasmussen Stierne må derfor formodes at være født ca. ca. 1741. I kirkebøgerne fra Samsø er der kun en Jens Rasmussen født i 1741 som værende søn af Rasmus Jensen, men det kan ikke bekræftes at det er ham, og der er intet der begrunder eller forklarer, hvorfor han senere skulle få efternavnet Stierne.

Det er muligt, (om end kirkebøger fra Onsbjerg ikke findes fra før 1814 grundet brand), at hverken Jens Rasmussen Stierne eller Anne Hansdatter er født i Samsø Herred,og dette kunne tale for, at de kunne være tilflyttere til øen, og at Jens Rasmussen Stierne er blevet registreret som tilflyttet øen eller registreret første gang i 1755.

I Folketællingerne fra 1787 og 1801 er børnene til Jens Rasmussen IKKE registreret med efternavnet Stierne, men i kirkebøgernes data, er der børn med dette navn (angivet ud fra faderens navn),og vielser ligeledes. I søruller fra begyndelsen af 1800 tallet er Jens Rasmussen Stierne/Jens Stierne registreret med sine sønner, så der er rigelig dokumentation for familiens eksistens - hans børn - og udbredelsen af Stjerne navnet på Samsø herefter.
Først i FT 1834 bliver de første personer registreret med efternavnet, og da nu med stavemåden ’Stjerne’. Dette er typisk udtryk for stavemådens ændring i takt med tiden.

395. Jens Rasmussen Stierne,afg Tor far
396. Hans Jensen (Stierne) Tor 33 søn, i Vestindien, 1 togt
397. Søren Jensen (Stierne) Tor 26 Tor søn, 3 togter
398. Jens Jensen (Stierne) Tor 23 Bru søn,tj. Søren Svane

Børn:

i Rasmus Jensen Stjerne, * 6 sep 1767 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 28 jan 1832 i Langemark, Besser sogn, Samsø.
Døbt 12 post trinitatis, fremstillet af Michel Kræmers hustru, faddere Morten Snedker i Pillemark, Jørgen Hansen i Tranebjerg, Christen Poulsen i Besser, Jens Friers hustru i Thorup, Karen Jensdatter i Tranebjerg

Han blev gift med Mette Marie Sørensdatter, 17 okt 1786 i Besser sogn, Samsø, * 9 feb 1766 i Tranebjerg sogn, Samsø.

FT 1787
Søren Ibsen 62 Gift Mand Bonde og Huusmand
Sidsel Pedersdatter 52 Gift Kvinde
Rasmus Jensen 21 Gift Deres Svigersøn
Mette Sørensdatter 23 Gift Deres Barn Deres Datter

FT 1801
Rasmus Jensen 34 Gift Mand Huusmand med et Høveds Græsning og Dagfleier
Mette Marie Sørensdatter 36 Gift Kone
Jens Rasmussen 8 Ugift Deres Børn
Sidsel Pedersdatter 61 Enke(mand) Konens Moder Nyder Ophold

I sørulle fra 1803 er følgende fundet:
117 Rasmus Nielsen Stierne, Inds. Tor 37 Lan far
118 Jens Rasmussen (Stierne) Lan 10 Lan søn hos faderen
Forkortelserne Tor angiver (i 3. kolonne) fødestedet Torup og Lan i 3. og 5. kolonne
opholdssted på indskrivningstidspunktet. Fjerde kolonne angiver alderen. Angivelsen af
’Nielsen’ er formodentlig en fejl, og skulle være Jensen i stedet.

ii Anne Mette Jensdatter, * 26 aug 1770 i Torup, Besser sogn, Samsø, † 24 sep 1809 i Tranebjerg sogn, Samsø.
Båren til dåben af Peder Rasmussens hustru ibid, faddere vare Michel Kræmer ibid, Niels Jørgensen ibid, Jørgen Snedkers hustru i Østerbye, Maren Rasmusdatter i Thorup

Hun blev gift med Niels Sørensen Laboe, * 9 sep 1770 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø, † 30 apr 1836 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø.

FT 1801
Niels Sørensen Laboe 39 Gift Mand Huusmand med Jord og Daglejer
Anne Mette Jensdatter 30 Gift Kone
Gjertrud Jensdatter 6 Ugift Deres Børn
Jens Nielsen 4 Ugift Deres Børn
Andreas Nielsen 1 Ugift Deres Børn
Søren Jensen 27 Ugift Opholdende Konens Broder, Seiler
Jens Jensen 25 Ugift Opholdende Konens Broder, Seiler
Anne Hansdatter 63 Enke(mand) Konens Moder Nyder Ophold

iii Hans Jensen Stjerne, * 4 okt 1772 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 8 dec 1838 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Fremstillet af Jens Olesens hustru, faddere Rasmus Frandsen af Tranebjerg, Tønnes Christensen af Thorup, Rasmus Jensens hustru ibid, Kirsten Rasmusdatter af Pillemark, Ane Poulsdatter af Thorup og Ane Andersdatter ibid

Han blev gift med Anne Johanne Rasmusdatter, 3 jan 1817 i Besser sogn, Samsø, * 20 maj 1795 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø, † 27 mar 1872 i Onsbjerg sogn, Samsø.

FT 1834
Hans Jensen Stjerne 64 Gift Matros
Ane Johanne Rasmusdatter 38 Gift Hans Kone
Ane Kirstine Hansdatter 16 Ugift Deres Børn, lever af Haandarbeide
Jens Jørgen Hansen 14 Ugift Deres Børn
Andreas Hansen 12 Ugift Deres Børn

FT 1840
Ane Johanne Rasmusdatter 45 Enke Huusmandsenke, nærer sig ved Haandarbeide
Ane Kristine Hansdatter 22 Ugift Hendes Datter
Andreas Hansen 18 Ugift Hendes Søn, Matros
Thrine Pedersdatter 7 Ugift Pleiebarn, Almisselem

iv Søren Jensen Stjerne, * 12 jan 1777 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 26 feb 1830 i Thorup, Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Jørgen Torrings hustru, faddere Marthe Rasmusdatter ibid, X Knudsen i X, Christen Willadsen ibid, Hans X`s datter i Acerup, X Knudsen i Besser

Han blev gift med Bodil Jensdatter, 7 feb 1822 i Besser sogn, Samsø, * 3 apr 1797 i Besser sogn, Samsø, † 20 okt 1828 i Thorup, Besser sogn, Samsø.

I sørulle Besser 1814 er der fundet følgende:
46a Søren Jensen Stjerne Tor 39/1815 Tor søn *
* Søren Jensen Stjerne sejlede. HMD uden jordbevis/1822. Til ER C70/1827

16. v Jens Jensen Stjerne, * 8 aug 1779 i Thorup; Besser Samsø sogn, † 31 jan 1866 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Anne Dorthe Michelsdatter, 1 dec 1829 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Karen Nielsdatter, 5 aug 1817 i Besser sogn, Samsø.

33. Anne Hansdatter, * 1738.

Anne Hansdatter står senere i folketællingen (FT) 1787 opført som værende enke og på daværende tidspunkt 48 år. Hun er derfor født ca. 1739, men der findes ingen optegnelser i kirkebogsdata på, at der skulle være født en Anne Hansdatter i perioden 1700-1750.

Der er registeret en vielse mellem en Anne Hansdatter og Jens Rasmussen i Tranebjerg
sogn den 9. december 1766 (samme år, men senere end deres førstefødte).

Dette par er tipoldeforældre til Karl Julius Stjerne og 2 x tipoldeforældre til Meta Kirstine Rasmussen da de har to børn, der fører slægten videre, dermed har de 2 anenumre. De er også ane 56 og 57.

34. Michel Pedersen Kjær, * 9 mar 1774 i Nordby sogn, Samsø, † 21 maj 1848 i Besser sogn, Samsø.
Den 9 Marti, Peter Michelsen Kær en søn Michel båren af Michel Grønfelds hustru, faddere Peder Foged, Søren Poulsen, Michel Svensks hustru, Kirsten Ibsdatter

Han blev gift med Karen Henriksdatter, 11 dec 1800 i Besser sogn, Samsø.

Han bliver også kaldt Michel Pedersen Lade

Samsø Skifteprotokol 1829-50 film 305 (neg 413) folio 1075
Michel Pedersen Lahde maj 1847 - ? ? 1074 Besser
Contract 1841 med datter g Christen Sørensen

Besser extrarulle 1814
63 Peder Michelsen far
63 Michel Pedersen Lade nor 45/1814 Bes søn brystsvaghed
gift 6 børn. Hmd med jord. Udslettet 1822. 3 togter
Huusmand ig 5 tdr land

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 44, FT-1834, B4864
Michel Pedersen Lade 62 Gift Huusmand og 5 Tdr. Land
Karen Henriksdatter 62 Gift Hans Kone
Henrik Michelsen 14 Ugift Deres Børn
Maren Michelsdatter 24 Ugift Deres Børn
Michel Jensen 4 Ugift Pleiebarn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 38, FT-1840
Christen Sørensen [Rytter] 27 Gift Tømrer
Maren Michelsdatter 30 Gift Hans Kone
Caroline Christensdatter 5 Ugift Deres Børn
Michel Søren Christensen 4 Ugift Deres Børn
Karen Christensdatter 2 Ugift Deres Børn
Peder Jørgen Christensen u1 Ugift Deres Børn
Michal Pedersen Lade 67 Gift Aftægtsfolk
Karen Hendriksdatter 69 Gift Aftægtsfolk

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Et Huus, 36, FT-1845, B4424
Christen Sørensen 32 Gift Snedker Her i Sognet
Maren Mikkelsdatter 34 Gift Hans Kone Her i Sognet
Caroline C. Christensdatter 10 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Mikkel Christensen 8 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Karen Christensdatter 7 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Peder J. Christensen 6 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Ane Mette Christensdatter 1 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Mikkel Pedersen ( Lade) 72 Gift Aftægtsmand Nordbye
Karen Henriksdatter 74 Gift Hans Kone Her i Sognet

Børn:

17. i Anne Dorthe Michelsdatter, * 14 mar 1805 i Besser sogn, Samsø, † 29 dec 1879 i Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Jens Jensen Stjerne, 1 dec 1829 i Besser sogn, Samsø.

ii Peder Hendrik Michelsen, * 1 apr 1801 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 19 april. Husmand Mikkel Pedersen og hustru Karen Mikkelsdatter af Besser deres søn Peder Hendrik født den 1 april frembåren for dåben af Anne Margrethe Krag af Besser, faddere vare X Hjulmands hustru Anne Mette Jørgensdatter af Besser, Hans Henriksen og Maren Pedersdatter begge fra Østerbye.

iii Jørgen Michelsen, * 8 feb 1803 i Besser sogn, Samsø, † 1 jan 1873 i Besser sogn, Samsø.
Den 8 februar kom husmand Mikkel Pedersen og hustru Karen Mikkelsdatter i Besser fødte søn, hjemmedøbt og kaldet Jørgen fremstillet i kirken for at bekræftes i dåbens nåde, fremstilles søndag 20 dennes frembåren af Johannes Mikkelsens hustru ibid, faddere vare Jens Tønnesen, X Michelsen, Karl Jensen alle af Besser og Maren Xdatter af Alstrup.

Han blev gift med Ane Marie Pedersdatter, 4 dec 1832 i Besser sogn, Samsø, * 1773, † 9 okt 1858 i Besser sogn, Samsø.

Parret får ingen børn, men tager Jørgen Michelsens søstersøn Carl Jensen (ane 8) i pleje

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 32, FT 1834
Jørgen Michelsen 33 Gift Huusmand og Smed
Ane Marie Pedersdatter 43 Gift Hans Kone
Bodil Marie Jensdatter 19 Ugift Tjenestepige

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 32, FT-1840
Jørgen Michelsen 38 Gift Huusmand og Smed
Ane Marie Pedersdatter 48 Gift Hans Kone
Carl Jensen 8 Ugift Deres Pleiebarn
Karen Sørensdatter 14 Ugift Tjenestepige
Jens Pedersen 34 Ugift Indsidder, Handler

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Et Huus, 38, FT-1845
Jørgen Michelsen 43 Gift Smed Her i Sognet
Ane M. Pedersdatter 52 Gift Hans Kone Traneberg
Carl Jensen 13 Ugift Pleiesøn Her i Sognet
Karen Sørensdatter 20 Ugift Tjenestepige Traneberg

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 42, FT-1850
Jørgen Michelsen 49 Gift Smed Besser
Ane Marie Pedersdatter 58 Gift Hans Kone Østerby
Carl Jensen 19 Ugift Smedelærling Besser
Karen Sørensdatter 24 Ugift Tjenestepige Ørby

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 67, FT-1860
Carl Jensen 28 Gift Smed, Huusmand, Huusfader I Sognet
Mette Marie Jensen 25 Gift hans Kone I Sognet
Karen Marie Mortensen 2 Ugift deres Barn I Sognet
Jørgen Michelsen 58 Enke(mand) Pleiefader, forsørges af Huusfader I Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 41, FT-1870
Carl Jensen 37 Gift Huusfader, Smed Besser S.
Mette Marie Mortensdatter 34 Gift hans hustru Besser S.
Jens Jørgen Jensen 7 Ugift deres Børn Besser S.
Niels Morten Jensen 2 Ugift deres Børn Besser S.
Jørgen Michelsen 66 Enke(mand) Slægtning, Aftægtsmand Besser S.

iv Bertel Michelsen, * 2 nov 1807 i Besser sogn, Samsø.
Mandagen den 2. November blev husmand Mikkel Pedersen og hustru Karen Henriksdatters søn i besser hjemmedøbt og kaldet Bertel. Dåben confirmeredes den 29 november.
Faddere vare Bertel Jensens hustru, Morten Rasmussen Møller, Michael Sørensen Bødker, muurmester Friedrich Henzel og Maren Mortensdatter alle af Besser

Han blev gift med Mariane Voldby, 30 jul 1829 i Besser sogn, Samsø, * 20 sep 1807 i Aarhus.

v Maren Michelsdatter, * 16 sep 1810 i Besser sogn, Samsø, † 22 jul 1890 i Besser sogn, Samsø.
Den 16 september blev husmand Michel Pedersen og hustru Karen Henriksdatters datter af Besser døbt og kaldet Maren, dåben confirmeredes den 7 oktober, faddere vare Henrik Jensens hustru i Østerbye, Henrik Jensen, Jørgen Sørensen og Dorthe Henriksdatter.

Hun blev gift med Christen Sørensen Rytter, 31 okt 1834 i Besser sogn, Samsø, * 1813 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 5 jun 1887 i Besser sogn, Samsø. Forlovere: Søren Michelsen i Thorup og smed Jørgen Michelsen i Besser.

De har hendes forældre i aftægt, se også tidligere folketællinger

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 70, FT-1850
Christen Sørensen Rytter 37 Gift Snedker Langemark
Maren Michelsdatter 40 Gift Hans Kone Besser
Michel S Christensen 14 Ugift Deres Børn Besser
Karen Christensen 12 Ugift Deres Børn Besser
Peder Jørgen Christensen 11 Ugift Deres Børn Besser
Ane Marie Christensen 6 Ugift Deres Børn Besser
Jens Johan Clemmensen 22 Ugift Snedkerlærling Østerby
Karen Henriksdatter 79 Enke(mand) Aftægtskone Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 70, FT-1860
Christen Sørensen Rytter 47 Gift Snedker, Huusmand, Huusfader I Sognet
Maren Michelsdatter 50 Gift hans Kone I Sognet
Ane Marie Christensen 16 Ugift deres Børn I Sognet
Søren Christensen 10 Ugift deres Børn I Sognet

vi Jens Michelsen, * 7 nov 1813 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 13 november, fremstillet i kirken 12 dec. Søren Nielsens hustru af Besser bar barnet. Faddere Ole Skrædder af Besser, Morten Pedersen ibid, ungkarlene Jørgen Jensen og Jørgen Rasmussen, pigerne Bodil Marie Bertelsensdatter og Grethe Jensdatter alle af Besser

28. vii Peder Henrik Michelsen, * 19 feb 1820 i Besser sogn, Samsø, † 7 nov 1892 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Karen Mogensdatter, 24 okt 1841 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Birthe Kirstine Henriksdatter, 24 nov 1857 i Onsbjerg sogn, Samsø.

35. Karen Henriksdatter, * 3 jul 1774 i Besser sogn, Samsø, † 24 mar 1859 i Besser sogn, Samsø.
Båren til dåben af Søren Jørgensens hustru, faddere Søren Jørgensen ibid, Knud Michelsen fra Onsbjerg, Mikkle Ollesen i Besser, Laurids Rasmussen ibid, Morten Sørensens hustru af Thorup, Cathrine Andersedatter af Langemark.
Ved hendes dødsfald er hun noteret som enke efter Michel Pedersen Lade.

Nordbys smukke gadekær

36. Phillip Carl Jørgensen, * 17 aug 1787 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø, † 1 jul 1862 i Besser sogn, Samsø.
Båren af Jens Andersens hustru, faddere Morten Christensen, Morten Ladefoged, Mette Pedersdatter

Han blev gift med (1) Maren Mortensensdatter.

Han blev gift med (2) Ane Mette Mikkelsdatter Øster, 27 jan 1846 i Besser sogn, Samsø, * 10 feb 1788 i Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Udflyttere fra Besser Bye, en Gaard, 78, FT-1834, B4864
Phillip Jørgensen 47 Gift Gaardmand
Maren Mortensdatter 51 Gift Hans Kone
Morten Phillipsen 20 Ugift Deres Børn
Søren Phillipsen 17 Ugift Deres Børn
Carl Phillipsen 15 Ugift Deres Børn
Christiane Phillipsen 14 Ugift Deres Børn
Karen Phillipsdatter 11 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, en Gaard, 83, FT-1840, B4869
Phillip Jørgensen 54 Gift Gaardmand
Maren Mortensdatter 57 Gift Hans Kone
Søren Phillipsen 23 Ugift Deres Børn
Carl Phillipsen 21 Ugift Deres Børn
Christiane Phillipsen 20 Ugift Deres Børn
Karen Phillipsen 17 Ugift Deres Børn
Morten Henriksen 18 Ugift Tjenestekarl

Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]
Philip Jorgensen gmd i Besser 2 Jul 1862 pg 219
myndige arvinger by: Christian Philipsen gmd i Besser

Ane Mette Michelsdtr enke i Besser 17 Feb 1863 pg 240
HUSB: Philip Jorgensen gmd (dod)
CH: ... Philipsdr = Jens Soren Gylling gdeier i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Børn

i Jørgen Phillipsen, * 2 sep 1811 i Besser sogn, Samsø, † 21 dec 1883 i Besser sogn, Samsø.
Hjemmedøbt samme dag, fremstillet i kirken 18 oktober, faddere vare gårdmand Rasmus Sørensens hustru, Christian Pedersen, Morten Pedersen, Jens Madsen og Ferdinand Hertzell

Han blev gift i Besser 21 sept 1811 med (1) Anne Mette Nielsdatter, 10 feb 1831 i Besser sogn, Samsø, * 11 jul 1812 i Alstrup, Besser, Samsø, † 20 jan 1864 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Ane Margrethe Jensdatter, 12 maj 1864 i Besser sogn, Samsø, * 1835 i Koldby sogn, Samsø, † 9 aug 1896 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, en Gaard, 9, FT-1834, B4864
Jørgen Phillipsen 23 Gift Gaardmand
Ane Mette Nielsdatter 22 Gift Hans Kone
Maren Jørgensdatter 2 Ugift Deres Barn
Ane Mette Adamsdatter 54 Enke(mand) Aftægtskone
Rasmus Jørgen Nielsen 12 Ugift Hendes Søn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, en Gaard, 73, FT-1840, B4869
Jørgen Phillipsen 30 Gift Gaardmand
Ane Mette Nielsdatter 27 Gift Hans Kone
Maren Jørgensdatter 8 Ugift Deres Børn
Niels Jørgen Jørgensen 5 Ugift Deres Børn
Ane Mette Jørgensdatter 2 Ugift Deres Børn
Ane Mette Adamsdatter 59 Enke Aftægtskone
Henrik Sørensen 36 Ugift Tjenestekarl

Holbæk, Samsø, Besser, Silleballe, En Gaard, 11, FT-1845, B4424
Jørgen Phillipsen 34 Gift Avlsbruger, Fæster Her i Sognet
Ane Mette Nielsdatter 33 Gift Hans Kone Her i Sognet
Maren Jørgensen 13 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Niels Jørgen Jørgensen 10 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Ane Mette Jørgensen 9 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Marie Christine Jørgensen 5 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Phillip E. Jørgensen 4 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Karen Margrethe Jørgensen 2 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Ane Mette Adamsdatter 65 Enke(mand) Aftægtskone Nordbye

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, en Gaard, 67, FT-1850, B4874
Jørgen Phillipsen 39 Gift Gaardmand Besser
Ane Mette Nielsdatter 38 Gift Hans Kone Alstrup
Maren Jørgensen 18 Ugift Deres Børn Besser
Niels Jørgen Jørgensen 15 Ugift Deres Børn Besser
Ane Mette Jørgensen 12 Ugift Deres Børn Besser
Marie Jørgensen 9 Ugift Deres Børn Besser
Phillip Jørgensen 8 Ugift Deres Børn Besser
Karen Margrethe Jørgensen 6 Ugift Deres Børn Besser
Edvard Jørgensen 3 Ugift Deres Børn Besser
Søren Jørgensen 2 Ugift Deres Børn Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Gaard, 1, FT-1860, B4879
Jørgen Phillipsen 49 Gift Gaardmand, Huusfader I Sognet
Ane Mette Nielsdatter 48 Gift hans Kone I Sognet
Karen Margrethe Jørgensen 17 Ugift deres Børn I Sognet
Edvard Jørgensen 14 Ugift deres Børn I Sognet
Søren Phillip Jørgensen 12 Ugift deres Børn I Sognet
Jens Jørgen Jørgensen 10 Ugift deres Børn I Sognet
Bodil Jørgensen 6 Ugift deres Børn I Sognet
Ingeborg Jørgensen 4 Ugift deres Børn I Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, en Gaard, 91, FT-1870, B4884
Jørgen Phillipsen 57 Gift Gaardeier, Huusfader Besser S.
Ane Margrethe Jensen 35 Gift hans hustru Koldby S.
Bodil Jørgensen 15 Ugift deres Børn Besser S.
Ingeborg Jørgensen 13 Ugift deres Børn Besser S.
Jens Peter Jørgensen 3 Ugift deres Børn Besser S.
Ane Mette Jørgensen 1 Ugift deres Børn Besser S.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, en Gaard, 91, FT-1880, B4889
Jørgen Phillipsen 68 Gift Husfader, Gaardejer I Sognet
Ane Margrethe Jensen 45 Gift Hans Kone Kolby Sogn, Holbæk Amt
Jens Peder Jørgensen 14 Ugift Deres Børn I Sognet
Ane Mette Jørgensen 11 Ugift Deres Børn I Sognet
Jørgine Jørgensen 5 Ugift Deres Børn I Sognet

18. ii Morten Phillipsen, * 14 aug 1813 i Besser sogn, Samsø, † 6 okt 1879 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift 16 dec 1834 i Onsbjerg med (1) Karen Madsdatter.

Han blev gift med (2) Dorthe Kathrine Pedersdatter, 14 nov 1856 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 16, FT-1840, B4869
Morten Phillipsen 26 Gift Dagleier
Karen Madsdatter 32 Gift Hans Kone
Mette Marie Mortensdatter 5 Ugift Deres Børn
Maren Mortensdatter 1 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Et Huus, 54, FT-1845, B4424
Morten Phillipsen 32 Gift Dagleier Her i Sognet
Karen Madsdatter 38 Gift Hans Kone Onsberg Sogn
Mette Marie Mortensen 10 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Maren Mortensen 6 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Mads Jørgen Mortensen 4 Ugift Deres Barn Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 74, FT-1850, B4874
Morten Phillipsen 37 Gift Arbeidsmand Langemark
Karen Madsdatter 43 Gift Hans Kone Taftebj.
Maren Mortensen 11 Ugift Deres Børn Besser
Mads (Jørgen) Mortensen 9 Ugift Deres Børn Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 62, FT-1860, B4879
Morten Phillipsen 47 Gift Huusmand, Huusfader, Daglønnes I Sognet
Dorthe Cathrine Pedersdatter 28 Gift hans Kone I Sognet
Karen Mortensen 3 Ugift deres Barn I Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 22, FT-1870, B4884
Morten Phillipsen 56 Gift Huusfader, Arbeidsmand Besser S.
Dorthe Cathrine Pedersdatter 37 Gift hans hustru Besser S.
Karen Mortensen 12 Ugift deres Børn Besser S.
Gjertrud Mortensen 4 Ugift deres Børn Besser S.

iii Christian Phillipsen, * 13 maj 1815 i Besser sogn, Samsø, † 24 maj 1882 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 1 juli 1815 i Besser. Faddere gårdmand Jørgen Jørgensens hustru af Besser, gårdmand Jørgen Jørgensen ibidem, gårdmand Mikkel Sørensen ibid, ungkarl Jens Soden HX på KX gods og Hans Larsen af Besser, pigen Bodil Marie Karsdatter og Margrethe Rasmusdatter ibid.

Han blev gift med Mariane Mortensdatter, 31 okt 1844 i Besser sogn, Samsø, * 3 maj 1817 i Besser sogn, Samsø, † 21 maj 1901 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, En Gaard, 53, FT-1845, B4424
Morten Mortensen Skipper 64 Enke(mand) Gaardbruger, Fæster Her i Sognet
Christian Phillipsen 30 Gift Inderste og Svigersøn Her i Sognet
Mariane Mortensdatter 28 Gift Hans Kone Her i Sognet
Lars Øster Knudsen 25 Ugift Tjenestekarl Her i Sognet
Andreas Jensen 18 Ugift Tjenestekarl Her i Sognet
Birthe Jørgensdatter 25 Ugift Tjenestepige Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, en Gaard, 73, FT-1850, B4874
Morten Mortensen (Skipper) 69 Enke(mand) Gaardmand Besser
Christian Phillipsen 35 Gift Svigersøn, Avlsbestyrer Besser
Mariane Mortensdatter 33 Gift Hans Kone Besser
Ane Mette Christiansdatter 2 Ugift Deres Barn Besser
Jens Pedersen 26 Ugift Tjenestefolk Onsbjerg
Jens Skolemester Jensen 16 Ugift Tjenestefolk Besser
Jacob Severin Hull 12 Ugift Tjenestefolk Kyholm
Mette Rasmusdatter 21 Ugift Tjenestefolk Pillemark
Birthe Kirstine Rasmusdatter 19 Ugift Tjenestefolk Tranebjerg

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Gaard, 23, FT-1870, B4884
Christian Phillipsen 54 Gift Arvefæstegaardmand Besser S.
Mariane Mortensdatter 52 Gift hans hustru Besser S.
Ane Mette Christiansen 21 Ugift deres Børn Besser S.
Maren Christiansen 19 Ugift deres Børn Besser S.
Peder Søren Nielsen 20 Ugift Tjenestefolk Thorup
Jens Søren Phillipsen 15 Ugift Tjenestefolk Besser S.
Ane Margrethe Christensen 14 Ugift Tjenestefolk Besser S.
Anton Vilhelm Carlsen 43 Gift Rørfabrikant Sverrig
Johannes Carlsen 30 Ugift Rørfabrikant Sverrig

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, en Gaard, 5, FT-1880, B4889
Christian Phillipsen 65 Gift Husfader, Gaardeier I Sognet
Mariane Mortensen 62 Gift Hans Kone I Sognet
Mikkel Holm 38 Gift Deres Svigersøn, Gaardbestyrer I Sognet
Ane Mette Christiansen 31 Gift Deres Datter, Hans Kone I Sognet
Caroline Pedersen 18 Ugift Tjenestefolk Onsbjerg
Gjertrud Mortensen 14 Ugift Tjenestefolk I Sognet
Jens Søren Sørensen 17

iv Søren Phillipsen, * 5 maj 1817 i Besser sogn, Samsø, † 30 okt 1847 i Besser sogn, Samsø. Døbt 8 juni 1817 i Besser. Faddere gårdmand Rasmus Jensens hustru af Aggerup, gårdmand Rasmus Jensen ibid, husmand og snedker Jens Smed af Besser, ungkarl Søren Jørgensen af Østerbye, Rasmus Jørgen Rasmussen af Besser, piger Ane Dorthe Larsdatter og Ane Katrine Laradatter begge af Besser.

Han blev gift med Ane Marie Jesdatter, 10 dec 1846 i Besser sogn, Samsø, * 4 okt 1811 i Besser sogn, Samsø, † 7 mar 1891 i Agerup, Besser sogn, Samsø.

v Carl Phillipsen, * 16 maj 1819 i Besser sogn, Samsø, † 6 maj 1897 i Besser sogn, Samsø. Hjemmedøbt 18 maj, fremstillet 4 juli 1819 i Besser. Faddere gårdmand Peder Andreasens hustru på Sildeballe, Peder Andreasen ibid, gårdmand Jøegen Mahler på Steenskov, ungkarl Poul Mikkelsen i Besser, Rasmus Pedersen ibid, pigerne Bodil Bertelsdatter og Barbara Jensdatter begge af Besser.

Han blev gift med Marie Eline Jensdatter Fabricius, 23 maj 1848 i Besser sogn, Samsø, * 19 maj 1827 i Besser sogn, Samsø, † 13 jan 1906 i Thorup, Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, en Gaard, 72, FT-1850, B4874
Carl Phillipsen 31 Gift Gaardmand Besser
Marie Fabricius 23 Gift Hans Kone Besser
Mette Marie Mortensdatter 15 Ugift Tjenestepige Besser

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Boelssted, 2, FT-1860, B4879
Carl Phillipsen 41 Gift Boelsmand og Huusfader I Sognet
Marie Oline Jensdatter 33 Gift hans Kone I Sognet
Ane Mette Carlsen 9 Ugift deres Børn I Sognet
Jens Søren Carl Phillipsen 6 Ugift deres Børn I Sognet
Edvard Phillipsen 3 Ugift deres Børn I Sognet
Carl Jørgensen Phillipsen 1 Ugift deres Børn I Sognet
Abelone Hansen 22 Ugift Tjenstepige I Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 2, FT-1870, B4884
Carl Phillipsen 50 Gift Jordbruger, Huusfader Besser S.
Marie Oline Fabricius 42 Gift hans hustru Besser S.
Ane Mette Phillipsen 18 Ugift deres Børn Besser S.
Edvard Phillipsen 12 Ugift deres Børn Besser S.
Bodil Margrethe Phillipsen 7 Ugift deres Børn Besser S.
Otto Emil Phillipsen 1 Ugift deres Børn Besser S.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 89, FT-1880, B4889
Carl Phillipsen 60 Gift Husfader, Husmand lever af sin Jordlod I Sognet
Marie Eline Fabricius 52 Gift Hans Kone I Sognet
Bodil Margrethe Phillipsen 17 Ugift Deres Børn I Sognet
Oto Emil Phillipsen 10 Ugift Deres Børn I Sognet
Jens Søren Phillipsen 25 Ugift Tjenestekarl Besser Sogn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Udflyttere Silleballe, et Huus, 89, FT-1890, B4894
Jens Søren Carlsen 35 Gift Husfader, Husmand Silleballe
Karen Kirstine Jensen 34 Gift Hans Kone Silleballe
Carl Phillipsen 70 Gift Aftægtsmand Silleballe
Marie Eline Fabricius 62 Gift Aftægtskone Silleballe
Marie Carlsen 4 Ugift Barn Randløv Sogn Randers amt

vi Christiane Phillipsdatter, * 17 jan 1821 i Besser sogn, Samsø, † 23 mar 1890 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 18 marts 1821 i Besser. Faddere Skipper Sørensens hustru i Besser, smed Søren Hansen og Poul Bertelsen ibid, ungkarl Tønne Christensen ibid, ungkarl jens Rasmussen Aggerup, pigerne Karen Rasmusdatter og Margrethe Michelsdatter begge af Besser.

Hun blev gift med Jens Søren Jensen Gylling, 14 dec 1848 i Besser sogn, Samsø, * 15 maj 1824 i Tranebjerg, Samsø, † 10 jun 1897 i Besser sogn, Samsø.

Holbaek, Samsø, Besser, Besser, Gaard, 3, FT-1860, B4879
Jens Søren Gylling 36 Gift Gaardmand, Huusfader Tranebj. S
Christiane Phillipsdatter 40 Gift hans Kone I Sognet
Edvard Jensen Gyllling 10 Ugift deres Børn I Sognet
Søren Jensen Gylling 8 Ugift deres Børn I Sognet
Gjertrud Gylling 6 Ugift deres Børn I Sognet
Peder Jørgen Pedersen 23 Ugift Tjenestefolk I Sognet
Hans Christian Frederiksen 18 Ugift Tjenestefolk I Sognet
Dorthe Margrethe Nielsdatter 27 Ugift Tjenestefolk I Sognet
Margrethe Nielsdatter 22 Ugift Tjenestefolk I Sognet

Holbaek, Samsø, Besser, Besser, Fillipsdal, 88, FT-1880, B4889
Jens Søren (Jensen) Gylling 55 Gift Husfader, Gaardejer Tranebj.
Christiane Phillipsdatter 59 Gift Hans Kone I Sognet
Gjertrud Gylling 25 Ugift Deres Børn I Sognet
Marie Gylling 18 Ugift Deres Børn I Sognet
Christian Jørgensen 18 Ugift Tjenestefolk Onsbjerg
Christian Henrik Christensen 15 Ugift Tjenestefolk Tranebj.
Christine Simonsen 24 Ugift Tjenestefolk Tranebj.
Karen Jensen 19 Ugift Tjenestefolk I Sognet

i 1890 i Aftægt hos Datteren Marie Gylling og Svigersønnen Carl Søren Jensen Buhr, Filipsdal, Besser Udflyttere.

vii Karen Phillipsdatter, * 21 jun 1823 i Besser sogn, Samsø, † 13 jul 1859 i Besser sogn, Samsø.
Døbt 3 august 1823 i Besser. Fru Hammer i Besser bar det, faddere handelsmand Tønne Christensen, Jens Jensen Kleis, ungkarlene Jens Orøe og Michel Jørgensen, pige Katrine Rasmusdatter alle af Besser

Hun blev gift med Morten Jensen Alfast, 2 dec 1858 i Besser sogn, Samsø, * 25 feb 1823 i Østerby, Besser sogn, † 10 mar 1890 i Besser sogn, Samsø.

Morten Jensen Alfast bliver derefter gift 9 dec 1859 i Besser (2) med sin første hustrus niece Maren Mogensdatter, der er datter af ane 18 Morten Phillipsen.

Karen Philipsdr 35 i Besser 14 Jul 1859 pg 135 146
HUSB: Morten Jensen Alfast hmd
CH: Carl Jensen 15 wks (dod age 5mo 7 Dec 1859 pg 153)
FADER: Philip Jorgensen hmd i Besser
HUSB.CH: Jens Mortensen umyndig
by: Alfast Jensen hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

viii Edvard Phillipsen, * 24 jul 1826 i Besser sogn, Samsø, † 22 jul 1829 i Besser sogn, Samsø. Døbt 17 sept 1826 i Besser. Husmand Tønnes Christensens hustru af Besser bar barnet, faddere gårdmand Morten Mortensens hustru i Besser, X Jøegensen ibid, ungkarlene Hans Jørgen Pedersen og Jens Jensen Kleis ibid, pigerne Ane Pedersdatter og Margrethe Mortensdatter ibid.

37. Maren Mortensensdatter
, * 11 jan 1784 i Besser sogn, Samsø, † 5 dec 1843 i Besser sogn, Samsø.
Jens Rasmussens hustru bar barnet, Kirsten Andersdatter i LaX, Maren Xdatter, resten ulæseligt

Maren Mortensdtr i Besser 5 Dec 1843 pg 498 501 516
HUSB: Philip Jorgensen gmd
CH:
Jorgen Phillipsen 32 gmd i Besser
Morten Phillipsen 30 hmd i Besser
Christian Phillipsen 28 hiemme
Soren Phillipsen 26 tiene i Besser
Carl Phillipsen 25 hiemme
Christiane Phillipsdr ugift hiemme
Karen Phillipsdr ugift
guard: Schade skolelarer i Besser / Schade kirkesanger i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Fra Besser kirke

38. Mads Sørensen Bishøj, * 1756 i Taftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø, † 8 dec 1820 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Maren Larsdatter, * 23 feb 1755 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 1792 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Elisabeth Rasmusdatter

Onsbjerg kirkebog eksiterer først fra 1814, derfor ingen data.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, , 157, FT-1787
Mads Sørensen 30 Gift Mand Bonde og Huusmand
Maren Laursdatter 32 Gift Kone
Anne Madsdatter 5 Ugift Deres Børn
Ellen Madsdatter 2 Ugift Deres Børn
Dorthe Jensdatter 66 Enke(mand) Konens Moder

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tafteberg, 14, 105, FT-1801
Mads Sørensen 45 Gift MM liigeledes Huusmand med et Høveds Græsning og Dagleier
Elisabet Rasmusdatter 27 Gift Mand
Ellen Madsdatter 14 Ugift Kone
Søren Madsen 12 Ugift Mandens Barn

Børn med Maren Larsdatter:

v Anne Madsdatter, * 1782 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.

vi Ellen Madsdatter, * 1784 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø, † 27 mar 1825 i Alstrup, Besser sogn, Samsø. 

Hun blev gift med Jørgen Poulsen Foged, * 25 apr 1784 i Nordby sogn, Samsø, † 28 aug 1829 i Alstrup, Besser sogn, Samsø.

vii Søren Madsen, * 1788 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø, † 19 dec 1846 i Thorup, Besser sogn. 

Han blev gift med Kirsten Madsdatter, 13 nov 1818 i Besser sogn, Samsø, * 16 mar 1794 i Thorup, Besser sogn, † 9 jun 1873 i Thorup, Besser sogn.

Holbæk, Samsø, Besser, Thorup, et Huus, 16, FT-1834
Bodil Marie Nielsdatter 65 Enke(mand) Væverske
Søren Madsen 46 Gift Indsidder og Daglejer
Kirsten Madsdatter 40 Gift Hans Kone
Maren Sørensdatter 13 Ugift Deres Børn
Mads Sørensen 12 Ugift Deres Børn
Bodil Marie Sørensdatter 9 Ugift Deres Børn
Ane Sørensdatter 7 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Besser, Thorup Bye, 61, et Huus, 145, FT-1840
Søren Madsen 50 Gift Tækkemand
Kirsten Madsdatter 46 Gift Hans Kone
Bodil Marie Sørensdatter 15 Ugift Deres Børn
Ane Sørensdatter 12 Ugift Deres Børn
Ane Dorthe Sørensdatter 6 Ugift Deres Børn
Karen Sørensdatter 3 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Besser, Thurup Bye, Et Huus, 16, FT-1845
Søren Madsen 56 Gift Dagleier Onsberg Sogn
Kirstine Madsdatter 52 Gift Hans Kone Her i Sognet
Ane Dorthe Sørensdatter 11 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Karen Sørensdatter 8 Ugift Deres Barn Her i Sognet

Børn med Elisabeth Rasmusdatter:

19. i Karen Madsdatter, * 28 aug 1807 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø, † 16 okt 1855 i Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Morten Phillipsen.

ii Rasmus Madsen, * 1801 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.

iii Dorth Marie Madsdatter, * 10 dec 1803 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø, † 2 mar 1873 i Kanhave, Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med Jørgen Nielsen Bakke, 8 nov 1821 i Nordby sogn, Samsø, * 1794 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø, † 24 jun 1868 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, et Huus, 14, FT-1834
Jørgen Nielsen (Bakke) 38 Gift Dagleier
Dorte Marie Madsdatter 31 Gift Hans Kone
Ingeborg Jørgensdatter 10 Ugift Deres Børn
Mads Jørgensen 7 Ugift Deres Børn
Kirsten Jørgensdatter 4 Ugift Deres Børn
Niels Jørgen Jørgensen 2 Ugift Deres Børn
ELisabeth Rasmusdatter 61 Enke Bedstemoder

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tafteberg Bye, et Huus, 20, FT-1840
Jørgen Nielsen Bakke 47 Gift Dagleier
Dorte Marie Madsdatter 37 Gift Hans Kone
Mads Jørgensen 13 Ugift Deres Børn
Kirstine Jørgensdatter 10 Ugift Deres Børn
Niels Jørgen Jørgensen 9 Ugift Deres Børn
Ane Johanne Jørgensdatter 5 Ugift Deres Børn
Peder Jørgen Jørgensen 2 Ugift Deres Børn
Elisabeth Rasmusdatter 69 Enke Huusmoders Moder

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tofteberg, Et Huus, 22, FT-1845
Jørgen Nielsen 52 Gift Dagleier Her i Sognet
Marie Madsdatter 42 Gift Hans Kone Her i Sognet
Kirsten Jørgensdatter 15 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Jørgen Jørgensen 13 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Karen Jørgensdatter 10 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Jørgen Jørgensen 7 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Rasmus Jørgensen 4 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Lise Jørgensdatter 1 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Lise Rasmusdatter 71 Enke(mand) Inderste og Aftægtskone Tulstrup Sogn, Ning Amt

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, et Huus, 27, FT-1850
Jørgen Nielsen (Bakke) 50 Gift Dagleier, Huusfader I Sognet
Dorthe (Maria) Madsdatter 46 Gift Hans Kone I Sognet
Peder Jørgensen 12 Ugift Deres Børn I Sognet
Rasmus Jørgensen 8 Ugift Deres Børn I Sognet
Elisabeth Jørgensen 6 Ugift Deres Børn I Sognet
Jens Jørgensen 2 Ugift Deres Børn I Sognet
Elisabeth Rasmusdatter 75 Enke(mand) Almisselem Tolstrup Aalborg amt

iv Ingeborg Madsdatter, * 22 aug 1814 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.
Døbt 6 november 1814 i Onsbjerg. Gårdmand Jens Jensens hustru af Toftebjerg bar det. Faddere gårdmand Jørgen Poulsen i Hou, Søren Jensen i Toftebjerg, ungkarlene Søren Laursen og Michel Joannesen ibid, pigerne Gjertrud Pedersdatter ibid og Bodil Kirstine Pedersdatter i Toftebjerg

39. Elisabeth Rasmusdatter, * 1774 i Tolstrup sogn, Ålborg amt † 20 apr 1852 i Onsbjerg sogn, Samsø. (Fødestedet kan iflg anden folketælling også være Tulstrup sogn, Ning amt)

Fra Onsbjerg

40. Søren Hansen, * 1771 i Flemløse sogn, Odense amt, † 1 dec 1830 i Brylle sogn, Odense amt.

Odense, Odense, Brylle, Brylle, , 16, FT-1787
Hans Mortensen 54 Gift husbond bonde og gårdbeboer
Karen Hansdatter 66 Gift madmor
Jørgen?? Sørensen 28 Ugift hendes søn af 1. ægteskab national soldat
Søren Hansen 16 Ugift tjenestedreng
Mette?? Hansdatter 24 Ugift tjenestepige

Odense, Odense, Brylle, Brylle by, , 43, FT-1801, B0027
Søren Hansen 31 Gift mand jordløs husmand og national soldat
Kirsten Rasmusdatter 30 Gift kone
Hans Sørensen 1 Ugift barn
Kirsten Sørensdatter 1 Ugift barn

Han blev gift med (1) Kirsten Rasmusdatter, 2 nov 1799 i Brylle sogn, Odense amt, * 1768, † 4 nov 1802 i Brylle sogn, Odense amt,
Rasmus Nielsens datter, forlovere Jørgen Sørensen og Hans Hansen i ?

Han blev gift med (2) Johanne Madsdatter, 11 dec 1802 i Brylle sogn, Odense amt.
forlovere Jørgen Sørensen Brylle og Anders Madsen, Render

Børn med Kirsten Rasmusdatter:

i Hans Sørensen, * 10 maj 1800 i Brylle sogn, Odense amt, † 10 maj 1801 i Brylle sogn, Odense amt.
Dåbsdato svær at tyde, faddere ved begge tvillinger. Anders Madsen, Anders skrædder, Niels Ellemand, Anders Hansens hst, Rasmus Rasmussens hst og Jens Hansen, Jacob Christensen, Rasmus Ellemand, Hans Pedersens hst, Hans Nielsens hst.

ii Kirsten Sørensen, * 10 maj 1800 i Brylle sogn, Odense amt, † 6 sep 1801 i Brylle sogn, Odense amt.

iii Hans Sørensen, * 27 jun 1802 i Brylle sogn, Odense amt, † 11 apr 1803 i Brylle sogn, Odense amt.
Hjemmedøbt. 2-6, i kirken 2 søndag efter Trinitatis, faddere: Jørgen Sørensen og hst, Rasmus skrædder, Niels Ellemand, Jens Hansens hst.

Børn med Johanne Madsdatter:

iv Mads Sørensen, * 10 jun 1804 i Brylle sogn, Odense amt, † 25 jul 1804 i Brylle sogn, Odense amt.
faddere: Anders Madsen, Hans Pedersen, Rasmus skrædder, Anne Kirstine Madsdatter fra Render, Anders skrædders hst.

20 v Mads Sørensen, * 4 nov 1809 i Brylle sogn, Odense amt, † 15 okt 1846 i Tommerup sogn, Odense amt.

Han blev gift med Anna Elisabeth Meier.

vi Anne Sophie Sørensen, * 3 feb 1811 i Brylle sogn, Odense amt.
Faddere: Rasmus Rasmussen og hst, Rasmus Nielsen og hst, Anders Ellemand. 

Hun blev gift med Jeppe Hansen, 8 dec 1838 i Brylle sogn, Odense amt,

vii Anne Kirstine Sørensen, * 18 aug 1805 i Brylle sogn, Odense amt, † 17 nov 1805 i Brylle sogn, Odense amt.
Faddere: Rasmus Skrædder og hst, Anders Ellemand, Niels Rasmussen,Peder Knudsens hst.

viii Anne Katrine Sørensen, * 29 apr 1803 i Brylle sogn, Odense amt.
Faddere: Rasmus Hansen, Søren Mørk, Hans Pejrup, Hans Andersens dt Johanne Marie, Niels Jørgensens hst.

41. Johanne Madsdatter, * 28 jan 1770 i Render, Brylle sogn, † 18 nov 1843 i Brylle sogn, Odense amt.
Faddere: Peder Rasmussen, Rasmus Jørgensen, Rasmus X, Niels Hansen

Odense, Odense, Brylle, Nye Frankfrihus, , 73, FT-1801
Maren Madsdatter 50 Gift kone har hus uden jord, ??
Marie Jensdatter 9 Ugift hendes barn
Johanne Madsdatter 31 Ugift konens søster lever af håndarbejde??
Mette Cathrine Jørgensdatter 63 Ugift hendes mands moder

Odense, Odense, Tommerup, Skalbjerg skoledistrict under Tommerup sogn, En gaard, Baagegaard, 8, FT-1834, B5175
Mathias Hansen 35 Gift Gaardmand
Maren Møller 29 Gift Hans kone
Hans Hansen 6 Ugift Deres søn
Hans Johannesen 24 Ugift Tjenestefolk
Henrich Jørgensen 23 Ugift Tjenestefolk
Niels Mikkelsen 17 Ugift Tjenestefolk
Peder Kristensen 59 Ugift Tjenestefolk
Hennning Jensen 31 Ugift Tjenestefolk
Johanne Kristensdatter 31 Ugift Tjenestefolk
Maren Rasmusdatter 24 Ugift Tjenestefolk
Karen Dorthea Hansdatter 20 Ugift Tjenestefolk
Johanne Madsdatter 65 Enke(mand) Inderste, lever af haandarbeide

Odense, Odense, Brylle, Render, Et huus, 178, FT-1840, B5512
Jeppe Hansen 31 Gift Huusmand og dagleier
Ane Sophie Sørensen 30 Gift Hans kone
Mads Hansen 3 Ugift Deres børn
Marie Kirst. Hansen 2 Ugift Deres børn
Ane Kirstine Madsdatter 75 Enke(mand) Konens moders søster
Johanne Madsdatter 70 Enke(mand) Konens moder

42.Jacob Rasmussen Meyer, * 1770, † 6 sep 1818 i Fåborg.

Ifølge Fåborg borgerskabsprotokol fik han 31 dec 1798 borgerskab som skomager I Fåborg, og han kom fra Sjælland. Det har endnu ikke været muligt at opspore ham eller hans oprindelse på Sjælland.

Han blev gift med (1) Thoreline Sivertsdatter Haberberg, 20 maj 1796 i Fåborg, * 1768, † 6 jun 1804 i Faaborg.

Han blev gift med (2) Dorthea Cathrine Maria Fylster, 4 aug 1804 i Faaborg, * 1774, † 23 sep 1805 i Faaborg.

Han blev gift med (3) Karen Nielsdatter, 21 dec 1805 i Uggerslev, Odense amt, Ved brylluppet står der hun er pige på Uggerslevgård, forlovere Jørgen Lang

Svendborg, Sallinge, Faaborg Købstad, Faaborg Kiøbstad, Østergade, 104, FT-1801, B6501
Jacob Meyer 31 Gift huusbonde skoemagermester
Thordine Sivertsdatter 35 Gift hans kone
Martin Hansen 19 Ugift tjenestefolk læredrenge
Jens Liimkilde 16 Ugift tjenestefolk læredrenge

Han fik en krank skæbne. I Fyns Stifts Adresse - Avis pg Avertissementstidemde 11 sept. 1808 kunne man læse flg:

I Søndags Formiddag Kl. omtrent 11 indtraf der en højst sørgeligt tilfælde, at en Baad kæntrede med 4 Mand og en Dreng imellem Bjørnøe og yreborg ud for Faaborg, hvorved 3 Skomagermestre her fra Byen, nemlig Jørgen Thygesen, Hans Bruun og Jacob Me´jer fandt deres Død i Bølgerne. Snedkermester Niels Hansen og Jacomb Mejers Søn blev reddet. Uagtet al Anstrengelse har det hidtil mislykkedes at finde dem. Skulle de i sin Tid findes her i Omegnen bedes der tilkjendegjort til de Drukedes Familier at de kunne besørge dem enb passende Begravelse Sørgelig indtrufne Tilfælde. Samfundet tabte 3 værdige og retskafne Mænd og Borgere og de efterladte Familier de vindskibelige og trofaste Forsørgere.
Faaborg den 8 September 1818.

Ved begravelsen af de 3 druknede, står der:
Disse 3 Mænd her af Faaborg druknede paa Stranden Søndagen d. 6 September ved Baadens Kæntring. De var tagen ud paa en Sildekaag om Morgenen Kl. 3. og var ialt 5 i Baaden navnl: de 3 mænd og Niels Hansen Snedker og Tjenestek Jacob Mejert Søn, der begge bliver efter 5½ Times store Nød reddede med en Baads hjælp fra Dyreborg. De 3 druknede blev først fundne den 14 og 15 Septem, de 2 ved Bjørnø og den ene mand fundet paa Faaborg Grund.

Fra begravelsestalen

Begravelsestalen 16. sept. 1818

Tale Holdet af Hr. Becher I Faaborg Kirke den 16de September 1818 Ved Skomager Mestrene Jørgen Thÿgesen, Hans Bruun og J. Mejer Begravelse Som var saa uheldig at Drukne Den 6te September 1818

Usikker er Livet, uvis er dets Besiddelse og kun svage og forgiængelige ere De forhaabninger, som bygges derpaa!

Vore Dage, siger Job i hans Bogs 8te Capi. 9de Vers ere som en Skÿgge paa Jorden. Sandheden heraf erkiender Enhver, og den bestÿrkes end mere ved disse vore Afdødes sørgeligt Endelig. – Veltilmode, sunde og i en kraftfuld Alder forlod I Eders Hiem for at deltage i en fælleds Fornøielse og om faa Timer agtede I igien at være tilbage. Kun kort herfra Drog i hen; Eders Fødestavn Laae Eder stedse for Øiet; Eders Tanker Ledtes ofte derhen, Samtalen var opmuntrende og Venner glædede sig under Beskiæftigelsen med Vennerne. Men som Giften skiules under Blomstens Skiønhed, saa var her Forfærdelig skiult under Tilfredsheden,

Nu blev besluttet at vende tilbage til det kiære Hiem. – Alt var færdigt dertil: og midt i den trygeste Sikkerhed og under Bestemmelsen, til hvad Tid man kunde naae Strandbredden, kom Døden, aabnede sit graadige Svælg – og anfaldt Eder: I bestod noget i Kampen; I arbeidede for Eders Redning; I bad saa inderlig Herre Jesu! Forbarm dig over os! Forbarm dig over vore Koner og Børn! – Men Timerne var kommen. Haabet om Frelse blev stedse svagere, Kræfterne aftog og isteden for at komme til elskede Kone og kiære Børn, sank I ned til Havets Bund. – og opgav der Eders Aand.

Saa usikkert er Livet, Saa forgiængelig er et Menneskes Bestemmelse! Vore Dage ere som en Skÿgge paa Jorden. – Denne sørgelige Tildragelse, dette rørende og hiertegribende Sÿn - Trende af vore virksomme Medborgere udstrakte som Liig i Deres Kraftfulde Alder. - Stemme Sindet til Sørgmodighed, fÿlder Hjertet med Vemod og Øiet med Taarer; men dette Sÿn er tillige Lærerigt for os som staae tilbage – Du min Medchristen i denne Sørgeskare, som stoler for meget paa Din Sundhed, Stÿrke og Alder, og som giør Dig til deraf; Du der siger efter jordisk Gods og forfængelige Herligheder, og paa Grund deraf skaber dig vigtige, forkrænkelige forhaabninger hvorved du ene hefter dit Sind og Dit Hjerte. –

Disse tre Kister minde dig om, hvor snart det kan være forbie dermed. Du den hengivne Dig til slette Ligsten og Aandsfortærende Lidenskaber nævn Dem og Glædet dig ved deres Tilfredsstillelse; og glemmer din Gud, som Du skulde Dÿrke med mere Tanker og et retskaffent Levnet – Fat et andet Sind at Du ikke midt i din Sÿnd skal fremkaldes til Regnskab. – Du der ei er mod Næsten som Du burde være, er haard, udforsonlig og utjenstvillig; du der opsætter Dine god Gierninger. – skue hen, hvor hurtig Dagværket kan ophøre. Du der troer dig sikker, og forsømmer den fornødne Forsigtighed ser hen, hvor nær Faren kan Ligge ved Sikkerheden. Ogsaa Du som bitterligen saares af Modgangs hvasse Piil, og ønsker Opløsning – mistvivl ei: snart kan du faae Lindring og vorde befriet for din tunge Bÿrde.

Beredt til Døden altid vær. naar mindst du tænker det, er den Dig nær Og den agtværdige Medborger, som maatte friste den tinge Skiæbne, at see deres Venner Drukne, uden at være i stand til at redde Dem; som selv var stædt i Lige Døds Fare og blev frelst – Tak inderlig Gud som frelste Dem; priis og tilbed ham for hans store Naade og Miskundhed mod Dem, Brug det Dem tilbagegivne Liv til deres eget og andres sande Gavn til Siæl og Legeme, for Tiden og Evigheden! og mind alle om, at Livets Traad er skiør og snarligen kan den briste! –

Fred hvile over Eder I salig hensovede!!! Vor dÿbe Sorg over Eders sørgelige Død formildes ved de Minde I efterlader Eder; at I vare troe og kiærlige Ægtefæller, ømme og gode Fædre: at I vare redelig Venner, virksomme og retskafne Borgere; Gudhengivne og tillidsfulde Christne. Vor Kummer over Eders haarde Skiæbne lindres ved, at I som vare hinandens Naboer og Gienboer, som ernærede Eder ved en og samme Haandtering, som var hinandens Venner, som streed en og samme Død, nu begraves i Forening med hverandre paa en og samme Tid, og unddragen Havets Magt, giengives Eders Legemer den Jord, hvoraf de ere tagne. –

Din Herre i Himmelen og paa Jorden, du som hører Enkers Raab og Faderløses Suk, hør og bønhør de tilbageblevne Ægtefællers og De faderløse Børns Bønner! staae du Dem bie i Deres nedtrÿkkende Kummer! Tag Dem i Din naadige Varetægt og meddeel Dem din Velsignelse! Opræk for Dem en Virksom, oprigtig og inderlig Deeltagelse i Deres Nød, saa at De i denne Deeltagelse maatte erholde nogen Erstatning for det lidte store Tab! og De trøste sig ved, at Deres elskede, udforglemmelige Afdøde ere gengangne til De Gode Aanders evige Salighed hvor De haabe igien at foreenes med Dem. –

Du minde os alle om, stædse at være beredte, naar Du kalder, saa at vi, enten vi ere hiemme eller ikke hiemme, enten vi Leve eller vi Døe, kunne høre Dig til! Amen! Herre, bønhør os, Amen!

Børn med Thoreline Sivertsdatter Haberberg:

i dødfødt Meier, * 21 nov 1798 i Fåborg, † 21 nov 1798 i Fåborg.

ii dødfødt Meier, * 13 nov 1796 i Fåborg, † 13 nov 1796 i Fåborg.

iii dødfødt Meier, * 9 jan 1800 i Fåborg, † 9 jan 1800 i Fåborg.

iv dødfødt Meier, * 16 jun 1804 i Fåborg.

Barn med Dorthea Cathrine Maria Fylster:

v Rasmus Johansen Meier, * 26 aug 1805 i Fåborg, † 24 mar 1806 i Fåborg.
Niels Tylster Hyggers kone og jomfru Nikoline Fåborg, Henrich Hansen Skomager, Jørgen Povelsen Hyggers, X Mann Topp og Peter Lorentsen skomager.

Børn med Karen Nielsdatter:

21. vi Anna Elisabeth Meier, * 17 maj 1808 i Faaborg, † 30 aug 1877 i Tommerup sogn, Odense amt.

Hun blev gift med Mads Sørensen.

vii Thoraline Meyer, * 2 mar 1812 i Faaborg, † 1 jan 1899 i Burlington, Wisconsine.
Madam Lange, Hans H Lange skomagers hustru, og jomfru Maren Nielsen, sadelmager S. Thom, Rasmus Frandsen Bager, Johan Fridrik Poulsen, Niels Munch,

Svendborg, Sallinge, Faaborg Købstad, Faaborg Købstad, Østergade nr. 75, , FT-1834, C0162
Jens Winning 62 Gift Gæstgiver og Ordensmand?? ved Befordringsvæsenet??
Dorthea Holst 44 Gift Hans Kone
Friederica Winning 13 Ugift Deres Børn
Caroline Winning 9 Ugift Deres Børn
Eleonora Winning 9 Ugift Deres Børn
Agnes Winning 7 Ugift Deres Børn
Carl Winning 5 Ugift Deres Børn
Poul Winning 3 Ugift Deres Børn
Jens Winning 1 Ugift Deres Børn
Maria Knudsen 23 Ugift Tjenestefolk
Tho...?? Meier 23 Ugift Tjenestefolk
Karen Larsen 19 Ugift Tjenestefolk
Lars Jensen 29 Ugift Tjenestefolk
Peder Wills 35 Ugift Kobbe...??. logeer

Svendborg, Sallinge, Faaborg Købstad, Østergade, No 104, 236, FT-1850, D3647
Thoraline Meyer 35 Ugift Syejomfrue [Syjomfru], Huusmoder Faaborg
Hanne Meyer 32 Ugift Do [Syejomfrue [Syjomfru]] Do [Faaborg]
Jacob Sørensen 14 Pleiesøn [Plejesøn] i Huuset Tommerup Sogn, Odense Amt
Niels Møller 25 Ugift Bødkermester Faaborg

Svendborg, Sallinge, Faaborg Købstad, Faaborg Kjøbstad, Østergade 104, 1, FT-1860, B0387
Niels Hansen Møller 34 Gift bødkermester og huusfader Faaborg
Hanne Marie født Meyer 44 Gift hans kone do [Faaborg]
Thoraline Meyer 48 Ugift konens søster do [Faaborg]

Svendborg, Sallinge, Faaborg Købstad, Østergade 445 441 440, 440 Forhus Stuen, 272 F3, FT-1890, C5706
Niels Hansen Møller 63 Enke Husfader Bødker Faaborg
Thoraline Meyer 77 Ugift Svigerinde husbestyrerinde Faaborg

Hun emigrerer i en sen alder, sandsynligvis flytter hun over til svogeren Niels Hansen Møller og søsteren Johanne Maries eneste barn, Philipa Maria Møller, der sammen med sin ægtefælle landmand Frits Andersen udvandrer til Amerika.

Thoraline Meyer
Date of Arrival:27 Jun 1896
Age at Arrival: 84y
Ethnicity: Denmark
Port of Departure: Copenhagen
Port of Arrival: New York

Thoralina Meyer
gender: Female
burial place: Burlington, Wis.
death date: 14 Jan 1899
death place: Burlington, Racine Co., Wis.
age: 88
birth date:02 Mar 1812
birthplace:Denmark
occupation:Dressmaker
race: White
marital status: Single
father's name: Jacob Rasmuss Meyer
father's birthplace: Denmark
mother's name: Carry Rasmuss Meyer
mother's birthplace: Denmark

viii Johanne Maria Meyer, * 29 jul 1816 i Faaborg, † 8 nov 1883 i Faaborg. Hjemnmedøbt 2 august, fremstillet i kirken 20 september 1816. Faddere Rasmus Frandsen Bagers kone, jomfru Ane Kirstine Nielsen, Mads Henrik Nielsen, Lars Krog Nielsen Hattemager, Mads Henrik Lange skomager

dødsårsag: cancer mammae.

Hun blev gift med Niels Hansen Rasmussen Møller, 5 jul 1850 i Faaborg, * 1825 i Faaborg, † 16 feb 1894 i Faaborg

Svendborg, Sallinge, Faaborg Købstad, Faaborg Kjøbstad, Østergade 440, forhus, , FT-1880,
Niels Rasmussen Møller 53 Gift bødker, husfader Faaborg
Johanne Marie Meyer 63 Gift hans kone do [Faaborg]
Thora Eline Meyer 67 Ugift hendes søster, sypige do [Faaborg]
Felippa Marie Katrine Møller 19 Ugift førstnævntes datter do [Faaborg]
Josephine Cecilie Hansen 12 Ugift deres pleiebarn do [Faaborg]

Udskrift Faaborg Kjøbstads Skifteprotokol.
Aar 1894 den 16. Februar anmeldte Commis J. Andersen her af Byen, at Bødker Niels Hansen Rasmussen Møller i dag ved døden er afgaaet 67 Aar gl.
Afdøde, der hensad i uskiftet Bo efter sin den 4 November 1883 afdøde Hustru Johanne Marie f. Meyer efterlader sig et eneste med hende fælles Barn datteren Philipa Marie Møller, gift med Landmand Frits Andersen p. T. i Amerika.
Sehested

Aar 1894 den 19 Maj bemærkede Skifteforvalteren at have fra Marie Andersen født Møller gift med Frits Andersen i Amerika, modtaget en Erklæring af 16 ds. hvorefter hun i Henhold til Fuldmagt af 10 Marts 1894 fra nævnte hendes Mand, paa hans Vegne overtager Boet efter hendes den 16 Februar d. A. afdøde Fader, Niels Hansen Rasmussen Møller til privat Skifte, idet hun vedgaar Arv og Gjæld og lover at berigtige Arveafgifterne. Fuldmagten forevistes. Sehested

Underskriftens Rigtighed bekræftes. Faaborg Kjøbstads Skifteret den 25. Juli 1895. Sehested.

ix Jens Rasmussen Meyer, * 27 mar 1807 i Fåborg, † 21 nov 1827 i Fåborg.
Mattias Hierndrups kone, jomfru Berthe Marie Wenning, Hans Gurl, Hans Bruun begge skomagere og Jørgen Lang Murermester

konfirmeret 29 april 1821

x Marie Kirstine Meyer, * 22 feb 1810 i Faaborg, † 29 sep 1859 i Tommerup sogn, Odense amt.
Niels Tylster X hustru, og johanne Margrethe Albertsen, Gotfrid Mølller mester skomager, Herlov Møller, Christian Portrouen

Odense, Skovby, Bogense Købstad, Bogense Købstad, Adelgade nr. 22, , FT-1834, C0816
Lars Borring 72 Gift Kiøbmand, lever af sine midler
Mette Lyne Fahnøe 62 Gift Hans Kone
Sara Catrine Wind 34 Ugift Huusjomfrue
Jens Simonsen 72 Ugift Tjenestekarle
Marie Kirstine Meyer 26 Ugift Tjenestepige
Maren Hansdatter 33 Ugift Tjenestepige

43. Karen Nielsdatter, * 1767 i Pårup sogn, Odense amt, † 9 jun 1847 i Fåborg sogn.

Svendborg, Sallinge, Faaborg Købstad, Faaborg Købstad, Udenfor Vesterport nr. 14 c, , FT-1834, C0162
Karen Nielsdatter 59 Enke ernærer sig af dagleie

Svendborg, Sallinge, Faaborg Købstad, Faaborg, Østergade, 104, FT-1845, B7983
Karen Nielsen 78 Enke(mand) lever af sine børns forsørgelse Paarup sogn, Odense Amt
Thoraline Mejer 30 Ugift syejomfruer Faaborg
Hanne Mejer 28 Ugift syejomfruer do [Faaborg]

Hun blev gift med (1) Jacob Rasmussen Meyer, 21 dec 1805 i Uggerslev, Odense amt.

Hun blev gift med (2) Hans Jørgensen Lundsgård, 7 nov 1788 i Pårup sogn, Odense amt.

Panteobligation

Karen Nielsdatter bliver boende i ejendommen og låner med en panteopbligation 100 Rdl. med pant i ejendommen

No 2 FR VI 54 sk. N. V. Betales med 1 Deel meere 1819.

Copie Pante Obligation

Jeg underskrevne Karen Nielsen Enke efter Skoemagermester Jacob Meÿer, tilstaaer herved retmæssig Gjeld skÿldig at være til Madame Petronelle Sal. Terndrups den Summa 100 rbd. S., skriver et hundrede Rigsbankdaler Sølv. som jeg efter Forliig af 12te Maÿ 1819 er hende skÿldig og hvorfor jeg herved i følge bemeldte Forliig udstæder min Pant Obligation, uopsigelig i 2 Aar fra Creditrixes Side og siden med Løskÿndigelse fra enten af Siderne med ½ Aar, svarende aarlig saalænge bemeldte 100 rbd. hos mig ere indestaaende 4 pr. C. Sølv pro Anna i de lovbefalede Terminer. Til Sikkerhed for ovennævnte 100 rbd. og paafølgende Renter og Omkostninger, pantsætter jeg med 2den prioritets Ret, nest efter 200 rbd. Navne Værdie mit eiende og iboende Huus No 104 paa Bÿens Østergade, hvilket skal være forbenævnte min Creditrix eller denne Obligations retmæssige Ihændehaver, et sikkert 2 prioritets Pant indtil forbenævnte Gjeld med Renter og Omkostninger i alle muelige Maader ere betalte og Obligationen indfriet. – Til Bekræftelse heraf underskriver jeg denne min Obligation saavelsom min Laugværge hr. Bager Frandsen.

Faaborg den 24de Juni 1819 Karen Meÿer. Som Laugværge Rasmus R:F:S: Frandsen med ført Pen.

Til Vitterlighed Jørgen Lang, L. P. Hansen.

Copiens Rigtighed bevidnes.

44. Hans Pedersen, * 1763, † 3 apr 1829 i Flemløse sogn, Odense amt.

Han blev gift med Anna Jørgensdatter, 14 maj 1802 i Helnæs sogn, Odense Amt, forlovere Peder Bertelsen, Michel Hansen

Børn:
i Jørgen Hansen, * 1803 i Flemløse sogn, Odense amt. Konfirmeret 1815 i Flemløse
Han blev gift med Maren Kirstine Nielsdatter,

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse bye,en gaard, , 19, Ft 1834, A8750
Anders Madsen 45 gift fæstegaardmand
Anne Iversdatter 41 gift hans kone
Mads Andersen 15 ugift deres børn
Iver Andersen 11 ugift deres børn
Mette Andersen 1 ugift deres børn
Peder Jensen 28 ugift tjenestefolk
Hans Pedersen 22 ugift tjenestefolk
Lars Jørgensen 21 ugift tjenestefolk
Mette Hansdatter 26 ugift tjenestefolk
Maren Hansdatter 16 ugift tjenestefolk
Jørgen Hansen 31 gift inderste og væver
Maren Kirstine Nielsdatter 33 gift hans kone
Hans Andersen 8 ugift hans stedsøn
Niels Iver Jørgensen 1 ugift søn
Maren Nielsdatter 28 ugift væverske,mandens svigersøster
Anders Rasmussen 22 ugift skrædder, hans stedsøn. .

22. ii Niels Hansen, * 1812 i Flemløse sogn, Odense amt, † 22 jun 1883 i Flemløse sogn, Odense amt.

Han blev gift med Anne Kirstine Hansdatter, 22 dec 1843 i Flemløse sogn, Odense amt.

ii Margrethe Hansen, * 22 aug 1817 i Flemløse sogn, Odense amt.
Anne Andersdatter Bryggerpige i præstegården, Severine Kirstine Siversdatter Gjordemoder, Mads Pedersen, Mads Larsen og Hans Sørensen alle af Flemløse.

45. Anna Jørgensdatter, * 1780, † 12 dec 1835 i Flemløse sogn, Odense amt.

Det kan være hende:
Odense, Baag, Helnæs, Helnæs, , 33, FT-1787, A1699
Michel Hansen 28 gift Mand Huusmand og Hjulmand
Margaretha Jørgensdatter 48 gift hans Kone
Anna Jørgensdatter 8 Mandens Stifbarn

Fa Flemløse kirke

46. Hans Jensen, * 1779, † 20 mar 1842 i Flemløse sogn, Odense amt.

Han blev gift i Flemløse sogn 29 feb 1810 med (1) Anne Mortensdatter

Han blev gift i Haarby sogn 8 juli 1815 med (2) Anne Kirstine Ericsdatter, * 21 sep 1794 i Haarby sogn, Odense amt, † 4 sep 1823 i Flemløse sogn
Hun er ud af Balleslægten i Haarby, se
http://www.laura-flink.dk/8986044

Han blev gift 1825 i Flemløse med (3) Johanne Christophersdatter, * 1787, † 10 maj 1830 i Flemløse sogn, Odense amt.

Han var gårdmand og sognefoged

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse bye,et huus,jordløs, , 36, Ft 1834, A8750
Hans Jensen 55 enkemand sognefoged og selvejergaardmand
Anne Kirstine Hansdatter 22 ugift hans datter,huusholderske
Anne Hansdatter 16 ugift hans øvrige børn
Peder Hansen 23 ugift hans øvrige børn
Jens Hansen 18 ugift hans øvrige børn
Hans Christian Hansen 11 ugift hans øvrige børn
Christopher Hansen 8 ugift hans øvrige børn

Odense, Baag, Flemløse, Flemløse By, en gaard, 16, FT-1840, C4684
Hans Jensen 61 Enkemand gaardmand
Jens Hansen 23 Ugift hans børn
Anne Hansdatter 21 Ugift hans børn
Christian Hansen 16 Ugift hans børn
Christopher Hansen 14 Ugift hans børn

Børn med Anne Mortensdatter:
i Peder Hansen, * 1811 i Flemløse sogn, Odense amt.

23. ii Anne Kirstine Hansdatter, * 1814 i Flemløse sogn, Odense amt, † 24 apr 1889 i Flemløse sogn, Odense amt.

Hun blev gift med Niels Hansen, 22 dec 1843 i Flemløse sogn, Odense amt.

Børn med Anne Kirstine Erichsdatter

iii Anne Hansdatter, * 2 aug 1818 i Flemløse sogn, Odense amt.
Kirsten Mortensdatter gårdmand Morten Rasmussens datter i Woltofte, Kirsten Svendsdatter XX, Hans Hansen, Hans Sørensen, Mads Larsen Gårmænd i Flemløse.

iv Jens Hansen, * 8 okt 1816 i Flemløse sogn, Odense amt.
Frembåren af Karen Jensdatter gårdbeboer Rasmus Nielsens kone af Wenninge, Kirstine Larsdatter fulgte efter, faddere gårdmand Mads Larsen, Hans Sørensen, Hans Hansen alle af Flemløse.

v Hans Christian Hansen, * 1 aug 1823 i Flemløse sogn, Odense amt.
Faddere Caroline Ericsdatter, hos X i Ballegården i Haarby, Karen Jørgensdatter , gårdmand Lars Jensens kone, Hans Hansen, Hans Jørgensen, Hans Madsen alle gårdmænd i Flemløse.

vi Erik Hansen, * 24 okt 1820 i Flemløse sogn, Odense amt.
døbt 3 december, frembåren af Anne Eriksdatter Rasmus Jensens Gårdmand og sognefoged i Werninge bar barnet, Niels Carl Jensens kone Anne Pedersdatter, faddere Hans Hansen, Jens Hansen ?, Hans Larsen alle Flemløse.

Barn med Johanne Christophersdatter:

vii Christopher Hansen, * 31 mar 1826 i Flemløse sogn, Odense amt.
Døbt 6 juli 1826 i Flemløse. Faddere Christiane Hansdatter, XX, Birthe Pedersdatter, Niels Hansens kone, Niels Carlsen, Anders Madsen, Niels Hansen alle gårdfolk i Flemløse

47. Anne Mortensdatter * 1783, † 12 dec 1812 i Flemløse sogn, Odense amt

Fra en mark i Voldtofte stammer en runesten, (officielt navn: "Flemløse1") med indskriften: ”Efter Roulv, som var næsboernes gode, står denne sten; sønnerne satte (den) efter. Åver malede.” Stenen blev flyttet til Jægerspris af den senere Kong Frederik VII

48.Rasmus Rasmussen Vadstrup, * 1758, † 10 feb 1808 i Agerup, Besser sogn, Samsø.

Han blev gift i 1790 med (1) Anne Mette Mikkelsdatter, .

Han blev gift med (2) Dorth Marie Nielsdatter, * 10 mar 1779 i Koldby sogn, † 16 okt 1807 i Agerup, Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Agerup, 1, 60, FT-1801
Rasmus Rasmussen 43 Gift Mand Mensal Bonde og Gaardbeboer
Dorthe Nielsdatter 23 Gift Kone
Rasmus Jørgen Rasmussen 9 Ugift Mandens Børn
Mikkel Jørgen Rasmussen 4 Ugift Mandens Børn
Niels Jørgen Rasmussen 1 Ugift Deres Børn
Jørgen Mortensen 37 Ugift Tienestefolk
Villads Rasmussen 12 Ugift Tienestefolk
Bodil Rasmusdatter 19 Ugift Tienestefolk
Karen Jensdatter 15 Ugift Tienestefolk

Samsø præstegods Skifteprotokol 1808-1816 C 35-3
15 Rasmus Rasmussen Vadstrup, husmand i Agerup [i Besser sogn]. 6.2.1808, fol.112.
Enkemand efter Dorthe Marie Nielsdatter.
Enkemanden var forlovet med Anne Kirstine Sørensdatter.
B:
1) Mikkel Jørgen Rasmussen
2) Niels Jørgen Rasmussen
3) Rasmus Jørgen Rasmussen
4) Jens Sørensen Rasmussen
5) Roland Rasmussen
6) Dorthe Marie Rasmusdatter

Børn med Anne Mette Mikkelsdatter:

i Dorthe Rasmusdatter, * 27 nov 1791 i Agerup, Besser sogn, Samsø, † 1793 i Agerup, besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Rasmus Jørgensens hustru i Besser, faddere Søren Øster i Besser, Knud Christensen i Stauns, Jørgen X og X i Toftebjerg, jomfru Heegaard i Østerby

24. ii Rasmus Jørgen Rasmussen, * 13 sep 1793 i Agerup, besser sogn, Samsø, † 4 apr 1856 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Inger Clemmensdatter Molbo, 4 nov 1823 i Tanderup, Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Mette Marie Jensdatter, 22 aug 1819 i Tranebjerg, Samsø.

iii Mikkel Jørgen Rasmussen, * 24 jun 1798 i Agerup, Besser sogn, Samsø.
Døbt i Besser 8 juli 1798. Fremstillet til Daaben ved Rasmus Jørgensens hustru af Wadstrup, faddere Rasmus Jørgensen ibid, Peder Labor til Tranebjerg, Tønnes Pedersen erfulgte og Mette Kirstine Rasmusdatter af Wadstrup

Børn med Dorthe Marie Nielsdatter:

iv Niels Jørgen Rasmussen, * 25 sep 1800 i Agerup, Besser sogn, Samsø.
Døbt 12 oktober 1800 i Besser. Fremstillet ved Thomas Lunds hustru af Koldbye, faddere Thomas Lund af Koldbye, Søren Høgh og Jørgen Mouritsen af Brundby

v Jens Søren Rasmussen, * 24 mar 1802 i Agerup, Besser sogn, Samsø, † 19 maj 1850 i Koldby sogn.
Dåbsnoter så utydelige og ulæselige, at jeg opgiver dem

Han blev gift med (1) Maren Tønnesdatter, * 1803.

Han blev gift med (2) Ane Dorthe Pedersdatter, * 30 jun 1815 i Tanderup, Onsbjerg sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Kolby, Pillemark, en Gaard, 1, FT-1834
Jens Søren Rasmussen 33 Gift Gaardmand og Foged
Maren Tønnesdatter 31 Gift Hans Kone
Dorthe Marie Jensdatter 6 Ugift Deres Barn
Barbara Tønnesdatter 15 Ugift Deres Pleiebarn
Niels Mortensen 18 Ugift Tjenestefolk
Søren Hansen 23 Ugift Tjenestefolk
Grethe Knudsdatter 30 Ugift Tjenestefolk

Holbæk, Samsø, Kolby, Pillemark, 1, en Gaard, 138, FT-1840
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Søren Rasmussen 39 Gift Gaardmand
Anne Dorthe Pedersen 25 Gift Hans Kone
Niels Rasmussen 6 Ugift Pleiesøn
Karen Hansen 26 Ugift Tjenestefolk
Anne Mette Christensen 17 Ugift Tjenestefolk
Claus Jørgen Pedersen 22 Ugift Tjenestefolk
Clemmen Rasmussen 15 Ugift Tjenestefolk

vi Roland Rasmussen Vadstrup, * 4 apr 1804 i Agerup, Besser sogn, Samsø † 4 apr 1804 i Agerup, Besser sogn.
Hjemmedøbt samme dag, død og båren i graven

vii Roland Rasmussen Vadstrup * 13 maj 1805 i Agerup, Besser sogn
Døbt 16 juni 1805 i Besser. Dåbsnoter meget udtydelige

viii Dorthe Marie Rasmusdatter, * 16 okt 1807 i Agerup, Besser sogn, Samsø.
Døbt 21 oktober frembåren af Erik Jørgensens hustru af Aggerup, resten ulæselig

Hun blev gift med Ole Thomasen, 15 nov 1831 i Koldby sogn, * 1796 i Karlby sogn. Forlovere gårdmand Rasmus Jørgen Rasmussen af Pillemark

Holbæk, Samsø, Kolby, Pillemark, et Huus, 2, FT-1834
Ole Thomasen Piil 35 Gift Huusmand og Snedker
Dorthe Marie Rasmusdatter 26 Gift Hans Kone
Dorthe Kirstine Olesdatter 2 Ugift Deres Barn
Jens Mikkelsen Frandsen 55 Gift Aftægtsmand
Karen Hansdatter 73 Ugift Hans Kone

49. Anne Mette Mikkelsdatter, * Tunø, † 27 maj 1799 i Agerup, Besser sogn, Samsø.

Samsø og Tunø Gejstlig skifteprotokol 1770-1818 C 35-5
7 Dorthe Jørgensdatter i Agerup. 31.1.1771, fol.54B, 114B, 115, næste protokol fol.60B.
E: Mikkel Madsen. B:
1) Gertrud Mikkelsdatter 15. Ved afkald 2.2.1778 g.m. Søren Rasmussen i Besser
2) Dorthe Mikkelsdatter 13. Ved afkald 7.2.1780 g.m. Peder Jensen i Ørby
3) Jørgen Mikkelsen 7
4) Anne Mette Mikkelsdatter.
FM:
1) Hans Rasmussen i Besser
2) Morten Sørensen i Torup.

Agerup Besser

50. Clemmen Christensen Molbo, * 23 dec 1760 i Nordby sogn, Samsø, † 25 aug 1826 i Nordby sogn, Samsø.
Jomfru Raffnsøe bar barnet, Rasmus Rasmussen, Søren Holm, X Jensen, Michael Pedersens hustru, Margrethe Jensdatter.

Han blev gift med (1) Kirsten Pedersdatter Foged, i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Apollone Jørgensdatter, 1810 i Nordby sogn, Samsø, * 15 maj 1787 i Nordby sogn, Samsø, † 18 dec 1850 i Nordby sogn, Samsø.

Efter Clemen Christensen Molbos død gifter Appollone Jørgensdatter sig med Lars Christensen. De fik ingen børn.

Børn i Kirsten Pedersdatter Fogedes første ægteskab med Michel Pedersen Gyes

i Michel Pedersen Gyes * 11 marts 1787 i Nordby, Samsø † 29 november 1791 i Nordby, Samsø i en alder af 4 år.
Døbt onsdagen efter den 14. båren af husmand Gyes, Jens Jensens hustru sammesteds, faddere Rasmus Madsen, ungkarl Mikkel Kroman, Søren Gårdbo og Gammel Sørens hustru alle fra Nordby

ii Ellen Pedersdatter Gyes * 31 juli 1788 i Nordby, Samsø † 3 aug 1788 i Nordby, Samsø

Clemmen Christensen Molbo børn med Kirsten Pedersdatter Foged:

iii Inger Clemmensdatter Molbo, * 13 okt 1798 i Nordby sogn, Samsø, † 26 maj 1799 i Nordby sogn, Samsø.
Båren af Lars Jacobsens hustru, faddere X Kræmmer; Rasmus Molboe, Willads Molboe, og K Tønnesens hustru

25. ii Inger Clemmensdatter Molbo, * 2 dec 1799 i Nordby sogn, Samsø, † 11 mar 1877 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Rasmus Jørgen Rasmussen, 4 nov 1823 i Tanderup, Onsbjerg sogn, Samsø.

Børn med Apollone Jørgensdatter

ii Kirsten Clemmensdatter Molbo, * 23 juni 1811 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt den 21 juli. Christen Molboes hustru fremstillede barnet, faddere Clemmen Kristensen, Søren Holm, Maren Pedersdatter resten ulæselig

Hun blev gift med Anders Knudsen Tolder, 24 okt 1854 i Nordby sogn, Samsø, * 5 okt 1808 i Nordby sogn, Samsø, † 13 dec 1872 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, Huus, 47, FT-1860
Anders Tolder 53 Gift Huusfader, lever af sin Jordlod I Sognet
Kirsten Molbo 49 Gift hans Kone I Sognet
Knud Tolder 11 Ugift deres Børn I Sognet
Bodil Johanne Tolder 10 Ugift deres Børn I Sognet
Margrethe Skræder 7 Ugift Pleiebarn I Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, et Huus, 14, FT1870
Anders Knudsen Tolder 61 Gift Nattevægter, Huusfader Nordby
Kirsten Clemmensen Molbo 58 Gift Hans Kone Nordby
Bodil Johanne Tolder 19 Ugift Deres Datter Nordby
Christen Knudsen Tolder 50 Gift Murer, Huusfader Nordby
Mariane Henriksen 59 Gift Hans Kone Besser
Ane Margrethe Hiort 31 Ugift Deres Datter, Tjenestepige Nordby
Søren Olesen Kjeldsen 55 Gift Skomager, Huusfader Nordby
Ida Dorthe Johansen 57 Gift Hans Kone Tistrup Sogn Aarhuus amt
Rasmus Bertelsen 53 Gift Arbeidsmand, Huusfader Koldby
Magdalene Lam 49 Gift Hans Kone Nordby
Lars Johnsen 35 Gift Arbeidsmand, Huusfader Nordby
Margrethe Beyer 30 Gift Hans Kone Nordby
Barbara Johnsen 8 Ugift Deres Børn Nordby
Peder Christian Johnsen 6 Ugift Deres Børn Nordby
Lars Peter Johnsen 3 Ugift Deres Børn Nordby
Michel Søren Gyes 36 Gift Maltgjører, Huusfader Nordby
Maren Kjær 28 Gift Hans Kone Nordby
Kirsten Kjær 61 Enke(mand) Aftægtsmand, Straatækker Nordby
Michel Søren Rasmuss. Kræmmer 35 Gift Parcellist, Huusfader Nordby
Maren Printz 31 Gift Hans Kone Nordby
Ane Jensine Kræmmer 9 Ugift Deres Børn Nordby
Rasmus Printz Kræmmer 6 Ugift Deres Børn Nordby
Mariane Nielsdatter Printz 66 Enke(mand) Aftægtskone Nordby

iv Christen Clemmensen Molbo, * 9 aug 1812 i Nordby sogn, Samsø, † 12 okt 1812 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 30 august 1812 i Nordby.Søren Holms kone fremstillede barnet. Faddere Rasmus Madsen X, Christen Molbo, Rasmus Nielsens hustru og Rasmus Fogeds kone

v Bodil Clemmensdatter Molbo, * 26 jul 1813 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 1 august 1813 i Nordby. X Pedersens hustru fremstillede barnet, faddere vare Michel X, Clemmen Holm, Ole Thomasens hustru og V Jensdatter

vi Christen Clemmensen Molbo, * 21 feb 1815 i Nordby sogn, Samsø, † 26 jul 1898 i Tunø.
Døbt 27 marts 1815 i Nordby. Gårdkone Maren Rasmusdatter Molboe af Mårup, Md Søren Olesen Degn, Søren Pedersen Grøndkjær, konerne Mette Rasmusdatter og Karen Jensdatter, ungkarl jens Jacobsen, Christen Molboe, pigerne Kirsten Lauridsdatter og Ane Sørensdatter

Han blev gift med Ane Johanne Marie Jensdatter, 26 okt 1843 i Nordby sogn, Samsø, * 9 jan 1819 i Tunø, † 12 sep 1901 i Tunø.

Aarhus, Ning, Tunø, Thunøe, Et huus, 34, FT-1850, A4507
Christen Clemensen Molboe 35 gift Huusmand ?? Fæster ??, Huusfader Nordbye sogn paa Samsøe
Johanne Marie Jensdatter 32 gift Hans kone [Christen Clemensen Molbo] Her i sognet
Christian Christensen Molboe 5 - Deres barn [Christen Clemensen Molbo og Johanne Marie Jensdatter] Her i sognet
Abelone Christensen Molboe 1 - Deres barn [Christen Clemensen Molbo og Johanne Marie Jensdatter] Her i sognet

Aarhus, Ning, Tunø, Tunø, Et hus, 1, FT-1880, C1648
Klemen Jørgen Klemensen 26 gift Husfader og smed Nordby sogn Holbæk amt
Nilsine Klemensen født Steffensen 22 gift Hans hustru [Klemen Jørgen Klemensen] Kalundborg
Barbara Andrea Klemensen 1 ugift Deres barn [Klemen Jørgen Klemensen og Nilsine Klemensen fød Steffensen] Thunø sogn
Clemmen Olesen 64 gift Husfader lever af sin jordlod Traneberg sogn Holbæk amt
Johanne født Mikkelsdatter 62 gift Hans kone [Clemmen Olesen] Her i sognet
Ole Clemensen 28 gift Skomager indsider Her i sognet
Andrea Maria Jensine født Madsen 19 gift Hans kone [Ole Clemensen] Her i sognet
Micalia Johanne Clemensen Under 1 aar ugift Hans datter [Ole Clemensen] Her i sognet
Christen Klemmensen Molboe 65 gift Jordbruger Norby sogn Samsø
Johane Marie Molbo 61 gift Husmoder Thunø
Ane Katrine Sørensdatter 76 enke Husmandsenke lever af sin jordlod Nordby sogn Holbæk amt
Hansine Petrea Hansen 27 gift Hendes svigerdatter [Ane Katrine Sørensdatter] Aarhus
Ane Johanne Kirstine Nielsen 5 ugift og dennes børn [Hansine Petrea Hansen] Thunø sogn Aarhus amt
Niels Michael Nielsen 3 ugift og dennes børn [Hansine Petrea Hansen] Thunø sogn Aarhus amt
Trine Kirstine Nielsen 1 ugift og dennes børn [Hansine Petrea Hansen] Thunø sogn Aarhus

Aarhus, Ning, Tunø, Tunø, Huus, 15, FT-1890, C1649
Christen Clemmensen Molbo 74 gift Husfader Nordby sogn Samsø Holbæk amt
Johanne Marie Jensdatter 71 gift Husmoder Thunø

vii Jørgen Clemmensen Molbo, * 5 okt 1817 i Nordby sogn, Samsø, † 2 maj 1898 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 2 november 1817 i Nordby. Gårdkone Maren Jacobsdatter, husmænd Søren Halm og Peder Larsen, vågekone Maren Rasmusdatter fra Korup, gårdkone Bodil Rasmusdatter, ungkarlene Clemmen Jensen og Peder Sørensen, pigerne Maren Rasmusdatter og Inger Willadsdatter af Mårup, de øvrige af Nordbye

husmand og brøndgraver boede matr 244 c.c. Nordby.

Han blev gift med Bodil Marie Pedersdatter, 27 feb 1849 i Nordby sogn, Samsø, * 11 aug 1821 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 10 apr 1892 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, et Huus, 24, FT-1850, B4876
Jørgen Molbo 33 Gift Huusmand, Dagleier, Huusfader I Sognet
Bodil Marie Pedersdatter 29 Gift Hans Kone Lange

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, Huus, 26, FT-1860, B4881
Jørgen Molbo 43 Gift Dagleier, Huusfader I Sognet
Bodil Marie Pedersdatter 39 Gift hans Kone Besser S.
Kirsten Marie Molbo 6 Ugift deres Børn I Sognet
Clemmen Molbo 1 Ugift deres Børn I Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, et Hus, 5, FT-1890, B4896
Jørgen Clemmensen Molbo 72 Gift Daglejer, Husfader Nordby
Bodil Marie Pedersen 68 Gift Hans Kone Langemark

viii Bodil Clemmensdatter Molbo, * 27 feb 1819 i Nordby sogn, Samsø, † 16 sep 1819 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 21 marts 1819 i Nordby. Faddere gårdkone Barbara Jensdatter, ungkarlene Christen Smed, Lars Christensen og Peder Rasmussen, pigerne Mette Marie Josephsdatter, Inger Pedersdatter, Mette Jørgensdatter alle af Nordbye, ungkarl Christen Rasmussen og pige Barbara Willadsdatter af Morup.

ix Bodil Marie Clemmensdatter Molbo, * 1 apr 1820 i Nordby sogn, Samsø, † 3 aug 1863 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 30 april 1820 i Nordby. Faddere Gårdkone Margrethe Rasmusdatter, ungkarlene Knud Jørgensen og Jens Jacobsen, pigerne Marianne Michaelsdatter og Ane Katrine Mikkelsdatter alle af Nordbye

Hun blev gift med Gomme Andersen, 12 nov 1840 i Nordby sogn, Samsø, * 14 sep 1814 i Nordby sogn, Samsø, † 5 dec 1895 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.

Gomme Andersen blev efter hendes død gift med Inger Jensdatter Farver


Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye, En Gaard, 109, FT-1845
Gomme Andersen 31 Gift Gaardeier og Lærer ved en Hjælpeskole Her i Sognet
Bodil Marie Molboe 25 Gift Hans Kone Her i Sognet
Mette Gommesen 4 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Ane Magrethe Gommesen 1 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Lars Christensen 47 Gift Huusfaders Svigerfader, som af ham forsørges Her i Sognet
Apollone Jørgensdatter 59 Gift Huusfaders Svigermoder, som af ham forsørges Her i Sognet
Christen Tolder 27 Ugift Tjenestekarl Her i Sognet
Karen Olesdatter 20 Ugift Tjenestepige Haarmark, Holbek Amt

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, en Gaard, 116, FT-1850
Gomme Andersen 36 Gift Gaardmand, Hjælpelærer, Huusf. I Sognet
Bodil Marie Molbo 30 Gift Hans Kone I Sognet
Mette Gommesen 9 Ugift Deres Børn I Sognet
Apollone Gommesen 4 Ugift Deres Børn I Sognet
Bodil Margrethe Gommesen 1 Ugift Deres Børn I Sognet
Apollone Jørgensdatter 63 Enke(mand) Huusfaders Svigermoder, som af han forsørges I Sognet
Søren Johnsen 22 Ugift Tjenestefolk I Sognet
Ane Dorthe Sørensdatter 25 Ugift Tjenestefolk Besser

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, Gaard, 118, FT-1860
Gomme Andersen 46 Gift Lærer ved Hjælpeskolen, Huusfader I Sognet
Bodil Marie Molbo 40 Gift hans Kone I Sognet
Mette Gommesen 19 Ugift deres Børn I Sognet
Abelone Gommesen 14 Ugift deres Børn I Sognet
Anders Gommesen 9 Ugift deres Børn I Sognet
Bodil Marie Gommesen 8 Ugift deres Børn I Sognet
Clemmen Gommesen 6 Ugift deres Børn I Sognet
Søren Johnsen 32 Ugift Tjenestekarl I Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, en Gaard, 13, FT1870
Gomme Andersen 55 Gift Hjælpelærer og Gaardeier, Huusfader Nordby
Inger Farver 30 Gift Hans Kone Maarup
Clemmen Gommesen 15 Ugift Deres Børn Nordby
Jens Marius Gommesen 4 Ugift Deres Børn Nordby
Inger Maria Gommesen 1 Ugift Deres Børn Nordby
Søren Larsen Jonsen 41 Ugift Tjenestefolk Nordby
Kirsten Maria Molbo 15 Ugift Tjenestefolk Nordby
Christen Rasmussen 55 Gift Værtshusholder, Jordbruger, Huusf. Bjergager Sogn Aarhus amt
Dorthe Andersen 57 Gift Hans Kone Nordby
Peder Christensen 29 Ugift Deres Børn, Medhjælper Randlev sogn Aarhus amt
Barbara Michelsen 20 Ugift Deres Børn Nordby
Søren Hansen 17 Ugift Tjenestedreng Onsbjerg
Hans Foged Holm 33 Gift Jordbruger, Huusfader Nordby
Margrethe Foged 30 Gift Hans Kone Nordby
Johanne Holm 5 Ugift Deres Børn Nordby
Kirsten Martine Holm 2 Ugift Deres Børn Nordby
Birthe Marie Viller 28 Ugift Tjenestepige Nordby

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, en Gaard, 13, FT-1880
Gomme Andersen 65 Gift Gaardeier, Andenlærer og Husfader Nordby
Inger Andersen f. Farver 41 Gift Hans Kone Nordby
Klemmen Gommesen 25 Ugift Deres Børn, Gaardbestyrer Nordby
Jens Marius Gommesen 14 Ugift Deres Børn Nordby
Magrethe Gommesen 7 Ugift Deres Børn Nordby
Gomme Gommesen 5 Ugift Deres Børn Nordby
Johanne Lam 14 Ugift Tjenestepige Nordby

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, en Gaard, 10, FT-1890
Gomme Andersen 75 Gift Gaardeier, Husfader Nordby
Inger Farver 50 Gift Hans Kone Maarup
Jens Marius Gommesen 24 Ugift Deres Børn Nordby
Gomme Gommesen 15 Ugift Deres Børn Nordby
Thomas Kornmaaler 27 Enke(mand) Gaardeier, Husfader Nordby
Marie Petrea Michelsen 52 Enke(mand) Aftægtskone Nordby
Babara Mette Jensine Kornmaaler 19 Ugift Husfaders Søstre Nordby
Kristine Petrine Theodora Kornmaaler 11 Ugift Husfaders Søstre Nordby
Jens Martin Nielsen 14 Ugift Tjenestedreng Nordby

x Ane Kirstine Clemmensdatter Molbo, 15 feb 1826 i Nordby sogn, Samsø, † 16 mar 1827 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 12 marts 1826 i Nordby. Gårdkone Maren Jacobsdatter, gårdmand Morten Jacobsen, gårdkone Ane Mikkelsdatter, ungkarl Jens Sørensen og pige Ane Sørensdatter alle af Nordby

51. Kirsten Pedersdatter Foged, * 18 jan 1761 i Nordby sogn, Samsø, † 2 jul 1810 i Nordby sogn, Samsø.
Jomfru Raffnsøe bar barnet, faddere Laurits Olsen, Jens Jensen Holm, Michael X Haugkrog, Søren TouX hustru, XX

Hun blev gift (1) med Peder Michelsen Gyes * 4 august 1765 i Nordby sogn, Samsø † 28 juni 1796 i Nordby, Samsø

Hun blev gift (2) med 50. Clemmen Christensen Molbo

Nordby

52. Henrik Jensen Smed, * 1754 i Sjælland, † 13 okt 1837 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Maren Pedersdatter, 22 okt 1776 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Maren Henriksdatter, 3 aug 1809 i Besser sogn, Samsø, * 10 jan 1779 i Besser sogn, Samsø, † 9 feb 1834 i Østerby, Besser sogn, Samsø.
Hun er datter af ane 70 Henrik Olesen

Holbæk, Samsø, Besser, Østerbye Bye, , 149, FT-1787
Hendrich Jensen 33 Gift Mand Huusmand og Smed
Maren Pedersdatter 32 Gift Kvinde
Niels Hendriksen 11 Ugift Deres Barn
Jens Hendriksen 7 Ugift Deres Barn
Peder Hendriksen 1 Ugift Deres Barn
Sidsillia Hendriksdatter 6 Ugift Deres Barn
Anne Hendriksdatter 4 Ugift Deres Barn
Karen Hendriksdatter 2 Ugift Deres Barn

Holbæk, Samsø, Besser, Østerby, 28, 155, FT-1801
Hendrik Jensen 49 Gift Mand Huusmand med Jord og Smed
Maren Pedersdatter 47 Gift Kone
Jens Hendriksen 22 Ugift Deres Børn Seiler
Karen Hendriksdatter 15 Ugift Deres Børn
Peder Hendriksen 14 Ugift Deres Børn
Hans Jacob Hendriksen 13 Ugift Deres Børn
Elsebeth Hendriksdatter 8 Ugift Deres Børn
Jørgen Hendriksen 6 Ugift Deres Børn
Søren Hendriksen 3 Ugift Deres Børn

Henrik Jensen Smed Maren Pedersdatter maj 1809 12 Øst
Niels i Bes, Hans Jacob 20, Jørgen 14, Søren 10, Elisabeth 17,
Peter, Anne Kirstine g. Ole Henriksen i Øst.se folio 15

Niels Henriksen Smed maj 1812 Kirsten Jensdatter 187 Bes
Maren 12, Jens 11, Anne Johanne 7.se folio 216+220
farfar: Henrik Jensen Smed i Øst.

Børn med Maren Pedersdatter:

i Niels Henriksen Smed, * 1776 i Østerby, Besser sogn, † 17 apr 1812 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Kirsten Jensdatter, 18 aug 1799 i Besser sogn, Samsø, * 1767, † 21 apr 1839 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, 32, 32, FT-1801
Niels Hendriksen 25 Gift Mand Huusmand med Jord og Smed
Kirsten Jensdatter 34 Gift Kone
Maren Nielsdatter 1 Ugift Deres Børn
Hendrik Jensen 35 Ugift Opholdende Konens Broder. sejler
Anne Johanne Larsdatter 63 Enke Konens Moder Nyder Ophold

ii Cecilia Henriksdatter, * 15 nov 1777 i Thorup, Besser sogn, Samsø.  1778  Thorup, Besser sogn, Samsø

iii Jens Henriksen Smed, * 1780 i Østerby, Besser sogn.

iv Cecilia Henriksdatter, * 6 maj 1781 i Østerby, Besser sogn, † 21 jun 1790 i Østerby, Besser sogn.

v Anne Christine Henriksdatter, * 16 maj 1783 i Østerby, Besser sogn.

vi Karen Henriksdatter, * 22 feb 1785 i Østerby, Besser sogn, † 15 jan 1817 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Niels Nielsen Flinck, 19 nov 1816 i Besser sogn, Samsø, * 26 mar 1786 i Koldby sogn, † 10 dec 1836.

Efter Karen Henrikdatters død giftede Niels Nielsen Flinck sig med Karen Jørgensdatter den 25 nov 1817 i Besser kirke

Samsø gods arkivs skifteregister 8 juli 1813- 23 dec 1822
Niels Nielsen Karen Henriksdatter okt 1817 121 Lan
Niels Henrik 1. morbror: Peder Henriksen
afdødes far: Henrik Pedersen se folio 124

vii Peder Henriksen Smed, * 18 feb 1787 i Østerby, Besser sogn, † 18 jan 1863 i Østerby, Besser sogn. smed.

Han blev gift med (1) Margrethe Pedersdatter, 13 jul 1809 i Besser sogn, Samsø, * 1787, † 13 sep 1822 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Ane Mette Jørgensdatter, 2 dec 1823 i Besser sogn, Samsø, * 27 okt 1801 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 18 jul 1872 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 40, FT-1834
Peder Henriksen Smed 48 Gift Huusmand og Daglejer
Ane Mette Jørgensdatter 33 Gift Hans Kone
Margrethe Pedersdatter 9 Ugift Deres Børn
Niels Henrik Pedersen 6 Ugift Deres B

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 42, FT-1840
Peder Hendriksen Smed 53 Gift Fisker
Ane Mette Jørgensdatter 37 Gift Hans Kone
Margrethe Pedersdatter 15 Ugift Deres Børn
Niels Hendrik Pedersen 12 Ugift Deres Børn
Ane Marie Pedersdatter 5 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Et Huus, 27, FT-1845
Peder Henriksen Smed 60 Gift Fisker Her i Sognet
Ane Mette Jørgensdatter 43 Gift Hans Kone Her i Sognet
Ane Mette Pedersdatter 10 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Niels Henrik Pedersen 2 Ugift Deres Barn Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 29, FT-1850
Peder Henriksen Smed 64 Gift Arbeidsmand Østerby
Ane Mette Jørgensdatter 50 Gift Hans Kone Besser
Ane Marie Pedersdatter 15 Ugift Deres Børn Besser
Niels Henrik Pedersen 7 Ugift Deres Børn Besser
Jacob Andersen 26 Ugift Drejer, Inderst Bogense

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Huus, 37, FT-1860
Lars Jensen Block 36 Gift Huusmand, Huusfader, Daglønnes Tranebj. S
Margrethe Pedersdatter 34 Gift hans Kone I Sognet
Kirsten Larsen 9 Ugift deres Børn I Sognet
Mette Marie Larsen 3 Ugift deres Børn I Sognet
Peder Henriksen Smed 73 Gift Mandens Svigerfader I Sognet
Ane Mette Jørgensdatter 59 Gift hans Kone I S

viii Zezilia Henriksdatter, * 10 apr 1791 i Østerby, Besser sogn, † 13 jan 1799 i Østerby, Besser sogn.

ix Elisabeth Henriksdatter, * 9 sep 1792 i Østerby, Besser sogn.

x Jørgen Henriksen Smed, * 15 nov 1794 i Østerby, Besser sogn, † før 1863.

Han blev gift med Birthe Marie Olesdatter, 15 jun 1815 i Besser sogn, Samsø, * 1796 i Norge, † 3 dec 1863 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 45, FT-1840
Jørgen Smed [Jørgen Henriksen Smed] 46 Gift Fisker
Birthe Marie Olsdatter 46 Gift Hans Kone

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Et Huus, 25, FT-1845
Jørgen Smed 51 Gift Dagleier og Fisker Her i Sognet
Birte Marn Olesdatter 51 Gift Hans Kone Norge
Dorte Madsdatter 33 Ugift Tjenestepige Sanderum, Odense Amt

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 27, FT-1850
Jørgen Henriksen Smed 56 Gift Arbeidsmand Østerby
Birthe Marie Olesdatter 56 Gift Hans Kone Norge

xi Maren Henriksdatter, * 19 jan 1797 i Østerby, Besser sogn, † 26 jan 1800 i Østerby, Besser sogn.

26. xii Søren Hendriksen Smed, * 9 feb 1799 i Østerby, Besser sogn, † 9 nov 1861 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø.

Han blev gift med Mette Jensdatter, 25 jul 1820 i Tranebjerg, Samsø.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, et Huus, 27, FT-1834
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Søren Henrichsen 36 Gift Smed
Mette Jensdatter 37 Gift Hans Kone
Maren Sørensdatter 12 Ugift Deres Børn
Henrich Sørensen 10 Ugift Deres Børn
Ane Sørensdatter 8 Ugift Deres Børn
Jens Sørensen 5 Ugift Deres Børn
Niels Søren Sørensen 3 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tafteberg Bye, et Huus, 34, FT-1840
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Søren Henrichsen 41 Gift Smed
Mette Jensdatter 41 Gift Hans Kone
Henrich Sørensen 16 Ugift Deres Børn
Ane Sørensdatter 13 Ugift Deres Børn
Jens Sørensen 11 Ugift Deres Børn
Niels Søren Sørensen 9 Ugift Deres Børn
Poul Sørensen 6 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, et Huus, 20, FT-1850
Søren Hendriksen 53 Gift Smed, Huusfader Besser
Mette Jensdatter 54 Gift Hans Kone I Sognet
Jens Sørensen 21 Ugift Deres Børn I Sognet
Hanne Sørensdatter 9 Ugift Deres Børn I Sognet

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Taftebjerg, Huus, 31, FT-1860
Søren Henriksen 62 Gift Smed, Huusfader Besser S.
Mette Jensen 64 Gift hans Kone I Sognet
Maren Sørensen 38 Ugift deres Datter I Sognet

Børn med Maren Henriksdatter:

xiii Mariane Henriksdatter, * 10 maj 1810 i Østerby, Besser sogn.  6 oktober 1867 i Norddby sogn.

Hun blev gift med Søren Rasmussen Hjort

xiv Cicilia Henriksdatter, * 4 dec 1811 i Thorup, Besser sogn, Samsø.

xv Karen Henriksdatter, * 30 sep 1813 i Østerby, Besser sogn, † 6 feb 1814 i Østerby, Besser sogn.

xvi Dorthe Henriksdatter, * 1 jun 1815 i Østerby, Besser sogn, † 2 jul 1896 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med Rasmus Michelsen Bonde, 19 okt 1837 i Nordby sogn, Samsø, * 15 maj 1808 i Maarup, Nordby sogn, Samsø, † 10 sep 1881 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, en Gaard, 5, FT-1840
Rasmus Bonde 32 Gift Gaardmand
Dorthe Henriksdatter 25 Gift Hans Kone
Jørgen Søren Bonde 2 Ugift Deres Barn
Ole Foged 28 Ugift Tjenestefolk
Mariane Michelsdatter 17 Ugift Tjenestefolk
Rasmus Søren Jørgensen 21 Ugift Tømmermand

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye, En Gaard, 6, FT-1845
Rasmus Michelsen 37 Gift Gaardmand Her i Sognet
Dorthe Henriksdatter 30 Gift Hans Kone Østerbye, Holbek Amt
Jørgen Søren Rasmussen 7 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Mette kirstine Rasmusdatter 5 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Mariane Rasmusdatter 2 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Jørgen Søren Hjorth 19 Ugift Tjenestekarl Her i Sognet
Dorthe Clemmensdatter 26 Ugift Tjenestepige Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, en Gaard, 5, FT-1850
Rasmus Michelsen 42 Gift Gaardmand og Huusfader I Sognet
Dorthe Henriksdatter 35 Gift Hans Kone Østerby
Jørgen Søren Bonde 12 Ugift Deres Børn I Sognet
Mette Kirstine Bonde 10 Ugift Deres Børn I Sognet
Michel Bonde 5 Ugift Deres Børn I Sognet
Jørgen Knudsen Tolder 24 Ugift Tjenestekarl I Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, Gaard, 7, FT-1860
Rasmus Michelsen Bonde 52 Gift Gaardmand, Huusfader I Sognet
Dorthe Henriksdatter 45 Gift hans Kone Besser S.
Jørgen Søren Bonde 22 Ugift deres Børn I Sognet
Michel Madsen Bonde 15 Ugift deres Børn I Sognet
Ane Thunbo 19 Ugift Tjenestepige I Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, Vestballegaard, 15, FT1870
Jørgen Søren Bonde 31 Gift Gaardeier Nordby
Ane Dorthe Beyer 26 Gift Hans Kone Nordby
Rasmus Carl Bonde u1 Ugift Deres Barn Nordby
Rasmus Jørgen Viller 19 Ugift Tjenestefolk Nordby
Kirsten Søndrup 19 Ugift Tjenestefolk Nordby
Rasmus Bonde 61 Gift Husfaders Fader, Aftægtsmand Nordby
Dorthe Henriksdatter 54 Gift Huusfaders Moder, Aftægtskone Besser

xvii Dødfødt Henriksen, * 11 dec 1818 i Østerby, Besser sogn, † 11 dec 1818 i Østerby, Besser sogn.

53. Maren Pedersdatter, * 11 feb 1757 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 9 feb 1809 i Østerby, Besser sogn, Samsø.

Gadeparti Nordby

54. Jens Sørensen Skjøt, * 2 okt 1757 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 16 dec 1826 i Onsbjerg sogn, Samsø. 

Han blev gift med Anne Pedersdatter, omkr. 1783 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Børn:

i Søren Jensen Skjøt * 1784 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 9 okt 1830 i Pillemark sogn, Samsø

Han blev gift i Tranebjerg med Maren Michelsdatter 24 november 1809

ii Karen Jensdatter * 1786 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 21 sept 1870 i Koldby sogn, Samsø

Hun blev gift i Onsbjerg 24 april 1818 med Henrik Westpahl * 1791 i Segerberg, Tyskland, † 22 maj 1849 i Koldby sogn, Samsø

iii Anne Jensdatter * 1792 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 8 juni 1856

Hun blev gift i Onsbjerg 2 januar 1823 med Peder Jørgensen Wibe * 1780 i Onsbjerg sógn, Samsø, † 24 maj 1852 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø

iv Dorthe Jensdatter * 1794 i Onsbjerg sogn, Samsø

Hun blev gift ca 1814 (1) med Hans Peter Johansen * 1792 i Vordingborg sogn, † 6 okt 1839 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø

Hun blev gift i Tranebjerg 10 december 1841 (2) med Søren Troelsen * 3 nov´1800 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø

v Rasmus Jensen Skjøt * 1794 i Onsbjerg sogn, Samsø

27. vi Mette Jensdatter, * 1 jan 1797 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 8 aug 1867 i Toftebjerg, Onsbjerg, Samsø. 

Hun blev gift med Søren Hendriksen Smed, 25 jul 1820 i Tranebjerg, Samsø.

55. Anne Pedersdatter, * 1756, † 25 feb 1841 i Koldby sogn.

58. Mogens Nielsen, * 16 jul 1797 i Nordby sogn, Samsø, † 26 jul 1881 i Nordby sogn, Samsø.
faddere jomfru Clausen, Jens Madsens søn, Rasmus Christensen Rytter, Kirsten Pedersdatter, Anna M???

Han blev gift med (1) Ane Mette Jørgensdatter, 1 jul 1819 i Nordby sogn, Samsø. Forlovere Jens Mortensen og Rasmus Nielsen Mogensen

Han blev gift med (2) Margrethe Marie Jensdatter, 9 jun 1839 i Nordby sogn, Samsø, * 13 aug 1814 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 14 apr 1859 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, et Huus, 10, FT-1834
Jens Sørensen Hjorth 34 Gift Huusmand med Jord
Karen Jørgensdatter 39 Gift Hans Kone
Jørgen Søren Jensen 8 Ugift Deres Børn
Jens Jensen 4 Ugift Deres Børn
Rasmus Jensen 1 Ugift Deres Børn
Maren Jensdatter 11 Ugift Deres Børn
Knud Jørgensen Skjøt 42 Gift Dagleier
Mette Marie Johansdatter 35 Gift Hans Kone
Jørgen Knudsen 12 Ugift Deres Børn
Jens Knudsen 11 Ugift Deres Børn
Johannes Knudsen (Skjøt) 5 Ugift Deres Børn
Søren Knudsen (Skjøt) 2 Ugift Deres Børn
Maren Knudsdatter 9 Ugift Deres Børn
Karen Knudsdatter (Skjøt) 3 Ugift Deres Børn
Niels Nielsen Suder 44 Gift Huusmand med Jord
Maren Michelsdatter 48 Gift Hans Kone
Niels Nielsen 8 Ugift Deres Børn
Ane Nielsdatter 5 Ugift Deres Børn
Peder Jensen Kjær 45 Gift Huusmand med Jord
Karen Pedersdatter 39 Gift Hans Kone
Dorthe Pedersdatter 11 Ugift Deres Barn
Ellen Jensdatter 72 Enke(mand) Huusfaders Moder
Mogens Nielsen 37 Gift Huusmand med Jord
Ane Mette Jørgensdatter 37 Gift Hans Kone
Niels Mogensen 5 Ugift Deres Børn
Karen Mogensdatter 13 Ugift Deres Børn
Gundil Sophie Mogensdatter 7 Ugift Deres Børn
Maren Mogensdatter 2 Ugift Deres Børn
Gundil Sophie Nielsdatter 67 Enke(mand) Huusfaders Moder
Morten Pedersen Smed 52 Gift Huusmand med Fæstejord
Kirsten Jørgensdatter 53 Gift Hans Kone
Jens Mortensen 22 Ugift Deres Søn, Søefarende
Rasmus Jørgen Jensen 35 Gift Kgl. Lods paa Kyeholm
Karen Rasmusdatter 38 Gift Hans Kone
Jens Rasmussen 2 Ugift Deres Børn
Mette Johanne Rasmusdatter 10 Ugift Deres Børn
Apollone Rasmusdatter 5 Ugift Deres Børn
Michel Michelsen Fløistrup 35 Gift Huusmand med Jord
Ane Sophie Kjeldsen 42 Gift Hans Kone
Johannes Michelsen 6 Ugift Deres Børn
Michel Michelsen (Fløistrup) 3 Ugift Deres Børn
Kirsten Marie Michelsdatter (Fløistrup) 8 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, et Huus, 110, FT-1840
Mogens Nielsen 43 Gift Huusmand
Grethe Maren Jensdatter 26 Gift Hans Kone
Gunild Sophie Mogensen 13 Ugift Deres Børn
Niels Mogensen 11 Ugift Deres Børn
Maren Mogensen 8 Ugift Deres Børn
Jens Mogensen 1 Ugift Deres Børn

Samsø skifteprotokol 1829-1850 film 305 (neg 413 folio 600
Mogens Nielsen Anne Mette Jørgensendatter dec 1838 600 Nor
Karen 18, Gunhild Sophie 12, Maren 6

Nordby sørulle 1803
1544 Niels Mogensen far
1545 Søren Nielsen nor 28 maa søn, hos Søren Beyer
1545 Mogens Nielsen nor 5 nor søn, hos faderen
1517 Niels Nielsen nor 3 nor søn, hos faderen

Nordby sørulle 1814
38b Niels Mogensen
38b Mogens Nielsen nor 23/1818 nor søn fra d57
38b Mogens Nielsen nor 33/1828 nor søn
Mogens Nielsen på ny tilført, da han hvilende er udslettet pg.a. alder var forskreven Hmd med 2 tdr land/1822

Nordby afgangsliste
7-13/1843 Mogens Nielsen 46
Margrethe Marie Jensdatter 28
Niels Mogensen 13
Maren Mogensen 10
Birthe Mogensen 8
Jens Mogensen 3
Anne Mette Mogensen 1
til Onsbjerg sogn Taftebjerg

ved sin død var han enke og aftægtsmand

Børn med Ane Mette Jørgensdatter:

i Gunhild Mogensdatter, * 22 aug 1819 i Nordby sogn, Samsø, † 6 okt 1819 i Nordby sogn, Samsø.

ii Karen Mogensdatter, * 22 aug 1819 i Nordby sogn, Samsø † 6 okt 1819 i Nordby sogn, Samsø.
Note under hjemmedåben 22 aug. "Disse tvillinger døde, inden dåben blev publiceret"

29. iii Karen Mogensdatter, * 3 maj 1821 i Nordby sogn, Samsø, † 16 feb 1857 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Peder Henrik Michelsen, 24 okt 1841 i Besser sogn, Samsø.

iv Gunhild Sophie Mogensdatter, * 5 feb 1826 i Nordby sogn, Samsø, † 13 mar 1826 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 12 marts 1826 i Nordby. Faddere huskone Margrethe Rasmusdatter, ungkarlene Mikkel Sørensen og Johan Rasmussen, pigerne Karen Jensdatter og Barbara Sørensdatter alle af Nordbye

v Gunhild Sophie Mogensdatter, * 12 aug 1827 i Nordby sogn, Samsø, † 14 dec 1870 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt september 1827 i Nordby. Faddere gårdkone Maren Jacobsdatter, ungkarlene Mikkel Jørgen Kristensen og Peder Mortensen, pigerne Kristine Mikkelsdatter og Dorthe Christensdatter alle af Nordby

Hun blev gift med Søren Jørgensen Hjulmand, 29 nov 1834, * 5 apr 1828 i Nordby sogn, Samsø, † 9 feb 1919 i Nordby sogn, Samsø.

Ft 1860 Nordby 54. Huus
Søren Jørgensen 32 g Nordby S. Dagleier, Huusfader
Gunhilde Sophie Mogensdatter 33 g = hans Kone
Niels Jørgen Sørensen 5 u I Sognet deres Barn

Efter hendes død blev Søren Jørgensen Hjulmand gift i Nordby 25 maj 1871 (2) med Margrethe Simonsdatter

vi Niels Mogensen, * 19 jan 1830 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 24 juni 1830 i Nordby. Faddere jomfru Helene Heegaard, ungkarlene jens Sørensen og Jens Mortensen, pigerne Barbara Jensdatter og Kirsten Gundsdatter

vii Maren Mogensdatter, * 10 nov 1832 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 18 november 1832 i Nordby. Faddere Elisabeth Josepsdatter?, ungkarlene Rasmus Pedersen og Niels JXsen, pigerne Dorthe Christensdatter og Marie JXdatter alle af Nordby

viii Birthe Mogensdatter, * 11 mar 1835 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 15 marts 1835 i Nordby. Faddere Pigen Mette Jensdatter, ungkarlene Jens Nielsen og Søren Louns, pigerne Grethe Kristensdatter og Kirsten Nielsdatter alle af Nordbye

Hun blev gift med Michel Jørgen Pedersen Smed, * 25 feb 1841 i Nordby sogn, Samsø, † 6 feb 1922 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift (2) 16 nov 1865 med Birthe Rasmusdatter. Birthe Mogensdatter må da være død, det er nævnt under hendes dåb, men ikke fundet i kirkebogen??

Børn med Margrethe Marie Jensdatter:

ix Jens Mogensen, * 4 dec 1839 i Nordby sogn, Samsø.
Døbt 8 dec 1839 i Nordby. Faddere gårdkone Ane Johanne Thunboe af Nordbye, ungkarlene Peder Jensen og Jørgen Skjøt, pigerne Bodil Clemmensdatter og Sidsel Jensdatter af Nordby

x Ane Mette Mogensdatter, * 16 mar 1842 i Nordby sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 17 marts, fremstillet i kirken 10 april. Faddere pigen Maren Jensdatter, ungkarlene Peder Pedersen og Niels Prentz, pigerne Mette Johanne Fisker og Mette Prentz alle af Nordbye

xi Dorthe Margrethe Mogensdatter, * 28 feb 1845 i Toftebjerg, Onsbjerg sogn, Samsø.
Hjemmedøbt 2 marts, fremstillet i kirken 18 maj. Pige Caroline Jensdatter af Burgaard bar barnet, faddere husmand Las Jensen T, husmand Rasmus Rasmussen Toftebjerg, Franz Rasmussen ibid, pige Ane Marie HX ibid, pige Dorthe Marie Sørensen ibid

xii Ane Katrine Mogensdatter, * 5 apr 1848 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Døbt 21 april 1848 i Onsbjerg. Husmand Peter ´Pettersens kone af Onsbjerg bar barnet, faddere husmand Peter Frandsen af TXstrup, husmand Las Jensen ibid, husmand Niels Petersen af Onsbjerg, husmand Hans Nielsen ibid, pige Bodil petersdatter ibid, pige Bodil Madsdatter af Wad?

59. Anne Mette Jørgensdatter, * 1796 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø, † 1 dec 1838 i Nordby sogn, Samsø.

Hendes dåb er ikke fundet, men fundet vaccineret som 6 årig 18 juni 1811, datter af Jørgen Hansen

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Ørby, 54, 155, FT-1801
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jørgen Hansen 40 Gift Mand ligeledes [Jordløs Huusmand. Gaar i Dagleie]
Bodil Peersdatter 31 Gift Kone
Hans Jørgensen 7 Ugift Deres Barn
Anne Mette Jørgensdatter 5 Ugift Deres Barn
Søren Jørgensen 1 Ugift Deres Barn
Peer Madsen 67 Gift Konens Far
Anne Rasmusdatter 78 Gift Konens Moder

Nordby

3 X tipoldeforældre

64. Rasmus Jensen.

Børn:

32. i Jens Rasmussen Stierne, * 1741, † 13 maj 1779 i Torup, Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Anne Hansdatter

65. XX 

Dette par er også ane 112 og 113

68. Peder Michelsen Kjær, * 14 apr 1739 i Nordby sogn, Samsø.
Frembåren af Jacob Bådsmands hustru, faddere Mourits Larsen og Knud Larsen Gulman, Jens X og Just Madsen, Jens X og Las Degns koner Barbara X og Appolone Rasmusdatter

Han blev gift med Dorthe Jensdatter, 12 sep 1768 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, , 60, FT-1787
Dorthe Jensdatter 50 Gift Kone
Morten Pederssøn 9 Ugift Deres Børn
Maren Pedersdatter 8 Ugift Deres Børn

Børn:

i Mette Pedersdatter Kjær, * 6 nov 1768 i Nordby sogn, Samsø.
Michel Grønfelds hustru bar barnet, faddere Niels Willadsen, Møller Morten, Søren Andersen, Rasmus Poulsens hustru

ii Jens Pedersen Kjær, * 20 mar 1771 i Nordby sogn, Samsø † 1843 (note ved dåben, er ikke fundet død i Nordby)

iii Anna Pedersdatter Kjær * 20 mar 1771 i Nordby sogn, Samsø
Jens og Anna døbes samtidig,nok derfor der er mange faddere.
Jens B. Michelsen Grønfelds hustru bar dem, Faddere Jens Mortensen Lunds hustru Anna, B. Michel Pedersen Fogeds hustru, Michel Pedersen Foged, Peder Jensen, Søren Poulsen, Peder Foged, Jens Jensen Sørensen, Willads Rasmussen, Hans Herles, Michel Poulsens hustru Maren Kjær, Bodel Olufsdatter

56. iv Michel Pedersen Lade, * 9 mar 1774 i Nordby sogn, Samsø, † 21 maj 1848 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Karen Henriksdatter, 11 dec 1800 i Besser sogn, Samsø.

v Morten Pedersen Kjær, * 22 jun 1777 i Nordby sogn, Samsø.
Båren af Madame Grosen, faddere Peder Johansen, Michel Frier, Søren X hustru og Peder Nielsens hustru

vi Maren Pedersdatter Kjær * 6 maj 1780 i Nordby sogn, Samsø
Båren af Rasmus Lunds hustru, faddere Jens Kræmer, Michel Grønfeldt, Jens Greve, Søren Sørensen, Rasmus Rasmussen Borres og Jens Christensen Bådsmands hustruer Mette KX og Kirsten Fogeddatter af Nordby

69. Dorthe Jensdatter * 1737

Her er jeg selv på besøg i Nordby

70. Henrich Olufsen, * 1745 i Østerby, Besser sogn, Samsø, † 17 mar 1811 i Besser sogn, Samsø.
8 juni blev Oluf Andersens søn af Østerby kaldet Henrich, fremstillet af Søren Mortensens hustru i Besser, faddere Morten Lauritsen ibid, Laurits Knudsen i Østerbye, Janus Madsen i Besserm Morten Madsens hustru i Østerbye.

I folketællingerne kaldes han Olesen, ved børnenes dåb henholdsvisl Ollesen, Olesen, Olufsen

Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 24 sep 1772 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, , 33, FT-1787, B4854
Hendrich Olsen 47 Gift Mand Bonde og
Anne Jørgensdatter 37 Gift Kvinde
Karen Hendriksdatter 14 Ugift Deres Barn
Mette Hendriksdatter 12 Ugift Deres Barn
Maren Hendriksdatter 8 Ugift Deres Barn
Olle Hendriksen 5 Ugift Deres Barn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, 27, 27, FT-1801, B4859
Hendrik Olesen 56 Gift Mand Huusmand med Jord
Anne Jørgensdatter 52 Gift Kone
Dorthe Hendriksdatter 11 Ugift Deres Børn
Karen Hendriksdatter 28 Gift Deres Børn
Mikkel Pedersen 28 Gift Denne sidstes Mand. Sejler

Børn:

i Jørgen Henriksen, * 10 mar 1773 i Besser sogn, Samsø, † 10 mar 1773 i Besser sogn, Samsø

57. ii Karen Henriksdatter, * 3 jul 1774 i Besser sogn, Samsø, † 24 mar 1859 i Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Michel Pedersen Lade, 11 dec 1800 i Besser sogn, Samsø.

iii Mette Kirstine Henriksdatter, * 9 feb 1777 i Besser sogn, Samsø, † 15 sep 1830 i Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af jomfru Sørensen i Tranebjerg, faddere Peder X i X, Peder X i Østerbye, Tønne Mikkelsen i Besser, jomfru X i Astrup, X Jørgensdatter i Besser

Hun blev gift med Søren Nielsen Skonning, * 13 jul 1766 i Nordby sogn, Samsø, † 13 sep 1828 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, 25, 25, FT-1801, B4859
Søren Nielsen Skonning 35 Gift Mand Huusmand med Jord. gaaer i Dagleje
Mette Kirstine Hendriksdatter 24 Gift Kone
Peder Sørensen 6 Ugift Mandens Børn
Margrethe Sørensdatter 1 Ugift Deres Børn

iv Maren Henriksdatter, * 10 jan 1779 i Besser sogn, Samsø, † 9 feb 1834 i Østerby, Besser sogn, Samsø. Meget udviskede dåbsnoter.

Hun blev gift med ane 52 Henrik Jensen Smed, (hans 2 ægteskab) 3 aug 1809 i Besser sogn, Samsø, han er * 1754 i Sjælland, † 13 okt 1837 i Nordby sogn, Samsø.

v Oluf Henriksen, * 28 jul 1782 i Besser sogn, Samsø, † 31 maj 1848 i Østerby, Besser sogn, Samsø.
X Engelbarts? kone bar det, faddere Søren Holm gdr. i Thorup, Jørgen X i Besser, Peder Xmand ibid, Ane Mette Jørgensdatter ibid

Han blev gift med Anne Kirstine Hendriksdatter, 1808 i Besser sogn, Samsø, * 16 mar 1782 i Besser sogn, Samsø, † 28 jul 1846 i Østerby, Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Østerby, et Huus, 13, FT-1834, B4864
Ole Henriksen 52 Gift Snedker
Ane Kirstine Henriksdatter 52 Gift Hans Kone
Hans Jacob Olesen 9 Ugift Deres Barn

Holbæk, Samsø, Besser, Østerbye Bye, 89, et Huus, 173, FT-1840, B4869
Ole Henriksen 59 Gift Tømmermand
Ane Kirstine Henriksdatter 58 Gift Hans Kone
Karen Olesdatter 32 Ugift Deres Børn
Hans Jakob Olesen 16 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Besser, Østerbye, Et Huus, 96, FT-1845, B4424
Ole Henriksen 63 Gift Tømmermand Her i Sognet
Anakjerstine Henriksdatter 63 Gift Hans Kone Her i Sognet
Ane Olesdatter 32 Ugift Deres Datter Her i Sognet

vi Dorthe Katrine Henriksdatter, * 28 nov 1790 i Besser sogn, Samsø, † 6 jul 1855 i Besser sogn, Samsø. Dåbsnoter næsten udviskede

Hun blev gift med Henrik Hansen, 4 nov 1817 i Besser sogn, Samsø, * 18 feb 1796 i Besser sogn, Samsø, † 13 apr 1864 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 55, FT-1834, B4864
Henrik Hansen 39 Gift Huusmand og Skoemager
Dorthe Henriksdatter 44 Gift Hans Kone
Mariane Henriksdatter 10 Ugift Deres Børn
Søren Henriksen 8 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, Et Huus, 47, FT-1845, B4424
Henrik Hansen 49 Gift Skomager Her i Sognet
Dorthe Henrichsdatter 35 Gift Hans Kone Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, et Huus, 53, FT-1850, B4874
Henrik Hansen 55 Gift Skomager Besser
Dorthe Katrine Henriksd. 60 Gift Hans Kone Besser

71. Anne Jørgensdatter, * 1754 † 1 mar 1816 i Besser sogn, Samsø.

Et par skålformede spænder og et trefliget spænde fra en grav i Besser på Samsø

72. Jørgen Jensen Degn, * 1 sep 1726 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Dåbsnoter meget ulæselige

Han blev gift med (1) Elisabeth Nielsdatter, * 1738, † 29 jul 1777 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med (2) Lucia Christiana Schultz, 6 sept 1778 i Tranebjerg, Samsø.

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Tranebjerg Bye, , 28, FT-1787, B4858
Jørgen Jensen 61 Gift Mand Huusmand og Snedker
Lucie Kristine Schultz 38 Gift Kone
Katrine Mette Jørgensdatter 7 Ugift Deres Børn
Kristine Freder. Jørgensdatter 5 Ugift Deres Børn
Margrethe Krist. Jørgensdatter 3 Ugift Deres Børn

Børn med Elisabeth Nielsdatter:

i Maren Jørgensdatter, * 14 mar 1751 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
14 marts blev Elisabeth Nielsdatters uægte barn Maren af Ørbye døbt, båren af Jørgen Jensens hustru, faddere vare X Christensen, Niels Mortensen, Mette X alle af Besser. Til barnefader er udlagt Jørgen Jensen X X

ii Barbara Jørgensdatter, * 3 okt 1756 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 21 apr 1829 i Tranebjerg, Samsø.
Båren af Jørgen Jensens hustru, faddere Søren Jensen, R? Hansen, Oluf Jensen, Mette Nors alle af Ørbye, Chr. Frier Pillemark, Karen Axelsdatter af Tranebjerg

Hun blev gift med Elias Troelsen Svane, * 25 maj 1754 i Brundby, Tranebjerg, Samsø, † 6 maj 1832 i Tranebjerg, Samsø.

De tager hendes halvbroder ane 36 Phillip Carl Jørgensen i pleje, da hans mor dør

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Brundby, 24, 56, FT-1801, B4863
Elias Troelsen 48 Gift Mand ligeledes [Bonde og Gaardbeboer]
Barbara Jørgensdatter 47 Gift Kone
Jens Eliasen 23 Ugift Deres Barn
Anne Mette Eliasdatter 16 Ugift Deres Barn
Barbara Eliasdatter 11 Ugift Deres Barn
Jørgen Eliasen 9 Ugift Deres Barn
Anne Margrethe Eliasdatter 7 Ugift Deres Barn
Phillip Karl Jørgensen 12 Ugift

iii Morten Jørgensen Degn, * 11 mar 1759 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Båren af Chr. Friers hustru i Kielstrup, medfulgte X Johannesens hustru i Ørby, faddere Rasmus af Stauns, Kr. Mortensen af Ørbye, Søren Larsens datter ibid, G Kroers datter af Koldby, Rasmus Lauborgs datter af Kielstrup

vi Oluf Jørgensen, * 28 juni 1763 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Båren af X Frandsens hustru, medfulgte Jens Jensens hustru begge Tranebjerg, faddere Lars Larsen i Ørbye, Lars Olesen i Brundbye, Mons. Hiort, Mons Torring, X Rasmussen i Pillemark, og Søren Larsen ibid, Barbra Tønnesdatter i Ørbye, Anne Xdatter i Brundbye

v Michel Jørgensen, * 8 apr 1765 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Båren af Jens Olufsens hustru i Brundbye, medfulgte Niels Jørgensens hustru i Permelille, faddere Elias Sørensen af Ørbye, Peder Rasmussen af Tranebjerg, Jacob Mortensen ibid, B Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Pillemark, Maren Jørgensdatter af Brundbye

vi Jørgen Jørgensen, * 25 jan 1767 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Frembåren af Jens Pedersens hustru, medfulgte Jørgen X hustru i Ørbye, faddere Jørgen Jørgensen i Pillemark, Søren X fra Brundbye, Oluf X fra Ørbye, Appollone Christiansdatter fra Brundbye

vii Søren Jørgensen Degn, * 1 sep 1771.
Frembåren af mad. Hiort, faddere Rasmus Sørensen x i Stauns, Dines Sørensen fra Ørbye, Tønnes X i Stauns, XX

Han blev gift med Charlotte Louise Mackene, 7 jul 1814 i Onsbjerg sogn, Samsø, * 1775, † 10 sep 1828 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Børn med Lucia Christiana Schultz:

viii Cathrine Mette Jørgensdatter, * 27 maj 1780 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Døbt 4 juni. Båren af Madam X i Ørby, faddere Mons Leasing Ørby, Peder Tunbo Tranebjerg, X Andersens datter Pillemark

ix Christian Frederik Jørgensen, * 19 jan 1783 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Båren af Madm Henekele i Onsbjerg, H Labor, Jens Jørgensen Ørbye, Md. Sørensen Ørbye, Dorthe Christensdatter Tranebjerg,

x Margrethe Christine Jørgensdatter, * 5 sep 1784 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Båren af Madm Henekele i Onsbjerg, faddere Jens X i Ørbye, Jørgen Nielsen, Søren Mortensen i Brattingsborg

36. xi Phillip Carl Jørgensen, * 17 aug 1787 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 1 jul 1862 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Maren Mortensensdatter.
Han blev gift med (2) Ane Mette Mikkelsdatter Øster, 27 jan 1846 i Besser sogn, Samsø.

73. Lucia Christiana Schultz, * 28 aug 1750 i Ekersførde Tyskland, † 23 jul 1808 i Koldby sogn, Samsø. 

Hun er konfirmeret i Sønderborg 1765

Ved ægteskabet boede hun på Brattingsborg. 

74. Morten Rasmussen Møller, * 21 apr 1758 i Brundby, Tranebjerg, Samsø, † 14 jun 1820 i Besser sogn, Samsø.

Dåbsnoter ikke fundet, dato er fra www.samsoroots.dk

Han blev gift med (1) Karen Andersdatter, 22 maj 1781 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Mette Marie Hansdatter, * 1765

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, 23, 23, FT-1801
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Morten Rasmussen 51 Gift Mand Huusmand med Jord. gaaer i Dagleje
Mette Marie Hansdatter 36 Gift Kone
Kirsten Mortensdatter 16 Ugift Mandens Børn
Karen Mortensdatter 1 Ugift Deres Børn

Morten Rasmussen Møller jun 1820 Mette Marie Hansdatter 160 Bes
myndige arvinger - ingen navne. se folio 165+189
se også reg. 1822-2

Barn af Karen Andersdatter:

i Dorthe Mortensdatter, * 16 sep 1781 i Besser sogn, Samsø, † 18 jan 1861 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Knud Willadsens hustru bar det, faddere jomfru Evans, jomfru Larsen, Ole Mortensen Besser, Jacob Smed i Langemark

Hun blev gift med Christian Pedersen Lam, * 15 dec 1788 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 2 okt 1864 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, et Huus, 78, FT-1834
Christian Pedersen Lam 46 Gift Dagleier
Dorthe Mortensdatter 53 Gift Hans Kone
Morten Christiansen 13 Ugift Deres Søn
Kirsten Christensdatter 75 Enke Inderste, Aftægtskone

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsberg Bye, et Huus, 142, FT-1840
Rasmus Christiansen 29 Gift Huusmand og Dagleier
Ane Kathrine Pedersdatter 25 Gift Hans Kone
Karen Marie Rasmussen 1 Ugift Deres Barn
Christian Pedersen 50 Gift Huusfaders Forældre der af
Dorthe Mortensdatter 65 Gift ham forsørges

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsberg Bye, Et Huus, 82, FT-1845
Rasmus Christiansen 35 Gift Huusmand og Dagleier Besser Sogn
Ane Kathrine Pedersdatter 30 Gift Hans Kone Her i Sognet
Dorthe Marie Rasmusdatter 4 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Christian Pedersen 57 Gift Huusfaderens Fader, der faar forsørgelse i Huuset Her i Sognet
Dorthe Mortensdatter 64 Gift Huusfaderens Moder, der faar forsørgelse i Huuset Besser Sogn

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, et Huus, 90, FT-1850
Rasmus Christiansen 40 Gift Dagleier, Huusfader Besser
Ane Kathrine Pedersdatter 35 Gift Hans Kone I Sognet
Dorthe Marie Rasmusdatter 9 Ugift Deres Børn I Sognet
Peder Christian Rasmussen 4 Ugift Deres Børn I Sognet
Christian Pedersen 62 Gift Dagleier, Mandens Forældre I Sognet
Dorthe Mortensdatter 69 Gift Hans Kone Besser

37. ii Maren Mortensensdatter, * 11 jan 1784 i Besser sogn, Samsø, † 5 dec 1843 i Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Phillip Carl Jørgensen .

iii Kirsten Mortensdatter, * 18 sep 1785 i Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Ole Mortensens kone, faddere Jens Mikkelsen, Lars Møller, Niels X, Knud Pedersen, Anne Jensdatter, Maren Olufsdatter alle af Besser

Børn med Mette Marie Hansdatter:

iv Karen Mortensdatter Møller, * 11 dec 1800 i Besser sogn, Samsø.

75. Karen Andersdatter, * 27 maj 1756 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 8 okt 1786 i Besser sogn, Samsø.
Kristi Himmelfart blev Anders Olsens barn af Langemark døbt navnlig Karen, fremstillet af Søren Sørensens hustru ibid, faddere Søren Ipsen ibid, Poul Pedersen i Besser

Brundby Teglværk omkring år 1900. Brundby Teglværk blev grundlagt i 1892 af M. Mikkelsen, Købmand i Tranebjerg. På billedet ses ejeren til venstre sammen med sine medarbejdere

Overskrift 1

82. Mads Rasmussen, * 1720 i Brylle sogn, Odense amt, † i Render, Brylle sogn.
Faddere Hans Nielsen og X Knud Poulsen, Rasmus Pedersen, Niels GX, Rasmus GX, Jørgen Mortensen, X X, Maren GX; Karen Madsdatter, Rasmus Rasmussen

Han blev gift med Anna Pedersdatter, 20 dec 1746 i Brylle sogn, Odense amt.

Han overtager fæstet efter sin svigerfar. Mads Rasmussen Brylle Render sted Peder Jørgensen 1747, 9.8., V-776. http://www.karins-historie.dk/ryttergods_fstereg.pdf


Børn:

i Anna Margrethe Madsdatter, * 12 mar 1747 i Brylle sogn, Odense amt.
Faddere Peder Hansen og hustru, Peder Jørgensen, Andreas Andersen, Anders Hansens hustru.
Hun blev gift med Rasmus Mortensen, 29 jun 1781 i Brylle sogn, Odense amt. Forlovere Rasmus Larsen og Hans Skræp fra Tommerup.

ii Karen Madsdatter, * 1 dec 1748 i Brylle sogn, Odense amt, † 19 feb 1770 i Brylle sogn, Odense amt.
Faddere: Jens Rasmussen, Peder Jørgensen, Peder Hansen, Rasmus Mortensens hustru, Peder Jørgensens datter.

iii Maren Madsdatter, * mar 1751 i Brylle sogn, Odense amt.
Faddere: Rasmus Madsen, Peder Jørgensens datter af X, Jørgen Madsen, Jørgen Rasmussen, Niels Mands datter

Hun blev gift med Mads Hansen, * 1749.

Odense, Odense, Brylle, Brylle, , 18, FT-1787, B0026
Mads Hansen 38 Gift husbond bonde og gårdbeboer
Maren Madsdatter 36 Gift madmor
Maren Madsdatter 8 Ugift barn
Karen Madsdatter 6 Ugift barn
Hans Madsen 5 Ugift barn
Mads Madsen 2 Ugift barn
Anders Christensen 36 Gift tjenestekarl
Johanne Cathrine Hansdatter?? 26 Gift tjenestepige
Hans Andersen 1 Ugift søn
Kirsten Andersdatter 16 Ugift tjenestepige
Peder Christensen 34 Ugift tjenestekarl

iv Rasmus Madsen, * 21 mar 1753 i Brylle sogn, Odense amt.
Faddere Jørgen Madsen, Jørgen Rasmussen, Rasmus Madsen, Andreas Hansens hustru i Render, Laurs Godfredsens hustru.

v Peder Madsen, * 21 sep 1755 i Render, Brylle sogn, † 23 okt 1757 i Render, Brylle sogn.
faddere: Rasmus Madsen, Niels Mand, Jørgen Madsen.

vi Peder Madsen, * 29 sep 1758 i Render, Brylle sogn.

v Anders Madsen, * 13 dec 1761 i Render, Brylle sogn.
Faddere: Rasmus Madsen, Niels Hansen, X Hansen, Jørgen Pedersens kone, xxx

Han blev gift med Ane Cathrine Sørensdatter, 5 mar 1784 i Brylle sogn, Odense amt.

Odense, Odense, Brylle, Render by, , 8, FT-1787, B0026
Anders Madsen 25 Gift husbond bonde og gårdbeboer
Anna Cathrine Sørensdatter 26 Gift madmor
Søren Andersen 1 Ugift søn
Karen Hansdatter 9 Ugift tjenestepige
Anna Pedersdatter 66 Enke(mand) husbonds mor??

Odense, Odense, Brylle, Render by, , 87, FT-1801, B0027
Anders Madsen 39 Gift husbond bonde og gårdbeboer
Ane Cathrine Sørensdatter 40 Gift kone
Ane Andersdatter 6 Ugift barn
Mads Rasmussen 19 Ugift tjenestekarl
Ane Kirstine Madsdatter 36 Ugift tjenestepige
Ane Pedersdatter 80 Enke(mand) husbonds mor

vi Anna Christina Madsdatter, * 14 jul 1765 i Render, Brylle sogn.
Faddere Morten Mortensen, Jørgen Grund, Niels Jørgensen, Anders X, Jens Christensen.
Hun blev gift med Mads Larsen, 11 jun 1814 i Brylle sogn, Odense amt

41. vii Johanne Madsdatter, * 28 jan 1770 i Render, Brylle sogn, † 18 nov 1843 i Brylle sogn, Odense amt.

Hun blev gift med Søren Hansen, 11 dec 1802 i Brylle sogn, Odense amt.

83. Anna Pedersdatter 6 jan 1724 i Render, Brylle, † jul 1803 i Render, Brylle sogn.
Faddere Rasmus Andersen, Hans Madsen, Peder Lauritsens søn Christen, Maren Rasmusdatter, Gjertrud Pedersdatter M??

Brylle kirke

90. Jørgen X

Der er usikkerhed om det er den rette, men er taget med alligevel

Odense, Baag, Helnæs, Helnæs, , 33, FT-1787, A1699
Michel Hansen 28 gift Mand Huusmand og Hjulmand
Margaretha Jørgensdatter 48 gift hans Kone
Anna Jørgensdatter 8 Mandens Stifbarn

Børn:

45. i Anna Jørgensdatter, * 1780, † 12 dec 1835 i Flemløse sogn, Odense amt.
Hun blev gift med Hans Pedersen, 14 maj 1802 i Helnæs sogn, Odense Amt.

91. Margaretha Jørgensdatter, * 1739.

98. Mikkel Madsen * 1719 på Tunø

Han blev gift med Dorthe Jørgensdatter

Samsø og Tunø Gejstlig skifteprotokol 1770-1818 C 35-5
7 Dorthe Jørgensdatter i Agerup. 31.1.1771, fol.54B, 114B, 115, næste protokol fol.60B.
E: Mikkel Madsen. B:
1) Gertrud Mikkelsdatter 15. Ved afkald 2.2.1778 g.m. Søren Rasmussen i Besser
2) Dorthe Mikkelsdatter 13. Ved afkald 7.2.1780 g.m. Peder Jensen i Ørby
3) Jørgen Mikkelsen 7
4) Anne Mette Mikkelsdatter.
FM:
1) Hans Rasmussen i Besser
2) Morten Sørensen i Torup.

Børn

i Gertrud Mikkelsdatter * 1756 på Tunø, † 1788 i Besser sogn, Samsø

Hun blev gift 2 feb 1778 i Besser med Søren Rasmussen Philip * 1756 † 1828 i Besser

Han gifter sig efter hendes død (2) med Maren Hansdatter

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, , 6, FT-1787
Søren Rasmussen 35 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Giertrud Mikkelsdatter 31 Gift Kvinde
Rasmus Sørensen 7 Ugift Deres Barn
Mikkel Sørensen 3 Ugift Deres Barn
Lars Andersen 20 Ugift Tienestefolk National Soldat
Anne Jørgensdatter 19 Ugift Tienestefolk
Laurs Jensen 18 Ugift Tienestefolk

ii Dorthe Mikkelsdatter * 1758 på Tunø, † 1799 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø

Hun bliver gift 7 feb 1780 i Tranebjerg med Peder Jensen Ladefoged * 1 nov 1744 i Ørby, tranebjerg sogn, Samsø, † 10 sep 1827 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø

Efter hendes død gifter han sig 1801 (2) med Karen Jensdatter

iii Jørgen Michelsen * 1764 på Tunø

iv 49. Anne Mette Mikkelsdatter, * Tunø, † 27 maj 1799 i Agerup, Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift 1790 med Rasmus Rasmussen Vadstrup

99. Dorthe Jørgensdatter † 1770 på Tunø

100. Christen Rasmussen Molbo, * 1722 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 10 nov 1797 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med enke Inger Jensdatter Haukrog, 13 juli 1758 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Maarup Bye, , 108, FT-1787
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Rasmussøn 64 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Inger Jensdatter 56 Gift Kone
Clemen Christenssøn 27 Ugift Deres Børn Enroulleret Matros
Rasmus Christenssøn 25 Ugift Deres Børn
Christen Christenssøn 15 Ugift Deres Børn

Børn i Inger Jensdatter Haukrogs 1 ægteskab med Clemmen Pedersen Holm

i Anne Clemmensdatter * 26 sept 1751 i Mårup, Nordby sogn, Samsø, † 1814 i Nordby sogn
Peder Clemens hustru bar barnet, faddere Christen Clemmensen, Mikkel Holm, ?, Clemen Christensen Mikkelsen Foged, Jens Christensen og Christen Jørgensens hustruer Johanne Mikkelsdatter og Barbara Christensdatter

Hun blev gift med Peder Pedersen Thomassen Gylling

Holbæk, Samsø, Nordby, Brøndkjer, en udflytted Gaard, 127, FT-1801
Peder Pedersen Tomsen 39 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Anna Klemmensdatter 50 Gift Kone
Søren Pedersen 11 Ugift Deres Børn
Villads Sørensen 18 Ugift Tienestefolk Enroulleret Matros

ii Jens Clemmensen Molbo * 25 aug 1754 i Mårup, Nordby sogn, Samsø † 1829 i Mårup, Nordby sogn, Samsø
Jomfru Raffnsøe bar barnet, faddere Clemen Jyde, Rasmus Kornmåler, Michael X Frier og Rasmus Olafsen; Ole Mortensen og Ole Holms hustruer, XX

Han blev gift med Mette Clemmensdatter

Holbæk, Samsø, Nordby, Morup Bye [Maarup], 11, 114, FT-1801
Jens Klemmensen Molboe 47 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Mette Klemmensdatter 46 Gift Kone
Anna Jensdatter 10 Ugift Deres Børn
Klemmen Jensen 6 Ugift Deres Børn
Søren Knudsen 27 Ugift Tienestefolk vanfør
Kirsten Klemmensdatter 30 Ugift Tienestefolk
Jens Larsen 71 Enkemand Opholdende Konens Stedfader. Aftægtsmand

iii Kirsten Clemmensdatter * 22 feb 1756 i Mårup, Nordby sogn, Samsø
Ole Pedersen Holms hustru bar barnet, faddere Rasmus Elboe, Jens Jensen Holm, Rasmus Foged og Søren Elboes hustruer, Mikkel Haugkrog, Anne Munch og Kirsten Mikaelsdatter

iv Peder Clemmensen * 11 feb 1757 i Mårup, Noreby sogn, Samsø
Rasmus Rasmussens hustru bar barnet, ikke flere nævnt?

Børn i Ægteskabet med Christen Rasmussen Molbo

v Ane Kirstine Christensdatter Molbo, * 9 sep 1759 i Nordby sogn, Samsø, † 27 dec 1760 i Nordby sogn, Samsø.
Mikkel Holms hustru bar barnet, Ole Holm og Jens Møller af Toftebjerg, Niels Willadsen og Mikkel Touboes hustruer, Mikkel Holms datter Maren af Onsbjerg

50. vi Clemmen Christensen Molbo, * 23 dec 1760 i Nordby sogn, Samsø, † 25 aug 1826 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Kirsten Pedersdatter Foged, i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Apollone Jørgensdatter, 1810 i Nordby sogn, Samsø.

vii Rasmus Christensen Molbo, * 9 jan 1763 i Nordby sogn, Samsø, † 1 jun 1829 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.
Jens Rasmussens hustru bar barnet, Jørgen Thomasen, Hans Foged, Peder Thomsens hustru, Johan Skrædders Anne

Hun blev gift med Bodil Larsdatter, * 2 feb 1752 i Maarup, Nordby sogn, Samsø, † 14 maj 1828 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Morup Bye [Maarup], 7, 110, FT-1801
Rasmus Kristensen Molboe 39 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Bodil Larsdatter 50 Gift Kone
Kristen Rasmussen 11 Ugift Deres Børn
Jens Rasmussen 7 Ugift Deres Børn
Maren Rasmusdatter 4 Ugift Deres Børn

viii Niels Christensen Molbo, * 21 jul 1765 i Nordby sogn, Samsø.
Rasmus Kornmålers hustru bar barnet, Søren X og Søren Christensen, Mikkel Christensen Br?, Mikkel Toubros hustru Bodil Madsdatter

ix Willads Christensen Molbo, * 20 sep 1767 i Maarup, Nordby sogn, Samsø, † 3 feb 1853 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.
Michael Toubros hustru bar barnet, ung Michel Poulsen, Jens Mathiesen, Jens Mortensen, Knud ? hustru, Bodil Rasmusdatter Kornmåler

Han blev gift (1) med Barbara Michelsdatter 11 nov 1802 i Nordby sogn, Samsø, * 1768 i Nordby sogn, Samsø † 25 aug 1803 i Nordby sogn, Samsø (hun var datter af Michel Poulsen)

Han blev gift (2) med Barbara Michelsdatter, 27 okt 1803 i Nordby sogn, Samsø, * 1780 i Maarup, Nordby sogn, Samsø, † 31 maj 1855 i Nordby sogn, Samsø. (hun var datter af Michel Olsen).

Holbæk, Samsø, Nordby, Maarup, en Gaard, 4, FT-1834
Villads Christensen Molbo 67 Gift Gaardmand
Barbara Michelsdatter 54 Gift Hans Kone
Christen Villadsen 20 Ugift Deres Søn
Rasmus Michelsen 32 Gift Deres Svigersøn
Barbara Villadsdatter 30 Gift Hans Kone
Villads Rasmussen 3 Ugift Deres Barn
Karen Jensdatter 18 Ugift Tjenestepige

Holbæk, Samsø, Nordby, Morup Bye, En Gaard, 126, FT-1845
Rasmus Michelsen 43 Gift Gaardmand Her i Sognet
Barbara Villadsdatter 41 Gift Hans kone Her i Sognet
Villads Molboe 14 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Karen Molboe 11 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Villads Molboe 78 Gift Huusfaders Svigerfader, som af ham forsørges Her i Sognet
Barbara Michelsdatter 65 Gift Huusfaders Svigermoder, som af ham forsørges Her i Sognet
Christen Villadsen 31 Ugift Tjenestekarl Her i Sognet
Ane Michelsdatter 18 Ugift Tjenestepige Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Maarup, en Gaard, 6, FT-1850
Christen Villadsen 36 Ugift Gaardmand, Huusfader I Sognet
Villads Molbo 83 Gift Huusfaders Forældre, som af Ham Forsørges I Sognet
Barbara Michelsdatter 70 Gift Huusfaders Forældre, som af Ham Forsørges I Sognet
Villads Molbo 19 Ugift Tjenestefolk I Sognet
Karen Molbo 16 Ugift Tjenestefolk I Sognet

x Christen Christensen Molbo, * 25 nov 1770 i Nordby sogn, Samsø, † 9 dec 1770 i Nordby sogn, Samsø.
Jens Mathiesens hustru bar barnet, faddere Niels Jensen, Søren Pedersen Lund, Hans Willadsen, Søren Poulsens hustru, og Karen Gyllings

xi Christen Christensen Molbo, * 24 nov 1771 i Nordby sogn, Samsø, † 6 jul 1819 i Nordby sogn, Samsø.
Niels Jensens hustru bar barnet, Rasmus Bejer, Michel Madsen, Søren Holms hustru, Bodil Olufsdatter og Maren Sørensdatter Thuenboe

Han blev gift med Barbara Jensdatter Farver, 1805 i Nordby sogn, Samsø, * 29 nov 1786 i Nordby sogn, Samsø, † 20 jul 1825 i Nordby sogn, Samsø.

101. Inger Jensdatter Haukrog, * 20 apr 1732 i Nordby sogn, Samsø, † 1803 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.
Jørgen Haukrogs hustru bar banet, faddere Jørgen Haukrog, Jens Christensen, Marius Olufsen, Tønne Pedersens hustru, og Jørgen Maarups hustru, Dorthe Mikkelsdatter og Dorthe Jørgensdatter

Hun blev gift med (1) Clemmen Pedersen Holm, 23 jun 1750 i Nordby sogn, Samsø, * 18 maj 1719 i Nordby sogn, Samsø, † 29 dec 1757 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med (2) Christen Rasmussen Molbo, 5 okt 1758 i Nordby sogn, Samsø.

102. Peder Rasmussen Foged, * 31 mar 1737 i Nordby sogn, Samsø, † 21 mar 1811 i Nordby sogn, Samsø.
Båren af Oluf Fogeds hustru, faddere Oluf Foged og Jens Michaelsen Holm, Michael X og M Olufsens hustruer, resten ulæselig

Han blev gift med Mette Mortensdatter Bachmann, 24 jul 1760 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, , 39, FT-1787
Peder Rasmussøn Foged 51 Enke(mand) Mand Bonde og Gaardbeboer
Margrethe Pedersdatter 20 Ugift Mandens Børn
Bodil Pedersdatter 14 Ugift Mandens Børn
Jens Sørenssøn 15 Ugift Tienestefolk
Jacob Jenssøn Farver 29 Gift Mandens Svigersøn Enroul. Matros,
Maren Pedersdatter 25 Gift Mandens Børn Hans Kone
Jens Jacobssøn 1 Ugift Deres Børn Deres Søn

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, 35, 35, FT-1801
Rasmus Nielsen 27 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Bodil Pedersdatter 28 Gift Kone
Klemmen Jensen 21 Ugift Tienestefolk Enroulleret Matros
Maren Jørgensdatter 15 Ugift Tienestefolk
Peder Rasmussen 64 Enkemand Konens Fader Aftægtsmand

Børn:

51. i Kirsten Pedersdatter Foged, * 18 jan 1761 i Nordby sogn, Samsø, † 2 jul 1810 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med (1) Clemmen Pedersen Holm, 23 jun 1750 i Nordby sogn, Samsø, * 18 maj 1719 i Nordby sogn, Samsø, † 29 dec 1757 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift (2) med Clemmen Christensen Molbo, i Nordby sogn, Samsø.

ii Maren Pedersdatter, * 2 feb 1763 i Nordby sogn, Samsø, † 1822 i Nordby sogn, Samsø.
Michael Jensen Fogeds hustru bar barnet, faddere Michael Foged, Rasmus Poulsen, Søren Clemmensens hustru, Maren Pedersdatter alle af Nordbye

Hun blev gift med Jacob Jensen Farver, * 20 nov 1757 i Nordby sogn, Samsø, † 28 apr 1833 i Nordby sogn, Samsø.

I Folketællingen 1787 bor de sammen med hendes far, se folketælling her

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, 13, 13, FT-1801
Jakob Jensen Farver 44 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Maren Pedersdatter 37 Gift Kone
Jens Jakobsen 14 Ugift Deres Børn
Peder Jakobsen 11 Ugift Deres Børn
Maren Jakobsdatter 9 Ugift Deres Børn
Morten Jakobsen 5 Ugift Deres Børn
Mette Kirstine Jakobsdatter 1 Ugift Deres Børn

iii Mette Pedersdatter Foged, * 25 aug 1765 i Nordby sogn, Samsø, † 1 sep 1832 i Nordby sogn, Samsø.
Jomfru Raffnsøe bar barnet, Michael Mikkelsen Foged, Michael Toubroe, Søren Madsen, Michael Pedersens hustru, X Christensen

Hun blev gift 22 nov 1794 i Nordby med Peder Clemmensen Greve, * 21 feb 1762 i Nordby sogn, Samsø, † 30 jun 1825 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, 21, 21, FT-1801
Peder Klemmensen Greve 40 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Mette Pedersdatter 34 Gift Kone
Klemmen Pedersen 6 Ugift Deres Børn
Karen Pedersdatter 4 Ugift Deres Børn

iv Margrethe Pedersdatter Foged, * 29 jul 1770 i Nordby sogn, Samsø, † 8 feb 1846 i Nordby sogn, Samsø.
Michel Madsens hustru i Nordby bar barnet, faddere Søren Greve, Peder Jensen Foged, Jens Knudsen og Søren Poulsens hustru , Bodel Thunboe

Hun blev gift med Peder Michelsen Kræmmer, 9 feb 1792 i Nordby sogn, Samsø, * 31 jan 1751 i Nordby sogn, Samsø, † 30 aug 1818 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, 29, 29, FT-1801
Peder Mikkelsen Kræmmer 51 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Grethe Pedersdatter 31 Gift Kone
Ip Pedersen 22 Ugift Mandens Børn Enroulleret Matros
Bodil Pedersdatter 15 Ugift Mandens Børn
Jens Pedersen 3 Ugift Deres Børn
Jens Olesen 16 Ugift Tienestefolk

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, en Gaard, 55, FT-1834
Margrethe Pedersdatter 64 Enke(mand) Enke
Peder Pedersen 21 Gift Hendes Søn
Barbara Jørgensdatter 22 Gift Hans Kone
Christen Knudsen 15 Ugift Tjenestedreng

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, en Gaard, 56, FT-1840
Margrethe Pedersdatter 70 Enke Gaardmandsenke
Jens Pedersen 42 Gift Huusmoders Søn
Bodil Olesdatter 32 Gift Hans Kone
Ole Jensen [Kræmmer] 9 Ugift Deres Børn
Margrethe Jensdatter [Kræmmer] 7 Ugift Deres Børn
Peder Jensen [Kræmmer] 3 Ugift Deres Børn
Rasmus Pedersen 30 Ugift Tjenestefolk
Rasmus Knudsen 17 Ugift Tjenestefolk

v Bodil Pedersdatter Foged, * 9 jan 1774 i Nordby sogn, Samsø, † 24 aug 1841 i Nordby sogn, Samsø.
Jens Madsens hustru bar barnet, faddere Michel Frier, Gyes Jens Jonsen, Junker Berke, Maren Lauritsen ?

Hun blev gift med Rasmus Nielsen Foged, * 10 apr 1774 i Maarup, Nordby sogn, Samsø, † 1837 i Nordby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, 35, 35, FT-1801
Rasmus Nielsen 27 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Bodil Pedersdatter 28 Gift Kone
Klemmen Jensen 21 Ugift Tienestefolk Enroulleret Matros
Maren Jørgensdatter 15 Ugift Tienestefolk
Peder Rasmussen 64 Enkemand Konens Fader Aftægtsmand

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, en Gaard, 63, FT-1834
Rasmus Nielsen 60 Gift Gaardmand
Bodil Pedersdatter 61 Gift Hans Kone
Peder Rasmussen 25 Gift Deres Søn
Mette Clemmensdatter 26 Gift Hans Kone
Rasmus Pedersen 4 Ugift Deres Barn
Peder Høg 34 Ugift Tjenestefolk
Sidsel Rasmusdatter 16 Ugift Tjenestefolk

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, en Gaard, 65, FT-1840
Peder Foged 31 Gift Gaardmand
Mette Clemmensdatter 32 Gift Hans Kone
Rasmus Pedersen 10 Ugift Deres Barn
Bodil Pedersdatter 66 Enke Huusfaders Moder
Christen Knudsen 21 Ugift Tjenestefolk
Bodil Nielsdatter 18 Ugift Tjenestefolk

103. Mette Mortensdatter Bachmann, * 24 jun 1736 i Nordby sogn, Samsø, † 2 jul 1785 i Nordby sogn, Samsø.
Frembragt af Peder Clemmens hustru, faddere Poul Pedersen og Poul Xsen, Micael Mortensen, Michael Rasmussen og Mourits LXs hustruer, Karen Jensdatter og Dorthe Jensdatter 

Nordby bakker

106. Peder Pedersen Rytter, * 1722, † 15 sep 1802 i Thorup, Besser sogn, Samsø.

Ingen i Besser kirkebog, der passer, men ved brylluppet står der de begge er af Torup

Han blev gift med Kirsten Rasmusdatter, 2 feb 1749 i Besser sogn, Samsø. Forlovere: Ole Christensen, Clemmen Holm begge af Thorup

Holbæk, Samsø, Besser, Thorup Bye, , 109, FT-1787, B4854
Peder Pedersen (Rytter) 70 Gift Mand Huusmand og Hiulmand
Kirsten Rasmusdatter 68 Gift Kvinde

Holbæk, Samsø, Besser, Thorup, 17, 122, FT-1801, B4859
Hans Jørgensen 49 Gift Mand Huusmand med Jord og Daglejer
Karen Pedersdatter 48 Gift Kone
Anne Hansdatter 13 Ugift Deres Børn
Peder Hansen 9 Ugift Deres Børn
Kirsten Hansdatter 5 Ugift Deres Børn
Peder Pedersen Rytter 84 Enkemand Konens Fader Nyder Ophold

skøde 12.02.1749 -- hvor han køber hus af Jørgen Sørensen i Thorup

Contract: 26.04.1786 ( skifteprotokol 1784 --91 )
1756 -- 1803 , Thorup 4--3
Hans Jørgensen i Øst. overdrages ved Contract med Peder Pedersen af Thorup
dat.26.04.1786, sidstenævntes huus og ejendom , den halve deel og det øvrige ved afhænderens dødelige afgang , ved at overtage gjælden , udbetale medarvingerne
i alt 19 rdl og forsørge afhænderen med ophold for livstid , tinglæst 27.04.1786 og prot. folio 332 i protokol nr.2 ( den er brændt ) findes i skifteprotokollen 1784 -91
448.

R260 Skifteprotokol 1784 - 1791, film 406, folio 405

SKIFTE: Anno 1790 dend 10 October, mødte paa dette Lands Høj Grevelige Herskabs Vegne Forvalter Didrich fra Ørnslund ved Fuldmægtig Hans Stephansen med tiltagne 2.de Vitterligheds Vidner Gaardmænd Søren Jensen og Jørgen Jørgensen Holm begge af Thorup i Stervboet hos Huusmand Peder Pedersen, hvis Hustrue Kirsten Rasmusdatter,der dend 9 denne Maaned ved Døden var afgaaet, for at registrere og vurdere til videre paafølgende Skifte og Deeling efter Loven, Arvingerne ere: Jørgen Pedersen, Gaardmand i Langemark
Maren Pedersdatter, gift med Henrik Jensen Smed i Østerbye, Karen Pedersdatter, gift med Hans Jørgensen Huusmand i Thorup. Alle Arvingerne ere myndige og var tilstæde, samt begiærede selv at skifte og deele med Enkemanden.
Herforuden fremlagde Enkemanden en imellem ham og Hustrue samt Svigersøn Hans Jørgensen oprettede Fledførings Contract, dateret 26.de April 1786, underskreven af alle Arvingerne, samt læst paa Samsøe Birketing den 27. de April samme Aar, hvormed han ville bevise at Arvingerne forhen havde været eenige med ham og afdød Hustrue om Huusets Afstaaelse med videre. Samme Contract lyder Folio 448 og 449 i Panteprotokol.
Som alle Arvingerne var myndige efter Loven og eenige om at deele Arven. Saa blev Boen dem overleveret til Deeling, med tagen Reservation at holde Skifte Retten kraves og skadesløs i alle lovlig Maader og er dette Skivte saaleedes i al Eenighed sluttet og tilendebragt, som ved vore Hænders Underskrivt bekræftet.
Datum Stervboet ut supra. Paa Hr Forvalter Didrichs Vegne Enkemanden som Fuldmægtig H. Stephansen Peder Pedersen Arvinger Jørgen Pedersen, Henrik Jensen, Hans Jørgensen Som Vitterligheds Vidner Som med paaholden Pen har skreven deres Navne, Søren Jensen Jørgen Jørgensen

Børn:

i Troels Pedersen Rytter, * 20 apr 1749 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 1 jun 1749 i Thorup, Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Jørgen Pedersens hustru i Østerbye, faddere Rasmus Rasmussen i Thorup, Morten Sørensen ibid, Søren Rasmussen ibid, Jens Olesen ibid, Ole Mentholms hustru ibid, Jens Jensens hustru af Østerbye, Margrethe Jørgensdatter af Thorup, Maren Mortensdatter af Besser

ii Niels Pedersen Rytter, * 21 okt 1750 i Thorup, Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Ole Mentholms hustru ibid, faddere Jens Madsen og Knud Henriksen ibid

iii Jørgen Pedersen Rytter, * 2 jan 1752 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 24 jan 1824 i Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Clemen Holms hustru ibid, faddere Ole Hansen Toftebjerg, Jens Jensen Lund af Østerbye

Han blev gift med (1) Anna Jørgensdatter, 11 okt 1776 i Nordby sogn, Samsø, † 1777.

Han blev gift med (2) Kirsten Michelsdatter, 1 dec 1778 i Besser sogn, Samsø, * 1737, † 30 apr 1812 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Langemark Bye, , 89, FT-1787
Jørgen Pedersen 37 Gift Mand Huusmand og Hiulmand
Kirsten Mikelsdatter 50 Gift Kvinde
Jørgen Jørgensen 11 Ugift Mandens Barn
Søren Sørensen 10 Ugift Kvindens Barn
Søren Jørgensen 8 Ugift Deres Barn

Holbæk, Samsø, Besser, Langemark, 8, 77, FT-1801
Jørgen Pedersen 52 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Kirsten Mikkelsdatter 64 Gift Kone
Jørgen Jørgensen 25 Ugift Mandens Børn Seiler
Søren Jørgensen 24 Ugift Deres Børn
Bodil Mikkelsdatter 21 Ugift Tienestepige
Peder Mikkelsen 52 Ugift Opholdende

iv Karen Pedersdatter, * 29 sep 1753 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 16 aug 1812 i Thorup, Besser sogn, Samsø.
Frembåren af Morten Sørensen ibid, ingen faddere nævnt

Hun blev gift med Hans Jørgensen Yde, * 1 jan 1770 i Østerby, Besser sogn, † 15 mar 1812 i Thorup, Besser sogn, Samsø.

Se Folketællingen ved faderen 1801, han bor i aftægt hos dem

53. v Maren Pedersdatter, * 11 feb 1757 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 9 feb 1809 i Østerby, Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Henrik Jensen Smed, 22 okt 1776 i Besser sogn, Samsø.

vi Peder Pedersen Rytter, * 27 maj 1759 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 11 sep 1785 i Thorup, Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Michael Rasmussens hustru ibid, faddere Jens Jensen Frier ibid, Ole Pedersen i Besser

vii Niels Pedersen Rytter, * 8 aug 1762 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 1 jun 1766 i Thorup, Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Peder Sørensens hustru ibid, faddere Rasmus Pedersen af Besser, Laurids Nielsen af Thorup

107. Kirsten Rasmusdatter, * 1719 † 9 okt 1790 i Thorup, Besser sogn

Besser Rev

108. Søren Jensen Skytte, * 1719 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 1790 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med XX

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbierg, , 28, FT-1787
Jens Povelsen 38 Gift Mand Bonde og Huusmand
Anne Sørensdatter Skiøtt 24 Gift Kone
Karen Jensdatter 4 Ugift Deres Børn
Jens Povel Jensen 1 Ugift Deres Børn
Søren Jensen Skiøtt 72 Enke(mand) Konens Fader

Børn:

54. i Jens Sørensen Skjøt, * 2 okt 1757 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 16 dec 1826 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Anne Pedersdatter, omk 1783 i Onsbjerg sogn, Samsø.

ii Ane Chatrine Sørensdatter Skjøt * 1763 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 26 mar 1818 i Onsbjerg sogn, Samsø

Hun blev gift med Jens Poulsen Maler * 1743, † 25 dec 1819 i Onsbjerg sogn, Samsø

I folketælling 1787 har de hendes far i aftægt se ovenover

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsberg, 28, 28, FT-1801
Jens Povelsen Maler 53 Gift Opholdende Huusmand med Jord. Daglejer
Anna Katr. Sørensdatter 35 Gift
Søren Jensen 7 Ugift

109. XX

Onsbjerg set fra "Dyret"

116 Niels Mogensen * 3 jun 1748 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø † 14 feb 1820 Nordby sogn, Samsø
Mogens Andersens Niels af Brundby døbt. Fremstillet af Jens Nielsens hustru i Pillemark, faddere Jens Nør af Tranebjerg, Roland Jørgensen, Søren Lauritsen, Oluf Hansen, Magnus Hansen og Niels Krags hustruer alle af Ørbye

Han blev gift (1) 7 juli 1773 i Nordby sogn med Zidsel Sørensdatter Degn * 2 feb 1701 i Nordby sogn, Samsø, † 17 dec 1792 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift (2) i 1793 med Gundil Sophie Nielsdatter

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, 60, 60, FT-1801
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Mogensen 55 Gift Mand Huusmand med Jord
Gundil Sofie Nielsdatter 32 Gift Kone
Mogens Nielsen 4 Ugift Deres Børn
Niels Nielsen 2 Ugift Deres Børn

Niels Mogensen feb 1820 Gundil Sophie Nielsdatter 157 Nor
Mogens

Børn med Zidsel Sørensdatter Degn

i Bodil Nielsdatter * 6 sept 1772 i Nordby sogn, Samsø
B. Willadsens hustru fra Pillemark bar barnet, faddere Michel Bejer, Søren Degn, Michel Pedersens hustru, Christen Triers Børn af Pillemark, nemlig Anna og Appolone Rasmusdatter

ii Søren Nielsen Mogensen * 22 jan 1775 i Nordby sogn, Samsø, † 12 feb 1847 i Onsbjerg sogn, Samsø
X bar det, faddere Hans Foged, Peder Annbjerggård, Kirsten Kræmers, Kirsten Rass

Han blev gift med Maren Mortensdatter

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsbjerg, et Huus, 60, FT-1834
Søren Nielsen Mogensen 63 Gift Dagleier
Maren Mortensdatter 55 Gift Hans Kone
Jens Nielsen 23 Ugift Inderste, Maler

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Onsberg Bye, et Huus, 126, FT-1840
Morten Jørgen Sørensen 24 Ugift Huusmand og Skræder
Søren Nielsen Mogensen 69 Gift Huusfaderens Forældre der af ham forsørges
Maren Mortensdatter 63 Gift Huusfaderens Forældre der af ham forsørges

iii Jens Nielsen Mogensen * 31 aug 1777 i Nordby sogn, Samsø, † 28 maj 1842 i Tanderup, Onsbjerg sogn, Samsø
Jomfru Ryeborg bar barnet, faddere Michel Pedersen Foged, Michel Frandsen, Christen Rasmussen og Clemen Madsens hustruer

Han blev gift (1) med Mette Katrine Nielsdatter

Han blev gift (2) 22 feb 1798 i Nordby sogn med Kirsten Jensdatter Kjær

Han blev gift (3) 23 okt 1828 i Onsbjerg med Dorthea Christensdatter

Holbæk, Samsø, Onsbjerg, Tanderup, et Huus, 22, FT-1834
Jens Nielsen Mogensen 62 Gift Dagleier
Dorthe Christensdatter 37 Gift Hans Kone
Mette Kirstine Jensdatter 5 Ugift Deres Barn
Hans Emmelev 53 Enke Inderste, Farver

iv Rasmus Nielsen Mogensen * 20 maj 1781 i Nordby sogn, Samsø, † 16 maj 1856 i Nordby sogn, Samsø
Båren af Søren Christensens hustru ibid, faddere Mns Mikkel Laursens i Nordbys hustru, Jens Frandsen Molbo og Møller Jens ibid, Mikkel Holm i Mårup. pigebørnene Bodil og Kirsten Sørensdatter Lauritsen, Anna Toft og Bodil Haukrog fra Nordby

Han blev gift 25 sept 1802 i Nordby med Birthe Nielsdatter

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, et Huus, 33, FT-1834
Rasmus Michelsen 29 Gift Huusmand med Jord
Ingeborg Rasmusdatter 18 Gift Hans Kone
Rasmus Nielsen Mogensen 54 Gift Huusfaders Svigerfader
Birthe Nielsdatter 54 Gift Hans Kone
Jens Rasmussen 9 Ugift Deres Børn
Ane Kirstine Rasmusdatter 13 Ugift Deres Børn

Børn med Gunhild Sophie Nielsdatter

v Zidsel Nielsdatter * 14 november 1793 i Nordby sogn, Samsø, † 8 apr 1794 i Nordby sogn, Samsø
frembåren af Jørgen Jensens hustru, faddere Mikkel Kjær, X Jørgensen, Rasmus Sørensen og Karen Jensdatter,

vi Zidsel Nielsdatter * 22 feb 1795 i Nordby sogn, Samsø, † 6 jul 1800 i Nordby sogn, Samsø. Dåbsnoter ulæselige

58. vi Mogens Nielsen, * 16 jul 1797 i Nordby sogn, Samsø, † 26 jul 1881 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Ane Mette Jørgensdatter, 1 jul 1819 i Nordby sogn, Samsø. Forlovere Jens Mortensen og Rasmus Nielsen Mogensen

Han blev gift med (2) Margrethe Marie Jensdatter, 9 jun 1839 i Nordby sogn, Samsø, * 13 aug 1814 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 14 apr 1859 i Onsbjerg sogn, Samsø.

viii Niels Nielsen * 17 sept 1799 i Nordby sogn, Samsø
Frembåren til dåben af Mikkel Knudsens hustru, faddere Willads Molboe, Jens Rasmussen, Henning og Kjær Møller

ix Dødfødt Nielsdatter * 21 marts 1802 i Nordby sogn, Samsø, † 21 marts 1802 i Nordby sogn, Samsø

x Dødfødt Nielsen * 7 juli 1805 i Nordbys ogn, Samsø † 7 juli 1805 i Nordby sogn, Samsø

xi Mathias Nielsen * 2 sept 1806 i Nordby sogn, Samsø, † 15 dec 1891 i Århus Domsogn
Hans Xborgs kone frembar barnet, faddere Michel Fogeds hustru, X Haukrog, Anne Christensdatter

Han blev gift 12 april 1833 i Århus Domsogn med Ane Lene Andersdatter

Aarhus, Hasle, Aarhus Købstad, Graven, Nr 228, , 332, FT-1834, B3334
Mathias Nielsen 25 Gift Dagleier
Ane Lene Andersdatter 22 Gift hans Kone
Niels Nielsen 1 Ugift deres Søn

xii Jens Nielsen Mogensen * 16 maj 1809 i Nordby sogn, Samsø, † 23 april 1874 i Nordby sogn, Samsø
Rasmus Nielsen Mogensens hustru frembar barnet, ingen faddere nævnt

Han blev gift 20 okt 1836 i Nordby sogn med Ane Sørensdatter

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, et Huus, 88, FT-1840, B4871
Jens Mogensen 30 Gift Huusmand
Ane Sørensdatter 33 Gift Hans Kone

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye, Et Huus, 99.1, FT-1845, B4417
Jens Mogensen 36 Gift Huusmand og Dagleier Her i Sognet
Ane Sørensdatter 39 Gift Hans Kone Her i Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, et Huus, 123, FT-1850, B4876
Jens Mogensen 41 Gift Huusmand, Dagleier, Huusfader I Sognet
Ane Sørensdatter 44 Gift Hans Kone I Sognet

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, Huus, 125, FT-1860, B4881
Jens Mogensen 51 Gift Huusfader, lever af sin Jordlod I Sognet
Ane Sørensdatter 54 Gift hans Kone I Sognet
Ane Dorthe Skræder 16 Ugift deres Pleiebarn I Sognet

117 Gundel Sophie Nielsdatter * 15 feb 1769 i Nordby sogn, Samsø † 12 maj 1835 i Nordby sogn, Samsø
Møller Niels Jensen en datter Gunnel Sophie, Madme Raffnsøe bar barnet, Hans Jensen, Jens Mortensen Smed, Mons Markus Wøldike Raffnsøe, Christen Smeds hustru, Jørgen Jørgensen Holm

Note. Madam Raffnsøe er præstens hustru i Nordby, en af deres døtre hedder Gundel Sophie, som Gundel her bliver opkaldt efter. Marcus Wøldike Raffnsøe er præstens søn.

død Niels Mogensens enke Nordbye, 67 år

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, et Huus, 10, FT-1834, B4866
Jens Sørensen Hjorth 34 Gift Huusmand med Jord
Karen Jørgensdatter 39 Gift Hans Kone
Jørgen Søren Jensen 8 Ugift Deres Børn
Jens Jensen 4 Ugift Deres Børn
Rasmus Jensen 1 Ugift Deres Børn
Maren Jensdatter 11 Ugift Deres Børn
Knud Jørgensen Skjøt 42 Gift Dagleier
Mette Marie Johansdatter 35 Gift Hans Kone
Jørgen Knudsen 12 Ugift Deres Børn
Jens Knudsen 11 Ugift Deres Børn
Johannes Knudsen (Skjøt) 5 Ugift Deres Børn
Søren Knudsen (Skjøt) 2 Ugift Deres Børn
Maren Knudsdatter 9 Ugift Deres Børn
Karen Knudsdatter (Skjøt) 3 Ugift Deres Børn
Niels Nielsen Suder 44 Gift Huusmand med Jord
Maren Michelsdatter 48 Gift Hans Kone
Niels Nielsen 8 Ugift Deres Børn
Ane Nielsdatter 5 Ugift Deres Børn
Peder Jensen Kjær 45 Gift Huusmand med Jord
Karen Pedersdatter 39 Gift Hans Kone
Dorthe Pedersdatter 11 Ugift Deres Barn
Ellen Jensdatter 72 Enke(mand) Huusfaders Moder
Mogens Nielsen 37 Gift Huusmand med Jord
Ane Mette Jørgensdatter 37 Gift Hans Kone
Niels Mogensen 5 Ugift Deres Børn
Karen Mogensdatter 13 Ugift Deres Børn
Gundil Sophie Mogensdatter 7 Ugift Deres Børn
Maren Mogensdatter 2 Ugift Deres Børn
Gundil Sophie Nielsdatter 67 Enke(mand) Huusfaders Moder
Morten Pedersen Smed 52 Gift Huusmand med Fæstejord
Kirsten Jørgensdatter 53 Gift Hans Kone
Jens Mortensen 22 Ugift Deres Søn, Søefarende
Rasmus Jørgen Jensen 35 Gift Kgl. Lods paa Kyeholm
Karen Rasmusdatter 38 Gift Hans Kone
Jens Rasmussen 2 Ugift Deres Børn
Mette Johanne Rasmusdatter 10 Ugift Deres Børn
Apollone Rasmusdatter 5 Ugift Deres Børn
Michel Michelsen Fløistrup 35 Gift Huusmand med Jord
Ane Sophie Kjeldsen 42 Gift Hans Kone
Johannes Michelsen 6 Ugift Deres Børn
Michel Michelsen (Fløistrup) 3 Ugift Deres Børn
Kirsten Marie Michelsdatter (Fløistrup) 8 Ugift Deres Børn 

Samsøstue Brundby

118 Jørgen Hansen * 1761

Han blev gift med Bodil Peersdatter

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Ørby, 54, 155, FT-1801
Jørgen Hansen 40 Gift Mand ligeledes [Jordløs Huusmand. Gaar i Dagleie]
Bodil Peersdatter 31 Gift Kone
Hans Jørgensen 7 Ugift Deres Barn
Anne Mette Jørgensdatter 5 Ugift Deres Barn
Søren Jørgensen 1 Ugift Deres Barn
Peer Madsen 67 Gift Konens Far
Anne Rasmusdatter 78 Gift Konens Moder

Børn

i Hans Jørgensen * 2 feb 1794 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø
Båren af Mads Sørensens hustru, faddere Tønnes Jørgensen, Anders Tømmermann, Jens Jensen, Barbara Tønnesdatter

59. ii Anne Mette Jørgensdatter, * 1796 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø, † 1 dec 1838 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift 1 juli 1819 i Nordby med Mogens Nielsen

iii Søren Jørgensen * 15 juni 1800 i Ørby, Tranebjerg sogn
Faddere Mad X, Rasmus X, Søren Jørgen, Michel Jørgensen, X Jørgensdatter

119 Bodel Peersdatter * 1770

Døbefront Tranebjerg kirke

4 X tipoldeforældre

136. Michel Pedersen Kjær, * 1695, † 2 jun 1777 i Nordby sogn, Samsø.

Ved begravelsen 82 år.

Han blev gift med Karen Pedersdatter.

Børn:

i Kirsten Michelsdatter, * 27 nov 1735 i Nordby sogn, Samsø.
Frembåren af Niels Knudsens hustru, faddere Rasmus Thomassen og Kristen Jørgensen, Oluf Pedersen Kjær og Jens Skrædder, Michael Rasmussen og Michel Michelsens hustruer, Kirsten C??sdatter og Maren Larsdatter

112. ii Peder Michelsen Kjær, * 14 apr 1739 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med Dorthe Jensdatter, 12 sep 1768 i Nordby sogn, Samsø.

iii Maren Michelsdatter, * 11 aug 1748 i Nordby sogn, Samsø † 2 aug 1828 i Nordby.
Christen Pedersens hustru af Pillemark bar barnet, faddere Jens Christensen X, Jens Alexander, LX Jensen, Christen Kjær, Ole Houbro og Ras Degns hustruer Kirsten Michelsdatter X, Mette Rasmusdatter

Hun blev gift med Mikkel Jensen Fod

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, 79, 79, FT-1801, B4861
Mikkel Jensen Fod 52 Gift Mand Huusmand med Jord. gaaer i Dagleje
Maren Mikkelsdatter 52 Gift Kone

Mikkel Fods enke 79 år

137. Karen Pedersdatter

Nordby bakker

Dette par er også ane 228 og 229

140. Oluf Andersen, * 18 sep 1708 i Koldby sogn, Samsø, † 4 nov 1761 i Besser sogn, Samsø.
Båren af Jørgen Alfast hustru ibid, faddere Jørgen Rasmussen af Koldby, Ras X af Pillemark, Oluf X i Tranebjerg, Jens Møllers hustru i Haarby, xxxx

Ved børnenes dåb bliver han både kaldt Oluf og Ole

Han blev gift med Kirsten Henriksdatter, 24 mar 1735 i Besser sogn, Samsø.

Børn:

i Bodil Olufsdatter, * 9 mar 1738 i Østerby, Besser sogn, Samsø, † 15 maj 1738 i Østerby, Besser sogn, Samsø.
Faddere Jens Jensen i Østerbye, Rasmus Tønnesen i Besser, Poul Pedersen i Østerbye, Jørgen Agerups hustru i Besser, Rasmus Jensens hustru i Haarmark bar barnet

ii Bodil Olufsdatter, * 21 jun 1739 i Østerby, Besser sogn, Samsø.
Faddere Oluf Christensen i Alstrup, Søren Helboe i Østerbye, Søren Ibsen ibid, Hans Svane I Alstrup, Peder Christensens hustru i Østerbye bar barnet

Hun blev gift med Jens Michelsen, 7 jun 1768 i Besser sogn, Samsø.

iii Anders Olufsen, * 15 jul 1742 i Østerby, Besser sogn, Samsø, † 27 aug 1801 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø.
Fremstillet af Morten Madsens hustru ibid, faddere Bertel Bertelsen og Morten Madsen ibid, Michel jensens hustru i Toftebjerg, Christen Jensen ibid, Anne Xdatter, Johanne Rasmusdatter ibid

Han blev gift med (1) Maren Jensdatter, 5 dec 1771 i Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med (2) Anna Hansdatter, 24 feb 1774 i Koldby sogn, * 1744 i Krogsgaard, Koldby sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Ørby, 39, 140, FT-1801
Anders Olesen 63 Gift Mand Jordløs Huusmand
Anne Hansdatter 60 Gift Kone Sver vanføer
Anne Mette Andersdatter 18 Ugift Deres Barn

114. iv Henrik Olufsen, * 8 jun 1745 i Østerby, Besser sogn, Samsø, † 17 mar 1811 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 24 sep 1772 i Besser sogn, Samsø.

v Bertel Olufsen, * 6 jan 1748 i Ørby, Tranebjerg sogn, Samsø, † 1799 i Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Morten Madsens hustru af Østerbye, faddere Michel Johansens hustru af besser, Anne Meirdatter ibid, Anne Jørgensdatter i Østerbye, Laurits Jensen i Østerbye, Rasmus Lauridsen af Besser, Eric Madsen ibid,

Han blev gift med Anne Mette Andersdatter, 26 okt 1786 i Besser sogn, Samsø, * 25 mar 1762 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 4 jan 1845 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, , 19, FT-1787
Bertel Ollesen 39 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Anne Andersdatter 25 Gift Kvinde
Niels Nielsen 27 Ugift Tienestefolk
Kirsten Jørgensdatter 22 Ugift Tienestefolk
Olle Jensen 15 Ugift Tienestefolk
Povel Ollesen 70 Ugift Opholdende

vi Poul Olufsen, * 16 jan 1752 i Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Jens Hansens hustru ibid, faddere Jens Madsen af Thorup og Poul Pedersen i Østerbye,

141. Kirsten Henriksdatter, * 1709, † 10 feb 1771 i Østerby, Besser sogn, Samsø.

Koldby kirke

144. Jens Jørgensen Degn, * 1690, † 2 aug 1752 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med (1) Anne Olufsdatter.

Han blev gift med (2) Barbara Sørensdatter, 5 dec 1724 i Tranebjerg, Samsø.

Børn med Anne Olufsdatter:

i Jens Jensen Degn, * 29 nov 1720 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
Frembåren af Jørgen X hustru af Torup, faddere Søren Mortensen i Stauns, Jens Sørensen og hans søn Jens Jensen i Brundby, Rasmus Andersen Xborggård, Jens Sørensen, Jens Sørensens hustru i Ørby, og Johanne Nielsdatter ibid

Han blev gift med Mette Olesdatter, 1756 i Tranebjerg, Samsø,

Børn med Barbara Sørensdatter:
ii Jørgen Jensen Degn, * 1724, † 26 aug 1725 i Tranebjerg, Samsø. Dåbsnoter udtværede

iii Maren Jensdatter, * 25 nov 1725 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 21 sep 1771.
Frembåren af Morten Jensens hustru,Faddere X Hvid, Hans Nielsen af ?, Hans Hansen af Ørby, Hans Christensens hustru ibid, Niels Jørgensens datter

Hun blev gift med Peder Pedersen.

72. iv Jørgen Jensen Degn, * 1 sep 1726 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med (1) Elisabeth Nielsdatter

Han blev gift med (2) Lucia Christiana Schultz, 16 jul 1778 i Tranebjerg, Samsø.

145. Barbara Sørensdatter, * 1693 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 25 sep 1753 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

Fra Tranebjerg kirke

146. Phillip Gosche Michael Schultz, * 1719, † 2 maj 1801 i Koldby sogn

Han blev gift med Catahrina Margretha Trane

Han var også i den dansk- norske søetat http://www.navalhistory.dk/danish/officererne/officerslister/officerer_s.htm

De får 15 børn ialt. er forgældet og søger og får forskud på 200 Rdl. til betaling af gæld. Han er Indrulleringsofficer i det Slesvigske distrikt i 25 år. 6/7 1765 får han 2 måneders orlov for at rejse fra Sønderborg til Rúgen for at besøge sin slægtning Kammerherre Wolffrath.
22/12 1797 Afsked på grund af alder og svagelighed.

http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,41329,47508

Børn:

73. i Lucia Christiana Schultz, * 28 aug 1750 i Ekersførde Tyskland, † 23 jul 1808 i Koldby sogn, Samsø.

Hun blev gift med Jørgen Jensen Degn, 16 jul 1778 i Tranebjerg, Samsø.

ii Philipp Jacob Wilhelm Schultz, * 1 sep 1762 i Sønderborg sogn, † jun 1822.
Faddere: Peder Poulsen X, Mr. Henning Herrn, frau C. Sophie Burcharde

Kadet 1782
Er med i slaget på Reden 1801 "forlod skibet under slaget" Kommer for en Krigsret og dømmes til døden, benådes i sidste øjeblik og landsforvises. Bliver for en tid skibsbygger i NordAmerika. d. juni 1822 i Pløn

Han blev gift med Anna Marie Louise Brown, * 23 apr 1767, † 16 okt 1794.

iii Friedericha Margrethe Schultz.

Hun blev gift med Jens Hansen Krogh.

iv Sophia Magdalena Schultz, * 1 sep 1762 i Sønderborg sogn.
Frau Helena Marie Carpenter frau Elisabeth Clausen, Mr Severin Ahlman X.

v Phillippina Cecilia Maria Schultz, * mar 1761 i Sønderborg sogn.
faddere : Cecilia Ahlmann. Katharina Almann, Anna Poulsen, Henning Poulsen.

147. Catahrina Margretha Trane, * 1725.

Slaget på Reden

148. Rasmus Pedersen Bachmann, * 1730 i Besser sogn, Samsø, † 1798 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Kirsten Mortensdatter, 23 okt 1754 i Besser sogn, Samsø.

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, , 29, FT-1787, B4854
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Morten Rasmusen 30 Enke(mand) Mand Bonde og Huusmand
Dorthe Mortensdatter 5 Ugift Mandens Barn
Maren Mortensdatter 3 Ugift Mandens Barn
Kirsten Mortensdatter 1 Ugift Mandens Barn
Rasmus Pedersen 58 Gift Mandens Fader Kalkslager
Kirsten Mortensdatter 63 Gift Mandens Moder

Børn:

74. i Morten Rasmussen Møller, * 21 apr 1758 i Brundby, Tranebjerg, Samsø, † 14 jun 1820 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Karen Andersdatter, 22 maj 1781 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Mette Marie Hansdatter.

149. Kirsten Mortensdatter, * 1715 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 25 dec 1789 i Besser sogn

150. Anders Olufsen Norsker, * 1709, † 7 apr 1784 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Anne Jensdatter, 25 mar 1736 i Besser sogn, Samsø.

Børn
i Jens Andersen, * 10 jun 1736 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 18 maj 1788 i Langemark, Besser sogn, Samsø.
Faddere Michel Michelsen ibid, Rasmus Jørgensen ibid, Anders Pedersen ibid, Karen Andersdatter ibid, Mads Mortensens hustru ibid frembar barnet.

ii Maren Andersdatter, * 28 jul 1737 i Langemark, Besser sogn, Samsø.
Faddere Peder Lauritsen i Besser, Peder Hansen i Langemark, Jørgen X ibid, Apollone Pedersdatter ibid, Søren X hustru frembar barnet

iii Oluf Andersen Norsker, * 17 jan 1740 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 24 jun 1792 i Besser sogn, Samsø.
Faddere Søren Iversen og Knud Pedersen i Besser, Søren Hansen ibid, Søren X hustru i Langemark, Michel Michelsens hustru i Langemark bar barnet

Han blev gift med Anne Christensdatter, 10 nov 1772 i Besser sogn, Samsø, * 23 jun 1748 i Besser sogn, Samsø, † 1818 i Besser sogn, Samsø.

iv Knud Andersen Norsker, * 21 okt 1742 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 24 jun 1778 i Langemark, Besser sogn, Samsø. Standsvend.
Fremstillet af Jens Rasmussens hustru ibid, faddere vare Rasmus Christensen og Peder Sørensen i Thorup, Peder Jørgensen ibid, Niels Hansens hustru og Rasmus jensens hustru ibid, Karen Olufsdattere i Onsbjerg

Han blev gift med Mette Michelsdatter Svensk, 6 okt 1773 i Besser sogn, Samsø, * 9 okt 1746 i Nordby sogn, Samsø, † 28 jun 1793 i Nordby sogn, Samsø.

v Christen Andersen, * 22 aug 1745 i Langemark, Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Niels Rasmussens hustru i Thorup, faddere Bent Jensen ibid, Knud X og Peder Hansen, Rasmus Christensens hustru, Kirsten Rasmusdatter

vi Anne Andersdatter, * 20 feb 1748 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 1 sep 1782 i Østerby, Besser sogn.
Fremstillet af Jens Rasmussens hustru ibid, faddere Clemen Holms hustru i Torup, Peder Sørensens hustru ibid, Rasmus Clemensen i langemark, Jørgen Jensen ibid, Ole Boesen ibid

Hun blev gift med Niels Christensen Vester, 22 feb 1781 i Besser sogn, Samsø, * 1721, † 14 mar 1790 i Østerby, Besser sogn.

vii Kirsten Andersdatter, * 16 nov 1749 i Langemark, Besser sogn, Samsø.
Fremstillet af Jens Rasmussens hustru ibid, faddere Michel Pedersen, Niels Nielsen, Hans Michelsen, Christopher Lauridsen, Søren Jensens hustru, Rasmus Clemensens hustru, Johanne Olesdatter alle af Langemark, Anne Sørensdatter af Thorup

Hun blev gift med Rasmus Jørgensen, 31 maj 1785 i Besser sogn, Samsø, * 1759, † 20 apr 1817 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

75. viii Karen Andersdatter, * 27 maj 1756 i Langemark, Besser sogn, Samsø, † 8 okt 1786 i Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift med Morten RasmussenMøller, 22 maj 1781 i Besser sogn, Samsø

151. Anne Jensdatter, * 1707, † 22 jul 1790 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

Fra Besser kirke

164. Rasmus Jørgensen, † i Brylle sogn, Odense amt.

Der er en del med navnet Rasmus Jørgensen i Brylle på dette tidspunkt, derfor umuligt at sige hvem af dem, det er den rette. Derfor er der heller ikke nævnt søskende eller hustru.

http://www.karins-historie.dk/kirkeboger/brylle1646_1779.pdf

Børn:

82. i Mads Rasmussen, * 3 mar 1720 i Brylle sogn, Odense amt, † i Render, Brylle sogn.

Han blev gift med Anna Pedersdatter, 20 dec 1746 i Brylle sogn, Odense amt.

165. XX

Brylle kirke

166. Peder Jørgensen, * 1686, † 18 jun 1762 i Render, Brylle sogn.

Han blev gift med Anne Margrethe Andersdatter.

Børn:

83. i Anna Pedersdatter, * 6 jan 1724 i Brylle, † jul 1803 i Render, Brylle sogn.

Hun blev gift med Mads Rasmussen, 20 dec 1746 i Brylle sogn, Odense amt.

ii Maren Pedersdatter, * 26 okt 1727 i Render, Brylle sogn.

167. Anne Margrethe Andersdatter, * 1683, † 12 apr 1776 i Render, Brylle sogn.

Gammelt høstbillede Brylle

196 Mads Mikkelsen † 20 aug 1719 på Tunø

Han blev gift med Edel Kirstine Olufsdatter

13 Mads Mikkelsen på Tunø. 6.2.1734, fol.25B.
E: Edel Kirstine Olufsdatter. LV: bror Hans Olufsen. B: Anne 6, Christen 4, Mikkel 6 mdr. FM: farbror Jens Mikkelsen på Tunø, farbror Oluf Mikkelsen sst, fasters mand Hans Jensen sst. Afdøde døde 20.8.1719 og børnenes alder er angivet for dette år

Børn

i Anne Madsdatter * 1713 på Tunø, † 22 nov 1793 på Tunø

Hun blev gift med Rasmus Morgensen * 1706, † 4 okt 1793 på Tunø

Aarhus, Ning, Tunø, Thunøe, , 40, FT 1787
Rasmus Mortenssen 81 gift Hosbonde Bonde og gårdbeboere
Ane Madsdatter 75 gift Hans kone [Mand: Rasmus Mortenssen] -
Christiane Olesdatter 11 - Deres datters barn (Morfar og mormor: Rasmus Mortenssen og Ane Madsdatter]

ii Christen Madsen * 1715 på Tunø, † 20 maj 1788 på Tunø

Han blev gift med Maren Pedersdatter * 1723, † 13 dec 1798 på Tunø

Aarhus, Ning, Tunø, Thunøe, , 15, FT 1787
Christen Madssen 71 gift Hosbonde Bonde og gårdbeboere
Maren Pedersdatter 64 gift Hans kone [Mand: Christen Madssen] -
Mads Christensen 41 ugift Deres barn [Forældre: Christen Madssen og Maren Pedersdatter] Vanfør og vogter qvæg
Hans Christensen 19 ugift Deres barn [Forældre: Christen Madssen og Maren Pedersdatter] Enrolleret matros

98. iii Mikkel Madsen * feb 1719 på Tunø

Han blev gift med Dorthe Jørgensdatter

197 Edel Kirstine Olufsdatter

Kirkeskib Tunø

200. Rasmus Nielsen Molbo, * omkr 1673 i Jylland, † nov 1744 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Anne Willadsdatter.

Han blev gift i Skarresø. med (2) Bodil Nielsdatter,

http://dk-rock.dk/slaegt/
Iflg. Samsø Gods mandtalsliste 1725: 52 år, slet tilstand, tjener bonden.
Fra Samsø Gods skifteprotokol 1744-48 s. 273:
15.nov.1744 udi afg. Rasmus Nielsen Molboes hus i Onsberg for at foretage registrering og vurdering på en sal mands.... til påfølgende skifte og deling mellem hans efterladte hustru Bodil Nielsdatterog hans børn, som var Villads Rasmussen, gift og bor i Nordby, Ole Rasmussen 26 år i Horsens, Christen Rasmussen 18 år tjenende Lars Christensen i Tafteberg, Zacharias Rasmussen 13 år tjenende hos Jørgen Mortensen i Haardmark, Mette Rasmusdatter gift med Michel Michelsen i Onsberg, Anna Rasmusdatter 20 år, tjenende Rasmus Rasmussen Waastrup, som alle er med den første hustru Anne Willadsdatter, og med den ovennævnte .... 1 datter Anna Rasmusdatter noget over 1 år gammel. For de umyndige ved første enke .... Villads Christensen i Tafteberg curator og formynder for, og for den umyndige af sidste ægteskab er Villads Rasmussen af Nordbye formynder for og var tilstede på egne og den fraværende .... Enkans laugværge Hans Merchel i Onsberg.
Boet forrettet som følger:
Jorden: 4 rdr. 4 mk. 2 sk.
4 rejsnings muurhus: 6.4.0.
3 rejsnings udhus: 4.0.0.
følgende er temmelig ulæselig p.g.a. skade på protokollen, men
Summa formue: 25.0.0.
Nævnt er en udlægsforretning af 17. juni. 1744, og forrige skifte af 24.okt.1740 (NB! skifter 1740-1744 er gået tabt.)
Summa udgæld: 34.1.6. (altså underskud).
Resten er temmelig ulæselig.

Børn med Anne Willadsdatter:

i Villads Rasmussen Molbo, * 2 feb 1709 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 8 maj 1754 i Nordby sogn, Samsø.

Iflg. kirkebogs-noter ved død er han født ved kyndelmisse 1709 i Onsbjerg.

Han blev gift med Anne Rasmusdatter Printz, 25 jul 1734 i Nordby sogn, Samsø, * 2 apr 1713 i Nordby sogn, Samsø, † 5 aug 1784 i Nordby sogn, Samsø.

Han var i Nordby ved faders død i 1744 og ved onkels død i 1751.
Gårdmand i Nordby matr.55

ii Ole Rasmussen Molbo, * 1718 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han var i Onsbjerg ved faders død i 1744 og i Horsens ved onkels død i 1751. Han var skomager.


100.iii Christen Rasmussen Molbo, * 1722 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 10 nov 1797 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med Inger Jensdatter Haukrog, 5 okt 1758 i Nordby sogn, Samsø.


iv Zacaharias Rasmussen Molbo, * 1731 i Onsbjerg sogn, Samsø.

v Mette Rasmusdatter, * i Onsbjerg sogn, Samsø, † eft 1745.

Hun blev gift med Michel Michelsen Adel, † nov 1765 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Fra Samsø Gods skifteprotokol 1754-1769 side 766:
14. nov. 1765 Standsvend Michel Adel i Onsberg mellem enken Mette Rasmusdatter og deres udi ægteskab avlede børn, der er en datter Maren gift med Knud Christensen i Tanderup og en ditto Anne 24 år.
6 rejsnings stuehus: 18 rdr. 0 mk. 0 sk.
6 rejsnings udhus: 8.0.0.
diverse indbo - bl.a. 1 kobber-kiedel: 6.2.0., 1 messing krukke: 2.0.0., 1 ko, 2 får, 1 gris, 1 gl. gås. Ialt 90.3.4.
Udgæld: 22.2.0.
Bliver til deling: 68.1.4. - deraf enken 34.0.10, og hver af børnene: 17.0.5.
Som laugværge Christen Rasmussen Molbo.

vi Anna Rasmusdatter, * omkr 1724 i Onsbjerg sogn, Samsø, † eft 1744.

Barn med Bodil Nielsdatter:

vii Anne Rasmusdatter * omkr 1743 i Onsbjerg sogn, Samsø.

201. Anne Willadsdatter, † okt 1740 i Onsbjerg sogn, Samsø, * omkr 1687 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Iflg. Samsø Gods mandtalsliste 1725: 40 år.

Gammelt kort over Samsø

202. Jens Michelsen Haukrog, * 1697 i Nordby sogn, Samsø, † 19 jan 1746 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Kirsten Nielsdatter, 10 sep 1730 i Nordby sogn, Samsø.
Gårdmand i Nordby (matr. 60).

Skifteprotokol for Samsø Gods arkiv 1744-48, film 292
Jens Michelsen Nordby feb 1746, fol 332
Børn:
Inger født 1731,
Kirsten født 1739

Farbroder Michel Michelsen Haukrog i Maarup

Børn

101. i Inger Jensdatter Haukrog, * 20 apr 1732 i Nordby sogn, Samsø, † 1803 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med (1) Clemmen Pedersen Holm, 23 jun 1750 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med (2) Christen Rasmussen Molbo, 5 okt 1758 i Nordby sogn, Samsø.

ii Michel Jensen Haukrog, * nov 1733 i Nordby sogn, Samsø, † 29 nov 1733 i Nordby sogn, Samsø.
1 søndag i advent, 29 dec Jens Haukrogs søn Michel hjemmedøbt og straks samme dag død

iii Kirsten Jensdatter Haukrog, * 12 apr 1735 i Nordby sogn, Samsø, † 30 maj 1735 i Nordby sogn, Samsø.
Den 17 april er Jens Michelsen Haukrogs datter Kirsten confirmeret i sin dåbs navn (Hjemmedøbt 12 april) fremstillat af Oluf Rasmussens hustru, faddere Clemen Christensen og Jørgen Christensen, Jens Haukrog og Rasmus Haukrog, Mikkel Holm og Christen Clemensens hustruer Kirsten Poulsdatter og Mette Michelsdatter

iv Kirsten Jensdatter Haukrog, * 2 apr 1736 i Nordby sogn, Samsø, † 3 apr 1736 i Nordby sogn, Samsø.
Jens Michelsen Haukrogs datter Kirsten hjemmedøbt og straks samme dag død

v Kirsten Jensdatter Haukrog, * 20 dec 1739 i Nordby sogn, Samsø, † 3 okt 1763, Druknet mellem Tunø og Samsø.
Frembåren af Jørgen Haukrogs hustru, faddere Jørgen Haukrog og Jørgen Christensen, Michel Jørgensen og Søren Thunboe, Michel Mikkelsen og Jens Christensens hustruer Kirsten Poulsdatter og Kirsten Knudsdatter

103. Kirsten Nielsdatter, * 1698 i Nordby sogn, Samsø, † 5 apr 1745 i Nordby sogn, Samsø

204 Rasmus Pedersen Røver  * 24 september 1713 i Mårup, Nordby sogn, Samsø,  † 11 oktober 1776 i Nordby sogn, Samsø
Peder Røver en søn Rasmus. An ? bar barnet, faddere Søren Hjort, Oluf ?, Oluf ?

Han blev gift med Mette Hansdatter Foged 30 september 1736 i Nordby sogn

Han var gårdmand i Nordby (matr. nr. 80).
Fra "Af Nordby sogns historie":
Blev gift med sin stedmoders søster. Mærkeligt nok blev han ikke som mand i nr. 80 kaldt Foged, men hans efterkommere førte navnet videre.
I Nordby kirkes vaabenhus findes en reliefprydet gravsten med en indskrift til minde om Rasmus Pedersen og MetteHansdatter.
(De to døtre blev gift med to brødre.)

Figursten over Rasmus Peder Søn, * 1712 i Maarup, gift 1736 med Mette Hans Dater, * 1705 i Nordby. De levede i ægteskab i
40 år og velsignedes med to sønner og to døtre; han døde 1776 i sin alders 64. år, hun 1792 i sin alders 86. år. 
Gråhvid kalksten, trapezformet, 190 x 80-114 cm. Fordybet kursiv (navne med versaler) 94 i bladkranset, tværovalt skriftfelt, der udfylder stenens nederste del og afskilres ved en karnisformet liste. I sviklerne er øverst fordybede spejlmonogrammer, til venstre »R(asmus) P(eder)S(øn)«, til højre »M(ette) H(ans)Datter)«.
Nederst henholdsvis bomærke af form som pilespids hvorover kors med vinkelbøjede tværarme, og dateringen »Ao. 1777«. Stenens øverste del rummer helfigurfremstillinger af en mand og kvinde med fødderne på den opefter skrånende tværliste, under tvillingrundbue, som til siderne hviler på rundede pilastre.
Manden, til venstre, er iført en rundpuldet hat med opadkrammet skygge, knælang, gennemknappet kjole og smalt halstørklæde. Med højre hånd trykker han en bog mod brystet, i venstre har han en spade. Kvinden, der bærer kriget hue med pibede, opstående vinger, er i kjole med stramt liv og rigt foldet, fodsid nederdel.
De yderste svikler over tvillingrundbuen rummer englehoveder, mens der i midten er en skjoldformet kartouche med fordybet kursiv: »Tragter efter de ting som er foroven til Colos. 3.2«. På bueslagene skriftbånd med fordybede versaler, over manden: »Vdi min angist vor (!) det min trøst« og over kvinden: »Vi vide hand lefver os har igenløst«.

Børn:
i 102. Peder Rasmussen Foged , * 31 mar 1737 i Nordby sogn, Samsø, † 21 mar 1811 i Nordby sogn, Samsø. 
Båren af Oluf Fogeds hustru, faddere Oluf Foged og Jens Michaelsen Holm, Michael X og M Olufsens hustruer, resten ulæselig

Han blev gift med  Mette Mortensdatter Bachmann , 24 jul 1760 i Nordby sogn, Samsø.

ii Kirstine Rasmusdatter  * 1 januar 1770 i Nordeby sogn, Samsø,  † 3 december 1819 i Nordby sogn, Samsø, hun blev gift (2) med Ole Larsen

iii Hans Rasmussen Foged  * 26 november 1741 i Nordby sogn, Samsø,  † 28 juni 1776 i Nordby sogn, Samsø
Han var gårdmand i Nordby matr. 81

Han blev gift 2 marts 1769 i Nordby sogn (1) med Johanne Jørgensdatter Holm, han blev gift  31 juli 1777 i Nordby sogn (2) med Dorthe Rasmusdatter Kornmåler

iv Margrethe Rasmusdatter  * 10 marts 1745  Nordby sogn, Samsø  † 5maj 1825 i Nordby sogn Samsø

Hun blev gift 25 februar 1769 i Nordby sogn med Jens Sørensen Madsen 

205 Mette Hansdatter Foged  * 4 oktober 1705 i Nordby sogn,  †  1792 i Nordby sogn
Hans Foged en datter døbt Mette
Den reliefprydede gravsten i Nordby kirke over Rasmus Pedersen og Mette hansdatter

2 06 Morten Jensen Bachmann  *  31 januar 1706 i Nordby sogn, Samsø,  † 29 december 1782 i Nordby sogn, Samsø
Jens Mortensens søn Morten. Faddere Rasmus G, Rasmus I, Maren ensdatter, Chr. Michelsen
Han blev gift med Kirsten Michelsdatter den 16 oktober 1735 i Nordby sogn, Samsø
Han var gårdmand i Nordby, matrikel 56

Børn:
1 103. Mette Mortensdatter Bachmann
, * 24 jun 1736 i Nordby sogn, Samsø, † 2 jul 1785 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med Peder Rasmussen Foged den 24 juli 1760 i Nordby sogn

207 Kirsten Michelsdatter  *  18 november 1708 i Nordby sogn, Samsø ,   † 16 marts 1759 i Nordby sogn, Samsø 
Michel Jensen på ? døbt Kirsten, Søren Mortensens hustru bar barnetm faddere J Holm, ?, Jacob Holm, ?, Ann Micheslsdatter
Morten Jensen Bachmanns dåb 1706

216. Jens Rasmussen Skiødt, * 1665 i Onsbjerg sogn, Samsø, † nov 1736 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Mette Jacobsdatter.

Børn:

i Anne Jensdatter Skiødt * 1707 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 1762 i Onsbjerg sogn, Samsø

Hun var gift med (1) Søren Jensen Gaard

Hun var gift (2) med Søren Sørensen Møller * 1710, † før 1753 i Onsbjerg sogn, Samsø

ii Rasmus Jensen Skytte * 1708 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 1744 i Onsbjerg sogn, Samsø

Han var gift med Margrethe Jensdatter

iii Jacob Jensen Skytte * 1713 i Onsbjerg sogn, Samsø † 1792 i Onsbjerg sogn, Samsø

iv 108. Søren Jensen Skytte, * 1719 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 1790 i Onsbjerg sogn, Samsø.

v Maren Jensdatter Skytte * 1722 i Onsbjerg sogn, Samsø † 1736 i Onsbjerg sogn Samsø

vi Dorthe Jensdatter Skytte * 1725 i Onsbjerg sogn, Samsø † 1736 i Onsbjerg sogn, Samsø

217. Mette Jacobsdatter, * 1678 i Onsbjerg sogn, Samsø, † aug 1733 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Kirkebøgerne fra Onsbjerg Sogn gik tabt under en brand hos kapellanen den 18. december 1814. Derfor er disse data ikke vertificeret, jeg har dem fra www.samsoroots.dk

232. Mogens Andersen Blach * 23 feb 1701 i Nordby sogn, † 13 marts 1765 i Brundby, Tranebjerg sogn. Dåbsnoter svært ulæselige - se foto

Han blev gift med Bodel Nielsdatter

i Maren Mogensdatter * 13 nov 1735 i Brundby, Tranebjerg sogn
Frembåren af C Jørgensens hustru ibid, faddere Peder Østrup, Jens Poulsen og Jens Jensens hustruer, Dorthe X og Anne Pedersdatter alle af Brundby

ii Dorthe Mogensdatter * 27 dec 1738 i Brundby, Tranebjerg sogn
Båren af Jens Pedersens hustru ibid, faddere Clement Pedersen og Peder Bødker i Tranebjerg, Niels Xballe og Jens Pedersens hustru i Brundby, Anne Xdatter ibid

116 Niels Mogensen * 3 jun 1748 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø † 14 feb 1820 Nordby sogn, Samsø

Han blev gift (1) 7 juli 1773 i Nordby sogn med Zidsel Sørensdatter Degn * 2 feb 1701 i Nordby sogn, Samsø, † 17 dec 1792 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift 1793 med Gundel Sofie Nielsdatter

233. Boel Nielsdatter * 1710, † 1780 i Nordby sogn

Noedby Samsø

234 Niels Jensen Møller * 1736 i Nordby sogn, Samsø, † 1 marts 1802 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift (1) i Nordby 29 nov 1757 med Maren Nielsdatter

Han blev gift (2) i Nordby 6 aug 1776 med Ingeborg Jensdatter* 1745, † 26 maj 1818 i Nordby sogn, Samsø

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, , 68, FT-1787
Niels Jenssøn (Møller) 53 Gift Mand Bonde og Huusmand
Ingeborg Jensdatter 42 Gift Kone
Anna Johanne Johannisd. 15 Ugift Konens Børn Avlet udenfor Ægteskab
Maren Nielsdatter 15 Ugift Mandens Datter
Anna Kirstine Nielsdatter 9 Ugift Deres Børn
Birthe Nielsdatter 6 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, 57, 57, FT-1801
Niels Jensen Møller 67 Gift Mand Huusmand med Jord
Ingeborg Jensdatter 58 Gift Kone

Børn med Maren Nielsdatter

i Jens Nielsen * 29 jan 1758 i Nordby sogn, Samsø, † 30 dec 1768 i Nordby sogn, Samsø
Mad.me Raffnsøe bar barnet, Christian Sørensen, Møller Morten, Hans Høeg, Jørgen Høegs hustru, Barbara Jensdatter X

ii Mathias Nielsen * 16 dec 1759 i Nordby sogn, Samsø
Jomfru Raffnsøe bar barnet, ingen faddere nævnt

iii Gundel Sophia Nielsdatter * 9 apr 1762 i Nordby sogn, Samsø
Mad.me Raffnsøe bar barnet, Søren Thoubo, Michel Kræmer, Michel Willadsen, Peder Fogeds hustru, Kirsten Christensdatter

iv Niels Nielsen * 27 maj 1764 i Nordby sogn, Samsø
Møller Mortens hustru bar barnet, X Buuch Pedersen, Peder Michelsen Kjær, Jens Lauritsens hustru, Johan Holm

v Peder Nielsen * 12 okt 1766 i Nordby sogn, Samsø
Mad.me Raffnesøe bar barnet, faddere ung Jens Kræmer, Niels Willadsen, Jens Madsen, X Michel Jensens hustru, møllerens Kirstine Jensdatter

vi 117 Gundel Sophie Nielsdatter * 15 feb 1769 i Nordby sogn, Samsø † 12 maj 1835 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift med Níels Mogensen

vii Maren Nielsdatter * 20 jan 1771 i Nordby sogn, Samsø, † 10 marts 1771 i Nordby sogn, Samsø
Morten Willers hustru bar banet, faddere Jørgen Skjøt, Mads Poulsen, Christen Willadsen, Jens Isachsens hustru og Knuds Appolona

viii Maren Nielsdatter * 28 juni 1772 i Nordby sogn, Samsø, † 24 okt 1834 i Besser sogn, Samsø
Møller Mortens hustru bar barnet, faddere Møller Morten, X Niels, Christen Matiasens og Knud Madsens hustruer, Barbara Holm

Hun blev gift i Besser 6 juni 1798 med Niels Mikkelsen Alstrup

Holbæk, Samsø, Besser, Besser, 24, 24, FT-1801
Niels Mikkelsen 31 Gift Mand Huusmand med Jord. tiener aarlig
Maren Nielsdatter 31 Gift Kone
Mikkel Nielsen 3 Ugift Deres Børn
Niels Nielsen 1 Ugift Deres Børn
Mikkel Alstrup 66 Gift Mandens Fader Nyder Ophold
Karen Kristensdatter 71 Gift Mandens Moder Nyder Ophold

Holbæk, Samsø, Besser, Besser Bye, et Huus, 45, FT-1834
Niels Michelsen Alstrup 64 Gift Huusmand og Fisker
Maren Nielsdatter 64 Gift Hans Kone
Jacob Mortensen (Kock) 32 Gift Indsidder og Daglejer
Karen Marie Nielsdatter 32 Gift Hans Kone
Dorthe Marie Jacobsdatter 4 Ugift Deres Børn
Niels Jacobsen 1 Ugift Deres Børn

Børn med Ingeborg Jensdatter

ix Jens Nielsen * 9 nov 1777 i Nordby sogn, Samsø, † 21 dec 177 i Nordbys ogn, Samsø
Jomfru Kyeberg bar barnet, faddere Morten X og X Lauridsen, Michel Mielsen og møller Matthias, Niels Mogensens hustru, Jens Fogeds Anna og Christians Lise

x Anne Kirstine Nielsdatter * 5 dec 1778 i Nordby sogn, Samsø, † 19 juli 1795 i Nordby, Samsø
Båren af ???, faddere Rasmus Ane, Michel Nielsen, Jacob Jensen, Jens Nielsen Møller og Maren Nielsdatter Skomagers alle af Nordby

xi Birthe Nielsdatter * 13 okt 1781 i Nordby sogn, Samsø, † 20 juni 1844 i Nordby sogn, Samsø
Båren af husmand Peder Johansens hustru, faddere Jens Christensen Bachman og smed Mikkel Xs kone Kirsten Xdatter, Mikkel Mikkelsen og Hans Jensen Holm, Birthe Sørensdatter, Søren Christensens datter Bodil og Søren Lauritsens datter Kirsten alle af Nordby

Hun blev gift i Nordby 25 sept 1802 med Rasmus Nielsen Mogensen

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordby, et Huus, 33, FT-1834
Rasmus Michelsen 29 Gift Huusmand med Jord
Ingeborg Rasmusdatter 18 Gift Hans Kone
Rasmus Nielsen Mogensen 54 Gift Huusfaders Svigerfader
Birthe Nielsdatter 54 Gift Hans Kone
Jens Rasmussen 9 Ugift Deres Børn
Ane Kirstine Rasmusdatter 13 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Nordby, Nordbye Bye, et Huus, 33, FT-1840
Anders Rasmussen [Mogensen] 29 Gift Reebslager
Bodil Maria Sørensdatter 33 Gift Hans Kone
Ane Andersdatter [Mogensen] 3 Ugift Deres Barn
Rasmus Mogensen 60 Gift Aftægtsfolk
Birthe Nielsdatter 60 Gift Aftægtsfolk
Ingeborg Rasmusdatter 24 Enke Deres Datter
Birthe Rasmusdatter 3 Ugift Hendes Barn

235 Maren Nielsdatter * 25 jul 1734 i Nordby sogn, Samsø, † 1 jan 1775 i Nordby sogn, Samsø

238. Peer Madsen * 1734, † i Ørby, Tranebjerg sogn

Han blev gift med Anne Rasmusdatter

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Ørby, , 146, FT-1787, B4858
Peer Madsen 53 Gift Mand Huusmand, kan snedkre
Anne Rasmusdatter 65 Gift Kone
Bodil Peersdatter 20 Ugift Deres Børn

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Ørby, 54, 155, FT-1801
Jørgen Hansen 40 Gift Mand ligeledes [Jordløs Huusmand. Gaar i Dagleie]
Bodil Peersdatter 31 Gift Kone
Hans Jørgensen 7 Ugift Deres Barn
Anne Mette Jørgensdatter 5 Ugift Deres Barn
Søren Jørgensen 1 Ugift Deres Barn
Peer Madsen 67 Gift Konens Far
Anne Rasmusdatter 78 Gift Konens Moder

Børn

i 119 Bodel Peersdatter * 1770 i Ørby, Tranebjerg sogn

Hun var gift med Jørgen Hansen

239. Anne Rasmusdatter * 1723 † I Ørby, Tranebjerg sogn

Gammelt billede fra Tranebjerg

5 X tipoldeforældre

Dette par er også ane 456 og 457

280. Anders Olufsen, * 1678 i Koldby sogn, Samsø, † 18 sep 1729 i Koldby sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Dorthe Sørensdatter, 10 jul 1708 i Koldby sogn.

Han blev gift med (2) Bodil Poulsdatter, † 10 mar 1732 i Koldby sogn.

Børn med Dorthe Sørensdatter:

228. i Oluf Andersen, * 18 sep 1708 i Koldby sogn, Samsø, † 4 nov 1761 i Besser sogn, Samsø.

Han blev gift med Kirsten Henriksdatter, 24 mar 1735 i Besser sogn, Samsø.

ii Søren Andersen, * 9 jan 1710 i Koldby sogn, Samsø, † 3 mar 1779 i Koldby sogn, Samsø.
Båren af Mag. Gabriels kone, faddere gamle Søren af Hårby, XX af Koldby, Jens Jensens søn Søren ibid, Jørgen Michelsens kone, Gr Olufsens datter Mette

Han blev gift med Ane Danielsdatter, 12 nov 1744 i Koldby sogn, * 1715, † 16 mar 1777 i Koldby sogn

iii Johanne Andersdatter, * 31 marts 1712 i Koldby sogn, Samsø.
Båren af Søren Jensens hustru, faddere Jens Olufsens kone, Søren Rasmussen, Oluf Pedersens søn Peder, Jørgen Erichsens søn Peder, Søren Xs datter Birthe alle i Koldby

iv Mette Andersdatter, * 4 feb 1715 i Koldby, Clemen Mortensen Degns sogn, Samsø, † 13 maj 1783 i Koldby sogn, Samsø.
Båren af Jens Olufsens kone, faddere Jens Olufsen; Clemen Frier, Jens Haulmands hustru, Niels Poulsen, Clemen Mortensens pige Kirsten, Birthe Nielsdatter alle af Koldby

Hun blev gift med Anders Knudsen Bay, 8 nov 1742 i Koldby sogn, * 1702 i Koldby sogn, † 28 okt 1761 i Koldby sogn.

v Jens Andersen, * 1 dec 1716 i Koldby sogn, Samsø.
Båren af X, faddere Peder Alrøe i Tanderup, Søren X ibid, Mons Christen Knudsen Bay i Koldby, Villads Sørensens datter Maren og Anders Sørensens datter Maren i Mårup

Jens Andersen, * 15 maj 1718 i Koldby sogn, † 21 mar 1733 i Koldby sogn.
Frembåren af Jens Tumbers kone i Krogsgård, faddere Alfast X, Morten X, Jørgen Poulsens søn Søren, Oluf Hansens datter Maj alle i Koldby, Søren X datter Anna, Pouls X Dorthe ibid

vii Unavngiven Andersdatter, * 1721 i Koldby sogn, Samsø, † 4 sep 1721 i Koldby sogn, Samsø.

viii Peder Andersen, * 28 maj 1721 i Koldby sogn, Samsø.
Båren af Jens Olufsens hustru i Koldby, Rasmus Kræmer ibid, Jørgen Nielsen, Rasmus Kræmers hustru i Permelille Jens Thunboes datter Mette

Barn af Bodil Poulsdatter:

ix Poul Andersen, * 11 nov 1722 i Koldby sogn.
Båren af Jørgen Kroggårds hustru, faddere Mikkel Mikkelsen i Pillemark, Jens Olufsen Søren Thommesen i ?, Alfast X i Koldby, Maren Xdatter i Krogsgård

x Peder Andersen, * 12 feb 1724 i Koldby sogn.
Frembåren af Jens Ollesens hustru i Koldby, faddere Jørgen Krogsgård, Jørgen Thomsen og datter, Oluf Hansens søn alle Pillemark, Samuels stiftdatter Anne i Koldby

xi Dorthe Andersdatter, * 12 april 1725 i Koldby sogn, † 24 maj 1785 i Koldby, sogn.
Båren af Hans Jensens hustru i Ørby,faddere X i Ørby,Søren Madsen i Koldby, Tønne X hustru i Koldby, Jens Thunboes datter Mette af Krogsgaard

Hun blev gift med Iver Andersen Vistesen, 24 nov 1763 i Koldby sogn, * 30 jan 1740 i Koldby sogn.

xii Michel Andersen, * 29 sep 1726 i Koldby sogn.
Båren af jens Pedersens kone ibid, faddere Hans Jensen, Jens Olsens søn Søren, Peder Nielsens hustru, præstens datter Aniche X og pige Mette alle i Koldby

xiii Rasmus Andersen, * 21 mar 1728 i Koldby sogn.
Båren af præstens kone, faddere Michel Jensen Oluf Hansen, Hans Snedker, Peder Jacobsens datter Maren alle i Permelille, Alfastes hustru i Koldby

Han blev gift med (1) Anne Bendtsdatter, * 1717 i Tranebjerg, Samsø, † 1763 i Tranebjerg, Samsø.
Han blev gift med (2) Karen Sørensdatter, 25 okt 1764 i Koldby sogn, * 1730, † 1801 i Tranebjerg, Samsø.

281. Dorthe Sørensdatter, * 1688 i Koldby sogn, Samsø, † okt 1721 i Koldby sogn, Samsø.

Koldby kirke

290. Søren Mortensen, * 21 nov 1657 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 22 jul 1710 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.
velædle Søren Mortensen som døde af én i bemeldte Ørby grasserende Sprinkelsyge.

Han blev gift med Gjertrud Jensdatter.

Børn:

145. i Barbara Sørensdatter, * 1693 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 25 sep 1753 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

Hun blev gift med Jens Jørgensen Degn, 5 dec 1724 i Tranebjerg, Samsø.

ii Jens Sørensen, * 1695 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

iii Maren Sørensdatter, * 1697 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 10 okt 1731 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

iv Morten Sørensen, * 1699 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † jun 1724 i Permelille, Koldby, Samsø.

v Dorthe Sørensdatter, * 1705 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 28 aug 1778 i Tranebjerg, Samsø.

Hun blev gift med Rasmus Nielsen Laboe, 22 jan 1732 i Tranebjerg, Samsø, * 17 jan 1706 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø, † 5 aug 1774 i Tranebjerg, Samsø.

Fra "Ekstrakter af samtlige Kongelige bevillinger til ægteskab m v.":
Rasmus Nielsen af Tranebjerg sogn på Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nielsen, og Dorthe Sørensdatter, bønderfolk af Tranebjerg sogn udi grevskabet Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 6 oktober 1731.

Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Ørby, , 104, FT-1787
Dorthe Sørensdatter 69 Enke(mand) Kone Bonde og Gaardbeboer
Søren Jensen 38 Gift Konens Børn Konens Søn
Maren Sørensdatter 39 Gift Hans Kone
Jens Sørensen 9 Ugift Deres Børn Deres Børn
Søren Sørensen 3 Ugift Deres Børn Deres Børn
Anne Sørensdatter 5 Ugift Deres Børn Deres Børn
Dorthe Sørensdatter 7 Ugift Deres Børn Deres Børn

291. Gjertrud Jensdatter, * apr 1666 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø, † 17 aug 1717 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

Hun bliver gift (1) med Søren Mortensen

Hun bliver gift 24 juli 1711 i Tranebjerg (2) med Hans Hansen

Note: I skiftet efter hendes broder Bent Jensen i 1753 nævnes 3 børn af hende: Niels Jensen, Peder Jensen 19 år (altså født ca. 1734) og Giertrud Jensdatter 14 år (altså født ca. 1739). Dette kan slet ikke lade sig gøre, da hun allerede er død på dette tidspunkt. Det kan muligvis være børnebørn (måske efter sønnen Jens?). De findes ikke i de tilgængelige Samsø-kirkebøger, men de kan være født i Onsbjerg eller uden-øs. Der kan heller ikke findes noget om hendes sønner Jens og Morten, men de var i live ved hendes egen død i 1717 - ligesom de tre andre søskende: Barbara, Maren og Dorthe. De 3 søstre nævnes i omtalte skifte efter Bent Jensen, men det gør brødrene Jens og Morten ikke.

Gammelt hus i Tranebjerg

292. Hieronymus Paul Schultz, * 1690 i Hamburg, Tyskland, † 26 sep 1726 i Hamburg, Tyskland.
Han er fra enten Flensburg eller Hamburg i Tyskland

Han blev gift med Hedevig Eleonora Wolffrath.

Han blev den 11/2 1711 antaget som månedsleutnant i Hamburg. I 1716 inkvarteret i Stralsund, Tyskland. Dør d. 26/12 1726 som Kaptajnleutnant i Pommern (ikke sikkert).

11/5- 1711 antaget som Maanedsløjtnant--1712 m skytsskibet Arche Noæ--
1714 med Orlogsskibet Prins Carl--1715 m. Orlogsskibet Justitia. osv -osv til 10/9 1726 (Chef for Fregatten Stralsund) hvor han rejser til Pommern (i eget ærinde) hvor han dør 26/12 1726 --- 24/8 1731der tillægges enken 25 Rdl. i pension, stigende til 50 Rdl.

Børn:

146. i Phillip Gosche Michael Schultz, * 1719, † 2 maj 1801.

Han blev gift med Catahrina Margretha Trane.

ii Andreas Georg Hermann Schultz, * 12 sep 1718 i Stralsund, Vorpommeren, Mecklenburg, Tyskland, † 9 apr 1798 i København. Kontreadmiral i Danmark
Begravet: 1798.01.26, Holmens Kirke.

Han blev gift med Anna Margrethe True, 3 okt 1756 i Holmens kirke, * 2 sep 1737, † 26 sep 1825. datter af NN Godsejer True og Ukendt.

iii Carl Schultz. var vidst nok i Tysk tjeneste.

iv Samuel Schultz, † 11 apr 1782.

Han blev gift med Hedevig Dorthea Alberts.

293. Hedevig Eleonora Wolffrath, * Omkr 1690 i Hamburg, Tyskland, † 26 sep 1726 i Hamburg, Tyskland.

Hamburg

402. Villads Olsen Skrædder, † nov 1694 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Margrethe Sørensdatter, 1731.

Fra Samsø Gods skifteprotokol 1694-1700:
24.nov.1694 er holden registrering, skifte og deling efter afgangne sl. Villads Olsen Skræder i Onsberg ... det imellem den sl. Villads efterladte hustru Margrethe Sørensdatter på dend ene side, samtderes fælles børn Anna Villadsdatter 7 år, Dorthe Villadsdatter 5 år, Mette Villadsdatter på tvende år på dend anden side, deres ... slægtning og pårørende var morfaderen Søren Jensen i Onsberg ... farbroderen Mads Olsen ibidm. som og tilstede var.
Jorden: ca. 36 rdr. 0 mk. 0 sk.
6 rejsnings muurhus: 15.0.0.
2 rejsnings sønden: 2.0.0.
5 rejsnings sol:7.0.0.
3 rejsnings hørbrugshus: 4.0.0.
6 rejsnings ladehus vesten: 9.0.0.
7 rejsnings stald: 9.0.0.
6 rejsnings ladehus sønden: 8.0.0.
4 rejsnings vesten: 5.0.0.
summa hus og jordsmon: 94.2.3.
dyr: 71.0.0. (6 heste/føl, 8 stude/køer/kalve, 6 får, 3 svin, 3 grise)
diverse indbo: 21.2.2. (bl.a. 2 vogne med behør: 7.4.0.)
Jern og kaaber: 15.0.0. (bl.a. 1 brøgge kiedel: 8.0.0.)
Sengeklæder: 43.3.8. (bl.a. 2 underdyner: 12.0.0.)
Den sal. mands gangklæder: 13.0.12.
Korn: 45.3.13 (30 td. byg, 17 td. rug, erter)
Tilstående gæld: 26.3.13.
Summa på boens midler: 343.1.15.
Bortskyldig gæld: 23.3.7.
Til deling: 319.3.8., hvoraf moderen får: 159.3.4, og hver af de tre piger: 53.1.1.
Det bliver aftalt mellem enken og formynderne det ... må hos hende blive stående til børn fylder sine 14 år. Imidlertid holde deres kost, skolegang og klæder, og det med deris Capitals ... i nogen måder. Christen Olsen der er forlovet med enken tilsiger og lofver at ... børnene komme til dend alder ... vil han til formynderne ... deres arf betale uden modgift.

Børn:

201. i Anne Willadsdatter, † okt 1740 i Onsbjerg sogn, Samsø, * omkr 1687 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Rasmus Nielsen Molbo.

ii Dorthe Willadsdatter, * 1689 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 17 jan 1750 i Koldby sogn.

Hun blev gift med (1) Søren Pedersen, * 1656, † 8 okt 1735 i Koldby sogn.

Hun blev gift med (2) Jørgen Mortensen, dec 1738 i Koldby sogn, * i Endelave, † eft 1751.

iii Mette Willadsdatter, * 1692 i Onsbjerg sogn, Samsø, † 15 jul 1761 i Tranebjerg, Samsø.

Hun blev gift med Bendt Jørgensen, 20 apr 1761 i Tranebjerg, Samsø, † feb 1744 i Tranebjerg, Samsø.

Barn i Margrethe Sørensdatters ægteskab med Christen Olsen:

iv Villads Christensen.
Han blev gift med (1) Ellen Rasmusdatter, † dec 1744 i Onsbjerg sogn, Samsø.
Han blev gift med (2) Anne Jensdatter, † eft 1751 i Onsbjerg sogn, Samsø.

403. Margrethe Sørensdatter, † eft 1726 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med (1) Villads Olsen Skrædder, 1731.
Hun blev gift med (2) Christen Olsen, † mar 1726 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Fra Samsø Gods skifteprotokol 1717-30 side 598:
19. mar.1726 foretaget skifte og deling efter afgangne Christen Ollesen Skræder Standsvend i Onsberg og det imellem hans efterladte enke Margrethe Sørensdatter med sin laugværge Karl Andersen i Tranberg på den ene, og på en anden side deres med hinanden sammen auflede søn Villads Christensen boende i Tafteberg som self var tilstede.
Jorden vurderes til ca. 65 rdr. 0 mk. 0 sk.
4 rejsnings murhus: 5.5.0.
4 rejsnings sold: 3.2.0.
5 rejsnings ladehus: 3.2.0.
Diverse indbo, bl.a. 1 kaaber kiedel:4.4.0., 1 jerngryde: 0.2.0., 1 ko: 4.0.0., 3 får:1.3.0.
Summa på boets formue: 92.0.8½
Bortskyldig gæld: 38.5.8.
Bliver igen mellem enken og hendes søn til deling: 53.1.0., hvoraf moderen tilkommer 26.3.8., og sønnen de øvrige 26.3.8.
Om hvilken sønnens idag tilfaldne arv ... blef af...iget at hand det sin moder vil betrå til førstkommende nytåt 1727 uden rente til hvilken tid enken med laugværge belovede at hand med ... penge skal blive fornøyet. De øfrige creditorer forlangede og udlæg for deres fordring men ... at vil betro enken uden renter undtil hun det tid efter anden kand betale. Derimod hun forsikrede at de skal bliveholden skadesløs.

Maleri af Onsbjerg

404. Michel Jørgensen Haukrog, * 1639 i Nordby sogn, Samsø, † 17 jun 1722 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med Barbara Jensdatter.

Børn:

i Jørgen Michelsen Haukrog, * 1691 i Nordby sogn, Samsø, † 10 apr 1740 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med Maren Jensdatter, 5 dec 1723 i Nordby sogn, Samsø, * 19 apr 1701 i Nordby sogn, Samsø, † 2 aug 1782 i Nordby sogn, Samsø.

ii Apollone Michelsdatter Haukrog, * 1694 i Nordby sogn, Samsø, † 7 sep 1704 i Nordby sogn, Samsø.

202. iii Jens Michelsen Haukrog, * 1697 i Nordby sogn, Samsø, † 19 jan 1746 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Kirsten Nielsdatter, 22 dec 1729 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Inger Rasmusdatter Svensk, 22 dec 1729 i Nordby sogn, Samsø.

iv Michel Michelsen Haukrog, * 9 okt 1707 i Nordby sogn, Samsø, † 24 aug 1763 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift med Margrethe Hansdatter Foged, 19 okt 1732 i Nordby sogn, Samsø, * 1698 i Nordby sogn, Samsø, † 9 feb 1763 i Maarup, Nordby sogn, Samsø.

405. Barbara Jensdatter, * 1661 i Nordby sogn, Samsø, † 23 dec 1749 i Nordby sogn, Samsø

Gammel matrikelkort Nordby

406. Niels Jørgensen, * 1660 i Nordby sogn, Samsø, † 5 nov 1732 i Nordby sogn, Samsø.

Han blev gift i Nordby med Kirsten Poulsdatter, 24 dec 1695.

http://www.samsoeroots.dk/samsoeherred/egteskabsbevilling.htm . Ægteskabsbevillinger; Niels Jørgensen / Kirsten Poulsdatter Nordby 24 dec. 1695

Gårdmand i Nordby (matr. 76).

Fra "Af Nordby sogns historie": Niels Jørgensen er ikke nævnt som fæster før i jordebøgerne 1716-27. Men han er den første mand i nr. 76, som der kan siges noget sikkert om, og han har rimeligvis overtaget gaarden, samtidig med at han giftede sig, altsaa før 1698. - Han kaldtes "Niels ved Brynden", og endnu o. 1900 var der en brønd ved gaarden nr. 76. Alligevel er det mærkeligt med ordet "Brynden", for i Nordby sagde man ikke brønd, men kiel.

Lørdag d. 7. juni 1710 stod Niels Jørgensen indstævnet for retten paa grund af nogle udtalelser, han var fremkommet med paa Nordby gadestævne "i morgen 14 dage" (det maa være søndag d. 25. maj) mod oldermanden Peder Jensen Smed (i nr. 92) og andre mænd af sognet, som var med oldermanden "i vedtægtet". Hvad udtalelserne gik ud paa, oplyses ikke, men det siges, at de faldt, da man "havde samtykt om, hvad dag de udi sognet skulde begynde at saa", saa det har nok været det, der fik ham til at forivre sig.

I vore dage ved enhver bonde, at man skal saa tidligst muligt, for at sæden kan slaa rod, inden vintervæden i jorden borttørres, hvilket sker hurtigt i Nordby sogn. Man saar derfor helst i marts. Men i fællesskabets tid var det en fast sædvane, at man ikke paabegyndte markarbejdet før Valborgdag (1. maj), og i 1710 havde man altsaa ikke begyndt at saa vaarsæd d. 25. maj. Maaske har Niels Jørgensen været klog og fordomsfri nok til at se det taabelige i den gamle slendrian og har ladet sighenrive til uparlarnentariske udtryk derom.

For retten sagde han, at han ej tænkte, de skulde tage sig det saa nær, derfor at stævne til tinge. Men paa det de uden trætte kunde komme fra hinanden, tilbagekaldte han de ord, som de stødte dem paa, og erklærede, at han intet vidste med dem, andet end det som ærligt og sømmeligt var. Derpaa blev sagen med begge parters samtykke hævet.

Børn:

203. i Kirsten Nielsdatter, * 1698 i Nordby sogn, Samsø, † 5 apr 1745 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med Jens Michelsen Haukrog, 22 dec 1729 i Nordby sogn, Samsø.

ii Barbara Nielsdatter, * 6 maj 1703 i Nordby sogn, Samsø, † 20 apr 1745 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med Jens Christensen Farver, 26 nov 1730 i Nordby sogn, Samsø, * 1695 i Nordby sogn, Samsø, † 20 dec 1776 i Nordby sogn, Samsø.

Fra "Ekstrakter af samtlige Kongelige bevillinger til ægteskab m v.":
Jens Christensen af Nordby sogn på Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Barbara Nielsdatter bønderfolk af Nordby sogn på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg Slot den 30 juni 1730.

Gårdmand i Nordby (matr. 76).

Fra "Af Nordby sogns historie": Jens Christensen, der blev stamfader til den vidtforgrenede Farverslægt, havde selv ved sit arbejde erhvervet sit tilnavn, hvilket fremgaar af en skatteliste fra 1743, vedrørende en særskat, bl. a. paa haandværkere. Han nævnes der saaledes: "Jens Christensen, fæstegaardmand, farver derhos strømper etc."

407. Kirsten Poulsdatter, * 1661 i Nordby sogn, Samsø, † 11 mar 1743 i Nordby sogn, Samsø.

Nordby

408 Peder Jensen Røver    * Omkring 1681 i Nordby sogn , Samsø, † 15 februar 1732 i Nordby Sogn, Samsø
Han døde i en alder af ca. 51 år.

Han blev gift (1) den 6 januar 1706 i Nordby med Margrethe Michelsdatter Holm 
Han blev gift (2) den 5 februar 1730 i Nordby med Margrethe Hansdatter Foged. Hun var søster til hans svigerdatter Mette Hansdatter Foged

Børn:
i Michel Pedersen Røver  *  20 april 1707 i Nordby sogn, Samsø,  † 19 oktober 1725 i Nordby sogn, Samsø 

ii Jens Pedersen Røver  *  15 september 1709 i Nordby sogn Samsø,  † 22 august 1775 i Koldby sogn, Samsø

iii Rasmus Pedersen Røver  * 31 juli 1712 i Nordby sogn Samsø

iv 204 Rasmus Pedersen Røver  * 24 september 1713 i Mårup, Nordby sogn, Samsø,  † 11 oktober 1776 i Nordby sogn, Samsø
Peder Røver en søn Rasmus. An ? bar barnet, faddere Søren Hjort, Oluf ?, Oluf ?

Han blev gift med Mette Hansdatter Foged 30 september 1736 i Nordby sogn

v Inger Pedersdatter Røver  *  oktober 1716 i Nordby sogn, Samsø  † 29 marts 1783 i Nordby sogn, Samsø

Børn i 2 ægteskab

vi Michel Pedersen Foged  * 5 august 1731 i Nordby sogn, Samsø,   † 5 august 1800 i Nordby sogn, samsø
Han blev gift med Bodil Michelsdatter Poulsen 9 september 1761 i Nordby
Han var gårdmand i Nordby (matr 62)

409 Margrethe Micheldatter Holm    * omkring 1679 i Nordby sogn, Samsø, † 7 oktober 1729 i Nordby sogn, Samsø

410 Hans Sørensen Foged  * 1666 i Århus,   10 marts 1754 i Nordby sogn, Samsø
Fød i Aarhus 1665, gift 1698, avlede 4 Børn, blev Enkemand i 1740. ( Noter ved død)

Han blev gift 1698 i Nordby sogn med Maren Clemmensdatter

Han var gårdmand i Nordby ( matr 80)

Børn
i Margrethe Hansdatter Foged  * 1698 i Nordby sogn, Samsø,  † 9 februar 1763 i Mårup, Nordby  sogn, Samsø
Hun blev gift med Peder Jensen Røver den 5 februar 1730 i Nordby ( hans 2 ægteskab), hendes søster Mette var gift med hans søn - så hun blev stedmor til sin svoger

ii Ole Hansen Foged  * 1700 i Nordby sogn, Samsø,   10 december 1784 i Nordby sogn, Samsø
Han var gårdmand i Nordby ( Brøndkær- gården) 
Han blev gift (1) med Mette Jørgensdatter i 1736 i Nordby
Han blev gift (2) med Johanne Jensdatter Jyde den 20 september 1745 i Nordby

iii 205 Mette Hansdatter Foged   * 4 oktober 1705 i Nordby sogn,  †  1792 i Nordby sogn
Hans Foged en datter døbt Mette

Hun blev gift 30 september 1736 i Nordby med Rasmus Pedersen Røver

iv Selche Hansdatter Foged  * i Nordby sogn, Samsø

411 Maren Clemmensdatter  * 1664 i Nordby sogn, Samsø,    25 juli 1740 i Nordby sogn, Samsø
Gammel gård, Nordby

412 Jens Mortensen    * Omkring 1664 i Nordby sogn, Samsø, † 4 juni 1708 i Nordby sogn, Samsø
Han blev gift med Mette Pedersdatter

Han var gårdmand i Nordby ( matr 56)

Børn: 
i Maren Jensdatter Bachmann  * omkring 1697 i Nordby sogn
Hun blev gift 9 november 1721 i Nordby  med Jens Jensen Kjær
Han var husmand i Nordby

ii Dorthe Jensdatter Bachmann  * omkring 1697 i Nordby sogn, Samsø, 
hun var gift med Søren Jensen

iii Bodil Jensdatter Bachmann  * 24 marts 1701 i Nordby sogn, Samsø,    † 15 september 1704 i Nordby sogn, Samsø

iv Peder Jensen Bachmann  * 15 september 1703 i Nordby sogn, Samsø

v 2 06 Morten Jensen Bachmann  *  31 januar 1706 i Nordby sogn, Samsø,  † 29 december 1782 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift med Kirsten Michelsdatter den 16 oktober 1735 i Nordby sogn, Samsø

vi Laurits Jensen Bachmann  * 5 april 1708 i Nordby sogn, Samsø,  † 12 juni 1747 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift 17 august 1747 i Nordby med Johanne Pedersdatter Møller
Han var husmand i Nordby 

413 Mette Pedersdatter    * 1669 i Nordby sogn, Samsø, † 30 december 1736 i Nordby sogn, Samsø

Nordby udsigtstårn

414 Michel Jensen  * omkring 1666,  † 2 august 1719 i Bakken, Nordby sogn, Samsø
Gårdmand i nordby ( matr nr 99) 

Børn: 
i Dorthe Michelsdatter  * 1698 i Nordby sogn, Samsø

ii Margrethe Michelsdatter  * 1702 i Nordby sogn, Samsø, † 20 december 1764 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift 5 december 1726 i Nordby  (1) med Jens Jensen Degn
Han var gårdmand i Nordby (matr  99) 

Hun blev gift 23 september 1745 i Nordby (2) med Mourits Olsen
Han var også gårdmand i Nordby matr 99, gården brændte 7 december 1764.

iii Anne Michelsdatter  * 24 marts 1702 i Nordby sogn, Samsø
Hun blev gift 16 oktober 1733 i Nordby med Jens Cristensen Herredsfoged Skrædder
Det vr hans 2 ægteskab, han var først gift med Anne Jørgensdatter. Om dette ægteskab er fundet i: "Ekstrakter af samtlige Kongelige bevillinger til ægteskab m v.":
Jens Christensen af Nordby på Samsø ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen af Nordby på vort land Samsø og Anne Jørgensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været hendes forrige afgangne mands Jens Joensen, udi tredie led beslægtet. Hafnia 2 april 1717.

iv Jens Michelsen  * 2 august 1705 i Nordby sogn Samsø, † 1725 i Nordby sogn, Samsø

v 207 Kirsten Michelsdatter  
*  18 november 1708 i Nordby sogn, Samsø ,   † 16 marts 1759 i Nordby sogn, Samsø 

Hun blev gift 16 oktober 1735 i Nordby med Morten Jensen Bachmann

415 Kirsten Mortensdatter Holm  * 1667I Nordby sogn, Samsø,  † 27 januar 1745 i Nordby sogn, Samsø
Kirsten Mortensdatter Holms begravelse i kirkebogen

434. Jacob Rasmussen Kræmmer, † dec 1708 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Maren Rasmusdatter.

Børn:

217. i Mette Jacobsdatter, * 1678 i Onsbjerg sogn, Samsø, † aug 1733 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Jens Rasmussen Skiødt.

ii Kirsten Jacobsdatter Kræmmer, * i Onsbjerg sogn, Samsø.

435. Maren Rasmusdatter, * 1650, † i Onsbjerg sogn, Samsø.

Nord for Onsbjerg ligger et fredet område med terrassekanter, som vidner om husmændenes slidsomme arbejde. Da jorden ved Onsbjerg blev omfordelt ved udskiftningen i 1794, fik husmændene et areal til fælles brug. Først i 1861 fik hver husmand et stykke agerjord og et jordlod med eng- eller mosejord

464. Anders Blach * omkr 1640

Han var gift med Maren XX

232. Mogens Andersen Blach * 23 feb 1701 i Nordby sogn, † 13 marts 1765 i Brundby, Tranebjerg sogn.

Han blev gift med Bodel Nielsdatter

465. Maren XX

Sommer i Nordby

470. Niels Andersen Herredsfoged * 1654, † 21 jan 1750 i Nordby sogn, Samsø

Han var gift (1) 10 jan 1706 i Nordby med Maren Jensdatter * 1647, † 22 feb 1730 i Nordby

Note: Maren Jensdatter havde været gift (1) med Christen Rasmussen Herredsfoged * 1641 i Mårup, Nordby sogn, Samsø, † 8 jan 1703 i Nordby sogn, Samsø. Han var gårdmand i Nordby (matr. 83) - nævnt i markbogen 1683 og matriklen 1688.

Det var hans andet ægteskab, han var gift (1) med Maren Nielsdatter og i dette ægteskab er han far til Rasmus Christensen Herredsfoged * omkr 1680 i Nordby sogn, Samsø, † 1731 i Nordby sogn, Samsø, gift med Skolst Jensdatter, han var Gårdmand i Nordby (matr. 64)

Niels Andersen Herredsfoged var gift (2) i Nordby 2 jul 1730 med Bodil Rasmusdatter

Børn i Maren Jensdatters ægteskab med Christen Rasmussen Herredsfoged

i Clemmen Christensen Herredsfoged * 1681 i Nordby sogn, Samsø, † 12 april 1751 i Nordby sogn, Samsø, død i en alder af ca 71 år

Han var gift i Nordby 4 dec 1707 med Margrethe Poulsdatter, hun vardatter af ane 814 Poul Jensen og ane 815 Barbara Olufsdatter

Han var gårdmand i Mårup (matr. 19).

ii Jens Christensen Herredsfoged * 1683 i Nordby sogn, Samsø, † 1766 i Nordby sogn, Samsø

Han blev også kaldt Jens Christensen Skrædder

Han var gift (1) i Nordby 4 juli 1717 med Anne Jørgensdatter

Han var gift (2) i Nordby 20 dec 1733 med Anne Michelsdatter

iii Oluf Christensen * 1686 i Nordby sogn, Samsø, † Alstrup, Besser sogn

Han var gift i Koldby jul 1728 med Kirsten Poulsdatter

Han var gift i Besser 20 juni 1748 (2) med Kirsten Pedersdatter

iv Anne Christensdatter * 1687 i Nordby sogn, Samsø, † 4 juli 1756 i Nordby sogn, Samsø

Hun var gift i Nordby sogn 10 dec 1724 med Oluf Jensen Gylling

Han var gårdmand i Nordby (matr. 83). Iflg. "Af Nordby sogns historie" kaldes han ved vielsen i 1725 for Ole Jensen Gylding fra Aarhus. Hans far kendes ikke, men hans mor (Anne Jørgensdatter) var i sit 3. ægteskab gift med Jens Christensen Herredsfoged, der altså også var Ole Gyldings svoger.

v Jørgen Christensen * 1692 i Nordby sogn, Samsø, † 1758 i Nordby sogn, Samsø

Han var gift i Nordby 4 okt 1722 med Maren Poulsdatter, hun var også datter af ane 814 Poul Jensen og ane 815 Barbara Olufsdatter

Børn i Niels Andersen Herredsfogeds ægteskab med Bodil Rasmusdatter

i Maren Nielsdatter * 1731 i Nordby sogn, Samsø † 8 marts 1733 i Nordby sogn, Samsø

235 Maren Nielsdatter * 25 jul 1734 i Nordby sogn, Samsø, † 1 jan 1775 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift 29 nov 1757 i Nordby med Niels Jensen Møller

471. Bodil Rasmusdatter † 29 marts 1771 i Nordby sogn, Samsø

Nordby skole. Bygget i 1727 af Greve Danneskjold som lod opføre 5 skoler på Samsø. Degnen Jacob Jensen Bording blev den første fastansatte skolemester i Nordby

6 X tipoldeforældre

Dette par er også ane 916 og 917

560. Oluf Jensen, * 1650 i Besser sogn, Samsø, † sep 1701 i Koldby sogn, Samsø.

Han blev gift med Johanne Andersdatter.

Børn:

456. i Anders Olufsen, * 1678 i Koldby sogn, Samsø, † 18 sep 1729 i Koldby sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Dorthe Sørensdatter, 10 jul 1708 i Koldby sogn.

Han blev gift med (2) Bodil Poulsdatter.

ii Jens Olesen, * 1676 i Koldby sogn, † 1761.

iii Maren Olesdatter, * 1685 i Koldby sogn, † 1722 i Haarmark, Kolby sogn, Samsø.
Hun blev gift med Søren Jensen, * 1667, † 29 dec 1747 i Haarmark, Kolby sogn, Samsø.

iv Peder Olesen, * 1691, † maj 1735 i Haarmark, Kolby sogn, Samsø.

561. Johanne Andersdatter, * 1650, † 19 apr 1729 i Koldby sogn, Samsø.

Koldby mølle

Dette par er også ane 914 og 915

562. Søren Tønnesen, † mar 1695 i Koldby sogn.

Han blev gift med Mette Jensdatter.

Fra Samsø gods skifteprotokol 1694-1700 side 101: 15. mar. 1695 er holden registrering, skifte og deling efter afgangne SørenTønnisen som boede og døde udi Kaalbye og det imellem dend sal. mands efterladte hustru Mette Jensdatter med hendes lauværge og fæstemand Jens Jepsen på dend ene side og fælles børn Tønnis Sørensen 13 år, Dorthe Sørensdatter 7 år, på dend anden side, bem.te børns ... er Erich Tønnisen i Krogsgaard, Olluf Tønnisen i Langemark og Rasmus Tønnisen i Ørbye som er børnenes farbrødre.
Jorden vurderes til: 78 rdr. 1 mk. 8 sk.
7 rejsnings hus: 21.0.0.
4v sols: 8.0.0.
4 rejsnings kaarstue: 12.0.0.
12 rejsnings hus østre: 48.0.0.
6 rejsnings hus nord: 13.2.0.
15 rejsnings hus: 41.1.0.
12 rejsnings hus øster: 24.0.0.
9 rejsnings hus vester: 24.0.0.
Summa jord og huse: 270.3.8.
levende vare: 239.0.8. (11 heste/føl, 16 køer/kalve, 10 får, 4 lam, 6 svin, 4 gæs, 1 gase).
Sengeklæder: 93.1.10.
Trævare: 72.1.8. (bl.a. 2 høstvogne med behør: 11.0.0.)
Kaaber messing og jern: 21.3.6. (bl.a. 1 brøge kiedel: 16.0.0.)
Rugsæden: 190.0.0. (26 td. rug, 12 td. erter, 60 td. byg)
Summa boets midler: 887.2.8.
Bortskyldig gæld: 287.2.8. (bl.a. Erich Tønnisen: 216.0.0.)
Til deling: 600 rdr., hvoraf enken: 300, til sønnen: 200 og datteren: 100.

Børn:

i Tønnes Sørensen * omkr 1682 i Koldby sogn, Samsø, † 10 feb 1730 i Koldby sogn, Samsø

Han blev gift i Koldby 16 dec 1704 med Johanne Jensdatter

Fra samsø gods skifteprotokol 1730-40 side 6:
6. juni 1730 skifte og deling efter afgangne Thønnis Søfrensøn som boede og døde i Kaalbye, og det imellem hans efterladte enke Johanne Jensdatter med sin tiltagne laugværge Jørgen Hansen Krogsgaard i Pillemark og fælles børn og arfvinger som er 1) Søren Thønnisen 10 år, 2) Jens 6 år, deres formynder blev Mads Rasmussen i Bedser, 3) Karen 22 år, 4) Mette 20 år, på deres vegne blev til formynder anordnet morbroderen Peder Jensen i Permelille, 5) Maren 18 år, 6) Kirsten 15 år, deres formynder bliver Jørgen Jensen i Pillemark, 7) Johanne 12 år, hendes værge bliver Hans Knudsen ibid.
Jorden vurderes til: 34 rdr. 0 mk. 7 sk.
7 rejsnings murhus: 14.3.8.
5 rejsnings sols: 7.3.0.
3 rejsnings øllhus: 5.0.0.
8 rejsnings hus: 9.2.0.
10 rejsnings i øst: 18.2.0.
9 rejsnings i nord: 13.3.0.
1 rejsnings svinehus: 1.0.0.
ialt bygninger: 69.1.8.
8 heste/føl, 7 køer/kalve, 6 får, 3 lam, 1 so, 8 grise: 51.1.0.
Senge og løsøre: 45.4.4.
Rugsæd: 27.0.0. (rug,erter, byg)
Tilstående gæld: 10.0.0.
Boets formue: 237.1.3.
Bortskyldig gæld og skiftets bekostning: 46.3.1.
Til deling: 190.4.2., deraf til enken halvdelen: 95.2.1., hver broderlod:21.1.2., og på en søsterlod: 10.3.9.
Børnenes tilfaldne arv bliver aftalt at blive stående rentefrit hos moderen. I sønnernes fald indtil de opnår deres fuldmyndige år, og døtrene til de kommer i mands værge. De øvrige creditorer forlangede udlæg for deres fordring, men vil betro enken dette indtil hun tid og anden kand betale.

Fra samsø gods skifteprotokol 1730-40 side 553:
1. juni 1740 skifte efter Maren Tønnisdatter som var ugift og hjemme hos moderen. Hendes efterladte søskende: Søren 20 år, Jens 16 år, hvis værge og formynder er Mads Rasmussen, Karen 32 år, Mette 30 år, deres formynder er Peder Jensen i Permelille, Kirsten 25 år, formynder er Jørgen Jensen i Pillemark, Johanne 22 år, formynder Hans Knudsen ibid.
Midler: 16.5.3., gæld: 7.2.8., Til deling: 9.2.11., hvilket giver er broderlod på 1.5.5 2/5. og et søsterlod på 0.5.10 7/10.

457.i Dorthe Sørensdatter, * 1688 i Koldby sogn, Samsø, † okt 1721 i Koldby sogn, Samsø.

Hun blev gift med Anders Olufsen, 10 jul 1708 i Koldby sogn.

Børn I Mette Jensdatters ægteskab med Jens Jeppersen

iii Søren Jensen * omkr 1695 i Koldby sogn, samsø

915. Mette Jensdatter, * 1658, † 14 feb 1730 i Koldby sogn, Samsø.

Hun bliver gift (2) med Jens Jeppesen

Ved moders død i Kolby.

Fra Samsø gods skifteprotokol 1707-12 side 80 (skifte efter hendes 2. mand Jens Jepsen):
4. dec. 1708 registrering, skifte og deling efter afgangne Jens Jepsen som boede udi Kaalbye og sammesteds for kort tid siden døde og det imellem hans efterladte hustru Mette Jensdatter med tiltagne lauværge Søren Rasmussen i Kaalbye på dend ene side og deres fælles søn Søren Jensen 13 år på hvis vegne hans nærmeste pårørende på faderens side var tilstede hans farbrødre Peder Jepsen i Kaalbye og Morten Jepsen tjenende Deignen i Ørbye på dend anden side.
Jorden og husene er stadig de samme som ved skiftet efter Mette Jensdatters første mands død: 270.3.8. undtagen et lidet jordsmon under 2 vægges hus, som siden af sal. Jens Jepsen indkøbt er - og vurderes nu for: 259 rdr. 3 mk. 8 sk.
Trævare, dyr (12 heste, 2 stude, 10 køer/kvier, 8 får, 3 gæs, 1 gase, 6 svin, 3 grise), sengeklæder, kaaber, messing og jernfang (bl.a. 1 brøger kiedel: 12.0.0. og en liden ditto: 4.2.0.), kornvare (5 td. rug, 70 td. byg, 12 td. rug, erter), tilstående gæld.
Summa boets midler: 730.3.0.
Bortskyldig gæld: 339.3.10. (bl.a. fra skiftet efter første mand Søren Tønnisens børn: Thønnes Sørensen i Kaalbye: 40 rdr., og Dorthe Sørensdatter på hvis vegne hendes mand Anders Olsen i Kaalbye fordrede hendes arv: 100 rdr., desuden rente til Dorthe fra hendes fyldte 14. år til hun som 20 årig i ægteskab kom altså 6år med 5 procent: 30 rdr.)
Igen til deling: 390.3.6., hvoraf enken tilfalder halvdelen: 195.1.11. og den sal mands efterladte søn Søren Jensen den anden halvdel.

Fra Samsø gods skifteprotokol 1730-40 side 7:
6. juni 1730 foretage skifte og deling efter afgangne Mette Jensdatter, sl Jens Jepsøns enke i Kaalbye imellem hendes efterladte børn og arvinger som var efter hendes første afdøde mand Søren Tønnisen en søn Thønnis Sørensen i Kaalbye som nu ved døden afgangen og efterlader sig 7 børn, 2 sønner og 5 døtre, som træder i faderens sted. Og en datter Dorthe Sørensdatter, sl. Anders Olsens i Kaalbye der ligeledes er borddød og efterladt sig 5 børn, 3 sønner og 2 døtre som arver deres moders lod. For det andet med hendes sidste mand Jens Jepsøn en søn Søren Jensøn boende i Kaalbye.
Indbo: 26 rdr. 5 mk. 12 sk.
Tilgode hos afgangne Anders Olsens enke i Kaalbye: 116.5.11.
Formuen ialt: 144.3.7.
Bortskyldig gæld og bekostning af boet: 22.2.8.
Til deling: 122.0.15, heraf en broderlod på 48.5.2 4/5 og på en søsterlod: 24.2.9 2/5

563. Mette Jensdatter, * 1658, † 14 feb 1730 i Koldby sogn, Samsø.

Koldby kirke

580. Morten Jørgensen, † 1683 i Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med Barbara Jensdatter.

Børn:

290. i Søren Mortensen, * 21 nov 1657 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 22 jul 1710 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med Gjertrud Jensdatter.

ii Jørgen Mortensen, * i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † nov 1718 i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Maren Jørgensdatter, † i Pillemark, Tranebjerg sogn, Samsø.

iii Jens Mortensen, * i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

iv Niels Mortensen, * omk 1660 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 4 feb 1728 i Permelille, Koldby, Samsø.
Han blev gift med Gjertrud Tønnesdatter, * 1664 i Tranebjerg, Samsø, † 1742 i Permelille, Koldby, Samsø.

I Permelille ved broder Søren's død i 1711.

v Dorthe Mortensdatter, * 13 apr 1663 i Ørby, Tranebjerg, Samsø, † 13 jun 1702 i Brundby, Tranebjerg, Samsø.

Hun blev gift med Rasmus Jørgensen, * 1650, † 23 jun 1720 i Brundby, Tranebjerg, Samsø.

581. Barbara Jensdatter, * Omk 1621, † 29 jun 1702 i Tranebjerg, Samsø

Gammel Brattingsborg og Tranebjerg kirke

582. Jens Clemmensen, * 1633 i Tranebjerg, Samsø, † 7 jun 1702 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Maren Olesdatter.

Han blev gift med (2) Maren Christensdatter, * OMK 1669 i Tranebjerg, Samsø, † 14 aug 1710 i Tranebjerg, Samsø
Maren blev derefter gift med Rasmus Mortensen den 4 Nov. 1702 i Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.

Fra Samsø gods skifteprotokol 1694-1700 side 131:
1. okt. 1695 holde registrering, skifte og deling efter afgangne Maren Oelsdatter som boede og døde udi Brunbye og det imellem dend sl. quindes efterlevende hosbonde Jens Clemmendsen på den ene side og fælles børn nafnlig Clemmend Jensen 27 år, Ole Jensen 25 år, Bent Jensen 18 år, Giertrud Jensdatter med sin hosbonde Søren Mortensen i Ørbye og Karen Jensdatter 22 år som er ugift på dend anden side.
Jorden vurderes til 50 rdr. 0 mk. 2½ sk.
9 rejsnings hus: 40.2.0.
10 rejsnings sols: 35.0.0.
5 rejsnings korstue: 22.2.0.
17 rejsnings lade vesten: 25.2.0.
11 rejsnings lade sønder: 19.3.0.
11 rejsnings hus øster: 19.3.0.
17 trævægger: 4.1.0.
summa hus og jordsmon: 218.1.2½.
Levende vare: 238.1.0. (11 heste, 7 stude, 8 køer/kalve, 11 får, 6 lam, 7 svin, 4 gæs, 1 gase).
Trævare: 119.0.10.
Kaaber, messing og jernfang: 56.3.4.
Korn: 184.4.10.
Tilstående gæld: 6.8.0.
Boets midler: 823.0.2½.
Bortskyldig gæld: 204.3.4.
Til deling: 618.0.14½., halvdelen til faderen: 309.0.7 1/4., broderlod: 77.1.3½., søsterlod: 33.3.1 3/4.
Efter begæring deles arven i 8 lodder á 77.1.3½. - hver af disse lodder udspecificeres i indboets værdier, heraf får Clemmend 6. lod, Olle 2. lod, Bent 5. lod og døtrene deler 3. lod. Med faderen Jens Clemmendsens .... påtog sig Morten Jensen udi Brunbye at være dend ugifte pige Karen Jensdatters formynder.

Børn med Maren Olesdatter:

291. i Gjertrud Jensdatter, * apr 1666 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø, † 17 aug 1717 i Ørby, Tranebjerg, Samsø.

Hun blev gift med Søren Mortensen.

ii Clemmen Jensen, * 1668 i Brundby, Tranebjerg, Samsø, † 21 jul 1710 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø.
Han blev gift med Johanne Pedersdatter, * 1673 i Thorup, Besser sogn, † 15 mar 1748 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø.
Samsø Gods mandtal 24.4.1725: Tilstand: slet, Spinder, død 86 år.

iii Ole Jensen, * 1670 i Tranebjerg, Samsø, † 17 jun 1730 i Koldby sogn.

Han blev gift med (1) Kirsten Rasmusdatter, * 1658, † 22 apr 1728 i Koldby sogn.
Kirsten havde været gift (1) med Jens Nielsen. (Jens Nielsen døde i Aug. 1700 i Kolby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.)

Han blev gift med (2) Barbara Jensdatter, 21 okt 1728 i Tranebjerg, Samsø.

iv Karen Clemmensen, * 1673 i Tranebjerg, Samsø, † 27 sep 1720 i Koldby sogn.

v Bent Jensen, * 1677 i Tranebjerg, Samsø, † 12 jun 1753 i Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med Maren Pedersdatter, † eft 1753.
Han var i Ørby ved svoger Søren Mortensens død i 1711, og søster Karens i 1725.

Barn med Maren Christensdatter:

vi Christen Jensen, * 1699 i Tranebjerg, Samsø, † 27 mar 1775 i Tranebjerg, Samsø.

583. Maren Olesdatter, * Før 1650 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 1687 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø.

Tranebjerg kirke

584. N. N. Schultz.

Han blev gift med N. N..

Han var købmand i Stralsund, Tyskland.

Børn:

292. i Hieronymus Paul Schultz, * 1690 i Hamburg, Tyskland, † 26 sep 1726 i Hamburg, Tyskland.

Han blev gift med Hedevig Eleonora Wolffrath.

ii Andreas Schultz, * 1692 i Stralsund, Vorpommeren, Mecklenburg, Tyskland, † aug 1736 i København.

Han blev gift med Elisabeth Anne Marie Frederiksdatter Jessen, * 6 jun 1706, † 1784.

585. N. N.

Hamburg

804. Ole Skrædder.

Han blev gift med Anne Willadsdatter.

Børn:

402. i Villads Olsen Skrædder, † nov 1694 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Margrethe Sørensdatter, 1731.

ii Mads Olsen, † eft 1695. Ved broders død i 1694 i Onsbjerg

Han blev gift med Tyre Jørgensdatter, † jan 1695 i Onsbjerg sogn, Samsø.

805. Anne Willadsdatter.

806. Søren Jensen, † eft 1694.

Han var gift med XX

Ved svigersøns død i 1694 i Onsbjerg.

Børn:

403. i Margrethe Sørensdatter, † eft 1726 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med (1) Villads Olsen Skrædder, 1731.

Hun blev gift med (2) Christen Olsen.

807. XX

Middelalderkorset fra Onsbjerg kirke. Originalkorset er på Nationalmuseet

814. Poul Jensen, * Omk 1624 i Nordby sogn, Samsø, † 14 dec 1709 i Nordby sogn, Samsø i en alder af ca 85 år.

Han blev gift med Barbara Olufsdatter.


Gårdmand i Nordby (matr. 61) - nævnt i matriklen både 1664 og 1688.

Børn:

407. i Kirsten Poulsdatter, * 1661 i Nordby sogn, Samsø, † 11 mar 1743 i Nordby sogn, Samsø.

Hun blev gift med Niels Jørgensen, 24 dec 1695.

ii Jens Poulsen, * i Nordby sogn, Samsø.

iii Anne Poulsdatter, * Omk 1667 i Nordby sogn, Samsø, † 14 jan 1744 i Nordby sogn, Samsø.
Hun blev gift med Peder Jensen Tønnesen, † dec 1689 i Nordby sogn, Samsø.

iv Maren Poulsdatter * 1668 i Nordby sogn, Samsø, † 11 feb 1743 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift (1) 4 feb 1714 i Nordby med Jørgen Pedersen

Hun blev gift (2) 4 okt 1722 i Nordby med Jørgen Christensen, Han var gårdmand i Nordby (matr. 97). Han var søn af Christen Rasmussen Herredsfoged og Maren Jensdatter, se noter ved ane 470/ 471

v Bodil Poulsdatter * omkr 1669 i Nordby sogn, Samsø, † 25 april 1732 i Nordby sogn, Samsø

Hun var gift med Michel Sørensen Thomsen

vi Johanne Poulsdatter * omk 1672 i Nordby sogn, Samsø, † 7 jan 1738 i Nordby sogn, Samsø

Hun var gift med Søren Michelsen Holm, han var gårdmand i Nordby (matr. 97). Han var søn af ane 818 Michel Jensen Holm

vii Margrethe Poulsdatter * omk 1675 i Nordby sogn, Samsø, †5 dec 1751 i Nordby sogn, Samsø

Hun var gift 4 dec 1707 i Nordby med Clemmen Christensen Herredsfoged, han var gårdmand i Mårup (matr. 19).Han var søn af Christen Rasmussen Herredsfoged og Maren Jensdatter, se noter ved ane 470/ 471

viii Karen Poulsdatter. * omkr 1678 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift 21 jan 1722 i Nordby med Christen Andersen. Han var husmand i Nordby. Død efter fald fra en høstvogn.

815. Barbara Olufsdatter, † Omk 1698 i Nordby sogn, Samsø

Bybrønden i Nordby

816 Jens Jensen  † efter 1704

Han blev gift med Inger Rasmusdatter

Han var gårdmand i Mårup (matr. 24) - nævnt i markbogen 1683 og i matriklen 1688.

Børn:
i 408 Peder Jensen Røver    * Omkring 1681 i Nordby sogn , Samsø, † 15 februar 1732 i Nordby Sogn, Samsø
Han døde i en alder af ca. 51 år.

Han blev gift (1) den 6 januar 1706 i Nordby med Margrethe Michelsdatter Holm 
Han blev gift (2) den 5 februar 1730 i Nordby med Margrethe Hansdatter Foged. Hun var søster til hans svigerdatter Mette Hansdatter Foged

ii Clemmen Jensen Røver

Han blev gift med Margrethe Michelsdatter

han var husmand i Mårup

817 Inger Rasmusdatter  * 1638 i Nordby sogn, Samsø   april 1704 i Nordby sogn, Samsø 

Hun var gift (1) med Peder Clemmensen

Hun var gift (2) med Jens Jensen818 Michel Jensen Holm   † januar 1698 i Nordby sogn, Samsø

Han var gift med Bodil Sørensdatter 

Gårdmand i Nordby - Holmgården. Ingen af børnene overtog gården - de var alle ugifte ved forældrenes død.
død mellem 1688 og 1695.
Fra "Af Nordby sogns historie":
Bodil Sørensdatter sad som enke i uskiftet bo til sin død, hvorpå der blev holdt skifte efter hende og Michel Jensen under eet d. 18. jan. 1698.
Alle de seks søskende var ugifte ved forældrenes død, og ingen af den fik hjemmet, som istedet blev overtaget af deres fætter Søren Mortensen.

Børn:
i Søren Michelsen Holm    * 1675 i Nordby sogn, Samsø,  † 1726 i Nordby sogn, Samsø
Han var gift med Johanne Poulsdatter Hun var datter af ane 814 Poul Jensen

Han var skipper og gårdmand i Nordby (matr. 61).
Skifteprotokollen fra 12.2.1728 siger at han "ved Michelstider 1726 med Jørgen Nielsens Galioth af Alstrup på rejse til Norge ulykkelig er omkommen".

ii Mads Michelsen Holm    * 1676 i Nordby sogn, Samsø,  † 4 april 1753 i Nordby sogn, samsø
Han var gift med Gjertrud Bendtsdatter

iii Anne Michelsdatter Holm    * 1677 i Nordby sogn, Samsø,  † 23 maj 1734 i Nordby sogn, Samsø
Hun blev gift 9 november 1710 i Nordby med Søren Pedersen Clausen

iv 409 Margrethe Micheldatter Holm    * omkring 1679 i Nordby sogn, Samsø, † 7 oktober 1729 i Nordby sogn, Samsø

Hun var gift i Nordby 6 januar 1706 med Peder Jensen Røver

 v Jens Michelsen Holm    * 1683 i Nordby sogn, Samsø,  † 25 februar 1753 i Nordby sogn, Samsø
Han blev gift 27 november 1718 i Nordby med Dorthe Sørensdatter

Fra "Ekstrakter af samtlige Kongelige bevillinger til ægteskab m v.":  Jens Mikkelsen af Nordby på Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.  Bevilger og tillader, at Jens Michelsen og Dorethe Sørensdatter af Nordby sogn på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led, skal være beslægtede. Hafnia 5 august 1718.

Han var gårdmand i Nordby (matr. 68).
Fra "Af Nordby sogns historie":
I 1749 anmeldte Jens Michelsen for retten, at han ikke længere mente sig i stand til at svare enhver sit, og skifteretten lod derefter foretage en opgørelse af hans bo. Aktiverne blev vurderet til 161 rdl. og gælden opgjort til 326 rdl. Men ved den auktion, som derpaa holdtes, indbragte gaarden med tilbehør dog 261 rdl., saa kreditorerne fik mere, end de efter vurderingen kunde vente. Køberen var Jens Jensen, en søstersøn til Dorthe Sørensdatter. Om hun og Jens Michelsen blev i gaarden, vides ikke. Maaske var det kvægpesten, der ruinerede dem. Ved vurderingen omfattede kvægbesætningen kun 1 ko og 2 studekalve.

vi Morten Michelsen Holm    * 1685 i Nordby sogn, Samsø,  † 7 april 1754 i Nordby sogn, Samsø
Han blev gift (1) 12 januar 1710 i Nordby med Bodil Jensdatter
Han blev gift 26 juni 1729 i Nordby (2) med Maren Jørgensdatter

Han var gårdmand i Nordby (matr 72) 

819 Bodil Sørensdatter  † januar 1698 i Nordby sogn, Samsø

826 Peder Clemmensen  † januar 1693 i Nordby sogn, Samsø

Børn: 
i 413 Mette Pedersdatter  
   * 1669 i Nordby sogn, Samsø, † 30 december 1736 i Nordby sogn, Samsø

ii Bodil Pedersdatter  * 1678 i Nordby sogn, Samsø 

827 Anne Bendtsdatter  * 1656 i Nordby sogn, Samsø
gammelt hus Nordby

830 Morten Jensen Holm    † 1683 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift med Anne Jacobsdatter

Han var gårdmand i Nordby - Holm-gården.
Iflg. bogen "Af Nordby sogns historie" er han ejer af gården ved Maren Finds Led.
Skifte efter ham holdes 20.2.1683, og i markbogen 1683 nævnes Anne Jacobsdatter som enke ved gården.
Fra Samsø gods skifteprotokol 1682-86 side 156:
20. feb. 1683 (1/3 af siden kan ikke læses p.g.a. skade på protokollen) ... efter sal. Morten Jensen Holm som boede .... at til forn ao81 dend 29 augusti er .... sal mands efterlevende hustru Anne Jacobsdatter .... og arvinger Anne Mortensdatter på 22 år, (Jacob) på 17 år, Kirsten Mortensdatter på 16 år, (Søren) på 14 år og Margrethe Mortensdatter på 8 år ... børns farbrødre Michel Jensen Holm ... Ib Jensen Holm.
Jorden vurderes til 20 rdr. 2 mk. 1 sk.
Stuehuset 4 rejsning: 20.0.0.
4 vægger sols: 14.0.0.
5 vægger ladehus: 10.0.0.
4 vægger ladehus vester: 7.0.0.
4 vægger hus norden: 6.0.0.
2 vægger hus: 3.0.0.
Summa hus og eiendom: 81.1.1
1 hest, 3 køer, 6 får, 3 lam, 2 grise
Den samlede formue kan ikke læses, men gælden er 62.3.4. og til deling 74.1.0., hvoraf moderen får: 37.0.8., 2 brødre hver: 10.2.6. og 3 søstre hver: 5.1.3.

Børn:
i Anne Mortensdatter Holm * omkring 1661 i Nordby sogn Samsø, † 16 april 1730 i Nordby sogn

Hun var gift (1) med Niels Jensen Skrædder, han dør 10 februar 1712 i Nordby sogn
Hun var gift (2) den 2 juni 1712 i Nordby med Niels Michelsen Skrædder. Efter Anne Mortensdatter Holms død gifter han sig med Kirsten Pedersdatter 
De boede "gården ved Maren Finds led" Nordby

ii Søren Mortensen Holm * omkring 1665 i Nordby sogn, Samsø, † 19 maj 1734 i Nordby sogn, Samsø
Han var gift med Anne Michelsdatter

Han var gårdmand i Holmgården Nordby og skipper

iii 415 Kirsten Mortensdatter Holm 
 
* omkring 1667 i Nordby sogn, Samsø,    † 27 januar 1745 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift med Michel Jensen

iv Jacob Mortensen Holm  *  omkring 1671 i Nordby sogn, Samsø,  † 1 december 1731 i Nordby sogn, han druknede på havet
Noteret i KB: Druknede paa Havet tillige med hans søn Jens Jacobsen og Peder Pedersen Kiær, men intet af deres Liige blev nogentid funden.

Han var gift med Magrethe Michelsdatter

v Margrethe Mortensdatter Holm  * omkring 674 i Nordby sogn, Samsø,  † 17 april 1739 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift med Jens Pedersen Smed

Fra Samsø gods skifteprotokol 1730-40 side 491:
3. sep. 1739 udi Jens Pedersen Smids hus og gård i Nordbye, registrere og vurdere, skifte og deling at foretage og forrette efter hand afgangne hustru Margrethe Mortensdatter imellem enkemanden og hans børn som er 1) Peder Jensen 42 år, 2) Morten Jensen gift her i byen, 3) Jens Jensen (ane nr. 366) 30 år, 4) Niels jensen gift i Nordbye, 5) Kirsten Jensdatter gift med Rasmus Jørgensen Buur i Onsberg, 6) Anne Jensdatter gift med Sørn Laursen på Thunøe, 7) Margrethe Jensdatter gift med Mads Amme i Nordbye og 8) Karen Jensdatter 27 år hjemme hos faderen som efter loven er hendes værge. Søren Laursen på Thunø på hvis vegne svogeren Peder Jensen blev anordnet at være overværende.
Jorden vurderedes til: 18 rdr. 2 mk. 10 sk.
6 vægge murhus: 10.0.0.
5 vægge sols: 6.4.0.
7 vægge lade i østre ende: 7.0.0.
5 vægge ladehus øster i gården: 4.1.0.
11 vægge ladehus sønden i gården: 7.2.0.
6 vægger vester i gården: 4.0.0.
(2 vogne med behør: 5.0.0., 1 kaaber kiedel: 4.0.0., 40 td byg: 12.3.0., 30 td rug: 11.1.0., 12 læs erter: 8.0.0., 5 heste/øg, 8 køer/kvier, 12 får, 7 lam, 1 so, 4 grise, 1 stor båd: 24.0.0., 1 liden båd: 4.0.0.).
Boets formue: 193.3.0.
Bortskyldig gæld og boets besværing: 155.4.13.
Til deling: 37.4.3., men som de trende døtre var ud-gifte fra deres fader, haver bekommet til udflytning, så i anledning af lovens femte bog, 2 kapitel, 61 art., nyder de med rette faderens og sødskendes påstand ingen arf efter moderen, boet deles derfor imellem enkemanden, de 4 sønner og den ugifte datter. Enkemanden får halvdelen: 18.5.1½. Derforuden har han som gammel og svag påstand at nyde sin broderlod som mand og ey har kundet nægte ham i anledning af lovens 5. bog, 2. cap., 19. art., og får derfor yderligere 3.2.0. De fire sønner får hver 3.2.0., og den ugifte datter 1.4.0.

831 Anne Jacobsdatter  † efter 1683 i Nordby sogn, Samsø
Jacob Mortensen Holms død i kirkebogen

942. Rasmus Simonsen * 1654, † 12 feb 1730 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift med Kirsten Christensdatter

Børn:

471. Bodil Rasmusdatter † 29 marts 1771 i Nordby sogn, Samsø

hun blev gift i Nordby 2 jul 1730 med Niels Andersen Ridefoged

943. Kirsten Christensdatter † marts 1728 i Nordby sogn, Samsø

Nordbys bybrønde er meget gamle. Brøndkassen har ikke ændret udseende i mange år. Her ca. 1875 fra Skræddertorvet

7 X tipoldeforældre

Dette par er også ane 1128 og 1129

1124. Tønnes N. N..

Børn:

914. i Søren Tønnesen, † mar 1695 i Koldby sogn.

Han blev gift med Mette Jensdatter.

ii Erik Tønnesen, * 1643 i Koldby sogn, Samsø, † 10 jan 1705 i Koldby sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Anne Nielsdatter Smed, * 1678 i Brundby sogn, Samsø, † 14 apr 1735 i Koldby sogn, Samsø.

Han blev gift med (2) Maren Olesdatter, * 1635, † 1703 i Koldby sogn, Samsø. (Hun er hans svigerinde Mette Jensdatters mor og i sit første ægteskab er hun dermed ane 1027)

1025. XX

Udsigtspunkt ved Koldby

Dette par er også ane 1830 og 1831

1126. Jens Pedersen, † i Koldby sogn.

Han blev gift med Maren Olesdatter.

Børn:

915. i Mette Jensdatter, * 1658, † 14 feb 1730 i Koldby sogn, Samsø.

Hun blev gift med Søren Tønnesen.

ii Anne Jensdatter † nov 1694 i Koldby sogn

Hun blev gift med Hans Sørensen

Ved moders død: afg Anne i Permelille.

iii Kirsten Jensdatter † feb 1796 i Koldby sogn, Samsø

Ved moders død afg. Kirsten i Kolby.

Børn i Maren Olesdatters ægteskab med Erik Tønnesen

iv Jens Eriksen † 1696 i Koldby sogn, Samsø

Nævnt ved halvsøster Anne Jensdatters skifte i 1694.

1127. Maren Olesdatter, * 1635, † 1703 i Krogsgaard, Koldby sogn, Samsø.

Hun bliver gift (1) med Jens Pedersen

Hun blev gift (2) med Erik Tønnesen, der var søn af ane 1124 Tønnes Sørensen og 1125 XX, og dermed bror til hendes svigersøn

Af lysekronerne i Koldby kirke er den østligste ældst, en malmkrone fra 1696 med indskriften: »Gud til Ære oc Kolby Kirke at zire haver Erick Tonnesen oc Maren Olsdatter i Krousgaar bekaastet denne Lysekrone over dennem oc deris s. Son Jens Ericksøns Begravelsis Sted A. 1696«.

Fra Koldby kirke

1160. Jørgen Clemmensen, † jan 1679 i Brundby, Tranebjerg, Samsø. Sognefoged.

Han blev gift med Anne Mortensdatter omk 1654.

Fra Samsø Gods skifteprotokol 1677-82 side 15: 31. jan. 1679 skifte efter sal. mand Jørgen Clemmensen af Brundbye fordum sognefogit på Sambsøe og det udi .... enken Anne sal. Jørgen Clemmendsens med sin laugværge Rasmus Jensen udi Trandborig, Morten Jørgensen på sin egen og som formynder på tvende sine søstres Appelone og Mette Jørgensdøttres vegne. Morten Jensen i Langemark på sin hustru Dorthe Jørgensdatters vegne, Søren Jensen iTafteberg på sin hustru Margrethes vegne, Niels Ollesen ibid. på sin fæstemøe Anne Jørgensdatters vegne.
Gården er estimeret for 900 rdr., tilstående hos Morten Jørgensen: 109 rdr., Ørbye-gården: 800 rdr., 3/4 parten i en skude: 500 rdr., ½ parten i en liden skude: 40 rdr., 1 vind mølle: 300 rdr., tilstående gæld: 400 rdr., tilstående fragt: 150 rdr.
Summarum: 3200 sldr.
Enken tilfalder 1566 sldr. (gården i Brundby, møllen, 1/4 af den største skude og tilstående gæld for 200 sldr.).
Morten Jørgensen: 440 sldr. (del af Ørby-gården og del af skuden).
Dorthe, Morten Jensens: 200 sldr. (1/4 part sf skude, gæld hos bl.a. broderen Morten).
Margrethe, Søren Jensens: 200 sldr. (-do-).
Anne Jørgensdatter: 200 sldr. (-do-).
Appelone Jørgensdatter: 200 sldr. (-do-).
Mette Jørgensdatter: 200 sldr. (udestående gæld).

Samme protokol side 127:
24 marts 1681 afgangne sal. Anne Mortensdatter imellem hendes børn og arvinger Morten Jørgensen udi Ørbye, Dorthe Jørgensdatter, hendes husbonde Morten Jensen i Langemark, Margrethe Jørgensdatter, hendes husbonde Søren Jensen i Tafteborig, Anne Jørgensdatter, hendes husbonde Niels Ollesen i Tafteborig, Apelone Jørgensdatter, hendes husbonde Olluf Sørensen i Alstrup og Mette Jørgensdatter med hendes laugværge og broder Morten Jørgensen i Ørbye.
Jorden vurderes til 156 rdr.
7 rejsnings : 33 rdr.
3 rejsnings koestue: 9 rdr.
14 rejsnings lade: 31 rdr.
6 rejsnings hus: 9 rdr.
5 rejsnings :6 rdr.
12 rejsnings lade: 24 rdr.
12 rejsnings lade: 27 rdr.
6 rejsnings : 12 rdr.
4 rejsnings : 4 rdr.
18 heste: 146 rdr.
6 køer/kalve: 33 rdr.
6 svin/ 4 grise: 9 rdr.
noget jord: 18 rdr.
diverse indbo
1 mølle i Brundby: 300 rdr.
Part i en krejert: 160 rdr.
tilstående gæld: 215 rdr.
Summa på hele boets midler: 1364 rdr. 3 mk. 2 sk.
Fratrukket bortskuldig gæld bliver tilbage: 1278 rdr.
Hver søster får 182.2.9. og broderen får 365.1.2., hvorefter boet udførligt deles. Datteren Dorthe får bl.a. pant imøllen (42.3.7.) og i krejerten (22.3.7.).

Børn:

580. i Morten Jørgensen, † 1683 i Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med Barbara Jensdatter.

ii Margrethe Jørgensdatter, † dec 1693 i Permelille, Koldby, Samsø.

Hun blev gift med (1) Søren Jensen, * Omk 1630 i Tranebjerg, Samsø, † nov 1683 i Tranebjerg, Samsø.

Hun blev gift med (2) Jens Jørgensen, * i Fyn, † mar 1693 i Permelille, Koldby, Samsø.

Ved moders død i Taftebjerg

iii Anne Jørgensdatter, * i Brundby, Tranebjerg, Samsø, † eft 1681

Hun blev gift med Niels Olsen.

I Taftebjerg ved sin faders død

iv Mette Jørgensdatter, * i Brundby, Tranebjerg, Samsø † eft 1681

Ugift i 1681

v Dorthe Jørgensdatter, * 1650 i Brundby, Tranebjerg, Samsø, † 18 jul 1729 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift (1) omk 1673 med Morten Jensen, † 1689 i Langemark, Besser sogn, Samsø.

Hun blev gift (2) omk 1689 med Rasmus Knudsen

vi Abelone Jørgensdatter, * omk 1657 i Brundby, Tranebjerg, Samsø, † 21 jun 1745 i Alstrup, Besser, Samsø.

Hun blev gift (1) med Oluf Jørgensen ml 1679 og 1689

Hun blev gift (2) omk 1695 med Oluf Sørensen Lassen, * 1656, † 18 okt 1700 i Alstrup, Besser, Samsø.

Hun blev gift i Besser 21 sept 1702 med (3) Jens Madsen Jyde, * 1667 i Nordby sogn, Samsø, † 5 nov 1740 i Alstrup, Besser, Samsø.

Ved moders død i Alstrup

1161. Anne Mortensdatter, † jun 1681 i Tranebjerg, Samsø.

Gammelt billede fra Brundby

1164. Clemmen Rasmussen, * Omk 1600 i Tranebjerg, Samsø, † Før 1668 i Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med Giertrud Bendtsdatter.

Fæstegaardmand i Tranebjerg.
Fra slægtsbogen "Slægten Gylling fra Samsø".
27. maj 1668 fremstod sønnerne Tønnes Clemensen i Tranebjerg og Jens Clemensen i Brundby for Samsø birketings ret og gav deres "kiære Broder" Jacob "et fuldkommen Skiøde och forvahring for alt huis De kunde arfveligen tilfalde udi Huse og Ejendomb efter deris Sal. forældre Clemmen Rasmussen och Giertrud Bendsdatter, som boede och døede udi Trandbierg". Samtidig oplystes det, at en tredie broder, Bendt var kort tid forinden død i Norge, og den del af hans fædrene og mødrene arv, som brødrene Tønnes og Jens havde arvet, gav de ogsaa afkald paa.

Clemen Rasmussen nævnes første gang i Kalundborg lens jordebog fra 1641, hvor han opføres som fæster af to fjerdinger jord i Tranebjerg. I matriklen 1664 sad han paa 1 1/4 fjerding jord, medens sønnen Jacob da havde overtaget 1/4 fjerding jord. I fællesskab svarede de 6 mk. 4 sk. 1 alb. samt 1 td. havre og 3 tdr. byg, medens den aarlige udsæd var 11 tdr, rug og byg samt 2 tdr. havre. Gaardens hartkorn opførtes til ialt 4 tdr. 2 fjdkr. Til gaarden hørte en vejrmølle, som Clemen Rasmussen selv havde opbygget paa jorden, og som var fri ejendom.
Af Kalundborg slots regnskabsbøger fremgaar det, at Clemen Rasmussen i 1620 betalte 48 daler i indfæstning i forbindelse med overtagelsen af 2 fjerdinger jord paa "Borøe" og Tranebjerg marker, hvilketo fjerdinger faderen fra fradød.

Børn:

582. i Jens Clemmensen, * 1633 i Tranebjerg, Samsø, † 7 jun 1702 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med (1) Maren Olesdatter.

Han blev gift med (2) Maren Christensdatter.

ii Bendt Clemmensen, † før 1668 i Norge.

iii Tønnes Clemmensen, * omk 1635 i Tranebjerg, Samsø, † 1679 i Tranebjerg, Samsø.

Han var gift med Anne Jensdatter

Fra slægtsbogen "Slægten Holm fra Alstrup i Besser Sogn: Tønnes Clemmensen er i matriklen 1664 opført som fæster af to fjerdinger jord med et hartkorn paa 4 tdr. 2 skpr. 2 fjdkr. De aarlige landgildeydelser var 5 mk. 8 skill. 1 alb. samt i td. og 5 skpr. landgildekorn. I gaardens marker kunne aarligt udsaas 12 tdr. byg og rug samt 2 tdr. havre. (Lå skråt overfor Flinchs Hotel, hvor der nu ligger en tankstation - gården brændte ned i 1908).
Den 7. februar 1679 blev der afholdt skifte efter Tønnes Clemmensen og hustru, der efterlod sig børnene Rasmus, myndig, Jens, myndig, Jørgen, myndig, Jens, 18 aar, Maren, 19 aar, Giertrud, 15 aar, ogAnne, 10 aar gammel. Som formynder for de umyndige børn blev antaget deres farbrødre Jens Clemmensen i Brundby og Jacob Clemmensen i Tranebjerg samt morbroderen Ole Jensen i Haarmark. Boets samlede værdi opgjordes til 1048 rdr., medens gælden var paa 460 rdr., hvoriblandt børnenes arvemidler paa 59 rdr. efter deres afdøde morbror Troels Jensen, der døde barnløs i Koldby. Han blev gift med Anne Jensdatter, * OMK 1635 i Tranebjerg, Samsø, † OMK 1679 i Tranebjerg, Samsø.

iv Jacob Clemmensen, * 8 aug 1635 i Tranebjerg, Samsø, † 26 jun 1709 i Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med Anna Jensdatter, * 3 jul 1649, † 11 sep 1717 i Tranebjerg, Samsø.

Fæstegårdmand i Tranebjerg.
Skifte afholdes først efter enkens død i 1717. Boets værdi var da 1183 slettedaler, mens gælden blot var 195 slettedaler.

Fra Samsø gods skifteprotokol 1717-30 side 1: 11. okt. 1717 vurdering, skifte og deling efter afgangne Jacob Clemmendsen og hustru Anne Jensdatter som boede og døde i Tranberg og det imellem deres ... børn og arfvinger navnlig 1) Karen Jacobsdatter på hvis vegne hendes mand Jens Mortensen, 2) Anne Jacobsdatter på hvis vegne hendes mand Sørren Jørgensen ibid. 3) Margrethe Jacobsdatter vanfør og svag, på hendes vegne Jens .... ogTønis ... i Ørbye tilstede.
Jorden vurderes til: 249 rdr. 2 mk. 9 sk.
10 rejsnings murhus: 45.0.0.
5 rejsnings sols:17.2.0.
5 rejsnings korstue: 21.1.0.
2 rejsnings: 5.2.0.
3 rejsnings faarhus: 5.0.0.
9 rejsnings stald: 20.1.0.
11 rejsnings ladehus vesten: 27.0.0.
12 rejsnings ladehus norden: 24.0.0.
5 rejsnings hørbrugshus søndern: 12.2.0.
8 rejsnings hørbrugshud sønden: 16.0.0.
Trævare, kaaber, messing og jern, sengeklæder, kornvare (200 td. byg, 40 td. rug, 24 td. erter, 13 td. havre), dyr (13 heste, 18 køer/kalve/stude, 12 grise, 11 får, 5 lam, 5 gæs, 1 gase, 10 gæslinger).
Summa boets midler: 1183.0.10.
Bortskyldig gæld: 195.0.3.
Til deling: 988.0.7. udfaldende på hver søsterlod: 329.1.7 2/7. Datteren Margrethe som er ugift og så svag findes at hun ey udi mands værge kommer, hendes tilfaldne faders og moders arv forbliver hund hos dend som gården anteger.

dødsnotater: 4 år ringer 6 uger.

Fra samsø gods skifteprotokol 1686-94 side 44: Skifte på hustruens moder.
30. mar. 1687 erholder registrering skifte og deling efter sal. afgangne Karen Michelsdatter som boede og døde i Stafns dend sal. quindes arfvinger og børn er Jørgen Jensen i Stafns, Michel Jensen af Kiøbenhafn som begge tilstede var, Anna Jensdatter af Trandberg, på hendes vegne sin mand Jacob Clemmensen, sal. Dorothe Jensdatter på hendes vegne at arfue sine børn Tønnes Sørensen på9 år og Anna Sørrensdatter på 7 år, som deres fader Søren Tønisen for dem mødte.
6 rejsnings hus: 26 rdr. 0 mk. 0 sk.
Jorden vurderes til: 50.0.0.
Trævare: 31.2.12.
Kaaber, tin og messing: 15.3.12. (bl.a 1 kaaber kiedel: 3.3.0.)
Sengeklæder og gangklæder: 96.1.8.
Levende vare: 23.0.0. (2 køer, 8 får, 3 svin)
Tilstående gæld: 12.3.0.
Korn: 46.0.8. (17 td. byg, 3½ td. rug, 7 td. erter)
Pant i en gård: 91.2.4.
Rede penge og sølf: 293.0.9.
Summa boets midler: 686.2.5.
Skiftets bekostning: 10.2.0.
Igen til deling: 676.0.5. hvert broderlod: 225.1.7. og hvert søsterlod: 112.2.11½.
Herefter deles boet udførligt til hver arving.Jacob Clemendsens jyske efterleverske. 68 år 2 md. 8 dg.
Dødsårsag på latin?

1165. Giertrud Bendtsdatter, † Før 1668

Samsøs smukke klinter

1166. Ole Jensen, * 1568, † 1676 i Torup, Besser sogn

Han blev gift med Karen Jørgensdatter.

Fra samsø gods skifteprotokol 1672-78 side 200:
30. aug. 1676 lod sal. Olle Jensens efterlevende Karen Jørgensdatter udi Torup med sin laugværge Laurids Kiempe indkalde .... hendes sal. mands fælles børn til ... skifte over deres boe, gods og formue. Det hafuer samtlige arfvinger som alle tilstede var, brødrene på deres egne vegne og søstrenes mænd og laugværger på deres vegne ... ældste broder Jens Olsen så længe han sin tid uden ægteskab ...dernæst hafver broderen bemeldte Jens Olsen som gårdens jord hafver ... udlofuet at gifue hans andre sødskende for deres anparter af fædrende arfuen. Navnlig broderen Jørgen Ollufsen 80 daler, søsteren Anne Ollufsdatter - Jens Søfrensens i Brunbye 40 daler, Maren Ollufsdatter, Jens Clemmensens i Brunby 40 daler og den yngste søster Mette Ollufsdatter 40 daler, hvilke derimod skal betales med tilbørlig rente når han ..... der foruden skal den yngste ugifte søster hafue forlods til sin hiemgift lige som de andre tvende er udgiort en kaabe af .... 1 koe, fem faar og lam desforudennår ... udi ægteskabb ... da forsvarlig hendes trolofuelse og brøllups ... og når Jens Olsen sig udi ægteskab indlader, da skal han være forpligtet når hans moder ... hendes midler og anpart udi alt sterfboen ofverdrager mod nøyagtig ophold og.

Børn i Karen Jørgensdatters første ægteskab med Jens XX

i Anne Jensdatter † omk 1679 i Tranebjerg sogn, Samsø

Hun var gift med Jens Sørensen

Børn i ægteskabet Ole Jensen/ Karen Jørgensdatter :

ii Jørgen Olesen † eft 1676

iii Anne Olesdatter † eft 1676

Hun var gift med Jens Sørensen

iv Jens Olesen * ca 1642 i Thorup, Besser sogn, † 22 okt 1727 i Besser sogn, Samsø

Han var gift med Maren Nielsdatter

v Mette Olesdatter * omk 1646 i Thorup, Besser sogn, † 10 nov 1727 i Tranebjerg sogn, Samsø

Hun var gift med Morten Jensen

583. vi Maren Olesdatter, * Før 1650 i Thorup, Besser sogn, Samsø, † 1687 i Brundby, Tranebjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Jens Clemmensen.

1167. Karen Jørgensdatter, * 1563.

Hun var gift (1) med Jens X

Hun var gift (2) med Ole Jensen

1610. Villads Rasmussen, † sep 1678 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Dorthe Madsdatter.

Fra Samsø Gods skifteprotokol 1677-1682 side 8:
Anno 1678 dend 10. september blev salig Willads Rasmussens og hans salig hustru Dorthe Madtsdatter deres efterladte formue i Ondsborig registreret og vurderet til deres giældsbetaling.De saliges fælles arvinger som er Barbara Willadsdatter, Jens Degns i Langemark, Anne Willadsdatter, Olle Skræders i Onsborig, Mette Rasmusdatter ???, Peter Skræders i Onsborig. Morbrødre Jens Madsen ... og Jørgen Madsen i Onsborig, hvilke samtlige fralægge sig både arv og gæld.
Kvæg: ca. 44 rdr (2 heste, 2 køer, 4 grise, 3 får, 1 vadder, 3 lam, 4 svin, 3 unge gæs).
Trævare: bl.a. 1 vogn med behøring: 1 rdr. 5 mk. 0 sk., 1 huggehus: 2.3.10.
Penge og gangklæder: bl.a. dyner: 8 rdr.
Korn: ca. 4 rdr.
Ialt værdier: 94.2.8
Bortskyldig gæld: 115.2.11
Altså intet at arve.

Børn:

805. i Anne Willadsdatter.

Hun blev gift med Ole Skrædder.

ii Barbara Willadsdatter.

Hun blev gift med Jens Degn.
Ved forældres død i Langemark.

iii Mette Willadsdatter.

Hun blev gift med Peter Skrædder.

ved forældres død i Onsbjerg.

1611. Dorthe Madsdatter, † sep 1678 i Onsbjerg sogn, Samsø

Fra Onsbjerg kirke

1634 Rasmus Røver  * 1588,  † 21 november 1660

Fra "Af Nordby sogns historie":
Tilnavnet Røver, der formentlig betyder reber, hørte til i nr. 24, og det er sandsynligt, at Inger Rasmusdatter var datter af den Rasmus Røver, som omtales i følgende optegnelse fra en gammel liber daticus, der tidligere skal have været at finde i Nordby præstegaard, men nu er forsvundet:
"Anno 1660, 22. søndag efter trinitatis, d. 21. november, omkom tvende mennesker i et snefog, da de vilde gaa hjem fra kirken og havde været til alters samme dag. Den ene var Rasmus Røver i Maarup, 72 aar gl., den anden Kirsten Suders i Nordby, 48 aar gl." - (Optegnelsen beretter videre, at sognepræsten, Hr. Knud Christensen Friis, tillige med sin kone og to kvindelige slægtninge samt en del andre kirkegæster blev i kirken hele dagen og natten over. Det strenge vejr varede fra søndag formiddag klokken 10 slæt til om mandagen ved samme tid).

817 Inger Rasmusdatter  * 1638 i Nordby sogn, Samsø  † april 1704 i Nordby sogn, Samsø 

Hun var gift (1) med Peder Clemmensen

Hun var gift (2) med Jens Jensen

1635 XX

Dette par er også ane 1660 og 1661

1636 Jens Sørensen Holm  * 1620 i Nordby sogn, Samsø  † december 1662 i Nordby sogn Samsø 

Han blev gift med Margrethe Mortensdatter

Iflg. bogen "Af Nordby sogns historie" var han ejer af gården matr. 65.
Følgende stammer fra samme bog:
Nævnt i matriklen 1664 og jordebogen 1675.
Skifte efter ham holdes 18.12.1682.
Jens Søffrensen var en velstående og anset mand. Hans gård var på 3½ otting jord, og han ejede to tredjeparter i et skib. Ved skiftet efter ham blev aktiverne vurderet til 1012 daler. Ganske vist blev gælden opgjort til 447 dlr. Men nettoformuen udgjorde altså dog 565 dlr. Jens Søffrensen nævnes som en af de syv mænd, der i 1660 blev ”udnævnt og samtykt af menige sognernænd" til i samråd med provsten at ”kejse og kalde" en ny præst til sognet.
Fra samsø gods skifteprotokol 1682-86 side 52:
18. dec. 1682 (ca 1/4 af siden kan ikke læses p.g.a. skade på protokollen). Registrering og vurdering efter salig ...sen Holmb som boede og døde udi Norbye dend .... efterlevende hustru er Margrethe Mortensdatter ... tiltagne laugværge Sørren Jorgensen .... på dend ene side og deres børn og arvinger .... 1) Søren Jensen Holmbs datter Anna Søf... hendes hosbonde Michel Michelsen .... 2) sal. Morten Jensen Holmbs (ane nr. 1310/1466) børn .... tensen 16 år, Jacob Mortensen ... Mortensdatter 18 år, Kirsten Mo.... 12 år, Margrethe Mortensdatter .... veigne blev forordnet .... 3) ....Holmb hendes hosbonde Mads Michelsen .... 4) Michel Jensen Holmb 5) Jørgen .... og 6) Ib Jensen Holmb som samtlige ... tilstede var på dend anden side.
Jorde og bygninger vurderedes til: 142 rdr. 2 mk. 14 sk.
Levende vare: 151.0.8. (8 heste, 8 køer/kalve, 6 øg, 5 svin, 4 grise,26 får 9 lam)
Korn: 102.1.0. (40 td. bygm 5 td. rug, 8 td. erter, 14 td rug, 6 td byg, 2 td. havre)
Trævare, kaaber, jernfang.
Sengeklæder: 92.1.4.
Skibsparter og deslige: 286.0.13
Tilstående gæld: 72.1.0.
Boets midler: 1012.1.3.
Bortskyldig gæld: 447.3.2.
Til deling 564.2.0., som herefter deles i boets midler - halvparten til enken, en søsterlod på 47.0.0. må betyde at der er 12 dele, og det ser ud til at broder- og søster-loddet er lige store, altså må der være 12 arvinger ud over enken.

Børn:
i Mette Jensdatter Holm  * 1640 i Nordby sogn, Samsø,  † 12 januar 1725 i Nordby sogn, Samsø

Hun var gift med Mads Michelsen

ii Ib Jensen Holm  * 1655 i Nordby sogn, Samsø,  † 6 februar 1716 i Nordby sogn, Samsø

Han var gift med Anne Pedersdatter Svensk

Iflg. bogen "Af Nordby sogns historie" var han ejer af gården matr. 65 (Morten Madsensvej 24).
Følgende er taget fra samme bog:
Ib Jensen Holm nævnes allerede i jordebogen 1675 som fæster af ½ otting jord. Antagelig har han sejlet og som skipper ikke brudt sig om at have et større landbrug. Men i markbogen 1683 og matriklen 1688 står han opført som indehaver af hjemmet, og samtidig er dets jord-tilliggende forøget til 4 otting, så han har åbenbart lagt sin halve otting til. I bogen om Nordby på Peder Paarses tid, s. 36-39, fortælles der om en proces mellem Jep (= Ib) Holm og præsten Hans Hellekande vedrørende en sværm bier, der var fløjet fra præstegården til Jeps gård (som i den nævnte bog fejlagtigt antages at være nr. 67 i stedet for nr. 65). Tingbogen viser, at Jep Holm på den tid (i 1709) var på rejse til Norge, så han sejlede altså stadig. Skiftet efter ham (4.2.1717) viser, at han ejede en halvpart i skuden St. Peter og to tredjeparter i ,,Norske Skuden St. Anne." Hans andel i de to skuder vurderedes til henholdsvis 320 og 367 dlr. I alt beløb boets formue sig til 1472 dlr., og gælden var kun 87 dlr., så Ib Holm havde forvaltet sit gods vel. Med en hentydning til Den store nordiske Krig hedder det i skiftet, at børnenes arv foreløbig skal blive stående rentefrit hos enken "formedelst værende vanskelige krigstid, og for det de fleste af børnene deres tilhold i gården hos moderen har."

Fra Samsø gods skifteprotokol 1713-17 side 295:
4. feb 1717 skifte og deling efter afgangne Ib Jensen Holm som levede og døde udi Norbye og det imellem dend sl. mands efterladte hustru Anne Pedersdatter med tiltagne broder og lauværge Jørgen Pedersen ... udi Torup på dend ene side, ... børn og arfinger nafnlig 1) Jens Ibsen boende udi Brunbye, 2) Peder Ibsen, 3) Søren Ibsen, 4) Michel Ibsen 21 år, 5) Anna Ibsdatter (ane nr. 349) (Klemend Sørensens i Norbye), 6) Kirsten Ibsdatter 18 år, alle deres egne værger undtagen yngste datter hvis værge og formynder er hendes ældste broder Jens Ibsen udi Brunbye og indtil yngste søn Michel Ibsen opnår hands 25 år hans vegne broderen Peder Ibsen.
Jorden Vurderes til 141 rdr. 3 mk. 8½ sk.
9 rejsnings murhus: 24.3.0.
6 rejsnings sols: 13.2.0.
3 rejsnings: 4.2.0.
19 rejsnings ladehus: 33.1.0.
13 rejsnings ladehus norden: 26.0.0.
4 rejsnings hus sønden: 9.0.0.
4 rejsnings hus sydvest: 7.0.0.
16 vægger ... : 4.2.0.
7 vægger ditto: 1.3.0.
2 vægger ditto: 0.2.4.
6 vægger ditto: 1.1.4.
10 heste, 10 køer, 9 kvier/kalve, 11 svin, 24 får, 6 lam, 2 gæs, Trævarer, fiskeredskaber, kaaber, tin og jernfang (bl.a. 1 kaaber kiedel:30.0.0.), rugsæd(46.0.0.), tørt korn (10 td rug, 12 td malt), u-tørt korn (30 td rug, 11 td ?, 4 td erter, 4 td ?), Møllepart (70.0.0.), skibsparter i "Peder" (240.0.0.) og "Anne" (266.4.0.) samt tilstående gæld udgør boets midler: 1472.3.4.
Bortskyldig gæld: 87.0.0.
Er igen 1385.3.4., deraf halvparten til enken: 692.3.10, dend anden halvpart deles 4 sønner og yngste datter lader gå lige udi arv med sig imod den ældste datter har modtaget arv, så der bliver 5 broder-lodder på 125.3.14 og til ældste datter: 62.3.5.

iii 830 Morten Jensen Holm    † 1683 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift med Anne Jacobsdatter

iv 818 Michel Jensen Holm  * 1698 i Nordby sogn, Samsø,  † januar 1698 i Nordby sogn, Samsø

Han var gift med Bodil Sørensdatter 

v Jørgen Jensen Holm   10 juli 1716 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift (1) med Johanne Madsdatter
Han blev gift 1708 (2) med Anne Clemensdatter

Fra: "Ekstrakter af samtlige Kongelige bevillinger til ægteskab m v.":  Jørgen Jensen Holm, boende i Alstrup ægteskabs bevilling i forbudne led.  Bevilger og tillader, at Jørgen Jensen Holm, boende i Alstrup og Anne Clemensdatter af Onsbjerg by på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangen hustru udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 13 juli 1708.

Gårdmand og skipper. I Alstrup ved moders død. Hovedrig sikkert efter arv.
Fra ham og hans kone stammer Holm-slægten på Syd Samsø.
Jørgen Jensen Holm skænkede i 1695 en lysekrone til Besser kirke.  I 1703 skænkede de i Onsbjerg og Besser sogne et hus i Toftebjerg til skole i de 2 sogne.
Da Johanne døde giftede Jørgen sig igen efter ægteskabsbevilling med Anne Clemmensdatter
Anne var beslægtet i andet led med hans første kone Johanne
Jørgen Jensen Holm ejede også en mølle
Efterlod sig en nettoformue på ca. 4000 rdl. Gården alene vurderedes med indbo og besætning til 650 rdl.

v Anne Jensdatter  * Nordby sogn, Samsø

vi Kirsten Jensdatter  * Nordby sogn, Samsø

vii Margrethe Jensdatter    * Nordby sogn,Samsø

1637 Margrethe Mortensdatter    * ca 1620,  † 16 januar 1695 i Nordby sogn Samsø 

1638 Søren Jørgensen

Børn
i Hans Sørensen

ii 819 Bodil Sørensdatter  
† januar 1698 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift med Michel Jensen Holm

iii Mads Sørensen Skrædder  † 15 september 1715 i Nordby sogn, Samsø
Iflg. skattemandtal 1904: "Gammel og vanfør, syer vadmel det lidet han kan".

Han var gift med Dorthe Christoffersdatter 

iv Jørgen Sørensen

1639 Bold Jørgensdatter  † februar 1683 i Nordby sogn, Samsø

Hun blev gift (1) med Søren Jørgensen
Hun blev gift (2) med Oluf Michelsen Kjeldmand
Han bliver efter hendes død gift med Kirsten Pedersdatter

Gårdmand i Nordby matr. 86. Nævnt i markbogen 1683 og matriklen 1688.
Fra "Af Nordby Sogns historie":
Den 23. okt. 1710 anmeldte Oluf Michelsen for retten, at han og han hustru formedelst alder og svaghed var i så slet tilstand geråden, at de frygtede for ej at have middel til deres gæld at betale. De ønskede derfor rettens vurdering af deres bo. Så vilde deres søn, skipperen Søren Olesen, løse dem af tvingen, idet han vilde overtage gård og avling mod at betale kreditorerne, saa vidt vurderingssummen strakte til. Desuden vilde han tilsikre de to gamle deres ophold i gården for deres livstid. Denne ordning blev accepteret af kreditorerne, og således blev det. - Oluf Michelsens død er ikke fundet indført i kirkebogen. Men i 1740 begravedes "Oluf Michelsens enke, 80 år gl." Noget navn nævnes ikke, men det må være Kirsten Pedersdatter.

Mads Sørensen Skrædders begravelse, kirkebogen


1652 Clemmen Poulsen

Børn
i 826 Peder Clemmensen 
† januar 1693 i Nordby sogn, Samsø

Han blev gift med Anne Bendtsdatter1653 XX


1654 Bendt Rasmussen  † 1674 i Nordby sogn, Samsø

Børn: 
Kirsten Bendtsdatter * ca 1654 i Nordby sogn, Samsø

827 Anne Bendtsdatter 
 
* 1656 i Nordby sogn, Samsø
Hun blev gift med Peder Clemmensen

iii Rasmus Bendtsen  * omkring 1659 i Nordby sogn, samsø

iv Kirsten Bendtsdatter * omkring 1668 i Nordby sogn, samsø

1655 Anne Christophersdatter  * omkring 1626,  † 11 december 1708 i Nordby sogn, Samsø 
Anne Christophersdatters begravelse i kirkebogen

2330. Bendt Pedersen, † før 1641 i Tranebjerg, Samsø.

Han blev gift med XX

Fra slægtsbogen "Slægten Gylling fra Samsø".
Opført i Kalundborg lens jordebog 1612 som fæster af gård nr. 2 i Tranebjerg, hvoraf han i årlig landgilde svarede 2 pund byg, 1 td. havre samt 8 mk. 4 sk. og 2 daler i rede penge. I 1641 ses gården at være bortfæstet til sønnen Jørgen.

Børn:

1165. i Giertrud Bendtsdatter, † før 1668.

Hun blev gift med Clemmen Rasmussen.

ii
Jørgen Bendtsen

2331. XX

Fra Tranebjerg kirke

3222. Mads Jensen, † før 1674 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med XX Pedersdatter.

Samsø Gods Skifteprotokol 1672-78 side 46: Anno 1674 den 19. februar efter sal ... Pedersdatte, sal afgangne Mads Jensens i Onsbjerg, mellem den salig quindes børn og arvinger navnlig Jens i Onsbjerg .. bor her på landet, .....Madsen ungkarl hos bemeldte hans broder tilholdende (han er nævnt som Jørgen i skiftet efter søsteren Dorthe i 1678), sal. Peder Madsen som boede i Kiøbenhavn og hans tvende børn, Maren Madsdt. - Jens Sørensens udi Selsinggård, Dorthe Madsdatter- Willads Rasmussens udi Onsbjerg.
Formue: 20 rdr. 0 mk. 3 sk.
Udgift 18 rdr.
Til deling 2½ rdr., der deles i 3 broderlodder á 0.2.8. og 2 søsterlodder á 0.1.4.


Børn:

1611. i Dorthe Madsdatter, † sep 1678 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Hun blev gift med Villads Rasmussen.

ii Jens Madsen, * 1694 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Han blev gift med Kirsten Jørgensdatter i 1662, † dec 1694 i Onsbjerg sogn, Samsø.

han var birkeskriver.

Fra Samsø Gods Skifteprotokol 1694-1700 side 64: Anno 1694 den 6. dec. holdes skifte og deling efter afgangne Jens Madsen forrige Birkeskriver, samt hans hustru sal. Kirsten Jørgensdatter som boede og døde udi Onsbjerg og det imellem de salig ... efterlevende børn og arvinger navnlig Jørgen boende i Selsinggård, Mads Jensen som er sin egen værge, Peder Jensen 20 år, Anne Jensdatter 40 år, Inger Jensdatter 28 år, sal Kirsten Jensdatter's børn i Onsbjerg Karen og Giertrud Clemmensdøtre, hvis formynder er deres fader Clemmen Jørgensen og for de to døtre Anne og Inger deres broder Mads Jensen. Endnu har de salig folk efterladt sig en søn navnlig Jens Jensen som på nogen tid har været på Langeland død.
Jorden vurderes til 41 rdr.
6 rejsnings hus: 12 rdr.
5 rejsnings sols: 7 rdr.
3 rejsnings korsstue: 4 rdr.
7 rejsnings hus norden: 7 rdr.
18 rejsnings ladehus: 27 rdr.
10 rejsnings : 8 rdr.
6 rejsnings høebrugshus: 6 rdr.
7 rejsnings sønden: 5 rdr:
Ialt jord og hus: 119 rdr. 2 mk. 5 sk.
Trævare: 77.1.11 i storstuen, lillestuen, brøggerset, det søndre høebrug, det andet høebrug.
Kobber, tin og jernfang: 51.2.7. (bl.a. 1 brøggekiedel: 12 rdr.)
Sengeklæder og linklæder: 20.2.5.
Levende vare: 207.2.8. (11 heste/hopper/føl: 83 rdr., 14 stude/køer/kalve: 80 rdr., 15 får/4 lam: 12 rdr. 3 gamle grise/ 1 so/ 1 galt/ 6 mindre svin: 8 rdr.).
Sølv og rede penge: 26.2.6.
Korn: 132.3.8.
Tilstående gæld: 48.2.8.
Boets formue: 787.0.15.
Bortskyldig gæld: 169.0.3. (bl.a. til datteren Inger: 20 rdr., sønnen Peder: 8 rdr., sønnen Mads: 13 rdr.)
Til deling mellem 3 sønner og 3 døtre: 615.0.12 - til hver broder: 136.3.11 5/9 og til hver af de to levende døttre 68.4.13 7/9, og til den afdøde datters to børn hver: 17.0.7 4/9.
Herefter opdeles boet til arvingerne i 9 lodder á 68.1.13 (Jørgen får 1. og 8., Mads får 4. og 5., Peder får 6. og 7., Anne får 3., Inger får 2., Clemmen Jørgensen og hans 2 døttre det 9. lod).
.
iii Jørgen Madsen, † eft 1678.

iv Peder Madsen, † før 1674 i København.

v Maren Madsdatter, † eft 1674.

Hun blev gift med Jens Sørensen, † eft 1674.

Ved forældres død i Selsinggård.

3223. XX Pedersdatter, † feb 1674 i Onsbjerg sogn, Samsø.

Ilsemade-kilde på stranden ved Vesterløkken. Her set fra nordøst

3272 Søren Jensen Holm    * omkring 1585 i Nordby sogn, Samsø,   omkring 1645 

Han blev gift med Anne Michelsdatter

Dette par er også ane 3320 og  3321

Børn:
1636 Jens Sørensen Holm   * 1620 i Nordby sogn, Samsø  † december 1662 i Nordby sogn Samsø 

Han blev gift med Margrethe Mortensdatter

Dette par er også ane 1660 og 1661

3273 Anne Michelsdatter    efter 1645 
Nordby bakker

9 X tipoldeforældre

4656. Jørgen Pedersen, * Omk 1530.

Han var gift med XX

Fra slægtsbogen "Slægten Gylling fra Samsø".
Han besad halvdelen af den oprindelige Tranebjerggård. Den 5. juli 1561 ses kong Christian III at have udstedt et skøde til Jørgen Pedersen og Christiern Pedersen (antagelig brødre) på hver sin halvpart af "den Eiendomb och Gaardsrum, hvorpaa Trabdberriggaard nu er bygget i Tranberrig bye paa Samsøe paa den nordre Gade", dog mod årlig at svare kronen de sædvanlige afgifter af de til gården hørende fæstejorder.
Af Kalundborg slots regnskaber fra 1579-1580 fremgår det, at Jørgen Pedersen da afstod halvdelen af sin fæstejord til sønnen Rasmus Jørgensen, som i indfæstning betalte 30 rdr.

Børn:

2328. i Rasmus Jørgensen.

Han blev gift med XX

ii Jens Rasmussen.

4657. XX

Tranebjerg

4660. Peder Bendtsen.

Han var gift med XX

Fra slægtsbogen "Slægten Gylling fra Samsø".
Opført i Kalundborg lens jordebog 1599 som fæster af gård nr. 2 i Tranebjerg.

Børn:

2330. i Bendt Pedersen, † før 1641 i Tranebjerg, Samsø.

Han var gift med XX

4661 XX

Fra Tranebjerg kirke

Kilder

Først og fremmest en stor tak til:

Fåborg byhistoriske arkiv

Kurt Dahl

Mogens Stjerne Pedersen

Danny Stoltenberg Stjerne

Niels Henrik Nielsen

"Brødrende Stjerne" Besser

Lene Knudsen

Ole Dalsgaard

Lis Nymark Økomuseet Samsø

Andre kilder:

"Af Nordby sogns historie" af Jacob Hansen

"Der ligger en ø, Samsø" af John Rode Andersen

"Slægten Gylling fra Samsø" Nordisk slægtsforskning 1875

http://www.samsoeroots.dk/

http://www.genealogy-samsoe.dk/

http://www.samso.dk/

http://www.karins-historie.dk/ryttergods_fstereg.pdf

http://dk-rock.dk/slaegt/

http://www.ddd.dda.dk/kiplink1.htm

http://www.sa.dk/ao/

http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php?board=2.0

https://familysearch.org/search

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Inge Laura Jensen | Svar 17.08.2017 18:51

Spændende at læse da der er mange af mine aner der er fælles. Bla. Holmslægten

Grethe Glistrup | Svar 18.05.2012 22:41

Jeg har læst hvad du skriver her, det en dejlig beretning og skønt du deler den med os andre. Jeg forsker i Karmark slægten fra Skiern og Rold.
Med venlig hils

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.02 | 12:13

Genkender denne "lignelse" som en irsk pilegrimsbøn, som vi mødte da vi vandrede pilegrimsleden fra Oslo til Nidaros (Trondheim) for 20 år siden.

...
06.06 | 21:46

Hej Kirsten.
Jeg er direkte ane efter 3xtipoldeforældrene: Mads Christensen Vinther, født 1735 og Ane Jensdatter. Min farmor er født Ane Christensen Vinther.

...
13.03 | 02:08

Jeg er færing, og vi har cirka samme udvikling som jer i Danmark med, at det meste er blevet til "tú". Men for at vise særlig respekt bruger jeg "tygum" (De).

...
23.01 | 23:32

Det var dog en virkelig varm og dejlig beretning. Gid der stadig fandtes sådan et sted på Fejø ?
med venlig hilsen Henning FrederiksbergManden 🧢🚗🚘

...
Du kan lide denne side